Je očkování proti covidu vhodné i pro těhotné a kojící ženy?

Očkování proti onemocnění Covid-19 je v Česku v plném proudu. Stále však visí otazník nad tím, zda by se měly nechat očkovat i těhotné ženy. Oslovili jsme proto klinickou imunoložku MUDr. Lenku Sedláčkovou, vedoucí programu Alergologie a klinické imunologie, Gennet s.r.o., aby nám sdělila svůj názor na očkování těhotných žen.

Je očkování proti covidu vhodné i pro těhotné a kojící ženy? Těhotné ženy by očkování podle imunoložky měly zvážit. Zdroj: Canva.

Paní doktorko, jak vnímáte současnou situaci ohledně možnosti nechat se naočkovat proti covidu-19 v těhotenství? Je vůbec možné, aby se žena v očekávání přihlásila k očkování? Vím, že ve světě to v mnoha zemích funguje – například ve Velké Británii. Jak je tomu u nás?

Těhotné ženy se ve své věkové kategorii registrovat mohou. Předpokládám, že v očkovacím centru s nimi pak přítomný lékař bude probírat, zda u nich konkrétně prospěch očkování převažuje nad možnými riziky, a potvrzení o seznámení s riziky může mít podobu písemného informovaného souhlasu.

Vím, že v těhotenství jsou ženy mnohem opatrnější než kdy jindy. Už také proto, že není dostatek studií, které by vyvrátily určitá rizika spojené s očkováním obecně, je to tak?

Ano, očkování v těhotenství je opravdu složité téma. Původní vysoká předběžná opatrnost je s přibývajícími zkušenostmi přehodnocována. Z etických důvodů jsou těhotné vyřazeny z klinických studií nově vyvíjených léčiv a očkovacích látek, což je logické a správné. Ale informace o bezpečnosti nám pak chybí.

Doplňují se postupně až po zavedení léku či vakcíny do široké praxe. Progresivnější jsou v tomto smyslu v USA, kde se dnes rutinně těhotné očkují např. proti chřipce a proti černému kašli s dobrými výsledky. U nás převažuje opatrnost a ani jinými vakcínami se těhotné ženy moc často neočkují.

MUDr. Lenka Sedláčková, vedoucí programu Alergologie a klinické imunologie, Gennet. Zdroj: Gennet.MUDr. Lenka Sedláčková, vedoucí programu Alergologie a klinické imunologie, Gennet. Zdroj: Gennet.

Přesto teď tu máme covid a i když v současné době epidemie ustupuje, pro těhotné je tento virus stále velmi rizikový. Mají se tedy obávat zvýšeného rizika nákazy?

Gravidní ženy nemají vyšší riziko vzniku infekce, ale mají vyšší riziko závažného průběhu. Proti přirozené infekci jsou rizika očkování nepoměrně menší. Avšak nejsou nulová, jak ukazují např. raritní poruchy krevní srážlivosti u adenovirových vektorových vakcín Astra Zeneca a Janssen.

Jejich výskyt je zatím zaznamenán ve věkové kategorii 20 až 50 let s frekvencí cca 1 případ na 100 000 očkovaných. Takže v klinických studiích předcházejících registraci, které jsou prováděny na řádově 15–50 000 osob, nemusí být vůbec zaznamenány. A do této věkové kategorie spadá i naprostá většina těhotných.

Existují tedy nějaké studie, které sledují bezpečnost očkování maminek v očekávání proti covidu?

Bezpečnost očkování těhotných se sleduje a postupně vyhodnocuje. Studie autorů Shimabukuro a kol. zhodnotila bezpečnost mRNA vakcín u téměř 4000 gravidních žen očkovaných v USA od prosince 2020 do konce února 2021 na základě dat z registru dobrovolných hlášení nežádoucích účinků vakcín u těhotných.

Ty byly srovnatelné s výskytem v běžné populaci a také těhotenské komplikace nebyly častější, než je běžné. Tato slibná předběžná data získaná za relativně krátké období je třeba ověřit dalším sledováním ve větším měřítku a za delší období. Odborné autority jsou v doporučeních k očkování gravidních žen zatím velmi opatrné.

Proto i výrobci vakcín odkazují těhotné na své gynekology, aby se s nimi poradily, zda je pro ně očkování vhodné?

Ano, poukazují na to, že není k dispozici dostatek informací o rizicích očkování v těhotenství a doporučují poradit se se svým lékařem. Stanovisko Americké odborné společnosti porodníků a gynekologů (ACOG, American College of Obstetricians and Gynecologists) zní: neodpírat očkování těhotným, u kterých je očkování indikované. Mají být informované o současném stavu našich znalostí o bezpečnosti a účinnosti, rozhodovací proces má zahrnovat individuální zvážení rizika onemocnění a bezpečnost vakcíny a má být podpořena vlastní volba každé ženy.

Vyjádření Světové zdravotnické organizace zní: těhotné mají vyšší riziko závažného průběhu infekce covid-19, nicméně informací o bezpečnosti očkování v graviditě je zatím málo. Nejsou očekávána specifická rizika, která by převážila nad prospěchem očkování. Proto mohou být očkovány těhotné ve vysokém riziku expozice SARS-CoV-2 infekce (například zdravotnice) nebo pacientky s dalším onemocněním zvyšujícím riziko závažného průběhu po konzultaci s lékařem.

Pokud by těhotná o očkování uvažovala, měla by se poradit se svým gynekologem. Zdroj: Canva.Pokud by těhotná o očkování uvažovala, měla by se poradit se svým gynekologem. Zdroj: Canva.

Odborníci poukazují na to, že je potřeba dosáhnout kolektivní imunity. Kolik by tedy muselo být naočkovaných lidí, abychom ji získali?

Dosažení takové kolektivní imunity, aby chránila před další pandemickou vlnou, předpokládá proočkování nejméně 80 % všech obyvatel. Probíhají studie bezpečnosti u dětí, ve věkové kategorii od 12 let jsou již k dispozici příznivé výsledky studie s mRNA vakcínou firmy Pfizer-BioNTech.

To znamená, že v případě, že by se na podzim infekce znovu rozjela, je lepší, aby byly naočkované i těhotné a děti?

Jestli nás čeká další vlna onemocnění srovnatelná s podzimem 2020 a zimou 2021, bylo by možná lepší naočkovat těhotné ženy už nyní. Alternativou k očkování těhotných jsou protiepidemická opatření od respirátorů po izolaci v domácím prostředí. Ze zdravotního hlediska zcela jistě bezpečné, jenže účinnost závisí na epidemiologické situaci a na tom, jak přísně si to celá rodina nastaví. Tedy nejlepší strategií je naočkovat všechny ostatní v populaci nebo alespoň v okolí dané ženy a těhotné případně výběrově po zvážení konkrétní situace.

Můžete uvést nějaké konkrétní důvody, které těhotné ženy by se měly spíše nechat naočkovat kvůli vyššímu riziku?

Důvodem spíše pro očkování může být současné další onemocnění zvyšující riziko závažného průběhu covid-19 jako obezita, cukrovka nebo kardiovaskulární onemocnění. Riziko konkrétního chronického onemocnění je nejlepší diskutovat se svým ošetřujícím lékařem. Například plicní onemocnění typu chronické obstrukční plicní nemoci riziko závažného průběhu zvyšují, ale dobře léčené bronchiální astma ne.

Další „pro" může být dané nemožností vyhnout se blízkému kontaktu s velkým množstvím lidí, např. práce ve velkých kolektivech, ve školství, zdravotnictví, obchodu, službách. Jako důvody spíše proti vidím riziková těhotenství, včetně žen léčených pro neplodnost a žen, které již v minulosti potratily. Jistě bezpečné je pak očkování po porodu, a to i v době kojení.

V jakém trimestru je očkování „nejbezpečnější"?

Nejbezpečnější je očkování před těhotenstvím nebo po porodu. Pokud očkujeme v průběhu těhotenství, druhý a třetí trimestr je k očkování vhodnější než první trimestr, kdy se teprve zakládají a vyvíjí orgány zárodku a posléze plodu a ustavuje se křehká imunologická rovnováha tolerance částečně cizího plodu při zachování obrany mateřského organismu i plodu proti infekci.

Pokud pracujete na exponovaných místech, vážnější může být prodělání nemoci. Zdroj: CanvaPokud pracujete na exponovaných místech, vážnější může být prodělání nemoci. Zdroj: Canva

Které z dostupných vakcín jsou podle vás k očkování těhotných žen nejvhodnější?

Z hlediska typu vakcíny u těhotných preferuji mRNA vakcíny (Pfizer-BioNTech a Moderna). Oproti vakcínám vektorovým (Astra Zeneca a Janssen) mají nejen vyšší účinnost, až 95 % oproti 70 %, ale dle zatím dostupných informací i vyšší bezpečnost. Nebyla u nich dosud popsána ona závažná porucha krevního srážení, vakcínou indukovaná trombotická trombocytopenie.

Pokud už budoucí maminka covid prodělala např. před otěhotněním, měla by si třeba nechat nabrat raději protilátky?

Prodělané onemocnění chrání svého nositele obvykle dobře nejméně 3–6 měsíců, nejspíše déle, riziko nové infekce je podstatně nižší než u osob, které covid-19 dosud neprodělaly. Podle dánské studie autorů Hansen a kol. zveřejněné v Lancetu ochránila prodělaná infekce před opakováním asi 80 % lidí mladších 65 let a 47 % lidí starších 65 let. Jak dlouho přesně ochrana trvá, je stále předmětem zkoumání.

Očkování tuto ochranu posílí a prodlouží. V současné době se doporučuje zahájit očkování nejdříve 3 měsíce po infekci a zatím se používá stejné schéma jako u osob, které infekci neprodělaly. Je ale pravděpodobné, že po infekci může k dostatečné ochraně stačit už první dávka, to musí potvrdit další výzkum.

Jak je to tedy s měřením protilátek. Má to smysl?

Měření protilátek může být vhodné v situaci, kdy žena otěhotní mezi první a druhou dávkou, a rozhoduje se, zda má tuto druhou dávku absolvovat. Hladina protilátek je pomocné vodítko. Používají se různé metody stanovení, dávají rozdílné číselné výsledky, a proto obvykle ani nelze říci, jak dlouho a jak dobře bude chránit konkrétní naměřená hladina protilátek. Pokud žena prodělala onemocnění před více než půlrokem a nyní je těhotná, opět jí může hladina protilátek poskytnout hrubou orientaci o aktuální ochraně.

Je možné, že očkováním by získalo protilátky i nenarozené dítě?

Analogicky k očkování proti chřipce a černému kašli lze předpokládat, že zejména očkování provedené ve třetím trimestru povede k přenosu mateřských protilátek přes placentu na plod a tyto protilátky budou novorozence chránit několik měsíců. Výzkum na toto téma u covid-19 probíhá.

Autor:

Martina je maminkou desetiletého školáka a psaní je jejím koníčkem i prací. Většinu času věnuje redakční činnosti pro eMimino a Arome.cz. Píše převážně rozhovory, příběhy, aktuality i PR články. více

Přečtěte si také

Váš příspěvek

Odesílám...
Velikost písma:
562
10.6.21 13:22

@Kacka1984 ano. Nitrodelozni vývoj, v závěru, předává mateřské protilatky v největším objemu. Současně chrání dítě spíš jen tak prvního půl roku života. A ta ochrana u protilatek znamená, že imunita zpracuje vir lépe než když protilatka chybí. Tj. se vůbec nevylučuje, že mimčo neonemocni. Proto i mimina chytnou nestovice. To platí i u ockovani na covid. Není zárukou absence nemoci, ale minimalizace těžkého průběhu, telo infekt pozna snaz a rychleji zareaguje. Tudíž protilatky v mm beru jako plus, ale ne záruku 100% ochrany mimina. Díky za podnět, je fajn to víc zpresnit.

Edit. Testování protilatek v mm z Izraele po ockovani. Sice jen 84 kojících, ale jsou tam. https://www.fnusa.cz/…ovanych-zen/

Příspěvek upraven 10.06.21 v 14:33

 • Zmínit
 • Nahlásit
18
10.6.21 12:59

@PETRAKIM
Nechci zklamat, ale s těmi protilátkami v MM to není tak horké (nejen proti covidu, ale obecně), jak si hodně mamin myslí, matka předává svému dítěti protilátky hlavně v období nitroděložního vývoje, při kojení už v mnohem menší míře. Můžou potvrdit mnohé maminky, kterým starší dítě přineslo domů neštovice a miminko je od něj chytlo navzdory kojení (ony samy neštovice v dětství samozřejmě prodělaly). Ono se to kojení někdy trochu přeceňuje. ;)

 • Zmínit
 • Nahlásit
513
10.6.21 08:38

@PETRAKIM no jistě, proto je to hexa, nikoli penta.

 • Zmínit
 • Nahlásit
562
10.6.21 08:04

@JanaDaR dětská obrna, zaskrt, tetanus, davivy kasel, onemocnění bakterií hesmophillus, zloutenka b pravda, je jich dokonce šest.

 • Zmínit
 • Nahlásit
513
10.6.21 06:58

@PETRAKIM hexa asi nebude proti pěti nemocem.

 • Zmínit
 • Nahlásit
946
9.6.21 23:09

Já pro očkování rozhodně jsem, ale až po porodu. Vzhledem k tomu, jaké reakce lze očekávat, tak horečka je podle mě větší riziko pro plod než to, že dostanu covid (pokud tedy na veřejnosti nosím roušku, vyhýbám se větší koncentraci lidí a jsem v zemi, kde se očkuje skutečně hodně)…

 • Zmínit
 • Nahlásit
562
9.6.21 12:15

@Lizzie001 tam to bude jedno. Vždyť hexa má v sobě 5 nákaz a tím pádem 5 odlišných protilatek. Další do fóra patrně nic nového nepřinese. Maminy perou během prvního roku věku do děti pneumokoky a meningokoky vakciny navíc… Některé mají indikaci k tbc ockovani…

 • Zmínit
 • Nahlásit
217
9.6.21 12:11

@PETRAKIM Špatně jsem to napsala, myslela jsem, že máma bude očkovaná proti Covidu a miminko třeba dostane hexavakcínu..

 • Zmínit
 • Nahlásit
562
9.6.21 08:32

@Lizzie001 když se dává dárcovska plazma kvůli protilatkam jako forma léčby u pacientů s coronou, pricemz jejích tělo už taky vyrábí protilatky samo o sobe. Pak tu jsou kojíci pozitivní matky i s dětmi, kde opět je dvojí výroba protilatek… Já bych to brala jako že se sčítají než tlucou.. Ale mimina se neockuji

 • Zmínit
 • Nahlásit
217
8.6.21 22:36

A nebude problém, když kojící žena půdě prostřednictvím MM předávat protilátky diteti, které bude do toho očkované? Nebude se to tlouct?

 • Zmínit
 • Nahlásit
3
8.6.21 09:06

Aktuálně jsem kojící a na očkování se chystám po půl roce. Covid jsem prodělala v polovině těhotenství a opakovala bych to dost nerada.

 • Zmínit
 • Nahlásit
562
7.6.21 14:31

@Aneta.Berg mám pfizer. To je v moderně. Benefity jsou pro mě vyšší jak rizika.

 • Zmínit
 • Nahlásit
12
7.6.21 14:22

Aktuálně jsem kojící a na očkování se chystám po šestinedělí. Covid jsem prodělala v polovině těhotenství a opakovala bych to dost nerada. 🤷🏼‍♀️

 • Zmínit
 • Nahlásit
662
7.6.21 14:11

@PETRAKIM Kdyz projdou protilatky muze projit i pufr, ktery je ve vakcine pritomen a to: tromethamin. Ten u kraliku zpusobuje: anorexii, krvavou moč, ochrnutí zadní nohy a nepravidelné dýchání. Pozorování při pitvě zahrnovala abnormálně červené plíce, nekrózu v místě infuze, vybělená játra, ztmavenou slezinu, nafouklý žaludek a léze na srdci a ledvinách.

Zdroje zde:

Toxikologicke udaje k tromethaminu (cast ADME, byla testovana kvuli uzivani v kosmetice):
https://journals.sagepub.com/…581817738242

Obsah tromethaminu ve vakcinach:
https://www.vakciny.net/…proti-CVD-19

Příspěvek upraven 07.06.21 v 14:14

 • Zmínit
 • Nahlásit
662
7.6.21 13:03

Proc je logicke a spravne vyrazovat tehotne a kojicici z klinickych studii vyvoje ockovacich latek???

Příspěvek upraven 07.06.21 v 13:04

 • Zmínit
 • Nahlásit
562
7.6.21 12:03

@RenataDrcmanova já do toho šla mimo jiné kvůli protilatkam v mm. Mimčo je pak aspoň v nějaké míře chráněné.

 • Zmínit
 • Nahlásit
7.6.21 11:35

Doktorka mi očkování doporučila a ačkoliv „už jenom“ kojím, stále s očkováním váhám…

 • Zmínit
 • Nahlásit
1366
7.6.21 08:24

Praktická lékařka mi teď, během procesu IVF, nedoporucila. Jsem zdravá, v okolí všichni očkování. Nedoporucila ani v případě úspěchu a kojení. Zvládli jsme jeste rychle tetanovku. Z vlastního vnitřního pocitu bych do toho taky nesla, jinak jsem pro očkování.

Příspěvek upraven 07.06.21 v 08:25

 • Zmínit
 • Nahlásit
562
7.6.21 08:11

Kojim a už mám za sebou první dávku pfizer. Jako tehotna bych do toho pocitově nešla. Ani tetanovku mi dr. dát nechtěla v době těhotenství.

 • Zmínit
 • Nahlásit