Zrození nového života je zázrak, tvrdí specialista MUDr. Tomáš Vrána

Kolik léčba neplodnosti v průměru stojí a kdy ji ještě hradí pojišťovna? Na nejčastější otázky k léčbě neplodnosti odpovídá specialista a vedoucí lékař ostravské kliniky Reprofit MUDr. Tomáš Vrána.

MUDr. Tomáš VránaMUDr. Tomáš Vrána

Jste specialistou a vedoucím lékařem ostravské IVF kliniky, jak je na tom Moravskoslezský kraj, co se neplodnosti týče?

Region se nijak nevymyká populačnímu statistickému průměru. Přibližně 5 až 15 % párů se neúspěšně pokouší dosáhnout těhotenství. Zhruba 10 % trvá déle než 2 roky, než se jim podaří otěhotnět. K tomu je nutné ještě připojit skupinu dalších 10 až 25 % párů, které mají potíže při početí druhého potomka. Mezi 3 až 4 % zůstává trvale neplodných.

Pojmem primární neplodnost se označuje neschopnost dosáhnout těhotenství po jednom roce pravidelného nechráněného styku. Sekundární neplodnost označuje neschopnost dosáhnout těhotenství po ročním snažení u páru, který již potomka má.

Kde vidíte příčinu obtíží s početím?

Narůstající potíže s otěhotněním souvisí s přesunem snahy o koncepci do vyššího věku. Mladí lidé dnes dávají přednost kariérnímu růstu ve své profesi, osobnímu zajištění, trendu benefitů single života.

Snaha o těhotenství ve vyšším věku je spojená s biologickými limity pro početí potomka z vlastních zárodečných buněk. Páry se tak snadno mohou ocitnout v situaci, kdy jediným možným pro to, aby měly dítě, je využití dárcovských buněk, přednostně vajíček – tzv. oocytů. Smířit se s biologickým stárnutím je pro mnohé páry psychicky náročným momentem, jehož překlenutí vyžaduje individuální profesionální přístup.

Pokud se lidé toužící po dítěti rozhodnou svěřit do péče specializované kliniky, na co by si měli při jejím výběru dát pozor?

Při výběru kliniky je z mého pohledu velmi důležitý osobní přístup lékaře a personálu kliniky. Přístup nejen odborný, medicínský, ale i lidský, který pomáhá pracovat s citlivou psychikou pacientů. Zrcadlem kvality kliniky je úspěšnost léčby neplodnosti klientů.
Určitě neznamená, že pokud personál klientům nabídne a podmanivě doporučí celé spektrum léčebných postupů a laboratorních technik, které současná reprodukční medicína nabízí, tak bude zaručený pozitivní výsledek – dosažení těhotenství.

Kdy by k vám v ideálním případě měl pár přijít? Po roce, když se nedaří, nebo u mírně starší dvojice třeba už po půl roce?

Přibližně do 40 let věku ženy platí, že aktivní přístup v řešení neplodnosti je dobré zvolit po ročním neúspěšném snažení se o těhotenství.

Ročním snažením se je myšlena pravidelná snaha o početí v době ovulace ženy přibližně v polovině menstruačního cyklu. Řada párů se intimně nesetkává v potřebném období, například kvůli pracovním cestám a pracovnímu vytížení. Roční limit pak nemá svou vypovídací hodnotu.

Co návštěvníky kliniky čeká? Na co se mají připravit?

První návštěva kliniky je spojena především s osobní konzultací pacientů s lékařem. Jedině osobní pohovor dokáže navodit důvěru klientů vůči lékaři. Podrobně rozebereme reprodukční problém páru, indikujeme potřebné diagnostické kroky, navrhujeme samotnou léčbu a diskutujeme o ní.

Léčbu nikdy nemůžeme prezentovat direktivním způsobem. Individuální přístup zajistí, že pacienti pochopí svůj zdravotní problém a aktivně se zapojí do rozhodování se o jednotlivých léčebných krocích. Léčebné kroky si však musí zachovat svůj medicínsky racionální nadhled.

Jak dlouho proces umělého oplodnění trvá a jakou máte úspěšnost?

Samotný léčebný proces umělého oplodnění trvá přibližně 3 týdny. Dané období zahrnuje nejčastěji deset až 11 dnů injekční aplikace léků. Během této doby probíhají většinou dvě ultrazvukové kontroly. Navazuje odběr vajíček v celkové anestezii a ve stejný den odběr spermií. Následuje 5 dnů laboratorního vývoje embryí, který končí embryotransferem, tedy vložením embrya do dělohy ženy.

Úspěšnost při použití vlastních zárodečných buněk se dnes pohybuje mezi 50 až 55 %. V léčebných procesech s použitím darovaných vajíček až kolem 60 až 65 %.

Kolik léčba neplodnosti v průměru stojí a kdy ji ještě hradí pojišťovna?

Zdravotní pojišťovna hradí léčbu formou umělého oplodnění ženám do 39 let věku celkem čtyřikrát za život. Podmínkou čtyř úhrad je, že během prvních dvou léčebných cyklů přenášíme pouze jedno embryo. Úhrada ze strany zdravotních pojišťoven není stoprocentní. Přibližně jednu třetinu nákladů léčby hradí samotní pacienti. Aktuálně se doplatky na jeden léčebný cyklus pohybují v rozmezí od 25 do 30 tisíc korun.

V čem vidíte silné stránky práce vaší kliniky? Na čem si zakládáte?

Jako hlavní přednost shledávám individuální přístup, navození přátelské atmosféry a aktivní zapojení klientů do procesu rozhodování o léčebných procesech.

Nepřetržitá je i dostupnost ostravské kliniky. Klinika má celotýdenní provoz, klienti mohou vše konzultovat moderními komunikačními formami – telefonem, e-mailem, skypem. Léčba je vedena pomocí těch nejmodernějších metod.

Témata článku

Přečtěte si také