Červenčátka 013 - Těhu průkazka

Těhotenství

Všechny už jí máme a všechny se do ní určitě s oblibou díváme, tak co v ní vlastně můžeme najít?

Průkazka pro těhotné
Po prokázání těhotenství je vystavena těhotenská průkazka a každá mamina začne navštěvovat poradnu pro těhotné.
Průkazka je doklad, a proto by ji měla každá budoucí maminka nosit stále u sebe. Je srovnatelná s jakýmkoliv jiným dokladem (občanským průkazem, pasem…), navíc je snad i důležitější v tom, že je zde zaznamenáno maminčino těhotenství, její zdravotní stav a vše, co je důležité vědět pro případ, že by snad budoucí maminka sama nemohla komunikovat a přitom by byla nezbytná zdravotní pomoc.
Těhotenská průkazka samozřejmě slouží lékaři k zanesení všech důležitých údajů týkajících se těla budoucí maminy a jejího těhotenství, ale každá těhulka by se v ní měla také sama umět orientovat a znát alespoň základní údaje. Proto se v ní i vy naučíte číst…
První strana TP (těhotenské průkazky):
Tato strana je srozumitelná: jméno a příjmení, bydliště a rodná čísla obou rodičů nemusíme objasňovat. Do tabulky o předchozích porodech, potratech a interrupcích se zapisují údaje o všech těhotenstvích a krátce o jejich průběhu - např. 6.12.2000 hoch 3500 g, 50 cm, spontánní porod hlavičkou, VIII/1999 AB.SPONT. v 12.t.gr. (spontánní potrat ve 12.týdnu těhotenství). Do dolní tabulky se plánují návštěvy u lékaře v poradně pro těhotné.
Druhá strana TP:
Setkáte se v ní se spoustou cizích slov, kterým možná nerozumíte. Tedy:

Tabulka všeobecná anamnéza:
PRIMIPARA = žena, která bude poprvé rodit
HYPERTENZIVNÍ CHOROBA = vysoký krevní tlak
STERILITA = neplodnost
DIABETES = cukrovka
ANOMÁLIE DĚLOŽNÍ = vrozené odchylky tvaru dělohy
Tabulka předchozí těhotenství:
CERKLÁŽ = steh na děložním čípku - v průběhu těhotenství může dojít k předčasnému otevírání děložního čípku a nebezpečí předčasného porodu, či potratu. Z tohoto důvodu se děložní hrdlo ( děložní čípek) uzavře kruhovým stehem, který se asi měsíc před termínem porodu odstraní.
HYPOTROF = plod s výrazně nižší porodní váhou, než by měla odpovídat jeho stáří, většinou tyto narozené děti jsou normálně zralé a jsou i v termínu porozené, ale mají malou porodní váhu ( např. kolem 2000 - 2500g ).
PERINATÁLNĚ ZEMŘEL = novorozenec zemřel před porodem, při něm nebo těsně po porodu.
RH (ABO) PROTILÁTKY = protilátky, které se vytvořily v krvi matky proti krvinkám plodu.
GESTÓZA = onemocnění matky při těhotenství - zvláště v jeho 3.trimestru, doprovázené otoky (E - edémy), bílkovinou v moči (P - protein), vysokým krevním tlakem (H - hypertenze). Může být také označována jako preeklampsie.
OPER. POROD = porod ukončen operační technikou: ? SECTIO CAESAREA - císařský řez ? VEX - podtlakový zvon ? FORCEPS - kleště
Tabulka nynější těhotenství:
KONTRAKCE = stahy děložní
HRDLO = čípek děložní (uzávěrový aparát dělohy)
ZOONÓZY = infekční onemocnění přenášená zvířaty
GLYKOSURIE = přítomnost cukru v moči
Hb v III. trimestru 9 g = snížená hodnota krevního barviva hemoglobinu
HYDRAMNION = množství plodové vody - oligohydramnion - malé množství plodové vody, polyhydramnion - velké množství plodové vody
NEPRAVIDELNÉ POLOHY = jiné uložení plodu než hlavičkou - KP - konec pánevní (zadečkem), příčka - příčná poloha plodu.
Třetí a čtvrtá strana TP:
PÁNEV - změření zevních pánevních rozměrů - může upozornit na velké odchylky od normy, maminky s úzkou pánví by možná nemohly normálně porodit dítě z důvodu nepoměru porodních cest a hlavičky děťátka - porod by se musel ukončit císařským řezem.
BWR - vyšetření krve na syfilis.
SKUPINA a Rh matky
PROTILÁTKY - pokud je Rh faktor matky negativní, musí se vyšetřit častěji během těhotenství protilátky ( viz 2.strana TP ), zda se jich nevytvořilo větší množství, což by ohrožovalo život plodu.
FENYLKETONURIE = vrozená odchylka látkové výměny. Ne vždy se tento test provádí, protože se sleduje už desetiletí u novorozenců, takže riziko, že by se mohlo objevit u těhotné ženy je minimální.
Dolní tabulka této dvoustrany je určena pro zápisy pravidelných kontrol v poradně: datum, týden těhotenství, váha těhotné, otoky, vyšetření moči na bílkovinu a cukr, změření tlaku krve, zaznamenání pohybů plodu a později srdečních ozev plodu(OP), výška děložního fundu = růst těhotenství od spony stydké k nejvýše uloženému bodu dělohy, poloha plodu - hlavičkou, koncem pánevním či jinak, vnitřní nález = gynekologické palpační vyšetření děložního čípku, kolposkopické a cytologické vyšetření se provádí v počátku těhotenství v zrcadlech k vyloučení rakoviny děložního čípku. Každý nález potvrdí lékař svým podpisem.
Následující strana je vlastně pokračováním předchozí - doplňují se zde další vyšetření, např. krve k vyloučení vrozené vývojové vady odebírané v 16. týdnu těhotenství - tzv. TRIPLTEST - odběr krve na AFP - alfafetoprote­in(produkují ho fetální orgány - játra a žloutkový váček plodu), HCG - choriový gonadotropin (reguluje funkci žlutého tělíska v časném těhotenství),E - estriol ( v II. polovině těhotenství posuzuje funkci placenty a stav plodu). Velmi stručně lze říct, že podle výsledných hodnot lze zhodnotit nebezpečí vývinu vrozené vývojové vady plodu - např. tzv. Downova syndromu.
K dalším nezbytným vyšetřením krve patří vyšetření na HIV a HbsAg (žloutenku typu B). Šestá a sedmá strana TP:
Je tvořena speciálním grafem - GRAVIDOGRAMEM. Vyznačují se do něj hodnoty váhového přírůstku ( červ. barva) - ten by neměl být vyšší za celou dobu těhotenství více jak 15 kg. Uvědomíme - li si, že na plod, plodové obaly, plodovou vodu a placentu připadá za celé těhotenství přibližně 8 kg, něco pojme tekutina, co získá budoucí maminka vlivem otoků ke konci těhotenství, získáme váhu asi 12 kg. Takže pokud těhulka nabírá astronomickým tempem kg a dosáhne přírůstku na váze ke konci těhotenství vyšší jak 20 kg, může si po porodu spílat jen sama sobě za svou nadměrnou postavu.
SYMFYSA FUNDUS - zaznamenává se vzdálenost od spony stydké po nejvyšší bod těhotné dělohy (fundus). Průměrnou hodnotu označují nepřerušované linky.
CERVIX - SCORE (CS) - v dolní části dvoustrany je tabulka (zeleně) zaznamenávající stav děložního čípku, tzv. uzávěrového aparátu dělohy. Normální čípek je tuhý, uzavřený v celé své délce 2-4 cm, směřuje dozadu = CS 0. Čím blíž je porod, tím více se čípek posunuje do středu, zkracuje se, měkne, otevírá se, tlak plodu na uzávěrový aparát sílí. Stav čípku se hodnotí bodově: malá změna je hodnocena 1,výraznější 2. CS je jejich součtem. Počítá se při každém gynekologickém vyšetření, výsledek se zapisuje do sloupku označeného příslušným týdnem těhotenství. Dole je vyznačena kritická hranice v jednotlivých týdnech. Její překročení znamená varování, že hrozí předčasný porod či potrat. U donošeného těhotenství informuje CS o připravenosti porodních cest. Pokud je hodnota CS vyšší než 7 bodů, lze uvažovat o indukci porodu = umělém vyvolání porodní činnosti.
Osmá a devátá strana TP:
ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ - během těhotenství se provádí asi 3× - v počátku těhotenství k jeho potvrzení, délky, eventuálně stanovení termínu porodu ( ve 12. týdnu těhotenství je stanoven jeden z nejpřesnějších údajů termínu porodu). Většinou v této době je už prokázáno, že se jedná o živý zárodek (ASP+ ).
Ve 20. týdnu těhotenství se provádí podrobnější ultrazvukové vyšetření - potvrdí se, že srdce má 4 dutiny, je patrné překřížení velkých tepen, uložení placenty, množství plodové vody, celkový vývoj plodu - páteř, ruce, nohy?, vyloučí se vrozené vývojové vady, eventuelně se dá určit pohlaví plodu. Často se používají zkratky - BPP = biparetální průměr (velikost hlavičky), AP = anterioposteriorní = předozadní průměr hrudníku, FL = velikost stehenní kosti atd. Třetí vyšetření se většinou provádí po 30. týdnu těhotenství - uložení plodu (1 plod hlavičkou), celkově 30+5 ( odpovídá 30.týdnu těhotenství + 5 dnů),váha 1600 g, struktury pravidelné, normhydramnion ( normální množství plodové vody),placenta na přední straně dělohy, nezralá ( dozrává do 38. týdne těhotenství). Například takto může vypadat ultrazvukové vyšetření v 30. týdnu těhotenství.
AMNIOSKOPIE = optická vyšetřovací metoda, při níž se posuzuje kvalita (barva) plodové vody (čirá s bílými vločkami = normální, zkalená nebo zelená = ohrožení pro plod, porod je vhodné uměle vyvolat). Provádí se většinou po termínu porodu.
KARDIOTOKOGRAFIE = grafické zaznamenávání srdečních ozev plodu v závislosti na činnosti dělohy. Doporučuje se natáčet asi 14 dnů před termínem porodu až po porod.
Desátá strana TP:
O tom, že si každá těhulka umí přečíst RADY PRO TĚHOTNÉ, nikdo nepochybuje. Jiná věc je, zda si je opravdu přečte.
Důležité je vědět, které doklady potřebuje mamina s sebou do porodnice, aby si příliš nezkomplikovala další život po porodu a mohla se plně věnovat děťátku. Musí mít s sebou těhotenskou průkazku, průkazku pojišťovny a občanský průkaz. Pokud je vdaná, je třeba mít i oddací list. Pokud ne a bude normálně udávat otce dítěte, je vhodné, aby si ještě v těhotenství spolu s otcem dítěte zašla na matriku v místě bydliště, oba si s sebou vzali rodné listy a občanské průkazy a před matrikářem společně stvrdili svým podpisem prohlášení o otcovství a jménu dítěte. Toto prohlášení s sebou vezme do porodnice. Budoucí maminka si tak ušetří spoustu nepříjemností s vyřizováním otcovství po narození dítěte. A ještě jedna věc je dobrá vědět. Pokud jste čerstvě rozvedené a od rozsudku rozvodu neuplynula doba 300 dnů, bude vaše dítě, byť by otec byl někdo jiný, považováno za dítě vašeho bývalého manžela. I v tomto případě je vhodné předejít této nepříjemnosti společným prohlášením s otcem dítěte nebo rychlým sňatkem.
Jedenáctá a dvanáctá strana TP:
Vyšetření KREVNÍHO OBRAZU (KO) - mělo by se provádět 2 - 3× za těhotenství.
PSYCHOPROFYLAXE = předporodní příprava.
TĚLOCVIK pro těhotné = součástí předporodní přípravy.
Záznamy o HOSPITALIZACI = krátké stručné zaznamenání pobytu v nemocnici během těhotenství.
PLICNÍ - zaznamenání, zda se v rodině neobjevila tuberkulóza.
ZUBNÍ vyšetření by měla absolvovat každá těhulka z důvodu možného zánětu v zubu, který je třeba včas ošetřit a tím zabránit rozsevu infekce do celého těla.
OBVODNÍ a odborní lékaři - komplexní vyšetření se zaznamenáním anamnézy o těhotné (operace, alergie, infekční nemoci, trvale užívané léky?) a včetně EKG záznamu.

Snad nám všem alespoň trochu tento přehled pomůže pokud budeme u některých zápisů v těhu průkazce tápat. Případně můžeme před doktory vypadat chytře:o))

Katkaa

BLÍŽENCO-RÁČKOVO-a možná časem i LVÍ PELETONEK
Stefinka-1962-Měřín…patronka- Martina 20, Zuzana 19, Josef 6, Adéla 2
TP 04.06.-Simona-1977-Praha
TP 05.06.-Veronika-1977-Morava
TP 06.06.-Mirri-1981-Havlíčkův Brod
TP 08.06.-Lois-1980-Havířov
TP 08.06.-Nikkol-1979-Náchod
TP 08.06.-Iruša-1978-Kladno
TP 08.06.-Lencaa-1977-Praha
TP 10.06.-KajaR-1972-Karlovy Vary
TP 13.06.-Ellen-1977-Sereď/Bratislava
TP 14.06.-Nikina-1978
TP 15.06.-Elina-1980
TP 16.06.-Sissi-1977-Vsetín
TP 17.06.-Adel-1976-Brno
TP 17.06.-Mirka-1968-Brno-Petr 7-let
TP 17.06.-Johanka-1975-Náchod
TP 18.06.-Milli-na neschopence, ale v pohodě
TP 18.06.-Šifka
TP 18.06.-Katkaa-1981-Praha
TP 19.06.-Lesina-1974-Ostrava-Adléta-1 rok
TP 19.06.-Jana-1978-Praha
TP 20.06.-Alča-1982-Čáslav
TP 20.06.-Cadovka (Soňa)-1977-Uh.Hradiště-Vašík 4
TP 21.06.-Anazuz-1977-Brno
TP 27.06.-Jerrýsek-1977-Brno
TP 27.06.-Slanka*-1979-Praha
TP 27.06.-Sedma-1978-Brno/Trutnov
TP 03.07.-Daduska-Bratislava
TP 05.07.-Makovka-1980-Washington D.C./Olomouc
TP 10.07.-Aaliana-Bratislava

Hodnotilo 1 lidí. Score 5.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 Další »
 Váš příspěvek
 
stefinka
Ukecaná baba ;) 2304 příspěvků 14.12.04 19:24

Týýýýýýý brďo to je DOKONALÝ !!!

Do peletonku můžeme připsat:
TP 25.06.-Jittyy-Brno
TP 12.07.-Gabulina

 
cadovka
Kecalka 431 příspěvků 14.12.04 19:57

Super fruper,
hned to tisknu a studuji znovu v posteli.
Musím říct, že ta záda jsou dnes asi národní pohromou (jak tady čtu). Zanechala jsem pečení a relaxuji, protože jsem KO. Ale dokoupila jsem dárky, vytvořila 3 těsta, z poloviny je upekla, navštívila kamion Coca Coly a uklidila. No nezasloužím si taky pochvalu?
 Soňa

 
Sissi1
Kecalka 256 příspěvků 14.12.04 20:13

Ahoj Katko a spolubojovnice.

Deníček je super, takový užitečný. Akorát jsem dorazila z AJ a tak jsem si ho četla a ještě komentáře v min. deníčku.
Dnes jsem balila dárky a už mi chybí jen dva, ještě něco manželovi a mamce.
Taky jsem pekla, vlastně nepekla - je to nepečené cukroví. Dnes mě taky trošinku zazlobily záda, nezávisle na tom, že tu o tom dnes byla řeč. Jo holt tělo se nám mění každý den, trochu mě trápí vyrážka dole pod bradou, nevíte co na to? Zatím to léčím olejíčkem z austr. čajovníku. Snad to zabere.
Máte už stromek, já ještě ne, chtěla bych jedli, manžel ten mě už 4 roky uhání na umělý, ale to teda ne. Vánoční stromek mám ráda krásně voňavý.
Tak vám zase posílám receptík na vánoční super koule-opět nepečený. A taky jsem vám dala do galerky fotku svého pupku, vyfocenou přesně po měsíci, ať je sérka.

Super koule
25 dkg másla, 25 dkg moučkového cukru, 10 dkg mletých oříšků, 3 lžíce kakaa, 4 lžíce rumu, 6 rozdrcených oplatků Horalka

Utřeme máslo s cukrem, přidáme ořechy, kakao, rum a oplatky. Vytvarujeme kuličky, obalujeme ve strouhaných oříšcích.

Mějte se holčiny krásně a těšte se na vánoce a hlaďte miminka, určitě to cítí.

Sissi 13+5 a holčička

 
katkaaa
Nováček 8 příspěvků 14.12.04 20:19

Ahoj, ráda bych se taky přihlásila do pelotonu?! Doufám, že moje miminko přijde na svět taky v červnu, začátkem. Tady ty deníčky se mi moc líbí. Jsem ráda, že nejsem sama, kdo trpí pořád únavou a podobnými legracemi. Někdy si připadnu jako lazar. Tak se všichni mějte a prosím zařaďte mě

 
Katkaa
Kecalka 404 příspěvků 15.12.04 08:33

Dobré ráno těhulinky!
Se mnou mlátí hormony a manža to včera nějak nepobral, takže jsme se rozhádali:o(( Už se teda zase udobřujem, ale stejně mě to mrzí…

Peletonek se nám hezky rozšiřuje:o)) to je dobře, jen koukám že tu mám dvojče ještě s jedním A:o)) tak to v tom bude pěkný hokej:o))))

Katkaa+káčátko 13+4tt

 
Anonymní  15.12.04 10:03

Katkoo, skvělý denníček, kde bereš ty informace?
Hned jsem si ho vytiskla, vzala do ruky svoji čerstvou průkazku a začala studovat s tím, že to snad bude podobné i tady u nás.
Bohužel! Tvůj denníček jsem pochopila, svoji průkazku moc ne. Ta naše je docela jiná, připadá mi, že je to samé, co jsem měla, když jsem byla těhotná s holkama. A to už bylo fakt hodně dávno! Takže Vám gratuluju ke skvělým těhu průkazkám a já se budu dál pídit po informacích jako doteď: otravovat doktory a brouzdat po netu.
Mimochodem moje údaje do peletonu: 1968, Barbora 13, Tereza 10

aaliana

 
Katkaa
Kecalka 404 příspěvků 15.12.04 10:33

Aaliano děkuju za pochvalu deníčku, informace beru taky samozřejmě na netu:o))

Do pletonku tě připisuju a jak bude další deníček, tak budou i tvé údaje v pořádku:o)
Jsi slovenka mluvíci česky nebo češka žijící na Slovensku? Jestli nevadí moje zvědavost…:o)

Holky na mě jdou ty „správný“ těhu nálady.....:o(( Chvíli mi je veselo, chvíli do pláče, chvíli jsem protivná jak ježibaba, chvíli zas hýřím vtipem…to by se z toho jeden zbláznil a chudák můj muž tuplem…:o))

 
Anonymní  15.12.04 10:51

Ahoj Katkoo,

ty těhu nálady v kombinaci s vánocema jsou fakt děsný. Já jsem každou chvíli taková rozcitlivělá a rozněžněná ( správně infantilní ) a sama nevím proč.

Jinak vlastně ani nevím co jsem: slovenka/češka? Asi čechoslovačka! Máma češka, otec slovák, já mám v papírech českou národnost ( narodila jsem se v Plzni), ségra a brácha jsou slováci. Tak si vyber. Mluvim česky nebo slovensky podle toho, jak kdo mluví na mě, občas je to docela stranda, když jou kolem češi i slováci. S mámou mluvíme normálně slovensky, ale když se díváme třeba na český film, tak to hnedka jede v češtině. Ale s gramatikou je to horší, psát jsem se česky nikdy pořádně neučila, takže chyby přehlížejte. Taky jsem chtěla přesvědčit manžela aby některé naše dítě mělo českou národnost, aby to bylo veselejší, ale neprošlo mi to.

aaliana

 
katkaaa
Nováček 8 příspěvků 15.12.04 11:13

Víš, mě nic jinýho nenapadlo, žádná duchaplnější přezdívka. Snad se to rozchodí. S těma náladama jsem na tom stejně, ještě do toho ty vánoce… Mě někdy dojme i když mě někdo pěkně pozdraví. Svýmu partnerovi taky asi pěkně lezu na nervy. Ale co se dá dělat.

 
Irusa
Kecalka 169 příspěvků 15.12.04 11:42

AHoj holky,
no to jsem ráda, že v tom nejsem sama. Manžel taky včera nějak nepobral moje výkyvy nálad, a tak jsem si aspoň večer v koutku pěkně pobrečela. Nejhorší je na tom to, že jsem řvala jak velryba a v podstatě ani nevím proč. A dneska máme doma taky usmiřovací den, ale vývoj je docela dobrý. To ty moje nálady jsou horší, musím si dávat pozor, abych nebyla jízlivá… no mají to ti naši chlapi snáma trpělivost, co ?

Katkoo, dnes jsem si přečetla ještě Tvůj komentář ohledně koníků. Já vím že jízda na koni jako taková nevadí, jenže jsem na tom stejně jako ty. Od tý doby co jsem těhu se prostě bojím, že spadnu, a proto jsem to omezila a chodím se spíš na koni „procházet“
Už jsi to řekla šéfovi, nebo ještě nebyla chvilka ?

Iruša

 
Katkaa
Kecalka 404 příspěvků 15.12.04 11:56

Mě to neva:o))
A ještě k údajům do peletonku, kdy máš termín porodu, odkud jsi, ročník narození a už máš nějaké děti??? Ne že bych byla tak zvědavá, ikdyž to jsem taky:o)), ale pro úplnost:o))

 
Katkaa
Kecalka 404 příspěvků 15.12.04 12:07

Aaliano, tak to jsi hezká mixáž:o))) věřim, že se ti to mluvení občas plete nebo je to napůl tak a napůl jinak, musí být zajímavý tě poslouchat, když chceš něco rychle rychle říct a nevíš v jaký řeči:o)))) Slovenština je moc hezká, jemná řeč, mě se líbí. Mám taky na Slovensku kořeny, ale ne tak zakořeněný jako ty, už je to přes koleno.

Irušo, šéf se dneska má dostavit do kanceláře pro nějaký papíry, takže dneska bude zřejmě den D:o)) doufám, že to bude v pohodě. Od nás jsou všichni v Sazka Areně a připravují koncert LG Tour, já jsem schytala hlídání kanceláře a telefonu…tak se tu trochu nudim a brouzdám po netu…no ale vytvořïla jsem mezi tím další deníček, takže třeba předvánoční nebo klidně po…jak bude místo, ať něchám prostor taky jiným:o)))
V neděli se chystám jít na koníky podívat a když budu mít náladu, tak třeba taky nějaká ta procházka bude, moc se mi stýská, ale do léta to uteče jako voda a jen co budu moct sedět na zadku po porodu, tak hupsnu mezi kojenim na koně:o))) taťka bude zatim drncat kočárek…
Minulý víkend jsem se od manžela dozvěděla, že kdybych nebyla těhule, tak jsem dostala pod stromeček vlastního koníka.....no trochu jsem to obrečela a musel slíbit, že jednou určitě bude......Ještě že je to taková naše rodinná vášeň:o))

 
jittyy
Zasloužilá kecalka 505 příspěvků 15.12.04 12:12

Tak jsem si vzala k ruce tu svoji průkazku, když si to Katko tak hezky napsala, ale myslím že budu moudřejší až zitra. To jdu na ultrazvuk a odběry, tak bych se snad měla něco dozvědět a konečně by mi měl dát dohromady týdny. Protože podle doktora jsem v 13tt a podle mě v 11 + 3 tt, tak uvidím co mi řekne a snad bude všechno v pohodě. Jinak Ti chválím deníček zase se člověk alspoň něco dozvěděl .-) Jinak letos jsem Vanoce vyřešila v pohodě, protože můj muž na sladké není a já si dám jen tak občas, tak napeče maminka a něco dá tchýně, aby si u nás návštěvy měli čeho zobnout. Já upeču akorát vánočku a ozdobím stromek.-) Zatím Jitka

 
Irusa
Kecalka 169 příspěvků 15.12.04 12:14

Týýý brďo vlastníko koníka, to bych asi taky uronila slzičku. Já o tom začla taky uvažovat, že bych si ho pořídila. Probírali jsme to s manželem ještě před těhu, jenže pak jsem uznala, že obojí mít nemůžu a zvolila jsem miminko, s tím, že koník se odloží na později. Mně ke koním přivedla švagrová, ta má dva. Jenže oni bydlí až v Klatovech. Od ní vím, kolikje s tím hozných starostí. takže starání o okníka se dá špatně zvládat s prací natož s miminkem. Zase bych ho chtěla mít u sebe a starat se o něj sama. Když mám zvíře beru ho jako člena rodiny a péči o něj bych nikomu za nic na světě nesvěřila. Takže časem asi budu muset trošku změnit práci.
 Iruša

 
aaliana
Zasloužilá kecalka 728 příspěvků 15.12.04 12:34

tak co holky, kdy Vám začne dovolená? Moje pracovní morálka je totálně zoufalá, už mě to tady nějak nebaví, dneska jsem vyřídila akorát pár telefonátů, přečetla si časopis a poflakovala jsem se na netu. Akorát nevím, kdo tady tu práci dodělá. Ještě k těm náladám, všude jsou akorát články o vánocích a já nejsem schopná ani jeden dočist bez toho, aby mi nezačaly slzet oči. Pak si do toho sama nadávám, že mi už úplně hrabe. No ještě že mě nikdo nevidí.

aaliana

 
aaliana
Zasloužilá kecalka 728 příspěvků 15.12.04 12:44

teeeda to zírám, já měla pocit, že vlastního koně mají akorát tak lidi ve filmech anebo hrooozně bohatí lidi v Americe. Moje starší dcera vždycky básní o tom, že bude mít koně a já se na ní akorát chápavě usmívám (v 3+1 ve měste?). Ještě, že to tady nečte. Tak Ti přeju, aby ses toho koníka nakonec dočkala. Jsou to nádherná zvířata, ale starostlivost o ně se mi zdá hrozně náročná.

aaliana

 
Katkaa
Kecalka 404 příspěvků 15.12.04 12:50

Aaliano, já bych si narozdíl od Iruši koníka na vlastní triko nevzala, ale dala bych ho do stájí kam chodím jezdit a vím, že se tam o koně starají naprosto perfektně, na ustájení. To se dá finančně celkem utáhnout a rozhodně to není jen sport pro boháče, srovnala bych to třeba s tenisem nebo golfem, to prý vyjde cenově zhruba stejně, když se tomu člověk opravdu věnuje. Spíš je to náročné časově, jelikož kůň potřebuje ven na projížďku každý den, kdežto tenisová raketa nebo golfové hole člověk strčí do skříně, když nemá zrovna chuť nebo není počasí.....Takže často na nic jiného čas nezbývá. Jsem ráda, že to takhle dopadlo a koník zatím neni, nevím jak bych to stíhala…ještě si pořídíme jednoho sviště a pak třeba přijde na řadu ten kůň, však já se jednou dočkám:o))))

 
Irusa
Kecalka 169 příspěvků 15.12.04 13:13

Jasně že se dočkáš a já taky. Dyť na to máme celej život. Kdyby to měl člověk všechno hned tak by se na to ani netěšil.
Soukhlasím s Katkoou, že každá zábava něco stojí, a že to ježdění je docela dostupné, i když samozřejmě to patří k těm dražším zábavám. Trochu víc leze do peněz a času vlastní kůň a není zas takový rozdíl - myslím finanční jestli je koník doma nebo v pronajaté stáji. Pronajatá stáj je trochu dražší, ale zas ke koni nemusí člověk 2 - 3 x denně a to normálně pracující bohužel nemůže.
 Iruša

 
katkaaa
Nováček 8 příspěvků 15.12.04 14:50

Takže informace! Termín mám 8.6. 05 klepu to, aby to bylo vše ok. Dítě už mám, je to vtipný, protože až se mu narodí sourozenec, tak mýmu „chlapečkovi“ bude 11. Tak to budou v podstatě 2 jedináčci. Mě je 29 a jsem z Brna. Jinak zjišťuju, že být těhotná v 19 a potom o 10 let později, je pěknej rozdíl! Tak jak jsem unavená teď, jsem tenkrát vůbec nebyla. I když je to taky asi tím, že tenkrát jsem v podstatě měla na starosti jenom sebe a teď je to domácnost, dítě atd…

 
Anonymní  15.12.04 14:56

Ahoj těhule!!!!!!!!!!

Tak máme za sebou další poradnu, rosteme, rosteme :) Na ultrazvuk jdeme ve 20 týdnu, což bude druhý týden v lednu, tuším… Máme sebou vzít taťku. Když jsem mu to řekla byl nadšením bez sebe a už se moooc těší :) Vlastně se mu nedivím, taky se moc těším, on vše prožívá hodně zprostředkovaně a myslím, že kdyby mohl, tak si to mimčo občas na chvilku „narve“ do bříška, aby se cítil, jako já :) Však to znáte, vesměs píšete, že to s vámy manžílci a tatínové miminek prožívají dost intenzivně :)

Katko - deníček zajímavý, mám sice průkazku trochu jinak „stavěnou“, tištěnou počítačem pana dr., ale dost výrazů se tam dá najít :) Takže mám prostudováno a ono časem jistě přibyde víc.

Zatím ahoj, jdu se najíst a nakrmit mrňouska :))) Laďte se do „vánočna“ :) Je to za dveřmi…

Mirri 15+2tt

 
Katkaa
Kecalka 404 příspěvků 15.12.04 14:59

Katkooo(to je ooooo to je něco:o))) tvoje údaje jsem připsala do peletonku, děkuju, v příštím vydání už budeš mezi námi a že nás tam teda je!! Červen bude myslím hodně plodný měsíc, aby to ty porodnice vůbec stíhaly:o)
A jak se těší velký brácha na malého sourozence? Co by radši sestřičku nebo bratříčka?

Katkaa+káčátko

 
Daduska
Povídálka 21 příspěvků 15.12.04 14:59

Ahojte,

ďakujem za zaradenie do zoznamu tehotných :-).

Chcela by som sa Vás spýtať, či (ne)môže bábu vadiť, ak sa občas zabudne a napr. pri čítaní si ruky s knihou položím na podbrušok a opriem o kolená. Nečítam žiadne veľké knihy - väčšinou paperback veľkosti do A5. Spomeniem si až po niekoľkých minútach, že to trochu tlačí …

Dúfam, že s aobávam zbytočne. Budúcotýždňové sono ukáže, či má náš „prcek“ dve rúčky, dve nôžky, hlavičku a niečo medzi tým.

Vďaka za radu.

Dada

 
katkaaa
Nováček 8 příspěvků 15.12.04 15:06

Je to složitější, já se totiž minulý rok rozvedla, takže „chlapeček“ mi říká, že to stejně bude sourozenec nevlastní. Když se to dozvěděl, tak brečel, že už je to definitivní, že s k nám jeho táta nevrátí. No, doufám, že se to všechno spraví a urovná. Víš, ona už s ním trochu mlátí nějaká předpuberta, je takovej vzpupnej. Když nad tím někdy přemýšlím, tak se mě chce z toho všeho brečet, ale to je zase ono: hormony.

 
Katkaa
Kecalka 404 příspěvků 15.12.04 15:09

Mirri, garatuluju k výbornému ultrazvuku! Super! A jestli je to holka nebo kluk poznat ještě nebylo??:o))) Už by to pomalu mohlo jít!!

 
Katkaa
Kecalka 404 příspěvků 15.12.04 15:15

Tak to je trochu smutné, ale nedělej si hlavu on se s tím určitě srovná a jak bude mimčo doma, tak taky roztaje:o)) Jak tahle předpuberta vypadá si umím živě představit:o)) vzorem mi budiž manželův 12ti letý bratr…to je teda síla!!!! S tim to tříská už asi naplno ode zdi ke zdi:o)))) Chvílema je fakt na zabití, ale jinak je vlastně hrozně dospělej a nikdo z nás ho nechápe, natož rodiče…to je největší opruz na světě:o))) Uf to nás čekaj věci!!
Tak budu držet palce ať u vás vše dobře dopadne a synátor se srovná:o))

 
katkaaa
Nováček 8 příspěvků 15.12.04 15:22

Jé, tak to díky! Já jsem ještě tady nenašla, nebo nepochopila, odkud se posílají ty příspěvky. Mě už totiž strašně nebaví chodit do práce, některý dny bych se jenom válela! Lenost u mě vyhrává na celé čáře. Chodím taky ještě dálkově na Vš a teď bych s tím nejradši praštila. Od kdy plánuje, že zůstanete doma?

 
Katkaa
Kecalka 404 příspěvků 15.12.04 15:32

Katkoo, nahoře pod textem deníčku je Poslat komentář a tam přidáš nový, je to tak přehlednější.
Já plánuju zůstat doma od začátku dubna. Dělám účto, tak dodělám přiznání a zkončim. Jenže ten můj šéf to pořád ještě neví, chci mu to říct od pondělka a on ještě nebyl v kanceláři:o((
VŠ, to mi povídej, dneska se tu mořim s hloupou zápočtovou prací na společenskou komunikaci a styk. To je předmět a já tady na stránku a půl popisuju jednu sympatickou a nesympatiskou osobu…nevim co si mám vymýšlet. Ještě že tu nikdo neni, dneska jsem na práci skoro nešáhla a pořád jsem na netu nebo dělám tu práci:o)))

 
katkaaa
Nováček 8 příspěvků 15.12.04 15:39

Aha! Chytrému napověz, hloupého trkni! Já se v práci taky někdy jen tak flákám. Někdy i doma. Pak mám, ale výčitky, že jsem lenoch největší! S tou prací Tě chápu, já musím mít seminární práci o rozvoji nějakýho mikroregionu, ha ha. Nechávám to na poslední chvilku. Já to taky plánuju na duben, chci jít těch 8 týdnu před porodem na mateřskou, ty dny co mi budou scházet nějak vyřeším nemocenskou. Já když to říkala své vedoucí, jsem si připadala jak tydýtek. Doma jsem si to chystala týden, tu svoji řeč. Ale bylo to nakonec dobrý. Co taky Ti naši nadřízení můžou, že?!

 
aaliana
Zasloužilá kecalka 728 příspěvků 15.12.04 15:41

Ahoj Katkooo,

neboj, myslím, že kluci mírně před pubertou mají rádi malé děti. Aspoň já jsem pár takových kluků potkala. Měla jsem pocit, že v tom věku mají takové nějaké mateřské období. Moje holky budou mít 11 a 14. Zatím neví,že jsem těhotná. Vloni jsem na tom byla stejně a to se moc těšily, ale pak jsem v lednu potratila a docela je to vzalo. Tak to zatím tajíme, ale nevím, jak dlouho se to povede.

aaliana

PS: moc tě obdivuju jak to všechno zvládáš, mě se teda fakt nechce ani hýbat.

 
katkaaa
Nováček 8 příspěvků 15.12.04 15:58

Jé, tak to budeš mít 2 pomocnice! Ty až se to dozví, to budou mít zase radost! A to na Tobě nepozorují nějaké změny? Myslím třeba tu únavu víš. Já jsem to svýmu chlapečkovi řekla až po tom 12 týdnu. I když ono se stát může cokoliv kdykoliv. Já jsem hroznej rapl, pořád klepu aby to bylo všechno v pořádku, aby se nic nestalo atd. A chodíš do práce?

 
Katkaa
Kecalka 404 příspěvků 15.12.04 16:02

Tak je to venku, konečně se dostavil šéf do kanclíku, tak jsem s tim hnedka vyrukovala. Naštěstí mi gratuloval a usmíval se, tak je to vpohodě:o))) Tak já jdu něco dělat…radši:o)

 
Anonymní  15.12.04 16:13

Kačko (s dvěma „o“ :))

Já byla na UTZ v 5., pak 8. týdnu a teď mě čeká až ve 20., a pak ještě jeden :) Teď chodíme jen na kontroly, pan dr. promáčkne bříško, konstatuje, že rosteme a odpovídá na mé případné otázky…

Takže i když bych už ráda drobínka viděla :), tak ještě musím počkat :) A o to víc, se na to těšíííím :)

Gratuluji ke svěření tajemství šéfovi :)

Mirri

 
Anonymní  15.12.04 16:20

Dado,

jsem v 15+2tt a často sedím tak, že se opírám o nohy bříškem, takový dřepění… Položit knížku skutečně nevadí, řiď se tím, co je ti pohodlné :) To je jak kdyby se nesmělo spát na bříšku :) Doktor mě už na začátku ujistil, že miminko je dobře chráněné plodovou vodou…

Mirri

 
jittyy
Zasloužilá kecalka 505 příspěvků 15.12.04 16:39

Tak to Ti zavidím, taky dělám účto pro víc firem a když jsem ze dne na den zůstala na neschopence, tak to trošku šéf nerozchodil, teď už je to sice relativne v pohodě, ale jen protože mě potřebuje. Jelikož mu neměl kdo udělat DPH, zítra jdu na ultrazvuk a odběry tak si od toho slibuje, že bych mu zase mohla nastoupit do práce když od té doby co jsem zůstala doma nešpiním. Holt je optimista. Takže se mi prostě jen práce přesunula domů než si někoho sežene, protože předávat to někomu na konci roku to si nějak nedokážu představit. Každopádně Ti gratuluji jak Ti to s tím tvým dopadlo .-) Jitka

 
cadovka
Kecalka 431 příspěvků 15.12.04 18:53

Čau holky,
měla jsem dnes dovolenou a konečně jsem dorazila cukroví. Budu ho ale muset dobře schovat, protože kluci chodí pořád ochutnávat a uždibovat, tak aby nám něco zbylo.
Já přestanu pracovat taky začátkem dubna. Dodělám přiznání a naše firma k 30.3. končí, na pracák už nepůjdu (kdo by mě chtěl?), takže budu do nástupu nemocná. Když jsem měla termín porodu malého 20.8., nastupovala jsem na MD 9.7., takže počítám, že teď to bude okolo 9.5.
Mám depku, ve 14 týdnu už mám o 2 čísla větší prsa a fakt docela břicho! Jak jste na tom? Malý měl při porodu 4,3 kg a druhé bývá prý ještě větší. Hezký večer.

 
Anonymní  15.12.04 19:34

Jitty, no kdybych šla na neschopenku, tak ho asi klepne pepka!!! Dělám účetnictví v dost velké firmě a jsem na to sama, nemá mě kdo zastoupit, i s dovolenou je to velká potíž…Takhle to vzal v pohodě, protože jsem mu slíbila, že přiznání dodělám a mezi tim někoho zaučím místo sebe, takže to vyjde uplně akorát a v pohodě.
Irušo, tak to jo, to věřim, že jsi celá napnutá. Můj dr. jak má ultrazvuk v ordinaci, tak mrknem pokaždý když tam jdu, to je super. Teď jdu ještě jednou 21.12. a to budem jen natáčet video a dělat fotečku pro rodiče pod stromeček. Je bezva, že mi v tomhle vychází vstříc…to je jasný prvorodička žhavá po obrázcích, několikanásobné maminy už tak hin prý nejsou:o))
Vařím manžovi kotletky na smetaně k večeři až se vrátí od koní, udobřuju si tu včerejší protivnou náladu, tak snad už to bude dobrý:o) on má tohle jídlo tolik rád.....

Pa pa Katkaa+káčátko

 
Irusa
Kecalka 169 příspěvků 16.12.04 08:23

Ahoj holky,
včera jsem to zabalila dřív. Šla jsem ještě k zubaři - jsem tam teď častý návštěvník, tak ještě, že je to můj známý. Prý už mám to nejhorší za sebou, a už mi čekají jen 4 návštěvy.

Prolétla jsem zbytek komentářů ze včerejška a vidím, že jste rozebíraly odchod z práce. Já bych chtěla pracovat až do toho 6 tého týdne před očekávaným porodem. Zatím, když nemám žádné problémy (zaklepávám) mám takový plán, tak snad to vyjde. Myslím, že si toho užiju doma až až. Né že bych byla úplný extrovert, ale práce mi docela baví, taky bych chtěla nastoupit do práce dřív než za tři roky. Jako projektant můžu dělat doma a tchýně už je v důchodu, takže mi s klokáńkem určitě ráda pomůže. Ale tohle budu řešit až to bude úplně aktuální, sebemenší problémy moje nbo s mimískem mohou tyto plány narušit. Při své práci si nemohu dovolit z ní na tři roky úplně vypadnout - změní se zákony a normy a pak budu začínat od nuly a to nechci a co si budem říkat, domů teď taky přinesu víc než pak co dostanu ty 3 500,– podpory v mateřství nebo kolik to dneska je ? Naštěstí už si lze dneska přivydělat neomezenou sumu, což je dobré, jen se bojím jak to bude člověk stíhat a jak to dlouho vydrží …
Necháme to koňovi - ten má větší hlavu!

Mějte se a užívejte bříška
Iruša

 
Mirec
Stálice 69 příspěvků 16.12.04 08:29

Ahojky mamulky.Koukám,že se velmi rozrůstáme.Všechny moc vítám a zdravím.Já jsem se dlouho neozvala,byla jsem nemocná a teď je nemocnej malej,takže máme doma školu,učíme se a já se snažím něco málo uklidit.I když to nepřeháním.
prolouskala jsem se vašimi příspěvky a musím říct,že změny nálad jsem měla ze začátku a teď už to ustalo.Jsem v pohodě a nic mě nerozhází.No a pomalu mám takovou předvánoční náladu.Po letech budu konečně na vánoce doma.Jinak každý rok jsem je (ikdyž ne celé)trávila v práci.Tak si to užiju.
No a zítra mě čeká poradna a už mi prý budou brát krev na VVV tak jsem zvědavá.Zdá se mi to ještě brzy.Mějte se moc hezky mamulky,opatrujte rostoucí bříška a buďte v pohodě.
Mirka 15tt

 
Daduska
Povídálka 21 příspěvků 16.12.04 09:09

Ahoj,

tak môžem spať na bruchu?! To som netušila, je to moja obľúbená spacia poloha. No ale odkedy ma bolia prsia, tak aj poloha na boku robí problém. Dnes pri umývaní riadu (nádobí) som sa zo zvyku podbruškom oprela o linku a až po chvíli som sa „zobudila“, lebo som cítila tlak. Prcek, ako ho/ju voláme, však musí byť odolný, nie? :-)))

Dada

 
Katkaa
Kecalka 404 příspěvků 16.12.04 09:54

Dobré ránko těhulindy!

tak jak je v předvánoční náladě? Mě už to konečně taky pořádně chytlo, včera jsem dostala od manžela jmelíčko a máme pověšené v kuchyni i v obýváku, tak to vypadá opravdu pěkně, vždycky nám tam visí celý rok:o))) pak ho jen vyměníme za jiné… Všechny dárečky máme zabalené a připravené odvézt k našim pod stromeček, večer jsme zobali cukrovíčko, moc se nám s mamčou povedlo, takže už to opravdu má takové ty vánoční grády! Pak vyletěl proud a měli jsme chvíli romantiku při svíčkách.....no super!! Ještě v sobotu dokoupíme pár drobností babičkám a je to všechno hotovo, pak už se budeme jen těšit. Oba budeme v práci až do 23. takže nás ještě čeká celý týden, ale snad to uteče a dočkáme se klidu a pohody. Pak na celý týden odfrčíme do Rakouska na hory, zatím tam prý neni moc sněhu, tak doufám, že jim tam ještě nasněží. Lyže beru sebou a uvidim jak se budu cítit, kdyžtak nějaký malý kopec určitě zvládnu. Hlavně sebou vemu tunu učebnic a budu šprtat na zkoušky, to bude dovolená:o))) Bude se mi o vás stýskat, když tam budu bez netu!!!!!

Katkaa+káčátko 13+5

 
Anonymní  16.12.04 10:06

hojte těhule,

Dado - to víš, že je odolný :)) Vůbec se ničeho neboj, opři se o linku, dej si na bříško učebnici… Sama poznáš, co je příjemné a co ne. Jen se neboj, miminku v bříšku nemůžeš tímto nijak ublížit :) Ja byla u kamarádky, která má dvouletou holčičku a ta se vždy přijde pomazlit a odstrkuji ji až když mi hodně „rajtuje“ po bříšku :)) Na břiše spím od počátku, já bych na zádech neusnula… Prsa vždy bolí jen chvilku a pak si musí zvyknout :)) Ničeho se neboj, abych tě uklidnila, tak myslím, že jsi tak v 11 nebo 12 týdnu, že? A to je miminko hodně nízko, prakticky je děloha hmatná kousínek nad ochlupením… To co se tváří jako bříško jsou střeva :) Možná i roto je ti to nepříjemné, to víš… Překážet papání v trávení… :))) Ničeho se opravdu neboj… Mě teď věčně bolí v podbřišku po stranách… Natahují se mi vazy od dělohy a může to být nepříjemné i při zakašlání… To si s námy ti mrňousci „hrají“, co :))) Žádné strachy dopředu, poslouchej tělo a nepozoruj a nečekej bolest. Užívej si těhu :)))

Mirri 15+3tt

 
cadovka
Kecalka 431 příspěvků 16.12.04 10:40

Ahoj holky,
Katuš, doufám, že nám ještě napíšeš maminčinu reakci, než nám odfrčíš na ty hory.

 
Katkaa
Kecalka 404 příspěvků 16.12.04 11:25

Soni určitě se pokusím ve zkratce napsat jak mamča reagovala!! Třeba ještě po půlnoční na chvíli zapnu počítač a net a pak si to přečtete když už budu na cestě do Rakouska, musíme 25. ještě dojet z jižních čech do Prahy a pak ještě oslavit Vánoce s manžovejma rodičema a po obědě vyrazit na cestu na ty hory, takže to bude hodně hektický den.
Dneska ráno jsem taky radostnou novinu oznámila všem kamarádkám, tak mi od rána volaj a gratulujou, to je super pocit:o))) Svítim ja sluníčko:o)

 
Adel1
Kecalka 101 příspěvků 16.12.04 13:09

Ahoj holky,

právě jsem se vrátila z poradny, všechno je OK, žádné problémy. V úterý jdu na triple testy, tak snad to pořád půjde tak dobře.

Ještě zítra v práci, pak máme vánoční večírek ve sklípku a hurá dovolená začíná. Už se tak těším na tu pohodičku.

Docela nám to těhotenství utíká, ani se nenadějem a budeme rodit :-)

Včera jsme byli s manželem jen tak nakouknout na kočárky, docela se mi některé líbily. Ale bylo to jen na chviličku, jen jsme to rychle proletěli.

Je tu ještě někdo z vás, kdo těhotenství neoznámil v práci ? Já se chystám až po Vánocích, tak snad to není pozdě.

Katkoo, taky bych si zalyžovala, loni jsem dostala nové lyže, ale letos si to teda netroufnu. Budu si teď muset nějaký čas dát pauzu. No tak ať se vám dovolená vydaří.

Hezký den všem,
Adel & miminko

 
aaliana
Zasloužilá kecalka 728 příspěvků 16.12.04 14:03

No já jsem to holkám taky řekla až ve dvanáctém týdnu a pak jsem v patnáctém potratila. Takže to bylo pro nás všechny docela nepříjemné. Teď fakt nevím jak dlouho to vydržím, mám pocit, že mě příbuzenstvo pozoruje a brzo to na mě bude vidět (vloni si mysleli, jak jsem přibrala). Teď jsem v jedenáctém týdnu, takže uvidíme, co a jak. Holky jsou hodně pryč (ve škole, na tréninku) , tak mě moc nevidí a večer když jsem tady polehávala, tak si mysleli, že jsem nastydlá. Já mám práci v domě, vlastní firmu, tak jenom sběhnu z bytu do sklepa.

 
katkaaa
Nováček 8 příspěvků 16.12.04 14:30

Ahoj, to mě mrzí, že Ti to takhle dopadlo. Můžu se zeptat, jak to? Já jsem myslela, že největší riziko potratu je do toho 12 týdne a pak už minimální.

 
Katkaa
Kecalka 404 příspěvků 16.12.04 15:53

Holky od kdy by se mělo chodit na klasické těhu cvičení? Četla jsem, že až od třetího trimestru a přijde mi to pozdě, ráda bych začala chodit dřív…

Už jste se o to některá zajímala?

katkaa

 
NiKina
Závislačka 3945 příspěvků 16.12.04 16:07

Ahoj holky,

Katuš, jestli myslíš cvičení provozované porodnicí, tak o tom kdy tě objednají rozhodují podle tvého termínu a je fakt, že to dávají až na poslední měsíce. Mě to přijde taky pozdě.
Mě by přišel ideální tak březen nebo duben, ale ještě jsem se o to konkrétně nezajímala, tak nevím.
 NiKi

 
Jerrysek
Kecalka 499 příspěvků 16.12.04 16:31

Ahoj holky,
vy jste teda pisatelky, kde na to berete tolik času?? Dost dlouho mi zabralo, než jsem se vším prokousala.
Katkoo, bezvadnej a hlavně velmi užitečnej deníček.
Vítám nové členky našeho peletonku.

Dneska jsme se v Brně probudili do bílé nádhery, ano, ano, přes noc nám nasněžilo. A celý dopoledne u nás sněžilo, chvilkama jen posměžovalo a chvilkama dokonce chumelilo. No, krása. Úplně to tady vypadá teď vánočně. Jen kdyby to tak do Vánoc chtělo vydržet. Jinak, já už mám všechny dárečky nakoupený a i zabalený. V bytě uklizeno, a Vánoce klidně můžou přijít. Už se na ně mooc těším.

Už jsem si myslela, že mně konečně nevolnosti opustily, ale poslední dva dny, mi bylo dost špatně. Dnes je to teda mnohem lepší, tak snad už vážně začnu bývat v pohodě a nebude mi pořád špatně.

tak se holky mějte moc hezky a užívejte si předvánoční atmosférku.
Ahoj Jerrýsek

 
jittyy
Zasloužilá kecalka 505 příspěvků 16.12.04 17:09

Jerrysku, moc z té nádhery nezbylo a ještě k tomu začala být docela kosa. Snad ale na Vánoce něco napadne, aby to bylo ještě lepší.-)
Dneska jsem byla na ultrazvuku, tak zpřesňuji údaje 13 +1tt a termín porodu mi přesunul na 22.6.. Zato malý se nechtělo fotit, buď jsem mohla mít fotku jenom hlavičky nebo tělíčka, ale prý je všechno v pohodě, tak doufám, že je to pravda. Kde berete ty údaje o tom jak je malý velký? Jinak po začátkem ledna mám jít na vyšetření ohledně vývojových vad, myslela jsem, že to dělá normálně můj gynekolog, ale on mě poslal někam jinam, tak z toho nejsem moc moudrá. Užívejte si předvánoční pohody a mějte se Jitka

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 Další »

Reklama


Reklama