Mateřská a rodičovská dovolená přehledně: 6 nejčastějších otázek

Jaký je vlastně rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou, za jakých podmínek vám na ně vzniká nárok a kolik peněz měsíčně dostanete? Kompletní přehled jsme pro vás připravili s Petrem Novákem z Právní poradny pro odškodnění a náhradu škody.

Mateřská a rodičovská dovolená přehledně: 6 nejčastějších otázek

1. Mateřská vs. rodičovská. V čem se liší a kdy mám na ně nárok?


Peněžitá pomoc v mateřství (PPM), lidově mateřská, je nemocenská dávka, která tvoří 70 % z vaší mzdy a vyplácí se celkem 28 týdnů (u vícerčat 37 týdnů). Nárok na mateřskou vzniká tehdy, pokud jste v posledních dvou letech v zaměstnaneckém poměru odpracovala alespoň 270 dní. Pomocí on-line kalkulačky přesně zjistíte výši mateřské.

Jak o mateřskou zažádat? U gynekologa si řekněte o formulář Žádost o peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Vyplněný formulář předáte svému zaměstnavateli a ten vše vyřídí.

Rodičovský příspěvek činí 220 tisíc korun, které má každá maminka (tatínek) po narození dítěte k dispozici od státu. Tuto sumu nemůžete čerpat najednou, ale Úřad práce vám postupně posílá každý měsíc vámi určenou částku na účet. Dolním stropem je 6 měsíců čerpání příspěvku. Čerpat můžete maximálně do čtvrtých narozenin dítěte.

O rodičovský příspěvek žádáte na pracovním úřadě v místě vašeho bydliště, nejlépe před ukončením mateřské.

Přečtěte si aktuality pro rok 2018 ohledně PPM a rodičovského příspěvku, ať vám nic neuteče.

2. Mám nárok na mateřskou, i když jsem OSVČ nebo nezaměstnaná?


Ano, máte. Ale pouze tehdy, pokud platíte zálohy na nemocenské pojištění. Opět platí, že je potřeba ho hradit alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech (před nástupem na mateřskou). O mateřskou si pak zažádejte na příslušné Městské správě sociálního zabezpečení. Instituce vám vyplácí dávku dle dosavadní výše pojistného, které jste si platila. Jestliže jste si nemocenské pojištění neplatila, od porodu budete pobírat přímo rodičovský příspěvek.

Stejné pravidlo platí i pro maminky nezaměstnané.

3. Co je to ochranná lhůta a kdy končí?


Pokud máte se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou, během těhotenství i na následující mateřské a rodičovské dovolené nemůžete dostat výpověď. Tato ochranná lhůta trvá, dokud čerpáte mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nejdéle do 3 let dítěte.

Zaměstnavatel má právo vás „vyhodit“ pouze tehdy, pokud se firma nebo její část zruší. V tomto případě ale máte nárok na odstupné. Pokud byste však hrubě porušila pracovní povinnosti či byla odsouzena k trestu odnětí svobody, i v rámci ochranné lhůty můžete dostat okamžitou výpověď.

Buďte v obraze. Nastudujte si, na jaké sociální dávky máte v rámci péče o dítě nárok.

4. Jak postupovat, když i přes ochrannou lhůtu dostanu během mateřské nebo rodičovské výpověď?


Jednejte rychle. Zaměstnavatel totiž nepostupuje v souladu se zákonem. Bez zbytečného odkladu mu písemně oznamte, že trváte na tom, aby vás dále zaměstnával. Pak váš pracovní poměr nadále trvá. Ve dvouměsíční lhůtě ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím výpovědní lhůty, musíte vy nebo váš právní zástupce podat žalobu na neplatnost výpovědi z pracovního poměru.

Naopak vy můžete podat výpověď kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu. Tím byste však přišla o nárok na příspěvky, a tak by to pro vás nemělo žádný smysl.

Zdroj: Halfpoint / Shutterstock, Inc.

5. Jak mám postupovat, když mě zaměstnavatel po skončení rodičovské nechce přijmout zpátky do práce?


Když vás zaměstnavatel nebude chtít po skončení rodičovské dovolené přijmout zpět do práce, po uplynutí ochranné lhůty vám musí dát výpověď nebo zrušit pracovní poměr ze zákonných důvodů. V případě, že podle vás ale zákonný důvod není naplněn, měla byste opět zaměstnavatele písemně informovat o tom, že na zaměstnávání trváte, a následně podat žalobu na neplatnost výpovědi či rozvázání pracovního poměru. Po dobu, kdy bude spor trvat, vám pak náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

6. Může mi zaměstnavatel po návratu do práce změnit pracovní pozici?


Po návratu do práce byste měla zastávat stejnou pozici na původním pracovišti. Pokud se však vaše původní pozice nebo pracoviště zrušily, zaměstnavatel má povinnost zařadit vás podle pracovní smlouvy. Zaměstnavatel vás může převést na jinou práci, která neodpovídá pracovní smlouvě, pouze s vaším souhlasem nebo po projednání s odborovou organizací.

Pokud nemůžete konat práci v původním rozsahu pro překážky na straně zaměstnavatele (např. pokud přijal na danou pozici jiného zaměstnance na dobu neurčitou), máte nárok na náhradu mzdy až do doby, kdy překážka odpadne.

Odborníci z poraden na eMiminu vám poradí s vašimi nejasnostmi:

Za odborné informace děkujeme Petru Novákovi ze společnosti Vaše Nároky.

Autor:

Vášnivá cestovatelka, milovnice jógy a dobrého zdravého jídla. Pro eMimino píše už pěkných pár let. více

Přečtěte si také

Váš příspěvek

Odesílám...
Velikost písma:
228
9.8.18 19:58

@admin Já samozřejmě rozumím, že platné informace si člověk musí ověřit jinde než na emiminu.
Ale pokud to někdo neudělá, může být pak dost zklamán. Hlavně to zrychlené vyplacení dávek může ovlivnit, kdy si rodina pořídí další miminko. Ale pokud pak zjistí, že žena otěhotní, ale nemají dostatečný příjem, aby jim to rychle vyplatili, může to dost zasáhnout rozpočet.
Za mě lépe nepsat nic, než plevelit internet zkreslenými informacemi.
Ta záležitost s privýdělkem asi není zásadní, pokud se článek zaměřuje na základní otázky.

  • Zmínit
  • Nahlásit
14558
9.8.18 02:45

@beata84 Dobrý den,

moc Vám děkujeme za tak pozorné oko a doplnění informací. :kytka:

Všechny další podrobnosti, výjimky a detaily o čerpání příspěvků pokrýváme v encyklopedické sekci Sociální dávky, kde se o PPM a rodičovském příspěvku dočtete více. Dotazy ohledně přivýdělku před/během/po čerpání mateřské nebo rodičovského příspěvku směřujte, prosím, do specializované poradny, kde s Vámi naše odbornice rády proberou individuální situaci. :kytka:

Přeji krásný den,
adminka Eliška

  • Zmínit
  • Nahlásit
228
8.8.18 09:28

Když už píšete článek, měli byste informovat přesně. Hned první bod není úplně správně. Oněch 70 % se nepočátá z hrubé mzdy, ale z redukovaného denního vyměřovacího základu, což je zhruba totéž jen pro ženy, které mají denní vyměřovací základ <1000 Kč (první redukční hranice). Takže ty, které mají vyměřovací základ nad první, druhou či třetí radukční hranicí, si o 70% mohou nechat jen zdát.
Nadruhou stranu, pokud ani žena ani muž nemá dost vysoký příjem, je nerálné, aby těch 220 tis. vyplatili během 6 měsíců (je potřeba hrubá mzda cca 80 tis/měs). Takže zatímco mateřská platí spíš pro nízko a průměrně příjmové rodiny, informace o rodičovské naopak pro lidi s velmi nadprůměrným příjmem, kteří mají plnou volbu (6 měs - do 4 let věku dítěte).
Zcela chybí informace, kdy sei matka nebo otec může začít přivydělávat nebo se vrátit do práce, aniž by přišli o nárok na materřskou či rodičovský příspěvek, nebo co se stane, když nenastoupí na mateřskou 6 týdnů před porodem, ale později (pak i ni na tyto týdny přijde)… :cert:
Takovýchto polovičatých článků je na webu hromada. člověk aby se pak dohledal úplných informací… :cert:

  • Zmínit
  • Nahlásit