Letní miminka ? 13 - Něco málo o homeopatii

Rodičovství

UPOZORNĚNÍ: Tento článek nebyl psán profesionálním homeopatem či jiným odborníkem na homeopatii. Obsah byl čerpán z knihy ?Kompletní příručka homeopatické léčby? autor Miranda Castro a z vlastních zkušeností při léčbě homeopatiky u profesionálního homeopata

Začala bych asi tím, co název homeopatie vyjadřuje. Jde vlastně o dvě slova: homois ? podobný a pathos ? nemoc. Má to vyjadřovat, že homeopatie je založená na léčení podobného podobným (jed který vyvolá nemoc tuto nemoc také léčí, nebo-li k vyléčení nemoci je třeba najít lék, který u zdravého člověka vyvolá symptomy podobné příznakům nemoci), zatímco klasická medicína se nazývá léčbou alopatickou, tj. ?opačná nemoc?, takže máte-li chřipku, potlačíte příznaky lékem s opačným účinkem (k danému symptomu protichůdným). Symptom zahrnuje změny, které mohou souviset s nějakou nemocí nebo pocitem vnitřní nevyrovnanosti a které jsou vnějším vyjádřením tohoto stavu.

Historie homeopatie:

Již v pátém století před naším letopočtem napsal Hippokrates, že existují dva přístupy léčení: prostřednictvím opačného a prostřednictvím podobného. Jeho postřehy však upadly v zapomnění, přestože tento princip lidé využívali v lidovém léčitelství.

Paracelsus ( 1493 ? 1531), německý lékař se zabýval výzkumy zakládajících se výhradně na pozorování rostlin, živočichů a minerálů a vystupoval proti těm kdo hlásali, že opačné léčí. Tvrdil, že nemoc má vnější příčinu. Avšak i jeho postřehy zůstaly více než dvě století bez povšimnutí.

Za zakladatele homeopatie je považován Samuel Hahnemann (1755 ? 1843). Testoval chinovník (kůru rostliny, ze které se vyrábí chinin na léčbu malárie) a zjistil, že při podání této látky zdravému člověku vyvolá příznaky malárie, tedy symptomy nemoci, které se tímto lékem léčí. Tento objev byl zá:,–(ní pro další rozvoj homeopatie a mohlo začít i testování dalších přírodních látek. Takovéto testování se nazývá ?proving?.Hahnemann začal shromažďovat materiály o prováděných testování a v praxi se snažil léčit, přestože jeho kolegové tuto metodu neuznávali.Avšak pacientů měl stále víc s báječnými výsledky. Od ostatních lékařů se lišil také tím, že nikdy nepodával více léků najednou.
Hahnemann však tímto neskončil, neboť ho znepokojovalo, že ředěné léky mají vedlejší účinky. Aby je minimalizoval, dělal pokusy se stále menšími dávkami léků. Zjistil však, že když naředil lék do té míry, že neměl žádné vedlejší účinky, neměl pak ani léčivý účinek. Proto vyvinul nový způsob ředění. Místo obyčejného míchaní látky začal po každém ředění roztok energicky protřepávat. Takto naředěný lék označil za ?potencovaný?. Takto vyrobený lék neměl žádné vedlejší účinky a Hahnemann dokonce zjistil, že čím víc ho naředil a protřepával, tím účinněji lék působil. Domníval se, že třepáním se z látky uvolňuje jistá síla či energie a toxické účinky se ztratí. Hahnemann označoval potencované léky dle toho, kolikrát prováděl ředění. Šestkrát ředěný lék (při každém ředění použil jeden díl roztoku a 99 dílů alkoholu) se tedy nazýval 6C. Hahnemann předepisoval léky do třicáté potence. Léčil úspěšně raněné při napadení Lipska Napoleonským tažením a také oběti tyfu která vypukla po obležení a stal ještě proslulejším.
Hahnemann provedl spoustu provingů, vydal knihy s výsledky provingů a poprvé uveřejnil teorii ?miasmat?, která vysvětluje případy, kdy se symptomy pacienta jasně shodují s obrazem léku, ale pacient na tento lék nereaguje. Hahnemann přišel na to, že existuje souvislost mezi náchylností k určitým onemocněním a dědičnou zdravotní zátěží. Vyvinul také metodu homeopatického léčení těchto bloků (velmi náročné, může provádět jen profesionální homeopat).
V roce 1831, kdy se v Evropě rozšířila cholera, Hahnemann nejen že zdůrazňoval důležitost hygieny, ale vydal doporučení, jak homeopaticky choleru léčit. Všude v Evropě dosahovali homeopatičtí lékaři mnohem větších úspěchů při léčení nežli klasičtí lékaři. U homeopaticky léčených pacientů byla úmrtnost kolem 2 až 21%, zatímco alopaticky léčených pacientů umíralo více než 50%.
V roce 1833 byla otevřena první homeopatická nemocnice, ale kvůli rivalitě s klasickými lékaři byla nakonec v roce 1842 zavřena.

Hahnemann měl své následovatele. Ti otevřeli Hahnemannovu lékařskou fakultu, dělali další provingy, byla rozvinuta teorie o dědičných zátěžích (miasmech), začali užívaní mnohem vyšších potencí léků, popis obrazů léků byl rozšířen o emocionální symptomy pacienta.

Devatenácté století:

Ve 20. letech 19.st. byla klasická medicína v USA na velmi špatné úrovni, horší než v Evropě, což přispělo k rozvoji homeopatie. Navíc prostí lidé se běžně léčili u bylinkářů a felčarů a díky tomu tam homeopatie byla lépe přijata a rychleji se rozvíjela. Postupně se zakládaly homeopatické nemocnice, kdy na vrcholu období bylo v celém USA 56 homeopatických nemocnic, 13 psychiatrických léčeben, 9 homeopatických nemocnic pro děti a 15 sanatorií.

V Londýně, kdy v roce 1854 vypukla epidemie cholery, ministerstvo zdravotnictví zatajilo fakt, že úmrtnost v homeopatických nemocnicích byla jen 16%, kdežto v ostatních nemocnicích v průměru nad 50%.

Dvacáté století:

Homeopatie už byla rozšířena po celém světě avšak jejímu dalšímu rozvoji bránila rivalita a nedůvěra mezi homeopaty a alopaty. Alopatický přístup byl podporován rozvojem farmaceutického průmyslu a jeho postavení sílilo i díky vnitřní nejednotnosti homeopatického léčení (nejednotnost v používaní více léků najednou či nikoli, používaní vysokých potencí, ?).
Politický a ekonomický tlak spolu s propagací nakonec způsobil zavírání homeopatických škol a nemocnic. Homeopatická léčba byla náročnější na čas, nežli například předepsání revolučního penicilinu, což trvalo jen pár minut.

Homeopatie a současnost:

Homeopatie je populární v mnoha asijských zemích a např. Indie má největší počet homeopatických nemocnic na světě. Na plný úvazek tam pracuje 300 000 homeopatů a funguje tam 40 homeopatických lékařských škol.
Homeopatie je využívána po celé Evropě, ale např. ve Španělsku, Dánsku a na Islandu není příliš rozšířená.

Homeopatické léky jsou k dostání volně ve většině lékáren, v některých nemocnicích pracují homeopatičtí poradci. Někde je zastáván názor nepodávat více léků najednou, někde se nepodávají potence vyšší než 30 C.

Klasická homeopatie je založena na podávání pouze jediného léku, neboť provingy jsou také prováděny pro jednotlivé léky a tudíž není známo, k jaké interakci by došlo mezi dvěma léky, kdyby byly smíchány.

Největší překážka pro přijetí homeopatie je pro tradičně vzdělané lidi to, že čím víc je látka naředěná, tím účinnější je. Nové objevy ve fyzice začínají vysvětlení tohoto jevu přibližovat. Dle jedné teorie vytváří třepání elektrochemickou strukturu která se uloží v rozpouštědle a potom se jako tekutý krystal šíří tělními tekutinami. Jiná teorie říká, že ředění spouští proces elektromagnetického otiskování který přímo ovlivňuje elektromagnetické pole těla. Avšak přestože nejsou zatím jasné vědecké důkazy o tom, jak přesně homeopatika působí, homeopaté se mohou prokazovat konkrétními výsledky namísto vědecky podložených důkazů.

Součástí klasické homeopatie je myšlenka, že symptomy, bolesti či nemoci neexistují samy o sobě, ale odrážejí způsob, jakým se osobnost jako celek vyrovnává se stresem.
Homeopat musí předepsat jeden lék na několik symptomů najednou. Předepisovaní léku pouze na jeden symptom je možné pouze jako ?první pomoc?, ale následně je nutné vzít v potaz celkový obraz pacienta a jeho symptomů. Správná homeopatická léčba zmírní nejen symptomy pacienta, ale uvede ho do celkově harmonického stavu.

Může homeopatický lék uškodit?

Pokud budete příliš často užívat nějaký lék, může se stát, že vlastně provedete ?proving? léku, tj. objeví se u vás symptomy, které má daný lék léčit. Vaše původní symptomy se na nějakou dobu zlepší, ale pokud budete brát lék i dál (?nesmyslně?), často se symptomy mohou vrátit dokonce i ve větší a závažnější míře. Ještě nebezpečnější je užívání nesprávného léku, neboť pak se mohou objevit symptomy, které jste nikdy předtím neměly. Proto, neúčinkuje-li lék na vaše symptomy do dvou až tří dnů, jej nutno je vy:,–(it.
A´t už z jakýchkoli příčin dojde ?k předávkování?, je možné antidotovat účinky léku silnou kávou nebo kafrovou mastí, což ruší účinky léku. Přesto není na místě experimentovat s homeopatiky a je lépe obrátit se raději na odborného homeopata.
Pokud není lék předepsán podle celkového obrazu symptomů, bude fungovat jen omezeně, tj. léčit jen určité příznaky. V takovém případě se bude zkoušet jeden lék po druhém, až se celkový obrat symptomů změní natolik, že je o to těžší určit ten správný lék (který měl být podán hned na začátku).
Pokud se předepíše lék pouze na jeden symptom, např.na úrovni kůže (vyrážka) a nevezme se v úvahu celá osobnost pacienta či příčina potíží, může dojít k potlačení, tj. zatlačení choroby hlouběji do organismu. Takže pokud se vám třeba podaří odstranit symptom, ale celkově se budete cítit hůře, je dobré antidotovat účinky léku.

Působí homeopatické léky na principu placebo efektu?

Placebo je tableta bez jakýchkoli účinných látek, o níž je však pacient přesvědčen, že obsahuje něco co jej vyléčí. Pokud na někoho nezabere léčba homeopatik, lidé se většinou začnou domnívat, že homeopatie jako taková nepůsobí a jakékoli úspěchy léčbě homeopatiky připisují na vrub placebo efektu.
Avšak je prokázáno, že homeopatika skvěle zabírají při léčbě kojenců či zvířat, kde je placebo efekt vyloučen.

Skladování homeopatických léků:

Léky se mají skladovat na chladném a suchém místě, s pevně uzavřeným víčkem, stranou od silně aromatických látek a mimo dosah signálu mobilního telefonu, které účinnost homeopatik snižují.
Tablety se mají skladovat mimo dosah dětí, avšak dojde-li přesto k náhodnému požití celé lahvičky homeopatik dítětem, není třeba se znepokojovat, neboť léčebný efekt homeopatik je dán ne množstvím dávky, ale intervaly podání léku. Tj. sníte-li jednu kuličku nebo celou lahvičku homeopatického léku najednou, vyjde to nastejno.

Užívání léku:

Lék se podává přímo z víčka od lahvičky, neměl by přijít do kontaktu s pokožkou, kovovým příborem (např. lžičkou) a i na zem spadlé kuličky vyhoďte!
Kuličky se nechávají rozpouštět pod jazykem nejdříve půl hodiny po jídle či pití a po užití se opět nemá jíst a pít alespoň půl hodiny. Po stejnou dobu se nemá kouřit, čistit si zuby, líbat se.
Při užívání se má pacient vyvarovat pití kávy, černého čaje, kafru, drog, mentholu a eukalyptu (pozor na zubní pasty, mátový čaj).
Při akutních nemocech rychle postupujících se podávají dávky často, u pomalu postupujících nemocí podáváme lék v delších intervalech. Denně se podává maximálně 6 dávek.
Jakmile zjistíte, že lék začal účinkovat, požívejte ho dál, ale v delších intervalech. Po výrazném zlepšení je nutno lék přestat podávat.
Při užívání homeopatik se zároveň nesmí užívat léky klasické medicíny, neboť ty účinky homeopatik negují!!! Pacient si musí vybrat, které léčbě dá přednost. Avšak dle mé zkušenosti, pokud by pacient byl v ohrožení života či mu hrozily třeba doživotní následky z nemoci kdyby nepodstoupil okamžitou léčby klasickou medicínou, homeopat vám antibiotika či operaci rozmlouvat nebude :-).

Výběr potence:

Potence začínají u nejnižšího ředění 5CH a končí hranicí nízkých potencí 30CH (vyšší potence může podávat pouze profesionální homeopat). Pro léčbu chronických nemocí se tedy hodí lék s nejnižšími potencemi, u akutních nemocí s vyššími potencemi ? kde však lék rychleji zabírá a proto stačí podat méně dávek.

Mé osobní zkušenosti s homeopatiky:

? Při chřipce, kdy jsem 3 dny měla hrozné bolesti svalů a kloubů a doslova jsem se předávkovávala Paralenem, abych to ?přežila?, mi po podání homeo léku nastalo zlepšení doslova z hodiny na hodinu a od té chvíle jsem nemusela vzít už ani jeden Paralen ? Jedna dávka homeo léku mi pomohla během hodiny ?rozjet? porod (po 13 hodinách bolestí bez otevírání porodních cest) ? Homeopatika mi pomohla během 24 hodin vypudit z těla hnisající nitě po šití hráze po porodu, což mi přineslo ohromnou úlevu!

Závěr:

Možná jste zklamané, že jsem se více nerozepsala o užívání homeopatických léků. Ale já si myslím, že tento deníček by neměl být návodem jak homeopatika užívat, spíše vám měl jen trochu více přiblížit homeopatii jako takovou. Kdo bude chtít užívat homeopatika pro samoléčbu (bez návštěvy profesionálního homeopata), je dobré zakoupit si o takové léčbě knihu, která obšírněji popíše různé způsoby. Zároveň vím, ?že nic nevím?, rozhodně se homeopatickým léčením zatím živit nemohu ? i když nepopírám dosti bohaté zkušenosti s touto léčbou.
Po přečtení tohoto deníčku se vám také může zdát, že je tedy nesprávné, když se vám pokouším občas poradit nějaké homeopatika bez dalších a podrobnějších informací o vašem stavu (fyzickém i psychickém), ale já si říkám, že pokud zamíříte k alopatovi, tak se podstata vašich obtíží stejně nevyléčí, pokud nepůjdete ani k alopatovi ani k homeopatovi, stres se vám vašimi potíži může prohloubit a zdravotní stav tak ještě zhoršit.

Předpokládám, že tento článek může vyvolat bouřlivé reakce, tak bych pouze ráda podotkla, že nikomu nic nevnucuji, jen bych přála všem co nejvíc fyzického a psychického zdraví a proto jsem vás chtěla obšírněji seznámit jinou léčbou nežli klasickou.

Přeji všem, aby byly s homeopatickou léčbou tak spokojeni a tak úspěšní jako já!!!

Hromix a Anie, 12 týdnů a 5 dnů

Stránka:  1 2 3 Další »
Váš příspěvek
Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 01.12.04 22:35

Ahoj Hromix,

teda jseš dobrá,ale tohle počteníčko si radši nechám na zítřek.

Čau Vlaďka

Lenka27
Kecalka 326 příspěvků 01.12.04 22:47

Ahoj Hromix,
tak jsem se do toho začetla, ale malá se probudila, tak jdu kojit. Už se ale těším, až si to dočtu.

Lenka + Adélka

Kristy
Zasloužilá kecalka 574 příspěvků 01.12.04 22:50

Ahojky,
opět Kristy, tentokrát trošku lépe naložená! Danuška sice nechtěla spinkat, ale aspoň zhruba od devíti neřvala a hrály jsme si spolu, to bylo prima, no i když upřímně, raději bych spinkala:-)
Teď jsem jí dala prso a usnula, tak snad se už nevzbudí!

AJKO - koukám že jsi měla taky náročný den, někdy to fakt není jen tak:-( Obzvlášť s tím vaším ekzémkem! Tak moooooooc držím pěstičky na zítřejší alergologii, ať vám to zítra dopadne dobře!!!!!!!!!

HROMIX - no teda pokud by stres vyvolával nemoci, tak bych teď byla chodící učebnice nemocí pro mediky:-) Je to zajímavé a každý si z toho vezme co bude potřebovat. Já asi zůstanu u klasické medicíny, zatím mi vždy pomohla i když u porodu bych taky brala něco šetrnějšího na rozjetí porodu než je odstranění hlenové zátky a prasknutí plodovky rukou (měla jsem pocit že mi ji ta sestra narvala až do krku:-( ), stejně jako „pomoc“ porodních asistentek rukama abych se otevřela, bylo to šílený:-( Prostě ať žije přirozený porod a tudíž žádné medikamenty! Co já bych za to dala kdyby mi něco píchli aby se to rozjelo a nemusela se trápit celých 24 hodin, no ale už je to pryč:-)

Tak kočky, malá opět poblila koberec při tom posledním krmení, tak ho jdu vyčistit a pak už chrupkat, snad ji Tom neprobudí až přijde z hospody a jestli jo, tak si ji bude uspávat on!!!

Dobrou noc přejí Kristy a Danuška (15t)

Kacica
Ukecaná baba ;) 1403 příspěvků 01.12.04 22:59

Ahojte holky,
musim se pochlubit, ze uz jsme ted 2 dny vstavaly az po 8!!! Sice zacala kolem 5 broukat, ale ja jsem byla tvrda a nevylezla z postele a ona zase usnula. Po tech ranech o pate je to uzasne, snad ji to vydrzi.
Nasledky ockovani nemame zadne, myslim, ze ta setrna vakcina stala za ty 3000. Vcera Betka dostala na vecer paralenovy cipek na doporuceni Dr. a teplotu vubec nemela. Byla to docela sranda, kdyz jsem rikala Risovi, ze ji ma dat vecer cipek, tak byl z toho mimo a ptal se, jestli ji to ma fakt strcit do zadku :-)) Ja totiz chodim v utery vecer tancovat, takze ji mel uspat on, no nakonec jsem ji ten cipek dala a on se dival, jak se to dela :-))
No dneska pro zmenu vyrazil on pryc, tak jsem sama doma a mam klid na psani, protoze Betka spi.

Taky se nam uz blizi konec te vetsi materske a prechod na almuznu :-( Nevite nekdo, kde a jak se musi podat zadost? Predpokladam, ze sami mi to neposlou. Ja jeste budu zadat zamestnavatele o proplaceni dovolene za materskou a pak uz najedu na ty male penize definitivne :-(

MARTOCH, KRISTY a HROMIX ? vy hromadky nestesti, preju vam at se to hooodne brzo zlepsi!!!! Me se moc osvedcilo si v takove krizi hodne sproste zanadavat nahlas (ja vim, ze se to nema, ale clovek se tim krasne odreaguje) a taky si do neceho prastit, ale pozor at je to mekke, at si neublizite :-)

HROMIX ? super denicek, sice mi trvalo, nez jsem to prelouskala :-) ale je to moc zajimave, tesim se na dalsi.
Kycle me taky bolely uz v tehu a taky jsem bolesti nespala, bohuzel me pro zmenu ted berou kolena (mam je spatna uz dyl), ale nastesti je to spis pri pohybu, takze spat muzu. S tim parkovanim je to fakt hruza, Brno je sice o hodne mensi, ale v centru je to uplne stejne, zitra bych taky mela vyrazit do centra, tak premyslim, jak to udelat, abych nebezela se sedackou kilometr. Jo a at ti dopadne dobre ta gynda, myslim, ze uz sis uzila dost

KRISTY ? ono ani nemusi byt nic spatne a proste si potrebuje zarvat, i kdyz 4 hodiny je fakt moc a co zuby, nemuzou to byt zuby?
Uz se mooc tesim na ten srazik, kdyz uz nic jineho, tak se dostanes aspon tam a kdyz bude Danca rvat, muzes nam ji nekomu vrazit a houpat budeme my. Auru uz jsem zamluvila a nahlasila tam vetsi koncentraci kocarku na metr ctverecni :-) Ale uvidis, ze vecer to bude taky OK a Danuska bude na navsteve delat hodnou. Betka se vzdycky pred navstevama predvadi a dela andilka.

MILENA ? ja taky budu na srazu asi bez Betky, Risa rikal, ze kdyz ja budu pryc, tak chce aspon Betku :-) Takze ji tam jen privezu ukazat a on s ni pak pujde na prochazku, takze se klidne pridej i bez mimina. Do vetrniku jsem taky chodila na lekce, cviceni i prednasky, takze se fakt mozna zname. Tu prednasku o prikrmech jsem teda prosvihla, uplne jsem na to zapomnela!! To ten vykojenej mozek, no zavolam tam, kdy bude pristi mesic, co se da delat

Vsem, kdo mate do Polska blizko docela zavidim, slysela jsem, ze je to tam fakt strasne levne, jenze nez bychom se tam z Brna dokodrcali, tak to nam nestoji za to

ZUZANA ? ja to cukrovi tkay mivam na balkone, ale je fakt, ze nam nikdy tak dlouho nevydrzi, leda bychom poridili ochranku :-)) nekdo nam totiz chodi ujidat (vetsinou nejaka Kacica…) Taky ty rumovy kostky, co jsem upekla v utery uz mizeji..

MAZANI NA ZIMU ? tak Dr. mi poradila, ze nejlepsi je cista vazelina, da se koupit v lekarne na vahu. Ja mam ale mesickovy krem od Welledy a voda tam neni psana a je primo na zinmi pocasi, takze by to taky mel byt OK

CIBULKA ? jeste k tomu chlapovi, nekdy maji chlapi po porodu pocit, ze se zenska venuje jen diteti a citi se odstrceni (protste stejne, jako kdyz se narodi druhe dite, tak to prvni miva nekdy krizi). Sice je to nesmysle, ale vysvetluj to chlapum, jestli by to nemohlo byt tim. Ale stejne bych ho necim majzla po hlave, aby se k tobe choval pekne

Taky marne vyhlizim IRINU, doufam, ze jsi v poradku a pokud mozno i v lepsi situaci nez naposled. Pisni aspon par veticek.

Mejte se krasne
Kacica + Betynka 4 mesice

Kacica
Ukecaná baba ;) 1403 příspěvků 01.12.04 23:13

Jejda, to mi to fakt o kousicek nevyslo, omlouvam se, vubec jsem nevedela, ze to je tak dlouhy.
 Kacica

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 02.12.04 00:07

Ahoj holky, tady sporadicka pisatelka Evucha (ale pravidelna ctenarka, to mi verte! Uz mnohokrat jsem se diky vam tak uklidnila, ze se vlastne nic nedeje, kdyz mam pocit, ze se neco deje)!!!

Jsem rada, ze jste tady psaly o tom meneni mlika ve cvrtem mesici, protoze to jsme ted teda meli docela krizi. Ted se to snad nejak dostava do normalu. Ale reknete mi, je mozny, ze tedka casteji blinka diky tomu, ze ma to mliko jiny slozeni? Za cele ctyri mesice se poblil snad petkrat, mozna i min, vzdy jen tak trochu, za to ted blije kazdy den aspon jednou. Uz to zacinam vychytavat, kdyz se s nim moc nehejbe a nemacka se bricho, tak je to vcelku dobry. Ale stejne je mi to podezrele. Myslite, ze to muze byt tou zmenou slozeni?

Kristy - ja mam taky stav, ze bych Matyldu z okna nejradeji vyhodila. Hlavne kdyz nechce spat, ani pit, jen se vzteka. Ja ho davam spat dost pozde, vlastne podle toho, jak se mu chce. A ted se mu to posunulo, driv chodil tak kratce po desate a ted az po jedenacte. Nekdy vydrzi az do pulnoci. Za to rano spime do osmi, deviti, nekdy i desiti. Me to tak vyhovuje, jsem spis nocni tvor.

Holky Brnacky - mrzi me, ze se s vama v sobotu nesejdu. Zitra jdem ockovat a pak jedu rychle k moji mame do Hodonina, aby me psychicky podporila, jestli bude mit Matylda nejakou reakci.

Ockovani - my jdeme zitra a jsem z toho uplne hotova. Dokonce jsem dnes litala po celem Brne a shanela tu lepsi vakcinu, vsude ji maj na objednani a ja ji potrebovala dnes. Tak to ted porad vytahuju a koukam na ty jehly a je mi do breku. On se Matyas tak pekne vzdycky na pani doktorku chechta, je tam strasne spokojenej, a ted mu tam provedou tohleto. Ja se tam asi rozbrecim… Jsem taky zvedava, jestli teda bude mit nejakou mirnejsi reakci, kdyz uz jsem vyplazla tisicovku. Partnerovi se sverit nemuzu, ten by byl nejradeji, kdybysme neockovali (ale na to ja jsem moc velkej srab), takze o ockovani nechce ani slyset, jen se rozciluje. A vy muj strach pochopite, no ne?

Tak se mejte, ja si jdu precist o te homeopatii, protoze to me dost zajima!!!

Evucha & Matyas (4 mesice a tyden)

Kikina1
Stálice 76 příspěvků 02.12.04 10:23

Ahojda Hromix a ostatní mamči,tvúj článek o homeopatii se mi moc líbil. Mě to hodně zajímá ,ale zatím jsem se nedostala k žádné knížce,abych se do toho víc pustila. Už jsem taky nějaké zkušenosti pochytila, sama na sobě,taky s chřipkou a pak když jsem se s prvním manželem rozváděla,brala jsem homeopatika na uklidnění,protože jsem byla na zhroucení a i dr už ze mě nemohla. No, to je ale už naštěstí vedlejší. Jinak hoodně preferuji bylinky,mám ted´po porodu gyn. problémy,kvasinky výtoky atd. Jenže jak jsem četla tak snad tady trápí všechny,jen jsem se chtěla zeptat? Bolí vás taky někoho ještě jizva po nástřihu? Mě občas jo při sexu docela jo, nebo když si blbě sednu. Jinak ted´piju kopřivu po litrech, čistím se ,tak doufám že to trochu pomůže. Díky za rady s kakáním, zabraly už jsme ok.Davidek ted´spí,tak jsem se konečně dostala k tomu odepsat. Ajko netušila jsem jak to máte s tím ekzémem hrozný,musí to být na vás hrozný nápor. Já se Štěpánkou taky chodím na Alergologii,takže vím co to je,jinak ekzém jsme měli taky,Štěpka asi ve dvou měsících a Davídka ted´,meju na radu kamarádky olivovým mýdlem,nic jiného mi nesnese,ekzém je lepší ale úplné jsme se ho nezbavili. Na co je Lenička alergická? Předpokládám že Luky je taky vid´, Davídek vypadá že holt to má po mě,já jsem snad na všechno,můžu jen zeleninu,ovoce nesmím,maso jo,ale některé přílohy atd,ale to je na dlouhé rozepisování a nehodlám vás nudit a dělat ze sebe chudinku. Prosímtě Ajko,nekoukla by si se mi na ty bylinky až budeš mít čas? Jo holky co máte krizi s mimísky nejste sami,ten náš drobek ted´bývá naprosto super vzteklý,třeby dvě hodiny,řve a řve no a mám z něj taky dost.Pořád by chtěl nosit,jenže to dost dobře nezvládám,jednak bych nic neudělala a taky váží 8,5 kilo skoro v šesti měs. Ještě navíc jsem po operaci páteře,takže jsem docela hotová.Jo co se týče baby klubu Juklík,no je to už hezkých pár let, co jsem tam chodila se Štěpkou a těší mě že funguje i nadále,já jsem dřív bydlala na Zahr. městě takže to bylo kousek. Ted něco takového hledám na Kladně pro Davídka tak se mi to snad podaří.Hromix prosímtě jak se jmenovala ta knížka se které jsi to psala,je to děsně zajímavé.Holky to jsem tu jediná kdo má mimčo červnové? Koukala jsem že jste snad všechny v srpnu,Davídek měl být původně v červenci,jenže mi vyvolávali porod dřív,takže byl nakonec 36+4dny. Pa a pac všem Kikina alias Maru a Davídek

Kristy
Zasloužilá kecalka 574 příspěvků 02.12.04 12:01

Ahojky,

docela mě vyděsila představa, že nás ve 4 měsících čeká další krize kvůli změně mlíka, vždyť to je už za 2 týdny a to se sotva vyhrabeme z té tříměsíční krize:-( Která je mimochodem čím dál lepší Dřív jsem ji po kojení vrzla pod hrazdu, ona si hrála a já mohla uklidit, ale teď se po 5ti minutách vzteká a chce se nosit, ovšem tak za půl hoďky kňourá i na rukách. I toto datluju s malou v rukách:-) Takže nemám nic uklizeno ani vyžehleno a péct bych mohla jedině po půlnoci kdy konečně usne, jenže na to nemám už sílu! No prostě krize se vším co k tomu patří:-) A to věčný blití mi na náladě taky nepřidá! Jo a zkoumala jsem ty zuby, ale nic jsem neobjevila, tak prostě je asi protivná jen tak, aby se máma nenudila:-)

KAČICO - to sprosté nadávání samozřejmě praktikuju, kopu do plechu na vaně, mlátím do postele a házím polštářema:-) Prostě ji vrazím do obýváku nebo Tomovi a jdu se uklidnit, jinak bych musela třísknout ji, a to by asi nebylo to pravé ořechové! Jo a teda že by si Tom vzal malou protože já jdu pryč, to si nedokážu představit, on se tak trochu bojí být s ní sám:-) Možná má strach že by ho uslintala k smrti:-))) No a na srazík se těším jak malá holka, a jestli bude Danule řvát tak ti ji teda vrazím:-) Jenže já se v:,–(ím, že bude to nejhodnější mimino a já budu vypadat že tu jen blbě kecám:-)

EVUCHO - no já jsem teda možná matka Herodeska, ale řekla jsem si, že prubnu normální vakcínu a kdyby něco, tak ty další dvě zaplatíme. Malá na to naštěstí vůbec nereagovala, zvládly jsme to bez teplotky tak jsem ráda že jsme ty tři tisíce ušetřili! A neboj se toho očkování, mně teda ukápla slza když jsem malé musela násilím držet nožky aby jí to ta sestra mohla píchnout, ale přežily jsme to nakonec obě dvě:-) A jsem ráda že nejen já mám chuť prohodit malou oknem, když jsem to sem psala že bych ji někdy nejraději vrátila, tak jsem se bála že mě odsoudíte že si nevážím toho co mám, ale naštěstí víte jak to napůl šílená matka myslí:-)

KIKINO - mě ta jizva taky bolí, teda při sexu příšerně, ten raději nepraktikujeme a řešíme to jinak, protože se bolestí akorát rozbrečím, je to jako druhej porod:-( a když si nějak blbě sednu tak to taky občas zabolí. No musíme doufat že se to brzo spraví. Možná bysme s tím mohly někam zajít, jenže já jsem ten typ, co se doktorům dost vyhýbá a neběhá za nima s každou blbostí, takže tam jen tak hned asi nepůjdu:-)

Tak, tu svoji Knedlinku jsem vrazila do autosedačky tak je chvíli klid, tak honem aspoň umýt nádobí! Jo jo, já se divím že nemám uklizeno když tu s váma vykecávám:-)

Prima den přejí Kristy a Danuška (15t a 1d)

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 02.12.04 12:53

Ahoj holky,

tak mame to ockovani za sebou. Nebyla to vubec takova hruza, jak jsem si myslela. Kristy - rozhodne nejsi matka Herodeska, kdyz jsi nekoupila drahou vakcinu, to spis ja jsem krapatek precitlivela. Taky jsem ji kupovala na posledni chvili, myslela jsem, ze zkusime normalni ale ve finale jsem vymekla. Ockovani probehlo naprosto v klidu, Matylda je asi vic statecny nez ja. Pani doktorka rikala, ze jsou u te vakciny i lepsi jehlicky, tensi, kdyz to pichala, tak jen tak trochu ubrekl, zato pri te druhe normalni injekci, co mu davali (tusim ze to byla zloutenka) uz rval na plne pecky. Ale hned jsem ho pochovala, tak se uklidnil a pri odchodu uz se na doktorku smal. Fakt to nebylo ani z poloviny tak hrozne, jak jsem se toho bala. Ale reknu vam, kdyby po me doktorka chtela, abych mu podrzela nozicku, zatimco bude pichat, tak to me asi vomejou.

Tak tak, jsem fakt nejaka uzkostliva, jeste zadna jste tady to ockovani tak neprozivala, jako ja, az se stydim.

Evucha & Matyas

KEIKO
Kecalka 290 příspěvků 02.12.04 13:25

Ahojky,
tak my dneska slavíme půl roku!!!
A to tím, že jsme poprvé nemocný :((( - teplotu holky sice nemají, ale chrchlaly a soplily celou noc! Takže ráno šupky k dr. , tak máme spoustu medicíny, včetně homeopatik, protože se tím zabývá ! V lékárně jsem nechala skoro 600,– !
Už včera navečer holky plakaly ( takový ten bolístkový pláč), tak jsem myslela, že by zoubky - dásničky už mají pěkně bílé, ale pořád nic! No a ono už to na ně lezlo :((
Je mi jich tak líto, že jim nemůžu pomoci více.

Aktuální půlroční váhy - 5800g a 7000g! To je docela slušný, když porodní byla 1930 a 1960g, ne?

Očkování teda bude zase kvůli nemoci odloženo, tak nevím, jestli se těch naušniček do vánoc dočkám!

Hromix - pěkný článek. Naše dětská dr. se tím taky zabývá, tak vždycky, když něco potřebujeme, dostaneme i doporučení na homeopatika. Holky je dostávaly hned po propuštění z porodnice a teď taky na rýmu a počínající nachlazení! Mě to taky několikrát zabralo, takže tomu začínám věřit čím dál víc! Ale jak píšeš u dětí tonejde rozpustit pod jazykem, když jim dávám třeba 20 kuliček, tak to rozpouštím v troše čaje, snad tím nic nezkazím ?

Taky se musím pochlubit, že jsem od taťky dostala za ty naše holky zlatíčka! Krásný naušnice s bílýma kamínkama a řetízek se srdíčkem a stejnýma kamínkama k tomu! Mám radost!

HOlky jsou děsně nadšený z těch všech blikaček a zdobení obchoďáků, tak už máme v obýváku taky natahaný blikací světýlka, jsou z toho paf a vydrží na to koukat docela dlouho! Snažíme se je zaujmout vším možným, aby měly nějakou zábavu. Když jsme byly předevčírem v rizikové poradně, tak tam byly 10měs. holky- dvojčata a lezly tam jak tryskomyši! Tý jo, to bude už za chvíli, to říkám, že asi začnu šilhat, jak poleze každá na jinou stranu! To bude žůžo je uhlídat!

Tak se všichni mějte a vyhýbejte se zdárně všem bacilům!

KEIKO + 2 spinkající andílci ( dnes půroční!!! )

Kristy
Zasloužilá kecalka 574 příspěvků 02.12.04 13:55

Ahojte, já už vážně nemůžu!
Máte někdy pocit že jsou ty vaše děcka naprosto odporný a že je celou svou bytostí nenávidíte? Já to právě prožívám a je to děs. Jak jsem psala předtím, tak malá se začala vztekat na rukách vrzla jsem ji do sedačky a pádila umýt to nádobí, no a po třech talířích začala zase řvát jak nepříčetná (takže klid byl asi 10 minut) a když už řvala hodinu, tak mi ruply nervy a začala jsem já řvát na ní co mi plíce stačili, aby přestala ječet nebo že se z ní zblázním. No to samozřejmě nepomohlo, spíš naopak:-( Pak jsem ji vrazila do kočáru a šli jsme i se psem ven. Tam se po chvíli uklidnila a usnula. Vypadala jsem jak debil, procházím se se psem a kočárkem ve kterým klidně spí mimino a brečím u toho jak kráva. Ale já už fakt nemůžu! Ona mi opravdu přijde tak odporná když řve, už fakt vůbec nevím co je tak krásného na tom být matkou! Člověk nemůže nic pořádně jíst ani pít, furt musí myslet jestli je děcko přebalený, nakrmený, dostatečně oblečený a spokojený, ale jestli je spokojená matka o to se nestará nikdo, ta prostě musí šlapat jako hodinky děj se co děj!
A přitom když jsem se snažila otěhotnět a když byla malá v břichu, tak jsem jí i sobě slibovala jaká budu hodná máma, a teď řvu na 3 a půl měsíční mimino:-(
No teď tu sedím, přiznávám se k tomu že jsem totálně neschopná a pořád jen bulím, asi by mi ji měli raději sebrat! A taky jsem se rozhodla, že pokud začne ve 4 měsících zase zlobit kvůli mlíku, tak končím s kojením, stejně jsou s tím od začátku jen trable! Každý velice myslí na zdraví dítěte, ale myslí někdo na to, že matka bude mít z nervů žaludeční vředy?
Nevím, asi jsem fakt moc mladá a neměla jsem si dítě ještě pořizovat:-( Ovšem je na několik hodin řevu denně člověk někdy dostatečně starý? Doufám jenom, že dnešek je takové to vyvrcholení které každou krizi provází a že už to bude jen lepší, a já zase začnu svoji dceru milovat. Protože teď k ní opravdu zrovna moc lásky necítím:-(
Proč jí nemůže stačit řvát v noci, proč už musí řvát i přes den? Já fakt nemůžu, jsem na konci sil, nejraději bych utekla daleko od všeho a od všech! Asi vám teď připadám jako hysterka, ale já tady ani nikoho nemám, nemůžu si jít poplakat za mamkou nebo nějakou kamarádkou, jen dál musím poslouchat to uřvaný mimino a starat se, jestli jí nic nechybí!

Tak se mějte a odpusťte mi ten výlev, zdraví vás Kristy!

Simunka
Ukecaná baba ;) 1186 příspěvků 02.12.04 14:01

Ahoj Hromix,

moc pěkný deníček. Asi jsem jako většina lidí a homeopatii jsem prostě nějak nevěřila. Manžel mi jednou, je to již tak 3 roky, přinesl nějaká homeopatika na chřipku a já je vyhodila se slovy, že toto já jíst nebudu, že mi to nemůže pomoci.

Nevěřila jsem a nevěřila, až mi Ed jednou poslala homeopatika pro Matyáška na zoubky. On se tenkrát , když mu rostli zoubky, budil v noci každou třičtvrtě hodinu. Bylo to již šílené, ale po homeopatikách se spaní začalo lepšit a lepšit. Nyní už spinká téměř celou noc a růst zoubků u nás probíhá v klídku.

Nemáš tip na nějakou dobrou knihu?

Simunka ze Štěstíček

KEIKO
Kecalka 290 příspěvků 02.12.04 14:28

Simunko,
jaká to byla prosím tě homeopatika a jaké dávkování? U nás už taky začínají být zoubky pomalu aktuální.

Martoch
Zasloužilá kecalka 530 příspěvků 02.12.04 14:29

Ahojky,

jsem celkem down, takze jen kratce. V utery jsme byli na ockovani, probehlo to v pohode i s normalni vakcinou. S kojenim bojujeme, kojim pokazde z obou prsu, pak jeste nekdy dam Nutrilon, ale v noci ne a pres den, podle toho jak mala vypada - spokojene (posledni dobou malokdy) nebo nespokojene (skoro porad). A tim se dostavam k tematu „ti nasi mali klacci“. KRISTY - ani nevis, jak ti rozumim, prozivam presne to same. Ta moje dracice uz rve 10 minut v kocare, ale ja tam nejdu, nebo bych se neovladla… Zacala blit. Prevlekala jsem dnes uz asi 6×. Ja se z toho po*eru! Nakojim, zacne rvat - ma uvaha: asi ma malo. Dam 60 ml Nutrilonu - blije. Aha, poucim se. Pristi kojeni - nakojim, zacne rvat. Zkousim nosit, houpat, rve dal. Tak ma hlad? Dam 30 ml Nutrilonu - krkne si a blije. FUCK! Kdyz nedam nic, rve jako tur. No a kdyz uz je teda nejak uspesne nakrmena a vyblinkana a prevlecena, tak proste rve jen pro kondici. A dost slinta, ze by ji rostly zuby? Ja vazne nevim, co se ji nelibi…
Radsi koncim, mam toho plne zuby.

Marťoch a Lucoch škareďoch, 13 tydnu

KEIKO
Kecalka 290 příspěvků 02.12.04 14:38

Kristy,

ono to zas nebude tak zlé! Především je důležitá spokojená maminka, teprve pak může být spokojené i miminko! A tím, že na berušku řveš, nic nespravíš, dokonce ještě zhoršíš!
Já měla krizi zatím jenom jednou, a to jsem obě holky šoupla do ložnice do postýlek,zavřela dveře a odešla to rozdejchat! Taťka za nima pochopitelně hned šel je uklidňovat!
A mě to vždycky pak druhý den mrzí, že jsem na ně nebyla hodná!
Ale musím teda říct, že holky jsou zlatíčka a opravdu jsou moooc hodný, ale omě lidi říkají, že jsem flegma a nic mě jen tak nerozhází, tak jsou děti asi po mě!
Je opravdu škoda, že nemůžeš jít někam ven s holkama a na chvíli si odpočinout,to by to taťka opravdu ani chvilku nezvládl, když ten můj zvládá 2?
Ráda bych tě obejmula a uklidnila, třeba i Danduli pohlídala, škoda, že jsi tak daleko!
A uvidíš, že zítra už bude zase líp a bude to tvoje sluníčko! Holt i hormony si s náma při kojení a si pěkně hrají :(

KEIKO + 2

Martoch
Zasloužilá kecalka 530 příspěvků 02.12.04 14:56

Ahoj znovu,

tak jsem to nevydrzela, vzala ji z kocaru, pohoupala na balone a uz je tuha. Tak jsem ji dala zase do kocaru, pocitam ze do peti minut zase zacne.

A aby toho nebylo malo - ztratila jsem kaminek z prstynku, co jsem dostala za porod a vyhorela mi zehlicka. Mela jsem ji jenom dva roky! Ja bych do toho kopla… A muj si mysli, jakou tady mam pres den Hawai. Z prace chodi az za tmy, tak to ho vyhnat s kocarem nemuzu (mala potme rve). A tchyne vozit neprijde. A tak jsem na to porad sama. Ach jo.

Marťoch

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 02.12.04 15:13

Ahojda,
tak si představte, že jsem Pepina ráno o půl deváté vrzla do kočáru a přišli jsme o půl druhé!!! Pět hodin bez jídla a čtyři hodiny spánku (asi v půlce měl hoďku pauzu, to koukal a vrtěl se)! Bylo to báječný, navíc bylo hezky, tak jsme úžasně vyvětraní, akorát se mi chtělo strašně čůrat a prsa měly navaříno!

Ajko - a co ti ten zubař má dělat? Já jsem na tom totiž podobně jako ty a v úterý jdu na korunku. Utěšuju se tím, že na Vánoce budu krásná :-). Ale bojím se děsně. A taky jdu vždycky bez dětí, aby mě Ema neviděla, jak se klepu, když mám k ní moudrý řeči, jak se má chovat jako velká holka.
A s tou přípravou na školu a režimem ve školce - jestli se nepletu, Lence nejsou ještě 3 roky, a to je na tohle brzo, v tomhle věku by si podle mě měly děti opravdu spíš hrát. Ema má skutečnou přípravu na školu až teď tenhle poslední rok, to už teda se vším všudy včetně domácích úkolů (už dvakrát zapomněla) a myslím, že to úplně stačí. Podle mě je nástup do školky dost velká zátěž a svazovat děti nějakou přípravou na školu už ve 3 letech by bylo moc. Co ty na to, Dajko?

Kačico - o rodičák se žádá tam, co o porodné, u nás na radnici, já si vzala ten formulář už s tím na porodné. A teď přišla Ema s vanilkovým rohlíčkem a mně málem vypadly oči (myslela jsem, že jsou dobře schované :-)).

Irino - kde jsi? Doufám, že jsi toho svýho ženáče nevzala pánví po hlavě a nebručíš v kriminále? (Blbý fóry, co?)

Kristy - páni, to jsou teda grády! Abych se přiznala, vůbec tomu nerozumím, mně se tohle nikdy nestalo, ani s Emou ani s Pepinem, ještě nikdy jsem k nim necítila nic negativního. Když Pepi brečí, spíš se bojím, aby mu něco nebylo a je mi ho líto. Ale pravda, Pepa nikdy nebrečel tak dlouho jako Danuška. Tak nevím, ráda bych ti poradila, ale fakt nevím, co? Doufám, že to nevezmeš špatně, ale nechtěla by ses poradit s psychologem? Danuška určitě to tvoje rozpoložení cítí a možná je to začarovaný kruh. A jestli můžu - nekřič na ni, ona to fakt určitě nedělá schválně.

Musím s Emou do sboru, tak pa pa!

Zuzana a Pepča (dnes 17 týdnů)

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 02.12.04 15:42

Ahoj Kristy,
já jsem zatím snažilka, ale to co popisuješ u Danušky, měla moje sestra. Je to poporodní deprese. Nejlepší bude, když to řekneš v poradně (hlavně se neboj, že se na tebe budou blbě dívat, nebudou !!!!!). Ségra brala nějaký prášky a pak už nekojila. Doktorka jí vysvětlila, že ona a dítě jsou spojený nádoby, takže Danušce ani nemusí nic být. Držím moc palce, jednou to určitě přejde.

Žůža

Kristy
Zasloužilá kecalka 574 příspěvků 02.12.04 15:48

Ahoj,
tak jsem malou nakojila a hodinu mi spinkala v náručí, to bylo prima, ale po probuzení je opět protivná, ale aspoň neřve! Ani se na mě po probuzení neusmívala:-( Tak já nevím. Teď něco povídá medvědovi na hrazdičce, snad jí to vydrží!!!

KEIKO - odpoledne a večer a ji manžel samozřejmě hlídá a konejší když už toho mám plný kecky, ale teď přes den ji nemá kdo pohlídat, a když půl dne řve tak to je fakt o nerv.

ZUZANO - s tím psychologem to neberu špatně, už jsem o tom taky přemýšlela, ale já to cítím až dnes. Takový to normální brečení čas od času, to bylo v pohodě, ale co předvádí teď, to by povalilo i slona! A k tomu řvaní, já vím že to nepomůže, spíš naopak, ani nevíš jak mě to mrzí, ale já už fakt nevím co s ní mám dělat! Bylo mi jasné že mi to někdo vyčte, ale kdo nezažil nepochopí!

MARŤOCHU - no koukám, že si taky užíváš! Neustálé řvaní a do toho neustálé blití je opravdu prima kombinace, viď?! A pak nějakej blbec ještě řekne, že se celej den válíme doma s děckama! Hned bych si to vyměnila a šla aspoň na jeden den do práce, ať si Dana řve na někoho jinýho! Tak se drž holka, a dík že mě chápeš, aspoň někdo!

No, tak už zase řve, tak já ji zkusím pochovat, třeba to aspoň na chvíli zabere! Už aby bylo čtvrt na pět, to dojde domů Tom!

Mějte se, Kristy a Dana (15t a 1d)

Kristy
Zasloužilá kecalka 574 příspěvků 02.12.04 15:59

Jo a ještě jedna věc Zuzi,
závidím ti že jsi ke svým dětem nikdy nepocítila nic negativního, ani nevíš jak strašně to bolí! Budu si to ještě dloho vyčítat:-( Mám pocit, že jsem jako matka selhala, a to je asi to nejhorší co se může ženské stát! Ahoj!

Martoch
Zasloužilá kecalka 530 příspěvků 02.12.04 16:43

Kristy,

mam pro tebe tip - na Lucku vzdycky spolehlive zabere houpani na balone. Bud v naruci nebo zady ke mne v takovem pololehu. Sice nevim, jak ji to pak odnaucime, ale ted jsem vdecna za kazdou pomoc. Pohoupam a je klid - i kdyz neusne, tak se diva a MLCI a to je hlavni :-)

Marťoch

Gabinka1
Kelišová 6545 příspěvků 02.12.04 17:24

Kristy,
je mi líto, co prožíváš. A moc dobře to chápu. Já to měla po návratu z porodnice, no skoro 2 týdny. Jasně, šestinedělí, někdo možná řekne. Ale nechci řešit, kdy to někdo zažije, myslím, že je fuč, jestli je to v šestinedělí nebo pak. Naprosto chápu tvé pocity. A to nás netrápilo blinkání, s tím jsme začaly až teď. Je fakt, že to přešlo a dodnes moc všeho lituju a moc si přeju všechno vrátit a zkusit to znovu a bez těch nervů. A musim se přiznat, že je div, že mi ta ruka občas neulítla, že bych fackovacího panáka či boxovací pytel na upuštění páry bývala byla potřebovala. Do toho kojení nešlo a bolelo a zánět…ale přešlo to a já doufám, že už to tak šílené nikdy nebude (musím myslet radši pozitivně:)))
Jak psala Marťoch, u nás taky zabíralo skákat na balonu, event. s ní tancovat po bytě, někdy stačí, když kouká, jak trdluju a zpívám a tak. Ale nad balon neni - vlastně je. Sundat gatě, event. plenu a nechat ji na přebalováku. Jak ji obleču, spustí, ani na posteli tak nevydrží jako na tom přebalováku. Nevim, proč.
Každopádně, moc držím palce, určitě to zvládneš, Danuška brzy to období přejde a bude líp. V žádném případě nejsi špatná máma. Něčí děti nebrečej (vem si, že od začátku místo, aby mi pomohla, mi tchýně pořád jen vyprávěla, jak její děti takhle neřvaly a ta moje nepřestávala a šla až na doraz, což nepochopila, tak aspoň, že tohle snad nemusíš poslouchat a denně k tomu), něčí jo, některé maminy na to nervy maj, některé ne.
Drž se, omlouvám se za svůj chaotický komentář, který někomu může přijít, že je mimo, když mluvím o období v šestinedělí a vám jsou 4 měsíce. Ale ty pocity…jsou stejné
Zdravíme a posíláme oběma pohlazení
nakukovatelka Gabča a Barča od PSTM (dnes 9t a 2d)

kacii
Kecalka 210 příspěvků 02.12.04 17:26

Ahoj Hromix, pisu sem, protoze nevim, kam jinam:o(
Za posledni asi tyden? mi od tebe prislo zhruba 100 mailu s virem. Nevis o tom neco? Denne je to tak 3-15…
Vim, ze viry se prenaseji ruzne, ja jen, jestli neco vis, nebo ne…jestli jsem jedina postizena.
Virum zmar!
Lenka&Matys od PSTM

-eva-
Kecalka 322 příspěvků 02.12.04 17:35

Ahoj,
moc děkuji za prima článek, píšeš přesně o tom, co mě zajímalo.
Díky
 Eva

hromix
Ukecaná baba ;) 2185 příspěvků 02.12.04 18:31

Ahojda.

Takze ja zacnu tim, ze jsem dnes byla u homeopata, abych vubec ty bolavou kycli prezila. Kam se me bolesti kycle hrabou na ty, co jsem mela v tehotenstvi… Tak mi prosim drzte palce, at mi ty homeopatika zaberou a ja mohu lepe existovat. I kdyz, snazim se to brat aspon chvilema s humorem a rikam si, ze pres den nemam cas na gruntovani a tak kdyz v noci stejne nemohu spat a kycel boli jen kdyz jsem v klidu, tak bych mohla klidne celou noc prouklizet, ne? Ha ha, no ale to by si asi Anie pak druhy den musela vystacit sama… :-)

Jinak na gynde vse OK, krev OK a tak mam asi pry jeste ocistky. A bolesti v podbrisku jsem mela i pred tehotentvim a tak uz smiruju s tim, ze proste nejsem normalni a vzdy me asi neco bude porad bolet. Ale jeste zkusim zautocit na sveho homeopata, at udela neco i s myma gyn problemama. No v pondeli tam jdu zase :-), joj to bude penez!!! Ale za to zdravi mi to stoji?

Kikino ? nazev te knizky je hned v uvodu denicku, stala myslim kolem 350,– Kc a fakt se mi libi. Jinak jsi jako moje segra ? ta taky brala hodne homeopatika kolem rozvodu, protoze byla desne na nervy ? a hodne ji to pomohlo! Tak je fajn, ze i ty mas s nima dobrou zkusenost!!!

Kristy ? ja jsem asi taky ucebnicovy pripad, tolik nemoci? Alejsem stastna, ze kdy to neni nutny, nebudu do sebe cpat chemii! A takhle to chci i u Anie. Pokud mozno zadna antibiotika!!! I kdybych za navstevu u homeopata mela vydat tisicovku, tak ji chci ty chemie usterit. Jo a ja myslim, ze Danusku asi trapi zoubky ? a na to nespani spojeny se zoubkama jsou taky homeoapatika :-), ale tim padem, ty si to asi musis protrpet (kdyz neveris na homeo) ? zato ja zitra bezim do lekarny objednat si je, abych byla na Anie pripravena :-)))) JO a na Vanoce a nekolik dalsich dni jedu do Steti, tak kdyby byl Tom v praci, muzu se stavit v LTM a obveselit te!

Keiko - teda holky jsou pekne veliky! Fakt blahopreju!!! Jinak doufam, ze kdyz jste naladovany lekama, ze to nemichas s homeopatikama ? ty pak nemaji ucinnost a jsou tim padem na nic. Clovek si musi vybrat? Jinak pises, ze jim davas 20 kulicek? Ceho prosim te? Bohate staci 2 (dle mych znalosti) a do caje urcite ne! Zase to ztraci na ucinnosti! Ani do vody ne, nebot by jsi zmenila redeni!!! Ja to delam tak, ze mezi dvema lzickama kulicky rozdrtim (zabalene v ubrousku, aby homeo neprislo do kontaktu s kovem lzicek) a pak do toho prasku macim ocucanej dudlik! A kdyz nekdo nedudlikuje, tak ty dve kulicky se do pusinky vzdy nejak soupnou a dite z toho urcite aspon cast vycuca a nespolkne?

Simunko a ostatni homeopatikari ? kdo ma zajem o knizku ohledne homeopatie pro deti, tak doporucuju: nakladatelstvi Alternativa, HOMEOPATIE PRO DETI, od Gabrielle Pinto a Murray Feldman. Jsou tam popsany zakladni detsky nemoci a leky, ktere muzete uzivat sami, ci odkaz, kdyz je dobre jit za profesionalnim homeopatem. Vysla ted v pulce listopadu a ja ji obdrzela toto pondeli. No az ted, jak nemohu spat, tak jsem se zacetla a zda se mi fakt dobra!!! Pro dospele se mi osvedcila knizka, viz odkaz hned nahore v denicku.

Martoch ? pry existuje Nutrilon proti ublinkavani… Jinak na zoubky doporucuju homeopatika… viz knizka (odkaz vyse).

Zuzano ? ha ha ha, prsa mely navarino? :-)))) Ale aspon sis uzila, ze Pepanek spal :-).

Ajko ? promin, ale ja se u tve nadavky musela smat? Ja vim, ze to musi byt desne narocne, kdyz jsou deti nevrle a navic dve, ale me to prislo k smichu :-) JO a proc berete Lenku na alergologii? Ja myslela, ze homeo zabrala??

Dajko ? ja mela vyloubenou kycel uz pri narozeni a tak jsem o to radeji, ze Anie se narodila v poradku… Me na to prisla tenkrat nahodne moc dobra obvodni lekarka (jen pohmatem), jinak by se to zanedbalo a ja bych musela nosit nejake ty strojky ci jit na operaci. Ale takhle jsem jen pry rok lezela na zadech s pravitkem mezi nohama (kolenama) a to stacilo. Ale pry jakmile jsem mohla lezet normalne, prevalila jsem se na bricho a to mi zustalo ? asi proto nesnasim lezelni na zadech :-). Jinak jsme teda jely do nemocnice s mamkou a kocarem a jako na just jsem byla hotova behem 20 minut a navic jsem videla na parkovisti 2 volna parkovaci mista hned u vchodu. NO neni to zakon schvalnosti??? Ja mam pech?

Mileno ? je legracni, ze jsi tu s nami chvili, ale vse o nas vis :-) (je videt, ze jsi cetla poctive). Jak ses ptala na ty kocky, tak jsem bohuzel vymekla, a dala je nejdriv na dobu sestinedeli k rodicum (nez si vytvorime s Anie rytmus, jak mi bylo fakt dlouho blbe po porodu) a no a pak jsem to par dni zkousela, ale byla jsem z nich strasne nervozni. Hrozne se za to stydim, vzdyt to byli moji milackove, ale Anie je ted proste na prvnim miste a tak mi zacaly vadit i chlupy, jejich skakani ktere je nekontrolovane a tak? Takze jestli se nekdy vrati, tak az pozdeji, az Anie treba budou 2 az 3 roky? myslim? Hrozne se za sve selhani stydim, vzdyt jsem si je porizovala s tim, ze vim, ze budu mit deti, ale bud jsem byla naivni nebo jsem se tak moc materstvim zmenila?

Any ? ja na invalidech taky parkovala poprve, ale jinde to neslo (tam ani nenichodnik, na ktery bych mohla najet,proste jina alternativa)?

Zuzano ? vsimla jsem si, ze na parkovisti Tesca jsou vyhrazeny parkovaci mista pro rodice s detmi (na silnici je namalovan kocarek) :-)

Evko ? o jakou houpacku se jedna? Vubec si to neumim predstavit. Muzes ji treba vyfotit a dat do galerky?

Jinak ja mam problem s Anie. Vam se to bude zdat malicherny v porovnani s problemy napr. Kristy, ale Anie si necuca palecek ale svuj spodni ret. A to poradne, normalne ho saje jako dudlik. Takze ji porad musim hlidat, cpat dudlik, ale neda se to uhlidat. Bojim se, ze bude mit ret za chvilku trojnasobny? :-( CO si o tom myslite? Asi to nadhodim v Diskusi…

No jinak jsem na spoustu veci urcite zapomnela, ale ted to je stejne dost slouhy komentar :-)

Tak zatim pa

Hromix a Anie, zitra presne 3 mesice = 13 tydnu

hromix
Ukecaná baba ;) 2185 příspěvků 02.12.04 18:34

Tak to je mi lito. O nicem nevim, ale me zase chodi maily s virem od nejake IrinaM. Ale ne tolik jako tobe.
Holky, nevite nekdo co s tim??

Lenko, tobe se omlouvam, ale jsem v tom nevinne :-(

Hromix

kacii
Kecalka 210 příspěvků 02.12.04 18:40

Ja vim Hromix, nekdo tu ma poradne zavirovany pocitac…ty to teda nejsi:o) Ten vir si precte adresy a nastavi je jako vychozi, takze zablokovani pristupu nepomuze:o( Jedine pokud se nekdo trefi na siritele… No me nic nehrozi, nemam Windows ani Outlook, takze v mym pripade to znamena jenom mazani a mazani…
 Lenka

Dandule
Zasloužilá kecalka 561 příspěvků 02.12.04 19:01

Hromix,

nepatřím do Vašeho deníčku,přesto mě vlemi zaujal deníček o homeopatikách­.Nemám s tím moc velkou zkušennost.
Jsem v 9týdnu těhotenství,teď mě moc bolela hlava,manžel mi koupil v lékárně homeopatika,a doma z letáku jsem se dozvěděla,že je nesmí těhotné.Jela jsem do lékárny sama,lékárnice mi poradila od firmy BORION,homeopatii přímo pro těhotné na nevolnost.Na hlavu nic neměli.Zárověň mi doporučila oscillocociinum,pre­vence chřipky.Bojím se,abych maličkému v bříšku tím nějak neublížila,zároveń mám strach z chřipky.I když v příbalovém letáku tom,že to nesmí těhotné nic není.Nemáš s tím zkušennosti.

Moc děkuji za odpověď. Dana

hromix
Ukecaná baba ;) 2185 příspěvků 02.12.04 19:12

Dano.
Abych pravdu rekla, s uzivanim leku v tehotenstvi moc zkusenosti nemam, resp. teoreticky by to ublizit nemelo (v knizkach to tak pisou), ale ja bych to radeji nechala na profesionalnim homeopatovi - nez pozdeji litovat. Ja sama jsem homeo v tehu uzivala, ale dle instrukci homeopata a nezapomenu na to co mi rekl. Mozna se to tykalo jen jednoho konkretniho leku (byla jsem dost na nervy z pritele, tudiz neslo o lek na chripku), ale rikal, ze si jich nesmim vzit vic nez rekl, nebot by organismus mohl mit pak moc energie a mohla bych zakrvacet (o potratu se nezminil, jen o krvaceni). Takze proto jsem v tehu striktne dodrzovala jeho rady a i tobe radim, bud zajdi za profesionalem nebo radeji nic neber…

No asi jsem ti moc nepomohla, ale chtela jsem te upozornit na to co vim - a o cemz vlastne nic nevim…

Pa a drzim palce at u tebe vse dobre dopadne a at se citis co nejlip!!!

Hromix

hromix
Ukecaná baba ;) 2185 příspěvků 02.12.04 19:14

pro jistotu jsem hned spustila AVG, i kdyz to delam kazdy tyden :-)))

H.

Simunka
Ukecaná baba ;) 1186 příspěvků 02.12.04 19:55

Keiko,

bohužel homeopatika mám od Ed z Anglie. Holky se tu po něčem podobném pídily a naraziily na nějaké kuličky. Optám se ti u nás v děníčku.
Já jsem si totiž nakoupila do zásoby ty anglické, to jsou takové pytlíčky s práškem, a tak tady už snad ani nic shánět nebudu.

Simunka

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 02.12.04 20:00

Ahoj,

Kristy - já ti nic nevyčítám!!! Naprosto si uvědomuju, že to nemůžu pochopit, když jsem to nezažila. Jen mi to bylo moc líto, že vlastně trpíte obě. A s tou laktační psychózou nebo poporodní depresí, jak tu někdo psal… mně je teda fakt divný, že vás to obě sebralo takhle pozdě. Ale třeba se to může stát, já fakt nevím, být tebou, určitě bych se s někým poradila, asi bych začala s dětskou doktorkou, vždyť takhle nemůžete normálně fungovat, natož si užívat něco tak krásnýho jako je vztah máma-miminko. Tak se prosím nezlob, nechtěla jsem ti dodat ještě další trápení.

Hromix - no tak těch značek u Tesca jsem si teda fakt nevšimla. Až tam pojedu, tak se kouknu, ale já od porodu do krámů nechodím, abychom s pepčou něco nechytli, tak nevím, kdy :-). U nemocnice by se mi to hodilo víc.

Holky, byly jste některá na kalmetizaci? Nám přišla teď pozvánka na příští týden, že máme přijít ukázat očkování TBC. S Emou nic takovýho nebylo, tak mě to překvapilo. To jsem zvědavá, co nám řeknou, Pepi tam má pořád červený flíček.

No tak já jdu zdobit cukroví, taky si musím umýt hlavu (to se mi teda nechce) a mám tu faktury, ale ty nechám na příště (už asi počtvrté). To jsem zvědavá, jak bude Pepino spát v noci, když se tak prospal přes den. Asi bude zase flám:-)! Jo, to jsou pak rady - nemluvte v noci na dítě, ale co když mluví on na mě :-) a řehtá se jako blázen! Tak dobrou (zdravíme praskající prsa Dajky, Hromix a Keiko!)

Zuzana a Josífek (dnes 17 týdnů)

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 02.12.04 20:37

Ahoj maminky a miminka!

Tak ja jsem teď ukojila Šimonka do bezvědomí a doufám, že mě nechá tohle dopsat.
Dnes mi udělal moc velkou radost. Celej den se otáčel na bok, ale pořád mu v překulení na bříško bránila ta zapomenutá ruka a pak najednou šup a šlo mu to jako po másle. Jen na tom břiše se mu nelíbí, tak potom začne řvát, abych ho dala zase na záda. Myslím, že mu moc pomohl medvídek, do kterýho se teď zamiloval a kterýho jsem mu dala na bok, aby se za ním přitahoval. Taky vždycky po překulení dával změnu polohy vědět tím, že začal kvíkat jako selátko. Ještě dneska celej den dělal:„ajaj…a­jaj…ajaj“ No, byl fakt k sežrání. Ještě jedno prvenství za dnešek má. Jak byl nemocnej a nikam nechodil, tak jsme dneska měli návštěvu a on, jak je uviděl, tak začal řvát, jak siréna a snažil se ke mě co nejvíc schovat. Asi půl hodinky byl zaraženej a pak se rozkoukal. Byl skvělej, jak se tak styděl.
Na kontrole jsme nedopadli moc dobře. Dr. říkal , že ten zánět ouška má u něj netipický průběh a že většinou je při ATB do 3 dnů po všem, ale s námi nebyl spokojen ani po 10 dnech, tak jdeme ještě na kontrolu. Režim už žádný dodržovat nemusíme a tak na srazík dorazím i se Šimonkem. Jen nemůžeme jít plavat.

HROMIX- o homeopatii se poslední dobou taky začínám zajímat a tak díky za informace. Vzhledem k délce deníčku ti to dalo nejspíš zabrat.

KRISTY- abych pravdu řekla, taky si myslím, že by bylo dobré se poradit s nějakým odborníkem. Nic na tom není. V tom jak jsi psala, že jsi tam sama a nemáš se komu vybrečet na rameni, tak v tom ti myslím dost rozumím. Já mám jen manžela, Šimonka a skoro 80ti letou babičku. Jinak už z rodiny nikoho. Samozřejmě ještě kamarádky, ale ani jedna z nich nemá děti ani není vdaná, takže některé věci nemůžou pochopit ani když se snaží. Ta moje babička bohužel v posledním asi roce začala dost silně trpět senilní demencí. Sice zapomíná, ale ještě se o sebe dokáže jakžtakž postarat. Horší je to, že je strašně zlá, sprostá a konfliktní. Pořád si chodí někam stěžovat na úřady kvůli zbytečnostem. Takže jistě chápeš, že ona není ten komu se můžu svěřovat. A manžel? Vždyť jsem to tu před pár dny psala. Jsem spíš introvert, ale někdy je toho moc a jsem ráda, že mám alespon Vás.

MILENA- tak tě tu vítám a jsem ráda, že přibyl někdo z Brna. Teď nevím, ale myslím, že jsi to byla ty kdo se ptal na tu stoličku po ATB? Druhý a třetí den měl Šimonek stoličku zelenou. Pak už ne. A na konzistenci a frekvenci se nic nezměnilo.

Musím končit manžel chce jít spát a počítač máme v ložnici, tak balím kufry.

Dobrou noc.
CIBULKA+ ŠOMONEK 4MĚS. a 3dny

Lenka27
Kecalka 326 příspěvků 02.12.04 21:01

Ahoj všichni,
tak mám pocit, že si ty naše dětičkytaky někde dopisujou a vymýšlejí strategie, jak nás nejlépe dostat do kolen. Kristy má trápení už delší dobu a já a jak jsem pochopila, tak i Marťoch, jsme se začaly trápit teď. Včera jsem psala, jak Aďula řvala 2 hodiny v kuse a jak jsem už byla bezradná. Naivně jsem si myslela, že to byl jenom nějaký přechodný stav a že dneska to bude dobrý. Dopoledne to dobré bylo až na 3 menší 20 minutové záchvaty, ale odpoledne to začalo. Opět řvala v kuse, sem tam se ještě nechala na chvilku uklidnit, ale jinak děs běs. Naštěstí byl dneska doma manžel, tak jsem to zvládala lépe než včera. Jestli to ale bude pokračovat dál, tak z toho budu zachvíli na mašli. Kristy, dneska už jsem na ni taky zařvala. Samozřejmě účinek to nemělo žádný. Mám zatím štěstí, že večer když ji dám do postýlky, tak bezproblémů usne. Takže dneska jsem si nařídila povinnou relaxaci = sedím u filmu, mám 2 dcl červéného vínka a sbírám síly na další den.

Kristy - po včerejšku už alespoň částečně vím, co prožíváš a je to hrozné, když je na to člověk sám.Nevím, kde teď bydlíš, ale nedala by se tam najít nějaká kamarádka. Já bych se totiž bez duše, které bych se mohla svěřit neobešla. Mám takových kamarádek několik, takže když nemůže jedna, domluvím se s jinou. Mám štěstí, že dvě z nich mají taky mimi (teda jedna a jedna je těhulka), tak se můžem sejít i dopoledne a hned je mi lépe.Držím palečky, ať se u nás brzo zlepší. (Jó a kolik ti je roků, že jsi dumala nad tím, jestli nejsi mladá na mimi. teda pokud to není tajemství.)

Hromix - naše Aďula je podobojí, ona si cucá ručičku i spodní ret. (taky mi začaly chodit nějaké zavirované zprávy, takže jestli jsem to dobře pochopila, tak to může být z emimina ?)

Lenka + Adélka (3,5 měsíce)

KEIKO
Kecalka 290 příspěvků 02.12.04 21:06

Hromix,

my teda dáváme zatím jen Sinecod na suchý kašel a stříkáme mořskou vodu Sterimar do nosánku, tak nevím s těma homeopatikama k tomu, když to dr. doporučila. Jinak dále máme ( jen kdyby bylo třeba, ale zatím nepotřebujeme) čípky a sirup na teplotu.
Z těch homeo nám doporučila 2krát denně 20 kuliček osciloccocina ( rozebírám tu jednu dávku, fakt zábava s těma pidikuličkama) na poč. chřipku a 2krát 1/4 tbl Coryzalia na rýmu.
Tak jsem z toho fakt jelen, co vlastně dávat!
Hele, a nebylo by lepší, abych to spolkla já a oni to dostaly v mlíku?
Jo a co že doporučuješ na ty zoubky? Nějak jsem to přehlídla!

Tak se měj a brzy se nám taky uzdrav!

KEIKO + 2

Kacica
Ukecaná baba ;) 1403 příspěvků 02.12.04 21:29

Ahojte holky,
tak dneska jsem byla poprve na Power joze a musim rict, ze jsem byla nadsena. I kdyz nevim, jestli budu zitra vubec chodit :-) Hodne se u toho protahuje i posiluje a i kdyz jsem pred otehotnenim cvicila aerobik, uz ted asi zustanu u te jogy. Jo a co bylo dulezite, je to i s hlidanim, ovsem stoji to 90 na hodinu, takze vickrat nez jednou tydne rozhodne chodit nebudu :-(
Taky jsem se dozvedela o spouste dalsich tehotnych okolo, takze pristi rok asi porodnice zkolabuji, jeste ze jsme rodily letos :-)

EVUCHA ? to je skoda, ze nemuzes na srazik, ale urcite se zase nekdy sejdeme, tak snad to vyjde priste. To blinkani nam taky zacalo az pozdeji a ted blinkame stejne jak to popisujes ty, takze to asi bude normalni

KRISTY ? musela jsem se smat, ze se Tom boji, ze by ho uslintala k smrti :-))) my taky slintame jak, kdyby slo o olympijsou medaili.
Urcite jsi jako matka neselhala, nektere deti jsou proste strasne ?narocne na udrzbu? ? moje kamaradka, rikala, ze po 4 mesici se z matky stava servisman. Bude mit Tom o Vanocich volno? Pokud jo, urcite mu pres den nechavej Dancu co nejvic a hodne odpocivej. Ja vim, ze tam na severu nemas kamaradky, ale i cteni nebo koukani do blba bude velmi prospesne. A asi bych taky radeji zasla za Dr. mozna ze ti muze rychle pomoct.
Jo a ctyrmesicni krize nemusi potkat kazde miminko, tak treba vas to mine…

KEIKO ? tak preju brzke uzdraveni a holky jsou opravdu cvalici a az zacnou lezt, to skoro aby sis poridila dve voditka :-))

MARTOCH ? me tak napadlo, ze jste na tom s Kristy uplne stejne, ze jste na to vsechno uplne samy. Nemuzete treba aspon na jeden dva dny zajet k pribuznym, znamym nebo kamkoliv, kde jim Lucku strcis a pujdes si aspon na chvili vycistit hlavu? Ja vim, ze se to lehko rekne, ale snad by to pomohlo

ZUZANA ? diky za info o penezich a moooc jsem se smala tomu, ze Ema objevila rohlicky, cukrovi snad kazde sprave dite musi najit, i kdyby bylo zakopane pod zemi :-))) vzpominam si na sebe, jak jsem lezla na skrin a spadla ze zidle :-)

HROMIX ? tak uklizeni v noci me taky jednou napadlo, ale nastesti jsem to nikdy nerealizovala, snad ty homeo zaberou rychle, abys nemela zbytecne moc cisto :-)))
Jo a to cucani pysku jsem taky u jednoho miminka videla, ale bohuzel nevim, co s tim delali, ale mit obrovsky spodni pysk by asi nechtela zadna holcicka, tak to asi budes muset hlidat, my si nastesti cpeme jen cele pesti (to nam tecou silene sliny) pripade prsty (no a to vlastne slintame taky)

CIBULKA - ten Simonek je fakt sikulka, Betka je desne lina a ta ruka ji tam taky furt zavazi, ale ji se navic na brisku libi, takze ani prevraceni zpet nehrozi, protoze kdyz uz by se i prevratila, je uz hrozne unavena a tak ji to nejde.
S tim ouskem je to fakt smula, ale kdyz to ma netypicky prubeh, tak treba to i netypicky brzo zase skonci. Jo a kdyz budes mit nejakou cernou chvilku, tak mi klidne zavolej, nebo se muzes stavit a dame si neco sladkeho a vsechno to probereme :-)

ADELKA - teda ty tu mamku taky zlobis. Tusim, ze tajna porada s Danuskou a Luckou byla uspesna. Tak nezapomen, ze bez te mamky zatim proste fungovat nemuzes a ze ji nesmis uplne strhat!

Jo a jak jsem v utery upekla ty rumove kostky, tak uz jich pulku nemame, proste jsme si s Risou rekli, ze pak upecu jeste jedny, kdyby nahodou nezbyly. Cetla jsem ted nekde takovy pekny komentar, ze mame jist cukrovi, kdyz se pece, protoze to na nej mame nejvetsi chut, zatimco o Vanocich jsme uz vsichni precpani a vlastne uz si to tak nevychutnáme.

Mejte se krasne
Kacica + Betynka vcera 4 mesice

hromix
Ukecaná baba ;) 2185 příspěvků 02.12.04 21:35

Ahojky dnes podruhe :-)

Keiko ? to je tezky. Ta vase Dr. je homeopatka nebo se jen snazi vyuzit i homeopatii bez hlubsich znalosti? A jsou na tom tvoje holcicky hodne zle? Ja nevim, ja bych volila jen jednu cestu. A proto si chci co nejdrive zaridit lekarnicku pro Anie s homeo leky ? jak radi v knizce (vypisuji, ktere je dobre mit doma). Takze kdyz doma nic homeo nemas, davej asi co chces od Dr., ale kdybys je mela a holcicky nemely moc vazny stav, zkusila bych homeo (ucinnek totiz muze byt pozvolnejsi, nez kdybys jim dala do zadecku cipek proti horecce). NO a ted k lekum. Ja myslim ? jestli chces homeopatii vyuzivat ? koupit si tu knizku (viz muj minuly komentar). Ono totiz na zoubky i na nachlazeni existuje cca 5 az 10 leku a musi se davat dle chovani deti. Tzn. Treba je dite uplakane, nebo naopak zarazene a nemluvne, proste musis posoudit co nejvic symptomu a dle toho na:,–(it lek. A ta knizka to super popisuje i davkovani jednotlivych leku. A jak jsem psala, nemelo by zalezet, kolik kulicek davas (muj osobni nazor je, ze Oscilococinum pisi davat schvalne cely valecek kulicek proto, aby jim sly leky na odbyt. Ale bohate by stacily kulicky 2 nebo max 5 ? kdyz chces mit jistotu, ze je v nich lek obsazen ? nebot jsou prumyslove vyrabene a ne kazda kulicka muze ten lek PRY obsahovat ? info od me PA). Takze ja ti muzu rict, ze na zoubky se nejcasteji pry pouziva Chamomilla, coz by symptomama sedelo i na DANUSKU od Kristy (symptomy jsou: dite je uknourane, nevrle, podrazdene; naladove, nic ho neuspokoji, zhorseni v noci,?). Ale treba tvoje deti mohou mit pak jen trosicku jine symptomy a uz je vhodnejsi jiny lek.

No to jsem ti v tom udelala asi jeste vetsi gulas, co?

JO a jeste neco: co ja vim, tak s homeopatiky se netlucou leky podavane zevne ? napr. Masti. Ale kdyz jim strikas do nosu, tak to nevim, bohuzel nejsem Dr. abych posoudila, jak se co vstrebava do oraganismu?

JO a nezapomen, ze na ty kulicky bys nemela sahat (kdyz to holkam davkujes!!!). NO vzdyt to vlastne vsechno pisu nahore ? nejsou to vymysly, pisou to v kazde knizce co znam?.

JO a ten napad, ze bys to spolkla ty asi nefunguje. Nebot to je jejich ?stres?, ktery je potreba odbourat homeopatiky. Slovo stres davam do uvozovek, nebot je jasne, ze u mimi to skoro nejsou stresy… Ale prave proto mimi reaguji na homeo tak dobre ? nebot v sobe nemaji tolik bloku jako dospeli, ktery si toho v sobe nese uz mnohem vic za cely zivot…

Tak snad ti me rady k necemu budou…

Pa

Hromix

PS: a jeste jsem se chtela pochlubit, ze ANie se uz trikrat pretocila z briska na zada!!! A byla z toho pekne vykulena… To je tak uzasny, jaky delaj ty nase mimi pokroky…

Ulrika
Zasloužilá kecalka 563 příspěvků 02.12.04 21:37

Ahoj holky,

Zuzano - my jdeme na kalmetizaci za 14 dní. Dětská doktorka mi říkala, že přijde pozvánka. Jenže nám se ještě nezahojila ta jizvička po očkování TBC, takže nás dr. dnes odeslala, abychom zašli na kalmetizaci na polikliniku, aby se tam na to podíval odborník. Pořád totiž čekáme na to zahojení a nemáme žádné další očkování. Tak doufám, že to bude v pořádku. Jediná kladná věc je, že díky tomu možná dostaneme tu placenou vakcínu zadarmo. Ještě k tomu pozvání - kamarádka má 2,5 letou holčičku a s touhle kontrolou na ni zapomněli, tak teď bude muset malá pro jistotu znova na očkování, protože se tehdy nezjistilo, jestli je to očkování v pořádku.

Kristy - no, asi jsem taky divná, ale občas, když se mi taky stává, že mám toho našeho drobka plný zuby. Že bych na něj křičela, to ne, ale třeba ho houpám (když už hodinu nemůže večer zabrat, položím spícího do postýlky, hned zas s řevem vzhůru a tak dokola) a brečím u toho taky. Stává se mi to, když jsem sama hodně unavená (na to, že každou noc krmíme čtyřikrát a občas se ještě budíme mezi krmením zas bývám takhle hodně unavená málokdy, asi si to ten organismus nějak zařídí, aby to zvládl). Manžel mi bohužel s malým takřka nepomůže, takže někdy je toho prostě moc a ta únava k tomu… Mám z toho takový pocit bezmoci, snažím se co můžu a mimino je stejně nevrlý a nespokojený. Andrýsek bohužel mívá pouze dny, kdy je chechtající se zlatko a dny, kdy je to příšera příšerná nevrlá ubrečená. To samozřejmě neznamená, že ho nemám ráda. Už mi připadá, že je se mnou odjakživa a neumím si to bez něj představit. A to, jak kdo snáší to nespokojené mimino asi záleží i na povaze. Někdo se přes to přenese a někdo si to moc bere (no, já si všechno moc beru).

Keiko - gratuluju k půl roku!!! Teda hrozně to letí!

Začali jsme s Andrýsem doma plavat - chodí k nám plavací teta a Andrýskovi se to líbí. Rychle pochopil, že když uslyší heslo, tak vzápětí poteče voda přes obličej, takže pěkně zavírá oči a zatajuje dech. Ale samozřejmě to budem muset ještě dlouho trénovat, než se odvážím ho strčit pod vodu. Na bříško se zatím nepřetočil (ale trénuje to, hihi), ale už se pěkně přitahuje do sedu. Má to moc rád, ale já ho pro jistotu hned zas pokládám, nevím, jestli by mu to nevadilo na páteř. I když teda vyloženě sed to není. Tak to je u nás tak všechno.

Tak se mějte!

Ulrika a Andrýsek (4 měsíce a týden)

Anyone
Neúnavná pisatelka 17026 příspěvků 02.12.04 22:35

ahoj holky,
tak se mi dnes snad ani nechce psat..
jsem nejaka hodne unavena a taky nejaka smutna tady z vas-je mi lito,co tu prozivate..

vcera v noci jsem nad tim dumala..ach jo,proc se musi nekdo stale trapit??
Kristy,Martoch,Len­ka-vydrzte!to snad musi jednou skoncit.

Jak uz nekdo psal poporodni deprese ci laktacni psychoza muze trvat dlouho,je-li potlacovana nemusi se projevit hned v sestinedeli(na­venek)ale i za nejakou dobu a to i pekne dlouhou.Neni to zadna sranda.Je mi znam pripad,kdy pani,dnes jiz dospelych deti,mela narazove obdobi prave pro potlacovanou nelecenou LP.takze treba i kdyz detem bylo deset,patnact,za­vrela se na tyden v pokoji,prestali ji zajimat (jestli maji co jist,co s nimi je..)..no ono je to slozite na vysvetlovani..

NO proste,moc si preju,aby to bylo lepsi!nejak me to tizi,ze vam neni dobre..Vydrzte!!

Denicek je pekne vypracovany,dala sis,Hromix,fakt praci,je to zajimave cteni,docela rada vim neco noveho a tohle neni k zahozeni.

Zuzano-my byli s raminkem ve trech mesicich a prej vse naprosto skvele,krasne(ja tam teda furt vydela cerveny flicek,ale to je prej v poho)tak nevim.a my sli bez pozvanky,obvodak nas poslal.takze asi se chodi normal.

a co u nas?jak jsem rikala,jsem nejaka unavena.Brouzdala jsem po meste na darky,ale nic nemam:( uz me to zacina trochu vadit.nez jsem se vypravila,nez jsme prosli par obchodu,samozrejme i mamka chtela neco jineho,tak uz byli dve hodky pryc a radeji jet domu,pac by byl velky hlad..
jen jsem si obhlidla rifle,co si chci nalozit od jeziska,na ty jsem se tesila cele tehu-kalhoty,co zapnu ve predu..no hlavne ze vim co pro sebe..
pro manzela jsem shanela kosili-takovou sportovnejsi,no nic se mi nelibilo,vse jak z 50.let..des..

vcera jsme byli plavat,prcek uz se potapi v klubicku(jako spadla lzicka do kaficka..a je pod vodou) zvladal krasne,jen se pri druhem ponoru napil,protoze to kapku podcenil.ale vykuckal v pohode,procistil si nosik a bez kriku..je to statecny kluk.Ani me to nejak nevydesilo,ja nejak te vode tomu plavani,instruk­torce a hlavne prckovi duveruju.je to moc krasny,takova prace s detmi by me fakt bavila.

Nezlobte se,ze nebudu reagovat jmenovite,ja jsem fakt nejaka dost vycerpana a slovicka se nechcou moc hrnout..doufam,ze se uz dnes v noci vse o trosku zlepsi a mimisci prestanou zlobit.

Dobrou noc

Any a Sebastianek 16tydnu

Radina
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 02.12.04 22:42

Ahoj Hromix. Vzpomínáš si jak se jmenoval ten lék, který jsi brala když jsi měla s přítelem problémy? Potřebuju se trošku zklidnit. Moji babičku dneska odvezli do nemocnice na chemoterapii. Úspěšně nám celou dobu tajila co jí doopravdy je a já tu teď z toho šoku celé odpoledne brečím. Bojím se abych nepřišla o mlíko, potřebuju něco..... =o((((

ajka
Zasloužilá kecalka 766 příspěvků 02.12.04 22:46

Ahojky,

tak jsem naněkolikrát přelouskala dnešní komentáře. Četla jsem o zlobivých uplakaných letňátkách a Lukášek u toho plakal a plakal. Ale jinak byl celý den hodný. No ale ten večer. V podstatě s přestávkama od 6 do 10 hod. Naštěstí byla Lenka odjetá s Alešem a babičkou na té alergologii a tak mi to až tak nevadilo, že ječí. Horší to bylo odpoledne když opět ječeli oba najednou.

Hromix - deníček je super. Díky moc. Mám přečtených několik knížek o homeo a tak to bylo fajn shrnutí. Jen jsem nevěděla, že by se těch léků nemělo dotýkat. Jinak já dávám dětem kuličky na plastovou lžičku. Lenka je pokouše, Lukášek je honí nadšeně v pusince.
Alergologii jsme měli objednanou dopředu a jsem za ty informace moc vděčná. V lednu jdeme na další testy. Takže Lenička má po dnešku potvrzenou alergii na pejsky, kočky, směs 5 trav a 4 obilnin. Dostala k tomu další materiáli, kde je popsaná zkřížená alergie, takže máme dávat pozor na rajčata, žito, pšenice, ječmen - hlavně vločky a musli, kiwi. Celer, cibule, brambory, kukuřice, rýže, ovoce s jádry i peckami, meloun, arašidy a latex. To je zase informací. Musím se s tím nějak poprat.

Pro dnešek padám, musím ještě pročíst ty materiály pro alergiky, třeba tam najdu něco nového.

Kristy - moc na tebe myslím. Myslím, že to že jsi na to tak sama celý problém ještě umocňuje. Voláš si aspoň s maminkou??

DObrou noc AJKA a Lukášek 14. týden

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 02.12.04 22:56

Ahoj Kristy,

sice nepatřím do vašeho deníčku a jsem pro tebe úplně cizí člověk - jsem od Jarních miminek, ale kdybys potřebovala s někým si popovídat, tak se mi klidně ozvi na email: katerina.forma­nova@seznam.cz, nebo ti dám i mobil, abys mohla zavolat kdykoliv… Je mi moc líto co prožíváš, třeba bychom spolu na něco přišli. Mám 6-ti měsíčního Lukáška a taky jsme si zažili své zase jiné trápení.
Drž se a třeba pohlaď Danušku a hned pak si třeba udělej malou radost pro sebe - i kdyby to byla jen čokoláda.

Kačí a Lukášek 6 měsíců (skoro)

Anyone
Neúnavná pisatelka 17026 příspěvků 02.12.04 22:56

ahoj Radino,
vim,ze ti nepisu,jak se jmenuje ten lek,to ti snad poradi hromix,ja bych ti jen chtela poslat pohlazeni na dusicku.
Ja jsem svou babicku uz stratila,je to dva roky a byl to clovek,ktereho jsem z cele rodiny milovala nejvic.Takze asi tusim,co citis.
Znam te z diskusi a taky jsem cetla tvuj ozdravnicek,kde jsem se chtela na hodne veci zeptat,ale jeste jsem nenapsala..
No proste,jsi mi tady znama osubka,je mi lito,ze mas smutek,tak alespon nejake pofoukani ode me.Drz se!

Any

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 02.12.04 22:56

Ahoj Kristy,

sice nepatřím do vašeho deníčku a jsem pro tebe úplně cizí člověk - jsem od Jarních miminek, ale kdybys potřebovala s někým si popovídat, tak se mi klidně ozvi na email: katerina.forma­nova@seznam.cz, nebo ti dám i mobil, abys mohla zavolat kdykoliv… Je mi moc líto co prožíváš, třeba bychom spolu na něco přišli. Mám 6-ti měsíčního Lukáška a taky jsme si zažili své zase jiné trápení.
Drž se a třeba pohlaď Danušku a hned pak si třeba udělej malou radost pro sebe - i kdyby to byla jen čokoláda.

Kačí a Lukášek 6 měsíců (skoro)

Anyone
Neúnavná pisatelka 17026 příspěvků 02.12.04 22:58

Ajko,
zda se,ze i vy nemate problemkum konec.Dalsi alergie..to je des..musis byt fakt silna a Lenicka taky,zatim se perete statecne tak preju silu bojovat dal!

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 02.12.04 23:12

Zdravím maminky letních miminek!
Musím se přiznat, že také patřím mezi ?superšmíráky?. Deníček Letních miminek sleduji od jeho založení, a už několikrát jsem měla cukání přispět, ale dosud jsem to neudělala. Je pravda, že mám pocit, že většinu z vás znám. Vždyť Vaše radosti a starosti prožívám už nějakou dobu.
Něco o sobě. Jmenuji se Petra, jsem maminkou 4 měsíčního syna Daniela ? narodil se 17. července ? ukázkové letní miminko. Bydlím kousek od Brna ? pro brněnské maminky ? předpokládám, že se mi na srazík podaří dostat. Kdyby se zrušil ? dejte vědět ? ať nejedu do Brna zbytečně. Chodila jsem taky do Větrníku a byla jsem tento týden na přednášce.
Dnešní diskuse mi dala definitivní impuls, proč se ozvat. Ráda bych Vám řekla taky svůj názor na některé věci.

Hromix ? homeopatika se rozpouští rychlé, ale přesto bych byla opatrná s tím, abych je dala malému dítěti do úst. !Mohou je vdechnout a když se v plících rychle nerozpustí, způsobí místní podráždění ev i ucpání průdušky a to vede i k zápalu plic. Přimlouvám se o drcení či rozpouštění.

Kristy ? co prožíváš dobře znám. Můj chlapeček už v porodnici hodně plakal ? či spíše řval, na tak malé dítě má plíce a hlas pozoruhodně silné a pravidelně trénuje. Když jsme přijeli domů, řval skoro pořád. Že novorozenci spí 20 hod! Pche, někdy sotva 8 a to po deseti min. Zkoušela jsem vše ? kojení, chování, kolíbání, jízdu v kočárku a nic. Nakonec jsem brečela s ním, přesvědčená, že jsem špatná matka Když si babička půjčila malého v kočárku ? do půl hodiny byla zpátky, protože pořád řval a všichni se po ní ohlíželi. Bylo to zoufalé, Začalo se to lepšit až ve 3 měsících. O to si teď víc považuji toho hodného miminka ( i když pořád brečí asi nadprůměrně). Taky zvrací ? zvracení se téměř vždy horší po 3 měsíci ? protože se děti více pohybují. Léčit má smysl jen tehdy, pokud zvrací již natrávené mléko delší dobu po jídle.
A ty potřebuješ hlavně pauzu! Dítě potřebuje šťastnou matku a i samo pak bude klidnější. Zkus najít nějakou variantu, která ti umožní nakojit, pak dítě pujčit babičce, tetě, kamarádce, tatínkovi a zajdi si zacvičit, na babinec s kamoškama nebo něco takového. Musím říct, že toto mě drželo při životě celé 3 měsíce. Jinak Ty dospěješ k silné depresi. Jestli chceš, tak Ti na srazíku ještě něco poradím, ale to raději osobně.

Zatím zdravím a doufám, že se nezlobíte, že jsem tak mezi Vás vpadla a současně prosím o seznámek.
Petra a Daniel (4měsíce a 2 týdny)

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 02.12.04 23:12

Zdravím maminky letních miminek!
Musím se přiznat, že také patřím mezi ?superšmíráky?. Deníček Letních miminek sleduji od jeho založení, a už několikrát jsem měla cukání přispět, ale dosud jsem to neudělala. Je pravda, že mám pocit, že většinu z vás znám. Vždyť Vaše radosti a starosti prožívám už nějakou dobu.
Něco o sobě. Jmenuji se Petra, jsem maminkou 4 měsíčního syna Daniela ? narodil se 17. července ? ukázkové letní miminko. Bydlím kousek od Brna ? pro brněnské maminky ? předpokládám, že se mi na srazík podaří dostat. Kdyby se zrušil ? dejte vědět ? ať nejedu do Brna zbytečně. Chodila jsem taky do Větrníku a byla jsem tento týden na přednášce.
Dnešní diskuse mi dala definitivní impuls, proč se ozvat. Ráda bych Vám řekla taky svůj názor na některé věci.

Hromix ? homeopatika se rozpouští rychlé, ale přesto bych byla opatrná s tím, abych je dala malému dítěti do úst. !Mohou je vdechnout a když se v plících rychle nerozpustí, způsobí místní podráždění ev i ucpání průdušky a to vede i k zápalu plic. Přimlouvám se o drcení či rozpouštění.

Kristy ? co prožíváš dobře znám. Můj chlapeček už v porodnici hodně plakal ? či spíše řval, na tak malé dítě má plíce a hlas pozoruhodně silné a pravidelně trénuje. Když jsme přijeli domů, řval skoro pořád. Že novorozenci spí 20 hod! Pche, někdy sotva 8 a to po deseti min. Zkoušela jsem vše ? kojení, chování, kolíbání, jízdu v kočárku a nic. Nakonec jsem brečela s ním, přesvědčená, že jsem špatná matka Když si babička půjčila malého v kočárku ? do půl hodiny byla zpátky, protože pořád řval a všichni se po ní ohlíželi. Bylo to zoufalé, Začalo se to lepšit až ve 3 měsících. O to si teď víc považuji toho hodného miminka ( i když pořád brečí asi nadprůměrně). Taky zvrací ? zvracení se téměř vždy horší po 3 měsíci ? protože se děti více pohybují. Léčit má smysl jen tehdy, pokud zvrací již natrávené mléko delší dobu po jídle.
A ty potřebuješ hlavně pauzu! Dítě potřebuje šťastnou matku a i samo pak bude klidnější. Zkus najít nějakou variantu, která ti umožní nakojit, pak dítě pujčit babičce, tetě, kamarádce, tatínkovi a zajdi si zacvičit, na babinec s kamoškama nebo něco takového. Musím říct, že toto mě drželo při životě celé 3 měsíce. Jinak Ty dospěješ k silné depresi. Jestli chceš, tak Ti na srazíku ještě něco poradím, ale to raději osobně.

Zatím zdravím a doufám, že se nezlobíte, že jsem tak mezi Vás vpadla a současně prosím o seznámek.
Petra a Daniel (4měsíce a 2 týdny)

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 02.12.04 23:17

omlouvám se, že jsem to poslala 2× - ale zlobí mne připojení.

Ještě jedna poznámka. To že zatím zvládám problémy s pláčem dítěte, s kojením, s blinkáním a stím, že nejsem tak dokonalá matka jak jsem měla naplánováno je i Vaše ¨zásluha.
Když mi je ouvej, vždy mi moc pomůže, že i ostatní překonávají problémy a jsou na tom mohdy hůř a přstanu se litovat

Tak ještě jednou díky Vám všem.

Petra a Daniel

Martoch
Zasloužilá kecalka 530 příspěvků 03.12.04 01:20

Ahoj holky,

tak jak prisel domu tatinek, promenila se Lucka ve vzornaka - a pak jsem za blbce, ze si vymyslim :-) Ale mam pocit, ze je takove nevrla, protoze je nevyspana - ale spi jen v naruci, jinak je do 5 minut vzhuru. Takze jsem ji od peti do pul sedme drzela v kresle v naruci a chrnela a vzbudila se vysmata a spokojena. Pak zacala zlobit az po osme, kdy jsme ji ukladali na spani - nechtela zabrat, rvala jako tur a nic nezabiralo. Nakonec jsme ji nechali trochu vyrvat a pak jsem ji ukojila do bezvedomi :-) A hura, v pondeli jdu cvicit, uz jsem objednana. Tak snad se tam dokopu casteji, sama vim, jak se pak citim fajn.

AJKA - tak to me mrzi, vy jste si ty nemoci vybrali snad za dalsich deset deti! Ekzem a jeste alergie :-( Drzim palce, at to zvladate a at uz ten Lukasek taky nezlobi, je to pak pekne na nervy, navic s temi zdravotnimi komplikacemi

HROMIX - s tim rtem nevim, nemam zkusenost. A Lucka se vcera taky poprve pretocila z briska na zada, hledela jako spadla z visne :-) Jinak denicek je supr, to musela byt prace!

Vitam vsechny nove clenky, jak se nam to tu vyrojilo, co? :-)

Holky, nekupovaly jste nektera v posledni dobe zehlicku? A jako jste vybraly? Ja mam dilema, kterou…

Marťoch a Lucka

EvkaJ
Stálice 52 příspěvků 03.12.04 01:29

Ahojky všem!
Téda,holky,vy mi dáváte!Za jeden den tolika komentářů!Tímhle se prolouskat dá fakt docela práci.A to jsem chtěla jít brzo spát.No nic…
Taky teď máme nějaké zlobeníčko,ale oproti problémům některých z vás je to teda rozhodně snesitelnější­.Verunka se teď asi poslední týden začala budit několikrát v noci.Sice nepláče,ale vydává různé zvuky,u kterých se teda spát nedá.Pořád k ní musím vstávat a dávat ji dudlík a pak už jsem tak doblblá,že ani nevím,v kolik jsem jí vlastně kojila.Takže ráno jsem pak k.o.Taky ji teď začalo hodně trápit bříško.Nechápu,kte­rý blbec vymyslel pojem tříměsíční kolika,když malá má 4.měsíce a je to snad čím dál horší.Já už jsem měla takovou krizi,že už jsem sáhla i po Sab Simlexu,kterému jsem se dost bránila.Měla jsem ho pro jistotu od začátku doma,ale dříve jsme to vždycky nějak zvládly i bez něho i když jsme si taky někdy užili.Už fakt nevím,co mám jíst.Jí teď nadýmá úplně ze všeho.Je mi jí vždycky tak líto!

Hromix-super!Deníček je moc poučný,fakt mě to zaujalo.Díky za něj.Člověk se alespoň dozví nové informace,které se určitě můžou hodit.Je mi líto,že tě tak trápí bolesti kyčle,ale snad bude brzy lépe!A houpačku ti ráda vyfotím a dám do galerky,ať vidíš,jak to vypadá.Mám ji prozatím schovanou u ségry.Je to prima,dá se lehce složit(a dát třeba i za skříň) a houpat můžeš klidně u televize.

KRISTY-je mi tě moc líto,jaké máš s Danuškou trápeníčko.Tolik ses na Knedlíčka(nku)tě­šila a ona tě teď zlobí tak,že pochybuješ o svém rozhodnutí i o sobě samé.Ale nelituj toho,určitě bude lépe!Není možné,že by se to nezlomilo a neobrátilo k dobrému!Budu Ti moc držet palce,aby to bylo co nejdříve.A nezlob se na ní,ona to určitě nedělá schválně.I když věřím,že to musí být hodně vyčerpávající.

DAJKO-to je teda fakt,že jsou v Polsku všechny ty věci na miminka o hodně levnější,než u nás.A je hrůza,že obchody u nás pak tyhle věci nakoupené za lacino tam prodávají za nekřesťanské prachy.Nám přímo ženská jak jsem kupovali kočárek(u nás)ře­kla,že se to stejně všechno vyrábí a dováží z Polska.

LENKA-jak ses ptala odkud jsem,že jezdíme do Polska-tak já jezdím do Těšína,jelikož bydlím ve městě nějakých 20kiláků od tebe.Už jsem tu psala,že jsem ráda,že je tady alespoň někdo z okolí(jediná Slysil „zdrhla“ do Ostravského deníčku),ale asi jsi to nepostřehla.A co všechno jste tam Adélce nakoupili na Ježíška,jestli se můžu zeptat?My teď tu houpačku,minule už jsem si koupila i krmící židličku(vyšla na 700,–),mám od tama baldachýn s celou soupravou do postýlky,těch tam mají úžasný výběr,dokonce jsem tam teď viděla i úplně stejnou lehačku,kterou jsme Verunce kupovali u nás(za podstatně jiný peníz).A těch kočárků!Normálně jsem slintala.Manžel si ze mě utahoval,jestli si jako míním pořizovat dalšího drobečka,nebo proč si je tak obhlížím.

MILENO-taky tě tady vítám a Verunka zdraví na den stejně narozenou Zuzanku i když koukám,že je teda Nika nejmladší.Ona počkala až do začátku znělky zpráv na Nově.Vykoukla přesně 19.30.Ještě je 5.narozený kromě Zuzčina Pepči i Davídek od Kamily,ale ta už se taky hodně dlouho neozvala.My jdeme do poradny a na druhé očkování příští týden ve středu,tak pak napíšu aktuální míry pro porovnání.

ANY-to je prima,jak si krásně užíváte se Sebastiánkem toho plavání.Je dobře,že se nebojí,bude z něho pak správný vodníček.A potěšilo mě,jak jsi napsala,že jsem ti tady při té dlouhé odmlce chyběla.

ZUZANA-jo,tak to řehtání v noci znám.Sotva se skloním nad postýlku-úsměv číslo jedna(asi si myslí,že už je ráno) a když ji vysvětluju,že je noc a všechny miminka spinkají(to jí přece nemůžu říct,že některé z těch vašich lumpíků ne),směje se na mě od ucha k uchu.Ta poznámka k Irině mě dost pobavila,ale taky by mě zajímalo,co s ní je.

KAČICA-to mi raději ani nepřipomínej,že už se skončí půl roku placení z práce a najedeme na tu almužnu.To bude hrůůza!Ale buďme rádi i za tu tisícku navíc,co teď je,i když je to fakt směšná částka na ty dnešní ceny.

Tak a já končím a valím do hajan.Pořád jsem čekala,že se malá vzbudí kolem půlnoci,tak jako několik předešlých nocí a ona pěkně spinká.No to přijde,sotva já teď usnu.Ale nejdřív musím jít odstříkat,protože už máme zase nějak plno.Jo,ty moje prsa si stále produkují mlíčka tak pro tři děti.
Tak se mějte hezky,krásnou dobrou noc,teda spíš už ráno.
Ahoj Evka a Verunka (17.týdnů a 1 den)

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 Další »