Mýty a fakta o nočním pomočování dětí

  • Komerční sdělení
  • 10.09.18

Podle odhadů trpí nočním pomočováním neboli enurézou asi pětina dětí ve věku 5 let, obtíže se však nevyhýbají ani starším jedincům. Rodiče často spoléhají na to, že „z toho dítě vyroste“, v horším případě děti trestají. Noční pomočování přitom může velmi negativně ovlivnit sebeúctu a duševní pohodu dítěte.

Téměř polovina rodičů pětiletých nebo starších dětí, které trpí noční enurézou, nevyhledá lékařskou pomoc. K přehlížení nemoci přitom není důvod, existuje totiž dostupná, účinná a bezpečná léčba. „Díky správné diagnóze a úspěšné léčbě pomočování můžeme dítě zbavit velké zátěže. Zvýšíme mu sebevědomí a podpoříme jeho denní aktivity, což se v neposlední řadě promítne i do školních výsledků,“ sdílí své zkušenosti s onemocněním MUDr. Hana Flögelová z nefrologické ambulance Dětské kliniky FN v Olomouci.

Důležité tedy je především noční pomočování u dítěte nepřehlížet a nenechat se ukolébat mýty, které kolem něj panují. Které jsou ty nejčastější?

Počurávání je mezi dětmi běžné

FAKT: Enuréza trápí 15 až 20 % pěti- a šestiletých dětí, nepotýkáte se tedy s tímto problémem sami. Trvá totiž nějakou chvíli, než močový měchýř „vyspěje“. Většina dětí ho dokáže ovládat okolo 4. roku věku, a to během dne. V průběhu noci je pak mnoho dětí schopno kontrolovat svůj měchýř až kolem sedmého roku věku.

Enuréza častěji postihuje chlapce

FAKT: Jedinci mužského pohlaví jsou k pomočování opravdu náchylnější, dokonce dvakrát častěji než děvčata. Většinou však s růstem tato potíž mizí. Jen velmi málo adolescentů trpí enurézou. Ze zmiňovaných necelých 20 % takto postižených dětí přetrvává problém s pomočováním u dvou až tří procent 14letých a u jednoho procenta 15letých.

Chyba je na straně dítěte

MÝTUS: Toto tvrzení je samozřejmě nepravdivé. Za enurézu dítě nemůže a je zcela nevhodné ho za „mokré nehody“ trestat nebo mu je vyčítat. U potomka to může vyvolat frustraci, což má nepříznivý vliv na jeho psychosociální vývoj. Dítěti ani sobě hněvem nijak nepomůžete a zcela jistě se výtkami nevyřeší problém s počuráváním – může se naopak zhoršit.

Když si nestěžuje, potíže mu nevadí

MÝTUS: Žádné dítě se nechce probudit mokré, zvláště pokud dojde k pomočení na škole v přírodě či na jiné společné akci s vrstevníky. Vlhká postel umí nepříznivě ovlivnit sebevědomí. Dítě, které se stále počurává, může být velmi nešťastné a uzavřené do sebe. Hůře zvládá běžné denní činnosti, těžko se prosazuje v dětském kolektivu a je ochuzeno o příjemné společenské aktivity, jako je přespávání u kamarádů nebo školní výlety.

Za pomočováním může stát zácpa

FAKT: Naplněné střevo může mít dopad na schopnost močového měchýře udržet moč i na jeho kontrolu během noci. Pokud upravíte stravovací režim, tedy zařadíte do jídelníčku více ovoce a zeleniny a budete pamatovat na tekutiny, možná vyřešíte jak zácpu, tak i počurávání.

Budu-li dítě trestat, dříve se tento zlozvyk odnaučí

MÝTUS: Jakýkoliv postih potomka za počurávání je nesmyslný, uvědomíme-li si fakt, že to nedělá schválně. Pokud ho požádáte, aby vám pomohl s převlečením mokrého ložního prádla, neměl by to chápat jako trest, ale jako sdílení domácích povinností.

Léky nejsou řešením

MÝTUS: U menších dětí se často doporučuje vyčkávat, zda problém sám nezmizí, u starších pak zvážit některou z možností režimové terapie. Tato doporučení jsou samozřejmě platná, ale i medikace má svůj význam. Může problém s pomočováním krátkodobě vyřešit, existuje ovšem i riziko, že po vysazení léčby se vše vrátí do původního stavu. Každý by si asi přál zázračnou pilulku, která odstraní jakékoliv potíže. Taková ale neexistuje. Problém je tak nejlepší konzultovat s lékařem, který doporučí terapii, případně farmakoterapii, vhodnou právě pro vaše dítě.

Stydíte se zajít ihned na lékařem nebo řešíte podobné obtíže? Zeptejte se v naší nové poradně na téma pomočování dětí.