Červenčátka 008 - Žibřid nebo Bratislava?

Těhotenství

Tak jak jste se milé těhulky rozhodly? Bude to Žibřid nebo Bratislava? Copak? Nelíbí? Není problém! Co třeba chlapeček Bivoj, Bohuchval, Bojan, Čestislav, Drahotín, Hostivít, Hroznata, Chranibor, Chval, Jasoň, Krasoslav, Křesomysl, Mečislav, Milíč, Něhoslav, Odolen, Poměn, Radegast, Radúz, Smil, Stojan, Šťasta, Záboj, Zoroslav, Ždan či Želibor? Nebo holčička Aleša, Ctibora, Čeňka, Dušana, Chranislava, Jasňa, Kazi, Krasava, Lesana, Ludiše, Mladena, Milota, Nevena, Pěvuše, Pravdomila, Slavena, Věduna, Věnka, Vojmíra, Zbyhněva či Želimíra?

Že se vám tato jména zdají být příliš podivná a že by bylo vhodnejši dát svému dítěti české jméno? Ale tato jména česká (nebo alespoň slovanská) jsou!!!! Na rozdíl od jmen, ktera jsou v módě dnes. Myslíte, že narážím na Vanessy, Esmeraldy nebo Vinetouy? Ale ne, mám na mysli tu současnou klasiku: Annu, Marii, Anežku, Terezku, Lucinku, Anetku či Nikolku, nebo Tomáška, Lukáška, Matyáše, Josífka, Jana, Jakuba… Všechno to jsou jména cizího původu, nic, co by pocházelo z české kotliny. Ale jsou to jména krásna a milá, navíc zdomácnělá, takže jsme je už přijali za své. A kdo ví, možná za sto let budou stejně zdomácnělé i Kassandry, Rodolfové, Jeremyove, Jessicy nebo Jackove. A našim pravnukům přijde divné, že to nejsou česká jména.

Proces přijímání cizích jmen do češtiny začal asi hned, když se Pračechové u:,–(ili kolem Řípu. Stačilo, aby si nějaký statný junák přivedl dívku ze západu a hned bylo o jméno víc. A vzhledem k tomu, že o statných českých junácích slýcháme jen to nejlepší, netrvalo asi dlouho a lepé české děvy je následovaly a přivlekly si nějakého toho mužského ze západu taky. Tím se do jazyka českého dostala první cizí, převážně německá jména. Teorie praví, že až do 13. století byla volba jména velmi důležitá, Češi měli pouze jedno jméno, a tak se kladl důraz na jeho význam. Děti zůstávaly i po několik let nepojmenované, rodiče čekali co se z nich vyklube. Od devátého století k nám začalo pronikat křesťanství, které sebou přineslo nejen biblická jména (Marie, Josef, Jan, Jakub, Magdaléna…), ale také jména vyjadřující náklonnost k nové víře (Bohumír, Bohumila, Křižan…) Později se rozmohla spolu se vzděláním (které se šířilo hlavně díky klášterům) nová móda latinských, hlavně mužských, jmen (Pavel, Silvestr, Florián…), jejich používáni se zpočátku omezovalo na kláštery, ale později se tato, pro Pračechy jistě zvláštní, jména rozšířila i do šlechtických rodin a od nich i mezi prostý lid ? byť mezi ně jen v omezené míře.
Od 13. do 18. století se začala s oblibou dávat jména podle křesťanských svatých, často podle patrona kostela v té které vesnici. Proto se objevila nutnost vzniku druhého jména ? příjmení. Z této doby pochází dnes obvyklá a oblíbená jména jako je Petr, Jan, Mikuláš, Tomáš, Matěj, Marek, Markéta, Anna, Klára, Ondřej, Oldřich, Heřman, Eliška, Dorota, Žofie ? u poloviny z nich bych přísahala, ze to jsou jména česká ? a ono ne! Po několika stoletích se dostala do módy jména staročeská, v té době známá jen z pověstí a kronik. V této době se naši předkové pokoušeli ošálit úřady i tím, že děti pojmenovávali jménem určeným pro opačné pohlaví, snažili se tak ochránit hlavně své syny před vojnou a robotou.
V době národního obrození již Čechům staročeská jména nestačila, horlivci pro čistotu jazyka českého pocítili nutkavou potřebu dodat češtině jména moderní, ale ryze česká. (Vzpomínáte na čistonosoplenu - to není nic jiného, než nezávadný český výraz pro kapesník, nepošpiněná podezřením z cizího původu, obdobně vznikl i sestromuž ? švagr, břinkoklapkotruh­lobedna - klavír?) Tak vznikl například Krasoslav, Čechomil, Vlastimil…
Od roku 1945 se už naši rodiče a prarodiče nenechali omezovat téměř ničím, jména od té doby podléhají módním trendům obdobně jako střih vlasů nebo výška a tvar dámských podpatků. Oživují se starší, nepoužívaná jména (Martin, Jakub, Tomáš, Ondřej, Kateřina, Markéta, Zuzana, Barbora a nebo Lucie) a současně k nám pronikají novinky jak z východu (Nina, Galina, Soňa, Oleg, Igor…) tak ze západu (Monika, Renáta, Iveta, Ivona, Nikola…). Dokonce se u nás začínají objevovat jména orientální až asijská.

Tak, teorii a historii už známe, ale nás čeká budoucnost v podobě toho malého čertíka, který se nám ukrývá v bříšku. Takže JAK SE, K ČERTU, BUDE JMENOVAT? A teď babo raď, neboť na světě není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. A tak jedinou jistotou zůstává to, že žádné jméno vyslovované s láskou není ošklivé. Dokonce i to strašné jméno Žibřid, kterým jsme vyhrožovali rodině, když jsme čekali Adlétku, se mi začíná docela líbit. Prostě jsem si na něj zvykla… Tedy, ne že bych ho dala svému synovi, ale dovedu si chlapečka s takovým jménem s klidem představit.

Takže jak vybírat? To je na jednu stranu strašně těžká otázka, na druhou stranu je to vlastně jedno, protože ať vybereme cokoli, bude to jméno krásné. Podívejme se ne některá hlediska, podle kterých lze vybírat:

My, budoucí rodiče bysme měli mít dost rozumu a měli bysme vybírat obezřetně. Určitě je vhodnější vybrat k ryze českému příjmení české nebo alespoň neutrální křestní jméno, jen vzpomeňme na Agláju Vopajlíškovou z takové normální rodinky nebo na Vinetoua Chudáčka či Pětiletku Koniprdovou (věřte nevěřte, to jsou skutečná jména)?
Stejně je nevhodné zvolit k příjmení jméno s podobným nebo naopak protichůdným významem. Třeba Milan Milý, Přemysl Přemýšlivý, Kazisvět Mírový, Květuše Odkvetlá, Milena Milovaná svým rodičům asi vděční nebudou.
K velmi krátkému příjmení se hodí delší křestní jméno, naopak k předlouhému volíme spíš jméno kratší. Takže Eva Vopajšlíková je určitě lepší něž Vítězslava Vopajšlíková, podobně jako Vítězslav Krk je lepší než Vít Krk.
Také podobné legrácky jako stejné jméno a příjmení provádějte někomu jinému než vlastnímu dítěti, i když Ing. Pavel Pavel je mocnou inspirací.
Vyvarujte se slavných jmen! Němcovi, nemějte Boženku, Zemanovi, na Miloše raději zapomeňte a Klausovi, je spousta lepších jmen, než Václav. Ze stejného důvodu my nemůžeme mít Jana, protože manžel přinesl do rodiny příjmení Neruda a i když je mi jasné, že i tak to našim dětem dají spolužáci pocítit, jen co narazí na lvy, co bijí na mříže a na hrdobce a až se jich začnou ptát ?kam s ním? tak jim to ještě nemusím přisolovat já dopředu.
Doporučuji i několikrát vyslovit jméno s příjmením dohromady ? někdy se tak odhalí záludnost podobného konce křestního jména a začátku příjmení. Takže i když se mi moc líbí jméno Mojmír, k našemu příjmení se prostě nehodí. Škoda.
A jedno malé doporučení. Vymyslete ke zvolenému jménu nejmíň tři, čtyři zkráceniny a zdrobněliny, možná tak zjistíte, zda je to to pravé ořechové nebo ne. K čemu je krásné jméno, když nevíme, jak ho použít, že?

A jak se v Čechách vybírá?

 • V některých rodinách je zvykem, že v každé generaci se objevuje tzv. jméno dědičné, rodové - například jméno Hubert se dědí z otce na syna nebo Marie z matky na dceru už několik století. Tradice je úžasná věc a tak proč ne? Vždyť je to úžasné! Takové jméno prostě k té rodině patří a basta. Horší je, když je to jméno šílené, takové, ke kterému cítí rodiče mírný až značný odpor ? třeba Hildegarda nebo Celestýn. Ovšem rodina si stojí za svým a oni, pokud nechtějí být vyděděni, musí podlehnou a nenáviděné jméno dát? V takovém případě již není třeba zoufat, je možné dát rodové jméno jako druhé a jako první dát to, které si rodiče sami vyberou. Třeba Jan Celestýn ? to už přece docela jde a přitom se vlk nažral a koza (tedy vlastně dědictví) zůstala celá :-D
 • Jinde je zvykem pojmenovávat děti křížem, také například otec Zdeněk má dceru Zdeňku, maminka Kristýna syna Kristiána, čeština je v tomto směru velmi benevolentní, od jednoho základu většinou existuje jak jméno chlapecké, tak dívčí. Jinde se dávají jména podobná, ale ne stejná, maminka Jaroslava bude mít dceru Jarmilu nebo syna Jaromíra, tatínek Václav syna Vendelína nebo dceru Vendulu?
 • Někde se dávají jména náhodná, ale pouze z omezeného souboru jmen, hlavně po tetičkách, prastrýčcích a či jiných příbuzných? Procpat pak do takové rodiny nové, nezvyklé jméno je úkol nadlidský: ?Tobiáš? Kdo to kdy slyšel, tak se u nás nikdy nikdo nejmenoval!?
 • Naopak jinde je zvykem dávat jméno jedinečné, takové, které v rodině ještě nikdo nemá a tak je čisté, neposkvrněné: ? Tobiáš? To ne, tak se jmenuje můj prastrýc!?
 • Oblíbeným zdrojem jmen jsou slavní lidé a hvězdy showbyznysu, stejně jako seriáloví a filmoví hrdinové. Z této oblasti pochází dnes tak obvyklá jména jako Brigita, Kevin, Vanessa, Brenda, Dylan, Karin, John a další. Většinou se jedná o jména cizí, ale ani to není pravidlem, mnoho Helenek vděčí za své jméno oblibě Heleny Vondráčkové, stejně rodiče Karlů poslouchají našeho mnoholetého slavíka. Jména odrážejí politickou a společenskou situaci národa, stejně jako v období druhé světové války byla ve velké oblibě jména vlastenecká a staročeská, po jejím skončení málokdo pojmenoval svého syna Adolf stejně jako o několik let později vymizel Klement či Julius.
 • Jméno odráželo společenské postavení a původ rodičů. Dříve se výrazně lišila jména poddaných a šlechty, později byl obdobný rozdíl mezi jmény městskými a vesnickými, dnes se jména liší podle vzdělání rodičů. Ale zdá se, že všechny rozdíly se pomalu stírají spolu s tím, jak se naše společnost otevírá světu.
 • No a pak jsou rodiče, kteří jméno pro své dítě vybírají tak, aby se jim ?jen? líbilo. A je jedno, zda je to jméno staročeské, počeštělé, ukrajinské, japonské nebo anglické. A proč ne? Každé je krásné, když se říká s láskou.

Milujme své dítě a i jeho jméno budeme milovat.

Lesina

PS: A jaká jména se teď dávají nejčastěji?
U chlapců byla v lednu 2004 nejoblíbenější pořadí jmen: Jan, Jakub, Tomáš, Martin, Ondřej, Lukáš, Michal, Daniel, David, Filip
U dívek je letošní lednový žebříček takovýto: Tereza, Kateřina, Eliška, Adéla, Anna, Kristýna, Natálie, Nikola, Lucie, Barbora

Čerpala jsem z:
http://www.czso.cz/…v_lednu_2004
proslava Knappová, Jak se bude vaše dítě jmenovat?

Hodnotilo 0 lidí. Score 0.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 Další »
 Váš příspěvek
 
Lesina
Echt Kelišová 9863 příspěvků 29.11.04 20:40

A jeste peletonek - ta ma hlave derava na nej zapomela!

ČERVÁNKOVÝ PELETONEK
Stefinka-1962-Měřín…patronka

TP 03.06.-KajaR-1972-Karlovy Vary
TP 04.06.-Simona-1977-Praha
TP 05.06.-Veronika-1977-Morava
TP 06.06.-Mirri-1981-Havlíčkův Brod
TP 08.06.-Lois-1980-Havířov
TP 08.06.-Nikkol-1979-Náchod
TP 08.06.-Iruša-1978-Kladno
TP 13.06.-Ellen-1977-Sereď/Bratislava
TP 14.06.-Nikina-1978
TP 15.06.-Elina-myslím se ozvala, ale nedoplnila data
TP 16.06.-Sissi-1977-Vsetín
TP 17.06.-Adel-1976-Brno
TP 17.06.-Mirka-1968-Brno
TP 18.06.-Milli-na neschopence, ale v pohodě
TP 19.06.-Lesina
TP 19.06.-Jana-1978-Praha
TP 20.06.-Alča-1982-Čáslav
TP 21.06.-Anazuz-1977-Brno
TP 22.06.-Katkaa-1981-Praha
TP 27.06.-Jerrýsek-1977-Brno
TP 27.06.-Slanka*-1979-Praha
TP 27.06.-Sedma-1978-Brno/Trutnov
TP 05.07.-Makovka-1980-Washington D. C./Olomouc"

Navrhuju doplnit jeste jmena a vek det, stejne si tu o nich povidame, tak at mame jasno :) Adlu jsem uz pridala :)

Příspěvek upraven 14.09.13 v 19:42

 
sedma
Zasloužilá kecalka 734 příspěvků 29.11.04 21:37

Lesi deníček super!!!Moc hezké počteníčko,už to zavání klidným 2 trimestrem a je to moc uklidnující…moc se ti povedl…jen tak dál!!!!Těším se na další!!!Jsem vcelku utahaná na rozepisování,tak vám přeji hezký večer a příjemné ráno!!!Dobrou noc!

 
stefinka
Ukecaná baba ;) 2304 příspěvků 29.11.04 22:04

Lesino - čeho ses bála? To je 1A kvalita.
Moje děti - Martina 20, Zuzana 19, Josef 6, Adéla 2.
Martina - podle kamarádky, časté jméno. Zuzana - chtěla jsem dát Pavlína, ale byl odpor - „Tak jak?""Třeba Zuzana.“ A když jsem se vrátila z porodnice - „Kde jsi vzala tak blbý jméno?“ Ale není tak časté jako Martina. Josef - po tatínkovi, dneska lituje. Už mu neříkám tak často Pepíčku. Má co chtěl. Adéla - dostala jsem doporučení dát jméno určité jméno kvůli energetickému působení. Bohužel je až moc dávané. Měla jsem dát Anděla, to byla druhá varianta.
Stefinka

 
Lesina
Echt Kelišová 9863 příspěvků 29.11.04 22:24

Andělku mame na seznamu taky :D Ale Zatim vede Tonka a Metudek :D
L.
PS Holky, diky za pochvalu, ale stejne mam tremu :)

 
stefinka
Ukecaná baba ;) 2304 příspěvků 29.11.04 22:30

Žádný strachy, zítra sklidíš ovace a nejen od holek z peletonku. Ještě se rozhlédnu a budu asi odpojovat. Tak dobrou. Stefinka

 
HanaZana
Závislačka 2793 příspěvků 29.11.04 22:42

Ahoj Červenčátka!

Lesino,deníček je moc pěkný,přidávám se ke Stefince,je to kvalita A1!!!!!!

Co se týče vybírání jmen u nás,tak vybíral tatínek,já „jen“ těhotněla a rodila:o ))))).
Naprosto jsem souhlasila se jménem Martin.I když je v žebříčku popularity na předních místech,tak malých Marrtínků moc neznám.Vlastně znám jen jednoho.Jinak jsou tu spíš chlapečci s obměnami tohoto jména…Matěj,Ma­tyáš,Matouš.
Holčičku jsem chtěla Annu,to jméno se mi líbí už hodně dlouho.Jenže manža vytáhl jiné jméno a jak viděl,že se mi docela líbí,tak zasekl drápky a už nepustil.Takže máme Klárku a jsem moc spokojená.

A jak jsme na tom s výběrem jmen teď?Martin pořád vede naši soukromou anketu a holčička Anna?Je pořád v kurzu,jenže já mám termín kolem 18.7.,Anny je 26.7.a tak se bojím,aby se nenarodila na svůj svátek(Klárka byla přenášená).
Další ženské jméno,které se nám(spíš mně)líbí je Kateřina,jenže je to dlouhé,máme 11-ti písmenné příjmení.
No,zatím to necháme koňovi,času je dost.

Mějte se všechny moc hezky

Zdraví občasné nakukovatelky
Hanka,Klárka a malé červenecčátko(fuj,to je slovo:o))))))

 
Irusa
Kecalka 169 příspěvků 30.11.04 07:30

Dobré ráno,
Lesino, musím říct, že deníček je naprosto špička !!!

A jak již bylo řečeno, už k nám do spolku začíná vplouvat pohoda II. trimestru. Já končím I. trimestr právě dnes a musím říct, že je mi o poznání lépe než ještě minulý týden. Nechci to zakřiknout a tak tady zaklepávám. Už se necítím tak unavená. Přijdu z práce a nemám stání - musím se zas do něčeho pustit. Dokonce - ač nevařím a nepeču, přes kuchyni je u nás odborník manžel jsem se o víkendu pustila do vánočního cukroví … když jsem to volala mamince, tak byla úplně vyděšená, do čeho se to pouštím.
Začala jsem cvičit - ač jsem před těhu docela sportovala teď jsem doteď jsem se nemohla donutit jít ani na procházku. Ráno se mi sice ještě trochu dělá špatně, ale myslím, že to přejde.
Přibrala jsem 2 kg a bříško se začíná klubat.

Zkrátka II. trimestru zdar a my, co nevíme do čeho jdem budeme doufat, že bude lepší než ten první.

Zítra jdu na I. genetický UTZ ve 13 tt - tak jsem strašně zvědavá.

Mějte se hezky Iruša

P.S: Já čekám své první miminko, takže jménem do seznámku nepřispěji, ale už máme vymyšlená jména pro človíčka v bříšku chlapeček by byl Jaromír a holčička Klaudie.

 
Anonymní  30.11.04 08:11

Ahoj mamulky!
Lesino,deníček nemá chybu.Skvělý.My ještě jméno nemáme.Ani jsme se o tom moc nebavili snad později.No a já přispěji do seznámku synem.Petr,7let.
Jinak se mám docela fajn,jen mě skolila viroza a není mi ani trochu dobře,takže každý den jen juknu,protože bez toho nemůžu bejt a jinak ležím.Doufám že zítra bude líp.Takže opatrujte bříška a mějte se krásně.
Mirka12+5tt

 
Adel1
Kecalka 101 příspěvků 30.11.04 08:46

Ahoj holčičky,
Lesinko, super deníček, moc se ti povedl. Ta tréma byla úplně zbytečná.

Já čekám svoje první dítě, takže moje údaje v pelotonku jsou kompletní. O jménech jsme se bavili už dávno před svatbou, spíš jen tak nezávazně a zatím to pořád měníme a nejsme úplně rozhodnutí. Ještě to asi budou boje.

MAnžel chce jméno po sobě, ale já bych raději pro miminko aby mělo svoje jméno, tak nevím, jak to dopadne.

No, holkám ve 2.trimestru to moc přeju, já zatím ještě trochu bojuju s nevolností (hlavně večer), ale snad už to brzo přejde. Zítra mám ultrazvuk, kdy se bude miminko měřit, tak se těším že zase broučka uvidím.

Dnes je v práci docela nuda a klid, tak se to asi povleče.

Holky, vy co pečete na Vánoce, tak vás obdivuju. Já jsem letos úplně nepoužitelná. Naštěstí budeme na Vánoce u našich a tak to budu mít všechno bez starostí.

Tak hezký den všem,
Adel & miminko

 
Lencaa
Nováček 2 příspěvky 30.11.04 09:15

ahoj všechny,
deniček je supr. Dlouho jsem se odhodlavala se k vam takhle virtualne pridat. Jeste jsem uplne nezjistila jak to tu vsechno chodi. Takze tady jsou moje udaje pro pelotonek. TP 8.6. a jmena pro mimise mame uz vybrane: Jakub, Kristýna

 
Katkaa
Kecalka 404 příspěvků 30.11.04 09:18

Lesinko opravdu super deníček!!!! Teď jen si vybrat z takové pestré nabídky:o)) Já mám jasno co se klučičího jména týká - Michal, jenže manžel chce Martina, po svém nejlepším kamarádovi…no ještě budem asi muset trochu bojovat:o))) Zato co se dívčích jmen týká, tak tam nemáme jasno ani jeden, líbí se nám jich několik a pořád nás napadají další, takže tam ještě asi budou mnohé změny. Ale opět to bude nějaké klasické, ikdyž tedy dle deníčku ne české, jako Anna, Lucie, Zuzana, Jana,…Asi ještě 10 dalších:o)) Ani jeden z nás není příznivcem nějakých americky znějících jmen jako Sandra, vanessa atd a ani těch „neběžných“ jmen, která nejsou v kalendáři. A jelikož je v našem příjmení R, tak se chci vyhnout dalšímu R ještě v jméně, proto mi ten Martin nešmakuje, ale mě se to jméno prostě nelíbí, takže budu bojovat za Michala:o))))

Katkaa

 
Irusa
Kecalka 169 příspěvků 30.11.04 09:22

Lencaa,
vítej v našem spolku červenčátek. Je skvělé, že se náš pelotonek zase rozrostl…
Pro úplnost údajů nám ještě prosím prozraď rok narození a odkud jsi.
 Iruša

 
Katkaa
Kecalka 404 příspěvků 30.11.04 09:26

K té naší včerejší diskuzi, jak jsem nevěděla co v Medě používají místo epidurálu, tak jsem to vytáhla z jejich stránek:

„Během první (a zčásti i druhé) doby porodní ponecháváme rodičkám volnost pohybu a nenutíme je ani k zaujmutí určité polohy. Mají možnost trávit tuto dobu ve sprše, na speciálním nafukovacím balónu a podobně. K zmírnění porodních bolestí používáme téměř vždy (pokud si rodička nepřeje jinak) takzvaný paracervikální blok. Jedná se o injekční podání znecitlivující látky k nervům, vedoucím bolestivé vzruchy, v místě, kde vycházejí z děložního čípku. Je to metoda svou koncepcí podobná takzvané epidurální analgezii s tím rozdílem, že podání je jednodušší, nemá žádná nebezpečí (proto jej nemusí provádět specialista anesteziolog) a hlavně žádným způsobem neomezuje pohyb rodičky. Právě z toho důvodu jen velmi neradi přistupujeme k epidurální analgezii, která rodičku připoutá na porodní lůžko i na několik hodin a to nepřispívá k jejímu dobrému psychickému pocitu. I když je pravda, že porodním bolestem brání epidurální analgezie účinněji, ale z výše uvedeného důvodu k ní saháme jen tedy, pokud si to rodička výslovně přeje. “

Pokud by vás to někoho zajímalo, tak mrkněte na : http://www.volweb.cz/…sro/meda.htm
Je tam komplet popsáno to co jsem se včera snažila vysvětlit:o))

Katkaa

 
Veronika27
Kecalka 131 příspěvků 30.11.04 09:27

AHoj holky !!

Lesino, deníček je perfektní, moc jsem se u některých jmen nasmála !! Máš ode mě 1* !!!!

Jinak už méně veselo mi je, když se začneme doma dohadovat o jménech. Každý máme trošku jinou představu. A tak jsme se rozhodli, že to necháme až po UTZ jestli se nám ukáže náš klučík nebo holčička, abychom to měli jednodušší ( snad se ukáže !!!!! ) .

Dnes jdu s kamarádkou na čaj ( je to divné, dřív bylo vždycky kafe, ale to mi teď fakt nechutná ), ještě neví, že jsem těhu, tak to budu mít pro ni velké překvapení ! Už se těším !!!

Mějte všechny krásný den !
Veronika 13+2 tt

 
alenka22
Stálice 53 příspěvků 30.11.04 09:28

Ahojky holčiny,

tak jak se máte při úterku?
Já docela fajn, nevolnosti u mě taky pomalu ustávají, ale unavená jsem pořád stejně.
Lesinko - deníček je super, pěkně jsem si početla. Chválím.Jsem holka šikovná.
Co se týče jmen, tak já mám vybráno, ale s manžou se pořád nějak nemůžeme shodnout. Pro holku mám Natálku a pro kluka Adama. Manžovi se to pořád nějak nezamlouvá.
Mějte se krásně, musím jít pracovat, nějak se mi to na stole kupí.
 Alča

 
alenka22
Stálice 53 příspěvků 30.11.04 09:29

Jsem to ale popleta. Nechtěla jsem napsat, že jsem holka šikovná, ale že seš ty holka šikovná Lesinko.
 Alča

 
Anonymní  30.11.04 09:32

Ahoj holky,

Lesi, musím se přidat k ostatním a napsat, že deníček je špičkový. Takových pěkných českých starých jmen!! Už se těším, až je nadhodím doma, jak půjde manža do vrtule! :-))))

Holky, co jste už ve II. trimestru, tak vám závidím. :-) Ale už to mám snad taky za pár. Jsem teď na začátku 12. týdne a nevolnosti se mně zatím drží. Nemůžu se dočkat, až přejdou, protože taky letos plánuju pečení cukroví. Zatím vždycky dorazím z práce domů a usínám. Nejsem si skoro schopná uvařit ani pro sebe. Tak očekávám, že od příštího týdne by to už mohlo přejít. :-))

Holky, co jste už byly na tom utz ve 13. týdnu, víte, co přesně se tam při něm zkoumá? Taky mi řekli, že je to první genetický utz, tak by mě jen zajímalo, jestli náhodou nevíte, co přesně už tam můžou zjistit?

Přeju všem pěkný sluníčkový den (teda aspoň v Praze teď vykouklo sluníčko :-))
 Jana

 
stefinka
Ukecaná baba ;) 2304 příspěvků 30.11.04 09:33

Čauky, jasně že si taky holka šikovná :-). všechny jsme holky šikovný, že? Jak jinak v červenčátkách. Stefinka

 
stefinka
Ukecaná baba ;) 2304 příspěvků 30.11.04 09:44

Katkoo, k porodům ode mne, doufám, naposledy. Mám projetý celý internet co se kde a jak nabízí. Vypadá to dobře ale … ne pro mě, ale to je moje vě a odraz mých zkušeností. Co je dobrý je to, že se o tebe stará jeden doktor, kterého znáš a který zná tebe. Už předem nejen tobě, ale všem holkám tady držím palce, aby mohli zahlásit - porod byl hladký, rychlý a skvělé zakončení těhotenství. Ani netušíte jak se budu třepat napětím, stejně jako se budu třepat až to přijde na moje dcery. Stefinka

 
Irusa
Kecalka 169 příspěvků 30.11.04 09:55

Ahoj Jano,
já tedy jsu na ten genetický UTZ zítra, ale ptala jsem se svého gynekologa , v čem tento podrobný UTZ spočívá, tak z toho , co jsem pochopila.
Zkoumá se možnost poškození Downovým syndromem (DS) a dalších vad plodu jako je ultrazvukové projasnění šíje plodu (Nuchální Translucese - NT). NT je dočasný fenomén pozorovatelný do 14. týdne těhu. Vzniká nahromaděním tekutiny v podkoží šíje plodu. Riziko postižení plodu DS se zvyšuje s hodnotou NT.
Zvýšení NT není úplně specifické pro DS, ale znamená i roziko hrozícího potratu a jiných vrozených vad.

Připadám si jako kniha, ale doktorka se mnou byla trpělivá při vysvětlování.
Třeba nám holky, které na tom UTZ už byly řeknou ještě něco víc.
Kdyžtak podrobněji budu moci informovat zítra!
No hlavně aby bylo vše OK, protože tyhle vyšetření představují jen dalšího strašáčka.
Tak ahoj Iruša

 
Katkaa
Kecalka 404 příspěvků 30.11.04 09:57

Stefinko, ale já ti to necpu:o))
To co je naprosto ideální pro mě nemusí být ideální pro někoho jiného. Nenapadlo by mě přesvědčovat tě o tom, že takhle jak to chci já, je to jediné možné správné a tu samou toleranci očekávám i od svého okolí(často čekám marně). Diskuze je fajn v tom, že každý může vyjádřit svůj názor a nikdo ho za to neodsoudí nebo mu nebude vnucovat ten svůj:o))
Aby to dopadlo dobře a žádná super péče nebyla potřeba a já odrodila levou zadní, to by se mi taky moc líbilo. Ale případná rizika se snažím naprosto minimalizovat, jestli to bude naprosto přirozené nebo ne, je pro mě ve fázi, kdy chci přivést na svět svoje první dítě v pořádku a sama to přežít trošku vedlejší. Možná u druhého porodu, možná u třetího, ale ne teď. Snad aspoň trošku chápeš jak to myslím a že nejsem žádná fňukna, co musí mít za zadkem neustále nějakého odborníka.

Katkaa

 
Anonymní  30.11.04 10:12

Ahojky nositelky červenčátkových agentíků :)

Lesino - krásný deníček, tréma není na místě, nebo jen pouze značila úspěch… :)

My čekáme první miminko a jména už máme vybraná, pro chlapečka Matyáš a pro holčičku Karolina. Třeba ještě dojde ke změně, ale v podstatě jsme s výběrem spokojeni a snad ani potomek by nic nenamítal :)))

Katko, Stefinko… - diskuse ohledně porodů… Ach jo. Nevím, co je na tom pravdy, ale u nás v Havl.Brodě, prý všichni doktoři utekli za lepším a tak je ta porodnice trošku „divočejší“… Asi než se dá do kupy nový tým… Zjišťuji informace, mám dost času… Ale začínáme si pohrávat i s myšlenkou, že pojedu rodit do Prahy. Máme tam ve zdravotnictví známé a já chci rodit v klidu a jasném zázemí… Jak říkám ještě je čas na „sondování“ situace, ale když ono to tak rychle utíká… Uvidíme, uvidíme…

Jak je při úterku, já se mám celkem fajn, vyhajaná do růžova :) A co vy?

Mirri 13+1tt

 
Lencaa
Nováček 2 příspěvky 30.11.04 10:26

ahoj ,
doplnuju muj rok narozeni je 1977 a jsem z Prahy

 
Lois
Zasloužilá kecalka 665 příspěvků 30.11.04 10:41

Ahoj Jani,

já byla na UTZ v pátek, a na našem človíčkovi bylo zkoumáno toto (zatím to Dr. nazvala vyloučení hrubých vývoj.vad):

 • zda není postižen Downovým s. (jak psala Irusa - pokud je postiženo mongolismem, tak má v zátylku prosáknutí větší než 3 mm, naše mimi má 1,5 mm - je OK)
 • zda nemá rozštěp páteře (kontrola celé páteře i krční)
 • zda nemá pupečníkovou kýlu a zda není poškozena placenta a pupečník
 • zda je v pořádku srdíčko
 • zda je v pořádku žaludek
 • zda je v pořádku močový měchýř a pánev
 • zda má vyvinuty ručičky i nožičky (všech 20 prstíků)
  Další UTZ budu mít ve 20tt a už by mělo být určeno pohlaví (pokud se brouček nebude stydět) a v 16tt mi budou z krve udělány další testy, které vyloučí genetické poškození.

Tak doufám, že jsem ti to vše objasnila (psala jsem to dle videa, které máme natočeno z UTZ, takže jsem jen zkopírovala slova mé Dr.).

PA Lois 13+1tt

 
stefinka
Ukecaná baba ;) 2304 příspěvků 30.11.04 10:49

Katkoo, ale já ti to taky necpu :-),
to by vypadalo docela jinak. Rozhodla jsem se pro svůj postup z úplně stejného důvodu jako ty. Taky chci pro svoje děti jen to nejlepší.
Diskuze, kterou bysme případně vedli, nemá řešení, protože máme pravdu obě a dospěli jsme k ní po velmi vážném a důkladném zvažování všech dostupných možností.
Vůůůůbec si nemyslím, že jsi fňukna, co chce mít doktora za zadkem. Tak doufám si nemyslíš, že jsem nezodpovědná, když rodím v malé porodnici bez JIPky jen s PA a pochvaluju si to. Za zadkem (skoro doslova) jsem měla doktorku a primáře.
Stefinka

 
Lois
Zasloužilá kecalka 665 příspěvků 30.11.04 10:54

Ahoj bříškandy,

Lesinko posílám velkou pochvalu a k tomu 1 ***. Deníček se ti moc povedl, prostě jsem ho hltala jedním dechem. A pokud byla tréma, jistě je již pryč :)))

Co se týče jmen, tak máme vybrané pro holčičku Eliška (i když manžel trošku váhá ohledně oslovování) a pro chlapečka Vojtíšek. Nejprve to měl být Radek po tatínkovi, ale nakonec jsme se shodli, že už nedáme další „R“ ve jménu, když je jedno v příjmení. Co kdyby ráčkovalo?!

Jinak pomalu začínám uvažovat, že něco málo napeču na Vánoce. Nejprve jsem nechtěla nic péct, protože máme čerstvý zamrazený ještě z loňska, ale nakonec asi přece jen něco ukuchtím :)

Co se týče úklidu, tak nevím jak to bude, u manžela je podezření na nádorky (chondromy) na žebrech, tak jsem od včerejška hodně vyplašená co to bude obnášet a mám o něj strach. Bolí ho to při každém ohnutí či natažení a já okna asi těžko umyju, tak nevím. Sice jsem na netu četla, že jsou to nádory beligní (tzn. nezhoubné), ale i tak čekáme rodinu a to je taková rána pod pás. No zítra jde na sono a rentgen a pak za nějakým specialistou-chirurgem, který mu řekne verdikt. Holky držte palce, ať to není nic vážného, prosím!!!

Tak půjdu udělat puding, už to zlatíčkovi slibuji snad 2 měsíce, tak ať má klučina radost.

Zdraví Vás Lois 13+1tt

 
stefinka
Ukecaná baba ;) 2304 příspěvků 30.11.04 10:54

Páni, Mirri, tak to teda asi Havl.Brod škrtám. Jak to máš daleko do Jihlavy? Byla jsem tam na gyndě a dost mě překvapilo jak jsou tam milí, příjemní a vstřícní. Jenže já chci mimi okamžitě u sebe a to mi tam nedovolí :-(. Zatím tady popis porodu v Jihlavě nebyl nebo mi utekl. Stefinka

 
Anonymní  30.11.04 11:06

Stefinko - do Jihlavy to máme asi 20minut… Já se tak těšila, že si odrodím u nás, slyšela jsem na porodnici jen chválu… Ale přednosta Kestřánek prý odešel do Hradce Králové a s ním i většina kolegů (zdůrazňuji, že o primářově odchodu vím, o těch ostatních už jsou to takové „babské“ drby…) Na jeho místě je MUDr. Eliška, prý taky dobrý, zavádí sem spoustu novinek, např. nový supermoderní ultrazvuk, věci ohledně pupečníkové banky… Vždy když jsu na kontrolu, tak se bavím s maminkami, co je čeká porod dříve, ty se v tom většinou orientují více… No ale počet porodů neklesl a stále jsme prý nejvyhledávanější porodnicí na Vysočině, tak to snad o něčem svědčí… :)

Mirri

 
Irusa
Kecalka 169 příspěvků 30.11.04 11:13

Ahoj Lois,
Zítra budu držet všechny palce, že ani pracovat nebudu moct!
Uvidíš, že to nebude nic vážného, i když chápu Tvoje obavy, ale mysli teď na úžasný zlatíčko v Tvým bříšku, a na to že první genetika vám vyšla skvěle a mimi je v pořádku.
Manžel bude taky uvidíš. To jen život nám občas vymyslí takový kotrmelce, abysme si jó nemysleli, že se máme skvěle.
Drž se ! Iruša

 
Veronika27
Kecalka 131 příspěvků 30.11.04 11:18

Ahoj Lois,
držím palečky já jestli mě poslouchá, tak taky můj mimísek :-))
Uvidíš, že bude všechno dobré !!!! Nedělej si z toho předem těžkou hlavu, když podrobná vyšetření teprve čekají ( vím, že se mi to lehce říká, ale je to tak !!!! ) !!!
Takže hlavu vzhůru a uvidíte, že to bude OK !!!
Veronika 13+2tt

 
Katkaa
Kecalka 404 příspěvků 30.11.04 11:27

Lois, i já budu moc držet palečky ať to manželovi dopadne co nejlépe a můžete si na Vánoce užívat jen klidu a spokojenosti bez starostí!!!! Všichni tři:o)))
Určitě to nebude nic vážného a namža bude v pořádku!!

Já svištím do školy napsat si dva zápočty, tak se tu hoky těhulky mějte fajn!!

Katkaa 10+6tt

 
Veronika27
Kecalka 131 příspěvků 30.11.04 11:46

AHojte holky,
právě jsem si přelouskala vaše včerejší články ve starším deníčku, pak ty vaše dnešní „porodní“ a musím říct, že jsem z toho všeho nějaká rozladěná.
Vlastně ani nedovedu říct proč, spíš hlavně přemýšlím, co já čekám a co nečkám od své porodnice a musím vám upřímně říct, že zatím ani moc nevím, protože jsem to zatím prostě ještě až tak neřešila.
Myslela jsem, že na to mám času ještě dost a teď si připadám jako blázen, že nevím přesně, jaké vybavení má porodnice v mém okresním městě, že nevím, jestli je tu novorozenecká JIP, že nevím, jak je to s nadstandardem ( vím jen, že tam nějaký je ). Jsem divná, že jsem si pořád myslela, že je dost času ?

Co vy ostatní, taky máte všechno tak zmapováno ???
 V.

 
Anonymní  30.11.04 11:50

Díky moc holky - Irušo a Lois - za podrobný výklad toho utz! Už se teda nemůžu dočkat, až ho budu mít taky za sebou a snad v pořádku!!

Jinak Lois samozřejmě taky držím palečky, ať všechna vyšetření dobře dopadnou.

Protože se právě cpu obídkem, tak přeju všem, které se na něj chystají dobrou chuť.

jana

 
Lois
Zasloužilá kecalka 665 příspěvků 30.11.04 11:59

Holky dík za slova útěchy, snažím se na to nemyslet, ale myslíte si že to vysvětlím mé hlavince :))) ???? HA prdlajs, no ale snažím se kvůli mrňouskovi, jde to ztuha, ale jde :)

Lois

PS: udělala jsem si alespoň radost tím, že jsem si objednala zimní punčocháče pro těhulky, tady jsem sehnala jen obyč.hnědé, tak leda pod kalhoty :)

 
Lois
Zasloužilá kecalka 665 příspěvků 30.11.04 12:13

Holky, nemáte typ na nějaký rychlý a dobrý obídek? Moje hlava sklerotická zapoměla vytáhnout maso z mrazáku a teď už to nemá cenu. A já nějak nevím co vařit?! Vyčerpala jsem své oblíbené recepty.

Dík Lois

 
Lesina
Echt Kelišová 9863 příspěvků 30.11.04 12:14

Neboj, casu je fura!!!!
Ona ta diskuse vznikla spis protoze Stefinka ma po ctyrech detech jine zkusenosti a pozadavky nez prvorodicka… Coz nic ve zlem, ja taky notne poupravila sve mineni o veci same, bo me realita vylecila. Bohuzel.
Jenze ja mela stesti, ze jsem volila dobre a tak do toho jdu znovu, ale kdybych si opravdu mohla vybrat, tak chci jiny porod. Ale jak rikam, na tyhle debaty mame jeste nejmin 30 tydnu!!!
Jojo, kdyz ted ctu o porodnim planu, tak se docela smeju :( Bohuzel :(
L.
PS: Holky, diky za chvalu, skoro se z toho cervenam!

 
Lesina
Echt Kelišová 9863 příspěvků 30.11.04 12:17

Dvacet tydnu, slonice snad nejsme, za tricet tydnu uz bude po vsem - teda pokud zase nebudu prenaset, to vam pak budu tezce zavidet jako posledne Stestickum u Ed :D:D:D :D

L.

 
stefinka
Ukecaná baba ;) 2304 příspěvků 30.11.04 12:21

Ahoj Lois,
Pepíno má výrůstky kolem kyčelního kloubu a taky si s tím dost užil a užívá, protože má horší hybnost. Byl i na operaci u sv.Anny, aby to bylo lepší. No a konečně se dokopal a chodí k lékařce, ketrá dělá čínskou medicínu. Dostavá nějaké preparáty, má úpravu jídelníčku … dělá to dobrotu, už nic nového nenarůstá a prý se to časem vstřebá. Ta vyšetření kolem jsou stresující, protože potřebovali vyloučit veškeré diagnozy včetně těch nejhorších. Tak to je na tom to nejmíň příjemné.
Ta lékařka je v Praze, kdybys potřebovala kontakt až dokončí kolečko a bude jasné co by to mělo být.
Co ale udělají, že mu to při nejhorším odoperují a budou hlíat, zda se to neobnovuje.
Kočko okna nemyj, jak se smrkne, stejně nejsou vidět :-). Stefinka

 
stefinka
Ukecaná baba ;) 2304 příspěvků 30.11.04 12:37

Pro někoho je to až moc brzy hledat porodnici, někdo si to potřeboval vyřešit dřív. Katkaa má vyřešeno, moje neteřinka taky řešila hodně brzy a pak to pro ni bylo klidné. mslím celé těhotenství a sám porod. Např. chtěla u porodu mámu a manžel a moje máma se jí tam nacpali. To troku bylo o nervy jak říkala, protože jí do díla kecalo moc lidí, a její manžel se tam dokonce nudil.
Co udělat je až budete mít pořádné bříško a ještě se budete cítit fajn, ne dřív než 30 týden, tak měsíc před porodem je ta aktivita akorát. Pro někoho možní i dřív. Jak se budete cítit. Obvoláte pár porodnic v okolí, domluvíte návštěvu. Nezažila jsem, že by nebyli vstřícní. Prohlédnete, položíte otázky a podle dojmu vyberete.
Prohlídněte hodnocení svých porodnic ale ne dál než dva roky zpátky, protože se to rychle vyvíjí.
Podívejte se na informace o přirozeném porodu (to není alternativní, jen není lékařsky vedený) a rozhodněte se co vám nejvíc vyhovuje. Nejdůležitější je pocit bezpečí a psychická pohoda při porodu. To má velký vliv na to jaký je porod. Takže když budete vědět do čeho jdete, máte na 90% vyhráno.
Jestli budete mít pocit už při odjezdu do porodnice, že nechcete manžela, chcete manžela, chci někoho jiného, chci jinam … tak vyhověte svému pocitu. Nevím jak v Praze, na venkově přijmou ženu k porodu aniž by tam chodila do poradny a na kurzy.
Uf, asi to mělo být všechno řečeno. Tak se nezlobte, že se k tomu zase vracím. Stefinka

 
Veronika27
Kecalka 131 příspěvků 30.11.04 13:17

Rozhodně se teda nezlobíme, že se k tomu zase vracíš :-) Naopak !
Právě mě spíš vyděsila Katkaa ( samozřejmě v dobrém, spíše překvapila ), kolik už toho má zjištěného a jistojistě naplánovaného…

Tak já se začnu zatím jen tak poptávat ( ale to už stejně dělám ) a pak teprve začnu jednat, až budu ta "skoroslonice " :-))

Mějte krásný den :-))
Veronika

 
Irusa
Kecalka 169 příspěvků 30.11.04 14:01

Tak chudáčku Lois, vidím, že kdybys měla čekat až Ti někdo pošle nějaký ten recept na ňaminku tak asi umřeš hlady a ode mě tedy taky moc nečekej. Manžel si mě vždycky dobírá, že připálím i vodu na čaj. Ale už jdu do sebe, protože až se narodí ten pišišvor, je mi jasný, že mu budu muset taky něco uvařit. Docela Vás obdivuju já jsem dlouho studovala a kuchyně mě nikdy nelákala, a teď vypadám jako trubka, protože polívky s pytlíku a polotovary nejsou to pravé ořechové.
No snad to s tím vařením nějak zvládnu.
 Iruša

 
Anonymní  30.11.04 14:04

Lesinko, bezva deníček. Jsem zvědavá, jak to u nás se jménem dopadne.

Iruško, zrovna jsem se vrátila z I. gen. ultrazvuku v 13 tt. Nech si to určitě nahrát na kazetu. Je to úžasný, právě jsem na to koukala. Miminko se hýbe jako právě narozené koťátko.
Zatím nic zjistitelného nezjistili. Zatím je mímo zdravé jak rybička. Je vidět mozeček a malinkaté obratlíky v páteři. Fakt úžasný zážitek.

Lois ? to prosáknutí ohledně DS je hodnota, která se nazývá NT?
My tam máme jedinou číselnou hotnotu a to NT 1,3 mm.
Držím palečky manželovi, neboj, podezření na něco ještě neznamená, že to něco to bude.
Já už takhle taky měla podezření na leukemii a rakovinu a byla to ?jen? borelioza?. Ale nervy to jsou, to mi povídej !!!!

Jen mě štve, že mě je pořád ještě fujtajblově.

Adel ? z hlediska vánočních příprav, nedejbože cukroví jsem taky ještě nepoužitelná.
Ale i za 14 dní je na cukroví čas, ne?

Verčo, času dost, já porodnici zkoumu jen zhruba, stejně vím, do které půjdu, protože jinam je daleko. Mám jen dva požadavky - aby na mě nečuměli medici, což snad nebudou a aby doktoři měli profesionální přístup a milé jednání, protože budu určitě vyplašená jak prvorodička. I když tam budu s manželem.

Na závěr:
TIP na oběd:
Jednou u nás v lednici, kde nic tu nic, kloudný věci v mrazáku. …
Tož uvařila jsem těstoviny, hodila na pánev, zalila rozšmrdlaným vajíčkem se strouhaným sýrem a bylo to nejen jedlý, ale i dobrý. Ale fakt sytý !!!!
NiKina 13tt

 
Lois
Zasloužilá kecalka 665 příspěvků 30.11.04 14:51

Ahoj NiKi,

jo ta hodnota se nazývá NT, takže jsou naši mimískové zatím v pořádku :)
No jenže ono to ani není podezření. Doktoři mu tam včera na těch žebrech (posledních) opravdu nahmatali nějaké výrůstky a dokonce mu jeho obvodní řekla, že to měla taky (prý se při tom nějak divně tvářila), tak nevím co si mám o tom myslet. No zítra budu moudřejší, mám děsný strach :(((

Jo a dík za tip na papku. NO já to nakonec udělala tak: Osmahnuté brambory na cibulce, volské oko a podmáslí. To teď můžu na litry :))

Tak zatím páčko Lois

 
Lois
Zasloužilá kecalka 665 příspěvků 30.11.04 15:00

Iruško,
neboj hlady neumřu, jen už nějak nemám co vařit, jsem doma už celé dva měsíce a zjistila jsem, že mě opustily nápady. Hele já jsem taky nidky neuměla vařit, ale co jsem začla bydlet sama, tak mě to chytlo a jde to samo. Jediné na co jsem si ještě netroufla je svíčková. No když nepočítám to jak mě to učila babička (správně prošpikovat a hezky pasírovat).
Zvládneš to neboj, odvahu.

PA Lois

 
stefinka
Ukecaná baba ;) 2304 příspěvků 30.11.04 15:08

Manžílek to má taky, ale kyčel, napsala jsem ti to ke staršímu příspěvku, když tak mrkni. Je v pohodě. Stefinka

 
Nikkol
Zasloužilá kecalka 853 příspěvků 30.11.04 15:28

Ahojky…tak sem dolouskala deníček super Lesinko povedl st ti.
Jinak jména jsme už mluvili,ale nemůžeme se shodnout.Kluka by přítel chtěl Jaroslava mně se moc nelíbí,ale zvyknu si.No a holčičku já chci zase Zuzanku a on ne takže dileme.Prostě bud budeme hledat dál nebo kluka on holku já rozhodnu.Uvidíme do června je času.
Dnes jsem byla na ultrazvuku,živý plod 6cm vše se vyvíjí dobře.
Jinak Mudr.Kestřánek pokud to není shoda jmen ordinuje už asi 4roky možná i déle v privátní ordinaci v Náchodě tak nevím.A o Hradci Králové jsem slyšela,že velice neradi berou rodičky z jiných míst a chovají se k nim i malinko jinak.Já chci rodit raději v Náchodě pokud to půjde.
Jinak děti ještě nemám jen jedno také poloviční 10měsíčního pejska,dá práci kolikrát za dítě.
Tak se opatrujte čau Nikkol

 
stefinka
Ukecaná baba ;) 2304 příspěvků 30.11.04 15:34

Já to mám 30 min autem z Měřína do Jihlavy, do Nového Města taky tak a do Třebíče (nikdy více) 45 minut. Při optimální sjízdnosti. V zimě to může být i horor.

Tak mrkneš do obou a bude. Já to mám do Bohunic a Havlbrodu přibližně stejně. Manžílek když jsme jeli k porodu do Vrchlabí tak hlásil každou odbočku do porodnice po cestě, jestli tam nemá zajet a ještě jsem na místě pochodovala 12 hodin. Při čtvrtým dítěti. Tak jsem ráda, při mých zálibách v porodní turistice, že to nikdy nemám jako rychlovku. Stefinka

 
Slanka
Zasloužilá kecalka 687 příspěvků 30.11.04 15:53

Ahoj bříškandy,
tak jsem se k vám konečně dostala, už jsem měla hodně silný abstinenční příznak, který nešel už skoro ani maskovat:-). Bylo hodně práce…a ještě je, ale se nedá nic dělat, e-mimčo prostě jednou denně minimálně být musí:))).

Lesinko jak Tě vůbec mohlo napadnout, že by se nám deníček nelíbil? Cccc, nevím, co si o nás myslíš, já sama bych tohle nikdy nevyplodila:-). Je to dokonce jeden z nejlepších článků, co jsem tu četla!
My máme jména vybraná jen docela, holčička by se měla jmenovat Mariana a chlapeček buď Honzík, Románek, nebo Jaroslav po tatínkovi. Mě by se líbil nejvíc Románek, po mém tatínkovi, nejlepším chlapovi na celém světě:o). Takže jména ještě dořešíme, ale už nejsme na začátku…

Tááák zítra nás čeká s mimískem, už nepíšu s fazolkou, neb doufám, že to bude kluk velký a statný, či holčička šikovná:) ultrazvuk a těhotenská průkazka /Katka odpustí:-))) ale já se jí nemůžu dočkat:)/, vyšetření z krve apod. Tak na nás holčinky, prosím, myslete:))). Dám vědět, hned jak přijuchám a skončí tu v práci představenstvo, které tu bude probíhat.

Lois chudinko, kdybych nakoukla dřív, asi bych Ti taky poradila něco z brambůrek, protože ty já můžu ze všeho nejvíc, na jakýkoliv způsob:). Hlavně, že sis něco ukuchtila.
Manžílkovi budu držet zítra všechny palečky, ať mu to dobře dopadne, uvidíš, že to nebude nic vážného!

Holčinky, jsem ráda, že máte miminka v pořádku a nám, které to tento týden čeká držím všechny palečky, pěstičky..prostě všechno!!!

Iruško i když nejsou polévky z pytlíku nic pro těhulky i netěhulky, já si prostě teď /nemůžu jinak/ oblíbila rajskou do hrníčku. Je fakt moooc dobrá, doupravím kečupem a solí…a mňamkuju. Ale já se polepším, já vím…!!!

Co se týče porodu, máme zatím jasno v tom, že chceme být spolu pohromadě s manželem i na sále a při porodu. Kde a jak budeme rodit ještě nevíme, musím o tom sehnat více informací a poptat se všude možně i nemožně. Ráda bych dala přednost přirozenému porodu /třeba do vody, nebo na stoličce/ bez jakéhokoliv zásahu, ale kdo ví, třeba budu rodit " do kopce" na Vinohradech…:).

Tak dneska pomalu skončím, ještě si vás holky dočtu a jdu zase něco pracovat.

Papa babulky a mějte hezký večer:)
Slanka*

PS: včera jsme objevili nové hrací pexeso, to vám byla zábava:-). Trošku jsem tu svojí těhotenskou pamět proklepla a musím se usmát, byla jsem lepší, než manžel:).

 
Sifka
Nováček 5 příspěvků 30.11.04 16:56

Ahoj Štefinko a ostatní holky z červenčátek, také bych se k Vám velmi ráda přidala - jestli můžu.
Já mám termín 18.6.05 a dneska jsem konečně obdržela těhu průkazku. Druhý UTZ mám také za sebou a hodnotu NT 1,3 mm - tak sem si po tom vysvětlení od Vás docela oddechla, paní doktorka mi k tomu totiž vůbec nic neřekla.
K těm jménům: moc bych si přála Sárinku, ale ta mi bohužel neprojde :o(… tak to bude zřejmě Nikolka nebo Davídek.
A k těm porodům: moc se těším do naší chomutovské nemocnice, kde mám svojí gynekoložku, které naprosto důvěřuji.
Před rokem a půl jsem si vyzkoušela předčasný porod v mostecké nemocnici, v sále se zelenýma dlaždička i na stropě a v takové poloze na úzské porodní posteli „podržte si maminko nohy a zatlačte“ - takže doufám, že takovýto zážitek už nikdy víc!!! Jenže to byla jediná blízká nemocnice specializující se na nedonošence, takže jsem si vybírat nemohla. Navíc to nedopadlo dobře, takže velmi moc spoléhám, že tentokrát budu mít více štěstí a to samé přeju i Vám.

Přeji Vám všem bezproblémové těhotenství a doufám, že se tu spolu budeme často setkávat. Šifka

 
stefinka
Ukecaná baba ;) 2304 příspěvků 30.11.04 17:18

Peletonek vítá Lencuu a Šifku, holky jste samozřejmě vítané, jak by ne. Zatím 25 maminek a 26 agentíků. To je úrodička. Stefinka

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 Další »