Přibývá dětí s psychickými poruchami. Pomůže osvěta ve školách?

O čem všichni mluví

Mezi nejčastější psychické onemocnění u dětí patří úzkost. Pokud se neléčí, může se rozvinout v depresi. Na tuto problematiku reaguje ministerstvo školství novinkou, která by se měla objevit ve školních osnovách.

* Úzkosti a deprese mohou trápit i děti a mladistvé. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock, Inc.

Deprese u dětí mohou mít fatální následky

Odhadnout míru závažnosti je složité i pro profesionála, tím spíš pro rodiče a kantory, shodují se dětští psychiatři. V České republice si v posledních pěti letech sáhlo na život více než 150 dětí a toto číslo se nedaří snižovat. Národní ústav duševního zdraví ve spolupráci s ministerstvem školství a resortem zdravotnictví připravuje nový koncept, který by mohl přinést zlepšení.

Program by měl pomoci předcházet sebevražedným pokusům a snížit tragickou bilanci. Podle statistik ročně zemře vlastní rukou až 40 dětí a mladistvých.

Nový předmět o duševním zdraví

Podle ministra zdravotnictví, Adama Vojtěcha, je důležité udělat ve školství osvětu a poukázat na to, že i děti mohou trpět duševními poruchami. Řešení vidí v zavedení nového předmětu do výuky škol druhého stupně, který se bude zaměřovat na lidskou psychiku, emoce a možnosti, jak s nimi pracovat. Děti by se také měly naučit, jak relaxovat, vědět, jak nakládat s frustrací a těžkými emocemi.

Psycho-sociální výchova se bude vyučovat 1× týdně po dobu půl roku. Program je připraven pro děti pátých a šestých tříd základní školy. Právě v tomto věku děti vstupují do puberty a často se potýkají s velkými emociálními výkyvy. Jedná se o jedno z nejkritičtějších období jejich vývoje, kdy vzniká až čtvrtina duševních poruch. S tím souvisí také skutečnost, že většina mladých lidí spáchá sebevraždu ve věku 15 až 19 let.

Jak konkrétně bude výuka psycho-sociální výchovy probíhat, bude v rukou jednotlivých škol a pedagogů. Děti se budou učit o postojích k vlastnímu tělu a také o pochopení mezilidských vztahů a duševního zdraví.

O dětské psychice na eMiminu diskutujete

Jaký je váš názor na zavedení nového předmětu do škol?

Váš příspěvek