Květňátka a Červňátka 2006 - Terapie pevným objetím

Rodičovství

Ahoj holky, tak jsem to dala trochu dohromady. Je toho hodně a není to úplně všechno o té terapii pevným objetím. Doufám, že to není moc velký chaos. Paní Mikulková přednášela, do toho se mamky ptaly na konkrétní problémy a tak takže je to psané, jak to říkala (se zkrácením). Mě se to moc líbilo. Už se těším, až o tom budeme v deníčku společně diskutovat :))

Terapie pevným objetím - záznam z přednášky Mgr. Mileny Mikulkové
Koncept významné německé psycholožky českého původu Jiřiny Prekopové je založen na obnově vzájemného vztahu mezi rodiči a dětmi a mezi manžely.

Základními principy, na nichž je Metoda pevného objetí postavena, jsou:
Dítě musí být bezvýhradně milováno
Dítě je vůči rodiči povinováno úctou
Rodiče jsou „velcí" a děti jsou „malé„
K opravdové lásce patří možnost vyjádřit „ano“ i možnost vyjádřit „ne"
Základem lidských vztahů je empatie.
Emocionální konfrontace: „..nepustím tě, dokud nám spolu nebude dobře…"

Metoda pevného objetí je využívána jako: Životní forma - preventivní působení Řešení konfliktů a narušených vztahů

Využívá se ve čtyřech modulech:
A, Metoda pevného objetí - mezi rodičem a dítětem do 12 let
B, Metoda usmíření - mezi dospělým jedincem a jeho rodičem (postup ve třech krocích, je možno provádět v tzv. zastoupení - z různých důvodů: rodič nemusí být osobně přítomen, narovnání osobního vztahu i k již nežijícímu rodiči
C, Manželská konfrontace - emocionální konfrontace a usmíření mezi manžely
D, Mateřské dosycení - rehabilitace narušené prvotní vazby ----------------------------------------------------------------------
Co je vaším cílem výchovy? Jakákoliv matka, ať je z jakékoliv sociální vrstvy, ať to umí, nebo ne, chce vychovat dobrého člověka. A proto dítě nějakým způsobem vedeme, staráme se o něho, aby z něj byl dobrý člověk. Setkala jsem se s lidmi s různých cílových a sociálních skupin. Kolikrát jsou to ženy, které ani neví, s kým mají dítě, ale všechny chtějí z toho svého človíčka mít dobrého člověka a dělají pro to maximum. Žádná z něj nechce vychovat darebáka.
Jakým způsobem k tomu chceme dojít? Co je a co není výchova? Je důležité, v jakém prostředí dítě vyrůstá - aby ta rodina fungovala, aby fungovali manželé a aby tam byla láska. Aby dítě vycítilo v té rodině bezpečí. Nejdůležitější je vlastní příklad. Zkuste popřemýšlet, co používáme v rámci výchovy, jaké metody, aby byly efektivní.
Potřebujeme sledovat potřeby našich dětí. Jaké máte potřeby vy, jako rodiče…Máte je pojmenované? Matka, rodič, má nějaké potřeby - rodinné zázemí (zajištěné bydlení, bezpečí, opora v manželovi - mít tam někoho vzadu, manžel, který mě má rád), kdy máme pocit, že jsme jako matky selhaly? Když ty naše metody nefungují..když dítě zlobí a nedělá to, co by mělo…kdy ještě pozorujeme, jaké jsou naše rodičovské, mateřské potřeby? Potřebujeme čas i pro sebe. Pokud nedáme dítěti najevo, že jako matka mám nějaká práva, naučí se bezohlednosti. Protože někdy máme tendenci vyhovovat dítěti a je to objekt celého našeho světa. Jakmile mu nedáme najevo, že jako matka, jako člověk, mám nějaké právo, kdo jiný ho to naučí? Protože když nedáme najevo práva, dáme najevo, že jako matky máme jenom povinnosti. Děti se musí naučit čekat. Samozřejmě, když řeknete nemám na tebe čas třikrát denně, sedmkrát denně, naučíte dítě, že nemá hodnotu. Pokud mu řeknete - počkej, pojď sem. Tady si sedni, já si budu číst, ale můžeš být u mě. On potřebuje vaši blízkost a pozornost, ale potřebuje vědět, že tím, že je blízko vás, vám neruší vaše kruhy.

Otázka: Když odněkud jdeme, potkám kamarádku a na chvíli se s ní zastavím a hodím řeč, dítě mi pořád skáče do řeči.

Odpověď: Proč myslíte, že to dělá? Musí se o vás dělit a strašně ho to rozčiluje. Jaká cizí ženská má na vás nárok, když jste jeho. Zkuste ho zapojit do rozhovoru - tzn. když řeknete: Toto je náš Jirka, podívejte se, jak tady se mnou hezky je. A během té řeči několikrát odveďte pozornost na něho. Tím, že jste ve spojení, tak nemá pocit, že se o vás dělí, protože jste pořád jednotka. Udělejte ze sebe jednotku - my jsme tady pro vás - já a moje dítě - pro vás, další objekt. Nutně potřebuje vidět tady to spojení maminka a dítě. Vždycky to bude dělat - znáte to, když telefonujete. Nejvíc randálu. Přijde návštěva,…začne zlobit.


Řešila jsem minulý týden problém krádeže u dvou holčiček - dvojčátek a právěže neměly naučené to respektování těch hranic. Už v břichu se musely dělit o jeden prostor - nikdy nic nebylo jejich. Začaly jsme tím, že jsem řekla jedné z nich - víš co, přines si sem všechno, co je jen tvoje - tvoje věci. Dones to sem na hromádku a uděláme z toho tvůj poklad. Holčička chodila po bytě a říkala - toto máme s Májou společné, … nic nenašla. Takže taková ta naše altruistická výchova, jako že nebuď lakomá, nebuď sobecká, rozděl se…může následovat až po tom, když něco dítěti opravdu patří. Je to opravdu jeho. To je moje a já to někomu půjčím. Dokud se nevybuduje ten vztah k něčemu mému, což může být matka - prostor, místo doma, hračka, říkanka,…tak to nebude mít smysl, protože bere, že mu to krademe.
Přání a rozkazy neříkáme neurčitě - „za chvilku někam půjdeme", ale přidáme to k něčemu určitému: Já ti ještě jednou přijdu říct, …nebo podle hodin - až bude ručička tam, tak něco…
Vším, co děláme, dáváme dětem najevo: patříš k nám, ať jsi jakýkoliv. Když utře nádobí a není to teda tak úplně dokonalé, tak to beru jako proces učení. Je hrozně dobré si uvědomit, že děti jsou učni v naší škole - doma. V rámci každého vývojového období. Oni se učí, ale učí i nás. Rozhodně by jste byli jiní, kdybyste neměli svoje děti.
Takže k tématu pevného objetí - to pevné objetí není jako kázeňský prostředek. „Počkej, až tě budu objímat!" To by byl dost průšvih. Kdy my sami využíváme objetí? Kdy ho potřebujeme? Když je nám zle, když je nám těžko, smutno, v rámci křivdy, nebo naopak když je nám dobře,když jsme šťastni. Co to obětí znamená? Je to projev lásky. Patříme k sobě. Metoda pevného objetí je právě o tom - patříme k sobě, nezávisle na tom, jaký jsi, jaká jsem. Metoda má několik stupňů a zá:,–( - dítě je bezvýhradně milováno. A nebo ten, kdo k nám patří, je bezvýhradně milovaný. Umíte si představit, co je to bezvýhradně milován? Když ho bereme takové, jaké je, i s jeho chybama. Kdy potřebujete objetí? Když vám není OK. Poznáme to? Poznáme už v prenatálním vývoji, že nám není ok? Jestli je dítě chtěné, nebo nechtěné? V každém případě se prokazuje to, že dítě vnímá, co se děje s tou matkou už v prenatálním vývoji. Takže se vlastně sleduje, jak chtěné a jak nechtěné děti reagují na situace s matkou. Už tam je ten emoční vývoj důležitý.
Metoda pevného objetí je opravdu o bezvýhradném přijetí, o tom, že druhý přesně ví, co mě nedělá dobře. A navzdory tomu ho přijmu…proto je tato metoda pojmenováním pro to, co mám rád, ale i pro to, co mi ubližuje. V rámci pevného objetí je důležité, aby byl tělesný kontakt mezi matkou a dítětem - dítě si po:,–(íte čelem k sobě, udržujete oční kontakt. Dítě se může zlobit, vzpouzet se, protože potřebuje projevit - já jsem na světě. Ale na druhé straně potřebuju dokázat, že ty jsi silnější, že se na tebe můžu spolehnout. Jenom se pevně drží,nehladí se a tak, to jsou spíš rušivé vlivy. Pevné objetí je o tom, že tam není žádný jiný vzruch. Taková ta pevná náruč. A vy můžete říct: mě tak zlobí, když ti řeknu třikrát, že půjdeme ven a ty začneš trucovat a kopat nohama, mě to dělá zle. Protože když se něco takového stalo v rodině, kde jsme byli my jako děti, tak jsme polkli ze strachu, že dostaneme. Báli jsme se. Ale ty naše emoce potom buď vybíjíme na partnerovi a on chudák neví, za co dostává, nebo se samy trestáme tím, že jsme to nějakým způsobem nezvládly…mami, bojím se, že mě přestaneš mít ráda, ale to, že mě opouštíš každý den, je pro mě něco tak strašného, proč ta práce má předemnou přednost? A nebo místo práce můžeme dát alkohol, cokoliv jiného…proč něco má předemnou přednost?
Jak poznám, kdy je to potřeba a kdy si to vynucuje? Já osobně vnímám takový mezistupeň v rámci zaškolování dětí. Aby to mohlo být pro něj bezpečí, tak ten rodič by tam měl být v rámci 14 dnů, měsíce. Když tam dítě nechce být, je to o tom, že v tom prostředí se necítí bezpečně a ty jsi pro mě bezpečí. Musí to být úměrné věku. Je to můj soukromý názor, že v rámci zaškolování dětí, v rámci první třídy, v rámci školky, je to velmi šetrné k té adaptaci. Vytvořím ti bezpečí, prostředí. Když se naučíš to nové prostředí zvládat, já se můžu vzdálit. My se snažíme osamostatňovat dítě tam, kde je to předčasnéa být jim blízko tam, kde je to už zbytečné. Např. teď, co je nová koncepce v mateřských školách - že dítě si má rozhodovat o režimu dne - kdy chce a kdy nechce jíst a tak, to je dle mého názoru totální zvrácenost. Protože ono se potřebuje dostat do řádu, do jistot, aby si ten řád potom umělo samo udělat. A zezačátku tu schopnost nemá, toho předvídání.
Praktická ukázka objetí - obejmout se, říct mě to objetí tak strašně chybí…já to hrozně potřebuju, ale nikdo jiný tě nemůže zastoupit. Proto třeba taková ta teorie já mám o dítě postaráno, je tam chůva, to je náhradní řešení. Spokojí se tady s tou náhražkou?
Takže jedna část toho pevného obětí je tehdy, když dítě nemá jistotu, že je milované. Jistotu máme tehdy, když pro někoho něco znamenáme, když jsme pro něho osobně důležití. To pevné objetí může být i takový potom už tréninkový proces. Dá se to preventivně používat- ty se cítíš tak sama, ty máš pocit, že mám Jindřišku raději, než tebe? Ale to mě je líto - obejmout. Přiznat pocit toho dítěte je strašně důležité - neodstřihávat emoce - bývá to i u toho, když dítěti říkáme to si tak nesmíš brát, ale to je jinak. Když mu nepotvrdíme, že cítí správně. Když mu dáváme něco a on chce něco jiného a nedostane to, co vlastně potřebuje. Když dítě volá po vás a vy mu dáte flašku - je to to, co chtělo? Jenom částečně jsme uspokojili, že my máme klid. Ale jeho potřeby nejsou uspokojeny. Proto nemůže maminku dělat dítěti někdo z venku - kdo nezná signální řeč. Rozhodně poznáte, když dítě pláče, že je počůrané, nebo že je mu smutno. To už se dá poznat. Takže tady tohle je první příklad, kde se používá metoda pevného objetí - jsi pro mě strašně důležitý a chci, abys to věděl. Ještě je dobrá strategická věc, že se snížíte k úrovni toho dítěte. Když sedíte na židli, tak se bude drápat do toho vašeho světa. Lepší je, když se opřete někde o zeď, jste v úrovni jeho prostoru, jeho hraní.
Další způsob pevného objetí se používá v rámci polohy „malý tyran" (dítě sedí mámě na zádech, která je na čtyřech)- chtěla bych říct, že všechny pozice jsou z lásky, i tato. To je výchovný styl. Umíte si představit, že takto probíhá doma výchova v pozici maminka dole…takové heslo „vše pro dítě“. Jak to vypadá? Že dítě má vše, co chce. A ona mu to dává, protože ho má ráda. Někdy se ale musíme i v rámci lásky stát nesympatičtí. Tím, že řekneme ne. A to se stává i manželovi, to se stává dětem, to se dokonce stává i v práci. Ale má to svoje důsledky. My jsme se totiž odnaučili říkat ne, protože jsme se lekli, že za to budeme trestaní. Říká se vám dobře někomu ne, když má oprávněný požadavek? Říká se vám dobře, když přijde kamarádka a řekne - potřebovala bych dnes někam odjet, pohlídala bys mi děcka? A vy víte, že jste zrovna dnes odpoledne měla naplánované pletení, takovou nepodstatnou činnost, ale chtěla jste ten den mít pro sebe, protože dva týdny před tím jste nespala, protože mělo děcko příušnice. Přijde kámoška a řekne: Prosím tě pohlídáš mi, já si potřebuju zajít na manikůru - objednanou. Jak se vám říká ne v takovém případě? Kdyby šla k doktorovi, tak to jo, ale na manikůru? Záleží, jak já jsem na tom. Někdy uděláme arbitra, co ten člověk může a co ne. Ale pak může opravdu začít kamuflovat. Já teda jdu k doktorovi - a přitom jde jinam. A tohleto nám dělají i naše děti. Jo mami, já chodím do té hudebky. Fakt. A pak zjistíme, že jenom sedí a hongá nohama někde na zídce a s někým si povídá. Protože my se strašně bojíme být někomu nesympatičtí tím, že řekneme ne, tady tohle neudělám. A mám pro to svoje důvody. A není to o tom, že tě nemám ráda. Ale zase se to nesmí stát takovým tím stabilním pravidlem jako když ke mně přijdeš, vždycky uslyšíš ne. V rámci tady tohoto výchovného stylu ta maminka opravdu neumí říkat dítěti ne a to dítě - jak se cítí? Poloha malého tyrana - praktická ukázka - máma klečí, dítě sedí na ní. Dítě má nohy nahoře. Mají tady tihle dva nějaký kontakt? Ví to dítě, jestli je to mamince příjemné, nebo ne? Pokud je to v rámci hry, může to být příjemné. Ukazuji tím ale výchovný styl - dítě mě osedlá a já mu sloužím. Takže tady v té situaci to dítě naprosto neví, jak se mamince daří a je sobecké. Já netuším, co se s lidmi děje, protože mě to maminka neukazuje na sobě, jestli je to pro ni příjemné. Ona maximálně nadskočí a řekne tlačíš. Matka mučednice. Ale ve skutečnosti v životě tady toho tvorečka nikdo nechrání. Naučte se mu i říkat ne - teď si maminka potřebuje odpočinout, přečíst si něco. A musí vědět, že to myslíte vážně.
Tady tohle je metoda pevného objetí - v tomto případě se používá, aby se daly do pořádku věci, řády, jak mají být. Že rodiče jsou velcí a chrání a děti jsou malé a jsou chráněny. V poloze malý tyran to vypadá, že to dítě je velmi chráněné, ale tím, že mu podléháme, jeho přáním, že má, co si zamane, tak je nechráněné, protože mu nedáváme limity. A dítě, které je v této pozici, má obrovskou potřebu narážet na hranice. Kdy už se projevíš? Proto malí tyrani mají problém s tím, že překračují hranice. Malý tyran je takový človíček, který si nastaví řád světa podle svého, ale obrovsky toužípo tom, aby měl nějaké hranice. Zkouší, co mamka vydrží, kdy zareaguje, kdy zařve - konečně! Takže malý tyran je dítě, které vás ovládá a vy ho z lásky obléháte. Metoda pevného objetí neslouží k tomu, abyste toho malého zlomili, abyste mu řekli, kdo je tady pánem, ale: Můžeš se na mě spolehnout, já to tady zvládám.
Když je dítě malý tyran, je strašně ohrožené tím, že musí rozhodovat za všechny. Je to šílená zátěž, kterou to dítě nezvládá a tím, co dělá, tak naráží na hranice, aby tam stál ten dospělý. Proto malí tyrani bývají hodně často nezvladatelné děti.
Je výborné vzít si dítě a říct - tebe to zlobí, že tady toto říkám? To se ti vůbec nedivím, že tě to zlobí. Mě by to taky zlobilo, ale já vím, že je to potřeba. A já jsem velká a já vím, proč to dělám. Asi to nejhorší, co děláme jako rodiče je, že popíráme dětem, co cítí. Klidně můžete říct jo, já se ti vůbec nedivím, že tě to vzteká. Já se vůbec nedivím, že tě to nudí, ale teď jde o jinou věc. Strašně často to bývá v rámci domácích prací - ale mě to nebaví. Říkám no, to se ti vůbec nedivím, já jsem taky nesnášela nádobí, ale to velice dobře dělá s tou rukou, víš, tu grafomotoriku…
Děcko potřebuje dostat důvěru na základě toho, že se už někdy osvědčilo. To je vlastně výchova. Na začátku dáváme podmínky pro učení a tím, že dítě roste, ověřujeme, jak to zvládá. Když to zvládá, rozšiřujeme hranice. Proto třeba ten koncept, který je teď v mateřských školách - dejme dítěti prostor na rozhodování. Když si představíte - teď ty budeš jíst, kdy chceš. Ale teď se mu nechce, pak se mu nechce, v tomto obrovském prostoru se ztrácí.

Otázka: Nesrážíme mu ale těmi hranicemi sebevědomí?

Odpověď: Sebevědomí rovná se jsem si vědom sám sebe. V tom obrovském prostoru je to ale strašně složité. Velmi dobře se buduje sebevědomí malého dítěte v ohrádce, protože zvládá prostor, který má. V bunkru - jo já jsem tady. A když to uděláme třeba jako na poušti jeden člověk - budujte mu sebevědomí. Když není v kontaktu sám se sebou.
Takže pevné objetí tehdy, když dítě požaduje autoritu a potřebuje se přesvědčit, že rodič je velký a dítě je malé. Hodně jsem se setkávala ve školství s tím, že když dítě zlobí, paní učitelka ho drapla, pevně a držím, dokud se neuklidní. To je zneužití metody. Cílem setkání v rámci pevného objetí je vždycky patříš ke mně a já tě, přestože si teď nepřijatelný pro cizí, pro mě jsi přijatelný a buď u mě. Vztekej se, křič, kousat nebudeš, to si nepřeju, ale buď u mě. Já ti řeknu, co se mě nelíbí, ty mi řekneš, co se tobě nelíbí, křikem, slovy, jakkoliv - protože malé dítě vám to slovy neřekne.
Je výborné dělat tohleto i s manželem. Aby to dítě vědělo a vidělo, že to je normální projev. Že když jsou ti lidi naštvaní, tak se obejmou.
Protože cílem toho objetí je nepustím tě, dokud nám spolu nebude dobře.

Otázka: Já mám v sobě to, že když mi někdo ublíží, tak jdu pryč…

Odpověď: Nechci zkoumat metody vašich rodičů, ale tady tohle nám vzniká tehdy, když dítě, které je ukřivděné, pošleme za dveře. Tam se uklidni a přijď, až budeš klidný. My se naučíme, že jsme nepřijatelní v té negativní emoci a tu si musíme odžít někde jinde, izolovaně. Až jsme v pohodě, přijdeme a už se nic neděje…
Když je nejistá matka, dítě neví, co si může dovolit a zkouší. Proto se první pracuje na posílení jistoty. Ona ví, že tomu dítěti neubližuje, ale dává mu tím pocit bezpečí a pak je to trošku o něčem jiném.
Je velmi dobré pojmenovat, co právě cítíme - teď jsem strašně vzteklá. Aby to bylo fér - na výrazu, na intenzitě, na výrazu, musí být vidět, že popisujete svoji emoci. V tom afektu nemusíte jednat. Ale je hrozně důležité dát najevo, co právě prožíváte. Protože to je i ta metoda, abyste v rámci toho pevného objetí byla schopna sledovat, co vám to dítě za těmi slovy říká, co tam vlastně skutečně je. Jestli se cítí samo, nebo žárlí na brášku, nebo se o vás musí pořád dělit. Když přijede teta Hanka, tak jsi s ní pořád a já když tě chci, tak ne. Jo? Takže doptat se a zase lidé jsme od toho, abychom kultivovali emoce ale ne, abychom je potlačovali. Takže když řekneme já se hrozně zlobím a je to na mě vidět, tak to dítě dostává informaci, že se stalo něco, co tu emoci vyvolalo.
Proto máme strach, že nezvládáme život, když používáme metody běž za dveře. Protože my jsme se naučili za těma dveřma, že nezvládání života je hrůza. Já jsem přijímaný jen tehdy, když všechno klape. Když je všechno v pořádku.
Můžete tam s tím človíčkem jít vy. Ale to roztržení toho pouta je o tom nepřijímám tě bez výhrad. Přijímám tě jenom za podmínky, že děláš to, co já potřebuju.
Metoda pevného objetí je jen pro jednoho. Tak je to třeba i s manželem. Když děcka vidí, že se obejmeme, okamžitě se na nás valí - neustoupit. Nabídněte kdyžtak nohu J)Ještě v rámci těch řádů - rodiče jsou velcí, děti jsou malé, máma má pro tátu přednost před dětma. V rámci vztahů. Neposílat děti pryč, ale nabídnout třeba tu nohu. Když začnete pouštět mezi sebe děti, tak je jen otázka času a vzdálenosti, kdy tam budou hlavním tématem jenom děti. Kdy to nebude o vás dvou. Protože dítě se cítí šťastné jen tehdy, když si rodiče dovolí být šťastní. Nemůžu si dovolit já být šťastná, když mamka se trápí.
Metoda pevného objetí je jedna z metod, která se dá použít k tomu, aby z člověka vyrostl dobrý člověk. Tzn. tím, že je bezvýhradně milovaný. To, že prožíváš nějaké nepříjemnosti, patří k životu, ale přesto tě neopouštím. To, že tě objímám, je známkou toho, že chci, abys byl vždycky blízko. Když cítíme, že nám něco dluží rodiče, nikdy se od nich neodpoutáme. Největší prohlubní mezi lidmi je pocit viny. Když milujeme, dáváme svobodu. Když jsme něco nedostali, nebo něco nedali, nikdy toho člověka nemáme sílu propustit. Takže to jsou věci v rámci pevného objetí a v odpouštění a smíření - je to o tom - to, co jsem dostal, beru a to, co jsem nedostal, odpouštím. Už to nepožaduju. To je takové osvobození.

Dotekové hry:

Uděláme hnízdečko. Sedněte si rozkročmo, abyste si dítě dali do hnízdečka. Je důležitý oční kontakt - obličejem k sobě. Ta hra je o zvonečku. Dělá bim, bam - kývají se bim bam do stran a dívají se do očí. Bim - bam. Přidáme hluboký hlas. Uděláme pak střední zvon (trochu rychleji). A na konci zvedneme dítě do výšky a uděláme cililink…!

Je dobré v rámci toho hnízdečka - aby se dítě přesvědčilo o tom, že ho zvládnete. Dělali jsme v rámci předškolní přípravy - seděla jsem se svým dítětem a udělala jsem mu pevné měkké hnízdo. A říkám: Tvým úkolem je vyletět. A mým úkolem je tě udržet. Má se z toho dostat a mým úkolem je nedovolit mu vyletět. A různé způsoby - já jsem na něho nalehla, ale když se to dokončí do finále, tak musí slyšet - perfektně bojovals. Roste z tebe silák. Ale na mě se můžeš spolehnout. Já jsem velká a já to zvládám. Je to hra samozřejmě. Berte to, že děcka strašně potřebují, abychom jim byli blízko.

Uff, to toho je, ale věřím, že vám to něco dá. Snad to nějak přelouskáte…jinak paní má i www stránky: ww.vztahove-poradenstvi.cz

Hodnotilo 0 lidí. Score 0.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 4 Další »
 Váš příspěvek
 
Majčus
Kecalka 356 příspěvků 09.11.07 00:51

děkuji za článek dost mi pomohl, zrovna jsem si říkala, že svého kluka nezvládámm, tedy spíš, že nezvládám sebe, jsem na něj někdy neurvalá a pak mě to mrzí, a teď jsem zjistila, že jsem asi trochu „přepracovaná“ jsem na něj sama a cítím se nějaká odšťavená, no asi ho svěřím na chvilku babičce

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 09.11.07 08:23

je prvni........­.............­.............­.............­..... uz se tesim az si to prectu je to dlouhy :o)  

Markyna

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 09.11.07 08:27

Třetí, to není vůbec špatný :-) Marky, tak co, pokecáme si dnes ve snažilkách?  :-))
Vytáhnu Ani z tiskárny a jdu číst.
 Terka

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 09.11.07 09:29

Míšo paráda,  

už během čtení jsem si dělala jednotlivé poznámky, abych na to nezapomněla. Například s dělením věcí a teritoria dětí. Před týdnem jsme s mou mamkou plánovaly, jak jednou předělat ložnici pro 2 děti. Mamka myslela, že stačí jeden společný velký psací stůl. Já zastávám, že psací stůl je intimní zóna a pokud budou mít děti společný pokoj, musím mít aspoň svůj koutek. Super, že jsem si potvrdila, že některé věci prostě vycítím :-)  

Hru na v hnízdečku musím zkusit, děsně si mi líbí :-) A vůbec, rovnou to všechno pošlu Markovi. Už dávno jsem vám chtěla napsat, co dělá Aní. Nikdy nebyla na pusinky, tak jsme se s Markem objali, vzali k sobě i Ani a ukazovali ji jak si dáváme pusu. A jí se to tak líbí, že nám teď pořád dává hlavy k sobě, aby jsme si dali pusu a strašně moc se ji to líbí :-)  

Hodně teď přemýšlím, jak bude můj život vypadat až budeme mít 2 děti, aby žádné nemělo pocit odstrčení a právě ten pocit, že maminka má radši sourozence. No všechno z tohoto deníčku se mi bude moc hodit. Už dřív mi říkal kamarád, co studuje psychologii, že když takto malé dítě zlobí, chce mi tím něco říct. A po pravdě Ani vytahuje knížky z knihovny většinou když se ji moc nevěnuju. Ne vždycky, ale většinou. Takže nemůžu Ani trestat za to, že se snaží upoutat mou pozornost.  

Holky, zítra v 7,45 ráno načt 1 budou dávat pohádku Ronja - dcera loupežníka. Pokud budete doma a pohádku neznáte, tak ji všem děsně doporučuju. Měla jsem ji i jako knížku a milovala jsem ji i v pubertě. Připadá mi, že ji strašně málo dávají, ale je parádní.  

Ještě jsem toho chtěla napsat, ale hlava děravá všechno zapomněla. Však během dne určitě nakouknu. I tak jsem napsala hotový román :-)  

Terka

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 09.11.07 12:06

Seznámek
30.4.2006 06:28 MíšaN/1981/Česká Lípa/Tomášek - 3,880 kg - 51 cm/TP 4.5.2006
**2.5.2006 00:43 Terik/1983/Zlín/Zoe - 2,970 kg - 47 cm/TP 5.5.2006
3.5.2006 17:45 Kracenka/1972/Pra­ha/Bětuška - 3,730 kg - 51 cm/TP 3.5.2006
5.5.2006 18:30 Lucia1604/1985/L­iberec/Kamilka - 2,490 kg - 46cm/TP 25.5.2006
**6.5.2006 15:04 Charli/1971/Trut­nov/František - 3,340 kg - 51cm/TP 20.5.2006 
10.5.2006 15:40 Milli/1977/Vy­sočina/Matýsek - 3,900 kg - 52cm/TP 7.5.2006
13.5.2006 03:12 Danulik/1978/Zlí­n/Tomášek - 3,330 kg - 52cm/TP 19.5.2006
**22.5.2006 01.52 Tehulka­Misa/1982/Zlín­/Lucinka- 3,480kg - 52cm/TP 16.5.2006
22.5.2006 01.40 Kometka/1982/Brno­/Lukášek/Brno-Bohunice - 3,600 kg - 52cm/TP 17.5.2006
24.5.2006 15.50 Terezka­Brno/1978/Brno/A­nička - 3,300kg - 50cm/TP 23.5.2006
**29.5.2006 8.21 Nikitka/1980/Zlín (Otrokovice)/Ma­týsek/3.920kg/51cm/­TP 29.5.2006 *
*7.6.2006 14.31 JanaW/1974/Zlín-Brusel/Nadia - 3,705kg - 50cm/TP 29.5.2006 *
*7.6.2006  2:33 Markyna/1979/Hra­nice/Kačenka - 4,500kg - 56cm/TP 1.6.2006 *
*13.6.2006 16.35 Ruza/1985/Plze­ň/Jakub - 3,200g - 50cm/TP 9.6.2006 *
*15.6.2006 20:40 Gwein/1977/Plze­ň/Anička - 3530g - 53 cm/TP 13.6.2006

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 09.11.07 13:09

Ahoj,  

Miso, strasne moc dekuju za denicek. Svym zpusobem jsem te k nemu prinutila, ale opravdu si toho cenim, ze sis dala tu praci. Je to moc zajimave pocteni a urcite spoustu veci vyuziji. Stejne tak ostatni z nas, co bojuji se svyma zlobidlama.  

Kontrola Zoe dopadla dobre. Pristi patek mame domluvene to ockovani Prevenar a holky si zaroven odbudou 18ti mesicni a triletou kontrolu. To zase bude vyprava…
Vcera me sestrenka moc mile prekvapila, kdyz hlidala holky. Prijela jsem vecer z prace a obe holky valely testo. Delaly peceny betlem a pry byly naprosto vzorove. Takovou aktivitu jeste nemely…  

TerezkaBrno a Markyna - doufam, ze nam neprchnete ke snazilkam nadobro…  

Markyna - nejak jsem nestihla dohledat, ale resis, ze Kacka vyzaduje pres noc mliko??? My pijeme v noci mliko stale. Vzbudi se kolem jedenacte a pak mezi ctvrtou a patou. Ale Zoe stale malo papa, takze ji to dopravam. Charlie mi taky v noci dlouho mlicnila, ale kolem druheho roku sama prestala. Pocitam, ze stejne to bude i se Zoe. Asi je to o zvyku, ale kdyz si mam vybrat mezi nasilnym koncem nebo pockanim tri mesice a bez stresu prestat, volim druhou variantu. No, jsem pohodlna.  

Tak me napada - kdo tady jeste pouziva dudlik??? My to pomalu zaciname omezovat. Pres den je bez, ale v noci ji jeste nechavam dudat.  

Nocnik - dnes Zoe prekvapila. Donesla si sama nocnik, rekla mi bobek. Tak jsem ji sundala plinku, po:,–(ila ji na nocnik a bobek byl v nocniku. Tak o vikendu budem zkouset, i kdyz jsem psala, ze pockam cca mesic. Holt, kdyz je zajem, tak ji branit nebudu…  

Terik

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 09.11.07 13:30

Mám výčitky, že jsem pořád jen na snažilkách, tak si to tu dnes vynahrazuju :-)))))  

Teriku, doufám, že u snažilek už dlouho nepobydu. Že bych byla nadšená z neustálého čekání buď na ovulaci nebo na MS, to fakt říct nemůžu :-( Přece jen se snažíme od srpna. ¨  

Jinak dudlíkujeme pořád, ale jen v noci. Do teď ANi usínala u flašky a pak si většinou sama vzala dudu a vytuhla. Teď jsem odstranila flašku, těsně před spaním si čistíme zuby a jde spát s dudlíkem. Po vánocích bych chtěla vynechat i dudlík, ale nehodlám to tlačit na sílu. Dnes jsem našla prořízlou poslední dvojku, čtyřky máme všechny a uvidím jak bude Ani zvládat trojky. Podle toho budeme řešit i dudu.  

Nočník: Ani kaká zá:,–(ně v okamžik, kdy ji po obědě položím do postýlky :-( Už ji na spaní nepřebaluju a počkám na bobečka. Takže u nás pořád nic :-(  

My jdeme na prohlídku s očkováním v pondělí, to zase bude rachot. Ani odmítá i sedět, natož se nechat prohlídnout. Oblíbená věta všech doktorek u kterých jsme byli je, že je to pěkná bojovnice :-) Já se vždycky stydím a Marek je hrdý :-)) Ve středu jdeme všichni 3 k zubařce, takže bude ostuda hned 2×.  

Terka

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 09.11.07 13:30

Ahojky holky :o)

Tak splin je pryc huraaaaaaaaaa­aaaaaaaaaaaaa­aaaaaaaaaaaaa konecne jsme ok a normalni :o) uz vcera vecer me to pomalu opoustelo,s Honzou jsme se krasne mazlili jako za mlada tak mi to asi pomohlo .Ale jen mazlili,aby nekdo si nemyslel mazlili jinak :o)

TEHUMISA: Miso, diky za denicek,je moc zajimavy jsme rada ze jsi ho napsala takze diky :o) Ja presne pouzivam to co je psane ,kdyz Kacka vyzaduje okamzite mou pozornost a ja zrovna nemuzu,tak ji neodezene,ale reknu pockej milacku maminka to je bud dodela nebo doumyva, a hned jdeme.Takze jsme rada ze to delam dobre,to me potesilo, jeste take v jedne veci,kdyz se zlobi tak ji rikam, zlobis se na maminku atd a vysvetluju .............­....... Takze jsme moc rada za precteni diky Miso.

TERIK: Terko potesila jsi me nevedela jsem ze take mlikujete v noci,to koukam,myslela jsem ze uz jen my :o) ja si myslim,ze je to zvyk aspon u nas,nevim,ale myslim si to, u tebe je to trosku jine, Zojka moc toho nesni,takze muzes byt rada,ze aspon to mliko pije a hlavne kdyz je porad nemocna drobek malej.

Tak ti povim dnes jsem to zkousela v noci a jednou vynechala ,vlastne mela veceri a to mliko ml a potom az:4:15h a to s tim ze jsem ji to jedniou nedala a sice poplakavala a nemohla usnout ale vydrzela jsem to,sice jsem uplne grogy,ale to jsem i tak,kdyz ji to mliko dam,takze to zkusim pomalu odbourat,uvidim jak nam to pujde.

S tim nocnikem je Zoinka sikulka, tak ja ti neco reknu u nas dnes rano probehlo to samo,Kacka me doslova vzbudila a rekla mi ze chce na nocnik,vzdy ukazuje na zadecek a rika aaa tak jsme se ji zeptala a rekla ano a sla jsme ji dat, no neslo ji to, rekla NENI a tak jsem ji nechtela nutit,ale i tak jsem si rikala ze je to pokrok.No Kacku jsem nechala v pyzamu a sly jsme do loznice,rikala jsem ji ze ji prevlecu a dam plinu.Kacka mi utekla do stanu a ja ji rikala at vyleze a mezitim jsem zacala uklizet a az jsem uslysela jakoby ranu :o) Kacka poradne prujmove nakakala do stanu, no holka rikam ti nevedela jsem co driv,jestli okoupat dite nebo dezinfikovat stan a vse kolem. Ve stanu pokakala jeji batoh, ktery byl otevreny, takze bylo to vsude i vevnitr batohu, diky tomu ze pyzamo mela rozepnuty vsechno vyjelo ven :o( No byla to pohroma,zrovna u prujmu a bylo toho opravdu hoooooooooooo­oooodne :o)

takze Kacku jsem o:,–(ila na nocnik tam jeste neco udelala a zacla jsem litat a cistit a dezinfikovat a pak umyla sve dite :o) a vsechno kolem a rovnou vse vyprala ,protoze v tom batohu Kacka mela nahrdni teplacky k babicce a samozrejme to odnesly take :o)

Takze kakani ZDAR :O) Zazitek jak blazen a smrad vsude :o) meli jsme prekrasny rano :o)

Jinak tatka nam prijde asi po 16h tak jsem zvedava,mozna ze bychom sli na bazen,ale musim jeste nakoupit tak mam toho hodne .

TERKA: mozna vas prijdu navstivit ve snazilkach az bude vice casu ,jsme zvedava jak dopadne REBEKKA ale vidim to jasne ze // :o:o)

A piste holky :o),

Markyna a Katerina

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 09.11.07 13:34

Terik : Terko my pouzivame dudlika, Kacka ho ma jen na noc,ale jeste nespi celou moc tak ji ho brat nechci,zkousela jsem to a byla to hruza celou noc jsme nespali porad plakala a byla nevyspana i ona a pak to dospavala pres den :o(   Terezka: myslela jsem // u Rebekky :o) :o) musi to byt krasny pocit,pripomela jsem si svuj neco uzasnyho  jeste ted si vse dokonale vybavuji .Byly tam okamzite,jak moc stoupala tak carka byla okamzite a tlusta.V americe jsou dobre testy nikdy falesne neukazaly.        

Markyna

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 09.11.07 13:39

Terka: vycitky nemej,je to jine tema u snazilek a taky to tam zije takze akorat nam tady chybi ta roztleskavacka :o)
Bojovnice ????? Anicka takova krehka holcicka ,??? :o)  tak si toho vaz je dobre ze je Marek hrdy tatka.
Terko, Kacka nam trvala 1roka 6 mesicu  jak dlouho u vas?????? No my jsme zacali v zari tak snad brzy budeme obe tehulky tento mesic si necham zalezet opravdu :o) moc rada bych chtela srpnatko :o)    

Markyna      

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 09.11.07 14:09

Ahojky holky,  

deníček - já právě zjistila, že kdybych to všechno měla dělat tak, jak to říkala ta paní, musela bych hodně změnit svůj styl výchovy…no, musím to pořádně promyslet, protože ta „bezmezná láska“ se mi moc líbí. Ale nevím. teď, když něco malá provede, většinou zvýším hlas, někdy ji i plácnu a pak jí to všechno v klidu vysvětlím. Ale ten první okamžik - asi bych nesměla nic dělat a pak jít a obejmout.  

Terezka - s těmi dvěma dětmi - vymazala jsem z toho deníčku to, že paní přikládá hodně význam tomu, že nesmíme brát děti jako na běžícím pásu - prvorozené, druhorozené…každé má své specifické potře by  a priority. Proto i to objetí se dělá s každým zvlášť - aby každé pocítilo, že je tady v tuto chvíli máma jen pro něj a že se v tuto chvíli nemusí o ni s nikým dělit. Co bylo zajímavé - říkala nám třeba, že ona je druhorozená a nesnáší konflikty - dělá diplomatické manévry atd. A její prvorozená sestra zase potřebuje uznání - slyšet, že je dobrá…  

Terik - to je super, že si Zoe řekla na nočník. Je moc šikovná. jinak jsem si úplně představila, jak holky pečou :-)) Jinak to, že jsi mě donutila k tomu deníčku, bylo dobře. Už jsem to měla přepsané, jen jsem to musela zkrátit a upravit do čitelné podoby. Stejně jsem to chtěla udělat o víkendu…dobře, že to je, budu mít teď čas na jiné věci :-)  

Markyna - konečně jsi z toho splínu venku, to je dobře. S tím příběhem o hovínku ve stanu a baťůžku jsi mě opravdu hodně rozesmála…dokázalas to výborně popsat :-))  

Dudlík - my s dudlíkem usínáme po obědě i v noci, ale po vstávání si ho Lucinka sama vždy odloží na poličku vedle postýlky a je tam zase až do dalšího spaní. Odbourávat to zatím asi nebudu, není to zas tak hrozné.  

My jsme byli dopoledne v kroužku - jeli jsme bez kočáru trolejbusem, takže trochu fuška pro mě, …ale aspoň jsem se trochu probrala tím, že jsem byla venku. Ráno jsem nemohla rozlepit oči .-) jinak tady je pěkně škaredě - prší, fouká vítr…musím se něčím rozveselit…včera Lucinka dostala tu kreslící magnetickou tabulku i s tiskátky a je u vytržení. Já jsem zase nevydržel do vánoc :-( ale už mám pro ni schovaný xylofon, pokladnu, přemýšlím o koupi kuchyňky, skluzavky a nějakého domečku či stanu. Uvidíme, co zvítězí.  

V pondělí jdeme vybírat kuchyně a koupelnu (teda nechat si udělat návrh), tak budu asi celý víkend sedět na netu a hledat…opravdu těžko se to představuje…no nic, tím vás nebudu zatěžovat. Jo, zlíňačky, pamatujete si některá, kdy psala Jana, že tu bude a že by mohl být ten srazík? Že už bychom hodily předběžné datum…dík  

Míša

 
MisaN
Extra třída :D 10764 příspěvků 09.11.07 14:17

Ahojky,
pomalu začínám balit a chystat nějaký věci po tomáškovi pro ségru, tak jen nakukuju.Deníček jsem ještě nestihla přečíst, ale uričtě to udělám hned jak to půjdu. Chci ještě dneska udělat Bebe střechu a uvařit ptáčky a knedlíky na zítra ať mám klid a nemusím se honit.
Jinak u nás nic nového, vše při starém. Tomášek naštěstí kaká do plínky :-) Jsi mě pobavila Markyno. Ještě jak si to vylíčila. Tohle se nám nestalo už hodně dávno. Já přemýšlím že Tomáška začnu nechávat nahého pobíhat, snad se na ten nočník naučí. On si občas řekne že chce na nočník, ale málokdy tam něvo je. Vetšinou ani nevydrží sedět. Ale já nespěchám. Měsíc sem nebo tam, to už je jedno.  

Dudlík - tak u nás se dudá hlavně na uspávání, ale někdy i přes den si vleze do postýlky a dudák přinese. A ještě dudáme v autě, to je nutnost, jinak brečí.  Už se s ním naučil i pěkně mluvit, nejradši by ho měl v puse pořád. Ale to mu zas nedovolím. Až začne spát celou noc tak budu asi odnaučovat, on by jinak nespal a v noci neusnul.  

Včera večer mě docela pobavil. Bylo asi 11 a slyšeli jsme ho, už to bylo divné, protože on vždycky přijde zanámi. Tak jsem šla za ním a pokojíček prázdný. Tak jsem ho volala, a on šel do ložnice a stál u mé postele a povídá máma není. Tak jsem ho zavolala a on si vlezl ke mě a chtěl tam spinkat. Ale neměli jsme duda, tak jsme šli do pokojíčka. Nevím co to do něj vjelo, jindy když vidí světlo v obýváku přijde za námi. On už se dost dlouho takhel večer nevzbudil, většinou až kolem 12 nebo 2 a to už jsme v posteli, tak asi šel rovnou tam. Zlatíčko moje.  

Jinak mě nic nenapadá, je tady pořád hnusně, tak vymýšlím program. Dneska jedeme ještě na chalupu zalít kytky a pro brambory a pak odvézt ke tchánovcům, tak se zabavíme.  

Jo vlastně jednu novinku máme. Naučila jsem tomáška odpovědět na otázku jak se jmenuje. Odpovídá krásně Tom. tak mě to potěšilo.  

Tak mějte holky pěkný den i víkend, v neděli se ozveme až budeme doma. Snad dojedeme v pohodě. Jednak ještě nemáme přezuto na zimní- servisi objednávají, tak nás berou až příští týden a navíc se nám včera rozsvítila v autě kontrolka, že je něco s brzdama. Tomáš říká, že žádnou změnu nepocítil, tak nevím ale docela se bojím aby se něco nestalo, přeci jen jedeme 100km tam a 100 zpět. Snad to bude ok.  

pa pa Míša a Tomášek

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 09.11.07 14:39

Marky: Ani vypadá křehounce, ale zatím jsem v našem okolí nenarazila na dítko, které by Anička neutahala :-) Pokud něco nebo někam chce, žádná překážka není dost velká :-) A s doktorama se pere do posledního okamžiku. Většina dětí po chvilce rezignuje, sice brečí, ale neperou se. To Ani se pere až do konce :-)
No a Ani se nám povedla na druhý pokus. A ten první měsíc jsme se vlastně ani moc nesnažili :-) Ale po všech těch komplikacích během i po porodu jsem čekala, že to teď nepůjde tak snadno.
 T.

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 09.11.07 16:56

Ahoj ozvu se pozdeji :o)     Srazik: **tak Jana bude ve Zline od  **7.1. - 10.1 2008 tak muzeme se pomalu domlouvat :o) :o) uz se tesim, rada bych prijela no uvidime.    

Markyna    

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 09.11.07 17:29

tak si asi tady budu psat sama :o¨)     Misa: Miso, to jsem se hned usmala jak jsi psala ze Tomasek umi rict TOM, Kacku to ucim dlouho,ale moc ji to nejde prece je to tezke,ale nekdy jako neco vymele ze sebe KAKAKA neco takovyho :o) Tomasek je sikulka.Miso prosim te dej sem ten recept ne tu bebe strechu ju??? neznam to diky   TehuMisa: Miso,tak to budete mit pekny vikend taky bych chtela planovat kuchyn,ale Honza me ujistuje ze to tak ma byt a ze to prijde ta parcela a pak budeme stastni, tak jak i s Kacenkou ze jsme na ni cekali dlouho a dockali jsme se.Ale i tak krasny vikend.
To jak jsi psala o tom clanku ono je vse hezke na papire,ale v normalnim zivote je vse jinak,ale aspon jsme si vzyli pouceni :o)   Recept na buchtu:  1 hrnek cukru krupice  2 vejce
10 lzic oleje
1 hrnek mleka  ( vlazneho)
2 hrnky polohrube mouky
2 kyprici prasky do peciva  ( muze byt i 1a pul )
5 nastrouhanych jablek
spetka skorice
hrstka orechu (opravdu jen hrstka tzn. vzit pomlete orechy do hrstky :o)  

POSTUP: Vejce se vyslehaji s cukrem   do peny  a postupne se pridavaji dalsi suroviny ( ale to uz se jen vmicha nesleha )  

Az upeceny piskot vychladne dame na nej zakysanou smetanu ( ochucenou jen vanilkovym cukrem mozna spetkou mouckovym cukrem ) a nastrouhame na nej horkou cokoladu . A dame vychladit do lednice.  

Zakysana smetana : zalezi kdo ji kolik ma rad jakou vrstvu,ale ted mamina dala jen 2 a bylo to malo takze doporucuji 3.
Budu to pect o vikendu a uz se tesim.Testo je vlacne a zakysana smetana tomu doda svezest  mnam :o)      

Tak pa nikdo nikde Markyna    

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 09.11.07 19:30

Markyna - historka se stanem me pobavila. Vzpomnela jsem si, jak se ucila na nocnik Charlie. Jednou jsem prohledavala cely barak, protoze mi tvrdila, ze udelala bobek, ale ten nikde nebyl. Zadecek mela spinavy, takze to byla pravda. No, nakonec jsem bobecek nasla. Me vzorove dite ho odneslo do zachodu. Jelikoz mame dve koupelny, narazila jsem na nej az za par hodin.  

Ja jsem prave dala holky do posteli. Charlie se tvarila desne unavene. Vlastne se ji nedivim. Dnes byla plavat s velochama (asi je fakt dobra, kdyz ji k nim jako jedinou preradili), a proto sla spat po obede pozdeji. Normalne to byva o ctvrt na jednu, ale to jsou jeste v plavani, takze si myslim, ze sla spat az nejak po jedne. Jenze malosi spali vsichni jako normalne a asi ji vzbudili ve dve, jak je zvykem. Pochybuji, ze ji jako jedinou nechali dospat. Vysledek: silene protivne dite pri odchodu ze skolky. Nasledoval jeste jeden sok. Dnes si donesla ze skolky prvni sproste slovo a zrovna takove, ktere jsem necekala. (P–A). Byla jsem z toho v soku. Cekala jsem, ze prvni prijde s nejakym nadavanim jako debile, atd. Tohle me fakt dostalo.
K veceru bylo jasne, ze deti potrebuji nejakou hromadnou zabavu, nejlepe tvurci. Vytahli jsme stetce, tempery a velke skicaky. Holky vydrzely malovat snad hodinu a silene jecely, ze jim to beru. Nakonec jsem to vyresila naprosto bravurne. Musim se pochvalit, jelikoz to bylo bez kriku. Dala jsem jim dalsi velky papir a hromadu pastelek, nenapadne vzala stetce, barvy a vse umazane, a kreslilo se dal jen jinaci technikou.  

Danulik - jsem rada, ze Tomasek je lepsi pri cviceni. Ono to proste chce svuj cas. Kam nakonec chodite? Do Kenny nebo jinam? Ja ted taky silim, protoze Charlie se rozpadla plavaci skupinka a v jinych uz neni misto. Je to tam fakt narvane.
Pripojuji se k nazoru, ze vypis z uctu bude dostatecny dukaz, ze ti nic nedoslo. Kamaradku nezavidim. Ja jsem pujdovala jen jednou v zivote podobny obnos. Bylo to pro moji sestrenku a nastesti mi to vratila, ale ona je takova povaha, ze i kdyby na to nemela, tak si pujci jinde jen aby mi to vratila.  

TerezkaBrno - Zoe byla taky takovy zapasnik s doktorama. Po nemocnici se to zmenilo a dnes u doktorky byla naprosto vzorova. Ale pristi tyden po ockovani se urcite zase zasekne a bude valcit.  

Ja musim jit konecne pracovat. Kamaradka mi poslala nejake anglictinarske odkazy, tak se tim jdu prohrabavat.  

Terik a holky

 
MisaN
Extra třída :D 10764 příspěvků 09.11.07 20:36

Ahojky,
ještě jsem nakoukla.  

Marky - ten recept zní dobře, příští týden ho vyzkouším.  

Ta střecha je děsně jednoduchá a nepečená. Smícháš 2 tvarohy a 1 heru a 150 g moučkového cukru. Já to šlehám ve šlehači.  Na alobal si vyskládáš balíček sušenek Bebe. Vždycky 3 vedle sebe. Na to natřeš necelou půlku toho krému. Na ně dáš zase bebe sušenky, akorát tmavé a na ně zbytek krému. Do prostřed dáš banán po celé délce a pak ty boky přiklopíš jako do střechy. Zabalíš tím alobalem a dáš do lednice. Po dvou hodinách poliješ polevou. Nejlepší je domácí udělaná z kakaa. No a necháš do druhého dne v lednici aby sušenky změkly. Je to dobrůtka.  Jestli budeš chtít, polevu ti napíšu taky. Jo a ty banány ti stačí 2. Mně to vychází většinou na 1,5.
Já ji bohužel dneska neudělám, protože jsme nekoupila banány. Nevím na co jsem myslela, tak musím ráno rychle do krámu a udělat to. Jsem blbka fakt.  

Učila jsem tomáška jak se jmenuje děsně dlouho, ale vždycky jsem mu říkala Tomik a to říkat nechce, tak jsem zkusila Tom a to umí krásně. On zvládá mnohem složitější slova, nevím proč tomik mu nejde, když třeba Jiřik řekne naprosto krásně, jen to ř neumí ale říká Jižík.  

Terik - příhoda Charli a hovínka někde v baráku je supr. Jsem se zase zasmála.  

Tak já letím, jdu ještě vařit, ať to mám nachystané.  

Mějte se krásně.  

Míša

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 09.11.07 20:40

Ahoj,  

tak znovu ja. Prave jsem se doslechla z vysilacky (holky si nahore povidaly): Zoe, ty nejsi Rudy (nasi prijmeni), ty jsi jenom miminko.
Takze zitra nas ceka vysvetlovani, ze Zoe je Rudy a je opravdu nase miminko. Z Charlie posledni dobou padaji sama moudra. Ale vcera aspon tete ukazala v kuchyni, kde mame sul, mouku a valecek. Ani jsem si nevsimla, ze vsechno vi.  

Terik

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 09.11.07 20:56

Misa: miso diky za recept hned si ho opisi, a tu polevu muzes mi take napsat. A to ty bebe spotrebujes vsechny cele baleni nebo jak to delas a davas tmave nebo svetle????   Terik: To s tou Charlii a slovem p… to je teda husty ze???? Jak na to reagujes prejdes to nebo ji rikas ze se to nerika???? taky dulezity vedet jak to resit ze???? S tim bobkem taky dobry :o)    

pa Markyna

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 09.11.07 20:58

Misa: Miso az to budes delat tu strechu vyfot to a hod do galerky ju??? at vim,nekdy to udelam pro nase a ten banan teda davas az naposled ze jak jsem pochopila ,a davas i tmave i svetle susenky uz vim :o)  

Markyna

 
MisaN
Extra třída :D 10764 příspěvků 09.11.07 21:03

Marky, vždycky vyrovnám jedno balení celé. Pokaždé dáš na šířku 3 kousky a na délku jak ti to vyjde. Banán naposled. Já si tam z toho krému udělám vždycky takový žlábek a do něj ho dám.
Poleva: 
8dkg hery
8dkg mouč. cukru
1lžíce kakaa obyč.
1lžíce solamylu
1 lžíce mléka.  

Dělám 1,5 dávky. Poleješ a už do alobalu nebalíš, jinak se ti to rozpatlá. Zítra ti to nafotím a dám do galerky, ale to asi až v pondělí, zítra bude fofr.  

tak pa pa  

M.

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 09.11.07 21:28

Marky - u tech sprostych slov uz jsem vyzkousela vsechno. Ale nejlepe zabira zeptat se: Co jsi rikala? Neslysela jsem te! A ona prestane. Kdyz jsem delala hluchou, tak to opakovala porad dokola, aby me donutila k reakci. Proste, kdyz prijde s novym slovem, tak ji jednou reknu, ze se to nerika, ze to rikaji jen zle deti, a pak uz se ji ptam, coze to rikala. Tohle jedine se osvedcilo a druhy den uz ji to nebavi.
Vy tady neustale publikujete nejake recepty a ja slintam jak Zoe. Asi neco zkusim, kdyz jsou nasi na vikend pryc. Abych to trochu vysvetlila. Moje mati se mi neustale plete do vareni. Delam nejake jidlo, ktere ona umi pripravit, podle trosku jineho receptu a hned musim poslouchat, jak jsem neschopna. Proto varim za:,–(ne, kdyz neni doma (jesteze chodi do prace) a pecu jen kdyz odjizdi na delsi dobu. Ale pekla jsem nedavno takovou uplne obycejnou buchtu a holky se toho mohly ujist, takze nemehlo asi nebudu. A rajska ode mne chutna Lukasovi vic nez od jeho ci moji maminky, coz mi zveda sebevedomi utopene v detstvi. Ale moje mati, to by bylo na dlouhe povidani…  

Konecne jsem aspon dodelala tridni knihy a podobne papirovani. Hura! Ted to vidim maximalne na sprchu a spanek.  

Tak ja se pro dnesek loucim. Dobrou noc…  

Terik a holky

 
Ruza1
Ukecaná baba ;) 1062 příspěvků 10.11.07 11:05

Dobré ránko ,

tak my jsme sice vzhuru od pul 1O,ale leželi jsme v posteli do ted .
byla sem svědkem přes kukátko -soused děla asi nějakou vetší úpravu bytu takže už tu 3 den vrtá a mlátí kladivem a nějaky ze spoda tu na něj vlitnul že je po noční -no div se neservali a slova kterýma se častovali zde raději ani nebudu psát .a asi šel volat policajty že nemá povolení či co !!no nenudíme se tu !! :?  :?  :D  :D :D

našteští po O jedu vyzvednout tatku z prace a jedem do vrčene tak poslouchat to celý den tak už na nej asi taky vlítnu !!ale uklidnuji se tim že za mesíc budem totiž tak tak 1 den(narozdíl od nej už 3 a nebre to konce) vrtat zase my až se bude dokončovat Kubinovo pokojík ..

dnes večer jdem pařit na hotel (ve Dvorci)vesnice hned vedle Vrčene jsou tam Tři sestry  :hura:  :hura: tak snad to zase Kubula nevytuší a nebude chtít spát jako když sem chtěla jít před měsícem na to prasatko a soudek dostala sem se tam až v 1Oh ..nechtěl usnout  a pořád mě držel za ruku ..

bzzzzzzzzzzzzz bzzzzzzzzzzzzz asi mi z toho taky brzo hrábne bzzzzzzzzzz

nějak vás ted nestíhám ale napravím se slibuji:-))

Ruza a Kubísek (za 3dny 17mesíců)

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 10.11.07 12:27

ahojky ,
Terik: no aspom vime na co se mame pripravit ze???? ikdyz to slovo prislo hodne brzy :o) :o) :o) hlavne ze to neslysim te zabira :o) a si peces dobre Teriku ,kdyz to holky papkaj nemej strach.Nasi mi taky porad neco kritizuji :o) Nas tatka je hrozne narocnej,no neni se co divit,kdyz mamina tak dobre vari a pece :o)   Misa: Miso,diky moc urcite to zkusim az pojedeme k nasim,abych dovezla neco novyho :o)  

Tak jsem tady sama,Kacka uz spi, rano jsme si upekla masovou roladu ted delam jen bramborovou kasi, pect asi budu az zitra nevim uvidim jak se mi bude chtit, az se Kacka vzbudi tak pojedeme potom na bazen, Honza je v praci :o(  ale co uz nadelam, aspon jsou korunky.Jeste ma 10 dni dovolene,tak sjem zvedava jak to udela.
akorat pujdu na bazen bez kruhu,nemohla jsem ho najit a ted jsem si vzpomela,ze ho musel Honza nechat na bazene,takze jsme prisli uz o druhy , byli jsme tam v zari ale i tak se zeptam ale bude to asi k nicemu,ale za zeptani nic nedam.Jak na to nedam pozor ja uz je po kruhu    

Tak preji pekny vikend ,kdyz tady nikdo neni  

markyna a Kacka

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 10.11.07 13:14

Ahoj,  

jeste me napada. Nechcete nekdo ze Zlina s nama zkusit tu solnou jeskyni??? Kdo trpi na rymy, kasel, atd. pry to zabira (tedy aspon znami, co tam chodi, si to pochvaluji). Kdyby chtel nekdo vice info, tak pisnete. Libi se mi tam ten detsky koutek, kde maji sul misto pisku. Zoe i mne by to urcite prospelo, ale samotne se mi tam s nima nechce, tak vas lakam.
My meli dnes takovy svuj den (tedy spis dopoledne). Asi hodinu mi holky vydrzely u cteni Masinky Tomase. I Zoe se do toho zblaznila. Pred tim jsme vlastne jeste koukali na tu Ronju a Charlie se to libilo, i kdyz podle mne, pulku veci nechapala. No a potom jsem pustila jedno silene CD (spis takove vesele) a cvicily jsme, tancily a nakonec skakaly. Az po chvilce skakani Charlie prohlasila, ze uz nemuze a jde spat. Asi to budu provozovat casteji.  

Pozoruji, ze jak chodim obcas do prace, tak potom dokazu lepe zuzitkovat cas straveny s detma. Jsme takove aktivnejsi a domacnost klape taky lip. A penizky se taky hodi, co si budeme namlouvat.  

Terik a holky

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 10.11.07 15:05

Ahoj holky,  

to teda koukám! Ještě jsem ani nedočetla komentáře v minulém deníčku a už je tady další. Mimochodem moc zajímavé a šikovné počtení.  

Omlouvám se za dlouhou odmlku. Po Matýskově uzdravení jsem odpadla s chřipkou. Vlastně odpadla není správný výraz. Jelikož jedna babi pracuje a druhá má špatný záda, tak jsem jí v podstatě poctivě přechodila a už skoro měsíc pokašlávám. Sotva jsem lezla, takže jsem se starala jen o Matýse a vaření a všechno ostatní šlo stranou.  

Markyna - musím ještě reagovat na tu babiznu - stát se to mě, asi bych se jí nejdřív zeptala, jestli má sama děti. Kdyby řekla, že ne, tak bych odpověděla, že v tom případě ať si koupí mývala a neotravuje slušný lidi. Kdyby řekla, že ano, tak bych se jí zeptala, jestli je nenechaly přejmenovat, protože mít takovou rádoby dámu za rodiče musí být za trest. Ale to člověka napadá v klidu doma u PC. Na ulici je to těžký, obzvlášť, když jsi dobře vychovaná od rodičů a máš respekt ke starším lidem, i když si říkají o ránu. Ale ty jsi dobrá máma, tak tě ty hloupý kecy nějaký závistivý babizny nemusí vůbec zajímat.  

Gynekolog - můj je moc fajn. Je to chlápek tak kolem 45, v ordinaci má velkou plazmu a na ní celý den běží programy pro ženy - vaření, děti atd. Mívá i služby v okresní porodnici, zrovna jsem ho při porodu měla. Je moc slušný, nic mi nenutí, ale zase se nad vším nerozplývá - nemám ráda moc vlezlý a nebo zase moc asertivní doktory. Doktor je přece taky jen člověk, tak mi přijde normální, když se mnou jedná jako s rovnocenným partnerem. Kdyby se měli známkovat, tak ten můj ode mě dostane 1*.  

Dneska nám tu od rána pořád chumeli, skoro není vidět na krok. Vůbec se mi nechce ven, ale zítra máme plavání, tak to musíme nějak zvládnout.  

Milli

 
kometka01
Ukecaná baba ;) 1119 příspěvků 10.11.07 17:40

Tak konečně jsem přečetla komentáře :-) Od čtvrtka jsme zůstali u našich, dneska odpoledne přijela i ségra, tak jsem jí přemluvila a pohlídá Lukáška zítra, mamku už mám domluvenou na pondělí. Takže super. Jela jsem domů, že budu dělat zápočtový práce, mám jich tu asi 15. no a nakonec čtu Vás :-)))

Teriku: jsem zírala kolik máš příspěvků :-) nový deníček rychle se načítá,tak je to fajn viď. Zoinka je tedy šikulka a Charli taky :-)

Terka a Markyna: taky doufám, že neuteče ke snažilkám.

Marky: s tím kakaním jsi mě pobavila.

Jo jinak Lukášek se teď za poslední 3-4 dny moc zlepšil. Sám si nosí nočník a vyčůrá se. Dneska nm došli u našich plenky a než přijela mamka z práce, tak chodil en v teplákách. Seděl na nočníku a nic. Za chvíli slyším, jak děd HULÁKA a Lukyn tak jak byl počůraný se staženýma teplákama, tak se došoural k nočníku a ještě se vyčůral :-) pak to zopakoval asi ještě 2×. Když chce bobon tak dělá prosím prosím a říká dík :-)

dudlík: ten už nemáme asi od 8měsíce. co mu vyrostli první zuby, tak ho vůbec nechce.

No nic. Musím jít pracovat. Pak kouknu ještě na deníček
 Radka

 
kometka01
Ukecaná baba ;) 1119 příspěvků 10.11.07 23:15

nikde nikdo, ale musím reagovat přečetl jsem celý článek a klobouk dolů Míšo. Jsi si dala práci. Máš to skvěle sepsané. Určitě to bylo obsáhlejší, ale vypíchla jsi to nejdůležitější.

Díky Radka

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 11.11.07 12:42

Ahojky,  

rychle píšu, než budu jíst. Ráno jsem trošku dospávala, měla jsem blbou noc. Párkrát mě probudila Ani a k tomu jsem se budila sama :-(
Marek měl jít s kamošem do hospůdky už v pátek, ale nějak to nevyšlo. Nevyšlo to ani včera, tak jsem mu chtěla udělat radost a upekla jsem brambory s česnekem. Byla to pohádka, ale ještě teď mi není dobře. Ale že jsme si pochutnali :-))))   Milli: vítej zpátky :-) Přecházení chřipek znám taky :-(, ale naštěstí jsem zatím žádnou větší neměla. Manžel si asi nemůže vzít paragraf, co? Tady sněží až teď, ale je to moc pěkný pohled :-)  

My měli včera rozlítaný den, jeli jsem k našim na oběd, pak jsem nechali dědu hlídat spící Aničku :-) a vyrazili na nákup do Tesca. Vzali jsme i mou mamku, takže si Marek jen koupil stěrače a šel si je měnit. Takže jsme nakoupili krásně v pohodě :-)))) O tom ještě napíšu. No a pak jsem jeli za tchýní do nemocnice. Byla na operaci, odstraňovali ji polypy v dutinách, operace trvala 2 hodiny a byly tam i nějaké komplikace kvůli tlaku. Ale teď už vypadala moc dobře, dokonce i odpočatě:-). Prý i líp slyší. No snad už nebude mít takové problémy jako posledních pár let. Ale Ani tam rarašila, běhala po dlouhé chodbě co nejdál, lezla do pokojů, do sesterny, no ostuda. Ale aspoň tam měli nějakou zábavu :-)
Oblečení Tesco:musím pět chválu na bodyčka. Balení po 7 (mooooc krásných) bodyček + 20 % sleva, to pak vychází 21,–- Kč za obdyčko, no krása. Takže jsem nakoupila body, overalky na spaní, ponožky, rukavičky, prostě doufám, že už dlouho nebudu muset nic kupovat. Leda by mě něco na MMB mimořádně oslovilo :-).  

Před chvilkou jsem se vrátili z venku. Ani byla poprvé ve sněhu a byla spíš zmatená. Napřed odmítala rukavičky, ale jen co poprvé spadla a zjistila jak to studí, rázem si je nechala na:,–(it :-). Kouknu jak dopadly fotky a snad odpoledne něco vložím.  

Tak já letím na obídek. pa pa a snad mě sem Marek ještě dnes pustí. Zítra totiž jedu s Ani do Brna, jdeme na kontrolu a očkování. Zůstanu u našich až do úterka, tak nevím jak budu na netu. Naši mají otřesný připojení.  

Terka

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 11.11.07 13:08

ahojky :o)     Terka: Terko vyfot ty bodicka a dej je do galerky ju??? chtela jsem se na ne podivat ,uz Kometka psala ze si nejake koupila tak te prosim sice mam dost ,ale jsem zvedava je to s dlouhym rukavem nebo s kratkym??? Ale to uvidim na fotce ze???? Jsou barevne nebo jen ciste bile???????????
Milli: uz dlouho jsi se neozvala tak je fajn ze uz jses ok a ze jsi mezi nami.chybela jsi :o)   Rukavicky: Kacka rukavicky miluje, ma prstaky coz moje kamaradky nepochopi :O) Kacka jen jdeme ven uz mi je dava a dokonce si je zkousi nasazovat sama.Ale ted do snehu ji musim koupit lepsi teplejsi,tak urcite pujdeme hned zitra.
JInak Kacka porad neco mluvi noveho od vcera rika KRTEK ?KRTECEK,ale moc pekne ciste,ani bych neverila ze to dokaze rict, je to hodne tezke slovo. A rano vyletela z postele od nas a letela zapnout tv a priletela zpatky a ptam se ji co je co chces a ona KRTKA a Honza se nestacil divit a meli jsme oba zachvat smichu a ona porad krtka krtka.
Ted se porad chce na nej divat,ale povolim ji to jen rano,kdyz chystam snidani jen chvilku,a potom pred spanim ho chce, a to po nem vse opakuje AHOJ,PAPA, HALOO, ACH JO, vse co krtek rika rika po nem. Uz ani nevim co vs etenkrtek rika   Kometka: Lukasek je moc sikovnej s nocnikem na kluka je to opravdu uzasny,ma pochvalu :o) :o)  

Ted Kacka sla spat s Honzou tady ohromne chumeli ale hrozne,chteli jsme jit ven tak nikam nepujdeme, upekla jsem buchtu mam ji ted za oknem na vychladnuti dam na ni zakysanou smetanu a dam ji znovu vychladit uz se tesim jaka bude.Honza porad at si odpocinu,ale rikam,mu a potom jis jak divej :o)  

Vcera jsme byli s Kackou na bazene byla uplne u vytrzeni, strasne se ji libilo i lidi na ni pokukovali co delala, hodne se mi uz stalo ze mi rekli ze jde videt ze vodu ma rada,ze je uplne bez sebe .o) taky radila a predstavte si ze jsem sla za plavcikem zrovna hezoun :o) a byl tam nas kruh :o)  tak jsme mela obrovskou radost a je to uz 2 mesice,schovali ho tam a bylo tam hrozne moc kruhu jinyhc co tam lide zapomenou, ale jen ten muj tam byl jediny ,tak jsme si i zaplavala :o)    

Tak ja jdu neco delat dovytiram obyvak a pujdu dodelat tu buchtu ,a najist se,jeste jsme asni neobedvali, mame masovou roladu s bramborovou kasi uz se tesim mnam    

Tak pa treba nekdo jeste pisne kdyz je tak skarede, no neni skarede ale bilo krasne :o)  

Markyna      

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 11.11.07 23:35

Ahojky,
tak jdu ještě rychle něco napsat, než šupnu do pelíšku :-))  

Terezka - právě jsem viděla v televizi reklamu, že v Tescu mají slevu 20% na všechno oblečení a boty. Tak třeba se tam tento týden taky dostaneme - máme to trochu z ruky :-( bodýčka jsou určitě skvělý kup, taky se těším na fotku.  

Kometka - teda ty toho do té školy máš, musí to být záhul…no jo, jsi chytrá holka. Kdybych tak já nebyla tak zdechlá, dala bych se taky ještě na studium - uvidíme, kam mě vítr zavane :-)))  

Já jsem byla včera v Brně - skoro celý den. Lucinku hlídal tatínek a chvíli teta s babičkou, byla moc spokojená. A já docela taky. Akorát bylo hnusné počasí. Zítra mám jít na angličtinu, ale nevím, jestli bude sněžit, asi se na to taky vybodnu…dnes celý den chumelilo, ale pořád tu ta bílá vrstva ještě není :-(  

Holky, taky se vám vpravo zobrazuje ta blbá reklama, když píšete?????? Já pak nevidím, co píšu :-(())))))
To mě fakt s…  

My jsme celý dnešní večer řešili s manžou barák - koupelnu a kuchyni. Ale už to jakž takž máme - tedy aspoň ty hlavní věci. Zítra totiž jsme objednaní do těch studií, tak abychom se před nimi nehádali a věděli, co říct :-))  

Tak nic, jdu do hajan. Dneska měla Lucinka poprvé svíčkovou a moc jí šmakovala :-)) tak snad ji nebude bolet bříško…ale zatím spí klidně.  

Markyna - Kačka je šikovná, že tak hezky mluví. A jak říká „r“? Já jsem o tom přemýšlela - Lucinka totiž umí říct, že vrána dělá „krá“, krásně jí to r hrčí, ale je to takové to právě hrčavé - to špatné. A tchýně mi říkala, že ji to tak nemáme učit, že jí to pak zůstane, jak už se to jednou naučí špatně. Ale my to samozřejmě říkáme dobře, tak nevím :-( nevíte holky, jak se to dělá? Jak se to má vlastně učit??? Teriku  zkušená mamino???  

Tak dobrou noc Míša  

 
MisaN
Extra třída :D 10764 příspěvků 12.11.07 08:53

Ahoj holky,
hlásím jen že jsme doma. Mám tady plno práce a ještě musím do té nemocnice dneska. Cesta domů byla naprosto šílená, spadaný stromy na silnici, 10 cm sněhu a nikde žádný silničáři. Ješětže jsme jeli 2 auta, že si chlapi ty stromy odklízeli sami, jinak bysme tam asi zůstali. Jeli jsme 100 km snad 2 hodiny.No na letních gumách se ani nedalo nic jiného předpokládat.
No a dnes jsme zjistili, že nám celou :,-(u zimních gum včetně disků a šroubů ukradli. Měli jsme je ve firmě ve skladu, protože doma je nemáme kam dáta prostě tyhle jediný zmizeli a nejsou. Takže tom rychle dneska objednal nové, budou snad zítra komplet připravené jen na přezutí, tak musíme vydržet. Já se teda nikam neodvažuju. Stačilo mi v sobotu, když jsem jela na ten sraz. Sněhu všude a ještě na mě svítila kontrolka, že brzdy jsou rozbité. Nevím sice jak, ale auto brzdí dobře.Ještěže máme všechny ty EDS a ABS a podobné.  

No, tak jsem si ulevila a ozvu se později. Musím jít vybalit a uvařit, protože hlídá babička dneska. Včera jsme se vrátili až  večer, byli jsme cestou ještě v Baumaxu, tak jsme koupili nový box na hračky a roletu na dveře do pokojíčka, aby tomáška nebudilo světlo z chodby.  

Tak já jdu, mějte pěkný den. Tady už je 15 cm a stále padá a padá. hrozně velké vločky a hustě. Tak snad nezapadneme.  

M.

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 12.11.07 09:04

Ddobré ránko,  

dnes jedu s Ani do Brna na kontrolu a očkování autem. Snad nepotkám žádné blbečky na letních gumách :-(. Tady se krásně drží sníh, fakt nádhera :-) Včera večer tu měl být lampiónový průvod, ale pro špatné počasí ho odvolali :-( Vůbec nechápu proč, už nesněžilo, jen bylo krásně bílo. Ani z toho pochopitelně neměla rozum, ale já byla zklamaná  jako  malé dítě. A Marek si ze mě pochopitelně ještě dělal srandu.   TěhuMíšo: taky se mi tu zobrazuje reklama, ale stačí rolovat úplně dolů a všechno vidím. Ale celý deníček mám smrsklý na nudli :-). S „r“ nemám zkušenost, ani jen brble jako číňan :-)))). Ale zavolala bych třeba dětské doktorce. Určitě pak dej vědět, dost mě to zajímá. Jinak body jsou v galerce. Mám děsné cukání, koupit jich pár maličkatých, ale trochu mám obavy, abych něco nezakřikla. Vtipný, protože jinak nejsem pověrčivá :-)  

Teď mi Ani urazila ouško od hrnku:-(. Vždycky mi vezme prázdný hrnek od kávy a dělá že pije. Ona by i pila, kdybych jí to dovolila :-). Takže musím sehnat pěkný platový čajový servis, aby mi nebrala moje. Ale všude na netu nabízí jen děsné barvy, nebo jsou úplně maličkaté. Tak pokud někdo narazíte na nějaký pěkný, dejte mi prosím vědět, jo?   Nikitko: jak je? Asi máš fofr, co? Podle komentářů u fotek vidím, že jsi v obraze, tak tě aspoň zdravíme :-)))))))  

Tak já jdu chystat věci na noc k našim, uděláme si pěkný večer s mamkou :-) Dáme vínko, možná nám půjčím nějaký film pro ženský :-)  

Pa Terka

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 12.11.07 09:16

ahojky ozvu se pozdeji  

ale jen jsem chtela reagovat ****
TehuMisa: Miso zrovna jsme to resili ve cviceni, a tam jedna mamka rikala, velice zkusena od 3 deti ze R se deti uci az mezi 2,5roku a 3let takze nemej strach z niceho :o)¨teprve se to pozna az okolo 3 let a kdyz tak je tady logopedie,ale to bych neresila opravdu na to mame spoustu casu , Kacka to rika celkem dobre zadne spatne R tam neslysim schvalne cele rano ji rekima at rekne krtek a zda se mi to dobry :o) snad jsem ti trochu pomohla neboj Lucinka je sikovna .   Terka: Tery jen kupuj bodycka jen kupuj ,ja bych hned kupovala vsak vis :o)Terko dej vedet jak jste dopadli na ockovani   MisaN: to je pech s tema gumama,ale my mame prezito uz asi 3tydny jak klesne teplota pod 8stupnu maji byt prezute.  Honza je v tomhle poradny tak jsme rada,ze uz mame prezuto,ale urcite nejste sami s letnima ,ale bala bych se takhle jet,myslim ze jste si dali s tema letnima jet v takovym pocasi ze??????Hlavne ze se vam nic nestalo.  

U nas sviti slunicko a nesnezi  

ozvu se pozdeji Markyna

 
MisaN
Extra třída :D 10764 příspěvků 12.11.07 09:21

Marky - my obvykla přezouváme taky dost brzy, když nemůžou servisi, tak si tom přezouvá sám, ale letos je chtěl nechat vyvážit a dofouknout tak čekal na servis. Jenže potřebuje přezout všechny auta, což je 9 aut a to než ho objednají trvá. Je jasné, že zaspal, měl to řešit dávno, když mají tolik aut, ale nemá prostě čas. Moc práce, málo lidí a málo času na to.  

No, už máme objednané, zítra je má ve firmě, tak si je přehodí sám. Pošlou mu to nafouknuté i vyvážené.  

Už přestalo sněžit, tak jdeme rychle nakoupit než zapadneme.  

papa M.

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 12.11.07 13:00

tak jsme tu jen na chvilku   Terka: terko a nejde ty bodycka koupit pres net????? Ja jsem to zkousela ale vubec jsem je tam nenesla,taky bych si hned vzala jak male tak vetsi :o) kasli na povery   Danulik: Dany neozyvas se, copak je ????, Jak pokracujete v odstavovani?????? Tak ja vlastne taky odstavuji ale z umelyho mlika, prvni asi 3 noci byly desny prvni noc Kacka primo jecela, a ja strasne nevyspana ,druha noc to same ,ale o malino lepsi a nevydrzela jsem to nervove tak jsem ji to mliko udelala az v 5 rano a celou noc vlastne nepila a vcera pila taky jen jednou k ranu okolo 5h a dnes spala celou noc sice s nama,ale to se take casem nauci spat sama, je ted trosku nevrla pri tom spani ,ale dnes byl nejvetsi uspech a spala celou noc s nama bez pobuzeni a  Honza staval do prace v 5h a ja sla na wc a rikal udelej mliko bude se budit ,ja ho udelala a Kacka spala jak zabita ani se nehla ale i presto jsem ji ho dala a spali jsme 7h no neco po 7h byla vzhuru ja jeste lezela a ona me nechala a podrimovala jsem a pak jsem z te postele nemohla vylest :o( ale jinak se to lepsi uvidime jak to pujde dal, jsme rada ze jsem ten rev a plac a vztekani vydrzela a preslo ji to behem 2 dni je lespi je to jen zvyk :o)  

Tak se ozvi jak pokracujete i s kamaradkou a s najemniky mate toho docela hodne :o)
nikitka: tak uz se ozvi udelej si na nas cas, nebo mas tolik prace s novym pritelem :o) :o) :o)    

Markyna

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 12.11.07 13:34

Ahoj holky moje,  

TěhuMíša - díky za nový deníček. Snad se k němu někdy dostanu.  

Holky, tolik komentářů. Neblbněte. Mám obavy, že to nikdy nedočtu a jestli ano, tak asi nebudu moc reagovat.  

Jsem hotová. Jen stručně vám napíšu, co u nás nového.
V pátek navečer byl Tomík strašně malátný, spavý, když chodil, tak se něčeho držel. Teplotu měl jen lehce zvýšenou. Stejně tak v noci a v sobotu dopoledne. Tak jsme jeli na pohotovost, poslali nás do nemocnice na sledování. Tam jsme strávili celou sobotu. Už odpoledne byl Tomík úplně v pohodě. Byl asi dehydratovaný, protože na pohotovosti mu byl cítit z pusy aceton. Doufám, že to nebylo z toho odstavování, protože jinak pil každý den stejně, stejně málo.
Bylo to tam strašně ubíjející, protože jsme čekali celé hodiny na doktorku, která měla na JIP vážné případy. Večer před 8 hodinou jsme konečně podepsali revers a jeli domů. Jinak nás tam chtěli na jednu noc nechat.
V neděli byl Tomulka úplně v pořádku, všechno OK.
Dnes ráno vstanu, mám průjem, pak Tomík a i manžel. Nejspíš je to tím, že v té nemocnici jsme celý den skoro nic nejedli a včera jsme měli  mastnější oběd, tak nám to nesedlo. Už bude snad dobře, ale jsem úplně vyčerpaná.
A ještě k tomu je Radek 4 dny v Ostravě, takže budeme válčit sami.
Proto píšu, že vás asi nedočtu, nebudu mít čas. Mám tady žehlení a nějakou práci. A ještě mi není úplně dobře.  

Mějte se krásně a buďte všichni zdraví  

Danulik

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 12.11.07 13:54

vyuziju situace Kacka jeste spi   Danulik: Dany to mi je lito, opravdu ted se vas porad neco drzi ze???? ale docitat nemusis, nic vazneho se tady nedelo, jen ze s Terkou utikame do snazilek :o) :o) :o)Jo ja bych jeste radsi s Tomikem zasla k detske aby se na nej podivala,nemate nejaky doma virus???? ze mate prujem??? kdyby jsem bydlela ve Zline tak bych ti sla vyzehlit a Tomik by si s Kackou hrali :o)Nebo bych si ho vzala k nam :o)
O mluvilo se o srazu nic vic samozrejme Zlinenskym. :o)  

jinak my byli taky s Kackou venku pesky po obchodech , delala jsem rostenku z hoveziho a taky jsem ji koupila puncochace,ale baba jedna me porad premlouvala at ji vezmu 104-108 a jsou obrovsky chtela jsem 98 a tak rikala ze je muzu vymenit nastesti.  

Odpoledne po 15h jdu zase pro raubire do skoly a skolky to zase bude cesta se loudaj a ja jdu jak MATKA PLUKU!!!!!!!!!!!!!!  

A to jeste na me lidi hledi kolik si vezu deti, Kacka v kocarku a 2 maly prcky za ruky, a to kdyz hodne cumi tak rikam Martinku pjd k tete :o) aby videli ze nejdou vsechny moje:o) a jeden chlapek mi rika jezisi tolik deti a ja mu rikam to nejdou vsechny mojeeeeeeeeeeeee !!!!!!    

tak Pa markyna  

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 12.11.07 14:58

Ahoj,  

tak ja na Zoe obleceni nenakupuju. Vsechno dedi po Charlie a jsem rada, ze mam klid. Nektere oblecky na sobe Charlie nemela ani jednou, tak je ted aspon vyuziju.  

Danulik - nevim, jestli ted na Zlinsku neco neradi, jelikoz Charlie mela o vikendu prujem taky. Nemocnici nezavidim. My tam nastesti byli sami.  

U nas je to ted bojove. Zoe asi leze nejaky zoubek. Je desna protivka a krome dudliku ma v pusine stale vrazeny nejaky prstik nebo si tim dudynem stale otaci a tak masiruje dasne. Vcera jsme byly na zamku na obed s nasima a pro me to bylo utrpeni. Charlie neustale otravovala cizi hosty a Zoe byla ubrecena, takze jsem ji dve hodiny mela vetsinou na rukach. Nastesti majitel je shovivavy. Pracoval dlouho v Rakousku a tam jsou pry deti v restauracich normalni jev. Muj otec z toho byl ale na nervy.  

Nikitka - uz nam tu chybis!!!  

Ja dnes mela zajimave dopoledne. Rano i v tom silenem snehu jsem jela autem do Kenny do cviceni se Zoe. Samozrejme jsme cestou jeli zavezt Charlie do skolky a ja zapomnela rukavice a oteplovacky na ven, takze jsem tam musela znovu jeste v deset. (zrovna se oblekali na vychazku). Pak prisla sestrenka, ze ma asi zanet mocaku, at ji zavezu k doktorce, kam chodi holky (ona je z Kromerize a nechtelo si ji tak daleko). Tak v tom pocasi jsem jeste jela do Slusovic k doktorce a pak jeste do Zlina na polikliniku.
Ted cekam az se Zoe vzbudi a pojedeme pro Charlie a do cviceni. Vecer pak jeste ucim. No, uz se tesim az lehnu do postele a budu spat…  

Terik a holky

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 12.11.07 21:04

Ahojky holky,  

Danulík - s Tomulkou je mi to líto, taky bych možná zašla k dětské - nebo aspoň zavolala. Teda vlastně záleží na tom, jestli byli v té nemocnici ok, nebo ne. Přejeme vám všem brzké uzdravení, myslíme na vás.  

Terik - mhm, s dvěma dětma je to asi fakt záhul - tedy, ještě bez manži. A ještě do toho tohle počasí…  

My jsme dnes byli na ty návrhy koupelny - tam jsme strávili přes 2 hodiny a máme vybrané všechno kromě obkladů, takže musíme ještě jednou. No a kuchyně budou příští týden, tak jsem zvědavá. Ale na to, co nám navrhnout mít stejně do dvou let nebudeme, tak uvidíme, jak to nakonec pořešíme, ale chtěli jsme mít kvalitní návrhy, protože má představivost je naprosto šílená :-(( no a večer jsme si zajeli do Tesca a taky jsem Lucince koupila bodýčka - s dlouhým rukávem 3 ks a taky jedno v CA, tam měli takové pěkné růžové a jen za 65,– Kč. Takže tohle nám bude na zimu stačit. Ještě musím sehnat nějaké oteplováky do sněhu a máme oblečení pořešeno.
Dnes mi pro Lucinku přišla ta pokladna, tak máme dárek na svátek. Ještě ty vánoce :-)) hlavně vymyslet. Tak si říkám, jak tam je bílo a sněží, nevím nevím, jestli začneme ve čtvrtek stavět :-(( no nic, půjdu se věnovat manžílkovi, když je ještě tak málo hodin :-)))  

pa a dobrou noc Míša

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 12.11.07 21:56

Tak jsem tady. Už mám vyžehleno. Byla to jen troška. Naštěstí většinou žehlím po každé pračce, protože nesnáším velké hromady prádla. Ale jinak žehlím moc ráda. Zítra mě to čeká zase, už se to suší.   Terezka - moc se mi líbilo, jak jsi psala, jak vás Ani pobízí dát si pusu. Možná jste na dobré cestě k tomu, aby začala dávat pusinky i vám. Tomula nás už nějakou dobu pusinkuje, ale nejvíc stejně pusinkuje plyšáky a taky někdy osoby v časopisech.  

Ať to zvládnete u doktorky co nejlíp. Tomík bývá většinou v klidu, co už je větší, ale dnes u doktorky strašně plakal. Myslím, že si pamatoval ty bílé pláště ze soboty z nemocnice, jak ho tam trápili. Brali mu hodně krve. Taky se nestačili divit, kolik má síly. Vůbec jsme ho nemohli udržet.   Terik - fajn, že už jste zdraví.
To je teda sestřenka akční a navíc že si troufne se dvěmi prťaty péct betlém. Ale když jsou holky hodné, tak proč ne :-)
Dudlíka jsme neměli nikdy, ale na noc bych ho klidně brala, zvlášť v období růstu zubů.
Gratulujeme k nočníkování. U nás jsou v kurzu plínky.   Marky - fajn, že už je splín pryč. U tebe si to ani nedovedu představit, že máš depku. Ty taková veselá kopa :-))
Marky, už z minulého deníčku jsem ti chtěla napsat k vašemu nočnímu mlíkování. Už jsem něco zahlédla, že odstavujete.
Marky, super zážitek s nočníkem. I když tobě asi do smíchu nebylo. Tomíkovi se podařilo ve stanu jen 2krát vyčurat :-)
Jo a čím jsi to dezinfikovala?   TěhuMíša- pak dej obrázky návrhů koupelny a kuchyně do galerky. Jsem zvědavá a taky hledám inspiraci  

MíšaN - Tomula taky říká, že se jmenuje Tom  

Tak jsem trošičku přečetla a něco málo napsala, to už po obědě. Myslela jsem, že ještě něco písnu, ale nemám sil, tak si půjdu lehnout. Ještě mi není úplně dobře. A Tomulka měl večer ještě jednou průjem. Tak snad už bude  zítra líp.  

Dobrou  

Danulik

 
kometka01
Ukecaná baba ;) 1119 příspěvků 12.11.07 22:37

Ahoj holky, tak se konečně hlásím po třech dnech bez Lukáška. jsme si to užili a včera vyrazili na veletrh a ještě  do olympie a do globusu po nákupech. dneska jsem byla ve škole a pak za terkou na kafíčko :-))) Lukášek přijel s Romanem a  Se předváděl jen jsme ho dovezli, proletěl celý byt všechno vytahal…a pořád krásně ukazuje na nočník a taky kolo kolo mlýnský.

MíšaN: to ti teda nezávidím. k nám ta vlna sněhu naštěstí přišla až v nedělu :-))) takže máme vše ok

Danulík: to je pech s tou nemocnicí.

Terik: jsi šikula, že to tak zvládáš. já bych byla grogy…jo včera jsem koukala na ty goretexy pro mimi. jsou suprový. kdybych měla druhý dítko, který by je dědilo šla bych do nich jako ty :-)

Markyna: jaká matka pluku? ty máš nějaký další děti?

těhu Míša: uplně ti závidím ty návrhy. my si tehdy nechali udělat jen koupelnu a lituju. kuchyn by snesla pár nápaditostí :-) u nás mají tesco jen s krátkýma rukávama. kolik stály ty s douhým?

Jsu uplně hotová ale dneska jsem si poprvé udělala radost. teta má za sebou kurz na modeláž nehtů a dělala jsem jí model a mám nový a zadarmo, takže si nemůžu kousat :-(

zítra jdeme na prevenar, tak pak napíšu. Radka

PS: Nikitko, napiš. Díky :-)

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 12.11.07 23:46

Ahojky,  

Kometka - ono to vybírání není žádná sranda, i když bude návrh. Vůbec se s manžou neshodneme na barvách .-(( on má radši modernu, já chci něco jemného, ale teplého…jinak ty bodýčka stály 120,– Kč za 3 kusy a k tomu ještě dvacetiprocentní sleva, takže ještě míň.  

Míša

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 13.11.07 12:41

Ahoj holky,  

prďolka spí, tak něco v rychlosti písnu.  

Zimní gumy - manžel pracuje v oboru (sice jako kancelářský, ale dlouho před tím jako mechanik), tak jsme měli naštěstí přezuto asi týden před prvním sněhem. Ale teď se mu pořád dokola ozývá spoustu známých a příbuzných a všichni si najednou vzpoměli, že potřebují přezout. Takže domů chodívá až když Maty spinká a vůbec ho teď nevidí.  

Sníh - do rána nám zase něco připadlo, tak mám u dveří nastartované sáňky. Až se Maty vzbudí, pojedeme k babičce na kafe. Hrozně se mu to líbí, pořád volá: padá síh :-))  

Mluvení - zase jsme udělali trochu pokrok - už oslovuje jménem pár kamarádů - Adam, Ála (Alice), máma Mína (to má být Míla) a děda Véna :-) Děda je z toho úplně vedle, strašně mu to lichotí. Jen ten krtek nám moc nejde, už od 1 roku říká kitik.   Říkadla - nevím, jestli to tady už neproběhlo - nemáte někdo inspiraci na říkadla s pohybem - znám jen kolo mlýnský, koulela se brambora, bublina, zajíček v své jamce, ježek spí, copak se to stalo v trávě a na nic dalšího si nevzpomenu. Poraďte prosím, u nás je po tom obrovská poptávka.  

Milli a Matyášek ( v 18 měs. 14 kg a 86 cm)

 
MisaN
Extra třída :D 10764 příspěvků 13.11.07 12:59

Ahojky,
musím jít vařit, tak jen rychle chci napsat Mili. Před chvilkou jsme se vrátili ze cvičení, tak mám ješět nějaké říkanky v hlavě. Tak my ještě dělám Pásla ovečky, Jedna dvě Honza jde, Kočka leze dírou, Kovej kovej kováříčku a už taky nevím, ale aspoň něco. Jestli k nim potřebuješ napsat víc, tak klidně.  

Tak já musím, zatím pa. Ještě se dneska ozvu.  

M.

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 13.11.07 19:55

Ahojky,  

Milli - napsala jsem ti SZ  

Holky, já jsem docela mrtvá. Právě jsem se vrátila z policejního kurzu sebeobrany pro ženy - docela síla. Bolí mě pěkně záda. Učí nás tam, jak se bránit úchylům a náchylníkům :-)) no a na 20 hodin máme zamluvený stůl v restauraci, tak se těším na dobrou večeři. Máme tam sraz z bytovým architektem, takže zase budeme řešit dům :---/  

Ozvu se zase zítra, pa Míša

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 14.11.07 08:33

Dobre rano,  

Dnes ani nemam nejak naladu,ale pisnu aspon trosku at to tady nevazne :o)    Mam porad ms, uz je to 8 den, vlastne je to uz slabsi,ale nechci vam to tady rozvadet :o( a tak jsem se docetla ze je to spatne odlucovani sliznice delohy ,coz snazilky byy mely konzultovat s doktorem, protoze diky tomu neni mozne otehotnet, neni to vhodne pro zahnizdeni zarodku.
Tak jsem z toho trosku zklamana a ted uz na podruhe me presvedcilo to ze  jak jsem vam psala denicek o mem oplodneni tak jsem si jista ze k tomu doslo jen se to nemohlo poradne zahnizdit,diky me sliznici.  

No nevim, HEZOUN tam je v patek a nevim jestli by mel vzala,nebo to mam nechat tak, uvidim zkusim zabolat sestram co se dozvim,myslite ze jsou na to nejake leky???? Boli me pekne brisko :o( uz 8den a jsem z toho pekne otravena a to mam jit s Kackou do cviceni tak dnes to vypustime jednak se necitim,ale zase byt doma cely den s ni no uvidim,nokoukam na hodinky takze jsme doma, uz je pozde na nejake cviceni.Ale pro me je to lepsi   TehuMisa: jak jste si uzili veceri?????   Milli: celkem vam ten snih zavidim,taky by se mi libilo vozit Kacku na sanich,ktere jeste nemame koupene :o) Matysek pekne mluvi Kacka take se snazi to rika, TATA NENI, PAPA, BABIKA HAM? to je babcka papa :o) je to moc sladke ze????   Kometka: ne nemam dalsi deti ,to byli raubiri od kamaradky ,tak jsme byla pro en ve skolce a skole , a sla jsem jak matka pluku :o) Ty nehty ti zavidim :o) take jsem je mela,ale necham si je udelat az jednou pujdu do prace :o) na ot se tesim,vzdycky jsme si pripadala takova upravena a cista no hned bych na ne sla :o¨)   Danulik: Tak jak to pokracuej u vas zachod nestiha nebo uz je to ok???? Co Tomula??????????   Nikitka:nenech se premlouvat a napis,nebo ze by jsi nas necetla????? Uz se zlobim malicko,chybis tu  

Tak holky ja jdu mou naladu spatnou nejak zlepsi ,ale nejde to,boli me to bricho a to jsm si myslela ze by jsme meli srpnatko aoz jsem si strasne prala,tak asi z toho nic zase nebudu :o(    

Pa nebudu tady vnaset spatnou naladu  

Markyna  

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 14.11.07 10:52

Ahojky,  

dočítala jsem tady i na snažilkách všechno za 2 dny, a že toho bylo :-). Takže sem napíšu až Ani usne. Sice si tu krásně hraje, ale jdu si jí trošku užít a něco malého uvařit. Přesněji řečeno lehkého, mamka dělala jeden den svíčkovou a druhý pstruha :-) Chtělo by to menší dietku na stáhnutí rozežraného bříška :-(  

Pa po obědě Terka

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 14.11.07 13:01

Ahoj holky,  

zatím nedočítám. Situace u nás - včera už nám bylo fajn. Ten průjem byl jen v pondělí. Bylo to z jídla, žádná viroza. Někdo se tu ptal, tak u doktorky jsme byli, protože v to pondělí jsme tam vezli papíry z nemocnice, tak jsme jí o průjmu rovnou řekli. No to byla taky cesta. Zrovna sněhová kalamita. Takže místo nějakých 8 minut autem jsme tam jeli půl hodiny. Já seděla s otevřeným oknem a igelitkou na klíně, protože se mi nadavovalo.
Tomíka jsem ty 2 dny krmila jen piškotama a rohlíkem. Tak jsem mu dnes chtěla dát trošku jogurtu. To jsem ale neměla dělat, protože měl hned šílený průjem. Zatím jen jednou, tak snad už je to zažehnáno. Nutím ho pít, ale on moc nechce. Aspoň když jí, tak zapíjí, jenomže dnes nechce ani jídlo. Je protiva. Asi mu není nejlíp. Tak jsem ho teď aspoň trošku nakojila než šel spinkat, ať má tekutiny.
No a já jak jsem z toho všeho už vynervovaná, tak jsem to včera navíc dostala, tak mi bylo v noci špatně. Jsem úplně zesláblá. Už se těším na zítra, až přijede Radek konečně domů. Připadám si sama s Tomem úplně bezmocná. Včera večer mi totiž připadal zase malátný a hodně unavený, a to byl celý den úplně v pohodě. Už si to asi všechno namlouvám nebo co. Ještě nás čeká to neurologické vyšetření, ať mám jistotu, že je v pořádku.  

Moc se omlouvám, že sem přináším špatnou náladu. Už raděj jdu. Půjdu trošku uklízet, zítra má přijít na návštěvu můj dobrý kamarád, tak aspoň nám to dopoledne uteče.
Dnes jsem chtěla jít na stavební úřad začít vyřizovat povolení. Uvidím, kdy se Tom vzbudí a jak mu bude a taky podle počasí. Třeba nakonec vyrazíme na vzduch.  

Zatím pá. Možná sem ještě mrknu a něco dočtu.  

Danulik

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 14.11.07 13:36

Danulik: Dany a co ti ta doktorka rekla????? ja nevim,ale malatny muze byt,myslim si ze by se to to nezdalo,anebo jsi malatna ty z toho vysileni :o) ne chci te jen rozveselit,ja taky moc dobrou naladou nekyprim :o(  

V tom aute,jsme si te uplne predstavila je to blbi,ale prislo mi to trochu smesny ja se smeju vsemu vsak me znate :o) uplne te vidim :o) :o( ale z ceho ti mohlo byt tak spatne????? ze by z te ms????
Tak vam drzim palecky at uz je Radek doma a at jste co nejdrive fit.Zkus dat Tomaskovi napit zhrnku zalibi se mu to,Kacka takhle chce pit porad :o)   Terka: jak jsi dopadla s Ani s tim ockovanim  

pa Markyna neni mi dobre :o(

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 4 Další »