Červenčátka 068 - Šplhání po žebříku evoluce aneb nejšťastně

Rodičovství

Rok se s rokem sešel a my, červenčátkové maminky, místo abychom hladily bříška a čekaly, kdy že už to na nás konečně přijde, začínáme po bytě honit naše miminka, která se pomalu ale jistě mění v batolátka. Proto bych se s vámi ráda podělila o pasáž z knihy „Nejšťastnější batole v okolí, která nám napoví něco o tom, co že nás to v příštím půlroce asi čeká. Ještě doplním, že autorem knihy je Harvey Karp.

12 - 18 měsíců: Okouzlující šimpanzí mládě

Většina dětí se kolem prvních narozenin postaví a začne se batolit. To je důvod, proč se tomuto období říká batolecí. S těmito prvními krůčky následuje batole první opičí lidi (takzvanou ztracenou linii), kteří před pěti miliony let opustili chůzi po kotnících prstů a nikdy se neohlíželi zpátky. Je skutečně malou osobou, ale stále se s oblibou chová jako opička - strhává ubrus, ochutnává ze psí misky nebo cpe malé předměty do videorekordéru.
Ve stáří jednoho roku je člověk bystrý jako nejchytřejší ze všech opic - šimpanzi, takže zrcadlí jejich chování. Mladí šimpanzi se kolébají po dvou končetinách, rozumějí pár slovům a umějí řešit jednoduché věci. Také rádi kamkoli vlezou, všeho se dotýkají a chtějí si hrát, hrát a hrát! (Není vám to povědomé?) Většina současných výzkumů dokazuje, že lidský a šimpanzí jazykový vývoj jdou souběžně přibližně do 18 měsíců věku.
Jistě, roztomilé malé batolátko ve skutečnosti není žádná opička, ale často se tak může chovat: je roztomilé, šťastné, mazlivé, překotné, neposedné, zvědavé.
Měsíce před prvními narozeninami dítěte jsou jako nájezd na rychlostní dálnici batolícího období. Dítě postupně získává důvěru ve vlastní nohy, na kterých lze stát, a ve vyjadřování vlastního názoru. Naštěstí je většina jednoročních dětí relativně poddajná a snadno tvárná. Ale postupem času se batole snaží o větší nezávislost a svobodný přístup ke všemu. Jeho snahy mohou proměnit váš byt v území, které vypadá, jako kdyby se po něm přehnala přírodní katastrofa, ale pro dítě je to vzrušující džungle určená k prozkoumání.

Dovednosti hrubé motoriky:

Objev požitku z chůze
Pro většinu malých batolat je činnost daleko zajímavější než slova. Přestože roční děťátko už vytváří první slovíčka, není nejmenších pochyb o tom, co je jeho srdíčku nejbližší - přece chůze! Vždyť je to tak lákavé - chodit si, kam chce a dotýkat se, čeho se mu zachce! Tito malí primitivové pochodují sem a tam a myslí si: Já to dokážu, to je prima!
Chůze prověřuje sebedůvěru ročního človíčka. Některé děti jsou tak sebejisté, že jakmile se postaví na vlastní nožky, batolí se pryč a nikdy se neohlížejí. Tyto děti pospíchají k nejbližším dveřím, jako kdyby mohly jít konečně tam, kam měly celou dobu namířeno. Ty opatrnější děti udělají pár krůčků a pak se obrátí k vám, jako by se ptaly: „Jsi tady, maminko? Podívej, co už umím!"
Neohrabaný způsob, kterým se malá batolata pohybují, doširoka rozkročená, s rozpaženýma rukama a hledající rovnováhu, se velice podobá způsobu chůze šimpanzů, kteří se po dvou končetinách batolí dokola, ale jakmile chtějí někam rychle odběhnout, vrátí se na všechny čtyři. A stejně jako se malý šimpanz vzdaluje od své maminky, aby objevoval svět, také vaše malé stvořeníčko začne opouštět bezpečí náruče, aby postupně nastoupilo svou vlastní cestu životem.

Dovednosti jemné motoriky:

Ukazování
Když předchůdce člověka nahradil pohyb po čtyřech vzpřímenou chůzí po dvou končetinách, mohl se rozvinout jiný talent - řízený pohyb rukou a zápěstí. Tato schopnost umožnila našim předkům vymyslet a používat nejrůznější důmyslné nářadí, což je schopnost, která nás skutečně odlišuje od zvířat.
Je pravděpodobné, že úplně prvním nástrojem byl ukazující prst (napřažený ukazováček)! Batolata se rychle naučí svůj ukazováček používat k tomu, aby navázala kontakt s věcí , která je zajímá. Stejně jako malý šimpanz ukazuje batolátko na obrázky v knížce, postrkuje zrníčko rýže přes talíř a strká si ukazováček do nosíku.

Štípání a chňapání
Když se vývoj opočlověka začal vzdalovat od šimpanze, rozvinula se jedna jeho neobyčejná schopnost, která se pro přežití stala mnohem důležitější než jeho důvěřivý ukazováček - uchopovací schopnost.
Fosilní nálezy ukazují, že v průběhu evoluce se palec posunul blíže k ostatním prstům, aby se mohl dotknut špičky ukazováčku - kvůli štípání.
Horní končetiny šimpanzů jsou perfektně uzpůsobeny pohybu v korunách stromů, ale už ne tak dobře k uchopování věcí prsty. Jejich palec je tak nízko posazený, že mají potíž uchopit sousto prsty. Jsou schopni vzít velké věci, například větev, mezi palec a boční stranu ukazováčku, ale při zvedání malých předmětů se raději spoléhají na své šikovné rty. Malá batolata jsou na rozdíl od šimpanzů při uchopování malých věcí neobyčejně obratná a používají palec a špičku ukazováčku jako pinzetu pro zvednutí těch nejdrobnějších drobečků a smítek.

Průzkum při manipulaci
Dáte-li malému batolátku do ruky jakýkoli předmět, bude jím otáčet stále dokola, aby si ho prohlédlo ze všech stran. Když bylo ještě miminkem, všechno si strkalo do pusinky nebo vyhazovalo na podlahu. Teď je však jeho hlavním zájmem předměty rukama a očima řádně prozkoumat.
Zvyšování zručnosti našich prapředků můžete sledovat jakoby ozvěnou u svého dítěte. V jednom roce je pro ně úspěchem, když položí dvě kostky na sebe tak, aby nespadly. V patnácti měsících je však už jeho zručnost dostatečná na to, aby postavilo kostky jednu na druhou, až vznikne malý sloup.

Pohyblivé zápěstí
Batolata jsou šikovnější než šimpanzi při používání ukazováčku, ale zase trochu pomalejší než opice, co se týče komplexu pohybů, které vedou k otáčení zápěstí.
Dvanáctiměsíční děti dokážou běžně nabírat jídlo lžící, ale mají skutečné potíže dopravit sousto do pusy. V době mezi patnáctým a osmnáctým měsícem se však náhle začínají projevovat pokroky ve schopnosti otáčet zápěstím. Tehdy dochází ke koordinaci pohybu zápěstí a směru pohybu ruky se lžící od talíře k ústům. Pro dítě je tato chvíle okamžikem, kdy se může radovat z pokroku.

Levák či pravák? Která polovina mozku vašeho dítěte je dominující?
Mozek je rozdělen na dvě hlavní poloviny: na levou a pravou hemisféru. Před stovkami milionů let se příroda „rozhodla", že když je mozek tak důležitý, bude sestávat ze dvou identických polovin; v případě, že jedna z nich bude poškozena, zůstane ještě k dispozici druhá polovina. To platí dodnes i pro většinu zvířat. Ale asi před 50 až 100 miliony let, aby se neplýtvalo touto hodnotnou nemovitostí jen kvůli duplikaci té druhé poloviny, začaly obě poloviny mozku vyvíjet rozdílné funkce.
Pravá polovina mozku se stala sídlem našich emocí a agresivních impulzů. Díky ní také rozeznáváme tváře, melodie a místa, rozeznáváme lidské pocity, tóny hlasů a gesta. To vše nám pomáhá v okamžicích, kdy se máme rychle rozhodnout. Pravá polovina mozku ovládá levou část těla.
Levá hemisféra se stala mistrem detailů, sídlí tam schopnosti porozumět jazyku a používat jej, jsou tam rovněž umístěny hudební dovednosti jako načasování, sled a rytmus. Díky levé polovině mozku jsme schopni si pamatovat a třídit informace, formulovat myšlenky a plánovat. Levá hemisféra ovládá pravou část těla.
U šimpanzů a malých batolat jsou levá a pravá polovina mozku téměř v rovnováze, pravá je jen o něco silnější. To vysvětluje, proč je patnáctiměsíční dítě stále ještě impulzivní a agresivní, lépe rozeznává tváře než rozumí slovům a proč mu jsou bližší melodie než slova písniček. A pokud jde o preferenci jedné ruky, rodiče často u dětí pozorují, že v tomto věku někdy dávají přednost pravé a jindy zase levé ruce.

Jazykové schopnosti:

Stejně jako šimpanzi používají malá batolata ústa k tomu, aby podržela nějakou věc, mají-li plné ruce. Ale jak se vyvíjí mozeček, začínají lépe ovládat jemné svaly rukou. A během několika měsíců si můžete všimnut, že už pusinku jako „třetí ruku" nevyužívají. Rychle se vyvíjející mozeček je také důvodem, proč batolata stále lépe ovládají jemné svaly úst. Už brzy použijí tyto vylepšené schopnosti k nové vzrušující dovednosti - mluvení.

Gesta jsou výmluvnější než slova
Jaké bylo první slovíčko vašeho dítěte? „Máma"? „Táta"? Jestli je jako většina dětí, byly to spíš k vám natažené ručičky nebo křik s prstíčkem ukazujícím na láhev mléka. Když se nad tím zamyslíte, je vlastně těžké říkat slova. Musíte umět dokonale zkoordinovat činnost rtů, jazyka, hrdla a bránice. Proto děti umějí už před svými prvními narozeninami zamávat na pozdrav, ale teprve mezi patnáctým a osmnáctým měsícem jsou schopny skutečně říci: „Pápá!"

Uchopovací schopnost…úst
První „slova" našich dětí jsou jedno a dvojslabičná jako „ta" nebo „baba". Neučíme je to, umějí to samy od sebe! Jako nacvičuje jednoroční děťátko uchopování palcem a ukazováčkem a stále znovu a znovu se okouší dát dohromady špičky těchto dvou prstů, totéž dělá i se rty a s jazykem. „Mama," „tata," „baba," jsou výsledky jeho snažení, něco jako uchopovací schopnost úst! A my jsme tak netrpěliví a užuž chceme s dětmi mluvit, že raději než abychom čekali, až se naučí naší řeči, přijmeme řeč jejich. Všude na světě mají slova vyjadřující pojmy matka a otec dvě krátké slabiky, převzaté přímo z „pusy malých dětí". Matka je mama v čínštině, eema v hebrejšitě, mama ve svahilštině, otec je babbo v italštině, ata ve slovinštině, papa v ruštině atd.

Hra „opička slyší, opička říká„
Gesta tvoří první skupinu „slov“, která se dítě naučí, druhou skupinou jsou slova, která si samo vymyslí, a třetí skupina slov jsou už skutečná slova, která se naučí od vás. Na začátku napodobí pár slov za týden. A první z těchto slov budou mít několik různých významů. „Džuz" může znamenat džus, ale také mléko, vodu, láhev, nebo „Mám žízeň„. Kolem 18 měsíců už může umět od dvaceti do čtyřiceti slov (stejný počet „slov“ umějí „říci" i šimpanzi - houkáním a gesty).
Zábavný způsob jak naučit dítě, aby umělo vyjádřit, co potřebuje, je naučit ho znakové řeči. Vyžaduje to úsilí týchž mozkových center jako mluvení. Znaková řeč může zmenšit dětskou úzkost z toho, že se nemůže vyjádřit a pomůže mu cítit se více jako součást společenství. Znakování je snadné. Můžete pouze sledovat chování dítěte a vytvořit znakovou řeč z jeho gest.

Sociálně-emocionální dovednosti:

Život ve věčné přítomnosti Šimpanzi nejsou známi jako většinou sedící a rozjímající bytosti. Poskakují z větve na větev, každou chvíli upoutá jejich pozornost nějaká drobnost a s ňafnutím zase poskakují dál. Není to proto, že by šimpanzi neměli dobrou paměť - dobře rozpoznávají členy rodiny a domácí prostředí. Mají však velmi malý rozsah pozornosti.
Také naše okouzlující jednoroční děťátko je impulzivní a nesoustředěné. Ať už bydlíte kdekoliv, adresa vašeho děťátka by mohla znít jen TADY A TEĎ. Má jen malé povědomí o budoucnosti a žádný zájem plánovat dopředu. Jak batole roste, je schopno svou pozornost udržet po stále delší časový úsek.
Stejně jako šimpanzi mají malá batolata vynikající paměť na osoby a místa, obzvlášť jsou-li spojena s nějakým citovým zážitkem.

Jejich první „ne"
Když je vašemu dítěti kolem 15 měsíců, začínají se na obzoru stahovat bouřková mračna. Je to proto, že přichází doba, kdy batolata začínají říkat „ne", aby dala najevo své vzrůstající požadavky a názory. V 18ti měsících už používají „Ne!" nejen jako slovo. „Ne" se stane jakýmsi slovním obuškem, s nímž vás váš prehistorický kámoš mlátí po hlavě v každodenní bitvě vůle. Mnozí rodiče si myslí, že období „ne" je čeká až po druhých narozeninách jejich drobečka. Ale toto vzedmutí odporu a negativismu začíná ve skutečnosti někdy kolem patnáctého měsíce a většinou opadá krátce po druhém roce.

Brát ohled na volání divočiny
Naše necivilizované roční děti nevnímají pravidla slušného stolování. Jsou tak zabrány do jídla, že si nevšímají toho, že jim kaše teče po bradě. (Šimpanzi mají lepší chování u stolu než malá batolata a utírají si pusu listy jako ubrouskem.)
Dalším znakem volání divočiny je skutečnost, že batolata jsou fascinována malými zvířaty. Tato přirozená přitažlivost je tak silná, že vás může prudce strhnout ze směru vaší cesty, protože chce vidět to štěňátko zblízka. Je to jako kdyby našlo spřízněnou duši. Hele, podívej, našel jsem někoho, jako jsem já! Koneckonců jsou batolata stejně jako mláďata zvířat malá, mazlivá, okatá a hravá.

Opičení po mámě a tátovi
Malí šimpanzi rádi pozorují své rodiče. Učí se tak většinu chytrých triků, jako třeba jak praštit do ořechu, aby praskl, a jak použít větvičku k vydlabání obsahu. Naše roztomilá mláďata se také učí nápodobou. Všimněte si, jak vás napodobují, když si češete vlasy nebo telefonujete. Není to náhoda, že toto napodobování nazýváme „opičením". Napodobování šetří mnoho času a úsilí. Je to přirozená zkratka k získání důležitých dovedností.
Obecně lze říci, že malá batolata mají především pasivní zájem poznávat věci. Raději se batolí kolem a věcí se jen dotýkají, raději něco hodí, než by o tom přemýšlela. Jejich hlavním zájmem je věci objevovat. Potěšení z porozumění přijde až o něco později.

Tak jako první chodící opice znamenala přechod mezi šimpanzi a lidmi, znamenají první nejisté krůčky dítěte proměnu z miminka na plně kvalifikované batole. Teď začneme šplhat po žebříku evoluce - a to rychle!

Tak nám maminky všem přeju, ať nám naše batolátka dělají jen samou radost a hlavně, ať to batolecí šplhání po evolučním žebříku ve zdraví přežijeme :-).
Peťulda a Míša

Peletonek:
18.05.05 - Veronika + František 3,60 kg 49 cm - 1977 - Morava
21.05.05 - Lois + Vojtíšek 3,20 kg 51 cm/ 6m: 8,5kg 70cm - 1980 - Havířov
28.05.05 - Adalajda + Ondrášek 3,25 kg 49 cm/ 6m: 8500g 70cm - 1981 02.06.05 - Andjelka (Jana)+ Emma 4,28 kg 53 cm - 1978 - Praha 03.06.05 - Mirri + Karolínka 3,80 kg 53 cm/ 6m: 9,22 kg 68cm - 1981 - Havlíčkùv Brod 04.06.05 - Oluška + Martínek 3,00 kg 49 cm/ 6m: 7,01kg 68 cm - 1981 - Plzen/Chebsko (Velká Šitboř) 05.06.05 - Meda (Simona) + Julinka 3,31 kg 49cm/ 6m: 7,47 kg 71 cm - 1977- Praha 06.06.05 - Nikkol + Filípek 3,85 kg 52 cm/ 6m: 9000g 70cm - 1979 - Náchod 07.06.05 - Sylva+Matouš 3,5kg 49cm/ 6m: 7,43 kg 69 cm - 1974 - Č. Budějovice - František 6 08.06.05 - Matty + Natálka 3,00 kg 48 cm/6m: 68cm,7200g - 1973 - Brno - Liduška 10, Veronika 4 09.06.05 - Ellen + Michal 3,50 kg 50 cm/ 6m:7,78kg 69cm - 1977 - Sereď/Bratislava
13.06.05 - Adel + Dominik 3,80 kg 51 cm - 1976 - Brno
15.06.05 - Cadovka (Soňa) + Richard 4,18 kg 52 cm/6m: 9100g 80 cm - 1977 - Uh.Hradiště - Vašík 4
16.06.05 - Nikina + Myšák 3,70 kg 53 cm - 1978
18.06.05 - Janab + Daneček 3,18kg 50cm /6m: 8,6kg 67cm - 1968 - Brno
21.06.05 - Katkab+ Lucinka 3,20 kg 50 cm/6m: 7800 kg 69 cm - 1975 - Brno - Honzík 10
22.06.05 - Valli+Martínek 4,15 kg 54 cm/ 6m: 9,3kg 75cm - 1982 -Třebíč
22.06.05 - Katkaa + Matýsek, 3,20kg 48cm, /6m: 7900g a 69cm
24.06.05 - Lesina + Josefka 4,50 51 cm - 1974 - Ostrava - Adlétka 1
25.06.05 - Jittyy + Davídek 3,85 kg 51 cm/ 6m: 7,26kg 72cm - 1980 - Brno
25.06.05 - Marki + Mareček, 3,34 kg 51 cm /6m: 8,28 kg 70 cm - 1975 -Libčice nad Vltavou
27.06.05 - Petulda + Míša 2,90 kg 49 cm/ 6m: 6,8kg 66 cm - 1978 - Bílina 01.07.05 - Makovka + Tomášek 4,16 kg 52 cm/ 6m: 9,2 kg 74 cm - 1980 - Washington D.C./Olomouc 02.07.05 - Jerrýsek + Simonka 3,80 kg 51 cm/ 6m: 7,76kg 69 cm - 1977 - Brno - Leonka 3 04.07.05 - Petta + Davídek 4,00 kg 54 cm/ 6m: 7,2kg 73cm - 1975 - Zlín 05.07.05 - Dáša + Eliška 3,37 kg 50 cm/ 6m: 7,03kg 65cm - 1974 - Praha 06.07.05 - Kira + Anetka 3,19 kg 48 cm/ 6m: 7,46kg 66cm -1974 - Kladno - syn Adam 8 08.07.05 - Slanka* + Marianka 3,52 kg/ 6m: 7,82kg 66 cm - 1979 - Praha 08.07.05 - Magrátka + Michal 3,25 kg 48 cm/6m: 8400g 68,5 cm - 1977 - Praha 09.07.05 - Radulka + Amálka 3,69 kg 50 cm/ 6m: 6,95kg 68 cm - 1980 - Kladno
10.07.05 - Makča+ Martínek 3,10kg 50cm/ 6m: 8kg 71cm - 1980 - Jince u Příbrami
12.07.05 - Ayra (Jita) + Matyáš 4,72 kg 54 cm/ 6m: 8,370kg 73cm - 1969 - ? - holky 9 a 4
15.07.05 - Paraplíčko + Julinka 2,8 kg 50 cm/ 6m: 6,815kg 67cm - 1976 - Brno
19.07.05 - Radka + Tomášek 3,55 kg 52 cm/ 6m: 8,57kg 70cm - 1975 - Hořovice
20.07.05 - Safira (Monika) +Samuel Matyasz 3,56kg 54 cm/ 6m 7,8kg 70cm - 1969 - Havířov - 3 mazlíci 17, 14 a 9
20.07.05 - Janka + Barunka 3,10kg 50cm/ 6m: 6,4kg 68cm - 1978 Horní Cerkev
12.08.05 - Inge + Honzik 3,78 kg 53 cm/ 6m: 8,5 kg 73 cm - 1979 - Praha

Příště uvidíte:
St - 7.6. - MirkaV - Svatební a narozeninový :-)
St - 14.6. - Oluska - myslím, že bude narozeninový a taky, jak vypadal náš rok.
St - 21.6. - Marki - Vzpomínkový- Jak jsem málem nestihla svůj vlastní porod
St - 28.6. - NiKina - pár triků k maličkému zhubnutí
St - 5.7. -

…nic není závazné, změny k lepšímu vítány, předbíhání po domluvě dovoleno …

Hodnotilo 1 lidí. Score 5.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 Další »
 Váš příspěvek
 
cadovka
Kecalka 431 příspěvků 31.05.06 08:06

První?

 
magratka
Zasloužilá kecalka 850 příspěvků 31.05.06 08:07

První !!!
Ale ještě jsem to nepřečetla, se dobrovolně přiznávám.

Magrátka a Míša

 
magratka
Zasloužilá kecalka 850 příspěvků 31.05.06 08:08

Tak druhá no. :-(((

 
Lois
Zasloužilá kecalka 665 příspěvků 31.05.06 08:13

Třetí, přečtu až nám bude lépe!!!

Včera jsme skončili s Vojtim na pohotovosti, už je OK jen má teplotu a děsnou rýmu a já to samé, jen bez teplot :((((

Loisí a Vojtí

PS: písnu až bude líp …

 
Petulda
Zasloužilá kecalka 953 příspěvků 31.05.06 08:14

Tý brďo to byla rychlost, ani jsem nestačila do starýho deníčku napsat, že jsem poslala nový :-)

 
Petulda
Zasloužilá kecalka 953 příspěvků 31.05.06 08:16

no koukám, že v název není celý - na konci má být batole v kolí, chjo jo, sem to tam asi blbě vložila nebo co :-(

 
magratka
Zasloužilá kecalka 850 příspěvků 31.05.06 08:35

Z toho si nic nedělej, já si myslím, že to spíš bude omezením délky názvu článku a stejně s v textu o tom názvu zmiňuješ, takže si to každý, kdo si to přečte domyslí.
Ten deníček je moc pěkný. Budu se muset podívat do videa jestli tam nemáme nějaké drobné předměty, já tam vždycky vyděla namontovaný jen ručičky. :-))))

Magrátka a Míša

 
NiKina
Závislačka 3945 příspěvků 31.05.06 09:02

Fakt trefný Petuldo, krásný deníček. Tisknu si ho a uložím :-)
 NiKi

 
jittyy
Zasloužilá kecalka 505 příspěvků 31.05.06 09:11

Deníček je pěkný, prvně si ho vytisknu a pak budu číst, protože jakmile sednu k počítači, tak je u mě ta naše tryskomyš anebo se někde začne totálně vztekat, že mu něco nejde .-(
Jinak Davča má na sobě fleky jak štípance, ale jen na obličeji a ve vlasech, tak nevím jestli je to alergie na čerstvou hrušku anebo na takovy suchy oplatek ktery se dava do zmrzlinovych poharu, protoze jsem v pondeli byla s holkama ze stredni no a Davča chudáček dostal alspon kousek oplatku, tak řeším co to je - nevím má to druhý den a je bez teplot a to jsme včera byli ještě plavčit. Za jak dlouho mizí alergie na potraviny a mám to něčím mazat?
Opožděně přeji všem oslavencům vše nej a hlavně zdraví a pohodičku.
Dobrovolně se přiznávám, že jsem pouze četla, ale jakmile jsem chtěla psát tak bud jsem mela u sebe tryskomyš nebo už nebyla energie, poslední dobou jsem celkem vyšťavená - chjooooo.
No nic bouchá taky autíčkem a dožaduje se pozornosti tak zatím pa Jitka a prudící Davča

 
Oluska
Ukecaná baba ;) 2221 příspěvků 31.05.06 09:19

Ahoj

Deníček pěkný, přečtu ho ještě jednou, protože nebyl na něj dost klid, protože malý se tu tahá za tričko.. :D

Oluska a Martínek

 
Meda1
Kecalka 201 příspěvků 31.05.06 09:38

Ahoj holky,

tedy Petuldo smekám - moc hezký deníček, který tě musel stát hooodně času - díky!
Julinka je opravdu takové malé opičátko :-).
Jinak se máme hezky, jen to počasí by mohlo být slunečnější, alespoň zatím neprší.
Opožděně taky gratulujeme oslavencům - Mirce, Ondráškovi!!!Kou­kám, že od června to bude jedna oslava za druhou. My ji chystáme na sobotu.

Jitty - alergická reakce to může být, my to ale někdy mívali, když byla Juliška maličká, většinou, když se zapotila a do dne to odeznělo.

Lois - držte se, je to trápení, zvlášť, když jste nemocní oba :-(.

zatím papa Meda

 
Marki
Zasloužilá kecalka 695 příspěvků 31.05.06 09:41

Mooc hezký a veselý deníček! Náš šimpanz sedí před TV a dívá se na nějakýho chlapa, který si do pusy narval 21 škorpiónů. Brrrrr…Doufám, že to nebude chtět vyzkoušet taky :-)) Ne, na to není ještě tak chytrej a škorpióny doma nemáme.

Pa, ozvu se časem.
M+M

 
Slanka
Zasloužilá kecalka 687 příspěvků 31.05.06 10:07

Peťuldo,
díky díky za pěkně napsaný deníček:-).
Někdy si říkám, jestli nás to období vzdoru, které má přijít kolem roku a půl, až dvou let nepotkalo už teď:-)))). Taky ty vaše děťátka tak neskutečněěěěě piští a řvou, když jim něco vezmete, či je „odtrhnete“ od nějaké nekalé činnosti?
Marianka je v tom teda mistr!

Jdeme kojit, už se nám to kojo smrsklo na jedno ranní kolem 5h. (na uspání), pak v 7h., pak kolem desáté (to podle mě ale nevypije nic, jen dudá na usnutí) a pak až kolem 19:30h. Šmitec… přes den si s prsem jen hraje, vůbec nic nevypije, takže jí ho už ani nenabízím a sama si na něj podle mě ani nevzpomene…
Jak to máte vy? Kolikrát denně kojíte? Kromě Inge, tak kojí nepřetržitě:).

Papa Slanka*
PS: Loisí, držím pěsti, ať je vám líp!

 
Oluska
Ukecaná baba ;) 2221 příspěvků 31.05.06 10:21

Slanka - no u nás kojení je jen ráno, takže kojím už jednou za den, už asi přestanu úplně..

 
Meda1
Kecalka 201 příspěvků 31.05.06 10:31

Slanko - přes den 3× (dopo,odpo, na spaní)+cca 3-4× v noci. Mně zas přijde, že my asi neskončíme a když, tak to zas bude nějaká rychlá akce, kdy já budu řešit nalitá prsa apod. (moje noční můra :-)).

Kojení a UM zdar!

Meda

 
jittyy
Zasloužilá kecalka 505 příspěvků 31.05.06 10:35

Já kojím taky už jen ráno tak cca 7:30 a večer okolo 20:00 když si řekne, ale to už mít ani nemusí, jinak si o prso občas říká po obědě, prostě jak kdy ale pravidelně ráno to chce vždycky a ted vyžaduje okolo půl desáté svačinky, to taky dřív nechtěl, pak má oběd okolo dvanácté, okolo čtvrté sváču a okolo sedmé večeri.

Jitka

 
KIRA
Zasloužilá kecalka 914 příspěvků 31.05.06 10:44

Peťuldo moc krásně napsaný deníček a na ty naše malé opičky to fakt sedí :-)

Prosíííím,až budete psát další pelotonek,opravíte tam někdo věk toho mého staršího? Je mu 3.6. kulatých 10 let.

Slanko -taky u nás míváme strašlivý řev,když malou odtrhnu od nějaké jí bohulibé činnosti.Např.když otvírá špajz a chce ožužlávat vaječné skořápky!

Tak pá KIRA

 
Petta
Ukecaná baba ;) 1009 příspěvků 31.05.06 10:47

Ahojte!

Peťuldo - deníček se Ti opravdu povedl. Díky.

Slanko, Kiro - to vztekání a pláč, když malému něco zakážu máme taky :-((( A navíc nesmím vůbec zvýšit hlas, naposledy mě při kojení kousl a já jsem bolestí vykřikla… to byl nářek, jakoby ten kousnutý byl on ;-)

Janab - to jsi dobrá, že jsi to zvládla tak dlouho bez Danečka. Já mám maximum cca hodinu. Jak jsi to zvládla s tím kojením, a co Dany?

Ad kojení - my kojíme stále hodně, ikdyž má 3 příkrmy denně. Kojím asi 5× za den a 2-3× v noci, náš mazlík se nedá jinak uspat a mně to zatím ani nevadí. Nějak si nedokážu představit, že bych ho už odstavila, a hlavně by to bylo psycho…je to totiž velký závislák ;-)

Dnešní noc byla konečně skoro po týdnu klidnější. Malý je od minulého týdne dost nachlazený a pravidelně se v noci dusil :-( Zase jsme chodili v noci po balkoně, aby mohl dýchat. Teď už to vypadá, že se to zlomilo a má už takový normální kašel a rýmu. Odpoledne jdeme na kontrolu k dr., tak uvidím, co nám řekne.

Všem marodům rychlé uzdravení přeje
Petta

 
ellen
Kecalka 462 příspěvků 31.05.06 11:02

Ahojte, vojdem sa este do prvej dvadsiatky? :)
Idem citat,
 Elen

 
makca
Stálice 55 příspěvků 31.05.06 11:41

Ahoj
Zdravím mamči a gratuluju za pěkný deníček.
Já teď nemám sama vůbec čas, Martínek nestále vyžaduje mojí pozornost, pořád se někde staví a stahuje ze mě kalhoty.

Postihla nás nějaká rým, teda odsát mu teď nos to je boj do krve a už chudák zdrhá jak tu odsávačku vidí. Asi jsme si to přinesli od babči, protože strašně přetápí a pak vylezeme zpocený ven a je to natota.

Marki - díky za odpověd, já jsem se tam dotazovala přes mail, ale taky sem se nic nedozvěděla. Doufám, že to nedostaneme v listopadu.

???? máte někdo zkušenosti s užíváním Provery 5 mg. Působí to i jako antinkoncepce?

Tak papa Markéta a martínek

 
Medvidek_99
Stálice 68 příspěvků 31.05.06 11:54

Ahojky,
Peťuldo - moc hezký deníček, jsem v jednom kalupu, prolítla jsem to jen tak v rychlosti, až vyšetřím trochu odpočinkového času, tak si to přijdu přečíst důkladně. Letím něco dělat dokud Tomík spinká.

Mějte se všichni krásně, holky já se těšila na léto a teplo a zatím je stále zima víc a víc, ještě že nám nesněží jako na horách.

Pa Radka a Tomášek

 
cadovka
Kecalka 431 příspěvků 31.05.06 12:28

Tak konečně chvíle klidu.

Ráno jsme frčeli k doktorce, protože Ríša měl celou noc i ráno 38,7 a kašlal, takže máme ATB. Jestli my budeme někdy komplet zdraví, tak to bude zázrak.

A teď zírejte, co se mi stalo: po cestě od dr. jsem si vyzvedla léky, v 10 jsem mu je šupla a malý usnul. V 10.30 mi volala magistra z lékárny, že mu to nemám dávat, že se přehmátla a ty ATB jsou prošlé. Záruka do 03/2006. Málem mě kleplo. Mám si tam zajet pro čerstvé, prý se mu nemůže nic zdát. Dášo, kde jsi, co ty na to?

Ríša si dá večer 210 ml Nutrilonu a pak ještě 2× v noci po 180 ml.

Chtěla jsem toho ještě víc, ale nemůžu si vzpomenout, tak jdu pověsit prádlo a zalehnu k malému, už zase spí.

Soňa

 
sylvaf1
Stálice 91 příspěvků 31.05.06 19:22

Ahojte červenčátka!

Peťuldo díky za nový deníček, ještě jsem ho nečetla, ale stáhnu si ho a dočtu posléze, určitě bude zajímavý.

Tak jsem neodolala a vložila do galerky našeho malého chodce. V neděli poprvé přešel celý pokoj, a od té doby chůzi každý den piluje a zdokonaluje, už zvládá i zatáčet, nebo otočit se čelem vzad a nespadnout. Je to neuvěřitelné, ale ty pokroky jsou vidět den ode dne.
Já jsem sice na jednu stranu ráda, že už chodí, je to strašně roztomilé a navíc nebude tolik prošoupaných kalhot, ale na druhou stranu mě postihl docela těžký splín, že mi to moje miminko, tak rychle vyrostlo:-((

Ondráškovi od Adalajdy dodatečně gratulujeme k ročku. Má moc šikovnou mamku, když zorganizovala dvoudení oslavy pro tolik lidí. A hlavně hodně zdraví celé Vaší rodince.

Mirce také se zpožděním ke krásným 25. narozeninám. Páni, to už si ani nepamatuji, kdy mi bylo. Vlastě jo, to se mi narodil první synek František a vdávala jsem se vlastně také až když mu byl rok a kousek. Užij si den D co nejkrásněji a už se těším na fotodokumentaci.

Jinak nemám nic dočteno, tak promiňte, že nereaguji adresně, snad se někdy dočkám toho lepšího připojení na net a budu pak flexibilnější:-))

Sylva a Matoušek, za týden ročňák.

 
RADULKA
Zasloužilá kecalka 860 příspěvků 31.05.06 20:34

jůů, to je krásnej deníček, Peťuldo!!

My dnes byli v Pze, manža šel na čínskou medicínu se svojí sennou rýmou - dostal nějaké pidikapky a během 24 hodin nesmí nic z vajec, ani se na ně podívat :) a kapky brát na umělohmotné lžičce a držet je v pravé ruce, když je bude brát :))
Tak se mi to nějak nezdá, doufám, že to není nějakej podvod :)

Dáši, vylezla jsem ten kopec v Kinských zahradách - a měla jsem fakt dost :))

Niki - víš to prso neřeším, usne mi za chvilku, vyhovuje to jí i mě, já se aspoň tolik neprobudím a hned zase usnu a nestraším vzhůru 2 hodiny. Ono se to nějak poddá.

Loisí - uzdravte se brzy!!

Jinak my se začínáme stavět ze sedu bez držení (teda držíme hračku :) a vyžadujeme potlesk a obdiv :)) Je to sranda.

Katkob - teda, ty máš štěstí, at se koncert Honzikovi libi,ty pujdes s nim nebo Zdenda??
Jinak jak ti je, je to uz lepsi?? Doufám, že jooo!!

Tak, to je asi vše krásnou noc.

Raduš a Amíšek

 
MirkaV
Ukecaná baba ;) 1242 příspěvků 31.05.06 21:03

Ahoj kočky,

předně díky Peťuldě za new deníček. Přiznávám bez mučení, ještě jsem nečetla, ale podle reakcí se do toho dám. Asi až po svatbě : ) Tak nějak mi hlava nebere jiné informace než co se týče svatby : )

Šaty jsou doma - paní ze salonu toho má hodně, tak jsme si je vyzvedli už dnes. Korzet jsem vyzkoušela, vypadá obstojně, uvidíme co bude na fotkách : ) Karlos se mi do nich dobývá, nedovolím - jen ať vidí tu „nádheru“ až v sobotu : ))))))))))

Karolka je mazel - chodí už bezvadně, je děsně roztomilá. Začala spinkat jen jednou denně, takže pohodička. Že nám ale rostou, že? Já jsem strašně ráda, že už je tak velká. Už si nepamatuji dokonale ty první měsíce - jo byla slaďounká, ale ty její pláče… No takhle si mě najde a je děsně šmudlovatá : ) Se nějak rozplývám, jdou na mě hormony či co? Jsem divná. : ) No aby ne, když za pár dní budu rodit, že? Jsem zvědavá jestli budu mít porodní bolesti. Ale u mě spíš předsvatebně-neurotické bolesti : ))))))))

Soni, Lois - dejte se do kupy. Mě dnes taky nějak bolí v krku, ale zřejmě jen nachlazení… Nebo vsugerování : )))))

Kojení - snažím se jen ráno a večer na spinkání. Někdy to jde a někdy dokonce stihneme dřív než ranní kojo dát jogurt - tak lehce ošidíme : ) Jo a v noci vlastně taky kojíme. Časově tedy - cca kol 5-6hod ranní, 19hod, cca 23hod. To už není tak hrozný, to by mohlo jít to odstavení dobře. Ale vlastně ty noční kojo jsou zvyk… : ) Si nebudu dělat iluze.

Rýma - koukám, že trápí více lidiček. No snad ji máme za sebou. Ale občas ještě zachrčí…

Jdu se natáhnout a užívat si poslední hdinky jako slečna Vyšatová - jsem s tím ale otravná, co : ))))))))))))))

 
RADULKA
Zasloužilá kecalka 860 příspěvků 31.05.06 21:30

Tak jsem ještě dočetla komentáře v minulém deníčku.

Kiro - nejste rozhodně neodpovědní, ty jsi před mateřskou pracovala a tvůj muž práci hledá…takže jste zodpovědní určitě. Ať se mu brzy poštěstí a něco najde, i když na Kladně je to s prací i pěnezma za ní dost bídné!! :(
A naše malá na sebe taky sundala kafe - naštěstí studené, ale manžel dostal tak vynadáno, že z toho byl chudák celej vyděšenej.
Já se teda popálenin strašně bojim ( po shlédnutí nějakého dokumentu) a když vařim, malou vůbec neberu do ruky ( to tchyně míchá něco v pánvi a má jí na ruce a můžu jí to řikat stokrát, že nikdy neví, do čeho jí malá sáhne a podobně).

A malou taky nehodlám nikomu dávat přes noc, zatim si to nedovedu představit.

Zdravá strava a velký nákup za 200?? Tak to asi papají kořínky z lesa ne? Jak píše Magrátka u nás je to malej nákup - pečivo, salám sýr a jogurt a hned je dvoustovka v… víš kde, Katkob, vid ? :)

Radka

 
Slanka
Zasloužilá kecalka 687 příspěvků 31.05.06 21:48

Ahoj mamulky!

Marunka dneska ušla za ručičky skoro metr! :-), já mám takovou radost. Doposud si dycky kecla na bobek a neměla odvahu udělat krůček ani za ručičky! Věřím těm, kterým už děťátka samostatně chodí, jak jsou na ně pyšní :-). Musí to být nádherný pohled! My s taťkou slzeli už při dnešku:-).

Taky jsem byla zase běhat, dala jsem si do těla jako dlouho ne… Nějak mě totiž přestal bavit ten aerobik, dokud tam bude chodit tolik bab, tak mě tam neuvidí! Doufám, že zítra vstanu z postele :). Ráno jdu na imunologii, taťka bude hlídat. Jsem zvědavá, jak dopadne odběr…

Radulko koukám, že s tím mini nákupem je to všude stejně! Taky jdu co den na pidi nákup a dvě stovky tam padnou! A to nepočítám ty větší! Chjo…:-).

Katkob už víš, na co jsi to vyhrála lístky? ;o). Já vyhrála snad jen jedinkrát a to v časopisu Miminko za tu Mančinou fotku:).
Potěší to moc!

Mirri vůbec nejsi trapná, jen nás tím pěkně zatěžuj! Já si tak ráda vzpomenu na svou svatbu! Byla táááák nááádherná, byť jsem měla tolik nervů a strachu… Zopakovala bych ji hned zítra!:-))))))).

Já už zase nevím, co kdo psal… Hlava děravá.. tak já juknu zase zítra, ju!
Slanka*

 
katkab
Zasloužilá kecalka 748 příspěvků 31.05.06 22:27

Holky zdarec!!!!

Sláníku láníku, už mám z tvých fyzických aktivit depresi!!! Ale sportuj, ve zdravém těle zdravý duch!!! Já bydlím v pátým patře bez výtahu, tak to se taky jako sportování počítá že jo?! Třeba tak 6* za den s desetikilovým závážím plus nákup. A dolů se psem také v náručí, protože je to jezevčík a ti nesmí ze schodů.

Petuldo, hezkej deníček moc. Ale budu si ho muset přečíst ještě jednou v klidu. Já zbrkloňa.

Radulko, čínská medicína?? třeba to pomůže. Ale jak jsi psala žet to musí brát pravou rukou, to je zajímavý, určitě na tom něco bude. Dneska je opravdu přehršle nabídek různých alternativních medicín. Člověk neví, a když není zbytí za zkoušku se nic nedá, teda jo prašule… Mě na tu moji pitomou depku pomohly jakýsi bachovy kapky od mé mamky. Tuším, že už tady o nich někdo psal.

Nákup za 200,– jo fakt byla o tom diskuze tady na emiminu o tom jak ušetřit. Psala tam jedna maminka, že prostě velkej nákup pořídí za ty dvě stovky, že víc už neví co by kupovala. Byla to myslím čtyřčlená rodina. Ale jedli jakýsi ty pohankový kaše atd… prostě hodně zdravě. U mě nákup za dvě stovky je tak na jedno teplý jídlo a pečivo a něco na jeden den stravování naší rodiny.

Slečno Miruškov, tak si hlavně užívej svobody poslední dny co ti zbývají!!!! Budeš mít, nebo už jsi měla nějakou rozlučku s „relativní“ svobodou? Kdybych já se měla vdávat, tak o tohle bych se připravit nenechala! Aspoň zapařit třeba zítra s kámoškama!

Zdravím všechny kiru, jerýska(i když se nedovím kde budete trávit mdd), silvuf, lois, medvídka, paraplícko, medu, dášku, janub, adalajdu, nikinu, nikol,matty, jitty,safiru, inge,makovečku za velkou louži, olušku a šeckýýýýý mimoušky

 
Makovka
Kecalka 326 příspěvků 01.06.06 04:41

Holky ahoj!!!!!!

Devetadvacata, jupiiiiiiiiiii !!!!!!!! Taky pekne misto.......Pe­tulinko, moc peknej a zajimavej denicek. Diky!

Marodi, brzy se uzdravte, at vas nemoci opusti co nejdrive. Soni, vy jste vazne porad nemocni, ze? Mas to asi jako moje mamina kdyz jsme byli male. Neustale na paragrafu.

Mirus, vubec neobtezujes, ja bych se taky vdavala znovu a to hned! To je supr, ze Karlos tvoje saty jeste nevidel. Muj manzel noc pred svatbou travil u tety a videl me az dopoledne na obradu. Tady to tak chodi, ze zenich nevestu nevidi. Urcite budes prekrasna nevesta, ta kvetina je moc pekna. Jo, a ty prsa ti teda zavidim, ja si je tak muzu vycpavat ponozkama. :-)) Taky jsem rada, ze uz prani doletelo.

Slani, ja jsem taky v slzach, kdyz vidim ty pokrucky u Tomaska. Tak to utika, ze? Kam chodis behat?

Katkob - tyjo, supr, ze jsi vyhrala listky. Ikdyby to byla blbost, tak to cloveka potesi neco vyhrat, ne? A ty depky uz jsou pryc?

Kiro, ty pastiky a takovy podobny veci se tady temer neprodavaji a kdyz jo, tak to chutna jinak. Takze ty nemecke domaci jsou jako od nas z CR.
Co pritel, byl uz na nejakem slibnejsim pohovoru? Moc vam preju, aby neco nasel. Vubec nejste nezodpovedni, to se stane, nekdy to tak je a clovek se musi prat. Bude to dobry, uvidis. A vzali Adamka na tu skolu?

Radus, tak cinska medicina, jo? No znelo mi to srandovne, ale ja myslim, ze pokud clovek veri, tak to i funnguje. Ja bych se na to obratila, kdyby uz nebylo kudy kam. Me na sennou rymu pomohly obklady ze Svedskych kapek. Pozdravuj Amiska, jo?

My jsme vcera byli na UTZ, mimouskovi uz krasne bije srdicko. Jsme v 9.tydnu. To leti, co? Dnes slavil manzel narozeniny, meli jsme navstevu a Tomasek zlobil. Byl jakoby vymeneny, porad mi byl u nohy, k nikomu nechtel a kdyz jsem odesla do kuchyna, tak rval jako tygr. Ani k tatkovi nechtel, to uz je teda co rict. Uz jsem psala, ze jemu je jedno, s kym je. Je takovy nezavisly. No tak se dneska predvedl, ale na druhou stranu me jeho zajem potesil. :-)) U me mu bylo nejlip. Manzel zitra odleta az do pristi nedele a ja se steskem asi obesim. Ja si vubec neumim predstavit, jak bez nej budu v CR 6 tydnu.

Uz se nebudu zatezovat a jdu spat.

Mejte se vsechny moc krasne a vsem detem zitra vse nej nej!!

Ahoj,

A.

 
Nikkol
Zasloužilá kecalka 853 příspěvků 01.06.06 06:00

AHOJ EMAMINKY…úžasný deníček,tak sem se konečně zase po dlouhé době dostala na e-mimino,normálně mi poslední dobou zlobí.Pustí mne sem třeba ráno pak odpoledne a večer už mám smůlu a pak zase dva-tři dny nic,docela mne to vytáčí.Nemáte to také někdo tak?S Missorkou sem se to snažila řešit a sama neví,co to je.Jinak na mne zyblo krásné 30.místo to jde.Mně Vám tak tady chybí smajlíci hned by tu jeden smějící se byl.

Taak a ted pogratuluji opožděně Mirce k narozeninám a předem kdoví kdy mne to sem zase pustí… Emmince od Andjelky ta je tu v deníčku myslim i nová tak ji tím zároven vítám.A Karolínce od Mirri…dětičky co Vám jiného přát než abyste byli zdrávy a dávali o sobě rodičům vědět malinkým zlobením.

Jinak my oslavu narozenin už také plánujeme první proběhne o víkendu s mými rodiči a druhá až 13.6.,jelikož příští týden by mi neudělali dortíka.Dáváme ho k učnicim do Nového Města ceny mají slušné,ale zrovna v týden,co jsme si vymysleli původně oslavu tak maj zkoušky.Holt to posuneme a budem doufat,že už bude hezky.Máme zadaného krtka s modrými kalhutkami sem zvědavá jak bude vypadat.A to mipřipomnělo o víkendu tu nejsem a tak musim už předem popřát Olušce a Martínkovi k jejím ročninám,které má dva dny před námi.Je to sranda s Oluškou celé těhu sme si spolu povídávali čekali,která půjde roditi první a pak sledovali pokroky.No a náš Filip měl v 6.týdnech 5,4kg a Martínek neměl ani 5kg…my přibírali jak o závod a Marty zase co by se vzrušoval zůstanu malinký…v této době kluci sou od sebemyslim o kg a co se týče vývoje???Jak v čem vid, Olu?
Jinak sem si rozvrtala ICQ tak budu muset využít dobré chvilky tatínka at mi ho spraví sem na něj nemocná..má také někdo tuto závislost?

Jinak my teda nechodíme jen za ruce a i za jednu chodí bravůrně,ale jít sám???No mamko,babi o to po mne chcete?Kec na prdel a stejně si půjdu po čtyřech víte?Tot řeč našeho Fildy.Přes den jíme velice dobře jsme bez kojení přes den,na noic dávám kaši jenže okolo 11 ted bývá vzhůru a kojim a kolem třetí,čtvrté zase dřív my vstával jen jednou v noci na kojo,ale přikládám to k zubům/komu jinému,že?uni­verzální sváděč průjmu,teploty,nes­paní,apod..že?/ rostou nám další dva dole takže na roce budeme asik osmizubáci aspon něco,když nechodí.Má ještě po roce týden na to,aby se rozchodil jinak bude lenoch…všichni už chodili v 1.roce a týdnu začala chodit moje ségra tak snad ji dožene,ale pokud ne nevadí mne bohatě stačí,že leze po vejškách.No a pak k ránu kolem šesté už nekojim,ale naučila sem si ho na Sunar a vysosá si ho v postýlce a ještě si aspon do osmi dáchne.No a včera mi rozbil lahvičku s kaší má ted totiž oblíbené dělat bácho a tak holt udělal bácho a lahvička to nevydržela ještě,že mám jednu.
Děvčata a co volby???Jdete k nim?Já teda ano sice nevim,co volit zda KDU.ČSL nebo ČSSD,al ODS teda volit nebudu ani omylem.Já vím slibuji si od toho když půjdu volit jednu z těchto stran,že nám zvýší RP a jiné věci,ale ono to tak být nemusí no kéž by slib splnili,že?
Kiro Vám přeju Adámkovi také k 10.ročninám vše nej a hlavně at je zdravý a jde mu to aspon trochu ve škole.
Včera sme si s Filipem přes půl hodiny hráli se stavebnicí Cheva /donesla sem ji jako dárek pro bráchu a šla ji prozkoumat/ no a postavila z toho malou hradbu a Fil stále chodil a oddělával to a maminka skládala byla to sranda.Náš kluk holt rád skládá a proto k ročninám dostane kačera,zajíce nebo co seženu,který má na tyčce také kroužky máme jednoho už doma po známé a on ho miluje já to samé viděla s kroužky,co jsou jako puzzle příští týden se chystám do Polska snad tam něco pěkného uloim.Včera sem koupila boží prostrkávačku vrtulník za 100Kč…ono ho totiž baví věci odevšad vyndávat máme dvě starší prostrkovačky a vcelku si snimi vyhraje.Taak sem se rozepsala a půjdu zkontrolovat e-maily a samozřejmě mimibazar,co kdyby náhodou se tam něco objevilo hezkého pro nás,že???Nikkol a chrnící Filípek

 
Oluska
Ukecaná baba ;) 2221 příspěvků 01.06.06 10:42

ahoj, ahoj, ahoj..

ad volby - jo my k volbám jdeme. Volím ODS… ČSSD ani náhodou, jak se to zpívá v té písničce, jak nechtějí hrát, nechci vládu růžových ani červených a včera to pan prezident vystil velice dobře a Paroubek, jak na to reagoval - mě se zdá to jeho chování velmi sprosté…

Jinak všem marodům přejeme rychle uzdravení.

Jinak jsem neřekla vůbec novinku, máme druhé zoubečka venku a myslím, že roku s chozením utečeme, jak stojí sám, tak už pokaždé udělá dva kroky, ale pak se zase hned chytí..

Nikkol - jo, kdepak v 6. týdnech 5.kg, to jsme neměli ani ve třech měsících, ve čtyřech, to byla taková hranice 5.kg :D No jo náš malý je hubenější, ale přeci o váhu vůbec nejde. Jak Filípek, tak i Martínek jsou moc šikovní kluci. No já si myslím, že snad v roce těch 9.kg budem mít. Jo těhotenství, to je fakt, to jsme se předháněli, ač jsem měla termín dýl, tak jsem šla rodit dřív :D Děkuji za gratulaci k ročku. A taky Vám samozřejmě předem gratuluji a pěknou oslavu.

ad ICQ - jo jo Nikkol, taky závislost, no ale to přeci víš, že jsem pořád pověšená :D

ad oslava narozenin - no plánujeme, u nás narozeniny jsou v neděli, takže se bude slavit v neděli, i když jsem chtěla slavit v sobotu, ale nějak nestíhám.. Nafouknu malému balonky a pověsím mu je od oken ke dveřím - to bude malý nadšený, tohle on miluje. Dortíček bude Zakysánek, tak jsem zvědavá, jak dopadne, protože žádnou zkoušku jsem toho dortu nedělala, pak budou jednohubky, chlebíčky, obložená mísa, sýrová roláda, grilované kuřecí masíčko, hranolky, pečené bagetky, no a určo ještě něco vymyslím. Dárečky - no mám už nějaké oblečení na malého, pak dřevěnou stoličku, bednu s kostičkama, z které se dá udělat křesílko, takového kocourka na pružice, kolíček s jedničkou, magnetek letadýlko, autíčko na písek s lopatičkou, hrabičkama, konvičkou a bábovičkama, no a dneska se jdem ještě podívat po krámech, tak ještě něco vyberem.

ad nákup - je fakt, že dneska za 200,– Kč se toho moc nenakoupí, jak tu někdo psal, rohlíky, chleba, máslo, sýr a nějaký salám, jogurt a jde po 200,– Kč hned…

Oluska a Martínek

 
Inge
Extra třída :D 10813 příspěvků 01.06.06 10:45

Tak teda cca 31. :)
Dopredu preju vse nej a nej Karolince, Martinkovi a Julince k narozeninam a Mirce, at se to pocasi umoudri a svatebni den co nejlepe vydari.

Denicek - super, knizku mam doma (nahodou dokonce 2×, takze jednu muzu venovat…).

Ad volby - Volit urcite pujdeme (i s Honzikem :)).

Dneska mame mit plavani, ale Honzik porad trochu kasle a tece mu z nosu, takze asi opet vynechame. Vypada to, ze tu uz pak ani nestihneme nahradit, ach jo.

Chozeni zatim nehrozi, ale do roku mame jeste spoustu casu…

Makovka - po pastikach by se mi asi fakt nestyskalo :) To budes pres tyden doma sama s Tomaskem a briskem? To bych se asi zblaznila steskem.

Nakup za 200? To me fakt pobavilo. Ja jezdim jednou tydne do Globusu, a kdyz se vejdu do litru, tak jsem fakt rada a rikam si, ze jsem urcite neco zapomnela.

Radulka - Gratuluju k postavovani, my uz to zase zapomneli.

 
hrouda
Kecalka 179 příspěvků 01.06.06 11:11

Tak jsem se konečně dostala k psaní.Všechny zdravím a přeji hezký den.

Dneska jsme měli konečně po týdnu klidnou noc.Zoubek je venku,tak se nám všem ulevilo.Akorát to mrňous dneska zabalil už v deset a spinká.Docela mě to překvapilo,je zvyklý chodit až po obědě.

Jerrysek-psala jsi o očkování proti klíšťové encefalitidě,to jde očkovat už takhle malý prcky?to by bylo super.Babi s dědou bydlí u lesa,tak bych nerada něco zanedbala.

Slanka-my kojíme asi 3× za den.Po koupání ale jenom dudlá,aby se uspal.V noci toho taky moc nevypije.Nejvíc si to vychutnává odpoledne ke svačince-kolem 16 hod.

MirkaV-říká se,že když prší při svatbě,tak prší štěstí.Takže ne ve zlém,ale hodně kapiček přejeme a ať všechno klapne.

chození-Maty si vystačí sám.Chodí kolem všeho,čeho se může chytit.Takže kolem celého bytu.Za ruce,jenom když ho vezmu,jinak to nevyžaduje.Do narozenin máme ještě skoro měsíc,takže myslím,že to zvládne do té doby už sám.

volby-já ODS.Včera jsem koukala na Primu a Paroubek mi připomínal jednoho diktátora až mě z něho mrazilo,takže pryč s ním.

nákup-200,– na mini nákup jinak.Jinak chodíme jednou týdně na velký a to je jiná částka.

dovča-jedeme na Slovensko.Sehnali jsme ubytování snad v dobrém hotelu i za dobrou cenu.Je to na rozhraní hor.Takže žádná hrozná vedra nehrozí,tím lépe kvůli malému.Už se těším,jedeme se známými-mají o 3m mladšího kluka.Pak budu vyprávět.

To jsem se dneska,ale rozepsala.
Mějte se a užijte si víkend.Jdeme na dětský den.

Hrouda+Matyáš

 
DD
Kecalka 337 příspěvků 01.06.06 11:22

Inge a kam teda chodite na Barrandově plavat?

Dáša

 
Petta
Ukecaná baba ;) 1009 příspěvků 01.06.06 12:47

Vše nejlepší všem červenčátkům k MDD!!!

Cadovko - snad se Ríšovi nic nestalo, ikdyž měl ty prošlá ATB. Jak reagovali v lékárně? Já bych byla asi nepříčetná :-(

Sylvo - gratulace malému chodci! Je to neuvěřitelné, co všechno ty děti zvládnou za 1 rok.

Radulko - ať ta medicína manželovi zabere, ikdyž to opravdu zní hodně zvláštně ;-)

Mirko - souhlasím. Ženich by měl šaty vidět až v den D, nejlépe až při obřadu ;-) … aby byl úplně paf, jak krásnou ženu bude mít :-D A neboj, neprudíš, my si rády zavzpomínáme. Taky bych se znovu vdala třeba hned. A znovu za toho stejného :-)

Ad velký nákup za 200,– Nepředstavitelné! Já když pomalu pro nic nejdu, tak tam ty 2 stovky nechám určitě. A velký nákup bývá kolem tisícovky, to se nakoupí vody, maso, čistící prostředky a ostatní věci do zásoby. A to nemluvím o dětských výživách 8-) , protože Davídek domácími zcela opovrhuje :-(

Slanko - Manka už se taky pouští do světa? Tak to je opravdu šikovná holčička. Vůbec se nedivím, že jste si s manžou zaslzeli :-)
Tu Tvoji aktivitu opravdu závidím. Já jak nemám to hlídání, tak můžu cvičit jen doma a to mě baví maximálně měsíc :-( Ale teď jsem dostala in-liny, tak doufám, že už brzy začnu jezdit i s kočárem ;-)

Katkob - ty taky pěkně sportuješ ;-) :-D Ale musí to být fakt makačka s Luckou na rukách do pátého patra.

Makovko - musíš teď být hodně šťastná, že? Nádhera, že se mimískovi daří dobře.
A Tomášek? Ten se jen zařadil mezi ostatní červánkové miminka, co se drží svých maminek za sukni ;-) Je to v tomhle věku prostě normální, říká se tomu „separační krize“. Princip je ten, že jak se děti víc pohybují a získávají určitou samostatnost, tak zároveň s tím mají větší potřebu bezpečí… a to je pro ně zatím jen maminka.
Tak ať to s Tomíkem a bříškem zvládnete sami, a manžela ať je brzy zpátky! Manžel se do Čech nepřijede ani podívat?

Nikkol - Ty ses opravdu rozepsala ;-) Emimino mi blbne taky, ale jen občas, tak nevím čím to může být :-(
Dort krtek s kalhotkama, na to jsme opravdu zvědaví . Nezapomeň dát fotečku do galerky, jo?
ICQ mě teda moc nechytlo, protože je na něj potřeba spousta času. Pokud si píšu s kámoškou tak jsou to klidně i 2 hoďky, telefonicky to vyřídíme za 20 min ;-)
Filípek je velký stavitel, jo? Dárečky máš pro něj prima vymyšlené určitě bude mít velkou radost :-)

Ad volby - my chodíme volit pravidelně, takže letos to nebude žádná vyjímka, jen nás bude o jednoho víc ;-))

Inge - tak ať už se Honzíka ta rýma brzy pustí. Boj s odsávačkou máme teď doma taky a je to děs :-(

Oluško - gratulujem k druhému zoubku a vlastně i k tomu chození, když už Martínek dělá 2 krůčky :-)
Teda ta oslava u vás bude MEGA, tolik dobrůtek (Zakysánek bude mít určitě úspěch, u nás je velmi oblíbený). Mňam. A těch dárečků, co Martínek dostane 8-) Asi budu muset začít taky něco vymýšlet, já jsem si myslela, že to odbudeme chodítkem :-D

Hroudo - užijte si krásný dětský den! Ta dovolená na Slovensku bude určitě super. Pak musíš poreferovat, jo?
Mmch Paroubek na mě působí stejně jako na Tebe :-(

Náš Davídek zatím lozí po čtyřech, stoupá si a občas chodí kolem nábytku. Jen to sedání zpátky mu nejde, většinou skočí po hlavě na ruce a je z toho křik. Minulý týden začal sám dělat Paci, paci a ukazovat jak je veliký, předtím to dělal jen občas.

Teď je pořád trochu nevrlý, protože je nachlazený a má rýmu. Dnes v noci se zase dusil, tak jsem z toho na prášky. Doufám, že to poleví a bude konečně líp.

Krásný den všem přeje Petta

 
DD
Kecalka 337 příspěvků 01.06.06 13:12

Ahoj maminky,

nejdřív bych chtěla popřát červenčátkům všechno nej k dnešnímu Dni dětí. Počasí opět „nezklamalo" a aspoň tady u nás prší a prší. Snad se aspoň odpoledne dostaneme na procházku.

Peťuldo: moc hezký deníček, také mám knížku, ze které jsi čerpala doma, ale ještě jsem ji moc nepročítala. Tak jsi mě k tomu tímto deníčkem inspirovala.

Soni - o jake ATB šlo? Chápu, že tě to muselo pořádně vylekat, ale jde -li jen o cca 2 měsíce po expiraci, Ríšovi to určitě neublížilo. Druhá věc je - jak to, že měli v lékárně prošlou věc v regále? To je velká nedbalost, u nás se expirace kontrolovali jednou týdně. Divím se, že jim to uniklo. Být tebou zavolám si vedoucí a aspoň ji poinformuju o tom, jaký tam mají „pořádek". Přeju ať už je Ríšánek zdravý a nemoci se mu vyhýbají. Máš to fakt hodně těžké.

Makco: Provera 5mg se používá ve více indikacích (jak si můžeš přečíst v příbaláku) - vyvolání krvácení tzv. progesteronový test, nedostaví-li se menstruace, při léčbě endometriozy a jako součást léků k léčbě klimakterických potíží. Takže jako antikoncepce v této dávce ne.

Makovinko: 9 týden těhu? Brr to mi začala moje 4 měsíční nevolnost. Přeju ti ať jsi v pohodě, nepřestanu tě obdivovat, že jsi do toho šla znovu tak brzy. A co ten dlouhý pobyt „doma v ČR"? Dostaneš se i do Prahy? Jak psala Slanka jsme ti k dispozici a moc se na tebe těšíme.

KatkoB: gratuluju k výhře, je to príma pocit, že se štěstí usmálo, co? Také jsem už párkrát něco vyhrála. největší radost mi udělal parfém Jadore od Diora.

Loisí ať už se vás ty nemoci pustí, přeju brzké uzdravení.

Jitty: a víš jistě, že jde u Davídka o potravinovou alergii? Pokud je to jen na obličeji myslím si, že by po vynechání alergenu měla vymizet tak do tří dnů i bez léčby.

Kiro: ožužlávání vaječných skořápek mě teda fakt pobavilo, a gratuluju Adámkovi k narozkám - už je to velký chlap.

Slanko kojím už jen ráno, ale to ty o mě víš, že jo?

Petto: chození po balkoně v noci teď v té kose - to bych asi umřela. Je mi teď zima i doma ( a to nám večer zase topí). Doufám, že už je malý OK.

JaniB: navrhla jsem doma, že pošlu manžela s Eliškou také (po tvém vzoru) někam na dvoudenní výlet, ale zatím se to moc neujalo. Sama si nejsem jistá jak bych to bez té naší malé raubířky vydržela. Ale možná by to vyléčilo to její mamánkovství.

Radulko: To jsi mě teda taky pěkně pobavila s tou čínskou medicínou. Pravá ruka a platová lžička - to bude asi Amálka tatínkovi půjčit tu svoji lžičku, co? A kopec v Kinského zahradě - a vyšli jste si až nahoru k vodopádu? Posledně jsme tam s Marki a tebou vlastně nedošly.

Mirri: už se těším na on-line zpravodajství ze svatby. Buď si jistá, že s tím nikoho neotravuješ, spíš naopak. Vždyť už to tady máme skoro všechny za sebou a rády si nostalgicky zavzpomínáme. U mě byla svatba fakt ten nejlepší mejdan, který jsem kdy zažila.

Nikkol: ať koupíš Filipkovi k narozkám tu správnou hračku, máš to už hezky promyšlené. Prostrkávadla u nás taky vedou. Teď ještě i knížky, Eli hrozně ráda listuje a brblá si u toho jako by četla nahlas.

Oluško: téda ty jsi hospodyňka: tolik toho stihneš připravit sama? Já se bojím, že s Eli věčně visící na mé noze neudělám nic.

U nás je novinkou chození za jednu ruku a hrozně to Elišku baví. Furt natahuje ručičky a chce ťapkat. Máme Osmý zub prořízlý - takže 4 nahoře a 4 dole. Také jsem vynechala z jídelníčku Eli jogurty. Zjistila jsem, že má po nich řídké kakání až průjmovité a od té doby co je nejí je to zase super.
Pořídili jsme čelový infračervený teploměr od firmy Microlife. Je super. Změří teplotu během sekundy a nemusím se u toho s Eli prát. Po té co se mi podařila rozbít rtuťová rychloběžka už nechci rtuť doma ani vidět.
Včera jsem byla u kamarádky, která má příští týden naplánovaný porod. Má těhotenský diabetes a tak nesmí přenášet. Je trošku nešťastná z toho, že chtějí holčičku „vyhnat" na svět, ale prý to jinak nejde. Tak jsem jí probrala tašku do porodnice a zavzpomínala.

Letím ještě trošku žehlit, mějte se hezky

Dáša a Eliška

 
Oluska
Ukecaná baba ;) 2221 příspěvků 01.06.06 13:28

Ahoj..

DD - to víš oslava musí být, budu to muset nějak stihnout, malý si hodně vyhraje sám na zemi, takže bude lézt a já přitom budu pracovat nebo taky bude v sobotu hlídat tatínek, protože malý v jídelní židličce nevydrží víc, jak hoďku..

Petta - jo, jo, chystám MEGA oslavu, ale nějak si s tím hlavu nelámu..

DD - je ten teploměr by mě zajímal, kolik stál?? jak se jmenuje?? My máme digitální rychloběžku, taky rychle změřeno, ale taky jsem přemýšlela o čelním teploměru, dokonce jsme se na nějaký ptali a řekli nám, že jsem jen proužečky, které jsou dost nepřesné..

hrouda - jo, jo, taky oblejzáme, co můžeš, sem tam ty dva kroky, stojí bez opory a už se naučil se bez držení si kleknout, což je super :D

Oluska a Martínek

 
Oluska
Ukecaná baba ;) 2221 příspěvků 01.06.06 13:29

hrouda - jo ještě tohle jsem chtěla napsat, to bylo to hlavní, s tím Paroubkem jsi to vystihla, no a jak se vyjádřil o prezidentovi, no ani radši nemluvit…

 
DD
Kecalka 337 příspěvků 01.06.06 13:55

Oluško teploměr se jmenuje Microlife infra čelový, typ FR1DM1. Prodejní cena je cca 799,–. Já jej mám levněji od kamarádky za nákupní cenu.

Dáša

 
Marki
Zasloužilá kecalka 695 příspěvků 01.06.06 14:09

Jo, jo. Já bych Paroubkovi navrhovala, aby si koupil ten vepřín v Letech (ale za svoje!), když ho tak moc chtěl, a tam ať si ty svoje kydy vykládá vepříkům.
Klaus, ať je jakej je, rozhodně je velice inteligentní a nemění názory podle toho, kam vítr fouká.
Takže ČSSD nevolím, ani omylem. Jen je mrzuté, že volební preference ČSSD a ODS jsou takřka vyrovnané, což znamená, že Paroubkovic ovečky budou v parlamentu stále dosti zastoupené. Z toho zase bude podobná smlouva mezi stranami jako předtím :-( Tak alespoň ať ten jejich hlavní beran už není u vesla!!!

No, jinak bych chtěla napsat víc komentářů, ale nezvládám to. I když celkem čtu.
Ahoj! M+M

 
Petulda
Zasloužilá kecalka 953 příspěvků 01.06.06 18:01

Ahoj holčiny,
tak jsem normálně byla od včerejšího odpoledne a do dnešního odpo bez netu. Měli nějakej výpadek na kabelovce. No, já si přišla jak bez ruky, fakt jsem asi závislá nebo co :-). No ještě bylo včera hnusně, tak jsme ani nemohli ven, chjojo.

Jo, máme novinky, od úterka se Mišák sám staví bez držení a opory :-)). Jinak chodí za ruce i s chodítkem, ale sám se ještě furt neodvážil, tak jsem zvědavá, kdy to přijde.

Jsem moc ráda, že se vám deníček líbí, docela jsem se u toho čtení a psaní pobavila. Když budete chtít, tak někdy udělám pokračování.

Kiro - přeju ať manža brzy najde práci. A nezodpovědní nejste, to se může stát každýmu, že se ocitne bez práce, ne?

MirkoV - info o svatbě si ráda přečtu. Tý brďo, už to máš za pár, viď, já tak ráda vzpomínám na tu svojí. Škoda, že to nejde zopakovat :-). A manže mě taky neviděl, dokonce jsme noc před tím spali každý u svých rodičů i když už jsme splu bydleli :-).
A já si taky teď často říkám, jak jsem ráda, že už je Mišák tak velký. Jako miminko byl děsně uřvaný a musel se furt chovat. Teď je s ním fakt sranda.

Slanko - taky si říkám, že jsme v tom vzdorování trochu napřed :-), největší vztekloun je když se mu odebere mobil, ovladač nebo když se na něj zvýší hlas. To si většinou lehne na zem a začne brečet.
Jo a já už nekojím od 9 měsíců, mlíko má teda jenom ráno, přes den čaj nebo ředěnou šťávičku.

Petto - jak si psala s tím vykřiknutím, sem si vzpomněla, když jsme hráli hokej, čtvrtfinále s Rusákama a v prodloužení jsme dali gól, tak jsme s manžou oba vykřikli a Mišák se strašně lek a začal brečet a nebyl vůbec k utišení. Takže zvyšování hlasu se nám taky nelíbí :-).

Velký nákup za 200? Hm tak to já taky nechápu, přesně tolik dávám též za malý běžný nákup.

Makovko - jsem ráda, že si mimču daří a lituju tě, že budeš tak dlouho sama. Mě by se fakt hrozně stýskalo. Tak to zvládni.

Nikkol - s chozením to máme podobně, Mišák jde za ruce, i za jednu, ale sám se ještě neodvážil. Přesně jako u vás, kecne si a leze :-).

Volby - volit určitě půjdu a já jsem spíš na tu pravou stranu. Z Paroubka mám taky husí kůži.

No asi jsem nenapsala všechno, co jsem chtěla, ale víc už toho nezvládnu.
Tak hezký večer.
 P+M

 
Inge
Extra třída :D 10813 příspěvků 01.06.06 19:17

Daso, plavcit chodime do Kacky v kaskadach a cvicit do MC Barrandov. Co takhle prochazka pristi tyden v utery cca v jednu nebo ve ctvrtek ve 3?

 
Petta
Ukecaná baba ;) 1009 příspěvků 01.06.06 20:25

Vypadá to, že je tady docela silné zastoupení pravičáků :-) Taky se mezi ně počítám. Odjakživa ;-)

DD - ten teploměr zní zajímavě. My máme digitální a docela to trvá :-( Já jsem slyšela, že ty čelní jsou dost nepřesné, prý je to jen orientační měření. Ale teď o něm začnu znova uvažovat ;-)
Tak to kamarádce nezávidím, že jí budou porod vyvolávat kvůli cukrovce. Já jsem ji měla taky a nechali to na prckovi, asi je to v každé porodnici jiné nebo má horší výsledky krve.

Peťuldo - závislost na netu? To je ještě dobrý ;-) Já mám závislost na čokoládě :-(
Takže Mišák stojí bez držení to je fakt frajer. Začíná se nám to tady pěkně rozbíhat, už jsou to přestávají být miminka a jsou z nich opravdu batolata.

Hezký večer, já jdu žehlit a sledovat Ordinaci.
 Petta

 
katkab
Zasloužilá kecalka 748 příspěvků 01.06.06 21:22

Holky zdarec!!!

Že teda to počasí na MDD opravdu nezklamalo! V Brně bylo chvilku slunko, pak zataženo a vrchol bouřka tuším kolem čtvrté s kroupama. Doma zima jak blázen, takže opět topíme jedněma wafkama. To bude vyúčtování cha cha!

Děvčata, stále nevím jestli jsem opravdu vyhrála ty lístky. Koukejte v sobotu na eso a jestli tam uslyšíte jméno Kateřina Vurbsová z Brna tak to jsem jááááááá. Dívný ale je,ž e koncert už je v pondělí. Tak jestli se to dozvím ofic v sobotu a v pondělí už to je, tak to je silně na prd. Jinak je to moje první výhra v životě, teda krom dětí a teď Zdeňka.

K prvním krůčkům - pamatuju si to jako dneska když Honzík udělal svých prvních jedenáct krůčků. Jeli jsme na dovču a já už nevím proč, ale měl tenkrát dupačky, tak to odchodil bosky a v nich. Počítali jsme to nahlas, ach jo, to to fakt tak letí. Dneska je mu 12 a chodí už sám a kamkoliv si dojde. Dneska mamce pro ledňáka např.

Brno, kdy dáme nějakej srazík zase????? Já můžu po 16 červnu kdykoliv! Co kdyby jsme jeli na přehradu hromadně na procházku? Tak napište jak se vám to hodí.

Dáši, ty jsi tak chytrá! vždycky nám tak všem poradíš s těma lékama. Já mám jaksi takovou úctu k takovým chytrým hlavičkám. A ještě v bílých oblečkách........

U nás, lucinka je převelice protivná už druhej den. Jakmile jí něco nejde, nebo jí něco vezmu, např. korunu z pusy, tak řev, jako by nás vraždili. Jinak jí šíleně chutná ta dobrá matka, bílá, což mám hroznou radost, protože předtím baštila jenom „nezdravý pribiňáčky“. Od zítřka jí v té její nevrlé náladě podpořím, páč jsem se rozhodla že už nebude polední jídlo bašti z flašky, ale lžičkou, tak uvidíme.

Holky pa pa pa pa všechny maminky zdravím. A našim miminkům krásný zbytek jejich mezinárodního dne.

Volím zelený, to je asi hlas do prázdna co?! Paroubek fuj fuj, je opravdu jako musolini diktátor. Ale ty prašule od ledna už nám nikdo vzít nemůže ne?!

 
DD
Kecalka 337 příspěvků 01.06.06 22:51

Inge,

ctvrtek mam zatim volny, tak muzeme jit na prochajdu když bude hezky nebo i k nam na kafco když bude lít, protoze ten bazen v kaskadach - to je u nas v dome. Svet je fakt maly. Pockame na vás u vchodu ve tři, jo?

Dáša

 
DD
Kecalka 337 příspěvků 01.06.06 23:01

Petto,

nez jsem se rozhodla pro tento konkretni teplomer, tak jsem si udelala „analyzu“ u kamarádek a znamych. Rada z nich mela usni teplomer, ktery jsem chtela puvodne, ale byl mi rozmluven. Musí se do nej kupovat hygienické krytky, záleží jak se na ucho - spis do ucha na:,–(í a podle toho meri. Takze se vysledná hodnota lisi mereni od mereni. Tento infra čelový je prý přesnější než ušní. (názor dvou mamin, které mají oba druhy - jedna kamarádka má totiž děti, které trpí na febrilní křeče a tak je pro ni kvalitní teploměr důležitý). Velká výhoda - můžu měřit i v noci když spinká. Zatím ho testujeme každý den a měří dobře (jednotlivá měření se neliší).
Až najdu nějakou „mouchu“ dám vědět.

Dáša

 
Nikkol
Zasloužilá kecalka 853 příspěvků 02.06.06 07:05

Hoj holky tak sem tu zase…heeč večer mne to chvili i pustilo na chat emimina tak sem byla ráda a chvili popovídala.Když zase nemám ICQ já nevim,co s tím dělám,ale včera sem ho zase zrušila chjooo.Takže čekám až bude mít tatka dobrou náladu a povrtá se v tom on…
Venku to ted za okny vypadá na krásný den,no to sem docela ráda,jelikož těch brrr ubrečených dnů už bylo dost.Slyšeli ste to také někdo?Že prý letos má být hnusné léto achjoooo.No a náš tatka stále váhal,zda někam pojedeme či nee a tato předpověd ho tak vyděsila,že asik ano.No uvidíme.
Zítra odjíždím k rodičům na první oslavu narozenin k mým rodičům,no to sem zvědavá jaká bude… těšim se více na tu druhou,která proběhne až 13.června kvůli dortu,ale to neva malý z toho stejně nemá moc rozum.
Máte koupené všichni nové botajdy pro prcky a pokud ano máte sandálky nebo plné?Mne čeká nákup sandálek a když bude hnusné léto a pokud začne chodit,tak je budeme mít více na doma, no co nadělám.
Já si včera udělala radost sem úchylná na medídka Pů a vešla sem do papírnictví,že juknu jaký mají balící papíry a jestli nemají větší než 10070 do toho by se mi asik odstrkovadlo na zabalení nevešlo,že?A měli nu a dokonce s medvídkem PŮ prvně sem viděla na růžovém podkladu a říkám si,ale ale to nee asi nemůžu koupit pro kluka,ne?No a pak sem objevila na zeleném a to už sem věděla,že za chvili si ho povezu domů.Je to rozměr 20070 a to odstrkovadlo se tam zabalí akorát.Takže mi žádný papír na jiný dárek nezbyde, no uvidím, zda v tejdnu nepřikoupim ještě jeden.Je vážně sladkej ten papír, myslim.Také bych si asik už měla zase pohrát s fotkami vložit do galerky a obnovit stránky na rodině.
K teploměrům měříme ted klasickým,jelikož nám odešli v digitálu baterky a nejsou lidi,kdo by je koupil…pokud má teplotu tak ten obyčejný je tak rychlej,že žasnu pokud ji nemá stojí skoro na místě,ale už na Fil poznám zhruba kdy ji má a kdy nee i přestože se projevuje často normálně.
Trénujeme Filiho k prvním krůčkům,ale stále končíme na zadku,co teda miluje řádit s aktivním chodítkem a lézt po postelich,gau­čích,apod…Jo a když ho něco zaujme, měníme se v tryskomyš/leze tak,že i já mám co dělat,abych ho chytla/.
Taak prozatim vše a paaa Nikkol a Fil

 
magratka
Zasloužilá kecalka 850 příspěvků 02.06.06 07:36

Takže na začátek trochu těch blahopřání.O vi­kendu tu nebudu tak musím i předběžně.

Všechno nejlepší Emičce k dnešním prvním narozeninám.

Všechno nejlepší Karolínce k zítřejším prvním narozeninám.

Všechno nejlepší Martínkovi k nedělním prvním narozeninám.

Já kojím na dobrou noc a na dobré ráno, jinak Míša pije čistou vodu.

Teď mi sedí na klíně, ale před chvílí se rozčiloval u zavřených dveří do ložnice, chodí mi tam devastovat žaluzie na balkonových dveřích. Tůdle nůdle, neotevřu.

Magrátka a Míša

 
Matty
Kecalka 442 příspěvků 02.06.06 09:05

Ahojky ženský,
tak jsme včera přežili útok zubařky,no myslím z nás byla hotová.přišli jsme všichni naráz(tedy kromě taťky).
Abych nezapomněla,přejeme všem oslavencům vše nej… Emičce,Karolín­ce,Martínkovi.
Nějaký srazík by bodl,musíme se domluvit a ta přehrada není špatný nápad.
Příští týden nás čeká hon na medvěda a křtiny.Už se těším,jen jsem zvědavá jak to dopadne.Hon na medvěda vymyslela má šílená starší sestra,jejímu muži říkají medvěde a na narozky mu připravili onen hon.Jen trnu hrůzou co vymyslela,vzhledem k tomu,že mi včera volala,abychom si sebou vzali brýle,pokud možno lyžařské:-OOONo napadaj mě šílený věci…
No dítě se dožaduje pozornosti a to jsem si myslela,že když v pět vstávala,že by mohla i chvíli spát,tak asi ne…
 Matty

 
Jerrysek
Kecalka 499 příspěvků 02.06.06 09:27

PADESÁTÁ!!!!!! hahahaha :-D :-D

Ahoj holky, opět po delší době se hlásí jedna flákačka z Brna, teda flákačka nejsem to ne, jen teď flákám nějak vás. Furt někde lítám s holkama a večer padám únavou. Tak ani nečtu, nemám ani přečten deníček, ale díky za něj.

Holky, brňandy, srazík na přehradě proč ne, supr nápad!!! Minulej týden jsem tam byla na procházce s Adel, tak jsem pěkně pokecaly, ona teď nemá net doma, ale od července se stěhuje a netík mít už bude, tak se opět připojí.

Add očkování: nadmíru velká spokojenost, Leonka ani nezaplakala! Byla to holka statečná! Teď nás čeká za týden druhé a pak za 3 týdny třetí. Volíme urychlenou variantu, vzhledem k výskytu klíšťat. Jo a mimochodem ve středu jsem byla a holkama v lesíku u Bosonožské hájovny a studánky a co myslíte, já měla klíště, snad po 15ti letech.....no snad nebylo infikovaný…Holky naštěstí bez klíštěte!

Jinak nevím už co psát…

Jen: MIREČKO, AŤ SE VÁM ZÍTŘEJŠÍ DEN VYDAŘÍ, PĚKNĚ SI HO UŽIJ!!!!! A MANŽA S KARLOSKOU SAMOZŘEJMĚ TAKY! A KAROLÍNCE VŠECHNO NEJ A NEJ A NEJ K ROČKU.

Dále Emmiče a Martínkovi,taky jak jinak, než všechno nej k prvnímu ročku.

Tak mizím, pápá Jana

PS: KačkoB: psala jsem Ti ve středu na icq… včera jsme nikde nebyli, ohlásili se naši a brácha s Evčou, že dojdou k nám popřát holkám.

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 Další »

Reklama


Reklama