Květňátka a Červňátka 2006: Vývoj 2-4 měsíc

Rodičovství

Vývoj od 2 do 4 měsíců

Dítě již dokáže lépe ovládat své pohyby a začíná s vámi více komunikovat. Používá při tom bouřlivé zvuky a úsměv. Dokáže udržet hlavičku a objevilo velký zdroj potěšení: svoje ručičky.

Fyzický vývoj:

Když dítě začíná ovládat své tělo, začíná zároveň chápat, jakým způsobem, je může používá, aby se naučilo více o světě.
Svaly na krku už jsou natolik silné, že dítě dokáže v lehu na zádech na několik vteřin zvednout hlavu. Uchopíte-li je za ruce a vytáhnete-li je do sedu, hlavička už mu možná nepadá, ale směřuje při zvedání trupu dopředu.Posaďte je do dětské sedačky a možná již dokáže držet hlavičku zpříma.
Položte je na bříško a začne se zdvihat na pažích a obracet hlavu na strany.
V těchto polohách ze začátku dlouho nevydrží, posiluje však tímto způsobem svaly. Takové cvičení mu poskytuje mnohem větší příležitost poznávat okolí a dítě bude zvídavější.
Příprava na kutálení
Schopnost ovládat polohu hlavy předznamenává začátek zcela nového dobrodružství. Zvyšující se svalová síla, sebedůvěra a schopnost zdvihat se na pažích naznačují, že během několika příštích měsíců se dítě ke svému překvapení náhle začne převalovat. Může to být kdykoliv od věku 3 měsíců, některé děti se však naučí převalovat ještě dřív. Nenechávejte dítě bez dozoru na posteli, na stole k přebalování ani na jiné zvýšené ploše, protože by si právě tento okamžik mohlo vybrat k tomu, že se poprvé překulí.
Zajímavé prstíky
Dítě si teprve teď všimne, že má ručičky. Mělo je sice již dříve, ale nevšímalo si jich. Teď se pro ně stávají stále přítomným zdrojem okouzlení a dítě tráví pozorným zkoumáním nově objevených prstíků a pozorováním, jak fungují, hodně času. Rychle se naučí dávat ručky k sobě a hrát si s prstíky, strkat je do pusinky a cucat je. Pozoruje, jak se ruka svírá a rozvírá, a tiskne dlaně k sobě jako při tleskání.
Dítě již dokáže ovládat ruku mnohem lépe a ve čtvrtém měsíci života již může být schopné uchopit chrastítko nebo hračku, když mu je dáte do ruky. Obvykle je však neumí pustit. Dítě je okouzleno tím, co všechno jeho ruce mohou dělat. Společně s ústy jsou teď nástrojem pro zkoumání světa. Používá je k hledání a objevování svého obličeje, například nosu a úst. Jednou rukou zkoumá druhou ruku. Líbí se mu rozmachovat se po hračkách, na něž dosáhne, a někdy se mu podaří některou chytit. Když se tak stane, neví co s hračkou udělat - většinou ji dá k dalšímu zkoumání do pusy. Se zaujetím sleduje rozdílný pocit při uchopení předmětů s různou strukturou, například měkké textilní hračky a studené hladké hračky z plastu.
Hračky:
Když už dítě umí předměty uchopit, dávejte mu ke zkoumání hračky z různých materiálů. Podávejte dítěti střídavě hladké hračky, měkké textilní hračky, hračky měnící tvar při uchopení, hračky s hrbolatým povrchem. Vybírejte vždy takové, které jsou bezpečné pro danou věkovou kategorii. Umožněte dítěti dotýkat se různých materiálů, například kožešiny, hedvábí, smetu, vody, teplé pokožky. Dítě se v tomto věku také více zajímá o předměty zavěšené nad postýlkou nebo ohrádkou a o podložku na které si hraje. Ta může mít na sobě přišité nebo bezpečně upevněné kousky materiálů s různou strukturou.
Hlučné hračky - v tomto období jsou pro dítě velmi zábavné hračky vyluzující nějaké zvuky, například pískací kačenky. Zpočátku musíte hračku mačkat sami, dítě to ještě nedokáže, bude však vždycky radostně překvapeno zvukem, který hračka vydá.
Učení:
Dítě teď hodně přemýšlí a je okouzleno vlastním tělem, začíná chápat, že když chce může pohnout rukou nebo nohou. To je důležitý první krok na cestě k pochopení příčiny a následku. Dítě také začíná spojovat vidění a konání, což je zase první krok ve vývoji koordinace ruky a oka.
Vývoj paměti - dítě už má natolik vyvinutou paměť, že si dokáže pamatovat určité osoby a události. Při jedné studii zaměřené na děti této kategorie se zjistilo, že sekojenci rychle naučí kopnout do předmětu zavěšeného na brázdičce nad postýlkou, chtějí-li aby se předmět hýbal. Když jim výzkumníci daný předmět odebrali a po týdnu zase vrátili, děti si stále pamatovali co mají dělat.
Jasné vidění - zrak se oproti prvním dnům po narození velice zlepšil a dítě teď zaostřuje na určitý předmět oběma očima najednou, bez ohledu na to, zda jej má přímo nad sebou nebo na druhém konci místnosti. To znamená, že dokáže lépe zaostřovat i malé předměty, například knoflíky, a sledovat zrakem pohybující se předmět ve vzdálenosti několika centimetrů od očí. Když předmět zmizí, dítě se ještě nějakou dobu dívá na místo, kde jej viděli naposledy.
Kombinace zvuků - dítě začíná více experimentovat se samohláskami a jeho slovník sahá od krátkých, jednoslabičných zvuků až po dlouhé „é" a „ó„. Začíná objevovat které zvuky se vytvářejí určitou kombinací činnosti hlasivek, jazyka a rtů. Zpočátku se zdá jeho vrkání a hrdelní broukání zcela náhodné, postupně však zjistíte, že dítě vydává tyto zvuky pro vás, když na ně mluvíte. Líbí se mu si s vámi „povídat“ a rádo poslouchá víš hlas.

Citový vývoj

Kojenec se učí, že je dobré být milý, protože pak se s ním mazlíte, vyjadřujete mu svou lásku a konejšíte jej - a to je mu moc příjemné.
Jakmile toto pochopí, usmívá se ještě víc, protože ví, že se na něj budete také usmívat. Když k němu přicházíte, vítá vás radostným kroucením a vlněním celého těla.
Reakce a poznávání - protože dítě má v tomto období již lepší paměť, pamatuje si velmi podrobně osoby ve svém nejbližším okolí a rozeznává je jako jednotlivce. To začíná ovlivňovat způsob jakým se chová vůči vám, vašemu partnerovi, svým sourozencům a ostatním lidem, s nimiž přichází do úzkého styku. Může například reagovat naprosto jinak na hlas matky než na hlas jejího partnera. Řečové dovednosti - různé drobné zvuky dítěte lze nyní od sebe lépe rozlišovat. Dítě umí lépe dávat najevo radost tak, že se snaží „vrkat". Může dokonce výskat radostí a chechtat se, aby vyjádřilo svoje potěšení. Také se naučí, že když hodně nahlas zaječí, že k němu hned přiběhnete. I když dítě zatím neumí opakovat žádná slova, poslouchá slova, která říkáte, a ukládá si je do paměti na později. Čím více na ně mluvíte tím lépe.
Pocit bezpečí - kojenec je v této vývojové dázi přirozeně společenský a vůbec se nestydí ani není sebevědomý. Každého okouzlí svým úsměvem, a idkyž matce dává přednost před kýmkoli jiným, rád si „popovídá" i s jinými lidmi - ostatními dětmi cizími lidmi a dokonce i se svým odrazem v zrcadle. Učí se přebírat vedení, což je důležité pro jeho sebedůvěru, a když se jeho vedení podřídíte, zjistíte ještě více o jeho vznikající osobnosti a smyslu pro legraci. Ve čtvrtém měsíce už je možné zavádět pravidelný režim spánku, procházek, krmení, koupání a ukládání k nočnímu spánku. Dítě se tak naučí očekávat další denní události a zjistí, že jeho život se odvíjí podle určitého vzorce. Bude sebejistější a zvýší se i pocit důvěry a bezpečí. Vytvořením určitého režimu malému dítěti pomáhá také tím, že dítě věří, že jste někde poblíž, když vás nevidí.

***MIMINKA: **

6.4.2006 8:30 Anka/1979/Pra­ha/Julinka-2,280 kg - 46 cm/TP 6.5.2006
6.4.2006 9:05 Rasika/1977/Pra­ha/Jáchym-2,425 kg - 48 cm/TP 9.5.2006
8.4.2006 Lucka2/1975/Pra­ha/Mariánka-2,060 kg +Michalka-2,191 kg/TP 22.5.2006
21.4.2006 17:46 Sionki/1981/Os­trava/Kubík - 3,100 kg- 49 cm/TP 11.5.2006
26.4.2006 21:55 Yorki/1980/Pra­ha/Emma - 2,900 kg - 48 cm/TP 15.5.2006
30.4.2006 06:28 MíšaN/1981/Česká Lípa/Tomášek - 3,880 kg - 51 cm/TP 4.5.2006
2.5.2006 00:43 Terik/1983/Zlín/Zoe - 2,970 kg - 47 cm/TP 5.5.2006
3.5.2006 17:45 Kracenka/1972/Pra­ha/Bětuška - 3,730 kg - 51 cm/TP 3.5.2006
5.5.2006 11:50 Ibu/1977/České Budějovice/Sárinka - 3,250 kg /TP 22.5.2006
5.5.2006 18:30 Lucia1604/1985/L­iberec/Kamilka - 2,490 kg - 46cm/TP 25.5.2006
6.5.2006 15:04 Charli/1971/Trut­nov/František - 3,340 kg - 51cm/TP 20.5.2006
6.5.2006 16:47 Zuzanica/1978/Pra­ha/Žanetka - 3,570 kg - 50cm/TP 11.5.2006
8.5.2006 13:53 Radkoun/1977/Tacho­v/Tomášek - 3,100 kg - 51cm/TP 8.5.2006
9.5.2006Gigi/1975/Pra­ha/Laura - 3,230kg - 51cm/TP5.5.2006

* *10.5.2006 15:40 Milli/1977/Vy­sočina/Matýsek - 3,900 kg - 52cm/TP 7.5.2006
8.5.2006 19:42Dandulka/1975/Štěc­hovice/Vojtíšek - 3,950 kg - 53cm/TP 9.5.2006
11.5.2006 12:29 Irucha/1977/P­raha/Adámek - 3,210 kg - 52cm/TP 7.5.2006
11.5.2006 10:36 Kajik/1974/Plz­eň/Péťa - 3,020 kg - 48cm/TP 10.5.2006
12.5.2006 18:30 Dzanul/1976/Brn­o/Kačenka - 3,600 kg - 50cm/TP 7.5.2006
13.5.2006 03:12 Danulik/1978/Zlí­n/Tomášek - 3,330 kg - 52cm/TP 19.5.2006
20.5.2006 18.15 Jamaji/1972/Os­trava/Ivošek - 2,75kg - 50cm/TP 25.5.2006
22.5.2006 01.52 Tehulka­Misa/1982/Zlín­/Lucinka- 3,480kg - 52cm/TP 16.5.2006
22.5.2006 01.40 Kometka/1982/Brno­/Lukášek/Brno-Bohunice - 3,600 kg - 52cm/TP 17.5.2006
24.5.2006 15.50 Terezka­Brno/1978/Brno/A­nička - 3,300kg - 50cm/TP 23.5.2006
26.5.2006 15.30 Nothing/1980/Čes­ká Lípa/Vojtisek - 3.410kg 49cm
29.5.2006 8.21 Nikitka/1980/Zlín (Otrokovice)/Ma­týsek/3.920kg/51cm/­TP 29.5.2006
**1.6.2006 17.55 Evika12/1978/Os­trava/Barunka - 2,490kg - 44cm/TP 31.5.2006
**5.6.2006 0.24 Theresie/1977/Pra­ha/Nikita - 3,490kg - 50cm/TP 6.6.2006
7.6.2006 14.31 JanaW/1974/Zlín-Brusel/Nadia - 3,705kg - 50cm/TP 29.5.2006
**7.6.2006Mar­kyna/1979/USA-Hamilton/Kačenka - 4,500kg - 56cm/TP 1.6.2006
**10.6.2006 10.00 Sandra/1977/Zlí­n/Karlička - 3,600kg - 52cm/TP 6.6.2006
**13.6.2006 16.35 Ruza/1985/Plze­ň/Jakub - 3,200g - 50cm/TP 9.6.2006
**19.6.2006 21:35 Tulipan/1977/Tac­hov/ Terezka - 2,850g - 47cm/TP 27.6.2006
**24.6.2006Re­ni/1975/Hradec Králové/Jakub -3430g-48 cm/TP 25.6.2006

* *

35 miminek/19 HOLČIČEK/16 KLUKů

Jméno-váha při narození - při propuštění - 6týdnů - 3 měsíce

MisaN+Tomášek 3880g 3780g 5400g 7150g/63 cm
Kracenka+Bětuška 3753g 3520g 4400g 6600g
Mili+Matyášek 3900g 3660g 5070g
TěhulkaMisa+Lucinka 3480g 3290g 5050g
Charli+František 3334g 3080g 4250g
Irucha+Adámek 3210g 3250g 6040g
Zuzanica+Žanetka 3570g 3400g 5160g
*Jamaji+Ivošek 3750g 3850g 5020g
**Sionki+Kubíček 3100g 3000g
**Terik+Zoe 2970g --------3980g
**Lucia1604+Kamilka 2490g 2420g 4000g
**Kometka+Lukášek 3600g 3690g 5030g
**Yorki+Emma 2900g ---------------
**Radkoun+Tomá­šek3100g 3020g 4850g
**Danulik+Tomá­šek3330g 3380g 5450g 7000g/62 cm
**Evika12+Barun­ka2449g 2600g 4000g
**Dzanul+Kačen­ka3600g 3240g 4340g
**Sandra+Kája3600g 3650g
**Dandulka+Voj­tíšek3950g 3840g 4940g 6050g/61 cm
**Tulipan+Terez­ka2850g 2700g
**Nikitka+Matý­sek3920g 3760g 5150g
**TerezkaBrno+A­nička3300g 3130g 4420g
**ReNi+Kubíček3430g 320­0g

MíšaN+Tomášek 14t+2d

Hodnotilo 1 lidí. Score 5.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 4 5 6 Další »
 Váš příspěvek
 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 977 příspěvků 08.08.06 15:12

Jééé! Konečně někdy první…

Chtěla jsem vám napsat, že JanaW je v pořádku, jen nestíhá psát ani číst, ale že prý se určitě ozve.

Tak jdu číst…

Míša

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 08.08.06 15:14

druhá !!!!!!!!!!!!

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 08.08.06 15:25

treti :0)

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 08.08.06 15:25

MíšaN - moc hezky popsané. Aspoň víme, co se ti naši broučci v nejbližších týdnech naučí.
Danulik    

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 08.08.06 15:26

Tak já čtvrtá. Vkládám slíbený článek a jdu vzbudit Tomáška, jedem makat na chalupu.
Pokud je dítě v dobré kondici a po zavedení náušnic se dodrží pravidelné ošetření, problémy většinou nejsou. Výjimečně se může objevit nesnášenlivost zlata, častěji však může být příčinou zanesení infekce - zvláště nyní v létě. U náušnic na šroubek se nemůže řádně ošetřovat propíchnutí, které prvé dny vykazuje mírné zarudnutí a sekreci. Proto tento typ zá:,–(ně nedoporučujeme. Velikost náušnic musí být přiměřená - u větších typů je možnost zachycení. Propíchnutí ušního boltce se musí čistit lihem jak zepředu tak zezadu včetně protočení a očištění náušnic, na kterých ulpívá krev. Často se píše o problematice akupunkturních bodů, což je kapitola sama pro sebe. Většina pediatrů e v praxi nesetkala s problémy, které akupunktura řeší, proto rodičům, kteří se obávají možného nerušení nebo trvalého poškození některého z akupunkturních bodů, doporučujeme vyhledat specialistu na tuto problematiku a konzultovat propíchnutí ouška právě s ním.
Když se pro náušničky rozhodnete, měli byste se psychicky připravit na samotný akt propíchnutí oušek. Jak to probíhá? Po řádné dezinfekci ušních boltců se jednorázovou jehlou ušní lalůček propíchne a do konce jehly se na:,–(í konec náušnice a jehla se i s náušnicí vytáhne ven. Pak se už je náušnice zavře. Vše trvá pár minut. Krvácení je většinou minimální, ve většině případů téměř vůbec.Potřením lalůčku anestetikem není zaznamenám žádný efekt. Přítomnost jednoho z rodičů je samozřejmostí, v mámině náruči totiž přestává dítě ihned plakat. Pak jen zbývá na:,–(it čepičku, která přidrží sterilní čtverečky. Kterými se zakryjí zavedené náušnice.
Co se týče správného věku, v některých porodnicích je možné nechat propíchnout ouška před odchodem domů, tedy hned 4. nebo 5. den života miminka. Někteří rodiče nechávají náušničky v záloze jako dárek pro dceru, která se pro ně sama rozhodne. Většina však dá na doporučení lékařů, kteří se orientují hlavně podle očkování tak, aby dětský organismus nebyl příliš zatížen. Nejvhodnějším obdobím k aplikaci náušnic je 3.-6. měsíc života, kdy je dítě již plně adaptované, jeho zdravotní stav je stabilizovaný, prospívá jak váhově, tak po stránce psychomotorické a má za sebou první očkování(záškrt, tetanus, černý kašel, haemophilus influenzae, žloutenku B). v tomto věku však pozor na BCG vakcinaci( očkování proti tuberkulóze v porodnici), reakce na ni mže být někdy dosti značná a může probíhat dlouhotrvající sekrece. V tomto případě se odkládá veškeré očkování, a tudíž i aplikace náušnic.
Připravte se také na to, že vaše holčička může být pár týdnů po propíchnutí mrzutá a podrážděná. Všechno se komplikuje tím, že kolem půl roku začínají růst zoubky, takže se obecně jedná o velmi náročné období.

 

Tak snad jsem vám holky trošku poradila. Článek psala přímo nějaká dětská doktorka.

   

pa pa MíšaN+Tomášek 14t+2d

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 977 příspěvků 08.08.06 15:27

Tak Lucinka si povídá pod hrazdičkou a nechala mě přečíst celý článek - Míšo, velká pochvala.
Je super, že si to tak člověk může přečíst a pak má velkou radost, když v tom svoje mimi vidí - Lucinka se taky na sebe už chláme v zrcadle, povídá si a brouká s obrázky i s námi a vůbec víc vnímá okolí.

Dneska jsme ale jacísi umrčení, usnula jen v kočárku, doma vůbec a to jen na půl hoďky. A už mě zase volá, tak pa, později se ještě ozvu

Míša

 
lucia1604
Kecalka 419 příspěvků 08.08.06 15:47

MíšaN - deníček je super! Dokonce jsem si ho stihla přečíst… Kamča si povídá s medvídky na kolotoči :)

Vlasy mi teď taky hodně padaj… jsou úplně všude… až si toho manža všimne, bude nadávat…

Venku je docela hezky tak asi půjdeme ven :)

Lucka + Kamilka

 
Nikitka
Kecalka 459 příspěvků 08.08.06 21:50

Ahoj holky :-)

Míšo, moc hezký deníček = taky jsem v tom Matýska našla :-) a těším se na další věci, které nás čekají :-)

Dneska jsme s Maťkou byli ve Zlíně v Kenny klubu na manipulaci s miminky, tak jsem si vyposlechla tu propagaci nedávno zmiňovaného klubíčka a souhlasím s tím, že na tom asi něco bude, protože malému se to celkem líbilo a je fakt, že jsem ho nosila v různých polohách asi špatně, protože jsem vždycky cítila, jak se napíná a není uvolněný, což v tom klubíčku opravdu byl … Budu to zkoušet a uvidím, jak se mu to bude líbit dál.
Zítra jsme se taky nahlásili na plavání pro miminka od 6ti týdnů (sice jsou na to různé názory, jestli je to dobré nebo ne, ale já jsem se rozhodla to zkusit, protože si myslím, že by se mu to mohlo líbit a taky pro nás zkouším vymýšlet různé programy, protože doma už mě to fakt přestává bavit a připadají my ty dny pořád stejné a tak to bude třeba oživení, na které se budem těšit :-)
Je to sice pro nás ve „vražedný“ čas a to na 8:20 = už dneska jsem měla, co dělat, abychom se do Zlína dopravili na 10, ale holt budem muset vstávat ještě dřív, protože tam mají na to plavání jinak naprosto narváno a tak další volné termíny by byly až tak v září nebo v říjnu :-/

Dneska jsme se taky s Matýskem byli podívat za Terikem s holkama - u nich doma, protože venku lilo jako z konve a nedalo se nikam jít, takže jsme si trochu popovídaly, Charli čiperka běhala kolem mimísků a já jsem udělala pár fotek, které jsem dala taky k nám do galerky :-) Bylo to fajn :-)

Přeju Vám krásnou a SPAVOU noc :-)

Kačka+Maťa

 
kometka01
Ukecaná baba ;) 1119 příspěvků 08.08.06 22:00

tak jsem se vlezla do první desítky :-)
ještě musím kojit, asi jsem tu krizi zakřikla, kojili jsme dneska 6;7;8,30;11;3­0;15,19;21;a teď nevím, nevím, celý den bečí a bečí.
deníček je moc hezký, už se těším co všechno budeme …
dobrou, ten uřvaneček se tady směje, tak to asi není hlad ale rozmazlenost :-)

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 977 příspěvků 08.08.06 23:00

Hoj holčiny,
my měli dnes hrozný den - Luci snad ani jednou neusnula sama bez řevu. Celý den byla ukňouraná, akorát jak jsme jeli na procházku ven, nespala, ale vydržela půl hodiny jen tak v klidu. Tak to byla hodná. Ale jinak hrůza, jsem total grogy…

Nikitka - my taky chodíme na plavání do Kenny a taky na 8,20 hodin! Akorát to máme trošku blíž než vy. Chodíme v sobotu, abychom mohli chodit oba. No jo, mají tam pěkně narváno. S těma názorama - teď má hodně dětí problémy s ouškama, ale ptali jsme se na to a prý pokud necháme dítko po plavání dostatečně dlouho aklimatizovat a pomalu je oblékáme vrstvu po vrstvě, neměl by být problém. Spíš paní říkala, že ty ušní problémy bývají časté proto, že když má miminko rýmu, spousta rodičů to nebere, jako že je nemocné a nevěnuje tomu pozornost a ony miminka mají ty „cesty k uším“ (to je ale blbost :-)) krátké a tak se jim to dostane do uší.
Ale plavání se Luci moc líbí, dokonce i tak brzo ráno.

Naušničky - jak jsem už kdysi psala, my budeme na radu doktorky nastřelovat ve čtyřech měsících. Už se těším, až půjdu Lucince nějaké vybrat.

Dneska jsem celý den šila…mám nad přebalovákem nakreslené obrázky a Lucinka tam teď za hlavičkou objevila barevnou housenku a pokaždé, když ji položím na přebalovák, se na ni otočí a dokáže si s ní třeba 5 minut povídat - někdy brouká v klidu, někdy trochu jakoby nadává, je to super ji pozorovat. No, a tak jsem se rozhodla, že jí ušiju housenku. Už jsem spíchla ze zbytků hrací deku, tak na ni musím stvořit ještě nějaké hračky - ale je to piplačka.

Psala JanaW, že jede 25.srpna do Zlína k rodičům, že bychom mohly Zlíňačky domluvit nějaký sraz. Co vy na to?

Ještě Nikitka a ostatní zlíňačky - jo, taky se mi začíná nelíbit, že žiju v šíleném stereotypu. Plavat s malou chodíme, ale ještě by to něco chtělo. Uvažovaly jste některá navštěvovat nějaké mateřské centrum? Vím že v Malenovicích ta pí. Dorazilová má nějaké středeční kurzy masáže miminek a tak. Něco by to chtělo že? Bavila jsem se se ségrou a přišly jsme na to, že to miminko z toho většinou až tak moc nemá, ale že maminka s ním vlastně chodí do kurzů a kroužků hlavně kvůli sobě - jinak by se asi zbláznila, být pořád doma a dělat ty samé činnosti.

Zítra jdeme na oslavu neteře a synovce, tak se těším, že vypadnu…

tak pa a dobrou Míša

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 09.08.06 02:24

 Ahoj holky:

MisaN: hezky denicek,poucny,ale Kacka mi u nej prorvala :0)

TehulkaMIsa a Kometka:tak holky dnes to bylo i u nas tady v USA, to rvani,Kacenka celyodpoledne proplakala a promrcela,jsme totalne grogy tak jak i ty Miso,musim jit hned spat,abych to nadespala.

Kometka:ja jsme kojila tak jako ty,snad mozna kazdou hodku a pul az 2 hodky,uz jsme nevedela co sni,bylo to hruza.Doufam,ze noc a zitrek bude lepsi.Jsme od rana na nohou,a Kacka vubec nechtela spinkat a porad jen mrcela a plakala.

Takze to bylo asi neco ve vzduchu nebo ja nevim,byla opravdu protivna a kdyz konecne usnula,tak ja na tvrdo take a za pul hodky,se zbudila protoze ji neco tlacilo a hned me poblinkala,a potom uz nespinkala.Takze byl dnes moc spatny den.  

A jeste se mi stalo,ja porad Kacku pusinkuji cely den a delam s ni blbosti a jednu blbovinku ma moc rada,tak jsem tak s ni blbla,a kdyz jsem ji dala pusinku na pusinku ma to moc rada moc se rehta,tak se mi prosim vyblinkla do pusy.No holky mela jsem v pusy plno sveho mlika,nevedela jsem co mam prvni delat,tak jsem to hned vyplivla,az mi bylo spatne a potom jsem se zacala smat,ze to mam za to,ze ji cely den jen pusinkuji. Doufam,ze nikoho tim nepohorsim,uz jsme blinkani mela vsude i za podprdu ale tam jeste ne.Musim s dat lepsi pozor.

Tak se ozvu zitra a zavidim Vam ten srazik :0)musi to byt hezke.

Markyna + Kacenka dnes teda urvanek

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 09.08.06 09:13

Ahoj holky,
tak včera byl opravdu divný den. Tomášek také celý den proplakal a zase nechtěl skoro vůbec pít. Takže jsem ho celý den nosila na rukách. Pěkně mě pak bolely záda - těch 7 kilo se fakt pronese.
Tady ve Zlíně krásně svítí sluníčko, tak jsem zvědavá, jak bude přes den.
Tak jsem včera protřídila Tomulkovo oblečení a zjistila, že už skoro ze všeho vyrostl a něco ani snad nenosil.  To bylo tím, že byla pořád ta vedra, tak nosil jen bodýčka a ponožky nebo jen plenku. Tak budu muset naběhnout do obchodu a něco nakoupit. Ale ještě mám nějaké věci u rodičů po synovcích.
Manžovi skončila dovolená. Byl s námi skoro celý minulý týden. Teď  zase musí pracovat a vydělávat penízky. Tak jsme za ten týden pořádně uklidili celý byt. V neděli se na Tomulu přijela podívat moje těhotná kamarádka. Má termín za měsíc. Tak jsem ji uklidňovala, ať se nebojí porodu.
Terik - jak jste si užili výročí? A ten tvůj tchán - k tomu není co dodat. Příbuzné si člověk nevybírá. Tak se drž.
Lucia1604 - přeju hodně sil, budeš toho mít na starosti hodně
Kračenka - gratuluju k obnovení kojení, moc tě to těší, že?
Marky - to je super, že už se Kačce daří líp spinkat, aspoň se už konečně také prospíš a budeš mít víc síly a energie a radosti ze života. Moc ráda bych ti tu naši rekordní noc darovala, ale určitě už brzy budete mít také takovou krásnou noc. S tou plínkou přes oči to musím také vyzkoušet, aspoň při kojení, kdy Tomula všechno sleduje a vrtí se.
Kometka - to víš, že mi manža s úklidem pomáhal. Vyrůstal celý život jen s mamkou, takže asi i díky tomu zvládá všechny domácí práce. Péče o domácnost je proto pro mě dost jednoduchá, protože spoustu věcí děláme společně nebo každý něco.
Těší mě, že už to máte doma lepší. Asi je potřeba občas některé věci vůbec neřešit.  

zatím ahojky
Danulik + Tomulka    

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 09.08.06 09:16

tak se mi to celé slilo v jeden sloupec, tak se to bude špatně číst …
musím se s tím novým systémem naučit pracovat  

Danulik

 
kometka01
Ukecaná baba ;) 1119 příspěvků 09.08.06 10:59

ahoj holky .-))  

nestihla jsem nic přečíst, ale hlásím se po ukázkové noci 22-6. v 7 už jsme byli na rehabilitaci, jsme šikovní a děláme pokroky, máme nové reflexní cviky..
terezka Brno: zkus se zeptat obvoďačky, zda Vás taky nepošle na rehabku záleží to na ní.
jo a zítra hned ráno jdu na endokrinologii, tak snad mi konečně někdo řekne jak mám přibrat.
odjíždíme na výlet, Roman má svátek, tak bude mít doma klid :-))
papa Radka

 
lucia1604
Kecalka 419 příspěvků 09.08.06 12:02

Ahoj holky,

kometka - tak my měli úplně stejnou noc :)

Kamilka teď spinká, tak jsem stihla uvařit oběd a poklidit v kuchyni. Až se probudí tak nakrmíme a půjdeme na dlouhou procházku (aspoň doufám), už to moc potřebuju… Ještě, ale musím dneska vyžehlit, aby měl manža co na sebe :) Nějak na to nemám čas ani náladu…

Taky si Kamča začla strašně moc cucat ruce, tak jsem ji zkusila dát dudlíka (předtím ho nechtěla) a chvíli jí to bavilo, bere ho spíš jako hračku, tak na něm aspoň nebude závislá :)

seznámek - všimla jsem si, že chybí naše poslední vážení ve 3. měsíci, tak doplňuji 5kg přesně a 57cm (doktorka to nakonec v průkazce přepsala na 67…byla trochu roztržitá:) ) včera jsem Kamilku měřila a měla už 60cm - to by byly 3 cm za týden… ty miminka fakt strašně rostou!!

Lucka + Kamilka

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 09.08.06 13:18

Ahoj holky,  

tak trochu nestíhám, tak se hlásím jen letecky. Dva dny za sebou jsem byla mimo domov - jeden den u našich a druhý den u tchýně (stěžovala si manželovi, že jí vůbec nenechám hlídat :-) .
Včera odpoledne se mi ozvala kamarádka, že už porodila, tak se pojedeme zítra na „malou“  Alici (3,7 kg) podívat. Prý to měla se vším všudy 12 hodin, to se mi zdá celkem slušné na prvorodičku.  

Vůbec se mi nedaří sehnat tu očkovací vakcínu Infanrin. Nikde jí nemají, prý nějaký problém ve výrobě a bude až začátkem září. Naštěstí je jedno, jestli dáme první dávku teď nebo za měsíc.  

Milli

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 09.08.06 13:28

Lucko, hned si vás tam doplním, asi jsem to někde přehlídla. Proto byc hvás holky chtěla poprosit, pište míry a váhy tučně. teď už to je jednoduché a já to aspoň nepřekouknu. někdy čtu opravdu fofrem a nevšimnu si všeho.

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 09.08.06 13:40

Tak se hlásím po ukázkoví noci 22.30 - 5.00. Ani mi už zase pěkně papá, hurá. Teď mi povídá na klíně.  

   

Marky: Kačenka trumfla naši Ani, která mi jednou vrhla na schodech přes rameno snad metr do dálky :-)  

   

MíšaN: už máš tu stoličku? Vlož pak foto do galerky, moc mě zajímá. Dnes mi došlo to lehátko, snad se bude Ani líbit. A moc hezký deníček, Ani je lenoch, tak se nás zatím týká jen to žvatlání :-) Už se těším na další pokroky.  

   

Luci: taky si cucáme ručičky a vlastně cokoli, jen dudlíky moc ne :-)  

 

Kometka: asi tu její lenost začnu nějak řešit. Podle dětské je Ani ok, ale stejně si nechám poradit nějaké cvičení na fyzický rozvoj­.  Nerada bych pak poslouchala, že dělám něco blbě nebo že je Ani opožděná.  

   

Marek dnes spal v obýváku, má teplotku a bolí ho v krku :-( Ach jo, napřed je na víkend pryč a teď  aby něco nenaprskal na Ani spíme zvlášť :-((( Snad to o něj nechytneme.  

Aaaaa právě jsme se vykakali, dnes už 2×, tak jdu přebalovat.  

   

Pa večer Terezka + Ani  

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 09.08.06 13:42

Jejda, nějak mi to zlobí, moc jse omlouvám, fakt netuším co se pokazilo. Terezka

 
Irucha
Závislačka 3025 příspěvků 09.08.06 14:26

Ahoj holky,
zase se po dlouhé době hlásím:) Čtu každý den, ale jaksi není moc co psát…Áda roste jako z vody, každý den je ukecanější a ukecanější a celé dny se směje. Moc si to teď užívám.
Míšo, naše míry na 3 měsících 66 cm a 7,34 kg.
Byli jsme dnes, dostali jsme i očkování hexa a malej je úplně v pohodě. Zrovna si povídá s kolotočem, ale protože už to jede asi po desátý, pomalu ho to přestává bavit.
Jinak ručičky jsou u nás taky teď v kurzu, cumlá jak o život a v noci mě tím občas budí.
Pořád kojíme 1× za noc, většinou je do 8 tuhej a vstávačka mezi 6-7, vyspalá jsem úplně krásně.
Teriku, já CAE mám a přišlo mi to úplně v pohodě, nepřijde mi, že by to byl oproti FCE takovej skok jako se říká. Dokonce jsem to zvládla za A a úplně bez učení. Držím pěsti a určitě se nenervuj, je to fakt v pohodě.
Tak já jdu vysvobodit prďolu z pod kolotoče a jdeme si hrát s něčím jiným.
Mějte se a já se budu snažit zajít častěji. Holt dva deníčky se těžko stíhají:)
Irucha a Adámek bez dvou dní 3 měsíce.

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 09.08.06 14:57

Irucho. mám tě v seznámku. zatím vedete, jen nevím jestli všechny nepředeřene Maťka od Nikitky.
Terezko: židličku ještě nemáme. máme 3 typy jakou bych chtěla a snažíme se ji teď  sehnat v nějakém bazárku, tak to je teď má celodenní zábava. projíždím bazárku a čtu a čtu. až bude, tak určitě vložím.  

Normálně jste mě holky navnadili a chystám se koupit molitan a udělám Tomáškovi velkou deku na válení. nevím, jestli už jsem se stihla pochlubit ale od neděle se přetáčí z bříška na zádíčka. zatím jde doleva ale pokouší se už i v pravo. umí to jak nahatý tak svlečený. úplně mě tím překvapil. dala jsem ho nahého na postel na bříško jakože to zkusím jestli to udělá a on okamžitě šup a byl na zádech. pak ještě 2× a v pondělí jsem to zkusila hned ráno v postýlce a oblečený v pyžámku to udělal taky. Docela mě překvapil, myslela jsem že převalit ten jeho pupek bude těžší.
Jo a už mám zase to spavé miminko. začal zase spát přes den, akorát se lump naučil v noci budit na dudlíka, takže ho tak 2× dávám do pusinky ale okamžitě usíná.myslím si ale že se budí hlady.jenže já do něj víc večer nedostanu, přitom přes den jí víc. tak nevím co s tím. nechci ho učit na krmení v noci, ale zase ho nenechám trápit. jenže on nebrečí. vezme duda a spí dál. jo a to naše spaní v pokojíčku dopadlo tak, že jsem to nevydržela a spím u něj. bylo mi smutno a bylo mi ho líto že je tam sám. ale učím ho usínat v postýlce. teď poslední 2 dny a zatím to jde. trvá to sice dýl, ale tahat ho pořád nemůžu zvlášť s tou jeho váhou. A ještě jedna novota, už nechce jíst u mě v náručí. několik dní pořád u jídla brečel a ucukával a já pořád přemýšlela proč. pak jsem ho jednou náhodně, kdy zase hulákal položila a za chvíli mu strčila flašku a on to vyzunk. nedošlo mi to, ale druhý den, když se řev opakoval jsem to zkusila znova a ticho. od té doby jí vleže. naučil se držet lahvičku, ze začátku když je těžká tak jen přidržuje a nakonci už ji chvíli i udrží sám.Kakáme pořád krásně a bez problémů.
Takže to jsou novinky od nás. snad těeď bude víc času psát, dlouho jsem jen četla a napsala něco krátkého.
Jo a ještě jedna věc, moje kadeřnice má v týdnu naší svatby dovču, takže scháním ja kdivá jinou a zatím neúspěšně. takže asi půjdu s culíkem. tomáš mi řekl, že si mě vezme i neučesanou ať si rozpustím vlasy a jdu:-) a myslel to vážně!
MíšaN+Tomášek 14t+4d

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 09.08.06 19:34

Ahoj,
MisaN -pro Charlie jsem pozdeji mela taky jen molitan. Je to lepsi, protoze, kdyz potom poleze, tak to nepohrne pred sebou jako deku. To pretaceni…zeptej se na to vasi doktorky, protoze vetsinou se rika, ze se musi prcek prvni umet otacet ze zadicek na brisko. Me se taky Charlie otacela z paseni koniku na zada, ale ona kvuli tomu chodila na rehabku. Byl to jeden z projevu spatne motoriky. Zoe je predpisova a snazi se otacet na to brisko ze zad. Jen jeste nechape, co s tou spodni rucickou.
No, u nas dnes probehl celkem katastrofalni den. Obe holky byly nejake mrzute. Rano jsme sli plavcit a potkali tam Nikitku s Matkou. Charlie totiz plave v tu dobu na bazenu s tatinkem a my budeme chodivat hned po Nikitce. Odpoledne az se Charlie vychrupkala, jsem popadla tandem a sla pesky do Sparu nakoupit. Cesta zpatky do naseho kopce s kocarem o hmotnosti…30kg s detmi bez zapocitaneho nakupu..malem me to porazilo, ale kdyz to budu provozovat pravidelne, tak bez problemu zhubnu, hihi…No s odpoledne holky na preskacku pobrekavaly. V sest mi ruply nervy, a tak abych predesla nadavani nebo plesknuti po zadecku, strcila jsem Charlie brzo do postylky. Zoe to zabalila az ted.
Zitra bude dalsi narocny den. Rano v devet mam byt v nemocnici na kontrolu ockovani TBC. Pred tim jeste musim nechat Charlie u moji mamky na hlidani (nedokazu si predstavit, jak bych to s Charlie zvladla, protoze je tam mala cekarna plna kocarku). Potom se vratim k nasim domu, aby si tam Charlie mohla zdrimnout a pak jdeme opet do Kenny na zaucovani instruktorky. Ucit se uz asi vecer nebudu. Budu rada, kdyz ten den nejak preziju…
cae- gramatika je tam stejna, ale ta slovni zasoba se mi zda podstatne vetsi…to je prave kamen urazu. Nadupat se slovicka…a rozdily v jejich pouziti…Jinak se toho nebojim…
To je pro dnesek asi vsechno…Jdu nahanet manzilka, aby konecne prijel z prace…
Terik a holky…  

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 09.08.06 19:41

MisaN a Terik - vy máte ale šikovný dětičky. Matýsek se teprve v leže na zádech občas překulí na bok a zpátky, ale úplně ze zad na bříško se mu to ještě nepovedlo. No a na bříšku krásně předpisově pase koníky, ale že by se chtěl někam přetáčet, to ne. Uvidíme, co nám na to v úterý řekne doktorka.  

Milli

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 09.08.06 20:15

TěhulkaMíša - kamarádka chodila s dcerkou do Kenny do Broučků, tak o tom budu možná také uvažovat.
Se srazíkem souhlasím.

Vlasy mi teď taky hodně padají. Válí se všude, i u Tomáška v postýlce. Doufám, že to brzy přestane.

MíšaN - tak to je Tomášek šikulka, že už se tak hezky přetáčí.

hodila jsem pár fotek do galerky

mějte se

Danulik

 
JanaW
Zasloužilá kecalka 522 příspěvků 09.08.06 23:07

Ahoj holky,
nebyla jsem tu par tydnu, tak vas chci jen vsechny pozdravit s tim, ze docitam pomalu prispevky - ted jsem u tretiho srpna, tak az to doctu tak se ozvu. Jinak je u nas vse ok, ale nestiham, mame tu same navstevy, do toho leto, zahrada, manzel je co druhy tyden pryc a svoji rodinu tu nemam, tak jsem rada ze stiham barak, sebe, malou atd. Ze je tu ale novinek, budu co nejdriv reagovat :-)
Zatim ahoj Jana a Nadia 2 mesice a 3dny

 
Nikitka
Kecalka 459 příspěvků 09.08.06 23:29

Ahojky holky :-)

Tak my jsme dneska měli hezký den - sice jsme ráno vstávali na nás „vražedně brzo“ = 6:15, ale chtěla jsem nás v klidu vypravit na to ranní koupání ve vaničce v Kenny klubu. Udělala jsem to tak důkladně, že jsme tam dokonce přijeli ještě s 20 minutovým předstihem, ale to asi jen díky tomu,že esty nebyly tak zarvané autama,jak jsem čekala.
Matýskovi se ve vaničce jakž takž líbilo, ale jak už jsem psala do komentáře k fotečce, kterou jsem vložila, tak byl asi navztekaný,že tam bylo děsné vedro a ta voda byla na něj dost horká, což špatně snášel a tak vřískal a vřískal - až jsem jednu chvíli myslela, že ho do té vaničky ani neponoříme … ale jakmile jsme ho s lektorkou ponořily, tak se uklidnil,i když měl pořád takový uplakaný nabručený výraz, jako že to není to „pravé ořechové“. Chvíli byl v klidu, ale jakmile už mu to horko začlo lézt na nervy, tak začala zase křičet … tím pádem se pěkně vyšťavil, co se týče energie a pak celý den krásně pochrupkával - možná i díky tomu, že jsme byli hodně i na čerstvém vzdoušku, protože až do večera jsme byli ve Zlíně ve městě. Mezitím několikrát dyndání v parku a u mé máti v práci :-)
Udělala jsem si radost a koupila 2 trička pro sebe a jedno pro manžu (pro Matýska mě nic neoslovilo, tak třeba příště :-)

MíšaN: gratulujeme Tomáškovi k převalování :-)

Mějte se krásně, jdu chrnět, mám po dnešku spánkový deficit :-)

Kačka + chrupkající Mates

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 10.08.06 09:56

Ahojky,
Teriku díky za upozornění. Dr se o tom zmíním. Já si dodneška myslela že první se děti naučí přetáček z bříška na záda, myslela jsem si že je to pro ně jednodušší. Ze zádíček mu to zatím nejde, ale snaží se. odrazí se nožičkou ale u toho to skončí.Z bříška se už naučil na obě strany.
Dnešní noc byla o trošku lepší, asi se opravdu budí hladem. zkusila jsem mu dát flašku, tu vytáhl rekordně rychle a ihned usnul a to i přesto že jsem ho držela na odříhnutí. tak holt budeme muset ráno v 5 vstávat a krmit. pak spinkal do 8:30. Říkala jsem si že bych ho dávalap ozděj ispát, jenže on mi nevydrží. od 18:30 je mrzutý a protivný a ukňouraný, takže prostě musí do postele. usíná pravidelně už před 8 a pak se  to dřív budí. ale já tedy vstávání ve 4:30-5 absolutně nevydejchávám. tak mu budu dávat najíst a pak ještě zalezeme. 
Jinak nám taky onemocněl taťka a na mě už to leze taky. zatím jsme oba bez teplot ale bolí nás v krku a začíná rýma. tak se připravuju na to kdy to chytí Tomášek. někdo se o něj starat musí.
Nikitko, zírám jak chodíš pozdě spát. já už jsem v 10 v posteli a spím.
JanaW, jsem ráda že je u vás vše ok a že jste v pořádku. pošli nám alespoň nějakou fotečku, ať víme jak rostete.
Už je zase uřvánek, tak ho jdu uspat.
MíšaN+Tomášek 14t+4d

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 10.08.06 09:59

Holky mrkněte na tohle. Hledám si něco o tom přetáčení a našla jsem tohle. tak kdo máte lenochy, můžete začít.
 http://www.rodina.cz/…/article.asp?…

 
Charli
Kecalka 347 příspěvků 10.08.06 13:21

Ahojda holky, tak konečně mám chvilku, abych něco napsala.Nějak stále nestíháme.
František se má vesele k světu, přes den spinkáme tak průběžně 1-2hodiny, v noci spinká stále krásně od 19.30-20.00 do 4.00-5.00. Takže se fakt vyspím. V pondělí jsme byli na tříměsíční prohlídce a vše je ok, vážíme 5.95kg a měříme 58cm. Dostali jsme ďobanec do nožičky, ale byl moc statečný, prďolka můj zlatej, plakal jen chviličku. Zaplatila jsem mu tu šetrnou vakcínu, stála 1700,no prý ty další dvě budou o 250,– levnější. Ale o peníze vůbec nejde, důležité je, aby malému bylo dobře. Zatím žádnou reakci nepozoruji.Jinak se připravujeme na velikou akci. 26.8. máme křtiny a můj přítel slaví 40.narozeniny. Máme pozváno kolem 60 hostů, tak to bude velké. No a mě čeká 14dní zařizování.No, tak já letím a večer se vrhnu na přelouskání nového deníčku a na vaše příspěvky. tak pápá  

Charli+František 3m+4dny

 
Tulipan123
Kecalka 307 příspěvků 10.08.06 13:41

Ahojte holky,

na začátek se omlouvám, ale mám doopravdy málo času. Malá je pořád ďáblík, je normální, že nespí 6-8 hodin v kuse? Zkrátka hrůza, takže si dovedete představit, že vyžaduje naší 100% pozornost. V noci se nám budí po 2-3 hodinách, takže jsem KO, vůbec nic nestíhám, každý den čekám, kdy už dorazí manža domů, abych taky něco málo udělala.
V úterý jsme byly na kontrole, takže v 7 týdnech máme 5 kg a měříme 59 cm, takže jsme pěkný baculáčci, zkoušela jsem se zeptat dr., zda bych malou nemohla trochu dokrmit umělou stravou, že by mi třeba pak dýl spala, jenže mi řekl, že když tak krásně přibívá, tak ne. Ach jo, ale stejně jsem si koupila hypolarlergenní stravu od Beby, tak uvidíme. Protože jsem se už vážně 7 týdnů nevyspala.
Zkusím si pročíst vaše komentáře, občas sem nakukuju,ale vážně nemám sílu napsat. Protože jak tak koukám, tak vy tady máte samý spáče, jé jak já vám závidím.
Míso - moc hezký deníček, malá zatím jen strká ručičiky do pusinky, to je asi tak jediný, co objevila, žádný hračky zatím moc neberou, ani kolotoč, ten asi tak minutu a pak začne křičet a chce naši pozornost.
Pořád si říkám, že se to musí zlomit.
Teď ke všemu se nám na obličejíku objevil nějaký exémík, nejdřív to byly potničky, dr. řekl ať zatím mažeme modrou indulonou, že to má málo, tak se modlím, aby jí to zmizelo, protože oba dva s manžou jsme alergici.
Jinak jsem dala pár foteček do galerky.
Jo a moje váha-před těhu 60kg, přibrala jsem 16kg - 76kg a teď 64kg a ne a ne to schodit, no taky žeru jak prokopnutá, hrůza.
Mějte se papa
Tulipan a Terezka

 
Irucha
Závislačka 3025 příspěvků 10.08.06 13:57

Tulipan - to máš teda supr nespavce…
Adík si dává dopoledního šlofíka už 6. hodinu… ale to bude spíš tím včerejším očkováním… Pro jistotu ho chodím kontrolovat jestli dýchá… Přes den vydrží vzhůru kolem 2 hodin, pak zase šlofíkuje.

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 10.08.06 15:12

ahoj holky;
Nemam moc casu,Honza je s nami doma ted  a potrebuji se vyspat,meli jsme 2 dny za sebou strasne i noci.   **Tulipan: **jde videt,ze jsi taqdy dlouho nebyla. Kdyz si presctes nazpatky prispevky,tak uvidis,ze v tom nejsi sama.Kacenka mi vubec nechce spat,a ni pres den,a v noci je to hruza.Jsem vycerpana ,nekdy jsou dny horsi a nekdy lepsi,ale ted 2 dny jsou strasne .
Takze vim,jak se citis,a ver mi UM tomu nepomuze.Jsme v tom spolu,je to strasny ja vim o cem pises,ja jsme se poradne nevyspala od porodu :0)

Holky,ted 2 noci a dny byli strasne ,nemela jsem silu Kacku ani v noci vzit do naruce jak jsem byla vysilena,a zase uz mi ruply nervy a jsem nad ni brecela,Honza je s nami ted doma,tak mi pomuze,dnesni noc jsme se jaks tak vyspala,celou noc se o ni staral Honza a ja jen krmila a jeste u toho pomalu spala.

Mozna se ozvu pozdeji,uvidim,chci ted toho trochu vyuzit,kdzy bude tatka s nami doma ,aqbych si odpocinula.No uvidime.

Pa zatim Markyna a Kacka  

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 10.08.06 15:14

mam tam plno chyb omlouvam se jde to na me videt no :0)
Tulipan: me take jeste zbyvaji shodit 4 kg,ale s jidlem se hlidam,nejim sladky spise vic zdrave se snazim.
Markyna

 
lucia1604
Kecalka 419 příspěvků 10.08.06 15:52

ahoj holky,

markyna - to je dobře, že je taťka s váma doma. Musíš si odpočinout!!! Takhle bys mohla za chvíli přijít o mlíčko, odpočívej, on to taťka zvládne, uvidíš :) Nemohla by ti s Kačkou pomoct nějaká kamarádka? Že by ti jí třeba na 2 hoďky pohlídala přes den, aby ses trošku vyspala? Je mi tě strašně líto, moc bych ti chtěla pomoct..

tulipan - máte ještě čas, aby malá spala celou noc. Nám Kamča spí celou noc od 2 měsíců, ale u každého je to jinak, třeba až od půl roku. Umělé mléko to nevyřeší, miminko se totiž vůbec nemusí budit hladem, ale jenom tím, že neumí spát tak dlouho vkuse. Je to otázka centrální nervové soustavy. Tak to zkus ještě chvilku vydržet, už brzo se dočkáš :) Já jsem z toho byla nervózní, když malá spala 5 hodin vkuse a poprvé jsem ji vzbudila, abych ji nakrmila. Bála jsem se, že má hlad… přišlo to ze dne na den… tak nezoufej, ono to za chvíli příjde samo a konečně se pořádně vyspíš :)

MíšaN - tak jsem koukala na to cvičení a zkoušely jsme to… docela nám to šlo, ale Kamilku to za chvíli přestalo bavit…tak budeme zkoušet dál :) konečně nějaká obměna čiností :)

Tak jsem chtěla jít za chvilku na druhou procházku, ale nějak se tam zatáhlo… obloha je skoro černá… a už slyším kapky :( tak z toho nic nebude

Lucka + Kamilka

 
JanaW
Zasloužilá kecalka 522 příspěvků 10.08.06 18:16

Ahoj holkyyyy :-)
tak uz jsem to vsechno docetla, to je teda mooooooooc novinek. Za chvilku maji prijit kolegynky z prace, tak napisu pozdeji vic. Zatim jsem stihla zahltit galerku fotkama, kdyz jsem tu tak dlouho nebyla. Zatim ahoj Jana W a Nadia 2m + 3 dny

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 10.08.06 19:35

Ahoj,
tak dnes se mi nekolikrat Zoe prevalila ze zadicek na brisko…No, docela sok, protoze to dela spatnym zpusobem, takze bojim bojim cviceni vojty. Mam o tom dost nastudovano. Prilehava si totiz spodni rucicku a obraci se pres zaklon.
A dalsi dnesni sok byla Charlie, ktera si pred spanim stihla jeste rozrazit ret. Nastesti byl doma Lukas, takze zasahoval on.
JanaW- jsem rada, ze jste OK. Doufam, ze nam vyjde srazik.
Tulipan, Markyna -holky, drzte se…snad se to brzo spravi…
MisaN -uz jsem ten clanek cetla, ale radeji zustanu u svych overenych metod, ke kterym mam vse vysvetlene do podrobna. Hlavne je tam napsano, ze se to smi delat jen s motoricky srovnanymi detmi, coz je dost osemetne. Spousty motorickych odchylek si nemusi vsimnout ani pediatr. Nase znama si nevsimla treba ani ochrnute rucicky… ( i kdyz jeji chyba to nebyla)  

Terik, Charlie a Zoe  

 
Nikitka
Kecalka 459 příspěvků 10.08.06 22:14

Ahojky holky :-)

Tulipan, Marky: Taky přeju, ať už si ty Vaše děťátka pořádně schrupnou a tím dají prostor pro spaní i Vám ! Já jsem po včerejším brzkém vstávání byla celkem nevyspaná a když se mi dnes ráno Mates budil, tak jsem ho celkem¨dost překecávala, aby ještě zavřel očka, že mamí se potřebuje dospinkat, když on bude přes den chrupkat v kočárku a tak můj sladký brouček vydržel a díky tomu jsme vstávali až kolem 9té :-)

Marky: Jak jsi v komentáři u té mé fotky psala, že sis ty „vaničky“ nedokázala představit, tak v té první hodině, co jsme zatím byli to vypadalo tak, že Matýska lektorka zabalila do plínečky, na které udělala suk, aby prý nemohl máchat ručičkama (mělo by se tím docílit prý uvolnění miminka, protože když rozhazují těma rukama, tak jsou takové „roztržité“ a neuvolní se) a v té vodě, kde byl zanořený v klubíčku nebo v „zajíčku“ (poloha, které říká zajíček :-) až po spodní rtík - ho vlastně jen tak houpala a "popojížděla houpavým pohybem sem a tam. Vypadalo, že se mu to celkem líbí (jako když jsme poprvé s PA doma zkoušeli koupání v kyblíčku :-) - jen tam na něj podle mě bylo fakt děsné teplo - jak vzduch tak i voda a proto začal za chvíli zase běsnit …

Lucia1604: Jak ses ptala, jestli jsem tu fotku s tygříkem fotila napoprvé, tak to ne :-) = vyfotila jsem jich na digitál víc, ale tahle byla nejmín „ukosená“ a rozmazaná. Jinak toho tygříka tam trochu držíme šejdrem, protože jsem se nahýbala s tím foťákem kvůli té fotce a taky náš téměř sedmikilový Matýsek se celkem pronese a když on tak zrovna usínal, tak se mi asi trošku posunul - já vím, že ta poloha je ještě o malinko jinak :-)

MíšaN: Jediný klidný čas, který mám na sebe a své věci je večer, takže je fakt, že i když bych mohla jít spát, tak si je řeším večer a tím pádem jdu později spát (ale vždycky se modlím, že ráno Matýska překecám na to pozdější vstávání :-)

Mějte se krásně

Kačka+Matýsek

 
JanaW
Zasloužilá kecalka 522 příspěvků 10.08.06 23:48

Ahoj holky,
uz jste mi chybely :-) Tak Nadula uz hezky chrupka, navsteva odesla a nez nam zitra vecer dorazi zase po tydnu tatka, tak konecne pisu,protoze o vikendu zas nebude cas. Posledni tri dny jsem ted procitala minule denicky, ktere jsem nestihla a stravila jsem nad tim skoro veskery volny cas, ale vubec toho nelituju, protoze aspon vim co se deje a taky jsem rada, ze mame co se tyce spani takove „prumerne“ miminko - jak kdy, nekdy je noc takova „darovaci Markyne“ nekdy horsi, ale 4hodky v kuse udela skoro vzdy bez jidla. Jak u nas byla segra, tak se mi celkem rozhodil rezim,misto spani jsem se jim snazila se venovat, pak byla ta vedra, to jsme prezili zdarne vetsinou s dvojim koupanim pres den, padaly tu rekordy no a taky jsme se s manzelem nemohli domluvit co se tyce obleceni male, on mi vubec do vseho keca :-) Tak na emimino mi nezbyl cas, tak se omlouvam…
Nikitko ja se se svym porodem nemuzu s tvym vubec srovnat, ty sis to fakt uzila, ja uz bych asi byla polomrtva, tak jsi moc sikovna, zes to zvladla, ono jak se rika  ze se to pak do druheho porodu zapomene, asi na tom neco bude.
MisaN - tohle je super denicek, hned jsme podle toho zacli cvicit, perfektni :-) Jinak si uzij svatebni pripravy, ja bych se taky vdavala jeste jednou hned:-)
Nadula uz dva tydny „keca“ furt si brmla, kdyz se na ni mluvi, tak reaguje auuuu, keee, gigi a oblibene je i aooooo, mame z ni velkou radost.
Jinak uz jsme byli i na ockovani, tady se dava jen ta hexavakcina, jak o ni vsichni pisete a zacina se uz v 2. mesici, pak v 3 a 4 a jeste jednou pozdeji ta ctvrta posledni davka. TBC tu povinna neni, ale to si zaridim sama, podle toho kdy by to asi bylo nejvhodnejsi. To je to ockovani na raminko jak jste tu psaly? Mala plakala kdyz dostala injekci do stehynka, druhou do druheho to bylo na pneumokoky to se tu dava taky dobrovolne, tak jsme to dali. Ale pak akorat vic spala, zadna teplota ani problemy,ani bych nerekla bolave nozicky. Bylo mi ji lito chudinky…  Nausnicky si davat asi nebudem, je mi to lito, protoze uz mame dvoje ve skrini, ale tady to neni zvykem, davaji se az se chodi do skoly, tak jeste uvidime, ale nechtela bych aby se male nekdo ve skolce smal, skoda. No a taky se mi libi tak jak je takova prirodni zatim ouska nechame tak. Ale ten komentar k nim byl taky skvely.
Divala jsem se i do galerky, holky, tam je tolik hezkych fotek, to bych musela psat komentare skoro vsude, to fakt nestihnu. Jen jsem nenasla to Misino svatebko, na ktere strance to mas?
Taky o sobe neco napisu, i kdyz si toho o vsech pamatuju jen neco utrzkovite. Jmeno je jasne, jsem ze Zlina, po ekonomce stredni jsem vystudovala Obchodne podnikatelskou fakultu v Karvine obor marketing a management, vedlejsi obor poradenstvi (Nikitko kdys tam byla - ja 92-97 tak jestl jsme se tam nemohly potkat :-) no a potom jsem zacala delat jako ekonomka u jednoho poskytovatele internetu, kde jsem zustala 6let a potom jsem se v ramci firmy prestehovala za manzelem do Prahy (ten se taky stehoval z Belgie do Prahy v ramci firmy - tak to bylo super), v Praze jsem zmenila praci za lepsi, delala jsem produktaka na internet v radiokomunikacich no a po roce a pul jsme se odstehovali do Belgie, kde jsem delala na informacnim stredisku pro EU. Od te doby co znam manzela, tak se tomu EU dost venuju, je to neco jako druha soukroma vysoka :-)
Terezka Brno - jak jsi psala ze mas ten pocit, ze se nikdo o mimi nepostara tak jak ty, tak tim trpim taky. Je ze me takovy maly zavislak na Nadi, az z toho mam strach, asi ji budu muset vic „pujcovat“ :-)
Evika12 - taky mi pamprsky protekaly, az ted me napadlo ze to mohlo byt tim balenim, vzdycky kdyz jsme vleze kojili naboku, tak mela pocurane bodycko zboku.
Mala mi zacala nejak divne jist tento tyden, zpocatku jsem mela problem ji udrzet u prsu 10minut, zacala najednou vriskat a pritom mela hlad. Jo plne kojime. Ale vyzrala jsem na to :-) i kdyz nevim co se deje, tak pri tom vriskani zabira cumel. Jo 100× slava tomu a Nobelovu cenu fakt pro toho kdo vynalezl cumel:-) Ten cumel ma tak pulminuty na uklidneni, to staci a pak ji ho v klidu proste vymenim za prso a jedem. 2×15minut, z kazdeho prsa 15 minut, ji perfektne driv delala tak max 20min celkem. Holky jak dlouho kojite? Ja jsem si pujcila vahu pro mimi abych vedela kolik do ni dostanu a je to tak 60-80g vic na jedno prso.
Od zari budeme chodit na plavani, tak jsem se chtela zeptat kdyby jste mi mohly plavcici poradit  jak je to s tema ouskama, muzou jit pod vodu kdo plavete?
Jo do seznamku pri porodu vaha 3705, pri propusteni po 5 dnech 3630g, v 6 tydnech 4700kg a ted v 2mesicich a 3 dnech mame 5,20kg.
Tento tyden v nedeli a v utery se mi poprve stalo ze mala nekakala, dost se ted sidim v jidle, nemam na to nejak ani cas ani chut, tak  se musim spravit. Ale jinak kaka tak 1× vetsinou rano, nekdy se povede i vecer jeste jednou.
Na ten ebazar jak tu o tom pisete radsi pro jistotu nepujdu:-) Ale potrebovala bych puncochacky pro malou :-) Jo nechcete se nekdo zbavit - prodat baby phone, chuvicky? Protoze ja jsem si sice koupila vysilacky v CZ ale tady na ne chytnu i mistni policajty, jsou to spis vysilacky nez baby phone, tak je nepouzivam, protoze nekdy zacnou samy mluvit :-)
Markyna - holka, mne je te tak lito, rikala jsem si jestli by nestalo za to si tam vzit nejakou kamaradku nebo nekoho sem tam na odpoledne na baby sitting aby ti pobyl s malou a vyspala ses. Doufam ze se ti to brzy upravi, taktez Tulipanovi. Mne bolelo zapesti z kojeni vleze a jakmile jsme zacli menit pozice tak to zmizelo.
Malou taky nepremistuju pres den, kde usne tam usne, ve dne spi ale vetsinou v kocarku. Byly jsme spolu uz i ve velke vane doma, to me prekvapilo jak mala plove, ze jsem ji musela drzet jen hlavicku a druhou rukou jsem ji mohla umyvat jak se drzela na vode :-) Poletime na konci srpna do Cech, to bude mit necele 3 mesice, tak doufam ze to bude oK. Doktorka rikala ze po sesti tydnech uz se muze litat. Ale vezmu si do letadla nejakou flasticku na piti, aby pila a prestala tak ten tlak v usich. Mate jeste nekdo nejaky typ?
Mam jeste jeden problemek :-) Spime s malou v loznici, vystrnadili jsme tatku do vedlejsiho pokoje kde normalne spavaji navstevy, no on se vystrnadil spis sam, protoze chodi do prace a potrebuje byt vyspany ale mne to nevadilo, stejne nemuze kojit :-) . No ale to chci rict - ze kdyz si vlezu v noci za malou, vetsinou uz spi tak bych ji celou upusinkovala na dobrou noc, pritulila se , chytla za rucicku a nevim co jeste a strasne bojuju s tim, ze to nemuzu udelat, protoze bych ji vzbudila :-))
Tulenicko uz parkrat bylo a celkem bych rekla zadna zmena, pouze si pripadam trochu „uzsi“, coz je jen dobre. Nekdo tu psal o termoflasce, my jsme dostali termotasku od Aventu tam se davaji primo teple lahve co maji nejakou tu hodinku vydrzet, tak ji budou mit od Aventu i u nas. Co se tyce chlapu a uspavani, no oni maji ponekud jine metody, taky se vzdycky bojim ze manzel nam rozhodi rezim kdyz prijde po tydnu a malou by nejradsi sezral) jak se k ni furt ma. On vubec hodne cte o miminkach o vyvoji a pak me poucuje, to bude asi tim ze oba rodice ucili, nekdy je to na bednu, pripadam si jako by Nadia mela dve maminky.
Tak to by bylo pro dnesek vsechno, docela obdivuju ty z vas co pisete prispevky v pro me desnych rannich hodinach, ja zacinam fungovat tak po desate…
Tak dobrou noc JanaW a spici Nadia 2m+3d

 
lucia1604
Kecalka 419 příspěvků 11.08.06 07:16

Ahoj holky,

tak jsme před hodinou vstávaly! To není normální, protože normálně vstáváme v 5. Kamilka spala 8 hodin a pak ještě hoďku. Ještěže jsem zvyklá vstávat brzo a vlastně i málo spát. Přes noc vstávám několikrát a jdu se podívat do postýlky, jestli je všechno v pořádku… no moc se kvůli tomu nevyspím, ale nemůžu si stěžovat :)

Kamilka mi začla „zlobit“. Když jí dám na bříško, tak po chvilce roztáhne ruce… nevím čím to je… dělají vám to mimískové taky nebo je Kamča líná se ne těch rukách zvedat? dělá to od včerejška…

Jo a když je zapnutá televize, tak na ní kouká jak maniak… úplně se na to soustředí, ale nenechávám ji dlouho, protože se bojím dětské epilepsie… můj bratranec ji měl :(

Lucka + Kamilka

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 977 příspěvků 11.08.06 09:57

Ahojky

JanaW - tak to jsi dobrá, že jsi to všechno dočetla. Máš asi teď hodně málo času že? Samé návštěvy a ještě když nemáš manžu doma… plavání - ouška nám normálně ve vaničce v kurzu ponořují - právě učí malou, aby si na to zvykala, že v nich má pořád vodu - pak se po koupání samozřejmě musí dobře vysušit
Kojení - my kojíme 15 minut a vždycky jen z jednoho prsu

Lucka - přesně tohle mi malá dělá taky - na bříšku rozplácne ručičky dopředu a to jí stačí. Občas se i zvedá, ale dřív jí to šlo určitě líp…asi se jim fakt nechce. A s tou televizí taky to samé - no jo, prostě se tam pořád něco hýbe, tak se snažíme si ji dát na klín - i když se mi díváme, ona se dívá na nás a občas si s ní něco povykládáme a tak.

Markyna a Tulipan - opravdu vám skládám velký obdiv a poklonu - jste dobré. My vstáváme v noci jen jednou, dnes jsme vstávali dvakrát, ale já jsem stejně vždycky ráno úplně mrkva (mrtvá)…
Ale to nejde napořád, musí se to „zlomit“ a zlepšit

tak ahojte Míša

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 11.08.06 10:12

Lucka - mě Matýsek taky dělá něco podobného. J8 mu oěb ručky dám na předloktí k tělu, aby se mohl „vzpírat“ a on si hned pravou ruku přesune před sebe (jakoby pod bradu) a připadá mi, jako by měl snahu se posunovat dopředu.  

Míša - taky jsem si přečetla ten článek a asi zkusím to překulování ze zad na bříško. To víš, musím Matýskovi pomoct, ty jeho kila se mu přetáčejí dost špatně :-)  

Vstávání - když se mi povede Matýska přemluvit, tak je to super - beru si ho k sobě do postele tak kolem šesté a vydrží tam spát ke mě přimáčknutý tak do osmi, někdy i do devíti.  

Markyna - u nás jsou ty noci taky dost různý. Většinou kojím přesně po 3 hodinách, ale když se při kojení Matýsek pokadí, musím ho přebalit, tím ho vzbudím a pak uspávám hodinu a už je pomalu čas na další kojení. Zato mi teď krásně začal spinkat přes den venku v kočárku.  

Milli + Matýsek včera 3 měsíce

 
Nikitka
Kecalka 459 příspěvků 11.08.06 10:36

Ahojky,

JanaW: Já jsem do Karviné chodila 98-2000, takže jsme se tam asi nepotkaly :-)

Malého mi teďka šla povozit tchýně, tak jdu gruntovat - zatím ahojky :-)

Kačka

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 11.08.06 12:04

Ahojky,
Naše noc byla opět ukázková 21.30 - 4.00 a pak 4.30 - 9.00. Nacpala se k prasknutí a ještě pořád spí. Ještě mi nevydržela spát víc než 6 a ½ hodiny v kuse, ale i to je super.
MíšaN: taky jsem zkusila krmit v leže a zdá se mi to lepší, jako by se jí nemačkalo bříško a tím je víc v pohodě. Manžel lehl s antibiotiky a o mě se pokouší rýma. Snad to Ani nechytne. Budu se muset moc krotit, abych ji nepusinkovala. Kolik ti toho teď Tomášek vypije? Co mu teď dáváš? AR?
Markyna a Tulipán: půjčila bych vám na noc tu mou Šípkovou Růženku. Spím tolik hodin denně, až se pře váma stydím. Tak k vám aspoň na dálku posílám naši spavou nemoc.
Bohužel naše lenoška pořád nespolupracuje. Koníčky nic, přetáčení nic.
JanaW: jsem ráda, že ses ozvala. Být bez rodiny a manžela a ještě mít dům ze zahradou, to je dost práce. Manžel ti jezdí domů jen na víkendy nebo je teď pryč jednorázově?
Pokusím se prchnout před bacilama na zahradu dokud je hezky.
Terezka + Ani

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 11.08.06 15:16

Terezka: Tomášek jí různě. ráno 210 ml, přes den po 3 hodinách 180ml a večer 120-150ml.takhle to bylo měsíc a teď už 2× jsem dávala ráno kolem 5 tak 150ml a pak snídá 180ml a tak to má celý den. začal se potvůrka budit a asi má fakt hlad. usíná už před 8, takže jí v 7 a ráno má hlad. když mu dám kolem té 5 tak pak usne a spíme do 8-9. já už ale neusnu, takže mám budíček v 5 - děsný,ale dá se zvyknout.Já mu ani nerosvěcím. máme zatažené žaluzky,ale je už trošku vidět. nají se a když ho zvednu na říhnutí tak usne a spinká dál. dneska ho ale vzbudila říhnutí. bylo to tak hlasité až se lekl.Jinak jí Nutrilon Premium, do toho jsem mu míchala 2 odměrkz AR protože mu nechutná. teď to 3 den zkoušíme bez toho, jestli se už nenaučil kakat. kdyby byl problém zas ho koupím.kdyby ho pil normálně, tak o neřeším,ale musím to do něj rvát, tak uvidím.no, už se těším na příkrmz, doufám že ho zasytí a zase bude spinkat jako dřív,ikdyž stěžovat si nemůžu, co chudák Markyna a Tulipan.  

Dneska jsem byla objednat kytky, takteď už mi chybí jen koupit botky a máme hotovo, na ty jdu příští týden. ve středu mi bude tchýně hlídat malého - jdu na barvu a stříhání tak si pak v klidu oběhnu město a snad něco seženu.Jo a ty kzytky vzjdou na 3000. mám sobě, tomášovi, na stůl 2 velké, pro mamky a pro mou svědkyni a pro svědka je taky.myslím že je to docela slušná cena, čekala jsem to dražší.  

Jinak tomáš je taky nemocný, má hnisavou angínu.už před ním ani neutíkáme. stejně ty bacily doma jsou, ale s tomáškem jsme zatím v pohodě a to už jí má tomáš od pondělí.akorát si truhlík teprve včera došel pro antibiotika. no, malýho pořád kontroluju a měřím teplotu jestli náhodou, ale zatím nic a mě takz nic není. myslím že za těch 5 dní už by se to projevilo.tak snad se nám to vyhne.  

Nevím už co jsem chtěla, pořád koukám po židličkách, tak vás trošku zanedbá­vám.ale zase se polepším, po svatbě určitě.  

JanaW, oznámení je tuším na 3 nebo 4 stránce v galerce.   

Jdu něco dělat, doma to je jako kdyby bomba vybuchla. kromě malého se starám ještě o toma a tak moc času mi nezbývá. aspoň že je nemocný teď a ne na svatbu. jo a loučení se svobodou mám 21.8. tak se těším, nebyla jsem na žádným pití snad rok.  

pa pa a hezký víkend  

MíšaN+Tomášek 14t+5d

 
Tulipan123
Kecalka 307 příspěvků 11.08.06 15:51

Ahojky holky,
poradíte, co bych si mohla za prášek, když mě bolí šíleně hlava, celý tělo a mám zvýšenou teplotu, jsem totálně ospalá a bolí mě všechny klouby. Ještě musím dodat, že kojím. Díky moc Tulipan

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 11.08.06 15:52

Paralen můžeš i během kojení.

 
Tulipan123
Kecalka 307 příspěvků 11.08.06 15:55

Díky moc.

 
Zuzanica
Kelišová 6165 příspěvků 11.08.06 16:06

Ahoj maminky a miminka, dlouho jsem ničím nepřispěla. Všechny moc zdravíme a doufáme, že se vám daří taky tak dobře jako nám! Žanetka se rozvíjí jako poupátko a je strááááášně hodná, prostě zlatíčko, spíme ´každou noc tak od těch 20.30 - 21.30 do 5.00 - 6.00 hod. Až si říkám jak jsem si plánovala, že kilča půjdou dolů, když budu několikrát za noc vstávat a ono čára přes rozpočet, ale nakonec milá čára :o)
Konečně jsem měla příležitost se zvážit a váha ukázala úplně stejnou hodnotu jako před těhu, trochu jsem to tušila, protože věci mi zase padnou zpátky jak ulitý. Jen bych potřebovala trochu zpevnit bříško, ale jsem tvor líný :o(
Včera jsme byly na 3měsíční prohlídce + očkování. Já kupovala tu hexa vakcínu, reakce nulová, jen šmudla prospala celé odpoledne. Takže do tabulky váha 7000g a délka 63 cm. Trošku mě pobavil závěr doktora v očkovacím průkazu: Rychlý vývoj :o)
Jinak se už hrozně řachtáme, takový ten hrdelní smích a myslím, že nenude trvat dlouho a překulíme se na bok, protože to zkouší každý den, zatím bez úspěchu, kroutí se jak paragraf, dá tam hlavu ruce, docela i to kolínko, jen nás brzdí ještě to těžké tělíčko :o) Jak jste na tom vy?  Cvičíte s miminkama? My děláme denně tak 2-3 cviky, prý se víc nemá. Takže střídáme pasení koníků, hlazení zádíček, otáčení hlavičkou za hračkou, hlazení bodů na nožíčkách, zvedání nad hlavu, atd. Dostala jsem takovou knížku Pohybové hry s děťátkem a je to docela prima.
Chtěla jsem se také zeptat, začaly jsme už asi přes týden docela slintat a strkáme si ručičky do pusy, někdo mi říkal, že by to mohly být i zoubky, ale to si nemyslím, je ještě brzy a nezdá se mi, že by se něco klubalo ven a to jsem z oboru, ale slintáme pěkně :o)
Zdraví Vás Zuzanica + Žanetka 3 měsíce    

 
JanaW
Zasloužilá kecalka 522 příspěvků 11.08.06 17:11

Ahoj holky,
Lucka - ty rucicky musime davat k telu porad, vetsinou mi jednu odtahuje.
MisaN - tak to oznamko jsem nenasla, ono v te galerce porad neco pribyva ted tam je uz 67 stranek..... :-(
Terezka Brno - no manzel by mel byt teoreticky pryc co druhy tyden vetsinou od pondeli do ctvrtka, nekdy neco vypadne, nekdy je doma, ale snazi se doma pak zas pracovat o vikendu, s nim neco planovat je fakt zabava :-) Po porodu byl 3 tydny doma, v cervenci mel taky tyden dovcu, tak je to ok. No a co se tyce jeho rodiny, tchyne a svagrova prijdou ale jakmile mala zacne plakat, okamzite se vzdavaji a jde ke me, oni jsou tak akorat na pochovani kdyz je mala fajn, ale sverit na odpoledne to ne-e. Takze pokud tu neni tatka, tak je mala hold se mnou 7×24.
Ale toho 25/8 asi prijedem tak bychom se Zlinacky ten tyden potom fakt nekde mohly sejit, bylo by to super vedet s kym si tu pisem. Navrhuju kterekoli odpoledne od 28/8 co vy na to?
Jo jeste jsem chtela napsat ze mam porad 6kg navrch z celkovych 18, ale pripada mi ze mam tak na kazdem prsu jedno navic :-) Dneska byl fajn den  -. spala od 22-4, pak kojo, 4,30-6,30 kojo, 7,30-10,15 kojo pak 12,15-13,00 kojo a ted spi od 15,30 (ale to usla na me, tak byla u me tak hodinku). Tak jdu jeste delat neco z te kupy pradla, co se tu na me sklebi…
Holky fajn vikend Zatim ahoj Jana a Nadia 2m+4d
Jo dostali jsme dneska oznamko od znamych ze se jim vcera narodila dceruska Elin :-) to je ale rychlovka :-)

 
lucia1604
Kecalka 419 příspěvků 11.08.06 17:13

Tak to je Žanetka cvalík :) !!! To slintání je prý z toho jak se dásně „připravují“ na zoubky… takže času ještě dost :) Snad :)
Taky bych s malou ráda cvičila, ale nevím jak. Dáváme na bříško, otáčíme hlavičku za hračkama a taky občas zvedáme nad hlavu… nechceš sem nějaké ty cviky napsat :) ?? Myslím, že by se to hodilo i ostatním :)
Tomáš dobrý, že vážíš už tak jako před těhu… a to bříško za chvíli taky bude jako dřív… jen se občas donutit… já to znám, taky se mi moc nechce :)

Lucka + Kamilka

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 4 5 6 Další »