Rozhovor s odborníkem: Problémy v těhotenství jsou zřejmě dány před otěhotněním

Co se asi skrývá za těhotenskými komplikacemi, jako jsou potraty, předčasný porod nebo úmrtí miminka v děloze? A je možné odhalit ženy, kterým tyto komplikace hrozí? Zeptali jsem se MUDr. Kouckého z pražské porodnice U Apolináře.

Rozhovor s odborníkem: Problémy v těhotenství jsou zřejmě dány před otěhotněním Je možné odhalit riziko předčasného porodu? Zdroj: Profimedia.cz.

Jste vedoucí lékař oddělení rizikového těhotenství. S jakými komplikacemi se k vám maminky nejčastěji dostávají?

Na našem oddělení pečujeme o ženy s typickými těhotenskými komplikacemi, především ženy s rizikem předčasného porodu a preeklampsií, s komplikacemi vícečetných těhotenství a podobně, ale staráme se i o řadu těhotných s obrovskou paletou různých nemocí a komplikací, interních, hematologických, imunologických, onkologických, neurologických, psychiatrických, chirurgických a dalších.

To asi vyžaduje velký přesah i do jiných lékařských oborů…

Dávno už neplatí, že si vystačíme jen se znalostmi z porodnictví. Je nutné ovládat velmi detailně znalosti z dalších oborů medicíny, plus sledovat teoretické obory, z nichž nejlépe odpovídá na otázky spojené s pozadím těhotenských komplikací obor reprodukční imunologie. Je nutné mít základní znalosti z těchto oborů, abychom jednak uměli s kolegy z ostatních oborů správně komunikovat a abychom věděli, jaký může mít daná situace vliv na prosperitu těhotenství a vyvíjející se plod.

Většině těhotných již dnes lékaři umějí pomoci. Je to tak?

Ano, dá se to tak říci. Souvisí to právě s mezioborovou spoluprací různých odborníků: mnohem lepší komunikace s kolegy z ostatních oborů a zároveň neustálé studium teoretického pozadí, hlavně zmiňované reprodukční imunologie. A také spolupráce s kolegy z teoretických oborů možnosti péče o těhotné ženy posouvá.

Kolik žen z těch, které jsou hospitalizované na vašem oddělení, jsou ty, jimž hrozí předčasný porod?

Když bych vzal všechny, kterým reálně hrozí předčasný porod, tak je jich více jak polovina.

Dají se důvody předčasného porodu nějak rozdělit do kategorií?

Předčasný porod se dělí na ten spontánně vzniklý, těch jsou zhruba tři čtvrtiny, a takzvaně indikovaný, kdy musíme porodit předčasně miminko kvůli nemoci matky, nejčastěji kvůli preeklampsii, nebo komplikacím u plodu, jako je růstové zpomalení vývoje plodu. V součtu je předčasných porodů u nás i ve vyspělých zemích kolem 8 až 10 %.

Jaké jsou příčiny předčasného porodu, pane doktore?

Jak tradičně odpovídám na tuto otázku, kdybych to věděl, mám už Nobelovu cenu. Byť budou následující slova možná deprimující, je potřeba věci říkat otevřeně… I když se v laických médiích a stále ještě v učebnicích tradují různé informace, jako že spontánní předčasný porod způsobuje infekce, porucha uzávěru děložního hrdla a podobně, dneska už víme, že to není tak černobílé a s největší pravděpodobností stojí za většinou těhotenských komplikací chybná komunikace mezi mateřskou imunitou, vyvíjejícím se plodem a mikroby lidského těla.

Tato chybná komunikace, které říkáme anglicky fetomaternální cross-talk, se zřejmě děje u každého trochu jinak. Podobně, jako má každý jiný otisk prstu…

To je poměrně složité na pochopení, obzvlášť pro laika. Můžete to nějak jednodušeji vysvětlit?

Tuto chybnou komunikaci, byť vzdáleně, lze připodobnit k odmítání transplantovaného orgánu, kdy je plod na tom skoro stejně jako cizí darovaný orgán, tzv. semialogenní (imunogenní – tzn. schopný navodit imunitní reakci, pozn. redakce) štěp, z poloviny otcovského původu. No a většinou v tomto boji vyhraje plod, to znamená, že těhotenství úspěšně pokračuje do termínu porodu.

Bohužel, občas matčiny imunitní nástroje postupně těhotenství odmítnou, což má za následek opakované těhotenské komplikace… Je to samozřejmě velmi zjednodušeně řečeno.

Vše je tedy pravděpodobně dáno ještě před početím?

Ano. Proces chybné komunikace je nastaven od počátku a skrytě. Matky se zdánlivě cítí dobře. Nezdá se, že by byl nějaký problém, dokud nenastane ta pověstná špička ledovce. To znamená, že dosud skrytě probíhající proces se projeví i navenek.

MUDr. Michal Koucký, Ph.D. Zdroj:Nedoklubko.czMUDr. Michal Koucký, Ph.D. Zdroj:Nedoklubko.cz

MUDr. Michal Koucký, Ph.D.

Vedoucí lékař oddělení rizikového těhotenství v porodnici U Apolináře (Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK)

Po studiích na 3. lékařské fakultě UK (dvě atestace z gynekologie a porodnictví a jedna atestace z perinatologie a fetomaternální medicíny) absolvoval postgraduální doktorské studium biomedicíny. Velký vliv na jeho pozdější profesionální cestu měla odborná stáž v Perinatology Research Branch of Wayne State University, Detroit, Michigan, USA. Je aktivním členem mnoha odborných společností. Vyučuje na 1. LF UK a pravidelně přednáší na národních i zahraničních kongresech. Mezi pacientkami je pan doktor Koucký pověstný svým mimořádně empatickým a lidským přístupem. Je ženatý, má dvě dcery a žije v Praze.

O hrozícím předčasném porodu, zkracování děložního čípku, preeklampsii a možnostech, kterými lékaři mohou pomoci, se dočtete v druhé části rozhovoru.

Autor:

Petra vystudovala český jazyk a výtvarnou výchovu na „pedáku“ – nikdy ale neučila. Dlouho žila „studentským životem“, studovala, žila ve Francii, poté v Anglii. Říká o sobě, že vždy byla „písmenkový typ“ – hodně čte a čím dál tím víc i píše. Velmi ji baví i jazyky cizí, zejména francouzština. více

Přečtěte si také

Váš příspěvek

Odesílám...