Pravidla soutěže "Soutěž o dárkovou kartu z Dárkomatu v hodnotě 1000 Kč"

O čem všichni mluví

Pravidla soutěže "Soutěž o dárkovou kartu z Dárkomatu v hodnotě 1000 Kč", která probíhá od 30.9. 2017 08:30 do 30. 9. 2017 18:00.

Pravidla soutěže


Obecná ustanovení

 • Soutěž „Soutěž o dárkovou kartu z Dárkomatu v hodnotě 1 000 Kč“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky ve dnech od 24.3. do 25.3. 2017.
 • Účastníkem soutěže se stává každý, který akceptuje pravidla soutěže. Účastníci mladší 18 let se mohou soutěže účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Souhlas zákonného zástupce je soutěžící mladší 18 let povinen předložit na vyžádání organizátora soutěže kdykoliv v průběhu soutěže či před předáním výhry.
 • Organizátorem soutěže je obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen „MAFRA“).
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společností MAFRA.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • MAFRA si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 • Výhra v soutěži není soudně vymahatelná.
 • Ve sporných případech si MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou popř. telefonicky.
 • Výhra v soutěži je dárková karta z Dárkomatu v hodnotě 1 000 Kč do e-shopu Lékárna.cz.
 • Výhry nad 10.000,– Kč představují částku po zdanění srážkovou daní.
 • Účastník soutěže tímto poskytuje MAFRA souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže společnosti MAFRA poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
 • Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje shora uvedené společnosti souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využila pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

Základní mechanismus soutěže

 • Soutěž bude probíhat v termínu od 30.9. 2017 08:30 do 30. 9. 2017 18:00.
 • Úkolem soutěže je zodpovězení soutěžní otázky organizátorovi soutěže na stánku eMimino.cz v rámci Jarmarku OnaDnes.cz, který se uskuteční 30.9.2017. Otázka zní: Kolik inzerátů bude dnes 30.9.2017 v 20:00 v Bazaru eMimino.cz?
 • Současně mu poskytne kontaktní údaje - jméno, příjmení a e-mailovou adresu.
 • Výhercem se stává účastník soutěže, který bude nejblíže správné odpovědi. Pokud nejbližší správný tip uvedou 2 a více osob, vyhrává ten účastník, který tip uvedl jako první.

Předání výher

 • Výherci budou kontaktování nejpozději 7 dní po ukončení soutěže.
 • MAFRA kontaktuje vylosované výherce prostřednictvím e-mailu.
 • Ceny jsou výhercům doručovány poštou na adresu, kterou výherce soutěže poskytne pořadateli prostřednictvím e-mailu.
 • Pokud účastník nemá správně vyplněnou adresu, případně pokud se zásilka vrátí, bude výhra využita náhradním způsobem.
 • Při zasílání zásilek poštou MAFRA odpovídá pouze za předání zásilky držiteli příslušné poštovní licence. Vrácené poštovní zásilky nebudou opětovně zasílány.
 • V případě osobního předání bude výherci mladšímu 18 let výhra předána pouze za přítomnosti jeho zákonného zástupce.
 • Výhry nemohou být proplaceny v penězích.
Váš příspěvek