KVĚTŇÁTKA 2005 ? jak asi bude vypadat to naše malé?

Těhotenství

Kdysi někdo moudrý řekl: ?Trocha poezie nikoho nezabije!?. Já bych do našeho deníčku tento citát, i když trochu pozměněný, použila : ?Trocha genetiky také ne!?. Nevím, jak většina z nás je na tom se základy genetiky, která se probírá na středních školách tuším ve 3. nebo 4. ročníku v biologii. Pro ty, co o se o danou oblast více zajímaly se omlouvám za velké zjednodušení, a naopak doufám, že to bude prospěšné těm, co o základech dědičnosti nemají ani páru?

Nebudu se dlouho zabývat obecnými zákonitostmi, a už vůbec nepůjdu moc do hloubky. Pokusím se pouze stručně vysvětlit, jak mohou naše dětičky vypadat, co jim můžeme předat v našich genech. Zaměřím se pouze na znaky kvalitativní a to barvu vlasů a očí. Je to asi nejjednodušší a je to navíc i nejlépe vidět :-). Já sama jsem se začala o tuto oblast zajímat velmi brzy, protože jsem něco jako bílá vrána v naší rodině (vrátím se k tomu později).

Trochu teorie však napsat musím: Člověk je tvor diploidní. V diploidní buňce existují pro jeden gen 2 alely (alelární pár). Alelární pár je tvořen jednou alelou od matky a jednou alelou od otce. Mezi těmito jednotlivými alelami mohou být 3 různé vztahy, na kterých závisí konečná podoba genu. Přenos alel na potomky podléhá základním pravidlům kombinatoriky. Jako první vyřešil tuto problematiku Mendel. Od něj taktéž pochází kombinační (Mendelovské) čtverce.

Vysvětlení některých pojmů:

dominantní alela= dominantní alela pokud je v páru s alelou recesivní, tak tuto recesivní alelu přebíjí. Je tedy viditelná navenek, ačkoliv člověk v sobě může nést i alelu recesivní, kterou může dále předat svým potomků; značí velkým písmenem ? A;
recesivní alela= recesivní alela, neboli v mém slovníku alela ušlápnutá, se u jedince projeví zevně pouze v případě, že stojí vedle stejné recesivní alely. V páru s dominantní alelou není tato z vnějšku patrná; značí se malým písmenem ? a;
homozygot= jedinec s párem alel tvořených stejnými alelami, tj. 2 dominantními nebo 2 recesivními;
heterozygot= jedinec s párem alel tvořených 1 alelou dominantní a 1 alelou recesivní.

Poznatky Mendela shrnují 3 Mendelovy zákony (pro naši ukázku jsou důležité pouze první dva a proto jsem třetí úplně vynechala):
1. zákon: Zákon o uniformitě F1 (1. filiální = první generace potomků) generace. Při vzájemném křížení 2 homozygotů vznikají potomci genotypově i fenotypově jednotní. Pokud jde o 2 různé homozygoty jsou potomci vždy heterozygotními hybridy.

2. zákon: Zákon o náhodné segregaci genů do gamet. Při křížení 2 heterozygotů může být potomkovi předána každá ze dvou alel (dominantní i recesivní) se stejnou pravděpodobností. Dochází tedy ke genotypovému a tím pádem i fenotypovému štěpení = segregaci. Pravděpodobnost pro potomka je tedy 25 % (homozygotně dominantní jedinec) : 50 % (heterozygot) : 25 % (homozygotně recesivní jedinec). Tudíž genotypový štěpný poměr 1:2:1.

A teď hurá do praxe:
Jak jsem již psala v úvodu náš genetický průzkum provedeme pouze na znacích kvalitativních a to barvě vlasů a očí. Možná vám to osvětlí některé jevy, které vám zůstávaly skryty a otevřou se vám při pozorování svého okolí nové obzory. Kéž by !

Vlasy:
Máme dvě základní barvy ? hnědá a blond. Na odstíny prosím nehleďte neboť ty jsou dány především pigmentovou možností daného jedince, stejně jako různé odchylky (např. zrzavé vlasy, atd.).
Dominantní barva = hnědá (A)
Recesivní barva = blond (a)

Jaké jsou možnosti alelárního páru: hnědá-hnědá (AA), hnědá-blond (Aa) a blond-blond (aa).
Jak ale člověk pozná jaký v sobě nosí alelární pár?
Lidé s blond vlasy to mají jednoduché (i když se jedná o tmavý blond až do hněda), jsou nositeli pouze recesivních alel (aa; tj. jedná se o homozygota). Svému potomkovi předají pouze recesivní alelu ? a.
Lidé s hnědými vlasy mají toto rozhodování již těžší, mohou být nositeli dvou dominantních alel (AA), ale i jedné dominantní a jedné recesivní (Aa). Při zjišťování, jestli je člověk homozygot (dominantní) nebo heterozygot může někdy pomoci se podívat na své rodiče. Pokud jeden z nich má vlasy blond a druhý hnědé, pak je to opět jednoduché a dítě těchto rodičů může být nositelem pouze páru Aa (tj. jedná se o heterozygota). Pokud oba rodiče mají vlasy hnědé, pak je rozhodování mnohem těžší. Může napomoci se podívat na prarodiče, případně praprarodiče. Pokud mají prarodiče a všichni jejich potomci hnědé vlasy, pak je velmi pravděpodobné, že jsou prarodiče a tím i daný rodič nositel pouze dominantních alel AA (tj. homozygot). Pokud však některý prarodič nebo jejich potomek má vlasy blond (pozor na odbarvené blondýny, resp. blonďáky :-), pak prarodiče museli být heterozygoty, tj. nositeli alelárního páru Aa a je tedy možné, že i váš rodič a vy můžete být heterozygotem, ale stejně tak můžete být i nositelem homozygotem AA. Takže v tomto případě se to nedá jednoduše určit?

Asi se vám teď z toho všeho motá hlava a nevíte čí jste, zkusím vše znázornit ve výše jmenovaných kombinačních čtvercích a snad bude teorie trochu lépe k porozumění:

1. situace? rodič X je homozygot a nositel dominantního páru AA (má hnědé vlasy)
rodič Y je homozygot a nositel dominantního páru AA (má hnědé vlasy)
Jaké mohou být jejich děti?
rodič X AA
rodič Y AA
Možnosti: AA nebo AA nebo AA nebo AA

Z uvedeného je jasně patrné, že potomci mohou být pouze hnědovlasí a budou to dominantní homozygoti nesoucí pouze dominantní alely (tj. hnědé vlasy). Stejná situace je i u lidí s blond vlasy, pouze se nahradí velké ?A? malým ?a? a potomci budou stejně jako jejich rodiče recesivními (ušlápnutými) homozygoty.

2. situace- rodič X je homozygot a nositel dominantního páru AA (má hnědé vlasy)
rodič Y je heterozygot a nositel páru Aa (má hnědé vlasy)
Jaké mohou být jejich děti?
rodič X AA
rodič Y Aa
Možnosti: AA nebo AA nebo Aa nebo Aa

Z uvedeného je patrné, že potomci mohou být pouze hnědovlasí a bude 50% možnost, že se bude jednat o dominantní homozygoty nesoucí pouze dominantní alely (tj. hnědé vlasy) a 50% možnost, že se bude jednat o heterozygoty nesoucí v sobě 1 dominantní (hnědou) a 1 recesivní (blond) alelu.

3. situace- rodič X je heterozygot a nositel páru Aa (má hnědé vlasy)
rodič Y je heterozygot a nositel páru Aa (má hnědé vlasy)
Jaké mohou být jejich děti?
rodič X Aa
rodič Y Aa
Možnosti: AA nebo Aa nebo Aa nebo aa

Z uvedeného je patrné, že potomci mohou být hnědovlasí i blonďatí. Bude 75% možnost, že budou potomci hnědovlasí, z toho je 25% možnost, že se bude jednat o dominantní homozygoty nesoucí pouze dominantní alely (tj. hnědé vlasy) a 50% možnost, že se bude jednat o heterozygoty nesoucí v sobě 1 dominantní (hnědou) a 1 recesivní (blond) alelu. Ale je taky 25% možnost, že bude potomek mít blond vlasy a bude recesivním homozygotem, tj. nositelem páru aa (blond vlasy).

4. situace- rodič X je heterozygot a nositel páru Aa (má hnědé vlasy)
rodič Y je homozygot a nositel páru aa (má blond vlasy)
Jaké mohou být jejich děti?
rodič X Aa
rodič Y aa
Možnosti: Aa nebo Aa nebo aa nebo aa

Z uvedeného je patrné, že potomci mohou být hnědovlasí i blonďatí. Bude 50% možnost, že budou potomci hnědovlasí heterozygoti nesoucí v sobě 1 dominantní (hnědou) a 1 recesivní (blond) alelu. Ale je taky 50% možnost, že bude potomek mít blond vlasy a bude recesivním homozygotem, tj. nositelem páru aa (blond vlasy).

5. situace- rodič X je homozygot a nositel páru AA (má hnědé vlasy)
rodič Y je heterozygot a nositel páru aa (má blond vlasy)
Jaké mohou být jejich děti?
rodič X AA
rodič Y aa
Možnosti: Aa nebo Aa nebo Aa nebo Aa

Z uvedeného je patrné, že potomci mohou být pouze hnědovlasí a že budou vždy heterozygoty nesoucími v sobě 1 dominantní (hnědou) a 1 recesivní (blond) alelu.

To jsou všechny kombinace a možnosti, které mohou nastat.

Oči:
A jak je tomu v barvě očí? V tomto případě je dominantní barvou opět barva hnědá a recesivní barvou barva modrá (opět se oprosťme od všech různých odstínů daných pigmentovými možnostmi daného jedince).

Myslím, že nemá cenu opět vypisovat všechny možnosti, jaké mohou mít naši potomci. Zkuste si samy doplnit do výše uvedených tabulek a textů za ?A? hnědou barvu očí a za ?a? modrou barvu očí. Věřím, že to zvládnete již samy a budete mít radost, jak se v tom pomalu začínáte samy orientovat!!

Bílá vrána
Pro jistotu vám ještě popíšu mojí situaci a třeba vám to výše uvedenou teorii více osvětlí. Narodila jsem se s blonďatými vlasy a modrýma očima v rodině, kde matka, otec i moje starší sestra mají vlasy i oči hnědé. Už od mala jsem se trápila, že jsem prostě jiná než moji rodiče a sestra a nechápala jsem proč?!?! Vysvětlení přišlo až když má starší sestra došla na škole k látce ? základy genetiky. Díky jejímu vysvětlení, které jsem se dnes pokusila předat i já vám, už vím, že jsem recesivní homozygot (tj. nositel recesivních buněk ?aa? v případě vlasů/blond i očí/modré) ? i když dnes mám vlasy obarvené na hnědo, takže už více zapadám do naší rodinky :-).
Moji rodiče oba od přírody hnědovlasí a hnědoocí musí tedy být heterozygoti (nositelé alelárního páru ?Aa? ? viz situace 3). Což vysvětluje i fakt, že moje babička z otcovy strany měla blond vlasy a modré oči a můj dědeček z matčiny strany měl blond vlasy a modré oči ? takže to bylo jasné, že oba mí rodiče musí být nositeli i recesivní alely. Měli však jen 25% šanci, že se jim ?povede? blonďaté dítko s modrýma očima a šup jsem tady :-D.
Moje sestra má už rozhodování mnohem těžší. Může být dominantním homozygotem (nositelem pouze páru AA) nebo heterozygotem (nositelem pouze páru Aa). Tj. chuděra neví, jestli může mít blonďaté a/nebo modrooké potomky :-). Vždycky si dělala legraci, že si musí vzít blonďatého a modrookého chlapa a zjistit to (i když stejně by k tomu potřebovala víc dětí, pokud by se jí hned to první nepovedlo blonďaté a modrooké, pak by měla jasno - byla by heterozygot).

A jak jsem na tom se svými potenciálními potomky já? Kdybych si vybrala chlapa s blond vlasy a modrýma očima, tak jednoduše. Děti by měly pouze modré oči a blond vlasy. Ale já jsem si vybrala chlapa hnědovlasého a s hnědýma očima (jehož rodiče jsou také hnědovlasí a hnědoocí), takže se nechám překvapit :-).

Jo a stejně je tomu i u krevních skupin!! Takže moji rodiče (i sestra) oba s krevní skupinou A+ mají mě s krevní skupinou 0+. prostě jsem holt taková bílá vrána :-).

A jak jste na tom vy?

Snad jsem vás dlouhým deníčkem moc neunavila a snad se vám i líbil a něco vám dal..

Vaše Zuzka a atletík 18+5tt

P.S. K dané tématice se dá na netu sehnat více a mnohem podrobnějších informací. Např. http://genetika.wz.cz/
http://www.priroda.cz/slovnik.php
http://www.goldyforever.cz/metodych.htm (tady tedy na příkladu pejsků :-)
http://studuj.jinak.cz/…ty/index.php?…

Stránka:  1 2 3 Další »
Váš příspěvek
sigi
Povídálka 13 příspěvků 10.12.04 21:40

Ahoj Zuzko,
díky za poučení. U nás v rodině je to asi ta situace 3. Já blond modrooká, ságra tmavovlasá. Krevní skupina 0, mamka 0, tata B. Miminko s manželem zatím jen plánujeme ale už je mi teď trochu jasné, co můžu čekat z manželství s tmavovlasým, hnědookým chlapem. Přeji ať Ti vše dobře dopadne!

stania
Zasloužilá kecalka 636 příspěvků 11.12.04 00:08

Ahoj Zuzko,

super denicek. Trosku jsem se genetikou zabyvala sama /hlavne kvuli skole/, byly casy kdy jsem ji nenavidela, ale pak jsme dostali docenta, ktery to dokazal perfektne vysvetlit, ja tomu vsemu porozumela a najednou se to z neoblibenych okruhu presunulo do oblibenych a hlavne fascinujicich. Ale uz je to delsi dobu a tak jsem z toho hodne pozapomnela, a navic me nikdy nenapadlo pouzit to sama na sobe!

Rada bych rekla, ze situace u nas odpovida cislu 4, v horsim pripade 5. Ja jsem totiz blondata s modrozelenyma ocima, manzel hnedovlasy, takze bych si rada zachovala nadeji na blondate ditko.:) Jelikoz ma manzel modre oci, chovam v sobe nadeji, ze je preci jenom heterozygotni. Ale na druhou stranu kombinace hnedych vlasu a modrych oci take neni k zahozeni, ze? :)

No tak se asi budeme muset nechat prekvapit, aspon ze to nemame tak jednoznacne dane. Nejen ze nebudeme vedet pohlavi, nebudeme ani vedet jak bude vypadat! To nas prcek teda pekne napina.:)
Tak pekny vikend a ahoj
pozdrav vsem brichandam posila
Stana + ptacatko 18+3

Eterka
Ukecaná baba ;) 1455 příspěvků 11.12.04 08:15

Teda Zuzi, vyčerpávající náhled… Nicméně pořád mi to vychází 50 na 50 - takže uvidíme…
to Jazzi: jsem ráda, že se Vám genet. utz povedl, mně se to taky líbilo, fakt bylo vše moc hezky vidět.
Jo, na základě minulých diskuzí jsem urychlila výběr digifoťáčku, takže až dorazí (mám to přes alfacomp - fakt pěkný ceny narozdíl od kamenných obchodů) konečně taky přidám nějakou fotečku do galerie. Ale abyste se moc nezděsily, já mám to bříško totiž fakt nějaký větší… Ale zatím jen to bříško a prsa, jinak nikde ani deko - ale už jsem plus 5 kg a to jím stejně jako před těhu. No nic. K tomu foťáku jsem rovnou objednala rovnou i tiskárnu, protože starou jsem nedávno solidně odvařila. Takže vánoce budou ve znamení kancelářské techniky haha.
Akorát nevím - ale vy to určitě vědět budete - jakou velikost by měla mít Flash karta k foťáku - kolik mega stačí?
Přeju hezké ráno a krásný víkend - Šumava opět zahalená do inverze.
Esterka a lumpík Fanýsek

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 11.12.04 09:40

Ahoj zuzi, pekny denicek. Uz sem o tom premyslela. Ja a cela moje rodina az buhvikam sme hnedovlasi a modrooci a manzelova zase hnedooci(ale mozna tam maj kapku blondatejch vlasu) takze u nas je to dost jasny-hnedovlasy hnedooky dite(skoda. ja si vzdycky prala aby nam zustaly ty modry oci) no ale u vnoucat uz to snad dopadne lip:)).treba bude potomek heterozygot a dostane ty ocka aspon tajne…a jeho potomek…no uvidime. tohle je beh na dlouhou trat.

Porad resim ty digitaly. Zamilovala sem se do tech panasonicu. Ted nevim, jestli radsi lumika(toho levnejsiho, ale porad celkem drahyho,) nebo toho mrnavyho modryho(mas ho myslim ty zuzko)asi za 9tis.

tak pekny vikend. manza je celej v praci, takze nicmoc. Ach jo
papa Carolin 18+4

stefinka
Ukecaná baba ;) 2304 příspěvků 11.12.04 12:37

Ahoj Zuzi,
ze dvou manželství mám děti skoro stejné. Jsem tmavovlasá hnědooká, vzala jsem si pokaždé muže šedookého ˇjako dítě blonďatého v dospělosti světlehnědého.
A děti v obou manželstvích - 1. dítě zelené oči, světlehnědé vlasy, 2. dítě šedooké blonďaté. Třetí se zatím nekonalo ani v jednom případě, docela bych ráda měla dítě tmavé jako jsem já. Byla bych zvědavá jaké by bylo. Ve všech mně známých manželstvích si u nás brali tmaví světlé.
Stefinka

stefinka
Ukecaná baba ;) 2304 příspěvků 11.12.04 12:58

Ještě krevní skupiny - moje rodina 0 a B, já a 2 sestra B a tamvé, prostřední 0 a světlá. Moje manželství č.1 2× B a děti 0 a B. Manželství č.2 B a 0 a děti O a předpokládáme že druhé je B.
Nenapsala jsem koho si vzaly sestry, ale to už by bylo moc. Ta míchaná manželství se týkají mých rodičů, prarodičů a podle fotek a povídání praprarodičů.
Mě mrzí, že mám ze škály tmavých očí v našem rodě už tu světlejší variantu. Moje prababička měla černé oči, babička hodně tmavé, máma tmavé a já už jen hnědé.
Ale ty zelené oči u mých dětí jsou krásné a navíc mají mandlový tvar. Holky se barví na tmavo.
Tak mám pocit, že toho tmavého dítěte se nedočkám. Stefinka

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 11.12.04 14:34

Ahojky,

super denicek :-) Ja jsem genetik z povolani, tak mi prisel do noty, a nedalo mi podelit se o nasi zkusenost. Ja jsem cernovlasa, zelenooka, moji rodice hnedovlasi, mamka zelenooka, tatka modooky. Moje sestra je klasicky modrooky blondak. Muj pritel je taktez klasicky modrooky blondak, v jeho rodine jaou spis tmave vlasy i oci. A nas synek? Je cely tata modrooky, blondaty. A aby toho nebylo malo tak vypada uplne jako klon a chova se jako klon. Ze me nema vubec nic!!!
Jeste ze jsem si jista, ze je muj :-))
Ted uz se moooc tesim, az jednou budu mit holcicku, jak bude zase muj klon, hahaha :-)

Mejte se krasne a teste se na sva prekvapeni

Mata, nakukovatelka od Jarnulek

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 11.12.04 18:55

Ahoj holky,

nedalo mi to a musela jsem skočit dnes ke kamarádovi na internet, abych se podívala, jestli už náš deníček vyšel..

Děkuji za pochvaly, jsem moc ráda, že vám aspoň trochu kápl do noty… Já mám tyhle věci moc ráda a ráda o nich i přemýšlím a říkám si, jaké to asi bude :-) A koukám, že jsme tu samé smíšené pary :-) Takže o překvápka určitě nebude nouze :-)

Sama jsem hodně zvědavá, jestli naše dítko bude mít něco po mně, ale třeba to budu celá já, kdo ví :-)

Jinak vše OK, preventivní prohlídka v pátek normálka, na EKG nemusím, prý jsem úplně zdravá, tak co bych tam dělala :-) Takže už mi chybí jen zubař a toho mám naplánovaného na únor..

Carolin jsi přesně v situaci, kde jsem byla já v létě.. Ale musím říct, že mě moje volba malinkého Panasonica zatím nemrzela a doufám, že ani nebude.. Jen snad občas ten optický zoom.. No ale snažila jsem se být praktická :-)
Budeme fakt supr skupina - květňátka a ještě Panasoníci :-)

Pohlaďte pupíky a mějte všichni moc krásný a bezproblémový víkend!!!!
Zuzka a atletík 18+6tt

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 11.12.04 19:20

Ještě jednou já. Nakoukla jsem do minulého deníčku a nedá mi to, abych se ještě nevrátila k tomu pěknému kalhotkovému a podprsenkovému tématu :-)
Jak jsem už psala jsem zá:,–(ní příznivkyní tang, prostě na normální kalhotky už nejsem vůbec zvyklá.. Dneska jsem pokoupila 2 vel.M/L od Stela Donny, tak doufám, že mi budou lépe než ty menší.. I když i ty zatím budu nosit ještě normálně. A Hostivař navštívím, díky Gyto ještě jednou :-) Normální těhu kaťata vlbec nevím, jestli budu nosit, mám obavu, jak se v nich budu cejtit.. Ale je fakt, že mám také ráda tz boxérkové, tak možná přes zimu rozšířím jeji řady i ve větší veliukosti než byla má před těhu S. :-)

Podprdy jsem vyrostla všechny svoje už dávno (nevím, kdo to psal, že se prsa mění až po 4. měsíci - mně rostly už od druhého - k radosti mého přítele :-). Naštěstí mám ale tu mojí spásnou kamarádku a žiju zatím z jejích bývalých, kdy čekala svojí Barušku.. Ale mám před sebou 1 poslední, co je mi velká a 1-2 mohu nosit teď. Takže jsem opravdu zvědavá (a vel. z 70-75B už nosím 80D:-)..

Jinak jsem zatím přibrala 3kg, ale moje dr. byla spokojená..Ale to nejhorší ještě přijde, je mu to úplně jasné :-) Třeba jen co sním všechny mikuláše, co jsem dostala :-)

Tak ještě jednou pa všem bříškandám i nakukovatelkám :-)
Zuzka a spol.

Packa
Závislačka 4419 příspěvků 11.12.04 21:09

Zdravím těhulky!!!

Strašně moc se omlouvám, že k vám tak nějak „lezu“, ale mám strašně velkou prosbu. Asi jsem debil. Jednoduše mi nejde přidat k fotogalerii další. Chtěla bych vytvořit fotoalbum, kam bychom my, zimní těhulky dávali fotečky a prostě nevím, jak na to. Proto se ptám vás, jelikož máte své album „květňátka 2005“, jestli byste mi neporadili, jak ho vytvořit.

Strašně moc děkuji a ještě jednou se omlouvám, že jsem k vám takhle vtrhla.

Šárka a mimi 37tt

Eterka
Ukecaná baba ;) 1455 příspěvků 12.12.04 08:03

Ahoj pupíčci,
včera mě něco popadlo a dala jsem se konečně do generálního úklidu. Protože bydlíme v domečku (hypotékovém) teprve 2 roky a stěhovali jsme se sem z paneláku 2+1, je fakt, že zatím nejsme až tak zakramařený… Ale hrozně moc se mi líbí heslo: „Co nevlastním, na tom nemusím utírat prach“, takže se moc zakramařit ani nehodlám. Nemilosrdně jsem zlikvidovala věci typu sušený kytky, starý svíčky, časopisy a další „dekorativní“ blbosti (Ježíšek jistě donese další) a hned mi bylo líp. A tohle jsem prosím pěkně dělala do 21 hod., což je normálně doba, kdy už mám půlnoc. A ještě jeden plusový bod - došla jsem ostříhat našeho raťafáka - kokra zlatého, aby se mi tady moc nerozchlupacoval.
Ještě k barvám bytě. Jak je vidět - jedeme v tom všechny. Jen předesílám, že barvičky kombinuju s přírodními materiály - dřevo, ratan. Takže předsíň - oranžová, vstupní hala banánová s červeným dřevěným obložením (ta barvička na dřevo se jmenovala ohnivý mahagon a truhláři se děsili už předem co jsme si to vymysleli - až dorazí foťáček - zdokumentuju), obývák starorůžová, ložnice něco mezi růžovou a oranžovou, pracovna (budoucí pokojíček pro lumpíka zatím bez barviček).
A tím pokojíčkem se dostávám k problému, který přede mnou včera vyvstal. Co vlastně z věcí materiálních pro miminko doma musíme mít? Možná je tahle diskuse předčasná, ale zajímalo by mě to. Když totiž otevřu jakýkolik i-obchod jsou tam tisíce věcí, bez kterých to nelze zvládnout, ale to si myslím je blbost. Takže, někdo zkušenější, nechcete se nad tím zamyslet a poradit nám všem? Nemyslím oblečení na mimi - spíš věci jako postýlka, přebalovák atd. Moje kamarádka teď nakupuje pro mimi (ale je fakt těžce za vodou, takže si může dovolit cokoliv) a když mě nedávno pozvala na prohlídku, tak jsem jen valila oči a říkala si, tohle všechno přeci nemůžu potřebovat. Takže dokázal byste někdo dát dohromady takové „funkční minimum“?
Zatím papa
Esterka a lumpík Fanýsek
21+3tt.

KEIKO
Kecalka 290 příspěvků 12.12.04 15:29

Šárko,
musíš kontaktovat svou jmenovkyni Šárku - správkyni těchto stránek a ona vám tu galerii vytvoří, pak stačí už jen přihrávat foto!

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 12.12.04 20:45

Ahoj holky a Zuzko - díky za nový deníček. Ještě jsem ho celý nedočetla - moje IQ kvečeru pokulhává, zkrátka nejsem noční typ. Zítra to prozkoumám a uvidíme, co se nám může narodit:-) Jediné, co zatím bez znalostí genetiky tuším, že našemi díťátku „hrozí“ zrz vlásky a to dokonce jak po babičce z jedné strany, tak po dědečkovi ze strany druhé. Oba rodiče vlasy světlé a modré oči. No, ale možná špatně předvídám, zítra se nad tím podle návodu pořádně zamyslím.
Stanio a Jaa, díky za info o spaní. Věděla jsem, že se záda nemají, ale říkala jsem si, že to platí až v pokročilejším stadiu těhotenství. Od čtvrtka to hlídám a hned se mi spaní „zhoršilo“. Jde o určitě zvyk, předtím jsem vlastně na těch zádech zase tak moc nespala. Ale jak se na to soustředím, tak mám dojem, že se jinak než na zádech nemůžu vyspat.Dokud to šlo ještě na břiše, tak jsem se zase nemohla odnaučit z tuhle polohu. Na tom zhoršení mělo spíš podíl spaní ve spacáku, je mrcha děsně úzkej. Noční vycházky na wc jsem taky jakž takž zvládla, ale jsem ráda, že jsem doma. Přeci jen jsem trošku míň odolná polním podmínkám. Ale jinak bylo na Šumavě krásně. Pěkně jsem se vyvětrala a miminku se to určitě taky líbilo, když se to líbilo mě:-))
K té bombarďácké diskusi si taky ještě při:,–(ím - měla jsem dojem, že jste až na mě skupinka subtilních víl, ale vidím, že i urostlé ženy mají, co říci:-)) Já jsem si novou - tzn.- větší - podprdu kupovala a to jsem sotva věděla, že jsem těhotná, prejže až ve 4. měsící, cha… Ale je fakt, že od té doby se to nezhoršilo, tzn. nezvětšilo. Zatím jsem u E ze 75 C,D. Nechci vědět, co bude pak. Když jsem sháněla podprdu, tak mě pak stála pěknej peníz, protože ty stanové palachty, které v těhle velikostech mají, jsou naprosto nepřijatelné. Nakonec jsem si rovnou koupila tu s odepínacími košíčky. Jestli mi bude, tak ji ješte unosím. Holt při těhle rozměrech se nedá moc vybírat. Bombarďáky taky normálně nemůžu, ale teď jsou jediné, co snesu, všechno ostatní mě škrtí. Až se břicho zakulatí, zase se vrátím k svým nízkým bikinám a budu vypadat jako normální člověk, resp. hroch bez bombarďáků.
Ad barvičky na stěnách: pěkně jste mi na:,–(ily brouka do hlavy, vůbec nevím pro jakou barvu se rozhodnout.
Taky se přidávám k dotazu na zkušené a praktické ženy - co je vlastně všechno ptřeba. Zatím jsem celkem v klidu, ale je mi úplně jasné, že v lednu už mě posedne shánění. Kamarádky většinou říkají, že lze vystačit spíš s málem. Máme malý byt, takže to docela ráda slyším. Zatím máme koupenou akorát komodu na dětské věci a na ní dokoupím nějakou tu přebalovací podložku. Postýlky máme už k dispozici dvě starší, takže tu určitě kupovat nebudeme (tedy kromě matrace atp.). Prý je dobrý příruční vysavač na drobky.
No nic, jdu si užívat pohodlné postele a peřiny. Mějte se, Gyta

PS: Pro fan klub Zeměplochy - vyšly dva další díly!!!! Nakukovala jsem do dílu, který tak trochu srovnává Zeměplochu a Zeměkouli, vědu a magii. Docela mě to nadchlo. Pan Ježíšek už je informován:-))

stania
Zasloužilá kecalka 636 příspěvků 13.12.04 00:40

Ahoj holky,

k dotazu na vybaveni pokojicku: kdyz jsem se byla divat v porodnici, kde budu rodit, dali mi tam brozuru /tedy spise celou knizku/ o tom, jak to chodi u nich na oddeleni, jak vsechno probiha v tehotestvi, pri porodu, po porodu a spoustu uzitecnych odkazu a telefonu. Je tam i seznam nezbytneho vybaveni, ktere by miminko melo mit. Tak se s vama o to podelim, ale berte v uvahu, ze tohle plati tady v Kanade, v Cechach muzete dostat jina doporuceni. Napriklad zminka o tom, ze pred propustenim sestra zkontroluje, zda mame v aute autosedaku, v Cechach asi nebude platit.:) Taky to nemam ze zkusenosti, ale z knizky, tak berte ohled.:) Mozna me nektere zkusene maminky opravi nebo neco pridaji.
Tak tady je vybaveni:

 • postylka nebo kosik
 • prebalovaci podlozka nebo stul
 • taska na pliny
 • vanicka nebo podlozka do vany na koupani
 • skrinka na obleceni
 • odpadak na spinave pliny
 • sedacka do auta
 • kocarek
  Ze strojeni tady doporucuji /vynechavam zimni veci/:
 • 4-6 spodnich kosilek /body/
 • 4-6 pyzamek v jednom kuse, ale takove aby mely otvirani v rozkroku kvuli prebalovani
 • 1 svetr
 • 2 „vaky“ na spani
 • 4-5 bryndacku
 • 3 cepicky /kloboucky/
 • 4-6 paru ponozek nebo boticek
 • 6 zinek
 • 2 rucniky
 • 3-4 prosteradla do postylky/kosiku
 • 6 „zavinovacich dek“ - co tu pouzivaji misto klasickych zavinovacek - ty tu totiz nevedou
 • 2-3 deky
 • 2-3 podlozky do postylky
 • ubrousky na zadecek
  Myslim, ze se tim pozdeji budu sama ridit, prijde mi to takove docela rozumne, pokud mi nekdo nepripomene nejakou dalsi „nezbytnost“.:)
  Preji pekny tyden a posilam pozdrav briskum
  Stana + ptacatko 18+5tt
nat02
Závislačka 2786 příspěvků 13.12.04 08:43

AHoj zuz …sa vsechyn okolo…

teda jste se cinily o vikendu :-) denicek k zamysleni, uprimne na me slozity…:-) ale to neznamena ze by me nezajimal! :-) tak to prrrr! :-))

u nas to bude zajimave…moje mama blond+zelene oci, otec tmavy s hnedyma…bracha blond do zrz s modryma a ja tmava s hnedyma…manzel ma mamku tmavovlasou s modryma ocima a otce hnedovlaseho s modryma..jehos sestra je kopie matky a on je blondak s modryma…vypozorovala jsem fakt ze hodne tmavi si vetsinou beru svetle a naopak…ma to tak i moje teta, kamaradka atd…ale ty vylsedne deti nejsou stejne…u nas a u tety je to tak ze jedno tmave a jedno svetle…ale u kamosky, je uz u prvniho nadherny mix ani tak ani tak…

a ja jsem na hlavu protoze me se libi zrzavyi lidi a deti taky…a jak maji pihy tak to je uplna balada…manzel chce tmavou opicku a ja zas moce ne,protoze vim jake to je,jak se decka posmivaji ve skolce…

ale takova tmavovlasa s modryma ocima a blondata s hnedyma ocima a treti zrzava s pihama…jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,to ja chci......................:-)))

tak zatim pa. dnes jdu pro vysledky a budem zas tocit video,zitra poslu foto…papa nat+muminko 18+2tt

Carolin
Kecalka 258 příspěvků 13.12.04 08:58

ahoj kocky,
musim se pochlubit. dnes mame s jakubem 2 roky vyroci od svatby a 6 let celkove. mam desnou radost a fakt sem desne rada, ze sem si tohohle chlapa vzala. Cetla sem knihu o templarich a tam psaly, ze patek 13. je nestastnej den proto, ze kral filip v jedinem dni zlikvidoval celej templarskej rad. Zaroven je to i den kdy sm se brali a manzel mi odporoval, ze je to nestastnej den proto, ze si ostatni kluci museli presatat brousit zuby. Pak dodal…na me samozrejme…
No memam ja doma poklad?:))))

Gyto: planujem koupit starsi postylku a nejakou tu komodu(kdybyste tu vasi druhou nahodou nechteli…)

Letos se uplne nehorazne tesim na vanoce. Vubec nevim cim to je, pripadam si jak desetileta. Predevcirem sem zrevidovala ozdoby a rovnou pridelala nekolik dalsich..sem jak magor. Dneska se vrhnem kupovat stromecek a rovnou ho ozdobime.
Akorat nevim kam ho dame, nikam se nevejde(i kdyz bude jen malej)

To sou problemy…kez by to vydrzelo
takkrasny pondeli
Carolin + vanocni miminko 18+6

Jazzi
Ukecaná baba ;) 1785 příspěvků 13.12.04 09:28

Ahojte ovečky, tady moravský zpravodaj:-)

Tak musím přiznat, že na deníček si musím ještě jednou sednout a přemýšlet u něj, což mi poslední dobou dělá kapku potíže:-))
Jedině můj manžel je s tím hned hotovej, neb odjakživa prohlašoval, že naše dítě bude stejně černoch a jestli nebude, tak se naštve.

Ad výbava pro mrně - taky jsem nafasovala ve dvou obchodech šílený seznam potřeb, který jsem ale selským rozumem zredukovala tak na polovic. Třeba přebalovací pult je sice věc báječná, ale i když máme baráček, tak je strašně mrňavej a netuším, kam s ním. Takže přebalování budu řešit jako moje ségra před lety, když budu v přízemí, tak budu mít na zemi koutek s velkou podložkou, a nahoře máme prádelník, který dočasně předělám na pultík.
Jinak teda taky spoustu věcí podědíme (zaplaťpánbůh), takže největší investice bude kočárek, který jediný jsem si vymínila nový.Jo a ještě zainvestuju do chůvičky, v baráku je to asi spíš nustnost.
Po novým roce udělám revizi těch zděděných věciček a dodělám nákup zbývajícího a pak si hodím nohy na stůl…:-)) ( ehm, no to se chci vidět, už teď nestíhám).
Jo, jak jsem byla na tom těhu kursu, dostali jsme tam vzorečky kosmetiky Weleda, jak pro maminy, tak pro mrňata, hnedle jsem to na sobě všecko ozkoušela a je to velice příjemné. Na přírodní bázi, moc pěkně mi to voní a krém na prdelku se mi zdá úžasný (no můžu porovnávat, v práci jsem se za těch let těch dospěláckých prdelek taky něco namazala:-)

GYTA - jaja, jednoho Terryho už v šupleti pro manžu mám, a která je ta druhá kniha, pls??? Mám Svobodnej národ.

No a když jsem si tak vzpomněla na tu debatu o knížkách, holky, je tu někdo úchyl na Rychlé šípy?? Já jen, že jsem zas vytáhla včera večer staré komiksy a ačkoliv to znám nazpaměť, nemůžu si pomoct…:-)

Jdu vymalovat obývák, ať to tu máme hezký, všem maminám hezký den a bříškám ještě lepčí:-)

Linda+Vetřelec 22+0

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 13.12.04 09:39

Dobré ranko, díky za seznam věcí. Už jsem jich pár na netu viděla, ale tenhle aspoň najdu, až začne nákupní posedlost. Na konci si tam ještě připíšu typy od ostatních. Příští týden už bych měla dostat pár věcí po dětech kamarádky, tak to pak asi začne… Jak už budu doma mít první kousky, budu koumat, co dalšího.
Carolin, jedna z těch starších postýlek je po mě druhá je po známých. Takže je kolem vánoc obě zkouknu a pak napíšu, v jakém jsou vůbec stavu. Ta po mě asi ve slušném, ale přeci jen mi vrtá hlavou, čím je to nalakováno. Ta druhá je asi tak 8 let stará, tak by měla být „bezpečnější“. Jestli vydržíš ty dva týdny, tak se můžem domluvit. Samozřejmě to píšu nezávazně:-))
Koneckonců i tohle je slovo do pranice: co si myslíte o starších postýlkách a jejich úpravě? Já tedy jsem pro to, aby se zbytečně neutrácelo. Starší postýlku lze docela pěkně upravit. Jenže ty staré laky…

Na Vánce se letos a vůbec poprvé po dlouhé době těším. Jednak je obecně príma, že čekáme potomka a druhak - nikde nelítám, nesháním, zkrátka na to kašlu… Vyrábět budeme pro kamarády dárek sami, tak nikde ošizen nebude. Pro rodiče chceme knížky, jak už jsem asi psala. shánění knížek mě naopak děsně baví, takže se fakt těším. Taky budeme letos poprvé na večer doma s manželem sami. Jsme spolu už fakt dlouho (celkem asi 9 let -hergot ani přesně nevím:-)) a rok a půl sezdáni), ale Štedré dny jsme vždycky pendlovali po rodičích a to bylo úmorné. Letos bude premča - sami doma!!!

Tak se zatím mějte, Gyta a malý Kulich ve věku 19+1

evitka
Kecalka 409 příspěvků 13.12.04 09:44

Ahoj holky,

tak dneska máme přímo vědecké téma deníčku:-)) Já osobně nejsem biologií vůbec poznamenaná, natož genetikou, ale vždy jsem genetiky obdivovala jako nějaké moderní čaroděje, kteří vás proklepnou a mohou odkrýt všelijaká tajemství:-)) Ale Zuzka to napsala moc hezky, a i když po ránu jsem ještě poměrně otupělá, tak jsem to pobrala na poprvé:-))

U nás to budeme mít poměrně jasné - oba jsme tmavovlasí a i obě naše rodiny jsou několik generací hnědí nebo dokonce černí. Překvapení se můžeme dočkat pouze u očí, tam přichází v úvahu snad všechny barvy od pomněnkově modré, přes zelenou, šedou až po oříškově hnědou.

Co se týká potřeb pro miminko, tak sice obdivuju v obchodě různé blbinky a žasnu, co všechno se vyrábí, ale nehodlám pořizovat zbytečnosti, a tak si už pomalu dělám seznámek věcí, jejich typů nebo značek, co budeme pořizovat. Hodně mi pomohly rady kamarádek, které už děti mají, ale je fakt, že každému vyhovuje něco jiného. Takže já budu určitě pořizovat:

 • kočárek kombinaci
 • autosedačku, na kterou jde nacvaknout lehký plastový podvozek
 • přebalovací skládací pultík - nahoře přebalovák, pod tím vanička, ze strany plastový kapsář na kosmetiku, dole přihrádka na pleny a odpadkový koš - bude v koupelně
 • elektrickou chůvičku
 • postýlku, miminkovský spacáček
 • komodu na oblečky použijeme tu, kterou už máme v ložnici + na ní dáme přebalovací podložku (ložnici máme v patře a koupelnu v přízemí, takže asi budu mít druhé „vedlejší“ přebalovací místo v ložnici:-))

později:

 • krmící lehátko, pak krmící židličku
 • hrací deku s hrazdičkou

Tím že máme domek s patrem, tak užiju ještě druhou postýlku, kterou budu mít dole v přízemí, a která bude později sloužit jako hrací ohrádka.

No a samozřejmě spoustu prďáckých mimioblečků, a hračiček:-))

Jinak včera můj mimísek pěkně řádil, kopal celý den až hluboko do noci a dneska opět začal, jen co jsem se nasnídala:-)) Takže jak jsem si zpočátku nebyla jistá, jestli to, co jsem cítila, byly skutečně pohyby, tak tohle je fakt na beton! Manžel úplně zjihnul, když si dal na bříško ruku a cítil jak prcek vyvádí:-)) Je to nádherné, mám z toho radost a zářím jako sluníčko:-))

Evitka

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 13.12.04 09:47

Ahoj, v důsledku těhotenské demence jsem název knihy neudržela… Má černý přebal a na něm skupinka mágů cosi kutí nad křivulemi. Myslím, že se to jmenuje Věda na Zeměploše a má to kromě Pratchetta ješte další dva autory.
Rychlé šípy máme doma v tom komplet vydání někdy z předloňska. Přiznám se, že zas tolik to ale nebaštím, dávala jsem je maželovi k Vánocům.

Tak bacha při tom malování!!! Je vidět, že tě taky přepadl těhotenský rozpuk, když sama maluješ. Slibovali to v těhotenské literatuře. Já se snažím kldinit, ale taky bych doma pořád něco přesouvala a upravovala. Ještěže se vyřádím v lednu při malování. Zaplaťpánbůh, že už si připadám (a vidím, že nejsem sama) jako normální člověk, předtím jsem tu jen ležela a spala a řešila, zda doběhnu na záchod, když se mi obrátí žaludek.
Tak ke strojům!!! Gyta

evitka
Kecalka 409 příspěvků 13.12.04 09:55

Ahoj Gyto,

my budeme potřebovat postýlky dvě - jednu do přízemí a druhou do ložnice. Taky budeme mít staré postýlky s novou tváří:-)) Jednu jsme už obrousili, nově natřeli a dali jí nová kolečka už před dvěma roky, aby u nás mohl na návštěvě pohodlně spát malý synovec. Pak máme v záloze ještě jednu po mně - kovovou se stanovacím bokem. Na tu se musím podívat, v jakém je stavu. Pak si jí buď nechám na chalupě a koupíme si domů novou, nebo nebudeme kupovat nic a na chalupě bude prcek spát v tašce z kočárku:-)).
Staré laky z postýlek bych raději opálila nebo obrousila, čert ví, jaké škodlivé chemikálie v tom dřív mohly být:-((

Evitka

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 13.12.04 09:58

Ahoj holky,
zdravím vás po více než dvou týdnech absence - měla jsem chřipku a pak týden školení mimo domov bez netu. Vůbec nestíhám, jsem zavalena papíry na stole, takže jsem nestihla přečíst vůbec nic, co jste tu psaly za poslední dobu, ani deníčky. Určitě to během týdne doženu! Každopádně chci jen, abyste věděly, že žiju a jsme OK. Mám novinku, už přesně týden se mimi hýbe a mrská sebou, den ode dne silněji, je to nádherný pocit. Takže celý víkend jsem byla v klidu a poslouchala, co tam dělá :-))) už jsem občas náznak pohybu pocítila dřív, ale týden jsem si jistá, že je to ONO. Takže říká se, že prvorodičky cítí pohyby až ve 20.týdnu, já tedy o tři týdny dříve.
Dva dny před vánocemi jdu na UZV ve 20.týdnu a doufám, že bude vše v pohodě. Rozhodli jsme se s manželem, že pohlaví znát nechceme.
Zatím ahoj Kristain

nat02
Závislačka 2786 příspěvků 13.12.04 12:36

AHoj po durhe a dnes naposled :-)

Kristain gratuluju k pohybum…me se furt kazdy pta, uz me to stresuje :-( a zatim nic 100%…ach jo…no ale dneska prcka uvidim tak se zas and na mesic uklidnim.

jinak k otazce nejnutnejsiho zarizovani…

Ja jsem zastancem toho, ze kdyz mam prvni dite, tak je lepsi si poridit nektere veci nove,protoze mi zustanou na druhe dite. a navic kdyz uz budu mit temer vsechny oblecky po nekom at ma mimi aspon svoji postylku. ja teoreticky muzu mit po neko skoro vsehcno,ale jsem tvrdohlava a nechcu. rikam si ze prece pro sebe taky koupim novou postel a,tak proc ne pro mimi? mozna kdybych nemela penze nazbyt,tak jo,chapu to je to prakticke…

na postylky jsem se uz koukala, nejdulezitejsi je at ma polohovaci rost, aspon 3 kombinace a sundavaci bocni listu, no a matraci je taky podle me lepsi koupit nejakou ne uplne nejlevnejsi… jevci se mi libi neosetrovane drevo, jenom trebas napustene voskem at na nem nejsou trisky…

taky bydlim na baracku,ale byt mame nevelky,takze kazdy kousek mista k dobru. takze jsem si rekla ze koupime prebalovaci pult rovnou se skrinkou…maji takovy v ikea a ten plut se da pak odmontovat a skrinka ma vevnitr dost mista na oblecky (aspon doufam ) :-)))
svagorva mela prebalovaci pult na koleckach,takovy umelohmotny.dole s uloznym prostorem a bacha jsou dost nestabilni!!! hlavne jak se vam zacne mimi trochu pohybovat,tak mate co delat aby nespadlo-je to fakt dost vratke…

jinak je myslim lepsi dokupovat vse postupne,podle potreby,neco trebas ani nevyuzijem…a obchodu je sposusta :_) takze tak letim a drzte mi palce.pa nat

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 13.12.04 12:41

Ahoj Holky
po nekonečně dlouhé absenci zdraví Liset.

Jaksi nestíhám přispívat-deníčky čtu, ale tím končím. Fakt nestíhám. Teď nám konečně připojili internet nonstop, takže snad budu stíhat víc.

K poslednímu tématu-vybavení. Mám doma už skoro 3-letého syna, tak mám už snad nějaké zkušenosti-i když ty se samozřejmě liší od zk.ostatních.Takže to berte zdravým rozumem a stejně se zařidte podle sebe.

Ten seznam byl docela fajn, ale pár připomínek:

 • taška na plíny-to bych aj vynechala
 • Odpaďák na plíny-koupila jsem kýblík s deklem a sáčky na odpadky a to stačilo.
 • 4-6 pyžamek-podle mě stačí 3. Dítě rychle roste, rači po jednom dokupujte větši a větší. Ani se to v noci nešpiní, každý den ho neměníte, tak proč tolik?
 • vaky na spaní-vůbec jsem ho nepotřebovala a navíc ho některé děti nesnáší-zkuste 1 a když se osvědčí, tak si koupíte další.
 • 3-4 prostěradla do postýlky-já vystačila se 2.Pod hlavu stejně dáváte plenu-kvůli blinkání a ty 2 jsem v pohodě stihla točit.
 • 6 zavinovacích dek-to je co? Já si koupila jednu rychlozavinovačku, ta mi doma bohatě stačil-dobře a lehce se pere a přes noc vždy uschla-když bylo třeba. Pak jsem měla jednu pěknější peřinu v kočárku a jednu křtěcí-to jsem podědila. Tot vše.
 • 2-3 deky-no já měla jednu tu malou-navrch do kočárku a přes zimu tu trochu větší dětskou-vyšla pod a na dítě. Hotovo.

Ke starým postýlkám-já je měla,jen se ošmirglovaly, natřely spec. lakem a hotovka. Měla jsem jednu v ložnici,jednu v kuchyni a v obýváku ještě ohrádku. Máme domek jak nudla, všecko roztáhané a chůvičky jsou fakt poklad.Používám je dodnes. Malý má pokojíček od ložnice dost daleko, tak abych ho v noci slyšela.
Fakt dobrá věc.

Jinak co já-už cítím pohyby-slabé,ale jsem si jistá, po vánocích jdu na UZV, těším se a jestli to bu¨de vidět, tak chci vědět co to bude. Nikomu to sice neřeknëm, ale chci to vědět. U prvního mi to bylo jedno, ale teď už to nevydržím.

Mějte se, malý už mě volá,

Liset 17+1

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 13.12.04 13:02

Ahoj,
o víkendu jsem si byla zalyžovat ještě v rakousku, bylo to skvělý. Jezdila jsem opatrně a bylo nádherné počasí. Nat, nic si z toho nedělej, já taky ještě nevím, jestli cítím pohyby. něco se v břiše děje, ale že by to bylo kopání to ne. Možná si to jenom namlouvám. Já jsem všude četla, že prvorodičky cítí pohyby až od 20. týdne, tak si říkám, že mám ještě týden čas. Příští týden jdu do poradny a ultrazvuk, tak snad bude vše o.k. Ivana
Pro Zuzku údaje do seznamu: Ivana, věk 26 ( v březnu 27), vdaná 1 1/2, termín porodu 8.5. bydliště Praha

lenka_
Ukecaná baba ;) 1708 příspěvků 13.12.04 14:00

Ja jsem asi cvok, ale shanela jsem schvalne starou postylku, protoze ty nove mi prisly nudne. Nakonec jsem jednu i pres protest manzela koupila, skoro zadarmo i s matraci. 20 let lezela nekomu na pude, takze i kdyz je ve vybornem stavu, tak nevypadala moc pekne. Celou jsem ji tedy obrousila (delala jsem to sama, tak vim, ze je to strasne drina) a potom natrela podle barev loznice. Stridave zelene a cervene kazdou pricku. Vypada fakt blaznive a ja jsem spokojena. Starou matraci asi vyhodim, protoze vypada desne a pouziji nekterou z tech co mame doma po babicce a nepouzivame. Jsou uplne nove, zabalene, takze jsou ciste. Pouze je vycistim, ustrihnu na spravnou velikost a obalim latkou.

Puvodne jsem premyslela jeste nad dalsi postykou, treba do obyvaku nebo do pracovny, ale potom jsem koupila kocarek, ktery bude na balkone a budu ho pouzivat i vevnitr. Aspon prvnich par mesicu. Potom uvidim, jak to vyresim. Vzhledem k tomu, ze bydlime ve druhem patre v domku, tak nechci neustale po uzkem schodisti tahat kocarek nahoru do patra a dolu ke vchodu. Na balkone tedy budu mit druhy. Jenze nas balkon ma gumoasfaltovou podlahu, ktera strasne spini. Premysleli jsme o predelani podlahy, ale vzhledem k tomu, ze asi za 2 roky planujeme velkou rekonstrukci a z balkonu budeme delat obyvak, tak se mi to ted zda zbytecne. Jak tedy mam prepravit kocarek z balkonu na chodbu,kde je koberec, abych ten koberec nezaspinila. Umyvat neustale kola se mi nebude chtit. Normalne, kdyz prechazim ja, tak se prezuji. Navic, protoze mame zahradu, tak tam skoro nechodime. Usila jsem zatim navleky na kola, ktere vzdy na:,–(im nebo sdelam. Prisla jsem uz i na zpusob, jak je na:,–(it, abych nemusela zvedat kocarek. Jde to celkem pohodlne. Pozdeji jsem zjistila, ze se na kola daji na:,–(it i nektere vetsi koupaci cepice. Nic jineho me zatim nenapadlo.

Jinak prosteradla do postylky staci 2. Na te strane, kde bude spat mimi, tak se da jeste plena, kdyby zvracelo a staci, kdyz ta se bude vymenovat. Ja jsem do rohu nasila jeste snurky, kterymi ji budu privazovat k postylce, aby ji pozdeji maly neskopal. Ja misto plen budu pouzivat bilou latku, kterou jsem nasla u nasich (babicka mivala zelezne zasoby snad vseho a mame to poslednich 20 let jen lezelo ve skrinich, protoze ji to bylo lito vyhodit a ja toho ted vyuzivam, takze nastesi nemusim skoro nic kupovat, pouze siju a siju. Obleceni na mimi ted sije a hackuje druha babicka a mama, protoze nechteji, abych nakupovala po second handech). Haha, aspon usetrim.

Prebalovaci podlozku jsem si usila latkovou, vycpanou, aby byla mekci a na ni vzdy pripevnim plenu, ktere budu dle potreby vymenovat. Preci jenom ji nezaspinim pri kazdem prebalovani. Prebalovat asi budu na posteli, protoze nemame misto na komodu a v normalni skrini mame dostatek mista na obleceni pro nekolik deti. Pri kupovani loznice jsme koupili skrine, ktere jsou az ke stropu. Nastesti tam manzel na rozdil ode me dostane.

Lenka_

lenka_
Ukecaná baba ;) 1708 příspěvků 13.12.04 14:00

Ja jsem asi cvok, ale shanela jsem schvalne starou postylku, protoze ty nove mi prisly nudne. Nakonec jsem jednu i pres protest manzela koupila, skoro zadarmo i s matraci. 20 let lezela nekomu na pude, takze i kdyz je ve vybornem stavu, tak nevypadala moc pekne. Celou jsem ji tedy obrousila (delala jsem to sama, tak vim, ze je to strasne drina) a potom natrela podle barev loznice. Stridave zelene a cervene kazdou pricku. Vypada fakt blaznive a ja jsem spokojena. Starou matraci asi vyhodim, protoze vypada desne a pouziji nekterou z tech co mame doma po babicce a nepouzivame. Jsou uplne nove, zabalene, takze jsou ciste. Pouze je vycistim, ustrihnu na spravnou velikost a obalim latkou.

Puvodne jsem premyslela jeste nad dalsi postykou, treba do obyvaku nebo do pracovny, ale potom jsem koupila kocarek, ktery bude na balkone a budu ho pouzivat i vevnitr. Aspon prvnich par mesicu. Potom uvidim, jak to vyresim. Vzhledem k tomu, ze bydlime ve druhem patre v domku, tak nechci neustale po uzkem schodisti tahat kocarek nahoru do patra a dolu ke vchodu. Na balkone tedy budu mit druhy. Jenze nas balkon ma gumoasfaltovou podlahu, ktera strasne spini. Premysleli jsme o predelani podlahy, ale vzhledem k tomu, ze asi za 2 roky planujeme velkou rekonstrukci a z balkonu budeme delat obyvak, tak se mi to ted zda zbytecne. Jak tedy mam prepravit kocarek z balkonu na chodbu,kde je koberec, abych ten koberec nezaspinila. Umyvat neustale kola se mi nebude chtit. Normalne, kdyz prechazim ja, tak se prezuji. Navic, protoze mame zahradu, tak tam skoro nechodime. Usila jsem zatim navleky na kola, ktere vzdy na:,–(im nebo sdelam. Prisla jsem uz i na zpusob, jak je na:,–(it, abych nemusela zvedat kocarek. Jde to celkem pohodlne. Pozdeji jsem zjistila, ze se na kola daji na:,–(it i nektere vetsi koupaci cepice. Nic jineho me zatim nenapadlo.

Jinak prosteradla do postylky staci 2. Na te strane, kde bude spat mimi, tak se da jeste plena, kdyby zvracelo a staci, kdyz ta se bude vymenovat. Ja jsem do rohu nasila jeste snurky, kterymi ji budu privazovat k postylce, aby ji pozdeji maly neskopal. Ja misto plen budu pouzivat bilou latku, kterou jsem nasla u nasich (babicka mivala zelezne zasoby snad vseho a mame to poslednich 20 let jen lezelo ve skrinich, protoze ji to bylo lito vyhodit a ja toho ted vyuzivam, takze nastesi nemusim skoro nic kupovat, pouze siju a siju. Obleceni na mimi ted sije a hackuje druha babicka a mama, protoze nechteji, abych nakupovala po second handech). Haha, aspon usetrim.

Prebalovaci podlozku jsem si usila latkovou, vycpanou, aby byla mekci a na ni vzdy pripevnim plenu, ktere budu dle potreby vymenovat. Preci jenom ji nezaspinim pri kazdem prebalovani. Prebalovat asi budu na posteli, protoze nemame misto na komodu a v normalni skrini mame dostatek mista na obleceni pro nekolik deti. Pri kupovani loznice jsme koupili skrine, ktere jsou az ke stropu. Nastesti tam manzel na rozdil ode me dostane.

Lenka_

lenka_
Ukecaná baba ;) 1708 příspěvků 13.12.04 14:02

Omlouvam se, ale nekakym zpusobem jsem to odeslala 2×.

Zuzicak
Ukecaná baba ;) 1308 příspěvků 13.12.04 14:15

Ahoj bříškandy,

také zdravím při pondělku!!!
Už se máme opět pracovně.. Dneska jsem řešila s říďou, kdy tady nebudu (oficiálně). Tak jsem zvědavá, jak to nakonec dopadne :-) Naštěstí chtějí abych se vrátila, co nejdříve, tak mám z toho radost :-)

U nás vše Ok, mrňous zrovna kope, tak by mě zajímalo, co tam zrovna dělá, jestli přemety nebo si jen tak hoví a občas mi kopne, abych věděla, že je živý a spokojený :-)
Ve čtvrtek jdeme na ten genetickej UZ, tak jsem fakt zvědavá. Hlavně, jestli se nám ukáže i předkem a bude vidět, jestli je to on nebo ona :-) Už se těším a doufám, že to dobře dopadne a žádnou vadu neobjeví…

Supr je seznámek potřebných věcí. protiže máme malinkatý byt (asi 40m2 2+0 - ale kuchyňku máme :-), tak věcí budeme kupovat co nejméně.. Já počítám jen s komodou na oblečení (také mě láká ta z Ikey s přebalovákem) a pak přebalovací podložku druhou dáme na pračku do koupelny a na velké polici udělále miminkovským věcem prostor.. Pak počítáme s košíkem (půjčí nám ho kamarádka), postýlkou (také starší - snad budeme mít po kamarádovi a jen ji obrousíme a znovu nalakujeme), cestovní postýlkou (která bude mít i fci ohrásky na hraní), lehátko pro přenášení (to dostaneme snad jako svatební dar :-), kbelík na koupání a pak už nic velkého.. Zbytek si nechám poradit od zkušenějších kamarádek (hlavně té jedné, co má teď 3týdenní holčičku :-).

Tak se mějte všichnii pěkně, jdu zaktualizovat aspoň náše sesnámek na stránkách.

Zuzka a atleťátko 19+1tt

Zuzicak
Ukecaná baba ;) 1308 příspěvků 13.12.04 14:19

Leni a co koupit na ten balkon nejaké obyčejné lino.. To se ti tak nezaprasí pak kolečka.. Ale nevím.. Jen mě to napadlo :-)

My naštěstí máme balkon nový s dlaždicemi :-) Jediné co bylo pěkné v našem bytě, když jsme se do něj stěhovali :-)))))

Z.

malinka1
Povídálka 19 příspěvků 13.12.04 15:55

Ahojte holčinky spolutěhulky, taky se hlásím zase po dlouhé době, docela vám závidím, že máte čas být takhle často na netu, u mě to v práci absolutně nehrozí a doma budeme mít net až v lednu, tak pak snad budu pravidelnější přispěvatelka:)

Tak mě tak napadá: co říkáte na to, že bychom udělaly nějaký srazík???? Myslím, že to bude mnohem lepší, když si pod přezdívkou představíme konkrétní osůbku:) Myslím, že v prosinci už asi ne, už tak všichni lítají jak hadr na holi:)) ale někdy v lednu by to bylo fajn, co vy na to????

Seznámek potřebných věcí je supr, už jsem si hodně podobný stáhla někde z netu. Já teď začínám bojovat s orientací v kočárcích, vím, že je ještě dost času, ale přiznám se, že zatím z toho mám akorát pěkně velkej chaoz v hlavě:)) Je tolik různých druhů a každý doporučuje něco jiného, fakt síla se v tom zorientovat. Ale každopádně vím, že si pořídím hlavně šátek Vatanai na nošení mimča, na to už se hrozně těším. Joooo a jáááá už chci takyyy pohybyyyyyy, jsem v 19. týdnu a furt nic, už se nemůžu dočkat!!!!!!!!

Ještě o jednu věc jsem se s vámi chtěla podělit. Chodím na cvičení v Praze do A-centra (kousek od Florence) a je to supr, trvá to dvě hoďky, z toho se tak 45 minut kecá a pak se cvičí, je to dražší (ty dvě hodiny stojí 120), ale supr. Občas chodím taky cvičit do Slunečnice (kousek od Staromáku). Je to hodina - jenom cvičení, ale taky dobrý, takže doporučuji obě dvě místa, to A-centrum je takové rodinnější a člověk se tam i něco dozví. A kdo jste pojištěné ve VZP, tak VZP poskytuje jednorázový příspěvek na cvičení nebo plavání v těhotenství - 500 Kč, tak ji pumpněte, máme na to nárok, já už jsem to udělala:))).

PS: Knižní deníček byl suprrrrrrr, vytiskla jsem si ho a budu shánět vaše tipy. Jjjoooo, a taky se hlásím do klubu Pratchett maniacs /> Tak zas někdy, a dejte vědět, co si myslíte o srazu, Malinka

Jazzi
Ukecaná baba ;) 1785 příspěvků 13.12.04 17:17

Tak ještě v podvečer znova já:-)

ZUZKA - prosímtě mohla bys tady pro některé nejmenované sklerotiky, čiliže pro mě, ještě jednou hodit adresu na ty květňátkové stránky? A heslíčko bych taky mohla poprosit? Díky za všechny, co jim hlava tak přetejká informacema, že občas už ani nevědí, čí jsou:-))

S tím malováním, tuším Gyto, tohle u mě rozhodně není žádný hnízdění:-)) Rekonstruujem starý domeček, navíc mě tyhle chlapské práce vážně baví, takže nějaké vymalování je docela moucha. Naučila jsem se pokládat dlažbu, obklady, spárovat, bourala jsem příčky,akorát vrtačka není můj kámoš:-))
No a zrovna jsem dodělala strop a obývák na žluto (hlásím se do klubu barvičkářů!!) a čekám na výsledek.
Jo díky za toho Pratchetta, zítra naběhnu do knihkupectví a znásilním je tam, ať mi daj i tu druhou knihu.

A ještě k těm postýlkám, se starým nátěrem bych si hlavu nedělala, pokud vyloženě není ohlodaný a škaredý - to je jasně lepší opálit a natřít znova.JInak by mělo stačit pořídit lak, kterým se lakuje třeba dětský nábytek. Pokud budou dvě vrstvy, mrně nemá šanci se k tomu starému nátěru prokousat:-)
Toť můj názor lakýrníka-amatéra.

Tak já se jdu někam svalit, hezký večír všem
Jazzi+V.

Carolin
Kecalka 258 příspěvků 14.12.04 08:33

ahoj holky,
preji pekny utery,
ten seznamek se fakthodi, diky i zkusenejm matkam za redukci(taky mi vrtalo hlavou na co vsechny ty deky…:))

Gyto..postylku bych urcite brala(kdyz bude aspon drzet pohromade:))tak dej casem vedet. Nespecham(kam taky:))

Ta weleda mi taky prijde uzasna. Mazu ni brisko proti srijim…a urcite zakoupim i olej na hraz , kojeni, a prdelky…

Posledni dobou me desne svedej bradavky…neda se s tim nic delat a je to neprijemny(mate podobnou zkusenost?) dela uz se vam mlezivo?(z tohohle terminusutechnikusu si doma delame neustale srandu…je prisernej, ze?) Mozna je to z toho…
vcera sem cetla, jak pripravit bradavky na kojeni…chudak ja. Kdys k tomu pridam masaz hraze…
Manzelovi prijde predstava, ze nekdo chce aby mel bradavky jako struhadlo, a aby mu posevnim vchodem(hypoteticky) prosel tenisak dost neeroticka(receno mirne). Asi pro muzsky muze bejt zvlastni pocit ze to, co si na nas vychutnavaji pri tuleni ma i jinou funkci, ke ktery sou potreba jinykvality /> tak sem si zafilozofovala a vyrazim do skoly. Obhajuju dnes semestralku.
Carolin + broucek 19+0

Carolin
Kecalka 258 příspěvků 14.12.04 08:34

este.. ZUZI, taky prosim heslicko, diky

nat02
Závislačka 2786 příspěvků 14.12.04 08:45

Ahoj holky a miminka :-)

takze ja mam pro vas par novinek…

1, testy AFP dopadly dobre, takze nemusim na odber plodove vody ! Jupi!!!!! a na dalsi odbery pujdu az temer v 32.tydnu! Jupi podruhe :-)

2, v galerii mate dve nove fotky od muminku…

3, tak uz vime co to bude…chvilka napeti.....pozooooooooooooor…
takze s litosti vam musim oznamit ze moje planovana holcicka ma jaxi šuldu, takze to je muminek jak vysity :-)))
kdyz vemu zpetne co jsme rozebiraly v minulem denicku, tak jsem rada ze uz to vim…byla jsem v soku,kdyz mi pan doktor rekl JA UZ TO VIM…a pak mi HO ukazal :-) ja se tak tesila na holcicku a najednou tam je neco co tam byt nema ......:-)
sbohem saticky a pastelove barvy…vite co je nejhorsi? ja to celou dobu vedela,ale nechtela si to pripustit a muminek zas vedel ze ja chci holku tak radeji ani nedutal a nekopal :-)
ale bude to vtipalek,protoze kdyz mi to doktor rekl a ukazal na monitoru, tak se muminek otocil normalne oblicejem primo na nas a zvedl levou ruku a tak zlehka na nas zamaval ( udelal to pak asi jeste 3×)…i doktor se smal…
takze timto zvysujeme skore na kluky :-)))

CAROLIN- 13 je nase nej nej nej nej datum!!!! je squele ze? 13 v patek jsme se s manzou potkali po 13 letech,13 v patek me pozadal o ruku a 13 ale uz v sobotu byla svatba…:-) takze kazdeho 13 v patek v roce slavime! :-)

MALINKA- na satek vatanai uz jsem se taky koukala…zkus se kouknout jeste na www.babyvak.cz.....jsou taky super a daleko levnejsi :-)))a na strankach www.emitex.cz maji i skvele fusaky a takove veci…videla jsem na zivo ve cviceni !

LISET- ty pohyby, mi vcera rikal doktor ze nemam spechat ze tak jeste tyden…takze vsechno jde jak ma, ale taky se uz nemuzu dockat…

tak zatim pa nat+mauglomuminek

hanka29
Kecalka 297 příspěvků 14.12.04 08:56

Ahojky,
Zuzko :super denicek taky napadlo si udelat trosku rodokmen ale jeste jsem nezacla zjistovat info Tkaze jake ma oci tchan a tchyne nevim a vlasy vlatsne u tchana taky ne protoze uz zadny nema :-))).
Vcera jsem se vratila po ctrnacti dnech do prace a prokousavam se horou papru brr:-((.
Co se tyka meho vyberu fataku jsem zaskla na dvou a to je olymus 765 uz A Panasonik FZ3. neustala kladu dotazy do ruznych prodejen a dneska mi prisla zatim posledni odpoved a bohuzel je to porad nerozhodne:-(. Takze jeste uplne rozhodnuta nejsem.
Tak o vybaveni a potrebach pro mimco uz jsem taky premyslela a vlastne jsem zjistila ze nevim co je potreba takze diky alespon za nejake pocatecni vecicky. Ja jsem si rikala ze zacnu po vanocich nejdrive preberu co dostanu od segry a od kamaradky a pak teprve zacnu schanet neco noveho.
Zatim se divam po kocarku a mam z toho hlavu pekne zamotanou. Nejdriv jsem porad chtela kompinaci a uz jsem si i vybrala kocarek ktery se mi libi ale pak jsem zase zjistila ze by mozna bylo nejlepsi si koupit vlasne podvozek avse jako sporak a korbicku mit zvlast a vzdy jen nacvaknou stejne jako autosedacku. Pak jsem chtelea urcite ctyrkolku no a kdyz jsem si projela s jednim kocarkem ktery mel ve predu jedno ale zdvojene kolecko otaceci o 360 stupnu to byla parada se snim protahovat mezi regaly to slo i jednim prstem ale porad je to trikolka ach jo. Nebylo lepsi kdyby jsme vsichni meli stejny :-))) ne delam si legraci ale ten vyber je tak tezky a navic to nestoji korunu takze clovek musi trosku vybirat ale co by jsme pro cvrcky neudelali :-)). Co se tyka postylky ja jich budu potrebovat vice jednu necham u mojich rodicu jednu u sestry a dve budu mit dom protoze mame mezonetovy byt a loznice je jinde nez detsky pokojicek . taze v noci bude u nas v loznici a pres den v pokojicku. Takze ctyri ale je to dobre uz mam tri :-)). No a jedna bude muset byt trosku upravena jeden bordik bude sundany a musi byt bez nozicek. o nic uz jsem vas otravovala dost jo a jeste k uprave techpostylek ja myslim ze kdyz nebudou opryskane a tak s nima nic delat nebudu doted tam spali deticky tak dnad to bude ok co myslite?
A ted z jineho soudku uz mate vanocni darky, vyzdobu a cukrovi :-)))? Ja nepecu protoze mam rozbitou trobu nastesti :-))). Ja nikdy moc nepekla ale alespon pusinky a jeste neco bych udela jinak si privezu od mamky. Co se tyka darecky tak nejake mam manzilkovi jsem koupila jako sranda darek takovy ten koberc s silnicema hrozne se mo libi a tesi se ze si budu s cvrckem po nich jezdit s autickem :-)), no chlap na hrani ho uzij. A vyzdobu tu uz mam od provni adventni nedele na vstubnich dverich do baraku mam venec zeleny s susenym ovocem. Na dverich do bytu mam zvonek ze slamy a cervene ozdobicky a v pokoji si kazdy den na chvili zapalim adventni vence. Ja vanoce strasne miluji. Mam hrozne rada rizne svetylka a svicicky. Jo a na oknech mam svitici kometu a stromecek no driv jsem tam nastrikavaa spoustu hvezdicek a ruznych veci snehem ale pak se mi nechteli miti okna. Takze krasne utery a uzivejte predvanocni atmosfery AHOJKY Hanka paa

Kaede
Zasloužilá kecalka 613 příspěvků 14.12.04 08:58

Ahojky těhulindy,

no teda, člověk si dá pár dní pauzu a pak musí dvě hodiny studovat komentáře:-)

Nat: Blahopřeju ke klukovi :-)

Ještě k tomu spodnímu prádlu: I když jsem k dnešnímu dni přibrala 4 - 5kg, s kalhotkama vůbec žádnej problém nemám a myslím, že ani mít nebudu. Pupík roste směrem vzhůru, takže ani nemusim měnit velikost. Tanga jsou výborný, ale ještě lepší jsou tanga bokový. Nikde to netlačí, neškrábe a ani přes sukni nebo šaty nejsou vidět švy nebo guma v půli pupíku. Dělá je česká firma Bellissima, ale mají je k dostání tak jednou za rok, protože jsou hned pryč. Nakupuju je do zásoby a kromě pár krajkových lahůdek vlastně nic jinýho nenosim.

Zuzinej deníček je výbornej, ale taky jsem si ho musela pro jistotu přečíst dvakrát. Kdysi jsme měli ve škole biologii a vzpomínám si, že mě to bavilo, ale dávno tomu a na moje vědomosti usedl prach:-) Upřímně teda, opravdu nevim, co se narodí, protože naše rodiny jsou hodně namixovaný a člověk by skoro řekl, že je všechno naopak a jasnou převahu mají blonďáci, protože se svýma modrýma očima převálcujou všechny ty údajně dominantní tmavý typy. (Docela by mě zajímala genetická výbava černovlásky s bledě modrýma očima.)
Takže to opravdu bude překvapení, protože se přiznám, že to prostě nedokážu odhadnout.

Hlavně aby bylo to naše robátko zdravé a v pořádku. Pamatujete si, jak jsem minule psala, že jsem konečně po dvou měsících dostala výsledky těch testů? Chodila jsem kolem té obálky a přemýšlela, co v ní je. Radily jste mi, abych ji otevřela. No, neodvážila jsem se, už proto, že ji, syčáci, zalepili opravdu poctivě a ještě navrch s firemní samolepou. Kromě toho, stejně bych ničemu nerozuměla, protože oni používají znaky dokonce i na čísla. Ale po pár dnech jsem to nevydržela a manžel tu obálku zavezl doktorovi a snažil se sestrám vysvětlit, ať zavolají, kdyby něco. No, druhej den ráno doktor opravdu zavolal, že jsem podle těch výsledků pozitivní na zarděnky. Sice jsem očkovaná, ale zřejmě se to nějak minulo účinkem - prý se to stává. Teď čekám na výsledky dalších testů, ale ty nervy vám teda nepřeju. Hledala jsem na internetu, a co jsem našla, mě vůbec nepotěšilo. Tu krev mi brali v říjnu, akorát tak ke konci trimestru. To je ta nejhorší doba, kdy dochází k nejzávažnějším postižením. Nechápu, že jsem nikomu nestála za to, aby zvednul telefon a mně nebo mýmu doktorovi něco řekl.
vůbec nevím, co teď bude. Už jsme měli vybranou postýlku, ale teď na to nemám ani pomyšlení. Ty věcičky, které jsem si už koupila a těšila se z nich, jsem radši všechny schovala. Manžel je zlatej, mám v něm obrovskou podporu, i když to není lehký ani pro něj. Utěšuju se tim, že je to třeba jenom omyl nebo rozdíl mezi naším a jejich testováním a že se jim prostě nevejdu do tabulek.

Mějte se krásně, holčiny, a opatrujte se.

Kaede 20+3

hanka29
Kecalka 297 příspěvků 14.12.04 09:03

Tak drzim palecky at do dobre dopadne. Mlezivo uz se mi dela dlou resp ja mela zvysenou hladinu prolaktinu tak mi uz vystrikavala bila tekutina tek od dubna a¨le ted se ze dne na den zmenila v takovoou lepkavou prusvitnou a hlavne je ji mnohme vic. Chci poucit jak pripravovat bradavky na kojeni existuje nejaka chytra knizka?
A jeste jeden dotaz WELEDA se kupuje v lekarne? Hanka

hanka29
Kecalka 297 příspěvků 14.12.04 09:12

Pro NAT tak to gratuluji k ulicnikovi :-))) uz tak malinkej a rad se predvadi :-))))). ¨Meli by nekdo zlepsit skore holcicek myslim ze kluku je vic co? At maj pak kluci koho opatrovat.
Pro ZUZKU: Zuzko ja vim ze te vsichni otravujem co bylo bylo dobre mit na strankach ale mozna ze by staloza uvahu tam vzdycky hodit odkazy na stranky ktere holky doporucuji protoze ne vzdy se clovek dostane k tomu hnes si je prohlednout a za par tydne kdyz si treba vzpomenu ze budu chtit taky vak se mi to nebude chtit urcite hledat ve starsich deniccich. Urcite bych se ptala znovu a mozna ze kdyby to bylo na strankach ze by to pomohlo v lepsi orientaci. Ale to je jen muj takovy napad. Hanka

nat02
Závislačka 2786 příspěvků 14.12.04 09:13

AHoj KAEDE…

moc tomu nerozumim…jsi pozitivni na zardenky, to jako ze je mas? nebo ze jsi byla ockovana ale nemas protilatky? ja o tom moc nevim, tak ze ti vubec asi nijak nepomuzu,ale myslim ze pokud je to ten druhy pripad a ty zardenky nemas,jen nemas protilatky, tak je dostat ani nemusis, je to prece detska nemoc. me zjistili ze nejsme ockovana asi pre 4 lety, a do te doby to taky nikdo nevedel…kdyby si toho obvodacka nevsimla, tak jsem ted na to asi jako ty…

je mi te moc lito, prvni ty testy a ted tohle.ale ver ze se to zpravi a aspon te potesim zpravou, ze kdyz budes rodit ve vrchlabi tak tam budes urcite jako v nebi :-) vcera nam porodni asistentka rikala ze procento nastrihu hraze v CR v porodnicich je temer 90% u prvorodicek a ve Vrchlabi je to pouze 4-5% !!!!!

kazdopadne vam obema drzim palce at to vsechno dobre dopadne a pevne nervy s japonskym zdravotnictvim.

pa nat

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 14.12.04 11:02

Dobré ránko, všechny zdravím. Právě jsem se vrátila z poradny - šlo to opět pěkně fofrem, ale co je nejdůležitější - všechno je v pořádku (na výsledky protilátek si tedy jestě počkám). Rádio Kulich proběhlo zvesela, tentokrát žádné hledání jako posledně. Pak jsem měla ještě dotaz stran vitamínů, tak mi bylo řečeno, že je mám jíst po celou dobou, každý den a nikdy jinak! Zkrátka paní dokotrka je metr a tradicionalista. Na netu už kolem vitamínů byla spousta poznámek, laických i odbornějších, takže nejsem pitomá a vím, že se to s vitamíny zase tak přehánět nemá. Ovšem to jsem si ani netroufla říct. Jak chodím na tu homeopatii a meření EAV, tak bezpečně vím, že mi některé preparáty vitamínů docela vadí. Ale vykládejte to někomu, kdo považuje homeopatii za šatrlatánství. Abych to zkrátila, chtěla jsem vědět, které ty složky z mulťáků jsou nejdůležitější, že je budu brát zvlášt a dbát na životosprávu. Odpovědi se mi dostalo - viz výše. Holt si musím poradit sama. Jestli neva, že tohle téma asi znovu otevírám, jak vitamíny berete v tomhle období?
Jo a spaní na zádech - doktorka pohlásila, že je to blbost!! To už mě docela pobavilo:-)) Fakt co doktor, to názor. Ať žije poradna!

Carolin, s postýlkou se domluvíme:-) Welledu taky můžu, Hanko, kupuji ji normálně v lékarně. Bradavky mě taky občas pěkně koušou a něco jako mlezivo (ještě lepší název je kolostrum) by tam už možná mohlo být, ale asi jen trošku. Příprava brdavek - to bude asi docela stranda, napiš o tom víc!!! Moje chytré knihy (mě se tedy moc chytré nezdají, ale darovanému koni…) o tom nic nepraví.
Jo a v pátek 13.7. jsem se narodila, co jsem si kvůli tomu vyslechla jako dítě… Takže rozhodně myslím, že to není nešťastný den.
Kaede, tobě držím palce, koukám, že pobyt v téhle cizí zemi začíná být trochu psycho. Snad se všechno brzo vysvětlí a bude v pořádku. Určitě už jsi psala dotaz do nějaké netové poradny, tak ti to radit asi nemá cenu. Já bych to určitě zkusila, třeba by ti to celé vysvětlili.
Hanko, tak s tím zdobením a pečením jsi rozhodně pěkně napřed. Já peču nerada, ale letos jsem se rozhodla se polepšit a příští pondělí mě bude maminka zaškolovat. Docela asi ostuda v pětadvaceti. Jenže u nás kolem Vánoc o sladké nikdo moc nestojí a kdo to pak všechno spase a je je jako koule? No já!! Lepší tu žádné pokušení nemít. Na výzdobu (ta mě naopak baví) se chystám každým okamžikem, ale moc to nestíhám. Snad dnes odpo.
Nat, tvůj popis uzv mě zase docela naklonil k tomu, že si pohlaví říct nechám. Je mi sice jedno, co to bude, ale jak si nějak myslím, že spíš kluk, tak se mi nechce případnou holčičku ošulit. Zkrátka gratuluji jak k synovi, tak výsledkům testů. Na uzv jdu ve čtvrtek, tak uvidíme, jestli odolám.

Mějte se pěkně, ahoj Gyta a spol. 19+2

Zuzicak
Ukecaná baba ;) 1308 příspěvků 14.12.04 11:09

Ahoj pupíkandy,

blahopřeji Nat k negativním triple testům a chlapečkovi. I když ty jsi asi trochu zklamaná. Ale vezmi to z té pozitivní stránky - teď to bude první kluk, ochránce, a pak se vám pvoedou 2 nebo 3 krásné holky, ty budou určo nadšené, že mají staršího bráchu :-)

Kaede - držíme palečky, aby se vše v dobré obrátilo a opravdu se jen ukázalo, že nemáš dostatek protilátek, ale že jsi se zarděnkama nepřišla do styku a mimís je v pořádku!!! Uvidíš, že vše bude OK!!!!! takže hodně síly!

Hani - nápad na odkazy na web stránky je dobrej!! Pokusím se ve chvílích klidu projet staré deníčky a odkazy vytahat.. Ale možná až v lednu, teď nevím kolik toho budu zvládat. Nebo možná si to celé stáhnu a udělám si na to čas ve Skotsku. Tak ho snad budu mít dost :-)
Jinak já také nepeču. Nemáme sporák (naštěstí) a navíc vždy dostaneme něco od našich i přítelovo rodičů. takže mi to zatím přijde i zbytečné :-) Ani jinou výzdobu v bytě vlastně letos nedělám, protože já tam nejsem a u našich se stará o výzdobu mamka. možná ale něco udělám klukům ve Skotsku, aby to tam měli pěkné :-)
Jo a u toho Olympusu - moje negativum bylo, že hodně špatně ostří ve tmě. Proto ale i z dalších důvodů jsem byla rozhodnutá pro toho Panasonica…

Carolin - bradavky mě také děsně svědí. I když je to jak kdy.. Mlezivo (fakt strašnej název) zatím nepozoruji.. Takže nevím, jestli je to tím…

Jazzi - díky za radu k postýlkám, přeci jsem jsi taková pěkná kutilka, tak ti budeme věřit :-) Teda aspoň já…

Malinko - vydrž, pohyby přijdou a pak to bude o to větší zábava :-) Fakt je to prďácký :-)
Srazík v lednu bych brala - ale spíš možná na konci ledna. Chystáme na 22.1. svatbu a tak nevím, jak na tom před tím budu časově. Poté už to bude lepší a navíc budu mít třeba i co ukazovat :-) Jako fotky :-)

Šátek je supr věc, také se na něj chystám. No musím si stáhnout ty vaše odkazy ať pak vím, jak se to má správně vázat, abych mimíse někde neztratila :-)

No nic, tak mějte moc krásně a pohlazení pupíčkům!!!
Zuzka a atleťátko 19+2tt

P.S. Včera večer, když jsem si v posteli četla (Smyslupná vražda od Agátky :-), tak se malé pěkně rozjelo. Občas jsem jukla na břicho a ty boule a vlnění (hlavně teda ty boule u velkých kopů) mě teda fakt rozesmívaly :-) Supr, někdy na ně také jukněte, jak nám ta naše mrňata vybulují bříška :-)

Zuzicak
Ukecaná baba ;) 1308 příspěvků 14.12.04 11:13

Gyto k těm vitamínům. Já beru Calibrum mami, je to pro II. a III.trimestr. V prvním jsem brala Calibrum BabyPlan. Vím, že je vitamínů spousta, ale tyhle na mě nějak pozitivně zapůsobily :-)
Snažím se brát každý den.. Zatím se mi to docela daří :-)

Pa zítra!
Zuzka

nat02
Závislačka 2786 příspěvků 14.12.04 11:21

Ahoj GYTO..

beru to same co ZUZ, Calibrum mami pro II a III trimestr. v prvnim jsem nebrla na doporuceni doktory nic, bylo mi furt blbe… maji se brat 2 denne, ale jsem asi jako ty takze je beru tak obden 1 a nekdy i ob dva dny…kdyz zapomenu.

svagrova mela brat maternu,jenze je umanuta a trdohlava a nebrala nic, ale snazila se to dohnat zdravou stravou…mimi bylo sice malinke ale naprosto OK, dokonce po dvou tydnech mela mala nadvahu :-)))

jinak bych nektere tradicni nazory tve lekarky taky brala s rezervou…nekdy premira vitaminu dela spise paseku a pokud se nestravujes pouze hambacema, tak to bude vse OK. sazej na svuj instinkt.

nat

p.s. treba odolovat nebudes muset a uvidis to stejne jako ja :-)))

evitka
Kecalka 409 příspěvků 14.12.04 12:24

Ahoj těhulindy,

nejdřív bych chtěla poblahopřát Nat ke klučinovi a dobrým výsledkům testu. Závidím, že už víš, co se skrývá v pupíku:-)) Já mám zase pocit opačný - myslím si že to bude kluk, ale holčička by mě příjemně překvapila:-))

Kaede: To s těma zarděnkama jsem nějak nepochopila, přeci kdyby jsi je měla, tak by sis nečeho všimla, né? To zas bude nějaký bubu japonského zdravotnictví… Přeci zarděnky buď mám a nemusí mi to ani vyjít v testu, nebo nemám a bůh ví co ty hodnoty znamenají. Buď v klidu, určitě to bude dobré:-)) Obdivuji tě, že máš ještě na japonské doktory nervy, já bych už asi dávno odjela domů…

Gyta: Vitamínky baštím stejné jako Zuzka a Nat - Calibrum mami. Mám je v práci hned v prvním šuplíku, takže si na ně vzpomenu každé ráno, když vyndavám sešívačku:-)) O víkendu je nebaštím, to si dopřávám obvykle více ovoce než v práci:-)) S pečením cukroví jsem na tom asi stejně jako ty a Hanka - nepeču, obzvlášť letos, protože kuchyň se předělává a momentálně nemám na čem vařit, natož péct:-(( Ale vůbec mi to nechybí, cukroví pečou obě mamči, takže zásob mám vždycky dost:-)) Třeba se hecnu příští rok, když bude prcek a nebudu chodit do práce…

Zuzka: Můj prcek taky kope o 106 a včera večer se fakt vyznamenával - manžel vždy večer poslouchá bříško a včera nadával, že ho ten malej raubíř kopal přímo do ucha:-)) Je z toho pohybujícího se bříška úplně unesenej a večer neusne jinak než s dlaní na mém bříšku… Je to miláček:-))

Jo a ohledně stavu mých bradavek (to je jak zpráva o stavu vodníků na českých řekách:-)) - tak já je teď už nemám tak citlivé jako v prvním trimestru, ale přímo na špuntech mám tvrdší kůži než dříve a popraskanou, jakoby se chtěla odloupat. A to celá prsa (a bříško samozřejmě) každý večer mažu krémem (zatím pořád Dove, je snad bezedný:-)).

A poslední poznámka vhodná číst až po 22 hodině: mám stále větší a větší chuť na tulení, manžel naštěstí taky, prý mu teď připadám s tím bříškem a velkýma prsama děsně sexy:-)) Jak je to u vás (jestli se smím optat)?

Evitka

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 14.12.04 12:49

Ahoj Evitko,
já mám teď taky velkou chuť na sex, v prvních třech měsících jsem ji moc neměla, což můj manžel špatně nesl, on je totiž velmi náruživý, pak jsme letěli na začátku listopadu na dovolenou a od té doby mám pořád chuť. Ivana

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 14.12.04 13:25

Ahojte :-) zdravím vás všechny při úterku :-)
Nat: Gratuluji ke klukovi, já ti naopak trošku závidím, já vždycky chtěla kluka! ale jak jsem už psala včera - rozhodli jsme se, že to vědět nechceme, tedy alespoň ne hned ve 20 tt na UZV, možná třeba později, ale spíš vůbec, jen nevím, zda to vydržím
Kaede: držím palce, ať to všechno dobře dopadne, chápu, že musíš mít nervy nadranc. Je asi načase se vrátit do rodné hroudy, kde lékařská péče je určitě lepší než ve „vyspělé“ zemi.

Včera jsem nenapsala, že mi tripple test dopadl také dobře - hurá! ale je fakt, že jsem si ani moc nepřipouštěla, že by tomu bylo jinak. Za týden ve středu jdu na ten UZV a strašně se těším, že prcka uvidím v akci - mě se totiž narozdíl od vás ještě nepodařilo ho vidět jinak než spícího. Ale pohyby cítím krásně, někdy je takové převalování, jakobych tam v břiše měla bublinu nebo jako když pochodují střeva, jindy na mě ťuká :-) ale ještě třeba při chůzi nic necítím, jen v klidu vsedě či vleže.

Co se týče vitamínů - začala jsem ve Zlíně chodit do předpor.kurzu jednou za 14 dní a hned poprvé nám PA říkala, že je úplně zbytečné brát vitamíny - když jíme vyváženou stravu,nic nechybí, stejně tělo 3/4 těch vitamínů nezpracuje a jsou tam chemické přípravky. Nechce nám nic nutit, ale když už, tak prý je nejmíň škodlivý nějaký „svis“ neboo tak nějak ten název zněl a jen jednou týdně. Jinak jsem s kurzem a PA velmi spokojená, příjemná ženská s třicetiletou praxí, je zástupce ČAPY a jezdí po všech možných školeních a kongresech, docela jí věřím. Také nám dala tip na dobrý bylinkový čaj-na stránkách už podobné složení někde tady bylo. Může se pít i dvakrát denně a přímo ho doporučuje. Nevím přesně to složení bylin z hlavy, ale jestli chcete, můžu poskytnout. Byliny jsem nakoupila si cca za 150,– a je toho tolik, že až to všechno dopiju, tak porodím :-)))
Tak a teď mě několikrát někdo vyrušil a já zapomněla, co jsem ještě chtěla napsat. Každopádně musím končit, takže se všichni mějte krásně a pusu na bříška!
nepřihlášená kristain 18+3

Jazzi
Ukecaná baba ;) 1785 příspěvků 14.12.04 13:45

Dobré popoledne:-)

Zrovna jsem dosedla na zadek a už se si nemíním hnout.
Hlášení o malování zní optimisticky, můj první pokud s barevnou zdí se zdařil a vypadá to báááječně:-) Jestli se dneska dokopu, tak udělám finální nátěr a pak padnu za vlast:-)

ZUZKA - děkuju za důvěru ohledně mýho kutilství:-)))Jen je třeba se optat, aby to byl opravdu lak vhodný třeba na dětské hračky, ty mají atesty, takže by neměl být problém.

HANKA29 - k tej kosmetice Weleda, prodává se ale tuším jen ve vybraných lékárnách, ale maj na netu web, tam by mohl být i seznam těch lékáren v republice(www.weleda.cz).Krom toho mají zajímavou akci pro maminy i těhulky, mají nějaký Baby klub, členství je zdarma až do jednoho roku dítěte, a máte slevy na jejich výrobky. K přihlášení je třeba ofocená přední strana těhuprůkazky a dá se to vyřídit i mailem. Řekla bych, že do toho půjdu:-)

A ad vitamíny…no ono je to asi diskutabilní, nám paní v kursu tvrdila, že jsou víceméně zbytečené (myslím ty multipreparáty), že tělo pak má potíž vyloučit tu chemii, ktrerá je v nich taky.
No, já na to jdu zas po svým, já je užívala na začátku, kdy mi nebylo nejlíp, takže člověk jedl akorát to, z čeho mu bylo nejmíň šouufl (u mě vedl chleba ve vajíčku, coca-cola a jiné zdravé pochutiny). Pak jsem se na ně vykvákla, protože mi bylo těžko pak prozměnu z nich, jím všecko, takže Vetřeleček snad nestrádá.
Takže každýmu asi podle jeho vlastního rozumu:-) Naše babičky a mámy žádný fujtajblíky nebraly a jsme daleko zdravější než dnešní děti, takže babo raď:-)

Nó a vánoce? Vzhledem k rekonstrukci a budoucímu mimču se dárečky omezí na minimum, takže hlavu si z toho nedělám, nepeču a místo toho maluju:-) Akorát vánočku jsem si letos dala coby socialistický závazek, to bude můj první pokus,ehm…číslo na hasiče mám pro jistotu po ruce.

Hezký den všem přejou
Jazzi+Vetřeleček 22+1

Zuzicak
Ukecaná baba ;) 1308 příspěvků 14.12.04 13:51

Kristain můžeš mi sem hodit ještě jednou ten recept na čaj? Nějak jsem líná ho hledat :-) Díky, Zuzka

Zuzicak
Ukecaná baba ;) 1308 příspěvků 14.12.04 14:39

Holky, tak jsem se konečně dokopala a dneska zaktualizovala naše stránečky.. pro zapomnětlivé:
http://kvetnatka.unas.cz/index.asp

heslo sdelim osobní zprávou nebo mejlíkem :-)

Je aktualizovaný náš seznámek a otevřená kniha návštěv (ale odesílají se mi vaše odpovědi na mejlík). Aby se hned zobrazovaly - na to budu potřebovat víc času a ten bohužel nemám…
Do konce týdne n:,–( přidám osobní charakteristiky, které mi některé z vás poslaly - díky za ně :-)

Pa vaše nástěnkářka Zuzka a kopající atleťátko :-)

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 Další »