Květňátka a červňátka 2006: Miminko v porodnici - díl č. 14

Těhotenství

Sice si myslím že je ještě dost času, ale přáli jste si to, proto je dnešní deníček zaměřen na sestavení porodního plánu a vyšetřením které čekají naše miminka ještě na porodním sále.Vyšetření a hospitalizace na oddělení šestinedělí bude obsahem dalšího deníčku, který podle počtu příspěvků v příštích dnech vložím.

Co je porodní plán?
Porodní plán by měl do jisté míry zastoupit „tlumočníka" mezi rodící ženou a zdravotníky. Stává se, že maminky s postupem porodního procesu ztrácejí sílu vysvětlovat, co a jak by si přály.

Díky porodnímu plánu se o svých přáních, vztahujících se k porodnímu procesu, mohou dohodnout s porodní asistentkou již při příjmu.
Porodní plán pomáhá nastávající mamince uvědomit si, co ona sama považuje za důležité - utřídit si vlastní priority. Může také sloužit jako seznam nebo nápověda. Maminka si do něj může třeba napsat, jaké všechny úlevové pozice může zaujmout během první doby porodní, poznamenat si všechny přírodní prostředky tlumení bolesti apod. Porodní plán také podněcuje k získání většího množství informací, na jejichž základě maminky mohou učinit tzv. informovaný výběr ohledně jakéhokoli kroku, který se s nimi bude dít.
Kdo by měl porodní plán sestavit?
Porodní plán by měla sestavit nastávající maminka, v ideálním případě společně s partnerem (partnerkou), který ji bude doprovázet. Společně by si měli podrobně popovídat o jednotlivých fázích porodu. Dnes je již na trhu spousta knížek, které popisují jednotlivé etapy porodu jazykem, kterému mohou ženy dobře rozumět. Během porodu mohou nastat chvíle, kdy se bude nastávající maminka cítit slabá, bezmocná, bude mít chuť všeho nechat a bude ochotna kývnout na všechno, co jí jen trochu bude slibovat rychlé ukončení porodu. S odstupem času se pak často objeví pocit selhání. Pocit, že to vlastně chtěla jinak a kdyby ji byl někdo podržel…
Pokud by to bylo jen trochu možné, bylo by dobré, aby svůj porodní plán prodiskutovala nastávající maminka s porodní asistentkou. Ideálně s porodní asistentkou z porodního sálu, kde se chystá rodit. To ale není vždy z provozních důvodů možné, zvláště ve velkých porodnicích. V dnešní době už ale nebývá tak obtížné najít kurzy předporodní přípravy. Často je navštěvují oba partneři a tyto kurzy by měly poskytnout dostatek prostoru pro diskuzi o porodním plánu.
Co všechno by měl zahrnovat?
Je to vlastně seznam toho, co by si maminky přály v optimálním případě, z čeho jsou ochotny slevit, bude-li vše v pořádku a jak by se rády zachovaly v případě komplikací (volba typu anestezie při císařském řezu) nebo ve chvíli, kdy by vše nešlo podle jejich vlastního porodního plánu. Měl by zahrnovat otázky, a později také odpovědi, které povedou k volbě porodnice. Porodní plán může mít formu eseje nebo být upraven do tabulky nebo být souhrnem nejdůležitějších bodů a sepsán heslovitě. Měl by zahrnovat úvahu o místě porodu (v případě České republiky jde většinou o úvahu, do které porodnice jít. Jen některé maminky zvažují mezi dvěma možnostmi: porodem v nemocnici a porodem doma), úvahu o možném partnerovi, dobu odjezdu do porodnice v různých případech, seznam úlevových nebo do dané doby pohodlných pozic, seznam přirozených metod tlumení bolesti, preferované chování v první i druhé době porodní, úkony nebo postupy, které porodnice rutinně provádějí a maminky by se jim raději vyhnuly, bude-li vše v pořádku (včetně medikace), úvahu o preferovaném kontaktu s miminkem (ihned po porodu), úvahu o zásazích, které bývají na oddělení šestinedělí prováděny v souvislosti s péčí o novorozence, typ „ubytování" na šestinedělí atd.
Porodní plán si ale může připravit i žena, u které je značný předpoklad, že do běhu porodu bude třeba zasáhnout - např. žena s cukrovkou. I taková nastávající maminka má do značné míry možnost výběru porodnice, výběru chování v první době porodní, výběru pozice při porodu a podobně. Jiným příkladem může být maminka, která očekává narození děťátka koncem pánevním, tedy zadečkem napřed. Ani ona není odsouzena zaujmout roli pasivní figurky, se kterou bude manipulováno. I taková maminka má možnost využít blaho, které přináší teplá lázeň a volný pohyb během první doby porodní. I děťátko, které se narodilo zadečkem napřed, je většinou úplně zdravé a není třeba jej tedy od matky odnášet.

Miminko v porodnici

Hlavička už kouká ven, poslední zatlačení… a miminko se třepe v rukou lékaře či porodní asistentky, kteří vám ho položí na bříško, případně vloží do náruče. Nelekejte se, čerstvě narozené miminko není ten čisťounký růžovoučký uzlíček, jaký často bývá ukazován na fotkách. Je normální, když zpočátku vypadá nafialověle, má mírně zdeformovanou hlavu, že je pokryté slizkým mázek či že po něm stéká krev. V některých porodnicích vám miminko podají před tím, než je přestřižená pupeční šňůra, v jiných ihned po jejím přestřižení a… stále ještě existují takové, kde se tak neděje vůbec :o( Proto je dobré se předem informovat, jaká je praxe v porodnici, kterou jste si k svému porodu vybrala vy.
Položení miminka na bříško matky není samoúčelné. Jednak je tu hledisko psychologické - časný kontakt povzbuzuje maminku i její dítě, aby se vzájemně seznámili. Novorozenec se musí vyrovnat s jiným prostředím, než na jaké byl doteď zvyklý - a právě vlastní maminka mu může všechno ulehčit. Má dobře vyvinutý hmat a dotyk kůže je mu příjemný (prý :o) ). Má také dobře vyvinutý čich a vůně matky ho uklidňuje. Slyší a má se za to, že dokáže rozeznat hlas své matky, proto na něj mluvte uklidňujícím tónem. Se zrakem je to už horší, vidí asi na dvacet centimetrů, ale pokud ho máte v náručí, tak i to stačí, aby si vás mohl prohlédnout. Navíc se po porodu na dětech začínají usazovat bakterie, takže je výhodnější, když je v kontaktu s kůží vlastní matky a přebírá její bakterie, než kdyby se na něj nalepily bakterie nemocniční.
Pupeční šňůra se může přestřihnout ihned po narození (po prvním nádechu) dítěte, nicméně pokud neexistují žádné problémy ze strany matky ani miminka (např. rozdílný RH faktor), je možné s tím vyčkat, než pupečník dotepe (cca 2-4 minuty). Pokud si přejete vyčkat (mimochodem tento postup je doporučen Světovou zdravotnickou organizací), je dobré se na tomto postupu domluvit již před porodem - v mnoha porodnicích se totiž ženě v samém závěru druhé nebo na počátku třetí doby porodní aplikuje oxytocin a poté při porodu placenty lékař vyvíjí jemný tah za pupeční šňůru spojený s protitlakem druhé ruky vzhůru na dělohu. Obojí napomáhá rychlejšímu odchodu placenty, ovšem zároveň je nutné pupečník přerušit ihned po porodu dítěte.
CO JE TO PUPEČNÍ ŠŇŮRA ?
Pupečník je zhruba půl metru dlouhý provazec z cév, které propojují cévy placenty s cévami plodu a v průběhu těhotenství tak zajišťují přívod živin k miminku a odvod odpadních látek od něj. Po porodu již ztrácí svůj význam, odstřižený pahýl postupně uschne a odpadne. Neobsahuje nervy, takže přestřižení není bolestivé.
JAK SE PUPEČNÍK PŘESTŘIHNE?
Směrem k dítěti se pevně převáže nebo zasvorkuje, směrem k placentě se zasvorkuje a v místě mezi oběma body se přestřihne. V některých porodnicích se tohoto úkolu mohou zhostit tatínkové - pokud by si to váš manžel přál, nebojte se na tuto možnost zeptat! V této době je také možné zasvorkování od placenty povolit a nabrat do zkumavek krev na různá vyšetření - například měl-li plod během porodu problémy s kyslíkem, je možné z vyšetření zjistit složení krevních plynů, při RH imunizaci se zjišťuje krevní skupina dítěte nebo máte-li zájem darovat pupečníkovou krev, provádí se odběr krve k transplantaci…

Když už jste se s miminkem trošku pomazlila, následuje tzv. první ošetření novorozence. To se provádí buď na vyhřívaném novorozeneckém lůžku a vy během porodu placenty či kontroly porodních cest a ošetření případného poranění můžete sledovat, co se s vaším děťátkem děje, nebo se miminko odnáší na speciální box - pak na něj sice nevidíte, ale má-li váš manžel zájem, může se ošetření zúčastnit. A to dokonce nejenom jako divák, ale i aktivně!

CO JE TO PRVNÍ OŠETŘENÍ NOVOROZENCE A PROČ SE PROVÁDÍ?
1. Otření miminka sterilní nahřátou plenou.
2. Zajištění průchodnosti dýchacích cest - je-li potřeba (tedy ne rutinně) se tenkou hadičkou šetrně odsaje nosohltan.
(Pokud jste dostala miminko na bříško, tak tyto dva kroky se provedou ještě dokud je miminko u vás.)
3. Ošetření pupečního pahýlu - zbytek pupečníku se podváže cca 2 cm od úponu, dezinfikuje a sterilně kryje. Předchází se tím případné infekci.
4. Měření a vážení - novorozeně se váží nahé, většinou na digitální váze. Délka se měří v „korýtku“, do kterého se miminko položí a pro přesný výsledek se mu natáhnou nožičky. Právě pro to natahování se v některých porodnicích od měření po porodu upustilo a děťátko se měří až při propuštění (případně až u svého obvodního pediatra).
5. Měření tělesné teploty v zadečku.
6. Označení dítěte - se děje různě podle zvyklostí oddělení. Většinou se na stehno miminka Gentianovou violetí (fialová, hůře omyvatelná, vodička) napíše jeho příjmení, někdy se na hrudníčku označí číslem, navíc dostane miminko i maminka náramek se stejným číslem…

7. Aplikace Kanavitu - vitamín K se podává v injekční formě jako prevence krvácení. Aplikuje se do stehna, někdy se podává i druhá dávka před propuštěním z nemocnice. Kanavit se poté užívá dlouhodobě ve formě kapiček. Doporučené dávkování je 1 kapka týdně do 1 měsíce a dále 1 kapka měsíčně do 1/2 roku.
8. Kredeizace - obě očička miminka se vykapou Opthtalmo-Septonexem, což působí jako prevence hnisavého zánětu spojivek. Nákaza by se mohla do očí zanést při průchodu porodními cestami.
A na závěr ošetření se dá miminku plena (často se napoprvé dává plena hadrová, i když se jinak používají pleny papírové - to proto, že v hadrové pleně je lépe vidět, zda se již miminko poprvé vyčůralo), oblékne se, zabalí do vyhřáté peřinky a už se z něj můžete těšit u sebe v náručí :o) Celé ošetření může trvat asi tak deset minut.
Současně s tím vším se ještě hodnotí tzv. APGAR SCORE - v první, páté a desáté minutě se sleduje puls, dech, svalové napětí, reakce na podráždění a zabarvení kůže miminka. Za každý ze sledovaných faktorů dítě dostává 0-2 body, přičemž čím víc jich dostane, tím líp. V ideálním případě hned v první minutě dosáhne 8-10 bodů, naopak získá-li méně jak 4 body, ocitá se vážném ohrožení života a musí být zahájena patřičná léčba (resuscitace). Je-li bodově mezi těmito hodnotami, často bývá nutné mu nějak pomoci - třeba krátkodobým podáváním kyslíku. Ne vždy nízký počet bodů musí znamenat, že miminko trpělo nedostatkem kyslíku - může být pouze utlumeno léky, které matka během porodu dostala. V páté minutě by měl být zdravotní stav vylepšen a v desáté už většina dětí dosahuje normální hodnoty. Pokud i v této době přetrvávají problémy, které vedou k nízkému bodovému ohodnocení, je miminko ohroženo poškozením mozku z nedostatku kyslíku a je potřeba ho v prvním roce života odborně sledovat a v případě potíží zahájit léčbu (např. rehabilitaci).
Tímto bychom měli za sebou zhruba první čtvrthodinku života miminka a můžeme přistoupit k příjemnějším záležitostem - ještě na sále si své miminko poprvé přiložíte k prsu. Teoreticky je to možné ještě před prvním ošetřením, většinou se tak děje až po něm. Porodní asistentka nebo dětská sestra vám pomůže miminko přiložit. I když v tuto chvíli ještě nemáte mléko, je to prospěšné - jednak sání bradavky děťátko uklidňuje, jednak se vám spouští oxytocin, hormon, který napomáhá zavinování dělohy a zmenšuje poporodní krvácení.
Pokud jste rodila v malé nemocnici „domáckého“ typu a jste už ošetřena, je možné, že první kojení zvládnete už na svém pokoji ve své posteli, kam vás bude chodit porodní asistentka kontrolovat. Častější případ však je, že zůstáváte dvě hodiny pod dohledem asistentek na porodním sále, a teprve potom jste přemístěna na oddělení šestinedělí. A jak je to tou dobou s miminkem? Záleží na zvyklostech porodnice. Někde vám miminko nechají celou dobu a vy si ho odvážíte na oddělení, kde ho také máte stále u sebe. Jinde jsou zvyklí ze sálu miminko po nějaké době odnést „na prohřátí“ a vrátit vám ho až po vašem příchodu na oddělení nebo dokonce až za několik hodin poté (abyste si mohla „odpočinout“). U zdravého donošeného dítě to není nutné, a pokud byste ráda měla miminko u sebe, nebojte se ozvat. Ne každá čerstvá maminka si totiž dokáže bez miminka odpočinout, často i sebevíc unavená rodička neusne a neusne a jenom myslí na jediné: co asi tam někde o samotě dělá její brouček…
Na porodním sále se o vaše miminko postará dle zvyklostí oddělení buď porodní asistentka, která s vámi rodila, nebo dětská sestra, která v závěru porodu přijde na sál. Někdy bývá u porodu též pediatr, ale to spíš v případě, že ne všechno je úplně ideální (např. předčasný porod nebo naopak přenášení, zjištěná vrozená vada miminka, vícečetné těhotenství či abnormální polohy plodu, při podání tlumivých látek matce atd.).

TP/Přezdívka/Rok narození/Bydliš­tě/Pohlaví - Jméno/Porodni­ce/Příští kontrola

34tt=========­====================
TP 1.5.2006 Boube­lici/1971/Mla­dá Boleslav/PŘEKVAPENÍ
TP 1.5.2006 Dzanul/1976/Brn­o/HOLČIČKA - Kačenka/
TP 1.5.2006 Sonka/1980/Zruč/
TP 3.5.2006 Kracen­ka/1972/Praha/6­.3./HOLČIČKA - Bětuška/
TP 4.5.2006 MíšaN/1981/Čes­ká Lípa/KLUK-Tomášek/Česká Lípa/24.3.

33tt=========­====================
TP 5.5.2006 Terik/1983/Zlí­n/HOLČIČKA - Zoe/Baťova n. Zlín/17.3.+31.3.
TP 5.5.2006 Gigi/1975/Pra­ha/
TP 6.5.2005 Anka/1979/Pra­ha/PŘEKVAPENÍ
TP 7.5.2006 Milli/1977/Vy­sočina/KLUK - Matýsek/Pelhři­mov/27.3.+28.3­. MD
TP 7.5.2006 Irucha/1977/P­raha/KLUK-Adámek/Praha-Podolí/21.3.+4.4.
TP 8.5.2006 Radkou­n/1977/Tachov/KLUK-Tomášek/27.3.+MD
TP 9.5.2006 Rasi­ka/1977/Praha - západ/KLUK
TP 9.5.2006 Dandul­ka/1975/Štěcho­vice/KLUK-Vojtíšek/
TP 10.5.2006 Kajik/1974/Plz­eň/KLUK-Péťa/
TP 11.5.2006 Zuza­nica/1978/Pra­ha/HOLČIČKA-Žanetka/
TP 11.5.2006 Sion­ki/1981/Ostra­va/KLUK - Jakub/24.3.+28­.3. MD
TP 11.5.2006 Ceda/ /Brno/HOLČIČKA-Lenička =============­==========32tt==========­===================
TP 15.5.2006 Yor­ki/1980/Praha/HOL­ČIČKA-Emma/20.3. MD+30.3.
TP 16.5.2006 Tehul­kaMisa/1982/Zlín­/HOLČIČKA - Lucinka/Baťova n. Zlín/28.3.+3.4.

31tt=========­====================
TP 19.5.2006 Danu­lik/1978/Zlín/KLUK - Tomášek?/ 29.3.
TP 20.5.2006 Char­li/1971/Trutnov/KLUK-František/4.4.
TP 20.5.2006 Tuli­panek/1976/Pra­ha4/
TP 21.5.2006 Monat­ka/1980/Praha/
TP 22.5.2006 Luc­ka2/1975/Praha/2× HOLČIČKA/23.3.
TP 22.5.2006 Ibu/ 24.3.
TP 25.5.2006 jama­ji/1972/Ostra­va/

30tt=========­====================
TP 27.5.2006 Luci­a1604/1985/Li­berec/HOLČIČKA???/20­.3.velký utz+4.4.+3.4. MD
TP 27.5.2006/Kac­kakocka/1980/Pra­ha
TP 28.5.2006/Gabik/1975/Pra­ha/KLUK/
TP 28.5.2006 Terez­kaBrno/1978/Br­no/HOLČIČKA/16­.3.utz+17.3.
TP 29.5.2006 JanaW/1974/Zlín-Brusel/HOLČIČ­KA/24.3.
TP 29.5.2006 Nikit­ka/1980/Zlín (Otrokovice)/KLUK - Matýsek/Baťova n. Zlín/28.3.+utz
TP 31.5.2006 Evi­ka12/1978/Ostra­va/HOLČIČKA - Barunka/
TP 1.6.2006 Marky­na/1979/USA-Hamilton/HOLČIČKA - Kačenka/23.3.

29tt=========­====================
TP 2.6.2006 Nothin­gn/1980/Česká Lípa/KLUK
TP 6.6.2006 There­sie/1977/Praha/PŘEK­VAPENÍ/Apolinář/
TP 6.6.2006 Sandra/1977/Zlí­n/HOLČIČKA - Karla/Baťova n. Zlín/

28tt=========­=====================
TP 12.6.2006 Janach/1978/Ta­chov/PŘEKVAPE­NÍ/

27tt

26tt=========­====================
TP 25.6.2006 ReNi/1975/Hra­dec Králové/KLUK - Jakub/

25tt=========­====================
TP 27.6.2006 Tuli­pan/1977/Tachov/15­.3.
TP 28.6.2006 Men­dy/1978/Plzeň/3­.4.

Bříšková hitparáda:

MisaN - 34tt.........­.........113 cm/ 8 kg
Lucka2 - 31tt.........­......110 cm/ 8,5 kg
Irucha - 33tt.........­........110 cm/ 7 kg
Rasika - 33tt.........­......110 cm/ 15 kg
Ibu - 31tt.........­.............110 cm/10 kg
Radkoun -33tt.........­......110 cm/ 15 kg
Nikitka - 30tt.........­......105 cm/ 9 kg
Sandra - 29tt.........­.......104 cm/ 6 kg
Terik - 33tt.........­.........104 cm/ 14 kg
Mili - 33tt.........­...........104 cm/ 13 kg
JanaW - 30tt.........­.......104 cm/ 10 kg
Janach - 28tt.........­.......103 cm/ 8 kg
Danulik - 31tt.........­.......102 cm/ 10 kg
Sionki - 33tt.........­........101 cm/ 12 kg
Yorki - 32tt.........­.........100 cm/ 7 kg
TěhulkaMisa - 32tt.........­.100 cm/ 8 kg
Markyna - 29tt.........­.....100 cm/ 11 kg
Charli - 31tt.........­............99 cm/ 13 kg
Dzanul - 34tt.........­..........99 cm/ 10 kg
Anka - 33tt.........­...........98 cm/ 5 kg
Zuzanica - 33tt.........­.......97 cm/ 7 kg
Evika12 -30tt .............­....95 cm/ 10,5 kg
ReNi - 25tt.........­...........94 cm/ 4,5 kg
Lucia1604 - 30tt.........­.....91 cm/ 9 kg
TerezkaBrno - 30tt.........­...90 cm/ 7 kg
Theresie - 29tt.........­.......90 cm/ 9,5 kg
Mendy - 25tt.........­.............­......../5 kg

MíšaN+Tomášek 34tt

čerpáno z www.rodina.cz

Hodnotilo 0 lidí. Score 0.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 4 Další »
 Váš příspěvek
 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 16.03.06 13:34

Jéé, jsem první!

Jdu číst …

Danulik

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 16.03.06 13:47

MíšoN - krásný deníček, opět skvěle zpracovaný.

Dávám ti jedničku s hvězdičkou!

Danulik

 
ibu
Zasloužilá kecalka 627 příspěvků 16.03.06 13:59

Také jdu číst…
Dala jsem nějaké fotky do galerky Květňátka a červňátka 2006, tak kdyžtak jukněte. Ibu

 
ibu
Zasloužilá kecalka 627 příspěvků 16.03.06 14:55

Míšo N super deníček

 
JanaW
Zasloužilá kecalka 522 příspěvků 16.03.06 15:20

Mooc hezke cteni :-) Pochvala s hvezdickou. Jenom abysme na ty doktory nebyly moc chytre, nekdy mam pocit, ze se jim nelibi, kdyz neco vime.
Holky, mala tak skyta v noci, ze me to vzbudi a nemuzu spat… taky podle toho rano vypadam…

 
ibu
Zasloužilá kecalka 627 příspěvků 16.03.06 15:36

Mně zas dopoledne tak tvrdlo břicho a tak hezky mi to vystřelovalo dolu do břicha, že jsem myslela, že už se něco děje. Naštěstí nic. Tak se mějte těhulky a opatrujte se.

 
lucka2
Kecalka 109 příspěvků 16.03.06 15:39

Ahoj holky,

tak jsem dopoledne pročetla komentáře ve starém deníčku, ale s odpovědí počkala na nový - a vyplatilo se, už je tady. MíšoN, díky moc za nový deníček, zase užitečné informace. Dáváš si na tom záležet, to je vidět :-).

Já už jsem opět psychicky naprosto výborně naladěná, trošku se doma sice nudím, ale kdybych chtěla, tak práce mám až nad hlavu, spíš si užívám nicnedělání. Konečně začalo trošku tát, tak snad brzo ten sníh bude pryč a dostanu se ven. Jak jsem viděla, tak zdaleka nejsem jediná, kdo se během těhotenství natáh na sněhu, tak si nepřipadám jako úplně nezodpovědná matka, holky, díky moc za podporu.

Co se týče toho CS score, tak mně to paní doktorka nepočítá a nevyplňuje do průkazky, tak se tím aspoň nemusím trápit. V úterý říkala, že to je dobré, tak to tak beru. Uklidnily jste mě, že vám bříška tvrdnou taky, asi už si na to budeme muset zvykat jako na naprosto normální věc, když už se nám ty porody blíží. A co se týče těch pohybů miminek, jak píšete, že vám mimísci řádí v břiše, tak já mám v tomhle možná výhodu,že holky nemají až tak moc kam se hýbat, takže se omezují na kopání, trkání a boulení, ale nikdy mě to moc nebolelo. Sice to cítím, ale v noci mě to nebudí, tak mám asi zatím štěstí (ne že by mě nebudily bolesti zad, močového měchýře apod., už to s tím spánkem taky není nic moc…).
Danulíku, ty na sebe dávej obzvlášť pozor, doufám, že Ti bude brzo dobře.

Taška do porodnice - nám v Podolí řekli, že máme mít malou, tak jsem se snažila, nemám typickou cestovní tašku, ale takovouo úzkou vyšší. Mám v ní stejně jako Ibu spíše věci na to rizikové oddělení, kam prý mě v tom 36. týdnu automaticky šoupnou, jestli tak dlouho holky vydrží. Zabalila jsem tam i ty vložky, Bepanthen apod. Dneska jsem ale přišla ještě na několik věcí, které jsem nezabalila, tak nakonec nevím, jestli ta taška bude kapacitně stačit. Na mimísky nám tatínek 2. den přinese balík plen a odsávačku, nic jiného mě pro ně nenapadlo, prý v tom Podolí všechno mají. Potom ještě nachystám zvlášť tašku s oblečením na cestu z porodnice a rychlozavinkama, aby ji manžel mohl jenom popadnout a přijet pro nás. Nemám to ale zatím vyprané, takže to zabalit nemůžu. To plánuju na příští týden.

Přes víkend taky máme bojový program - musíme konečně rozlousknout ta jména. Paní doktorka mě v úterý zaúkolovala a prohlásila, že na příští kontrole, tj. ve čtvrtek za týden, je chce už slyšet :-).

MíšoN, díky za ten odkaz na rodinu, článek jsem četla, jsou tam zase nové věci o tom kojení dvojčat, pokaždé se dozvím něco nového a to si myslím, že nejsem bůhvíjak teoreticky na kojení připravená :-).

Milli, fotky z Kuby jsou super, hned bych tam jela, musím si nechat zajít chuť, ale až bude holkám příští léto kolem roku a něco, tak zkusím tatínka přemluvit, abychom někam letecky jeli.

Markyno, recept na knedlíky jsem vyzkoušela, jsou skvělé (dala jsem asi trošku míň mouky, ale úplně přesně jsem neměřila ani to mlíko atd.) Manžel je k večeři nechtěl, tak jsem měla i dnes k obědu a ještě mi zbylo na zítra :-). Trošku jsem se nad sebou zamyslela, když jsem v těhu průkazce dnes objevila rady pro maminky, kde bylo napsáno „Omezte moučná jídla“. Ale co, když na to mám chuť…

Snad jsem reagovala na všechno, co jsem chtěla. Jdu předstírat nějakou aktivitu (mám hromadu prádla, tak asi zvítězí žehlení, které opravdu nenávidím, ale manželovi docházejí košile…).
Mějte se fajn a dávejte pozor na sebe i mimísky.
 Lucka

 
kracenka
Stálice 74 příspěvků 16.03.06 15:50

Míšo, díky za další bezva tahák. Aspoň se člověk něco dozví, moje doktorka s informacemi šetří jak s drahým kovem. Zrovna v pondělí jsem byla na kontrole, začaly mi mimo jiné děsně otýkat kotníky, tak její rada (krom omezení solení) byla, ať si občas přes den lehnu na bok… Nemáte někdo nějakou lepší radu? Jinak jsem musela zas cedit spoustu krve, ani nevím na co na všechno - paní doktorka nás tam má zkrátka moc, tak má asi pocit, že už to všechno vysvětlovala… Příští kontrolu mám 27. března., tak jsem zvědavá, jestli se aspoň dozvím, na co to všechno bylo.
Ještě se chci zeptat, jaké máte zkušenosti s bederním pásem. Moje břicho už má obří rozměry (však taky uvnitř skrývá pěkného obříka) a při chůzi mě v něm občas různě pobolívá, a o bolestech v zádech radši ani nemluvím. Pomohl by ten pás?
Mějte se krásně
Kračenka

 
Yorki
Kecalka 116 příspěvků 16.03.06 15:55

Ahoj všechny,

Míšo..taky děkuju za čtení.. jsi jednička *

Já jsem si byla dnes ráno zaplavat a naložit do perličky a cítim se skvěle i když trochu unavená… Zítra jsem poslední den oficiálně v práci, tak jsem z toho taková rozpačitá… všechno bude tak jiné.. já vím, že mě Emma zabaví, ale do té doby si asi na to nic nedělání a odpočinek budu muset zvykat… Do práce bude spíš jen přizpívat… no tak uvidíme… ale jsem z toho nějak vedle…

Mějte se krásně a přeju krásný večer.

Míša a Emma

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 16.03.06 16:02

Ahoj Tehulinky:

MisoN: pekny denicek - pochvala,jak jsme si cetla miminko v porodnici,tak az jsem skoro bulila,hrozne se na malou tesime.

Milli:Krasny fotecky,nejde mi tam vlozit komentar,jeste si mela vlozit foto tveho briska nyni.S tema kilama,si nelam hlavu,zase na tech 60kg vratis,ja doufam,ze se take vratim na svych 64kg,pevne v to verim a budu delat vse pro to,prece se nevratim domu jako bacik:0)

Lucka2: jsme rada,ze ti ty knedliky vysly,asi jsi velmi zkusena kucharka,protoze to testo ma byt ridsi,a to jsem ti zapomela napsat,ale jak vidim zkusena mamina :0)

Kracenka: Vim o cem mluvis bolesti se zadama,ja ten pas jsem si koupila,ale uz je mi lip,ale stejne ho nenosim,me to nedelalo dobre na brisko,nevim,porad jsme byla jakoby nervozni a sedet v nem jsem nemohla,ale urcite by ti pomohl,ale ja se v nem necitila dobre.Zkus si ho v obchode a uvidis.Dnes me obzvlast take boli zada,nevim proc.

Tehulinky,vcera jsem mela nejaky spatny den,byla jsem hodne podrazdena,bez nalady,a taky k veceru ksem dostala strasnou chut na strudle,no bylo to strasny neco takovyho jsem jeste nezazila,ale bylo uz pozde,tak je mozna udelam dnes.Mate taky takove navaly chutove? Ja jsem byla hrozna.A mala ,tak ta mi davala vcera zabrat,strasne ale strasne kopala,az me bolel cely levy bok od jejich nozicek,no proste bylo ne4co nam obema,ale mala byla hrozna,ted je trochu klidnejsi ale porad hodne kope.
A tak jsem si rikala,ze neco mi je ,ze to neni mozny,i pritel rikal,ze to je des,a potom jsme shlidly zpravy TVNova,a tam rikaly o Uplnku,tak to bylo tim ,ze mala a ja jsme byli takove bylo to uplnkem.
Taky na Vas to nejak pusobilo?

Zatim pa Markyna+Kacenka29tt

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 16.03.06 16:48

Holky, díky za chválu.

Kracenko, na otoky toho moc poradit nejde. jen si dávej nohy nahoru a vydrž do porodu, to to ustane. je to v podstatě neřešitelné.

Bolesti zad mám taky děsné. bolí mě prakticky poád, v sedě i vleže. vždycky při změně polohy to trošku na pár minut přestane a pak je to ale stejné. koupila jsem si balon, tak zkusím sedět na něm.uvidím nakolik to pomůže, přinejhorším to uvolňuje pánev, aby mohl malý lépe ven a pomáhá to i s porodními bolestmi, tak ho snad využiju.

Spaní v noci je u mě taky děsné. jsme několikrát za noc vzhůru a vždycky usnu třeba i za hodinu. takže z noci tak 3 hodinky nespím. ani to není způsobení tím, že jdu na WC. to jdu tak jednou, dneska jsem nebyla vůbec, ale malý má nejvíc energie a boulí se. večer tak hodinku apak ještě párkrát v noci. kolikrát mám slabounké poslíčky…začíná se opravdu blížit konec a tělo mi to dává jasně znát.

Lucko, nemáš mi za co děkovat. narazila jsme na ten článek a myslela jsem že ikdyby jen pro zajímavost, je dobré si přečíst co nejvíc rad. já si to s dvojčaty nedokážu představit. přepadají mě obavy, jestli zvládnu jedno mimčo, jaká budu máma, natož se dvěmi. moc ti držím palce ať to zvládnete.

Mili, ty fotky jsou fakt super, hned bych jela. zvlášť po tak dlouhé zimě. My už jsme ale dohodnutí, že příští léto už někam k moři vyrazíme. pojedem spíš na podzim, aby nebylo pro malého takové teplo, ale pojedeme. vždycky to pro nás byl relax a hlavně přítel si v Čechách neodpočine. pořád mu volají z práce a kolikrát už musel dovču přerušit a vrátit se. jednou jsem se narychlo kvůli práci vraceli i z Chorvatska. Takže u nás dovča s odpočinkem jen hodně daleko a nejlépe letadlem…:-)Letos ale budem jen na chalupě.

Jinak mě už zase čeká chystání na osalvu. Zítra odjíždíme dopoledne na chalupu, abysme ji vytopili a v sobotu se to bude sjíždět. nejdřív přijedou naši na oběda odpoledne hromada kamarádů a ty se zdrží až do neděle. přítel si kvůli tomu vzal zítra i v pondělí dovču - prý na zotavenou. takže dneska zase balím a chystám věci.

Jo a povyrostlo mi zase bříško. už je to ale v hitparádě. Vždycky měsíc nic a pak najednou 3-4 cm. už se chystám vyzkoušet jarníbundy, jestli budu chodit nahá nebo oblečená. dneska jsem zkusila už jarní botky a šlo se mi fajnově. sníh tu sice ještě je, ale jen trávě nebo postraně silnice. chodníky jsou dobré a dneska svítilo celý den sluníčko a teplotka se vyšplhala až na 15stupňů, tak to byla krása. už aby to jaro opravdu přišlo.

Yorki, neboj, nudit se nebudeš. já si to taky myslela a nevím kam dřív. nic moc nestíhám, všechno odkládám…

Určitě jsem ještě něco chtěla, ale už nevím co tak půjdu něco dělat. mrknu ještě večer jestli tu něco nepřibude.Kdybych to už nezvlála,tak se ozvu vpondělí nebo až v úterý, uvidím jak se vrátíme. tak kdyžtak hezký víkend a buďte opatrné.

MíšaN+Tomášek 34tt

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 16.03.06 17:08

Holky, mám vás všechny pozdravovat od Leňulky. daří se jimdobře, psychicky už je v pohodě a fyzicky začíná být taky, tak se brzy začnou pokoušet o další mimčo.

Kracenko, ještě jsem chtěla k těm odběrům. Mě nabírali 3 zkumavky a je to další screening - krevní obraz, protilátky a ještě něco. Je to rutina, dělá se to v každém těhu, ikdyž máš Rh faktor pozitivní dvakrát. na začátku a takhle koncem. takže nic vážného, jen běžná kontrola krve.

 
Tulipan123
Kecalka 307 příspěvků 16.03.06 17:38

Ahojky holky,
MíšoN - moc hezký deníček. Já jsem tady nebyla snad 100 let, ale hned za 14 dní to napravím a budu chodit pravidelně, protože už budu doma a budu na to mít čas. Šíleně se těším.
Takže promiňte, že nebudu reagovat na žádný komentáře.
Jinak přidávám do vaší super hitparády
Tulipan - 26tt bříško 86 cm a přibrala jsem 7 kg, čekáme holčičku a bude se jmenovat Terezka.
Zatím je všechno v pořádku i test na cukrovku, toho jsem se docela bála, protože jí máme v rodině, ale dopadlo to nakonec dobře.
Už se těším až budu nakupovat věci pro mimi, zatím mám jen pár hadříků a tím to haslo, takže to musím všechno dohnat.
Mějte se krásně papa Lenča

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 16.03.06 18:19

Ahoj těhulky,

předně velikánský dík Míše za super deníček, který se zrovna trefil do aktuálného tématu, kerým se zabývám.

Zrovna dneska jsme s jedním manžovým kolegou probírali porod jeho ženy - asi před 2 týdny a tak mi z jeho vyprávění přišlo, že v porodnici byli sice fajn, ale buď nějak byli skoupí na informace, nebo předpokládají, že už to všechno známe. Lepší se předzásobit znalostma, alespoň nás pak nic nepřekvapí.

Kračenka - ta rada tvé doktorky je fakt dobrá! To přece napadne každého, že nejlepší na otékající nohy je držet je nahoře :-) Pokud vím, tak na otoky dost pomáhají obklady z tvarohu - na kapesník nebo utěrku namatlat tvaroh, takový ten polotuhý (ani strouhací, ani ve vaničce, ale ten v kostce balený jako máslo) a ovázat. Tvaroh by měl otok dost stahnout. Tchán to používá teď po operaci kotníku a celkem mu to pomáhá. A ještě taky jsou dobré octové obklady, ale to děsně smrdí.

Markyna - dneska večer nebo zítra se pokusím přimět manžela, aby mě vyblejsknul i s ksichtíkem, snad přijede domů v rozumnou dobu.

Dneska mě šíleně nakrkla „paní uklízečka“ u manžela v práci. Je to hrozná drbna, je už v důchodu a chodí si tam přivydělat. Jako příklad - koupila jsem si asi před rokem nové kalhoty (ultranízké bokovky) a přišla v nich k němu do práce. Ona: jé, vy máte nový kalhoty, že jo? Já: vy mi sledujete garderóbu? Ona: Hm, ty jsou pěkný, to byly asi drahý. A to vám koupil manžel? Já: ne. Ona: Tak to vy sama? Já: Hm. Ona: no, ono mi do toho asi nic není, co? Ale to byste si neměla kupovat nový oblečení, když si chcete pořídit miminko. To vám pak určitě naroste zadek a už je nebudete moct nosit.
Tohle se odehrálo loni.
A dneska: Ona: jé, vy ještě oblečete ty kalhoty z loňska? No, zadek vám narostl pořádně, to se teda divím, že se do nich ještě vejdete. To já jsem přibrala 18 kilo a už mi to zůstalo. Já: Hm, když se těhotná přejídá, tak se to nějak musí projevit. Ona: No z toho si nic nedělejte, sice budete tlustá, ale budete mít hezký zdravý miminko.
To je baba jak ze špatnýho románu. Celé to říká takovým sladoučkým hláskem a nic jí neurazí ani se jí nedotkne. Ta mi teda hnula žlučí.

Milli + asi horolezec Matýsek, protože jestli tam vevnitř nemá cepín, tak nechápu, čím to do mě rejpe

 
Irucha
Závislačka 3025 příspěvků 16.03.06 18:23

Ahojda holky!
Míšo, to je teda délka:) Jsem doma na neschopence, takže mi to ukrátilo dlouhou chvíli, super.
Chtěla jsem přidat přírůstek do bříškové hitparády, ale normálně mám furt stejně… asi mi to zase vyskočí zničehonic.

Nepamatujete si náhodou v kterém deníčku jsme probírali výbavičku do porodnice a na šestinedělí? Jde mi hlavně o tu drogerii a lékárnu, takové ty klasické věci už mám… ale byly tam navíc nějaké kapičky do očiček, gel z dubové kůry a tak, už si to moc nepamatuju. Kdybyste některá měla uložený odkaz, dejte mi ho sem, prosím. Díky.

My se máme fajn, vlastně pořád stejně, už je mi to fakt dlouhý. Včera jsem si chovala Adámka Květulky od nás z Květníčku a bylo to úžasný. Strašně strašně strašně moc se těším na toho našeho! Dneska jsem mu začla prát oblečky, jen ta miminkovská vůně tu jaksi není… V čem jste praly? Já v Persilu sensitiv a žádná hezká vůně se z toho neline…

Tak už jen příští týden v práci a šmitec… jupííííííí!

Pa, Irucha a Adámek 33tt.

 
Irucha
Závislačka 3025 příspěvků 16.03.06 18:25

Milli, tak tu paní bych asi musela poslat někam… mě takovejma kecama zásobuje vlastní babička, ještě nějak nepochopila, že moje nevraživý ksichty jako reakce by si měla nějak vyložit a držet s prominutím hubu. Ona je fakt tak strašná, jen ji vidím, už mám pupínky.

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 16.03.06 18:36

Ahoj tehulky,

tak mam konecne chvilicku pro sebe a pro emimino.

Porodni plan - u Charlie jsem ho nemela a ani ted se na nej nechystam. Ve Zline jsou celkem pri porodu vstricni. Radili mi jakym zpusobem ditko primet k vylodeni, takze opet spoleham na personal. Na zbytek snad dohledne manzel a sestrenka (pracovala kdysi na sestinedeli jako detska sestra). Minule mi strasne pomohla a celou dobu potom davala na meho drobecka pozor.

Po porodu ve Zline - matka zustava jeste 2 hodiny na porodnim sale. Mimi musi projit temi vysetrenimi, co uz jsou napsane v denicku. Na pokoji je potom miminko s maminkou, jen prvni noc vetsinou miminko byva na sesterne a nosi ho jen na kojeni. Je to, aby si maminka odpocinula, ale ja tehdy nemohla usnout. Byla jsem plna novych pocitu a radosti.

Spani v noci - ted jsem mela tri noci, kdy jsem se porad prevalovala a chodila na zachod. Dnes v noci jsem se po dlouhe dobe pekne vyspala a Charlie vstavala az v pul osme. No, proste nadhera…

Obleceni pred a po porodu (Milli to nakousla)- muzu te uklidnit. U me nastal opacny problem. Na zacatku tehu a pred tehu jsem vazila 55kg a ctyri mesice po porodu jsem mela jen 52kg (az do dalsiho tehu). Musela jsem tedy castecne zmenit satnik, ale protoze ze me vsechno padalo!!! Nedrzela jsem zadne diety ani jsem necvicila, takze se snad brzo dostanu na svoji vahu i po Zoe. Jsem pripravena, ze si budu muset poridit neco noveho, ale to z duvodu zcela jinych.

Dnes jsem kupodivu zvladla vsechny odbery (kvuli te krivce na cukrovku) v pohode sama. Venku bylo celkem teplo, takze jsme s Charlie vyrazili na prochazku na postu a koupit nejake detske jidlo. Docela fajn den. Ani Charlie moc nezlobila.
Zitra to bude narocnejsi. Musim s ni jit rano do laboratore odevzdat vzorky krve, potom na diabetologii a odpoledne stravim na gynekologii. Mam slibene KTG, tak tam budu asi delsi dobu. Na to pulhodinove lezeni a nicnedelani pri poslechu srdicka Zoe se fakt tesim.

No, pro dnesek to bude asi opravdu vsechno. Jo, jeste jsem zapomnel podekovat Mise za denicek.

Terik, Charlie 15,5m a Zoe 33tt

 
Irucha
Závislačka 3025 příspěvků 16.03.06 18:56

Ještě jsem si vzpomněla, že mám aktuální fotku v domovském deníčku Květníčku.. .v galerce pod Skoro-snažilky 2005.

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 977 příspěvků 16.03.06 19:38

Ahoj

MíšoN, super deníček, přesně tohle téma jsem potřebovala. Celé dopoledne jsem nakukovala no a teď jsem se sem dostala až teď…ale už jsem si ho pečlivě přečetla. Moc díky
TAky dík za ten typ na Labael na masáž hráze - bohužel jsem dnes prošla půlku města a ani v jedné lékárně nebyl. Tak nevím, jak to nakonec dopadne. Za tu Weledu se mi nechce dávat tolik peněz.
Ale většinou mi radili taky měsíčkový olej - máte s tím někdo zkušenost? Prý se s tím může masírovat hráz, i ošetřovat poporodní poranění (nástřih). Mě ještě říkala sestra, že si koupila mast z dubové kůry a že se jí to pak pěkně zahojilo. No, ale v obchodě zase říkali, že mast ani gel není moc příjemná, že by se to mělo určitě ošetřovat tekutým olejíčkem. Budete si něco na poporodní poranění kupovat?

S tím včerejším úplňkem - náš mimísek moc neřádil, ale je fakt, že se za úplňku a taky za bouřky rodí nejvíce dětí, tak bychom se měly na květen a červen mrknout, kdy že ten úplněk bude, že? :-))
Já byla teď 2 dny jakási divná - dost mě bolelo bříško a tímpádem jsem se bála, jestli se něco neděje. A taky mě hrozně štve to noční převalování - ráno si vůbec nepřipadám odpočinutá. Teda obdivuju vás holky, které ještě zvládáte chodit do práce.

Jinak včera mi sestra (2 děti) řekla ještě pár informací, o kterých jsem neměla ani páru, tak píšu:

  • pokud bude vaše dítě chodit do školky, je dobré tam podat přihlášku už po porodu, že prý jsou školky přeplněné, hlavně teda ty dobré. No, tak to by mě vůbec nenapadlo, ale asi to udělám, protože v každé školce je rozdílný přístup (znám maminy se špatnou zkušeností).
  • a taky jsem se jí ptala na pichání naušnic holčičkám. Tady v porodnici se to dělá na požádání v den, kdy odcházíte s malou domů. Ale věřím, že to je pro tak malé dítě dost nepříjemné, navíc jsem taky v Sama doma slyšela, kolik je tam akupresurních bodů a různých drah, které ovlivňují zdraví…no a tak jsem se rozhodla, že malé (teda jestli to nakonec nebude kluk) nechám pichnout ouška až od pediatra, nejlepší je to tak ve třech měsících…dítě z toho ještě nemá rozum, ale už je přece jen v našem světě aklimatizované a kdyby z toho byl nějaký zánět, tak to bude asi taky líp snášet.
    Tak to jsem vám jen chtěla napsat, mějte se pěkně, pohlaďte bříška a dobrou noc

Míša+Lucinka 32tt

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 16.03.06 20:50

tehulkaMisa - taky jsem zjistovala skolky, protoze u nas je to celkem aktualni u Charlie. Myslim, ze brzke prihlaseni ti taky nepomuze, protoze maji prednost deti od 4 let. Ty mladsi, i kdyby ses pretrhla maji smulu. U nas to stejne nakonec vypada, ze ten rok, kdy by holky mely byt ve skolce budeme na 90% v Londyne. Tam je pry situace podobna, tak jsem zvedava jak dopadneme.

Pichani ousek - jsem asi hrozna, ale nechali jsme v porodnici a opet to tak udelame. Stresujici to pro Charlie nebylo, protoze ani neplakala. Ja mam naopak strach to nechavat na pozdeji, protoze potom si do toho bude porad sahat a nezahoji se to. U novorozenatek se to hoji lepe. Ale na tohle tema tady uz bylo strasne moc diskuzi.

Terik a holky

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 16.03.06 21:29

Ahoj těhulky,

v práci vrcholí fofr před odchodem, tak si vaše příspěvky vždycky aspoň vytisknu a vezmu domů.
MíšaN: skvělý deníček, nechápu jak to zvládáš, takže máš můj dík i obdiv :-).

Dnes jsem byla na UZT, Anička váží 1500 g a už je dva týdny hlavičkou dolů. Do porodu má být jednou tak velká, to břicho si ani neumím představit. Zítra jdu do poradny a děsím se váhy. Pak vám napíšu aktuální míry do bříškové hitparády.
Tašku do porodnice ještě nechystám, budete si brát i přezůvky do sprchy? Přijdou mi trochu zbytečný.

Někdo si tu stěžoval na křeče do lýtka, mám je pravidelně tak po 14 dnech, vždycky v noci a bolí to ještě pár dnů. Takže má rada: rychle masírovat - jakoby třít a papat magnézko. Pokud se ti to bude opakovat, jsou dobré stahovací punčochy.

Tak zítra
Terezka + Anička 30 tt

 
Nikitka
Kecalka 459 příspěvků 16.03.06 22:35

Ahojky spolutěhulinky :-)

teď posledních pár dnů jsem skoro ani nestačila číst, co jste tady všechny napsaly, ale dneska jsem to už konečně přelouskala a mám čas i odepisovat :-)

Ibu: vítám tě mezi náma :-)

JanaW: Křeč do lýtka mě chytla zrovna dneska ráno - vlastně do obou lýtek zároveň, což bylo ještě horší :-/ … Chtěla jsem se ráno po probuzení tak slastně protáhnout a jak jsem propla špičky, tak už už jsem cítila, že to byl velice hloupý nápad, protože pak jsem taky asi těch 15 sekund trnula „ať to už konečně povolí“ - dělat s tím nešlo vůbec nic - ani masírovat, protože mě fakt chytly obě nohy současně a byla jsem ráda že to vydýchám :-)
Psala jsi ještě v nějakém příspěvku ohledně „chytrosti na doktory“ - mě dneska pobavila naše PA na kurzu, když říkala, že zrovna dneska telefonovala s mým doktorem a on jí řekl, že maminky, které chodí k ní do kurzu jsou prý spokojené, ale že je celkem „nadměrně informuje“ = což opravdu odpovídá tomu jeho přístupu, který už jsem tady 2× popisovala = že by byl asi nejraději, kdyby maminky toho věděly co nejmíň a on by byl „Bůh“, co všechno ví a nejraději kdyby maminkám ani nemusel nic vysvětlovat - jen by ho poslouchaly na slovo = což je takový předpotopní přístup jako z komunismu a já jsem po návštěvách kurzů rozhodnutá se mu bránit zuby nehty :-) a vyžadovat vysvětlení a informace :-)

Milli: Pobavila jsi mě tím, že Matýsek má v Tvém bříšku cepín - tak nějak jsem si to představila, jak by to tam asi muselo vypadat :-))))
A co se týče té „Baby Jagy“, která Tě dneska tak vytáčela, tak na tyhle typy lidí, co kecají do včeho po čem je jim naprosté houby ! - tak na ty já mám fakt příšernou averzi. Bohužel v mém případě se to hodně často týká mé máti, protože často si připadá nejchytřejší a myslí, že má právo dirigovat a doporučovat všem ve svém okolí, co mají udělat líp, takže velice často když se s ní potkám, tak se dozvím, jak mám na tváři z makeupu šmouhy (i když si myslím, že to absolutně není pravda) nebo že už ty vlasy mám děsné a měla bych se jít ostříhat - všechno myšleno ne v „dobrém“ a s úsměvem, ale s „dirigentským povelem v očích“, že ona to určitě ví nejlíp … takže jsem se naučila takové lidi ignorovat, protože oni jiní nebudou a já se kvůli nim nehodlám neustále vytáčet = nervové buňky máme jen jedny a nehodlám si je ničit kvůli tomu, že někdo si nevidí do huby a poučuje ostatní - zvlášť když sám by jakoukoliv podobnou kritiku na svou osobu od někoho jiného neskousl a příšerně by se nafoukl …
Takže jestli ji náhodou potkáš, tak si buď její řeči můžeš pustit jedním uchem tam a druhým ven a nebo si na ni připrav něco podobného jako odplatu = třeba jí můžeš říct s úsměvem na rtech „no Vám ale dneska ten smeták sluší, máte ho nový?“ :-))) - to jí určitě moc nepolichotí :-))))

TehulkaMisa: O tom píchání uší holčičkám jsem se dneska taky zrovna bavili na kurzu, protože naše PA to provádí při kontrolách miminek doma a říkala, že má zkušenosti s tím, že v domácím prostředí se to pak lépe hojí než v tom nemocničním …

MíšaN: Moc hezký deníček - musela jsem se usmát, když jsem zjistila o čem bude, protože jsem se před 2 hodinkama vrátila z kurzu a spoustu věcí, co jsou v tomhle deníčku jsme tam dneska probírali, takže mi to přišlo známé a opravdu pravdivé podle toho, co jsem od PA slyšela :-) Taky mě napadlo, že i z předcházejících kurzů mám pár informací, které bych tady přihodila k dobru a tak jestli to dám nějak do kupy, tak to co nejdřív napíšu a podle toho, kolik toho bude bych taky s Tvou pomocí utvořila deníček :-)

Jinak mě teď v posledním týdnu začalo pálit místo pod prsy - jakoby ve svalu a hlavně když sedím … Ne že by mi tak prsa naléhaly na vzdouvající se bříško, ale prostě nevím čím to může být. Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti a nenapadá Vás, jak proti tomu bojovat ?
Ptala jsem se PA - ta mi řekla, že mám asi citlivější pokožku, ale chtěla bych s tím něco dělat, tak kdybyste věděly nějakou radu, tak prosím sem s ní :-)

Jo a ještě jsem si říkala, že i já přihodím receptík na moji bábovku, kterou mě naučila kámoška a já ji ještě postupem času vylepšovala a všem moc chutná :-)

Ingredience:
20 dkg mletého cukru + 1 vanilkový a 1 skořicový cukr
25 dkg polohrub. mouky
4 vajíčka
3/4 hořč. skleničky oleje

  • II- mléka
    kypřící prášek do pečiva
    kakao,hrozinky naložené do rumu,citronová kůra, popř. oříšky nebo kousky čokolády

Našlehat žloutky do pěny + vešlehat všechen cukr + přišlehat olej.
Mouku prosít s práškem do pečiva a vmíchat nastrouhanou citronovou kůru a tuto mouku pak střídavě s mlékem přidávat po trochách do žloutků (vešlehat)
Mezitím ušlehat sníh z bílků a ten pak už vmíchat vařečkou (nešlehat) do těsta +
vmíchat další ingredience (hrozinky, kousky čokolády nebo oříšky - co kdo chce a má rád - já dávám většinou jen rozinky)
Do olejem vymazané a KOKOSEM vysypané formy nalít něco málo přes půl těsta + do zbytku těsta přimíchat trochu kakaa (od oka), aby bábovka byla mramorová a dolít toto těsto do formy.
Péct v troubě dokud bábovka nenaskočí a vyzkoušet špejlí, jestli těsto není řídké a nelepí.

Možná to vypadá složitě, ale není - já už to dělám skoro po paměti - chtěla jsem to napsat jen co nejsrozumitelněji :-)
(A pokud nejste někdo zvyklí na to vysypávání kokosem, tak můžu jen vřele doporučit = jednak bábovka nebude na povrchu moučná, což jsem nikdy neměla ráda a navíc ten kokos udělá krásně křupavou a voňavou kůrčičku :-)
Tak pro ty, kdo budou zkoušet, tak DOBROU CHUŤ a dejte vědět, jak jste dopadly :-)))

Mějte se zatím krásně

Kačka + Matýsek 29+3 tt

 
Nikitka
Kecalka 459 příspěvků 16.03.06 22:36

Vidím, že můj komentář byl dlouhý, tak pokud byste se dopracovaly až na konec, tak je tam RECEPT NA MOJI BÁBOVKU :-))))
Tak kdyžtak mrkněte do zbytku komentáře :-)

Kačka

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 17.03.06 00:15

Ahoj tehulinky:

Milli: tak s tou uklizeckou jsi me pobavila,ja to bych si ji pekne vychutnala,a uz by mi priste nic takoveho nerekla.Ale musis se obrnet.Me to pripada smesny :0) jejzis to je baba a jeste uklizecka ze?

Nikitka: ty jsi se nam teda rozepsala :0)

Dnes jsem mela pekny den,pekla jsem strudle,jsou perfektni,a byla jsem na bazene a vubec mela jsem pekny den,az na to jak Kacenka kope.

Holky taky Vas to tak boli?Nejsem zadna fnukna,ale Kacenka ma nozky natazeny do meho leveho boku,a pekne si je protahuje a me to celkem dost boli,uz mam pocit,ze tam mam modriny,protoze me kope porad do jednoho mista.Pusinka moje.

Tehulinky: chtela jsem se Vas zeptat,zjistila jsem ze uz mi vytika mlezivo-kolostrum mam pocit ,ze se tomu tak rika ze?
Zjistila jsem to dnes ,protoze mam na podprsence flicky tak jak od mlika.Nosite do toho ty vlozecky,ted si nemuzu vzpomenout jak se tomu rika,to je des.No proste mi to vypadlo totalne z hlavy,jak se to rekne cesky.Tak se omlouvam:0)
A popripade jake ? jestli praci nebo jednorazovky .Diky moc holky.Doufam,ze nepusobim naivne..

Markyna+ Kacenka 29tt

 
ibu
Zasloužilá kecalka 627 příspěvků 17.03.06 09:02

Dobré ráno těhulky,

k těm křečím do lítek, také už mi začínají, stačí se ráno protáhnout. V minulém těhu jsem s tím také měla problémy. Ale že bych spala v elastických punčochách, to si představit neumím.

Včera jsem nám udělala k večeři smaženou brokolici, byla fakt moc dobrá.

Markyno já měla nakoupené jednorázové vložečky do podprsenky, ani nevím jakou značku a nosila jsem ty. Ale asi záleží na tom jaké ti budou vyhovovat.

Ibu, Kubík + mimi 31tt

 
Yorki
Kecalka 116 příspěvků 17.03.06 09:13

Ahoj holky,

přeju dobré ráno, dnes naposledy v práci a jsem z toho fakt špatná..... ale jde jen o zvyk…

Jinak co se týká té jagy baby, tak jí zkus odzbrojit svou sebejistotou. Řekni jí něco ve smyslu, že se nadváhy ani velkého zadku ty rozhodně nebojíš vzhledem k tvé aktivitě a že za jejich doby to bylo něco jiného…stále v zástěřě u plotny. jen tak s úsměvem a nevinně… garantuju ti že baba vylítne. pak jen takové …tak se mějte a hodně zdraví....... mluv na ní schovívavě jak na nemocného člověka.. garantuju úsoěch.

Já se takhle snažím reagovat a zatím to funguje… hlavně na ty baby vševědoucí co strkají všude nos.

Tak můj doktor změnil ordinaci, tak dneska si jdu nechat vystavit mateřskou už do nového, tak jsem zvědavá..

Držte mi palce

Míša a Emma

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 17.03.06 11:02

Ahoj těhulky,

díky za rady na babiznzu :-) Už se těším, až jí potkám a něco zase kvákne. Mám sice hodně respektu vůči starším lidem, ale zrovna u ní nebude takový problém to překonat.

Markyna - Matýsek mě někdy rejpe tak hrozně, když se protahuje, že to fakt regulérně bolí, ale manža mi to nechce věřit. Ony jsou ty loktíky a kolínka dost ostrý a když zapluje hlavičkou pod žebra a nohama se šprajcne dole o měchýř nebo pánev, tak to fakt musím rozdýchávat. Aha, my o vlku a on se zase dere ven :-)

Irucha - to je celkem sranda, slyšet to ještě od vlastní babičky. Já to občas zaslechnu od manžovy babičky, ale v opačném podání. Ta mě pořád hubuje, že jsem „mizerná“ = hubená a že bych za těhotenství měla přibrat alespoň 20-25 kg, jinak to bude chudák dítě, hrozně podvyživené. Jedna její vlastní vnučka měla +9 kg a druhá +22, ale u nich je v pohodě cokoliv. Ještě že si můžeme vybrat, s kým se budeme stýkat víc a s kým míň.

Tehulkamisa - měsíček je obecně známý jako moc dobrý na hojení. Moje mamka ho pěstuje doma na zahrádce a dělá si sama měsíčkovou mastičku. Já jí budu určitě užívat, pokud dojde k nástřihu nebo natržení nebo i k císaři. Trochu bych se maximálně bála heřmánku, protože ten hojí jizvy na povrchu moc rychle, takže se někdy nestačí zhojit pořádně uvnitř. Ale ten měsíček by podle mě měl jen prospět.
Jinak úplněk by měl být 13.4., 13.5., 11.6. a 11.7. Tak jsem zvědavá, jestli nás to nějak postíhne :-)

Terik - to by se mi taky líbilo, dostat se brzo na před těhu váhu nebo i níž. No snad to bude v pohodě, když budu kojit a chodit na procházky. V červnu mám jít hned na svatbu, tak to už snad něco malinko bude dole, abych si nemusela kupovat hned nový kostýmek. Jak se těšíš na stěhování do Londýna? Já tam byla jen jednou a hned bych se tam vrátila. Hlavně ty jejich muzea mi učarovaly. A taky celkem výhodné nákupy oblečení.

Co budete vařit dneska k večeři? Mě nějak honí mlsná, asi udělám kuřecí prsíčka se sýrovou omáčkou, ale dám jen 12%-ní smetanu, aby to nebylo tak tučné.

Bříšková hitparáda - v pase pořád 104 cm, ale na váze už 14 kg.

Milli + Matýsek

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 17.03.06 11:06

Nikitka - to místo se jmenovalo Varadero. Je to v podstatě kromě Havany jediné místo, kam tě na Kubě cestovka oficiálně jako turistu může ubytovat. Ještě je tu možnost ubytování na privátě, ale to je v podstatě nezákonné, takže je trochu složité ho sehnat. Mimo to se při příletu imigrační úředníci ptají, kde budeš bydlet a namátkově si do těch hotelů hned volají a prověřují to. Takže pokud bys jela na vlastní pěst, je dobré si na prvních a posledních pár dnů rezervovat hotel a mezi tím se za třetinovou cenu ubytovat na privátě. Ale ten privát většinou znamená, že budeš spát v ložnici majitele a on bude spát v kuchyni nebo podobně.

Milli

 
JanaW
Zasloužilá kecalka 522 příspěvků 17.03.06 13:27

Holky teda to je komentaru :-) Pisu jeste pred vikendem protoze se sem dostanu asi az v pondeli.

MisoN: jak se vlastne projevuji ty prvni poslicci- je to neco jako ta skytavka ze citis tepani na stejne miste, nebo za sebou rychle tvrdne brisko? Jeste mas vic nez mesic cas, tak zadne poslicky :-)

O te poporodni vaze - teda shazovani kil, jsem akorat slysela ze to neni moc zdrave prirozene hned shazovat vsechno, kvuli kojeni a vubec psychice. Myslim, ze je na tom hodne pravdy. Ale taky zalezi na tom kolik se pribere.

K tem krecim v lytkach - koupila jsem si takovy polstar, ne ten obvykly valecek ale misto valecku je to trojuhelnikovy tvar, proste podlouhly trojuhelnik (IKEA) a musim rict, ze od te doby s tim polstarem spim, teda usinam, pak ho stejne nekdy skopnu, ale je to strasne prirozena poloha a strasne dobre se s tim citim. I u TV by se to hodilo. Znate ten pocit, kdyz si konecne lehnete a podlozite nohy. Takze doporucuju. A magnezko asi taky zabralo. Citim mravenceni, ale bolest to neni.

Jinak konecne ze se otepluje, ale zjistuju ze nebudu mit v teple v cem chodit, ma cenu kupovat neco na dva mesice - no asi jo, udelam si radost :-)

Zatim se mejte hezky a hezky josefkovy vikend.

 
JanaW
Zasloužilá kecalka 522 příspěvků 17.03.06 13:29

Nikitko, fakt by me zajimal ten blbec, kdo jako doktor tvrdi, ze neni dobre moc vedet… To je hnup.

Jo a ta prihoda s uklizeckou je taky dobra, babu je nutno zchladit, pripadne si vem priste o dve cisla vetsi vystrih :-) at ma zas co komentovat…

 
Sionki
Kecalka 107 příspěvků 17.03.06 14:32

Ahoj,

MisaN - opet ti patri veeelikanska gratulace k bezvadnemu denicku, ten se celkem hodi. Ja jsem sice u prvniho ditka porodni plan nemela a mit ho nebudu ani ted. Presne jsem vedela co chci a co ne a s PA jsem si bezvadne rozumnela, navic si me PA pamatuje z porodu a i ted z predporodnich kurzu,kde chodim cvicit a plavat. Spis to mam v hlave.

Nausnice - my jsme nechali pichnout nausnicky Terince ve 3 mesicich a zvladla to bezvadne a hojilo se to krasne. To ze se daji pichnout ouska uz v porodnici to jsem bohuzel nevedela :o( Ale stejnak se doporucuje pockat do tech 3 mesicu po ockovani tetanu.

Otoky nohou a predejiti krecim - tak temi nastesti zatim netrpim, ale v kurzu nam doporucily, at si lehnem na zada, jednu nohu pokrcime a druhou natahnem a krouzime v kotniku a pak nohy vymenime. To opakovat nekolikrat behem dne a opravdu jak to cvicim, tak krasne citim jak se mi ty nohy odkrvi a je to uleva, tak to treba zkuste a pomuze to. No hlavne zadne dlouhe stani a jak jen to je mozne mit nohy nahore.

Uz ani nevim na co jsem chtela reagovat, tak to pak priste.

Holky u nas jeste dneska dopoledne snezilo, to je fakt des, my se toho jara snad nedockame :o( Uz aby tu bylo, to clovek chytne hned lepsi naladu. Ja se jdu jeste nachvilku natahnout nez se mi Terca vzbudi, protoze pak jdem tatkovi naproti a v tom snehu si fakt maknu, kdyz prvni pulku cesty mam do kopce :o( Ale je treba se provetrat a Terce to jen prospeje.

Mejte se krasne a hlavne na sebe davejte pozor a zadne pady :o) pa pa

Lenka, Terinka (20 mes.) a Kubicek 33tt

 
lucka2
Kecalka 109 příspěvků 17.03.06 15:22

Ahoj holky,
tady je toho od včerejška tolik nového, že si už zase nepamatuju, co kdo psal. No, zkusím to…

MíšoN, Leňulku ode mě taky pozdravuj, jsem moc ráda, že je v pořádku a nevzdala to.

Yorki, já myslím, že se té mateřské nemusíš bát, já co jsem doma, tak taky nevím co dřív. Ono se toho najde, výbavička, návštěvy, nákupy, kurzy, cvičení, prostě nestíhám…

Milli, s uklízečkou zameť. Je to máňa. Ale pobavilo mě to a holky radily dobře, já takovou fantazii fakt nemám.

Někdo psal o tom podpůrném pásu - já ho mám asi od 4. měsíce, i když normálně prý se kupuje až od 6. měsíce, nicméně já ho nosila hodně právě dřív a teď už se mi zdá, že mám břicho moc velké a dole na břiše mi to stažení nedělá dobře, takže momentálně ho spíše nenosím. Záda a třísla sice bolí, ale asi už jsem si i zvykla.

Tak a už jsem v háji, nic si nepamatuju :-)
Takže jenom - krásný víkend všem.
 Lucka

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 17.03.06 15:58

Ahoj holčiny,
tak se hlásím po dnešní poradně. Všechno je jak má, jen ta váha mě děsí. Takže do bříškové hitparády hlásím: 30tt, 94 cm / 10 kg.
Milli: to musela být neskutečná dovolená, ráda okouknu ještě nějaké fotečky.
Co se týče chytráků, už mě párkrát nějaká ženská vykládala, jak ona v 6 měsíci lyžovala, nebo jiná jak v 8 měsíci stavěla dům a tahala těžký topení a tak. Jako bych byla nějaká kňukna. To jsou ty budovatelské ženy. Porodit a hned jít dřít. Nemusím přece každýmu vykládat, že chodím do rizikové poradny a ještě pořád pracuju. Fakt mě ty kecy rozčilují.
Ještě pořád mě v MHD nepouští sednou, co vás?
Jo, vy co máte děti, jezdíte někdy vlakem? Jde s kočárem vůbec do vlaku nastoupit?
Zatím se opatrujte
Terezka

 
ibu
Zasloužilá kecalka 627 příspěvků 17.03.06 17:08

Ahoj těhulky,

tak u nás sněží a sněží asi za chvilku zapadneme, to jaro ne a ne přijít. Ráda bych s Kubíkem šla ven, ale docela se bojím abych sebou nešvihla. On je jak torpédo a představa, že na tomhle povrchu za ním budu běhat není moc vábná.

JanoW první poslíčci se projevují, tvrdnutím břicha a jakoby menstruační bolestí. Většinou se opakují v delších intervalech víckrát za sebou. Čím víc se blíží porod, intervaly se skracují a doba prodlužuje. Bolest může vystřelovat i do pánve a zad. Poslíčci se můžou začít objevovat už během osmého měsíce. U každé ženy je tato doba jiná a je také rozdíl mezi prvorodičkou a druhorodičkou.
Já je v prvním těhu například začínala pociťovat v cca 35tt. V druhém těhu pociťuju slabé poslíčky již nyní.

Ibu, Kuba + mimi 31tt

 
ibu
Zasloužilá kecalka 627 příspěvků 17.03.06 17:14

Orava: zkracují, nevím jak se to opravuje v textu

 
Nikitka
Kecalka 459 příspěvků 17.03.06 17:15

Víš jsou prostě nějací doktoři, co rádi a ochotně vysvětlí a pak ti, ze kterých se to musí páčit a i když to znich páčíš, tak jim připadá, že to ani nemusíš vědět, protože stačí, že to ví oni … :-/ Bohužel zatím toho svého posuzuju jako druhého, což je škoda - jednak bohužel pro mě a mé mrňátko (když chci o nás dvou něco vědět) a druhak pro něj, protože působí hůř než by mohl …

Kačka

 
Nikitka
Kecalka 459 příspěvků 17.03.06 17:24

Ahojky holky :-)
Dneska jenom krátce … :-)

Ráno jak vykukovalo sluníčko, tak hned bylo veseleji, ale moc dlouho to bohužel nevydrželo, takže opět jsem hleděla celý den naším velkým oknem a „bílou“ oblohu - dneka jsme se se známou bavily o tom, že už si ani skoro nepamatujem, jak vypadá krásná MODRÁ jarní nebo letní obloha - už aby to bylo !

Jinak se dneska musím trochu pochválit, protože jsem se konečně dokopala a umyla okna - manža sice pořád tvrdil, že to není potřeba, ale znáte chlapy (=není to potřeba, protože to není vidět na první pohled, protože je to za záclonou :-)
Sice mě to pěkně zmohlo, ale později bych se k tomu už asi přes bříško nedostala a s tou energií to u mě začíná být na štíru …

Ještě mě napadlo, jak se tady před pár dny řešilo, že prošlo zvýšení mateřské - nějak se tu myslím trošku připletlo i porodné.
Tak porodné je zvýšené už dávno a má platit teď od dubna, ale to zvýšení mateřské na 7 580 teprve předevčírem nebo kdy prošlo senátem, takže by to měl teď ještě podepsat prezident a platit by to mělo začít od 1.1.2007

Mějte se krásně a odpočívejte s mrňouskama :-)

Kačka + Maťka

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 17.03.06 19:05

Ahoj,

dnes jsem cely den litala po doktorech a i kdyz jsme OK, tak me to hrozne zklamalo.

Rano jsem sla na diabetologii s Charlie, ktery mi tam predvedla dva hystericke zachvaty (jsem hrozna matka, protoze jsem i nechtela pustit do jineho patra). Nastesti vyskledky prisly uz za 20 minut, takze mi nebylo tak trapne v cekarne plne lidi. Cukr se drzel v norme, i kdyz se musim priznat, ze jsem neco sladkeho mela i behem odberu.

Odpoledne jsem se tesila na KTG a meho pana dokrora, ale bohuzel…Na dverich byla cedule, ze 14 dni bude ordinovat jina doktorka (duchodkyne, byvala primarka). No, to bych jeste prezila…Jenze slibene KTG mi nechtela udelat, protoze by kvuli me musela o 5 minut pozdeji domu. Pry jsem si mela prijit driv, haha. (nejsem jasnovidec, abych vedela, ze budou koncit o hodinu driv!!!)
Jinak mi udelala aspon ster, ktery se odebira vzdy v tomto tydnu tehu. Vysetrila me, ale nic mi nerekla. Jen neco nesrozumitelneho nadiktovala sestricce a tim skoncila.
Jo, a jeste vlastne neco…jelikoz neumi spolupracovat s UTZ, tak musim jeste v utery na UTZ k jine doktorce na Atlas. Muj Dr. to jinak vzdy delal u sebe v ordinaci - jen genetiku posilal jinde.
Tak jsem z toho docela rozhozena, protoze nevim, kam s Charlie v to utery. Hloupejsi den si nemohli vymyslet…

Milli - stehovani se docela desim. Ne, toho faktu, ze budeme pryc, ale toho premistovani se dvema detmi. Zatim vymyslime, jak to vubec udelame. To jsem tedy zvedava, jak to nakonec dopadne. Navic manzel se rozhodl definitivne, ze chce zmenit skolu, takze budeme muset bydlet nekde blizko centra Londyna. Ta jeho skola mu pripada malo prestizni…

TerezkaBrno - do vlaku kocar jde dat, ale asi ne do kazdeho. Do vetsiny by to melo byt realne. Uz jsem jela s kocarem i v nasi lokalce…

Tak ja jdu trosku pouklizet…mejte se krasne…

Terik, Charlie 15,5m a Zoe 34tt

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 17.03.06 19:06

omlouvam se za ty preklepy…

Terik

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 977 příspěvků 18.03.06 13:15

Ahoj holky,
tak se zase hlásím, venku je pořád zima, ale snad už to brzo přejde (buďme optimisté)

Včera jsme byli v kurzu a pa nám říkala, že náušničky může na požádání pichnout i porodní asistentka, která vás bude po porodu navštěvovat.
My jsme se dnes s manžou pustili do malování ložnice - malá tam bude mít svůj koutek (máme jen 2 pokoje, tak nebude mít vlastní). No, tak jsme vybrali světle zelenou barvičku, tak jsem zvědavá, jak to všechno dopadne. Pak to dozdobím nějakýma výrobkama s papíru a tak. Mám teď čas, tak musím nějaké pěkné dětské doplňky vymyslet.
Manžel mě sice posílá furt lehnout, ale zatím to zvládám.
Tak pak napíšu, jak to dopadlo

Nikitko - taky mě ještě čeká umývání oken. Manža mi sice slíbil, že to udělá on, ale třeba na to budu mít někdy chuť přes týden, jak bude v práci, tak se do toho pustím. Bříško opravdu roste a pohyblivost a síly pomalu docházejí…

No nic holky, mějte se pěkný víkend, brzy se zase ozveme

Míša+Lucinka 32tt

 
lucia1604
Kecalka 419 příspěvků 19.03.06 18:51

Ahoj holky,

tak až dneska jsem si stihla přečíst všechny vaše komentáře… ufff, dalo mi to zabrat :)

MíšaN: super deníček, jako vždy :)

baba jaga - takový lidi zá:,–(ně ignoruju (jinak bych je musela snad zabít:)) )

naušnice - tak o tom jsem zatím vůbec neuvažovala… jestli se nám narodí holčička, tak jí ty dírky snad ani nenechám udělat. Nevím, proč by všechny holčičky musely mít naušnice… sama jsem je nikdy nosit nechtěla a ty dírky mi dodneška vadí. Až holka vyroste a bude ty naušnice chtít nosit tak jí je s radostí nechám nastřelit.

bříšková hitparáda - 31tt - 95cm - 10kg (strašně mi vyrostlo břicho!!! )

tak se zatím mějte… zítra jdu na UTZ, tak potom napíšu (doufám, že už i pohlaví…)

lucia1604 + mimi 31tt

 
Veverca
Stálice 58 příspěvků 20.03.06 09:06

Ahojky všichni, aktualizuji seznámek o nás červňátka, protože těch tu moc není.

TP, NICK, Věk, Bydliště, pohlaví, jména, porodnice
1.6., Peta28 - Beroun, ?, Vendula, Marek, Hořovice
1.6., DanielaB -27, Brno, holka, Elen, U Milosrdných bratří
1.6., Petula -26, Králův Dvůr, kluk, Filip, FN Motol
3.6., Gabik -30, Praha, kluk, FN Motol
3.6., Janina -26, Plzeň-jih, překvapení, Anička, ?, Plzeň-Slovany
4.6., Xmarketa -36, Brno, U Milosrdných bratří
5.6., Michello -28, Fulnek, holka, Klára, Frýdek-místek,
6.6., Theresie -29, Praha, překvapení, U Apolináře
7.6., Maarky -30, Kolín, kluk, Kolín
7.6., Marry -25, Olomouc, holka, Nikolka, Šternberk
9.6., Petricka -31, Ostrava, ?, Daniel x Alice, Ostrava Fifejdy
12.6., Faninka -26, Šumperk, kluk, Pavel Šumperk
13.6., Veverca -27, Olomouc, kluk, Matýsek, FN Olomouc
14.6., monika26 -26, Praha, kluk, Mikuláš nebo Tadeáš, ?
15.6., Luca235 -25, Teplice, holka, Silvie, Ústí n.Labem
15.6., EvaK -27, Šternberk, kluk, Šternberk
16.6., Novia -23, Přerov, kluk, Tobiáš,?
16.6., Luonar -24, Stařechovice, asi holka - Iva,Adélka, Prostějov
17.6., LenkaKa - 28, Popice, ?, ?, Brno-Bohunice
18.6., Janulenka -28, Praha, holka, Podolí
18.6., Zlaticko -28, Praha, holka?, Krč
20.6., monika11 - 31, Praha, holka, ?, ?
21.6. Josefka -32, Plzeň, ?, Anna, Adam Plzeň
21.6. chipsy-26, Prostějov, ?, Radim, Aneta, Prostějov
23.6., Vlcice76 -29, Neratovice, překvapení, Podolí
24.6., Gio -31, Praha, ?, U Apolináře
25.6. ReNi -30, HK, kluk-asi Jakub, Hradec Králové
27.6., Tulipan -28, Tachov, holka, Terezka, Plzeň

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 20.03.06 10:52

Ahoj,

kde jste kdo??? U nas vse OK. Najednou mi brisko skoro netvrdne a pri tom neberu magnezium, takze se bojim, abych nakonec jeste neprenasela.

Nikitka - me taky to misto pali a svedi (jak konci hrudnik), ale nevim cim to je…svadela jsem to na muj problematicky zlucnik, ale jista si tim nejsem…Kazdopadne to moc prijemne neni.

Uklizeni - do ted jsem se starala o domacnost mych rodicu, takze svym zpusobem dvojnasobna prace. Vcera se stal zazrak! Moje mamka uklidila!!! Jsem zvedava jak dlouho ji to vydrzi…Normalne bych to asi neresila, ale s dlouhosrstym psem a drobicim batoletem je to kazdy den na vysavani. Kdyz byva manzel doma, tak samozrejme pomaha…

Zitra jdu na ten velky UTZ do Predika, tak zkusim, jestli by mi doktorka neudelala ten 3D UTZ. Hlidani uz jsem si zazracne nasla. Aspon o jednu starost min.

Tak to je pro dnesek asi vsechno. Zitra se ozvu jak jsme dopadly. Miso, zapomnela jsem jeste napsat, ze dalsi kontrolu na gynde mam 31.3.

Terik, Charlie 15,5m a Zoe 34tt

 
lucka2
Kecalka 109 příspěvků 20.03.06 11:07

Ahoj holky,
musím se pochlubit - manžel o víkendu umyl okna ve větší části bytu (a zrovna ty hnusný francouzský až na zem, hurá!). Já se mám tak strašně dobře…
Jinak jsme konečně rozlouskli problém se jménama - vybrali jsme dvě úplně jiná, než jsme původně chtěli. Je to celkem sranda. Ale rozhodli jsme se, že si to necháme pro sebe a pro ostatní to bude překvapení, takže si je nechám pro sebe i tady. A kdyby to náhodou byli kluci (jakože nebudou na 99 %), tak do papírů napíšeme Karla a Samuela, aby tam něco bylo, když to musí být. Pane bože, já se na ty holčičky tak těším. Taky to začíná být už krizovka, mám hrozně velký břicho, kůži úplně napnutoum že je skoro necitlivá a bolí mě téměř každý pohyb. Včera jsme byli ještě po nákupech - nějaká drogerie a lékárna a taky omyvatelné pantofle do porodnice, máme to skoro všechno, ale myslela jsem, že v tom obchoďáku padnu… Nevím, jak to vydržím ještě aspoň těch 6 týdnů.
Krásný nový týden.
 Lucka

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 20.03.06 11:27

Terik - mě taky pálívá žáha, ale to je kousek výš, řekla bych. Tak nevím, jestli to nebude třeba něco od žaludku.
Jestli se zadaří ten 3D UTZ, tak určitě pošli nějaké fotečky!

Lucka - ty máš to těšení dvojnásobný a navíc máš jistotu, že to bude dřív, než v termínu. Já mám obavu, abych nepřenášela. To by se mi moc nelíbilo, protože už teď se mi kvůli bříšku špatně spí, chodí do schodů i ohýbá k myčce. Kůži mám taky hrozně napnutou, ale ty to máš nejspíš ještě výraznější, když tam máš schovaný dvě kočenky.

Zítra máme opět den velkých nákupů. Tentokrát jsem si vybrala obchod s domácími potřebami. Musím koupit vaničku, kyblík s víkem na plínky a otvírák na kozervy :-).
Tašku už mám sbalenou, jen mi chybí dokoupit omyvatelné pantofle. Ty co mám doma už jsou na vyhození, tak zainvestuju do nových zdravotních. Jinak už mám snad všechno. Manža, když tu tašku viděl, tak se mě zeptal, kam že se to stěhuju a kdy. Tak jsem řekla, že je to do porodnice. Chudáček, myslel si, že si tu tašku sbalím tak hodinku, dvě před odjezdem :-)). Ale na druhou stranu mu k dobru musím přičíst to, že se mě sám od sebe zeptal, co budu chtít za porod. Na šperky moc nejsem, tak maximálně hodinky nebo nějakou pěknou dovolenou, až mrňousek trochu odroste.

Milli + Matýsek 34tt

 
lucia1604
Kecalka 419 příspěvků 20.03.06 11:48

Ahoj holky,

tak jsem byla dneska s manžou na tom UTZ a doktor nám řekl, že to bude holčička!!! a byl si tím docela dost jistý… takže to bude Kamila… :) doufám, že se nespletl, protože už teď můžeme nakupovat věcičky v holčičích barvičkách (konečně…)
no a aby jsme se neradovali dlouho, tak se nám stala ještě taková nepříjemná věc… když jsme šli z porodnice na parkoviště k autu, zjistili jsme, že máme botičku :((( parkovné jsme prošvihli o 15 min!!!! Naštěstí byli pánové policisté tak chápaví a sundali nám ji za 400,–. Museli jsme totiž na ten utz čekat o hodinu víc, protože na něm měli nějakou poruchu a museli ho vyměnit za jiný…

lucia1604 + kamča 31tt

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 20.03.06 15:29

ahoj tehulinky:

Takze se hlasim po vikendu

Lucka2: Lucci,ja vim jak se tesis na holcicky,presne vim,co citis,nebo ja se take strasne tesim na tu nasi rostandu ne jen ja hlavne take muj pritel,neboli- snoubenec.Nemuzeme se dockat.Vis obdivuji te,ze si vubec nestezujes,ze mas strach,ze to bude tezke,protoze budou dve.Moc ti drzim palecky.

Teerik,Milli.: holky nemuzu tomu uverit,ze uz jste 34tt.Tak to uz mate opravdu za chvilku,vlastne za 4 tydny klidne muzete uz rodit,ze?No jsem zvedava,kdo z Vas bude prvni.Bojite se porodu?

Lucka1604: Blahopreji k holcice Kamilce,tak ted uz klidne muzes nakupovat oblecky pro malou,ze? A ta boticka tak urcite nastve no.

Jinak co holky tady psalay o propichnuti ouska ,tak tady v porodnici se to myslim nedela,ale zeptam se.Jinka asi male necham pichnout tak nejak aby mela mesic max 2 mesice,a necchame ji dat nausnicky.Ja kdyz jsem se narodila,tak me mamka nechal pichnout hned v porodnici a taky ziju.

S baleni tasky,tak to jsem probirala s pritelem,a rikala jsem mu,ze staci kdyz si sbalim tak 3 tydny pred porodem-mesic.A jen se smal,a rikal,ze v to neveri,ze urcite budu balit,kdyz to na me prijde,protoze ja mam porad vzdy dost casu,ze pry on tu tasku (svou) bude mit sbalenou mnohem drive nez ja :0).

Jinak vikend byl pekny,strasne se tesim na tento bude se menit cas ze?Delaly jsme nejake nakupy,ja jsem male koupila krasnou ruzovou deku a nejake cepicky,take krem na bradavky a dalsi malickosti.Zatim buhuzel nemuzu nic kupovat,protoze asi budu mit prekvapeni a budou mi tady kamaradky delat baby shower,tak jsem zvedava,jak to udrzi v tajnosti.No myslim,ze by to mohlo byt tak ke konci dubna,dela se to tak mesic pred terminem,tak se uvidi.

Zatim se mejte moc hezky krasny den a pohladte briska.

Markyna + Kacenka 29tt

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 20.03.06 16:29

Ahojky,

s náušničkama počkám pár měsíců, asi až po křtu. Říká se, že kmotr dává holčičkám náušničky jako dárek, tak budeme píchat ouška v 3 - 4 měsících.

lucia1604: gratuluju k holčičce. S tou botičkou, dávat u porodnice botičky je dost nefér. Ono platit u nemocnic a porodnic je sprosťárna. Možná si pořídím cedulku za okno: RODÍM! PARKOVNÉ UHRADÍM ZPĚTNĚ, nebo něco podobného.

V sobotu se chystám na veletrh ProDítě. Nejedete se tam někdo podívat?

Terezka + Anička 30 tt

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 20.03.06 17:08

Taky se přidám s parkovacím zážitkem.

V nemocnici, kam jezdím na cvičení pro těhulky, mají parkoviště střední velikosti (tipuju tak pro 40 aut) a dá se parkovat ještě podél silnice - dalších asi 40 aut. Jenže je to „okresní“ nemocnice a odpoledne tam kvůli návštěvám bývá totálně narváno. Pominu ty situace, kdy mě někdo zablokoval a musela jsem 30 - 40 minut čekat, nebo někdo zaparkoval přímo ve výjezdu z parkoviště a řešila to policie a stálo tam asi 30 vzteklých řidičů. Jednou se mi taky stalo, že jsem třikrát objela celý areál a neměla kde zastavit, tak jsem to dala o kousek dál před bytovku. Majitel mě asi viděl, tak hned vykoukl, ale když jsem mu vysvětlila, že nemám kde zaparkovat, jdu do nemocnice na vyšetření a náležitě vystrčila břicho, byl v pohodě.
Rozčiluje mě ale, když někdo zabere autem dvě parkovací místa jenom proto, aby si pojistil, že ho nikdo neodře, nebo zaparkuje na místě pro invalidy bez oprávnění.
Vezla jsem tam jednou manželovu invalidní babičku (měla jsem ten štítek pro parkování na místech pro invalidy) a z osmi míst pro invalidy na všech osmi stály normální neoznačená auta. Měla jsem sto chutí zavolat si městskou policii, ať to vyřeší. Babička je po výměně obou kolenních kloubů, chodí dost těžko a ve sněhu nebo na ledě vůbec a já se rozhodně necítila na to jí někde podpírat nebo dokonce po upadnutí zvedat ze země, když má asi 90 kg. Nakonec to dopadlo tak, že hodná paní vrátná mi, když to viděla, dovolila vjet až do areálu před budovu.

Milli

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 21.03.06 08:02

Ahoj holky,
tak se konečně dostávám k napsání. nevím, kolik toho zvládnu, ale pokusím se odpovědět na vše co jsem chtěla.Bohužel jsem všechen ten stres a oslavy odnesla slušnou chřipkou, tak nevím jak to půjde. tak postupně.

Porodné - opravdu jde k podpisu prezidentovi až nyní. schváleno senátem je dávno, ale je to v tzv. sociálním zákoně, který senátoři vrátili do parlamentu s pozměňovacími návrhy(tuším že byl nějaký problém kolem vysokoškolských kolejí), a proto ikdyž porodné i mateřskou schválili, prezident to podepíše až yní. porodné by mělo platit od 1.4.2006 a mateřská od 1.1.2007. všechno je to schválené, takže o to nepřijdeme. neočekává se že by prezident tento zákon nepodepsal. tolik info, které já o tom mám. četla jsem o tom nedávno na idnes, tak snad uvádějí pravdivé informace a já vás tady nemistifikuju. to bych nerada. Samotnou mě totiž překvapilo, že to porodné ještě prezident nepodepsal. měla jsem také za to že je to věc dávno hotová.

Irucho, tou výbavičkou se zabíval celý deníček, tak ho zkus najít. v názvu určitě některé slovo najdeš a kdybys ho nenašla, tak já mám všechny své deníčky uložené, tak ti to klidně pošlu mailem. stačí si napsat.

TehulkaMiša - Labael seženeš na netu, stojí kolem 100Kč.Myslím že jsem dávala odkaz, ale budeš si to muset najít. já už nevím kde. Weleda se mi taky zdá dost drahá.
U nás se přihláška do školky dávat nemusí. je jich tu dost a dá se vybírat. ještě jsem neslyšela že by nebrali. samozřejmě, pokud bude mco dětí, budeme hledat jinde, ale já chci být do 4 lět doma, tak na to je ještě opravdu čas nad tím přemýšlet.

TerezkaBrno, neboj bříško už se ti nezdvojnásobí. jen trošku povyroste. sice přibyde mimčo na váze hodně, ale na dýlce už moc ne. tak neboj, zas takové obřice nebudeme. mě za poslední mědsíc přibylo 4 cm, to není tolik.
Přezůvky do sprchy já na 100% beru. je to hygieničtější a neklouže to.

Křeče do lýtka - mám skoro každou noc. už nevím jak si lehnout. většinou mě to probudí a opravdu to není příjemné. bojovat s tím neumím, tak to musím přetrpět. Dost často mě bolí i žíly v nohách, hlavně když víc chodím nebo stojím, což bylo teď dost aktuální. na té sobotní oslavě se m ito jen potvrdilo. spát jsme šli až ráno a to už jsem nemohla skoro ani chodit. bolí mě jen jedna noha, ale bylo to hrozné. ve spánk uto většinou přejde a pak už zas můžu pobíhat. Magnézko jím už několik měsíců 3× denně a nepomáhá to ničemu.ale řeknu o tom teď dr, jestli na to něco není.

Nikitko, deníček klidně utvoř. já mám teď připraveé pokračování tohoto, čili vyšetření miminka na oddělení šestinedělí, ale pak je volno a můžeš naspat svůj deníček ty. já budu moc ráda. ještě jsem se s tebou chtěla domluvit, jestli pak převezmeš i starost o seznámek. těžko pak budu zvládat s malým mimčem denně akutalizovat. a když to nechám po několika dnech, je to práce na hodinu. pokud by měl zájem i někdo jiný, tak klidně předám. snad se nějak domluvíme.
Místo pod prsy mě taky dost často pálí. vlastně několikrát denně, ale já to přičítám tomu, že mám ve výšce fundu placentu, tak je to asi spojené tím. protože to místo by odpovídalo. jediné co mi na to pomáhá, je ot místo trochu zmáčknout a ono to na chvíli přejde. jinak je to dost nepříjemné a myslím že stím nic nenaděláme. Možná ji tam máš taky.

Natržení nástřich - já mám koupený ten gel z dubové kůry. je to odzkoušené jinými maminkami a prý to fakt hodně pomáhá. když by poranění bylo větší, budu si dělat i odvary a máchat se v lavorku. ale to ještě uvidím. pořád doufám a hlavně si moc přeju, aby porod byl hladký bez větších poranění.

JanaW - poslíčky rozhodně poznáš, neboj. Je to vlastně stvrdlé bříško a MS bolest v podbřišku. mě se k tomu ještě přidává tlak do konečníku ,ale s porodními bolestmi si to rozhodně podat ruce nemůže. jsou zatím jen slabší. trvá to asi 15 vteřin(někdy víc, někdy míň) a opakuje se různě. není to nijak pravidelné. prostě to občas zabolí. pravidelné ale být můžou. od těch prodních bolestí se poznají jednoduše - rozeženeš je teplou sprchou nebo koupelí. porodní bolesti ne.

Porodní plán já taky mít nebudu, napsala jsem o tom jen proto,že jsem si říkala že někdo třeba chtít bude a tak by se mu mohli informace hodit.

Uf, tak se omlouvám za tak dlouhý komentář, snad jsem na nic nezapoměla. ještě jsem jdu vrhnout na seznámek a pak jdu na chvíli ležet. dneska jdu po dlouhé době ke kadeřnici ,tak ze mě bude nová paní. už setam těším, akorát nevím jak stam se svými zády vydržím sedět. vždycky je to tak na 3 hoďky.

tak pa pa a hezký den

MíšaN+Tomášek 34tt

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 4 Další »