Květňátka 2005 - Hvězdná znamení a práce

Rodičovství

Tak květňátka tady je váš profesní deníček .Nat

** ****Základní znamení** - BERAN, RAK, VÁHY, KOZOROH

V případě, že vaše sluneční znamení je základní, narodili jste se, abyste si vydělávali na chleba jako Vůdci, a to jak v teorii tak i v praxi. Nikdy nebudete opravdově spokojeni v podřízené pozici vůči někomu. Jedině, kdybyste ji použili jako žebřík, po kterém se dostanete na vrchol. Abyste pracovali „ s láskou „ , musíte být buďvelký šéf nebo svůj vlastní šéf.
Musíte být buď ten, který za všechno zodpovídá a nebo být kapitánem vlastní lodi. Druh práce, který nejvíce harmonizuje s duchem každého z těchto znamení, je však individuální, což závisí na elementu jednotlivých znamení. Beran - oheň, Rak - voda, Váhy - vzduch a Kozoroh - země.
Beran - cokoliv co je vzrušující a schopno ve vás vyvolat nadšení. Potřebujete být v čele na bílém konia ukázat svůj talent, díky kterému umíte proniknout přímo ke kořeni jakéhokoliv problému. Svou iniciativou snadno přilákáte pozornost, abyste byli náležitě oceněni. Impulzivně přistupujete ke všemu, co je nové. Avšak uzavírání a konečné propojení všech předcházejících korků přenechejte raději druhým, prosím. Děkuji J
Rak - cokoliv co je pohlcující, hluboké, neustále se pohybující, s aurou záhadnosti, která provokuje představivost. Ve své kariéře - ať už je to vzdělání nebo v umění - vyžadujete k práci přijatelné soukromí. Vaše profese vám musí ponechat mnoho volného prostoru pro rozpínavost živého a bohaté představivosti a zajistit množství času potřebného pro cestování. Častá změna je vaší niternou potřebou, avšak vždy potřebujete zázemí domova. Budete spokojeni v zaměstnání, které vám umožní být štědrými a velkorysými a to velmi často. Práce, která se pojí jakýmkoliv způsobem s jídlem a penězi, je vaší představou o nebi.
Váhy - cokoliv, co dovoluje mentální stimulaci a intelektuální uplatnění. Jste vynikající rozhodčí a soudci zločinu a trestu ( ale ne násilí ) . Potřebujete nějaký druh ventilu, duševní stimul pro svůj niterný pocit spravedlnosti - být schopni uvést do rovnováhy všechna pro a proti svého okolí. Byli byste požehnáním v jakékoliv kariéře, která by vám dovolila řešit neshody mezi ostatními, uklidňovat rozbouřené vody a předsedat pravidelným diskuzím.
Kozoroh - cokoliv co je spolehlivé, stabilní a praktické, s pevnými základy a houževnatými schopnostmi pro další růst. Ve většině případů raději řídíte své okolí ze zákulisí, ale vždycky existuje výjimka, která potvrzuje pravidlo. Narodili jste se pro kariéru, kde můžete radit druhým a kde můžete použít velký zásobník zkušeností, abyste je uchránili před případnými omyly. Jste šťastni jen tehdy, když jste zapojeni do pracovních vztahů takovým způsobem, který vás dopraví na úplný vrchol hory zvané kariéra J

** ****Stabilní znamení** - BÝK, LEV, ŠTÍR, VODNÁŘ

V případě, že vaše sluneční znamení je stabilní, narodili jste se, abyste si vydělávali na chleba jako Organizátorjak­v teorii tak i v praxi. Abyste pracovali s láskou, musíte být jedním z těch, kteří zodpovídají za úspěch jakékoliv firmy nebo projektu, jehož jste nepostradatelnou součástí. Je jedno jestli je firma vaše nebo patří někomu jinému, jste šťastni když jste ošetřovatelem ostatních . Musíte být ten, který uvede všechno do pohybu a kdo neomylně rozděluje autoritu - tak zajistíte hladký průběh. Nechte ostatní se předvádět nebo brebentit - vy jste ta jistota, o kterou se všichni mohou opřít.
Druh práce, který nejvíce harmonizuje s duchem každého z těchto znamení, je však individuální, což závisí na elementu jednotlivých znamení. Lev - oheň, Štír - voda, Vodnář - vzduch a Býk - země.
Býk - cokoliv, co je spolehlivé, stabilní a praktické. Potřebujete shromáždit všechna data, na jejichž zpracování pak získáte dostatek času. Jednáte tehdy, až jste všechno pečlivě zvážili. Budete spokojeni v jakémkoliv zaměstnání, jenž vám dá prostor k uzemnění impulzivního chováníostatních, protože ti jsou překážkou na vaší cestě ke spolehlivé budoucnosti. Budování obrovských impérií a mamutích společností pro sebe nebo pro druhé je to , co vás přitahuje a umožňuje vám, že vydržíte sedět za stolem své pracovny dlouho do noci. Byli byste opravdu frustrovaní, kdybyste se nepodíleli na práci, která je rok od roku lepší,ať už je to bankovnictví, zemědělství nebo reality.
Lev - cokoliv vzrušujícího, odvážného a vše co je zdrojem trvalé inspirace. Práce v prostředí, které vám nedovolí být vedoucí a organizovat všechno ve vašem dosahu, vás dožene k tomu, že budete řvát ukřivděně jako lev. Máte potřebu vyjadřovat se svobodně, tvůrčím a nejlépe výtvarným způsobem. Vyžadujete respekt a uznání, jinak klesáte na ceně před sebou i ostatními. Nikdy se nesmíte dostat do role, kdy se od vás očekává, že se budete řídit příkazy druhých, protože být vůdčí osobností je pro vás naprostá samozřejmost. Až se konečně u:,–(íte v zaměstnání, kde je vaše nadprůměrné nadání uznáváno a respektováno, zvýšené sebevědomí bude zárukou úspěchu. Štír - cokoliv pohlcujícího, hlubokého, tiše postupujícího s aurou tajemnosti,schopné rozpoutat záplavu představivosti. V jakémkoliv povolání se budete snažit houževnatě proniknout do jeho výšin a hlubin. Potřebujete získat vědomosti o všem, co souvisí s vaší prací. Když se uplatní vaše schopnost mít o všem přehled, opravdu dohlížíte na všechno! Nadšeně používáte svůj talent zvídavosti, doku neobjevíte či nevyřešíte problém, záhadu nebo zapeklitou situaci. Dáváte přednost vlastním metodám a ostře se ohrazujete, a to i vůči svým nadřízeným, jestliže jsou uváděny v pochybnost. Nezáleží jestli jste herec, politik nebo instalatér. Budete skrývat pocity a nadále se chovat jako by se nechumelilo, avšak jakmile ucítíte že čas dozrál, dáte zcela jednoznačně najevo , že se to bude dělat tak, jak vy chcete - nebo odejdete.
**Vodnář
- cokoliv co je nepředvídatelné, neortodoxní, neočekávané, proměnlivé a co vyžaduje souhru intelektu. Musíte mít podmínky k soustředění, abyste mohli lépe vyjádřit vaše ohromující záblesky jasnozřivého génia J Nikdy nebudete šťastní a úspěšní v zaměstnání, které vyžaduje podřízenost přísnému řádu. Díky vaši zvídavosti objevíte nové metody práce a netrpělivost budou ve vás vzbuzovat všechny zastaralé pracovní postupy. Originalitou jste schopni přispět k jakékoliv práci. Protože vaše společenská letora přitahuje přátele a protože máte lidi rád ( pokud jste typický vodnář) ,snadno se spřátelíte se spolupracovníky i s nadřízenými, Více vás uspokojí zaměstnání, kde budete sami za sebe, protože vaše probleskující zlatonosná žíla originality potřebuje prostor a svobodu. Nebude tolerovat „omezenost" a jestliže jste nuceni řídit se podle vás zastaralými metodami, tvrdohlavě budete prosazovat změnu tak dlouho, dokud nedosáhnete svého. Vaše místo je všude tam, kde vám dovolí uspořádat jednotlivé součásti skládačky problémů a pak je, abraka dabra ,poskládat do skvělých obrazců konečného řešení - a kde vám taky dovolí zahrát si kuličky o polední přestávce J

Proměnlivá znamení - BLÍŽENEC, PANNA, STŘELEC, RYBY

V případě, že vaše sluneční znamení je proměnlivé, narodili jste se, abyste si vydělávali na chleba jako Komunikační článekmyšlenek a veškerého dění. Nikdy nebudete šťastní, když budete muset převzít zodpovědnost za chaos kolem vás. Vaší potřebou je neustálý pohyb, cestování, předávání idejí. Potřebujete neomezenou svobodu, různorodou činnost, pravidelnou změnu, mnoho přestávek na kávu, dlouhé přestávky na oběd a zajímavé úkoly. Byli jste zrozen pro dialog.
Druh práce, který nejvíce harmonizuje s duchem každého z těchto znamení, je však individuální, což závisí na elementu jednotlivých znamení. Střelec - oheň, Ryby - voda, Blíženec - vzduch a Panna - země.
Blíženec - cokoliv nepředvídané, co způsobuje, že poletujete kolem a co stimuluje váš pronikavý intelekt. Jste mnohostranní a mohli byste být úspěšní téměř v čemkoliv. Tím má na mysli práci, která vás polapila dostatečně dlouho na to, aby se dalo říct, že v ní pracujete!
Potřebujete činnost, která vám a vašemu dvojčeti dovolí vyprášit všechny kouty a to doslova i symbolicky. Jste všude tam, kde můžete použít svůj šarm a barvitou představivost, kde máte volnou ruku a kde uplatníte bleskurychlou inteligenci a výmluvnost. Nikdy nepřipusťte, abyste se dostali do situace, v níž musíte šlapat jako hodinky.
Panna - cokoliv praktické, stabilní ,dopředu naplánované a schopné zaplatit vaši plnou hodnotu ( a na tom posledním budete trvat). Potřebujete vyčistit nepořádek kolem sebe. Náležíte k jakémukoliv úsilí, které můžete podpořit svým chladným uvažováním a jemnými způsoby. K pocitu zadostiučinění však velmi potřebujete být žádáni.Vaše schopnost vidět chyby, talent všimnout si závad tam, kde je nikdo nevidí, vás činí nepostradatelnými. Jste ideálně vybaveni k tomu, abyste nechali vládnout druhé , zatímco vy jim budete vydatně pomáhat. Potřebujete práci , kde se uplatní vaše schopnost odhalit závady.
Střelec- cokoliv vzrušujícího, trochu nebezpečného vybízejícího k tvůrčímu procesu. Potřebujete práci, kde sebe můžete vyjádřit s nadšením a kde je oceněn váš idealismus. Jednoduše nedokážete setrvat na jednom místě. Potřebujete měnit působiště aspoň jednou za rok, abyste unikli jednotvárnosti a nudě. Dodáte špetku kouzla a klaunovství každé profesi s určitou pravděpodobností rizika , od burzy až po horolezectví.Ne­ustále se podněcováni k tomu, abyste na sebe brali risk všude tam, kde můžete uplatnit optimismus, inspiraci a idealismus. Jste přesvědčeni o své čestnosti, do níž občas zahrnujete i aroganci a nehoráznou „pravdomluvnost". City lidí jsou zranitelné, víte? Proste nezacházejte do úplných detailů.:)
Ryby - cokoliv co je neustále v pohybu, proniká mnoha vrstvami či mnohonásobnými úrovněmi, co je jakýmsi způsobem záhadné - a přizpůsobivé. Máte mimořádné vlohy k řešení nesnází všeho druhu. Uplatnili byste se jako kněz ve zpovědnici, psychiatr, psycholog nebo poradce v manželské poradně. Lidé na vás stejně budou házet neustále svoje starosti, tak proč byste si za to neměli nechat platit? JOd lidí, kteří vás vyhledávají , si stejně nebudete účtovat více, než si mohou dovolit. Se svou povahou stejně zapomenete nebo zanedbáte odesláníúčtů za služby vámi poskytnuté…Vy­dělávejte si v oboru, který velmi naléhavě potřebuje vaše citlivé vnímání a schopnost řešit tajuplné záhady. Vaše jemné způsoby a důvtipný humor jsou přínosem pro každý druh podnikání. Vaše pouhá přítomnost má léčivý efekt, ať už pracujete v nemocnici nebo ve skleníku.

Linda Goodmanová, Hvězdná znamení

Hodnotilo 1 lidí. Score 4.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 4 5 6 7 Další »
 Váš příspěvek
 
HaLuMa
Ukecaná baba ;) 1829 příspěvků 05.02.07 15:20

vyhlížím. :-)

H.

 
Sarach
Ukecaná baba ;) 1917 příspěvků 05.02.07 15:20

chtela jsem napsat prga, ale evidentne druga :)

S.

 
tulen
Kecalka 321 příspěvků 05.02.07 15:21

Tretiiiii.    

 
HaLuMa
Ukecaná baba ;) 1829 příspěvků 05.02.07 15:22

tomu se nedalo odolat… :-)

nat, díky moc za nový deníček!

H.

 
HaLuMa
Ukecaná baba ;) 1829 příspěvků 05.02.07 15:26

Jo tak už je mi to jasné … tohle je Mates už teď. :-))) „Potřebujete shromáždit všechna data, na jejichž zpracování pak získáte dostatek času. Jednáte tehdy, až jste všechno pečlivě zvážili.“

H.

 
kuratko
Kecalka 475 příspěvků 05.02.07 15:30

čtvrtá??

 
kuratko
Kecalka 475 příspěvků 05.02.07 15:32

:-) No vidíš Hani. A pak budem všichni koukat, až to Matýsek všechno vybalí, co?
 Kuře

 
stania
Zasloužilá kecalka 636 příspěvků 05.02.07 15:32

Nat,  

diky za denicek, zatim jsem procetla jenom sebe, az budu mit chvilku tak se mrknu na zbytek rodiny.

Dneska jedu s Erikem k doktorovi, protoze mu tece z obou oci.:( Jinak stehovaci manie je v plnem proudu, jsem z toho vikendu uplne utahana a zmrzla /neni divu, kdyz je tady -30 a my porad litame po nakupech a pendlujeme mezi „starym“ a „novym“ domovem/…  

Tak zatim
Stana

 
Sarach
Ukecaná baba ;) 1917 příspěvků 05.02.07 15:32

Býk - cokoliv, co je spolehlivé, stabilní a praktické. Potřebujete shromáždit všechna data, na jejichž zpracování pak získáte dostatek času.

  • diky Nat, moc hezky denicek :), zacatek u byka rozhodne sedi - akorat si nemyslim, ze bych umela nekoho ridit … Jinak je ale fakt, ze v praci to slo z kopce od doby, co mne zacali obirat o pravomoci a rozhodovat za mne a ja si to bohuzel neobhajila, nechtela jsem jit do konfliktu, tak k nam prisla Ela :), rozhodne si nestezuju! Predtim jsem byla schopna v praci i nocovat a davat dohromady sit aby ve dne fungovala, pri povodnich vozit servery pres pul Prahy aby  vedci mohly k datum… Stacilo mi, ze si me prace nekdo vazil, o to vic mne mrzelo, ze to pak zacalo kvuli jednomu cloveku byt jinak. Uvidime, co bude pak :). Rozhodne diky denicku ted vim, co kdyztak hledat abych byla spokojena :).

tak konec lehara, jdu to tu pofackovat, za hodku tu mam Elu a vecer prijdou nasi a posledni dvoji zajemci o stenatka …

Sarach & Eli

 
stena
Zasloužilá kecalka 843 příspěvků 05.02.07 15:37

6.?;o)

 
Bibina
Zasloužilá kecalka 741 příspěvků 05.02.07 15:48

Je možný, že by to tak sedělo? že by ti naši zabejčení býčci potřebovali na všechno víc času a pak to na nás vybalí všechno naráz a bude to prda…

anička se poslední dobou rozkecala, až hrůza… aktuální je teď slovo Koš, protože všechny odpadky hází do koše a Krtek (kek), to je největší miláček, a ten u všeho asistuje.

dneska uspořádala módní přehlídku, vytahala povlečení na polštáře a ubrusy, složila to na hromadu, pak se jako producírovala po obýváku s ňákým tím „modelem“ na hlavě, který vylosovala z hromady, komentovala si to tou svou svahilštinou a na závěr si zatleskala. včera si namalovala oči mýma očníma stínama, čehož sme si všimli až na návštěvě u známých, a taky sem si všimla, že její frajerský tričko, který sem jí spešl pro tuto příležitost oblíkla, je jaksi flekatý (no úplně plesnivý).
Ale návštěva byla boží, anička viděla pésana, hady, ještěrky, gekony, leguána, potkany, rybičky a dokonce koně. Největší obdiv měly ryby, největší problém byl pes, protože je štěně, takovej jaryn. býváme tam docela často, tak doufám, že si na sebe zvyknou. Koňa se bojím já a on se bojí mě.

Tak to je vše od Biboušů.

 
Bibina
Zasloužilá kecalka 741 příspěvků 05.02.07 15:50

Jo Alte - gratulace k Lucíkovi !

 
tulen
Kecalka 321 příspěvků 05.02.07 16:15

Ahoj holky.
Moc vas vsechny zdravim. Od soboty mame doma novy notebook, takze jsem konecne online. 3× hura!!!!!
Jsem moc rada, ze konecne muzu byt zase s vami.
Mam ted chvilku klid, podarilo se mi premluvit Hanicku konecne ke spani, vytuhla jak jinak nez na me a dokonce se mi ji podarilo pretransportovat bez probuzeni na gauc na bricho - na zadech se okamzite budi.....Chjo. Ondra se s babi venku.
Letmo jsem se koukala do minuleho denicku - takze predne.
ALTE - obrovska gratulace k Lucince. S hanickou mely podobne miry, jen Lucka je o 100g tezsi.
GYTO- moc gratuluju ke statnicim! To je uleva, konecne to mit za sebou, ze?
TERKO - k te Tve ryme - ja ji v tehu mela vic jak mesic. Nejdriv klasickou akutni rymu, pak se to zlepsilo na tyden, pak zase zakutnelo, do toho mi chytly i dutiny, mela jsem ATB, do nosu jsem si musela kapat co 2-3 hodky, jinak jsem mela nos total ucpany. zadne Vincentky, Sterimary nezabiraly…Dr z ORL mi rikala, ze je mozne, ze se toho do porodu nezbavim. Tak jsem myslela, ze trefi slak…V tehu jsou proste vsechny sliznice prekrvene, tak se te rymy tezko zbavujes…No nakonec mi zabral po par davkach spray do nosa s kortikoidy, co mi na ORL napsala. Jedine, co se v tehu muzou. Tak snaqd to brzy prejde!!! Je to desne neprijemne.  

No a ted z nejnovejsich zprav z naseho bojiste:
Dneska jsem byli hromadne v poradne. Ondras na ockovani, Hanicka na sestitydennni prohlidce. tak uz vazi 4500g. Na oblicejicku ma nejakou vyrazku, vypada jak v puberte. Tak nevim, co jsem snedla, z ceho by se mohla osypat. Na potnicky to nevypada…
hanicka je fakt jak Ondras v blede modrem. Furt rve, nemuze se vyprdet, mam pocit, ze cely den tlaci a pak to stejne nejde, takze po par hodinach revu to nevydrzim a po marnych pokusech s masazi, nahrivanim briska atd. vytahnu rourku a to jsou panecku salvy…nejim vubec nic nadymaveho a presto ji to tak trapi. Chjo. Proste si to zas musime protrpet, jak s Ondraskem. Jinak spi jen v kocarku - to je jediny rozdil mezi ni a brachou, ten teda navic rval i v kocarku, nebo spi na nejakem dobrovolnikovi:-), coz teda pres den, kdy jsem sama nelze aplikovat, takze az prijde manzel z prace, tak ji jeden z nas nosi a druhy si hraje s Ondrou. Po prelozeni do postylky okamzite velke oko a je po spani. V noci spi samo se mnou v posteli, uz to ani nezkousim - ten presun do postylky.....
Dudlik taky nechce, jako Ondra…Zkousela jsem vsechny mozne, ale vsechny plive nebo ji z nich natahuje…
Ondra zatim moc nezarli, myslim, ze miminko prijal vcelku dobre. Chodi ji davat pusinky, chce se k ni tulit, jenze neni schopem samozrejme pochopit, ze se k ni nemuze tulit jako k nam, ze si na nas lehne, ze je to krehke stvoreni. takze ho furt musim hlidat, aby na ni nesahal, nedaval ji pusinky, kdyz zrovna konecne usnula, nebo si na ni lehatl…
S Ondrou mame jediny problem a to je to jeho zatracene spani…Odpoledne - no to uz nema smysl tady ponekolikate rozebirat- doma nespi, jen venku v kocarku. Jenze ted zacal delat fory i se spanim vecer. nepamatuju si, kdy naposledy usnul driv nez v deset o pul jedenacte. Navic u toho dela hystericke sceny, jako ze jeste spat nejde, ze chce jist, pit, pak jeste ze si chce precist jeste jednu knizku, do toho rve hanicka, no je to tu pakarna. Desim se kazdy den, co  zas vecer bude…My jsme vecer uplne hotovi a on srsi energii, beha po byte, nevim, fakt kde tu energii bere.
jo, mam pujceny kyblik na koupani. Hanicce se v nem moc libi. I Ondrovi…:-)))) Samo, ze kdyz se v nem koupe ona, tak musi i Ondra. vypada v nem kouzelne, jak se do neho sotve narve, ze Nat? :-))
Taky musim pet chvalu na nas tandem Graco Stadium Duo. je fakt super!!!! Jsem moc rada, ze ho mame, perfektne se s nim jezdi, neni ani moc tezky, vleze se i do naseho pidivytahu. je stejne dlouhy jako monokocar po Ondrovi.  

Tak tolik zatim od nas, musim to tu trosku uklidit, nez se vzbudi mimi a vrati se vyvenceny Ondra.
Mejte se krasne, zdravi Verca a spol      

 
marci
Ukecaná baba ;) 1666 příspěvků 05.02.07 16:29

7 nebo 8

Jdu číst, dítko se živí rybí pomazánkou, tak mám chvilku

 
ZdenaS
Povídálka 39 příspěvků 05.02.07 16:46

Ahoj,  

taťka vzal Barbuchu na odpolední vejlet do skal, tak jsem okupila počítač v místní knihovně, abych Vám zase po delší době něco napsala.  

ALTE - moc moc gratulujeme k Lucince !!!  

KRIS - opožděná gratulace ke Kulíškovi v bříšku ! Přejeme hodně štěstí a zdraví, hlavně ať Ti není špatně a všechno dobře zvládáš !  

HaLuMo - moc moc děkuju, zásilka v pořádku dorazila a moc se mi líbí. A teda, klobouk dolů, opravdu máme v Tatobitech památný starý strom - stoletou lípu.  

HAMINO a SANY - se zpožděním nás s Barčou přihlašuji na jarně - letní dovolenou, ale zatím bohužel s otazníky. Bude záležet, kde přesně a kdy to bude, jestli to půjde skloubit s manželovým turnusem v práci (kvůli dopravě).  

Teď něco od nás. Největší novinkou je, že jsme (snad definitivně) odbourali noční kojení. Situace se asi před dvěma týdny vyhrotila - nestačilo už 1 - 2 noční koja, ale Barča se budila čím dál častěji, tak mě to nakoplo. A světe div se, nebyla to taková fuška a hrůza, jak jsme čekala. Čekala jsem to opravdu v černých barvách, ix nocí prořvaných, beze spánku. Ve skutečnosti byly hrůzné 2 noci a třetí noc prospala bez probuzení, teď už jich máme na kontě 5 za sebou, což se zatím v životě nestalo. Teda doufám, že to tímhle nezakřiknu ! Zůstaly nám teď 3 koja denně - ráno, vpoledne a večer, a to chci zachovat do druhých narozenin, snad to pak půjde stejně hladce odbourat, jako šlo tohle.  

Jinak se Barča hodně rozkecává, samozřejmě nemá na největší a nejšikovnější květňátkovské kecálky, ale ani tak to není zlé. A sranda je, jak jsou ty děti v tomhle věku sebestředné. Její nejčastější a nejoblíbenější slovíčko je Barča a Barborka - hrozně ráda se pořád pojmenovává, mluví o tom, co ona dělala., má, na potkání každému říká, jak se jmenuje apod. Taky je roztomilé, že si začala pojmenovávat  panenky - všechny jsou teda Járinka, podle panenky v Pejskovi a Kočičce  - to je naše nejoblíbenější literatura, vedle stálice Krtka.   

Holky, taky vám přijdou ty vycházky te'd tak dlouhý a nudný, v tom blátě, věčný tmě, nic se nedá, připadá mi. Na všechno zima a sníh už zase nikde. Trajdáme každý den tak 2 hodiny venku a kolikrát už nevím, co bychom - do lesa na šišky, větve, obejít vesnici a pohladit všechny pejsky, popovídat s kamarádem…  

Ještě chci napsat, že největší hitovka na domácí vyžití jsou teť u nás už asi měsíc prstové barvičky, ty teda vedou, Barča si je vybírá několikrát denně. Patláme vždycky, když přijdeme z vycházky a ztvárňujeme, co jsme venku viděly.  

Tak budu pomalu končit, mějtě se celý Květňátkove moc pěkně, hlavně myslím na Evitku, Terku a Jity, které to mají s vyloděním za pár a pak na Alte a Tuleně, jak to všechno zvládají  

Zdena     

 
kkatus
Ukecaná baba ;) 1230 příspěvků 05.02.07 17:51

Ahojte…k dennicku sa vyjadrim ked ho precitam, teraz mam prosbu, niketo kto mate tie polievkove recepty poslite mi pls mail.
diki.
 K.

 
Pomlenka
Kelišová 5361 příspěvků 05.02.07 18:55

Ahoj v novém deníčku,
omlouvám se, ještě jsem nečetla, právě jsem dorazila z Kampy a jen prolítla komentáře kvůli počtu osob v Huse.

Takže: Potrefená Husa Anděl v pátek 9.2. 20:00, rezervace pro 12-14 osob (snad jsem to sčítla dobře se všema Jity, Terka, Marci,

 
Pomlenka
Kelišová 5361 příspěvků 05.02.07 19:01

Pardon, uklikla jsem se…

..Jity, Terka, Marci, Stena, Luci, Sarach, Hamina, Tanita, Vik, Haluma, já, ).
Kdo bude první, nechť hlásí, že rezervace je na jméno Bohuslavová.
Ještě mi prý budou volat na potvrzení rezervačky, takže se klíďo může změnit i počet.
Paní mi nabízela i meníčko, ale to si myslím, že si asi dá každá na co bude mít chuť, tak sjem řekla, že ne.

HaLuMo -pokud váháš jen kvůli tomu doprovodu (což naprosto chápu, já jsem taky posera…), tak já buď pojedu autem, nebo pro mě autem manža dojede, tak tě můžeme odvézt. Předpokládám, že domů trefíš, Vyšehrad totiž ani jeden moc neznáme (já vůbec) - ale heč, domu trefím odkudkoli ;o)) Tak stačí říct

Jdu jíst a uložit dítě, pak snad načtu deníček..

 
kristain
Závislačka 2733 příspěvků 05.02.07 19:01

taky bych prosila na kristla@email.cz Díky!

 
Zuzicak
Ukecaná baba ;) 1308 příspěvků 05.02.07 20:03

Hurá, jsem ještě v první dvacítce!!!

Nat díky za pěkný deníček. Je pravda, že něco na mě sedí (ryby), ale něco až tak ne.. Na svýho bejka lízlího beranem jsem fakt zvědavá, jak jednou dopadne :-D
Zatím se teda prosazuje jako vládce…  

Omlouvám se, ale vůůůůůůbec opět nestíhám. 14 dní už chodím do práce a máme toho dost a dost. Připravujeme nabídky, abychom získali víc práce, takže je toho fakt hodně. Navíc už jezdím do Prahy, což je docela záhul a jelikož se tam pracuje v „open space“ kanceláři, tak tam na emimino fakt nemůžu :-( Dneska jsem celý den strávila v autě, protože jsem jela podat nabídku do Mariánských Lázní - a normálně tam byl ještě sníh!!!!!! A pěkná zima…
Novinky od nás - mluvení se stále zlepšuje, je to legrace, i když ve větách (srozumitelných) to fakt ještě není, nočník nula od nulz pojde, ale jednu novinku přeci jen máme - Aleš už si otevírá všechny dveře (ve stoji bez ničeho pod nohama), a to i ty hlavní na chodbu :-(. Takže musíme zamykat, aby nám neodešel k sousedce za o rok starší Natálkou nebo k babičce. On je toho schopnej :-/. Po schodech už chodí dlouho nahoru i dolů, takže jediná zábrana jak ven z paneláku jsou už jen domovní dveře, které mají kliku docela vysoko.
Je mi jasný, že s tím nic nenaděláme.. Holt, když nechce spát, tak si za námi večer zajde (vyháže všechny věci z postýlky, vyleze z postýlky, vezme plyšáky, otevře si dveře z pokojíku, pak i ty do obýváku a hurá už je u nás :-)  

Nemám vůbec načtený minulý deníček, ale pochopila jsem že došlo k vylodění Lucinky od ALTE!!! Véééééliká gratulace…  

Mějte se moc pěkně!
Zuzka a Alíšek   

P.S. Kdybyste měli srazíka ve čtvrtek - přemýšlely jsme Radkou, že bychom přijely - budu v práci v Praze a navíc máme celý den školení. Ale pátek se mi bohužel nehodí, jsem v pátek už totálně urvaná a neměla bych sílu do Prahy zajet. Ale uznávám, že Hamina se ozvala dřív, takže se nedivím, že jste to přehodily.. Ale je mi to líto :-/
No užijte si to!!!

 
lenka_
Ukecaná baba ;) 1646 příspěvků 05.02.07 20:20

Ahoooooj,

nemammoc energie, poslednich par dni bych jenom spala, tak jsem se jenom prisla pochlubit. Jessy se dneska poprve za cely den nepocurala ani jednou a to vcetne odpoledniho spanku a vyletu do mesta. Vystacila si s jednou plenou a ta je sucha. A vcera mela jenom jednu nehodu, kdyz sledovala s manzelem na pocitaci Simpsonovi. Vycurala se mu do klina, hehe. Juchu, konecne se naucila, ze kdyz rekne AA, tak ma cekat vice nez 2 vteriny nez to spusti :-)

Tak jsem ji pochvalila, takze muzu ocekavat, ze se zitra zase bude pocuravat :-(

Dneska jsme poprve venku pouzili cestovni nocnik, ktery nam prisel a zatim si ho nemuzu vynachvalit. Vleze se mi do kabelky a vzdycky ho rozlozim na na zachode a Jessy se do nej v pohode vycura. Mam tak lepsi pocit z hygieny, kdyby sedela na verejnem WC a nespadne mi do zachoda.

Jedina nevyhoda je, ze ted nema rada pleny. Vzdycky, kdyz pred ni nejakou ukazu, jako, ze ji ji dam, tak utika na nocnik a vydrzi tam sedet i 20 minut, jen abych na ni nenavlekla plenu. To je trosku problem pokud zrovna spechame na autobus a jit bez pleny si porad netroufnu.

Konecne ji presly ty jeji vztekaci dny a je z ni opet andilek. Dneska odpoledne jsme spolu vyrazily do kavarny, protoze nas venku zastihl dest. Totalne si zmenila spaci rezim, coz nechapu. Spat chodi v 18:30 (pokud tedy jsme uz doma), kdyz ji dame pozdeji, tak je strasne ubrecena a spi rano do +- sedmi s jednou prestavkou okolo seste na mleko. Pres den naspi okolo dvou hodin. Ted co bere ATB a pritom porad lita jak cert, tak je chudacek tak vysilena, ze pres den naspi i 4 hodiny. Predevcirem sla spat po obede v jednu a v pul seste jsme ji budili. A v osm uz zase spala. Ale.......v devet za nami prisla s usmevem na tvari, ze uz je vyspana a dalsi hodinu a pul s nami flamendrovala.

Dneska jsme meli mensi neshodu s babickou, nebot protestovala, ze Jessy chodi spat moc brzo. Tak jsem ji rekla, ze nechci, aby rano spala do deviti a ze pred rokem si stezovala, ze ji davame spat moc pozde. Tenkrat s nami flamendrovala skoro az do desiti, aby vydrzela spat az do rana. Tak jsem usoudila, ze nema cenu nic ji vysvetlovat, protoze si vzdycky bude vest sve reci. Ach jo.    

Lenka

 
Sarach
Ukecaná baba ;) 1917 příspěvků 05.02.07 21:24

jeste Jaa :)

S.

 
Pomlenka
Kelišová 5361 příspěvků 05.02.07 21:42

Díky, já věděla, že mi někdo vypadl, jak sjem se uklikla… A nemohla jsem si ani vzpomenout ani to dohledat…

 
svetlana
Zasloužilá kecalka 932 příspěvků 05.02.07 22:14

Ahojky,  

tak někde v první třicítce:-))))))))))))  

PIKI - všechno nej, nej, nej, hlavně, ať se nějak dohodnete s manžou! S tím jeho maroděním ti rozumím, já bych si taky někdy potřebovala o víkendu poležet třeba do osmi, ale bohužel - Anička se teď budí už okolo sedmé (i když chodí spát okolo půl desáté večer) a Pavel rozhodně není typ, který by si ji vzal někam vedle, abych si mohla schrupnout:-((((((((((((((  Ostatně, i kdyby se o to pokusil, Anička by protestovala. Jo, jak jsem si je vychovala, takové je mám:-))))))))  

NAT - díky za deníček, na mě docela sedí!  

HALUMO - nic si z toho s těmi knížkami nedělej, Anička knížky miluje, ale se stejnou oblibou je škube (svoje i dědečkovy), nejde jí v tom zabránit, ani když sedím vedle ní. A ještě hrdě zahlásí „Anička trhala“.  

VVIK - celému lazaretu brzké uzdravení!  

Anička pořád nějak chraptí (přes den tolik ne, ale jak se probudí, tak je to dost hrozné), ach jo, já už chci léto - v tomhle počasí pořád nade mnou visí strašák její laryngitidy. A taky se těším, až budeme zase na chalupě a já ji zavezu na fotbalové hřiště do sousední vesnice - to je totiž jediné místo, kde ji můžu bez nebezpečí dát, aby si běhala, kudy libo a já nemusela šílet, že pod něco vlítne. Závidím vám, do píšete o pěších procházkách - to teda u nás fakt nehrozí - zá:,–(ně chce jít jinudy než já, popř. zůstane na místě jak pecka a nechce nikam.  

Holky, je tu ještě nějaké dítě, co ho zatím nebere motorka? Anička se na ni sice občas po:,–(í, ale popojede jen kousíček a leze dolů, vzít ji na motorce ven si vůbec netroufám. Ale jinak ji musím pochválit - někdy už si docela pohraje (pravda, chce, aby byl někdo u toho, ale hraje si sama, což je pokrok - sem tam takhle vidím aspoň kousek zpráv). K Vánocům dostala takovou destičku s otvorem ve tvaru medvídka, do kterého se vkládají 3 části - hlavička, šatičky a botičky. O Vánocích ji to vůbec nebavilo a teď už skládá o 106. Slovník se neustále rozšiřuje - včera při cestě do Billy prohlašovala „Pomazánku chceš!“ Problém nejsou ani slova typu nabíječka. Bobana v plíně hlásí už pravidelně tak, že vezme plyšovou opici nebo myš, podívá se jim mezi nohy a řekne: „Jéžiš, boban cítíš! Přebalit!“ A při přebalování žádá „Ukázat!“  

Světlana

 
straka
Zasloužilá kecalka 602 příspěvků 05.02.07 22:50

Ahoj holkyny,
máme za sebou dnes 2 vycházky + dopo cvíčo a odpo solnou jeskyni se Zuzkou a Aleškem + dalšími dětmi. Eminka mě překvapila, jelikož jsem jí odpo povídala, že jdem za Aleškem a tetou Zuzkou a ona mi řekla „bebí“ a ukazovala na nohu. Aniž bychom o Aleškovi a Zuze doma mluvili , tak si téměř 3 neděle pamatovala, že teta Zuzka měla nemocnou nohu.
Její „neci“ je ukrutný, protestuje skoro celý den.   NAT - díkes za deníček, takhle brzy jsem ho ani nečekala. Dle pocitu třeba na manžu mi to moc nesedí, ale na mě se mi zdá, že jo.
HaLuMa- no, už jsem si to s délkou komentů chtěla brát osobně :-) Tak hezky piš a s holkama na sraz jdi! Eminka bohužel taky občas rozerve nějakou knížku, i oblíbenou. A taky má knížky hodně ráda. Pak sama řekne, že knížka má „bebí“.
Jinak, Hani, ta Modrava je pěkná, ale chudák Eterka, takhle jí plánovat nával návštěv. Co se takhle vyhnout zavíráním chlapů do PC místnosti tím, že by rovnou zůstali doma? Sorry, nechci se nikoho svým názorem dotknout.
ET - jdu na sever a jdu na jih, a jó, vono to funguje. Podáš prst a já hned celou ruku…
LENKA_ - Jessy je moc velká šikulka s tím čurděním. Jak vypadá ten cestovní nočník a kde jsi ho pořídila? A b abičku ber s rezervou, je to jiná generace a je jasný, že vše bere jinak. ad dovča - tak to prostě je, když jsme z celé republiky, vždycky to má někdo daleko, kupř. my se Zuzou do Kostelce. I proto si říkám, že by srazy mohly být pokaždý někde jinde, třeba i v jížních Čechách, pak zase na severní Moravě… Samo se to nevymyslí, vždycky za tím někdo stojí. A nikdy se nezavděčíš všem. Ber to prosím zase jen jako další názor.
PIKI - nejsem takovej vševěd, ale Zuzky tabulka toho ví hodně :-). Sice je důležitá rodina i práce, ale hlavně to, že si manža uvědomuje, co pro něj znamenáte.
KRISTAIN - máš fotku sněhuláka pankáče? Taky jsem včera koukala na rozhovory se Svobodovou a bulela hlavně u záběrů s tou malou Klárkou. Bohužel je v lidech hodně nenávisti. Na koberce zkus kouknout sem (viz níže). My máme cca před rokem koupený od Tchiba, velké barevné čtverce, je super, jestli chceš, hodím foto do galerky. Je jen uprostřed pokojíku na parketách.
http://www.styltex.com/
http://www.alax.cz/…koberce.html
http://www.koralkuvsvet.cz/katalog.php?…
http://www.dracek.cz/default.asp?…
http://www.mysacek.cz/…koberce.aspx
http://binter.cz/shop/index.php?…
http://www.kobercehit.cz/…_koberce.htm
http://www.ikea.com/…egoryDisplay?…1582615844&ca­tegoryId=15844&cat­type=sub 

ad 2 děti - sice nemůžu mluvit z vlastní zkušenosti, ale pro Eminku jsme měli lehátko, je polohovací skoro do lehu, postavíš ho doma kamkoliv, klidně na linku, když nebudeš moci zrvona slídit okem po Vítkovi u země. Seděla nám v tom max. do 7 měsíců, pak už začala vylejzat, ani popruhy nepomohly. Na denní spaní jsme měli košík na kolečkách a v postýlce byla jen v noci. Ta lehátka mají v bazarech a určo se vyplatí, páč když ho podložíš slabou dekou, můžeš tam mít už novorozeně. A do toho cca půl roka věku 2. mimi už zas bude Vítek rozumnější, neboj :-). Ta houpačka od Tanity vypadá pěkně, ale asi je fakt jen pro malinkaté mimi. Zato sedátko od Kaktus je suprové! A evidentně i pro větší děti.
KUŘE - závidím Ti to rozhodné řešit problémy až nastanou, já bych určo byla jako Kris, bádat a řešit dopředu.
STANIA - to máte teda pěknou kosu, tady zas dneska po raním mrazíku v poledne bylo jaro. Neprochladni a šetři se!
BIBI - není to flekatý tričko jenom batikovaný :-)? Pozdravuj tu svou modelínu Andulínu :-)
VVIK - brzo se všichni uzdravte a držím palce ve školce, aspoň dva kousky svišťáků :-)
TULEŇ - máte o celodenní pgm postaráno, že? S tím ne-/spaním to musí bejt náročný. Držím palce, ať vše zvládáte ve zdraví. Tobě vše NEJ k zítřejšímu svátku. Stejně tak i ostatním Veronikám.  

Zítra dopo se chystáme do sauničky, už od 9.30h, jsem zvědavá, jak to stihnem. Jsme ráno nějaký pomalý, hlavně já, všechno pobalit, poklidit, nasnídat se, umejt, připravit sváču, oblíct vrstvy, přemístit se …
Mějte se fajnově, dobrou noc
 Ráďa

 
marty1
Kecalka 179 příspěvků 05.02.07 22:55

Nazdarek v kvetnatkove
po100letech

nejprve gratulace,ale jen co sem postrehla tady z tohodle denicku,protoze sem dopadla tak ze uz nejen ze nepisu,ale ani nectu.......takze

tuleni  gratulujem k Hanicce,jak sem tak postrehla tak si to „uzivas!“tak nejak podobne jako ja s Lucou(a bude hur…nepreju tito,ale u nas to bohuzel plati)
kris  no tys me prekvapila,tak at ti tam kulihrasek pekne roste,a nezlobi teù
alte  tak Lucinka uz je taky venku,musim si jit dohledat kdy ajak doufam,ze te moc netrapila.Tak at pekne roste a nezlobi!

Jak uz sem naznacila,jde to s nami od 10 k 5.Luca misto aby se zlepsoval tak mam pocit ze je cim dal horsi(aspon v noci)Budi se skoro po hodine,zadnym dudlikem ani cajikem ho neuklidnim,jen prso-na podumlani.Tak sem se uz nastvala,a kdyz vidim ze este neni cas na jidlo tak mu prso nedam.jenze on je silene uminenej.Jeci uuuuplne silene,tak ho prevalim na bricho a silene s nim casnuju-toho vetsinou uklidni a zas usne.(na dalsi hodinku)No a kdyz ne tak mu dam prso-protoze mam strach ze mi vzbudi i Stefi.Myslela sem ze ma treba hlad,ale asi ne protoze furt pribira normalne,a navic mi odmita jakykoliv prikrm.Ani UM nechce-to radsi nebude jistnic.S prikrmama sem zacala-uz jeto skoro 2 mesice afurt to po me vsecko vyprska,Ty 2-3 lzicky cose mi do nej podari nejakym zpusobem dostat,mu zpusobuji zacpu,a prdiky-takze jeste k tomu rourkujem a davame klistyrky-no proste srandy kopec!

Stefi je nastesti furt hodna,uz se taky celkem rozkecala,pohrajesi sama.Bavi ji tancit,…jen ten nocnik furt nic.Jozuzi na kliku mi taky dostane,tak se musime zamykat abych ji nehonila po baju(baru)-cestu zna.A kdyz se ji kdokoliv zepta kam jde nebo kde byla tak odpovi :bàj.Je to proste muj maly barovy flamend.Kdyz jdem na prochazku tak MUSIME prolezt oba dva bary a jeden obchod co se tady na tom nasem zapadakove nachazi.Nastesti se tu v barech nekouri,

me snad odvezou,Luca uz zas spousti.no jo co bych nechtela,usnul mi v pul 10

tak se mejte lip nez ja,treba zas za par mesicu napisu:))))

Marty+Stefi+Luca

Ps.omluvte chyby

 
Eterka
Ukecaná baba ;) 1455 příspěvků 06.02.07 07:51

Holky, včera jsem to dvakrát odeslala a vždycky to spadlo. Tohle je zkušební verze, případně napíšu dál.

 
straka
Zasloužilá kecalka 602 příspěvků 06.02.07 08:00

Ranní hlášení ze severu: Eminka má zvýšenou teplotu, sauna padá.
Hezký den bez teplot a marodů
Ráďa a Eminka župánková  

 
Eterka
Ukecaná baba ;) 1455 příspěvků 06.02.07 08:02

takže jedem dál:
Nat - super článek, jsem býk jak vystřiženej z tvých příruček…
Zuz - klika u nás = hotovo, jede v tom asi čtrnáct dní a fakt někdy nevím, kde mám mít oči dřív - dveře, schody,…
Straka - díky za odkazy na koberce, včera jsem koukala na Ikea, ale tam se mi líbil jen jeden, tak to prozkoumám a schlamstni mě třeba celou, jdu do toho…
Kaktusík - umývačka už stojí, zatím z ní respekt jak z ufona
Nat again - založ si tipsport - Bosch, šedesátka v nerezu
Kidiboo teď dělá takový lízátkový sýry na tyčce, bez chemie - údajně - docela dobrý
holky dovolenkový - jsem snob, taky bych šla do dobrýho hyg. zázemí a jen tak mě napadlo, když hledáte po Vysočině - pojeďte do Telče, to město miluju natolik, že jsem ochotná přijet
novinky v mluvě - používání zvratných zájmen - teda doufám, že se to tak jmenuje - dáme si políftu, pudeme se toupat…  

Pá, letím, musím dneska svést souboj s tou hydrou umývačkou a pečovat o naše tři zanudlené nosy - manžel dokonce zůstal dnes doma a nekouří, takže je mu fakt blbě.
Tak a to kouření mě nakoplo, už dlouho vám chci napsat, co Fanýs furt dělá. Pořád dělá, že kouří. Už tak čtyři měsíce. jak najde nějakou tyčku, nebo něco podobnýho cigaretě, prostě chodí a čoudí. V Jednotě u kasy chce „čigála“, no hotovo. Manžel hulí, doma má vyhrazenej kamrdlík, jinak jen venku, ale kouří babi i děda, je to děs. Přijde třeba - Fáňa - k někomu a řekne - čigálo, chceš? Jednak mě to deptá, jednak mi to vadí, protože jsem nekuřák. Nejhorší je, že to všichni berou jako hroznou prdel, ale ona to moc neni. Tak doufám, že do začátku školky se přeorientujem na něco jinýho.
Et        

 
straka
Zasloužilá kecalka 602 příspěvků 06.02.07 08:08

Ahoj Et,
do čeho jdeš? Do koberce? Do jakýho?
Na Telč máš něco konkrétního k ubytování?
Nudlím zdar, cígům zmar! Jsem protivnej nekuřák!
 R.

 
Pomlenka
Kelišová 5361 příspěvků 06.02.07 09:01

Ahoj.
Tak deníček jsem přečtla už včera, ale nebyl nějak čas se vyjádřit… Je super, na manžu sedí dokonale, ta mě taky docela jo.

Kristain - záda už jsou díky Bohu lepší, bl to děs běs, Tomáše furt poponášet a dávat do židličky a podobně, však to znáš…
Díky za tip na náplasti, popravdě já ven šla jen když jsem musela (myslím někam dál, než pět minut od baráku na prochajdu) a tady lékárnu nemáme, tak mě to ani nenapadlo.
Teď to vypadá, že to bude dobrý, pobolívá mě to jen při sedání si a vstávání a jen někdy, takže fakt super. Jsem se děsila, jak se fakt za tři měsíce budu kulit s pupkem a takhle bolavými zády…

Marodi ať jste brzy fit.

Nevím, jestli jsem sem psala, že v pátek nám vypověděl sporák.
Prostě dvě hodiny po vaření najednou vyhodil pojistky v celém domě a bylo…
Naštěstí máme Moru s prodlouženou zárukou o 12 měsíců, tu jsme tip ťop stihli - kupoval se v dubnu před třemi roky.
Dnes přijel pan opravář, Tomovi se děsně líbil, Tom jemu asi taky, pokecali si. Hlavně měl „veký žadí“ - velký nářadí - kufr s nářadím.
Zjistil, že nemáme razítko firmy o montáži, tak jsem říkala, že si teda fakt nepamatuju, jestli to opravdu montovali oni. No nic méne byl frajer, protože to i tak uznal jako záruční opravu, přes to, že bez razítka o odborné instalaci se záruka neuznává… Takže fakt pan opravář a ne protiva.
Jsem se pak ptala švagra - prej to instaloval manža… Ono mi to nějak splývá, kdo připojil lednici, kdo sporák tchánům, lednici tchánům… A tři roky jsou tři roky.

Takže už můžu vařit u nás. Hurá, včera jsem nadávala, jak je možný, že mi na nejmenším plynovém hořáku rýže bublá tak, že se nejspíš přichytí (vařím klasiku a ne pytlíkovou, teda, mám spešl hrubozrnnou ze Slovenska, je nejlepší)…

Tak to od nás asi vše.

Lenka + Tom + cvrček

 
Eterka
Ukecaná baba ;) 1455 příspěvků 06.02.07 09:26

Koberec na válení do pokojíku jako Kris:-)))
Doporučuju stránky prázdniny v telči - tam je ubytování až do alelujá, nebo hlavní stránky města Telč.    

 
lenka_
Ukecaná baba ;) 1646 příspěvků 06.02.07 12:34

Teeeda ja jsem se ted nastvala :-) Chtela jsem ti poslat odkaz na ten cestovni nocnik a zjistila jsme, ze ho tento tyden slevnili. Kdybych tyden s objednanim pockala, tak jsem mohla usetrit. Objednavala jsem ho z www.berunka.cz, pani byla velice ochotna, i kdyz ten nocnik nabizi nemela ho na sklade, objednavala ho v Anglii a priznala se, ze ho v zivote na zivo nevidela (ja ji totiz zahltila dotazy). Takze ted ma na strance odpovedi na vsechny me dotazy, tak doufam, ze to pomuze pri rozhodovani nekomu dalsimu. Je to totiz nocnik znackovy a tudiz docela drahy.  Musim rict, ze je to strasne mily e-obchudek, psala jsem asi do peti ruznych obchodu a ona jedina mi na vsechno odpovedela.
K nocniku samotnemu: ja ho nosim v tasce ke kocaru nebo v kabelce (no jo, ale nenosim zadnou mini plesovou kabelku), je k nemu i sacek, takze je to diskretni a nikdo nepozna co mas vevnitr. Kdyz se rozlozi, tak se do nej vlozi specialni igelitka, ktera ma na dne prilepenou vlozku. Ta vlozka pojme bez problemu vsechnu moc, takze nevadi pokud je igelitka nahodou trosicku derava. Potom tu igelitku i s vlozkou vyhodis a nocnik zase slozis. Jenze nahradni sacek stoji asi 10 kc. Kdyz si vezmes, ze se dite do toho vycura nekolikrat za den, tak to leze do penez vic nez pleny. Takze moje typicka ceska hlava prisla na to, ze dovnitr sedne obycejna mala igelitka z Tesca, ktera je zadarmo a dovnitr lepim takove ty velikanske papirove menstruacni vlozky (treba uplne obycejne Lidie, i kdyz Jessy tam ma svoje z DM, ktere se jmenuji Jessa).
Tady je odkaz:
 http://www.eberunka.cz/detail.php?…

Jeste jsem vcera psala, ze to asi zakriknu. Jessy uz ma za sebou dneska jednu nehodu:-(

 
marci
Ukecaná baba ;) 1666 příspěvků 06.02.07 13:44

Ahojky :-)

Tak jsem se sem včera už nedostala, takže Nat díky za deníček :-)

Dneska to taky nevypadá na nějakej zázrak, neb dítě je v postýlce a nějak s tím nesouhlasí :-(
Musím ho ale i pochválit, protože hrozně pokročil ve skládání puzzlí. Od minulého týdne už jsme se prohodili a já podávám on skládá. Den ode dne mu míň a míň radím a podávám. Je to šikula. akorát s nima otravuje Xkrát denně :-)
Dneska jsem ještě odvolala plavčo. Těším se, že se tam snad zbaví konečně rýmy, ale ještě trochu kašle, tak jsem to nechala až na čtvrtek.
Taky zkoušíme být doma bez plíny a včera za odpoledne, to odnesli dvoje tepláky a dneska zatím jedny :-(
Snad bude líp. Teď už si 2krát řekl. Jen mi trochu chybí trpělivost a to ke všemu. Sice chodíme ven, ale v kočáře, takže Mates nemá kde vypustit páru a hrozně zlobí. Začínám být z toho celkem na bednu. Těším se na cvičení, plavání, srazíky, kamarádky návštěvy a chození pěšo. Ať už je pořádně zdravýýýýýýý !!!!!!!!!

Toť vsjo sebezřetně.

Pa M+M

 
Therra
Zasloužilá kecalka 987 příspěvků 06.02.07 14:04

Světli, Kačku taky motorka nebere. Hlavně ne vlastní. Na cizí se někdy po:,–(í, ujede metr a chce dolů. T.

 
Therra
Zasloužilá kecalka 987 příspěvků 06.02.07 14:18

Super nápad, do Telče bych jela určitě taky i s mrňousem (zcela sobecky přiznávám, že to máme kousíček od chalupy)! A je to tam móóóóc hezký :o) T.

 
HaLuMa
Ukecaná baba ;) 1829 příspěvků 06.02.07 14:24

Et,
s tím kouřením, to je blbý… :-((( taky jsem protivný nekuřák, cítím každou cigaretu snad dřív, než si ji někdo zapálí. U nás naštěstí nikdo nekouří. Zkus se se všemi domluvit, aby prostě před Fanýskem nekouřili. To snad vydrží, ne? A Fanýska to snad brzy přejde. Jojo, teď jim to třeba připadá legrační, ale co později, až to bude chtít zkusit.

Držím palce, ať se to nějak vyřeší!

A Ráďo,
Et by byla určitě ráda, že pozná spoustu lidí z deníčku, že? :-) Ale rozhodně bych neplánovala nic, co by komukoliv vadilo, neboj…

H.

 
Eterka
Ukecaná baba ;) 1455 příspěvků 06.02.07 14:35

Musím podotknout, že tenhle nočník jsem měla v pytli mezi hadrama z UK, mám ho doma, ještě jsem ho nezkoušela, přišel mi takovej nizoučkej, že by měl Fáňa možná vodotrysky až bůhví kde… A přesně jsem myslela na obyč igelitky s vložkama, protože jsem k tomu měla jen asi pět těch orígoš. Tak to vypadá, že mi asi poslali úplnej zázrak, co Leni?

 
svetlana
Zasloužilá kecalka 932 příspěvků 06.02.07 14:46

Ahojky,  

my v Telči byli s manžou a Aničkou koncem září, fakt je to super město se spoustou možností, kam s dětmi na minivýlety a krásným zámeckým parkem.. Bydleli jsme v hotelu „Pod kaštany“, nebyl moc velký, s parkovištěm u objektu, WC a televize byly na pokoji. Cena teda byla tuším 350,–/osoba/noc se snídání - nám to vyhovovalo, ale chápu, že někomu se to může zdát drahé. Snídaně byla formou švédského stolu, takže jsme se dosyta najedli my i Anička, mohlo se na ni chodit tuším až do desíti - jak kdo přišel, tak se obsloužil. Je tam i restaurace, ale ta vařila jen mexická jídla (což manžovi nevadilo, mně jo), ale měli taky spoustu druhů vynikající pizzy.  

Světlana

 
Jazzi
Ukecaná baba ;) 1785 příspěvků 06.02.07 14:51

Ahojte bando:-)  

Tak místo věšení prádla čučím sem, to jsem osoba líná.
Především gratulace Alte a ať je Lucinka hodná, hezky baští, prdí a spinká!   Nat - díky za deníček, já se v tom jako Panna přesně vidím:-)) A ve všech podobných horoskopech stran povolání se vždycky dočtu, že pro nás je ideál být zdravotní sestrou nebo hodinářem, já bych k tomu dodala ještě uklízečku a technický dozor:-))
S Bejkama taky souhlasím, já jsem na tuhle náturu byla víceméně připravená už od ségry a pak od muže. Fakt nemá smysl je nutit dřív, než oni uznají za vhodné, kdfyž už musím nutit Matýska, aby se pohnul, když on chce zrovna házet klacky do kanálu, tak ne že by házel záda vzteky, on proste ztuhne, vroste nohama do země a bejčí. Dokud mu nedám dostatečně zajímavý důvod se odbejčit, bez šance:-) Zato to kompenzujou klidem, vrozenou empatií, vkusem a fyzickou něhou, což je pro nervní Pannu balzám. Takže já se Bejkama klidně obklopím a budu tu přesilovku v rodině vyvažovat:-)  

Jó, co se týče zaměstnání, tak nejspíš budu po MD taky hledat něco nového, hlavně klidnějšího a míň časově náročného. Včera mi kámoška dala tip na e-learning kurs pod Ostravskou univerzitou, mentor pro bakalářksé studium. Tak mě to zaujalo, hlavně že se to dá téměř celé odpárat přes net, že jsem celá nadšená začla shánět info. Ovšem pro letošní rok už mají plno a v lednu otvírají další běh, který už ale stojí pěkných 5000,–:-/ Tak váhám, jestli do toho vůbec jít, za prvně prachy, za další moc nepočítám, že bych to až tak využila, jen kvůli kreditům, kdoví, jestli třeba nebudu těhu a tak. Uvidíme.
A nového u nás - nočník stále nič moč. Po O spánku, když moc nezevlujem v postýlce, tak má suchou plínu a čurá do nočníku, sám si říká minimálně a když, tak v průběhu nebo po. Tuhle jsem to zkusila doma bez plín a výsledkem dvoje počůrané štramplíky, takže ještě jsme asi nedozráli úplně. Na druhou stranu když se mu to povede, tak z toho má vždycky radost, že rybičkám na nočníku načůral vodu /> Klika - celkem došáhne, u babi si otevře, doma nám anštěstí jdou všechny dveře dost ztuha, takže útěky ještě neřeším. Co řeším, že budem muset pořídit zábranu na schody, až bude hotový pokojíček, a vzhledem k tomu, že je Mates technicky celkem zdatný, se obávám, aby na ty zavírací mechanismy brzo nepřišel. V nejhorším dáme kladku, tu bez klíče asi nedá:-)   Slovní zásoba - rozšiřuje zdatně, i když zvratná zájmena opravdu nehrozí:-)) U babi prý řekl poprvé „já“ a já u toho zas nebyla. Doma už zas ani ťuk:-) Ale spoustu výrazů taky používá zkomolených, takže máme hodada-jahoda, hukaka-vrtačka a mokaka-motorka:-) Večerníčka komentuje Kanonoš, Anče, Kuba, hanej a Taubek (Děsný, zní to jako Paroubek). A něco zas říká krásně do puntíku-kočička, pejsek, koníček, čáp, mevídek koaa (koala), pavouk, zamotáme atd.
Denně ¨vzdávám hold Ladovým říkadlům, nekonečná studnice a inspirace, záchodovou (nočníkovou)li­teraturou je POlámal se mraveneček a Zlínský zpravodaj. Každý chlap si na hajzlíku potřebuje počíst, žejo.   Pusinky - u nás pohoda, manža je taky děsný mazel, tak si Matýskovu náklonnost jen užívá:-) Ostatně Mates je tuplovaně vyhlazené a vypusinkované dítko, od malinka má rád fyzický kontakt, naštěstí si vybírá osoby a konstatuju, že vkusně:-) Ale dodržuju záasdu, že pusu na pusu nee, to mu dávám i já jen vyjímečně, je to pro mě asi otázka intimity a i hygieny. Jinde je Mates ožužlaný na ultimo a za krkem to vyloženě vyžaduje na dobrou noc:-))  

No, a víc nevím, zdravíme všechny a když mě něco napadne, ještě připíšu do mlejna.
Pa Linda a Matýsek

 
nat02
Závislačka 2786 příspěvků 06.02.07 14:52

Ahoj :)  

Et ó jak te chapu s tim kourenim …nasi jsou taky kuraci a ackoliv kouri „jen“ u sebe doma ja to citim porad. Nic s tim nenadelam, tezko jim mohu zakzat kourit u sebe v baraku. Oni vi ze Ria u sebe doma vidi dvakrat za rok, kdyz tam musim jit poprat na narozeniny jinak jim ho tam nikdy nepujcuju…ani kdyz rikaji ze hodinu vetrali atd…maji smulu,ja jsem tvrdak a oni to vi.Horsi je to ale venku v lete…Oni maji svoje sezeni na terase, maji tam vychod z kuchyne a my si udelali sezeni dole na zahradce u piskoviste.­....jenze se stalo to , co se dalo predpokladata ze vsichni se budou shlukovat tam,kdyz jsme si koupali zahradni houpacku :-D takze huli tam a ja se z toho muzu vis co…rikala jsem to nekolikrat, kdyz vidim otce jak jednou rukou kouri a druhou si hraje s malym jsem tak mrzka a neprijemna ze normalni clovek by to nevydychal jenze KURAK je proste KURAK a je to jako hazeni hrachu na stenu.  

Pamatuju si na scenku, kdy jsme jednou s prateli kuraky byli v hospode a nebylo misto tak nas po:,–(ili ke stolu s rodinkou co jedla. Kamaradka si vytahla cigaretu a ja ji rekla ze to snad nemysli vazne, kdyz tam deti ji......dala ji zpatky a omluvila se…a co myslite??? maminka s tatinekem dojedli a zapalili si a foukali to SVYM VLASTNIM detem do obliceje…toz tak…
My vcera meli jiz druhy severomoravacky srazik bez deti a super :) zacina se mi to libit cim dal vic a protoze jsou v telce Bundovi a synek to zalomil az ve dve tak jdu koukat na Ala :)    

pa nat a rio

 
Jazzi
Ukecaná baba ;) 1785 příspěvků 06.02.07 15:00

Mates taky není motorkář, dostal ji na vánoce a chvíli mu trvalo, než zjistil, že se nemusí jen tlačit, ale dá se na ní i popojet. Dneska jsem ji premiérově vzala ven, hned u baráku z kopečka zapomněl brzdit a hodil držku přes řídítka:-) Pak si na ni akorát pěkně sednul, aby dobře viděl na bagr na stavbě, přinutila jsem ho ujet asi 10m a zbytek jsem ji nesla a zasvinila si čistě vypranou bundu:-)) Další pokus vyhlašuju až na suché počasí:-))
Doma si občas popojíždí, třeba je to časem chytne, a když ne, neva. Matesovi plánuju k narozeninám malý kolečka na zahradu, neb strašně rád cokoliv tlačí a vozí:-)
 L.

 
Eterka
Ukecaná baba ;) 1455 příspěvků 06.02.07 15:11

A kdo má rád gulášek a svíčkovou, tak je odtud deset minut HOSPODA NA KOPEČKU:-)))

 
Zuzicak
Ukecaná baba ;) 1308 příspěvků 06.02.07 15:29

Ahojky,  

nesu zprávy ze severu.  

Aleše večer a hlavně v noci skolil nějakej vir nebo bacil. V noci v 2,3é se vzbudil a úplně hicoval.. Dostal Panadol sirup a něco jsme ještě do rána spolu naspali. Ráno jsem ho velmi pracně změřila a po dhvilce v podpaží měl už 39,2st. Takže Ibalgin sirup a jeli jsme k dr.
Ta na něm ale nic neviděla, ani neslyšela, takže jsme k tomu dostali ještě Nurofen sirup a máme počkat, co se z toho vyvrbí. Mamka mi pořád hlásí, že teplota neklesá, pořád nad 39, Aleš je úplně červenej, klepe se a je patickej.. Je mi z toho úplně špatně, protože takhle špatně na tom fakt ještě nikdy nebyl. Nepočítám když se opařil..
Jinak mu totiž fakt nic není, nemá rýmu, ani kašel, ani náběh na nagínu, nic..  

Takže veče zkusíme Panadol čípky, octový ponožky a zabalit do teplý deky, jestli se nezačne potit a nepůjde teplota dolů… A budeme čekat. Prý když se to do dvou dnů nezlepší, tak máme zase přijít. Uvidím, jestli vydrží dva dny koukat na něj, jak je mu takhle blbě. Ale doufám, že to půjde dolů samo a bude brzy OK.  

Takže přejeme i všem ostatním marodům, ať je jim lépe!!!!!!
I já byla na kontrole a steh v noze pořád ještě zůstává. Už si na něj zvykám jako na skvělý doplněk mé osobnosti :-)  

ET, Marty - jsem ráda, že Aleš není jedinej ďábel, co odchází v nestřeženém okamžiku z domova! :-)
A to jsem si pořád říkala, že je to takovej prcek, teď to vidím tak na 85cm, fakt docela za ten čtvrt rok vyrostl.. Takže možná tím..  

PIKI - dodatečně vše nej k narozkám!!!! Ani se nedivím, že oslavu nechystáš, já letos tu 29 taky moc slavit nebudu. Jooo to za rok to bude jiný tóčo, co!!!!
S manžou jsem ráda, že se to začlo řešit a že ví, že jste pro něj to nejdůležitější - i když práce taky, když je to workoholik… Neboj, ono se vyčasí a bude brzy líp.. Zkus s ním na Kanáry na chvíli odletět, uvidíš, že to bude fajn.. Holt budete žít dvojí život :-).  

TERKO, EVITKO, JYTY - holky, když se tetě Alte podařilo vylodit Lucinku na Piki narozky - já bych si aspoň jednoho drobka chtěla objednat na 24.2. jo???????? DÍKY PŘEDEM!!!!!!!!! :-))))))))))))))))))))))))))))))))))  

ET - slovní pokroky Fanýska už nekomentuju :-). Je to prostě šikula! Ale s tou cigaretou se ani nedivím, že tě to tak irituje!!! Ale nejhorší je, že čím víc mu to budeš zakazovat nebo uvidí, že ti to vadí, tím víc to asi bude dělat. Zkus to nechat být, ono ho to určitě brzy pustí a najde si zase něco jinýho!!!  

LENI - Jessinka je fakt teda šikula!!! Chodit bez plínky je u nás opravdu v nedohlednu :-)  

KRISTAIN - jak jsi se ptala na to pusinkování, já Aleška teda taky učím pusinkovat. A dokonce i Libor to má rád, když mu dává pusinky a dokonce, když Aleška ukládám, tak si o pusinku sám řekne. On je naštěstí z rodiny, kde jsou zvyklí se pusinkovat, i při vítání a loučení. Což já třeba zvyklá nejsem… Ale zvykla jsem si, takže i Alíš je neustále opusinkováván a pusinky rozdává :-)
Teď je teda už i posílá ručičkou, což je fakt sladkýýýýýýýýý :-) A vždycky tím všechny nadchne :-D  

MARTY - drž se tím zlobidlem Lucou. No myslím, že toho musíš mít plný kecky!!! Ještě že Stefinka je takový zlatíčko, jinak bys už byla zralá na Bohnice, co? :-)  

TELČ - jééééé kdyby se jelo do Telče, to bych taky přemýšlela o dovolence!!! Tam to mám moc ráda, jezdili jsme k Nové Bystřici na Tábor, takže vím, že je tam fakt nádherně!!! :-)  

No nic, holky myslete na Alíška ať je mu brzy líp. Zítra Prahu asi vzdám, ať jsem na drátě a po ruce, kdyby něco.. Snad mu květňátková energie pomůže :-/
Pa Zuzka a hořící Alíšek ve stavu nemocných

 
svetlana
Zasloužilá kecalka 932 příspěvků 06.02.07 15:44

Ještě sem házím link na ten hotel, kde jsme v Telči bydleli - a koukala jsem, že už vaří i česká jídla.
 http://www.hotelpodkastany.cz/

Světlana  

 
Eterka
Ukecaná baba ;) 1455 příspěvků 06.02.07 15:51

Kolem mě je to v podsatě samý kuřák. Naši čoudili doma i nám, teda v pokojíčkách ne, ale v kuchyni a obýváku jo. Takže jsem vyuděná z domova. K Františkovi jsem přišla já a respektovala jeho pravidla - nekouřilo se v ložnici, jinak všude. No a co jsme se před čtyřma rokama přesunuli do baráku, tak se kouří jen u něj v zašívárně. Jenže celý léto jsme venku (jak už se těším), takže tam se hulí do alelujá. Mně to venku až tak nevadí, myslím kouř, tam je kam utéct, tam mě zlobí ten špatný příklad. A aby toho nebylo málo, jsou teď u nás asi měsíc na programu Bubáci a hastrmani, a tam ty starý pardálové fajfku z huby nevyndaj.  Takže Fanýs drandí na odrážedle, vyřvává, že jezdí s kočkama jako Brčál a fajtu čoudí…
tolik tabáková vsuvka

 
Eterka
Ukecaná baba ;) 1455 příspěvků 06.02.07 15:55

Álo, drž se, s teplotou se poper, a ať jsi brzy fit.

 
stania
Zasloužilá kecalka 636 příspěvků 06.02.07 16:32

Ahojky holky,  

tak se taky hlasime k marodum. Erik vcera vyfasoval ATB kapky do oci, ma to pry zanet. No a ja jsem podlehla nekolikatydennimu natlaku chrchlajici a smrkajici rodiny a padla jsem s hroznou rymou. Navic jsem si vcera, kdyz jsem strkala Erika do autosedacky cestou od doktora, slapla nohou na zasnezeny a zledovately okraj obrubniku, noha mi ujela a ja zajela obema nohama pod auto a kecla jsem si na zadek s Erikem padajicim na me bricho. Pochopitelne jsem si sedrela o auto obe holene a narazila pravy loket, takze jsem lazar jedna basen.  

Dneska jsme ani nejeli do baraku pracovat, protoze je venku - 27 a ja nehodlam tahnout Erika v te zime autobusem, navic se tahat s kocarem. Tak se snazim doma uklizet a balit dalsi krabice, ale jak vidite, misto toho cumakuju tady. Potrebovala jsem break.:)  

Zuzko - myslime na Aleska, at je mu co nejdriv lip.  

Alte - gratulujeme k Lucince, at se vam to podari doma co nejdriv skloubit.
Tak ja jdu vykazovat nejakou cinnost, tohle misto pripomina smetiste a ne domov.:(
Dolamana, oparena, nemocna Stana s bambinem a rudooky Erik

 
Bibina
Zasloužilá kecalka 741 příspěvků 06.02.07 17:25

ahoj holky,

hlásíme se též k marodům.
Anička mě pěkně vyděsila. V noci se vzbudila a úplně celá se třepala. Nezdálo se mi, že má teplotu. Tak sem si ji vzala do postele a ona furt tak divně zatínala ruce. Měla sem strach, protože sem epileptik, a moje mamka taky, takže sem ve střehu, jestli to nepropukne u anýse. Naštěstí dneska má horečku, takže šlo fakt o příznak té teploty. Jinak už bysme obíhaly neurology.

Ráno se mi zdála ještě dobrá, tak sme šly na cvičení, tam byla v pohodě, ale odpo už měla solidní teplotu a padla za vlast. Takže tak.
Na mě to taky dolehlo, sem úplně grogy.

Přejeme všem marodům rychlé uzdravení!

Bibina a Anička

 
Jaa
Ukecaná baba ;) 1150 příspěvků 06.02.07 17:43

Ahoj všichnísci:O)
Koukám, že namocných přibývá, tak držíme palečky, ať jste všichni brzy v pořádku!!! U nás nic nového, dneska jsme byly v Tescu reklamovat dvoje kalhoty od Cherokee, který jsem tam koupila před Vánoci. Byly to manžestráky a úplně se rozsypaly v rozkroku. Vrátili mi prašule, ale těch kalhot je mi líto, byly naprosto super:O( Pak jsme objížděly různý obchody a sháněly kalhoty jiný…
*dovolená: Já teda zastávám úplně stejný názor jako Sarach - klidně bych jezdila každoročně do Kostelce a udělala z toho tradici. Myslím se totiž, že s přibývajícím věkem našich Květňátek budeme potřebovat spíš hodně prostoru na jejich dovádění (což Kostelec splňuje), než místa vhodná pro výlety. A taky si myslím, že jsme tam okolí ještě moc neprošli a že kdyžtak za zajímavými místy můžeme popojet vláčkem. Dál je mi sympatický, že vím, do čeho jdu (ceny, ubytování, prostředí a tak…) Toť můj názor:O)
*Jinak se moc těším na pátek:O) Jenom nevím, kde na tom Andělu ta Husa je - poradíte, prosím??? Jo a Hani - HaLuMo: jestli Ti nestačí jeden „bodygárd“ v podobě Haminy, klíďo se taktéž hlásím do služeb:O) Byla by škoda, kdybys tam nešla jen kvůli tomuhle!!!!!!!
*No tak zatím pápá, Jaa a Sára

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 4 5 6 7 Další »