Pěstounská péče: Naděje pro děti z dětských domovů

Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče, která umožňuje dětem z dětských domovů vyrůstat v rodinném prostředí. Pěstounství je na rozdíl od adopce typem služby, u níž pěstouni dostávají za péči o svěřené dítě finanční odměnu.

Děti potřebují hlavně lásku. Zdroj: KatsiarynaKa2 / Shutterstock, Inc. Děti potřebují hlavně lásku. Zdroj: KatsiarynaKa2 / Shutterstock, Inc.

Pěstouni se starají o dítě po dobu nezbytně nutnou

Děti, o které nemají rodiče zájem (nebo se o ně nemohou starat), jsou běžně umístěny v kojeneckém ústavu nebo do dětského domova. Možnost vyrůstat v rodinném prostředí je však nenahraditelná. Adopce je obvykle běh na delší trať, proto se nabízí ještě jedna možnost náhradní rodinné péče – pěstounství.

„Pěstounství je forma péče o děti, jejichž rodiče se o ně neumějí, nechtějí nebo nemohou postarat. Pokud je to v zájmu dítěte pěstouni pomáhají udržovat kontakt mezi dětmi a jejich biologickými rodinami (např. s prarodiči),“ vysvětluje specialistka na rozvoj náhradní rodinné péče.

Kdo může být pěstounem?

Zájemci o pěstounskou péči musí splňovat určité podmínky. Odbornice z Oddělení transformace služeb pro rodiny a děti říká: „Musí být bezúhonní, je třeba doložit své příjmy, zdravotní způsobilost a také dobře zvládnout psychologické testy a projít přípravou pěstounů. To vše je povinné. Druhou věcí je trpělivost a očekávání možných pěstounů. Zájemci si musí uvědomit, že nedovedou pěstounské dítě tam, kam dovedli svoje dítě. Přijímáte děti s jiným genetickým a mentálním základem.“

Do pěstounské péče může být umístěno i miminko. Součástí posouzení zájemců o pěstounskou péči je také zjišťování, jakému dítěti dokážou svou péči nabídnout. O vhodnosti pěstounů pro konkrétní dítě rozhoduje Krajských úřad.

Výhody pěstounské péče

Každé dítě potřebuje pocit bezpečí daný i tím, že má někoho, komu může říkat mami a tati. A to bezesporu dětské domovy nemohou nabídnout, naopak pěstounská péče ano. „Děti, které dlouhodobě žijí v institucionálním zařízení, se velmi špatně zařazují do normálního života, špatně navazují vztahy a jen obtížně vyjadřují své emoce. Naopak rodinné a láskyplné zázemí u těchto dětí podporuje jejich zdravý vývoj. Dětské domovy či kojenecké ústavy jsou v dnešní době většinou velmi dobře vybavené. Poskytují dětem spoustu hraček, pravidelnou stravu, kvalifikovaný personál se o ně stará dnem i nocí. Dalo by se říci, že mají nadstandardní podmínky. Nicméně tato zařízení nejsou schopna poskytnout dětem to hlavní – rodinu,“ říká specialistka.

V loňském roce došlo k navýšení odměny pro pěstouna. V tuto chvíli je pro dlouhodobé pěstouny odměna ve výši 12.000 Kč v případě péče o jedno dítě. Při péči o dvě děti je odměna ve výši 18.000 Kč. Odměna pěstouna na přechodnou dobu je odměna ve výši 20.000 Kč. Dále pěstounům náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, který se odvíjí od jeho věku a stupně závislosti.

Z pěstounské péče do adopce

Nabízí se otázka, zda dítě, které žije u pěstounů, může adoptovat jiná rodina. Vysvětlení je jednoduché: „Aby dítě mohlo být adoptováno, musí být tzv. právně volné. Tedy rodiče se vzdají svých rodičovských práv či jsou jim odebrány soudně. Do pěstounské péče jsou umísťovány děti, které nejsou právně volné a je povinností pěstounů se snažit udržovat kontakt s původními rodiči svěřeného dítěte. Ke změně pěstounské péče na adopci dochází jen výjimečně,“ dodává odbornice.

O pěstounské péči diskutujete na eMiminu

Téma Poslední příspěvek Reakcí

Pěstounska péče a ID

Anonymní
19.3.21 21:20
5

Pěstounská péče a rodičák

19.7.19 13:32
39

Pěstounská péče - podmínky

11.9.17 12:27
39

Přečtěte si deníčky o pěstounské péči »

Umíte si představit, že byste si vzali dítě do pěstounské péče? Nebo jste to dokonce udělali?

Autor:

Martina je maminkou desetiletého školáka a psaní je jejím koníčkem i prací. Většinu času věnuje redakční činnosti pro eMimino a Arome.cz. Píše převážně rozhovory, příběhy, aktuality i PR články. více

Aby vám neutekla žádná výhra: Stáhněte si věrnostní eMimino kartičku do mobilu a zvyšte svoji šanci na vítězství.

eMimino kartička

Přečtěte si také

PORADNA: Život v manželově domě je peklo

PORADNA: Život v manželově domě je peklo

Vy podáte dotaz, my vám na email pošleme odpověď s praktickými tipy. Rady píše dětská psycholožka a maminka tří dětí Klára Marušincová. Svou otázku nám tentokrát poslala uživatelka z eMimino.cz.