Květňátka a červňátka 2006 - Cvičení v těhotenství

Těhotenství

Cvičení v těhotenství Pohyb v těhotenství je velmi důležitý, stejně jako správná strava. Těhulky by měly cvičit od začátku těhotenství a to hned ze tří důvodů:

1. aby si udržely organismus v optimálním zdravotním stavu, tzn. udržet jej v dobré kondici tělesné i psychické a tím vytvořit předpoklady pro zdárný vývoj plodu;
2. aby zabránily změnám, které těhotenství a porod na organismu ženy způsobuje;
3. připravit tělo na porod tak, aby jeho průběh byl co nejlepší a nevyčerpal zbytečně ani maminu, ani děťátko.
Většina žen může bezpečně cvičit celou dobu těhotenství, pouze v I.trimestru těhotenství je vhodné zachovat klid v období, kdy by normálně měly přijít měsíčky. V této době však žena může chodit na procházky, pobyt na čerstvém vzduchu je neméně důležitý a přinese jí duševní odpočinek a relaxaci.
Ve většině měst již nyní probíhají pravidelné lekce cvičení pro těhotné, které je vhodné navštěvovat od počátku těhotenství až po samotný porod. Samozřejmě, pokud těhulka tuto možnost nemá, může si zacvičit i doma. Chce to jen překonat pohodlnost a udělat něco pro sebe i děťátko!
V praxi to znamená, že těhotná žena by měla: • umět správně dýchat • posilovat břišní svaly • posilovat prsní svaly • posilovat a naučit se uvolňovat svaly pánevního dna • správně držet tělo, posilovat zádové svaly • zabránit vzniku plochých nohou • zabránit vzniku křečových žil

Podmínky pro cvičení
Vytvořit vhodné prostředí - příjemná teplota, vyvětraná čistá místnost, podložka na cvičení, vhodný pohodlný oděv.
Osobní hygiena - cvičit vyprázdněná ( i nos), sundat na cvičení šperky, hodinky, brýle…
Pomůcky - cvičení nesmí být silové a s otřesy, ale klidné a pohodové, proto se používají jen lehké činky nebo předměty s lehčí zátěží, nářadí se nepoužívá, pouze k přidržení - např. žebřiny, velmi vhodné je použití nafukovacích velkých míčů.

Stavba cvičení
1. část :
rozehřátí, rozdýchání - dýcháme pomalu, pravidelně, nevkládáme do dýchání pauzu. Dýcháme vleže se zavřenýma očima, nejlépe břišním dýcháním. Pomalu a zhluboka se nadechujeme nosem do břicha a dlouze pusou vydechujeme. Břišní dýchání upravuje tlak v nitrobřišní dutině a děloha je schopna lépe pracovat. Dýchání nám zlepšuje okysličení krve, zajišťuje dostatek kyslíku plodu a také působí proti zácpě.
2.část :
hlavní cvičení zaměřené na posílení břišních, prsních a zádových svalů, svalů pánevního dna, cévní cviky,cviky malých svalů nohou i sedacích svalů.
3. část :
uklidnění - celkové zklidnění celého těla, mírný strečink, relaxace.

Ukázka cvičení pro I. a II. trimestr těhotenství
1.část: • Rozdýchání - viz břišní dýchání • Rozehřátí - chůze s dýcháním, při nádechu nosem ruce zvedneme velkým obloukem v ramenních kloubech nahoru, při výdechu pusou oblouk dokončíme dolů • Stoj mírně rozkročný, rozpažit natažené ruce, kroužky v zápěstí, loktech, celými pažemi • Stoj rozkročný, vzpažit, ruce spojit natažené nad hlavou, úklon vlevo - vdech, zpět - výdech, úklon vpravo - vdech, zpět - výdech • Stoj snožmo, zvednout jednu nohu nad podložku, zakroužit v kotnících, totéž s druhou nohou
2. část: • Turecký sed - rovná záda, vytáhnout bradu co nejvíc dopředu a položit co nejdál na hrudník, pomalu zpět, uklonit hlavou doprava na pravé rameno, pomalu zpět, uklonit hlavu na levé rameno a zpět, pomalu zaklánět hlavu, obratel po obratlu až do mírného napětí, pomalu zpět ( krční páteř a držení těla ) • Leh na zádech, nohy pokrčené, patami se opírají o podložku na šíři podložky, založit ruce za hlavu, zvednout levou nohu pokrčenou a zároveň pravý loket, pravým loktem se dotknout zvednutého pravého kolena a zpět. Zvednout pravou nohu pokrčenou a levým loktem se dotknout pravého kolena a zpět. Klubíčkový cvik ( posílení břišních svalů). • Leh na zádech, nohy pokrčené v kolenou a opřené patami o podložku, kolena , kotníky u sebe. Celá záda přitlačit k podložce, i bederní část. Paže podél těla. Zatnout sedací svaly, vtáhnout konečník, pochvu, močovou trubici. Výdrž. Pomalu povolovat. ( vyrovnání bederní páteře a procvičení svalů pánevního dna) • Leh na zádech, nohy pokrčené a opřené patami o podložku. Zdvih dolní končetiny kolmo vzhůru, přitáhnout špičku a protáhnout. Zakroužit v kotnících. Protřepat a uvolnit nohu. Přes pokrčení položit na zem. Totéž s druhou nohou ( prevence křečových žil). • Klek na kolenou, kolena mírně od sebe, opřít o ruce, prsty na rukou proti sobě. Vykulatit co nejvíc záda, bradu na hrudník, stáhnout hýžďové svaly, vtáhnout bříško. Výdrž, uvolnit záda, hýždě, prohnout se v zádech, zaklonit hlavu. • Klek na kolenou, kolena a paty hodně od sebe. Rovná záda, hlava v prodloužení zad, ruce opřené o podložku mírně před sebou. Protažení celého těla až mezi paty a zpět.
3. část: • Leh na zádech, břišní dýchání • Relaxace - postupné uvolňování celého těla, zavřené oči, ruce podél těla. Za přítomnosti relaxační hudby pomalé postupné uvolňování rukou, nohou, trupu a hlavy.

Ukázka cvičení pro III. trimestr těhotenství
1. část: • Břišní dýchání • Stoj rozkročný, úklony trupem - mírný předklon a záklon, do boku • Mírný stoj rozkročný, pokrčit nohy v kolenou, pod:,–(it pánev, stáhnout hýždě, uvolnit hýždě, vy:,–(it hýždě. Zakroužit celou pánví na jednu i druhou stranu. • Chůze po celých chodidlech. Chůze po vnější hraně chodidel, špičky prstů ohnuté a zatažené pod chodidlo. Chůze na špičkách.
2.část: • Leh na zádech, pokrčit kolena, opřít paty o podložku na šíří podložky. Stisknout hýždě, vtáhnout konečník, pochvu, močovou trubici, zvednout pánev kousek od země, zakroužit pánví ve vzduchu se zataženými svaly pánevního dna. Položit pánev, pomalu postupně uvolňovat. • Leh na levém boku, levá ruka pod hlavou, pravá opřená o dlaň před hrudníkem. Pravou nohu mírně zvednout a švihem unožuje dopředu před sebe a dozadu za sebe. Totéž na druhém boku s levou nohou. • Klek na čtyřech, rovná záda. Unožovat pokrčenou nohou do boku, potom do prodloužení zad, patu protáhnout, špičku ohnout směrem k tělu a zpět. Totéž s druhou nohou. • Turecký sed, ruce překřížit, dlaněmi opřít o kolena. Stáhnout sedací svaly, výdrž a uvolnit. • Stoj roznožný. Ohnout záda, bradu na hrudník, spustit ruce až na zem, opřít se o dlaně, pokrčit nohy v kolenou až do dřepu. Dřep na celých chodidlech. Znovu se opřít o dlaně, zvednout hýždě a pomalu zvedat záda a hrudník. • Břišní dýchání na míči, v hlubokém dřepu s oporou, vsedě mezi patami, v záklonu o postel ( nácvik na kontrakce na porodním sále ). • Nácvik porodní polohy - hlavně uvolnění nohou v kyčlích, kolena široce od sebe. • Nácvik zadržovaného dýchání - nádech do plic, pokračujeme v nádechu a přetlačení vzduchu do břicha - plný nádech ( pomáhá při tlačení ve II. době porodní )
3. část: • Leh na levém boku - stabilizovaná poloha - levá noha natažená, pravá pokrčená, opřená o koleno. Břišní dýchání. • Relaxace ve stabilizované poloze.

Plavání těhotných
Plavání v těhotenství je vhodným doplňkem pohybu. Plavat mohou budoucí maminky až do 10. měsíce těhotenství. V zájmu zdraví svého a dítěte se doporučuje dodržet určité podmínky pro plavání v těhotenství.
Vhodnějším prostředím pro plavání než přírodní koupaliště či rybník jsou kontrolované bazény s hygienickými normami. V nich mohou maminky bez obav plavat téměř až do konce těhotenství. Pokud vám lékař plavání nedoporučí, poslechněte jeho rady, jistě má pro to důvod (patrně dochází u vás k předčasnému otevírání děložního hrdla a mohlo by dojít k nechtěnému předčasnému odtoku plodové vody, porodu či potratu). Také maminky s výtokem by měly plavání oželet a raději věnovat čas jiným pohybovým aktivitám, než koupání.
Pokud jste zdravé a do bazénu se dostanete, plavte v klidu, pomalu, pravidelně dýchejte. Plavání začněte nejdřív dýcháním do bříška, nadechněte se nad vodou a vydechujte dlouze pusou do vody či pod vodou. Na 4 doby nádech, na 4 doby výdech. Opakovat 10×.
Protahujte a uvolňujte si bederní svalstvo. Chytněte se žlábku a nohama se opřete o stěnu bazénu. Propínejte kolena, podsaďte pánev a tlačte do beder, bradu opřete o hrudník. Potom plavte pro radost a krásu.

Vliv cvičení na nenarozené dítě
Když žena cvičí a zvyšuje se nejen její tepová frekvence (TF) , ale dochází k mírnému zvýšení TF i u dítěte. Normální rozpětí tepové frekvence je 120 až 160 tepů min. Pokud matka cvičí, zvyšuje se TF plodu na 144 - 148 tepů/min.
Důležitý je poznatek, že čím je matka zdatnější, tím méně se mění TF plodu. Asi je zde rozhodující schopnost matky zajistit i při tělesné zátěži dostatečný přívod kyslíku pro své pracující svaly a současně pro dítě.
Mateřské cvičení také povzbuzuje plod k pohybům a tyto pohyby stimulují růst svalů, nervů a řady receptorů. Prokázalo se, že pohyby plodu jsou naprosto nezbytné k jeho odpovídajícímu růstu. Matka tedy svým tréninkem stimuluje dítě k růstu.
Cvičení vede k mírnému nárůstu krevní hladiny stresových hormonů (připravují organismus k vyššímu výkonu) a přirozených opiátů - endorfínů. Činnost obou hormonů navozuje pocit klidu a dobré pohody při cvičení a po něm. U těhotných prostupují tyto hormony placentou a způsobují podobné pocity u plodu. Proto podle některých odborníků může mít mateřské cvičení na dítě celoživotní dopad, protože už v bříšku se cvičením matky vytváří základy adekvátní reakce dítěte na stresové situace, se kterými se určitě v hojném počtu v životě střetne.

Zdroj: www.ordinace.czwww.miminka.cz

Hodnotilo 0 lidí. Score 0.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 Další »
 Váš příspěvek
 
sandra
Kecalka 131 příspěvků 14.02.06 12:38

Super, jsem první, jdu číst.
Díky tehulkoMišo!

Sandra 25 tt

 
theresie
Zasloužilá kecalka 540 příspěvků 14.02.06 13:32

Míšo,super!
hned jdu na to!chodím i na gravid jogu,ale jen jednou týdně a myslím,že bych měla cvičit každý den!ale ta lenost!!ta se musí překonat:)
pa,Theresie 24tt

 
Radkoun
Kecalka 176 příspěvků 14.02.06 13:41

Hurá, nový deníče, ráda si ho přečtu.
Vložila jsem vám do galerky ten kočárek a ještě dupajdy, který malej dostal od tatínka s logem Sparta Praha.
Pa pa Radka 29 tt

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 14.02.06 14:56

Nevšimla jsem si nového deníčku, tka jen kopíruju co jsem napsala do starého:

Jé Miško, tak mi příště řekni že posíláš deníček. Já jsem teď chtěla poslat ten od Lucky a bylo by zbytečné mít dva najednou, když nemáme tolik komentářů. Já vím, že Únorňátka mají deníčků spoustu a taky plno komentářů, proto si můžou dovolit posílat deníčky tak často. u nás je ot myslím nesmysl, když ty komentáře prostě nejsou. Takže já ten Lucky pošlu až příští týden. Mohla jsi mi napsat alespoň o seznámek, mám ho hotový, jen bys ho přiložila. No nic, snad se příště líp domluvíme.

Dále tam je komentář od Missorky že je potřeba psát přesný název deníčku, že nemůže dohledávat kam kdo patří a kam tedy má deníček zařadit. To jen pro příště.

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 14.02.06 16:12

ahoj tehulky moc pekne se to cte horsi jsou uz ty skutky,ja zatim musim jen odpocivat ,a jen se setrit,ale doufam,ze od brezna zase zacnu plavat a trosku cvicit.pa Markyna 25tt

 
Charli
Kecalka 347 příspěvků 14.02.06 16:28

Ahojda holky, deníček je super, právě jsem dočetla.
Jinak jsem dneska byla v poradně a vše je ok. Největší radost mám z toho, že se malý konečně otočil a je hlavičkou dolů tak jak má být. Ještě minule mi doktor hrozil tím, že už to nedopadne a budu muset absolvovat cisařský řez. Tak jsem stašně šťastná. Zítra mě ještě čeká ten gluk. test, fuj vůbec se netěším, nejhorší bude vypít tu hnusnou vodu a tři hodiny tam sedět o hladu brrrrrrrrr.!!! Ale musím.e to nějak zvládnout. Další kontrola :28.2.2006.
Tak se mějte krásně a pohlaďte bříška

Charli+František 26+3

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 14.02.06 18:41

Ahoj Charlii,tak to je divny,proc doktor ti rika neco o cisaraku,kdyz v teto dobe tehotenstvi 26tt je normalni,ze mimi,se otacky jak chce a kdy chce,a ne ze ted minule baby bylo otoceny jinak nez dolu hlavickou to je prece normalni,moje kamaradka mela malou otocenou jeste 3 tydny pred porodem a vubec nepremysleli o cisari,otocila se sama,mozn ze to Cesti lekari berou jinak,ale tady v USa z toho vedu nedelaji mozn ze take zalezi na doktoru,ja si osobne myslim,ze te prilis brzy strasil,nevim­no.Kazdopadne ti preji at je baby hlavickou dolu.Ja jsem 25tt a mala se toci jak chce,az od 28tt jde poznat u doktora jak je baby otocene.Preji stesti pa Markyna:)

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 14.02.06 18:46

Ahoj těhulinky,

jsem tak trochu překvapená, že je tu deníček o cvičení, když jsme čekali deníček o kojení :-) Ale to neva, obého je potřeba.

Nás správné dýchání učí na těhulkovském cvičení, zrovna dneska jsme ho zase procvičovali. Trochu proti srsti je mi zatím vydechování v leže s bradou přitaženou na hrudník. Už takhle se mi vleže dýchá dost těžko, tímhle se to ještě znesnadní. Jinak pohybu mám snad přiměřeně, chodím denně na procházky po vsi a dost toho doma nachodím po schodech. Jo a dopoledne si dávám aktivní půlhodinku - cvičím nohy a ruce (u televize :-)).

Stavila jsem se cestou z nemocnice v Droxi, měli tam zrovna akci na výprodej jejich plínek (2-5 kg). Byly tak šikovně balený, jen po dvou kusech - asi něco jako na vyzkoušení, tak jsem si vzala tři ty dvojbalení. Tohle by bylo fajn i od ostatních výrobců, abychom si za pár korun mohly otestovat, jestli našim mimískům budou zrovna ty jejich vyhovovat. Platila jsem 4,90 za jedno balení, což se mi zdá dost slušné. Jinak mám doma balení Huggies 5-9 kg, tak uvidíme.
Pak jsem to vzala kolem sekáčku a docela se zadařilo. Pořídila jsem tři bílý bodýčka s medvídkem Pú po 20 Kč. Jsou sice s krátkým rukávkem, ale velikost 68 určitě nějakou dobu užijeme.

Holčiny, budete dneska nějak slavit Valentýna? My ho nijak zvlášť neslavíme, tak budu jen dělat dobrou večeři - kuřecí plátek se sýrovo-houbovou omáčkou s hranolkama. Ale to je spíš pro mě, než pro manžu :-))

Milli + Máťa 29tt

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 14.02.06 18:48

Ahoj Charli,

taky mi připadá zvláštní, že už teď Dr. zjišťuje polohu mimíska. Matýsek leží zá:,–(ně a jedině napříč - zleva do prava a doktora to nijak netrápí. Prý je tam zatím dost placu na otočení. Řešit to případně budeme, až kdyby se neotočil do 34-35 tt.

Milli

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 977 příspěvků 14.02.06 21:43

Ahoj holky,
ten deníček vznikl v podstatě velmi rychle, myslím, že by se vám mohl hodit. Ale já taky uvítám deníček o kojení a počítala jsem s tím. Přece nemusí mít každý deníček x komentářů ne? Nebo je to nějak stanovené? Doufám, že jsem tím nezpůsobila žádné problémy, ale hlavně, že se toho, čeho chceme, dozvíme co nejvíc ne?
Jinak abych pravdu řekla, taky jsem docela zdechlá cvičit, ale budu muset, už si někdy připadám jak tuleň - než se převalím z boku na bok, tak to trvá pěkně dlouho.
A to máme před sebou ještě 3 měsíce!!!

Tak se mějte pěkně a přeji pěkný valentýnský večer

Míša

 
Nikitka
Kecalka 459 příspěvků 14.02.06 22:45

Ahoj holky, tak jsem trošku s křížkem po funuse narazila na nový deníček, tak přeposílám to, co jsem napsala do toho staršího.

Ahojky těhulinky :-)

Tak dneska jsme s bobkem po kontrole u doktora, která mě celkem hodně zklamala (už jsem si postěžovala manžílkovi i tchýňce, tak ještě Vám … :-) Sice jsme s bobkem prý v pořádku (další KO za 3 týdny = 7.3.), ale dnešní přístup mého doktora mě velice zamrzel.
Na základě toho, jak jsem psala, že jsem se rozhodla díky povzbuzení od PA z kurzu, že se budu víc ptát na to, co se se mnou a maličkým děje, tak jsem si dneska připravila na papírek pár věcí, na které jsem se chtěla dozvědět nějakou odpověď - ať už to bylo to, že se mi loupaly bradavky nebo, že se mi stalo, že jsem byla zničehonic půl dne nefukční, protože se mi tak strašně točila hlava, že jsem musela jen sedět s mokrým kapesníkem na čele … - chtěla jsem slyšet aspoň nějaké malé vysvětlení, že třeba ty prsa se připravují na porod nebo, že to točení hlavy mám asi z tlaku nebo to může být třeba i z něčeho jiného, čemu se dá předejít) - místo toho jsem uslyšela jen, že je to všechno normální a tím se mnou byl doktor hotov.
Taky jsem s ním chtěla probrat ten test na cukr, protože jsem na něj byla skoro rozhodnutá nejít … a chtěla jsem zase nějaké vysvětlení PROČ se to dělá a co mi to přinese - opět téměř žádná reakce, jen mi bylo řečeno, že jestli ho nechci, tak mi to jen napíše do karty a tím byl s vysvětlováním konec a v poslední řadě jsem se taky ptala, jestli by se dalo nějak zjistit nebo změřit, kolik teď náš drobeček asi váží nebo měří (někdo to tady po kontrole psal, že jí to zjistili, tak jsem si to přála vědět) - a navíc PA nám v kurzu říkala, že jsou různé metody, které i bez UTZ můžou docela dost přesně odhadnout, jak na tom miminko je s velikostí … - místo toho jsem se opět neochotně dozvěděla, že „to by mi musel dělat UTZ“, který bych si ale musela zaplatit (300,– Kč) = prostě ochota žádná … a při odchodu mě ještě „povzbudivě dorazil“ tím, že „nad vším nemám tolik přemýšlet“ … Tak to fakt pro mě byla třešinka na dortu :-// a chtělo se mi brečet … Kdeže jsou ti hodní a starostliví doktoři z Ordinace v růžové zahradě :-), kteří se o člověka pořádně starají a všechno mají snahu mu vysvětlit a dobře poradit ? = to jsou opravdu asi jen scifi seriály :-/// Bohužel.
Možná jsem fakt teď nějak přecitlivělá a že jsem si to moc vzala k srdci, i když to tak myšleno nebylo, ale díky tomu jsem měla dneska fakt zkažený den - sice jsem se proti tomu snažila psychicky bránit, ale pořád to nějak nešlo … :-/ Prostě ta dnešní prohlídka pro mě byla zatím snad nejhorší.

A co se týče toho testu na cukr, tak daleko víc jsem si popovídala se sestřičkou, která byla moc hodná a aspoň trochu zastoupila doktora v tom, že se mi snažila vysvětlit, proč přesně se ten test dělá a co to pro mě a pro miminko bude znamenat - na základě toho jsem se rozhodla, že to teda vyzkouším, i když jsem sestřičku varovala, že to můj slabý žaludek asi pravděpodobně nezvládne, protože pokud mu to dám nalačno, tak bude příšerně protestovat (za týden Vám napíšu, jak jsem dopadla)

Taky se o mě dneska pokoušela depka, protože je Valentýna a já mám manžílka pořád na cestách a i když mám slíbeno, že si to pořádně vynahradíme až se mi vrátí, tak i přesto je mi dneska moc smutno, když pomyslím na to, že spousta jiných párů teď může být spolu, ale už s tím nic nenadělám.
Jediné moje dnešní rozptýlení byl Matýsek, který si celou včerejší noc i dnešní den pokopkával jako by si se mnou chtěl povídat, protože tuší, že na tom nejsem zrovna nejšťastněji a tak pokaždé, když kopne, tak mám důvod k úsměvu a necítím se sama :-)

Dneska to ukončím s přáním hodných doktorů a sestřiček, na které my všechny narazíme a na hodné lidi z okruhu našich rodin a přátel, kteří nás drží nad vodou a pohladí po duši, kdykoliv bude potřeba - ať jich máme kolem sebe co nejvíc :-)

Mějte se krásně Vy i Vaše děťátka v bříškách

Kačka + Matýsek 25 tt

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 15.02.06 00:35

Ahoj Kacko,po precteni tveho prispevku jsem citila,ze opravdu tu depku jsi mela,doufam,ze uz je ti lepe.K tem doktorum,tak to ti verim,protoze ja prosla hodne doktorama,a zalezi to opravdu na doktorech -myslim tim na lidech jaci jsou.A takovy opravdovy doktor,ktery ma na tebe cas a chape te ,a snazi se ti vse vysvetlit,je jich v dnesni dobe velice malo.Ja ziji v Usa a takovou doktorku jsem nasla,ja proste uzasna a moc si ji vazim,vzdy mi poradila a vzdy byla tady pro me.a takovych doktoru je opravdu malo,a tezko se jich hleda,ten dotycny musi byt i v osobnim zivote dobry clovek.Citim s tebou jak ti bylo po visite u tveho doktora ,ale mam pocit ze chlapy -dokotri jsou takovy mozna se pletu ale alespon je jich take malo.K tomu Valentynovi,netrap se s manzelem si to vynahradite az prijede a o to to bude krasnejsi ,ze se budete na sebe moc tesit.Musi ti byt opravdu tezko,bez nej,ale musis vzdy pomyslet na toho sveho prcka co mas v brisku.Je mi lito,ze jsi se tak dnes citila,a doufam,ze ti uz je lepe.Ja jsem stastna,ale take mam nekdy dny kdy mi vse vadi a nemam naladu,ale to je to tehotenstvi,a u tebe to sdovrsil neochotny doktor a jest k tomu je Valentyna.Znam takove hlasky jak ti rikal tvuj doktor,at moc nad vsim nepremyslis,takovym bych nejradeji rekla neco od plic.Doufam,ze je ti dnes lepe.pa MArkyna

 
lucia1604
Kecalka 419 příspěvků 15.02.06 08:42

Ahoj holky,

Nikitka: tak to mě mrzí, že se k tobě doktor tak zachoval. Já jsem z poslední návštěvy u doktorky taky nebyla nadšená. Měla tam jinou sestřičku a celý to bylo divný… Já jsem si to včera na Valentýna užila asi jako ty… :))) Manža sice doma byl, ale celej večer koukal na internet na auta a pak šel hned spát… :((( skoro jako bych byla doma sama…

Míša: skvělý deníček!!! hned si ho vytisknu ať mám návod na cvičení…

lucia1604 + mimi 26tt

 
Zuzanica
Kelišová 6165 příspěvků 15.02.06 08:43

Deníček je moc pěkný, až na to, že se musím trochu stydět, protože teda cvičení téměř nic nedám, ale slibuji, že dnes začnu. Hrozně se divím, že mě ještě nebolí záda, protože s nima mám velké problémy, cítím je jen, když dlouho sedím u PC. Zítra js na první těhu masáž, tak jsem hrozně moc zvědavá jak se nám to s prckovou bude líbit. Jinak už pokukuji po nějakém předporodním kurzu, víte někdo o něčem v Praze?
Ještě jsem chtěla co se týká polohy, tak malá taky ještě není hlavičkou dole, ale paní doktorku to zatím neznepokojuje, jen říkala, že uvidíme za tři týdny a když se neotočí, tak mi dá nějaké speciální cviky, prý mám ještě dosti místa a točí se. Takže jsem zatím v klidu.

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 15.02.06 09:18

Ahoj Nikitko,

úplně chápu tvoje pocity. Máme spoustu otázek, na které chceme a potřebujeme znát odpovědi a od našeho Dr. čekáme, že to pochopí a bude „spolupracovat“. Vždyť nejsme první těhulky, které mají v ordinaci a určitě spoustu z nás potřebuje citlivý a chápavý přístup. Ono by jim neuškodilo jednou za čas se chovat trochu lidsky a ne jen doktorsky. No jo, svět holt není Ordinace v růžové zahradě :-)

Náš Valentýn proběhl jako všechny před tím, měli jsme dobrou večeři, pak jsme se podívali na olympiádu a šli jsme do peřin.

Dneska se mi na návštěvu ohlásila kamarádka s půlroční holčičkou, tak už se na ně moc těším. Hned jí předvedu všechny nakoupené oblečky a proberu s ní, co mi ještě chybí. Taky se pomalu chystám začít všechno prát. Plínky už mám vyprané, jen je musím přežehlit a uložit do skříně.

Včera mi volal šéf, jak prý to vidím s návratem do práce. Ha ha, vtipálek! Ještě jsem ani neporodila a on už se ptá na můj návrat. Jak to vlastě plánujete vy ostatní? Já to vidím na celý letošní rok doma a po NR tak 2-3× týdně po 2-3 hodinkách, ale mám už teď dojem, že se mi od našeho krásnýho miminka nebude chtít. A pokud to tak bude, budu buď pracovat z domu, nebo dám prostě přednost rodině před prací.

Milli + Máťa

 
lucka2
Kecalka 109 příspěvků 15.02.06 09:44

Ahoj maminy,
tak jsem se konečně po delší době stihla mrknout, co tu máme nového. Nicméně deníček jsem přečíst nestihla. Dneska svištím na kontrolu, tak se ozvu večer, co a jak a mrknu, co to je za cvičení a jestli se to shoduje s tím, na které chodím.
Pro Zuzanicu: Já jsem včera byla na druhé dvouhodinovce předporodního kurzu od Gympa - www.gympo.cz a zatím si to chválím. Minule bylo to kojení, co bude v dalším deníčku a včera péče o dítě. Zjistila jsem, že neumím pořádně manipulovat s dítětem, tak půjdu příští středu ve 12 hodin na speciální přednášku Manipulace s dítětem, je to taky v Gympu, kdyby to někoho z Prahy zajímalo. Fakt jsem asi o něco tupější než ostatní maminky, manželovi to šlo taky lépe než mně :-)
Tak ahoj všem večer a mějte se krásně. Nepropadejte depresím (na mě to už jde taky, třeba je to v těhotenství normální).
 Lucka

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 15.02.06 12:12

Samozřejmě můžou být dva deníčky najednou, ale nechtěla jsem aby ani jeden z nich nebyl zanedbaný. nevím jestli jsem přecitlivělá, lae mě by bylo líto kdyby můj deníček jentak někdo přešel. tak počkám týden a pak vložím ten od Lucky o Kojení. tak nebojte holky, dočkáte se.Jen si myslím že si každý deníček zaslouží svou pozornost. každé to zabere nějaký čas než ho napíše a tak by si měl i nějaký čas užívat „na výsluní“- to jen můj názor.
Jinak samozřejmě nejsem proti když některá napíšete deníček, vždyť doteď jsem je psala jen já nebo Terik, jen je asi lepší to říct předem a domluvit se na termínu kdy se pošle. Tak to dělají všichni.

Seznámek dneska přiložím, tak jestli ještě máte někdo další kontroly, tak je písněte.

pa pa

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 977 příspěvků 15.02.06 12:32

MisaN - asi máš pravdu, příště dám vědět dopředu (vím o sobě, že jsem zbrklá…)

Nikitko, tak přesně vím, jak se cítíš. Taky jsem se vás chtěla zeptat holky, jak to máte s tou psychikou? Já si někdy připadám úplně šíleně - přecitlivělá, na dně a tak. Strašně lehce se mi stane, že kvůli nějaké blbosti začnu brečet a prostě pozoruji, že občas sama sebe nezvládám. Tak doufám, že to co nejdřív přejde - jinak chudák manžel.
Nikitko, kdyby ses někdy moc nudila, můžeme se sejít. Já mám totiž taky stejný problém - jsem doma, do práce už nechodím a docela mě to občas deptá, když nemám co dělat a jen tak ležím půl dne u televize. škoda, že venku není pěkně.

Jinak co se týká holky mě (někdo se ptal) a nástupu do práce, vidím to až za ty tři roky. Protože mateřská bude 7300 kč a já si v práci vidělám 8000. Takže u mě je to asi jasné…
Tak se mějte krásně a nepropadejte jarním depresím, máme to těžké..

pa pa Míša+mimi 28tt

 
lucia1604
Kecalka 419 příspěvků 15.02.06 13:21

Míšo, tak to s tebou úplně souhlasím, protože já si taky vydělávám málo… :(( tak se mi to aspoň vyplatí být doma, ale i kdyby ne, tak bych s mimíkem doma zůstala…
Do práce půjdu až to bude nezbytně nutné, ale půjdu někam jinam… tady je to fakt hrůza. Práce mě nebaví a peníze skoro žádný… Jenom nevím, kde mě vemou :)))
Ty depky mám taky. Cítím se pořád sama. Jediné co mě těší je, když mě mimík kope… mám z toho hroznou radost :))) už aby byl červen… já se tak těším… ale zároveň i bojím, jestli to budu zvládat…

lucia1604 + mimi 26tt

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 15.02.06 13:59

Já do práce taky pospíchat nebudu. Sice jsem brala víc a o dost než bude mateřská, ale přítel vydělá dost peněz, neplatíme naftu, telefony ani internet - všechno jde do nákladů firmy a pak, do tří let plánujeme ještě druhé mimčo, takže minimálně 6 let doma budu. A kdyby to drhé nechtělo přijít tak budu doma do 4 let Tomáška. chci se mu věnovat a být s ním doma. navíc teď když ten rodičák aspoň takhle zvedli tak to ani nebude znamenat nějaké finanční nedostatky, tak prostě budu doma. Do firmy už se vracet taky nechci, pouze pokud bych nic nesehnala. Bude asi lepší když budeme dělat dkaždý zvlášť, jinak bysme se mohli brzy „láskou“ sežrat. takže co se mě týče, já pospíchat nebudu.

Nikitko, tohle já jsem zažívala u mého dr taky. hlavně vbdobí od 12 - do 20 tt. třápilo mě cokoliv řekl nebo udělal, či spíš neudělal. pak jsem se ale obrnila a přestala to tak brát. prostě jsem na to nemyslela, no a když se mi začal jeho přístup líbit a kdy si se mnou začal o všem povídat tak jsem byla odeslaná do rizikovky. tam to berou jak na běžícím páse, takže osobní přístup žádný. je to pro ně spíš otrava…tak jsem se naučila nad tím nepřemýšlet a nebrat si to. těch 10 týdnů to ještě vydržím a pak už budu mít mrňouska u sebe.naštěstí to tak můžu říct, protože přenášet mě prý kvůli tlaku nenechají.tak se asi taky obrň trpělivostí a zkus na to nemyslet. já už se pro jistotu na žádnou kontrolu netěším. ikdyž teď ano, protože příští týden jdu na utz ve 30tt tak na to se těším moc.

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 977 příspěvků 15.02.06 18:45

Ještě mě napadlo Nikitko - mě už taky hrozně dlouho (od vánoc) dr. neřekl, kolik mimi měří, protože jsem nebyla na ultrazvuku. A i když si myslím, že můj dr. je dobrý, když mám nějaký menší problém (bolest nebo tak), stejně mi vždycky řekne, že je to v těhotenství normální…

Ale tuhle v noci mě mimísek kopal na obou stranách bříška zároveň a já rychle vstala, vzala krejčovský metr a změřila si místo mezi kopanečkama a vyšlo mi 31 cm, tak jsem z toho měla radost, že tak pěkně roste a tak. Rozhodně mě to potěšilo…tak to někdy zkus taky.

Pěkný večer holky Míša

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 15.02.06 20:27

TP/Přezdívka/Rok narození/Bydliš­tě/Pohlaví - Jméno/Porodni­ce/Příští kontrola

TP 1.5.2006 Boube­lici/1971/Mla­dá Boleslav/PŘEKVAPENÍ
TP 1.5.2006 Sonka/1980/Zruč/
TP 3.5.2006 Kracen­ka/1972/Praha/
TP 4.5.2006 MíšaN/1981/Čes­ká Lípa/KLUK-Tomášek/Česká Lípa/24.2. riziková poradna + velký utz ve 30tt
TP 5.5.2006 Terik/1983/Zlí­n/HOLČIČKA - Zoe/Baťova n. Zlín/1.3.
TP 5.5.2006 Gigi/1975/Pra­ha/
TP 6.5.2005 Anka/1979/Pra­ha/PŘEKVAPENÍ
TP 7.5.2006 Irucha/1977/P­raha/KLUK-Adámek/Praha-Podolí/21.2
TP 8.5.2006 Radkou­n/1977/Tachov/KLUK-Tomášek/27.2.
TP 9.5.2006 Milli/1977/Vy­sočina/KLUK/Pel­hřimov/17.2.
TP 9.5.2006 Danka/1976/Pra­ha (výhledově Klatovy)/
TP 9.5.2006 Rasi­ka/1977/Praha - západ/KLUK
TP 9.5.2006 Dandul­ka/1975/Štěcho­vice/KLUK-Vojtíšek/
TP 10.5.2006 Kajik/1974/Plz­eň/KLUK-Péťa/
TP 11.5.2006 Zuza­nica/1978/Pra­ha/HOLČIČKA-Žanetka/
TP 11.5.2006 Sion­ki/1981/Ostra­va/KLUK/17.2.
TP 11.5.2006 Ceda/ /Brno/HOLČIČKA-Lenička
TP 12.6.2006 Janach/1978/Kar­lovy Vary/KLUK-Mireček/
TP 14.5.2006 Prcek/
TP 15.5.2006 Yor­ki/1980/Praha/HOL­ČIČKA-Emma/22.2.
TP 16.5.2006 Tehul­kaMisa/1982/Zlín­/Dominik - Lucinka/Baťova n. Zlín/28.2.
TP 20.5.2006 Char­li/1971/Trutnov/KLUK-František/28.2.
TP 20.5.2006 Tuli­panek/1976/Pra­ha4/
TP 21.5.2006 Monat­ka/1980/Praha/
TP 22.5.2006 jaE
TP 22.5.2006 Luc­ka2/1975/Praha/2× HOLČIČKA/
TP 25.5.2006 jama­ji/1972/Ostra­va/
TP 27.5.2006 Luci­a1604/1985/Li­berec/HOLČIČKA???/7­.3.
TP 27.5.2006/Kac­kakocka/1980/Pra­ha/
TP 27.5.2006 Ani­na/1977/Šumper­k/
TP 28.5.2006 Terez­kaBrno/1978/Br­no/HOLČIČKA/28­.2. utz + 3.3.
TP 29.5.2006 JanaW/1974/Zlín-Brusel/HOLČIČKA
TP 29.5.2006 Nikit­ka/1980/Zlín (Otrokovice)/KLUK - Matýsek/Baťova n. Zlín/7.3.
TP 31.5.2006 Evi­ka12/1978/Ostra­va/HOLČIČKA - Barunka/
TP 31.5.2006 Karinn /1984/Chrudim/
TP 1.6.2006 Marky­na/1979/USA-Hamilton/HOLČIČKA - Kačenka/9.3.
TP 2.6.2006 Nothin­gn/1980/Česká Lípa/KLUK
TP 4.6.2006 Rasha
TP 6.6.2006 There­sie/1977/Praha/PŘEK­VAPENÍ/Apolinář/27­.2.
TP 6.6.2006 Sandra/1977/Zlí­n/HOLČIČKA - Karla/Baťova n. Zlín/
TP 27.6.2006 Tuli­pan/1977/Tachov/
TP 28.6.2006 Men­dy/1978/Plzeň/ ??? Karolínkakarola

42 těhulek/ 12 holčiček/12 kluků/3 překvapení/1 dvojčátka/

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 15.02.06 20:30

Ahoj Míšo,

tak koukám, co je nás v seznamu! A hezky se nám to páruje - 12 holčiček i 12 chlapečků :-)
Můžeš prosím u mě dopsat jméno Matýsek? To aby to klukovi nebylo líto :-)

Jinak jsem bohužel nestihla zprávy, byla jsem na pracovní večeři. Koukal jste se někdo? Mluvili tam o tom jednorázovém příspěvku?

Milli

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 15.02.06 20:43

No vidíš, já úplně zapoměla. příště už tam bude:-)

já koukala a mluvili o tom. poznala jsem i holky z „Rodíme v září“ a jedna z nich je i z Č. Lípy. doufám, že to do té doby dají dohromady a vyplatí to i tady. zatím to u nás nevyplácejí, ale do května času dost. budou to muset dát každýmu protože změnit zákon tak rychle nestihnou.

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 15.02.06 20:46

Hodně nás sice je, ale příspívá tak těch 30 holek a z toho některé jen málokdy. takže těch pravidelně přispívajících je jen tak 15. některé se taky jen nechali napsat a už se neobjevili. až budu mít trošku času, tak to protřídím a nechám jen ty, které se aspoň občas ozvou.

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 15.02.06 21:31

Pro Nikitku: Dnes se nam Nikitka neozvala,tak doufejme,ze se dnes citi lepe.

Jinak dnes jsme meli tak prekrasne pocasi tady u nas v USA,ze jsem jela nakupovat,nakoupila jsem nejake saticky pro Kacenku,uplne vzdy jsem strasne nadsena,poslala jsem je do fotoalba tak se muzete na ne mrknout .

jinak vecer se musim mrknout na archiv zprav tv Nova ,jsem zvedava jak je to s tim prispevkem.Holciny poslete nejake foto abychom videli ,jak ty briska rostou :0)

Jste taky tak stastne ,ze jste tehotne? Ja hrozne i kdyz mam zdravotni problemy,strasne se na tu nasi princeznu tesime. tak pa tehulky

Marketa + Kacenka 25tt

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 16.02.06 07:26

IRUCHA A LUCKA S DVOJČÁTKY: MÁM PRO VÁS VZKAZ OD JARKY, JAK UŽ MOŽNÁ VÍTE VČERA PORODILA KRÁSNOU HOLČIČKU NIKOLKU-FOTO V GALÉRCE ÚNORNÁTEK A BREZNÁTEK. NESTAČILA PRÝ ODESLAT A VYBAVIT VAŠE BALÍČKY, TAK SE NEMÁTE ZLOBIT A VYDRŽET. MOŽNÁ TO DÁ DOHROMADY PO TELEFONU S PRODAVAČKOU ALE NEVÍ. JE PŘECI JEN PO CÍSAŘSKÉM ŘEZU A TAM TO BUDE VYŽADOVAT VĚTŠÍ HOSPITALIZACI NEŽ PŘI SPONTÁNNÍM PORODU.

Berun 38tt+3

 
lucia1604
Kecalka 419 příspěvků 16.02.06 08:14

Dobré ráno těhulky,
tak jsem koukala do galerky únorňátek a březňátek - tam jsou tak rozkošná miminka… a ty velikánský bříška, co holky měly před porodem… já si pořád připadám divně - příjde mi, že mi bříško vůbec neroste :(( ale třeba je to jenom můj pocit…
Včera jsem ty zprávy taky viděla a myslím, že teď jak na to upozornili tak udělají něco čím to zruší úplně všude… :(( samozřejmě, že by se mi líbilo, kdyby to vypláceli, ale kdo ví… aspoň, že budeme mít to vysoký porodný a potom tu rodičovskou…

lucia1604 + mimi26tt

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 16.02.06 08:41

Taky mě napadlo, že po tomhle to zruší úplně všude. Tady u nás to teď nevyplácí, ale mohli by po tomto začít. teď bude záležet ja kse rozhodne ministerstvo. buď jim řekne ať to vyplácejí a nebo jim to zatrhnou. to se teď nedá odhadnout. budeme muset prostě čekat. každopádně zákonem to nezruší, to by nestihli do května, kdy se nás to bude týkat, ale můžou vydat nějaké nařízení nebo výklad zákona ve kterém to zakážou. ikdyž já jsem si ho četla a podle mě je to tam celkem jasně napsané. myslím že je to tak 50 na 50.

Dneska máme slavnostní den, vstupujeme do 30tt. tak teď už můžu říct že to máme skutečně za pár a že ty 2,5 měsíce utečou jako voda. zvlášť jestli budu rodit dřív. no a taky do 4 týdnů nastupujeme na mateřskou. tak konečně nebudu muset hlídat hodiny a nechodit moc ven mimo vycházky, ikdyž je moc nedodržuju.

Tak já si jdu připravit nějakou dobroučkou snídani, mám co slavit:-) tak ať je to už od rána.

MíšaN+Tomášek 30tt****

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 16.02.06 08:42

Zkoušela jsem silné písmo, ale nějak se mi nepodařilo ho vypnout. chtěla jsem ho jen na nějakou část. tak budu muset ještě trénovat:-)

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 16.02.06 09:22

Ahoj Míšo,

gratulujeme ke 30tt! My už se taky blížíme a moc se těším. Mám teď dvě kamarádky těsně po 30tt a obě mají dost velké potíže, tak doufám, že obě vydrží alespoň do 34-36tt a porodí krásná zdravá miminka.

Tu reportáž jsem zkoukla v archivu a mám taky tak trochu dojem, že tím jsou ÚP spíš varovány a možná se i hromadně domluví nebo vyjde nějaká vyhláška o výkladu zákona a přestanou to vyplácet úplně. Ale každopádně já to zkusím, až mi ten nárok vznikne. Mám tu na ÚP bývalou spolužačku, tak se s ní zkusím nějak rozumně domluvit.

Včera jsem ještě večer na rychlo pekla bábovku, vezu jí ke tchýňce. Je nějaká nastydlá, ale pořádně, tak jí chceme zvednout náladu. Včera tu opět chumelilo a dneska pro změnu zase chumelí. To by mě zajímalo, kam ta všechna voda, až to začne tát, odteče. Bydlíte všichni na kopci, nebo se máme o někoho strachovat :-)

Milli + Matýsek 29tt

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 16.02.06 09:27

Tady taky včera šíleně nasněžilo, ale už to zase taje. teď o víkendu má být teplo,takže to tání není tak daleko. my naštěstí bydlíme v paneláku a ještě na kopci a dost daleko do nejbližší vody…takže tady nic nehrozí.

 
JanaW
Zasloužilá kecalka 522 příspěvků 16.02.06 10:04

Ahoj holky,
tak vidim, ze vsichni uspesne rosteme a kulatime se. Byla jsem minuly tyden v Cesku - naposledy pred porodem a ted uz jsem zpatky v Belgii. Pak prijedem az s prckem.
Skoda, ze jsme se nesesly vsechny ze Zlina, ale horsi pocasi jsme si fakt nemohly vybrat. Sla jsem ve snehu vylozene slepicima krokama,abych nespadla. S Misou jsme si dobre pokecaly, doufam, ze to jednou zopaknem i s drobeckama :-)

Tento tyden se mi teda pekne blbe spi. Neco me vzdycky vzbudi tak ve 3 rano a pak uz se jenom prevaluju a citim jak se prevaluje i mimi, takze me to nekdy tak probere ze uz nemuzu spat. Doufam, ze se to jeste spravi.
Jinak jak jste psaly o tom jak dlouho zustat doma, tak bych chtela tak rok, pokud to bude mozne. Na materskou pujdu az v kvetnu (vyberu si jen dovolenou - necele 3 tydny). Tady se muze nastoupit max 6 tydnu pred porodem, musi se nastoupit min 1 tyden pred porodem. No je to trochu jinak, ale to uz je jina story, samotna materska je 15 tydnu, pak navazuji vselijake mozne volna ktere se daji vybrat atd. Teda pokud mi bude samozrejme dobre. Jinak jdu jeste pristi tyden na pohovor do jine firmy, docela sranda v sestem mesici:-) tak doufam, ze jestli neuhajim ten rok materske tak aspon pul.

Jinak uz celkem mam nakoupene nejnutnejsi veci, jako obleceni, kocarek a plinky, chybi mi autosedacka a spousta drobnosti, ale na to je jeste cas. Teda aspon doufam :-)
S tim cvicenim - Mela bych chodit plavat kazde utery, mam na to permanentku, ale vzhledem k tomu, ze mam v posledni dobe pohybu vic nez dost, tak tam moc pravidelne nechodim. Navic tu permanentku na 10 lekci muzu vyuzit i na plavani s mimi. Vcera jsem se prihlasila na kurs do nemocnice - 6infolekci -muze i manzel o porodu,kojeni atd. Posledni mam 9.5., pritom tp 29.5. tak jsem se docela zdesila, kam az planuju:-) Jeste pujdem na prohlidku do nemocnice, porodni sal, pokoje atd. a taky tu davaji porodni baby 2 lekce vylozene fyzicke pripravy na porod - bez chlapu :-) - mam to 6 a 13.brezna, tak potom poreferuju co jsem se dozvedela.

MisaN - dalsi prohlidku mam 24.3. kdyz nepocitam ty dalsi 3 u zubare, ktere bohuzel musim absolvovat taky (byla jsem v pondeli a trhali mi nerv, mala sebou hazela, ale musela jsem to vydrzet, brrrrr.).

Nikitka - s doktorama je potiz, zkus na to nemyslet, hold je to necita, ted uz asi menit nebudes. Jeste ze sestricky jsou pristupnejsi. Menila jsem doktorku v lednu, a jsem (zatim) spokojena nebo resp. spokojenejsi nez u doktora ktery spis vypadal jak manazer nez doktor. Vysvetlila na co jsem se ptala, i kdyz tech otazek moc nebylo a navic byla trochu rezervovana, protoze to vsechno bylo v anglictine.

No, nejak jsem se rozepsala :-)

 
lucka2
Kecalka 109 příspěvků 16.02.06 10:40

Ahoj holky,
hlásím se po včerejší kontrole - všechno je v pořádku, holky zase pěkně vyrostly. Jedna váží přesně kilo a druhá 1,061 kg. Když si představím, že budou před porodem třikrát takové (aspoň doufám), tak se trošku děsím. Už teď jsem dost neohebná a mám problémy s těžištěm :-).
Jinak mě bohužel taky nemine ten příšernej cukrovkovej test - prý je to od loňského května povinné. Jdu na něj 1. března, ale zároveň mi udělají i druhé odběry v těhotenství a běžnou kontrolu, takže mi ty 2 hodiny snad rychle utečou.

MíšoN, prosím Tě, mohla bys mi do seznámku pro nový deníček dopsat termín kontroly 1.3.? Díky moc.

Jinak už zase nestíhám (co já na tý neschopence pořád dělám ?!!!), takže se loučím. Přeju všem dobré zdraví a nenachlaďte se venku, počasí je tak akorát na začátek pěkné chřípkové epidemie…
 Lucka

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 16.02.06 10:57

Ahoj holky,
taky už se nemůžete dočkat jara? V noci se mi zdálo, že je malá na světě. Moc si toho nepamatuju, jen jak jsem ji převlíkala a ona na mě tak krásně koukala. Před 14 dny jsem se stala tetou, ale neteřinku jsem zatím viděla jen na fotkách. Váží 2,72 kg a je tak maličká. Asi tušíte, že teď mi to čekání přijde o to horší. Zítra to mám 100 dní do porodu.

Jinak malá kope jako o život, mám pocit, že nikdy nespí. Snad jí to po porodu přejde. Jak často chodíte na UTZ? Já každý měsíc, takže se za 14 dní dozvím, kolik asi váží. Máte odvahu změřit si obvod pupíku? Právě jsem naměřila 90 cm (z původních asi 70 cm a to měřím jen 162 cm), čekala jsem to horší:-)

Jdu na chvíli zase pracovat. Tak se těším na vaše míry, pište, pište. Zase nakouknu po obědě.
Terezka + Anička 26 tt

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 16.02.06 11:24

Lucko a ostatní, kontroly si hned dopíšu. Holčičky ti pěkně rostou, to je fajn, zřejmě to nebudou žádní drobečci.

Terko, obvod pupíku bych tu snad ani psát neměla. mám 106 cm a to je o 38 víc než na začátku ,takže buď ještě v klidu.sice na fotkách vypadá bříško malé, ale není. nabývá pěkně. Myslím, že tvých 90 je supr rozměr.

Jinak tady zase strašně chumelí, nedá se ani vyjít ven a já si chtěla jít koupit nějakou dobrůtku.

Ještě jsem si vzpoměla že jsem chtěla reagovat naplínky ale zapoměla jsem na to. já mám pro začátek nakoupené Pampers 2-5 kg ( 2 balíky) a Babylove 2-5 kg(1balík)a mám i Pampers 3-6 kg( 3 balíky), ty jsem koupila výhodně na netu. Taky už mám pár plínek 4-9 kg,ale ty budeme potřebovat snad za dlouho. věšinou když vidím nějakou akci, tak nějaký balík koupím. ty malé ale prozatím už kupovat nebudu. počkám až jak bude Tomášek velký. Na nějaký čas nám to vystačí a pak uvidím které nám vyhovují. Docela jsem slyšela chválu na plínky z Lidlu. tak je pak taky vyzkouším a vybereme ty které nám sedí. Někdo nadává na ty a někdo zase na ty, tak je těžké si vybrat. Zřejmě si každá mamina musí vyzkoušet co jí a miminku sedí. V tomhle by nám mohli poradit zkušenější maminy, co používají a jak se jim které plínky či vlhčené ubrousky osvědčili.

Ju sledovat Olympiádu, dneska jsem si nařídila válecí den:-)

MíšaN+Tomášek 30tt

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 16.02.06 11:34

Ahoj holky,
můžu se ještě přidat k vám do květňátek?
Už nějakou dobu vás čtu, ale zatím nebyla příležitost a odhodlání vám napsat.

Danulik 27tt

 
JanaW
Zasloužilá kecalka 522 příspěvků 16.02.06 11:55

S tema plinkama to ma asi kazdy jinak. Jedna kamoska rikala, ze huggies jsou nejlepsi, druha ze pampers, protoze nic jineho nedrzelo. Mela drobecka 3,5kg a rikala ze ty nejmensi plinky 2-5kg pouzivali akorat v porodnici, pak presli na vetsi 3-6kg. Tak taky uvidim v poslednim utz kolik mimco vazi. Koupila jsem si vlozky do porodnice v lekarne, ale nejak nechapu v cem se lisi od tech normalni, vypadaji na prvni pohled uplne stejne, ze by jina napln?

 
lucia1604
Kecalka 419 příspěvků 16.02.06 12:15

Holky, vy už máte i plýnky…? A tolik? Já nemám ještě ani jednu :)) Ale už se taky chystám.. koupím alespoň ty pro nejmenší a pak uvidím, jestli nám ta značka bude vyhovovat…, ale ještě nevím jakou bych měla zvolit…
O Pamperskách jsem slyšela, že je moc dětí nesnáší (osypou se), někdo říká, že Huggies jsou nejlepší… potom zase někdo říká, že je to přesně naopak… asi se z toho zblázním…
koupím prostě první plenky, který uvidím a bude :))
Kdyby jich alespoň nebylo tolik značek a druhů… ach jo… doufám, že nám někdo poradí

lucia1604 + mimi 26tt

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 16.02.06 12:31

Kolega v práci říká, že se pampersky pokazily a že jsou dobré Tesco pleny, ale ty s barevným mimčem na obalu. Mám 2 balení newborn a 2 mini, zatím víc kupovat nebudu. Dívaly jste se na www.pampers.cz Mají docela pěkné stránky.
Některá z vás psala o vložkách do porodnice. Jestli o nich nebo o jednorázových kalhotkách máte nějaké info, dejte vědět. Docela tápu kolik, jaké, na jak dlouho.
Zatím Terezka

 
JanaW
Zasloužilá kecalka 522 příspěvků 16.02.06 12:36

Vložky do porodnice jsou k dostani v lekarne, kolik nevim, zalezi to na krvaceni, kolik tydnu, daji se vzdycky dokoupit. Prej jsou dobre i „sitovane kalhotky“ - taky k dostani v lekarne, stoji okolo 30Kc, ty vlozky taky. Kalhotky jsou „vzdusnejsi, vetrajici skoro transparentni :-)“ a jednorazove. Ze bych v tom videla nejake velke plus se rict neda, i ty vlozky se mi zdaji stejne jako ty „bezne“ na noc, tak mi to nekdo treba vysvetli. Porodni baby na kurzu ve Zline je doporucujou. Nevypada to, ze by delaly nekomu reklamu, tak nevim.

 
lucia1604
Kecalka 419 příspěvků 16.02.06 12:41

Pampersky mají krásné stránky, to je pravda… Taky by mě zajímaly ty vložky do porodnice. Jestli se dají koupit jen v lékárně nebo i jinde. A ty jednorázový síťovaný kalhotky taky… nedokážu si představit jak to vypadá, jestli je to vážně jemon taková síťka nebo co…?? Zatím jsem na internetu viděla jenom jak vypadá to balení…:)) No na další porod budu připravená a poučená lépe než teď… :)) doufám

lucia1604 + mimi 26tt

 
lucia1604
Kecalka 419 příspěvků 16.02.06 12:44

Taky jsem slyšela o poporodních tampónech. Nevíte o tom některá něco? Prý se můžou používat od 3.týdne po porodu…(asi)?? Ještě jsem je nikde neviděla…

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 16.02.06 13:58

Ahoj,

dlouho jsem se neozvala, ale mam doma do zitrka manzilka, takze stiham tak maximalne cist.

Plenky - to je osemetna vec. Opravdu kazdemu vyhovuji jine a vetsinou musite vyzkouset nekolik druhu nez narazite na ty, ktere nejlepe sednou vasim miminkum. Ja jsem byla napred spokojena s Fixies, ale mala po mesici dostala na tyhle pliny alergii…Ted pouzivame Babylove. Hlavne pozor na ty vahove kategorie. Pokud nekdo cekate ctyrkilove miminko, tak vam mozna do tech 2-5kg ani nevleze. Jsou hodne malinke. Mam dost vyhuble dite, ale vzdy jsme museli dost brzo prechazet na ty vetsi i kdyz treba ty kila jste ani nemela. A to plati u vsech znacek i u Pampers. Nezkousela jsem snad jen ty levnejsi Tesco, atd. Tam fakt nevim.

Me nejvic vyhovovaly porodnicke vlozky Hartman z lekarny. Nevim, jak bych to popsala. Proste nejvic vetraji i kdyz je potreba dost casto menit a nemaji ani kridylka. Na hojeni po porodu jsou asi opravdu nejlepsi. Po trech tydnech jsem uz presla na nocni vlozky,ktere jsem musela samozrejme mit i pres den. To zalezi na tom, jak dloho mate ocistky. U me po ctyrech tydnech skoncily a sedm tydnu po porodu jsem dokonce dostala MS i kdyz jsme jeste porad plne kojili. Poporodni tampony - to slysim poprve, ale me by moc prijemne asi nebyly. Bude te to tam dole bolet jeste nejakou chvili (teda pokud nebudes mit cisare) a jeste se stresovat tamponem…no, ja nevim…

Jeste napisu vecer…

Terik, Charlie a Zoe 29tt

 
kracenka
Stálice 74 příspěvků 16.02.06 14:15

Ahoj holky,
tak jsem se zas po dlouhé době dostala na net - odešla jsem k pololetí na rizikové těhotenství, tím jsem přišla i o to mizerné připojení v práci a doma internet zatím nemáme a asi hned tak mít nebudeme. Musím říct, že už jsem měla docela absťák :-)
Máme za sebou úspěšně test na cukrovku (nalačno fakt hnusné!) a taky „potěšující“ zprávu paní doktorky, že podle toho, jak mi roste „miminčí domeček“ (to je prosím její vlastní termín), tak to bude asi pořádný cvalík. No to se máme na co těšit.
6. března jdeme na ultrazvuk, tak se snad konečně dozvíme, jestli je to Pepíček nebo Bětuška. Manžel by totiž rád věděl, jestli má oprašovat i angličáky :-)
K těm vložkám do porodnice - kamarádka s čerstvou zkušeností doporučuje taky Hartmann z lékárny, přesně jak píše Charlie, důležité prý je, aby větraly a vše se dobře hojilo, proto prý nejsou vůbec vhodné ty běžné s křidýlky.
Kračenka 29tt

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 16.02.06 14:21

LUCKA a IRUCHA zase mám pro vás vzkaz od Jarky, i když jste obě dvě hodné a počkaly byste, znáte Jarku, je to nezmar i z porodnice řídí obchodní mafii:) Dneska budou vaše balíky na poště, je to zařízené.

Berun+Mišelínek 39tt

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 16.02.06 14:58

O vložkách jsem taky slyšela že nejlepší jsou hartman z lékárny. Jde prý hlavně o to aby dostatečně dýchali a abu nebyli tvrdé, protože spodek bolí hodně a každá narovnost dost bolí. Kamaráka říkala že byli nejpohodlnější.Jiné vložky prý mají ostré hrany a křídýlka prý vůbec ne. to prý bolí nejvíc. tak se tím budu řídit. nakoupím síťované kalhotky - protože jsou nejprodyšnější a vložky. myslím že po pár týdnech zvládneme přejít na ty noční s křidélkama. o tamponech jsem opravdu neslyšela a ani mi to nepřijde moc logické. vždyť je potřeba aby to dobře dýchalo a v tamponech se nejvíc drží bakterie, tak já bych tomu moc nevěřila a souhlasím s Terikem i v tom, že to musí bolet. Myslím, že ty vložky se dají pár týdnů vydržet.

Na Huggies jsem zatím chválu neslyšela, spíš holky nadávaly. ale je to opravdu jak kdo. koukala jsem na reakce i na netu a každá chválí něco jiného. Opravdu se asi nedá nic jiného než je vyzkoušet. Já hodně sázím na ty Pampersky, tak uvidíme. Přinejhorším se dají na netu prodat vždycky.

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 16.02.06 15:04

Danulik, až teď jsem si všimla tvého komentáře. samozřejmě se přidej, vůbec nevadí že my už povídáme dlouho. akorát vždycky dávej vložit nový komentář, aby to bylo až na konci. jinak si toho nikdo nevšimne.

tak vítej a napiš nám o sobě info, ať si tě můžu přidat do seznámku. a pak už jen povídej a povídej:-)

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 16.02.06 15:39

MisaN, díky za přijetí.
Jsem ze Zlína, rok narození 1978, termín porodu 19.5.
Od prosince jsem doma na nemocenské, protože jsem měla hodně stresové zaměstnání.

Danulik 27tt

 
JanaW
Zasloužilá kecalka 522 příspěvků 16.02.06 15:40

Hura, dalsi Zlinacka :-) Odkud? Ja puvodne Zalesna, tehulka Misa Podvesna atd… :-)

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 Další »