FN Motol Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky

V Úvalu 84 150 06 Praha 5
http://www.fnmotol.cz/car/

http://www.fnmotol.cz/…pecializace/

Typ zařízení: státní

Primář: MUDr. Eva Uhrová

Pojišťovny:
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Revírní bratrská pokladna

Kraj: Hlavní město Praha

Město: Praha

Způsobilost Centra reprodukční medicíny a reprodukční genetiky se opírá o status a zřizovací listinu Fakultní nemocnice v Motole a certifikát o udělení akreditace na základě splnění kritérií pro řízení a zvyšování kvality dle národních akreditačních standardů. Specializovanou kvalifikaci potvrzují rozhodnutí Státního úřadu pro kontrolu léčiv o povolení činnosti tkáňového zařízení a diagnostické laboratoře, souhlas Ministerstva zdravotnictví s prováděním postupů a metod asistované reprodukce a další kvalifikační standardy.

Fotografie z reprodukčního centra:Zkušenosti uživatelek s centrem FN Motol Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky

Navštívila jste FN Motol Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky?

Diskuse o tomto centru asistované reprodukce