Květňátka a Červňátka 2006 - Vychovávejme přísně, ale laskav

Rodičovství

Moderní výchova dětí už nestojí na příkazech a zákazech. Prosazuje se partnerský přístup a respektování malého člověka. Dokonce můžete navštívit i speciální kurzy pro rodiče. Vyrůstala jsem v rodině, kde bylo slovo otce svaté. Choval se ke mně hezky, ale nemělo cenu mu v něčem oponovat. Co se řeklo, to platilo. Dnes ho dovedu pochopit.

Vím, že neměl jiné chování od koho odkoukat," vzpomíná Helena Jandová (36). Své dva syny se ale rozhodla vychovat jinak. A současné trendy ve výchově jí dávají za pravdu. „Snažím se do našeho vztahu vnášet slušnost a empatii. Rozhodně si nemyslím, že děti jsou hloupé a potřebují vodit za ručičku," soudí. A hned dává k dobru příklad: „Když dítě zlobí, většina matek z mého okolí to stále řeší jednou na zadek. Nebo se naštvou a odmítají s potomkem komunikovat. U nás se o všem bavíme a místo nadávek volím vysvětlování a porozumění s dětským vztekem." Nad výchovou hodně přemýšlí i Lenka Hostáková (33). Přiznává ale, že někdy se jí nedaří všechno, co jsi předsevzala. „Máme pětiletého syna Matěje. Už před jeho narozením jsem přečetla všechny dobré výchovné příručky a jasně si určila, jak chci postupovat. Jenže dobrá výchova vyžaduje obrovské nasazení, energii, čas a chuť. Je přece mnohem jednodušší něco synovi striktně zakázat než s ním zdlouhavě probírat, proč něco musí nebo nesmí dělat. Zvlášť když jste předtím prožila vyčerpávající pracovní den a doma vás ještě čeká tuna prádla a příprava večeře," přiznává žena. Přesto si myslí, že její „výchovné poklesky" jsou jen ojedinělé. „Doufám. Nerada bych z Matěje vychovala člověka, který se bojí autorit, nedovede si pro:,–(it svůj názor, nebo se naopak hrubě prosazuje na úkor ostatních," dodává.
Rodiče, dělejte chyby
Přísná, ale laskavá výchova. Vymezení jasných mantinelů, ve kterých ale potomek může plnohodnotně rozvíjet svou osobnost. Výhrůžky, či výsměch? Zakázáno. To jsou základní hesla moderní výchovy.
Ještě před třiceti lety se razila jiná hesla. Dítě musí především poslouchat. Nemá žádná zvláštní práva. Rodiče ho živí a vychovávají, proto se jim musí VŽDY podřídit. Hlavně tatínek je neomylný, nepřipustí žádnou chybu. Jinak by přece ztratil autoritu. „Jak se může dítě naučit vycházet s chybami, když ne na vzoru rodičů? Rodiče musí dělat chyby, k chybám se hlásit a zase je opravovat. Přitom by děti měly mít příležitost pozorovat vědomě jejich chování," tato věta z knížky Jak být dobrým rodičem od uznávané psycholožky Jiriny Prekop by u tehdejších rodičů vyvolala nefalšované zděšení.
Podezřelý byl i větší tělesný kontakt. Jaké škody asi na generaci dnešních třicátníků napáchala zá:,–(a, že plačícího mrňouse je dobré nechat vyřvat a hlavně si ho příliš nevšímat? Mazlit se s ním v náručí? „Zvykne si na to a nebudeš dělat nic jiného než s ním hodiny chodit po bytě," tvrdilo se zmateným maminkám. Dnes naopak není nic lepšího než nosit dítě na rukou a při každém náznaku pláče honem utíkat k postýlce. Jen málokterá maminka či tatínek si dovolí zpochybňovat tvrzení, že pláčem dítě naznačuje své oprávněné potřeby a rodič by měl na toto volání okamžitě reagovat.
O tom, že výchova v minulém režimu měla zcela pokroucená pravidla, může svědčit i doporučení legendárního českého pediatra Josefa Švejcara, aby rodiče ignorovali buzení a křik dítěte v noci: „Nikdo z těch, kdo s dítětem spí, se nesmí ozvat. Nanejvýš je třeba zcela neosobně a bez jakýchkoli projevů zkontrolovat, zda dítě neleží v nečistotě, popřípadě vyměnit pleny a pak s klidným napomenutím dítě opustit." Nemůžeme se ale divit. V komunismu, kde se umělá výživa prezentovala jako ulehčení kojícím matkám a děti byly kolektivně nahnány do jeslí, by ani jiná výchova neměla šanci.
Výchovný třesk
Proč a kdy nastal z dnešního pohledu tak převratný výchovný třesk? Zní to neuvěřitelně, ale kořeny leží dávno v minulosti. Jak to ale s pozitivními změnami bývá, prosazují se hůř než ty negativní a někdy to může trvat i staletí. Celou západní civilizaci a rovněž pohled na výchovu dramaticky změnila průmyslová revoluce v 18. století. Lidé se chtěli mít lépe a zjistili, že pokrok a rozvoj se nerozlučně spojují se svobodou jednotlivce. V 19. století se pomalounku začalo prosazovat „právo na dětství„. Do té doby byly děti jen malými dospělými se všemi povinnostmi. Navíc samy o sobě neměly žádnou velkou hodnotu. Důležité byly jen jako dědicové majetku nebo další pracovní síla v chudé rodině. A ještě jedna důležitá poznámka: Dětí se rodilo mnoho a byla velká pravděpodobnost úmrtí už v nízkém věku. Rodiče se proto na své potomky z pragmatických důvodů zbytečně neupínali.
A současnost? V některých zemích naplno propukl opačný extrém - kult dítěte. Hlavně v USA a západní Evropě se prosazuje volná výchova. Děti neposlouchají, rodiče jejich chování nijak nekorigují. Věří, že tak z nich vyrostou sebevědomí a šťastní lidé. Tento proud je u nás zatím naprosto okrajový a odborníci vzhledem k české tradici jeho boom nepředpokládají ani v budoucnu.
Jdeme na kurz?
Rodiče se dnes mohou inspirovat mnoha moderními poznatky. Někteří psychologové dokonce vypracovali vlastní, originální výchovné systémy. Publikují o nich knihy, organizují přednášky nebo rovnou kurzy. Stále oblíbenější je například terapie pevným objetím, kterou rozpracovala již zmiňovaná psycholožka Jirina Prekop. Nejdříve ji doporučovala u těžce zvladatelných dětí. Posléze zjistila, že umožňuje řešit mnoho dalších rodinných problémů. Dítě zlobí? Vyhození za dveře a nadávky nic neřeší. Pevně dítko obejměte a nepusťte, dokud se neuklidní. Ani kdyby vás kopalo, škrábalo a chtělo si protrhnout plíce. V rodičovském náručí se dětský hněv či strach promění v pozitivní emoce. Mrňousek získá pocit bezpečí, zklidní se. Kritikové říkají, že dítě pevným objetím přichází o vlastní vůli. „Opak je pravdou. Děti, které mohou svobodně vyjádřit svůj názor a nemusí mít strach z trestu, obvykle mívají velmi silnou vůli,“ řekla psycholožka v rozhovoru pro časopis Aperio.
Uznání si v Česku získává model výchovy, který propagují psychologové Tatjana a Pavel Kopřivovi. Základní myšlenka zní: Dítě je rovnoprávný člen rodiny, má svá práva a potřebuje být respektováno. „Partnerský přístup k dětem znamená chovat se k nim jako k dospělým, jichž si vážíme nebo které alespoň respektujeme," hlásají odborníci. Chcete vědět více? Máte možnost navštívit speciální kurz „výchovných postupů a komunikačních dovedností„.
Chválit až do zbláznění „Jsme na tebe s tatínkem hrdí, jak se hezky učíš,“ slyší Hanička. „Ten hrad se ti ale opravdu povedl," pochválí rodiče Honzíka. Na těchto větách není nic závadného. Naopak. Moderní dětská psychologie rodičům radí vyslovovat je co nejčastěji. Velký rozdíl oproti minulosti, kdy se děti takřka nechválily. Dobré chování či známky byly samozřejmostí. Vyzdvihnout úspěch či dovednost dítěte se považovalo za nepřístojné rozmazlování. Do rodičovské knížky, kdyby nějaká existovala, by za to dostaly pětku s vykřičníkem.
Dnes se chválí nejen za to, co dítě udělalo, ale i za to, že vyvinulo nějakou snahu. Bez ohledu na výsledek. A ozývá se první kritika: „Chválit ano, ale umírněně, jinak dítěti spíše uškodíme." Logiku to má. Pokud bude malý člověk všechno dělat jen kvůli pochvale, nabourá to jeho sebevědomí. Být závislý na tom, co řeknou jiní? To není nejlepší průprava do života. Podobnou zá:,–(u razí ve výchově třeba pedagogika Montessori. Ta dokonce mluví o manipulaci s dítětem, které prý vůbec nepotřebuje chválu od druhých. Sebedůvěru získá díky tomu, co se naučí samo.
Zlobíme se na tebe!
Tělesné tresty sice z výchovného repertoáru nevymizely, zdaleka už však nejsou tak divoké jako v minulosti. Rodičům ruka občas ujede, ale bitky do krve jsou na ústupu. Zcela jednoznačně to souvisí se zjemněním lidských mravů. Cílem výchovy dávno není připravit děti na jejich budoucí úkol ve společnosti. Z chlapců se už nevychovávají budoucí vojáci (například za Marie Terezie trvala vojenská služba 14 let!) a z děvčat supervýkonné a oddané manželky. Mnohem více se dbá na štěstí a spokojenost dítěte. Zohledňuje se jeho jedinečná osobnost.
Zcela jinak se proto nahlíží i na fenomén dětského zlobení. Výchovné příručky ho kdysi považovaly za nežádoucí. A vinu za běsnící dítko kladly samozřejmě na bedra rodičů. Dnes se už ví, že období dětského vzdoru, které rodiče překvapí přibližně ve dvou letech dítěte, je nevyhnutelným vývojovým mezníkem. „Tvrdohlavost dvouletých dětí, jejich záchvaty vzteku a neschopnost přijmout jakákoli omezení patří k normálnímu vývoji a dítě s tím většinou nic nezmůže. Jsou na ně kladeny nároky, kterým často nedokáže dostát: má si osvojit mnoho nových schopností a dovedností, naučit se patřičně chovat, ve všem se zdokonalovat a vyhovět dospělým, i když leckdy nechápe, co po něm vlastně chtějí," vysvětluje se v knize Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let (vydal Portál). Nemá proto smysl proti dětskému vzdoru bojovat. Vůbec nejlepší je trpělivě jej přečkat. Nikdo samozřejmě neříká, že si dítě může dělat, co chce. Jen se už místo pojmu „trest" začíná moderně užívat pojem „zpětná vazba". Jednoduše řečeno - místo bitky a zákazu televize přizvat dítě k řešení situace, probrat s ním, co udělalo špatně, a společně navrhnout opatření, aby se to už neopakovalo. I to je tvář dnešní výchovy. Od rodičů vyžaduje nasazení a někdy i sebezapření. Výsledky ale stojí za to.
Moudré věty moderní výchovy

  • Vyžadujeme-li od dětí poslušnost, učíme je nepřijímat zodpovědnost za své jednání. * Tresty děti učí, že mít moc je důležitější než chovat se správně. * Při hodnocení je lepší zaměřit se na konkrétní činnost a konkrétní chování. Nikdy ne na osobnost malého člověka, jeho trvalé vlastnosti, kvality či zápory. * Nestanovujme hranice pro děti, ale s dětmi. Dejte jim příležitost, aby se na jejich tvorbě podílely. * Nabídneme-li dětem odměnu, snížíme význam a hodnotu činnosti, kterou mají udělat. Zdroj: P. Kopřiva, J. Nováčková, D. Nevolová, T. Kopřivová: Respektovat a být respektován

***
Tipy na knihy k tématu výchovy
Chris Kyriacou ŘEŠENÍ VÝCHOVNÝCH PROBLÉMŮ VE ŠKOLE Během školní docházky žáci často čelí nejrůznějším osobním obtížím, které mohou být mnohdy velmi vážné a traumatizující. Kniha se zabývá tím, jak tyto osobní obtíže žáků ovlivňují jejich chování ve škole, jak mohou učitelé ve třídě i mimo třídu dětem při zvládání svízelných životních situací pomoci a jaké jsou možnosti preventivního působení. Hlavními problémy, které jsou zde probírány, jsou šikana, záškoláctví, stres, zneužití, hluboký zármutek, kriminální činnost. brož., 152 s., 209 Kč
I. Stuchlíková a kolektiv ZVLÁDÁNÍ EMOČNÍCH PROBLÉMŮ ŠKOLÁKŮ Emoce jsou součástí každodenního života dětí, hrají tedy významnou úlohu i ve škole. Učitel, který dětem pomáhá zvládat emoční problémy, přispívá k odstraňování aktuálních výchovných problémů i k úspěšnému řešení životních potíží, jež na jeho žáky v budoucnosti čekají. Kniha poskytuje poznatky potřebné pro pochopení problematiky emocí a nabízí pohled na to, co lze s emočními problémy v životě školáka dělat. Pomůže učitelům a rodičům i praktickými radami (příklady relaxačních postupů aj.) a obsahuje řadu podnětných kazuistik. brož., 176 s., 275 Kč
převzato z časopisu Rodina a škola, 2/2008, www.portal.cz/ras a z webu www.rodinavezline.cz

Hodnotilo 0 lidí. Score 0.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 4 Další »
 Váš příspěvek
 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 13.06.08 21:52

Neni mozne prvniiiiiiiii­iiiiiiiiiiiii­iiiiiiiiiiiii­iiiiiiiiiiiii­iiiiiiiiiiiii­iiiiiiii

 
MisaN
Extra třída :D 10764 příspěvků 13.06.08 21:54

Jééé, škoda druhá :-))))))))))))))))  

M.

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 13.06.08 21:57

Ale já první s dlouhým komentářem :--)))
Ahoj holky,
Už jsem hodně dlouho nereagovala na Vás jednotlivě, až se za to skoro stydím…jak vás odbývám J) tak jdu na to:

 

Nikitka - ty jsi teď užíváš sluníčka a moře že? Už se těším, jak nám budeš na srazíku vykládat zážitky J

 

MíšaN - to je mi moc líto, že nepojedeš na srazík. Taky jsem se těšila, že tě konečně poznám L no co se dá dělat…důvod udělat brzy další J) Jinak Tomáše je mi líto, ale už to má za sebou. Teď ležet a nenamáhat a bude to určitě dobrý..pak má příští týden ten slib že??

 

Tesco plenky - tak mi už jsme sice bez plenek, ale z těch nových Tesco jsme měli taky vyrážku. Takže jsme znovu přešli na ty z DM drogerie a ty dáváme na noc.

 

Odplenkování - přemýšlím zkusit nechat malou bez plenek už i v noci, ale nevím. Chtěla jsem koupit ty plenky, kde se ukáže obrázek, když se dítko počůrá, ale jsou dost drahé. Tak jsem objednala na MMB prostěradlo na nehody - nějaké speciální, aby se nepočůrala matrace a až mi přijde, tak zkusíme v noci bez plíny. Přes den už nehody nemáme. A jak psala Markyna - Lucinka taky chce sama čůrat na travičku J) jednou se tak nahýbala dozadu, že spadla na zadek J no jo, období „já sama" :-.)) je to sranda…

 

Terezka - teda do Aničky bych to dřív neřekla, že bude takový rarach J) ale to je dobře, že je temperamentní. Vidím, že těhu ti prospívá, vypadáš moc dobře.

 

JanaW - holka kde jsi? Od srazíku v Malenovicích jsi se neozvala, snad jste v pořádku…ozvi se, ať víme, co je s vámi, jestli jste OK a spokojené…jestli teda čteš…

 

Andrino - jsem moc ráda, že Roman uvěřil Tobě a že se to mezi vámi urovnalo. Řeči druhých, kteří do některých věcí vůbec nevidí, jsou fakt hloupé a akorát ubližují. Máš to těžké. Klidně se nám kdykoliv vypovídej…od toho tu jsme J) držíme palečky, ať je už vše v pohodě

 

Kometka - jsi fakt borka, jak to všechno zvládáš. Taky mě napadlo, jestli s vámi nakonec Roman nepojede na srazík, když je teď všechno tak v pohodce…??? Moc gratulujeme k obhájení diplomky!!

 

Srazík - už máte někdo nějaký plán na srazík? Asi bychom teda měly vymyslet suchou i mokrou variantu…zkusím na to okolí taky mrknout. Teri, když Míša nejede, tak teoreticky budeme mít každý svůj pokoj že? Nechceš to napsat do toho hotelu…ať to nedají někomu jinému? To mě jen napadlo…Jinak hračky nějaké určítě vezmeme J) Já asi ani nebudu brát postýlku. Jak spí Luc ve velké posteli, už by v ní asi nechtěla být.

 

Voda a děti - Lucinka taky vodu miluje. Co se týče zalívání, chodí si nabírat do konvičky vodu, co je ve vaně venku a zalívá kytky…jinak v pondělí jsme byli v lázních a paráda - bylo hezky, tak jsme se cachtali ve venkovním vyhřívaném brouzdališti a Lucinka byla u vytržení. Celou hodinu jezdila na takové pidi skluzavce, která v tom bazénku je…a vůbec se nebála vody. Dokonce se i párkrát potopila, ale pak nabrala dech, trošku zakuckala a běžěla zase na skluzavku…hleděla jsem, že jí to nevadilo…

 

Markyna - ty už máš asi velké bříško že??? Už to máš za pár…To je supr, jak miminko kopká…z tvých komentářů jde vidět, že jsi teď spokojená - klidnější. Nebojíš se o mimi, krásná a spokojená těhulka…Uvidíme, jestli bude Kačenka na srazíku s dětmi ráda, nebo ne J) třeba nakonec bude nejhodnější dítko, co víš J) Ten set doktorka je dobrý nápad. Taky jsem to chtěla malé koupit, ale pak jsem na to nějak zapomněla…dobrý tip na dárek. Co se týče bazénu v Chrudimi, možná by to nebylo špatné. Ale na celý den? Ale dívala jsem se, že tam je v Chrudimi víc možností, kam jít, nebo co dělat…ale je to 30 km…

 

Andrina - to jsem se nachlámala, kdyžs psala, že Andrejek očůrává jízdní kola a kočku..:-)))

 

Snažení - tak my už jsme začali, ale nějak to moc neřešíme a nepřeháníme J) až to bude, tak to bude…J) Necháváme tomu prostě jen volný průběh bez antiko…

 

Danulík - gratulujeme k úspěchům v nočníkování. Co se týče domečku, mrzí mě, že z toho máš špatnou náladu. Ale bohužel to tak je - a nejhorší je, že nikdy člověk neví, co přijde L Hlavně je to stavění o nervy…nám se stavba navýšila celkově oproti plánu asi o 50 tisíc, což není tak moc…ale kdoví co ještě přijde že? Hlavní je snažit se zůstat v klidu -teda zanadávat si, to jo, ale nic jiného s tím člověk neudělá. Uvidíš, že pak budete moc spokojeně bydlet, Tomáška vypustíš na zahrádku…to je idyla ne?? J J J

 

Terezka - kámoška má to dvd a už jsem se jí ptala a prý si to můžu přepálit..tak kdybys to zítra nekoupila, dej vědět. Snad to do srazíku stihnem…

  

U nás nic moc nového. Bylo opět hodně práce, po večerech děláme v baráku, akorát Lucinka taky usíná později, tak jdem vždycky až v devět. Třeba teď tam ještě půjdeme.
Jo, ale dneska mám pro mě supr zprávu, která mi udělala velkou radost - jedna paní sousedka prodala obrovský dům, teď tam bude firma a ona se stěhuje do bytu. A nabídla mi, že si od ní můžu vzít kvítka, kterých má hrozně moc…fakt paráda. Než já bych něco vypěstovala…takhle budeme mít zelený domeček a zadarmo J) to byla dnes nejlepší zpráva, už se moc těším J)

 

Tak holky já jdu. Mějte se krásně Míša

             
 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 13.06.08 21:57

Třetí :-))) No tak to byla teda rychlovka

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 13.06.08 21:57

Omlouvám se za ty mezery, kopírovala jsem to z wordu..  

Dobrou noc Míša

 
Andrina
Kecalka 216 příspěvků 14.06.08 12:56

TerezkaBrno-,tak se omlouvám,v tom blesku to nebylo dvd ale cd.Ale na to už jsi asi došla.Jak jsem to včera viděla v televizi,tak jsem si hned na tebe vzpoměla,ale asi jsem se přeslechla:-))

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 14.06.08 17:07

Ahoj holky,
koukám, že tu nikdo moc není. No jo, venku je docela fajn počasí. My jsme byli dopoledne zase v domku a odpoledne (po obědě) jsme vyrazili celá rodinka do ZOO na Lešnou. Tam bylo lidí! Zoo fakt supr, moc dobře se o to starají, je tam opravdu co k vidění. Strávili jsme tam čtyři hodiny, ale za to teď jsme padli únavou - děsně mě bolí nohy. Honza si šel lehnout, Lucinka usnula v kočárku, tak relaxuju na PC…  

Míša

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 15.06.08 18:32

Ahojky,   TěhuMíšo: trochu jsem nestíhala, ale deníček jsem si přečetla už v sobotu a hned jsem Marka poučovala, jak má a nemá s Ani mluvit :-) Hned dareba odhadl, že mám něco nového načteno, i když ne že bych mu to vykládala poprvé.
Typicky Ani dokola zakazoval, aby sundávala věci ze sušáku na prádlo.  Ona to pochopitelně dělala pořád dokola, tak jsem mu říkala, že buď si má dát tu práci a vysvětlovat ji, že je prádlo mokré a musí tam viset nebo ať jí zabaví něčím jiným. A co myslíte, divil se proč nestačí, že ji to zakáže :-) Tak nevím jestli mám vychovávat Marka nebo Ani.  

Včera při obědě jsme řešili, co budeme dělat odpoledne, zavolali jsem jednomu Markovýmu kamarádovi a ten nás zval za ním na chatu na Vranov. Tak jsem se bláznivě rozhoupali, rychle jsme se zbalili a vyrazili. Bylo tam moc příjemně, Ani spala tam i zpět v autě s 1/4 kinedrilu, takže žádné blinkání nebylo :-) Docela jsem si to užila, Marek se hodně staral o Ani a já si i trochu odpočinula. Dnes jsme se vrátili odpoledne, tak tak že jsme stihli nachytat pohoštění pro Markového tátu a jeho přítelkyni. Byla to paráda, Ani s Ivanou dělaly blbiny, prostě pohoda :-) Jen jsem teď děsně utahaná, Mara si šel lehnout a já budu zápasit s prádlem snad ještě za měsíc :-( Ani je fakt prasátko, ale co bych mohla čekat, když byla dva dny v lese.  

S Ani je to teď složité, je dost ufňukaná, pořád se po mě ptá když je s Markem a když je se mnou vola Marka. Taky má šílený ekzém na rukách, strašně se škrabe a slintá. Takže čekám až se objeví nový zub.
Zrovna teď se to vůbec nehodí, když máme za deset dní odjet na dovču :-(  

Holky, jak velké kalhotky kupujete pro děti? Já teď koupila v Tescu 3-4 roky, docela jí sedí, ale i kdyby ne, menší jsme prostě neviděla, tak nevím.  

Ještě jsem něco chtěla, ale Ani pořád chodí za Markem do ložnice a nenechá ho spát. Tak ji jdu nějak zabavit.  

Pa pa Terka

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 15.06.08 21:26

Ahojky  

Terka - u nás to vysvětlování kupodivu VĚTŠINOU fakt funguje - aplikujeme to asi půl roku už (od té doby, co jsem byla na tom kurzu) a líbí se mi to víc…i když samozřejmě jsme taky lidi a občas rozkazujeme a vyhrožujeme…ale myslím, že jsme si to už tak nějak zažili a jde to…
Jinak ty kalhotky máme taky z Tesca 3-4 roky a Lucince jsou akorát. Až tam pojedeme, koupíme další.  

My jsme dnes byli ráno v kostele, pak na obědě v restauračce i s tchánama a odpoledne u našich. Dali nám křeslo, tak to Honza stěhoval a my s Lucinkou jsme zatím relaxovaly s mojí mámou :-) a jejími výbornými koláčky :-)) TeĎ malá ale ještě nespí, až usne, půjdeme zase do domu…furt dokola..  

Tak pa Míša

 
Charli
Kecalka 347 příspěvků 15.06.08 22:44

Ahojda holky, tak se Vám konečně můžu zase ozvat. Míšo deníček jsem zatím nestihla přečíst, ale hned zítra se do něj dám . Mám totiž šílený absťák jak jsem tu dlouho nebyla. Ale tentokrát jsem za to opravdu nemohla. Měli jsme v počítači nějakou mršku a nešla vůbec pryč. Už jsem byla zoufalá. Když jsem byla u našich kam teď co se narodil malý Vojtíšek jezdím jen zřídka, tak jsem si zase nemohla vzpomenout na heslo, abych se přihlásila u nich. No u nás celkem nic nového není. Spaní stále stejná hrůza, do toho všeho jsme měli minulý týden všichni nějakou střevní chřipku nebo co. Fanýsek byl celé dny příšerně protivný, stále jenom kňoural, vůbec nic nejedl, takže vypadá jako z Dachau. Teď už je to dobrý a zase dlabe jako dřív. Tak ho snad do srazíku zase trochu vykrmím, aby jste si nemysleli, že ho týrám hlady- chudáčka malého.Jinak se mi snad podaří přečíst alespoň pát komentářů, abych byla do srazíku trochu v obraze.
Byteček se nám pomaloučku začíná dodělávat, ve čtvrtek jsem byla vybírat obklady do koupelny,dlažbu do chotby, sprcháč a tak. To už jsou takové příjemné věci, tak doufám, že do září se nám to podaří celé zařídit, abychom tam už mohli občas vegetovat.
Holky a kdo vlastně teda všechno jede na srazík a v kolik se tam tak sejdeme. Koukala jsem na cestu task to máme asi dvě hodinky, to je super, myslela jsem že bychom dorazili tak mezi 16-17 hodinou. Jen jsem stihla zaregistrovat, že Míša zase nejede, to mě docela mrzí chtěla jse Tě poznat, ale je fakt, že zdraví je přednější o tom něco vím.
Holky, ještě mám jednu novinu. Včera jsem si byla pro nové autíčko. Je moc krásné. Nikdy jsme úplně nové auto neměla a jsem z něho úplně unešená. Takžepřijedeme nový fárem, už se těším až ho pořádně projedu. Je to Mazda CX7.
No zítra jdeme s Fanýskem na očkování, druhou dávku Priorixu tak doufám , že nebude mít nějakou reakci. Minule měl, ale to byl ještě oslabený z toho úrazu.
Tak se tady mějte hezky a já jdu do hajan, fotbal jsme prohráli Roman je vzteky bez sebe task se raději klidím spát.
Moc se omlouvám všechm oslavencům a dodatečně přejeme všechno nejlepší a mooooc štěští a lásky.  

Charli+František

 
MisaN
Extra třída :D 10764 příspěvků 16.06.08 14:26

Ahoj holky,
opravdu mě moc mrzí, že se srazíku nezúčastním, ale nejde to. Tomáš se sám o sebe nepostará a ani tak bych ho tu nenechala. Dneska jsem si ho dovezla domů, tak to byla akce na celé dopoledne a to máme nemocnici cca 10 minut autem. Samozřejmě šíleně lilo, tak ta cesta byla o to horší. Tomáš má strach, aby mu nepodklouzli hole, takže každý krok dělám s ním, masíruju nohy a tak. Pořád je co dělat. Ale aspoň jsme stihli vybalit a dát novou televizi, teda spíš já ale je suprová a ten obraz. Máme z ní radost.  

Deníček jsem sice už četla, ale nesoustředím se na to, tak až příště.  

Charli - gratuluju k novému autíčku, ať ti dlouho a dlouho slouží bez nehod. A byteček bude určitě super, už se těším na fotečky.   

Musím jít uvařit obídek, teď mi oba chlapi spinkají tak mám chvilku volna. mějte se moc hezky, zase se ozvu.  

Míša

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 16.06.08 15:16

ahojky ,tak napisi par radku,dokud cacorka jeste spi   TehuMisa: diky za denicek, precetla sjem ho hned ten den, jsi hodna,ze jsi se toho ujala,je to vyztizny tema, a kazdy asi chce byt ten nejlepsi rodic a vychovat dobre,ale ja aspon tedy si myslim,ze hodne vyzdycky nad sebou premyslim,co jsme mohla udelat s Kackou jinak a nekdy dojdu k zaveru ze mohla, pak me to mrzi,ale snazim se to uz neudelat. Ale jednou kdyz mela Kacka dost velky amok vzteku u nasich, tak to jsem ani neplanovane ji utisila zrovna tim pevnym objetim,mela takovy hysterak, ze jsem nevedela co s ni ,tak jsem ji popadla a pritiskla k sobe, sice mi skoro sedela na brisku :o))) ale pevne jsem i svirala a dala ji licko na licko,a sice mela takovy ten vzlykaci ton ,nemohla se sama uklidnit, bylomi ji tak lito v te dane chvili, ani nevis, a nakonec tedy se uklidnila a sama rikala HOTOVO :o)) to znamenalo,ze je uz ok a bude ok .o)))) Takze tuto situaci jsem zvladla dobre :o)))
JInak u vas to taky musi byt narocne ze??? ale kazd ykdo chce stavet nas to ceka :o)) a nemine :o) ,HOnza se na to tesi,ale to ho prejde :o)

Mas pravdu,ze ted jsem spokojenejsi a stastnejsi s tehu,a byla jsem moc rad,ze jsi mi to naspala, ze to jde videt,ale ted se mi vse zase zhorsilo,.napisi o radek dal o me :o( Jinak s tou Chrudimi to by bylo bezva, ten kryty bazen ,treba nekdy odpolko,  a to koupaliste ne cely den,ale myslela jsem take odpoledne :o))

Charlii: holka tak to ti verim,ze mas radost z noveho auta :o)) mazda cx7 je krasna, Honzovi se moc libi,tak se priprav na to,ze ti ji bude okukovat a vyptavat se na vse :o)) a v jake barve ji mas???? Doufam,ze jsi ji radne zapila a postrikala sampanem,tak se to v USA dela :o))) to vis, oni si vzdy najdou neco,aby mohli pit :o)))
Tak at ti dobre jezdi a preji uspesne kilometry bez nehody :o))) a pamatuj vzdy spechej pomalu :o)) jinak toto auto,si chce kupovat Honzuv strejda,maji na nej spadeno :o))

MIsaN: holka, ty se taky drz,ted se musis starat o oba chlapi :o)),ale jen at to TOmas dobre zvladne a jak je na tom psychicky uz lepsi??? kdyz ho mas dnes uz doma???? To vis, trosku to trvat bude nez se da nazpatek do kupy s tou nohou, neni to zadna sranda. Televizi si uzijte, nsi maji doma plazmu a jsou moc spokojeni, my ji taky chceme,ale s Honzou jsme se dohodli,ze si ji poridime az do baracku,ze to ted nema cenu,ale kdo vi, s cim zase prijde za chvili :o)))   Teri: chudak Ani ,je mi ji lito dorbka, ze ma porad ten exem ze???? musi i z toho byt podrazdena vis,???? tak mozna je uknourana i z toho , ja bych rozhodne byla. A to ma atopicky exem nebo z toho ,ze ji lezou zoubky????   Dany: jak uz jsem ti psala, je mi to lito s tou stavbou ze se to prodrazilo,ale jak ti rikam, nas to asi taky ceka,vis jak to je, vzdycky se neco vytentuje, doufam,ze uz je ti lip, kdyz ani online nejsi . Neboj do domecku jeste rada budes chtet jit :o)))) to jsou jen ty depky :o)) tak tfuj tfuj at uz je to za tebou   Tak ted ke me:  holky, mam hrozn boelsti i ted,kdyz vam pisi, uz to nemuzu vydrzet, je to desny a dnes cely den premyslim, ze pokud se to do ctvrtka nezlepsi , nas srazik je z nasi strany ohrozen. Byla jsem u Hezouna v patek, vse je ok, je dobre pry ze se neotviram, mimi tlaci hodne na cipek  a v 31tt vazime 2kila, takze Hezoun rikal,ze se rozhodne ve 38tt kolik miminko bude vazit a podle toho se rozhodneme co se mnou,mam se ale pry pripravit na vetsi miminko :o)) to je mi novina :o))) ale to se jeste uvidi :o)))
Jinak on si mysli, ze mam takove bolesti proto, ze se mi tam trhaji srusty,ale ja tajne mylsim,ze je to ta moje nemoc endometrioza, mela jsem takove bolesti i jako netehu, tak nevim, taky je to tim,ze mi mimi tam hodne naleha,ale opravdu se to neda kolikrat vydrzet, a chce se mi brecet bolesti. Cely vikend jsem prolezela hlavne vcera, a Honza se staral o Kacku a byl s ni i venku dopoledne i odpoledne. Jen me bylo moc smutno , a z tech bolesti jsme byla cela zeslabla.No nepreji to nikomu.
Takze doufam,ze me to zase prejde, a ja budu ok, jeslti ne tak to vidim ze srazikem spatne,nedalo by se to,ale to vas budu informovat.     Srazik: tak jak psala Charlii, a ptala se, my, kdyz budu ok, tak vyjedeme po snidani ,takze nejak na obed by jsme tam mohli byt, snad :o)) nevim co je lepsi, jestli jet tak,aby Kacka spala, nebo ji ulozit az tam, nevim,domluvim se s Honzou,ale takhle to bylo planovane ze pojedeme hned po snidani,aby jsme si to tam uzili,Takze ja myslim,ze tak v 11h by jsme tam mohli byt,ale zvazim to,mozna bude opravdu lepsi,aby Kacka spala v aute ty 2 hodiny.,to by jsme tam byli tak ,mezi 13-14h
Uz jsem si zacala psat vsechno na papir, jako seznam, nebo minule jsme s Honzou zapomeli varnou konvici a pujcovali jsme si od Nikitky.nevim jeslti brat kocar, kacka uz v kocare neni skoro 4-5 mesicu, tak nevim co delat Co myslite??????? kdyby jsme se sli nekam projit do lesa,tak to je zvykla od nasich ze ujde hooodne daleko ,vic nez my,tak nevim poradim se s Honzou o tom.
Hracky bereme, hlavne motorku, to se bez ni neobejdeme,jen jsme rikali s Honzou ze bude s KAckou problem a to ten,ze je hned predtim hotelem rybnik nebo jake si prirodni koupaliste, tak tam nam bude pekne utikat,a hazet kameny do vody :o)) a jeste jsem si vsimla na fotce,ze u toho hriste co je pisek snad neni lavicka pro nas dospele, tak doufam,ze je umistena nekde jinde, kde ji nevyfotili :o))) jinak si tam nejakou dame ze??? :o)))))  

Holky, ani nevite co bych dala za to,aby mi bylo dobre.

A kdo vse jede???? ja taky nemam prehled,ale mam pocit ,ze je to skoro tak jako loni

Markyna
Terka
Terik
Danulik
TehuMisa
Charlii
Gwein
Kometka
Nikitka  Holky MisaN nejede ,tak snad je to vse ne???? jejda doufam,ze jsem na nikoho nezapomela , tak se predem strasne omlouvam   milli: kde se toulas????    

Tak holky, Kometka taky nema asi cas, tak nepise, ma toho asi hodne,ale jen me zajima jestli prijede sama nebo s Romanem ,to mozna odpovi Terka za ni :o)),ze Teri?? :o))  

Tak holky, ja se vratim zase na gauc, Kacka jeste spi, aspon ze chape,ze mam au a zeme boli brisko, porad na me vola Marketko :o)))) je to strasne smesny a kdyz neco rikam Honzovi tak rika Honzo tytyty , to by jsme vzdycky praskli smichy    

tak pa a piste at mam apson co cist  

Markyna +mimi 32tt + Kacka 2roky          

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 16.06.08 15:56

Ahojky,  

Míšo, díky za nový deníček. Pro mě dost užitečný. Často se snažím vysvětlovat, když něco zakazuju. Když už to říkám po několikáté, tak už mě z toho bolí i pusa a plete se mi jazyk. Ale problém je v tom, že ač vysvětluju, tak Toma to vůbec nezajímá, neposlouchá to mé vysvětlování, ignoruje mě. No nic, budeme zkoušet vysvětlovat dál a bojovat s obdobím vzdoru.  

Víkend jsme měli poklidný. 3 dny mě bolela hlava, takže jsem se nemohla na nic soustředit. Dnes už je mi fajn, potřebovala jsem se prospat.
Ráno jsem byla na preventivce na gyndě a pak dopoledne u zubaře léčit zánět. To byl ovšem masakr. Ještě teď mě bolí půlka pusy.   Terezka- vidíš, už máte malé pokroky s nočníkem.
U nás je to tak, že Tom si sám neřekne, pořád se musím ptát a přimět ho k tomu, aby se vyčural, když už vidím že přešlapuje. Taky začal dělat to, že když se mu chce, tak škemrá plenku. Dnes mu dal dokonce Radek plenku a on přešlapoval dál a nevyčural se do ní. Jinak ale když už si na nočník sedne, tak se vyčurá.
Jo a my jsme koupili v Tescu slipy taky vel. 3-4 roky a jsou akorát. A pak se nám podařilo koupit i 2-3 roky a jsou taky dobré, skoro stejné.  

Teri, jo jsou to nervy s barákem. Dnes byl Radek na stavbě něco řešit a pak přijel nervózní, že ani nechtěl obědvat. Já jsem se z toho vybrečela o víkendu a už to prostě nechci řešit. Spoustu věcí tam máme špatně a měly být jinak, ale teď už s tím nic nenaděláme. Dokonce říkám, že ho pak prodáme a půjdeme stavět jiný barák někam jinam.
Výhled tam máme na louky a les a je tam božský klid. Jen ptáci jsou slyšet.  

Tom chce také chodit sám po schodech a já vždycky trnu hrůzou, že spadne.  

Chudinka Anička, zase ten ekzém. Snad zuby brzy vylezou. My už je naštěstí máme všechny.   Terik- tak co zkouška? Jak to cítíš?  

Chudinka Zoe, taková nepříjemná příhoda v plavání. Stejně mi přijde, že ty děti jsou všechny gumové.   MíšaN - bezva, že už máte taťku doma. Tak teď jen ať se to Tomovi dobře hojí. Takže teď budeš dělat ošetřovatelku? :-) Škoda, že na srazík nemůžete, ale určitě na vás budeme vzpomínat.  

Míšo, máš pravdu, nějak to s tím barákem musíme zvládnout, když už jsme se do toho pustili. Už ať máme tu hrubou stavbu, ať víme na čem jsme.  

Televizi máte krásnou. Taky by se mi taková líbila, ale my tu naši nemáme ještě moc dlouho a digitální vysílání u nás bude až za nějaký ten rok, takže nová telka nehrozí. I když ta naše je teda „kráva veliká“.   TěhuMíša - tak to navýšení financí na domeček máte minimální. Já očekávám 10krát tolik, no raděj víc, snad to tolik nebude.
A kde jste si nakonec nechali dělat kuchyň? Kdy ji budete mít hotovou? Těším se na inspiraci.  

Jo a ty kytičky od sousedky to je super. To je ten dům vedle vás u silnice?  

Do ZOO se také chystáme, ale někdy v pracovní dny, když tam snad nebude tolik lidí. Lešná je krásná a opravdu je vidět, že se tam peníze investují.   Charli- dobře, že už je Fanýsek zdravý, aby mohl na srazíku pěkně řádit :-))
Byteček budete mít určitě krásný a autíčko taky. Na srazíku ho určitě obhlídnem.  

Jinak my bychom na srazík chtěli vyrazit už ráno, ale nevím jak se zvládneme sbalit, protože Radek je den předtím pryč a přijede až někdy večer.   Marky - beruško, to mě moc mrzí, že máš takové bolesti. To už ani není možné, že musíš v těhotenství tak trpět. Snaž se co nejvíc ležet, ať mimi netlačí dolů. Tomášek mi taky tlačil moc dolů a bylo to nepříjemné a ležení mi ulevilo, ale já jsem se i předčasně otvírala.
Tak doufám, že ti bude brzy líp a na srazíku se uvidíme. Víš, jak se na tebe těším :-)))  

Jinak online jsem nebyla, protože jak už jsem psala, bolela mě 3 dny hlava. Naštěstí byl v pátek i v neděli Tomula u babičky, tak jsem mohla ležet. Ale stejně mi to moc nepomohlo, až dnes je mi konečně líp. Zase se o mě pokouší nachlazení asi.  

Taky plánuju, že si dnes začnu psát seznam věcí na srazík. Mám ještě nějaký starý, tak ho musím najít a přepsat. Taky pořád uvažuju, že bychom vyjeli až po obědě, aby Tom spal v autě. Uvidíme kdy ráno vstane.
Marky, s kočárkem neporadím. My bereme golfky. Tom jezdí v kočárku skoro pořád. Velký kočár nebereme a do lesa s golfkami nepůjdeme.
Jasně, lavičku si tam nějakou přivlastníme :-))  

To je fakt moc směšné, jak ti Kačka říká Markétko, ale roztomilé.  

Tady začíná pršet, takže už i k nám přichází ty deště, kterými nám už pár dnů hrozí.
Tomášek už je vzhůru, tak si s ním jdu hrát.  

pá  

Danulik + Tomášek

 
gwein
Zasloužilá kecalka 525 příspěvků 16.06.08 21:39

AhojkyJ   

Tak se opět hlásíme po nějaké době. Stále pendlujeme mezi dvěma byty, prostě to nekončí, ale pomalu finišuje. I když teď budeme muset trochu chvátnout na tom starém bytě, jelikož už máme zájemce o pronájem.JZítra nechám Ani na hlídání mojí mamině a jedu do starého bytu malovat a připravovat k obydlení novým nájemníkem. Po pravdě jsme nečekali, že se tak rychle někdo najde, ale jsme rádi. Penízky se budou hodit. Teď se připravuje smlouva, tak to musíme pořádně probrat s právníkem, aby bylo vše v pohodě.JTakže ještě před srazíkem máme hodně práce.L 

Srazík- my vyrazíme až odpoledne. Martí jde ráno ještě do práce a my jdeme s Ani na cvičení.JPak dobalíme, co bude ještě potřeba a odp. vyjedeme. Ani se vyspí. Jen doufám, že to přes Prahu nebude moc ucpané, abychom tam dlouho netrčeli.L    Narozeniny- o víkendu jsme oslavili Aničky druhé narozeniny. V sobotu jsme dop. vyrazily s kamarádkou Pavlou na historický víkend na náměstí. Přidala se k nám kámoška Pavly s malým Alexem (za tři měsíce také dvouroček). Byla to sranda. Děti spolu běhali. Nejvíce se jim líbili dravci a koně. U těch jsme strávili nejvíce času. Ani se líbila scéna, kde se zpívalo. Odp. jsme jeli na zahradu, kde jsme oslavili narozeniny s mými rodiči a bráchou. Udělala jsem dort, který všem moc chutnal. Já jsem se jen modlila, abych ho vůbec upekla. Vůbec mě nenapadlo při nastěhování vyzkoušet troubu až do doby, kdy jsem šla péct dort. Naštěstí trouba fungovala, jen peče trochu jinak než ta ve starém bytě. Prostě plynová trouba.JAni dostala od našich razítka, křídy, křesílko medvěda a pak nějaké oblečení a pamlsky. Brácha mi dal pro Ani peníze.   

V neděli jsme si udělali den jen pro sebe a prožili jsme ho po delší době jako rodina.JBylo to fajn. Po obědě jsme se šli projít kolem rybníků, ale procházka se protáhla a nakonec z toho byla pomalu túra. Ani ze začátku běhala, házela krmení labutím a kachnám… Postupně se tak utahala, že usnula v kočáru. Doma jsme zjistili, že jsme nakonec chodili 3hod.JDoma jsme se převlékli, já jsem připravila dort a udělali jsme oslavu pro Ani. Ta byla z dortíku Krtečka moc nadšená. Svíčku sfoukla bez problémů a asi pětkrát jsem jí musela opět zapálit. Prostě zábava… Naše dítě miluje vodu a svíčky.JPo snědení dortu (ne celého) a vyfotografování jsme Ani dali dárky a alespoň na chvíli jsme si sedli a odpočívali. Ani dostala hudební nástroje - triangl, zvonkohru se 13 rolničkami, rumba koule a paličky, dvě CD s písničkami a pohádkami, tabuli s křídami, pexeso Krteček, nějaké oblečení a drobnosti. Hudebními nástroji jsem se Ani trefila do vkusu a bylo vidět, že je z nich nadšená. Večer si je vzala do postele a usnula s nimi bez nás. To bylo poprvé, co usnula sama bez nás. Bohužel dneska se to neopakovalo.LNa­konec jsem měla velkou radost z Aničky nadšení pro všechny dárky. A to je zase ten nejhezčí dárek pro rodiče.J 

Tak už máme doma také dvouročka. :-)))  

Raději tento komentář ukončím a vložím raději dva za sebou, i když to nemám moc ráda. 

 
gwein
Zasloužilá kecalka 525 příspěvků 16.06.08 21:43

A pokračujeme.

TěhulkoMíšo -deníček je skvělý, přečetla jsem ho jedním dechem a děkuji za tipy na knížky. Už také delší dobu se snažím uplatňovat vysvětlování než trestání. Ovšem občas také někdy pochybím a trestám a posílám Ani za dveře… Každopádně Ani už si na vysvětlování zvykla a docela to zabírá.JJen mě mrzí, že Martí se moc nezapojuje a tak je to jednostranné v naší rodině.LMartí sice obdivuje mojí trpělivost, jak se snažím Ani vše vysvětlit, ale sám zatím nic. Snad si na to časem také zvykne a přijme tento styl výchovy… Ještě musím trénovat pevné objetí a něco si o něm přečíst, protože mě to moc zaujalo.JDoporučíš mi něco?    Markyno- to je fajn, že jste si narozeniny tak hezky užili a Kačce se dárky líbí. Je to moc hezké, když člověk vidí, jak se jim rozzáří očička…   

Také máme období, kdy chce Ani dělat vše sama. Venku už jsme také na travičku čůraly. Je to sranda. Naštěstí se to obešlo bez mokrého oblečení. 

Doufám, že budeš v pohodě a budete moci přijet. S těmi bolestmi to musí být hodně nepříjemné. Je skvělé, jak Ti Honza pomáhá. Jsem hodně zvědavá, co nakonec budete mít. Ale to si budu muset počkat až porodíš, když si to nechcete nechat říci. Já jsem tak zvědavá… 

Tezerko- gratulujeme k úspěchům s nočníkem. Za chvíli to bude Ani zvládat levou zadní.J 

Kometko- moc gratuluji k obhajobě. To je úleva, když to má člověk za sebou, co?    Adrino- je dobře, že se Andrejek nedá a brání se, když na něj brácha svaluje vinu. Je fajn, že jste si to s Romanem vyříkali.    MíšoN -je mi líto, že na srazík nedorazíte. Těšila jsem se stejně jako ostatní, že Vás poznáme. No, snad to vyjde příště. Je pravda, že zdraví je přednější. Ať se Tom brzy dá do pořádku. Je fajn, že už máš Tomáše doma. Určitě to spolu zvládnete.J   

S těmi kytkami to máš dobré. Já jsem teď dostala kytičku od Martinovi babi, když k nám přišli na návštěvu do nového bytečku a zároveň přáli Ani k narozeninám­. Udělala mi tím velkou radost.   Danuliku- s těmi strašnými myšlenkami ohledně stavby tě chápu. My jsme na tom stejně. Jak říkáš, vše je o penězích. My teď pro změnu řešíme, zda vůbec začneme stavět příští rok, když jsme se teď úplně vyždímali z peněz a nebo stavbu posuneme ještě o rok, abychom se finančně trochu vzpamatovali. Když to vypadá, že konečně budeme moci zažádat o stavební povolení, tak zase nejsou peníze… Je to prostě začarovaný kruh.LJe mi z toho také na nic, protože bych už chtěla co nejdříve bydlet a takhle… Navíc to chceme stavět většinou svépomocí, takže ta naše stavba bude trvat tak 4 roky.LNo, nic.    Teriku -gratulujeme k plavání. Ani na zádech moc dlouho nevydrží, moc se jí to nelíbí. Takže stále bojujeme.LMáte také docela šílené zážitky z plavání, ale je dobře, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. I když při čtení mi úplně zatrnulo.    TěhulkoMíšo-  je vidět, že toho máte také hodně a stále pendlujete. To moc dobře známe.JJe hezké, že Ti sousedka nabídla kytičky, ty se vždycky hodí. Já jsem dostala nabídku si v březnu vybrat azalky a rododendrony, a to z cca 240 odrůd za velmi příhodnou cenu. Tak už teď se moc těším. Za:,–(ím je u tatího na zahradě a pak si je pře:,–(ím na svůj pozemek, až ho oplotíme.J    Charlie- gratulujeme k novému autíčku. Věřím, že z něj máš radost. Tak za chvíli už budete mít byteček hotový, co? Zařizování a vybírání doplňků mám moc ráda a vždy se u toho parádně vyřádím.JAsi jsi na tom stejně, co?   

Zatím se mějte hezky Gábi a Ani 

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 16.06.08 22:54

Ahojky,  

Markyna - moc mě mrzí, že ti zase není dobře. Všechny si moc moc přejeme, abys byla do čtvrtka ok, snad to tak bude. Ale děťátko je samozřejmě přednější. Už to máš za pár, tak se šetři…  

Danulík - tak vidím, že tě chmury ještě neopustily…a to Vám špatně něco udělala firma, nebo jak? Tak jim nezaplatíte ne??? My jsme kuchyň nikde nedělali, protože jsme koupili starou - vůbec vevnitř nebude skoro nic nového. Na to nám nevyjdou peníze. Ale mě to zas tak nevadí. To základní máme a já se hrozně ráda vyžívám na závěsech a dekoracích, tak věřím, že tam bude útulno i tak…hlavně, že máme svoji střechu nad hlavou, uff :-)  

Gwein - no jo, ty jsi zkušená zahradnice, jenže já se bojím, že ty kytky u mě moc nevydrží :-)) no, uvidíme. Co se týče pevného objetí, znám akorát paní odtud, která to lektoruje a tak, pokusím se ti něco vyzjistit.  

Srazík - tak my chceme taky vyjet už ráno a ještě se po cestě někde stavit, protože nemůžeme zůstat dýl. Ale kde, to ještě nevím…  

Dnes jsme byli s Lucinkou v lese s asi 20 dětmi :-) měli zakončení kroužku, tak jsme se přidali. Příští týden jdeme zas a uděláme z toho pohádkový les, tak se těším. I když to je tak třetina cesty do kopce - fuška docela, pak jsme tam vydrželi asi hodinu. Je to tady taková stezka s houpačkama a průlezkama. Odpoledne jsme sbíraly na zahrádce hrášek a jahody…mňam.
Akorát Lucinka nějak pozdě usíná…v poslední době to má nějaké posunuté..uvidíme, co s tím.  

DN Míša        

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 17.06.08 11:37

ahojky holky,   Holciny, byli vasi prcci, ockovani na spalnicky,pri­usnicim a zardenkam???? ja mampozvanku na tento ctvrtek a tak se bojim,aby Kacka byla ok po tom ockovani ,aby nemela nejakou reakci zrovna na tom sraziku a mela by treba teplotu a tak, ja vim,ze zrovna ona mit ji nemusi,ale moc by me to zajimalo, jeslti nekdo z vas to byl ockovat a meli deti reakci???
To by me asi piclo,kdyby jsme tam prijeli a Kacka mela nejake vysoke teploty .  

Zatim u me nic noveho, vcera jsme to rozebirali s Honzou , ze pojedeme podle toho jak mi samozrejme bude  

Holky jdu se venovat Kacce a pak pozdeji odepisi  

Pa Markyna

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 17.06.08 11:42

Holky, tak se omlouvam,ze zbytecne plaseni,  volala jsem doktorce a sestricka mi vse vysvetlila a mam prijit az se vratime a koupim ji ten Priorix :o)))) tak jsem moc rada  

Zatim diky Markyna

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 17.06.08 12:12

Marky - to je fajn, že můžete přijít na očkování až příští týden. Aspoň se nemusíš strachovat, že bude mít Kačka na srazíku reakci.
My jsme na tomto očkování byli už před rokem a teď máme jít na přeočkování. Dávali jsme tu obyčejnou vakcínu a reakci neměl Tomula žádnou.  

Mrzí mě, že ti je pořád špatně. S tvou účastí na srazíku to vidím bledě.
Mě se rozjíždí nachlazení, pořád smrkám a bolí mě v krku, tak se musím dát do pátku dohromady. A Tomášek měl v noci rýmu, ráno jsme odsáli a teď je v pohodě. Tak mi ani nevadí, že je venku škaredě, jsem ráda, že sedíme doma.  

D.

 
Charli
Kecalka 347 příspěvků 17.06.08 12:40

Ahojda,
moc děkuji za gratulace k autíčku, je fakt moc super.
Marky - to mě moc mrzí, že Ti není dobře, ale fakt se nepřepínej a pokud se nebudeš cítit ok tak raději odpočívej, Ty a miminko jsou přednější, i když bychom Vás moc rádi viděli, Roman se minule právě ptal kdo všechno jede a hlavně jestli jedete Vy, dobře se prý s Váma povídalo. Tak vyřiď Honzovi, že mu klidně autíčko půjčím na projížďku, ale upozorňuji Tě, že z něj nebude chtít ven. Na tom očkování jsem byla s Fanýskem zrovna včera, ale on má PRIORIX, byla to druhá dávka, tu první měl v prosinci, měl sice teploty, ale bylo to tím, že byl ještě hodně oslabený po to úraze, teď doufám, že nic nebude. Také jsem se domluvila s doktorkou na žloutence A a v srpnu jdeme ještě na meningokoka. Říkala, že když mi stále někde cestujeme tak nám tu žloutenku doporučuje.
Dandulík - buď v klidu, takové problémy nestojí ani za rozčilování, já vím že se to řekne, ale dneska si prostě nevybereš. Mě přijde, že už snad neexistuje nějaká solidní firma nebo řemeslník. Se všemi jsou jen problémy a pokud chceš mít vše podle svých představ, tak si buď musíš udělat sama nebo jim musíš stát za zadkem a pořád je hlídat. Je to hrůza, vím o čem mluvím.
Koukám, že budeme asi jediní kdo přijedou až odpoledne, no mi jinak nemůžeme, Roman musí ještě dopoledne do práce, ale zkusím ho ještě nějak zpracovat. Jinak ten nápad s tím bazénem je super, určitě také pojedeme.
Tak já jdu zase něco dělat, Fanýsek spinká tak jdu asi žehlit, zatim pápá  

Charli+František

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 17.06.08 12:43

Dany : jojo jsem fakt rada, ze mi to sestricka nabidla a ze bude Kacka usetrena ,kazdy tu reakci nemusi mit,ale pro jistotu, asi by me piclo,kdyby jsem byla ok a Kacka byla nejaka spatna na sraziku.No uvidime zatim je utery ,jak to se mnou bude, radi bychom jeli to je jasny

Ta cacorka na me porad vola, dala jsem ji spat a zabavila jsem ji panenku na spani,protoze se dnes asi 2× pocurala,ale to schvalne, normalne se nepocurava, jak jsem psala mam s tim ted problem,placat ji porad nechci a normalne si hraje a pak prijde ze je mokra ze se vycurala na podlahu, no to by me ranilo, tak jsem ji to vysvetlovala, a dost durazne, a nechtela jsem ji za to placat, tak jsem ji dala do kouta,ze si nesmi hrat a prisla 3× tak jsem ji tam3× vratila a pak prisla a brecela ,ze uz bude hodna Rika :MAMINKO HODNA JO tak jsem ji oblikla,a dala si ji na klin a zacala jsem ji to vysvetlovat, rekla,ze uz to neudela a rekla ,ze bude hodna, a ted pred spanim po jidle jsem ji rekla, ze at se jde vycurat, umyt ze jde spat a prisla a uz mela kalhotky mokre, tak sla spat bez panenky a pusy, no nakonec porad na me volala tak jsem ji tu pusinku sla dat a o panenku uz nevola, vi ze ji nedostane
Jsem zvedava kdy ji to prejde myslim si,ze to ma jak si hraje, tak rika panence ze cura venku na travicku a ja varila a slysela jsem to a tak jsem sla ji zkontrolovat a uz mela vyslecene teplaky a kalhotky a byla v podrepu ze bude curat , tak sla na nocnik .jeste ze mame vsude podlahy   

Dany ty se vykuryruj, mam pocit ze jsi posledni dobou nejaka oslabena ne??? porad jsi nachlazena, mela by jsi pi t Actimel :o)))) je to dobry. Musis si davat pozor snazilko :o))) a Tomasek taky me to taky ted nevadi ze je skarede ba naopak, Honza prijde dnes driv a bude s nami, a taky toto pocasi mi vyhovuje neni mi takvoe horko a staci mi ze si uzijeme s kackou bazenku u nasich vcervecni a 2tydny v srpnu nejak preziju a uz to prekvapeni budu mit u sebe v naruci :o))) Hrozne se tesim :o))))  

markyna

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 17.06.08 12:49

Charli:  no jo holka, uz vcera jsem hlasila Honzovi,ze mas nove auto :o))))) tak hned vyzvidal ,no to on bude nadsenej :o))) to mi je jasny ze se ti chce ted nekam porad jezdit  ze???? to jsi rada,jak male dite,ze??? kdyz ma novou hracku co ??? :o)))
Jojo zrovna jsme se o vas taky bavili, ze jste super par, takovej pohodovej.
No ja doufam,ze budu ok jo a jeste vas upozornuju, ze  Kacka bude opet nejvyssi a mozna to tipuju jeste vyssi nez Charli od Terika :o)))))
Dnes jsem ji zase rikala, ze pojedeme na minidovcu, a rikala jsem ji a kdo tam bude???? a Ona deti a rikala AU, no ja myslela ze me porazi, tak sjem ji to vysvetlovala,pro­toze to same rika, kdyz jdeme nekam do krouzku ,tak vidi,ze se deti biji tak rika deti au .
No budeme ji muset dobre hlidat, sice ted se hrozne zlepsila,ale jak bude boj o motorku nebo tak ,tak to bude hruza .o))) uz ted z toho mam nervy :o)))  

Markyna

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 17.06.08 20:37

Ahojky,  

Charlie - jde vidět, že si nového autíčka užíváš :-) určitě ho zkoukneme všichni :-)  

Koukám, že se tu množí marodi a skoromarodi…já jsem se dnes brzo ráno vzbudila, hrozně mě pálila pusa. No a do rána jsem měla na horním rtu opar..to je k vzteku. Mývám s tím docela problémy, tak nevím. Asi zajdu k doktorce na nějaké komplexní vyšetření, jestli mi něco nechybí…už mě to štve. Snad se to do srazíku zlepší.
Jinak jsme dnes byli na mini rodinném výletě v Olomouci. Měla jsem totiž další přijímačky na VŠ, ale neučila jsem se vůbec, tak uvidíme. Ale nějak to beru naprosto v poho, žádné nervy nebyly. Bylo tam hrozně moc lidí, tak uvidíme. Zpátky Luc spala v autě a teĎ nechce ležet a zlobí…
Jo, dnes mi došel průkaz z Renospondu - za 500,– Kč, jak jsme platili tu zálohu. Koukala jsem, že tam mají i masáže a tak, tak možná i to využijeme. Na sobotu bychom teda mohly naplánovat celodenní výlet do Chrudimi - co říkáte?
Tak se zatím mějte  

Míša

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 17.06.08 20:46

TehuMIsa: Miso ja taky porad trpela na opary,ale nevim co bych ti poradila, urco ti neco chybi, ja vzdycky mela ty natekly bolestivy opary a ty fakt se tezko hoji a boli,hele a neprochladla jsi nekde,nebo treba jsi po nemoci,nebo to taky byva z vycerpani a unavy projev vis???

Hele jakej prukaz ti dosel z Renospondu??? Me teda nic nedoslo:o((((( No kdyby jsem mohlana nejaky masaze tak bych si asi zasla, treba mi tam maserky poradi nebo i nejakou koupel na odreagovani  

Markyna

 
Charli
Kecalka 347 příspěvků 17.06.08 21:48

Marky- mě taky dneska přišel poukaz, že jsem zaplatila zálohu. Takový jako dárkový.
Mišo- to Tě lituju, já teda na opary vůbec netrpím, ale Roman ano a on to mívá většinou, když má nějaký stres, nervíky a tak jsi třeba byla trošku nervózní z těch příjmaček a je to.  

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 18.06.08 08:45

Dobré ránko,  

včera jsem se trochu odrovnala, využila jsem hnusného počasí + že jsem nemusela do Brna a vrhla se na prádlo. Zase jsem protřídila Anino malé oblečení, vyžehlila jsem dva koše prádla, něco dalšího vyprala, prostě jsem celý den řádila. Venku jsme byli jen chvilku odpoledne a o teď mě za odměnu bolí záda jako čert :-( Ale co se dá dělat, po srazíku jedeme hned na dovolenou a nikdo to za mě neudělá. Ani byla pochopitelně protivná jak se nudila, bylo mi ji docela líto :-(  

Jinak měla Ani v pondělí průjem, včera už to bylo lepší a snad bude dnes úplně v pohodě. Půjde na celý den na zahradu a já pomažu na gyndu, zase si prohlídnout berušku :-)   Marky: já se teď vyptávala na masáže kvůli mamce a těhule na masáže můžou. Musí se dělat v sedě nebo na boku, takže neboj, určitě si na srazíku užijeme. Jen budeme muset zamluvit termíny masáží hned v pátek ať nás všechny stihnou :-)Taky mi zatím nic nedošlo, ale přiznávám bez mučení, že jsem peníze poslala trochu později.   TěhuMíšo: u nás vysvětlování vůbec nepomáhá :-( jak Ani něco chce, zatmí se jí před očima a jde po tom hlava nehlava. Ale s tím jsem musela počítat, je celá já a můj brácha :-) Ale už se to lepší, jak jsem těhule, nemůžu za Ani tolik běhat a Ani to ví, takže v parku sice utíká dost daleko, ale pak se otočí a vrátí :-)   Srazík: my vyrazíme až skončí Mara v práci, takže dojedeme docela pozdě :-( Ale nedá se nic dělat, Marek si vzal hromadu dovolené na Chorvatsko a na okna, takže v pátek už mu nic nedají.   Dani: nechceš poslat svůj seznam věcí na srazík i mě? :-) Taky ho budu muset sesmolit. Kvůli průjmu jsme dali pauzu s nočníkem a zas se na to vrhnu v pondělí a pak to nechám chvilku na našich :-) Jestli Tomášek přešlapuje, tak je to s nočníkováním asi trochu jednodušší, to An běhá běhá a najednou má mokré kalhotky :-(  

No nic, kafe jsem dopila a musím něco napsat i těhulím :-) Pa pa

Terka

 
kometka01
Ukecaná baba ;) 1119 příspěvků 18.06.08 11:23

ahojky holky,tak konečně dodělávám resty.

charli: super nové autíčko

míšaN : to je škoda, ale zdraví je přednější, však my rádi za vámi zase přijedeme. roman se dokonce na vás ptal

těhuMíša: hezký a poučný deníček, jen jsem ho moc ještě nepobrala

qwein, tak jsem ti nakonec jednu fialku vypěstostovala, snad přežije cestu

Holky a já? no dolehla na mě šílená únava a kopr. ani jsem to ještě pořádně neoslavila. dostala jsem od Romana Festina hodinyk a pozbvání do pizerky, ale byl fotbal takže mě pak chytla akorát migréna, v pátek jsem měla sraz po 10letech se základkou přišli všichni a všichni máme nějakou vš. super. měli jsme data projektro a starý fotky, v sobotu jsme jeli rybařit s romanem. no děs docela kosa a večer měl roman románkovskou. auuuu. v nedělu jsme byli v zoo v brně kouknout na medvídky. to bylo faj. no a v pondělí to romana zase popadlo. poslala jsem ho někam a odjela na kafčo. včera jsme byli v divadle. a pak mě pozval na pizzzu asi jako omluva. no snaží se a na srazík přijede.

opatrujte se. jedeme pro tchýni na letiště a zítra je v ikei slavnostní otevření, tak se tam půjdeme podívat.

papa v pátek

ps. děkuju za vaši podporu

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 18.06.08 11:43

Ahoj,
nestiham!!! V sobotu jsem mela ze zkousek lepsi pocit. Vim, ze poslechovou cast mam urcite OK. Jinak budou vysledky az 4. srpna.
Celou nedeli jsme doma uklizeli. Lukas dokonce povysaval cely byt!!! Deti byly v Piestanech s tchanovcema.
Vcera jsme byli v Brne na koncerte Linkin Park a vratili jsme se o pul noci. Ale vyblbli jsme se a jeden listek jsme dali moji hlidaci sestrence jako podekovani za sluzby.
Marky - to je mi lito, ze mas takove bolesti. Snad se to trochu zlepsi..
My prijedeme na srazik asi taky pozde. Sarlota ma v poledne olympiadu v plavani a Lukas mi tvrdi, ze bankovni prikazy ma do peti. Ale v pet snad nevyjedeme!!!!  

Jinak Zoe ma zase zahnisane oci, tak zitra rano jeste utikame na ocni, aby se konecne rozlousklo, co s tim. Uz ji to trapi pul roku a tentokrat nemela ani rymu, tak to nechapu.  

Musim koncit. Zoe si me zada…  

Terik a holky

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 18.06.08 12:22

Holky, tak vcera jsem mela take poukaz od Renospondu,akorat Honza se spatne podival :o))  

No ja jen, ze asi vyjedeme pokud budu ok, tak okolo 11h,mozna po ,aby Kacka spala v aute, bude to pro ni lepsi, byla by z toho stejne zmatena a na hotelu by treba ani nechtela jit spat a byla by pretazena
Takze by jsme asi meli dojet mezi 13-14h
Zatim miá je o trosku lip,ale nechci chvalit, aby me to nezklatilo,porad mam boelsti,ale je to lepsi   Holky, tak jsem mela dobrou naladu, ze mi je trosku lip a ted se mi ani nechci nic delat, chtela jsem si zdrimnout a asi to ani nepujde, jedna beruska od nas ze snazilek,tedy tehulek, prisla o dvojcatka , je mi z toho na nic,byla myslim nejak 26tt ted si nejsem jista presne a byla na polodvce na odberu, a pak ji zacalo tvrdnout brisko a uz to jelo, nechali si ji ve spitale a pry ji odtika plodovka a o deti prijde :o((((((( je mi z toho na nic,ale tak se me to dotklo, ze jsem vam to musela napsat :o((((((    

Tak pa Markyna+mimi32tt +Kacka 2roky    

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 19.06.08 10:11

Tak holky, už zítra, že??? :-))) Asi bych měla začít přemýšlet, co vzít s sebou…tak přeji pěkný den všem!!!!  

Míša

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 19.06.08 11:45

Miso, tak ja vim, co vezmu, ale spis resim, jak nafouknout auto, aby to tam vlezlo. Snad nam tchan pujci vetsi auticko…  

Terik

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 19.06.08 14:35

ahojky,   Teriku:  a to chces 4 deti to potom budes brat hotovej autobus :o)))))   TehuMisa: holka ja jeste peru a rano budu zehlit, no super ze????
Dany: jak ti je???? lip ty usmrkance :o))))) pribal si hlavne kapesniky  

Ja se z vas picnu, jedna ma opar a druha smrkta, no to bude vypadat, ne ze me nakazite  :o))))  

Holky brisko stale poboliva,ale je to mnohem lepsi, zatim vse vypada na to ze pojedeme,ale vite jak to je.Kacka uz i rika, ze jedeme na dovolenou a ze tam budou deti, sice zkomolene ale rika  :o))))   MisaN: Miso,mas tolik prace, s klukama,nebo se ti uz nechce psat, ze jen piseme stejne o srziku ???asi jo vid, a jak je na tom TOM???? dobry co deprese?????      

Markyna +mimi 32tt +Kacka 2roky

 
Charli
Kecalka 347 příspěvků 19.06.08 14:44

Ahojda, holky tak jsem se na ten srazík těšila a vypadá to, že asi nikam nepojedeme. Fanýsek má od včerejška od odpoledne vysoké teploty, v noci měl až přes 39. Volala jsem teď doktorce jestli to není rekce na to očkování a ona říkala, že určitě ne, že jsme se museli trefit do něčeho jako že byl oslabený nebo že nastydl.Takže paráda, pokud to nebude do zítra lepší máme přijít. Momentálně má jen 36,8 a docela je v pohodě. Tak uvidíme.Holky pošlete mi někdo telefonní číslo, abych Vám mohla zítra dát vědět zda dorazíme. Pošlete ho na SZ moc díky
Charli+Frantšek

 
MisaN
Extra třída :D 10764 příspěvků 19.06.08 15:16

Ahoj holky,  

Marky - uhodla nestíhám a ani nemám moc náladu psát. Srazík mě moc mrzí, Tomáš sice říká ať jedu ale nejde to. nemůže se teď o sebe postarat, chodí o berlích takže si ani pití nedonese. Navíc má zítra zase kontrolu. deprese jsou ok, bylo mu zle jen asi 2 dny v nemocnici a teď je to lepší. ráno mu bývá trošku hůř, ale ustojí to. Takže to zvládáme. No a já kolem něj samo lítám od rána do večera, teď oba spí tak mám klídek. Jinak Tomáš chodí o holích, ale má bolesti. Včera mu ještě tahali vodu tak to bolí ještě víc. Chodí jen na záchod a na balkon kouřit,takže je všechno na mně.
Ani nevíš jak ráda bych teď ještě prala a ráno žehlila. na srazík jsem se těšila, tak je mi to moc líto.  

Ty se opatruj, ještěže už ti zbývá jen pár týdnů do konce viď? Stejně se těším co vykoukne. My teď plánujeme nějakou dovču na srpen-záři abysme si to vynahradili a trošku odpočali, tak to třeba vezmeme kolem a zastavíme se na chviličku mrknout na mimi, ale to jsou zatím jen úvahy. Budeme teď sedět dlouho doma, tak abysme si to vynahradili. Ale v neděli vyrážíme aspoň na odpoledne na chalupu, vrací se tchánovci z dovči tak si pojedeme udělat asi masíčko nebo něco. Tom pojede taky, vyšlápne tam kopec a bude sedět.  

Kometka - jasně až budete poblíž zase se sejdeme. to je super, že jede i roman, loni nechtěl viď? ale aspoň se snaží, ikdyž pořád zlobí.Odpočívej, měla jsi toho v poslední době moc, tak to potřebuješ.  

charli - snad budete ok a zúčastníte se. je to ale pech…  

Ostatní - užijet si srazík, nic nezapomeňte a hlavně hodně foťte a´t mám pak proč litovat že jsme nejeli :-))  

tomášek už vstal, tak musím jít.  

Asi se do zítra už neozvu, tak je´dte opatrně a vra´tte se v pořádku.  

Míša

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 19.06.08 15:44

Ahoj holky,  

2 dny mi teklo z nosu a dnes už se to konečně zarazilo. Jen se modlím, ať mi neonemocní Tomášek, to bychom zítra nejeli. Pro jistotu je dnes u babičky a já můžu v klidu žehlit a balit.  

Marky - já už mám vyžehleno, jen pár kousků co nestihlo doschnout vyžehlím ráno.
Já ti dám usmrkance :-)) Z nosu už mi neteče, ale sedlo mi to trošku na hlasivky. Do rána to rozkašlu a kdyžtak se zítra stavím v lékárně a koupím si roušku, ať nikoho nenakazím.  

Charli - to mě mrzí, že má Fanýsek horečku. Ale třeba to byla jen chvilková viróza, když je teď  bez teploty. Držíme palečky ať je to dobré a zítra se uvidíme  

Víc nezvládám napsat, jdu dodělat seznam a pomalu balit, když mám na to doma klid.
Jinak to vypadá, že vyjedeme asi až po obědě, ať Tomášek co nejdéle v autě spí.  

D.  

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 19.06.08 23:19

Teda, tak snad se všichni do zítra uzdraví a uvidíme se!!! :-)
Já teprve teď začala psát seznam :-) ráno se nabalíme a vyjedeme…tak uvidíme, kdy dorazíme.  

Markyna - oparem tě nenakazím, Danka na tom snad už bude taky líp,…a co ty? Ty z nás budeš mít největší břůšek že?? :-) a kupodivu ti ho asi budeme všechny závidět :-)))  

My teda jedeme určo!!!  

Mějte se, zítra na viděnou!!  

Míša s rodinou

 
gwein
Zasloužilá kecalka 525 příspěvků 20.06.08 08:01

Ahojky :-)

My vůbec nestíháme, takže nemám ani čas napsat.

Také doufám, že se všichni setkáme. Marodům přeji brzké uzdravení. :-)))

My jedeme určitě. Už jsme si domluvili další ubytování při našem pokračování v dovolené.  Ani má sice také po očkování, ale vypadá to, že snad to bude v pohodě. Zatím žádné reakce nemá, tedy kromě velkého nárůstu zlobivosti. :-)))
Jinak my vyrážíme až kolem 15hod. Martí je ještě v práci a pak nám cesta trvá tři hodiny, takže asi budeme poslední, kdo dorazí. :-)  

Všem přeji šťastnou cestu.

MíšoN - ty nesmutni. Příští rok se určitě sejdeme všichni a vynahradíme si ty předchozí srazíky, na něž jsi nemohla. :-) Jak je Tomášovi, snad už lépe.

Zatím se mějte hezky. My jdeme na cvičení. Gábi a Ani

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 20.06.08 08:33

Dobré ránko :-)  

já mám většinu věcí sbalenou a Mara už ji má v autě v Brně. Já jen dobalím toaletní potřeby, pití pro Ani a určitě ještě milion zbytečností :-) a hned jak se Ani po obědě vyspí, pojedu mu naproti, nechám si své auti v Brně a rychle vyrazíme na srazík :-)
Včera jsem koukala do schránky a žádný poukaz z hotelu mi nepřišel :-(. Jestli tam nebude dnes, tak pojedu bez něj, ale je to divný, ne?  

Ani byla včera bez průjmu, přesněji řečeno nekakala vůbec, ale radši má pořád trochu dietku. To já jak jsme na zahradě a střídám jahody, třešně, rybíz a hrášek můžu prasknout :-)))))) Dostala jsem teď kázání od mamky, že jím málo masa, ale mě v tom vedru maso proste nejede :-(  

Holky, v kolik chcete v neděli jet domů? mě se nechce spěchat, rozhodně bych nejela před 15 hodinou. Sice toho máme na neděli ještě dost, Mara musít za jeho tátou a já mám tancování, ale v neděli by mělo být hezky a jet domů by byla věčná škoda, ne? :-)  

Jo a co berete za hračky? já to nakonec omezila na odrážedlo, panenku, blok a pastelky, knížku a pár nafukovacích balónku. Myslím, že Ani bude stejně spíš někde běhat. Napadly mě věci na písek, ale to bych se mohla na vysočinu rovnou přestěhovat, tak nic :-)))   TěhuMíšo: ty jsi psala, že máš nějaké to tancování na DVD, myslíš, že bys mi to stihla ještě vypálit a dovést? Díky :-)  

Pa pa Terka

 
kometka01
Ukecaná baba ;) 1119 příspěvků 20.06.08 10:22

ahoj holky, tak my máme zbaleno a čekáme jen na tátu.

všem marodům posíláme trošku energie na uzdravení.

míšaN: díky za podporu. jsem totiž fakt úplně vyřízená. dneska jsem spala do 9. ještě že je roman doma a nechal mě vyspat.

papa na srazíku.

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 20.06.08 13:40

Ahoj,  

tak nejpozdeji dorazime asi my, protoze Lukas vyhrozuje, ze vyjedem az v pet vecer!!! Tchan nam pujcil vetsi auto, takze bereme kolo, trojkolku, veci na pisek a par blbosti dovnitr, kdyby nevyslo pocasi. Jestli se pojede na koupak, tak se asi nezucastnime. Zoe s tema ocima ma zakaz koupani, ale my si najdem kdyztak nahradni program.
Uz se na vas moc tesime!!!  

Terik a holky

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 20.06.08 13:55

Teriku: taky se nebudeme koupat, i když Ani beru plavky i plínku do vody, asi nebudu riskovat, že se prochladí před dovolenou.  

Jinak já jsem nachystaná, jen co se Ani probudí vyrazíme do Brna pro Marka. Vyjíždět z Brna chceme kolem 16:30, tak uvidím kdy dorazíme. V každém případě dám Ani kinedril, ať se chudinka zase nepoblinká :-(
Teď si dávám kafíčko a zmrzlinku a už se moc těším :-)  

Terka

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 22.06.08 12:38

Ahoj,  

tak my uz jsme doma, doufam, ze ostatni dojeli v poradku. Jel nekdo nakonec do te Litomysle?  

Terik a holky

 
Charli
Kecalka 347 příspěvků 22.06.08 17:40

Ahojda, holky tak jsme dorazili v pořádku. Odpoledne u nás byla na návštěvě Gabča s Martinem a právě reď odjeli děti se koupali v bazénu a myslím že jsme si to super užili. Tak já jdu vybalovat a naplnit pračku.
Marky- tak co už jsi vydezinfikovaná?
pá Charli+František

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 22.06.08 19:18

Ahoj,  

také jsme dorazili v pořádku domů. Pak jsme si objednali pizzu. Odpoledne jsme jeli na stavbu a nakoupit a teď pereme. Jen Tomula spal v autě jen půl hodiny a pak už nic, tak je teď moc unavený a když ho dám už spát, tak ráno brzy vstane a nevydrží mi pak do cvičení.  

Jinak srazík byl moc fajn. Moc rádi jsme vás všechny viděli. Pak ještě napíšu ke srazíku víc.  

Danulik s rodinkou

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 22.06.08 22:25

Ahoj,  

taky se hlásím z domu. Nakonec jsme se jen stavili s Kometkou, Gabčou a Míšou na borůvky a mazali jsem domů. Ani se spustila rýma, usnula v autě chvilku po poledni, tak jsme ani nikam nemohli. Teď má Ani 37,5 teplotku a strašně soplí :-(
Nakonec jsem stihla celý tanečkový večírek i s generálkou, Marek to doma s Ani zvládal na jedničku :-), takže jsem si tancování i užila.
Na prádlo se vrhnu ráno, je toho neuvěřitelně moc :-) Jinak myslím, že se srazík vyvedl, i přes ubytování, které nebylo vůbec podle fotek na webu. Hlavně že bylo krásně :-)  

Pa pa Terka

 
kometka01
Ukecaná baba ;) 1119 příspěvků 22.06.08 22:41

ahoj, tak my už  se taky hlásíme.
odpoledne jsme zvládli ještě návštěvu Svojanova a pak narozeniny u tety na chalupě. dojeli jsme až  po osmé večer. vybalili jsme a konečně odpočíváme
díky a příští rok na viděnou.
 r.

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 22.06.08 22:57

Ahojky,
tak my už jsme konečně taky doma, ale cesta byla teda úmorná :-(  

Jak psala Terka, ráno jsme jeli ještě na borůvky a pak do Brna do Ikey - tam na oběd, mezitím se nám pěkně „vyhřálo“ auto - to bylo strašný. Nemáme klimošku, naštěstí Lucinka z Brna do ZLína celou cestu skoro spala - taky jsme dorazili až o půl šesté domů. Jak jsme přijeli, hned si vlezla do bazénku a usnula teprve před chvílí…  

Srazík se podařil, taky jsem myslela na to, jestli se Markyna už dezinfikuje :-)) ale jsem teĎ dost utahaná, tak další komentáře si nechám na další dny…  

Dobrou noc a děkujeme za pěkný víkend
Míša

 
Nikitka
Kecalka 459 příspěvků 23.06.08 00:31

Ahojky, ahojky :-)

Hlásíme se, že jsme taky v pořádku dorazili kolem poledne, Maťa skoro celou cestu prospal, jen ještě pár kiláků za Novými Hrady jsme měli malou zastávku, protože se hledala Maťova flaška s čajem a protože jsem Babičku obvinila (právem :-), že ji zapomněla asi na pokoji a protože jsem o ni nechtěla přijít (je to Tupperwarácká, která se jinak nedá sehnat), tak jsem se ještě sama vracela zpátky (babu s Maťou na mě čekali na hřišti, u kterého jsme náhodou zastavili, když jsme ji hledali :-) a objevila jsem ji hned na recepci, kde ji naše babu zapomněla :-)

Jinak odpo jsme Maťovi u babičky napustili bazének, ale hakonec se stejně nejraději rochnil v lavoru :-) a začal nám odpoledne poplakávat, že ho bolí pytlík a večer úplně řval, když jsem mu ho chtěla mastit, tak doufám, že ho má jen opruzený a že se to mastičkou spraví, chudáček úplně bulel jak želva, přitom celé odpoledne lítal nahatý a plínu neměl, tak nevím … Uvidí se ráno.

Před chvílí jsme se dala do stahování fotek z Řecka i tohoto víkendu a klepu se strachy jak ratlík, aby se mi to všecdhno stáhlo do PC, protože jsem to napojila na kabel a asi u 100. fotky mi začal foťák pípat, že nemá šťávu, ale už je u 550 fotky (mám jich myslím 711 :-) a pořád stahuje, tak snad si bere šťávu z PC … ale pípá teda děsně protivně .-) na Fotečky dneska tak stihnu mrknout, vkládat je budu následovně :-)

Jinak se ještě jednou omlouvám za svou absenci na sobotním večírku, ani nevíte, jak mě je samé líto, že jsme to prošvihla, když jsem se na Vás tak těšila :-), ale bohužel únava z Řecka zapracovala a já byla v limbu i s Matesem :-)
PŘÍŠTĚ ODČINÍM, SLIBUJU :-)

Tak zatím pa, jdu skuknout, co vyšlo z fotek :-)
(ježiš to je taková balada, hned na ně moct mrknout a ne jak dřív = čekat týden než je někdo vyvolá :-)))

Kač :-)

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 23.06.08 09:53

Berušky,  

vložila jsem na net fotky ze srazíku, prohlídnout a třeba stáhnout si je můžete tady http://terezkabrno.rajce.idnes.cz/  

Holky, tady už zase svítí sluníčko :-(. Musíme trčet doma, Ani soplí jako hrom, trochu má teplotu, takže žádný bazének na zahradě nebude :-((((((
Ale co, stejně musím prát. Jen nevím, jestli budu mít nervy nechat nachlazenou Ani našim a odjet. I když jedeme až ze středy na čtvrtek, to by už měla být v pohodě.  

Terka :-)

 
kometka01
Ukecaná baba ;) 1119 příspěvků 23.06.08 10:45

ahojky, tak jsem stáhla fotky, zapnula pračku a jdeme na chvíli před obídekem ven.

na fotky se můžete kouknout : http://kometka1.rajce.idnes.cz/…_20-22.6.08/#…
heslo: je 22zderaz, jméno: kometka1

papa Radka

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 4 Další »