Novinky ve školství: Omezení asistentů a méně kontrol v pedagogických poradnách

O čem všichni mluví

Ministerstvo školství plánuje omezit počet asistentů ve školách. Pokud dojde ke schválení novely, připadne na jednoho asistenta ve třídě více žáků než dosud. Změny v zákoně se týkají také doby mezi kontrolami handicapovaných dětí v pedagogických poradnách a přijímáním učitelů bez pedagogického vzdělání.

* Zdroj: Robert Kneschke / Shutterstock, Inc.

Místo tří asistentů maximálně jeden

V současné době mohou působit v jedné třídě až tři asistenti. To by se ale mělo od října letošního roku změnit. Pokud vyhlášku o společném vzdělávání dětí ve školách, kterou podepsal ministr školství, schválí vláda, bude publikována ve sbírce zákonů od 1. října 2019.

Začleňování handicapovaných dětí do společnosti

Vyjma úspor má novela podpořit začleňování handicapovaných dětí do kolektivu prostřednictvím sdílení jednoho asistenta. Dosud mohli v jedné třídě pomáhat až tři asistenti s jedním učitelem. Od října by ve třídě působil pouze jeden asistent a nanejvýš dva učitelé.

Výjimkou zůstanou speciální třídy s mentálně postiženými žáky nebo spádové mateřské a základní školy, které musí přijmout větší počet handicapovaných dětí. V rámci úspor se budou předepsané pomůcky či větší počet asistentů financovat jen tehdy, že je škola bude potřebovat. Díky těmto škrtům by měla vláda ročně ušetřit až 15 miliónů korun.

Další změny se týkají kontrol pedagogických poraden

Dosud byla práce s dítětem v poradně kontrolovaná 1× za dva roky, nově by to mělo být 1× za čtyři roky. I v tomto případě budou výjimky, které se týkají mentálně postižených dětí ve speciálních školách. Tyto děti budou mít i nadále kontroly častěji.

Vláda také podpořila opětovné zpřístupnění učitelské profese nepedagogům. To znamená, že předměty na středních školách a na druhém stupni ZŠ mohou vyučovat také absolventi jakéhokoliv magisterského studia vysoké školy s tím, že pedagogickou kvalifikaci by si museli doplnit do tří let.

Inkluzi ve školách rozebírají maminky na eMiminu

Jaký je váš názor na plánované změny ve školství?

Váš příspěvek