Květnátka 2005 - Průvodce porodnicemi ČR

Těhotenství

Některé z nás už přemýšlejí, kde budou rodit a porovnávají personál a služby v různých porodnicích. Při poslední návštěvě knihovny jsem objevila knížku Průvodce porodnicemi České republiky a tak mě napadlo, že by některé z Vás mohly tyto informace zajímat. Vzhledem k tomu, že knížka je sice docela malinká, ale hodnotí 112 porodnic v ČR nebylo v mých silách popsat je všechny. Vybrala jsem tedy jednu pražskou, tu která měla nejlepší hodnocení, Vrchlabí, protože o této porodnici kolují téměř jenom kladné ohlasy a zlínskou.

Tu proto, že jsem ze Zlína a od začátku jsem rozhodnuta rodit právě ve Zlíně. Ty z Vás, které jste zde nenašly „tu svoji“ porodnici, tak mi dejte vědět, klidně Vám info pošlu.

Praha ? Fakultní nemocnice Bulovka, gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK
e-mail: dvorakm@fnb.cz, kasparom@fnb.cz

Hodnocení: *** a ½, +++ a ½

Porodnice má zpracován jeden profil, ve kterém jsou sloučeny názory maminek z porordního sálu na Bulovce i Centra alternativního porodu (CAP), které je samostatným oddělením.
Příprava na porod
Porodnice nabízí předporodní kurzy, účast je dobrovolná. Kurz trvá 9 hodin, tj.6 lekcí po 1,5 hod. Pro ty, které chtějí rodit v CAPu je účast povinná s výjimkou těch, které absolvují předporodní kurzy u u porodních asistentek Dvořákové, Konigsmarkové, Lojkové, Novákové a Štromerové (tedy bývalých CAPových). Tyto maminky již na kurzy chodit nemusí ani jej nemusí platit. Porodnice pořádá cvičení pro těhotné. U porodu může být přítomen partner rodičky nebo jiný doprovod. Pro doprovod jsou připraveny informační schůzky o průběhu porodu. Účast je dobrovolná. Těhotné ženy mají možnost prohlédnout si porodní sál a pokoje na oddělení šestinedělí.
Průběh porodu a podmínky pro porod
Pro první dobu porodní jsou určeny místnosti (boxy), kde se může připravovat více žen najednou, jsou však od sebe částečně odděleny zdí. Vlastní porod probíhá v místnosti, kde může rodit více žen najednou, jsou však od sebe částečně odděleny zdí. 3 porodní místnosti v CAP jsou zařízeny jako pokoje. Tyto místnosti se od dalších liší uzpůsobením, vybavením a nábytkem.
Epidurální a spinální analgezie je poskytována vcelku bez omezení, na základě indikace nebo přání rodičky. Během první doby porodní je doporučovám pohyb a změny poloh.
Holení není nutné. Klystýr není nutný, ženy si sami rozhodují o jeho aplikaci.
Monitoring je prováděn intermitentně ? indikovaně.
S aplikací analgetik se víceméně vyčkává, i když o ně žena sama požádá.
Během porodu mohou ženy přijímat tekutiny (v rozumné míře) a lehkou stravu podle průběhu porodu. Během spontánního fyziologického porodu je v místnosti tlumené pokojové světlo. Při tomto porodu může žena rodit i v jiné poloze než klasicky na zádech. Konkrétně jsou zde tyto možnosti: v sedě na porodní stoličce, nebo v polodřepu s opěrou nebo v závěsu, vkleku nebo na porodním vaku. V porodnici jsou stále k dispozici tyto pomůcky: porodnický míč, porodnický vak, sprcha a masážní válečky. Někdy jich však není dostatek pro všechny rodičky.
Porod vedou lékař a porodní asistentka společně. Podporují předevšm aktivní přístup rodičky. Zdravotnický personál vyhodnocuje průběh porodu a podporuje rodičku v její samostanté práci.

Horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. Porodnické oddělení, Vrchlabí
E-mail: gyn-por@nemocnice­.vrchlabí.cz

Hodnocení: **** a ½, +++++
Příprava na porod
Porodnice nabízí předporodní kurzy, účast je dobrovolná. Kurz trvá 6 hodin. Pořádá také cvičení pro těhotné, které je součástí kurzu. Cvicení trvá 7 hodin.
Partner nebo jiný doprovod rodičky se může zúčastnit porodu. Pro partnery je připraven kurz, který není povinný.
Těhotné ženy si mohou prohlédnout porodní sály a poporodní pokoje.
Průběh porodu a podmínky pro porod
Pro první dobu porodní je určena místnost, kde se připravuje pouze jedna žena. Samotný porod probíhá v místnosti, kde rodí pouze jedna žena. V době mezi porodem a přeložením na poporodní pokoj čekají ženy mimo porodní místnost. Jedna porodní místnost svým zařízením připomíná spíš pokoj než klasický porodní sál, je vybavena porodní vanou, civilním nábytkem, balony, žebřinami, přehrávačem CD aMC.
Epidurální a spinální analgezie je poskytována u císařského řezu, při samovolném porodu jen vyjímečně na přání rodičky a po schválení anesteziologem. V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.
Holení se neprovádí a klystýr není nutný, ženy sami rozhodují o jeho aplikaci.
Monitoring je prováděn interminentně.
Během porodu mohou ženy přijímat tekutiny. V místnosti je šero. Ženy mohou rodit i v jiných polohách než klasicky: na porodní stoličce, ve stoje nebo polodřepu s oporou, v kleku, do vody, na porodním vaku. Porodnice má trvale k dispozici tyto pomůcky: porodnický míč, porodnický vak, porodní stoličku, žíněnku, žebřiny, vanu a sprchu. Většivou je jich dostatek pro všechny ženy. Porod vede porodní asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh nebo porod vede lékař. Zdravotnický personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.
Poporodní péče
Dítě je matce k prsu přiloženo do půl hodiny po porodu.
Rooming ? in a částečný rooming ? in je možný na všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.
Porodnice má k dispozici tištěné materiály na podporu kojení, dostanou je všechny ženy.
Porodnice má 4 jednolůžkové a 2 třílůžkové pokoje. Na všech pokojích je zařízení na koupání dítěte a na dvou je WC a sprcha.
Návštěvy žen po porodu jsou povoleny na všech pokojích. Mohou je navštívit i jejich starší děti bez omezení věku. Návštěvní hodiny jsou bez časového omezení.
Porodnice má 2 nadstandartní pokoje, kde může být otec se ženou a dítětem po celých 24 hodin. Ženy odcházejí domů 4.den po porodu, den porodu se nezapočítává. Porodnice je perinatologickým centrem. Ženy po propuštění nemají k dispozici službu porodních asistentek v domácnosti.
Ceny za služby
Doprovod rodičky během porodu ? 300,– Kč
Předporordní kurz pro doprovod ? 200,– Kč.
Kurz pro rodičku ? 200,– Kč
Nadstandartní pokoj ? 500,– Kč
Foto ultrazvukového obrazu ? 50,– Kč
Zajímavosti: Byly dobudovány nadstadartní pokoje a zahájen program na podporu kojení. Téměř všechny děti byly po propuštění výlučně kojeny.

Zlín - Baťova nemocnice, gynekologicko-porodnické oddělení
e-mail: zabransky@bnzlin.cz

Hodnocení: **** a ½, +++ a ½
Příprava na porod
Porodnice pořádá předporodní kurzy pro matky a jejich partnery, účast je dobrovolná. 3 dvouhodinové lekce, přednáška, diskuse. Porodnice pořádá také cvičení pro těhotné, které jsou součástí kurzu. Součástí je relaxační plavání v bazému BN. Partner nebo jiný doprovod rodičky se může zúčastnit porodu. Pro partnery je připraven kurz, který není povinný. Těhotné ženy mají možnost prohlédnout si porodní sály a poporodní pokoje.
Průběh porodu a podmínky pro porod
7 porodních pokojů je určeno jak pro první dobu porodní, tak pro vlastní porod. V každém pokoji je vždy pouze jedna žena, resp. jeden pár.
V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.
Všech 7 porodních místností je zařízeno jako pokoje, osmý pokoj je vybaven nadstandartně, vč. vlastního sociálního zařízení ? WC, sprcha, masážní vana a další pomůcky.
Epidurální a spinální analgezie je poskytována pouze omezeně (výběrově). Bez indikace není nabízena, ale na žádost rodičky je poskytnuta. V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.
Holení je prováděno, nikdy však proti přání rodičky. Klystýr je prováděn, doporučován. Ženy jsou informovány o použití YAL gelu. Monitoring je prováděn intermitentně.
Aplikace analgetik a anastetik je ženám nabízena ještě předtím, než bude jejich bolest taková, že si o ně sami řeknou, rozhodnutí o aplikaci je však na nich samotných.
Během porodu mohou ženy přijímat tekutiny. Během porodu je v místnosti šero. Ženy mohou rodit i jinak než klasicky: na porodní stoličce, v kleku, na porodním vaku.
Porodnice má k dispozici trvale tyto pomůcky ? porodnický míč, porodnický vak, porodní stoličku, žebřiny, vanu a sprchu. Většinou je jich dostatek pro všechny ženy.
Porod vede asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh.. Zdravotnický personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a porporuje ženu v její samostatné práci.
Poporodní péče
Dítě je matce k prsu přiloženo do půl hodiny po porodu.
Rooming ? in a částečný rooming ? in je možný na všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.
Porodnice má k dispozici tištěné materiály na podporu kojení. Jsou k nahlédnutí na pokojích. Porodnice má k dispozici 4 jednolůžkové a 18 dvoulůžkových pokojů. Na všech pokojích je WC, sprcha, telefon, zařízení na koupání dítěte. Návštěvy žen po porodu jsou možné na všech pokojích. Mohou je navštívit i jejich starší děti bez omezení. Návštěvní hodiny jsou denně mezi 14 ? 16 hod., ale nejsou striktní. Porodnice má 2 nadstartní pokoje. Jsou vybaveny lednicí, televizí, přímou telefonní linkou, záclonami, obrazy apod. Porodnice nemá pokoje, kde by otec mohl být se ženou a dítětem 24 hodin denně. Při invididuálním přání je však možnost domluvit se. Ženy odcházejí domů 4-5 den po porodu, den porodu se nepočítá. Porodnice je perinatologickým centrem. Ženy po propuštění mají k dispozici službu porodních asistentek v domáctnosti v základním rozsahu a hradí ji pojišťovna.
Ceny za služby
Doprovod rodičky během porodu ? 370,– Kč
Předporordní kurz pro doprovod ? 415,– Kč. Při absolvování se za doprovod neplatí.
Kurz pro rodičku ? 415,– Kč
Nadstandartní pokoj, vč. masážní vany ? 1100,– Kč
Zajímavosti
Bylo dokončeno vybavení operačního sálu a zřízen dospávací pokoj na operačním sále. Téměř všechny děti byly po propuštění z nemocnice výlučně kojeny.

Způsob hodnocení:

  • - vychází z informací, které o sobě uvedly sami porodnice. Hodnoceny jsou tyto kategorie: pořádání předporodních kurzů, možná přítomnost doprovodu u porodu, volnost pohybu v první době porodní, soukromí v první době porodní, libovolná pozice ve druhé době porodní, soukromí ve druhé době porodní, možný příjem tekutin během porodu, rooming ? in, služby porodních asistentek v domácnosti po porodu.
  • - Vychází ze zkušeností, které s jednotlivými porodnicemi učinily samotné maminky. Hodnoceny byly tyto kategorie: chování personálu při příjmu do porodnice a přípravě k porodu, možnosti během první doby porodní, vyvolávání či urychlování porodu, způsob tišení bolestí, možnosti volby poloh v druhé době porodní, chování personálu na sále, kontakt s dítětem po porodu a během pobytu v porodnici, pomoc s kojením a problémy po porodu, možnosti návštěv, doporučení porodnice dalším rodičům.

*****, +++++ výborná ****, ++++ velmi dobrá ***, +++ dobrá **, ++ uspokojivá *, + neuspokojivá

Na závěr ještě naše webové stránky, o které se Zuzka perfektně stará: http://kvetnatka.unas.cz/index.asp

Stránka:  1 2 3 Další »
Váš příspěvek
Lila002
Ukecaná baba ;) 1718 příspěvků 26.01.05 22:34

Ahoj Lenko ,

také jsem našla průvodce porodnicemi na netu, já už asi služeb porodnic nevyužiji, ale věřím, že se info bude hodit.

Tady je adresa:
http://www.aperio.cz/…odnice.shtml

Všem vám přeji pohodové porody
Lila z podzimátek

Anik
Ukecaná baba ;) 1574 příspěvků 26.01.05 22:38

Ahojki, pokud můžu, vmísím se mezi vás. První termín porodu mám sice 26.4., ale ten druhý, přesnější, podle UZV, 2.5., takže doufám, že to do toho května dotáhnu, je to rozhodně sympatičtější měsíc. Mým tajným snem je porodit buď 1. nebo 8. května, zkrátka na státní svátek, kvůli pozdějším oslavám narozenin o volném dni :)))) Tak uvidim. Jinak jsem z Brna, je mi 32 a čekám své první dítě, tak doufám, že si ho v tom požehnaném věku pořádně užiju :) Co se týká porodnic, mám už dávno vybranou, na základě referencí, porodnici v Brně-Bohunicích, ale zatím jsem se v ní nebyla podívat, takže bych Tě, lenko, prosila o nějaké informace.
Mějte se hezky, pohlaďte bříška, já si konečně začnu připadat řádně těhotná od zítra, protože poprvé na sebe oblíknu těhotenské kalhoty :))
 Anik

Kaede
Zasloužilá kecalka 613 příspěvků 27.01.05 00:57

Lenko, díky moc za další deníček. Přijde mi, že ty týdny teď utíkají strašně rychle a ani jsem si neuvědomila, že ten původní už nějak zapadává.
Já bohužel přístup ke knížkám nemám, ale jak psala Lila, výborně zpracovaný přehled je i na aperio.cz, které tuhle knížku vydalo. Takže to je moje záchrana.

Vrchlabí je standardně velmi vysoce hodnocená porodnice; už od počátku jsem s ní počítala. A teď koukám, že je tam malinkej rozdíl (mezi www a knížkou, co se týče epidurální anestezie - www: „Epidurální ani jinou farmakologickou analgezii porodnice nenabízí. Preferuje nefarmakologické metody tlumení bolestí, v případě potřeby aplikuje spasmolytika, sedativa, apod.“)
Jsem rozhodnutá to zvládnout i bez chemie, ale přiznám se, že mě trochu mrazí při čtení různých příspěvků, ze kterých vyplývá, že i kdyby ženská lezla bolestí po zdi, nic jí nedají. Prostě kdyby bylo nejhůř, tak chci mít tu možnost. No a teď čtu úryvek z té knížky a liší se to.(Otázka do debaty: Pokud jsou ve Vrchlabí tak pokrokoví, co mají proti epidurálu?)

Takže jsem se dívala i na druhou porodnici, mělnickou; to pro případ, že bych nestíhala. A taky se mi trochu nezdá to, co uvádí porodnice, a co na to rodičky. Porodnice dodržuje 9 pravidel z 10? Já nevim. Nejčastější připomínky na adresu nemocnice jsou ve stylu „do porodu pohoda, po porodu děs“ narážející na ignorování sester nějakého trapného desatera, praktikování zastaralých metod a malou pomoc při kojení. (Že by bod deset byl: pochopit předchozích devět bodů a uvést je do praxe?)

No, hodně nad tím teď přemýšlím (opět jedno super aktuální téma - bravo Leni!) a vypadá to, že stejně asi pojedu pro berušku do hor.
Holky, která se tam chystáte v rozmezí 28.4. až 2.5.?

Kaede

P.S. Ještě k těm bezpečnostním pásům. Samozřejmě zapínat! Teď máme odpovědnost za dva. Já vždycky byla celkem pečlivá, ale občas jsem byla lenoch a zapínala až po cestě nebo na nějakou krátkou vzdálenost vůbec - teď vždycky! I když je pravda, že v Čechách existuje vyjímka pro nemocné, instruktory a těhotné, zapomněla bych na to. Bezpečnost je důležitější a v pásech se cítím mnohem líp. (Akorát jsem v bundě koulička a občas na ně zapomenu a pak mávám rukama jak sněhulák a nechápu, proč nemůžu vylézt z auta a co mě to tam sakra! drží:-)

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 27.01.05 07:55

Ahoj Lenko, díky oc za tyto informace :-)
Jelikož jsem z Otrokovic, tak od začátku je mi jasné a chci, abych rodila také ve Zlíně. Tak třeba se tam zrovna potkáme :-))) Jsem proto ráda, že jsi zmínila naši porodnici, myslím, že je dobrá, má tu aspoň všude dobré jméno, než ty v okolních městech.

Jinak já se hlásím opět po delší odmlce. Teď mi neuvěřitelně roste břicho! Mám pocit, že je den ode dne větší a větší. Mám jedny těhu šaty ze sekáče, které si občas převléknu v práci a v nich vypadám velmi těhotně, manžel když mě viděl, byl pěkně v šoku :-) Zatím mě to hrozně baví být těhotná, ale pomalu se dostavují i méně příjemné projevy -večer mě pálívá žáha, mám celkově zúpomalené zažívání a opravdu musím přemýšlet nad tím, co sním, a taky pomalu se ozývají záda…Ale není to nic, co bych zatím nezvládla.
Jinak my jsme v sobotu vzali vše jedním vrzem: jeli jsme do Brna do Ikea, tam koupili z řady Diktad postýlku, komodu s přebalovákem a další drobnosti, vedle v Chicco jsme hned koupili kočár, šli na oběd a jeli domů :-) Obdivuji všechny, kdo máte nervy už týdny a měsíce brousit po netu po různých stránkách a hledat kočáry. Já tedy takové nervy nemám, prostě jsme vlezli do obchodu, tam 150 kočárů, byli jsme z toho mimo, ale věděli jsme, co chceme a co by měl mít, ujala se nás prodavačka, poradila ukázala a nakonec máme sporťák za necelých 9000,– jak hluboký, tak s různými polohami, pořádné kola, odpružený, tašku, dole košík, nánožník, nastavitelná a přehazovatelná rukojeť atd atd, myslím, že v pohodě. A vypadá moc pěkně. Manžel doma v úterý sešrouboval komodu, postýlku až se mu zas bude chtít a já se začala bláznivě těšit na mimi. Už aby byl květen!
V úterý jdu naposledy do práce a pak se začnu fakt hýčkat - aspoň dvakrát týdně plavat, denně doma cvičit a relaxovat, pedikúra, kosmetika, masáže…a do toho budu chodit po obchodech a sekáčích a pomalu kupovat věcičky…No mám to pěkně naplánované, že :-))))
Tak holky mějte se fajn :-)

Kristain + Víteček 24+5

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 27.01.05 08:29

Ahoj holky,

pravidelně navštěvuji tyto stránky, ale zatím jsem nepřispívala :o)

Je mi 25 let a i my jsme s manželem v očekávání našeho malého drobečka. Termíny porodu se nám docela posunují, původně mi bylo řečeno, že rodit budu 16. května až 26. května. Podle posledního UZV však termín vychází už na 9. května :o)) Za chvíli mi řeknou, že porodím v březnu :o)))

Bydlím na severní moravě a rozhoduji se pro porod v Třinci nebo ve Frýdku Místku. Sestřička u doktora mě přesvědčuje pro Frýdek, protože tam prý není tolik rodiček, já bych raději rodila v Třinci, protože tam odrodily všechny mé kamarádky a byly relativně spokojené. Na druhou stranu mám obavy, že bude třeba plno, a doktoři se mi nebudou věnovat jak by měli a třeba se něco zanedbá. Porodu se nijak nebojím, asi proto, že nevím, co mě čeká :o) Ale myslím si, že zbytečným stresem po dobu 9 měsíců se stejně nic nevyřeší a když to přežily jiné holky, přežiju i já, zvlášť když mi nak onci dají našeho malého sladkého mrňouse :o) Tatínek na to bude dohlížet tak věřím, že vše dobře dopadne. Má nějaká maminka zkušenosti s třineckou nebo frýdecko-místeckou porodnicí? Pomohlo by mi to v rozhodování :o)

Lenko díky ti za tento skvěle vypracovaný přehled je opravdu skvělý!!! Všechny Květňátkové deníčky si tisknu a zakládám :o)

Přeji nám všem těhulkám hodně síly, čekají nás asi nejnáročnější měsíce, bříška nám vesele rostou, váha také, zavazování bot pro nás za chvíli bude jako potápětní :o)) Nádech, zavázat, výdech :o)))

Držíme všem pěstičky ať se všem budoucím maminkám daří jak nejlíp to jde :o)

Hanka + mrňousek 24+5

hanka29
Kecalka 297 příspěvků 27.01.05 08:54

Ja jsem tedy pitomec ted jsem napsala komentar a omylem nejka vymazala :-(((.
Takze vitam vsechny nove prichozi.
Lence diky za denicek zrovna minuly tyden jsem si delala takovy malinky prehled kde bych asi chtela rodit a kde ne. No moje prvni myslena patrila Vrchlabi ale pak nejak si zdryvi rozum zvitezil a rekl si ze az to prijde nebudu chtit jet pres dve hodinky do porodnice a sedo lezet v aute. Takze koukam a hledam porodnice kde je moznost porodu do vody. Cetla jsem ze snad Benesov myslim . No a ted v nedeli se slavnostne otviral pavilon v podoli a nekde jsem slysela ze tam maji vyny take tak se uvidi az tam budou nejake poroydy jake budou ohlasy. Bude tam rodit kamaradka na konci unora tak snad budou dobre reference a zatim to vypada ze pujdu ta, .
No jinak k tomu rizeni nevim kde je ta vyjimka napsana (nevite cislo vyhlasky) ja pokud jsem se informovala na policii tak tehotna ma povinnost se poutat ne ze bych se poutat nechtela urcite hezky pas nad pupik a pod pipik ale chtela bych to vedet jen tak ze zajmu.
Kdesi jsem cetla ze pri nehode pasy jen ve velice malem procentu zpusobi nejake poskozeni bylo to cislo naprosto minimalni ale naopak nepripotany tehule jsou na tom mnohem hur a myslim ze je to dost logicke a mam pocit ze pokud ta vyjimka byla tak dneska uz neplati.
Jinak Zuzku gratuli k pani :-))). Zatim se mejta krasne paaaaaaaaaa Hanka sice prihlasena jako 29 ale bohuzel uz 30 :-(((. paaaaaaaa

nat02
Závislačka 2786 příspěvků 27.01.05 09:27

Ahoj prdelky!!!

vsechny zdravim z ostravy ! :-)

Leni- super denicek! ja uz jsemnastesti rozhodnuta,ale vim ze tuhle otazku jsem si taky resila…kazdopadne seznam na netu bude aktualnejsi protoze ta knizka, je k roku 2002 a napr. porubska nova porodnice tam uplne chybi a je tam jeste zabrezska kde se snad uz ani nerodi ( myslim vse v Ove)…

Kaede- byt tebou urco jdu do vrchlybi,maji nejnizsi pocet nastrihu v CR,hlavne diky poloham ,kde muzes rodit tega i ve drepu! a jedna pznamka, ve vitkovicich kde chcu rodit ja,tak taky nepskytuji na zadost epidural! myslim ze zadna z tech co preferuji prirozeny porod,ti ho nenabidne,ale v priprade nutnosti ti ho da.ptala jsem se sestry u meho lekare a ta mi to potvrdila. je to jejich folizofie,vse prirozene. taky jsem byla zarazena a lehce ve stresu CO KDYBY,ale rikam si ze to asi ma nejakou logiku a trpet me tam jen tak pro legraci nenechaji .-)

PIKI- diky za prani k narozkam,je to od tebe moc mile :_) na oplatku preju ja tobe,vim ze jsiv vodnar ale nevim jestli unorovy? kazdopadne vsem vodnarkam tady preju krasne zdrave miminka! kdo se hlasi ke kultu vodnaru ? :-)))hanko ty jis taky? kdyz uz nejsi 29 ale 30?

PASY- moje zkusenost je jednoznacne zapinat i kdybych semela pozvracet…predloni jsem se zapla uplne nahodne uz pri nastartovani - jako spolujezdec- a sotva jsme vyjeli tak nas sestrelil debil 130 km rychlosti. pas mi udelalosklive­podlitiny,ale zachranil mi i manzelovi zivot,protoze nas to otocilo o 365 stupnu. a ted to je nejenom o nas,ale i o miminku a ja vim ze bohuzel tadytyhle zlomky seknudy rozhoduji o nsaem zivote! takze holky neriskujme :-)debilu na ceste je spousta.

GYTO-souhlasim s tebou ze tohle obodbi klidu je super, taky se me uz nechce moc strachat po vysetrenich a hovim si doma pekne v teplicku. muminek kope,tak vim ze je ok. bricho mi tvrdne jen kdyz se couram po meste a neodpocinu si a nebo kdyz mam v praci stres…muzu si 100× rict nestoji to za to,ale psychika je svine :-) takze se snazim moc nehonit,ale nekdy se to proste neda.
cekam na materskou jak na smilovani…vim ze bude doma hukot a spousta prace,ale to bude uplne jina unava :-) a ja se na ni tesim,asi jsem uchyl :-)

vcera jsem koupila muminkoi dalsi dziny :-)))nasi z nich byli uplne odvareni a takovou dost uchylnou cepicku,ktera vypada jak rychlobruslarska cast kombinezy…to bude uplny martan… jiank se snazim vyvarovat cervene arve,protoze neni vhodna pro byky a vubec pro deti, ale moc se mi to nedari protoze cervenou miluju :-)

no jo,kveten je tady coby dup…a u me se stridaji nalady to bude uplne v pohode a to jako nemuzu zvladnout. uz to tady nektera psala…ale do prcic vsechny pred nama to zvladly ( a nektere z meho oklo ktere jsou eda dost velke hysterky :-) takze to bude urcite prima!

papa a spoustu snehovych kouli posila nat+ RIO 24+5

Kaede
Zasloužilá kecalka 613 příspěvků 27.01.05 09:48

Tak ta výjimka je v pravidlech silničního provozu hl.1, §6, písm. c. „toto neplatí pro osoby, u kterých jejich zdravotní stav nebo tělesná dispozice použití zádržného systému neumožňuje“ - a instruktor v autoškole nám uváděl právě tyhle tři případy - instruktor, těhotná a nemocný člověk, dříve i osoby menší 150cm. Ovšem všichni musí prokázat důvodnost - těhu průkazka apod.

Kaede

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 27.01.05 11:47

Ahoj!

Jsem tady taky nová, ikdyž deníčky čtu pravidelně. Naše holčina by se měla narodit 26. 4., ale to už je taky skoro květen :-)

Hanko: jsem z Třince, ale do poradny jezdním do Frýdku a tak se taky musím rozhodnout. Zatím to vyhrává Třinec už jenom proto, že je blízko. Sestřenice rodila první dítě v Třinci a druhé ve Frýdku a u ní to vyhrál Třinec. Ale záleží prý hodně, na jakou směnu člověk natrefí… Tak nevím.

Jinak zdravím všechny těhulky a ať nám to rychle utíká!!!

Gabka + holčina 27+4

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 27.01.05 12:15

Ahojte maminky bříškandy,

skvělý deníček, našla jsem si tam ty čtyři nemocnice, které připadjí v úvahu na náš porod a docela mi to pomohlo. No kdyby nebylo Ústí tak daleko, tak pojedu rodit tam, znám to tam, ale nechce se mi tady nechat zybtek rodiny a být tam. A bohužel vztahy rodinné nejsou tak ideální aby, se zbytek mojí rodiny nastěhoval k našim, navíc Linda musí chodit do školy. TAkže se rozhoduji mezi nemocnicemi v Brně(3) a Ivančicemi. To není sice obrovská nemocnice, ale mám s ní zkušenosti když jsem tam ležela kvůli vyšetření s BArunkou, a dojíždíme tam do nefrologické ambulance a manžel tam trávil nějaký čas na JIP a pak na interně a ten přístup je tam skvělý. JAk doktorů tak sestřiček. Takže váhám.

K těm pasům. Když jsem čekala před třemi lety, vlastně už čtyřmi, Barunku řešial jsem stejný problém. Tenkrát nevím jestli bylo něco ve vyhlášce, ale ani dnes to není jednoznačně napsané, že těhotná nemusí. Můj názor je ten, že pokud už si ten pas ta mamina nemůže zapnout, tak by něměla jezdit. Jenže to se asi lehce říká, ale hůře provádí. Dnes se naštěstí dělají pasy s dost velkou rezervou, že i já jako slonice, navíc těhotná a v zimní bundě mám ještě rezervu. Jsem jednoznačně pro zapínání. Jezdím denně po dálnici, sice jen 20 km, ale stačí mi to. Těch debilů, pardon, jezdí dnes nespočet. A člověk nikdy neví kdy a kde na něj narazí. A pak by si mohl něco vyčítat celý život.
A ještě se přikláním k tomu neřídit auto v pokročilém stadiu těhotenství. To si myslím je dost nezodpovědné. Mimi na koci dost kope, zvláště při dlouhém sezení a člověk nikdy neví kam to bude a jak na to zareaguje. Šéfova manželka rodila loni v říjnu, přenášela asi 10dní a na kontroly do porodnice se vozila sama. A taky jezdila po dálnici 20 km. Sice s sebou měla nějakou kamrádku, pro případ, že by si ji tam nechali, aby měl kdo odvézt auto, ale myslím si, že tohle už je extrém a dost nezodpovědný.
Ale zase je to otázka názoru. Já jsem řidička 17 let, mám naježděno spoustu kilometrů, ale tohle bych si netroufla. Už teď mám takový divný pocit, když do toho auta sedám, ale do práce se jezdit musí. Doufám, že už ne moc dlouho.

TAk se mějte všechny moc krásně
Alice a cácorka( Maruška?????) 22+­3tt

hanka29
Kecalka 297 příspěvků 27.01.05 12:19

ja jsem kozoroh :-)))
jeste k barvickam byci nemaji radi vy¨razne barvy ale nas si asi bud e muset asi zvyknout na syte oranzovy pokojicek :-)))
paaaaa letim k holici Hanka

Piki
Zasloužilá kecalka 832 příspěvků 27.01.05 12:29

Ahojda maminy! :-)
Taky tak kynete? Já si teda každé ráno připadám větší a větší! Jak psala Kristain, i mě večer hrozně pálí žáha, metabolismus se zpomalil (na záchod jdu 1× týdně) a večer se ozývají záda. Zatím to ale není nic strašného. Miláček mě aspoň masíruje :-) Jenom si pořád říkám, jak se asi budu cítit za měsíc, dva,…:-) *

PÁSY - jednoznačně POUTAT! Četla jsem o tom a slyšela nespočetné množství diskuzí, které se shodly na tom, že je daleko bezpečnější být připoutaná. Dítě je totiž ve vodě, která ho i při nárazu ochrání! Má kolem sebe prostě takovou ochrannou peřinu :-) Navíc - vyhláška sice umožňuje vyjímky, ale k prokázání, že nemusíte být připoutané nestačí těhu průkazka - musíte mít i potvrzení od lékaře, že pro Vás nejsou pásy vhodné. Alespoň takhle jsem to slyšela asi před 2 měsíci na Radiožurnále. Případů,kdy žena přibere tolik, že ji pás moc táhne a nejde už povolit, ale podle mě moc není… Napsala jsem jenom to co vím a považuji za správné. Je ale jasné, že každá z Vás si to musí přebrat po svém :-) *

Hanka, Gabka - vítám Vás mezi námi :-)) *

Nat - já jsem únorová (4) :-)) *

Tak prdelky - mějte se moc,moc krásně a odpočívejte dokud to jde :-)
pa,pa
Piki + plaváček Martínek 24+6 tt

Piki
Zasloužilá kecalka 832 příspěvků 27.01.05 12:33

Jo, ještě jsem zapomněla poděkovat Lence za pěkný deníček! Takže DÍKY!!! :-)
Na mě se sice žádná z uvedených porodnic nevztahuje, ale věřím, že to mnohým z Vás pomůže.
pa,pa
Piki + plaváček Martínek 24+6 tt

Jazzi
Ukecaná baba ;) 1785 příspěvků 27.01.05 13:44

Ahojte mamky:-)

Zas po delší době reviduju, co je tady nového:-)

Ad porodnice - u nás je to jasné, jelikož bydlíkujem ve Zlíně, tak jdeme do Zlína. Ač jsem v tom špitále teda nějakou dobu pracovala, tak přímé zkušenosti z porodnice nemám, ale co jsem zaslechla, vždy mě velice mile překvapilo. Tož uvidíme.

NAT - jen k zábřežské porodnici, tak už opravdu nějaký pátek nefunguje, všechno je už v Porubě. Zábřeh býval vyhlášený co se personálu týče, jenže když se přestěhovali do Poruby, bylo jich strašlivě málo a všichni zrovna chtěli rodit v nové porodnici. Takže holky tam měly stovky hodin přesčasů, nabrali spoustu nových lidí a už to asi není, co bývalo.
Ovšem zas to prostředí a odborné zázemí za to stojí.

HANKA - kamarádka rodila v Třinci a byla velice spokojená ( i jako zdravotník:-), je to už teda tak dva roky zpátky, ale snad ti to usnadní rozhodnutí:-)

Nu a co u nás…myslím, že se máme pořád hodně dobře, přibírám symetrickou osou kilo za tři týdny:-) Poslední aktuální stav byl 7 kilo hore. S oblečením si hlavu taky věru nedělám, pokud najednou nepřiberem deset kilo, což asi ne, tak do konce vystačím s těhuriflema a zbytek stále nosím svoje normální oblečení. No aspoń nekde ušetříme:-))
Jinak mě žádné větší obtíže nepřepadají, jen občas trochu funím, když se hoodně najím:-) Takže věšení záclon a generální úklid baráku a mytí oken a podobně mi Vetřeleček ještě pořád v pohodě dovoluje:-))

Opatrujte se, hlavně v tomhle nechutném počasí, jo a ještě k diskusi o pásech v autě-jednoznačně poutat!!! To vám nedoporučuju, ale rovnou přikazuju, prošlo mi rukama už hodně takových a málokdo odešel po svých…:-/

Linda+V 28+3

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 27.01.05 13:51

Ahoj Gabko :o)

je fajn, že tu je nějaká dušička z mého okolí :)

Já se nakonec asi také rozhodnu pro Třinec, jelikož tam odrodily snad všechny kamarádky. Máme na výběr ještě Karvinou, ale vzhledem k tomu, že zavřeli porodnici v Bohumíně, je tam teď pěkně narváno. Navíc tam rodila v září moje kamarádka a šití které jí udělali nazval její gynekolog „řezničinou“ Havířov také není daleko, ale vzhledem k posledním událostem, které se tam děly, bych tam rodit nejela.
V Třinci se mi líbí, že jsou dva standartní jednolůžáky, a pak jen dvoulůžkové, vše s vlastním sociálním zařízením, všechno nově zrekonstruované tak snad nám to dobře dopadne :o) Ještě tak narazit na tu příjemnou směnu k porodu :o) No a když ne, tak od toho tam budeme mít taťuldy, aby nám tam sjednali pořádek, no ne? :o)))

Moc Tě zdravíme

Hanka a mrňousek :)

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 27.01.05 14:38

Holky,
přeju dobré porody a hodné děti! U Průvodce si ale dejte pozor na aktuálnost informací. Já rodila 4/2003, to byl průvodce relativně nový, ale některé věci už byly jinak. Většinou se jednalo z změny k lepšímu, ale zaskočila nás porodnice Natalis. V Průvodci i na internetu samé pěkné informace, ale při osobní návštěvě jsme zjistili, že vše už je jinak. Nabídka služeb se ZNAČNĚ zúžila! Já i kamarádka jsme pak porodily ve Strakonicích, při porodu samotném jsme měly štěstí na doktory a bylo to v pohodě.
Takže doporučuji osobní návštěvu porodnice!
Janka P.

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 27.01.05 15:10

Ahojky, já jsem rodila ve Vrchlabí v září 2004. Měla jsem menší problém se špatně se otvírajícím hrdlem (po noci plné kontrakcí jsem byla otevřená úplně stejně jako na začátku), tak jsem se ptala, co bude, když se neotevřu. Bylo mi řečeno, že by došlo na císařský řez. Kdyby ano, tak jsem chtěla epidurál a ne celkovou anestezii. Bylo mi sděleno, že to není žádný problém. Takže epidurál samozřejmě znají a používají, ale řekla bych, že jen k operaci. Je celkem zajímavá kniha Průvodce přemyšlivé ženy na cestě k lepsímu porodu. Po přečtení jsem se ještě před porodem rozhodla, že jen tak si nechat dát epidurál, to bych nemohla. Ale, při císařské řezu určitě. Řekla bych, že právě proto, že jsou tak pokrokoví, tak epidurál nedávají, jak na běžícím pásu. Pro mě byla taky rozhodující informace o počtu násřihů, císařských řezů a indukovaných porodů. Je to dost vypovídající informace o té konkrétní porodnici. Jinak přeju moc hezký porod, jak jsem ho nakonec měla i já.
 Alena

Eterka
Ukecaná baba ;) 1455 příspěvků 27.01.05 16:16

Čauky, právě se po celodenní odstávce rozjel net, takže závislačka se hlásí…

Leni, dík za deníček je super. Já plánuje rodit v Písku, tak co víš hezkého?
Hanka, Gabka, Anik - vítáme…
Anik - sláva, konečně taky ňáká prvorodička přes 30! Ať v tom nejsem sama…
Kristain - napiš značku kočárku, jestli to neva. Já měla původně šílený plány na drahej stroj, ale začínám to odbourávat, ne kvůli financím, ale tuším, že ponejvíc času bude stát na zahradě nebo složenej v autě, tak bych brala klidně nějakou rozumnější variantu. Dík za info.
Hani, přechod z 29 na 30 je věk? Pokud se ptám blbě, sorry, moje mozkový závity už nemaj téměř žádnou kapacitu… A to jsem ještě neotevřela psychologii.

Holky, už dlouho tu nebyla Evitka, nevíte něco? Evitko, kde se touláš?

Zdravím pupíčky i všechny mamči.
Esterka a František - dnes společně začínající 29tt.

Eterka
Ukecaná baba ;) 1455 příspěvků 27.01.05 16:22

Jo, Hani29 teda 30, pokud je to věk, tak všechno nej, nej, nej. E.

Jaa
Ukecaná baba ;) 1150 příspěvků 27.01.05 16:28

Ahoj těhulky a bříška,
tak se zase po delší odmlce hlásím. Téma nového deníčku je skvělé - díky Lenko!
Já už mám porodnici dlouho vybranou (ještě z doby, než jsem byla těhotná) - budu rodit v pražském ÚPMD - Podolí.
PÁSY - určitě se poutat! I já jsem četla, že je to bezpečnější, akorát se má dolní díl pásu vést až pod bříškem.
Jinak si teď užívám poklidné období, mimi kope od rána do večera, takže jsem klidná, protože mám pocit, že je asi vše v pořádku. Jinak nám doktor potvrdil, že čekáme holčičku:O)
Všechny mimi věcičky už máme nakoupené, chybí jen kočárek a přebalovací pult (nebo zvlášť - přebalovací podložka a skříňka na oblečení - podle toho, co seženeme levněji). Takže už ani netrajdám po obchodech a jen relaxuju:O)
Zatím se mějte hezky a pozdravujte bříška!
Jaa a Sára 26+2

hanka29
Kecalka 297 příspěvků 27.01.05 16:41

jo jo bohuzel je to vek :-(((. Ale zase to byla paradni oslava muj drahy manzilek ze vytahnul:-)).
Nejka mi pripada ze soe to vsechno desne blizi za chvili konec v praci a pak mam jeste tolik veci vsechno hezky pripravit a nacancat a usit a vyprat ze mi pri me lensti pripada ze to snad ani nemuzu stihnout :-))). Ne delma is legraci ale stejne to desne leti.
Holky mam dotaz uz jsta kupovali matraxci do postylky? Ja uz jednu jo chtela jsem se zeptat hlavne zkusenejsich mamin ktera je nejlepsi jestli kokos molitana nebo pruziny mi mame pruziny ale nevim jestli do druhe postylky nekoupit neco jinehon:-(( a nebo jestli mam koupit tutez sice se ptam pozde kdyz uz ji mam ale kdyby jo nebyla vhodna tak bych ji dala k babicce tam budeme jen obcas. A pak jeste jeden dotaz co deky do postyky myslim neco jako perinky at uz jsou perovy nebo umely to je jedno jakou mate velikost mi koukali v Ikee a tam byla myslim 110X120 a byla az od jednoho roku a kdyz jsme se ptaly proc tak rekli ze jen kvuli tomu ze uz je velka poradte jakou mate vy ? Diky Hanka

hanka29
Kecalka 297 příspěvků 27.01.05 17:08

Ahojky
Diky nasla jsem vyhlasku 277/04 a pokud clovek nejezdi pripoutany tak musi mit potvrzeni od odktora je na to presny formular viz priloha ctyri teto vyhlasky.
Hojky Hanka

hanka29
Kecalka 297 příspěvků 27.01.05 17:21

Ahojky
a super ze jsou tady taky nejaky holcicny gratulace:-)). Ty jsi teda rychli a pecliva mamina kdyz uz vsechno mate. Skvele ja myslim ze az nastoupim na dovcu budu to chtit koupit vsechno nejak na zacatku abych se pak nemusela s pupekem tlacitnekde mezi regala.
A jsk jsi na tom s dekou do postylky jam velkou jimas Diky Hanka

hanka29
Kecalka 297 příspěvků 27.01.05 17:21

Ahojky
a super ze jsou tady taky nejaky holcicny gratulace:-)). Ty jsi teda rychli a pecliva mamina kdyz uz vsechno mate. Skvele ja myslim ze az nastoupim na dovcu budu to chtit koupit vsechno nejak na zacatku abych se pak nemusela s pupekem tlacitnekde mezi regala.
A jsk jsi na tom s dekou do postylky jam velkou jimas Diky Hanka

lenka_
Ukecaná baba ;) 1691 příspěvků 27.01.05 17:39

Hanka - okopirovala jsem ti to info o Pisku z webu, protoze pri porovnani knizky a webu tam bylo docela dost protichudnych informaci. A preci jenom informace na webu jsou novejsi. Jinak je to z teto stranky:
 http://www.aperio.cz/…odnice.shtml?…

Na webu neni hodnoceni porodnice, tak tady je to z knizky: **, +++ a 1/2

Nemocnice Písek, Gynekologicko ? porodnické oddělení
Předporodní péče
Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Kurz je rozdělen do 15 lekcí. Vede jej porodní asistentka. Účast na něm je pro ženy dobrovolná, pro doprovod povinná.
Pro všechny ženy připravuje porodnice také jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu. Účast na nich je dobrovolná. Partneři se mohou v případě zájmu rovněž zúčastnit.
Cvičení pro těhotné porodnice pořádá v rámci kurzů předporodní přípravy. Jedná se o těhotenskou gymnastiku a relaxaci.
Prohlídky porodních sálů a pokojů šestinedělí porodnice umožňuje na požádání.
Průběh porodu a podmínky pro porod
K porodu mohou ženu doprovázet maximálně 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Podmínkou účasti je absolvování předporodního kurzu nebo jednorázového informativního setkání. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.
Personál není zvyklý zacházet s porodními plány.
Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena. Porodnice má k dispozici 2 takové místnosti.
V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.
Klystýr a holení jsou spíše nutné, pokud je však ženy odmítnou, je jim vyhověno. Zákaz jídla ani pití nejsou nutné, ženy si o nich rozhodují samy.
Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně.
Epidurální a neuroplegickou analgezii personál bez lékařské indikace nenabízí, na žádost ženy je ale poskytne.
Z nefarmakolo­gických metod tlumení porodních bolestí porodnice poskytuje možnost využití teplé lázně (vana), sprchy, relaxačních pomůcek (míč), poslechu hudby a masáží prováděných personálem.
Na druhou dobu porodní žena vždy zůstává v místnosti, kde trávila první dobu. Všechny místnosti jsou zařízeny jako klasické porodní sály a rodí v nich pouze jedna žena.
Ani při fyziologickém porodu si žena nemůže zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na posteli.
V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky nemůže být přítomen operaci.
Fyziologický porod vede buď porodní asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh, nebo lékař a porodní asistentka je mu k dispozici jako pomocnice. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše aktivní ? personál řídí a kontroluje porod, rodičku i dítě.
V době mezi porodem a přeložením na poporodní pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.
Třetí a čtvrtá doba porodní, oddělení šestinedělí
V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) může být doprovod s rodičkou pouze 2 hod., než je převezena na oddělení šestinedělí, v některých případech neomezeně dlouho (porodnice blíže nespecifikovala).
Matka může být s dítětem po porodu v nepřetržitém kontaktu, potřebná vyšetření se provádějí na těle matky či v její bezprostřední blízkosti. Dítě je současně s matkou převezeno na oddělení šestinedělí.
U poporodních vyšetření může být přítomen i otec.
K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu.
Porodnice dodržuje všech 10 bodů k úspěšnému kojení.
Rooming-in i částečný roomin-in je možný ve všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.
Na oddělení šestinedělí jsou 2 jednolůžkové nadstandardní a 5 trojlůžkových pokojů. Ve všech je k dispozici sprcha, telefon a zařízení na koupání dítěte. Nadstandardní pokoje jsou navíc vybaveny WC a lednicí. Pokoj pro nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera porodnice nemá.
Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, a to ve všední dny od 15,00 do 17,00hod., o víkendech od 14,00 do 17,00hod. Bez věkového omezení mohou na pokoje i starší děti rodiček.
V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.), dětské jednorázové pleny a dětskou kosmetiku.
Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází 5. den domů (den porodu se nezapočítává). Porodnice neuvedla, kdy může žena, na své výslovné přání, odejít nejdříve.
Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění. Návštěvní službu porodní asistentky v domácnosti nenabízí.
Ceny za služby:
Předporodní kurz pro doprovod: 100Kč
Jednorázová informativní schůzka pro doprovod: 100Kč
Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 300Kč/den
Zajímavosti:
Porodnice je perinatologickým centrem a má titul ?baby-friendly hospital?.
Odběr pupečníkové krve neumožňuje.
Počet porodů v r. 2002: 728
Počet lékařsky indukovaných porodů: 19%
Počet porodů zakončených císařským řezem: 17%
Počet epiziotomií: 81%
Počet dětí, které byly při propuštění z porodnice výlučně kojeny: 93%
Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník porodnice v Písku. Týkají se fyziologického porodu a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice.

Jaa
Ukecaná baba ;) 1150 příspěvků 27.01.05 18:00

Ahoj,
ještě jednou já:
Hanko: my nemáme postýlku ale koš, deka má 100×75cm, potom máme ještě jenu větší, ta je 110×120cm - ale ta se mi zdá pro začátek už dost veliká.
 Jaa

hanka29
Kecalka 297 příspěvků 27.01.05 18:08

Diky tak budu hledat tak nejak velikou zjsitila jsme ze vlastne vsechno jen doma budu potrebovat dvakrat to se asi trosku prodrazi :-)) no co. TAk ja jde hledat na netu nejakou mensi deku :-)) Diky a hezky vecer HAnka

Hancicka
Kecalka 166 příspěvků 27.01.05 19:11

Zdravím všechny těhulky!
Jmenuji se Hanka, stránky emimina pročítám často, ale ještě jsem se pořádně nepřidala do diskuse. Čekáme s mužíčkem chlapečka cca 8.května a momentálně přebýváme v Jičíně nebo v Praze.
PÁSY-rozhodně jsem pro poutání. Navíc pokud s manžílkem razíme na delší cestu, tak jezdím „jako slečna Daisy“, tj. vzdadu. Alespoň mám více prostoru na změnu poloh, tudíž i více pohodlí.
VÝBAVIČKA- minulý týden moje maminka přinesla bedny s oblečením po …mě, mé sestře,dvou sestřenicích, třech neteřích… sumasumárum po7 holčičkách. Vzhledem k tomu,že čekáme chlapečka, tak mě ta převládající růžová dost rozesmála.Tak doufám,že mi syn jednou nad fotečkama nebude nadávat:-)))))No, stejně se nejedná o žádné super oblečky, tak je s radostí doplním pár novými a modrými:-))))
PORODNICE-myslím, že moc a moc záleží na individuálním přístupu každého člena zdravotnického personálu. V každé nemocnici, i v té nejvyhlášenější, člověk může narazit na blba. Jen my, rodičky ,se nesmíme dát a vynutit si to, co chceme (samozřejmě pokud nejde ke komplikacím). Chce to případně řádně poučit manžílky či jiný doprovod, aby nás před lékařským personálem podpořili, příp. dohlédli na to, na co nám nestačí síly. Některé porodnice pracují s porodními plány, tj. seznamy přání rodičky, to je myslím fajn. Nebo je možné jít do porodnice s dulou, která zajistí jak komunikaci s personálem, tak i pomůže v 1. době porodní (masáže apod.),ale především může být velkou psychickou podporou (např. když manžílek neví jak pomoci a podpořit nás). Uvažovala jste některá o spolupráci s dulou???
Tak a´t nám ta bříška pěkně rostou a hýbou se k naší radosti!!!
Hančička+Ondrášek 25+3 tt

Eterka
Ukecaná baba ;) 1455 příspěvků 27.01.05 19:35

Jo, ještě jedna prosbička. Holky co už máte kočárky, mohly byste vypracovat „manuál pro naprostého analfabeta“ aneb základní parametry, který jste zvažovaly, když jste kočárek vybíraly? Mě se to i rýmuje, to nebyl úmysl… Já vím jen to, že chci trojkombinaci a že by se to mělo dát prát.
A když jste dávaly tipy na digi foťáky bylo to super a zakoupila jsem myslím dobře. Díky, díky, díky…
Esterka

Eterka
Ukecaná baba ;) 1455 příspěvků 27.01.05 19:36

fuj, mě má být mně…

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 27.01.05 21:05

Ahoj,
dnes jen rychle. Díky za deníček, jen bych poprosila o reference Obilného trhu v Brne.
Rodila jsem tam před 3 lety, tak by mě zajímalo, jaké to tam je aktuálně. Probíhaly tam velké změny.
Jinak na to, že jsem 23+4 mám navrch tak 2,5kg.A to necvičím-když nepočítám pohyb s malým.Tak se pomalu přestávám bát, kolik že to naberu. Myslím, že za ty 3,5 měsíce už toho snad víc jak 8 kg nestihnu.To by bylo fajn.
Včera jsem byla na kontrole, mimi je ok-má všecky ručky a nožky a i ten pohřeb ustálo v poho. Snad jen nebude ubrečené.

Jak často pijete kafe?? U prvního jsem nepila a spával na dvě věci, ted jsem se na to vykašlala a tak 3× týdně si ho dám-ne smrtáka. Jak jste na tom-názory??

Liset a brouček 23+4

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 27.01.05 21:09

Ahojky ja se dam tak tak dve rozpustka denne a jsem naprosto v klidu :-))). Jedno si dam hezky ke snidani s jogurtikem a celozrnym rohlickem pekne me to nastartuje strevca :-))))). To jedobre ze jste v poradku Hanka

Lila002
Ukecaná baba ;) 1718 příspěvků 27.01.05 21:29

Ahoj Liset,

rodila jsem na Obilňáku 2×, v roce 2000 a v říjnu 2004. Porodní sály, tedy spíše pokojíčky, jsou stále v perfektním stavu, PA velmi milé a schopné. Jen doktoři se obměnili, přibylo spousta nových a poměrně mladých, kolem 30 let. Jsou zvyklí na porodní plány, klystýr se mě ani neptali jestli chci, musela bych si o něj asi říct. O epidurál jsem nežádala, mé porody jsou jedny z těch rychlých a téměř bezbolestných, tak nemohu poreferovat. Porodní pokoje ti nemusím popisovat jsou stejné, mě o proti roku 2000 přinesli ještě čaj a časopisy. Šestinedělí je je bohužel také stejné, jen přibyla nová koupelka se dvěma sprchami a záchodky. Sestry jsou moc milé, řekla bych mnohem milejší než v roce 2000. Pomáhají s kojením, dokonce i pravidelně odstříkávat maminám, kterým se nedaří se rozkojit. Jedna ženská sestra byla dost hrozná, pamatuji si ji z minula, taková padesátnice, blond krátké vlasy, … dnes se snaží, ale moc jí to nejde, esesáka v sobě nezapře. Naštěstí je tam jediná a ke mě se vůbec nedostala, oslovovala jsem jen její kolegyně. Vybavení na pokojích šestinedělí na obilňáku je stále stejné - zastaralé, jídlo nic moc, lednice na chodbě, dá se využít však nadstandart, ale tam je obtížné se dostat, stále přeplněno.

Musím pádit, dítko volá, přeji příjemné, rychlé a bezbolestné porody jako jsem měla já
Lila z podzimátek (Tom 4,5r + Petr skoro 4m)

nat02
Závislačka 2786 příspěvků 28.01.05 08:55

AHoj holky…

dneska rano me hned vytocil nas pes, tak jsem se ted musela uklidnit procitanim vcerejsich prispevku a je mi lip :-)

KAFE- od zacatku tehu me bylo spatne a kava me smrdela…ted uz mi nesmrdi, ale nepiju ji. rikam si ze kdyz uz jsem to dala 4 mesice,tak ted ji pit nezacnu kdyz u kojeni ji stejne pit nebudu…tak piju meltu s mlikem a je to v pohode.

HANKA - matraci jsem si uz objednala pres net, kokos + prruzinove jadro, pratelny potah a sirku 10 cm…ty 6 cm me prisly dost tenke…celo pruzinova podle me neni moc dobra a molitan je naprd…dite ma mit spise tvrdsi matracku…co se tyce zad, vim co to je nevhodne spani,takze miminku to chcu co nejvic zprijemnit…je pry hodne dobry polohovaci rost, kvuli ryme a nachlazeni a tak…ale ten koupim asi az do vetsipostylky…pos­tylku jsme koupili v akci,takze tu matracku jsme koupili lepsi…( www.uzlik-mazlik.cz)

Gratluju k nove holcicce do sbirky kvetnatek!!!

Jinak nove infos k nasemu jmenu…

po ruznych peripetiich jsem se konecne dobrala na adresu pani Knappove…tel. cislo mi sice dali ale nefunguje.tak jsem ji poslala dopis s zadosti o zanlecky posudek na nase vybrane jmeno Rio..
vcera mi volala a mame smulu…Nepovoli. rikala ze se divala do vsech moznych slovniku se jmeny a bohuzel, vzhledem k tomu ze nas zakone nepovoluje jmena,ktera v cizi reci nejsou jmena tak mame smulu. Rio znamena v portugalstine reku,ale jako jmeno ho nemaji..i kdyz zname nekolik Riů…nabidla mi Rioveno-coz vzhledem k nasemu prijmeni nejde..

takze mam nove dilema…bud dame Mario - jako ze mu budem rikat Rio a nebo Benjamin - oboji s kratkymi pismeny - je mozne.....je to des, uz jsem si tak zvykla rikat muminkovi Rio ated tohle. ach jo…

Esterka-add kocarky…

zalezi na tvych prioritach..myslim cena,skladnost,vaha

muzu ti jen popsat co hralo u nas roli..

1, at na to jde dat korbicka a autosedacka - nechce se mi skladovat postupne tri veci doma
2,at je co nejlehci
3,pratelny potah
4,prehazovaci sedacka bud po nebo proti smeru jizdy ,popride prehazovaci rukojet (u tech vicekombinaci nebyva,proto to resi prehazovanim sedacky)
5, dobre brzdy
6,dobre jizdni vlastnosti - to je hlaven u trojkolek kdyz tam je otaceci predni kolecko s moznosti aretace
7, prostorny - zkus si tam narvat v prodejne fusak…a taky jak je dlouhy u sportaku trebas na nozicky
8, urcite polohovaci zada -nebo sedacky - u spousty kocarku je to sutpidne reseno -trebas ze mu muzes priskripnout ruku..takze vyzkouset
9,polohovaci nanoznik
10, madlo - je lepsi kdyz je snimatelne
11. bezpesnotni pasy u sportaku
12,kolecka…je lepsi s perovanim a podle meho nazoru i nafukovaci-starat se o ne musis stejne…namazat a tak
13, upustila jsem od super velkeho kosiku…vsichni vyrobci uvadeji ze nosnost by nemela presahnout 15 kg…takze kosiky jsou stejne stavene hlavne na vesi pro deti…
14, skladnost…jak lehce nebo tezce,pokud ho budes muset skladat…
15, servis a orpavy daneho obochodu,kdyby se neco s kocarem stalo
16, a taky kam ponejvic s nim budes chodit..jestli co nejvic po meste, bez otaceciho kolecka to bude horsi, jestli spise po nerovinach, bude urco lespi robusnejsi typ,ale ty jsou o dost tezsi…
17, jinak korbicky u tech kombinaci jsou vesme vsechny stejne velke…jsou mensi nez u hlobikych kocarku,tak se toho nezalekni, ale mimi bude pres leto,takze v pohode…

snad ti to nejka pomohlo..

moje tipy byly :
quinny buzz, jané slalom, mutsy urbanrider, hocco big foot - dost tezky ale jinak OK, a jeste TRaxx jaguar X4

tak papa nat a opet jen muminek ach jo

Eterka
Ukecaná baba ;) 1455 příspěvků 28.01.05 09:16

Nat díky moc, vytisknu a vezmu s sebou do obchodu. Manželovi se líbí Driver3XL (www.babydirekt.cz nebo kocarky.com), ale já pořád nevím. S těmi jmény je fakt potíž. Rio je moc hezký - krátký a výrazný jméno. Já jsem původně chtěla, aby se kluk jmenoval Dag a druhý křestní František (aby zůstalo rodinný jméno zachovaný), máme německý příjmení, takže to znělo pěkně, ale to bylo při prvním těhu, který nedopadlo, takže jsem spolu se vzpomínkama zrušila i Daga…
Papa a hezký víkend - za oknem kopice bílýho sněhu, rozzářený sluníčko, zkrátka Šumava romantická…
Esterka a František

Petulda
Zasloužilá kecalka 953 příspěvků 28.01.05 09:18

Ahojky těhulky,
já mám sice termín až 1. 7., ale chtěla bych se zeptat, jestli mezi vámi není někdo, kdo má nějaké zkušenosti s porodnicí v Roudnici nad Labem. Bohužel o ní informace v elektronické verzi Průvodce nejsou. Tak zatím vím jenom to, co oni píšou na svých internetových stránkách a něco málo je také na Rodině online. Ale uvítala bych jakékoliv další informace a zkušenosti.
Moc děkuju

nat02
Závislačka 2786 příspěvků 28.01.05 09:27

divala jsem se na nej…je fakt pekny..zapomnela jsem jeste v seznamu na polohovaci rukojet,kvuli vysky tatinka…ale ten vas ji ma :_)))

jinak jsem se tam nedocetla jestli je prehazovaci sedacka?

ale je fakt moc pekny… nat :-)

p.s. dag je taky dost dobre..skoda…

lenka_
Ukecaná baba ;) 1691 příspěvků 28.01.05 10:16

Nat - p.Knappovou bych nejradeji odstrelila, protoze nam zbytecne komplikuje zivot. Me taky neproslo jedno jmeno, ale doma jsem manzelovi oznamila, ze o znalecky posudek zadat nehodlam. Takze jsme zacali vybirat jine jmeno. Znala jsem holku, ktere chteli dat rodice jmeno Ria a taky jim to neproslo, tak je Adriana a kazdy ji rika Ria. Preji ti hodne stesti pri vybirani noveho jmena a vetsi stesti na p. Knappovou.

Co se kavy tyka, tak jsem ji hned na zacatku tehotenstvi omezila na ranni a po obede. Do 1/4 litroveho hrnku si davam jednu lzicku kavy a mleko. Nesladim. Driv jsem pocet hrnku nepocitala, ale vetsinou jsem vypila 3-4 denne.

Posledi dva dny jsem mela pocit, ze se mimco nejak nehybe. Rano me treba jenom 2× koplo, ale jinak nic. Az dneska jako by chtelo ukazat, ze je v poradku, tak pekne zatlacilo na me bricho. Bouli jsem tam zatim sice jeste nemela, ale musela jsem ho poslat zpatky, protoze to bolelo. Takze ted vim, ze je vse v poradku.

S tema pasama v aute jsem rada, ze se mnou souhlasite - lepsi je pripoutat se. I kdyz ja ted strasne nerada ridim, protoze, kdyz mimi zacne kopat, tak se mi tezko soustredi na jizdu. Nastesti manzel ma od vanoc ridicak, tak se ted v rizeni vyziva a ja nemusim.

Kdo se tu ptal na porordnici v Roudnici nad Labem, tak jsem neco nasla, tak to behem dne nebo zitra opisu.

Cetla jsem vcera na emiminu nejaky starsi denicek holek, ktere taky cekaly mimca jaro/leto, ale asi prede dvema lety a docela me zaujala jedna vec. Nekdo tam psal, ze je v druhe casti tehotenstvi dulezity vetsi prisun tekutin, protoze jinak telo zadrzuje vodu a vznikaji otoky. Fakt je, ze zatim zadne nemam, ale taky vypiju bez problemu nejmin 3 litry denne. Tak doufam, ze je to pravda a otoky me minou.

Zacinam mit docela problemy se spanim. V noci se budim, protoze me boli nohy. Na radu doktorky jsem zvysila prijem magnesia a podlozila si nohy polstarem. Pod hlavou mam jenom malinky polstar a pod nohama normalni. Kdyz si lehnu, tak me pravidelne pali zaha (fakt to nenavidim). Vetsinou se to snazim vydrzet, a kdyz uz to nejde, tak si sednu, rozdycham to a za chvili zase lehnu. Zkousela jsem si dat hlavu trosku vys, jenze kdyz mam podlozene nohy i hlavu, tak me boli kycle. Pokud mam podlozenou jenom hlavu, tak me boli nohy a pokud jenom nohy, tak me pali zaha. A potom se mam vyspat. Ptala jsem se mamy, co mam delat a ta mi odpovedela, ze si mam zvyknout, ze bude jeste hur. Tak jsem ji tedy podekovala, za jeji optimistickou odpoved. Nicmene nejlepe se vyspim s podlozenyma nohama. Vecer pravidelne cvicim proti krecim a mazu je masaznim kremem. Taky pouzivam masazni pristroj s vodou na nohy a to je super vec. Se zadama nastesti problemy nemam, ale neustale se kontroluji, abych mela spravne drzeni tela a zatim to pomaha.

Jinak musim rict, ze jste se vcera prekonaly. Vecer se se koukla na denicek a bylo tam pres 30 prispevku.

Lenka

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 28.01.05 10:20

Dobry den,
Aperio vydalo aktualizovaneho Pruvodce porodnicemi vloni. Informace v tomto denicku, mam pocit, spis vychazi z te puvodni publikace - aspon podle informaci uvedenych u Bulovky. Rodila jsem tam loni v cervnu a spousta veci bylo jinak, nez je zde uvedeno. Kazdopadne je dobre (pokud rozhodujete mezi nekolika porodnicemi) si porodnice obejit, prohlednout a skonzultovat porodni plan.
Zdravim, Misa

lenka_
Ukecaná baba ;) 1691 příspěvků 28.01.05 10:21

Liset - tady mas nejake info o obilnem trhu.
Hodnoceni je - *****, +++
Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Obilní trh, Gynekologicko ? porodnické oddělení
Předporodní péče
Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné a jejich doprovod. Kurz trvá 10 hodin a je rozdělen do 4 lekcí. Vede jej porodní asistentka a účast na něm je dobrovolná.
Pro všechny ženy a jejich doprovod porodnice připravuje také jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu. Účast na nich je rovněž dobrovolná.
Porodnice pořádá těhotenské cvičení, které není součástí předporodních kurzů.
Prohlídky porodních sálů jsou nabízeny všem ženám i jejich doprovodu. Prohlídky pokojů šestinedělí porodnice nepořádá.
Průběh porodu a podmínky pro porod
K porodu mohou ženu doprovázet maximálně 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků (včetně dříve narozených dětí rodičky) a přátel to může být dula či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.
Personál je zvyklý zacházet s porodními plány.
Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze 1 žena. Porodnice má k dispozici 6 takových místností. Ženy v nich tráví všechny doby porodní.
V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.
Klystýr, holení, zákaz jídla ani pití nejsou nutné, ženy si mohou rozhodnout samy. Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně.
Epidurální analgezie je poskytována vcelku bez omezení. Personál ji bez lékařské indikace nenabízí, na žádost ženy ji však poskytne.
Z nefarmakolo­gických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití teplé lázně (vana), sprchy, relaxačních pomůcek (masážní pomůcky, teplé a studené sáčky), poslechu hudby, aromaterapie a masáží prováděných personálem.
Na druhou dobu porodní žena vždy zůstává v místnosti, kde trávila první dobu. Všechny místnosti jsou zařízeny spíše jako civilní pokoje (vana, nízké lůžko ?letiště?) a rodí v nich pouze jedna žena.
Při fyziologickém porodu si žena může zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na posteli, a to na porodním vaku, na porodní stoličce, do vody, v kleku, ve dřepu a ve stoje nebo polodřepu s opěrou nebo v závěsu. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou poloha v sedě na porodnické posteli a porod na porodním vaku.
V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky může být přítomen operaci.
Fyziologický porod vede většinou porodní asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací ? personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.
V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.
Třetí a čtvrtá doba porodní, oddělení šetinedělí
V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho.
Matka může být s dítětem po porodu v nepřetržitém kontaktu, potřebná vyšetření se provádějí na těle matky či v její bezprostřední blízkosti. Dítě je současně s matkou převezeno na oddělení šestinedělí.
U poporodních vyšetření může být přítomen i otec.
K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu.
Porodnice dodržuje 10 bodů k úspěšnému kojení. Jsou k dispozici 2 vyškolení laktační poradci.
Rooming-in je možný ve všech pokojích, částečný rooming-in není možný.
Na oddělení šestinedělí je 7 jednolůžkových nadstandardních, 4 dvoulůžkové, 4 trojlůžkové a 1 vícelůžkový pokoj. Ve všech je k dispozici telefon a zařízení na koupání dítěte. Nadstandardní pokoje jsou navíc vybaveny WC, sprchou, lednicí, TV, přebalovacím pultem a rozkládacím křeslem pro partnera. Umožňují také nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera.
Návštěvy běžně probíhají ve zvláštním, k tomu vyhrazeném prostoru, kdykoliv. Na pokojích jsou návštěvy možné pouze v případě, je-li maminka na pokoji sama nebo jedná-li se o nadstandardní pokoj. V tomto případě mohou starší děti na pokoj bez omezení.
V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.), dětské jednorázové pleny na 1 den a kosmetiku pro dítě.
Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází 4. den domů (den porodu se nezapočítává). Na své výslovné přání může odejít ihned.
Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění a může zprostředkovat i návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti, kterou hradí zdravotní pojišťovna.
Ceny za služby:
Doprovod rodičky k porodu: 300 Kč
1 lekce předporodního kurzu (pro rodičku a doporovod): 200Kč
Těhotenské cvičení: 50Kč/lekce
Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 600Kč/den
Nadstandardní pokoj pro celou rodinu (matka, otec, novorozenec): 1100Kč/den
Zajímavosti:
Porodnice je perinatologickým centrem a od r. 2003 má titul ?baby-friendly hospital?.
Umožňuje rovněž odběr pupečníkové krve.
Počet porodů v r. 2002: 2988
Počet lékařsky indukovaných porodů: 23%
Počet porodů zakončených císařským řezem: 16%
Počet epiziotomií: 43%
Počet dětí, které byly při propuštění z porodnice výlučně kojeny: 92%

Jazzi
Ukecaná baba ;) 1785 příspěvků 28.01.05 10:24

Tak se dnes opět poslušně hlásím:-)

ESTERKA - k těm kritériím, podle čeho nakupovat kočárek…co psala NAT, není co dodat, jen bych možná zvážila hmotnost.
Zhodnoť, v jakém terénu budeš jezdit častěji, pokud hodláš prochajdit někde v lesíku nebo v nerovném terénu, není úplně nejlehčí kočárek možná až tak ideální.
HLavně až budeš jezdit se sporťákem, ta váha do jisté míry trochu určuje stabilitu a až bude mimčo řádit a vyklánět se, snadněji se překotí v lehounkém kočárku.
To jsem nějak vyplodila selským rozumem:))
A ještě ke kolečkám, taky bych doporučovala nafukovací, ty ALU kolca, co se už běžně dávají k hodně typům, se hned ošoupají a taky tolik nepérujou.

Matraci a peřinky řeším taky, vzhledem k tomu, že nějakou postýlku máme podědit, ale stále netuším, jakou a jakých rozměrů, tak i koupě matrace bude hurá akce na poslední chvíli:-/

Opatrujte bříška i sebe, zdraví

Linda+Vetřeleček 28+4 (taky máte dojem, že to nějak nehorázně letí, nebo se mi to zdá…?:o )

Luci1
Kecalka 241 příspěvků 28.01.05 10:39

Ahoj,
tema denicku je opravdu aktualni! Take nad porodnici uz par dni premyslim.
Jsem z Prahy, takze relativne je z ceho vybirat.
Osobni zkusenost mam pouze s nemocnici (ne primo s porodnici) v Motole, kde jsem lezela 14 dni ke konci prvniho trimestru. Teto nemocnici bych dala velikou jednicku. Pristup vsech sestricek a lekaru byl uzasny, vse vysvetlovali, zajimali se, snazili se. Se mnou na pokoji lezela maminka po komplikovanem porodu. Jejiho chlapecka museli hned po porodu a v nasledujicich dnech nekolikrat operovat. Sestricky z novorozeneckeho oddeleni JIP nekolikrat denne volaly a o vsem ji informovaly, kazdy den ji navstevoval detsky lekar a vysvetloval a vysvetloval… Maminka odstrikavala mleko a sestricky se snazily krmit miminko jejim mlekem.
Myslim, ze o porodnici nejvice vypovi prave takovehle situace, kdy se objevi komplikace. Ja nepotrebuji nadstandartni pokoj s televizi, ale porodnici budu vybirat podle toho, jestli je schopna reagovat na necekane nepriznive situace. Jinak od kamaradek mam vyborne reference i na porodnici v Krci, kde se specializuji na podporu kojeni a prvorodicku tam nauci spoustu dulezitych veci o peci a manipulaci s miminkem. A na porodnici u Apolinare, kde je sice vice porodu kazdy den, ale poskytuji prihlasenym maminkam garanci, ze u nich take porodi. Coz je v Praze vyjimka a rodici maminku pak sanitka veze do uplne jine porodnice, protoze v te vybane maji prave plno. Coz se pry v Praze v posledni dobe stava cim dal casteji.

Vcera jsme absolvovali test na cukrovku, tak snad dopadne dobre. Vcelku se to dalo prezit, vzala jsem si s sebou knizku a docela to uteklo. Dokonce jsem si mohla vybrat, jestli odber krve z prstu, nebo ze zily :)) Takovy luxus!

K nasim nakupum, uz take par veci mame. Hlidacku dechu Nanny, 5 kousku obleceni, rychlozavinovacku a osusku s kapuci. Pro chuvicky jdeme dnes, autosedacku mame vyhlidnutou, tak snad pristi vikend. Tak uz se to rysuje. Nemate nektera tip, kde se da na internetu objednat krepove (nezehlici) povleceni do postylky? Uvitam i tip na kvalitni a cenove prijatelny internetovy obchod s textilem. Ja jsem zatim koukala na beruska&veruska (nebo tak nejak) a nabidky se mi zdaji docela zajimave, uz jsem je i kontaktovala, jen bohuzel nemaji na sklade vsechno co inzeruji.
 Luci

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 28.01.05 10:50

Ahoj, koukni na tyhle stránky. Doporučila mi je kamarádka, ale nějak hloubkově jsem je nezkoumala, tak uvidíš…
 http://www.aesthetic.cz/

PS: Dneska jdu k Apolináři na tu „nelejvárnu“ info o porodnici. Je to od 13 a nemusí se objednávat, tak pojďte taky:-)) Večer nebo zítra napíšu dojmy. Mějte se Gyta a mimčo

Hancicka
Kecalka 166 příspěvků 28.01.05 10:50

Ahojky Lenko,
pálení žáhy mě taky trápí. Někdy mě pomáhá rozkousat trochu čerstvého syrového zázvoru. Taky se snažím nejíst po 19 hodině, ale když dostanu večer hlad, tak si to hold neumím odepřít a pak zase trpím…
Hančička + Ondrášek 25+4tt

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 28.01.05 11:00

Ahoj,

já jsem býk a syté barvy mi vůbec nevadí. Teda až na červenou. Ale ta mi vadí spíš na mě samotné než na někom jiném, mám dvě holky a běžně nosí červené věci.
A sytou oranžovou- to je ta kterou zrovna můžu. Takže nedej na nějaké řeči o býcích. Všechny neplatí, ale ta býčí tvrdohlavost ta platí. Aspoň u mne. Vydržím dlouho a pak vidím rudě a bouchnu.

Alice

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 28.01.05 11:00

ahojky,
Eterko: ten kočár je Chicco Direct, ale přesně ti to neřeknu, my ho máme u tchánů, ale myslím si, že když vlezeš do krámu a okoukneš a vyzkoušíš, koupíš dobrý kočár a myslím že jsou ty značky srovnatelné. Určitě během užívání přijdu na mouchy a třeba příště bych už si koupila něco jiného, nevím, ale je to prostě normální kočár, který má vše co potřebuješ, poměrně lehký, ale byly i lehčí-jenže čím odlehčenější, tím dražší…takže nevím, až půjdem k tchánům, mrknu se k nim do garáže :-)))

Hanko29 - my v Ikea ty peřinky koupili-ale - polštáře se do roku nemá používat vůbec, takže ten zůstane ještě dlouho zabalený v tom igelitu, a co jsem teď četla a mám info od kámošek - děti do tří měsíců se balí do těch rychlozavinovaček, které se až usne povolí, a pak mám v plánu koupit ty spací pytle, které mlůžou mít i roční děti. No a myslím, že tu větší peřinku užiju i tak, nevím, ale moc bych to neřešila… zatím. taky narodí se do tepla, takže ho stejně nebudeš moc balit zprvu,ne?

K.

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 28.01.05 11:43

Ahojte,

bylo tady několik poznámek o pálení žáhy. Já jsem měla tyto potíže u obou předchozích těhotenství, nyní samozřejmě taky.Prý je to známka toho, že to budou vlasaté děti. Pravda, obě holky byly jak malé opičky. Měly i černé chlupy na zádech a uších, o vlasech ani nemluvím.
Ale je to asi jinak, rostoucí mimi dělá větší tlak na žaludek, ten se zvedá a záklopka mezi jícnem a žaledkem nefenguje tak jak má, a tak se žaludeční šťávy dostávají do jícnu, kde vytvářejí ten nepříjemný pocit.
Takže buď je možnost na půlku kávové lžčky si dát jedlou sodu a tu zapít. Nebo si v lékarně koupit tabletky RENNIE, jsou vhodné pro těhotné i kojící matky. Ty se nechají rozpustit v ústech je tam 24 tablet a stojí cca 40,– Kč.
Je to lepší než si tím nechávat znepříjemňovat život. A v dalších měsících to bude ještě horší, protože mimi bude ještě větší.

Jaa, prosím Tě jaký máš koš na mimi, něco nového nebo poděděný. Já sondouji trh a nějak se nemohu rozhodnout. Díky.

Ještě k těm pasům a poznámce, že musí formulář potvrdit lékař. Docela bych chtěla vidět, který lékař si vezme na svědomí, že se nemusíte poutat. Ono to třeba neublíží mimi, ale zabije Vás. TAk nevím co je lepší.

Z porodnic u nás dostává zelenou nejspíš porodnice v Ivančicích. Známe to tam, oni znají nás, není to jak torvárna na Obilňáku nebo Bohunicícíh. V případě, že by již před porodem byly známé nějaké komplikace tak to bude Obilňák, protože tam se člověk dostane i Z Bohunic a Obilňák vyšel nejlépe z republiky v péči o problémové novorozence. Tady pak jde stranou moderní či nemoderní vybavení pokojů šestinedělí, tady jde o péči toho mrňouse.

Mějte se a pohlaďte bříška

Alice a cácorka (Maruška???) 22+4tt

nat02
Závislačka 2786 příspěvků 28.01.05 12:37

tak to ani kamaradce nerikej ze Ria jsem videla na seznamu povolenych jmen v ove :-)

hanka29
Kecalka 297 příspěvků 28.01.05 15:33

No ty pytle resp to vypada jako nocni kosilka dole sesita uz nejky mam ale nejsou moc teply tak uvidime jak to bude v tom kvetnu asi nema cenu prilis o tom premyslet. Tak si asi jednu tu deku koupim co kdyby a pak se uvidi :-) paaaaa a hezky vikendik HAnka

Eterka
Ukecaná baba ;) 1455 příspěvků 28.01.05 20:13

Jo, sedačka je přehazovací. Viděli jsme ten kočár nejdřív v obchodě a pak jsem pátrala na netu - kvůli ceně. E.

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 Další »