Květňátka a Červňátka 2006 - O respektující výchově

Rodičovství

Ahoj holky, konečně jsem se dostala k napsání deníčku. V těchto dnech navštěvuji kurz s názvem „Respektovat a být respektován manželů Kopřivových z Kroměříže, kteří vydali také stejnojmennou knihu. Jejich pohled na výchovu dětí a na komunikaci mezi lidmi vůbec mě velmi zaujal, i když je myslím hodně těžké podle toho děti vychovávat v dnešní době, kdy je dlouhá léta nastolený úplně jiný druh výchovy všude kolem nás (včetně školství). Nejprve napíšu něco z té knihy a pak přidám vlastní slova:

*Dospělí si přejí, aby se jejich děti chovaly s respektem k druhým lidem. K tomu je ale nutné, aby samy na vlastní kůži zažily respekt od dospělých. Respektovat děti znamená opustit mocenský, manipulativní přístup ve výchově a vzdělávání. Některým lidem stačí, že se děti navenek chovají dobře a dělají to, co se po nich chce. Způsobům, jakými toho dosahují, nevěnují příliš pozornost (ve jménu lásky a dobrých úmyslů se někteří lidé cítí oprávněni používat i takové výchovné prostředky, které se neslučují s respektem a lidskou důstojností - vyhrožování, tresty, zesměšňování, moralizování, uplácení odměnami a další). Nevidí důvod něco měnit, protože se většinou nezamýšlejí nad tím, co všechno se děje uvnitř dítěte. Takové prostředky vedou k pouhé poslušnosti namísto vytváření skutečné zodpovědnosti a samostatnosti.

***Respektující výchova je založená na partnerském přístupu k dětem** - má jít o rovnocenný vztah. Když se kolikrát zamyslím, co všechno si dovolím ke svému dítěti, zjistím, že k nikomu jinému bych si to vlastně nedovolila - k žádné kamarádce, k cizímu člověku už vůbec ne. Tak proč ke svému dítěti, když ho mám tak ráda? Výchova, kterou vidíme u ostatních okolo sebe (i u mně) je většinou založena na mocenském přístupu k dítěti - vztah nadřazenosti a podřazenosti. Něco dítěti přikážeme a ono to udělá. Ale proč to udělalo? Proto, že se nás bojí? Říkám si, jak se asi malá cítí, když slyší neustálé pokyny a příkazy - nechej to! Přestaň zlobit! Neber mi ty věci! Co chceš?…atd. (navíc v tom velmi vidím výchovu mých rodičů). Respektující výchova přivádí dítě k tomu, aby bylo zodpovědné za svá rozhodnutí a hlavně aby věci dělalo proto, že je to správné a ne proto, že mu toněkdo přikáže (pak se stane, že mu něco zakážeme, ale ve chvíli, kdy tam nejsme, to zkusí). Jak víme, příkazy a rozkazy většinou příliš dlouho nefungují - ať je opakujeme kolikrát chceme.
Důsledkem výchovy založené na uplatňování moci bývá vzdor nebo poslušnost. Dospělí se obávají vzdoru dětí, druhé riziko - poslušnost - však často za riziko nepovažují, a dokonce mylně pokládají poslušnost za žádoucí výsledek výchovy! Vyrůstá tak člověk podřídivý, závislý na autoritě. Protikladem poslušnosti je zodpovědnost. Její podstatou není závislost na tom, co dělá nebo říká autorita, ale vnitřně přijaté hodnoty a normy chování, podle nichž se řídíme, i když nás zrovna nikdo nevidí.
Vymezování hranic ve výchově je naprosto nezbytné. Když děti nemají jasné a pevné hranice, ztrácejí pocit bezpečí. Rozdíl mezi demokratickou a autoritativní výchovou je v tom, jakými způsoby se stanovují pravidla a hranice chování. Jednou větou by se dalo říct, že máme vytvářet hranice nikoliv pro děti, ale s dětmi.
Základem respektující výchovy je chovat se k dětem tak, aby to nezraňovalo jejich lidskou důstojnost. Vodítkem je nedovolit si k nim to, co nechceme, aby si dovolili oni k nám. Respektovat druhé naprosto neznamená vycházet jim ve všem vstříc, nic od nich nežádat, nebo si nechat všechno líbit. Existují respektující výchovné a komunikační postupy, kterými můžeme druhým sdělovat své oprávněné požadavky.

Přehled neefektivních způsobů komunikace: 1)Ty zase (vždycky, někdy, pořád)…! Kdybys aspoň…! (výčitky, obviňování) 2)Měl/a by sis uvědomit, že…(poučování, vysvětlování, moralizování) 3)Tohle jsi udělal/a špatně! (kritika, zaměření na chyby) 4)Já (někdo) kvůli tobě..(lamentace, citové vydírání) 5)Nedělej to, nebo se ti stane…! (zákazy, varování) 6)Z tebe jednou vyroste…(negativní scénáře, proroctví) 7)On je takový…(nálep­kování) 8)Udělej… (pokyny) 9)Okamžitě běž a udělej..! (příkazy) 10)Přestaň…, nebo…! Běda, jestli…! (vyhrožování) 11)Křik 12)Podívej se na…vezmi si příklad z… (srovnávání, dávání za vzor), Já pro tebe…, a ty..! (poukazování na vlastní zásluhy) 13)Ty snad chceš..? Copak ty nechceš..? (řečnické otázky) 14)Ty jsi ale…(urážky, ponižování) 15)To je náš génius! To ses teda vyznamenal! (ironie, shazování)

Přehled efektivních komunikačních dovedností: 1)Vidím (slyším), že…(popis, konstatování) 2)Je…, Je potřeba…, Tohle děláme (tak a tak)…Pomůže, když…(informace, sdělení) 3)Očekávám, že…Pomohlo by mi…(vyjádření vlastních očekávání a potřeb) 4)Uděláš to tak…nebo tak..? Můžeš si vybrat (možnost volby) 5)Jirko…! (dvě slova) 6)Co s tím uděláme? Co si o tom myslíš ty? (prostor pro spoluúčast a aktivitu dětí)

Zaměřujeme se na to, co se stalo, nikoliv na toho, kdo to udělal. Např.: „Evo, dveře zůstaly otevřené. (namísto: Zase jsi nezavřela dveře!)
Nahrazujeme otázky a vyčítání popisem. Tím dáváme druhé straně prostor, aby se rozhodla, zda a jak bude reagovat. Podáváme dítěti informace. Informace je oznamovací věta či souvětí s podmětem v 1. nebo 3. osobě. Tím se zá:,–(ně liší od pokynů a příkazů či rad, které mají společné to, že jsou formulovány v 2. osobě (ty,vy).

Tak, to by stačilo J) Myslím, že to nejdůležitější jsem napsala a věřím, že se teď rozvine velká debata v deníčku J) Já zkouším nyní tuto výchovu praktikovat, ale je to hodně těžké - někdy člověk neví, jak by to vlastně měl říct. Ale je fakt, že jsem klidnější a více prostě přemýšlím nad tím, co druhému říkám - teda teď vlastně dcerce. Je fakt, že je ještě hodně malá - nevím, od kolikati let dítě „všechno" chápe - včetně souvislostí a tak, takže jsem ráda, že se to teď „učím" a až bude mít opravdu naprosto svou vlastní hlavu, budu vědět, jak se k ní s respektem chovat a některé situace možná řešit lépe, než dřív. Taky teď více poslouchám tchýni a tchána, jak na malou mluví a je to hrůza!!! - vadí mi to mnohem víc než dřív (např. Seď pěkně, nebo spadneš a rozbiješ si hlavu!!)

Zatím nejvíce mě překvapilo a taky změnilo moje jednání to, že nám na kurzu říkali, že děti do 6 let mají konkrétní myšlení - tudíž absolutně neví, co znamená „rozbít si hlavu" (nikdy to neviděli), nebo Sedni si, ať „nespadneš" (co to znamená nespadneš???). To je prostě abstraktní. Takže se teď snažím jen věci popisovat a podávat dcerce informace, zaměřovat se na věci a situace a ne na ni - neřeknu „Nechoď tam, nebo se popálíš!„, ale „pozor, pálí to!“, v jiné situaci: „Sedni si, nebo spadneš!" - „U jídla se sedí!" Zároveň dáváme dítěti možnost se rozhodnout, ale ta zodpovědnost už je na něm - k něčemu ho vedeme, ale nepřikazujeme mu to.
Je toho hrozně moc dalšího, ale to by byl deníček příliš dlouhý. Taky budeme na semináři mluvit o zvládání emocí, o odměnách a trestech, dokonce i o pochvalách. Pokud někoho tento způsob výchovy zaujal, doporučuji zakoupit knížku „Respektovat a být respektován", nebo jít na kurz.
Tak já ji jdu číst…:-))

Míša

Hodnotilo 0 lidí. Score 0.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 Další »
 Váš příspěvek
 
MisaN
Extra třída :D 10764 příspěvků 29.01.08 22:32

jůůů, že by první??? Ještě jsem nečetla a už to nestihnu, Tomáš mě honí do postele, tak zítra  dočtu.  

Krásnou noc  

Míša

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 29.01.08 23:07

Tak druhá :-)) to jsem nečekala, že ho vydají tak brzy, tak pěkné počteníčko, já jdu taky do hajan…

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 30.01.08 08:20

Třetí !!!  Přečtu ale pozděj. Tomula ještě dospává.  

Už chytám pořádné nervy. Na výsledky budu volat sama, ale až tak kolem 10.hodiny.  

Ráno vyrážíme na plynárny, máme vyřizování kvůli stavbě.  

Danulik

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 30.01.08 08:26

čtvrtá :-))) skočím si pro meltu a jdu číst :-)
Terka

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 30.01.08 08:59

Míšo, paráda. Taky si myslím, že na něco jsou naše děti malé, jako třeba dávat jim cokoli na vybranou ještě dlouho nehrozí.  Při čtení se mi úplně vybavilo, jak jednou běhala nahatá Ani po pokoji a tchýně volala ze srandy něco jako: hanba nahuláč :-(((( Nic jsem neříkala, ale bylo to poprvé, co se Ani někdo posmíval, i když se srandy a já byla pěkně naštvaná.
vyhrožování bohužel používat musím, je to jediné, když je Ani rozjetá, co ji zarazí a ona přestane zlobit. Například když pořád vylévá pití po koberci, a neposlechne ani po xxx vysvětlování, napomínání, ani když ji to nechám pokaždé utřít, řeknu, že půjde za dveře. To se potvůrka hned uklidní. Uvidím, až bude Ani starší, třeba s ní bude lepší domluva :-)  

Jinak co se Ani prořízly další trojky, máme zase krásné spaní :-), už zbývá jen jedna, huráááá :-))). Holky, kdy rostou pětky? Já jen na jak dlouho pak budu mít klid :-)  

Terka

 
kometka01
Ukecaná baba ;) 1119 příspěvků 30.01.08 09:36

takže na mě zbyla „pětka“

super. zrovna včera mi psycholožka tuhle knihu doporučila.
tak si to jdu dočíst.

Radka

 
JitkaV02
Povídálka 33 příspěvků 30.01.08 10:07

Ahoj Míšo,
mohla bys mi napsat kontakt, kde je možné se přihlásit na tento kurz. Také jsme tuto knížku četla a hodně mě zaujala. Díky Jitka    

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 30.01.08 13:55

Ahoj,  

koukam na zpravy od Danulika a nic…tak co???
TerezkaBrno - ozvala se ti ta Nikitka? Jestli ne, tak ji zkusim zavolat. Taky by me zajimalo kde trajda.  

No, u nas katastrofa. Ja jsem lehla a pres uslzene oci od rymy nevidim na monitor. Dokonce jsem musela odvolat vyuku na dnesek a zitrek!!! Mam rymu, zimnici a do toho kaslu, jakobych mela prijit o plice. Desna kombinace. Cele dopoledne jsem prolezela a jen po ocku sledovala deti. Opravdu jen po ocku, protoze jsem potom zjistila, ze pocmaraly voskovkama celou detskou kuchynku!!!!  

Navic se mi dnes zdalo, ze Zoe se dela na zadecku druhy vyrustek!!! Doufam, ze ne. Takze abych to nepodporovala. Bude proste bez plenek. Ma to mit v suchu, tak to bude v suchu.  

Denicek si prectu az mi to zdravotni stav dovoli, ale moc me to zajima, jak vite…I kdyz dnes jsem se neudrzela a Charlie dostala po dlouhe dobe na zadek. Shodila schvalne Zoe na roh pohovky a nechtela se ji ani omluvit, potvora. Zoe ma ted modrinu pod okem a na nosanku.  

Jeste se musim pochluvit. Zoe jezdi na trojkolce!!! Charlie ji ma uz dlouho, ale o vikendu na ni zacala Zoe sama lezt. V pondeli jsem ji videla poprve, jak to dela a malem jsem omdlela. Ona je desny kaskader!!! A od vcerejska na ni jezdi. Takze na leto musime koupit Charlie kolo s pomocnyma koleckama, at Zoe muze zdedit trojkolku. Stejne ji kazda potrebuje jinak vysoko.  

Uz na ten monitor fakt nevidim…vecer nakouknu.  

Terik a holky

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 30.01.08 14:21

Terik - když já ještě nic nevím. Nervy mám na pochodu.
Nakonec jsem pověřila Radka aby tam zavolal, protože bych to nezvládla. Volala tam ráno, to mu řekla sestra ať zavolá až ve 2, že má doktorka pořád pacienty. Tak volal před chvilkou a zase nemůže, tak má volat za hodinu.
Mám nervy na pochodu. Hlavně doufám, že se to dozvím dnes, jinak se zblázním.
V podstatě jsem s jednou nemocí smířená, tak doufám, že to nebude nic horšího a snad jen ve slabé míře.  

Danulik

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 30.01.08 14:46

Holky,

*************­************************­************************­*************    Srazík: radostně oznamuji, že jsem odeslala závaznou rezervaci :-)))) Byla to dřina, ale všechny údaje mám pohromadě. Mám u vás něco velkého a čokoládového plus přísahu, že za rok to bude dělat někdo jiný :-))))))). Teď se jen modlím, aby měli volné pokoje jak slibovali, přece jen jsem si s nimi psala před týdnem. Snad mi odpoví brzo.  

Takže jedeme v této sestavě:
Nikitka
Kometka
Daňulík
Terik
Gwein
MíšaN
TěhuMíša
Markynka
Charli
 Teka


 

Pa Terka

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 30.01.08 14:49

* ***Seznámek** * 30.4.2006 06:28 MíšaN/1981/Česká Lípa/Tomášek - 3,880 kg - 51 cm/TP 4.5.2006****
2.5.2006 00:43 Terik/1983/Zlín/Zoe - 2,970 kg - 47 cm/TP 5.5.2006
5.5.2006 03:18 Andrina/1979/He­vlín/Andrejek - 3,940kg - 53 cm/TP 29.4.

5.5.2006 18:30 Lucia1604/1985/L­iberec/Kamilka - 2,490 kg - 46cm/TP 25.5.2006
6.5.2006 15:04 Charli/1971/Trut­nov/František - 3,340 kg - 51cm/TP 20.5.2006

10.5.2006 15:40 Milli/1977/Vy­sočina/Matýsek - 3,900 kg - 52cm/TP 7.5.2006****
**13.5.2006 03:12 Danulik/1978/Zlí­n/Tomášek - 3,330 kg - 52cm/TP 19.5.2006****
**22.5.2006 01.52 Tehulka­Misa/1982/Zlín­/Lucinka- 3,480kg - 52cm/TP 16.5.2006

**22.5.2006 01.40 Kometka/1982/Brno­/Lukášek - 3,600 kg - 52cm/TP 17.5.2006****
**24.5.2006 15.50 Terezka­Brno/1978/Brno/A­nička - 3,300kg - 50cm/TP 23.5.2006****
**29.5.2006 8.21 Nikitka/1980/Zlín (Otrokovice)/Ma­týsek/3.920kg/51cm/­TP 29.5.2006

7.6.2006 14.31 JanaW/1974/Zlín-Brusel/Nadia - 3,705kg - 50cm/TP 29.5.2006
7.6.2006 2:33 Markyna/1979/Hra­nice/Kačenka - 4,500kg - 56cm/TP 1.6.2006
13.6.2006 16.35 Ruza/1985/Plze­ň/Jakub - 3,200g - 50cm/TP 9.6.2006
15.6.2006 20:40 Gwein/1977/Plze­ň/Anička - 3530g - 53 cm/TP 13.6.2006 *

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 30.01.08 15:15

Tak se můžu jít uklidnit, protože výsledky budou až zítra. Doktorka nezvládá a nemá to nachystané, takže si to připraví na zítra. Prý zítra kdykoliv zavolat.

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 30.01.08 15:21

Dani, to jsou neřádi, přece musí vědět jak netrpělivě na výsledky čekáte :-( . Možná by to chtělo na večer lahvinku vínka. No drž se beruško a zítra hned napiš, jo?
 Terka

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 30.01.08 15:33

Jo Terko, je to děs. Ona si to ta doktorka zpracovává sama a asi toho má moc.
Lahvinku možná otevřu, ale Radek jde večer na spinning, tak až přijde možná si dáme vínko.  

Zítra jdu k právničce podepsat smlouvu na prodej bytu a pak s kámoškou na kafčo. Už se těším.  

Danulik

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 30.01.08 15:34

Terezko, jsi poklad!!!  

Danulik - to je silene, ze vam stale nic nerekli. Me by asi kleplo…Tak snad se to dnes dozvite.  

Ja uz mam teplotu. Odpocitavam minuty do prichodu tchyne. Je to docela na palici. Vsechno hlidani mam tento tyden pryc. Nasi rano jeli na hory a sestrenka je v praze na pohovoru a pak ma prazdniny. Takze zbyva jen tchynka, ktera je JEN nachlazena…  

No, tak mi tchyne volala, ze uz je taky uplne mimo a ma to co ja…No, budu muset nejak prezit. Asi rozhodim plastelinu do placu.  

Terik a holky

 
gwein
Zasloužilá kecalka 525 příspěvků 30.01.08 19:03

AhojkyJ    
Opět se hlásíme po delší době, ale vůbec jsem nezvládala PC. Minulý týden byl děsně hektický… Předem se omlouvám, ale deníček jsem ještě nečetla a ve starém mám také nějaké nedočtené resty…    
Konečně jsme se rozhoupali a rozhodli se, že zainvestujeme do koupě nového bytu, přeci jenom nám už začíná být byt 1+1 malý. Takže veškerý čas věnujeme tomuto. Sice plánujeme stavět, ale bohužel se nám stavební povolení vleče a budeme rádi, když ho letos dostaneme. Každopádně na něm také usilovně pracujeme, ale jsou tam právě nějaké komplikace… Takže stavět začneme nejdříve v příštím roce a vzhledem k tomu, že chceme stavět svépomocí, tak to bude nějaký čas trvat, než se nastěhujeme. Tak asi tak.    
Anička musela minulý týden oželet i plavání. Martí běhal po prohlídkách bytů a já byla po sklerotizaci, takže jsem nemohla. Ale páteční cvičení v Jablíčku jsme si užily. Ani se těšila, jak bude dělat hopy hop na míči a nakonec pak stávkovala. Alespoň, že jiné aktivity nebojkotovala a spolupracovala.J   

Navíc jsme si udělali prodloužený víkend tedy resp. tatínek a vyrazili jsme na Modravu. Chtěli jsme si užít trochu sněhu.JBylo to fajn. Sníh byl a ještě připadnul, což bylo skvělé. Zajezdili jsme si na běžkách, Martí více, já byla jen jednou, ale i tak jsem spokojená. Na to, že jsem byla týden po sklerotizaci žil, tak dobrý. Sice bych nejspíš neměla na běžky stoupat, ale to se nedalo odolat…JKlidně bych se projela víc, ale chtěli jsme se také věnovat Ani, takže tak. A navíc foukal dost nepříjemný vítr… S Ani jsme řádili ve sněhu jak malé děti. Stavěli jsme sněhuláka, koulovali se. Jen nám Ani odmítala jezdit na sáňkách, měla strach a stejné to bylo s chozením na sněhu. Neměla jistotu, bořila se do sněhu a to se jí vůbec nelíbilo… Takže jsme jí museli hodně nosit, což nebylo moc dobré.LJednou jsme jí nechali stát na místě a brečet, takže jsme nejspíš v očích přihlížejících lidí vypadali jako rodiče tyrani… To jsme na tom byli podobně jako Terik se Zoe v Lesní Čtvrti.J 
Na druhou stranu musím Ani pochválit, že za celý ten pobyt měla jen tři „mokré" plenky, což je pěkné vzhledem k tomu, že dvě připadly na cestu tam a cestu zpátky. Většinou plena zůstala suchá a chodila na nočník. 
Ale jinak to bylo super a myslím, že jsme si prodloužený víkend všichni hezky užili, což je nejdůležitější.J    
Včera jsem byla s Aničkou u mých rodičů, aby si jí také po týdnu užili. Můj tatí stále marodí, minulý týden měl dokonce nějaké zdravotní problémy se srdcem, takže jsme mysleli, že pojede do nemocnice… Fakt jsem se o něj hodně bála a stále bojím. Je mu už přes 60 let a to zdraví není nejlepší. Navíc má nadváhu, což mu vůbec nepřispívá, ale bohužel s hubnutím je to na levačku.LNo, nic. To sem moc nepatří, takže raději přejdu k něčemu veselejšímu.J    
Také stále s Aničkou něco kreativně tvoříme. Po delší době jsme zase vytáhly barvičky na sklo a tvoříme obrázky. Je to sranda. Společnými silami jsme nakreslili na okno velký strom a ten teď budeme podle ročního období zkrášlovat. Tento tip jsem dostala od kamarádky a moc se mi to zamlouvalo, takže jsem ho hned zrealizovala.JDo­konce i Martí nám ho pochválil, což je milé. Jinak kreslíme obrázky krtečků a lepíme je na skleněné dveře. Už se nám tam skoro nevejdou.L    
Danuliku - přejeme hodně pevné nervíky a aby vše dobře dopadlo. Držte se a večer si určitě lahvinku otevřete.JZítra budu netrpělivě nakukovat, jak to dopadlo. Jsem tak nervózní a přitom se mě to netýká.     
Tak raději končím a posílám… Ostatní komentáře raději až později. Jinak se omlouvám, že jsem se tak dlouze vykecávala jen o nás. Omlouvám se za případné chyby…   
Zatím pa Gábi a Ani 

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 30.01.08 19:57

Ahojky,  

Terezko - přidávám se - jsi poklad!! Takže nás bude deset „rodin“ - paráda, už se moc těšíme!!!  

Terik - slyšela jsem, že kolem koluje nějaká nemoc, prý jsou i zakázané návštěvy v nemocnici - kdosi říkal, takže to bude asi nějaká epidemie. Snad to zvládneš i bez hlídání. Hlavně se šetři. Ještěže si spolu holky aspoň vyhrají  

Kometka - myslím, že je to opravdu dobrá knížka. Fakt se mi to líbí. Ještě jsem do deníčku zapomněla napsat, co mi taky pomohlo - prý když dítě něco vyvádí, co nás vyvádí z míry :-)), nemáme si pro sebe říct: „Co to zase dělá“, ale „Jakou potřebu si tím uspokojuje“ - to mi v těchto dnech pomáhá hodně. Lucinka hrozně ráda umývá nádobí a tak si vždycky přitáhne židli ke dřezu a vyleze na ni. Říkali nám právě, že děti přitahuje všechno živé - zvířata, voda, oheň atd. No a donedávna jsme jí to zakazovali (může spadnout ze židle a tak), po změně přístupu jsme jí navrhli, že jí v koupelně dáme na dno kýblu vodu a do toho trochu nádobí a to ji zabavilo na hodinu a ještě byla šťastná :-))  

Danulík - tak to bych tu lahvinku asi potřebovala, v takové situaci. Tak snad budou aspoň ty zítřejší zprávy příjemné a spadne ti kámen ze srdce - jak se říká. Myslíme na vás.  

Gwein - na lyže bych jela hned :-)) i když spíš na sjezd - běžky moc nemusím. Jste šikulky, jak si krásně s Any zdobíte byteček.  

Markyna - i na tebe holky myslíme, ať je vše ok  

U nás skoro nic nového. V domečku začali dělat sádrokartony, to jim bude trvat měsíc. Jinak elektriku a rozvody na topení a vodu už máme. Takže zrovna teď naštěstí s tím nejsou moc starosti…uff konečně. Jinak taky soplíme - včera jsem si v lékárně koupila Neoangin a ještě nějaký sprej do nosu, protože i já mám rýmu. Asi to fakt chodí okolo - naštěstí Lucinka má ráda, když jí „stříkáme“ do nosu - dokonce si o to říká :-))
Dnes jsme byli na procházce, protože dopoledne jsme byli doma, tak jsme po obědě vyrazili v kočárku a Lucinka byla do pěti minut tuhá, takže já jsem skvěle nakoupila v jednom anglickém sekáči - levně a ještě v klidu :-)) Lucka totiž spala přes hodinu, vzbudila se až když jsme byli skoro doma. Paráda. V pátek asi půjdeme zase na ples, tak aspoň si budu mět co obléct.  

Tak pa, Luc nechce spát, asi budu muset zakročit…  

Míša

 
kometka01
Ukecaná baba ;) 1119 příspěvků 30.01.08 20:23

holky, uspěch. dneska lukyn snědl a vypil všechno a celkem bez řečí. to se u nás občas stane, ale dokonce snědl pár lžiček koktejlu(kiwi, jablko, mandarinka, černý rybíz) no říkali dneska v sama doma , že se při nemoci má jíst čertsvé, tak jsem to lukáškovi politicky vysvětlila.

terik: držím s tebou. naštěstí lukynovi taky není dobře, takže dopoledne vydržel s kostkama a odpoledne jsme spali prvně do 14 a pak jsem ho vzala do postele a ležel až do 16. a to jsem ho po:,–(ila do židličky a hrál na pianko.

terezka: velikááááááááá pusááááááááá

těhuMíša: díky za doplňující info ke knížce, ještě ju musím sehnat.

no nic. jdu asi umýt nádobí po večeři a spat.
RADKA

 
MisaN
Extra třída :D 10764 příspěvků 31.01.08 12:37

Ahojky,
ani nemám moc co psát, ale chci poděkovat moc a moc Terezce, že všechno tak pěkně domluvila a něco velkého a čokoládového určitě přibalíme :-)  

Gwein - Ani je velká šikulka s plínkou. U nás to zatím přes noc nehrozí, ale jinak ok. Už hlásí ikdyž má plínku a musíme rychle sundat a čůrat. Jen venku mu řeknu,ať se vyčůrá, že může.
Lyžovat bych taky jela, ale my jsme na sjezd. No, letos to už moc nevidím. Sníh nic moc a když máme jet 100 km tam a 100 zpátky tak si to radši rozmyslíme než lyžovat na nějakém hnusu.
To s bytem chápu. Nám se teď všechno zkomlikovalo, takže začneme se stavěním asi příští rok, tak jsem ráda, že velký byt máme. Tak ať dobře vyberete a ještě líp se vám bydlí.  

terik - ať je brzy líp. Zoe je šikulka, tomášek nemá ani páru jak se na tříkolce jezdí, ale taky je to tím, že ji nemá :-) jen tu se šlapkama vepředu a to asi dlouho neušlape.  

Terezko - tomáškovi rostou 5 teď :-) Už má 2 dole, tak ještě horní a máme komplet zoubky. Ale měli jsme docela dlouhou pauzu, myslím min.4 měsíce, tak třeba dají ANi zatím pokoj.  

Kometka - super, že Lukášek papal. Tomášek dneska pro změnu nic. Jen ráno kousek rohlíku a pak ani oblíbený bobík nechěl. Tak jdu vařit pórkovou polívku,dají si oba.  

Jsem ostuda, ale deníček jsem ještě nepřečetla. Nemám na nic náladu. Tomášův zaměstnanec měl totiž včera v práci hodně těžký úraz a dnes v noci zemřel, takže nálada je všelijaká. čekáme co bude dál, naštěstí tom může dostat max. podmínku, protože ho neměl proškoleného na práci ve výškách a on spadl z 5m žebříku. Měl dělat na lešení, ale nechtělo se jim ho skládat tak si vzali jen žebřík a on upadl dolů. Nebudu popisovat, jak vypadal a co všechno měl. Ostatní zaměstnanci tvrdí, že při obědě pil 2-3 piva, to by mohlo firmě i tomášovi pomoct, protože to samozřejmě nesmí. Tak čekáme. Ještě neví, jestli odškodnění zaplatí pojišťovna nebo budou muset ze svého a to je samozřejmě finančně zasáhne, tak nevím jak budou finance a stavbu odkládáme než se toto vyřeší. Snad to dopadne dobře. tomášův táta je bezpečák a říká že byto mělo být ok, hlavně díky tomu, že pil a bohužel je pro jejich situaci lepší i to že zemřel. Mám strach o toma, jak to zvládne, protože deprese má pořád, tak aby se zase nezhroutil . On si takové věci hrozně bere a neumí vypnout.
No, tak se omlouvám za takový komentář, jsem z toho taky hotová a muselo to asi ven. Zrovna včera jsem byla i v práci, takže jsem koukali na sanitky a ty ostatní zaměstnance jak se vraceli zpět. Domů jsem se dostala až pozdě odpoledne, protože mě tom ani nemohl odvýzt domů. Nakonec jsem mu stejně vzala auto, on dojel až v 9 večer. Budou teď čekat na výsledky pitvy a pak se uvidí.
Jdu mu uvařit nějaký dobrý oběd, za chvíli mi přijede dom. Ještě jednou se omlouvám.  

Míša

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 31.01.08 12:48

Teda Míšo, to je síla. Dost hrůza. Ale s tím pitím máte pravdu - to neměl. Taky sï myslím, že díky tomu to bude pro vás „lehčí“ - ¨z tohoto pohledu. Jinak je to samozřejmě strašné. No jo, bezpečnosti není nikdy dost. Tak přejeme, ať to Tom psychicky zvládne a ty taky. A vůbec se neomlouvej, přece víš, že tady kohokoliv rády vyslechneme - od toho jsme kámošky ne? :-))  

Kometka - kdybys tu knížku nemohla sehnat, můžu ti ji koupit přímo v kurzu. Stála tuším 290,– Kč, tak bych ti ji pak poslala poštou. Kdyžtak dej vědět. Já právě nevím, jestli se prodává i normálně v knihkupectvích.  

Lucinka opět usnula venku, ráno jsme byli na klubu maminek, tak se unavila. Já se jdu dívat na sama doma a odpočívat.  

Ahojda Míša    

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 31.01.08 12:58

Míšo, to je hrůza co se vám přihodilo. Tak ať to dobře dopadne aspoň pro vás, když už jinak to dopadlo špatně. Hlavně ať se ti Tomáš nesloží.  

Jo holky a výsledky nemám. Radek volal doktorce a ona že je ještě nemá. Už nevím co k tomu dodat. Prý zavolá, ale neví kdy. Je to děs, celé dny se nervujeme a pořád nic nevíme.  

Danulik

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 31.01.08 13:09

Ahoj,  

MisaN - to je sila…me u depresi rozhodily i malickosti, takze u Toma to bude asi jeste horsi. Bere nejake leky??? Doufam, ze to zvladnete…  

Danulik - bic na tu doktorku…Doufam, ze aspon zitra se neco dozvite…To ty vysledky nema jeste ani zpracovane? Kdyby to bylo spatne, tak snad by to resila hned a prednostne.  

Knizka o respektu - ja jsem ji kupovala loni a v knihkupectvi byla beznadejne vyprodana. Nakonec jsme ji objednavali pres internet primo v jejich vydavatelstvi. Ale neco jineho je knizka a neco jineho kurz, takze kurz bych radeji…ale vzdy to vychazi na ctvrtek a to ja nemuzu.  

Me je uz trochu lip. Teplotu uz nemam, ale mam porad desnou rymu. Ani se uz nedusim, to me obtezovalo nejvic!!!  

Zkousela jsem dnes Zoe bez plenek a stale katastrofa. Jednou nocnik a trikrat pocurana a dvakrat pokakana…ale zadecek ma lepsi…A navic vcera i dnes pekne papa, takze i lepe kaka.  

Terik a holky

 
Dersuzala
Povídálka 17 příspěvků 31.01.08 13:58

Míšo, ta knížka se normálně v knihkupectví neprodává, já jsem si o ni psala přímo manželům Kopřivovým…

 
kometka01
Ukecaná baba ;) 1119 příspěvků 31.01.08 16:34

ahoj holky,

míšaN: to je děs. věřím, že to s tomem zvládnete. tatka dělá na rozvodně a loni jim tam „uvíznul“ natěrač kde neměl. taky naštěstí pro tu rodinu zemřel. ale je to děs. bezpečnost je bezpečnost.

těhuMíšA: díky za nabídku. ještě se kouknu a když tak napíšu.

terik: to jsi nějaká zázračná, ne? mě je blbě od soboty a je mi blbě furt. už teda nemám horečky, jen kašel ale je mě fakt blbě. lukyn je už lepší, ale asi je nám nic moc. protože jsme šli spát po 21 a vstávali jsme až v 9,40 a to nás probudila sousedka, zda jdeme cvičit…

tak jsme se zbalili a nešli cvičit, ale na zápis do plavání. konečně. vystáli jsme si tam 1,5hodky frontu a nakonec mi paní řekla, že mi může dát jen za 190,–zkušební lekci. protože na kontrolu na imunologii jdeme až příští čtvrtek a oni kurzovné vrací jen týden dopředu…no nic. tak aspoň jsme si vyposlechli co a jak.

Radka

PS: deníček jsem taky ještě nečetla nemám na to nyní žaludek.

 
Charli
Kecalka 347 příspěvků 31.01.08 18:19

Ahojda holky já jen v rychlosti, deníček jsem v rychlosti pročetla, ale opravdu jen rychle, takže až se vrátíme tak si ho přečtu podrobně protože mě to moc zajímá.
Tak kufry máme zbalené a ráno v sedm vyrážíme do Prahy, letíme ve 12:45. Už se docela těším, hlavně na to teplíčko a hlavně sluníčko, to mi tak strašně chybí.
MisaN- to je teda hrůza,ale pokud pil a prokáže se to tak to byla jen a jen jeho chyba. já vím je to strašné, ale takový lidi bych nelitovala. Hrozné je to pro vás teda pro Toma, že se musí takou nepříjemnoatí vůbec zaobírat.Tak držím palce ať vše dobře dopadne.
Danulík- vám také ať už konečně něco víte a vše je ok.
Terezko- neboj něco dobroučkého ti určitě přivezeme. Jsi šikulka.
Tak holky mějte se tu krásně a já končím ozvu se hned jak přiletíme takže kolem 9.2..  

pápápápápá  

Charli+František

 
Valli
Závislačka 4258 příspěvků 31.01.08 19:42

AHOJ holky,
jsem z jineho denicku,ale vas denicek o vychove me velice zaujal a brzy zajdu do knihkupectvi, asi delam vse spatne, protoze mam doma vztekajiciho se kriklouna,ktery vsem ublizuje,ja pak rvu na nej a zbiju ho,takze nic moc,snad mi ta knizka pomuze a hlavne da prakticke navody!ze kometko:-))
pevne nervy s detma a s ostatnimi starostmi!ewa a draci

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 31.01.08 21:37

Ahojky,
tady máte nějaké odkazy ohledně té knížky a taky kurzy:
http://www.zkola.cz/…y/15350.aspx - info o knize a plánované kurzy: http://www.zkola.cz/…default.aspx  

Terik - koukala jsem, že v březnu má být kurz v Montesorri Zlín, ale nevím ostatní podmínky  

Charli - mějte se moc moc krásně!!!! Hned bych taky jela za sluníčkem :-))  

Všem marodům přejeme brzké uzdravení!  

Míša  

 
Andrina
Kecalka 216 příspěvků 31.01.08 21:46

Ahoj holky......
Ted už nevím,kdo se ptal na ty stoličky,ale nám roste první pětka dole:-)  

MíšaN-je mi líto,co musíte řešit,je to hrozný a přeji silné nervy…hlavně asi Tomovi teda.  

Danulík-snad už brzy budete mít ty výsledky,musí to být hrozný ta nejistota a flegmatický přístup té doktorky…Tak snad už brzy budeš něco vědět a snad to dopadne dobře.Myslím na vás.  

Charli-přeji vám moc krásnou dovolenou!!!!!!!Po tom trápení s malým si ji všichni zasloužíte,tak si to užijte:-))))  

Terik-vážně se uzdravuješ zázračně rychle,jak psala Kometka.Asi dýcháš nějaký jiný vzduch ne??:-))))  

No a ted trochu osvětlím ty naše problémy,třeba někdo dokážete poradit…Musím to ale vzít zas trošku od začátku…než jsme spolu začali měl Roman trošku divokou minulost.A to v tom směru,že propadl jednu dobu automatům.Hrál už tak,že si dělal dluhy tímhle způsobem…Když jsme se poznali,bylo to už dávno pryč…
Jenže asi od porodu takhle začal jednou za čas ujíždět…furt dokola se o tom dohadujem,řešíme to,už nevím,co s tím.Už jsem mu i říkala,že mu nebudu bránit..jestli se chce chovat jako svobodnej chlap bez závazku,může,at jde a užívá si.Bez nás…Furt mi říká,že chce být s námi a je si vědom,že má rodinu,chtěl to tak a chce to tak i dál.
Ale pak zas ujede na matech a vše se opakuje.Ted je to zuase tady a já už jsem z toho prostě hotová.Nevím,co mám už dělat.Jindy hrál,když měl peníze,ted poprvé(poprvé o tom možná jen vím)si udělal dluh na matech.Netuším,jak to chce vrátit…No spíš tuším,bude mi lhát,co všechno musí platit v práci a nám bude tím ubírat…Finančně ted na tom nejsme zrovna růžově:-(((Ví to a i přesto to zazs udělal,Já nevím,jestli mu vždycky vypne mozek nebo co to je.Pak se mi hrozně omlouvá,lituje a slibuje.
Nejhorší mi na tom přijde to,že to bylo ted v sobotu…Když jsem byla s Tomem v nemocnici.Přijde mi to od něj hrozně bezohledný a sprostý…Na víkend tady měl na pomoc maminku…Podle mýho názoru uplně zbytečně..Naopak si mohl vyzkoušet,jaký to je,lítat jen kolem děcka.On by se o něj postaral,a jinak je tady moje máti..o patro víš.Stejně mu vyprala moje máti.A co víc celý víkend jim i vařila,takže tchýně tady byla jen na to,aby mu umožnila lítat po nocích..No jsem na ni naštvaná..Nemyslela to zle,vím,ale byla tady zbytečně…
On ještě neví,že to vím.Vím to už od pondělí a můžu to ze sebe dostat až zítra,to jsou muka!
Já nechápu,proč to furt dokola tak kazí,myslela jsem,že už je to lepší mezi námi…Ted zas nebudu moct na něj ani promluvit,protože mi tím svým podrazáctvím strašně ubližuje.Bude na mě chtít sáhnout a ve mě to začne vřít…Nějakou dobu to potrvá a dopadne to tak,že se pohádáme kvůli tomu,že jsem odtažitá…
Ale nevím,co by po mě chtěl…
Nevíte náhodou co s tím????:-((((((
Blbá otázka že???
Tak zatím holky…    

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 31.01.08 22:34

Ahojky,  

koukám, že jste se činily :-). Já dnes lítala po úřadech, s mamkou na procházce a v tanečkách. Dorazila jsem teď, celá zmrzlá, brrrr. Musela jsem jít do jiného kurzu, nějakého vhodnějšího pro těhule, tak jsem vyzkoušela Tibal s činelkama. Je to náročné na koordinaci a rytmus, ale jinak moc pěkný. Jen ty kostýmy nejsou nic moc :-(   MíšaN: to je strašný, chudáci rodina i Tom. Musí to být pro všechny šílený. Moc na vás budu myslet, ať se Tom drží.   Dani: nechápu, co jim tak dlouho trvá, ale asi to nebude tak zlé, jinak by Tomáškovi problémy řešili hned. Zítra napiš, jo? Držím palce :-)  

Holky, jejda, zase tolik čokolády mít nemusím :-)))) Ale jste hodné :-) Zatím mi z hotelu neodpověděli, ale jim i předtím trvalo 2-3 dny než odepsali. Hned dám vědět, jak budu vědět víc.   Andrina: jediné co mě napadá je jít na léčení. Je to závislost jako jiná a asi tak zapomíná na starosti. Asi proto hrál, když byl malý v nemocnici. Už jste léčení řešili? Máš to fakt těžký, stihnout všechno řešit jen přes víkendy. No drž se holka, jo? :-)  

Musím do postele, pa pa  

Terka

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 31.01.08 23:29

Ahoj,  

Andrina - holka, je mi tě fakt líto. Ale bylo by bláhové si myslet, že to zmizí jen tak. Souhlasím s Terezkou - je to závislost. A možná měl nervy, když jste byli v nemocnici a tohle mu prostě pomohlo, tak šel (zní to hrozně, ale i u alkoholiků to tak chodí). Zkusila bych se podívat po nějaké poradně - nevím, zda se dá chlap dostat na léčení, kam by měl jít dobrovolně. Až kdyby nepomohla poradna, zvažovala bych léčení. Ale to si musí opravdu tvůj muž srovnat v hlavě. Největší hrůza je to že vždycky ten, co „je střízlivý“ nebo „není závislý“ - tomu to ubližuje nejvíc. A řeší to mnohem víc, než sám závislý. Pokud mu jde o děti a o tebe, třeba se nechá na nějakou poradnu ukecat (i když vím, jak řešíme problémy s naším tatínkem - alkoholikem a je to fakt těžké). Nebo nedá se najít nějaká jiná činnost, která by ho fakt „chytla“???
Myslím, že je hrozně důležité na sebe při hádce neštěkat, ale třeba si zajít někam na večeři, nebo udělat doma příjemnou atmosféru, napřed začít s tím, jak se měl a tak (mít zájem o trávení jeho času, když není doma) a pak třeba naťuknout, že to víš…a další. Hlavně nenechat zvítězit emoce (i když sama dobře vím, že to kolikrát nejde). V klidu je to prostě nejlepší. Ale taky hooodně těžké to ustát. No, budu ti rozhodně moc držet palce.  Jedním večerem se to stejně nevyřeší. Taky jde o to, zda si sám uvědomuje, že je závislý.  

Tak dobrou noc Míša  

 
MisaN
Extra třída :D 10764 příspěvků 01.02.08 13:25

Ahojky,
tak TOm se zatím drží. Musí teď čekat na výsledky pitvy, až bude oficíálně potvrzený ten alkohol a pak z nějhoršího budou venku. ALe nic nezanedbali, ty chlapi porušili předpisy i to co dostali nařízeno. Naštěstí en druhý je férový a říká tak jak to bylo. Takže max. dostanou pokutu za to, že neměli v pořádku zdravotní prohlídky. ALe je to divné, protože je mají od všech, jen né od toho pána. Bývalý zaměstanvatel má taky od všech jen né jeho. Tak Tomáškovi naše kamarádka která dělá na pojišťovně zjistila jméno jeho dr a jel to tam zkusit jestli by mu to nemohl napsat, že se jim to ztratilo a potřebují to, tak snad . Tomáš se od rána neozývá, tak vůbec nic nevím. DNeska tam má inspekci, která to šetří, tak bude odpoledne vědět víc. Makal na tom včera do večera. ten pán už jednou dostal pokutu, že pil a měl výtku. Bývalý zaměstnavatel říkal, že u něj si nosil lahváče normálně do práce. Byl to starší pán(60 let), něměl to lehké, tak to asi řešil pivem.  

Terik - Tom bere prášky od té doby co se tomášek narodil a bohužel asi celý život bude. může mu být hůř i líp, ale bez prášků nemůže existovat, hned to má zpět. Ae říkal, že si navíc nic vrát nechce, že je ok, tak snad nehraje jen hrdinu a je to tak. ALe nespí a nejí, tak nevím. Musím na něj dneska dohlídnout, aby se aspoň pořádně najedl a vyspal se. Až je mi z toho smutno když to píšu, ale je to tak. Proto možná ani druhé dítě mít nebudeme. bojí se jak by to zvládl.  

terezka - budeš mít zásobu čokolády na měsíc :-)  

Andrina - nemáš to teda vůbec  jednoduché, ale snaž se to řešit v klidu a nenechávat pro sebe. Máš okolo rodinu, tak a´t vám jeden večer pohlídají a běžte někam do hospůdky - tam máš téměř jistotu, že na sebe nebudete křičet a pověz mu co tě trápí a nabídni pomoc. Zkus na netu sehnat nějakou poradnu a předem zavolat a pak to Romanovi v té hospůdce řekni, že mu s tím pomůžeš a pojedeš tam s ním. Léčení bych nechala až nakonec. Roman musí jít sám, proto mu spíš nabídni pomoc než výčitky, pak se šprajcne a nepůjde nikam.Taky si myslím, že byl roman z té nemocnice na nervy a proto šel hrát. prostě se tím uklidňuje. Tady pomůže ale jen odborník.
Když se tomášek narodil, neměla jsem to s Tomem lehké, ikdyž to bylo úplně o nečem jiném. POmohl mu jeho táta, který je pro něj autoritou a objednal ho rovnou k psychiatrovi, naložil ho a jel. Já byla v porodnici, takže jsem nemohla, ale tomáš to tak potřeboval. Já jsem o tom věděla ještě dřív než on apak jsme mu to společně řekli a on souhlasil. Můžeš si to přečíst tady : https://www.emimino.cz/…s/story/4680 já to nemůžu číst dodnes, bych zase brečela jako vždy když si na to vzpomenu. Sice je to o nečem jiném, ale princip myslím stejný.Když jsme mu navrhovali, aby tam jel, tak nechtěl. Někdo musel rozhodnout za něj.    

Jdu něco dělat, nebo se tady z toho čekání zblázním. Už aby to bylo za námi. Jste hodné, že na nás myslíte.  

M.

 
pepuš  01.02.08 14:12

Milá Míšo,
mockrát děkuju za bezva tip! Knihu jsem si právě objednala.
Mám skoro 3letou dcerku a také tak nějak „tápu“ ve výchově… :-) Zdraví P.

 
kometka01
Ukecaná baba ;) 1119 příspěvků 01.02.08 17:01

holky, knížku jsem dneska koupila v portálu na dominikánském náměstí v brně. paní byla příjemná jak … stála 290,– ještě jsem si koupila malýho tyrana a novinku o výživě od rndr. petra fořta a baba se tvářila jak kdybych jí trhala nevím co.

no nic, utíkáme protože jdeme na první hodinu do solné jeskyně a jdeme konečně taky někam všichni tři společně. no musela jsem to objednat a pak to romanovi oznámit. jinak by asi nešel

míšaN: drž se  holka.. dobře to dopadne.

Radka

 
Andrina
Kecalka 216 příspěvků 01.02.08 18:30

MíšaN-ted jsem to dočetla a je fakt,že jsi to měla dost těžký…Jak jsi psala nejkrásnější a zároven nejhorší dny tvého života…To věřím a obdivuji tě,jak jsi to zvládla…  

No a k Romanovi,on je takový,že samozřejmě nemá sebemenší problém a vše zvládne sám a žádnou  pomoc nepotřebuje.A kdy­bych cokoli podnikla za jeho zády a pak mu to řekla…stokrát bych mohla jít kamkoliv s ním,bral by to jako ponížení ode mě :-(( Nevím,jestli máte doma někdo štíra???On je typickej se vším všudy!!!!!Hlavně všechno zvládne sám !!!!!!!!!!!!!­!!!I když to tak doopravdy není,nesníží se k tomu,aby si nechal pomoct…Divná povaha…  

Ale moc vám děkuju,že se mi snažite poradit.
Zatím pa holky

 
MisaN
Extra třída :D 10764 příspěvků 01.02.08 20:25

Andrina - tak to budeš mít těžké. A co zkusit ještě poptat se v nějaké té poradně, jak s ním máš jednat ty, co udělat a tak…prostě aby on tam nemusel.Jinak už mě nic nenapadá.
Byla to těžká doba, ale snad už to tak hrozné nikdy nebude.
Jinak štír jsem u nás já :-)) takže to ani tomáš se mnou nemá lehké. On je ryba, docela flegmatik ale jde nám to zatím spolu :-)  

Kometka - teda to máš literatury, tak jestli na něco zajímavého přijdeš, dej vědět.
Jak bylo v jeskyni ?  

Jdeme koukat ještě na nějaké domky, konečně nám došel poslední katalog. Zítra jedeme na celý den k našim, slaví ve vsi masopusta, tak se zúčastníme.  

Mějte hezký víkend  

Míša

 
Ruza1
Ukecaná baba ;) 1062 příspěvků 01.02.08 20:34

Dobrý večer,

Do ted ležela sem uplně kaputlehla jsem si v 19h s malým,ale zase spát až do rána tak se asi nezvednu.

na Gyn -cysta stejná,HCG stále stejné dostala jsem injekci -a sem po ní šílené ospalá  :-? děložní výstelka nízká,takže krvacení je nejspíš z děložního hrdla  :roll: chtěl mě poslat do nemocnice-no žadonila sem jak malá,tak mi dobl tu injekci a když teda nezabere tak jdu  

S manžou jsem k večeru sundali koberec v obýváku,takže tu zase máme plovoučku a koberec uschován,bude použit do detského pokoje(je pár měsíců starý)..

Ruza a Kubís 19m a 19dní …

 
Andrina
Kecalka 216 příspěvků 01.02.08 21:47

MíšaN-štír ženská není až tak katastrofální jak chlap:-))naši oba jsou štíři,tak můžu trochu srovnávat…Ale Roman je štír unikát.Ještě mi porad konkrétně tu poradnu,co mám hledat…Celkem by se mi hodilo,kdybych věděla,jak s ním jednat:-))dík  

Ruza-přeji ti,at injekce zabere a nemusíš skončit v nemocnici.Ale i tak to asi není jednoduchý že???:-((((  

No zachvíli Roman přijede,tak uvidím co bude…Držte mi palce…Ten týden mi pomohl k tomu,že jsem celkem v klidu,takže cokoli budem řešit,bude celkem bez emocí už…trochu s čistou hlavou:-)))
stejně vím už ted,co vyřešíme…Naslibuje mi zas hory doly......  

Tak pa holky Míša

 
kometka01
Ukecaná baba ;) 1119 příspěvků 02.02.08 00:06

andrino, můj roman je taky štír.

míšan: díky v jeskyni super, hlavně super, že šel roman taky někdy s lukáškem někam :-) pak jsme se ještě prošli po městě a koupil mi nějakýho bacona v McD nebo, co to bylo. nikdy jsem to předtím nejedla.

no nic jdu spát.

růže: vůbec jsem nepochopila, co chceš napsat. ale snad to dopadne, tak jak potřebuješ.

Radka

 
kometka01
Ukecaná baba ;) 1119 příspěvků 02.02.08 00:10

andrino: já ti poradnu z osobní zkušenosti nedoporučuju. chodili jsme s romanem když se malej narodil. takže cca měsíc po porodu a roman byl tehdy ještě horší. fakt. horší. prostě nemá rád doktory a jemu přece nějakej doktor nebude radit co má a nemá dělat. jak jsem ti psala o tom odličování v koupelně myslela jsem to stopro vážně. fakt. máš se ráda? co je největší nedorozumění u vás? neposlouchá tě? nemá čas? neobejme tě? nedá ti pusu? co? je ok v práci? roman je vždycky šílenej, když ho čeká nějaká větší porada nebo pohovor se šéfem…to si pak vyslechnu, jak su vydechlá, jak mám laý prsa, žádnej zadek, že jídlo se nedá jíst. že tchýně je hodná jen já mám furt problém a tak dále.

 
kometka01
Ukecaná baba ;) 1119 příspěvků 02.02.08 00:13

andrino: automaty? tak to je síla? a ty myslíš, že někdy přestane? promin, jsem asi krutá, tím, že to říkám, tak jak to je. ale měla jsem asi v 18ti přítele a začal hrát a …

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 02.02.08 09:15

Andrina - já si myslím naopak, že s tou poradnou je to dobrý nápad - jako že bys tam šla sama. Možná bys napřed věděla ty, jak se chovat a jak „být silná“ a zároveň nevyprovokovat Romana…Však mu o tom nemusíš vykládat - pokud to teda nejde, což asi ne. Je to fakt ožehavá věc. Zkusím se popátrat, odkud jsi Míšo? Možná i na internetu něco je. Odborník je dle mého vždy lepší - i kdyby pomohl jen tobě a ne Romanovi - v konečném důsledku. Drž se. Já mám taky trápení, s kterým asi zajdu do poradny - můj brácha začal hodně pít a pořád vyhrožuje, že si něco udělá a už se málem i pokusil. Jenže měl docela špatné dětství a tak teď absolutně nemá sebevědomí. Nevím, co s tím a  moc mě to trápí. Už druhý týden jsem ho po plese vezla (po dlouhém ukecávání) domů, abych měla jistotu, že bude v pořádku…ach jo.
No, vidím, že psychické problémy se sebou nebo s někým tu má spousta z nás. Tak se všechny držme!!!!!  

Míša

 
Andrina
Kecalka 216 příspěvků 02.02.08 09:18

Kometka-já se sebou nemám problém,možná,když se snaží hodit všechno na mě,že za všechno můžu já,protože…a protože… a protože.....,pak třeba znejistím a přemýšlím,že ta chyba je ve mě…Ale pak si zas uvědomím,že ne,že se mnou jen manipuluje.
A že nepřestane s automatama to je mi jasný,kdyby tady bylo jen jedno dítě,tak nepřemýšlím…Tohle nemá smysl,já to vím,jenže jsou tady dvě děti a já si nedokážu představit,jak bych to zvládla…Bohužel jde nejvíc o finanční stránku.A mám ho pořád ráda,i když kouskem srdce ho nenávidím,je to těžký.
Každopádně novýho je to,že dojel,v klidu jsem se ho na to zeptala(nechtěla jsem dnes před klukama),ječel tady na mě,kde jsem co slyšela.....A ted tady není,spal u bráchy na bytě..:-((
Co bude dál,nevím…Jen vím,že mi celý život bude lhát a takhle podrážet a já už mu nevěřím ani pozdrav…  

Ale když si představím,že bych malýmu zas měla vzít tátu…Panebože já se z toho asi zblázním…  

Tak zatím Pa

 
Andrina
Kecalka 216 příspěvků 02.02.08 09:20

TěhulkaMíša-jsem ze Znojemska,jseš hodná,děkuju

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 02.02.08 21:17

Andrina - pošlu ti SZ

 
gwein
Zasloužilá kecalka 525 příspěvků 02.02.08 22:31

AhojkyJ    
U nás nic moc nového. I když máme za sebou jedno z nejlepších plavání Aničky za poslední dobu. Ani se čtvrteční plavání moc zamlouvalo, že řádila neuvěřitelným způsobem. Dokonce se i dobrovolně potápěla a ještě se u toho řechtala, což není zvykem. Fakt sranda. Vůbec jsme jí nepoznávali. Ale měli jsme z toho radost.    
Dnes jsme byli na zahradě, ještě i s mým tatím. Bylo to fajn. S dědou jsme stříhali stromy, pak jsme ty větve s Ani nakládaly do tatrovky a odvážely na ohniště. Fakt sranda. Ani se zabavila, takže byla spokojená, jelikož měla důležitou práce.J    
Zítra přijdou na návštěvu tchánojc, tak už se zase předem děsím, co bude. Zase jsme se 14 dní neviděli a vůbec mi nechyběli, že to tak musím napsat.L 

No, nic. Vrátím se ke starším komentářům…    
Kometko - dodatečně gratuluji k další úspěšně složené zkoušce. Jsi fakt šikulka.J 
Vyšetření podle čínského principu muselo být hodně zajímavé, ale je dobře, že vyšlo tak pozitivně pro Tebe. Ten už jen správně ventilovat ten zbytkový vztek, což může být docela těžké, co? Alespoň mě to někdy tak přijde. 
Solní jeskyni závidím. Je fajn, že jste si vyrazili jako rodinka. Já jsem Martího také přemlouvala, ale tam ho nedostanu ani náhodou.L    
MíšoN - s tím internetem a skype jsi mi docela slušně připomněla rodiče. Také jsme tatího učili jak na to, ale teď už je to super. Píšeme a telefonujeme si přes Skype, což se moc líbí Ani. Vždy jí řeknu, že jdeme volat dědovi a už letí k počítači.J 
S plenkováním jste na dobré cestě. Tomášek je šikulka. Také Ani, když se jí chce venku, vysvětluji, že se může vyčůrat, že má plenku. Ona vždy stojí a dívá se na nohy, zda jí to náhodou nepoteče po nohavicích. Je to úsměvné. 
Jinak my Ani také stále uspáváme, bez nás prostě neusne. Nejraději má, když jsme v posteli všichni.JJe to malá potvůrka, ale naše. Odpolední spaní je vyřešeno, jelikož nespí.LNa druhou stranu spí celou noc od 20hod. do 8hod., takže si nestěžuji. 
S tím Tomášovým zaměstnancem je to síla. Přeji, aby bylo vše brzy vyřešeno a dopadlo to ku prospěchu Tomáše. Držte se.    
TěhulkoMíšo - tak to je fajn, že ples se vydařil. Já jsem si objednala lístky na jeden ples, kam chodíme pravidelně, i když je fakt, že teď jsme díky Ani dvakrát po sobě nebyli. Martí o tom zatím neví, bude to překvapení. Každopádně stejně si myslím, že tuší, co ho čeká. Už se mě ptal, zda ples bude a zda na něj půjdeme… Trochu jsem mlžila… Lístky mu chci dát k narozeninám, které má necelý týden před konáním plesu.JMoje rodiče jsem už připravila na to, že budou mít celou noc na starost Ani. Tak jsem zvědavá, jak to vše dopadne.    
Deníček se Ti moc povedl a děkuji za něj. Určitě se po knížce také podívám a budu se snažit trochu inspirovat ve výchově. Je mi jasné, že byť se člověk hodně snaží, tak ne vše dělá správně. Tudíž mám co dohánět. Takže ještě jednou díky a pokud by bylo pokračování deníčku, tak budu jedině ráda.J    
Co se týče hor, tak já jsem s běžkami začala až s Martím. Do té doby jsem vůbec nelyžovala. Martí jezdil na sjezdovkách. Já jsem si na sjezd netroufala, tak jsme se dali společně na běžky. Zatím mě to baví, což je nejdůležitější.    
Teriku - úplně Tě chápu s těmi knížkami. Také strašně ráda čtu a když nemůžu, tak mi to chybí. Já mám teď knížku na měsíc, ale i tak to považuji za úspěch a jsem za to moc šťastná. 
Je dobře, že Zoe na žádnou operaci nemusí.    
Terezko - děkujeme za srazík a něco čokoládového určitě dostaneš.JTo se může vždycky hodit, ne?    
Všem marodům přejeme brzké uzdravení.J  
Tak raději končím…   
Zatím pa Gábi a Ani 

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 02.02.08 23:31

Ahoj,  

tak vám musím napsat, jak jsem dnes absolvovali svatbu naší kamarádky. Šli jsme s Markem za svědky. Oni už čekají druhé dítko, tak se konečně rozhoupali ke svatbě, ale nikomu to neřekli. Takže obřad se konal ve 4 dospělých (2 těhule -) a 2 dětech :-) Tomášek (2,5 roku) všechno komentoval a Ani utíkala z obřadní síně až na chodbu, ale bylo to pěkné a veselé. Oslavičku budeme dělat až v létě, až aspoň jedna z nás nebude těhotná :-).
Rovnou jsme vyrazili na nákup, už nebylo doma nic k jídlu. Bylo to skvělý, všichni jsme byli slavnostně oblečení, dokonce i Ani vydržela s čistýma punčochama :-) Celý den byl takový slavnostní, dokud jsme se s Markem trošku nechytli. Ale teď už je zase všechno v pořádku a na zítřek mám slíbeno, že budu velký vezír :-))))) To jsem zvědavá, jak moc mě bude Mara opečovávat, tuto hru jsme totiž dlouho nehráli a pochybuju, že to dlouho vydrží. V každém případě by mě měla týden nosit na rukách :-)   Gábi: už zase tchánovci? :-( Nějak často, ne? Přeju ti pevné nervy, chápu jak je to někdy těžké. Má tchýně nedosahuje kvalit tvých tchánovců, vidím ji 1× za měsíc a ještě mi to připadá moc :-).
Noční strašně závidím, Ani pořád nic :-(  

No nic, letí do hajan, já trdlo zase ponocuju, přitom Ani asi rostou další zuby, protože má šílený ekzém a v noci plače, takže se stejně moc nevyspím. Ale ráno hajá do 8 :-)))))  

Dobrou Terka

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 02.02.08 23:37

Ahoj holky,
nějak se mi po vás zastesklo, tak jdu ještě na chvíli za vámi :-)) Včera jsme byli opět na plese, Lucinku jsme uložili a nechali doma tchánům, spinkala celou noc. Ples byl fajn, zase jsem si pořádně zatančila (i když ne moc s Honzou - ten spíš vykládal s přáteli). Akorát jsme mysleli, že se dnes odpoledne dospíme, ale Lucinka usínala po obědě asi dvě hodiny - fakt hrůza. Pořád si něco vymýšlela. Vypozorovali jsme, že když tam jsme s ní, tak je to mnohem horší, než když usíná sama - smolí se po nás a dělá blbiny. Tak jsme si vzali peřiny na zem do obýváku a lehli si tam :-) Pak jsme jeli k mojí babičce do nedaleké vesnice, takže dnes docela relax. Teď si tu popíjíme Cinzano a těšíme se, že je ještě zítra jeden volný den :-))  

Lucinka už mluví jak divá - teda v mnoha případech jí rozumím jen já nebo manža, je to sranda :-)) předvčerejšky jsem se jí ptala po obědě, jestli jdeme spát, ona se na mě podívala a s úsměvem řekla: „ještě ne“. Tak to mě rozesmála - a takové  hlášky má teď pořád. Dnes ráno vstala a první, co řekla, bylo: „chleba s máslem!“. Taky se naučila celý první řádek písničky - ale spíš ji mluví, takže chodí po pokoji a říká: „mámo, táto, v komoře je myš“ (samozřejmě svou hatmatilkou, ale my tomu rozumíme). Fakt se často nasmějeme - ale to asi taky znáte že? Už se těším, jak budou na srazíku všechny dítka brebentit…možná nás i překřičí :-)))  

Gwein - Lucinka má taky ráda „manuální práce“ :-)) to umývání nádobí ji fakt baví, akorát kdekoliv kde vidí dřez, najde si rychle židli a říká: „nádobí umýt“ (i na návštěvě) a už už by umývala…co se týče výchovy - knížka je fakt dobrá. Ale dnes jsem se o tom bavila s tetou - učitelkou na ZŠ a říkala, že výchova může být jakákoliv, ale pokud není dobrý základ v rodině, je to skoro fuk…což je bohužel asi pravda. Je to prostě těžké.  

Danulík - tak jak vy? Pořád na Tebe musím myslet, asi prožíváš těžké chvíle - tak tfuj, tfuj, ať je všechno dobré…  

Markyna - i na Tebe myslíme, ať jsi v pohodce, už se těšíme na Tvoje krásné bříško na srazíku :-))  

Dobrou noc Míša

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 03.02.08 08:05

Ahoj holky,  

byly jsme teď 2 dny s Tomem sami, Radek se vrátil včera večer ze služebky. Tak nebyl čas na net, jen včera jsem přečetla pár komentářů z tohoto deníčku.  

Výsledky od doktorky nemáme, už se ani nenervuju. Má se ozvat sama, což pochybuju. Takže necháme ji v pondělí, a když se neozve, tak v úterý jí zavoláme.  

Taky máme velký problém s Tomovým chováním. Nechce se mi o tom rozepisovat, ale včera po 2 dnech kdy jsem s ním byla nonstop sama, jsem si uvědomila, že mu dělám otroka, normálně mu sloužím. Nejenom že může dělat všechny zakázané věci, ale já mu u nich navíc asistuju. Dělám to proto, že nechci aby pořád vřískal. Ale jsem z toho už zoufalá. Přenáším mu židli z místa na místo, aby si na ni mohl vylézt, přitom mu přenáším i jiné věci. Ani 5 minut z celého dne si sám nehraje. Pořád slyším jen „mami“, tahá mě za ruku a pokud nejdu tak vřískot.
Tak dneškem počínaje s tím začneme něco dělat. I když je to těžké, když vím, že zdravotně není v pořádku. Ale tohle na to nemá vliv. Nechala jsem si ho přerůst přes hlavu. A mám strach, že už s tím nepůjde nic  udělat.  

Hlavní věc je, že včera jsem přišla na to, že v termín srazíku máme jít na svatbu. Dozvěděli jsme se to minulý víkend a mě včera došlo, že je to ve stejný datum. Takže tím pádem nemůžeme na srazík jet. Přemýšlím jak to vyřešit, abych vás viděla, ale nevím. Někdo možná plánuje jet už ve čtvrtek, tak to bychom mohli jet a v pátek se vrátit.
A to jsem původně plánovala, že si to tam možná prodloužíme.  

Takže tolik krátce od nás. Musím jít prát, umývat nádobí a balit dárek pro tchýni. Má narozky a jdeme k ní na oběd.  

Hezkou neděli  

Danulik

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 03.02.08 09:30

Dani, tu svatbu máte v sobotu dopoledne? Tak to přijeďte v sobotu a zůstaňte tam dýl. To by byla fakt škoda, kdyby si nejela, nějak to vymyslíme, jo? Vždyť víš jak se na tebe těším :-))) Taky přemýšlím, že tam zůstanu  aspoň do středy.  

Ani mě sice do svých šílených her nezasvěcuje, ale někdy je to o to horší. Včera hned ráno si přistrčila židli k oknu a vylezla na parapet. Vykoukla jsem z koupelny a vidím ji, jak stojí na parapetu a kouká se z okna :-(. Nevím, jak to uděláme v létě. Budeme si dělat na jaře nová okna, tak si snad připlatím za cokoli, co nebude Ani umět otevřít. Ale ona je na tyto věci moc šikovná. Jenže tím to končí, vůbec nemluví, s posloucháním taky nic moc, nočník vůbec nic, prostě naše slečna je šikovná jen na lumpárny :-).  

Dnes jdeme slavit 2. narozeniny neteře a zůstanu u našich až do zítřka. Stejně jdu ráno na gyndu, tak abych se nemusela trmácet tam a zpátky a ještě kvůli tomu budit Ani dřív. Takto se vyspím, dostanu snídani :-) a nechám jim Ani až půjdu k doktorovi. Podle metříku by už mělo tlouct srdíčko, no jsem zvědavá a strašně se těším :-)   TěhuMíšo: s tvým bráškou mě to mrzí, asi má nějaké problémy, ne? Stejně je krásný, že máte tak velkou rodinu a takto krásně se o sebe staráte. Neboj, určitě mu bude brzy líp.  

Zatím pa a pište pište :-)))  

Terka

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 03.02.08 09:37

Teri, ta svatba to je na celý den. Moc tam chci jít. Naposledy jsem byla na mojí svatbě a už nemám žádné kamarády ani rodinu, kdo by ještě plánoval svatbu, takže tam moc chci jít a užít si to.
Ale na srazík bych taky moc chtěla. Tak nevím jak to vyřešit.
Klidně pojedeme o nějaký den dřív nebo zase pozděj, když tam ještě někdo bude.  

Danulik

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 Další »