České školství zaostává. Rozdíly mezi školami se prohlubují

O čem všichni mluví

Kvalita vzdělávání i vedení školy se mezi jednotlivými kraji liší. Žáci stejných tříd mohou být až o 1,5 roku napřed oproti jiným školám. Úroveň vzdělání tím klesá, třetina žáků se do školy netěší a polovina rodičů není spokojena s vedením školy. Jaké je řešení?

* Z výzkumu vyplývá, že přes 30 % dětí má negativní postoj ke škole. Zdroj: spass / Shutterstock, Inc.

Peníze ve školství chybí

Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) by musel stát do školství vložit nejméně o 50 miliard Kč více než nyní. S touto analýzou přišel Nadační fond Eduzměna. Podle organizace v našem systému chybí střední prvek řízení, který by zajistil srovnatelnou kvalitu vzdělávání po celé ČR.

Rozdíly ve školství v tuzemsku souvisí s decentralizací českého školství, která je největší mezi zeměmi OECD. Některé školy tak svou kvalitou mohou odpovídat školství například v Bulharsku, jiné jsou srovnatelné s německými či rakouskými školami. Vzniká tak propast, která může mít vliv na prohlubování chudoby v některých částech České republiky

Až 60 % obcí nemá kvalifikovaného zřizovatele

V Česku je vysoký počet obcí (až 6 500), které zřizují školy, a podle dostupných statistik nemá zhruba 60 % z nich kvalifikovaného zřizovatele ve vzdělávání. Odborníci také poukazují na stále se zvyšující vliv rodinného zázemí na vzdělání dítěte.

Odborníci z Eduzměny si to vysvětlují tak, že se nám nedaří držet krok s úrovní výuky v jiných vyspělých zemích a zaostáváme. To se projevuje zhoršením výsledků žáků v mezinárodním testování. České děti chodí do školy nejméně rády oproti ostatním zemím OECD. Negativní vztah ke škole má až 32 % žáků.

Děti ani rodiče nejsou spokojení

Z výzkumu vyplývá, že ani rodiče nejsou s českým školstvím spokojení. Dvě třetiny z nich by uvítalo změny ve vzdělávacím systému. Základní školu každoročně nedokončí až 5 tisíc dětí, což je 6 % žáků, kteří vyjdou ze základních škol. Nadační fond Eduzměna na to reaguje založením čtyř nadací, které se zaměřují na rozvoj vzdělávání.

Úroveň českého školství řeší maminky na eMiminu

Jste spokojení s úrovní vzdělávání v českých školách?

Váš příspěvek