Dětské úrazy často končí tragicky. Dá se jim předejít?

Ročně je v České republice ošetřeno okolo 350 tisíc úrazů u dětí do 14 let. Mnohé z nich si do života odnášejí trvalé následky. Naučte své děti, jak nebezpečí předcházet.

* Děti na přednáčce v mateřské školce. Zdroj: VZP.

Základem je prevence

Ve Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) se sešel tým osmi hendikepovaných pracovníků, tzv. ambasadorů, kteří jsou již více než čtyři roky součástí programu prevence dětských úrazů. Projekt VZPoura úrazům je postaven na lidech, kteří se po vážném úrazu ocitli na vozíku nebo se s následky úrazu celoživotně potýkají.

Tito ambasadoři pořádají edukační setkání s dětmi v mateřských, základních, středních i vyšších odborných školách, kde se jim snaží problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak se úrazů vyvarovat.

Jak besedy probíhají?

Za celou dobu trvání projektu stihli ambasadoři VZPoury úrazům navštívit přes 1 300 škol a poučit o úrazech více než 87 000 dětí. Jak čas běží a počet edukačních setkání narůstá, získávají ambasadoři stále více zkušeností. Přesně vědí, co na koho nejvíce zapůsobí, a dokážou své přednášky přizpůsobit věkově odlišným skupinám žáků.

Menší děti jsou zpravidla kontaktnější a komunikace s nimi probíhá formou rozhovoru. Na rozdíl od starších studentů, pro které mají ambasadoři připravená videa a prezentace, mladším dětem nejvíce vyhovují velké obrázky rizikových a naopak bezpečných situací. Výborné je využití různých rekvizit, jako je například model obratlů,“ přibližuje průběh besed vedoucí projektu Eliška Vacková Marková.

Ambasadoři VZPoury úrazům. Zdroj: VZP.Ambasadoři VZPoury úrazům. Zdroj: VZP.

Jak si přednášky objednat?

VZPoura sešit. Zdroj: VZP.VZPoura sešit. Zdroj: VZP.

Veškeré informace k projektu jsou dostupné na webových stránkách projektu VZPoura úrazům. Zde je také možné si návštěvu ambasadorů objednat on-line prostřednictvím jednoduchého rezervačního formuláře nebo si stáhnout edukační materiály.

Pro děti jsou navíc na stránkách připraveny další interaktivní materiály a zábavné aktivity. Najít projekt můžete také na instagramovém profilu @vzpoura_urazum, kde žáci mohou sdílet fotografie a videa přímo ze setkání s ambasadory.

Přidejte se k nám a podpořte naši snahu o to, aby nepřibývalo dětí, které v důsledku úrazu žijí s celoživotním postižením.

Témata článku