kVĚTŇÁTKA A ČERVŇÁTKA 2006: VÝVOJ NOVOROZENCE 0-2 MĚSÍCE

Rodičovství

VÝVOJ NOVOROZENCE 02 MĚSÍCE

Vývojové mezníky:

První měsíc - poznává matku po hlase a čichem

  • může se snažit na bříšku zvedat hlavičku
  • opakuje po vás vypláznutí jazyka
  • začíná se napřimovat ze zakulacené (stulené) polohy

Druhý měsíc - zdvihá na několik vteřin hlavičku

  • poprvé se usměje
  • v reakci na vaši přítomnost radostně „vrní"
  • ztrácí některé reflexy novorozenců
  • dělá plynulejší pohyby
  • ví-li, že jste poblíž dává najevo nadšení
  • vidí vzdálenější předměty
  • když na ně mluvíte, snaží se napodobit otvírání a zavírání úst

Mohlo by se zdát, že novorozenec pouze jí, spí a pláče - ve skutečnosti si však již od samého počátku neuvěřitelnou rychlostí osvojuje nové dovednosti. Koncem druhého měsíce se už začíná projevovat jeho osobnost.

Fyzický vývoj

V prvních týdnech života zaujímá dítě polohu jako v těle matky s nohama přitaženýma k tělu a ohnutými pažemi. Dítě procvičovalo svaly již před narozením a nyní má kolem sebe mnohem víc prostoru. Když je vzhůru a čilé, energicky bouchá rukama do vzduchu a kope, zejména v reakci na podněty, je-li rozrušené anebo pláče.
Jeho pohyby jsou ještě trhavé, náhodné a neřízené, dítě si však jimi posiluje svaly a stimuluje nervový systém. Připravuje se tím na lépe řízené pokusy v pozdější době.
Ve druhém měsíci už dítě tolik nespí. Můžete zkusit položit je na podlahu na měkkou podložku a umístit nad něj brázdičku se zavěšenými předměty, aby mohlo své pohyby na něco směřovat. Zpočátku se většinou netrefí, i když pohyby paží začínají být účelnější, chybí mu koordinace. Mějte na paměti, že kojenci chtějí a potřebují být se svými rodiči, když jsou vzhůru, a snažte se zkrátit na minimum dobu, kdy se dítě musí zabavit samo. Je mnohem lepší, může-li se bavit s vámi.

Ovládání polohy hlavy

Než se dítě naučí ovládat celé tělo, musí se naučit držet bez opory hlavičku. Dokud ji samo neudrží - což může být ve věku až 4 měsíců - musíte mu ji stále podpírat. Nezapomínejte na to zejména při zdvihání dítěte z postýlky nebo z kočárku a při pokládání zpět.

Napřimování zad

V prvních několika týdnech se kojenec napřimuje ze stulené polohy, kterou zaujímal v děloze. Sílí mu kolena a kyčle, nejsou už tolik ohnuté jako dříve. Sevřené pěstičky novorozence se postupně otvírají, až je ruka připravena uchopovat a držet předměty. Na konci této fáze se dítě bude pravděpodobně automaticky snažit uchopit chrastítko, přidržíte-li mu je na dlani a chvíli je možná i podrží.

První úsměv

První skutečný úsměv, úsměv, kterým dítě na něco reaguje, se objeví zhruba v 6-ti týdnech věku. Snadno poznáte že se jedná o skutečný úsměv. Zároveň se rozjasní i oči a usmějete-li se také reaguje dítě ještě širším úsměvem. I když se dítě o úsměv pokoušelo již v prvních týdnech života, poznáte že teď je jeho úsměv skutečný. Zapojuje se celý obličej, zejména však oči. První úsměv znamená skutečný zlom ve vývoji. Čím více se dítě usmívá na vás, tím více se na ně usmíváte i vy a tím více na ně mluvíte. Jeho šťastná tvářička vás přiměje, abyste se jím zabývali, a to je přesně tom co dítě potřebuje, aby se z něj stala skutečná osobnost. Jakmile se dítě naučí usmívat, už je nic nedokáže zastavit. Zpočátku se bude usmívat na kohokoli, zvláště když se na ně někdo podívá a promluví na ně.Za několik mál týdnů začne být vybíravější v tom, na koho se usměje a brzy se naučí rozlišovat známé a cizí obličeje. Tato fáze ve vývoji kojence je pro rodiče velmi radostná. Jeho úsměv jim říká, že je s nimi rádo. Opětujte proto úsměv svého maličkého a dejte mu najevo, že i vy jste šťastni.

Učení

Dítě se učí a vyvíjí neustále - a to především prostřednictvím vztahu se svou matkou. Novorozenec neuvěřitelným způsobem reaguje na každý druh kontaktu s matkou. Uklidní se a soustředí jakmile zaslechne její hlas a okouzleně sleduje, jak matka hovoří. Budete-li dítě pečlivě pozorovat, povšimnete si, jak nadšeně reaguje celým tělem , když ví, že jste na blízku. Tento vztah mu přináší obrovskou radost, zároveň však jeho mozek dostává potřebné podněty, které dítěti usnadní reakce na milované osoby v budoucnosti.
ZRAK: smysly novorozence jsou jedinečným způsobem sladěny. Aby pomohly dítěti vstřebávat všechny informace, jež potřebuje k přežití a k dalšímu vývoji. Během prvního měsíce života prochází zrak mnoha změnami. Dítě zpočátku vidí jen okraje věcí, protože střed zorného pole je dosud neostrý. Líbí se mu pozorovat předměty ve vzdálenosti 20-35 cm od očí - což je přesně vzdálenost, ze které pozoruje obličej matky při krmení nebo když je matka chová. Pro dítě je důležité zaostřit zrak na tvář matky a ostatních členů rodiny. Na konci prvního měsíce bude schopno zaostřit zrak na předměty vzdálené 90 cm od jeho obličeje.Dělte se o své poznatky s ostatními. Ukažte sourozencům a ostatním členům rodiny, jak mají miminko držet, aby mohlo co nejvíce reagovat.

Mluvte na dítě

Už novorozenec rozeznává tóny a rytmus řeči. Mluvte na něj co nejvíce a snažte se používat přehnanou modulaci řeči. V této fázi vývoje můžete používat „dětskou mluvu". Začínáme učit dítě základům konverzace. Zanedlouho mluvené řeči lépe porozumí a možná začne vdávat drobné zvuky nebo pohybovat ústy, když na ně budete mluvit.

Paměť na detaily

Když je paměť dítěte v prvních týdnech života velmi krátká, jeho schopnost zapamatování se stále zlepšuje a dítě je schopno si zapamatovat stále složitější věci. Jeho paměti pomůžete, umožníte-li mu poznávat věci několika smysli najednou. Mnohem spíše si například bude pamatovat hračku jestliže mu dovolíte si na ni nejen dívat, ale i sáhnout, protože paměť zaznamenává kromě obrysu a barvy i podrobnosti, jakými jsou tvary a struktura předmětu.

Citový vývoj

Novorozenec je takový malý uzlíček citů. Již od prvních okamžiků života je dítě velmi citlivé k náladám a pocitům osob ve své blízkosti. Můžete si například všimnout, že je dítě rozrušené, jste-li rozčilená nebo máte-li nějaké obavy, a že je klidnější a spokojenější, jste-li i vy uvolněná. Tato citlivost k emocím je jednou z důležitých charakteristik novorozence. V pozdějších fázích vývoje pomůže citlivost k nemocím druhých dítěti upravit jeho jednání, naučí se vhodně reagovat na chování osob v okolí. Jinými slovy jeho uvědomování si nálad a pocitů ostatních je velmi důležité pro vývoj ve společenskou lidskou bytost. Zejména v prvních dnech života dítěte bude pro vás pravděpodobně obtížné zjistit, co přesně dítě cítí, co potřebuje a co chce. Váš vzájemný vztah se však bude stále vyvíjet, brzy se naučíte dítě chápat a doba, kterou budete trávit spolu, bude pro vás z citového hlediska stále příjemnější. Do konce druhého měsíce se dítě naučí rozeznávat matku a reagovat na ni. Nepochybně největší odměnou pro rodiče je v této vývojové fázi první skutečný úsměv.

Klidná spokojenost: Leží-li novorozenec v postýlce, dívá se vám do očí nebo pozoruje-li okolí, snadno poznáte, že je šťastný a spokojený. Takové okamžiky mohou být zpočátku vzácné, protože novorozenec tráví většinu času krmením nebo spánkem, jsou však velmi příjemné jak pro vás, tak i pro dítě. Klidné a spokojené okamžiky jsou pro dítě z mnoha důvodů důležité. Dávají jeho mozku možnost převzít řízení. To znamená, že může uplatňovat svou zvídavost, zkoušet zaostřovat zrak na různé předměty a věnovat nerušenou pozornost matce. Vaše blízkost dává dítěti pocit jistoty a štěstí. Takové chvíle, kdy je novorozenec klidný, a přitom čilý, představují zvláštní okamžiky, v nichž se skutečně se svým dítětem začínáte navzájem poznávat.Klidná spokojenost dítěte vám také přinese pocit neuvěřitelného citového naplnění - je totiž známkou toho, že správně plníte jeho potřeby. Zvyšuje se tak rodičovská sebedůvěra a zároveň posiluje úzká vazba na dítě.

Čas k pláči: V tomto období mají přednost fyzické požadavky dítěte před vším ostatním. Novorozenec to také dokáže dát příslušným způsobem najevo. Pláče, aby vám sdělil, že má hlad je unavený, že mu je něco nepříjemné, nebo se prostě cítí být zranitelný a potřebuje se pomazlit. Reagujte na jeho pláč a utěšte jej tak, jak potřebuje. Pozornost a láska, kterou mu věnujete v tomto období, ho naučí pozitivně reagovat na vaši osobu a pomůže mu v jeho vývoji v dítě, které má pocit jistoty a sebedůvěry. Za několik málo týdnů bude sice stále ještě plakat tak, jak pláčou všechny malé děti, začne však objevovat i jiné způsoby, jak získat vaši pozornost a jak s vámi komunikovat. Všimnete si, že začíná používat celý obličej a tělo, aby dosáhl reakce jakou si přeje.

MIMINKA:

6.4.2006 8:30 Anka/1979/Pra­ha/Julinka-2,280 kg - 46 cm/TP 6.5.2006
6.4.2006 9:05 Rasika/1977/Pra­ha/Jáchym-2,425 kg - 48 cm/TP 9.5.2006
8.4.2006 Lucka2/1975/Pra­ha/Mariánka-2,060 kg +Michalka-2,191 kg/TP 22.5.2006
21.4.2006 17:46 Sionki/1981/Os­trava/Kubík - 3,100 kg- 49 cm/TP 11.5.2006
26.4.2006 21:55 Yorki/1980/Pra­ha/Emma - 2,900 kg - 48 cm/TP 15.5.2006
30.4.2006 06:28 MíšaN/1981/Česká Lípa/Tomášek - 3,880 kg - 51 cm/TP 4.5.2006
2.5.2006 00:43 Terik/1983/Zlín/Zoe - 2,970 kg - 47 cm/TP 5.5.2006
3.5.2006 17:45 Kracenka/1972/Pra­ha/Bětuška - 3,730 kg - 51 cm/TP 3.5.2006
5.5.2006 11:50 Ibu/1977/České Budějovice/Sárinka - 3,250 kg /TP 22.5.2006
5.5.2006 18:30 Lucia1604/1985/L­iberec/Kamilka - 2,490 kg - 46cm/TP 25.5.2006
6.5.2006 15:04 Charli/1971/Trut­nov/František - 3,340 kg - 51cm/TP 20.5.2006
6.5.2006 16:47 Zuzanica/1978/Pra­ha/Žanetka - 3,570 kg - 50cm/TP 11.5.2006
8.5.2006 13:53 Radkoun/1977/Tacho­v/Tomášek - 3,100 kg - 51cm/TP 8.5.2006
9.5.2006 Gigi/1975/Pra­ha/Laura - 3,230kg - 51cm/TP5.5.2006
10.5.2006 15:40 Milli/1977/Vy­sočina/Matýsek - 3,900 kg - 52cm/TP 7.5.2006
8.5.2006 Dandul­ka/1975/Štěcho­vice/Vojtíšek - 3,950 kg - 53cm/TP 9.5.2006
11.5.2006 12:29 Irucha/1977/P­raha/Adámek - 3,210 kg - 52cm/TP 7.5.2006
11.5.2006 10:36 Kajik/1974/Plz­eň/Péťa - 3,020 kg - 48cm/TP 10.5.2006
12.5.2006 18:30 Dzanul/1976/Brn­o/Kačenka - 3,600 kg - 50cm/TP 7.5.2006
13.5.2006 03:12 Danulik/1978/Zlí­n/Tomášek - 3,330 kg - 52cm/TP 19.5.2006
20.5.2006 18.15 Jamaji/1972/Os­trava/Ivošek - 2,75kg - 50cm/TP 25.5.2006
22.5.2006 01.52 Tehulka­Misa/1982/Zlín­/Lucinka- 3,480kg - 52cm/TP 16.5.2006
22.5.2006 01.40 Kometka/1982/Brno­/Lukášek/Brno-Bohunice - 3,600 kg - 52cm/TP 17.5.2006
24.5.2006 15.50 Terezka­Brno/1978/Brno/A­nička - 3,300kg - 50cm/TP 23.5.2006
26.5.2006 15.30 Nothing/1980/Čes­ká Lípa/Vojtisek - 3.410kg 49cm
29.5.2006 8.21 Nikitka/1980/Zlín (Otrokovice)/Ma­týsek/3.920kg/51cm/­TP 29.5.2006
1.6.2006 17.55 Evika12/1978/Os­trava/Barunka - 2,490kg - 44cm/TP 31.5.2006
5.6.2006 0.24 Theresie/1977/Pra­ha/Nikita - 3,490kg - 50cm/TP 6.6.2006
7.6.2006 14.31 JanaW/1974/Zlín-Brusel/Nadia - 3,705kg - 50cm/TP 29.5.2006
7.6.2006 Marky­na/1979/USA-Hamilton/Kačenka - 4,500kg - 56cm/TP 1.6.2006
10.6.2006 10.00 Sandra/1977/Zlí­n/Karlička - 3,600kg - 52cm/TP 6.6.2006
13.6.2006 16.35 Ruza/1985/Plze­ň/Jakub - 3,200g - 50cm/TP 9.6.2006
19.6.2006 21:35 Tulipan/1977/Tac­hov/ Terezka - 2,850g - 47cm/TP 27.6.2006

34 miminek/19 HOLČIČEK/15 KLUKů

Jméno-váha při narození - při propuštění - 6týdnů - 8 týdnů

MisaN+Tomášek 3880g 3780g 5400g
Kracenka+Bětuška 3753g 3520g
Mili+Matyášek 3900g 3660g 5070g
TěhulkaMisa+Lucinka 3480g 3290g
Charli+František 3334g 3080g 4250g
Irucha+Adámek 3210g 3250g
Zuzanica+Žanetka 3570g 3400g 5100g
Jamaji+Ivošek 3750g 3850g
Sionki+Kubíček 3100g 3000g
Terik+Zoe 2970g ? 3980g
Lucia1604+Kamilka 2490g 2420g
Kometka+Lukášek 3600g 3690g 4670g
Yorki+Emma 2900g 3995g
Radkoun+Tomášek 3100g 3020g 4850g
Kráčenka+Bětuška 3730g 4400g
Danulik 3330g 3380g
Evika12+Barunka 2449g 2600g

Hodnotilo 0 lidí. Score 0.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 Další »
 Váš příspěvek
 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 27.06.06 13:34

Jé, já jsem první. To se mi ještě nestalo. Jdu si ho hned přečíst.
Jinak dnes byla super noc. Večer jsem krmila ve 22 hod. Pak usnula a spinkala až do 4 hod. a pak zase spinkala do 8 hod. Malá výhoda UM je, že jsme nakrmení za 20 min. Váhu odhaduju na tak na 4 kg.
Taky jsem stoupla na váhu, takže:
Před otěhotněním: 54 kg
Před porodem: 67 kg
Měsíc po porodu: 55 kg
Je pravda, že jídlo do sebe musím tlačit. Manžel mě musí hlídat, jinak se jen naobědvám. Taky trpíte nechutí k jídlu?

Pa Terezka + Anička (1 měsíc a 3 dny)

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 27.06.06 13:53

To se Terko máš, že už ti váha takhle klesla. S tou nechutí je to špatný, taky jsem to měla, ale asi jen první dva týdny. Teď mám zase žravou :-) Kolikrát navařím pro sebe skoro dvakrát tolik co pro manžela.
S váhou je to u mě takhle:
Před těhu: 66 kg
Před porodem: 84 kg
7 týdnů po porodu: 70 kg
Ale klesá to teď tak půl kila za týden, takže se tím moc nezabývám. Jen druhé dva týdny doma se mi zdálo, že váha vůbec neklesá, až se to zase pohnulo.

Kolik vypijete za den tekutin? Já tak 3-4 l vody (máme tu pramen s kojeneckou kvalitou) a ob den večer třetinku černýho piva na dobrý mlíko a aby si Matýsek taky něco užil :-)

Milli + Matýsek zítra 7 neděl

 
kometka01
Ukecaná baba ;) 1119 příspěvků 27.06.06 14:02

Jé, já jsu třetí.
To se mi ještě nestalo.

Holky, taky mám nechuť k jídlu, ale u mě to bohužel není skrz těhotenství.
Před těhu: 58kg
Během těhu: 66-68kg
V termín porodu: 71kg
No a v den porodu: 67kg
Teď mám opět svých 58kg.

Ale vypadám jak s Dachau. Ach jo! Ti chlapi.
Taky jsme měli pěknou noc, jako vždycky. Lukyn usnul v 21,30, spal do 1, nakojila jsem a spal až do 4,30, pak až do 7.

Jenomže já jsem nespala a Roman taky ne.
Chudáček Lukášek je celý dopoledne plačtivej. Takhle to fakt dále nejde!!!!!!!!!!

Jdu s tím něco udělat.
TerezkaBrno: Koukala jsem na MHD, za hodinu jsu u Tebe a přestupovat budu jen jednou u porodnice.

Těším se Radka + Lukášek

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 977 příspěvků 27.06.06 14:29

Ahoj holčiny,

MíšaN - moc pěkný deníček, přesně v tom Lucinku vidím, i když má teprve přes 1 měsíc, hlavičku zvedá pěkně. Jsem ráda, že je to klidné miminko.

Dneska jsme byli v kurzu v Kenny na lekci manipulace s děťátkem a byla jsem moc pyšná, že toho tolik víme a v těhu jsme se hodně zajímali, protože tam bylo ještě jedno miminko - chlapeček a pořád řval. Lucinka spala, museli jsme ji budit, dokonce ani nevypadala hladově a byla v klidu. Ten chlapeček byl hrozně podrážděný - no není se co divit. Jeho táta tam nadával, že po měsíci ví, jak se starat o dítě a že mu bude teď někdo radit a tak. No, prostě hrůza. Pořád ho držel ve vzpřímené poloze, hlavička mu padala dozadu, ale ten otec si nedal vymluvit, že ho má dát jinak. Opravdu blbec. Tak jsme si s mojím říkali, že chudák ta mamča, že to s ním má asi těžké. A zároveň jsme byli rádi, že s Lucinkou zacházíme tak, jak máme a že je asi díky tomu takové hodné miminečko. Po chvíli zvažování jsme ji přihlásili i do kurzu plavání, tak budeme chodit každou sobotu na vanu - už se těšíme, bude chodit i tatínek.

Kometka - to je mi moc líto, že vám to neklape. My jsme museli taky samozřejmě radikálně změnit své zvyklosti a nemáme vůbec čas na osobní záležitosti, ale s tím přece musel Roman počítat! Moc bych vám přála, aby se to zlepšilo a vyřešilo dobře, protože malý i ty určitě tátu a partnera moc potřebujete. No, ale nechci ti do toho kecat, určitě víš, co je pro vás nejlepší. Ale moc na tebe myslím, ať se máte dobře.

Markyna - my jsme malou dávali do zavinovačky, ale ne úplně napevno (bála jsem se), ale v kurzu říkali, že se to právě má hodně napevno, že potřebujou pocit jistoty. Taky můžeš ještě zkusit pokládat ji na měkkou peřinku nebo polštář - měkučké mají taky rádi. Nebo nás uklidňuje hopsání na balóně. Držím palečky, ať se to co nejdřív zlepší, taky si myslím, že ji mohl ovlivnit ten těžký porod.

Ach jo, tady trošku sprchlo a už je zase hic jako předtím. Konečně by mohlo pršet aspoň půl dne, aby se ten vzduch pořádně pročistil.

Tak se mějte krásně Míša

 
iv-ka
Kelišová 5164 příspěvků 27.06.06 14:40

ahoj holky,

nakukuju z Jarňulek a musím pozdravit TerezkuBrno:)) jsme totiž příbuzné. Tak omluvte, že se sem tak vtírám:)

Teri, doufám že se k vám brzo dostanem, Luki je opět nemocný, tak to zatím odkládám. Ozvu se příští týden ju?
Pozdravuj Marka.

(prostě jsem nemohla odolat emiminí poště, ještě jednou se vám ostatním omlouvám :) )

Jinak musím říct, že je krása si zavzpomínat, zjistila jsem, že jsem fakt hodně pozapomínala - probdělé noci atd. Jak vás tak čtu, tak už to na mě zase de :)
Všem přejem hooodně zdraví

Ahoj všem červenčátkům a květňátkům 2006,
Iv-ka a Lukášek z Jarňulek 2005

 
Evika12
Stálice 61 příspěvků 27.06.06 17:29

Ahoj holky,

Míšo, moc pěkný deníček!!!

S tou váhou bojuju taky:
před otěhotněním: 57 kg
před porodem: 73 kg
po porodu: 64 kg

první dva týdny mi to šlo taky rychle dolů, ale teďka už se to zastavilo.

Dneska jsme byli na vážení a Barunka za týden přibrala 400 g!!! Ani nevíte jak jsem šťastná že tak baští, sice to obrečíme prdíkama a ublinkáváme, ale rostem!

jak jste psaly o UM že krmíte jen 20 minut, tak my jsme nakojení za 10-15 minut, mám štěstí že mám tolik mlíka, když ji vytáhnu prso z pusy tak ještě obstříknu vše kolem :o))) samovolným proudem. Doufám, že to vydrží co nejdýl a já budu mít mlíčka pořád hodně, mám strach až přijde ta laktační krize…
aaaa…ozývá se hladový křik, tak já zase běžím.
Mějte se moc hezky a hodně síly v těch vedrech

papa Evika + Barunka

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 27.06.06 17:46

Ahojky,
jsem ráda žeto bude aspoň někomu prospěšné a že se deníček líbí. Já už pro nás studuju 3 měsíc, který začínáme v pátek. strašně to utíká. Byli jsme u doktorky, tak Tomášek přibral zase 300g, takže už má 5700g, uf, je to tíha.Na to kakání jsem mu koupila Nutrilon Omneo. Je sice o dost dražší, ale co bych pro svého broučka neudělala. snad mu to pomůže a stolička mu trošku zřídne. má teď barvu špenátu a je to dost tuhé. naštěstí ho neodmítá a pije. Jsem v tomhle ráda. vím, že některé děti některou stravu nechtějí. ten můj otesánek vypije všechno co mu dám.

Jinak my jíme docela dlouho, protoženejdřív kojím, pak trošku čajíku a pak ještě UM, takže se nám to protáhne tak na 30-40 minut. ale tím že mi brouček spí celou noc, tak mi to nevadí. přes den ho aspoň tím jídlem zabavím. vůbec nechce být sám, pořád vyžaduje pozornost, tak se jen motám kolem něj.

S váhou pořád bojuju a teď se pouštím do hubnutí. už moc nekojím, tak můžu.
před těhu: 64kg
před porodem:80kg
2 měsíce po porodu:70kg

takže teď chci ještě těch 10 zhubnout. jen doufám že se mi to podaří, nerada bych zůstala takhle. fuj

Dneska ráno umřel tomášův strejda, tak je teď v rodině smutno. v úterý máme jet na pohřeb, ale já budu s tomáškem doma. na taková místa ho rozhodně tahat nechci, tak doufám že to všichni pochopí.

Markyna, nevím jestli budeš dočítat ještě minulý deníček, proto ti to překopíruju ještě sem.
Markyno, ještě mě napadla jedna věc. nezkoušela jsi kačenku svázat plínkou? mě tomášek brečel v porodnici jednu noc skoro pořád, tak jsem si zašla za sestřičkou protože jsem už nevěděla co s ním a ta mi ho svázala do bavlněné plínky hodně na pevno a dala jsem si ho do postele a spali jsme v tu ránu několik hodin. pak jsem to ještě občas udělala doma, když mi plakal a pomohlo to. pak si sám dal jasně najevo že se mu to nelíbí.teď už by to nesnesl a spí úplně bez deky, ale ze začátku to bylo dobré.

Musím končit, jdu udělat nějakou véču a věnovat se tomáškovi.

MíšaN+Tomášek 8t+2d

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 27.06.06 21:34

Ahojky,

MíšaN: skvělý deníček. S tím úsměvem si nejsem jistá, jestli je to on. Budu na vás myslet, ať Tomáš zvládne pohřeb. Určitě to bude záběr na psychiku. Je mi vás moc líto, jako by toho nebylo i tak dost.

s tou váhou na tom jsem sice dobře, ale mám hrozně vytahaný a vyvalený břicho, jako bych měla těch kil víc. V sobotu jsem konečně přestala krvácet, tak se pomalu pustím do posilování břicha.

Dnes u mě byla Kometka s Lukáškem, musím vložit do galerky fotku Lukáška a Aničky. Jeden by nevěřil, že mají od sebe jen dva dny. Anička je hrozný hubeňourek. Nemá ani 5 týdnů a váží 4000 g, tak to není zase tak málo. Ale jak koukám, je tu pár miminek, co v 6 týdnech neváží 4500 g.

Jdu si užít chvilku s manželem.
Dobrou
Terezka

 
kometka01
Ukecaná baba ;) 1119 příspěvků 27.06.06 21:49

Ahoj holky,

děkuji za Vaši podporu moc ji potřebuju.
Je to teď moje jedinná radost…

Navíc jsem se dneska přesvědčila, že náš Lukyn je hodně vnímavý. Včera po té noční výměně názorů byl celý dopoledne staršně uplakaný, takže se přiznávám, že jsme ani necvičili. Zítra to doženeme :-))

MíšaN: Díky za krásný deníček. Je to úplně přesné. Vystižné a věcné. Úplně v tom Lukáška vidím. Jsem moc štastná a vím, že se na mně usmívá už více jak tři týdny. Holt byl přenášený asi více než ten týden.

TerezkaBrno: Díky za krásný odpoledne. Nabila jsem energií, že jsem dokonce stihla vyprat pověsit a kouknout na Rodinná pouta. No a prvně jsem se šla najíst!!! Vklidu jsem se navečeřela. Protože Lukášek byl z výletu krásně unavený, takže jsem ho pak nakojila a už spinká.

Zkusím vložit fotky a hurá spát, abych se vyspala.
Přestávám dělat Romanovi poskoka.
Začnu být opět tou seběvědomou a samostatnou a nebudu pořád čekat, že si mně začne vážit. Jestli to nepochopil doteď, tak stejně v šestinedělí s hormony v zádech nemá cenu cokoliv řešit, viď?
Má tu uklizeno, je tu klid, dokonce jsem mu i uvařila. On je pořád na tom pohovoru. Nebudu nic očekávat a jdu spát. Co jsem chtěla jsem mu sdělila. Věřím, že pochopí, že to chce všechno čas.

Papa Radka + Lukyn 1M5d
PS: asi su fakt ta kometa, praštěná :-))
no už mám i humor, tak jdu na ty fotky
 Díky

 
kometka01
Ukecaná baba ;) 1119 příspěvků 27.06.06 22:11

Vložila jsem do galerky, taky pár fotek.

Je fakt, že malá Anička je pěkný dlouhán proti Lukáškovi, který je cvalda.

Jdu spát dobrou. Radka

 
Dzanul
Kecalka 111 příspěvků 27.06.06 23:00

Ahoj maminky a miminka,

moc mě mrzí, že se tak málo zapojuju do diskuze, příspěvky čtu poctivě, nový deníček se mi moc líbí, MíšoN, je výborný, ale nestíhám reagovat.

Jinak jsme obě dvě s Kateřinkou v pořádku, máme za sebou šestinedělí, takže jsme absolvovali různé prohlídky, naštěstí všechny s kladným výsledkem. Můžu doplnit udáje týkající váhy a míry. Takže váha při narození - 3600g,míra 50cm. při propuštění z porodnice 3240g, v šesti týdnech - 4340g, míra 58 cm.

Daří se nám fajn, Kateřinka se směje ostošest,pokud má dobrou náladu, což je obvykle, když se dobře vyspí. Včera si naspala do zásoby, prospala s kratičkými přestávkami celý den, ale dnes si to vynahradila celodenním bděním, s výjimkou přerušovaného spánku na procházce. Na procházkách se jí líbí nejvíc, i když nespí, vydrží pozorovat třeba půl hodiny okolní dění a doma se taky dokáže zabavit nějakou dobu v postýlce a koukat na hračky. Taky se jí líbí na navštěvách, takže jsme každý den někde v trapu.

Dostala se mi do rukou kniha Něžná náruč rodičů, snažím se řídit zá:,–(ami správné manipulace, je fakt, že nás to nic nestojí a přitom je to pro naše děti velký vklad pro budoucí zdraví. Taky mi kamarádka půjčila brožurku o pohybové výchově dětí, je sice staršího data, ale jsou tam různé zajímavé cviky pro miminka. Zahájím cvičení, alespoň bude mít Kateřinka novou zábavu a dám vědět jak to probíhá, případně se můžu pokusit nějaké cviky popsat.

Co se týká kojení, jsme stále půl na půl MM a UM. Nutrilon nám dělá trochu zácpu, kakáme tak jednou za tři dny a dá to docela zabrat, minule se tím pokazila celá noc, jinak spává Kačenka přes noc moc hezky (horší je to s usínáním, uspáváme v náruči a pokládáme do postýlky několikrát s většími nebo menšími úspěchy), vět´šinou jí stačí 1 večerní, 1 noční a 1 brzo ranní krmení. Nemáte někdo nějaký typ, jak odpomoci od zácpy, kromě rektální rourky, když už není zbytí, většinou zabere.

Dívám se, že už je docela pozdě, tak se běžím umýt a do postele, to bude ráno zase vstávání.
Přeju hodně úsměvů na tváři miminkům i maminkám! A taky abyste dobře zvládali ty vedra.

Ahoj Džanul a Kateřinka, 6t,4d

 
Missorka  28.06.06 05:28

Holky - koukněte sem - https://www.emimino.cz/modules.php?….

Díky.

Peta

 
lucia1604
Kecalka 419 příspěvků 28.06.06 13:39

Ahoj holky,
MíšaN - deníček je super! Všechno nám zatím sedí :) tak aspoň vím, že se Kamilka vyvíjí jak má…

já jsem se s váhou nějak zastavila…
před otěhotněním 52kg
před porodem 68kg
po návratu z porodnice - 62kg
a dneska 57kg
jde to pomalu, ale to nevadí… plně kojím a tak není kam spěchat… snažím se teď trochu cvičit, ale není moc času :(

kometka - to je mi líto, že to máš doma, tak těžký. Přeju ti ať to brzo vyřešíte a ať jste v pohodě!!

délka kojení - my taky kojíme maximálně 15 minut, ale odříháváme si ještě 5-10minut… takže celé krmení trvá tak 20 minut.
Evika12 - taky mi po nakojení mlíko ještě stříká :) Kamilka má co dělat, aby to mlíčko stíhala polykat :) občas se i zakucká…

Dneska půjdeme konečně na delší procházku… je tam jen 22°C!! Jenom doufám, že nebude pršet…

Dneska ráno jsem byla na prohlídce po šestinedělí… dostala jsem pilulky, tak doufám, že to bude v pohodě… nejdřív jsem si nebyla jistá, jestli je budu chtít, ale další miminko bych teď nezvládla… a injekci ani tělísko bych nechtěla taky… tak snad to Kamilce nebude vadit… přinejhorším je přestanu brát

Lucka + Kamilka

 
JanaW
Zasloužilá kecalka 522 příspěvků 28.06.06 14:44

a co tam je? Mne se tam zobrazuje:
Téma nebo příspěvek který požadujete nebyl nalezen
 JanaW

 
lucia1604
Kecalka 419 příspěvků 28.06.06 14:51

mě se zobrazuje to samé…

 
Missorka  28.06.06 14:51

Jo, ten dokaz se změnil: https://www.emimino.cz/modules.php?…

Díky.

 
lucia1604
Kecalka 419 příspěvků 28.06.06 15:14

tak jsem to zakřikla… ven nepůjdeme… výtah nejzajíždí do sklepa a předem se ven nedostanu :( je tam moc schodů… ach jo… a to jsem se tak těšila… na nákup se tím pádem taky nedostanu… už jsem zaúkolovala svoji sestřičku… je to děs jak jsem s tím kočárkem závislá na výtahu… doufám, že to brzo opraví!!

 
jamaji
Kecalka 160 příspěvků 28.06.06 17:57

Ahoj holky,

Chtěla jsem se zeptat, když vašemu broučkovi dr. předepsala Sab simplex kolik kapek předepsala a kolikrát denně? Malý to bříško má nějaké zakleté. Večer v 19,30 začne plakat a to se ho drží tak do 22 hod. Pak se uklidní a spí do půl druhé a další kojení je kolem půl páté. Vzbudí se po šesté a to už se dá. Ale teď mi začal chraptit, je to tím počasím? Je to bláznivé, začne bouřit a neprší, jen je dusno, je tak i u vás?

Iva+Ivík 5t+3d

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 28.06.06 18:19

Jamaji: my dáváme už přes měsíc do každého jídla 15 kapek. Tomášek mi mi taky začal chraptit, tak asi je to tím teplem.někdy to vypadá jak kdyby měl astma.

My teď máme strašně moc hodné období. Tomášek v noci krásně spinká i usíná a ve dne je taky moc hodný. hodně spí a vzhůru je většinou k večeru, tak si hrajeme. Dneska v noci se mi přestěhoval napříč postýlkou. já ho hledala(mývám zhasnuto) a on nikde, tak jsem rozsvítila a musela se smát jak jsem ho viděla.

Tomáškovi začíná „kakací hodinka“ tak jdu s ním tlačit na přebalovák.

tak pa pa

MíšaN+Tomášek 8t+3d

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 28.06.06 18:51

Taky dávám 15 kapek, ale jen 2× denně. Jinak máme i fenyklový čaj pro mě a Větrníčka pro Matýska (tak 30 za den)

 
lucia1604
Kecalka 419 příspěvků 28.06.06 18:53

Ahoj Jamaji - nám doktorka řekla, že Sab simplex můžeme dávat maximálně 3× denně 15 kapek… v návodu je sice napsáno ke každému krmení, ale prý se to nemá přehánět, tak to zkus zatím 3× denně a kdyby to nestačilo tak pak můžeš přidávat…

 
lucia1604
Kecalka 419 příspěvků 28.06.06 18:55

já už kapky nedávám, Kamilce to už nepomáhalo… spíš myslím, že to bylo horší a tak piju fenyklový čaj během celého dne a je to super…

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 28.06.06 19:10

Tak už máme vyřešený problém s kakáním. Nutrilon Omneo zabral velmi rychle. kakáme sice 1× denně ale je to zase řídké a barva se blíží žluté. a to jsem mu včera večer dala to omneo poprvé. tak zase kakáme sami, hurá!!!hlavně se u toho tolik nenadře a nenatrápí.

 
kometka01
Ukecaná baba ;) 1119 příspěvků 29.06.06 08:19

Ahoj

nám na prdíky zabral taky Sabsimplex. V porodnici mně řekli 3kapky na dudlík před a pak při kojení. takže nechápu těch 15kapek :-(

No a teď mi 100%zabírá čaj - odvar : do konvice si nasypu 3-5hřebíčků, 2 lžičky anýzu a trochu zázvoru, přeliju vařící vodou. Piju to jednou za den a Lukyn prdí jak chlap. Vždycky se musím smát.

Ale dneska v noci nezabral ani ten „můj čaj“. Je to asi tím, že včera odpo v tom horku mi pil každou hodinu. A v noci se kroutil. Takže jsem rozespalá ráno v šest zkusila teploměr do zadečku a cvičit. No a zafungovalo. Vystřelil, hladím bříško, chválím, no a jak jsem byla rozespalá, tak najednou : fouk a máme pokřtěný celý koberec…vložím pak fotku. Poraďte čím to mám vyčistit? Jar nefunguje.

Ale všechno zlé je k něčemu dobré.
Roman v klidu říká : Bobku, příště běž do koupelny.- takže jsem se nerozbulila, že máme špinavý koberec a poprosila jsem ho ať si malýho vezeme. Vzal malýho, přebalil a já jsem to vydrhla a šla si lehnout do obýváku.

Teď odjel do práce a já jsem chtěla snídat…no malej byl rychlejší, tak chovám a píšu Vám. Jdu ho položit a najíst se.

TerezkaBrno. Díky za email. Pak Ti písnu, co mi včera poradili na té lince…Ale tvoje metody zabírají spolehlivěji…A­plikuju a je to lepší.

Teď jdu fakt jíst.

papa Radka+Lukášek

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 29.06.06 08:54

Tak se hlásím po poměrně pohodové noci. Zrovna máme škytavku, tak píšu s Aničkou v náručí.
Chci se zeptat, když malou nakrmím a chci ji položit, začne hrozně brečet, jak ji znovu obejmu, je v pohodě. I během spánku sebou cuká a sem tam pláče. Večer jsem ji pořádně stáhla do zavinky a utišila se a usnula. Myslíte, že začíná víc vidět a děsí ji prostor? Jak dlouho by to mohlo trvat než si zvykne?

Kapky dáváme, asi 10 spíš do večerních a nočních krmení. Přes den masíruju bříško pupíkem.

MíšaN: my dáváme Nutrilon 1 HA a pořád kakáme špenát. Někdy i 1× za dva dny. Kolik toho odhadem Tomášek v ml vypije? Podle návodu je doporučená dávka 6× 90 ml. My dáváme 7× 120, ale někdy ublinkne. A ještě tak 150 ml feniklového čaje. Tak jestli ji nepřekrmuju. Ona by totiž pila do prasknutí. :-) Vůbec nemám odvahu vyzkoušet, kolik by se toho do ním vešlo, kdybych jí tu lahvičku nezebrala :-) Žrout je holt po tátovi. :-)

Kometka: Lukášek se fakt pochlapil, já bych to pořádně vyšamponovala a použila vysavač na vodu, pokud ho máš.

Jdu snídat tak pa
Terezka a Anička 5 týdnů 1 den

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 29.06.06 09:43

Terezko, mě pije tak 5× denně a dávám z prsu, pak trochu čaje - to vypije 20-50 ml a pak dávám lahev. tam to záleží jak dlouho spí. včera mi dopoledne spal 7 hodin, tajže jsem mu dala 150ml a v poho. jindy ale dávám 135ml vody a to většinou vypije. někdy nechá. třeba dneska v noci mi z toho nechal 60ml, ale to jsem mu dávala z obou prsou a neůmám tušení kolik tam vypije. takhá tak 5-7 minut, tak něco si asi vezme, protože polyká. Na návody já fakt nekoukám, prostě mu dám když má hlad. taky jsme už šli do extrému, kdy vypil 180ml. po 150 ještě brečel tak dostal přidáno a on to snědl.Nám to Omneo tedy pomohlo. včera už kakal krásně a pak večer ještě jednou a už to bylo jako při kojení. prostě voda.Mě taky občas ublinkne, většinou ale max. 1× denně.

Tomášek se mi taky občas leká, ale už jen hodně málo a většinou ani nezabrečí a někdy se porstě chce chovat. já mu to dopřávám, takže když si zabrečí, pochovám ho. přitulim si ho hodně pevně a je krásně klidný a většinou mi usne.

Kometko, to je jak u nás. nám to na zem ale lítá častěji. naštěstí máme plovoučku, tak to jen setřu. z koberce tedy nevím. zkus v drogerii nějaký přípravek na koberce.

Musím jít, tomášek si žádá přítomnost.

MíšaN+Tomášek 8t+4d

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 29.06.06 17:30

Kometka - tyhle „střílečky“ taky známe :D. Prvně mě to překvapilo nepřipravenou, takže byla ohozená zavinovačka, moje noční košile i podlaha v ložnici. Teď už mívám u zadečku podlozenou plínku a vždy když přebaluju v noci (ve dne to vůbec nedělá) tak si to jistím.

TerezkaBrno - to vypijete tolik čajíku? Mě vypije za den max. 40 ml, ale je fakt, že kojíme ve velkých hicech třeba i po dvou hodinách, jeden den dokonce po hodině a půl.

Lekání se u nás ještě taky občas projeví, ale je znát, že už hodně ustupuje. Ale absolutně úžasný je ten úsměv. Zatím sice bez zvuku, ale je to nádherná odměna za ty starosti a práce kolem. Už se těším, až začne výskat a juchat.

Jinak už si Matýsek sám hraje s chrastítkem nataženým přes košík - trefuje se do něj rukama, občas se mu to i povede. Pak to zachrastí a on kouká, co se to děje. A taky mě sleduje už nejen očima, ale otáčí i celou hlavičku. Je to fascinující, jak hrozně rychle se ty děti vyvíjejí a mění.

Dneska tu za mnou byla těhotná kamarádka co má rodit za měsíc a v duchu jsem si pomyslela, že jí to vůbec nezávidím. Jak ten porod, tak i ty první týdny, které byly fakt náročné.

Milli + Matýsek 7+1

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 29.06.06 17:30

Jaký vlastně dáváte čaj? Matýskovi žádný extra nechutná, vlastně mu ho musím skoro nutit. Jedině ten Větrníček, ten jakž takž snese, protože je sladký.

Milli

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 29.06.06 19:15

Milli, tu dávku mi doporučila doktorka. Dávám Fenyklový čaj od Hipp. Je od ukončeného 1. týdne. Fakt nevím jak chutná, ještě jsem ho neochutnala.

Tak mi to nedalo a hlásím že je sladký. Kdybych měla dost mlíčka, nevím jestli bych čajík dávala, ach jo. Doteď když vidím někoho kojit, začnu natahovat. Ach jo :-((

Koukám, že Matýsek je o 2 týdny starší než Anička, tak to se už taky těším. Dnes poprvé pozorovala chrastítka na kočárku a smát se teprve začíná. Jsem z toho úplně naměkko.

Pa Terezka

 
JanaW
Zasloužilá kecalka 522 příspěvků 29.06.06 20:01

Ahoj holky,
Misa N - fakt moc hezky denicek, moc se mi libi, hezky je to napsano a sepsano. Jen co se tyka toho usmevu, ja vim ze to asi neni ten pravy usmev jak se rika ale mala uz ukazala ten prvni usmev hned prvni den a ted dam do galerky jeste jeden dnesni co se mi podarilo vyfotit. Ono se rika ze to jsou jen takove grimasy, ale ja si radsi chci myslet ze se fakt usmiva :-)
Je to moc hezky pocit :-)
Jinak jak tu pisete o tom kakani a spani, my plne kojime a kakame spokojene, takze k tomu nemuzu nic dodat. Akorat to ze uz taky vim jak muze mala vystrelit pri prebalovani, taky se mi to stalo :-)
JaK mame trochu tu rymecku, no spis rano soplik, tak jsme zvedli postylky, a mala se taky toci o 45 stupnu. Plakaci hodinky tak se tomu pry rika, to ma pry vetsina miminek pred poslednim nebo i predposlednim vecernim kojenim. Jinak nam docela zabral dudlik v poslednich dnech a mala spava odpoledne venku v kocarku. No a meli jsme prvni skvelou noc kdy spala sest hodin v kuse od pulnoci.
Tak zatim ahoj Jana a Nadia dneska 22dni

 
JanaW
Zasloužilá kecalka 522 příspěvků 29.06.06 21:57

jo holky jeste jsem sem chtela dopsat co jsem se docetla o kojeni - byliny ktere se nemaji pouzivat pri kojeni - skorice (ve vetsim mnozstvi), salvej (snizuje sekreci mleka) a cesnek (zpusobuje plynatost miminek). Jinak mi segra dneska rikala, ze nemam jist kvetak, ze pry taky nadyma… chtela bych si o te strave nekde precist vic.. nemate nejaky tip na odkaz? Tak si rikam, co takhle fazole, cocka a lusteniny, myslite ze se to muze treba zelene fazolky, mam je dost rada :-)

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 977 příspěvků 29.06.06 22:00

Ahoj holky,
co se týče úsměvu, malá se od začátku usmívala tak na půl pusy - hlavně když usínala u prsu. No, ale až dnes otevřela pusu do úsměvu na celé kolo - zeširoka, bylo to fakt krásný. Taky si už hodně pobrukuje.

Posledních pár dní mi hodně spí přes den, nevím, jestli už je z těch veder unavená, či co, že vydrží klidně 2,5 hodiny v kuse aspoň jednou denně. Čajík nedávám, jen tu vodu, ale už se ji naučila pěkně polykat.
Na prdíky jsme nikdy netrpěly, ale poslední dva dny se hodně kroutí a bříško ji asi bolelo, tak musím zjistit, z čeho.

Nejvíc se malé líbí, když si ji dáme na nohy do klína naproti sobě a povídáme si s ní. To je na nás zahleděná klidně 10 minut. A úplně nejvíc ji baví, když „prdíme“ pusou (takové ji učíme kravinky).

Lucinka mi špatně usínala dřív než v deset večer - má noc většinou od 22,30 hodin do 6,30 hodin ráno, tak to mi moc nevyhovuje. No jo, kolikrát taky koupeme až kolem deváté, tak se není co divit. Ale teď jsem ji začala balit do plínky a čumím, perfektně to zabralo! Usne během minuty (když je unavená). To fakt hledím, jak to funguje. ZAvinovačka nám totiž nefungovala, ale je dost široká, tak to nešlo zapnout napevno. Tak super. Vždycky tu plínu pod ni podhrnu, ruky nohy aby nebyly navolno a fakt do minuty je tuhá. Vřele doporučuji.

Jinak prdíme a střílíme taky pěkně. Dnes při posledním ranním kojení jsem si ji dala na rameno na odříhnutí a celou mě poblila, pak jsem ji nechala spat v mojí posteli a prozměnu (už druhý den po sobě) jí proteklo kakání, takže jsem opět převlékala…

TAK dobrou noc, jsem děsně utahaná, mějte se

Míša

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 977 příspěvků 29.06.06 22:04

Ahoj Jani,
taky jsem první týdny po porodu hledala na netu, co můžu jíst, ale nenašla. Luštěniny prý nadýmají, tak nedoporučuju. Já jedla koprovku a takové ty smetanové omáčky, hodně těstoviny na různé způsoby a hlavně aspoň jednou denně nějaký mléčný nápoj (myslím jogurtový, nebo zakysaný) a jogurt. Sýry jsou taky fajn, den starý chleba (ne čerstvý), celozrnné pečivo, maso - králík, kuře, prostě bílé.

Tak první tři týdny jsem dodržovala opravdu poctivě jídelníček, teď už začínám jíst všechno, malá už je docela velká a nějak s prdíkama problémy nemá. Taky pravidelně střídám fenyklový čaj a čaj pro kojící matky.
tak ahoj

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 30.06.06 10:23

U nás setěm úsměvům ve spánku nebo při jídle říká andělíčci. Tomášek to taky dělal od narození, ale ten pravý úsměv přišel když mu bylo přesně 5 týdnů. Teď už se řehtá na celé kolo.

Dnešní noc jsme neměli nic moc. Hodně pršelo a malého to budilo jak to padalo na parapety. budu muset něco vymyslet. sice jsme spali od 22 do 3 a pak s přestávkama až do 9, ale bohužel to bylo stěma přestávkama. vždycky se zakroutil, protáhl a to já jsem hned vzhůru.teď mi ještě dospává.

Dneska si jdeme pro fotky z vítání občánků, tak už se na ně těším. Ale je tady jen 15 stupňů, tak se musíme pěkně nabalit. Už a to nejsem zvyklá.

Holky nekoukaly jste někdo včera na Ordinaci v růžové zahradě? mě bylo strašně líto té holčičky co tam ukazovali. Málem jsem se rozbrečela. Měla jsem to nahrané a koukala na to při nočním kojení a musela jsem si pak Tomáška dlouho mazlit. Jsem strašně moc ráda že se narodil tak jak se narodil a že je v pořádku.

Jo a byla jsem včera konečně na kontrole po šestinedělí.tak jsem se rozhodla pro antikoncepci v injekci. těhotnět jentak nechci a největší výhoda asi je, že při tom není MS. nemusím na nic myslet, jen si 1× za 3 měsíc dojít pro ďobanec. nevýhoda je, že po ní trvá delší dobu než se dá otěhotnět, ale my další dítko prozatím neplánujeme. ikdyž jsme chtěli, ale já bych se bála že by to tomáše mohlo zase složit a to bych už asi nezvládla. dřív jak za 5 let se do toho určitě nepustíme. ale jizvu po tom jednu stehu mám prý ukázkouvou, skoro vůbec není vidět. že prý by se s ní mohl doktor chlubit. měla jsem to štěstí že mě rodil můj gyndař, tak jsem ho hnedle pochválila, že odvedl dobrou práci, že jsem mohla 2 hodinky po porodu sedět. tak jsme pokecali.

Musím běžet, dělám polívku a vezeme to dneska tomášovi do práce.

Jo a ještě jedna věc, dneska máme 2MĚSÍCE!!!!!!!HU­RÁ!!!!!

Hezký den

MíšaN+Tomášek 8T+5D 2 MĚSÍCE)

 
lucia1604
Kecalka 419 příspěvků 30.06.06 15:00

Ahoj holky,

MíšaN - já jsem u tý Ordinace opravdu brečela… bylo mi tý holčičky líto… a zároveň jsem brčela štěstím, že my máme miminko zdravé… no hormony se projevujou :)

úsměvy - Kamilka se ve spánku usmívá docela často.. na taťku se směje skoro pokaždý, když na ní promluví :) Ale má i chvilky, kdy se smát prostě nechce…

Kamilka včera dokonce zaspala koupání… vzbudila se až kolem 22hod a to jsem usoudila, že teda koupat už nebudem… tak si to dneska vynahradíme :)
Je srandovní, jak malá reaguje na tatínkovo pusinkování :) On má totiž plnovous a pěkně škrábe… Kamilka se vždycky tak roztomile zamračí a vyplázne jazyk a pak už jenom uhýbá :) vždycky se u toho nasmějeme :)

dneska je nám 8 týdnů!!! to jsou 2 měsíce (lunární)

Lucka + Kamilka

 
Zuzanica
Kelišová 6165 příspěvků 30.06.06 15:51

ahoj, tak dneska se hlásíme ze zamračené Prahy, fučí tu hrozně vítr a chvílema prší, takže jsme dnes ani nebyly venku.
Chtěla jsem se zeptat jestli vám padají vlásky nebo jaké vidíte změny: nám teda nepadají vůbec, ale zdá se ni, žesvětlají, když se malá narodila byla černá jako havran, ale te´d už má vlásky středně hnědé a dokonce místy i světlé.

Na prdíky nám zabírá fenyklový čajíček, už se ho i na¨pije, denně tak max. 100ml, ale očividně to stačí, protože prdíme kudy chodíme.:)

t.Míšo: já už jím také skoro všechno,kromě papriky, salátové okurky a luštěnin a jsme v poho. Včera jsem teda trochu víc plácala a k ránu jsme se pak po kojení budily a poplakávaly, tak jsem si vzala malou k sobě, držela jsem ji skrčené nožičky a ještě jsme asi na 2hoďky zabraly pak už dobrý.

Jinak jen kojíme a doufám, že nám to ještě chvíli vydží, jsme totižstrašní jedlíci a před spaním si chce udělat zásoby, tak saje až 40minut, krkne si a ještě se dodlábne z druhého prsu.
ZUzanica + Žanda 7týdnů

 
JanaW
Zasloužilá kecalka 522 příspěvků 30.06.06 16:02

no tak to jsme na tom stejne s prdikama nastesti:-) Taky stridam ty dva caje a jeste jsem si do toho dala nekdy i kontryhel (na zavinovani delohy). V tom caji pro kojici matky je taky fenykl, trochu tak voni, jestli mas ten co ja-sackovy psany cesky a slovensky. Jinak mala mi tento tyden kazde odpoledne spala tak cca 3hodiny ale to je jediny pravidelny spanek, pocitala jsem to a spi denne v prumeru 12h - tento tyden.
Jana a Nadia 23dni

 
JanaW
Zasloužilá kecalka 522 příspěvků 30.06.06 16:32

Zuzanico, vlasky nam akorat rostou, barvicka je porad stejna hneda, na krcku mame uz asi 4cm dlouhe vlasky, ale moc se nam nekrouti jak mamince…tak jeste uvidime.

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 977 příspěvků 30.06.06 19:03

Zuzanica - nám taky vlásky hodně světlají. Při porodu byly tmavě hnědé a teď středně, místy bych dokonce řekla skoro světle hnědé, tak uvidíme, co se z toho nakonec vyklube, ale obočí má Lucinka světlé, tak možná budou takové…
Jestli vypadávají, to nejsem schopná posoudit, ani jsem si nevšimla, takže nejspíš ne.

Míša

 
kometka01
Ukecaná baba ;) 1119 příspěvků 30.06.06 19:32

Ahoj,

posílám monoho pozdravů z pršavého Brna.

Byli jsme dneska na výletě. Roman si vzal dovču, tak jsme vyrazili do Třebíče pro homeopatika pro mě, pak na oběd. Odpo jsme nakoupili dárky pro Romanovu babičku, tetu a bráchy.

Teď jsem docvičila a kojíme a píšeme zárověň. Dostala jsem v pondělí k těm narozkám kojící polštář.A navíc máme chvilku, protože Roman usnul. Vložím Vám vtipnou fotku.

JanaW: Už taky pozoruju že Lukášek má čímdál světlejší vlásky i očka. My dva jsme s Romanem tmavovlasí a hnědoocí, ale Lukyn už má vlásky světlé a očka mu modrají asi po dědečcích.
Ke kojení: Kojíme 7-8 denně maximálně 15-20minut, většinou ráno v půl deváté a odpo okolo 18 si vezme víc. v noci ho horko těžko přemlouvám na 10minut.
Tak jsem ho ráno zvážila a vytáhl mi za prvních 5 minut 90 a po 15 měl 190 tak nevím, zda je to v pořádku?

úsměvy: Lukášek se tak 3dny už řehtá vyloženě na mně. mám radost. jsou to takové krásné světlé chvilky.

MíšaN, TerezkaBrno: Začíná se blýskat na lepší časy. Gynekolog m uklidnil, že nálady se s ustálením kojení spraví, že tyto homeoaptika mi pomůžou i se spaním.
Vypadá to holt tak že jsu v zajetí hormonů a Roman mi teď vyloženě . . . . , no ale to už mi říkala primářka v porodnici před porodem - včera mi Roman posílál z práce jeden email za druhým - četl si o těhotenstvá, šestinedělí, mateřství a tak.
holt pozdě ale přece, už teď chápe co to je být těhotná, a kojit. Chystá mně jídlo :-)) protože jinak se nenajím a pomáhá s malým, já jsem doma ještě nekoupala a přes den i přebaluje i nadělané plínky :-)) takže se učím nejen být maminkou, ale i komunikace s mužem, no je to těžké, ještě že jsme ty ženy.

Využiju jeho aktivity a už mám připravený deníček o životosprávě. Jak dokojím ještě ho pročtu a vložím. Mám nějak aktualizovat seznámek?

těhulkaMíša: to s tím převlékáním a kakáním je jak u nás…buď mně poblinká, nebo se pro… okolo gumiček a dneska v té Tebíče se projistotu pročůral, přes celá záda, takže jsem na náměstí převlékali, protože náš skříteček jak má mokrá zádíčka řve jak tur.
Jinak mu přezdíváme skřítku Zine - teda Roman, protože malej dělá ksichty.

režim dne: malej mně teď taky víc spí. vydrží mně dopoledne spát od 10do 13 a odpo spí tak od 15třeba až do sedmi. v noci jen okolo 00-1 v noci a pak mezi 5-6, ale mezitím já spím na jedno oko. Jak se v postýlce pohne jsu vzhůru. Máte to někdo?

cbvičení: no nevím, doufám, že v pondělí nám ten neurolog řekne, zda zabralo ..protože ta naše lenoška už ani nechce zvedat hlavu, jak s ním začnem cvičit, už ví co ho čeká a lehne a šklebí se.

malej mi vytáhl 130, tak vložím fotky a jdu si sníst véču a vypít gravimilk…fuj Roman to pojal vážně a včera mi to v lékárně koupil, prý je to doplněk stravy když su ted tak hubená…ale ta chut něco mezi sunarem a mlékem… :-))

Radka + Lukášek

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 01.07.06 10:59

Ahojky,

vlásky nám taky světlají, ale připadá mi, že už pod původními podrůstají ty „opravdové“. Manžel i já jsme jako děti byli úplně blond, takže to bude mít Matýsek po nás. Teda já jsem asi do roku a půl vlasy skoro neměla :D

Kometka - ten deníček o životosprávě bych uvítala, neb ta moje není nic moc. Snažím se správně jíst a dostatečně odpočívat, ale hlavní je vždycky uspokojení potřeb miminka.
S kojením si nedělej starosti, je to normální, že někdy si vezme víc a někdy míň. Taky pijeme ráno a večer hodně a mezi tím jen asi 3/4 ranní dávky. Hlavně, že ti Lukášek celkově prospívá..

Taky už se smějeme, tak dám fotku do galerky.

Milli + Matýsek 7+3

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 01.07.06 11:28

Ahoj,

u nas vse OK, akorat trosku nestiham.

Nikitko - kde jsi???? Dlouho ses neozvala, az mam strach, ze se u vas neco deje…

Kometka - jsem rada, ze se to u vas trochu srovnalo…Ja mela s manzelem stesti, protoze se mnou chodil uz pred prvnim tehu na kurzy a on vedel temer presne, co cekat a tim jsme asi predesli temto problemum. No jo, chlapi…

Dala jsem do galerky fotky holek…je s nima ted sranda. Charlie opet zacala delat miminkovske veci,jako paseni koniku a hrani se pod hrazdickou.

Mejte se krasne a uzijte si vikendu

Terik, Charlie 19m a Zoe 2m

 
sandra
Kecalka 131 příspěvků 01.07.06 20:45

Ahoj maminky a miminka,

dala jsem konečně naši Káju do galerky. Je to foceno sice mobilem, ale akorát se směje.

Kája měla 3600 g při narození, 3650 při propuštění a 4350 ve 3 týdnech. Takže krásně přibírá a to mě velmi těší, neboť plně kojím.
Nedávám žádné čajíky, když je horko, dám jí cucnout z prsu. Přes den kojím asi po 2 hodinách, v noci kolem 1,3,6 hodiny. Pak většinou vstáváme, přes den moc nespí.
Trošku nás trápí prdíky, dávám 3× denně SAB.
Přes týden jsme bez táty, ale zvykli jsme si rychle, mám na všechno větší klid a zvládám to líp než o víkendu, kdy mě manžel rozptyluje a přidává práci.
Všechno zatím funguje, vše zvládám s klidem a v pohodě, když je hůř (dnes jsem spala v noci celkem 3 hoďky!) řeknu si, vše je jen dočasně, bude líp. A taky je pravda, že každá máma by měla mít jako první až to druhé dítě, protože podruhé to jde samo.
Mám okoupáno, kojím a jdu do postele. Dnes sice dávají v televizi První rytíř, můj oblíbený film, ale spánek je momentálně vzácnější a důležitější.
Tak se moc opatrujte a až bude nejhůř, opakujte si: zase bude dobře a mimísci nám za to stojí, vždyť jsme se na ně tolik těšili! Když se na mě Kája v noci při kojení pousměje, vím že bych kvůli ní byla vzhůru klidně celou noc. Tak se držte maminy, jste silnější než myslíte.

Sandra a Kája 3 týdny

 
Dandulka
Kecalka 252 příspěvků 01.07.06 21:28

Ahojky všem!
Dlouho jsem tady nebyla, ale situace s přístupem na net je stále komplikovaná…:-(
Vojtíšek nám krásně roste, směje se na celé kolo, hlavně na Matýska, toho když slyší úplně pookřeje:-) Jinak už spolehlivě dodržuje režim, a to mi teď ohromně vyhovuje, protože nám řemeslníci dělají plot a pokládají dlažbu na zahradě a já jim musím vařit. Ale zatím stíhám, naštěstí přes den krásně spinká venku v kočárku, tak můžu dělat. V noci taky dobře spí, usíná do 21.hodin a budí se tak kolem 3 na kojení a přebalení. Stále plně kojím.
Já už jsem se po císaři taky zotavila a dokonce zeštíhlela oproti době před těhotenstvím. Tak mám radost a manžel je evidentně taky spokojený:-)

Ještě údaje do seznámku:
Vojtíšek se narodil v 19.42, porodní váha 3950, při propuštění 3840, v 6 týdnech 4940.

Mějte se krásně a já zas juknu.
Pa Dandulka a kluci

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 02.07.06 06:12

Ahoj holky,
měli jsme dneska krásnou noc až nateď. tomášek se vzbudil až v 5 a to jedl v 9 večer ale teď se tak zesr…že mě to totálně probudilo a spát se mi opravdu už nechce. bohužel to bylo opět na přebalováku a letělo to hoooodně daleko. plínka to absolutně nepobrara. první nálož ještě ano, ale pak to prostě obstřelil. tentokrát jsem to vyfotila tak až mi to tomáš zmenší, tak vám to sem vložím.snad to nebude nikomu vadit, myslím ale že jsme všichni zvyklé. já pro něj měla nachystané jídlo a on si kliďánko ještě na tom přebalováku usnul. vůbec mu nevadilo, že mu dávám plínku, oblíkám ho…tak jsem ho přenesla do postýlky a on spinká jako by se nic nestalo. jenže mě se už nechce. tak jdu péct bábovku a koukat na telku a u toho asi budu žehlit. mám plný balkon plínek, tak ten čas aspoň využiju.

Jo a ještě jsme včeratrhli rekord v jídle. Vypil 50 ml čaje, pak si vzal odem ě z prsu docela dost řejka bych a pak vypij ještě 200ml Nutrilonu.kam to tedy mohl nacpat to nevím.

Mili, my dáváme čajík Spokojené bříško od Hippu a jednou za čas mu dávám fenyklový taky od Hippu. má je rád, akorát je nesnese vlažný ale musí být teplý. asi je po mě, taky to nemám ráda. dr mi sice říkala, ať mu v těch horkách dávám spíš vlažný, ale když ho nechce tak prostě dostává teplý a za dem ni vypije tak 150ml a když byli ty velká vedra tak i 200ml.

Vlásky nám taky zesvětlali a dost. když jsem koukala na fotky z toho vítání občánků, tak tam vypadá jak blonďáček. až je upravím, tak je taky vložím. vypadá tam moc hezky.tak jsem se s tím fotografem domluvila, že ažtrošku povyroste, udělá mi porfi fotky.

Teriku, Nikitka psala komentáře do galerky k fotkám, tak je určitě v pořádku, jen nestíhá psát jako spousta z nás zezačátku. snad se brzy ozve, taky na ni myslívám. to samé Markyna. dneska ji vlastně odjíždí maminka domů, tak se asi nezastaví vůbec.

Holky, tohle jsem našla v minulém deníčku na konci:

Re: Květňátka a Červňátka 2006 -Proč ten brouček ještě nespí? - díl č. 2 (Hodnocení: 1)
Od: ReNi - Úterý, 27.06. 2006 - 20:38:21
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Tak jsem tu ! Narodil jsem se 24.6.2006,
vazim 3430 a merim 48. Uz jsme s mamkou
v poradku doma.
Jakoubek od ReNi

PS: Až se mamka trochu zotaví, popíše
vam podrobnosti ;-)

Tak já jdu na to žehlení, tak mějte pěkný den a užívejte sluníčka. my se jedeme opět chalupovat.

MíšaN+Tomášek 9 týdnů

 
MisaN
Extra třída :D 10766 příspěvků 02.07.06 06:26

Tak jsem byla po ránu moc a moc šikovná a fotky jsem zmenšila sama, ten program na to není tak složitý. tak jsem jich tam pár dala.

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 02.07.06 13:15

Koukla jsem do galerky, pěkná rána :-) To kakání ti závidím, my jsme na Nutrilonu 1 HA a pořád máme s kakáním problém. Včera nebyla vůbec a dnes se kroutí chudinka. V pátek jdeme na ko po šestinedělí, tak to musím s doktorkou probrat.
Máte nádhernou postel a to povlečení. Krása.

Jinak se smutně loučím s mlíčkem. Do každého krmení ji přistříkám stěží 15 ml. Včera jsem to zase obrečela. Vlastně nemám pocit, že by Anička strádala, ale chybí mi ta intimita kojení.

ReNi: gratuluju k Jakoubkovi. Krásné míry. Pěkně se zotav a odpočívej.

Včera měla manželova babička narozeniny, tak jsme tam poprvé ukázali Aničku. Měla ji jako nejhezčí dárek. Teď je prababička, na to se už dlouho těšila. Pokusím se vložit nějaké fotky.

U nás se dnes svépomocí maluje chodba domu (malá bytovka o 4 bytech), takže si dnes manžela moc neužiju. Naštěstí má příští týden dovolenou. Jo, a maluje se narůžovo :-)

Chci se zeptat, mám navíc jen 1 kg, ale pořád mám nateklé ruce a nenavleču snubák. Je to normální? Nevíte kdy se to srovná?

Za chvíli budeme mít zase hlad, tak jdu chystat. Pa

Terezka

 
Milli
Extra třída :D 14079 příspěvků 02.07.06 13:52

Jé Terezko, nechceš si k nám přijet pro ty moje mražený zásoby? :-)) Pořád se mi to nějak nesrovnalo a mám už nastřádáno přes litr, asi budu muset přiobjednat mrazící kelímky.
Jednou stranou je škoda, že nemůžeš kojit, ale já zase po dvacetiminutovém kojení ještě strávím další čtvrt hodiny odstříkáváním.

Konečně se nám zase trochu umoudřilo počasí, tak jsem Matýska šoupla v kočáru na zahradu. Přes poledne byl tak hodný, krásně spinkal hodinu, tak jsem stihla udělat bramboráky. Už dlouho jsem na ně měla chuť, jen jsem si musela odpustit česnek, ale povedly se. Zítra jedu na celý den k rodičům, tak nemusím vymýšlet oběd.

Nějak se nám letos vyvedly jahody, už jich mám namražených skoro tři kila. Nemáte některá šikovný recept na marmeládu? Nechci je jíst, aby Matýsek neměl nějakou vyrážku, ale rozdávat je se mi taky nechce. A marmeláda přijde v zimě vhod.

Milli + Matýsek 7+4

 
jamaji
Kecalka 160 příspěvků 02.07.06 20:29

Ahoj všem,

tak v šesti týdnech už máme 5,20kg, vlásky máme stále tmavé a očička hnědnou.

V noci se kroutí bobek bolestmi bříška, ale když si ho dám na sebe, tak usnem a spíme do 8 rána.

Snažím se pít kojo čaj od Lerosu a Ivíkovi jsem koupila čajík na spokojené bříško + Sab, tak jsem zvědavá, jestli ho budou trápit prdíky do čtvrtého měsíce nebo dél.

Iva + Ivo

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 03.07.06 02:55

Ahoj holky:

Tak mam jen chvilicku,Kacenka stejne spinka :0) , ale ja jsem strasne unavena a ceka nas asi zase dlouha noc jako obvykle,takze se na to musim dobre vyspat.

Pritel mi pomaha jak jen to jde, v noci teda jen o vikendu,ale i to je hodne a pres den take,sice az vecer, ale hlavne u toho koupani.
Vcerejsi noc se nmi stalo poprve,ze jsme malou neslysela,a pritel porad okolo ni behal,jen mi ji dal na kojeni,byla jsme strasne utahana,takze musim vice odpocivat.Ale bylo to tim,ze jsme chtela mamine koupit nejaky darek za me a za Kacenku.

Jinak mamka nekde sedi v letadle,a je na ceste domu,samozrejme jsme to obreceli na letisti, a me bylo do place jeste doma. Byla k nezaplaceni,moc mi se vsimpomohla,ne­dokazu si to bez ni vubec predstavit,ale uz jsem take na jednu stranu rada,ze zase budeme sami,uz jsem to potrebovala.Tak uz jsme jen my 3 - rodina

Od Kacky dostala mamka zlate nausnice,a ode me parfem,a jinak behem pobytu jsem ji nakoupila zase nove veci a tak.
Jak jsem ji to davala jako ze od Kacky tak hrozne brecela :0)

Kacenka je trosku uz lepsi s tim spanim,sice je to jeste hrozny,ale musim vydrzet,take to kojeni je o neco lepsi, ale hodne ji trapi prdiky - boleni.
Jinak porad toho moc nenaspi,ale verim,ze bude lepsi a lepsi.

Predminulou noc jsem s ni spala jen 2 hodiny za celou no,byla jsme uplne vycerpana,a s placem jsem j nesla mamce,ze se potrebuji vyspat.
Tak doufam,ze to vse zvladnu sama.

Mleka mam teda porad hodne,a plne kojim, mela jsem strasne popraskane bradavky a hrozne me bolely,a tak jsme pouzivala kloboucek,ale ted znovu kojim bez a snad uz jsme vyhrala a bude to ok,mazu si je kremem po kazdem kojeni,sice me to jeste dost boli,ale da se to .

MIsoN: ten porod bych rada sepsala,ale uvidim jak mi to pujde s Kacenkou bez mamky,a potom bych ti dala vedet,ze uz ho pisi jo?

Taky jsme myslela na Nikitku,ale ono opravdu po tom cisaraku to neni lehke a jestli nema nikoho k pomoci,tak ji je ouvej .
Ale snad se nam brzy ozve,rada bych take vedela jak se ji dari a Matkovi .

Mili: me pripada,ze snad stihas doma vse tak jak i MisaN,zavarovat a tak dale.Moc Vas obdivuji.

Jinak porad jeste mam 7 kg navrh,moc me to trapi ,protoze to jde pomalu dolu,a ja bych to chtela mit dole uz hned a vse :0)

Terik: teriku ,kolik ti kg zustalo jestli vubec neco:0) pamatuji,ze jsi pribrala 20kg tak jako ja

Pred otehotnenim : 65kg
Pred porodem : 85 kg

a jeste mi zustalo 7kg,ach jo,doufam,ze to pujde rychle dolu

Holky take mate problemy jit na velkou stranu? omlouvam se ze to tu pisi,ale trpela jsem zacpou,pak mamina neco uvarila,a mela jsem prujem asi 2 dny,tak jsem byla rada,ale kdo mel vydrzet ty krece :0)
A td zase se to o me pokousi,pritom,jim i ovoce, je pravda ze jsem v tehotenstvi jedla i vice,ale ted vse jist take nemuzu a piji celkem ok.

Tak holky ja se Vam pokusim zase brzy ozvat,jinak si Vas ctu pravidelne.

Markyna a Kacenka

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 Další »