Pravidla soutěže "Relax i zábava: Vyhrajte wellness pobyt a rodinné vstupné do Aquaparku"

O čem všichni mluví

Pravidla soutěže "Relax i zábava: Vyhrajte wellness pobyt a rodinné vstupné do Aquaparku", která probíhá od 16. 10. 2017 00:01 do 22. 10. 2017 23:59.

Pravidla soutěže


Obecná ustanovení

 • Soutěž „Otestujte nejmenší multifunkční tiskárnu na světě. Vybíráme 3 z vás“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky ve dnech od 16. 10. 2017 00:01 do 22. 10. 2017 23:59.
 • Účastníkem soutěže se stává každý, který akceptuje pravidla soutěže. Účastníci mladší 18 let se mohou soutěže účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Souhlas zákonného zástupce je soutěžící mladší 18 let povinen předložit na vyžádání organizátora soutěže kdykoliv v průběhu soutěže či před předáním výhry.
 • Organizátorem soutěže je obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen „MAFRA“).
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti MAFRA.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • MAFRA si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 • Výhra v soutěži není soudně vymahatelná.
 • Ve sporných případech si MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 • Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou popř. telefonicky.
 • Výhry v soutěži jsou: ubytování pro 2 osoby (dítě zdarma) na jednu noc ve dvoulůžkovém pokoji WELLNESS HOTELU BABYLON s balíčkem zábavy (platnost poukazu: 6 měsíců) a 2× rodinné vstupné do Aquaparku (2 dospělí + 2 děti).
 • Vylosováni budou 3 účastníci soutěže. První vylosovaný vyhrává ubytování pro 2 osoby (dítě zdarma) na jednu noc ve dvoulůžkovém pokoji WELLNESS HOTELU BABYLON s balíčkem zábavy (platnost poukazu: 6 měsíců). Druhý a třetí vylosovaní vyhrávají rodinné vstupné do Aquaparku (2 dospělí + 2 děti).
 • Výhry nad 10.000,– Kč představují částku po zdanění srážkovou daní.
 • Účastník soutěže tímto poskytuje MAFRA souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže společnosti MAFRA poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
 • Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje shora uvedené společnosti souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využila pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

Základní mechanismus soutěže

 • Soutěž bude probíhat v termínu od 16. 10. 2017 00:01 do 22. 10. 2017 23:59.
 • Úkolem soutěže je odpovědět na soutěžní otázku a následně vložit komentář pod článek „Relax i zábava: Vyhrajte wellness pobyt a rodinné vstupné do Aquaparku“. V případě, že účastník ve dnech od 16. 10. 2017 00:01 do 22. 10. 2017 23:59 tento úkol splní, postupuje do slosování o ceny. K němu bude použit generátor náhodných čísel.
 • Výherce je dále povinen přidat hodnotící deníček pobytu pro 2 osoby (dítě zdarma) na jednu noc ve dvoulůžkovém pokoji WELLNESS HOTELU BABYLON s balíčkem zábavy (platnost poukazu: 6 měsíců) s fotografiemi do sekce Deníčky - Vyzkoušeli jsme 10 dnů od absolvování pobytu. Pobyt je nutné absolvovat do 6 týdnů od obdržení poukazu.
 • Výherce ceny vylosuje MAFRA, nebo partner soutěže nejpozději 2 dny po ukončení soutěže, a to ze soutěžících, kteří splní pravidla soutěže. K losování bude použit generátor náhodných čísel.

Předání výher

 • Výherci budou kontaktování nejpozději 7 dní po ukončení soutěže.
 • MAFRA kontaktuje vylosované výherce prostřednictvím soukromé zprávy na webu eMimino.cz.
 • Ceny jsou výhercům doručovány poštou na adresu, kterou účastníci soutěže předali pořadateli na základě dohody prostřednictvím soukromé zprávy na webu eMimino.cz.
 • Pokud účastník nemá správně vyplněnou adresu, případně pokud se zásilka vrátí, bude výhra využita náhradním způsobem.
 • Při zasílání zásilek poštou MAFRA odpovídá pouze za předání zásilky držiteli příslušné poštovní licence. Vrácené poštovní zásilky nebudou opětovně zasílány.
 • V případě osobního předání bude výherci mladšímu 18 let výhra předána pouze za přítomnosti jeho zákonného zástupce.
 • Výhry nemohou být proplaceny v penězích.
Váš příspěvek