Letní miminka 2004, č.69 - Nespokojenost ženy po sňatku

Rodičovství

Ahoj holky. Znamy mi poslal odkaz na tento clanek a jelikoz me celkem zaujal, tak vam ho taky posilam. Novy denicek je stejne potreba. Je to dost dlouhe, ale vsak to nemusite cist do detailu cele... Jsem zvedava na vase reakce :) Hromix

Ženské hubování z hlediska evoluční psychologie
EDUARD BAKALÁŘ

Příčin potíží v manželských vztazích je řada. V našich rozvodových statistikách je jich zmiňováno 10,1) jsou to však příčiny jevové, tedy povrchové. Statistickou příčinou rozvodu je například nevěra jednoho z manželů - jenže nevěrník byl předtím dlouhodobě odmítán, ponižován a deptán emočním chladem svého partnera, který tento styl „odkoukal“ od svých rodičů. Těmi hlubšími příčinami se zabývá matrimoniologie. Potíže mohou vyplývat např. z psychosociální nezralosti jednoho nebo obou manželů, jimž jejich vlastní rodiče nedovolili citově vyspět. A proč? Protože sami byli nezralí, bez významnějších životních náplní, a jejich děti jim zůstaly jako jediný materiál, na němž mohli citově parazitovat. Jednou z častých potíží v manželském životě je nespokojenost ženy s chováním muže po sňatku. Jejími projevy jsou: pravidelná nespokojenost s tím či oním (nebo s čímkoli), časté pocity zklamání, ukřivdění, výčitky a hubování (s racionálním jádrem i bez něj), rozlady bez zjevné příčiny, pohotovost k pláči, hysterickým projevům, zvláštním druhům selhání. Jev je velmi rozšířený a obecně známý mužům i ženám - i když jej každé pohlaví vidí z jiného hlediska. Projevy nespokojenosti bývají plasticky vykresleny na stránkách humoristických časopisů, komentovány filozofy a jinými mysliteli,2) zpracovány umělecky3) nebo zachyceny v lidových moudrostech, písních, příslovích a pořekadlech.)4) V těchto pramenech je „nespokojenost ženy s chováním muže po sňatku“ popsána, komentována, plasticky, humoristicky či umělecky ztvárněna, nikoliv však vysvětlena.

O vysvětlení usilují psychoterapeuti a manželští poradci, kteří zavedli kategorie jako emoční labilita ženy, nedostatek sebekritičnosti, sebeovládání ženy, vliv špatného rodičovského vzoru, nedostatečně pevné morální struktury, nezralost, neurotičnost, tzv. penis-neid (závist penisu), ale i nedostatek mužova porozumění pro zvláštnosti ženina citového života, odlišnost životního stylu apod. Pokusme se nyní porozumět nespokojenosti ženy s chováním muže po sňatku z hlediska evoluční psychologie. [4]

U většiny lidí se při výstupu na vysoké místo, např. na rozhlednu, objeví úzkostný vnitřní hlas, který je nabádá: Nechoď až ke kraji, raději trochu odstup, i když je zábradlí dost masivní. Na některé dolehne závrať předem a odmítají tam jít. Odkud se ta úzkost, hlasy či nevolnost berou? Evoluční psychologie odpovídá: Na určitém stupni vývoje našich dávných předků se něco takového objevilo u některých z nich, kteří tím získali o málo větší pravděpodobnost přežití. I velice malé zvýšení pravděpodobnosti stačí, aby se během tisíců generací vytvořil selekční tlak a aby se impulzy „nechoď ke kraji“ dostaly až do naší genetické výbavy. Ti, kteří takové pocity neměli, lezli až na okraj strže a občas na to doplatili. Riziko smrti ani nemuselo být vysoké - stačí zlomek procenta, a selekční tlak vede k vymření takových jedinců. Dnešní lidé jsou potomky té „opatrné“ linie. Podobný výklad podává evoluční psychologie5) o řadě jevů, jako jsou odpor k incestu, tendence hromadit hmotné statky, dispozice k náboženské (i jiné) víře, nechuť navštěvovat níže položená tmavší místa, odpor k hadovitým živočichům a pavoukům. [2]

Evoluce ženské nespokojenosti

Mohly vést ženiny projevy nespokojenosti k její větší reprodukční zdatnosti? Víme, že naši předkové dlouho žili jako lovci-sběrači. Na lov chodili spíše muži, sběr plodů a péči o děti měly na starosti spíše ženy. Období tohoto způsobu života trvalo zhruba od 2 milionů let př. n. l. do nějakých 9000-3000 let6) př. n. l. Antropologové a historikové se shodují v tom, že instituce manželství existuje odnepaměti a tím déle musí trvat nějaká forma emočního svazku mezi mužem a ženou, s níž měl muž děti.

Podle posledních poznatků měla tlupa něco mezi 50-200 příslušníky. [2] Sídlili v jeskyních na pokraji lesa. Muži lovili větší zvěř, ženy pečovaly o děti, sbíraly plody a drobné živočichy. Muži se vraceli z výpravy s úlovkem a předávali svůj díl ženám a dětem. Nemusely to být jen potraviny, ale i kůže, nádoby, krystaly soli, zbraně, materiál na zlepšení přístřeší (lýko, tyče) či předmět, jenž svému vlastníku dodá vážnost. S potravinami žena projevovala buď menší, nebo větší spokojenost. Samozřejmě si také všímala, co přinesli jiní muži a co dostaly jiné ženy. Když byla spokojena, odměnila muže něčím příjemným, např. sexem. Když nebyla spokojena, dělala drahoty, popřípadě muže vůbec neodměnila.

Na určitém stupni této dělby práce oběma jejím účastníkům „dojde“ základní zákonitost, byť vnímaná každým účastníkem z jiného zorného úhlu. Ženám dojde, že když budou nespokojené, budou se muži víc snažit. Mužům dojde, že když přinesou více, ženy budou o něco příjemnější.

Nespokojenost žen a snahy mužů se nemusejí týkat jen potravy, ale třeba výhodnosti lokality k přebývání. Každý kousek potravin, hmotných statků i kvality obydlí mohl znamenat zvýšenou pravděpodobnost, že žena a děti přežijí. Polovina dětí - dcery - tak získávala genetickou informaci „Projevuj nespokojenost, dostaneš víc“. Podmínky tenkrát mohly být vskutku drsné - po obdobích příznivějších přicházely pohromy: doby ledové,7) nedostatek potravin (sucho, migrace zvěře, kobylky), útoky dravé zvěře, nájezdy znepřátelených kmenů, epidemie nemocí. Svoji váhu pro přežití mohla mít i druhá nádoba na vodu, větší kus masa, hrst čerstvých plodů.

V průběhu přirozeného výběru statisíců generací přežívaly v oněch drsných podmínkách spíše ty ženy, které dovedly své - nějak již zavázané - mužské partnery přimět k tomu, aby ze sebe vydali co nejvíc. Dosahovaly toho projevem nespokojenosti a zklamání. Dnešní ženy dělají totéž, ač to k přežití již není nutné. Dobře tomu patrně porozuměl A. S. Puškin, jinak by nenapsal pohádku O rybáři a zlaté rybce.

Skrytá emoční bariéra

Velmi pravděpodobně ale vůči tomuto poznatku vznikne určitá nechuť, narazíme na skrytou, mocně působící emoční bariéru. Slyšíme-li, že nějaká žena je nespokojena se svým mužem, pak mužům je to vítané a uvěří tomu, neboť se budou ve srovnání s ním cítit nadřazeni (jde o jeden z nejsilnějších mužských motivů). Ženám je to rovněž vítané, neboť se přesvědčují o tom, že si jejich konkurentky nevybraly lépe (taková informace je balzám na ženskou duši).

Navíc jsme-li svědky osobního sporu mezi ženou a mužem, máme tendenci přiklonit se spíše na stranu ženy a pomoci jí, ať jsme muž nebo žena. [1] O automatizmu takového příklonu se můžeme přesvědčit introspekcí vnitřních hnutí při náhodném zapnutí televizního pořadu, v němž nějaký takový spor právě probíhá.

K tomu si můžeme učinit kontrolní srovnání. Slyšíme-li ženu, jak chválí muže, napadne nás, že se nacházejí v situaci předzávazkové nebo mimozávazkové. Nějaký čas po svatbě už zní chvála nepřesvědčivě a vyvolává pochybnosti. Popsaná emoční bariéra vede k tomu, že se lidé nezamýšlejí nad oprávněností ženských výčitek (natož nad jejich původem) ani v případech, kdy jejich mužským protějškem je slušný pracovitý člověk.

Manželky slavných U manželek mužů mimořádně pracovitých a kvalitních nacházíme tentýž mechanizmus nespokojenosti a výčitek, jaký slyšíme v denním kontaktu s průměrnými lidmi („Fanouši, ti naši sousedi už mají mercedesa a my pořád jen tu ojetou škodovku!“). Životopisci o těchto stránkách slavných lidí zpravidla mlčí, jen tu a tam něco probleskne.

Albert Einstein (1879-1955). Oženil se r. 1903 v Bernu s Milevou Maričovou a r. 1904 se jim narodil syn Hans-Albert. Výdaje rostly. Einstein si nouze nevšímal, když mu zvýšili plat na 4500 franků, dokonce řekl: „Co dělat s tak velkými penězi?“ Mileva naopak nevěděla, jak s penězi vyjde. Einsteinovy vědecké zájmy byly Milevě stále vzdálenější. Její podrážděnost rostla s chorobami - kloubní tuberkulózou, silnou neurastenií a narůstající patologickou žárlivou podezíravostí. Einsteinův vyrovnaný charakter a roztržitá dobrota začaly Milevu postupně dráždit. Odcizení rostlo. Zjevné a ostré formy získalo později, když Einstein již dávno opustil Bern. Rozvedli se r. 1919.
Einsteinovi nedávalo pokoje synovo dospívání, přál si, aby mohl být jeho učitelem. Albert nyní dospívá do věku, kdy pro něj může mít velký význam, bude-li smět strávit nějaký čas se mnou, řekl Milevě. Můžeš ho klidně nechat, aby u mne čas od času byl. Váš vzájemný vztah tím nijak neutrpí, můj vliv je jen intelektuální a estetický. Einstein věděl, jak Milevu děsí představa, že by měl některý z jejích synů jet na návštěvu do Berlína a dostat se do spárů Einsteinovy rodiny. Nepřesvědčily ji žádné sliby, že děti budou v bezpečné vzdálenosti od jeho příbuzných, a Einstein si stěžoval, že ho nutí, aby žebral o právo vidět své děti.

Stejně rozšířený byl omyl o osudu peněz z Nobelovy ceny. Einstein se o této poctě dověděl v listopadu 1922, kdy se plavil s Elsou do Japonska na přednáškové turné. Peníze byly následující rok převedeny na Milevu, ale zůstalo to utajeno i pro nejbližší přátele. Lorentz mu například důvěrně napsal, že materiální část ceny mu ulehčí ve starostech o každodenní život. Ve skutečnosti padly peníze na koupi tří domů v Curychu pro Milevu. V jednom měla bydlet a druhé mít jako investici. Einsteinovy dopisy z té doby ukazují určité sblížení s bývalou manželkou, jako by předání peněz z Nobelovy ceny vyčistilo mezi oběma bývalými partnery vzduch. Mileva přestala chlapcům bránit v návštěvách Berlína.

Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910). Posledních 29 let z celkem osmačtyřicetiletého manželství plánoval, že od manželky Sofie Andrejevny odejde; 13 let před smrtí napsal dopis vysvětlující útěk: Nevydržím tenhle život, jaký vedu již 16 let, život, který Vás dráždí a pro mě je jediný boj proti Vám, rozhodl jsem se utéci…
V posledních letech jeho života se přiostřil konflikt ve věci poslední vůle. V ní se Tolstoj chtěl zříci autorského honoráře za své knihy napsané od r. 1882, a to proto, aby byly levnější a dostupnější lidu. Manželka však trvala na tom, že všechny autorské honoráře budou patřit jí. Aby měl klid, svěřil Tolstoj poslední vůli do rukou manželky, ta jej však podezírala, že napíše novou. Soustavně prohledávala všechny jeho písemnosti. Po několika dramatických rodinných výjevech Sofie ujistila manžela o své plné důvěře, ale v noci se podle svého zvyku dala opět do prohledávání. To byl pro dvaaosmdesátiletého Tolstého poslední impulz k tomu, aby utekl z domu. Na útěku dostal zápal plic a zemřel v pokojíku železničního výpravčího, šťasten, že je osvobozen od manželčiných výčitek.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Životopisců W. A. Mozarta existuje mnoho. Z našich autorů, kteří se přísně přidržují pouze doložených dokumentů (zejména korespondence a dobové zprávy), je to historik a muzikolog K. V. Burian. V knize Chlapec ze Salcburku líčí jeho vskutku neradostné soužití s Konstancí. Už před sňatkem byl na Wolfganga činěn nátlak. Musel podepsat prohlášení, že si Konstanci (v níž údajně svým chováním vzbudil naději na sňatek) buď vezme, nebo jí bude platit roční penzi.
Za krátkou dobu po sňatku Konstanci přepadala špatná nálada, byla nespokojená hned s nábytkem, hned s novými šaty, její klobouk se jí zdál nemožný a boty směšné. Obviňovala Wolfganga, že má peníze schované u otce v Salcburku a že jí je nechce dopřát. Začala dělat dluhy a Wolfgang se nestačil divit, jak rychle se ztrácejí peníze, které vydělal. Jednou řekl: Musíme, milá Konstance, lépe počítat. Ale to jako by píchl do vosího hnízda. Konstance vzplanula hněvem, začala dupat a zasypávat ho výčitkami, že by z ní měl nejraději Popelku, jen aby se žádnou hezkou věcí nepotěšila.

Wolfganga mrzelo, že se Konstance dívá na jeho uměleckou činnost spíše jako na hraní, ne-li přímo na maření času a že by byla ochotna přiznat jistou cenu jen takovým skladbám, za něž náhodou dostal dobře zaplaceno. I občasný Wolfgangův kulečník nerada viděla, bylo to pro ni mrhání časem, který by se dal využít k vydělávání peněz.

Nálada Konstance se stále zhoršovala, jako by se začalo odhalovat, co je na dně její povahy. Byla popudlivá, nevrlá, ustavičně činila Wolfgangovi výčitky. Co s jeho hloupým uměním, co s jeho hudbou? Tím si chleba nenamažou! Začala jezdit po lázních a dluhy stále rostly. Nakonec domů přišla jen výjimečně, bydlela u jednoho fešného řezníka v sousedství (údajně si tam odvarem ze zvířecích vnitřností léčila vyrážku na nohou). Děti nechávala u svých sester nebo u matky. Wolfgangovi nebyla nablízku ani v nejtěžších chvílích jeho života, když byl vážně nemocen a umíral. Na pohřeb nepřišla. Čile a výhodně prodávala autorská práva na manželovy skladby. Její nemoci ustoupily, svého manžela přežila o 51 let.

Co dělat s nespokojeností ženy?

Známe-li četné historie manželských vztahů, pak nelze dobře odmítnout ani tvrdý názor Schopenhauerův: Ženy jsou v hloubi svých srdcí přesvědčeny, že mužova povinnost je peníze vydělávat, zatímco ony by je měly utrácet - pokud možno ještě za jeho života, v každém případě však po jeho smrti. [3] Co dělat s jevem „nespokojenost ženy s chováním muže po sňatku“? Popravdě řečeno si nejsme jisti. Prvním krokem k nápravě by bylo uvědomění zmíněné emoční bariéry a nesmlouvavá introspekce, zaměřená na zdroj libých i nelibých pocitů. Měli by to zkusit jak muži, tak ženy. Další krok by mohly zkusit jen ženy: zamyslet se nad všemi složkami své pohotovosti k hubování. Není tam něco navíc, k čemu současná realisticky hodnocená situace nedává důvod?

Dostáváme se tak na velmi vratký terén. Nechceme vlastně ženám vzít něco bytostného? Má-li tento výklad alespoň částečnou platnost, pak je naděje na zlepšení atmosféry v mnoha rodinách. Vždyť „vnitřní hlasy“, jak je nazývá evoluční psychologie, nejsou nic nepřekonatelného. V mnoha případech stačí určitý přehled, dobrá vůle a trénink. Výkon řady povolání vyžaduje překonání protitlaků pocházejících z dávné minulosti člověka. Například hasiči, hrobníci, krotitelé šelem, soudní lékaři či akrobati na začátku své profesní činnosti slyšeli vnitřní hlas: „Nedělej to, jdi od toho, nech toho!“

Protichůdné tendence se střetávají i v oblasti morální. Zavedení prvního trestního zákoníku (Chammurabi, zemřel 1750 př. Kr.) muselo také překonat hlasy či tlaky z dávné minulosti. Naše čestné chování vyžaduje rovněž překonání „naléhavého našeptávání zevnitř“ z dávné minulosti člověka. V budoucnu by měl být překonán jeden takový anachronizmus u mužů (jejich tendence zorganizovat se do hierarchické ozbrojené organizace, přepadnout sousedy, zdrtit jejich odpor, oloupit je a podřídit si je), i když si na to ještě počkáme. Také lepší atmosféra v rodinách, byť by byla provázena poněkud sníženými příjmy, stojí za úvahu, popřípadě i za experiment a další snažení.

LITERATURA [1] Bakalář E., Nováková M., Novák D.: Průvodce rozvodem, Lidové noviny, Praha 1996 [2] Buss D.: Evolutionary Psychology, The New Science of the Mind, Needham Height, MA, Allyn & Bacon 1999 [3] Schopenhauer A.: Essays and Aphorisms, Penguin Books 1983 [4] Spriggs W. A.: What is Evolutionary Psychology? Na internetové adrese http://www.evoyage.com/Whatis.html


  1. Uvádíme je v pořadí podle souhrnné četnosti v roce 1998 (u mužů je četnost soudem zjištěných příčin poněkud jiná než u žen): rozdíl povah, názorů a zájmů; ostatní příčiny; soud nezjistil zavinění; nevěra; alkoholizmus; nezájem o rodinu (včetně opuštění rodiny); neuvážený sňatek; sexuální neshody; zlé nakládání, odsouzení pro trestný čin; zdravotní důvody. (Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 1998. Česká statistika, Praha 1999)
  2. Sokrates (na dotazy svých žáků o ženitbě): Jen se žeňte, beze všeho. Dostaneš-li hodnou ženu, budeš výjimkou, dostaneš-li zlou, zůstaneš filozofem. F. Nietzsche: Všechny ženy dovedou umně přehánět vlastní slabost, jsou dokonce ve svých slabostech vynalézavé, aby se jevily jako veskrze křehoučké ozdůbky, jimž i zrnko prachu působí bolest: jejich bytí má muži připomenout jeho hrubost a zatížit jeho svědomí.
  3. A. S. Puškin: Pohádka O rybáři a zlaté rybce.
  4. Jdeš-li do války, pomodli se jednou, jdeš-li na moře, pak dvakrát, ženíš-li se - třikrát (španělské přísloví).
  5. Evoluční psychologie se pomocí univerzálních mechanizmů chování snaží vysvětlit, proč se lidé chovají tak, jak se chovají. Rekonstruuje jak problémy, které museli řešit naši předkové ve svém primitivním prostředí, tak chování, jímž je řešili. Snaží se formulovat společné kořeny chování předků a také určit, jak jsou dnes manifestovány v různě roztroušených kulturách. [4]
  6. Podle přechodu na efektivnější způsob obživy (tj. zemědělství) v různých místech Afriky, Blízkého východu a Evropy.
  7. Za poslední milion let byly čtyři hlavní doby ledové (glaciály).

--------------------------------------------------------------------------------
PhDr. Eduard Bakalář, CSc., (*1934) vystudoval psychologii na Filozofické fakultě UK v Praze. Zabývá se rozvodovým poradenstvím. Je autorem společenských her s psychologickou tematikou, publikoval je již v několika knihách.

Hodnotilo 0 lidí. Score 0.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 Další »
 Váš příspěvek
 
semeda
Zasloužilá kecalka 711 příspěvků 10.03.06 08:22

Ahoj, tak já nakukuju a že bych byla dokonce první?! No doufám že mě některá předběhnete, aby jste neměli ve svém deníčku jako první „cizáka“…

Moc zajímavý článek!!! Přečetla jsem ho úplně celý až do konce a můžu zodpovědně říct, že můj manžel měl štěstí, filozof z něj nebude :D:D:D

Dokonce ho vytisknu a manželovi dám přečíst…

Díky za důležité informace, ahoj!!!
Semeda z Květníčku

 
Gabika  10.03.06 10:58

Tak ze by druha? :-)

Teda Hromix, ty mi davas! Take dlhe clanky! ;-) No, ale k veci. Z takychto clankov mi je neveselo, pretoze to tak trochu vyzera, akokeby sme my zeny dokazali iba na nasich ubohych upracovanych manzelov frflat. Ano, aj ja mam dni, ked nie som spokojna s nicim, ale zase na druhu stranu musim na svoju obranu povedat, ze si nepripadam ako „zena utracajuca manzelove peniaze a aj inak hyriaca“. Ano, mam svoje chyby, som obcas na manzela neprijemna, ale je to skutocne iba koli tomu, ze mam v sebe zakorenenu nespokojnost? Naozaj za nedobru atmosferu v rodine moze iba zena? To sa mi nechce verit.

No, idem si sypat popol na hlavu a povysavat a pozmyvat byt, kym je Radko u babi a Matko spi… ;-)

Gabika, Radko 20m a Matko 16d

 
Kacica
Ukecaná baba ;) 1403 příspěvků 10.03.06 11:43

Ahojt eholky,
teda Hromix, tos mi teda dala :-) Hlavne mi ten clanek prijde prilis zobecnujici, jakoby vsechny zeny, ktere se vdaji, byly neustale nespokojene, coz neni pravda (treba ja spokojena jsem, i kdyz kdovi treba to za nejaky cas prijde - snad ne :-)
Musim rict, ze se mi taky nezda, jak jsou tam vyliceny osudy znamych lidi, napriklad u toho Mozarta je tam presne psano, kdo komu co rekl a to si myslim, ze po tak dlouhe dobe nikdo nemuze vedet. Ten princip muze byt mozna v poradku, ale jak je to popsane, tomu moc neverim.
Ovsem tem nespokojenym zenam to zase dava argument, ze vlastne nejsou „semetriky“, ale maji to uz v genech :-)))
No cekam, ze se ozve vic lidi, tak se nebudu moc rozepisovat.

V utery mi prdlo v zadech a od te doby si pripadam jak stara duchodkyne, vecer uz to byva teda docela sila, ale vysvetlujte diteti, ze maminka se nemuze ohnout, ze.
Dneska nam Risa odjizdi na tyden an hory a musim rict, ze mam docela strach z te cesty, jedou tam 24 hodin a kdyz si predstavim ty silnice, tak z toho teda radost nemam :-( Taky nevim, jak to bude snaset Betka, vcera vecer mel jeste nejake jednani a Betka porad pokvikavala tata, tata, no bude to muset vydrzet.

Mejte se krasne
Kacica + Betynka

 
Kacica
Ukecaná baba ;) 1403 příspěvků 10.03.06 11:51

Ahojte jeste jednou,
teprve jsem dolouskala minuly denicek.

CIBULKA i Simonek jsou zdravi, jen jim blbne pripojeni, tak se casto nedostane na net, budu ji pozdravovat, ale myslim, ze ona obcas cte, jen ted nepise.

Mejte se
Kac

 
Brandais
Kecalka 473 příspěvků 10.03.06 13:22

Ahoj,

tak jsme dnes zase kojili až teď před spaním a Pepíno to za celé dopoledne zkusil jen jednou, tak to vypadá, že je to fakt na dobré cestě. Aby mi to ještě nebylo líto :-)))). Ale když to jde tak hladce, tak k tomu už možná byl Pepe stejně nazrálej jako já.

Hromix - já to beru tak, že je dobře, že máme zase kam psát, jo? :-)))) Ne, to mi fakt nestojí za komentář, je to naprostej blábol (ale i jsem se zasmála, třeba jak Konstance nepřišla Mozartovi na pohřeb, chudák, asi jí pan doktor CSc. zapomněl říct, že Mozart nějakej pohřeb měl :-))))).No nic, jen bych v případě rozvodu fakt chtěla mít takového poradce :-))))).

Any - jak jste na tom?

Evucho - přijedeš?

Tak já jdu něco dělat, dokud TO spí.

Zuzana a Pepíno (19m)

 
Anyone
Neúnavná pisatelka 17026 příspěvků 10.03.06 15:16

ahojky holky!

tak uz se hlasime,prave jsme dorazili.uf uf.

Predem moc vam dekuju za podporu a sms,dost mi to pomohlo,ze na nas myslite.Mam vas rada.

A ted jak to bylo…

To jsem si ve stredu dala pradlo do pracky,nalila(te­kuty)ariel kids a chtela dat prat,kdyz jsem se jeste rozhodla tam pridat trochu pervolu(bylo to takove jemne pradlo),supla jsem tu nadrzku na pracku a odbehla,Sebastianek si mezi tim stoupl(asi)bud na kyblik(svuj od hracek)nebo na nejakou hracku,co ma v koupelne,jinak by tam nedosahl a byl proste vys a podal to a ja uz slysela jen velky rev,hned jsem dobehla a on prskal a kuckal a pusu modrou a hrozne plakal.
Tak jsem se to snazila rychle vyplachnout,neco mi v hlave blikalo jakoze nesmi zvracet(ale z soku jsem si jista nebyla),volala jsem na pohotovost(dets)do nemocnice jaka je prvni pomoc,co delat.Bylo mi jen receno-dojedte a polozili…:(( Tak jsem zavolala D at hned dojede,mezi tim oblekla maleho a vybehla ven,pri nakladani do auta zavolala sve dr.Ta me uklidnila,ze to nic moc nebude,at ho necham vyzvracet…rikala jsem,ze si nejsem jista,jestli smi,a jsme na ceste,tak prej se mame stavit,za dve minutky jsme byli u ni,ta ho teda se snazila nechat vyzvracet(podlehla jsem a rikala si,ze je to dr.a vi to lepe nez ja:((( -(ruku doslova do krku),nastesi maly nezvracel,jen silene plakal.
Dala jsem ji teda ten ariel a ona zavolala slozeni do Prahy.Pak vysla a rikala,ze nas nepotesi,ze nas posilaji do nemocnice,ze prave ten Tekuty ariel obsahuje jakesi fujtajbly(kdyby asi praskovy,tak by to bylo v poho)
Na prijmu v nemocnici ho opet chteli nechat zvracet,pumpovat zaludek,branila jsem se a oni neverili,opet volali do Prahy(tam uz si museli klepat na celo:) zase jim to zakazali.Nastesi maly nejevil nejake znamky otravy(spatny dech,vedomi,mo­drani..),do zaludku asi toho moc nedoslo,jednalo se spis o ten hrtat a ty dalsi organy,jeslti nejsou poleptane,plice,a srdce(protoze je Sebinek kardiak),v ne­mocnici jsme sli prvni na krcni,kde teda vypadalo ve vnitr vse prumerne,hrtan trochu prosakly byl,takze to chteli videt zas(druhy den se jim tam ale poblinkal,protoze toho vysetrovali snad az po zadek..),ale dobry..plice se jevily ciste,srdce se sledovalo porad.
Pri navratu na prijem odvolali sestricku co pro nas prisla z detskeho,ze pujde na JIPku(bez rodicu)To jsem teda rekla,ze nedopustim,nebyl ve vaznem stavu,v ohrozeni zivota,takze si myslim,ze snad muzem byt spolu(JIP byla na stejne chodbe),tak to zas resili pres primare,a teda ze jo,tak hura…

Nejhorsi bylo tech prvnich 24h(od poziti),kdy fakt nic nesmel,az vecer mohl pit vodu(na tu mi kaslal vypil asi 150ml),takze jedl naposledy rano v 6h mleko a pak az nasledujici den v 9h rano…tak si umite predstavit..plakal unavou,hladem,strachem­,vycerpanim.

V noci celkem spal,kdyz to slo,protoze ho chodili porad merit a kontrolovat.Rano mu vzali krev a ja chytala moc do zkumavky(vybavena vlastnim materialem:)-mela jsem z drivejska v tasce takovy ten pytlik na moc),kde mu zas zjistili velmi nizky cukr,takze dnes nasledovaly odbery na glukozu(krev moc)-ale to bylo prece jasne,kdyz takovou dobu nejedl:(…

Jinak kdyz videl,ze chystam mleko,zacal skandovat(jako jeste nikdy)a od te doby chce porad jist:) je mu to velmi vzacne:) porad krici ham mnam a velice si to vychutnava:))) Prvni den,tedy smel jen mleko a kasovitou stravu ale dnes uz normal.
Porad mel potrebu chodit po chodbe a do herny(opravdu pekne udelane oddeleni) a za sestickama,ale kdyz dosel k sesterne,schoval ruku za zada a kricel,:„toto ne!“coz znamenalo,ze mu nemaji pripinat na ukazovacek ten pristroj na sledovani okysliceni krve a tepu srdce:) Delal tam taky pekne sasky,chtel skakat ze schodku,chodil pozpatku az narazel na voziky a chtel se starat o miminka…taky chtel odnaset tacky a proste pomahat v kuchynce:) Sesticky mu prezdivaly: Ariel:) nebo Maly cert:)

Jo a taky tam chodili nemocnicni klauni,malemu se to moc libilo,dostal pejska udelaneho z balonku,foukali mu bubliny(nacez jim chtel sebrat bublifuk:)) a tak.Mne pro obveseleni merili co mam hlave a prej nic:) to jsem potvrdila,ze to souhlasi:)))Opravdu hezke.
Jsem teda moc rada,ze to tak dopadlo,o vikendu mame jeste pozorovat teplotu a kasel(kdyby se objevil,kvuli tem plicim,ze by se mohl rozvinout zapal plic..)ale jinak uz to bude v norme,jsem opravdu moc rada!

Zitra bych teda i do Brna asi dojela,pokud nas Kacica jeste bude chtit:)) a hlavne ji nebudou bolet zada!! a pokud doma nema zadne tekute prasky:)))
Cislo mam v SZ,jenze jsem si ho jeste neprepsala do mobilu,takze kdyz jsme tak necekane opusitili domov(a internet)nemela jsem sanci a shanela kde se dalo(diky Karolinko a Gabiko),bala jsem se,ze tam muzem zustat pres vikend a nebudu ti moc ani dat vedet jestli jo nebo ne…

A taky jsem si v nemocnici udelala minisrazik Letnich miminek:) Vzpominate na Makynu?tak ta me na chodbe oslovila.Lezela tam s jednim ze svych dvojcatek(Elis­kou)Mam vas vsechny pozdravovat,ri­kala,ze nekdy nakukne.

Uf.Jsem uplne vycerpana,dnesni noc byla vice nespava,usnul v deset a vstaval ve tri…mezitim kontrola…
Popijim kaficko a zbufla jsem celou bilou coko,proste obaluju nervy:)

Denicek jsem jeste necetla,jdu prvni vybalit,prdola spi!(tedy je potichu,tak si nejsem jista,nechci se divat,kdyby opravdu..)je rozhozeny a grogy..

Jeste jednou vsem dekuji a pozor na ty nase opicky:)

pa

Any a Sebastianek vcera 19 mesicu!

 
Bodlinka
Kecalka 173 příspěvků 10.03.06 16:06

Ahoj,

teda Hromix, to je bomba:)Nic tak vědeckého o vztazích jsem dlouho nečetla a ty příklady z minulosti, to mě dostalo.A jen doplňuji, že ženy nemusí být nespokojené jen až po sňatku, ale i bez něj.Ale to už asi vypadám, jak jedna z těch frfňalek, které nemají pro mužův zájem pochopení, když z něj nejdou penízky ale jen uspokojení jeho vyšších cílů, co:)

Any - ještě, že to takhle dobře dopadlo.Já jsem zatím s Veru měla jen menší problémek - hlídal jí tatínek a ona vzala pasteku voskovku a zalezla s ní pod stůl a když jsem přišla domů, byla jsem v šoku.Verča plnou pusinku drobků z té voskovky a kousek ujedla, ale naštestí jen malinkatý a nic z toho nebylo.

Gabika - jaké to je mít doma dvě dětičky??A co Radko na brášku??

My teď máme pár dní velký problém s koupáním.Na dně vany máme dvě malinkaté černé tečky, jsou tam snad už jako nějaká výrobní vada či co.Jsou opravdu malinkaté, já bych si jich sotva všimla.Ale před pár dny Veru zjistila, že tam jsou a bylo zle.Chtěla, abych je dala pryč, jenže to samozřejmě nejde.Začala se jich bát a když se koupe a vzpomene si na ně, začne plakat, ukazovat na ně a stoupat si , co nejdále od nich.Nevím, čeho se tak bojí, ale je to legranda.
Bodlinka a Veru 20m

 
karolina2
Zasloužilá kecalka 534 příspěvků 10.03.06 21:00

Any - To je fakt síla. Člověk by si naivně myslel, že lékař by měl znát postup první pomoci při požití chemikálie. Úplně z toho mám husinu. A pak ten absurdní nápad dát malýho na JIP, když byl OK. Hrůza! Jsem zvědavá, jestli aspoň za našich vnoučat začne zdravotnictví přihlížet k důležitosti psychického stavu pacienta. Tak fajn, že to tak dopadlo, a že jste doma, bála jsem se o vás.

Zuzana, Vlaďka, Evucha - Už se moc těším. Pošlu přes SZ svůj mobil, ať se můžete ozvat. Moc prosím, až budete nějak zhruba vědět v kolik dorazíte, napište mi sms. Ať vím, jestli má cenu s Eli dopoledne vyrážet ven.

Tak papa.

Karolinka

 
Zerda
Kecalka 159 příspěvků 10.03.06 21:03

Ahoj,
ja bych snad jen dodala, ze Mozart taky nebyl zadny andelicek a setrilek, rozhodne to neni tak, ze on se drel a jeho zena rozhazovala, on si taky umel vyhodit z kopytka… A k tomu pohrbu… Kdyz Mozart zemrel, mel jeho nejmladsi syn ctyri tydny a bylo to myslim v unoru nebo kdy, pekne mizerne pocasi.. Tak mizerne, ze se s nim hrobnici vubec nemazali a radeji ho soupli do hromadneho hrobu. Nevim, ktera z nas by se v dobe infekcnich nemoci a zadnych vytopenych aut strachala s takovym miminkem na hrbitov.
Jinak velice zajimavy clanek.
 Jana

 
Karkule
Kecalka 333 příspěvků 10.03.06 21:52

Ahoj holky,

já jen krátce,Marťa měl včera taky teplotu,dneska už to bylo lepší,tak doufám,že zítra budeme moct dorazit na srazík.Štrůdl už jsem upekla a musela jsem ho schovat,protože by mi ho banda hned snědla.

Deníček je na mě fakt dost dlouhý a nemám teď čas.Ale nedá mi to,abych nenapsala,že můj muž mi říká,že já jsem neustále nespokojená,ať udělá cokoliv.No možná na tom něco bude.Ale on nechápe,že je to vlastně moje zoufalství,takhle ho dohnat vůbec k něčemu.Taky jste tu psali o antikoncepci a frekvenci pohl.styku.Hm,u nás je to opačně,já mám chuť pořád,manželova chuť je nulová.Takže zrovna nedávno jsem si říkala,že naše roční frekvence se rovná víkendové frekvenci za svobodna.Ach jo.No,jo.Kdoby taky chtěl 16 let stejnou ženskou,že jo ?!

ZUZKO - moc díky za sítě a cena,to je teda bomba.A v kojení si ještě zapomněla na MILENU.

KAROLINKA - vůbec nevadí,že nemáte všude vymalováno.Já už mám malování plný zuby.Dneska jsme konečně dodělali druhý pokoj.Malíř to musel natírat šestkrát !!! a máme čtyři druhy barev. Pořád to bylo strašně flekatý.Včera už jsem nad tím brečela.Fakt to bylo děsný a jen barvy nás vyšly na 5 a půl tisíce.Hrůza.

GABIKA - tak zase pindík - v úterý jsem byla na prohlídce v 18 měsících a doktorka nám ho taky zkoukla.No psala jsem už,že nám to taky vůbec nejde přetáhnout,ale řekla mi,že počkáme do dvou let nebo do doby,až Marťa nebude mít plínku ( no to se asi načekáme ) ,a jestli mu to nepude ani pak přetáhnout,tak nám dá nějakou mastičku a ta by měla předkožku uvolnit.Taky jsem měla strach,že nás pošle na chíru,ale tohle mě trochu uklidnilo.

Jinak naše 18 měsíční míry - váha 11 kg,výška 84 cm,obvod hlavy 49,5cm.Očkování kvůli nemoci v rodině odloženo.Mimochodem ještě jsme nedostali očkování ,co se má dát v 15 měsících.Prý je čas.Jinak všechno v normálu.Na kojení se ani neptala.

To je dnes vše.Mějte se a doufám,že se s některýma z Vás zítra potkám.Ahoj VLAĎKA a MARTÍNEK

 
Evucha
Kecalka 288 příspěvků 10.03.06 22:35

Ahoj holky,

hradecky srazik - me to taaak strasne mrzi, ale nedorazime. Mates uz byl dneska lepsi, ale porad se mu teplota mota kolem 38. Takze to zitra fakt nevyjde. A ja se na vas tak tesila. To je pech! Doufam, ze to bude fajn a ze se vam to bude libit a brzo usporadame nejaky dalsi srazik :-) Hlavne Karolinku moc nezlobte, at nas jeste pozve :-)))) A Zuzko, diky za nabidku svezeni, urco bych ji vyuzila, ale bohuzel… Vladko - ten strudl me mrzi, jeste vic, ze se neuvidime… Tak snad na jare na Svratce!!!

Any - jsem rada, ze to se Sebikem dobre dopadlo… Uzij si to zitra s Kacicou, pokud pojedes…

Tak si ty sraziky vsechny uzijte,

Evucha&Matylda

 
gabrinka
Stálice 98 příspěvků 11.03.06 10:22

Ahoj holky!

Omlouvám se, že Vám lezu do deníčku, ale na pana Dr. Bakaláře jsem celkem alergická. Je to člověk, který si neúspěch svého vlastního manželství řeší články a „odbornými“ publikacemi napadajícími ženy a matky obecně. Patří ke skupině prosazujících tzv. „práva otců.“ (Nic proti otcům, ale toto jsou většinou muži, kteří své ženy nějakým způsobem tyranizovali a nyní - po rozvodu - v tom pokračují tím, že se neustále dožadují svých „otcovských“ práv a dělají ženě i dětem ze života peklo).

Výše zmíněný článek bych proto brala s velkou rezervou - jako výplod v podstatě nešťastného člověka, kterému se nepovedlo manželství…

Zdraví

Gábina + malý Ríša (18m)

 
Kacica
Ukecaná baba ;) 1403 příspěvků 11.03.06 19:53

Ahojte holky,
tak dnesni brnensky srazik se vydaril, jsem zvedava na zpravy z Hradce :-)
Any dorazila po 8 a Betka se hned vrhala po Sebikovi, ktery si ovsem celkem rychle zvykl a za chvili uz se teda dost pusinkovali, nekdy jsme teda s Any koukaly, s jakou vehemenci a ktere vsechny organy zapojovali :o
Kolem jedne mela dorazit Cibulka, ale psala, ze Simonek uz asi hodku spi a ze dorazi trochu pozdeji. No nebudu napinat, kolem treti dorazila Milca (sama) a kdyz odchazela, srazily se s Cibulkou, ktera s usmevem hlasila, ze Simonek spal 3 hodiny. No Sebik nespal vubec a Betka asi pul hodky v kocaru na prochazce, na kterou jsme sly po obede. Bohuzel zaclo prset, takze jsme asi po hodince sly zase domu.
Betka to mela cele na povel, porad se snazila nekomu vnutit piti, nocnik nebo se rovnou vrhala do naruce :-)
Vsechny deticky byly maximalne hodne, je jasne, ze chtely vsem ostattnim maminam dokazat, ze jejich mamky si proste vymysleji, kdyz tvrdi, ze nekdy taky zlobi :-)
Jakmile se za holkama zavrely dvere, Betka chytla rapl a vztekala se uplne na vsechno, tak jsme zachranovaly dvema dily Hurvinka, koupanim (rvala, ze nechce z vany atd.) no a nakonec kolem 3/4 na 8 vytuhla a je klid :-))
Nevim, co bych si dneska s ni sama pocla, jeste, ze tady byly holky! Na tatku si skoro ani nevzpomnela.
Bohuzel mi psala Any, ze jak dorazili domu, mel Sebik 38,5, tak snad to bylo jen z te vasnive lasky s Betkou a brzo se uzdravi.

Mejte se krasne
Kacica + Betynka

 
karolina2
Zasloužilá kecalka 534 příspěvků 11.03.06 20:11

Ahojky,

tak hned přináším čerstvé zprávy z Hradeckého srazíku. Sešli jsme se ve složení: Zuzka + Ema + Pepa, Vlaďka + Marťa a já + Eliška.
Měli jsme se, myslím moc fajn. Děti hezky „řádily“ a vzhledem k tomu, že se nikdo nevztekal, bylo jim asi taky fajn. Takže musím potvrdit teorii, že se taky chtěly předvést. Zuzka mě asi čtyřikrát upozornila, že je Eliška moc hodná, a že na vztekání opravdu nevypadá. Asi mi to nevěří, chi chi :).
Samozřejmě, že půl hodiny po odjezdu holek to stihla hned třikrát. Díky Bohu to nebyly ty nejhorší záchvaty, jaké umí.

Zuzana - Chci ti napsat, proč byla Eliška v postýlce tak hodná. Poté, co jsem vás vyprovodila, šla jsem se na ni podívat, jak si tam hezky povídá s tím Krtkem. No a ona servala ze zdi obrázek Simby, rozcupovala ho a v postýlce si z toho udělala koláž. Takže záhada je vysvětlena. Jen dodávám, že jak jsem jí kontrolovala, přišel hned kontrolovat taky Marťa a Eli hned chtěla za ním z postýlky, takže jsme dnes asi podruhé v historii pořes den vůbec nespali :). Ale dopadlo to celkem fajn.

Tak se mějte a dávám fotky do galerky.

Karolinka a Eliška (19m + 10d)

 
Anyone
Neúnavná pisatelka 17026 příspěvků 12.03.06 13:40

ahojky,
tak nas srazik uz verne popsala Kacica a ja s tim muzu jen stoprocentne souhlasit:)
Opravdu jsme koukali,jak se Betynka se Sebastiankem libaji.doslova:)) A ze se zavreli spolu do loznice…to uz tu prozrazeno nebylo:)))
Myslim,ze vylet do Brna to byl podareny,mne se to moc libilo.A taky jsem byla rada,ze nemusim byt doma sama,asi bych prdolovi porad chodila za zadkem a sledovala co vyvadi(no jo,vycitky jsou vycitky:)
Rozhodla jsem se,ze bych brala Betynku za snachu:)))) je desne mila a ukecana(jako maminka:)),porad neco brebentila a tak roztomile na me volala.
Skoda,ze Simonek tak dlouho vyspaval,moc jsem si jich neuzila,protoze snad po pul hodince co dosli,prijel pro me manzel.Simonek si suverene otviral dvere(na to nejsem zvykla) a doprovazel me do koupelny,odkud nechtel odejit a ja ho nechtela nasilim odstranovat,abych ho nerozzurila:) /ale sve dite si klidne rozrurim:)
Ovsem vsechny deti byly opravdu moc hodne,zadne zachvaty se nekonaly,ale naprosto verim Kacici,ze po odchodu vsech deti pak Bety chytla rapla(to by u nas bylo to same)Sebinek uz na konci navstevy zacal byt unaveny,povaloval se po mne,v aute hned usnul,na deset minut,pak zacal poplakavat,chtel spat,ale nemohl,doma jsem zjistila,ze to bylo horeckou..odmitl jist,lehce jsem ho omyla a supla spat,dnes ma teplotu stale kol 38C..ale nic jineho mu neni..tak nevim.Ovsem jindy i pri 38 radi a je mu to fuk(az do 39)ted poplakava,smudli se po mne a ted momentalne spi jako drevo!Jen moc doufam,ze to nejsou nasledky…bylo nam receno pri propusteni,ze pokud se dostavi horecka nebo kasel,mame prijet,mohlo by byt neco v plicich a rozvinout se zapal plic(coz nechapu,protoze jsem si vzdy myslela,ze je to proste nemoc)
Ja si ovsem myslim,ze chytl neco v nemocnici,pokud to nevyleti na 40tky,zajdem k dr.az zitra,to stejne musime odevzdat propousteci papiry..
Jsem z toho takova vykolejena,jindy bych to svedla na zuby a pockala co z toho bude,ted mam fakt blbe pocity(ale presto si myslim,ze to s tim nesouvisi)Ale nekasle,nema rymu,nevypada,ze by ho neco bolelo..fakt nevim.

Je to zvlastni,jake je tu ticho a vsechno tu spi(Sebi,tata,pes:) asi pujdu taky spat:)) Jasne,ze bych mohla delat neco uzitecneho,ale uz jsem se dopoledne cinila v kuchyni a tohle svatecni spani bych mela ted nejak oslavit:)

Taky jsem si cetla v minulem denicku,jak jste na me myslely a uplne me to dojmulo.Jste moc hodne.A jak Rozet hned volala na toxo..to je fakt hezke,vubec nevim,jak podekovat.Diky.

Hezky den

Any a Sebastianek

 
hromix
Ukecaná baba ;) 2185 příspěvků 12.03.06 21:21

Ahoj,
hlasim se zpet z vikendu. Cetla jsem, jak na vas pusobil clanek :-). No, ja takove veci neberu do detailu, jak to bylo s Mozatem me moc nezajima (kdo vi, cim to muze byt podlozene), ale obecne me zajima, co muze byt u koho dano vyvojem lidi v minulosti. Ze by to bylo psano vyslovene „proti zenam“ si nemyslim, vsak my jsme sve zjisteni dle clanku byly schopny predavat dal generacim, zatimco muzi - i kdyz taky maji vedet, co dela zenam dobre, tak nekteri si evidentne tuto informaci nepredali :-). Coz opet muze znacit vyssi inteligenci zen :-). Ale to uz si z toho delam spis legraci :-)).

Anie mi dnes predvedla krasne „varila mysicka kasiku“ - sice to nerika, ale krasne mi smatra rucickou po dlani, pak chyta za prstiky a jeji rucka konci v mem podazi. Je to desne roztomile… No, ale kam se hrabeme na deti, co sami rikaji rikanky a zpivaji pisnicky :-). Ale mne to neva :-)

Holky, myslite, ze na trikolku (coz prepokladam, ze bude mit uz vetsina deti z denicku v lete) patri i helma? A budete ji kupovat? Ja chtela Anie helmu vyzkouset, ale ta se nedala… Ale vzpominam loni, jak na trikolce radila, lezla, stoupala si na kde co, ze by se helma mozna uz hodila. A kdyz na ni navic prispiva OZP, tak proc ne, co myslite?

Tak a ja jdu uklizet.
Mejte se fajn

Hromix a Anie

 
hromix
Ukecaná baba ;) 2185 příspěvků 12.03.06 21:22

Jo a Any, vitej zpet!!!! Jsem rada, ze to dobre dopadlo a horecka s vasi nehodou snad nemela nic do cineni!!!

H.

 
karolina2
Zasloužilá kecalka 534 příspěvků 12.03.06 21:39

Ahojky,

dnešek byl moc prima a pohodový. Eliška tedy - asi inspirována včerejškem - po obědě nezabrala (z pokoje se ozývalo „u-hu-hu-hů“ (to dělá tygr z medvídka Pú). Eli to dělala několikrát a strašně se tomu pak smála :).
Nakonec jsem jí zbalila do kočárku a vyrazila na šestikilometrový výšlap. Jsem teda grogy, ale Eli spala hodinu a půl!

Taky vám chci napsat, že záchvaty sice ještě máme, ale dnes třeba nebyl žádný a včera v noci jsem skrze to prožila jednu z nejkrásnějších chvil s Eliškou. Asi v půl dvanácté v noci zase strašný křik, tak jsem k ní běžela. Zase byla úplně bez sebe, křičela: „Do-ů!“ To jako „dolů“ - to říká, když už se nechce chovat nebo když chce sundat ze židle či vyndat z postýlky. Dobrých deset minut trvalo než se mi ji podařilo probudit a otevřít oči. Chovat se nechtěla, to jí zlobilo a startovalo nové vztekání, ale položit na zem taky nechtěla, to se zase asi cítila opuštěná. Tak jsme nakonec seděli na zemi na matraci těsně u sebe a já jsem jí hladila po zádech a povídali jsme si. Ono to asi zní divně, když Eliška ještě neřekne jedinou celou větu, ale vážně jsme si povídali. Nejdřív o tom, že tatínek už spí a že v noci je prostě potřeba spát a pak jsme si vyprávěli o medvídkovi Pú. Eliška vždycky řekla tou svou svahilštinou nějakou postavu - třeba „ká-ík“ (králík), já to pak řekla česky, aby viděla, že vím o čem mluví. Ona z toho měla velkou radost a pak přidala něco, co ta postavička v pohádce dělá (třeba „houpi“ atp.) No povídali jsme si fakt docela dlouho a Eliška se chvílema úplně zajíkala nadšením. Postupně jsme si k tomu lehali a nakonec usnuli spolu na matraci. Během usínání teda ještě párkrát najednou zase vykřikla, ale zbytek noci byl klidný a bez vztekání. Mně normálně během toho povídání tekly v tý tmě slzy jako hrachy, jak jsem byla vděčná, že už je v pohodě, a že je jí se mnou tak dobře.

Tak já už jdu do hajan, jsem fakt utahaná. Mějte se!

Karolinka a Eliška (19m + 10d)

 
Kacica
Ukecaná baba ;) 1403 příspěvků 13.03.06 20:36

Ahojte holky,
tak mame za sebou treti den bez tatky. Zatim to celkem jde, i kdyz dneska vecer uz jsem mela dost, Betka vstavala rano o pul 6 a odpo vubec nespala, takze ja jsem dost grogy a ona uz byla vecer dost protivna, snad se ztira trochu prospi.
Ted jsem cetla v diskusich, ze Katty jde zitra na vyvolani a musim rict, ze tady bulim, jak zelva, taky jsem cetla o tom zakroku bez anestezie a to se mi normalne navalilo, to je sileny, co se jeste dneska muze v nemocnicich stat :-(
Bohuzel nam volal tatka, ze mu ve Francii ukradlo fotak :-( no co se da delat, kdyz to srovnam s tim, co jsem psala vyse, je to uplna malichernost.
Nejak mam dneska smutnou naladu, tak uz radeji nebudu psat, at to na vas neprenesu.
Mejte se krasne
Kacica + Betynka

 
Karkule
Kecalka 333 příspěvků 13.03.06 21:44

Ahoj holky,

jen chci napsat něco k Hradeckýmu srazíku.
Dětičky byli moc fajn.Marťa spal v autě,tak byl nejdřív trochu přepadlý,ale za chvilku se otrkal a pak se dokonce pral i o perníček.KA­ROLINKA má moc příjemný hlas,opravdu se hodí do radia.A jejich byt má krásný vysoký stropy a veliký parapety u oken,no až ho ještě dozařídí,bude to paráda.No a ZUZKA - ta je přesně taková,jakou jsem si ji představovala­.Ukecaná,dalo by se s ní povídat celý den a uplně o všem.Jen si ani neochutnala můj štrůdl.No já vím,že jí naskakuje málem husí kůže z toho tuku.Škoda,že nepřijela EVUCHA s MATÝSKEM.Tak se snad uvidíme příště,jestli nás teda KAROL ještě bude chtít vzít k sobě.

Tak dnes jen takhle krátce,ještě mrknu na fotky do galerky a jdu do hajan.

Mějte se VLAĎKA a MARTÍNEK

 
hromix
Ukecaná baba ;) 2185 příspěvků 13.03.06 22:14

Ahojky,
tak zitra mame konecne i my prohlidku v roce a pul, tak pak napisu miry. Anie basti tak moc, ze si myslim, ze od Vanoc mohla pribrat az 2kg. Stehna ma ja vzperac :-) a oblicej se ji taky pekne zakulatil. No, asi ji zacnu omezovat :-). Ale verte, ze nedostava nic sladkeho - piskoty, susenky, buchty,… nic. Hi hi, chuderka :-)

Holky, kdo tady zminoval toho Nohavicu? Uz jsem to zpetne nenasla (doufam, ze se mi to jen nezdalo). Pustila jsem si tu pisnicku z webu a fakt je super!!!! Tak jestli stale nekdo nabizi kopii na CD, budu rada (sama to z webu stahnout neumim…).

Karolinko - verim, ze to musel byt hezky pocit, co jsi prozila s Eliskou v noci… hlavne ten konec, samozrejme… :-)

Tak zatim pa

Hromix a ANie

 
Lucije
Kecalka 418 příspěvků 14.03.06 00:39

Hromix,
pošli mi na SZ Tvůj e-mail a já Ti Nohavicu obratem zašlu :o).
 Lucka

 
Lucije
Kecalka 418 příspěvků 14.03.06 00:43

Hromix, špatně jsem si to přečetla, CD Ti teda nepošlu :o), ale pjosonku Ti můžu poslat jako přílohu mejlu a ty si jí pak třeba můžeš vypálit nebo jí prostě budeš mít ve svým poči uloženou, ju?
Lucka Nepozorná (ale omlouvá mě hodina, kdy to čtu)

 
karolina2
Zasloužilá kecalka 534 příspěvků 14.03.06 09:37

Lucije, Hromix - Ty Nohavicovy stránky jsem našla, ale nějak nevím, jak si to stáhnout. Poradíte?

Karolinka

 
Lucije
Kecalka 418 příspěvků 14.03.06 13:03

Hromix, Karolínko,

poslala jsem Vám toho Nohavicu, tak snad Vám to dorazí oukej :o).

Lucka

 
Anyone
Neúnavná pisatelka 17026 příspěvků 14.03.06 23:40

cauky holky,
zijeme,jen nejel zase internet(ja nevim,zitra manzel odjizdi na sluzebku a pokud tu antenu zase prcek otoci,ja to fakt nenasteluju:( No tak ted jsem si vzpomnela,ze radej jeste poplatim vsechny slozenky:)
ale proc jsem zaskocila.

Dnes jsme byli u tchanovcu a tchyne dela v mrazirnach a citovala mi rozhovor,ktery vedla s reditelem mraziren,ktery se vratil ze Slovenska(ale to je fuk),kde mimo jine i shlednul vyrobu detskych jidel(myslim sklenicky-masozeleninove i ovocne)a PRY to je velka hruza.Jako plesnive shnile ovoce,namacene do barvicich sajrajtu aby to melo krasnou barvu…poslouchala jsem ji jen jednim uchem,a priblble prikyvovala a myslela si sve,jako vzdy,kdyz se jedna o jidlo(a zaroven odmitala dat malemu zemlovku:) Samorzejme jsem namitala,ze jsou prisne kontroly a vsechno,ze sice verim,ze nekde to neni koser,ale jine firmy,ze si to hodne hlidaji(mela jsem na mysli treba oblibeny Sunarek:)) Mavla jsem nad tim rukou,protoze s jidlem u nich debatit nechci(to by mel nejradeji Sebi jist uz kacenu a zapijet pivem:) Ale ted mi to krapet lezi v hlave…co si o tom myslite?Jen tak si to nevymysli,nemam iluze o normalnich potravinach zpracovavanych v mrazirnach a chladirnach(ucho­vavani atd..)ale detska strava???prisne kontroly??dusicnany se hlidaji,dobre,je to bio,o.k.ale je to z cerstvych potravin?

Jinak jsem dost znavena,vstava se u nas ted o pul seste,pres den se nespi-ale uz neni ani v postylce(natoz se mnou aspon chvili v posteli,i kdyz by nemusel spat,ale jakoze si neco prectem…no nic…ten jeden den,co spal,mel horecku,ted uz je jako ryba(mmch,horecka pry od zubu,protoze mu absolutne nic neni,uf)
a ja jsem proste naka grogy.to jsem jeste v nedeli koukala na Requiem pro panenku,a zjistila jsem,ze je ze me totalni citova troska:) (tedy jakoze nejsem tak odolna)proste to materstvi me hodne ovlivnilo(po jine strance zase nesmirne obohatilo..) a i u filmu,ktere znam jako svoje boty,mi tecou slzy a je mi zle..Jeste vam priste popisu svou story pro panenku2,ale ted uz vazne koncim..

papa

Any a Sebastianek

 
hromix
Ukecaná baba ;) 2185 příspěvků 15.03.06 20:28

AHoj holky.
Co se deje, kde jste vsechny? :-)
Tak Anie ma PRY v roce a pul 11,1kg a 81cm. Dle mych mereni ma 10,5kg a 79cm :-). Mam pocit, ze u Dr je to vzdy takovy fofr, navic dite neposedi a nepolezi, ze to je jen orientacni.

Dnes jsem byla pridelavat fotky Petra, nejake zvetseniny do ramecku pro jeho rodice, pro jeho bratra a pro nas… tak jsem z toho zase dost polosmutna… ale dopadly moc hezky, tak z toho mam dobry pocit. Ale nechapu, ze v dnesni dobe stale neni dostacujici vyber ramecku. Byla jsem v Foto Skoda u Vaclavaku a skoro nic :-(((.

Any - jsem rada, ze horecka byla zrejme jen od zubu. Fakt jsem na vas moc myslela…

Tak pa

Hromix a Anie

 
karolina2
Zasloužilá kecalka 534 příspěvků 15.03.06 20:47

Ahojky,

tak už mám taky Ladovskou zimu v PC a taky jsem na tu zimu venku už nakrknutá. Fakt mě to nebaví!

Máme se dobře, když pominu a klasické „tanečky“ kolem jídla. Eli kromě žervé a Milupy bojkotuje všechny mléčné výrobky. Dnes jsem jí k sváče připravila Holandii s trochou výborného džemu od Zuzany a ani ťuk. Jednu lžičku jsem do ní narvala násilím, aby to aspoň ochutnala (občas jí tak zachutná), ale tentokrát prostě nic. To moje dítě je teď prakticky na chlebu a vodě. A taky by jedla buchty…

Normálně jsem zjistila, že já jsem vážila v 11. měsících přes dvanáct kilo!!! (No, mamka mi dávala už od čtyř měsíců mňamky typu tvaroh s ovocem…). A jedla jsem cokoli, hlavně hodně. Eliška se stravuje spíš rekreačně.

V poslední době hodně přemýšlím o druhém děťátku. Dost to na mě jde :o). Ale naše předběžné plány jsou o tom, že otěhotníme tak na podzim.

Jak je to u vás. Některé jste to teda už psaly - a co ostatní?

Měkte se krásně.

Karolinka a Eliška (19m + 13d)

 
Anyone
Neúnavná pisatelka 17026 příspěvků 16.03.06 00:11

cauky,
no copak se to tu deje,ze je tu takove ticho?
mrtvo?snad nelezite nekde po nemocnicich?/ha­ha,muj osobni cerny humor:) porad mam vycitky:)/

Jsme na par dni bez taty(odjel na zluzebku),on tu narikal,ze se mu nechce a ja narikala,ze chci na nejakou sluzebku:)) tak jsme si to chteli prohodit,ale asi by to neproslo:)))
Navic jede do Pardubic,tak ocekavam nejaky ten pernicek:)

Ted jsem byla vencit psa a musim se priznat,jsem cim dal vetsi posera,driv by me to ani nenapadlo,ale desne jsem se bala(chybi mi tu ty stydeci smajlici..) :) no opravdu,totalni paranoja:) a ted jsem zamknuta na dva zapady na kazdem zamku:)) Nastesti mam psa(i kdyz nema ani tricet cm),ale dela velky hluk,jen kdyz by se nekdo zkusil dostat do dveri(jakoze uz nekdo zkusil,ale verim tomu,ze diky stekotu psa-prece jen to budi pozornost,se k nam nikdo nedostal a zbyl z toho jen poskozeny zamek…

a co bych vam tak napsala..jo ten muj Requiem pro panenku II…to jsem takhle na skole ve tretaku dostala nabidku jet na takovy seminar pro spisovatele,budouci dramatiky a proste co se umelecke branze tyce(meli byt nejake setkani s rezisery,sce­naristy,spiso­vateli..)..na­bidka prisla do skoly pod hlavickou ministerstva skolstvi..no tak jo…ovsem hned od zacatku mi to nesedlo,nikdy nejdu z davem a nenecham se strhavat davovou euforii:) Prislo mi to jako nejaka sekta,i kdyz sikovne zarizena,ze se jede pod skolskym programem,ale pekne to tem (16-17letym)detem tlacili do hlavy…bydleli jsme na pokoji asi 6holek(ale bylo jedno,jestli by tam byl nejaky kluk),na oknech mrize,v pokoji jen patrove postele,zadne skrine,zadny klic…prvni den jsme jidlo nedostali…program byl,plnit se nemusel,jen asi jedna desetina,jinak to nabonzuji ve skole(coz je pro takove ditka docela bic),rikala jsem si,no divne to je,ale pokud po me nebudou chtit abych se modlila u jidla,tak o.k.Modlit jako doopravdy nechteli,ovsem "svou modlidbu provadeli meditaci,drzenim se za ruce a splnuti dusi ci ceho…takze ja byla docela o hladu:) koupelna byla velmi zajimava,vetsi vykachlikovany prostor s par umyvadly a jednou jedinou sprchou,kde se to sprchvolo dohromady(rozumej kluci holky):) prirozene jsem se celou dobu nesprchovala a myla jen v umyvadle:) jo,na oknach mrize:)
Nejprve jsem chtela odjet hned druhy den domu,pak jsem se rozhodla program bojkotovat,presto zustat pro ziskani informaci a napsat o tom celem clanek..a tak jsem byla spion v akci:)
Na jidlo jsme prchaly(s tema holkama z pokoje-asi 4)do prilehle vesnice,kde se s nama zprvu lide ani nechteli bavit,ze jsme taky ty divne jsme se dali do reci a ja ziskavala docela slusne info.
Nekdy pri cviceneni se stalo,ze sem tam nekdo omdlel(to uz pro me nebylo pochyb,ze se tam vyuziva urcita psych.sila a natlak)a pri jedne takove scene,kdy mi pred ocima odpadla holka a spadla jak drevo par centimetru hlavou od topeni a ja se k ni vrhla,jsem dostala kartac,at ji necham byt,protoze to je prirozeny pad tela a telo si vzdy najde svou cestu:( :) /dnes se tomu smeju)
JO,za prohresky byly tresty v podobe sluzeb v kuchyni…asi tusite,kde jsem porad byla:)
V noci se nespalo.Tedy ja ne.Mela jsem pekne nahnano,nebyl klic a v noci se sem tam nekdo prosel po pokoji…tudis jsem tehdy trhla rekord v nespani a nespala jsem asi pet dni(k ranu mozna lehce)
Pri uklidu jsem nachazela ruzne modlidby,stran­ky,kazety,pros­pekty…nebylo pochyb ze za plastikem umelecke tvorby se schovava neco vic…
Pravda,vice jsem nevydzela a spolu s tema holkama z pokoje(pri cemz se dve nakonec pripojily k davu)jsme ukoncily pobyt drive a sbalily se asi za 3minuty a chytly posledni autobus,co s tama ten den odjizdel..
Po navratu jsem ve skole udelala humbuk,napsalo se na ministerstvo skolstvi a hadejte…vubec o nicem takovem nevedeli,varovali ostatni skoly,ze oni s tim nic spolecneho nemaji.Ovsem nez ta jejich odpoved prisla,jela tam jeste jedna holka od nas,a ta prijela s tim,jak je to tam bajecne,uzasne a jedinecne,proste naprosto super a ja byla za vola.Popisovala to tak,ze i ja uz jsem sobe neverila,co jsem videla:)) a pri tom velkem prednesu se stestim rozplakala…uplne jiny clovek../nastesti okoli verilo mne:)

Toz tak,pribeh o necem jinem:)) treba jsem vas pobavila:)

A vic uz nepisu,protoze u nas je to porad o tom samem.Ale je fakt,ze Sebinek si uz nekolikrat vzpomnel na „Bety“ nebo „Bebu“-tedy Betynku od Kacici:) asi ji miluje:) rikal to i babickam(tedy kde jsme jako byli) a taky cim dal vice keca,pokud potrebujete obohatit slovnik vaseho ditete,zajedte si do Brna:))

Hromix-diky,ze jsi na nas tak myslala,ja na tebe taky.bud statecna.

Karolinko-ja jsem taky v miminkovske nalade:) /ale delam ted momentalne,ze je mi to fuk:)/a taky bych chtela byt na podzim snazilka.snad mi to vyjde:) ja verim ze jo:)))) ja se na ty mimca uplne tresu,zvlast kdyz jsem videla,jak se Sebi choval k mladsim v nemocnici(no,doma by to bylo uplne jinak,ale to vam proste neda neupustit slzu,kdyz vidite,jak vase ditko ochotne podava miminku cumlik nebo flasku,soucitne rika,ze miminko place,houpe mu s kocarkem a porad na neho nakukuje.....jeeee

no nic,koncim,„tesim se“na ranni venceni..navlecu rychle sebe,maleho a poletime se hned rano nalokat cerstveho vzduchu,prcek bude zdrhat,pes bude zdrhat…

pa a dobrou noc

Any a Sebastianek

 
Anyone
Neúnavná pisatelka 17026 příspěvků 16.03.06 00:12

hihi,prosim tech preklepu si nevsimejte:)) ale ta zluzebka me dostala…to je fakt prca…:))))

 
konkinka
Zasloužilá kecalka 725 příspěvků 16.03.06 07:08

Ahojte dievcata,

po dlhsej dobe sa hlasim. Opat sme sami, tatka nam odisiel, beha okolo prace a my sme skoro cely tyzden boli rozlietany, raz na jednom konci republiky, raz na druhom a tak… tieto dni sme uz doma, len on teraz sam beha, lieta okolo prace, ma 2 firmy a medzi nimi sa rozhoduje, kde bude pracovat. Mame tu aj Slavku, mladsiu z nasich dievcat, ma kiahne, tusim u vas sa to povie nestovice, tak uvidime, ci sa chlapci nakazia, lebo ani Kiko este nemal a radila som sa s lekarkou, tak mi odporucila ich dat nakazit obidvoch.

Mam tu cez den veselo, Slavka a Kiko spolu lietaju, su ako z divych vajec a k nim sa prida Robko, vcera som si trosku vydychla, lebo som bola v servise s autom a potom nakupit a cele popoludnie boli deti s tatinom, tak aspon teraz vidi, ked je doma, ake je to s nasim hyperaktivnym dietatom. Dnes Robo isiel do Kosic a zajtra opat v Bratislave, joooojj isla by som na vylet. Minuly tyzden sme v Bratislave v IKEI nakupili nejake veci do bytu a v pondelok ked sme boli v KOsiciach som zasa nakupila nejake oblecenie a to pre kazdeho ale aj sebe som si dopriala, tak sa teraz vytesujem.

So schamkou som v kontakte, maju problem s netom, stale vraj to vyzera na dalsi mesiac.

Zelame pekne ranko, Robko uz vykrikuje od 6 ale ti dvaja betari este spia, paa

Miska

 
Kacica
Ukecaná baba ;) 1403 příspěvků 16.03.06 13:48

Ahojte holky,
tak doufam, ze to nezakriknu, ale Betka uz od utery vstava az po 7 hodine, tak si to uzivam, asi si uvedomuje, ze kdyz tady neni tata, nesmi me uplne znicit :-)
Bohuzel ma rymu, nastesti jen tu pruhlednou, ale mluvi pres nos a ma trochu teplotu, taze zitra si nepujdeme ani do klubu maminek :-(
Vcera vecer hlidali tchanovci, protoze jsem byla do 9. pryc a hrozne si to uzili, pak mi rikali, jaka je Betka strasne hodna :-))) Teda ona ted vazne je, ale vzteka se jen, kdyz jsem nablizku ja nebo Risa, na ostatni si nedovoli, no aspon, ze tak, mela jsem strach, ze bude nejaka scenka a oni uz nikdy nepujdou hlidat.
Bohuzel ma tchyne podezreni na rakovinu, uz byla na mamografu, na CT a vcera na biopsii, tak nam drzte palce, at to dobre dopadne, vysledky, by mela mit do tydne. Ona teda tvdi, ze tomu prece rozumi a ze si mylsi, ze to je OK (je gynekolozka), tak snad ma pravdu. Docela me to vzalo :-(

HROMIX - tak Anie uz je vetsi jak Betka? No ale ony jsou skoro vsechny deti vetsi :-) S tema fotkama jses docela odvazna, ja bych asi nemela silu to delat tak brzo, tak posilam pohlazeni na dusicku

ANY - teda to bylo jak z nejakyho blbyho filmu, jeste ze te nezblbli :-) A jsem presvedcena o tom, ze kdyby se k vam chtel nekdo vloupat, tak bys s nim poradne zatocila :-)
A s tim mluvenim, ja opravdu tu hubu nezavru :-) tak proto mozna Betka tak dobre mluvi :-)

KAROLINKA - tak my bychom se chteli snazit uz v lete, aby bylo mimi na jaro, jenze je mi jasne, ze to nebude hned, tak uvidime, za jak dlouho to vyjde

ZUZANA - uz jsem davala dotaz na diskuzi, ale ty bys to mohla vedet :-) Jake jsou doporucene denni davky vitaminu pro deti, konkretne bych potrebovala vedet pro 2lete dite. Projizdela jsem net, ale nikde jsem to nemohla najit, tak jestli to vis, budu rada.

Mejte se krasne
Kacica + Betynka

 
Makkyna
Povídálka 41 příspěvků 16.03.06 14:13

Ahojky letňátka!
Vzpomenete si na nás ještě někdo? Opravdu dlouho jsem tu nebyla. Ale potkala jsem Any v nemocnici a ta mě navnadila, tak nakukuju :-) Je dobře, že tento deníček ještě funguje a dokonce, že se i pořádají srazy. To je hezké.

Naposledy jsem tu byla snad získat zkušenosti od Zuzky o operaci kýly. Tu už má Matýsek naštěstí zdárně za sebou, jenže teď nedávno se otvrdila zkušenost, že mít dvojčata znamená možnost dvakrát tak častého pobytu v nemocnici :-( , a tak jsem se tam ocitla po půl roce znovu s Eliškou. Měla hnisavý zánět ledvinové pánvičky. Dle pana primáře v posledních letech rapidně vzrostl počet tohoto onemocnění u dětí a prý je to možné přičíst na účet používání jednorázových plen. Dítě je v nich delší dobu než v látkovkách, je tam vlhké a teplé prostředí, a tak se mají bakterie možnost rozmnožit. No, v sobotu nás konečně propustili, ale ještě měsíc potrvá doléčení a pak se Eliška podrobí nějakému dalšímu vyšetření, zda se jí moč nevrací s močového měchýře do ledvin. Mám z toho dost obavy :-(
Eliška pobyt v nemocnici zvládala celkem dobře, snášela i kanylu v ruce a vydržela i dvakrát denně na kapačce s antibiotiky. Horší bylo, že nás nemohl navštěvovat Matýsek. Viděli jsme se jen při kočárkování v areálu nemocnice jen po krátkou dobu a ani ne každý den. Brzo na mě zapomněl a po návratu domů se tulil jen k tatínkovi a já jsem mu nebyla dost dobrá :-( Teď už je to zase opačně :-)
Takže je mi líto, že ani na plavání nemůžeme chodit, bude chodit jen tatínek s Matýskem a dvakrát týdně - i za Elis. Takže z Matýska bude asi brzo plavecký šampion při takovém dvoufázovém tréninku :-) Navíc nás čeká na začátku dubna plavecký víkend v Beskydech, tak toho se zúčastní Eliška taky jen symbolicky. A to jsme ten víkend pro známé rodiny s dětmi zorganizovali my, ani si nezaplavem! Smůla. No ale samozřejmě je nejdůležitější, aby Elis byla co nejdřív OK a aby se nepotvrdila při tom vyšetření nějaká vrozená vada močového ústrojí. To si teď přeju nevíc. Ostatní je dost vedlejší…

Jinak se v nemocnici naučila Eliška koukat na telku a běhat u jídla. No, kvalita dětského jídla v nemocnici, to je kapitola sama pro sebe. Zajímal by mě Tvůj názor, Any. Mě to na začátku dost nepříjemně překvapilo. Pak už jsem to moc neřešila, Elišce tam stejně chutnaly nejvíc rohlíky…

Tak na mě to je po tak dlouhé době celkem dlouhý příspěvek. Nedokážu reagovat adresně, ale nahlídla jsem do deníčku a viděla, že už máte všechny moc šikovné děti - mluvící, chodící na nočník atd. Ani jedno u nás nehrozí. Ale rozumí všemu, potvůrky, pozor před nimi na jazyk!

Hezký den přeju a všem zdravíčko a brzký příchod jara!

Makkyna +2 (19 m)

PS: Jo, a na Nohavicovi jsem byla naživo, koncert jsme stihli těsně před tím, než Eliška onemocněla! Byl skvělý. Nohavica totiž byl v našem městě před lety na vojně, tak jsme se my rodilí cítili hezky důležitě, že to tu má rád :-))) Ladovská zima se mu tedy povedla…

PS2: A ukáží se tu občas ještě ostatní dvojčatovky?

 
Rea
Stálice 99 příspěvků 16.03.06 15:16

Ahoj holky,

všechny vás zdravíme, máme se fajn, ale nějak nestíhám psát.

Chci hodit termín na pražský srazík, abych aspoň s některýma pokecala.

Zagy myslím psala, že se jí nehodí středy,tak co čtvrtek 23. dopoledne v Edenu? Tak napište, jestli se to někomu hodí, sami bysme tam nejeli.

Zima už mě fakt těžce se..,jinak se to už napsat nedá, ovšem Tom je ze sněhu nadšený a venku by byl furt.

Rea a Tomášek

 
Brandais
Kecalka 473 příspěvků 16.03.06 19:56

Kačico,

nějak teď nestíhám, ale jen nakouknu, už je mě potřeba :-)))), tak to prostě odpovědět musím. Mám tabulku minimálních dávek vitaminů pro děti od 2 do 5 let, tedy dávek, které zajišťují ochranu proti rozvinutí chorobných stavů spojených s totálním nedostatkem vitamínů (čili nejsou to dávky optimální, zajišťující dokonalé zdraví, počítá se s tím, že něco dítě sní). Takže: vitamín A - 0,5 mg, vitamín D - 0,01 mg, vitamín E - 5 mg, C - 45 mg, B1 - 1 mg, B2 - 1,1 mg, B3 - 12 mg, B5 - 3 mg, B6 - 1,6 mg, kyselina listová - 0,3 mg a B12 - 2mcg.
Jinak jestli se nepletu, tak na některých dětských multivitamínech bývá tabulka a v ní jednak DDD čili doporučená denní dávka a pak množství obsažené v tabletě, tak možná koukni do lékárny a nech si ukázat, co mají, jestli to tam někde mají. Určo to bylo na mamavitu, ale to je samo jiná kapitola, tam budou megadávky.

Zuzana

 
Anyone
Neúnavná pisatelka 17026 příspěvků 16.03.06 21:05

ahojky,
ja mela ted takovy fakt „prijemny zazitek“,docela jsem si horce poplakala,ale chci rict co se mi stalo se Sebim-on na to zareagoval uplne nadherne a nezne me objimal(pevne objeti),dlouho a pusinkoval…to bylo tak nadherny:)) psat o tom nechci,prisla jsem spis na emiminco pro jiny myslenky:)

Makkyna-ahoooj,to je dobre,ze ses tak brzo ozvala,porad mi vrta hlavou ta tvoje podoba,sice jsme se potkaly poprve,ale ja uz te odnekud znam..a manzel taky…kde jsme se to jen videly?v plava­ni?chodili jste ve ct ci v so?no netusim…
Je dobre,ze uz vas v sobotu pustili a musim rict,ze jsem si pri rozhovoru z ruznyma maminkama vsimla,kolik deti tam lezi s ledvinama…takze na tom asi neco bude.
Muj nazor na tv,behani u jidla ci jidlo v nemocnici jako takove?Pokud se jedna o tu tv,zas tak moc jsme tam nekoukali(ale byla jsem za ni vdecna:) ze mohl byt aspon vecernicek a dopoledne pri vysetreni zabavil Frantisek..jinak jsme chodili po vysetreni a odpol byly navstevy..co se tyce jidla,ja to moc posoudit nemuzu,prvni den jsme nejedli nic.i ja jsem trpela hlady:) druhy den kasovita strava a maly byl tak vyhladovely,ze snedl cokoliv.pro me to bylo na nemocnicni stravu prijatelne.Treti den dostal prcek ryzi s masem,maso bylo pro neho tvrde,tudiz ho plival a ryzi nema rad,takze ji rozhazoval po mistnosti:),najedl se polivek.Pak uz jsme sli domu..Mne se libilo,ze meli snad dvanact druhu jidel pro deti podle diagnozy,ovsem my zakusili jen dva druhy.Oboji bylo pro deti neslane a nemastne,coz jsem byla rada..ale kdo vi jak ty ostani..
Co me trochu pozlobilo bylo,ze kdyz druhy den uz jsme mohli jist(i kdyz s urcitym omezenim)nenapsali si pro nas stravu do PC,takze mu dali dietni obed,ale svacina ci neco takoveho se na nas nemyslelo a presnidavku mi ukradli z Jipky…(pak jsem si nechala na odpoledne koupit a prinest od manzela,ale to uz sama prisla sestra a doplnila zasoby..)
Jenze vy jste tam byli o hodne dele,ty to muzes posoudit lip,ja jsem byla na tu nasi nemocnici(ktere moc neduveruju)vcelku spokojena,dost se mi libilo prostredi(chodime na tuhle novou budovu dolu na kardio,tak jsem vedela,jak je to pekne opravene,ale pokoje nahore me opravdu prijemne prekvapily,takova amerika:)),kdyz jsou prachy vsechno jde,sestricky byly taky hodne,ale samozrejme slo poznat stridani „strazi“
Toz tak:) a dvojcatkove maminky sem moc nepisou,mozna ctou,ale asi nestihaji,spis si pisou svuj vlastni dvojcatkovy denicek,tak skoc i za nema,budou rady:)

Kacica-tak u nas pravidlo,ze tata neni doma bude se dyl spat,neplati:( Porad ted chce vstavat o pul seste,prenesu si ho k sobe,dam mleko(a naivne si kazdy den!myslim,ze bude drimat)nikdy.zacne skakat a lakat me z postele dolu.jsem hrozna,ale nechci vstavat:) a delam,ze spim.zacne kricet AA..ze chce na nocnik(to na me platilo a vzdy jsem vyskocila,dnes ne,protoze si ze me stejne rano jen utahuje..tak to vyresil jinak,seskocil,do­sel si pro bryndak,hodil mi ho na hlavu a zavelel:„ham,mna­m!“a porad dokola,jakoze ma hlad.to jsem fakt vyskocila a nachystala snidani…no nemusim rikat,ze nejedl,byl jeste plny z mlika predtim..

Dnes si poradal kurz rvani,porad behal po byte a kricel na plne obratky:„NE!Ne­ee,Neeeeeee!!!!!!!!!“s­ousedi musi mit radost:) kdyz reaguju,zesilu­je,kdyz nereaguju,zesiluje taky,tak mi praskaji bubinky,dokud se mi ho nepodari nalakat na nejakou cinnost(ale desne se tomu svemu kriku smeje)
Taky by dnes mohl vyhrat cenu cune roku,protoze po prochazce byl jako jedna velka koule blata.puvodne svetla kombineza byla uplne cela cerna,boty jedna guca bahna…,moje bunda se musela oprat taky,protoze pri ruznem zvedani ze zeme atd,jsem to schytala taky:)
Dnes je proste veselo.

A nocnik?dost se nam to ted pokazilo,zvlaste v nemocnici,kdyz sem po nem chtela at se vycura do plinky(kde mel ten pytlik na moc)a on furt volal po nocniku a ja mu rikala at cura do pliny…pak uz se na me vyflakl..Doma vi presne co uz a jak,ale ma ted bojkot,tak to neresim.volat vola,ale i se dost pocurava..i kdyz obcas prekvapi,dnes usilovne tlacil,myslela jsem si,ze si dela legraci a on se vykadil:) jee,to je radosti z hovinka:))),taky si tam obcas naskoci sam,a cura a pak teprve vola vysledek(ale nesunda si puncochy a procura to pres kalhoty:))) ale z toho mam taky radost,to je pokrok:) /ale jinak z tech 90% uspechu,se to stahlo na pouhych takovych 30-40%…mno,za chvili se vratime k plenam uplne a snad mu prestanou i vadit:))))) takhle bych to videla a opusteni plen bude az v lete,mozna:)

Tak papa,mejte se krasne,zadne stresy a prijemnou noc.

Any a Sebastianek

 
karolina2
Zasloužilá kecalka 534 příspěvků 16.03.06 21:58

Ahojky,

dnes jsme se měli docela hezky. Kuba měl volnější den, tak jsme byli víc spolu a taky šel odpo s Elinkou ven, tak jsem měla chvíli volno.

Už to snad ani nebudu psát, jak Eliška nejí, tak jen pro pořádek, je to furt stejný. Jí teda obstojně hlavní jídla, hlavně kaši večer, ale sváči prostě vypouští nebo chce jen chleba.

Jinak je moc šikovná a ovládá fakt už hodně slov. Na písničky a básničky nebo aspoň jednoduché věty toteda zatím nevypadá. Ono to ale určitě přijde.

Tak páčko.

Karolinka a Eliška /19m + 14d

 
hromix
Ukecaná baba ;) 2185 příspěvků 16.03.06 22:57

Ahoj.
Tak se vam chci jeste zacerstva pochlubit tou moji sikulkou. Anie dost casto chvalim a motivuju napr. pri cesani, ze ji to slusi a sluset bude. A kdyz je v satickach, tak ji to asi rikam pokazdy, nebot dnes jsem ji davala saticky (takova jako zasterka od Nextu) a ona sama (bez toho, abych to predtim rekla) rikala „šuší“, coz znamena „slusi“ :-). No, je to moje paradnice. A pak chodila po byte, sukni nahoru a mavala s ni a volala to svoje „susi, susi“. No sladka…

Jinak se samozrejme snazi opakovat slova, ale nekdy me ohromi svou preciznosti jak rika „čáp“ „zebra“ „zima“ „obočí“, no jsem z ni namekko :-)

Kacico - ja ty fotky delam takhle brzo i kvuli Petrovo rodicum, aby meli poradny obrazek. A Anie aby na tatu nezapomnela, kdyz ho zatim jeste poznava podle fotek - tak ho bude mit jednoho jen pro sebe v pokojicku…

Any - nevim, zda to mam psat, abych te nenastvala. Ale ANie treba vstane v pul sedme, ja ji dam do ohradky v me loznici, dam ji krupky a caj (abych se moc neprobudila) a ona si pak v ohradce nekdy hraje a ji a pije treba i hodinu a pul. A ja dospavam. No, dnes to vydrzela asi jen pul hodiny, ale vetsinou je to dyl. Az z toho mam vycitky, ze takhle ji na nocnik po ranu nenaucim, kdyz jsem tak lina a tak rada spim… tak trochu to sem pisu i proto, ze kdyby tenhle rytmus mel prestat (coz se stava po chlubeni se), tak mi to tolik vadit nebude - a zacnem trenovat ranni nocnik. Ale jinak kdyz si to ANie „necha libit“ a je v ohradce evidente spokojena, tak to snad neva :-).

Tak pa, jdu spat. Prejte mi dlouho noc! :-)

Hromix a ANie

 
Anyone
Neúnavná pisatelka 17026 příspěvků 16.03.06 23:30

Hromix,
ty me nenastves:)
Neboj to prejde:)))
Ted vazne,tohle jsem znala taky,ze se maly vzbudil a hral si s hrackama co mel v postylce..ale preslo ho to.Snad od te doby,co ma vydelane tycky z postylky a muze kdykoliv odejit…je tedy zavreny v pokojicku,po ranu i sedi v postylce a nevyleza a vola me a rve:),pri po obednim pokusu,kdyz uz myslim,ze spi a nakouknu pres dvere,zjistim,ze si maluje nebo jezdi na odrazecce..toz tak:)
Ale to rano ma proste ted momentalne v merku dostat co nejdrive mamu z postele a nahnat ji do sveho pokojicku stavit Komin.porad komin…a nebo „pisi auto“ ci zazu s papl…tedy slunicko s paprsky:))
Ale zas mam radost,ze respektuje tu postylku jako spaci prostor(urco chapete)a kdyz ma vecer spat,tak tam je.. a rano tedy vola z postylky,nebo dojde skrabat na dvere:) /po obede ji nerespektuje,pro­toze nerespektuje poobedni spanek..a mam to vyresene:))

Nechci ti brat iluze o davani po ranu na nocnik…ale ac Sebi s nocnikem je vice ci mene kamarad,po ranu se jeste nikdy nevycural,i kdyz me tim hecuje…:)Proste nikdy.A prej deti po spani se vzdy vycuraji…ja bych o tim leda nastvala,kdybych po nem chtela,aby zrovinka ted,prave ted po spanku se mel vycurat..a ne az on uzna za vhodne:)) toz tak.Aaale,vsak oni se to nekdy nauci,kazdopadne do skoly uz plenky met nebudou:)))

Any

 
Kacica
Ukecaná baba ;) 1403 příspěvků 17.03.06 09:53

Ahoj holky,
fakt jsem krava blba nepoucitelna, proc ja to jen vcera psala :-( Dneska jsme vstavaly o pul 5. No des bes, jsem uplne grogy, v pul 7 jsem si musela dat kafe, protoze jsem spala za pochodu. Vcera vecer jsem totiz zacla sledovat na dvojce filmovy klub a sla spat az o pul jedne. No Betka je jesta taky strasne protivna z te rymy, coz se hlavne projevuje revema fnukanim. Hlavne, ze ta ryma porad tece a je pruhledna, odsavani bych fat nerada, smrkat jeste neumi a kdyz ji to chci ucit, tak se desne vzteka.

ZUZANA - dik za info, ja jsem hledala vsude na netu a nsla jsem doporuc. denni davky ve vyhlasce MZ jen pro dospele, pro deti to tam nikde nebylo.

ANY - tak s tim spanim uz jsi to cetla :-( jsem na tom stejne a spinave kombinezy mi taky neco rikaji :-))

HROMIX - Betce zase rikam, kdyz ji oblecu saticky, ze je krasna a ona obcas opakuje kasna a nekdy se na sebe podiva do zrcadla a rekne, ze je kasna :-)))

KAROLINKA - tak ja se musim pochlubit, ze Betka dneska poprve zacla vic spojovat slova dohromady a vcera jsem se strasne rehtala, kdyz ji babicka naucila „pytel mouky“ z te pisnicky, ona to rika fakt milionove :-)) Ale karolinka je taky moc sikovna, Betka byla az do dneska na tom s mluvenim uplne stejne

MAKKYNA - obcas si vzpomenu, jak to s dvojatama zvladate, sem tam se ozve Keiko, ale pisou spis do dvojcatoveho denicku, je fajn, ze uz jste doma, tak hlavne, at jste zdravi a urco se zase nekdy ozvi

Mejte se krasne
Kacica + Betynka

 
Anyone
Neúnavná pisatelka 17026 příspěvků 17.03.06 13:25

Kacico,
tak vidim,ze jsou si ty deticky fakt naramne podobne.Ja taky,kdyz ho tady v necem pochvalim,on zacne delat presny opak:)
Takze te s pul patou!lituju,my vstavali az v pul sesty…a napodobne jako ty,jsem sla spat v jednu v noci…

Nastesti dnes ve skolce byl zlaty,jen jedna scenka:) lezici na brisku,pro nepujcenou hracku/ale to byla jen takova pro zasmani,trvalo to ani ne dve tri minuty..:),dokonce tam vzorove posvacil(jindy nema kvuli detem a hrackam cas..)

V patek jsme se ve skolce naucili klouzat na klouzacce-teda,ne ze by to predtim neumel,ale musela jsem pomahat,ted si sam vyleze a pretoci si nozky a sedne na zadek a sam sjede(predtim sice vylezl,ale neumel se otocit,tak to jezdil po brichu:)

Taky po vzoru Betynky si oblibil „Mamo tato my(s)“ ..„mamo tato neni nic:)“ a ted nove zpivame spolu doplnujici Ja mam tak rada -a SEbinek:„jojo­jojo“(pri tom desne skleby:)..pekne se „kou(l)i..nahoru dolu sem a "tam“..:)

Toz tak.Letim,papa…

Any a Sebastianek

 
Anyone
Neúnavná pisatelka 17026 příspěvků 17.03.06 13:26

ne v patek,to melo byt v utery,patek je dnes:)) je patek?:)))))

any

 
Makkyna
Povídálka 41 příspěvků 17.03.06 13:30

Ahojky!

Any, no to by byla legrace zjistit, že už se známe někdy z minulosti. :-) Na plavání chodíme ve čtvrtek, ale v sobotu jsme byli nahrazovat více než před měsícem, ale to tam ten den plavaly jenom 4 děti včetně nás, a já myslím, že Sebastianek tam nebyl. Byly tam asi jen holčičky. :-) Jinak si nevzpomínám, kde bychom se mohly vidět. Nechodila jsi třeba na gympl?
No, ptala jsem na jídlo v nemocnici, ale vidím, že jste neměli možnost si ho tam „vychutnat“. Připadala mi ta dětská jídla dost slaná, hlavně polívky a někdy i omáčky. Nejdřív jsem myslela, že se to zdá možná jenom mě, protože doma nejsme zvyklí moc solit a kořenit, ale teď se mi to potvrdilo i od jedné sestřičky, kterou občas potkávám. Jinak jsem moc ráda, že je tahle zdejší dětská nemocnice takhle nová a hezky upravená, vzhledem k četnosti našich návštěv… :-( Taky je fajn, že tam jezdí i nemocniční klauni, dle vrchní sestry, jezdí jen do krajských nemocnic a tahle je jediná okresní, kterou taky navštěvují. No a panenka Kiwanis, kterou jsme tam dostali, ta je teď doma moc oblíbená.

Kačico, díky za přivítání. Taky jsem chodila do dvojčatového deníčku, ale moc jsem nestíhala tam přispívat, už jsem další pokračování deníčku dlouho neviděla, mám obavu, že skončil.

Tak hezký den přeju
Makkyna+2

 
Anyone
Neúnavná pisatelka 17026 příspěvků 18.03.06 15:07

Cauky Makkyno,
to fakt netusim,ale opravdu jsi mi povedoma..na plavani chodime v sobotu,ale parkrat jsme byli i ve ct(jenze ja jsem takova nevsimavka a moc po lidech nekoukam:) Na gympl v UH jsem nechodila,(ja byla kousek dal na OA),ale protoze jsem tam mela dost kamaradu,casto jsem se tam vyskytovala-sem tam me zvali na obed:) docela jsem se tam zaclenila a byla i na nejake hodine:)) dokonce me chteli vzit na hory:) ale to uz jsem s dik odmitla,ze preci jen chodim na jinou skolu:)) Ale to bylo snad jen prvni dva rocniky,pak uz ani ne,a to je ale spousta let…
Ale ja jsem puvodem ze SM,treba jsme chodili na stejnou ZS:) ..i kdyz to taky tezko,ja na lidi pamatovaka nemam..(jooo,kdybys byla cislo:) to bych si te pamatovala-teda myslim cislo jako takove,treba telefoni:))

S tim jidlem v nemocnici-my si to fakt „neuzili“,kdyz prcek jeden den nejedl,pak mel tu dietu-to bylo jidlo pro kojence a to bylo fakt neslane nemastne,mlete a kasovite..(prisla me upozornit sestra,ze to jidlo je mdle a malemu to asi nebude chutnat.Ale jo,on neni zvykly na slane..)Nevim,ktery druh jste meli vy,jestli normal bez omezeni a pro deti od jednoho roku,tak si myslim,ze je to vic nez mozne,protoze ten posledni den dostal jako normal detske jidlo pro batolata bez omezeni-a to nejedl vubec,jak jsem psala/jen jsem to musela uklizet po pokoji-vl.iniciativa:),pro­toze to bylo vsude rozhazene,jak chtel jist sam tim priborem,ale ryzi neji a maso bylo ocividne pro nej fuj:)
MMch,nevis,jaka bude ted lekce ve ct?je ct dopredu pred sobotou?Protoze dnes byla v so volna lekce a ja nevim,jestli ted ve ctvrtek bude 6. nebo 5.(chtela bych jit nahradit,ale kdyz bude volna,tak to mi za to nestoji)
A pisni castej

a vubec,kde jste vsechny?to si tu mam psat jen tak ja sama?…to vite,u nas je dnes zase tenisovy turnaj:)))

Tak pa

Any

 
hromix
Ukecaná baba ;) 2185 příspěvků 18.03.06 19:54

Ahoj holky, resp. asi jen Any :-)

Tak ja teda neco napisu, kdyz jsem konecne po delsi dobe o vikendu doma. Navic mam co psat - Anie se dnes premierove vykakala na nocnik - a to prosim ne nahodne, ale po jejim ohlaseni „kaka, kaka“ a napadnym tahani za plinku. Proste jasny naznak a navic jeste zadny smradek, takze sla na nocnik a do par minut to tam bylo :-). Ale je zajimave, ze se jeste nikdy do nej nevycurala, ale to kakani si proste asi uvedomuje vic. :-) Tak uvidim, jak to pujde dal. Na nic netlacim, na nocnik posazuju vlastne jen kdyz se ANie ohlasi…

Jinak mam plnou hlavu (nastesti) shaneni kocarku - neco extra lehkeho do mesta. Tak jeste obhlidnu na zivo v krame Jane Energy a Inglesina Trip a uvidim… snad uz neco vyberu… Kdybyste mel nekdo dobry tip ci s nejakym lehkym kocarem zkusenost, tak sem s tim!!!

No, zatim pa

Hromix a Anie

 
karolina2
Zasloužilá kecalka 534 příspěvků 18.03.06 21:02

Ahojky,

dnes jsme byly s Eli samy. Docela to šlo, i když některý chvíle to na mě dost zkoušela :(. Bylo mi jí až líto.

Potřebuju se s vámi poradit. Protože letos pomalu plánujeme další miminko a původní kočárek z bazaru už bych pak chtěla nahradit nějakým novým a lepším, chci vás poprosit o vaše tipy. Docela by se mi zase zamlouvala nějaká kombinace (tedy taška na malé mimi a možnost předělání na sporťák). Neměl by být moc těžký a chci přehazovací rukojeť. Dost mi taky vyhovujou nafukovací kola. Jinak nejsem náročná. Snad taky snadná řiditelnost. (jestli za jednu ruku půjde Eli, musí být kočárek řiditelný jen jednou rukou :).
Tak moc díky za vaše tipy.

Hromix - Tak u nás je to přesně naopak. Eliška kakání na nočník zatím odmítá. Ale vyčůrala se už několikrát…

Mějte se krásně!

Karolinka a Eliška (19m + 16d)

 
Gabika  19.03.06 10:08

Ahoj.

Tak, nedela dopoludnia, obed uz mam skoro hotovy (to som sikulka, ze? ;-)), tak kym vyrazime na prechadzku, tak nieco malo napisem.

Dakujem, ze ma obdivujete s dvoma detmi, ale pripada mi to trosku nezasluzene ;-) Ved tu mame take sikovne maminy s dvoma aj troma detmi, s nimi sa nemozem ani rovnat - ja takmer nestiham, a ako pozeram, napriklad Zuzana pecie kazdy den! Ja som vcelku rada, ze nie sme o chlebe a vode…
Vcelku ma vyvadza Radko z miery s tym, ako je na mne zavisly. Napriklad na nocnik ho mozem po:,–(it iba ja, ak to chce urobit manzel, spusti strasny rev…, ak ho on chce dat pri jedle do stolicky - rev, zo stolicky - rev… Takze aj ked je manzel doma, spustu veci musim robit ja :-( Inak mam pocit, ze na Martinka neziarli, tuli sa k nemu, hladka ho, pusinkuje, a hovori mu: „Martinko zlaty!“ :-)

Ked sme pri tom hovoreni, predvcerom prisiel Radko ku mne, drzal sa za nos a hovori: „Nieco smrdi“. Ja na to: „A co smrdi?“. Odpoved: „Spinka na nose!“ ;-)

Hromix - gratulujeme ku kakaniu!!!! U nas sa na curanie krasne pyta, ale kakanie mu velmi nejde, takze niekedy aj dvakrat za den urobi „kaki“ do slipov… :-(

Vladka - tak s tou predkozkou bol s Radkom manzel na chirurgii, tam mu to roztiahli peanom a mame doma dalej pretahovat, aby to neprirastlo. Po pol roku sa tam mame ukazat… Dost ho to bolelo, aj vecer je to pomerne zapas, nez mu to pretiahneme (stale to nejde uplne, ale teraz tam ma aspon trojmilimetrovu dierku). Tu masticku, ktoru chcu dat vam nasa detska nedava, pretoze je kortikoidova (v tom s nou suhlasim), a vraj to ani velmi nepomaha…

(Tak Radko sa prave druhykrat dnes vykakal do slipov… :-(((()

Tak sa majte krasne,

Gabika, Radko 20,5m a Matko 25d

 
Bodlinka
Kecalka 173 příspěvků 20.03.06 08:03

Ahoj,
tak už jsme konečně obě zdravé, ťuk, ťuk.Chci se vás zeptat něco ohledně horečky.Vždy, když jí má Verunka vysokou a třeba se probere ze spánku, klepou se jí nožičky a ručičky.Je to nepříjemné, ale je při vědomí, nejsou to vyloženě nějaké záškuby, jako křeče.Nevím, zda-li s tím k lékařce, přijde mi to, jak zimnice.Má to vždy, jen když se probudí, jako by se klepala.Ale jak píšu, je to nepříjemné, úplně se děsím, když jí držím a ona je taková napjatá a třesavá.Nevím, máte s tím někdo zkušenost??

Jinak jsem jí naučila do postele na spánek k sobě, takže blokuje postýlku, noc je pro mě opět pochod mezi ložnicí, kde spí ona a obývákem, kde spím já.
Má strašný děs z koupání, nevím, čím to.Jak jí svléknu, že se jdeme koupat, začne neskutečný pláč.Nepomohlo ani, když jsem ve vaně byla s ní, ani koupání ve škopku, žádné hračky nic.
Je to šílené, ten večerní řev kvůli očistě.Prostě jí jen rychle vysprchuji ve stoje, ona se snaží drápat z vany ........ach jo, a to se vždycky chtěla koupat půl hodiny a teď tohle.
Rovněž bojkotuje papání.Už ty situace přestávám zvládat.Mrzí mě, že všechno musí být s pláčem.Snad to brzy přejde.
Bodlinka a Veru

 
Makkyna
Povídálka 41 příspěvků 20.03.06 12:42

Ahojky,
jaro je tady! Hurá!
Any - volná hodina ve čtvrtek už byla. Máme tedy podobnou strategii, tatínek kvůli volné sobotní hodině nešel v sobotu nahrazovat za Eli. A ještě měl filosofické otázky, proč je volná každá 4. hodina, zda tato perioda nemá hlubší význam :-DDD Vypadá to, že nestihnem kvůli nemoci nahradit všechny hodiny, nevíš, jestli se to dá nahradit v dalším, navazujícím kursu?
Hezký začátek týdne přeje
Makkyna +2

 
Kacica
Ukecaná baba ;) 1403 příspěvků 20.03.06 16:52

Ahojte holky,
tak to vypada, ze s aspon tim naznakem jara jste vsechyn vyrazily ven a nemate cas na emimi :-)
Tata se nam v sobotu vratil z hor, bohuzel Betka porad vstava pred 6 (aspon jsme pro nej v nedeli rano mohly na 7 v klidu jet, protoze jsme byly uz od pul 6 vzhuru…)
Betka dostala sviste v cepici a sale a ja 2 flasky vina a vyyyyborny syr - uz skoro neni :-)

Betka porad trochu sopli, ale nastesti uz je to jen ta pruhledna ryma a teploty nema, tak jsme byly uz i na sraziku, ovsem ven¨radeji dneska moc nepujdeme, at to zase nespustime

BODLINKA - to je fajn, ze uz jste zdrave. A co doma, jak to zvladate „s chlapem“?

HROMIX - Anie je proste sikulka

MISKA - tak tady fakt funguje prenos po internetu, Betka se vcera poprve pokadila do vany a teda ho..a to byly jak mraky, no to loveni zvany bylo fakt prima, tak snad to byla jen vyjimka

KAROLINKA - tak me napadlo s tim vasim jidlem. Betka uz asi 4 mesice vubec nechtela jist kasi a ted si najednou sama rekla a uz asi 3 dny ji kasi k snidani i veceri, jestli to treba Elisce nechces taky zkusit, treba jit o zase zachutna, no ovsem vim, ze u vas je to jidlo fakt extrem

Mejte se krasne a uzivejte jara nez zase zacne snezit…
Kacica + Betynka

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 Další »