Dyslexie - hrozba pro školáka ? 3. díl

Rodičovství

Výzkumy ukázaly, že při dyslexii není správná koordinace mezi pravou a levou hemisférou mozku. Pokusy ukázaly, že levou hemisférou mluvíme a rozumíme řeči a naopak pravou hemisféru používáme ke zpracování tvarů, písmen, prostorové orientaci. Levá hemisféra se orientuje na procesy analytické a syntetizační a pravá hemisféra na podněty celkově názorové a emocionální. Pokud dítě začíná číst, luští tvary písmen, pak zaměstnává pravou hemisféru. Jakmile začne číst po významu slov, přesouvá se aktivita mozku do hemisféry levé. Pokud má tedy počáteční výuka čtení probíhat bez problémů, musí obě hemisféry spolupracovat, žádná z nich nesmí být v dominantním postavení.

################

##

Dá se říci, že dyslektické děti jsou v určité oblasti vývojově opožděny za ostatními dětmi. Toto opoždění se dá za pomoci určitých cvičení zmírnit, u některých jedinců však potíže přetrvávají po celý život.

Prvotní příčinou špatného čtení je neschopnost rozeznávat písmenka, zapamatovat si je, skládat z nich slova, věty.Dyslektici také trpí poruchami vnímání, špatně kreslí, mají potíže s pohybovou koordinací (pletou si levou a pravou stranu), projevují se u nich poruchy řeči a komunikace, mají problémové chování.

Dyslektické děti jsou často stresovány pro ně vysokými nároky okolí - rodiny, učitelů, spolužáků - může dojít k vyvolání neurotických reakcí (nevyrovnanost, náladovost, strach, úzkost odpor k učiteli, odpor ke škole, odpor k učení), které celý proces nápravy ubrzďují.

  Projevy dyslexie dle věku dítěte: ****
Dítě ve věku od 3 do 5 let: .{type:disc}

 • Nezajímá se o slovní hry, jako je rýmování nebo slovní kopaná
 • Má problém s učením dětských říkanek
 • Často komolí slova a používá i nadále dětské žvatlání
 • Nerozpozná písmena ve svém jménu
 • Má problémy se zapamatováním názvů písmen, čísel nebo dní v týdnu.

Prvňáček (6-7let): .{type:disc}

 • Neumí rozpoznat a napsat písmena nebo své jméno či používá špatnou výslovnost
 • Má problém s dělením slov na slabiky
 • Nadále těžko rozpoznává slova, která se rýmují
 • Neumí spojovat písmena se zvuky
 • Neumí rozpoznávat fonémy (zeptejte se: co začíná stejně jako kočka: postel, bota nebo kost?)
 • Neumí přečíst běžná jednoslabičná slova
 • Dělá ve čtení chyby naznačující, že nedokáže spojovat zvuky s písmeny
 • Stěžuje si, jak je čtení obtížné, a odmítá se v něm procvičovat.

Dítě od 2 třídy a výše: .{type:disc}

 • Špatně vyslovuje či komolí dlouhá a složitá slova
 • Plete si slova, která znějí podobně
 • Mluví překotně a nadužívá prázdná slova typu jako, prostě atd
 • Má problém se zapamatováním dat, jmen či telefonních čísel
 • Má problém s čtením krátkých slov jako ten, v, na a podobně
 • Při čtení mnohoslabičných slov spíše hádá, než čte
 • Vynechává celé části delších slov
 • Při hlasitém čtení často nahrazuje složitá slova jednoduchými, například auto za automobil
 • Má velmi špatnou úpravu písma a špatný pravopis
 • Má problém napsat písemné práce v daném časovém limitu
 • Má nepřekonatelný strach z hlasitého čtení.

Výše uvedené projevy mohou mít různé příčiny a zdaleka to nemusejí být první projevy dyslexie.

V různé míře a kombinaci tyto zvláštnosti signalizují opožděný psychomotorický vývoj, opoždění ve vývoji řeči, vliv nepodnětného rodinného prostředí a obtíže další.

Zároveň však mírné odchylky od běžného vývoje nemusejí znamenat vůbec nic. Jsou projevem variability, která ve vývoji lidského druhu existuje. V každém případě ale znamenají: „Pozor, něco není v pořádku!"

Hodnotilo 2 lidí. Score 4.5.

Reklama


Reklama

 Váš příspěvek
 
eeginstitut.cz  31.10.10 11:24
dyslexie a co dál

příčin dyslexie je mnoho, nejčastější je malá vada v levé hemisféře mozku, ale úlohu hraje i pravá hemisféra, mozeček a struktury podkorové. Diagnoza typu dyslexie je velmi obtížná,ale pokouší se o ní neurofyziologie -vyšetření mapy mozku (QEEG).
Po vyšetření je možné posilovat pedagogické a logopedické metody nápravy rovněž přímým působením na mozek za pomocí metody EEGBiofeedback. Máme dobré zkušenosti s komplexní léčbou dyslexie a jiných dys- problémů u školáků. Co se týče koordinace levé a pravé hemisféry je EEG Biofeedback jedinou metodou cíleně působící zlepšení koordinace.

 
Anulka
Ukecaná baba ;) 2236 příspěvků 31.10.10 13:21

tak nás čeká vyšetření v úterý. Eli je ve 3.tř. a když měla za sebou 1.pololetí první, byli jsme a prý je to ještě brzy. Dle diktátu, písma atd. se tř.uč. jeví jako dysortografik, už prostřední syn měl tuhle diagnózu či problém nebo jak to nazvat. Tak jsem sama zvědavá.

 
Alfabet  21.07.12 13:42

Dobrý den,
Provozujeme online poradnu, která se zaměřuje na problematiku SPUCH u dětí. Poradna funguje zdarma 24 hodin denně a najdete ji na adrese http://poradna.alfabet.cz. Mohou se na nás obrátit rodiče dětí se SPUCH, učitelé ale i další lidé, které zajímá tato problematika.

Vložit nový komentář