Speciální školství funguje dobře i po zavedení inkluze

O čem všichni mluví

Odborníci se obávali, že zavedení inkluze do škol v roce 2016 bude mít neblahý dopad na speciální školství. Podle dosavadních analýz se tyto obavy nepotvrdily. Speciální školy fungují dál a inkluze neovlivnila ani kvalitu výuky v běžných školách.

* Zdroj: Robert Kneschke / Shutterstock, Inc.

Speciální školy nejsou dostupné v každém kraji

V letošním roce je evidováno 4 172 základních škol, z nichž 329 je speciálních. Oproti minulému roku se počet zvláštních škol snížil o 17. Pět zcela zaniklo a další byly sloučeny nebo si zřídily třídy i pro zdravé žáky.

Odborníci poukazují na to, že největší úbytek byl zaznamenám ještě před zavedením inkluze do škol. Jako důvod uvádí opatření, kvůli kterému přestaly být od září 2016 školy s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou považovány za speciální.

Rodiče častěji vyhledávají pomoc u poradenských zařízení. Z tohoto důvodu se zvýšil počet dětí s určitou poruchou při učení nebo v chování, které dosud mohly navštěvovat běžnou školu. Cílená podpůrná opatření mají vliv na to, že rodiče se nakonec rozhodnou dát dítě do běžné školy, i přestože poradenské zařízení mu diagnostikovalo určitou poruchu.

Handicapované děti navštěvují častěji běžné školy

Problémem je také skutečnost, že speciálních škol není mnoho, a nejsou tak snadno dostupné v každém kraji, jako běžné školy. Proto není výjimkou, že řadu běžných škol navštěvují handicapované děti. Podle statistik tak speciální školy od roku 2016 přišly o 764 žáků, a naopak počet dětí v základních školách vzrostl z 906 188 (v letech 2016–2017) na současných 940 928.

Zavedením inkluze speciální školy dosáhly na více peněz a nejsou už závislé na počtu dětí. S navýšením výdajů na speciální školy počítá ministerstvo školství také do budoucna. Reforma financování školství by měla zajistit, aby školy už nebyly závislé na počtu žáků. Díky tomu by nemusely usilovat o to, aby naplnily kapacitu.

Školy by neměly být závislé na počtu žáků

Z průzkumů České obchodní inspekce vyplývá, že společné vzdělávání v Česku funguje dobře. Největším problémem práce s žáky s potřebou podpůrných opatření je nadbytečná administrativa. Pomoci by mohla nová vyhláška, která by měla snížit počet asistentů ve třídách a umožnit speciálním školám zaměřit se na děti s různými typy handicapu, vyjma škol pro mentálně postižené.

Inkluzi rozebírají maminky na e-Miminu

Je podle vás lepší dát handicapované dítě do speciální školy?

Váš příspěvek
Uživatel je onlinepe-terka
Neúnavná pisatelka 19828 příspěvků 10.07.19 11:45

Blbější článek jsou dlouho nečetla :roll: Milé průzkumníky a tvůrce těchto mouder bych povinně posadila minimálně na rok do lavic coby asistenty a každému 5 svěřenců z řad handicapovaných dětí. At si svá podpůrná opatření užijí na vlastní kůži :pankac:

truelly
Závislačka 3271 příspěvků 10.07.19 08:58

Inkluze neovlivnila ani kvalitu výuky v běžných školách…no jistě, propagandu je třeba provádět i v létě :zed:

Vložit nový komentář