na přehled Encyklopedie

Porodní bolesti

Porodní bolesti jsou zcela přirozený jev, který má své opodstatnění. Stimulují ženu ke správné spolupráci při porodu, a napomáhají tak ke správnému průběhu porodu. Nezbytnost porodních bolestí byla ověřena při použití metod porodní analgezie (tlumení bolesti). V případech, kdy byla bolest potlačena úplně, bylo nutno přistoupit k instrumentálnímu dokončení porodu, než u žen s porodními bolestmi. Na druhé straně pokud žena bolest špatně snáší, je její spolupráce také horší a také vznikají komplikace. Tlumení porodních bolestí je tedy dnes zaměřeno na potlačení bolesti na velmi nízkou mez, která však stále má stimulační účinek na ženu. Při tlumení bolesti se užívají farmakologické a nefarmakologické přístupy. Jednotlivé metody se odlišují účinností, s jakou bolest potlačují.

Farmakologické tlumení bolesti

Spočívají v podání léčit, které buď celkově, nebo jen v určité oblasti, ovlivní vnímání bolesti. Používaným lékem pro celkovou analgezii je dolsin, tramal nebo nubain. Pro místní účinek se užívají nejčastěji lokální obstřiky mesocainem nebo epidurální analgezie (epidural). Nejvyšší účinnost má epidurální analgezie (přes 90 %).

Nefarmakologické tlumení bolesti

Z nefarmakolo­gických přístupů jsou nejběžnější součásti alternativních porodů. Jsou to především porod do vody (voda tlumí bolesti- hydroanalgezie), jiné polohy při porodu než je klasická na zádech (tzv. přirozené porody), akupunktura, bylinky, hypnóza a další. Při užitích těchto metod odpadá vliv léčiv na ještě nenarozené dítě. Nevýhodou je** nízká účinnost těchto metod**. Někdy však alespoň umožní užití menší dávky léčiv, což je také přínosem.

Nejdůležitější je však odstranění stresu rodičky. Pokud je v klidu, lépe spolupracuje s porodníkem a jsou také menší bolesti. Přínosem jsou v tomto směru také předporodní kurzy, kde se žena učí například jak správně dýchat při porodu. To má přínos nejen pro hladší průběh porodu, ale soustředěním se na dýchání je také částečně odvedena pozornost od bolesti.

 Váš příspěvek
Jaká informace podle vás chybí v hesle
"Porodní bolesti"?

Diskuse o tomto tématu:

Prozatím nejsou k tomuto tématu uvedené žádné diskuze.