Rozvodová mediátorka: Jsem vděčná za páry, které se rozhodnou na vztahu pracovat

V současné době se zdá, že udržet si manželský vztah, je stále těžší. Pokud je rozvod nevyhnutelný, pomoci může mediace. Tou se zabývá Mgr. Eva Vaňková, která působí jako rozvodová mediátorka a advokátka.

* Rozvodová mediátorka napomáhá hladšímu průběhu rozvodu. Zdroj: Profimedia.cz.

Jak byste popsala rozvodovou mediaci? Myslím, že pro mnoho lidí to může být novinka.

Mediace v rodinných věcech je u nás v České republice oficiálně upravena od září 2012, ale hodně lidí pořád ještě neví, jak a v čem jim může pomoci.

Pokud se partneři dostanou do nějakého sporu a není pro ně jednoduché dohodnout se mezi sebou, může jim pomoci neutrální prostředník. Mediátor pomáhá uklidnit emoce a vidět situaci pohledem obou stran, anebo ještě z dalších potřebných úhlů pohledu.

Cílem mediace je hledání řešení, které nejlépe vyhovuje všem zúčastněným, a které respektuje jejich potřeby a možnosti.

Rozvodová mediátorka a advokátka Mgr. Eva Vaňková pomáhá párům snadněji zvládnout nelehkou životní situaci.Rozvodová mediátorka a advokátka Mgr. Eva Vaňková pomáhá párům snadněji zvládnout nelehkou životní situaci.

Když se pár domluví na rozvodu, osloví vás jako mediátorku, která je provede celým rozvodovým procesem, je to tak?

Ve chvíli, kdy se manželé nebo partneři chtějí rozejít a nedaří se jim na všem dohodnout, může jim mediace ušetřit hodně času, peněz i trápení. České právo upravuje dva druhy rozvodů – sporný a nesporný rozvod. Pokud se pár dokáže dohodnout na všem, co se týká dětí, rozdělení majetku, bydlení a na výživném, může si ušetřit dlouhé sporné řízení u soudu o děti a může docílit tzv. zjednodušeného neboli papírového rozvodu, který trvá zhruba 10 minut.

Při sporných rozvodech bývají největším problémem dlouhé soudy o děti. Když se při mediaci podaří najít cestu, která je přijatelná pro oba rodiče, jde všechno řešit rychle a co nejšetrněji ve vztahu k dětem i k rodičům. Rodiče pak pošlou soudu svůj návrh mediační dohody o dětech a soud ji v 99 % případů během jediného jednání schválí.

Vaším úkolem je nejen zajistit klidný rozvod, ale i případně určité vyjasnění situace. Stává se, že s pomocí mediace si pár rozvod nakonec rozmyslí?

Ano, několikrát už se mi to stalo. Když jsme při mediaci na přání klientů probírali důvody, proč vztah nefunguje, ukázalo se, že není všechno ztracené a že existuje řešení. Klienti si uvědomili, co každý z nich může dělat jinak a lépe. Tohle se daří v případech, kdy oba partneři připouštějí, že třeba i nevědomky přinášejí do vztahu něco, co ho komplikuje, a jsou ochotní pracovat každý sám na sobě. I pro mě jako mediátora je to velká radost pracovat s takovými páry. A jsem moc vděčná za každý pár, který přijde „pracovat na vztahu“.

Jak vnímáte dnešní rozvodovost? V čem si myslíte podle vašich zkušeností, že je největší problém, že rozvodů přibývá?

Obecně si myslím, že problémy ve vztazích v minulosti a v současnosti jsou hodně podobné. Jen dřív byl tak silný společenský odpor k rozvodům, že k nim mnoho lidí nenašlo odvahu a prostě to „vydrželi“. Většinou za cenu velké nespokojenosti a stresu a následných zdravotních problémů.

Věřím, že partnerské vztahy a vztahy s našimi dětmi nás mají učit. Že do našeho života vstupují lidé, které potřebujeme, abychom něco důležitého pochopili. A že i konflikty s těmi, které máme rádi, mohou být konstruktivní. Jen je potřeba vždycky se upřímně zamyslet nad tím, co mi určitá situace chce vlastně říct, co se na ní mám naučit. Když se například jeden z partnerů povyšuje, často to pro toho druhého v páru signalizuje potřebu začít si víc věřit a začít si víc uvědomovat svou hodnotu.

Když si naše děti stěžují, že je svou rodičovskou láskou dusíme, může to být signál, že jako rodiče máme závislostní a majetnické vztahy a že je potřeba dát dětem víc svobody a důvěry. Tohle všechno se dá při mediaci otevřít a řešit.

Někdy je při rozvodu lepší mít prostředníka. Zdroj: Profimedia.cz.Někdy je při rozvodu lepší mít prostředníka. Zdroj: Profimedia.cz.

Myslíte, že je mediace vhodná pro každý pár?

Mediace je ideální pro páry, které se pro ni rozhodli dobrovolně. Důležité je, aby se partneři oba chtěli dohodnout a najít pro všechny přijatelné řešení. Úžasné je pracovat s lidmi, kteří jsou ochotní přiznat si, že něco jde dělat lépe. Někdy stačí, když se snaží zapracovat na sobě alespoň jeden z páru. Protože tím, že změní svůj přístup, vytvoří prostředí pro přirozenou změnu i u druhé strany. Například, když jeden z partnerů přestane být ten, co vždycky všechno řeší a vyřeší, přirozeně tím otevírá prostor pro to, aby se do řešení více zapojil i jeho protějšek.

Problém naopak může nastat tehdy, když je jeden z párů závislý na alkoholu, na drogách, když má vážnou duševní poruchu nebo když jeden z partnerů je tzv. neměnič, který jen chce za každou cenu prosadit to svoje. Tam pak vlastně není s kým se domlouvat. Ale i taková mediace může mít smysl v tom, že si druhý partner uvědomí, s čím pracuje, a najde odvahu hájit svá práva.

Kolik sezení je obvykle potřeba absolvovat?

Výjimečně se stane, že lidé na všem podstatném dohodnou hned při první mediaci. Ale většina klientů potřebuje více času a několik mediačních schůzek. Nejčastěji mají zájem o společné mediace, ale za velice důležité a přínosné považuji také oddělené mediace, při kterých si mediátor sedne s každým zvlášť. Umožňuje to větší otevřenost a většinou se i rychleji dostaneme k podstatě problému.

Rozvody a vztahovou krizi řešíte také na eMiminu

Téma Poslední příspěvek Reakcí

Krize ve vztahu. Vydržet nebo to vzdát?

Ram16G
14.1.20 14:49 
18

Rozvod přes mediátora, jak to probíhá?

botl
4.3.18 12:52 
6

Nesporný rozvod s cizincem

peety
3.9.14 13:22 
11

Využili byste v případě potřeby služby rozvodové mediátorky?

Váš příspěvek

Odesílám...