Mobilní hospic Ondrášek: Aby nevyléčitelně nemocné děti mohly být se svou rodinou

Možnost zůstat doma se svými nejbližšími je pro nemocné bez šance na vyléčení nesmírně důležité. Těmto rodinám pomáhá Mobilní hospic Ondrášek. Jeho cílem je, aby nevyléčitelně nemocné děti a dospělí důstojně strávili čas, který jim zbývá, v kruhu svých nejbližších. Jak přesně toto zařízení pomáhá, na to jsme se zeptali paní ředitelky Bronislavy Husovské.

Mobilní hospic Ondrášek: Aby nevyléčitelně nemocné děti mohly být se svou rodinou Nemocné děti potřebují být se svými blízkými. Zdroj: Hospic Ondrášek.

Kdy byl hospic Ondrášek založený a co je jeho posláním, paní Bronislavo?

Jsme nestátní zdravotnické zařízení, které vzniklo v roce 2004. Zakladatelkou je Sylva Vartová, která organizaci založila na základě svých vlastních zkušeností. Posláním hospice je pomáhat nevyléčitelně nemocným dětem i dospělým a jejich rodinám, aby poslední období bylo důstojné a aby ho společně zvládli.

Pomáháte nejen nevyléčitelně nemocným dospělým, ale i malým dětem. V čem vaše pomoc spočívá?

Pečujeme o nevyléčitelně nemocné děti a jejich rodiny v prostředí domova, a to v režimu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Cílem naší péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání dětí a poskytnout podporu i jejich blízkým. Pečující osoby zaškolíme v ošetřování o nemocné dítě, jsme k dispozici při řešení zdravotních i jiných obtíží, zapůjčujeme zdravotnické pomůcky.

Doprovázíme dětské pacienty, aby doma a v klidu strávily co možná nejvíce svého zbývajícího času, eventuálně mohly i doma důstojně zemřít. Spolu se snažíme, i v této náročné situaci, najít v každém dni něco hezkého.

Hospic pomáhá nemocným i jejich rodinám bezplatně. Zdroj: Hospic Ondrášek.Hospic pomáhá nemocným i jejich rodinám bezplatně. Zdroj: Hospic Ondrášek.

Věřím, že příbuzní i děti takovou pomoc velice ocení. Mezi vašimi dětskými pacienty jsou převážně děti s onkologickým onemocněním?

Ano, děti s onkologickým onemocněním, u kterých byla ukončena léčba. Dále pomáháme dětem s orgánovým selháním, s progresivním onemocněním, kam spadají například dědičné poruchy metabolismu nebo svalová dystrofie. Našimi pacienty jsou také děti, které mají komplexní zdravotní problémy, jako je například mozková obrna, vážné poúrazové stavy a děti s poškozením mozku.

Co musí rodina nemocného udělat pro to, aby mohla využít vaše služby?

Podmínkou přijetí je dobře fungující domácí prostředí s pečujícími osobami, které chtějí a mohou mít dítě doma. Na našich webových stránkách máme uvedené kontakty na Mobilní hospic Ondrášek a další potřebné informace. Veškeré naše služby jsou bezplatné. O naše služby mohou zažádat rodiče dětí od narození do devatenácti let s jakoukoliv diagnózou, kterou lékaři označili za neléčitelnou a která je spojena s rizikem předčasné smrti.

Působíte po celé republice?

Sídlíme v Ostravě a dojíždíme za dětmi v rámci Moravskoslezského kraje.

Příbuzným pomáháte pouze v době, kdy pečují o nemocného člena rodiny, nebo i potom?

S příbuznými jsme v kontaktu po celou dobu péče, ale i během truchlení. Máme v rámci Ondrášku poradnu pro pozůstalé a organizujeme svépomocné setkávání pozůstalých. Pokud je potřeba, můžeme zprostředkovat psychologa, ale také duchovní péči. Doprovázení v hospicu je vždy individuální, dle potřeby nemocného a jeho rodiny.

Napadá mě, jestli se zaměřujete na sourozence umírajících dětí, pro které je tato situace také velice složitá.

Pro ně máme zřízený klub Ouško. To je podpůrná skupinka sourozenců nemocných dětí a dětí pozůstalých. Setkání probíhají jednou měsíčně. Připravujeme zajímavý program nebo aktivity, během kterých mají prostor pro zábavu i sdílení.

Jak vlastně vznikl název Ouško?

To byl nápad jedné maminky, která se inspirovala zaječí rodinkou obývající místní zahradu, na které se scházíme. Ucho je zároveň velmi důležitý orgán pro naslouchání, které je při těchto setkáních nesmírně důležité.

To ano. Myslíte si, že je lepší sourozenci nevyléčitelně nemocného dítěte říct na rovinu, co se děje?

Určitě. Já se držím názoru, že dětem bychom neměli lhát. Potřebují rozumět tomu, co se děje. Je třeba s nimi mluvit otevřeně. Dítě dokáže zpracovat i těžké situace, ale musí cítit bezpečí a oporu. Potřebuje být součástí dění v rodině, cítit, že je milováno.

Bronislavo, ještě se zeptám, lidé, kteří jsou nevyléčitelně nemocní podstupují takzvanou paliativní léčbu. Můžete popsat, o co se jedná?

Paliativní léčba se zaměřuje na léčbu bolesti a zmírnění příznaků provázejících nevyléčitelná onemocnění, mnohdy už v konečném stádiu. Principem paliativní péče je respekt jedinečnosti člověka, individuální přístup a zachování kvality života v co největší míře. Přání a nároky pacientů a jejich rodin jsou na prvním místě. Tuto péči poskytuje multidisciplinární tým složený z lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, psychologů a duchovních.

Cílem paliativní léčby je prodloužit a zkvalitnit život. Zdroj: Hospic Ondrášek.Cílem paliativní léčby je prodloužit a zkvalitnit život. Zdroj: Hospic Ondrášek.

Chystáte nějakou osvětovou akci v tomto roce?

V říjnu proběhne již čtvrtý ročník kampaně DOMA a Papučového dne. Je to celostátní informační akce o tom, že je možné být v závěru života doma. Každým rokem tuto kampaň pečlivě připravujeme a v rámci ní probíhají doprovodné programy.

O zkušenostech s hospicy diskutujete také na eMiminu

Téma Poslední příspěvek Reakcí

Možnosti péče o seniora s rakovinou - sev. Morava

30.3.15 22:30
20

Hospic - zkušenost

9.8.14 18:46
10

Využili byste v případě potřeby služeb podobného zařízení?

Autor:

Martina je maminkou desetiletého školáka a psaní je jejím koníčkem i prací. Většinu času věnuje redakční činnosti pro eMimino a Arome.cz. Píše převážně rozhovory, příběhy, aktuality i PR články. více

Témata článku

Přečtěte si také

Váš příspěvek

Odesílám...
Velikost písma:
12627
22.7.20 12:22

Je smutné, že umírají i děti :( když už to musí být, je moc dobře, že jsou organizace, jako je tato. Která pomáhá nejenom dětem, ale určitě i dává pocit opory rodičům v těžké životní situaci :palec:

  • Zmínit
  • Nahlásit
10
21.7.20 15:29

Ach jo :,(

  • Zmínit
  • Nahlásit
3424
20.7.20 10:59

Je smutné, že i děti jsou někdy moc nemocné :( Děkujeme za lidi, kteří v takových těžkých chvílích pomáhají :srdce:

  • Zmínit
  • Nahlásit