Květňátka a červňátka 2006: Sedmý měsíc - 10. díl

Těhotenství

SEDMÝ MĚSÍC TĚHOTENSTVÍ ( 25. 28. TÝDEN)

Vývoj plodu

Koncem 7. měsíce těhotenství dosahuje děloha již takové velikosti, že pouhým pohmatovým břišním vyšetřením lze většinou spolehlivě určit momentální polohu plodu. Gynekolog musí často odpovídat na zvídavé otázky některých maminek, jejichž miminko právě není v podélné poloze hlavičkou dolů. Tyto ženy mají zcela zbytečnou obavu z „nesprávného" uložení miminka v děloze. Jedná se o předčasnou starost, protože plod je zatím poměrně malý a plodové vejce s plodovou vodou natolik prostorné, že je v této fázi gravidity pravidlem relativně volný pohyb, a proto i nestabilní poloha dítěte v děloze. Změna poloh je v tomto období tak běžná, že již při odchodu maminky z těhotenské poradny může být miminko uložena zcela jinak, než určil gynekolog při vyšetření několik minut předtím.
Poslech srdečních ozev plodu při vyšetření stetoskopem přiloženým na stěnu břišní nad dělohu v místě, pod kterým očekáváme uložení hrudníku plodu se srdcem, již nepředstavuje větší problém. Důležitou podmínkou dobrého poslechu je přiměřená tloušťka podkožní tukové vrstvy na břiše. Silný tukový polštář může totiž úspěšně bránit ve snaze o zachycení srdečních ozev. Vidíte, další nepříjemnost v souvislosti s nadváhou. A není poslední. Na konci sedmého měsíce plod dosahuje přibližně dvojnásobku hmotnosti ve srovnání s koncem šestého měsíce. Může mít hmotnost až 1200 gramů a může vyrůst do celkové délky (od hlavičky k patičce) 35 cm.
S rozvojem lékařské vědy jdou ruku v ruce možnosti lékařů zachraňovat předčasně narozené děti, které jsou velmi nezralé a nepřipravené pro život, a nejsou proto schopné samostatné poporodní adaptace bez specializované a náročné intenzivní péče. Pomyslná vývojová hranice pro možnost záchrany předčasně narozeného dítěte se v posledních desetiletích postupně snižuje v závislosti na uplatňování nejnovějších vědeckých poznatků v praxi. V současnosti se za hranici případné možné záchrany předčasně narozeného dítěte považuje začátek 7. měsíce (cca 24. týden). Zdůrazňujeme ovšem, že se jedná o hranici pouze možné záchrany, která závisí na mnoha a mnoha příznivých předpokladech, a proto rozhodně předčasně nejásejme a zůstaňme nohama pevně na zemi. Děti porozené v tomto období jsou sice drobné, ale přitom na první pohled vypadají jako dokonalé životaschopné miniatury miminka narozeného v očekávaném termínu porodu.
Zdání ovšem klame. Organismus předčasně narozeného novorozence je totiž silně nezralý a na základě toho velmi citlivý na jakoukoli infekci. I přes veškerou antibiotickou léčbu proto jen těžko zvládá náročnou poporodní adaptaci.
Z uvedených informací jednoznačně vyplývá, že nejlepším řešením předčasného porodu je jeho prevence. Jak můžete sama poznat hrozící předčasný porod?
Typickým příznakem je bolestivost v podbřišku a děložní kontrakce., případně poševní krvácení různé intenzity. Závažným signálem je předčasný odtok plodové vody, který se někdy může zaměnit s nechtěným únikem malého množství moči. Barva plodové vody a moči je podobná, obvykle čirá nebo zažloutlá, ale množství vody bývá převážně větší. Také silnější fyziologický, či naopak zánětlivý poševní výtok může napodobit odtok menšího množství plodové vody. Při pochybnostech navštivte svého lékaře, který nález posoudí a při průkazu odtoku vody vás pošle do porodnice.
V případech, kdy se nedaří zastavit hrozící předčasný porod anebo přicházíte s velkými problémy k vyšetření pozdě (bolestivé a pravidelné děložní kontrakce nereagující na tlumicí léčbu, silné a závažné děložní krvácení, odtok plodové vody spojený s infekcí uvnitř plodového vejce), nezbývá nic jiného než předčasný porod dokončit. Tyto porody jsou centralizovány na gynekologicko-porodnických klinikách a odděleních s jednotkami intenzivní novorozenecké péče, kde jsou zajištěny maximální dostupné možnosti vyšetření a komplexní léčby v souladu se současnými světovými trendy.

Změny organismu matky

Žádné výraznější změny neočekávejte. Děloha roste, dosahuje již vysoko nad rovinu pupku a omezuje vás stále více ve fyzické aktivitě. Spánek je přerušován častým močením, pohyby plodu nebo ojedinělými děložními stahy. Hmotnostní přírůstek se zvyšuje přibližně o další 2 kilogramy a obvod pasu se dále viditelně zvětšuje.
Děloha je svalový orgán, který se průběžně stahuje po celou dobu reprodukčního života. Nezáleží na tom, jste-li těhotná, či nikoliv. Bolestivé stahy děložní se objevují ve snaze vypudit z dělohy přebytečný obsah a nastávají například i v průběhu menstruace. Vznikají také v těhotenství, ale placentární hormony tlumí vypuzovací aktivitu děložního svalu na minimum. „ Normální" děložní stahy v těhotenství jsou zcela nepravidelné, většinou nebolestivé, objevují se ojediněle a nemají vliv na otvírání hrdla. Jejich frekvence a intenzita stoupají s růstem dělohy a v sedmém měsíci bývají ve srovnání s předchozími o poznání vyšší. Máte-li pochybnosti o charakteru stahů, poraďte se o jejich závažnosti se svým gynekologem.

Psychické stavy nastávající maminky

Ve 28. týdnu je již všem jasné, k čemu těhotenství směřuje. Cíl (porod zdravého potomka) se blíží, do termínu zbývají pouze 3 měsíce. Pomalu se blížíte k pásmu zralosti a tím i životaschopnosti plodu. Víte, že i když porod proběhne předčasně, je velká šance na jeho záchranu. Nastává období příjemného psychického uvolnění s vnitřním uspokojením a pocitem zdolání důležité překážky.
Dosud jste úspěšně překonala mnoho zcela přirozených těhotenských změn a možná i několik znervózňujících událostí, či případných drobných komplikací. Získala jste nenahraditelné životní zkušenosti a oprávněně posílila své rostoucí sebevědomí. Můžete srovnávat informace získané o graviditě před otěhotněním s realitou, kterou jste prožila v posledních sedmi měsících. Určitě jste poznala okřídlenou pravdu o tom, že nikdy není nad osobní zkušenost s konkrétní situací. O těhotenství to platí dvojnásob. Stejně jako život každého člověka, tak i vznik a průběh každého těhotenství je unikátní. Vaše těhotenství nepředstavuje žádnou literární či televizní kopii. Průběžně získáváte informace o průběhu těhotenství a porodu od svého gynekologa a ze seriózních pramenů, jste tudíž objektivně vzdělaná a dále vzdělávaná. Nepodlehněte proto tlakům senzačních zpráv a zůstaňte i v dalším průběhu klidná, spokojená a vyrovnaná.
S chladnou hlavou, v klidu a v pohodě pokračujte v přípravě na porod. Využijte sledující tři měsíce k získávání informací o všem, co vás na dalším průběhu těhotenství a na samotném porodu zajímá. Dále nacvičujte správné dýchání, relaxaci a způsob tlačení. Perfektní zvládnutí těchto úkonů je základní podmínkou úspěchu. Uvědomte si, že porodní bolesti jsou bolestmi proto, že bolí. Zamyslete se nad svou vlastní schopností snášet bolest. Nejsme z kamene, abychom všechno zvládli. Nezříkejte se pomoci předem a zamyslete se nad svým postojem k metodě epidurální analgezie, která spočívá v aplikaci léku proti bolesti do páteřního kanálku s cílem zmírnění bolesti v průběhu porodu. Tato metoda odstranění bolesti je velmi účinná a bezpečná, riziko komplikací je minimální. Velmi často také přispívá ke zrychlení porodního děje, neboť svým účinkem podpoří uvolnění děložního hrdla a rozšíření porodnické blanky. Porod v epidurální analgezii bývá proto často „příjemnou" událostí jak pro rodičku, tak i pro jejího partnera a celý personál porodního sálu. Podobně jako každá jiná léčebná metoda, ani tento způsob tlumení bolesti není všemocný a nelze jej použít u každé rodičky. Při konečné volbě způsobu porodnické analgezie se poraďte s porodníkem, který na základě vaší konkrétní situace doporučí nejvhodnější řešení. Věřte mu, chce pro vás to nejlepší, a pokud nesouhlasí s vámi vybraným způsobem a radí vám využít jiný, tak má pro to jistě pádné medicínské důvody.

Nastávající otec - vztah k těhotenství a porodu

Psychický stav a postoj nastávajícího otce během gravidity často mění. Zpočátku je muž většinou hrdý na to, že se jedné z jeho spermií povedlo úspěšně oplodnit vajíčko partnerky. A co teprve když se mu povedou dvojčata! V první chvíli žije takový šťastný muž v oblacích, přičemž dříve ani v nejdivočejším snu netušil, že může být takovým „chlapákem".
S plynoucím časem se postoje otců často mění. Někteří si náhle začnou uvědomovat velkou zodpovědnost, kterou těhotenství přináší, a mohou poněkud znejistět. Milé maminky, neobávejte se ovšem, absolutní většina mužů vydrží opravdu až do porodu! Jsou mezi nimi dokonce tací, kteří jsou natolik fascinováni graviditou své partnerky, že přebírají vedoucí roli v těhotenství a nastávající maminka téměř ztrácí pod jejich vlivem svou vlastní identitu. Takového partnera přiveďte do těhotenské poradny, aby si uvědomil, že těhotná jste vy, a ne on, a aby lépe pochopil podstatné momenty a svou správnou roli v partnerském vztahu během gravidity. Na druhé straně stále existují nastávající otcové, kteří nechtějí mít s těhotenstvím nic společného a považují to za věc ženy. S přítomností u porodu váhají, dlouho se rozmýšlejí a o definitivním rozhodnutí být u porodu nejsou do poslední chvíle úplně přesvědčení. Mějte pro to pochopení, jsou to muži! Takový postoj vyžaduje nenásilnou úpravu. Pokuste se o postupné angažování partnera do průběhu těhotenství. Neočekávejte rychlé výsledky. Pamatujte, že jen trpělivost růže přináší.
Každý muž či partner by si měl sám uvědomit, že těhotná žena sice není nemocná, ale přesto potřebuje určitou formu pomoci. Jedná se o pomoc jak v rovině fyzické (některé domácí práce, generální úklid domácnosti, větší týdenní nákupy, nošení těžkých břemen, stěhování nábytku…), tak i psychické (podpora při komplikacích). Úprava sexuálního života je také nutná a vyžaduje oboustrannou domluvu. Muž by se měl vždycky přizpůsobit a respektovat přání partnerky. V neposlední řadě by měl muž plnit funkci dobře uzemněného hromosvodu. Reakce těhotné ženy se totiž mohou v důsledku těhotenských hormonálních změn částečně měnit. Milé dámy, nikdy předem neodhadnete, co s vámi hormony provedou. Všeobecně platí, že potřebujete spíše klidného a chápavého partnera, který bude s určitou dávkou tolerance odolávat vašim případným hromům a bleskům.
Přítomnost nastávajícího otce u porodu je a jistě i nadále bude neustále diskutovaným tématem. Zpravidla je jeho přítomnost hodnocena oběma zúčastněnými partnery pozitivně. V první řadě ovšem záleží na muži a jeho schopnosti a ochotě zvládnout mnohokrát dlouhý průběh porodu. Dobrovolná přítomnost budoucího otce u porodu je základní podmínkou úspěchu. Nenuťte partnera násilím a nezazlívejte mu jeho neochotu, ne každý muž zvládne bez následků pohled na trpící partnerku. Svou roli může sehrát i nevyslovený strach o vás a vaše společné miminko. Nedobrovolná přítomnost u porodu může mít zbytečný negativní dopad na váš vzájemný vztah.
Příprava na porod a poučení o jeho průběhu, zejména s důrazem na roli muže při porodu, je pro zúčastněné partnery velmi důležitá. Převážná většina přítomných nastávajících otců obvykle rodičku uklidní, pozitivně naladí a představuje pro ni větší oporu než tucet porodních asistentek kolem. Na druhé straně také platí, že pokud vy sama partnera u porodu nechcete, měla byste mu to jasně říci a on by měl vaše rozhodnutí také akceptovat. Každá žena totiž není ochotna nechat se dobrovolně vidět v roli trpitelky. Nemá-li navíc vlastní předchozí zkušenost s porodem, tak ani není schopna předem odhadnout svou reakci na bolest a přítomnost partnera může začít vnímat jako nevhodnou až během samotného porodu. V takové chvíli je ovšem již často pozdě a vykázat partnera z porodního sálu je pro rodičku společensky velmi problematické. Dohodněte se s partnerem předem i na takové eventualitě, nemůžete totiž přesně odhadnout, co na vás čeká, a necháte si tím pootevřená zadní vrátka. Poučení o přítomnosti otce u porodu je nadstandardní službou, a proto se za ni ve většině porodnic také platí.
Nezapomeňte na to, že těhotenství a porod představují jen jakousi první zatěžkávací zkoušku partnerského vztahu, opravdové vyzkoušení kvality a trvanlivosti vztahu otestujete až v dalším průběhu manželství a rodičovství. Nikdo totiž dosud nevymyslel seznam rodinných povinností a partnerský kodex pro manžela a manželku po narození dítěte. Budete si muset najít vlastní cestu a bude jen na vás, jak si své rodinné štěstí zařídíte.

Cestování a volba dopravního prostředku

Každodenní používání dopravních prostředků neodmyslitelně patří k životu. Cestování na krátké vzdálenosti obvykle nečiní v těhotenství žádné větší problémy. Některé těhotné trpí, zejména v prvních měsících gravidity, zvýšenou únavností, nevolností a zvracení. V takovém případě je jakákoliv forma dopravy spojena s nepříjemnostmi. V průběhu normálně probíhajícího těhotenství není rozhodující typ používaného dopravního prostředku. Obecně se doporučuje takový, ve kterém se žena cítí pohodlně a netrpí nadměrnými otřesy.
Při cestování na dlouhé vzdálenosti nejde ani tak o způsob dopravy, ale spíše o dobu trvání cesty. Zvolený dopravní prostředek by měl co nejvíce zkrátit přesun z výchozího do cílového místa. Plánujete-li delší pracovní nebo soukromou cestu, poraďte se raději v dostatečném předstihu se svým gynekologem, může vás totiž včas odradit od některých fyzicky či psychicky náročných cest, které nejsou opravdu nezbytné a mohly by zbytečně zkomplikovat klidný průběh těhotenství.
Pokud se během gravidity objeví komplikace/ děložní stahy, krvácení aj.), doporučuje se domácí klidový režim a veškeré cestování je po dobu trvání potíží potřebné bezpodmínečně zrušit.

Řízení auta

Těhotná žena je vystavena většímu riziku autonehody. Její pohotovostní reakce na náhlé a nepředvídatelné změny může být totiž částečně zpomalená. Kvalita řidičských schopností v populaci je velmi nevyrovnaná, a proto nelze říci, že uvedené tvrzení představuje všeobecnou a jedinou pravdu. Bohužel, zpomalenost reakce spolehlivě potvrdí až případná autonehoda, kterou těhotná žena zaviní. A té je třeba se všemožně se snažit vyhnout.
Pokud proto cítíte, že pod vlivem těhotenských změn řešíte všechny denní aktivity zpomaleně a nesoustředěně, bude lepší raději nepokoušet osud a dobrovolně na čas zanechat řízení automobilu. Neexistuje totiž síla, která by vám řízení auta zakázala. Rozhodnutí zůstává na vás. Uvažujte zodpovědně, jde o život a zdraví vás a vašeho dítěte.
Pokud vám zvětšující se bříško nedovolí pohodlně usednout za volant automobilu, tak raději cestujte autobusem anebo jiným dopravním prostředkem. Pamatujte, že volant auta je pro těhotnou dělohu vskutku nejnebezpečnější součástí celého auta, Náhlé zastavení či náraz může vymrštit vystouplé bříško proti volantu a vážně ohrozit vaše zdraví a průběh těhotenství. Stejně tak rizikové jsou bohužel i podle předpisů zapnuté bezpečnostní pásy. Bezpečnostní pásy si zapínejte tak, aby byla jeho horní část mezi prsy a dolní až pod vyklenutím dělohy.

Kojení, nebo umělá strava?

Přirozená nebo umělá strava? Co je pro mé dítě lepší? To je otázka! Denně můžete listovat v populárních ženských časopisech a nacházet články, které pojednávají o výhodách a nevýhodách mateřského mléka a umělé výživy. I když ve starší literatuře nacházíme dostatek publikací o výhodách umělé stravy, dnes jednomyslně zní jasný apel: kojit, kojit, kojit. Změna trendu z preference umělé výživy, které prožily vaše babičky a maminky, v preferenci přirozené výživy v současnosti nesouvisí jen se změnou módních trendů ve druhé polovině 20. století., ale také s úrovní vědeckých poznatků a serióznosti jejich interpretace v praktickém životě.
Mateřské mléko je unikátní tekutinou tvořící se v mléčné žláze a obsahující více než sto různých živin. Již v těhotenství se přitom tvoří vodnatý sekret z prsu - mlezivo, mající vysokou energetickou hodnotu a velké množství bílkovin a minerálů, které jsou velmi potřebné zejména v prvních dnech života novorozence. Od třetího dne po porodu se mění složení tekutiny mléčné žlázy a tvoří se mateřské mléko se všemi živinami a protilátkami, které kojenec potřebuje pro růst a obranyschopnost. Mléko se tvoří pod vlivem hormonu prolaktinu, jehož produkce v mozku stoupá následkem mechanického dráždění bradavek. Při dráždění prsních bradavek se vylučuje hormon - oxytocin, který usnadňuje kojení tím, že napomáhá vytlačování mléka z mlékovodů.
Některé maminky kojit nemohou. Příčiny jsou rozmanité a mezi nejčastější patří: nedostatečná tvorba mléka, některé nemoci či užívání určitých léků, které procházejí do mateřského mléka a škodí dítěti. V takových případech je třeba dát přednost umělé výživě. Nemějme ovšem výčitky svědomí, či dokonce obavu z toho, že miminko nedostane vše potřebné. Váš potomek rozhodně trpět nebude, v současnosti jsou k dispozici kvalitní výrobky dětské výživy, které obsahují všechny živiny potřebné pro správný vývoj dítěte po porodu. Váš dětský lékař vám odborně poradí a doporučí vhodný přípravek a jeho dávkování.
Závěrem shrnutí plusů a minusů přirozené výživy. Jaké jsou tedy výhody? Kojení je výživné, levné, pohodlné (mateřské mléko má optimální teplotu a je stále k dispozici), matku zpravidla uspokojuje, napomáhá zavinování dělohy po porodu do původní velikosti, chrání kojence před infekcemi či alergiemi a je pro něj zábavou. V neposlední řadě je tady další neopomenutelná výhoda: statistiky potvrzují ochranný efekt kojení před vznikem rakoviny prsu, která představuje nejčastější zhoubné nádorové onemocnění žen v rozvinutém světě.
Existují nějaké nevýhody přirozené výživy? Snad ano, ale pouze v rovině psychologické - a to pro oba rodiče. Otec se může cítit na vedlejší koleji a v prvních měsících trpět pocitem bezvýznamnosti a nedůležitosti při péči o svého potomka. Z pohledu matky může být zejména časté kojení psychicky unavující a neumožňující příliš velkou svobodu pohybu. Kojící matka také nesmí kouřit a požívat alkohol a měla by dbát na vhodný jídelníček, aby dodávala novorozenci kvalitní a zdravotně nezávadné mléko.

TP/Přezdívka/Rok narození/Bydliš­tě/Pohlaví - Jméno/Porodni­ce/Příští kontrola

TP 1.5.2006 Boube­lici/1971/Mla­dá Boleslav/PŘEKVAPENÍ
TP 1.5.2006 Sonka/1980/Zruč/
TP 3.5.2006 Kracen­ka/1972/Praha/
TP 4.5.2006 MíšaN/1981/Čes­ká Lípa/KLUK-Tomášek/Česká Lípa/10.2. riziková poradna
TP 5.5.2006 Terik/1983/Zlí­n/HOLČIČKA - Zoe/Baťova n. Zlín/14.2.
TP 5.5.2006 Gigi/1975/Pra­ha/
TP 6.5.2005 Anka/1979/Pra­ha/PŘEKVAPENÍ
TP 7.5.2006 Irucha/1977/P­raha/KLUK-Adámek/Praha-Podolí/21.2
TP 8.5.2006 Radkou­n/1977/Tachov/KLUK-Tomášek/6.2.
TP 9.5.2006 Milli/1977/Vy­sočina/HOLČIČ­KA???/Pelhřimov/5­.2. 4D utz gennet
TP 9.5.2006 Danka/1976/Pra­ha (výhledově Klatovy)/
TP 9.5.2006 Rasi­ka/1977/Praha - západ/KLUK
TP 9.5.2006 Dandul­ka/1975/Štěcho­vice/KLUK-Vojtíšek/
TP 10.5.2006 Kajik/1974/Plz­eň/KLUK-Péťa/
TP 11.5.2006 Zuza­nica/1978/Pra­ha/HOLČIČKA-Žanetka/10.2. UTZ
TP 11.5.2006 Sion­ki/1981/Ostra­va/KLUK/3.2.
TP 11.5.2006 Ceda/ /Brno/HOLČIČKA-Lenička
TP 12.6.2006 Janach/1978/Kar­lovy Vary/KLUK-Mireček/
TP 14.5.2006 Prcek/
TP 15.5.2006 Yor­ki/1980/Praha/HOL­ČIČKA-Emma/22.2.
TP 16.5.2006 Tehul­kaMisa/Zlín/28­.2.
TP 20.5.2006 Char­li/1971/Trutnov/KLUK-František/
TP 20.5.2006 Tuli­panek/1976/Pra­ha4/
TP 21.5.2006 Monat­ka/1980/Praha/
TP 22.5.2006 jaE
TP 22.5.2006 Luc­ka2/1975/Praha/2× HOLČIČKA/15.2.
TP 25.5.2006 jama­ji/1972/Ostra­va/
TP 27.5.2006 Luci­a1604/1985/Li­berec/HOLČIČKA???/7­.2.
TP 27.5.2006/Kac­kakocka/1980/Pra­ha/
TP 27.5.2006 Ani­na/1977/Šumper­k/
TP 28.5.2006 Terez­kaBrno/1978/Br­no/HOLČIČKA/10­.2.
TP 29.5.2006 JanaW/1974/Zlín-Brusel/HOLČIČKA
TP 29.5.2006 Nikit­ka/1980/Zlín (Otrokovice)/zatím tajemství/Baťova n. Zlín/14.2.
TP 31.5.2006 Evi­ka12/1978/Ostra­va/HOLČIČKA - Barunka/
TP 31.5.2006 Karinn /1984/Chrudim/
TP 2.6.2006 Nothin­gn/1980/Česká Lípa/KLUK
TP 4.6.2006 Rasha
TP 6.6.2006 Sandra/1977/Zlí­n/HOLČIČKA - Karla/Baťova n. Zlín/
TP 27.6.2006 Tuli­pan/1977/Tachov/
TP 28.6.2006 Men­dy/1978/Plzeň/ ??? Karolínkakarola

41 těhulek/ 12 holčiček/10 kluků/2 překvapení/1 dvojčátka/1 tajemství

MišaN+Tomášek 28tt

Hodnotilo 0 lidí. Score 0.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 4 Další »
 Váš příspěvek
 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 03.02.06 08:01

Prvni!!!!!Tak a jdu cist. MisaN, diky za denicek.

Terik a holky

 
Radkoun
Kecalka 176 příspěvků 03.02.06 08:26

Teda teriku, ty u toho kompíku snad spíš.
Super deníček.
Radka 27 tt

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 03.02.06 08:32

Tak já třetí:-( já si ani nevšimnu svého deníčku ikyž u toho sedím…číst nemusím, tak jdu snídat:-)

 
Yorki
Kecalka 116 příspěvků 03.02.06 08:38

Ahoj Teríku, předběhla jsi mě jen o chvilku :o). Moc hezký článek děkujeme Míšo a Tomášku.......¨

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 03.02.06 08:59

Nespim u PC, ale Charlie vstava v sedm, tak si ho proste zapnu a kontroluju postu a mimino nez posnida.

Terik a holky

 
Radkoun
Kecalka 176 příspěvků 03.02.06 09:06

Jen nekecej :-)) Si prostě moc moc moc chtěla bejt první.
Radka27tt

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 977 příspěvků 03.02.06 09:09

Perfektní, zase mám co číst!!! Díky Míšo

Holky, tak to abychom hleděly neporodit předčasně…a co vy všechny? Budete mít tatínky u porodu?
Já snad jo, ale abych řekla pravdu, přesný jeho postoj nevím (nějak se nevyjadřuje - s pocity), ale příští pátek jdeme na kurz k pí.Křemenové na téma POROD, tak pak uvidíme…

Jo, jinak hlásím, že mi včera přišly věci od Jarky (i když mám nějaké výhrady, ale to napíšu jí).
Moc vás všechny zdravím, přeji pěkný víkend a Zlíňačky, v úterý!!!

Míša + bobek 26tt

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 03.02.06 09:29

Dobré ráno těhulky,

MisaN - skvělý deníček! Díky. Jestli budeme mít tatínka u porodu, to zatím nevím. Úplně na začátku byl razantně proti, že tam nemá co dělat. Teď už se mě čím dál častěji ptá na mimčo, co dělá a tak. Věřím, že se nakonec sám dobrovolně ozve a bude chtít být u toho, až naše první miminko vykukne na svět. Zatím jsme domluveni tak, že mi do půlky března řekne, jestli chce jít na sál s námi. Pokud ne, půjde se mnou na předporodní kurz někdo jiný, kdo u toho pak i bude - nejspíš moje mamka. Ráda bych tam měla u sebe někoho blízkého, i když doktory i několik sestřiček znám, ale rodina je rodina.

Za hodinku vyrážím na nákupy pro mimíska a budu pryč celý víkend. Takže se mějte moc krásně a vaše miminka zrovna tak.

Milli

 
Zuzanica
Kelišová 6165 příspěvků 03.02.06 09:29

Tak to já jsem nejprve vyvenčila pejska, hezky se bohatě nasnídala a pak pročetla nový deníček. Míša s Tomáškem opět zaslouží pochvalu, je to příjemné a poučné počteníčko.
Zuzanica + Žanetka 27.tt ( aktuálně pěkně kopající :o) )

 
Rasika
Kecalka 243 příspěvků 03.02.06 09:38

Zdravím,

a paráda, díky za deníček! :-))

Ten můj se k porodu taky ze začátku stavěl trochu rezervovaněji, ale neb ho mám prokouknutýho, stačilo ho zavalit patřičnými informacemi (velmi se mi zalíbila knížka Partner u porodu - doporučuji :-)) a pookřál a těší se velmi. Myslím, že dost často je to u chlapů opravdu naprostý nedostatek představivosti, co by je tam čekalo a obava, že tam vlastně budou k ničemu. Po vysvětlení, že ho tam budu nezbytně nutně ;-) potřebovat ke spoustě úkonů si začal připadat patřičně důležitě a div mě nepopohání si už pro jistotu sbalit tašku… :-D

Jinak jsem odbourala z denního jídelníčku jednoho mamuta a všechny čokoládové tyčinky (no dobrá, až na případ nezvladatelné chuti ;-)) a pevně se rozhodla nevstávat v noci k lednici a už týden jsem nepřibrala ani deko! :-D Kéž by byl onen vítězoslavný pocit silnější, než ta chuť dát si druhý a nejlépe i třetí oběd… :-)

Mějte se fajn :-)

Rasika a Jáša, 27tt :-)

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 03.02.06 10:20

Ja mam zkusenost, ze tatinci postupne dozravaji s kazdym tydnem tehu a nakonec se vetsina tesi na porod a proste u toho moc chteji byt. Lukas kdyz poprve zjistil, ze budeme mit Charlie, prohlasil: Nebudu s tebou chodit k doktorovi, nebudu chodit na kurzy a nebudu u porodu. Nebylo to kvuli jeho studiu, ale proste se bal a nechtel. Postupem casu se tesil na kazdy UTZ (cekal se mnou v cekarne klidne i dve hodiny), byl nestastny, kdyz nahodou nestihl predporodni kurz a nejnestastnejsi byl, kdyz nemohl byt u porodu Charlie. Videl ji poprve az 10 dni potom. Tentokrat je vetsi sance, ze Zoe pomuze na ceste ven, tak doufam, ze to vyjde.

Rasika - vcera pri pohledu na vahu jsem malem omdlela. Mam 10 kg navic, takze je nacase se take zacit trosku kontrolovat s jidlem. Ale chute mam tedy strasne!!!

Terik a holky

 
lucka2
Kecalka 109 příspěvků 03.02.06 10:25

Ahoj maminy,

vy jste všechny teda superrychlé!
Míšo, díky moc za nový deníček.
My to asi máme s porodem jasné, u císaře manžela asi ani nechci. Ještě si to musím trošku rozmyslet, ale při celkové anestezii to ani není možné. Uvidíme.

Tak jsem taky včera podlehla a navzdory nemoci večer jela s manželem nakoupit do Intersparu, když tam mají ty slevy a nakoupili jsme toho celkem dost, i když některé věci už neměli. Koupila jsem si nějaký bodýčka, ale až velikost 74, protože těch menších už máme asi hodně, potom nějaké pleny, prací prášek sensitive apod. A tatínek podlehl a koupil holkám hrací žirafu, nicméně už cestou z obchodu prohlásil, že jim ji asi sebere :-). Vyzvedla jsem si i ten dárkový balíček a ta lahvička Avent i dudlík se asi budou hodit.
V sobotu se možná zajdu podívat ještě do Tesca, jestli by tam taky měli něco pěkného.

Mějte se krásně a užijte si prima víkend.
Lucka

 
lucia1604
Kecalka 419 příspěvků 03.02.06 12:21

Ahoj těhulky,

MisaN: super deníček!!
No, já doufám, že tatínek bude u porodu, ale on sám neví, jestli by to zvládnul :) No uvidíme… jestli nepůjde on půjde moje sestřička :)))
Včera jsem byla na tý „cukrovce“. Od rána mi bylo špatně, ale zvládla jsem to… uf!!! To sladký pití bylo tak hnusný, že jsem si myslela, že to nedopiju a pozvracím se :((

lucia1604 + mimi 24tt

 
Ceda
Povídálka 37 příspěvků 03.02.06 17:44

Ahoj těhulky,
Míšo moc děkuji za deníček,hned si ho vytisknu ať mám co v posteli číst.
Dnes jsem se moc nevyspala,od 3 jsem byla vzhůru a když jsem začala usínat ta se malá rozhodla kopat :-).
Včera jsem byla na kontrole a všechno bylo v pořádku.Hrozně mně bolí třísla,dr.mi řekla že to je normální,ale kdo to má vydržet.Nemáte na to nějaký tip?

Včera jsem se dívala že Patron má 30% slevu na kočárky z loňské kolekce.Třeba vám to některé udělá radost :-).

Zítra jdu plavat,tak doufám že malou trošku utahám.Minule spala celou noc,až jsem se bála jestli je v pořádku.

Tak zatím pohlaďte bříška a ahoj.

Alka a Lenička

 
Dandulka
Kecalka 252 příspěvků 03.02.06 19:16

Ahoj maminy,
všechny moc zdravím a Tobě Míšo posílám speciální poděkování za opět přínosný deníček. Jsem moc ráda že jste už z nemocnice opět doma a držím palce…

Mějte se všechny skvěle.

Dandulka a Vojtíšek

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 04.02.06 08:07

Ahojky holky,

opět němžu spát, takže jsem dneska první. beru ráno v 7 prášky a pak většinou už neusnu a to musím jít spát až po 11, protože to je beru taky. a to bych tak moc potřebovala spát. včera jsme se vrátili až vn oci a já stejně nespím. dneska nás čeká ta praha a výběr kočárku, tak na to se těším a ještě jedeme koupit postel do pokojíku pro mě.
V intersparu jsem včera byla taky, koupila jsem nějaká bodýčka a vložky do podprsenky ale jinak nic moc neměli. cestovní postýlka už nebyla a to ostatní zas tak výhodné nebylo. balíšek jsem si ale taky vyzvedla a naštěstí se trefili i barvou. ponožky i dudlík máme v zelené, tak to možná i využijeme. každopádně to potěší když někde něco dostaneme.

My to máme s tatínkem u porodu taky nejasné. včera poprvé připustil, že by se mnou šel na první dobu a pak by počkal na chodbě. Je to pokrok, protože celou dobu jinak tvrdí že tam v žádném případě nepůjde. tak jsem mu vysvětlila proč ho chci na tu první dobu a že pak může odejít nebo zůstat že to nechám na něm, tak říkal že tedy půjde mi tam pomoct a pak se rozhodne co dál. však na těch 20 minut (když to půjde dobře)tlačení ho nepotřebuju. tak mi tím udělal radost. nakonec se třeba ještě rozhodne zůstat…on to zdůvodňuje tím, že by mě viděl trpět a nemohl by mi pomoct a že kdyby tam na mě někdo byl zlý, tak by se do něj pustil…(myslím slovně)chtěl by mě bránit. Je fakt, že kdybych ho do toho tlačila tak určitě nejde, ale nechala jsem ho být, spíš jsem ho před ostatními kdo ho přemlouval bránila a omlouvala a on se tak nakonec rozhodl. takže je asi pravdou že ti chlapi se prostě musí nechat a oni pak sami řeknou co chtějí a na co se cítí.

S váhou já zatím pořád problém nemám, proto tě teriku lituju. nedokážu si představit mít 10 kg navíc. Já mám teď necelá 4 kg a to si říkám jak mě bolí záda a hůř se mi chodí a něco dělá. počítám že ještě těch 6-8 kg přiberu ale součet nakonec snad nebude děsivý. já mám fakt strach hlavně z těch zad, trpím na ně už několik let a teď je to ještě horší.Ale abyste si nemysleli že si hlídám váhu, já právě naopak bych řekla že se pěkně cpu a to čímkoliv a v kterou koliv denní či noční hodinu. nehlídám kolik sním sladkého nebo jestli sním pytlík brambůrek nebo jen půl. prostě když mám chuť tak si vezmu. je to sice u mě divné, normálně přiberu snad i po jablku ale teď nějak ne. a řeknu vám, že jse mza to ráda. nesnáším diety a omezování v jídle.

No, jdu si ještě na chvíli natáhnout záda než vyrazíme a večer písnu co jsme vybrali.

Hezký den

MíšaN+Tomášek 28tt

 
Zuzanica
Kelišová 6165 příspěvků 04.02.06 15:14

Ahojky,
My také ještě nemáme zcela vyřešenou otázku přítomnosti tatínka. Ale zatím to vypadá asi jako u MíšiN. On se zatím nerozhodl, ale věřím, že na tu první dobu mě bude určitě dělat společnost, pak si upřímně myslím, že už nám to bude stejně téměř jedno, jestli tam je nebo ne, alespoň podle vypávění již rodících kamarádek. Ale nechám to na něj, rohodně ho nechci do něčeho nutit. Stejně si myslím, že naprostá většina tatinků se pro přítomnost rozhodne hlavně proto, že si to přeje maminka a nemusí na ně ani naléhat, namísto toho, aby o to sami stály. Hlavně chápu, že je pro ně těžký ten pocit bezmoci a špatně se s tím vyrovnávají. Můj tchán kupříkladu řekl, že nechápe co by tam dělal, ale to je tak zvaná stará škola, zkrátka tenkrát to bylo normální, že matka rodila a muž s ní ani nečekal v porodnici. Manžel tam rozhodně být chce a já si to přeju také, ostatní nechám na něj, jak to bude cítit.

Zítra se jdeme také podívat do Tesca, jestli tam nemají něco hezkého do výbavičky. Pomalu se mi odškrtává seznámek a věci se hromadí :o) Tak hezký zbytek víkendu.

Zuzanica + Žanetka 27.tt

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 04.02.06 20:07

Ahojky těhulky,
koukám že tady dneska bylo pěkně mrtvo. vrátili jsme se z té Prahy a jsem celkem spokojená. kočárek jsem si vybrala, akorát měli ošklivé barvy, tak ty jsem si našla na netu a objednám ho. Nakonec jsme se rozhodli pro Dorjan Cross Country. zkušenosti jsem četla zatím jen dobré a cena je taky fajn. takže mě nebude mrzet, když příští rok na jaře koupím sporťáček nebo golfky. je dost prostorný, což jsem chtěla kvůli nastávající zimě. myslím že je dobré aby se tam ještě v pohodě vešel i s fusakem, dá se houpat, má „jen“ 15 kg a rozměry jsou taky fajn. nevím jestli by se vešel do menšího auta ale do oktávky kombíka se vleze v pohodě.už to radši nebudu dál řešit, co nejdřív ho objednám a budu mít klid:-)

tak hezký večer všem, je škoda že tu nikdo není.

MíšaN+Tomášek 28tt

 
Sionki
Kecalka 107 příspěvků 04.02.06 21:02

Ahoj maminky,

MisaN - moc pekny denicek!!!!

Ja jsem mela vcera poradnu a dopadlo to dobre. Nastesti mi ten tlak klesl a Dr.rikal,ze uz nemusim brat magnesium a za 14 dni at se prijdu ukazat a uvidime jestli ten tlak zustane v norme nebo opet vyskoci nahoru. Dalsi poradna 17.2.

Jak jsem se vcera zvazila tak jsem se malem vyvratila, ja uz mam 10,5 Kg - fakt hruza. Musim se zacit kontrolovat, ale posledni dny mam silene chute na sladke a to predevsim na cokoladu. No budu to muset omezit na minimum, ale je to tezke, kdyz je to takove dobroucke a sladoucke :o)

Mejte se moc krasne a opatrujte se Lenka, Terinka (19 mes.) a Bobisek 27tt

 
Dandulka
Kecalka 252 příspěvků 05.02.06 08:29

Dobré ránko při neděli,

MisaN-gratuluju k výběru kočárku!!!:-) Mě to teprve čeká, respektive stále váhám zda koupit kočárek už od 0 měsíců nebo až sporťáček pro větší. Jak hluboký tak sporťák máme po Matýskovi ale láká mě koupit něco nového, přeci jen za ty 4 roky jsou zase mnohem hezčí modely…:-) Už jsem něco okukovala, ale ty hluboké kočřárky od 0 měsíců se mi zdají takové úzké, že na zimu do toho ani nenacpu fusak s miminkem.

Tak se s vámi zatím loučím, nevím kdy se zase dostanu na net.

Pa Dandulka a Vojtíšek.

 
theresie
Zasloužilá kecalka 540 příspěvků 05.02.06 11:10

Ahojky.
dekuji za dalsi denicek,Miso!
chtela jsem Te poprosit,jestli bys me take zaradila do seznamku:)
TP6.6.2006 The­resie/1977/Pra­ha/překvapení/a­si Apolinář/27.2.
dekuji!
jinak vsem gratuluji k vyberu kocarku!!!to ja v tom jeste nemam jasno.je pravda,ze mi ty kocarky take pripadaji dost malinke…
no,uvidime…
preji krasnou nedeli!
Tereza 22tt

 
Charli
Kecalka 347 příspěvků 05.02.06 17:52

Ahojda holky, tak se hlásím po delší době. Nešel nám internet. Konečně to funguje a tak budu zase přispívat. Ještě jsem pořádně neměla čas vše pročíst. Pokud je tu někdo nový, tak samozřejmě blahopřeji. Dále blahopřeji všem kdo byl na kontrole nebo na 3D ultrazvuku.
MišoN Tobě velké díky za nový deníček. Je super.No mi se máme dobře. František vesele kopká. Kontrola proběhla ok. Další kontrolu máme 14.2., 15.2. nás čeká zátěžový test OGTT, fuj vůbec se na to netěším!Jo ještě mi doktor předepsal magnezium, protože mě v noci docela dost brní ruce, pokud je položím výše než srdce. Jo a ještě mi dost otýkají nohy. Máte některá také takový problém? Tlak mám spíše nižší 100/50nebo60.Teď koukám, že v seznámku máte i porodnici kde budete rodit. Tak to já ještě nevím. V Trutnově je teď nová porodnice a co jsem se doslechla tak je prý dobrá. Oproti té staré. Ale já stále ještě koketuji s Vrchlabím. Láká mě porod do vody. Přeci jen dvakrát jsem rodila normálně a tak by to mohlo být něco jiného. No to jsem se tedy rozepsala. No to je tou absencí. Tak se mějte krásně a užívejte nedělní idylku.

Charli+František 25+1

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 05.02.06 20:50

Ahoj těhulky,

tak jsme se vrátili z Prahy a koukám, že je zase co číst.

V sobotu jsem nakoupila spoustu krásných oblečků a drobností pro mrňouska. Taky jsme zašli do Intersparu pro balíček a byl v něm modrý dudlík i modré ponožtičky, tak jsem to brala jako výzvu na nedělní UTZ.

V Gennetu to bylo moc fajn. Přišla jsem asi o 20 minut dřív, vyrazila jsem dost brzo, abych měla rezervu, kdyby mi nejela městská. Vzali mě hned. Mimís sice spal, ale tak šikovně, že bylo všechno krásně vidět. Udělali mi asi 20 fotek a tři vytiskli. Bylo to úžasný, sledovat to mrně ve 4D. Docela mě pobavila poloha - leží na zádech a nohy má přitažené k obličeji. Dokonce se jednou i podrbal prstíkama u nohou v obličeji :-) Takže s konečnou platností tam byl krásně vidět pindík a tak máme potvrzeno, že ty dvoje růžový šatičky nejspíš neužijeme.

Milli + chlapeček

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 06.02.06 08:02

Mili, tak to gratuluju k chlapečkovi. aspoň máte konečně jasno. jméno už máte? My dostali v Intersparu vše dozelena. tak se taky trefili.Věřím že ten 4D byl zážitek, je mě líto že jsme tam nemohla, tolik jsem se na to těšila…Tady je vidět jak je blbé že trvá tak dlouho než někoho objednají. kdyby to bylo dřív, tak bych to stihla a mohla jet ještě bez problémů. no, tak mi bude muset stačit obyč utz tady u nás. ten mě bude čekat do 14-ti dnů.

Theresie do seznámku tě samozřejmě přihodím.

Hezký den holky, tady desně mrzne tak jsem ráda že nikam nemusím chodit.

MíšaN+Tomášek 28tt

 
lucka2
Kecalka 109 příspěvků 06.02.06 09:10

Ahoj holky,
zdravím vás v novém týdnu - u nás v Praze to konečně vypadá, že by mohly skončit inverze a dalo by se občas vyrazit na procházku na sluníčko :-)

Čedo, k těm tříslům - mně na to doktorka doporučila ten těhotenský pás a musím říct, že to dost pománá. Používám ho jenom při chůzi - do obchodu, na procházku apod. Na sezení určitě ne. Třísla po procházce s pásem bolí nesrovnatelně méně než bez pásu. Doufám, že ostatní mají taky takové zkušenosti.

Charli, k tomu brnění rukou, bohužel vím přesně, o čem mluvíš. Já to mám už asi třetí týden, magnesium už jsem brala, takže s tím už prý nejde dělat nic. V noci se budím s mrtvýma nebo vrnícíma prstama u pravé ruky, někdy mám mrtvou celou ruku. Ráno mám ty ruce pěkně natelké, ale jak začnu chodit, tak se to spraví. Řeším to tak, že v noci záměrně mám ruce natažené před sebe nebo dolů podél těla. Je to sice trošku nepřirozená poloha, ale nic jiného jsem nevymyslela :-) Doktorka mi říkala, že to chce prostě dostatek pohybu, tak ty ruce i občas procvičuju - hejbu si prstama, zavírám a otevírám dlaně apod., nicméně stav v noci je pořád stejný. Tak držím palce, ať Tě to nezlobí moc.

Všem gratuluju k úspěšným kontrolám, Milli k chlapečkovi. A držím palce, ať se vám těch těhotenských komplikací objevuje co nejméně.

Pěkný den.
Lucka

 
Yorki
Kecalka 116 příspěvků 06.02.06 10:49

Dobré rámo všem a přeju krásný nový týden.

Milli: tak se ti to tvrdnutí ustálilo a UTZ si zvládla, to je fajn, Jinak moc gratuluju k chlapečkovi :-).

Já jsem v neděli malovala pokojíček pro Emmu a dopadlo to výborně, po první vrstvě jsem se sice zhrozila, ale druhá vrstva to krásně vše zcelila - takže je bez fleků… Ještě musím koupit takovou tu dětskou borduru a lustříky a je to :oD. Pak dám fotky do galerky, až tak jsem pyšná…

Jinak jsem se chtěla zeptat, jak často chodíte na kontroly, já každý lun. měsíc, ale zdá se mi, že vy tam jste furt a mě to vůbec neutíká, ale je fakt, že mi vůbec nic není… žadné problémy nepociťuju, snad jen těch pár kilo navíc.

Mějte se krásně

Ahoj Míša a Emma 26tt+0

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 06.02.06 11:10

Ahoj holky,

děkujeme za gratulace ke chlapečkovi. Co se jména týká, budeme muset ještě uspořádat rodinnou poradu, ale určitě se na něčem shodneme. U mě zatím vede buď Matýsek, ale manža se snaží pro:,–(it Františka pro svém otci, tak uvidíme. Každopádně na:,–(ím všechny své ženské i mateřské zbraně a budu bojovat za Matýska.

Yorki - vzala jsem si pár tabletek magnézka a za pár hodin jsem ani nevěděla, že mi něco bylo. Vyslala jsem sestru na nákupy místo mě a ona mi mrška pěkně provětrala kreditku :-) Naštěstí to byly samé krásné kousky pro mimíska a většinou v neutrální béžové nebo žluté. Ale jeden kousek koupila i v červené, kdyby to náhodou v neděli byla holčička. Taky mi podle instrukcí koupila borduru - mám jí tři role po pěti metrech, tak to snad bude stačit. Musím pořádně rozměřit pokojík a kdyžtak vynechám jednu stěnu kde bude stát skříň. Barvičky musím teprve koupit, zvažuju žlutou v kombinaci s jinou - oranžová nebo béžová. Jaké barvičky jsi vybrala ty? A od jakého výrobce? Budete dávat koberec? Zvažovala jsem jen na prostředek takový hrací, protože máme všude dřevěné podlahy, ale i tak by to v tom dětském chtělo něco teplejšího, jen mi přijde škoda, dát koberec po celé ploše. Dneska se chystám objednat záclonky a taky mám vybraný hrací kolotoč nad postýlku, tak s tím zase trochu pohnu. Jo a můžu poprosit o fotečku pokojíku pro inspiraci?

MisaN - kamarádka, která využila tvoje místo ti moc děkuje. Těšili se na holčičku a ona tam fakt byla. Jen jí poslali na deset minut chodit, protože malá byla otočená zády. Pak se ale srovnala a bylo to fajn. Probraly jsme všechny naše neduhy i radosti a docela mě překvapila s tím, jak už přibrala. Má navrch snad 18 kg. Před tím byla dost štíhlá, ale teď je pěkně oplácaná, skoro až oteklá. To bude ale z toho, že pořád mlsá sladké. Sama to i přiznala, že denně spořádá dvě tři tatranky nebo něco podobného a nejvíc jí večer. Mě už se to přehouplo na 10 kg, ale tlustá si zatím nepřipadám. Snad jen baculatá :-) Jinak UTZ byl fakt neuvěřitelný zážitek. V Gennetu se mi moc líbilo - profesionální prostředí i přístup. Ze všeho nejvíc jsem ocenila obrazovku s UTZ pověšenou přímo před lehátkem, takže jsem nemusela, jako normálně v ordinaci, vyvracet hlavu, abych něco viděla. Mazlík sice celou dobu spal, ale tak šikovně, že jsme si ho krásně prohlédli. Teď, jak jsem viděla tu jeho roztomilou pusinku, nožičky, ručičky a všechno ostatní, už se nemůžu dočkat, až si ho prvně pochovám.

Další KO v normální ordinaci máme příští pátek, 17.2. a pak hned za 14 dnů - prý se bude dělat velký UTZ, tak aby to časově vyšlo. Normálně chodím každé 3 neděle, ale tentokrát to vyšlo trochu častěji.

Milli + Matýsek

 
Rasika
Kecalka 243 příspěvků 06.02.06 11:17

Terik: áno áno, deset kilo byla i má magická hranice, po které jsem si řekla dost! :-D Zvlášť když poslední čtyři vyskočily za tři týdny, ehm… no, ale už se držím. Vešlo by se sice do mě třikrát tolik, ale snažím se to držet v normě a místo čokolády se věnuju chřestu. Není to ono, ale trochu se oblbnout lze ;-) A to jsem si říkala první půlrok, jak je fajn, že mě přešly chutě na sladký… :-D Ale na to, jak hrozně veliký mám břicho (pravda, střídavě mi připadá mrňavý… ;-)) to jde. A na to, co vlastně sním. Mimís asi spotřebuje vážně hodně energie - normálně bych po takovéhle „dietě“ musela mít nahoře nejmíň dvacet.

Lucka2: jo hrací žirafu. Ten můj se po prvním zděšení, že budeme mít kluka začal rozhlížet po cenových nabídkách na motokáry. Nevím, co ho to najednou popadlo, ale doufám, že ho to přejde, a též že ho přesvědčím, že za těch pár let určitě potká ještě spoustu zajímavých cenových nabídek… :-D

Ceda: tak schválně, jestli ti na ta třísla pomůže plavání… hrozně mi píchlo na záda a co máme vanu (jednou napíšu oslavnou báseň na vany), tak mám od většiny bolístek pokoj. Navíc mimísek vždycky hrozně řádí, když ležím ve vodě - asi že jsem konečně pořádně uvolněná a má dost místa :-))

MisaN: gratuluji k výběru kočárku, u nás to bylo téma obrovské, mimo jiné proto, že manžel to z nějakých důvodů považoval za „mužskou“ práci (asi pod dojmem kolegů z práce ;-)), ale jaksi mu chvíli trvalo pochopit, že 19 a 14 kg je pro mě opravdu hodně velký rozdíl :-D Nakonec jsem mu ukázala jeden, a že musí leda najít lepší, tak už je úkol, se kterým se popasuje nadšeněji ;-) Ale nevím nevím. Půjdeme do jedné z Inglessin a připadá mi naprosto skvělý :-)

Sionki: založíme klub „máme +10kg“ a začneme si vyměňovat recepty… :-))

Charli: to brnění musí být pěkně protivný… co zkusit masáž zad?

Lucka2: pás mě taky zachránil, říkala jsem si trouba doktor, že mi o něm neřekl (pořád jsem si nějak myslela, že mám na něj spoustu času… :-)), nemohla jsem skoro chodit a bříško jsem měla pořád tvrdý - teď když někam jdeme, tak na:,–(ím, nebo aspoň strčím do tašky, a většina problémků fuč i v mezidobých, kdy ho nemám :-) Jen si musím dávat pozor, abych mimíska moc netísnila, mám nezravé tendence si ho dávat moc natěsno… ale praxe je znát, teď jenom nahodím a běžím. Ovšem když pak pod zimní bundou mám lacláče a pod nimi ještě ten pás, tak odskočit si na malou začíná být docela fuška :-D

Yorki: malování pokojíku máme též čerstvě za sebou, barva vyšla tak krásně, že jsem si říkala, že už jenom si tam dát křesla a relaxovat :-D Jenom předsíň jsme malovali na dvakrát, ale už je taky jak má. Do týdne bude baráček hotov a pak už konečně začnu pořizovat na mimčo. Mám silné hnízdící záchvaty, popuzuje je silné slovo, ale je mi nepříjemné, když všechno nemám v kupě, něco se ještě musí plánovat nebo předělávat… jestli to bude k porodu ještě horší, tak chudák má lepší polovička. Dokonale chápu naše pískomily. Možnost nachroustat si hromadu toaleťáku a udělat si v koutku měkké hnízdečko, kam nikoho nepustím, mi připadá ohromně přitažlivá :-D
Jo, a na kontrolu chodím taky jednou za měsíc. Později to prý bude po 14ti dnech. Občas mi to připadá moc, občas málo, ale zatím mám hlavně pocit, že jsem si všechny problémy vyřešila pomocí internetu a zdravého rozumu a od doktora chci hlavně potvrdit, že děložní hrdlo dobrý ;-)

Zajímalo by mě, jaký je rozdíl v nevyspání se po porodu s nevyspáním se před. Přijde mi, že jenom v tom, že pak bude budit pláčem, teď jenom kopáním ;-) Rafinovaně vystihujíc dokonalý okamžik, jak usínám, kop ho! Pak ale konečně budu moc spát na břiše. Teď se na něj sice omylem během spánku převalím, ale to mě velmi rychle vzbudí, jak moc se matýsek mele. Omotávám se kolem kojícího polštáře, je to praktické i úlevné :-)

Nu což, bříškám zdar, jdu si vymyslet jídlo z těch zbytků, co se tu po víkendu ještě dají najít… :-)

Rasika a Jáša, 28tt :-)

 
lucia1604
Kecalka 419 příspěvků 06.02.06 11:46

Ahoj těhulky,

tak koukám, že velké přibírání na váze není jenom můj problém… :) V poslední době mě hrozně bolí záda… je to fakt příšerný. Zatím jsem přibrala 7kg, ale opravdu všechny jenom na břiše… ach jo… ale co, hlavně, že je mimnku dobře!!!
My už máme pokojíček hotový. Malovali jsme ho ještě než jsme počali :)) postýlku, skříň už taky máme. Koberec jsme položili hned po malování a taky jsme pověsili krásnou záclonku se sluníčkem a měsíčkem :))) Teď už zbývá jen koupit postel pro mě :)
Zítra jdu na kontrolu, tak doufám, že mi bude doktorka dělat UTZ… mohla by mi říct pohlaví..
Kočárek jsme si už taky vybrali. Koupíme si nový model od Bebetta. Prodavačka nám ukázala jak se s ním jednoduše zachází a složený je během pár vteřin… a váží „jen“ 16kg…

lucia1604 + mimi 25tt

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 06.02.06 13:14

Rasika: S nevyspanim po porodu mam velkou zkusenost a doufam, ze tentokrat to bude trosku lepsi. Predstav si, ze pres den se staras o domacnost a na spani nemas ani pomysleni, a pres noc…jak to popsat. Charli plakala od cca 19h vecer do 5h rano v kuse bez sance ji nejak utisit. Iluze, ze pomaha pochovat, dat napapat a prebalit me uz davno opustila. Ale nas pripad byl opravdu extremni…

Terik, Charlie 14m a Zoe 28tt

 
Yorki
Kecalka 116 příspěvků 06.02.06 14:12

Ahoj holky, tak koukám, že nás to uhnizďování chytá všechny. Já jsem sice málem včera vypustila duši, bolí mě snad všechny svaly, krom dělohy, v těle......., ale stálo to za to. Jak jsem doma sama, tak potřebuju nějakou činnost a hraní si s pokojíčkem mě naprosto uspokojuje.

Milli, chtěl jsi fotky na inspiraci, tak ti nějaké pošlu, ale je to jen první fáze, místo toho modrého pruhu(původní barva) bude nějaká ta dětská bordura, tak se mrkni na galerii.

Jinak já mám nahoře 6 kilo a připadá mi, že se nějak se neomezuju, maximálně se snažím nesežrat celou čokoládu na posezení, ale lítám pro ní každou chvilku do kuchyně a z obýváku je to docela štreka cca 15 metrů. tak se uklidňuju, že se aspoň proběhnu, ale zatím mě to netrápí, tak uvidíme jak porosteme dál.

Jdu tam dát ty fotky… Míša T

 
Rasika
Kecalka 243 příspěvků 06.02.06 14:38

Lucia1604 - záda jsou prevít, to tě lituju :-/ Čekala jsem je u sebe horší, protože normálně s nimi mám dost problémů, ale zatím to musím zaklepat. Nebo je to tím, že nesedím pořád u počítače? :-)) Každému teď všude doporučuju ten podpůrný pás, tak ho taky zkus, on kolikrát pomůže i na ta záda :-D

Terík: uf uf. No, v nejhorším si prostě obrátím denní rytmus, stejně jsem noční ptáče :-)) Ale jsem připravena na tu největší hrůzu, takže překvapená můžu být snad leda pozitivně. Jenom doufám, že se matýsek, až se narodí, nebude držet momentálních zvyků (nejvíce aktivity ve dvě v noci, dopoledne sladce spát ;-)) No, nezbývá než držet palce, ať je Zoe hodnější… (hezký jméno, mimochodem :-))

Yorki: kdybys náááhodou už doma neměla co dělat, tak se stav, sice mi tu celou sobotu uklízela kamarádka po dělňasích, ale taky všechno nestihla :-D Ale co bych pro tebe neudělala, jen ať se doma nenudíš… :-))) Jo, a máš v poště vzkázek, to jsou hrozný tyhle slepý lidi! :-)) Ať nepíšu mobil do veřejnýho fóra ;-)
Taky zkouším chodit pro mlsíky na etapy, a protože pořád zapomínám pít, tak jsem na sebe přísná: až dopiju tenhle hrnek, můžu si dát něco na zub! A po téhle flašce celou Kofilu! (začala jsem Milenou, pokračovalo to Kaštanama, krátké období Margot a teď Kofila. Jsem na sebe hrda, jaké mám pěkně levné chutě! :-D)

 
Sionki
Kecalka 107 příspěvků 06.02.06 14:44

AHoj holky,

Rasika - :o) ten klub s tebou rada zalozim :o) U nas ted byli oslavy, tak jsem furt jen pekla a chystala pohosteni pro celou family. To se neda si potom nedat a navic ted me to ceka s kamoskama :o) S tim spanim pred a po porodu je celkem sranda. Ja si myslela po porodu Terezky jak se nevyspim na brise, jaka to bude parada a nic. Vzhledem k tomu, ze jsem mela strasne moc mlika, tak jak jsem si jen trosku lehla na prsa ci bricho tak se mi spustilo mliko a vsude bylo mokro :o) Ja jsme snad prala kazdy den, povleceni a pyzamo :o) Ale casem se to upravilo i kdyz sem tam jsme meli malou nehodu, ale v pohode. A jeste jedna historka s mlikem: kdyz jsme se s manzelem poprve milovali po porodu, tak mi rika jen tak mezi reci, ze na nej neco kype :o) jak jsem byla vzrusena tak se mi spustilo mliko :o) Takze kazde dalsi milovani jsem musela absolvovat s podprsenkou vycpanou prsnimi vlozkami :o)

Mejte se moc krasne a pohladte briska

Lenka, Terinka (19mes) a Bobisek 28tt

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 06.02.06 14:57

Yorki,

tak jsem zkoukla ten pokojíček a hned mě napadlo, že tu musela být pěkná fuška. Hlavně ty hrany okolo těch zkosených stěn. Lepila jsi tam malířskou pásku, nebo jsi to zvládla načisto? Já budu asi muset použít pásku, protože bych si to okolo celé omatlala. Pokojík vypadá krásně prostorně a je super, že máte rovnou vchod na balkon - nebo je to na zahradu? My v pokojíku balkón nemáme, bude muset stačit okno na východ, aby bylo ranní sluníčko :-)
Dala jsem taky do galerky pár fotek oblečků co jsme sestra a já o víkendu pořídily.

Milli

 
Nikitka
Kecalka 459 příspěvků 06.02.06 15:32

Ahojky holky :-)

Tak vidím, že se to tady dneska celkem hezky rozjelo, takže i já přispěju se svou „troškou“ do mlýna :-) je tady toho hodně na co se dá odpovídat, takže to vezmu nějak po pořádku :-)))

Theresie : Vítej mezi námi :-)

MíšaN: Díky za moc hezký deníček :-)

Yorki: já teď už půjdu potřetí na kontrolu přesně po 3 týdnech - připadá mi to tak akorát :-)

Mili: gratuluju ke chlapečkovi :-)

Rasika: s tím kočárkem jak jsi psala, tak nám se napřed líbil Deltim, ale Inglesina vypadá podobně hezky, takže to bude asi jeden z nich - ale ještě si necháme poradit :-)

přibírání kileček :-) : Kvůli Vám jsem se šla před chvílí zvážit :-) … (normálně totiž na váhu doma vůbec nelezu :-) a mám nahoře cca 7 kilo - měla jsem vyšší váhu už před těhotenstvím a tak to přelézaní těch kulatých desítek je pro mě vždycky se zděšeným pohledem na váhu, ale v konečném důsledku to podle mě není zas až tak moc … Snažím se spíš dívat do zrcadla než na tu ručičku na váze - kolik ukazuje :-) Co se týče jídla, tak se snažím nepřejídat a jíst víc ovoce, ale někdy na mě samozřejmě padnou chuťě a to pak zamířím většinou do mražáku pro zmrzlinu :-), ale snažím se, aby to nebylo tak často :-) A navíc jsem zjistila, že se můžu teď v posledních pár dnech ujíst těch zelených kyselých jablek, takže toho využívám a papkám raději ovoce :-) A nebo jsem si zvykla připravit ovocnou mísu, kam oloupu nebo naškrábu tak 5 druhů ovoce a zobkám :-) … jen se musím snažit udržovat zásoby v pohotovosti - nebo pak přejdu na nezdravé :-)))
Jinak ukládání zásob kromě bříška trošku pozoruju i na stehnech, což mě trochu štve, ale snad se to nějak víc nerozjede - chci trošku šlapat na rotopedu, tak snad to bude v poho :-)

Tatínek u porodu: u nás je to vyřešeno odjakživa - to jsem asi už psala, že náš taťulda si přeje být při narození našeho miminka a já si to ani bez něj nedovedu představit - že bych se tam trápila sama … hezky se tam bude „trápit se mnou“ :-) … ale snad to trápení nebude až tak moc kruté :-)))

Zdraví: Jsme trošku pozadu oproti Vám, co píšete o podpůrných pásech na bolení v zádech a křečích, ale možná nás to s prcekme za chvilku taky čeká, ale jinak jsme v pohodě … :-)
Se sem tam bolestmi v zádech už jsem se smířila - snažím se protahovat na kočičku nebo si podkládám záda polštářema, taky jsem si konečně objednala kojící polštář a už se na něj moc těším, jak bude pomáhat napřed mě a pak i mimískovi :-) Jinak na to bolení zad mi pomáhá teplo - třeba teplá koupel - to se prckovi taky líbí :-)
Pak taky tvrdnutí bříška se nám sem tam objevuje - nejvíc, když se mi chce třeba na malou, tak to bříško nějak špatně „vydýchává“ …
A klasické pálení žáhy - doktor mi dal sice tabletky Rennie, ale zjistila jsem, že mám po nich děsnou pachuť v puse a tak raději beru TALCID, což je to samé - jen po něm nemám v puse jak v polepšovně :-)
A dneska se mi objevila už od rána jedna nepříjemnost - a to, že jsem se probudila s obrovským motáním hlavy a to se mě ne a ne pustit - bylo mi z toho skoro špatně … Sice mívám nižší tlak a dřív se mi stalo, že se mi při rychlém vstávání sem tam zatmělo před očima, ale tohle nebylo chvilkové motání, ale trvalo od 9 do 14 … Teď už je to lepší, ale od rána jsem chodila s mokrým kapesníkem na čele, což mi aspoň trošku ulevovalo … :-)

Tenhle komentář ukončím, protože už je dost dlouhý a ještě to, co mám na srdci a na jazyku :-) dopíšu do jednoho

Kačka

 
Nikitka
Kecalka 459 příspěvků 06.02.06 16:06

Jak si tady řešíte to utváření pokojíčků, tak Vám celkem i závidím, protože do toho se bohužel zapojit nemůžu, protože nemáme samostatnou místnůstku pro mimíska - bude s náma obývat ložnici a až bude větší, tak to nějak budem muset řešit … Chceme dětí aspoň 2, když to půjde, takže pak budem muset řešit i prostory, ale zatím to ještě není tak akutní …

Chtěla jsem Vám taky napsat o jedné věci, na kterou mě přivedla porodní asistentka v kurzu na kterých teď chodím … Ona je hodně naladěná na vlnu „přirozena“ - to znamená neprat do sebe prášky, když maminka urgentně nemusí nebo pro přirozený porod … a dostaly jsme se v debatě k vyšetření na cukr, o kterém se tady toho už hodně napsalo a já jsem z toho vyšetření měla pořád tak nějaký divný pocit, protože jsem měla strach, že nalačno vypít nějaké děsně sladké fuj bude nad moje síly … A dozvěděla jsem se: že tohle vyšetření se vlastně nedělá ani všude po republice a navíc je skoro zbytečné … Jde tam prý totiž o to zjistit, jak tělo reaguje na cukr a jaký je „předpokládaný budoucí výskyt těhotenské cukrovky“, ale CO TO JE ??? - Přece jednak se cukr zjišťuje pravidelně z moči a jestli mám mít těhotenskou cukrovku nebo ne - to se přece uvidí … Buď ji mít budu a TEPRVE PAK se to bude řešit a nebo ji mít nebudu a kvůli tomu přece jen tak nemusím do sebe dostávat do příšerné sladké fuj … :-)
Navíc říkala, že nikdo už nebere ohled, co to přinese děťátku … že v tomhle lun. měsíci začíná pracovat prý slinivka miminka a pro tu je tohle sladké fuj tak příšerný zápřah, že to by nikomu dobrovolně nepřála … Takže nás tímto způsobem chce přivést na myšlenku, že ne všechno, co doktor řekne, že se bude dělat - si musíme nechat líbit, protože doktoři jednají mnohdy podle rozjetých stereotypů, ale že to nemusí být správné … a jen tím, že se maminky ozvou se to může změnit (dřív stav v porodnictví byl taky zcela jiný a změnilo se to hlavně na tom, že maminky chtěly a bojovaly za jiný přístup a systém)
Takže jestli mě můj doktor bude na ten cukr chtít poslat - tak už se nedám jen tak lehce a budu chtít vědět, CO DOBRÉHO TO PŘINESE MÉMU MIMINKU ? A jestli se dozvím, že NIC - že se to dělá „jen proto, že se to dělá“, tak to odmítnu, což je moje právo …
A taky budu chtít znát podrobnější informace o všem, co se mnou a miminkem bude prováděno a nebudu se bát zeptat …
PA nám taky říkala, že třeba obvykle v prvotních testech se automaticky dělá test na AIDS, ale řekl Vám o tom někdo ? - Vysvětlil nám někdo ty informace, které zjistili z NAŠÍ krve ??? Já osobně jsem se teda skoro téměř nic nedozvěděla a celkem mě to štve, ale teď už vím, že to byla moje chyba, protože jsem se bála zeptat …
Tohle jsem nepsala, protože jsem „naočkovaná“ a věřím, každému jejímu slovu, ale díky téhle PA jsem si sama uvědomila víc věcí, o kterých můžu rozhodovat jak já sama za sebe, tak i za své děťátko …

A ještě o jednu věc jsem se s Váma rozhodla podělit :-) … Možná mi k tomu dala impuls Milli s tím řešením jejich jména :-) a nebo už jsem Vám to i chtěla říct sama :-) … Naše tajemství už nebude tajemství, protože čekáme KLUKA = Matýska :-))))
Jméno Matěj zbožňuju už několik let a jsem ráda, že se mi teď splní, že ho budu moci dát našemu chlapečkovi :-)))
Když jsme byli na UTZ, tak i když byl bobek natočený trochu nešikovně - nebo na to určení pohlaví právě „šikovně“ = prdelkou :-) … tak mi to doktorka řekla asi po 3 vteřinách, co se na UTZ podívala :-) a pak mi to ještě několikrát potvrdila :-)

Takže dneska Vás po delším psaníčku zdraví

Kačka + Matýsek 24 tt

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 977 příspěvků 06.02.06 16:07

Ahoj holky,
co se týká kil navíc, já mám zatím 6kg, ale jen v bříšku, tak doufám, že časem moc nepřiberu i na bocích atd.
Jinak spaní už je taky horší - manžel se vždycky usmívá, když se v noci musím převalit z jednoho boku na druhý, že mi to trvá tak dlouho, než se odvalím. No jo, kdyby si to na chvíli zkusil nosit, to bříško…
Jinak jsme bez problémů, občas bolí záda.
Jak jste psaly o těch kontrolách, tak já taky nechodím moc často - byla jsem 24.1. a teď jdu až 28.2.!! Přijde mi to teda dost dlouho, ale je fakt, že je všechno v pořádku, tak asi není důvod to víc kontrolovat.
Taky neustále brouzdám po internetu, když něco nevím, takže mám dost informací. Myslím, že díky tomu patřím mezi velmi klidné čekatelky (teda manža si to nemyslí…).
Holky, jaké máte peřinky do postýlky? Začala jsem to teď nějak řešit a povlečení se prodává ve více velikostech, ale já bych chtěla, aby mi to vydrželo i na zimu - který rozměr je nejlepší? Zjistila jsem, že v každém obchodě mají trochu jiný. A nevíte co materiál? Nějaké duté vlákno? No, jestli máte některá s něčím dobré zkušenosti, dejte určitě vědět - budu moc ráda.
Tak se mějte moc hezky a užívejte těhudní

Míša+bobek 26tt

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 06.02.06 16:33

Nikitka - naprosto s tebou souhlasím, že je třeba pídit se po tom, jaký vliv mají ta všechna naše vyšetření na mimísky a jestli je jim to ku prospěchu. Mě bohužel test na cukr vyšel dvakrát pozitivní z moči, proto mě Dr. poslal na ten test, jinak bych taky nemusela. Co se těch prvotních krevních testů týká, tak asi záleží na Dr. nebo na sestřičce, jestli ti to oznámí. Nejsem si jistá, ale ten test by ti měli dělat buď jen s tvým souhlasem, nebo tě o tom předem informovat. Já jsem dlouhé roky chodila dávat krev, takže o tomhle jsem věděla už předem. Jinak mi většinou Dr. informace po testech hlásí, hlavně proto že mám negativní faktor, takže mi testují protilátky.

A mezi námi, Matýsek je skvělý jméno :-) Vy budete dávat Matěje? My dáme asi Matyáše, ale ještě to není 100%-ní.

Milli

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 06.02.06 16:40

Míšo,

s tím obracením to je u nás taky docela zajímavé. Já jsem byla zvyklá obracet se přes břicho, což teď samozřejmě nejde. Takže se musím z lehu na boku zvednout, v sedě se přetočím na druhý bok a zase si lehnu. Zkoušela jsem to v leže přes záda, ale vždycky se při tom zamotám do deky a mrňousek pak začne hrozně boxovat, tak ho radši moc nedráždím.

Peřinky teď taky řeším a nejspíš to bude ten standardní rozměr 130×90 cm. Teď jen řeším, s jakým motivem pořídím tu základní :,-(u do postýlky - nebesa, mantinel atd. Nejspíš to bude kombinace žluté a modré, aby to bylo veselejší. Výběr je skoro až moc velký :-)

Milli

 
Tulipan123
Kecalka 307 příspěvků 06.02.06 18:10

Ahojky holky,

v prvé řadě se hrozně omlouvám, že jsem tady šíleně dlouhou dobu nebyla, ale pořád nějak nestíhám a hlavně není ani nic moc o čem psát. Teď jsem v pátem měsíci, zatím jsem přibrala 3 kg, výsledky tripple testů pořád nevím a příští týden mě čeká velký ultrazvuk, takže se modlím, aby bylo všechno v pořádku. Musím přečíst všechny příspěvky, koukám jak jste se tady všichni rozepsaly. Občas alespoň nakukuju, když už pravidelně nepíšu, v práci totiž nemám internet. Milli musím ti moc pochválit oblečky, nemohla by jsi mi přiblížit, kde to v Praze je, ten obchůdek Motherare? Děkuji a jdu číst.
papa Tulipan a prďolka 20tt

 
lucka2
Kecalka 109 příspěvků 06.02.06 18:21

Ahoj holky,
teda dneska jsem se při čtení komentářů i docela zasmála - motokára, poporodní sex apod. Ze mě bohužel nic vtipného nevypadne, nejsem ten typ…

Rasiko, máš pravdu, že na to brnění rukou pomáhají i masáže (chodím většinou každý týden) a taky mi pomáhá cvičení pro těhotné, ale obojí mi pomůže maximálně na 1 noc a někdy ani to ne. Plavání jsem zatím nevyzkoušela a už to ani neplánuju, asi už se nevyplatí kupovat těhotenské plavky. Mám strach z nachlazení, takže jsem zatím na bazénu nebyla, i když jsem si to napřed malovala dost optimisticky.

Dneska jsem se byla podívat v Carrefouru, jaké akce na mimísky mají tam, a byla jsem dost zklamaná. Z věcí v katalogu mají tak třetinu a koupila jsem jenom jednorázové přebalovací podložky. Oblečení bylo dražší než v Intersparu a většinou i ošklivější. Takže nic moc…

Co se týče hnízdícího syndromu, tak to mám taky. Zrovna řešíme nábytek do ložnice, který nutně potřebujeme, aby bylo kam dát věci na holčičky. Máme to všechno navržené zvenku, ale nějak se s manželem ještě nemůžeme dohodnout na vnitřním uspořádání skříně a komod, takže se to nějak táhne. A než nám to někdo vyrobí… Snad to stihneme do narození holčiček, potřebovala bych už někam dávat ty vyprané oblečky a ostatní výbavičku. Postýlky už máme objednané měsíc, ale z obchodu se pořád neozvali, nějak dlouho jim to trvá. Mám tam objednaný i kojící polštář a už bych ho na spaní chtěla. Jim je to ale asi jedno :-(. Jinak se se mnou na těch skříních domluvit není nic jednoduchého, jak se mi něco nezdá, jsem hrozně popudlivá. Ale většinu času jsem na vrcholu optimismu. Doufám, že ty slabší chvilky se nebudou prodlužovat :-)

A ty chutě na sladké už mám taky, ale jsem taky dost levná - jedu na sojových tyčinkách za 6,50 (za totáče 1 Kčs, pokud je pamatujete), jinak ujíždím ještě na jogurtech Muller (takový ty dobrý s vaničkou s džemem zvlášť), ty už tak levný nejsou, ale zase sním tak 1 denně :-))).

Mějte se moc krásně.
Lucka

 
Nikitka
Kecalka 459 příspěvků 06.02.06 18:40

Jo, jo Matěj :-)
Mně se to jméno vždycky líbilo - mám narozeniny „na Matěje“ :-) a navíc jsem si ho oblíbila ještě kvůli filmu „S Tebou mě baví svět“ - pořád tam vidím toho malého Matýska uprostřed kuchyně uprostřed hrnců :-), jak tam za ním přijde ten tatínek velký Albert a říká mu „Matýsku…“ :-)))))

Kačka

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 06.02.06 20:24

Ahoj Tulipánku,

uvidíš, že testíky budou OK a velký UTZ taky. To bude pěkný pokoukáníčko :-)

Jsem ráda, že se ti oblečky líbily. V Praze jsou dva obchůdky Mothercare, o kterých vím. V obou mají jak mateřský oblečení, tak i oblečení a vlastně komplet všechno na miminka - obojí je sice docela drahé, ale pár kousků se tam pořídí celkem slušně. Jeden je Na Příkopě v pasáži Myslbek v prvním patře (to je ten větší, řekla bych) a ten druhý byl v nákupním centru Chodov (ale tam toho měli míň). Ty věcičky jsou fakt k sežrání. Já ujíždím na medvídkovi Pú, tak jsem se tam vyřádila. Doporučuju sebou dostatek penízků :-) Necháš si říct, co to bude? Pokud se teda mimísek bude chtít ukázat.

Jinak jsem ještě moc dobře nakoupila v C&A, v Kenvelu a v Nextu. V tom C&A měli fakt dobrý ceny na bodýčka.

Milli

 
sandra
Kecalka 131 příspěvků 06.02.06 20:26

Ahoj holky,

leze na mě nějaká angína, bolí mě v krku.
Dnes mě ráno dost píchalo jakoby v pochvě, i když jsem ležela. Moc příjemné to nebylo, hlavně aby bylo vše OK. Jinak mě bolí kolem pupku, taková zničehonic ostrá bolest, jako kdyby se mi udělala prasklinka. Mám to úplně červené. Myslím že je to růstem břicha. Každých 14 dní se vážím a měřím. POZOR !!! Za posledních 2 týdny jsem přibrala 2 kg a v pase 7 cm !!! Břicho mám jak kopačák, celkem tvrdé a napnuté jak strunu. Koupila jsem si těhotenský pás, protože jak chodím, tak pobolívá bříško i záda. Celkem jsem přibrala jen 4 kg.

Kačka: gratuluji k Matýskovi, pěkné jméno!

Jinak vše OK, akorát si připadám jak slonice. Už se neohnu, převalit se z boku na bok svedu tak jeřábem, všude mě píchá a bolí, pokaždé když se mi chce na malou, tak mi tvrdne břicho atd. No nevim co budu dělat třeba v květnu?!

Sandra 23 tt

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 06.02.06 21:12

Ahoj spolutehulky,

Jak tak sleduji, rozjela jsem hnizdici manii…akorat me to pomalu prechazi. Zacinam byt opravdu unavena. Nastesti Charlie je ted naprosto uzasna a ve vsem mi pomaha…

Zlinacky - doufam, ze plati zitrejsi srazik…mozna prijdu o 15 minut pozdeji. Musim poradne vykoupat Charlie (provozovala dnes bodypainting)…

Kontroly u Dr. - ja jsem chodila kazde tri tydny a ted uz budu kazde dva tydny. To je od 30tt normalni.

Terik, Charlie 14m a Zoe 28tt

 
Ceda
Povídálka 37 příspěvků 07.02.06 08:23

Ahojky,
lucka2- díky za radu,už jsem o tom taky uvažovala,ale myslela jsem že to pomáhá hlavně na záda ,a ejhle ono i na třísla.No zatím to trošku povolilo tak to zatím nechám,ale je fajn že už vím co na to pomáhá :-).

Milli- moc gratuluji ke klukovi,a Matýsek je nádherný jméno . Ale určitě vyberete fajn jméno.

Rasika-plavání bylo super,nejlepší by bylo chodit plavat obden,ale nestíhám . To válení ve vaně jsme probírali na kurzu a máme být opatrné.Voda nemá být teplejší než 37°C,kvůli přehřátí,ale sprchovat se teplou můžeme,proto že chvilkové přehřátí nevadí :-).
Se spaním to máme úplně stejný,třeba dnes jsem šla ve 4 na záchod,malá se probudila a jakmile jsem začala usínat tak kop kop … .
Pořád si tady všichni stěžujete na váhu tak teď se přiznám já zatím mám navíc 13 kg,ale nejhorší je že ani nevím kde.Sice bříško mám,ale jinak si tak ani nepřipadám. Třísla už mně nebolí a jinak se cítím skvěle .

Včera jsem se byla vybírat kočárek a zatím to vypadá na ROAN Marita,je to takový drndák na který se potom dá sporťák.Pokud bude potom potřeba jiný tak se koupí pořádná tříkolka.
Co se týká malování tak manžel je závislí na běžkách,tak musím počkat až sleze sníh :-(.Řekla jsem mu že mi je jedno kdy to udělá,ale v půlce dubna to chci mít všechno nachystaný.Jelikož máme pouze jeden pokoj tak malá bude mít jenom svůj koutek.Už mám vybraný všechno,ale koupený pouze oblečení. Zatím to není kam dát,tak to potom budeme hnedka montovat.
Na další kontrolu jdu kolem 2.března a to mně čeká i ultrazvuk.Ten si nechám natočit na VHS-ku ať s toho mají i něco babičky .

U nás zase sněží-hrůza .

Tak se opatrujte
A & L

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 07.02.06 09:20

Mili, oblečky jsou fakt krásné. to bude pěkný fešák. já jdu zrovna dneska obhlídnout město. potřebuju koupit něco v čem půjdeme z porodnice. Včera jsem se konečně dostala k vytřídění oblečků podle velikostí a zjistila jsem že toho mám strašně moc, ani to nemám kam dát. nechávám si ve skříňkách velikosti jen 56 a 62 a nemůžu to tam stejně dostat. přitom máme všechno skoro půjčené, moc jsme toho nestihla ani nakoupit.
Kočárek jsem včera objednala a do 14 dnů si pro něj jedeme do Liberce. Sice by se dal sehnat levněji ale chceme mít možnost ho reklamovat a nemít to daleko, tak si připlatíme.
Přidávám se do klubu bolavých zad. Dnešní noc a vlastně už včerejší den byli děsné. Nenašla jsem jedinou polohu která by mi ulevila. celou noc jsem se převalovala a záda boleli pořád. nevím jak si od toho pomoct. do toho mě bolely nohy jakoby zevnitř(asi žíly) a třísla. je to docelá únavné, ale říkám si bude ještě hůř a snažím se na to nemyslet.
teď jdu k doktorovi, napsali mi málo jedněch prášků a už mi došli tak si musím nechat je napsat ikdyž kontrolu mám až v pátek. nevím, proč jsou v té nemocnici tak … doufám, že mi aspoň udělají rovnou tu kontrolu, ať tam nemusím ještě jednou v pátek. je to docela daleko a auto doma samozřejmě nemám.

tak hezký den všem ostatním

MíšaN+Tomášek 28tt

 
Charli
Kecalka 347 příspěvků 07.02.06 10:30

Ahojda holky, zdravím vás ze zasněžených Krkonoš.Jak si tak pročítám vaše příspěvky tak zjišťuji, že jsme skoro všechny naladěné na stejnou notu. Já už mám také skoro všechno nakoupené a skoro dozařízené.Chybí mi už jen nějaké drobnosti. Zrovna včera jsem koupila závěsy do pokojíčku a musím teď počkat až mi je sestra ušije já jsem na tuhle činnost levá.Jinak peřinky do postýlky jsem koupila rozměr 130×90 myslím, že je to klasika. Bolesti zad mě zatím netrápí, jen občas mě bolí třísla.A co se týká toho zátěžového testu na cukr, jsem stejného názoru. Také mi doktrot nevysvětlil proč.Milli jdu se podívat na ty oblečky. Jinak jsem tento výkend byla v Praze, zrovna v OC Chodov a ty ceny dětských věcí mě teda docela zarazily. Nejsem zrovna z těch, které by museli nějak koukat na korunu, ale dát 900,– za mimi komplet mi přijde docela dost. Také jsem sháněla něco v čem půjdeme z porodnice a nakonec jsem pořídila v HM a tam se mi ty ceny fakt líbily.Koupila jsem komplet kabátek+kalhoty za 299,–+dvě čepičky se stejným vzorem jako na kompletu za 119,–.A když jsem se dívala na ostatní už větší věci do budoucna až nám František trochu vyroste, tak ty ceny za rifle, trika, mikči jsou fakt super a mají i super barvičky a vzory.MisaN prosím dopiš si další kontrolu 14.2. a 15.2. ten zátěžový test na cukr(OGTT), už jsem to někde psala, tak to jen připomínám. Zatím se mějte krásně a opatrujte se a pohladtě bříška

Charli+František 25+3

 
lucka2
Kecalka 109 příspěvků 07.02.06 10:44

Ahoj maminy,
přeju hezké dopoledne.
U nás v Praze taky zase přes noc zasněžilo, to zas bude všude břečka nebo náledí, co se dá dělat.

Ten Chodov je opravdu pekelně drahej, je tam totiž Mothercare a tam ty oblečky prostě drahé jsou. Kamarádka od nich toho má hodně a všechno mi to půjčila. Výhodou je to, že třeba ta bodýčka jsou celá rozepínací, takže se nemusí tahat přes hlavu (ale taková mají i v H&M). Taky ta bavlna je kapku silnější než to, co jsem si nechávala posílat přes internet. Ale ten rozdíl není tak velký, abych za to dávala dvakrát tolik peněz. A navíc to ti prckové podle mě nemají šanci za tak krátkou chvíli a v leže prošoupat.
Moje mamka mi toho na holky taky dost koupila u Vietnamců, mají v mém rodišti kamenné obchody a ty věci na děti jsou levné stejně jako přes internet a ze 100% bavlny, takže nevidím důvod, proč to tam nekoupit, když to navíc vypadá dobře.

Dneska večer jdeme s manželem na první dvouhodinovku předporodního kurzu, má to být o kojení. Tak jsem moc zvědavá, jaké to bude. Zítra budu referovat.

Tak se mějte krásně. Lucka a spol.

 
lucia1604
Kecalka 419 příspěvků 07.02.06 11:27

Ahoj těhulky,

koukala jsem do galerie na nový fotečky. Ty oblečky jsou naprosto úžasný… taky budu muset doplnit zásoby. My máme hlavně bodýčka a jednu soupravičku… hromadu ponožek, čepiček a bryndáčků (od Ježíška)…
Dneska jsem byla na kontrole a všechno je v naprostém pořádku. Poslouchala jsem srdíčko miminka… bylo to fakt super!!! Už se nemůžu dočkat až se nám mimík narodí… :) Na další kontrolu jdu 7.3., takže až za měsíc :((

lucia1604 + mimi 25tt

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 4 Další »