Domácí násilí: Jaké jsou varovné signály a na koho se obrátit?

Domácí násilí je téma, nad kterým mnoho lidí raději zavírá oči. Může se však týkat každého, ať už přímo, nebo v rámci někoho z okolí. Často jsou mezi oběťmi také děti. Jak rozpoznat, že se jedná o domácí násilí a na koho se obrátit?

Domácí násilií se může týkat nejen dospělých, ale také dětí. Zdroj: VGstockstudio/ Shutterstock, Inc Domácí násilií se může týkat nejen dospělých, ale také dětí. Zdroj: VGstockstudio/ Shutterstock, Inc

Emoční nevyrovnanost a agrese

Poznat, zda dítě zažívá doma násilí, není jednoduché. Ale můžeme si všímat určitých signálů. „Pokud se dítě doma necítí bezpečně, nebo se za situaci v rodině stydí, obvykle si nezve k sobě na návštěvu kamarády a spolužáky. Nerado o své rodině mluví. Děti, kterých se tato problematika týká, mohou mít problém ve vztazích s vrstevníky,“ vysvětluje Magdalena Černá z Centra LOCIKA, které nabízí pomoc pro děti ohrožené domácím násilím.

Podle ní mívají tyto děti často problémy s agresí, kterou projevují například ve škole, kde se cítí bezpečněji, nebo ubližují mladšímu sourozenci. „Někdy naopak agresivitu potlačují, jsou úzkostné, mají psychosomatické problémy, mohou to řešit útěkem domova. Často se setkáváme s emočně nevyrovnanými dětmi, které mají nízké sebevědomí, trápí je noční můry,“ vypočítává Magdalena.

Oběti se často bojí svěřit se se svým trápením. Zdroj: sdecoret / Shutterstock, Inc.Oběti se často bojí svěřit se se svým trápením. Zdroj: sdecoret / Shutterstock, Inc.

Domácí násilí není normální, pomoc je nezbytná

Jakmile pojmeme podezření, že se v rodině dítěte odehrává domácí násilí, je důležité postupovat citlivě a opatrně. „Doporučuji zkusit si s dítětem promluvit, nebo rovnou upozornit třídního učitele, školního psychologa či pediatra. Další možností je nahlásit tuto informaci na OSPOD – Orgán sociálně právní ochrany dětí, na příslušném městském úřadě nebo to ohlásit na policii,“ vysvětluje základní možnosti Magdalena Černá. Dodává, že bychom neměli být lhostejní, ale naopak dítě podpořit v tom, že to, co zažívá, není v pořádku.

Také děti by měly vědět, že na to nejsou samy a mohou se obrátit na určité instituce, které jim pomohou. „Děti mohou kontaktovat například Linku bezpečí, Dětské krizové centrum, Centrum LOCIKA, nebo se svěřit třídnímu učiteli, školnímu psychologovi nebo někomu blízkému ze svého okolí, komu důvěřují,“ dodává Magdalena.

Dospělí lidé zažívající domácí násilí se mohou obrátit na Intervenční centrum, které se nachází v každém kraji. Kontaktovat lze také Bílý kruh bezpečí, ACORUS, Rosu, Profem (i anonymně, možnost konzultace po telefonu) a na policii v případě, že je situace skutečně závažná.

Domácí násilí rozebíráte v diskuzích na eMiminu

Téma Poslední příspěvek Reakcí

Domácí násilí - přidejte se

28.1.20 23:30
44

Domácí násilí, rozvod, děti

29.1.16 19:46
58

Domácí násilí a dítě

28.2.13 10:39
14

Terapie mohou problémy vyřešit

V centru LOCIKA se s domácím násilím setkávají dnes a denně. Magdalena Černá se podělila o jeden příběh, který bohužel není nikterak ojedinělý.

Docházela k nám rodina, kde tatínek pracoval jako úspěšný manažer. Děti chodily na gymnázium a musím říci, že byly velice nadané. Přesto docházelo v rodině k hrubým fyzickým trestům kvůli údajně špatným výkonům. Po spolupráci s rodiči se podařilo najít způsoby, jak zajistit, aby děti byly nadále úspěšné ve škole a nezažívaly doma takový tlak.“

Setkali jste se s domácím násilím?

Autor:

Martina je maminkou desetiletého školáka a psaní je jejím koníčkem i prací. Většinu času věnuje redakční činnosti pro eMimino a Arome.cz. Píše převážně rozhovory, příběhy, aktuality i PR články. více

Přečtěte si také

Váš příspěvek

Odesílám...