KŘESŤANSKÉ JESLIČKY, č. 10 - Příběh o žízni a vodě

Rodičovství
  • 11.05.06

Polední slunce stálo tak vysoko, že hora Ébal nevrhala téměř žádný stín. Vzduch se vlnil a trsy zažloutlé trávy v rozpukané půdě marně čekaly na vláhu nebo aspoň osvěžující vítr. Nedočkají se ještě dobrých šest měsíců. Sycharské domky se zdály úplně prázdné a opuštěné. Z některých se ale občas ozvalo tlumené zachrápání. To lidé, zmožení vedrem vyhledali stín a čas do příchodu snesitelnějších odpoledních teplot se rozhodli trávit spánkem.

Náhle se v jednom příbytku otevřely dveře a ven vyšla žena oděná v modré vyšívané tunice. Nesla prázdný džbán. Opatrně se rozhlédla po okolí, a pak spěšně zamířila po cestě vedoucí k polím. Zlaté náramky na rukou jemně cinkaly. Při chůzi se občas kradmo ohlédla, jakoby nechtěla být viděna. V domě, od kterého se pomalu vzdalovala, vyspával vínem zmožený Šóbab.

Předchozí noci se vrátil z Jeruzaléma rozladěný, protože obchody nešly, tak jak si představoval. Jel jako vždy v tuto roční dobu prodávat ječmen na tržiště v chrámu. Zrovna smlouval s římským obchodníkem, který měl zájem o většinu nákladu, když do chrámu vtrhl „…ten rozzuřený učitel se svými následovníky.“ Podle Šóbaba se vůbec neovládal a švihal kolem sebe provazem hlava nehlava. Křičel, že trhovci znesvětili Boží chrám! Některým obchodníkům dokonce převrátil stoly a rozbíjel nádobí. Penězoměnci se prý po tom řádění už těžko někdy dopočítají. Šóbab v tom zmatku koukal radši rychle zmizet a byl rád, když své zboží prodal na předměstí pod cenou. Vliv toho muže, Ježíše, podle Šóbabova vyprávění, mezi Židy roste. Říká se, že umí dělat zázraky, ale farizeové jsem kvůli němu rozpálení doběla.

Cesta mizela za hlohovým křoviskem. Tam se mírně stáčela ze svahu směrem k napajedlům. Z vesnice tam nebylo vidět, a tak Eliada zvolnila krok. Sychar nepatřil mezi města s vysokou úrovní morálky. Žilo zde ale dost Židů, kteří se i přes manželství se Samařankami drželi své víry. Eliada byla dcerou jednoho z nich. Její život se změnil, když otec zemřel. Bylo jí tehdy patnáct. Náhle byla jen dcerou ovdovělé Samařanky. Pocítila co je to chudoba a pohrdání. Jak ale brzy zjistila, Řekové ani jiní cizinci se jí neštítili, naopak. Vždy se objevil někdo, kdo byl za trochu přívětivosti ochoten platit jídlo, šaty a šperky. Šóbab byl za tři roky pátý. Doba chudoby tak pominula. Pohrdání ale zůstalo.

„No a co!“ vykřikla náhle a zastavila se v bojovné pozici, se džbánem místo štítu. Jakoby čekala nějaký útok. Chvíli tak stála, a pak jí ruce zas pomalu klesly dolů. Pomalu pokračovala v chůzi, ke studni to bylo už jen pár kroků. Došla už téměř na místo, když se jakoby odnikud vynořil hubený muž oblečený v bílé tunice. Kolem hlavy měl omotané bílé plátno, aby se chránil před žhavým sluncem. Do této chvíle zřejmě seděl ukrytý za kamenným příkrovem a hledal tam trochu stínu.

„Pokoj Tobě, paní. Dej mi, prosím, napít. Jsem na cestě do Galileje a zmohlo mě vedro.“

Eliada udiveně zvedla obočí.(„Hebrej! Nejspíš si ze mě chce udělat legraci. Až mu podám vodu, řekne, že od špinavé Samařanky vodu nechce. Tak to tedy ne!“)
Opatrně odpověděla: „Jak ty, Žid, můžeš chtít od Samařanky napít?“

Muž její otázku nechal bez odpovědi. Jen se tak zvláštně díval. Ten pohled v ní vyvolal nervozitu. „Kdybys znala Boha, a věděla, kdo jsem, sama bys mě požádala, abych ti dal živou vodu.“

(„O čem to mluví? Živou vodu? Nedostal úpal?“) Eliada začala horečnatě lovit z paměti střípky otcových vyučování a vyprávění. Vzpomněla si na Mojžíše, který udeřil holí do skály a vytryskl z ní pramen. A také na Jákoba…
„Pane, vždyť nemáš vědro. A co myslíš tou živou vodou? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám dal tuto studnu?“

Muž se lehce pousmál. V jeho očích se objevilo cosi něžného a laskavého. Pak promluvil s naléhavostí. „Nabízím ti vodu, která navěky uhasí tvou žízeň. Má moc stát se v tobě pramenem, ze kterého bude vyvěrat věčný život.“

Eliadě se rozbušilo srdce. Nerozuměla tomu, co jí říkal. Ale pomalu začala chápat, že tu jde o víc než o vodu ve studni. Z nějakého důvodu k tomu muži cítila důvěru. V těch jeho tmavých očích se zrcadlila nevyřčená otázka, která jí naplňovala obavou a radostným vzrušením zároveň. Nakonec špitla: „Pane, dej mi, prosím tu vodu!“ Muž přikývl. „Ano.“ A jakoby ledabyle dodal: „Běž teď pro svého muže a oba přijďte sem.!“

Dívka zatajila dech. (Co až se dozví, kdo jsem? Plivne na mě a odejde? Začne házet kameny?) Představa, že by před toho muže, který byl nejspíš prorokem, přivedla vínem páchnoucího Šóbaba, byla nemyslitelná. Ten pomazaný muž by jistě poznal, jak se věci mají.
Zkusila malý úhybný manévr. „Já nemám manžela.“
Cizinec na ní upřel svůj pohled. Sklopila oči a nervozně zachytila neposlušný pramen vlasů a schovala ho pod šátek.
„To je pravda, Eliado. Nemáš manžela. Měla jsi pět mužů. Ale ani ten poslední, s kterým jsi teď, není tvůj manžel.“ Neřekl to s pohrdáním, na které byla zvyklá. Spíš to znělo, jakoby mu to bylo strašně líto.
Svět se s ní roztočil. Srdce cítila až v krku. Vzpomněla si na otce, jak jí houpával na kolenou a říkával: „Dali jsme ti jméno Eliada (pozn. autorky: hebrejsky "Bůh ví“), abys věděla, že Bůh o tobě vždy ví, a že je vždy s tebou." Červenala se až ke kořínkům vlasů. Rozhodla se, že zkusí odvést hovor jinam. „Pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře. Židé ale říkají, že Bůh se má uctívat v Jeruzalémě!“
Přikývl. „Blíží se doba, kdy lidem nepůjde o to, kde budou Boha uctívat. Záchrana přichází skrze židovský národ. Ale brzy všichni, kteří Boha opravdově ctí, ho budou uctívat v Duchu a v pravdě. A to si Otec přeje.“

(Zvláštní slova! Žádný prorok tak nemluví. Není to tedy prorok! Je to snad..!)
„Vím, že má přijít Mesiáš, zvaný Kristus“, vyhrkla. A náhle, ještě dřív než to vyslovil, znala pravdu.
„Jsem to já.“ Prosté konstatování faktu. V té větě nebyla ani stopa po vychloubání. Bylo to úplně přirozené. Příroda kolem se na chvíli ztišila a vzduch naplnilo majestátní ticho. Eliada upustila džbán a poklekla. Celý její život prožitý až do této chvíle se náhle scvrkl do malé nevzhledné skvrny. Uvědomila si, že pláče. V závoji slz se přiznávala ke všemu, co kdy zamkla na dně srdce. A ta skvrna, jakoby najednou začala blednout. A než Ježíš vytáhl ze studny džbán plný osvěžující vody a dal jí pít, zmizela úplně.

Vzhlédla k němu a udiveně si prohlížela jeho prachem pokryté tváře, které teď nesly stopy po slzách. Usmíval se na ni. Vstala a otřela si oči. Až teď si všimla skupinky mužů, kteří s nechápavým a pobouřeným pohledem tiše sledovali, co se děje. Bylo jí to jedno. Plná nové nečekané radosti se rozeběhla zpátky do města. Aby to mohla říct všem.

P.S. Je to jen volná inspirace, ale originál je ale originál :o). Takže - jak to bylo doopravdy sepsal apoštol Jan. Je to kapitola 4. Hezké počtení!

Vaše Karolinka

Hodnotilo 0 lidí. Score 0.0.

Reklama


Reklama

 Váš příspěvek
 
karolina2
Zasloužilá kecalka 534 příspěvků 11.05.06 22:35

Ahoj Jesličkandy,

chi chi, tak já si tedy přidám první komentář :).

Tatínka máme na modlitební a princezna konečně usnula, tak mám čas být s vámi. Máme se požehnaně, i přes tu vytíženost. To ale znáte samy.

Už týden je Eliška úplně bez kojení a zvládla to na jedničku. Asi jednou denně se tedy zeptá, jestli bude „máko“, ale pokaždé úplně v pohodě přijme, když řeknu, že ne. Trochu je teď, beruška, nemocná. Včera na procházce se zlila vodou, a i když jsem jí zabalila do cejchy, kterou jsem měla s sebou, hodně nastydla. Tak jí teď strašně teče z nosu a chrápe jako horník po šichtě. Uplynulá noc byla dost krušná.

Já jsem dnes byla s kamarádkou na výletě v Polsku. Kuba byl tak zlatý, že hlídal. Za odměnu jsem mu přivezla nugátové bombóny :). Eliška dostala slušivý letní komplet a sobě jsem „nadělila“ sexy tričko (teda - podle mě :))).
K novinkám taky musím dodat, že jsem se přihlásila do korespondenčního rekvalifikačního kurzu podvojného účetnictví. Tak jsem na sebe zvědavá.

Dnes jsem si uvědomila, jak he to letošní jaro pořád studené. Tak doufám, že bude teplé léto, potřebuju prohřát kosti :). Už se moc těším na dovolenou. Pojedeme s přáteli ze sboru, na hory na liberecku, a bude nás asi velká banda.
Kam se chystáte vy?

Modlitební za příbuzné a přátele - Měla bych takový návrh. Součástí seznamu, který rozesílám, by mohl být i seznam osob, za které se modlit. Navrhuji, abyste - kdo chcete - mi poslali mailem nebo přes SZ jednu až dvě osoby + za co se modlit. Já to přidám k seznamu. Jste pro?

Tak se mějte královsky! A nezapomínejte, že jste Boží děti a Jeho dědicové!

Vaše Karolinka a Eliška (21m + 9d)

P.S. Zkušenější maminky, prosím o malou radu. Když jste odstavily, za jak dlouho se vám přestalo tvořit mléko? Moc díky.

P.P.S. Aktuálně: Eliška má horečku. Prosíme za modlitby. Díky!

 
jankaI
Kecalka 268 příspěvků 11.05.06 23:22

Tak druhá…

Karolínko, moc pěkná volná inspirace.:)
Budem na vás myslet, ať je Elišce líp, my už jsme bez horeček, zato samý pupenec. Tváře jako když by byla celý den na slunci:(

Ještě kopíruju komentářek, co jsem psala do minulého deníčku:

Lamvinku, a jak často kojíš? Třeba je to jen přechodné.
Já Báru večer zatím jen kojím (kaši nedávám, nejspíš začnem kolem 6hod.) a přijde mi někdy, že se jí nechce pít, pak třeba na chvilku usne a zas se vzbudí a chce se dopít, usíná u prsa -no, nevím, jestli mě nemá místo dudlíku, který nemá:)
Taky chci kojit co nejdýl, tak snad to půjde. (jediný problém mám, že bych měla absolvovat přeočkování proti tetanu ( jsem byla skoro před 15lety, což je hranice) a když kojím, tak to nejde:(((
Tak nevím, jestli když Báru odstavím a pak bych třeba za týden zas mohla, jestli ještě bude chtít? Uvidíme…

Stazko, to je fajn, že je mimčo v pořádku, užívej si to.

Dnes má manža narozeniny, zítra přijede domů, tak už se mooooc těším:)

mějte se

Janka

 
sarah3
Ukecaná baba ;) 2144 příspěvků 12.05.06 10:16

Ahoj holky,

tentokrát až třetí;-)))

Karolinko, tenhle příběh je jeden z mých nejoblíbenějších! Originál je fajn, ale tvá verze taky;-) Ještě mám ráda verzi od Spirituálů, jestli to znáte, jmenuje se to Poutník a dívka…

Janko, Karolinko, ať se vaše holčičky brzo uzdraví!!! Posílám motlitbu.

Stazko, gratuluju k srdíčku!

Zazu, Maxíku, jo, téma diplonky je zajímavé, ale je to asi nadlidský úkol… Peru se s tím dost dlouho, snad to stinhnu dokončit včas:o) Zazu, takové paní učitelky by neměly učit, když to neumí a nemají k dětem vztah, to mě trápí, jako by si neuvědomovaly, že mohou svým příšerným přístupem dítě nenávratně poškodit… Kdybych mohla s matematikou nějak pomoci nebo aspoň poradit, napiš mi SZ.

K tématu zahrádka: Nevím, jestli jsem vyjádřila nejasně, asi to bylo trochu zmatené… Ale my žádnou zahrádku nemáme, bydlíme v Praze na sídlišti… I když při pohledu z okna vím, že zahrada je všude kolem. Vyrostla jsem na venkově, v domě se zahradou a tak jsem si práce na ní užila dost. Myslela jsem, že mě to nikdy přitahovat nebude, ale asi je to věkem, jak tady píšete a těch nádherných květech a rostlinkách, hned bych se taky zapojila…

Jinak k tématu kojení a prvňáčci nemůžu nic říct, nemám potřebné zkušenosti:-) Ale přeju vám Boží požehnání ohledně obojího!

Lamvinek, ať to s taťkou doma dobře zvládáte a rychle se uzdravuje!

Jo a ještě k dovoleným, asi pojedeme letos až koncem srpna do Českého Švýcarska, nikdy jsem tam nebyla, tak se moc těším. Budem chodit na výlety a tak.

Teda, to jsem napsala román…

Mějte krásný den!
Vaše Šárka (29DC :o)

 
Gerberka
Závislačka 3123 příspěvků 12.05.06 13:18

Ahoj holky,

také vás dneska zdravím.

KAROLÍNKO: syna jsem přestala kojit v 10 a půl měsících a mléko se mi tvořilo ještě asi půl roku po tom :-)). Prostě nosila jsem už normální podprsenky a tak, ale večer při sprchování vždycky pár kapek ještě vyteklo - ještě tak asi půl roku potom. Snad ti tak stačí.

Na klasickou dovolenou my nejezdíme už léta, děláme maximálně jednodenní výlety. Ono halt když stavíme svépomocí domek a ještě k tomu chceme druhé mimi, tak finanční rezerva se prostě hodi … nemůžeme mít všechno.

Já teda pořád tajně doufám, že přechod ze školky do školy nebude tak dramatický jako přechod z „bytí doma“ do školky před třemi lety, protože to jsem se psychicky málem zhroutila :-((((. Navíc jsme se s manžílkem dohodli, že na podzim se vrhneme do snažení o druhé mimi. Tak nevím.

KAROLÍNKO: ještě k těm modlitebním skupinkám - stále nevím, kam ti mám poslat svou emailovou adresu, když jsem ti poslala soukromou zprávu. Nerozumím tomu.

STAZI: gratuluju k prvnímu dobrému UTZ

ŠÁRKO: neboj, to zvládneš, tu diplomku. Pro mě byly nejhorší ústní státnice. Potom bude oslava veliká a promoce taky!!! To je sranda, já jsem dneska 27 DC - to je o dva dny od tebe :-))))

Gerberka

 
sarah3
Ukecaná baba ;) 2144 příspěvků 12.05.06 13:26

Ahoj Gerberko,

to je sranda, jenže já měla už být 1DC a tak jsem z toho trošku vedle…:-)))))

Šárka

 
sarah3
Ukecaná baba ;) 2144 příspěvků 12.05.06 13:34

Vlastně 3DC…:-O

 
maxik
Kelišová 5774 příspěvků 12.05.06 13:35

ŠÁRKA
A nejsi tak třeba náhodou 4+1tt? :o))))))))

 
maxik
Kelišová 5774 příspěvků 12.05.06 13:38

Vlastně 4+3TT :-)))))))))))

 
sarah3
Ukecaná baba ;) 2144 příspěvků 12.05.06 13:40

Evi, myslíš? Já nevím… Je mi fajn, žádný příznaky, jen jsme už 14 dní dost protivná, chudák manžel ;-)))

 
maxik
Kelišová 5774 příspěvků 12.05.06 13:41

Nejsem gynekolog :o) Já to nepoznala vůbec; jen se mi zdálo, že problémy se šéfkou nějak hůř snáším, a on se to zahnízďoval Dalísek ;-)

 
sarah3
Ukecaná baba ;) 2144 příspěvků 12.05.06 13:49

No, zapomeneme na to… :-) Pokud MS nedorazí do neděli, testnu před schromážděním…

 
maxik
Kelišová 5774 příspěvků 12.05.06 13:51

Rozumné ;-).

 
stazka
Kelišová 5513 příspěvků 12.05.06 16:47

SARKA - Nenechavej me v tom samotnou!!!!! Koukej dohanet!!! Prece nebudes cekat AZ do nedele!!!!!

 
maxik
Kelišová 5774 příspěvků 12.05.06 16:50

Neboj, Stázko, stejně to nejspíš nevydrží ;-)

 
sarah3
Ukecaná baba ;) 2144 příspěvků 12.05.06 17:02

No toto;-))))

Holky, vy mě úplně pomatete:-O

 
stazka
Kelišová 5513 příspěvků 12.05.06 17:15

Protivnost je typickej tehupriznak - drzi se me jako kliste. ja ji mam na studenty ve skole..... :-))

tak sarko, nenapinej, jo?!?

 
Demi
Závislačka 3912 příspěvků 12.05.06 17:24

Ahoj holky,

jen tak na skok sem k vám zajdu, protože za chvíli odjíždíme k našim a nemám ještě sbaleno.

Koukám koukám, jak se nám tady pěkně daří Stázko, a možná i Šárko - tak nás nenapínej a udělej si testík :-)

Karolínko: moc hezky je to napsáno. Mám ráda různě zpracované biblické příběhy. Věřím, že jsme si ten tvůj nepřečetly jen my.

Janko: tak co Baruška, už se jí daří lépe? O šesté nemoci jsem něco četla, naštěstí to není nic tak závažného. Ikdyž u dítěte je vlastně závažné snad všechno. Ať se brzy uzdraví!

Tak pa, děvčata, a ať nám to tady při tom krásném jaru pěkně pučí :-)

Demi+Honzík (dnes 11m)

 
karolina2
Zasloužilá kecalka 534 příspěvků 12.05.06 20:54

Ahojky,

tak dnes už jsme bez horečky, ale rýma fakt hrozná. Eli už má nosánek úplně odřenej. Tak jsem dneska koupila odsávací hadičky. Loni na podzim, když jsme měli naposledy rýmu, se nám hodně osvědčily. Elišku to hrozně baví. Vždycky si chce sama držet tu rourku v nosánku :).
Tatínek nám do neděle odjel, tak už jsem trochu ustýskaná. Zítra se chystáme sejít s anulenkou, tak snad budeme mít hezké počasí.

sarah3 - Poutníka a dívku znám! Je to moc pěkný. Vidíš, na to jsem ani nevzpomněla.
Jo a já jsem taky pro testík :o))))))).

Gerberka - Jejda. Půl roku? Tak to jsem nečekala. A co citlivost? Já mám teď dost problémy, když se o mě Eli třeba opře, nebo jí prostě nesu v náručí, tak to docela bolí. To doufám přejde dřív, než za půl roku…?
A jak už jsem psala, tvoje soukromá zpráva mi nějak nedorazila. Tak to zkus znova, ju?

Tak holčinky - krásný a požehnaný víkend a nádherné setkání s Pánem na bohoslužbách. Ať už v sobotu nebo v neděli.

Karolinka a Eliška (21m + 10d)

 
lamvinek
Zasloužilá kecalka 728 příspěvků 13.05.06 19:18

Ahoj jesličkandy koukám že jsem zaspala novej deníček.
A jako vždy krásný musím se přiznat tenhle neznám no je toho asi moc co ještě nevím je třeba se stále učit.
Karoli já když jsem odstavovala druhou dcerku tak to vyšumělo do šesti týdnu,ale dej pozor at ti mléko nezatvrdne a nedostaneš zánět.Dává se na to lék zvaž to.Záleží jak často jsi kojila když jsi přestala,pokud to bylo více než dvakrát za den tak ji zkus dávat jednou denně at si prsa pomalu odvykají.

Vídíš já mám opačnej rpoblém mléka ubývá .

Šari kojím malou asi 5× za 24/h i když má v poledne polévku a večer kašičku vzdy musím dokojit.když jsem kaši vynechala budila se mi co 3 hodiny v noci a tak vstává jednou za noc.Psala jsem na www.kojení ale zatím mi nikdo neodepsal.Tak doufám že se to obnoví je fakt že máme doma dost stresu s manželem a ted i s Anetkou ve středu má jít trhat nosní mandle a od včerejška začíná mít rýmu a kašel tak dlouho jsme čekali na termín a ted tohle doufám že se to upraví babička ji krmí cibulovým sirupem fuj já ho nesnáším od dětství kdy mě s ním krmila moje mamka.Stříkame do nosu no uvidíme jestli to poleví má už i po odběrech zase všechno absolvovat znovu ach jo.Doufám že to vyjde.

Tak už se těším na další testík snad bude pozitivní co?

Zuzanka zatím nemůže usnout dneska jsem ji zanedbávala musel hlídat tati a postýlka natírala jsem pergolu a lavičky na zahradě ale udělal sew takový vítr že jsem to nedodělala začaly mě bolet prsa tak jsem toho radši nechala at si neuženu zánět.

Karoli doufám že brouček se ti uzdravil.

Holky dostala jsem krásnou pohádku pro děti o třech dětech Kmínkovi,Rozmarince a to třetí si nemužu vzpomenout je to křestanská pohádky znáte ji?Dostala jsem ji od jedné paní co chodí k nám na středisko.Holkám se moc líbila.
Tak budu muset končit čeká na mě hora prádla a mužík je mu už trošku líp v pondělí jdeme vytahovat stehy,doufám že tamn dojdeme nemám řidičák tak musíme autobusy taky mohli dávat sanitky o těch berlích je to hruza nekdy se na něj utrhnu že pořád něco chce nemuže za to ale já nějak nestíhám večer jsem uplně grogy.
Tak požehnaný víkend všem Barča a šmudlíci

 
karolina2
Zasloužilá kecalka 534 příspěvků 13.05.06 20:58

Ahoj Jesličkandy,

tak na to, že máme tatínka pryč, jsme se dnes měly moc fajn. Vzájemně jsme se nezlobily a rýma je na ústupu. Dopoledne jsem měla hlídání, tak jsem plela mrkev a doděla poslední dva metry jahod (byl nejvyšší čas, už jsou krásně rozkvetlý). Odpoledne se dalo dost do deště, tak jsem trochu uklízela a Eli koukala na pohádky. Zítra se nám po obědě taťka vrací, ale moc ho asi neužijem. Hned vyrážíme na schromko a tam je všech :).

lamvínek - Zánět mi, myslím, nehrozí. Odstavovala jsem hodně pozvolna (asi třičtvrtě roku) a prsa nijak tvrdý ani nalitý nemám. Jen na dotyk jsou bradavky dost citlivé. Tak to snad bude v pohodě.

Hezký zbytek víkendu, kočky :).

Karolinka a Eliška (21m + 11d)

 
sarah3
Ukecaná baba ;) 2144 příspěvků 14.05.06 08:33

Holky, omlouvám se za poplach, testování se nekonalo, dnes dorazila MS…

Krásnou neděli všem!

Šárka

 
karolina2
Zasloužilá kecalka 534 příspěvků 14.05.06 20:56

Ahojky,

jen krátce.

Máme se dobře. O shromáždění jsme tedy dnes přišli. Eliška usnula až ve tři odpoledne a spala až do pěti. Bohoslužbu máme od čtyř, takže tak :).

sarah3 - To je mi líto. Ale nezoufej. V pravý čas to přijde!

Krásný a požehnaný nový týden všem!

Karolinka a Eliška (21m + 12d)

 
Zazu
Kecalka 214 příspěvků 16.05.06 14:31

Ahoj děvčátka,
KAROLINKO-deníček je zase moc hezký,i když se opět opakuji,ale nenapsat ti to, mi nedá.Jsi takový literární šikula.
K tomu mat.mléku:po prvním kojení jsem si ještě po dvou a půl letech,při mírném stisku bradavky dokázala vymáčknout kapičku mléka.Dokonce jsem byla u lékaře,prý je to normální.Dal mi nějaké tablety,ale byl to sajrajt,takže jsem je ani nejedla a zmizelo to samo. a už mě to nevadilo.Po druhém kojení jsem měla asi tak čtvrt roku trochu citlivější prsa a občas i nějaké mlíčko uteklo,ale postupně se to normalizovalo.Vydrž bude to fajn.

JANKO-jak jste oslavili manželovi narozky?

SARAH3-moc díky za ochotu pomoci.Určitě se ti ozvu,kdybychom potřebovali poradit s učením.Žel máš pravdu,že jsme narazili na několik dost špatných učitelek,ale díky Bohu je to teď lepší.Jana,ale školu pořád nemá ráda,někdy je to dost náročné.
Je mi líto,že se vám mimi zatím nezdařilo,ale neboj,třeba tyto menses budou tvoje ,na dlouhou dobu devíti měsíců,posled­ní.Alespoň ti to moc přeji.

STAZKO-to je fajn,že je miminko v pořádku.Hezky si to užívej a z protivnosti si nic nedělej,když se bouří hormony,nedá se dělat nic víc než čekat až to přejde.Taky jsem se dost nadováděla.Každý moudrý partner to pochopí.Už jste řekli radostnou událost prarodičům?

LAMVINKU-Knížku pohádek o Kmínkovi,Lu­pínkovi a Rozmarínce také znám a patří do oblíbeného repertoáru našich dětí.Hlavně kapitola o zlobivé myšce.
Rozumím ti ,že jsi večer unavená a občas se na manžela zlobíš.Někdy mi je úplně stejně.Už to budou dva měsíce,co mi doma také překáží berle a jsem skoro na všechno sama.Večer sotva pletu nohama.Tak ti přeji novou milost od Hospodina,aby jsi to zvládala a nebyla unavená.Neboj brzy bude lépe.
Všem vám přeji požehnaný den a zdravíčko pro všechny marody.
 Zazu

 
Demi
Závislačka 3912 příspěvků 16.05.06 14:42

Ahoj holky,

to nám to jaro mění své podoby, že? Rána jsou slunečná a odpoledne fouká a prší. No nic, také doufám, že se to ustálí. Venku se mi suší prádlo, tak bych moc nejásala, kdyby se znova vypralo na dešti :-))

Karolínko: pokud jde o kojení, už jsem se tady zmiňovala, že můj Honzík se odstavuje sám. Já proto nemusím dělat vůbec nic a tvorba mléka postupně klesá, aniž bych to nějak pociťovala ve formě tvrdlin a zánětu. Moje dítě si holt laktaci řídí samo. Ale že by z prsou ještě nějakou dobu mohlo vytékat mlíčko či obdobný sekret, jsem hodně slyšela. Záleží na množství prolaktinu v krvi.

Doufám, že budu moci kojit tak do konce června, kdy už bude mít Honzík první rok za sebou. Víc to asi nebude. No a pak ještě letos, dá-li Bůh, budu patřit mezi snažilky :-)

Tak zatím všem přeji požehnaný den!

Demi+Honzík (11m+4)

 
stazka
Kelišová 5513 příspěvků 17.05.06 16:43

ahojky holky,

prave jsem se vratila z Phy, dnes byl muj den D - prijimacky na dalkove studium AJ. Beru to tak, ze sem se tam byla jen podivat, jelikoz nas to delalo 180 a berou 15. Ne, ze bych mela malou viru, ze se nemohou stat zazraky, ale snazim se byt realista.

Dneska dle MS koncim 8.tyden, zitra jdu na odbery a s moci, mam zase malou dusicku, aby vsechno bylo v poradku. Posledni dny mi je docela dobre, ani me bricho neboli, tak doufam, ze je to OK. Jensem PRIIIIIIIIIIserne unavena. jak si odpoledne alespon na hodku nedachnu, jsem k nepouziti!! Takze, jdu na svuj obvykly program - kanapicko, polstarek a decka.

Zatim pa

Stazi, 8tt+0

 
karolina2
Zasloužilá kecalka 534 příspěvků 19.05.06 01:29

Ahoj holky,

je strááášně pozdě, tak jdu jen na skok. Nový deníček o pár dní odložím. Snad se na mě nebudete zlobit. Stejně jste se, jak se zdá, hodně rozletěli do světa :).

Tak dobrou a já se zase ozvu!

Karolinka a Eliška (21m + 17d)

 
maky
Zasloužilá kecalka 574 příspěvků 19.05.06 12:14

Ahoj holčinky, moc se omlouvám, že jsem tak dlouho nic nepsala, ale nějak jsem neměla náladu, tak jsem vám nechtěla zbytečně kazit tu vaši :-). Míša je teď docela náročný, hlavně pořád něco ničí, rozsypává, všechno počmáře, včetně sebe, a roztrhá. Navíc začíná zkoušet, co si může dovolit, takže mě každou chvíli něčím majzne a mě strašně vyčerpává na něj nekřičet a pořád do kola vysvětlovat, že je to ošklivé, že se to nedělá, když on mě přitom ještě třikrát praští. Už jsem se z toho trochu dostala, ale v první chvíli mě chytl děs, že budu mít malého násilníka :-(. Každopádně je vidět z pohledu do jeho očí, že on vůbec nechápe, co dělá; docela dost mi pomohl manžel postřehem, že stejně jako na nás dělá baf a nechce nikoho skutečně postrašit, jen se mu líbí, jak s ním hrajeme bafací hru, tak stejně nechce nikomu opravdu ublížit. No a pak taky jsem se nějak moc upnula na to miminko, takže pořád v hlavě řeším, že jsem asi nějaká divná, tj. v nepořádku, že to nejde. Kdybych alespoň měla normálně dlouhé cykly, ale já když mám negativní test, tak stejně musím čekat na MS, což mě deprimuje o to víc, že se to snažení tak vleče… Pořád si opakuju, Bůh ví, proč tě nechává čekat…pomáhá to tak nějak dlouhodobě, že vím, že se nic neděje bez hlubší příčiny, ale krátkodobím náladám pod psa, to nezabrání. Taky si pořád říkám, že se málo modlím tak nějak hluboce, že na Boha myslím mnohokrát denně, ale tak nějak ploše, bezvýrazně, věcně…
Pak jsem taky chtěla napsat, v souvislosti s humbukem kolem Šifry a tak, že si vždycky, když se mluví o kánonu Bible, o tom, proč ti křesťané vybrali zrovna tohle a ne něco jiného, že je to stejně podfuk, připomenu to co nám říkala jedna setra dominikánka (učila na VŠ exegezi), že kdo někdy četl evangelia a vůbec knihy SZ a NZ nemůže takle přemýšlet, že apokryfy, resp. pseudoevangelia jsou zajímavá, ale nemají v sobě tu lehkost, jasnost, přesnost, ten švih a půvab evangelií; samozřejmě kromě jiných vědeckých důkazů o pravosti. Tož tak.
Omlouvám se, že nebudu reagovat na jednotlivé příspěvky, ale snažím se poctivě číst, všem Boží požehnání, ať vám Duch svatý zpívá v srdci a vyžene z něj všechny chmury a strachy! Markéta a spící Mišula (17+1)

 
maky
Zasloužilá kecalka 574 příspěvků 19.05.06 12:17

Ještě jen: Demi díky za pochvalu synka, to vždycky potěší :-) Pravdu všichni říkají, že je celý po tatínkovi. Ten zas z legrace říká, jak tedy to dítě muže být hezké, když je po mně? :-)))).
Na té fotce po křtu jsi strašně krásná, hrozně je z ní cítit, jakou moc má prožitá svátost, Bůh vám žehnej! M

 
Demi
Závislačka 3912 příspěvků 23.05.06 13:14

Ahoj děvčátka,

tak se vám opět po delší odmlce hlásím. Mám chviličku, kdy Honzík po obědě spinká, ovšem práce dost, která mě ještě čeká. Ale neuteče :-))

Maky: také moc díky za pochvalu fotky. Už mi něco podobného pár lidí řeklo :-))

Chtěla jsem ti říct, aby ses netrápila těmi Míšovými výbuchy. Ono je to pro děti v jeho věku docela přirozené a asi tak, jak píšeš, s tou hrou na strašení. Myslím, že jiné děti jsou mnohem temperamentnější a třeba dokáží potrápit víc. Pamatuji se na klučíka od nás z ulice, o kterém jsme vždycky věděli, že jdou z obchodu (křik a jekot na celou ulici, ztrápená, uslzená maminka, a tak). Dnes je to hodný kluk, školák.
Pokud jde o to, jak se trápíš kvůli nedostatku času na Boha, tak podle mě to není tvou vinou, jako že bys před tím schválně utíkala. Já, když jsem unavená, nemám náladu vůbec na nic, a opravdu stále častěji se musím přemlouvat, abych šla na mši. Také na Boha často myslím, často Mu děkuji, ale jen tak v duchu. Myslím, že nás slyší a že nás neopustí, pokud neopustíme my Jeho.
A Šifra mistra Leonarda? Legrační na tom všem je, že jde o falzum, kterému se mnoho seriozních vědců směje, stejně jako kritikové filmu samotnému. Takových už bylo, a kdepak jsou nyní?

Lamvinku: tak jak je s kojením? Malá už bude mít rok, že? Plánujete oslavu?

Tak zatím všem papa a krásný den přeje
Demi + Honzík (11m+11d)

 
lamvinek
Zasloužilá kecalka 728 příspěvků 23.05.06 13:17

Ahoj holky tak se zase po dlouhé době hlásím bylo toho u nás moc ale snad jsme za vodou.Tatkovi je už líp noha se sice ještě ohnout nedá ale bude už chodit na rehabilitaci a Anetka byla ve středu trhat mandle tak to máme za sebou,Zuzanka měla angínu se zánětem moč.cest tak jsme si užili.Doufám že máme vybráno na dlouho.

Stazi toto letí už 8 týden,tak at jste zdraví a rostete.

Šari tak co jak dopadly přijímačky.

Požehnání všem barča a cácorky

 
lamvinek
Zasloužilá kecalka 728 příspěvků 23.05.06 13:24

Tak ještě jednou se vracím vidím že je tu Demi,no s kojením nic moc snažím se ale řekla bych že mléka je čím dál méně,ted když byla malá nemocná jsem jen kojila zhubla čtvrt kila v pondělí jsme byli na odběrech,no nevím co dělat pro to abych mléko obnovila,doktorka říká vydržet protože Terezka měla alergii na mléko a lepek tak prý vydržet do dvou let ale to nevím jestli zvládnu .Moc bych chtěla ale tělo nic,ani to odstříkávání nepomáha ono ani není co odstříkat.

Jinak oslavu určitě mít budem možná že to spojíme s mýma oslavama má je deset dní po Zuzance tak uvidíme.Zatím nálada na oslavy není nic moc.Nějak to kojení beru jako selhání tak mě to trápí.Zuzanka je hodně uplakaná ještě po nemoci.Ani na mši jsem v neděli nebyla holky byly nastydlé Zuzanka křičela tak mě to nějak ubíjí.Zatím ahoj Barča

 
sarah3
Ukecaná baba ;) 2144 příspěvků 23.05.06 19:57

Ahojky holky;-)

Omlouvám se, že jsem na tak dlouho zmizela, ale nějak nebyl čas ani nálada…

Zkouším se učit na tu státnici, už jen pár dní, ale nemůžu se soustředit (Lamvinku, ty přijímačky dělala Stazka :o)). V práci je toho nějak moc… Manžel taky dělal státnici, byl dost nervozní, takže u nás nepanovala moc vlídná atmosféra. Pak ještě onenocněl, takže ležel s teplotami.

Kromě státnice bojuju pořád se smutkem z neúspěšného snažení o miminko. Přesně jak psala Maky, vím, že Pán má se mnou své plány a nechci se jim vzpouzet, ale ty občasné nálady (kolem MS) zvládám špatně… Ale teď už to půjde líp;-)

Chci se s vámi ještě podělit o mou největší radost. Mám za sebou třetí lekci „Biblických základů“, které teď probíhají u nás ve schromku. Jsme jen taková maličká skupinka, ale hodně tam vnímám Boží přítomnost. Objevila jsem spoustu skvělých veršů z Bible, které jsem dřív neznala a ujasnila jsem si spoustu souvislostí. Získala jsem jistotu, kterou jsem dlouho hledala :o) Sezení je celkem pět a na závěr si budeme říkat svá svědectví, tak až ho napíšu, tak vám ho pak pošlu:-))

Moc zdravím všechny maminky i děti, požehnaný večer!

Šárka

 
karolina2
Zasloužilá kecalka 534 příspěvků 23.05.06 21:16

Ahoj Jesličkandy,

tak se zase jednou hlásím, abych dala vědět, jak se nám daří. Tak tedy - stále stejně - dobře :).
V poslední době se nám často povedlo, že byl taťka s námi a Eliška si na to dost rychle zvykla (já ostatně taky). Dneska ráno zase zkoušela svojí oblíbenou fintu: stoupla si ke dveřím pracovny a volala: „Daně!“ (To znamená „Už je snídaně!“) To ale nebyla pravda, Eliška jen ví, že takhle tatínka dostane od práce :).

Dnes jsme ale byly s Elinkou samy. Kuba odjel na služebku do Brna a vrátí se někdy v noci. Ale díky Bohu jsme se měly hezky.
Od té doby, co jsem odstavila, Eliška dost špatně usíná, obzvlášť po obědě. Kolikrát vydrží kňourat i brečet i hodinu a půl než usne. Chodím k ní každou chvíli. Vždycky vysmrkáme uložíme a jednou - pro spestření - se pokaká. Ona si to totiž šetří pro tuto příležitost. Ví, že jí vyndám z postýlky, přebalím a oddálí se spaní. Nicméně, dřív nebo později usne. Většinou ale maximálně na půl hodiny. Pak si s ní stejně jdu já nebo Kuba lehnout a pak spí ještě tak dvě hodiny. Je to docela síla. Když si vzpomenu, že už přes rok krásně usínala sama. Ale postupně se ta plakací doba zkracuje, tak se to snad časem vrátí do normálu.

Jinak bolavá prsa už nemám, tak díky za modlitby. Trvalo to snad jen týden. Za to teď jsou mi velké všechny podprsenky. Holky v diskusi na tohle téma to trefně nazvaly „lentilky pod kobercem“ :o). Ale co, ono se to snad časem trochu spraví.

Trochu mi dělá starost, že se Elišce udělala na prstech u jedné nohy taková docela ošklivá vyrážka. Zřejmě od zapaření. Máme totiž v noci dost zimu, tak jsem jí dávala i na spaní ponožky. Dostali jsme na to nějakou mast, tak snad se to brzy uzdraví.

lamvinek - Jsem ráda, že je vám líp. Fakt jste měli náročné období.
A určitě to žádné selhání není. Selhání je, když se na to někdo vykašle. Jestli můžu pár rad na zlepšení laktace: hodně tekutin (tím myslím opravdu hodně) a mně se osvědčila Vinea. Dočetla jsem se to tady na emimču a musím říct, že zabírá. Já jsem to tedy nejdřív zbavila bublin, aby Elišku nebolelo bříško. Někdo taky doporučoval meltu, ale to nemám vyzkoušené. Jinak, často přikládat a při kojení střídat prsa. Ale to asi znáš.
Za mnou chodila ještě tři měsíce po porodu laktační poradkyně, která bydlí v našem městě. Myslím, že takový osobní kontakt je lepší, než se obracet na centrálu. Zkus se mrknout na stránky Laktační ligy, jestli ve vašem okolí nějaká poradkyně nebydlí.

maky - Tak to vztekán, jak popisuješ, taky dobře známe. Eliška hází věcmi a měla období, kdy se fackovala. Teď to občas ještě dělá, ale není to tak hrozné jako dřív. Pár měsíců zpátky měla tendenci bít i nás, ale v tom jsme dost radikálně zakročili. Hodně přísně jsme jí vysvětlovali, že nás to bolí a že už to nesmí udělat a většinou to končilo: „Udělej tatínkovi (mamince) malá.“ Hodně to zabralo. Věcma teda bouchá pořád. Tak zas máme taktiku: „To se nedělá! Seber to!“ A když to nesebere, nebo s tím praští znova, tu věc zabavíme. Taky už vidíme, že to pomalu zabírá.

sarah3 - Jsi moc statečná! A mám velkou radost, že jsi našla duchovní zázemí. To je velmi důležité.

Tak, tolik ode mě. Ještě vás chci natěšit na čtvrteční deníček. Bude od Maxika a je vážně moc pěkný :).

Karolinka a Eliška (21m + 21d)

 
sarah3
Ukecaná baba ;) 2144 příspěvků 23.05.06 21:44

Karolinko, díky, ale statečná fakt nejsem… Ale pracuju na tom, s Boží pomocí;-)
Na deníček od Maxíka se moc těším!

Dobrou, Š.

 
Demi
Závislačka 3912 příspěvků 24.05.06 14:10

Ahoj holky,

tak vás opět všechny moc zdravím.

Lamvinku: určitě vydrž s kojením, jak jen to půjde. Hodně pij, odstříkávej a nenech se odradit případným neúspěchem. Pokud vydržíš, mělo by ti mlíčko po čase zase přibývat. Vím to z vlastní zkušenosti. Melta je opravdu moc dobrý podpůrný prostředek, je dobré ji pít teplou před kojením.
To mě mrzí, že má tvá holčička alergii na laktózu a lepek. Chtěla jsem tě požádat, jestli bys mi mohla napsat, jak se to projevuje nebo jak se to dá zjistit? Moc díky.

Karolínko: Eliška je čím dál šikovnější, bude z ní určitě bystrá holčička (na fotce jí to kouká z očí :-)

Šárko: držím ti palečky! Ať ti Bůh žehná.

Honzíček je den ode dne jinačí, překvapuje mě novými slůvky (už asi týden říká „bota“ „voda“), myslím, že nebude trvat dlouho a začne chodit úplně sám. Je to úžasné a jsem hrozně ráda, že můžu být denně při tom. Neumím si představit, že bych chodila do práce a o tohle všechno se dobrovolně nechala ošidit.

Na nový deníček se rovněž těším. Také už delší dobu nosím v hlavě jedno tématko, ale ještě jsem neměla čas nad tím hlouběji pouvažovat a napsat si to. Tak snad někdy časem.

Ahoj všem a krásný den přeje
Demi + Honzíček (11m 12d)

 
stazka
Kelišová 5513 příspěvků 24.05.06 16:58

Ahoj holky,

hlasim se po dlouhe dobe, nejak vubec nestiham. Jsem porad tak unavena, ze vubec nestiham ani veci doma a do prace. Minuly tyden jsem delala prijimacky do Prahy (anglictina), dneska jsem se dozvedela vysledky - prijata jsem nebyla, ale nejak si s tim vubec nelamu hlavu. ON vi, proc to tak je, vzdyt bych pravdepodobne ani nemohla nastoupit.

Uz se tesim na novy denicek!

zatim pa

Stazi 9tt+0

 
karolina2
Zasloužilá kecalka 534 příspěvků 25.05.06 20:43

Ahoj holčinky,

posílám srdečné pozdravy z Hradce!

Počasí je stále nějaké nerozohodné a já už bych se tolik chtěla ohřát! Snad se o to víc povede léto.
U nás nic nového, jen si užíváme teťku, protože nám příští týden zase na čtyři dny odjede.
Elince se noha nehojí, tak je mi to líto. Ale aspoň jí to snad nebolí.

Demi - Děkuju za pochvalu Elišky. To potěší :o).

stazka - A nezapomeň při tom všem taky dostatečně odpočívat. Když jsem já byla těhotná, říkaly mi kamarádky maminky: „Hodně spi, pak to pár let moc nepůjde.“ A to je pravda :).

Zazu - Tak jak proběhl manželův návrat do práce?

Mějte se krásně a ahoj v novém deníčku od Maxika.

Karolinka a Eliška (21m + 23d)

 
Gerberka
Závislačka 3123 příspěvků 26.05.06 10:53

Ahoj holky,

můžu se zeptat, o jakém deníku od Maxika je zde řeč? Vy jste se přesunuli k jiné diskuzi? Prosím, dejte vědět, k jaké.

Jinak všechny zdravím a přeju hezký víkend.

ŠÁRKO: naprosto tě chápu ve snažení o mimino, že seš nešťastná, když to nevyjde. Nám se synek podařil za čtyři měsíce a obrečela jsem každou MS, která přišla, než se to podařilo. Vydrž, přeju hodně sil a štěstí - určitě to přijde v ten pravý a správný okamžik. Klidně breč, když se nedaří a seš nešťastná, uleví se ti.

Gerberka - Irena

 
sarah3
Ukecaná baba ;) 2144 příspěvků 26.05.06 11:34

Ahoj Gerberko,
díky;-)

Jinak neboj, nový deníček od Maxíka bude s největší pravděpodobností KŘESŤANSKÉ JESLIČKY č.:11 a autorkou bude tentokrát Maxík místo Karoliky;-) Tak to chápu já:o)))

Už napjatě čekám, až se tu objeví!
Pa Š.

 
lamvinek
Zasloužilá kecalka 728 příspěvků 26.05.06 11:57

Ahoj holky tak se opět hlásíme z Ostravy u nás je pěkně zamračeno a prší dneska jsme měli jít na očkování se Zuzankou proti obrně ale krevní výsledky nejsou dobré tak nám to paní doktorka odložila hlävně at se to spraví,Zuzanka už začala přibírat sice nic moc ale aspon nehubne.S kojením je to snad trochu lepší hned jak pujdu do obchodu koupím si tu Vineu.Melta moc nepomáhá,ve středu mě bolely prsa měla jsem tam zatvrdliny nechápu to mléko není a zatvrdliny se tam nějak vzaly,no naštěstí mi manžel pomohgl a snad to bude dobré .Zuzanka nám nějak špatně spinká včera usla kolem sedmi a v osm zase plakala pak zase usla spustila znovu po pulnoci nakojená byla ale fnukala do pul druhé pak jsem ji dala do postýlky a spala.tak nevím co jio trápí.S Anetkou jsme byla ve středu u psacholožky kvuli odkladu tak říkala že určitě odklad a s tou řečí pry mame jít do logoškolky sice budu muset ji vozit do Poruby,ale snad to k něčemu bude prý má ADHD znáte to někdo lehká mozková dysfunkce poslala nás ještě na neurologii mám pocit že nedělám nic jiného než chodím po doktorech.V pondělí nám přišel kočárek přes internet jsme si ho objednali ale dnes ho vracím je tak těžký a ty barvy uplně jiné než byly na netu,už to víckrát neudělám není než si ho ošahat a vyzkoušet,tak budu muset obejít Ostravu abych něco koupila.Ještě že se mám kde vypovídat.Otravuju vás svýma problémama.
Musím jít dodělat oběd tak se ozvu o víkendu.Všem požehnaný víkend.

Šari držíme palečky at máš brzy dvě čárky.

A těšíme se na nový deníček Maxíku

Lamvínek

 
sarah3
Ukecaná baba ;) 2144 příspěvků 26.05.06 12:02

lamvinku, deníček je tu;-)))))

Vložit nový komentář

Reklama


Reklama