Maminkou s eMiminem už pár let - Čtyři dohody

Rodičovství

Ahoj všem, už delší dobu slibuju deníček o jedné zajímavé knize. Tu knihu mi doporučila lyžařka Šárka Záhrobská, že ji čte pořád dokola. Ne, neznám Šárku osobně, ale četla jsem s ní několik rozhovorů a v každém tu knihu zmiňuje. Několikrát jsem ji měla v knihkupectví v ruce (tu knihu) a zase jsem ji vrátila. A jednoho dne už jsem neodolala a koupila ji a tak se s vámi chci podělit o zajímavosti, které obsahuje.

Jmenuje se Čtyři dohody, autor Don Miguel Ruiz. Autor vyrůstal na mexickém venkově v rodině léčitelů a šamanů, vystudoval lékařství a stal se chirurgem. Šokován zážitkem, kdy se po autonehodě ocitl blízko smrti, začal studovat své nitro, věnoval se staré moudrosti svých předků, Toltéků, a předával ji dál.

Čtyři dohody nabízejí nový způsob chování, které prý dokáže proměnit náš život ve svobodu, štěstí a lásku. Šárce to zřejmě pomohlo k úspěchům v lyžování a olympijské medaili, tak proč by to nemohlo pomoct i nám?

Existuje tisíce dohod, které jsme uzavřeli sami se sebou, nebo s jinými lidmi, se společností, s partnerem, s dětmi. Nejdůležitější jsou ty, které jsme uzavřeli sami se sebou. V těchto dohodách si říkáme, kdo jsme, co cítíme, v co věříme, jak se chceme chovat, výsledkem je naše osobnost.
Některé dohody jsou založeny na strachu, berou nám sílu a spoustu energie, naopak dohody pocházející z lásky nám pomáhají energii uchovat a získat nějakou navíc. Každý se rodí s jistým množství osobní síly, které se odpočinkem denně doplňuje. Osobní sílou však plýtváme především proto, abychom uzavírali tyto dohody. V nich mizí naše síla a výsledkem je, že se cítíme bezmocní. A právě dále popsané čtyři mocné dohody by měly pomoci zničit ty dohody, které pocházejí ze strachu a berou nám energii. Přijmeme-li tyto čtyři nové dohody, vytvoříme si dostatek osobní síly, abychom dokázali změnit celý systém starých dohod. K tomu budeme potřebovat silnou vůli, ale dokážeme-li s těmito dohodami žít, dojde v našem životě k udivující proměně.

První dohoda – NEHŘEŠTE SLOVEM

První dohoda je nejdůležitější a je rovněž nejtěžší ji dodržovat. Nebudeme hřešit slovem. Zní to prostě, ale je v tom obrovská síla.
Slovo je nejmocnějším nástrojem, který jako lidé máme, je to kouzelný nástroj, který dokáže vytvořit krásný sen, anebo vše okolo nás zničit. Jedním ostřím je zneužívání slova, což dělá ze života peklo. Druhým ostřím je čistota slova, jejíž prostřednictvím vytváříme krásu, lásku a nebe na zemi. Veškerá kouzla, která máme k dispozici, jsou založena na slovech. Naše pozitivní slovo je bílou magií, zneužito se stává magií černou. Slovo je jako semínko a lidská mysl je tak plodná! Problém je, že je příliš úrodná pro semínka strachu. Důležité je připravit lidskou mysl na přijímání semínek lásky.

Každý člověk je kouzelníkem. Svým slovem můžeme buď někoho zaklít, nebo ho ze zakletí osovobodit. Svými názory kolem sebe neustále šíříme kouzla. Naše okolí, rodiče, sourozenci, vyslovují své názory o nás, aniž by o nich přemýšleli. Uvěřili jsme těmto názorům a žijeme ve strachu z nich, například věříme, že v něčem nejsme dobří, že něco neumíme. Sžijeme se s touto představou a jsme tímto kouzlem zakleti. Uvěříme, že jsme hloupí, a tato dohoda způsobí, že spoustu věcí děláme určitým způsobem jen proto, abychom se ujistili, že hloupí skutečně jsme. Velkou část života strávíme vírou ve svou hloupost, protože nás tímto slovem někdo blízký zaklel. Jednoho dne někdo upoutá naši pozornost a použije slovo, kterým dá najevo, že hloupí nejsme. Výsledkem je, že už nemáme pocit, že děláme věci hloupě, kouzlo je zlomeno a to silou slova. Tak mocné je slovo.

Náboženství mluví o hříchu, ale hřích je hlavně to, čím se proviníme sami proti sobě. Všechno, o čem si myslíme, že se děje proti nám, je hřích. Stavíme se proti sobě, když se kvůli něčemu odsuzujeme nebo obviňujeme. Nehřešit znamená, že nejdeme proti sobě. Když jsme bez hříchu, přebíráme odpovědnost za své činy, ale nesoudíme se ani neobviňujeme.

Nehřešit slovem znamená nepoužívat slovo proti sobě. Nehřešit slovem je správné využívání naší energie ve směru pravdy a lásky k sobě. Uzavřeme-li se sebou dohodu, že nezhřešíme slovem, bude z nás vycházet pravda a zbaví nás veškerého emocionálního jedu, který v nás byl. Je to těžké, protože činíme pravý opak. Navykli jsme si při komunikaci s jinými a především sami se sebou lhát. Používáme slovo k šíření osobního jedu, k vyjádření hněvu, žárlivosti, závisti, nenávisti. Používáme toto kouzlo proti sobě a svým blízkým.

Zneužíváme slova proti svým dětem. Projevujeme před nimi tento typ názoru a naše děti pak v sobě nesou černou magii celá léta. Představme si, kolikrát asi začarujeme někoho jiného svým slovem. Za čas se z toho stává nejhorší podoba černé magie, která se jmenuje pomluva. Pomluva je čistým jedem. Dohoda nás naučila, jak pomlouvat, když jsme byli děti, protože jsme slyšeli, jak dospělí kolem nás neustále někoho pomlouvají a vyjadřují názory o jiných. Emocionální jed byl předán společně s názory a my jsme se naučili to pokládat za normální způsob komunikace. Tak je to v nekončeném řetězci mezi všemi lidmi na zemi. Výsledkem je svět plný lidí, kteří dostávají informace naplněné jedovatým, nakaženým virem. Léta nás pomlouvali a začarovávali pomocí slov jiní lidé, ale totéž jsme činili sami sobě tím, jak jsme slova používali. „Jsem tlustá, ošklivá, stárnu, šednou mi vlasy, jsem hloupá, nic nepochopím“. Chápete, jak užíváme slovo proti sobě? Pokud porozumíme první dohodě, nehřešit slovem, začneme si uvědomovat, jak se v našem životě všechno mění. Způsob, kterým zacházíme sami se sebou, způsob, jímž zacházíme s jinými, zvláště s těmi, které nejvíc milujeme.

Když nebudeme hřešit slovem, poskytne nám to rovněž imunitu vůči tomu, aby nás někdo negativně očaroval. Negativita do naší mysli vstoupí pouze tehdy, je-li tam pro ni úrodná půda. Když přestaneme hřešit slovem, není již v naší mysli úrodná půda pro slova z černé magie. Místo toho je v ní úrodná půda pro slova, která přicházejí z lásky. Když nehřešíme slovem, cítíme se dobře, jsme klidní a šťastní. Začněme sami sebou, řekněme si, jak jsme báječní, velcí, jak moc se máme rádi. Použijeme slovo, abychom rozbili maličké dohody, které nám působí utrpení. Tato jediná dohoda, nehřešit slovem, nám může změnit celý život.

Druhá dohoda – NEBERTE SI NIC OSOBNĚ

Další dohody vycházejí z první. Ať se děje kolem nás cokoliv, neberme si to osobně. Souhlasíme s čímkoliv, co se řekne, a už nás prostupuje jed. Braní věcí osobně je maximální výraz sobectví, protože vychází z domněnky, že všechno se týká „nás“. Myslíme, že jsme za všehno zodpovědní. My, my a vždycky my.

Ale nic, co lidé dělají, nedělají kvůli nám, dělají to kvůli sobě. I když se situace jeví jako osobní, i když nás jiní přímo urážejí, nemá to s námi nic společného. To, co říkají, dělají a názory, které vyjadřují, je v souladu s jejich dohodami. Vyjádří-li někdo před námi svůj názor a řekne „Hele, zdá se mi, že jsi přibral“, neberme to osobně, protože je pravdou, že ten člověk se zabývá vlastními pocity a názory. Pokouší se nám poslat jed a budeme-li to brát osobně, pak se nám jed dostane a stane se naším. Pojímání věcí osobně z nás učiní snadnou kořist černých mágů. Mohou snadno upoutat naši pozornost jedním nepatrným názorem a pak do nás cpát jed. A protože si to bereme osobně, skočíme jim na to.

Když si bereme věci osobně, cítíme se uražení a naší reakcí je obrana našich názorů, což vede ke konflikům. Z něčeho nepatrného uděláme aféru, protože cítíme potřebu mít pravdu a dát ostatním najevo, že se mýlí. To, co si o nás jiní myslí, není pro nás důležité, nebereme si to osobně. Ať již říkají cokoliv, je to jejich, nikoli náš problém. Není to nic osobního, protože je to způsob, jak oni vidí svět, zabývají se sebou, nikoli námi. Ostatní mají v souladu se svým systémem víry vlastní názory, takže nic z toho, co si o nás myslí, není doopravdy o nás, ale o nich samých. Neraní nás to, co jiní řeknou, ale tím, že se dotknou ran, které máme. Zraňujeme se sami tím, že si to bereme osobně. Když se na nás někdo rozzlobí, zabývá se sám sebou a my jsme jen záminkou, aby se mohl rozzlobit. Rozzlobí se, protože se něčeho bojí. Kdyby neměl strach, tak se na nás nerozzlobí, nemohl by nás nenávidět, nežárlil by, nebyl by smutný. Kdyby žil beze strachu, kdyby miloval, neměl by pro negativní emoce žádné místo, cítil by se dobře. Když se cítím dobře, je všechno kolem báječné.

Ať půjdeme kamkoliv, nalezneme všude lidi, kteří nám budou lhát, a pak si povšimneme, že lžeme taky sami sobě. Nečekejme od lidí, že nám budou říkat pravdu, protože sami sobě také lžou. Musíme důvěřovat sami sobě a vybrat si, zda budeme či nebudeme věřit tomu, co nám kdo říká. Pak nás nemůže ranit nic z toho, co jiní říkají nebo dělají. I když lžou, je to v pořádku, protože mají strach. Mají strach, abychom neobjevili, že nejsou dokonalí. Je bolestivé sejmout společenskou masku. Jsme-li sami k sobě pravdiví, ušetříme si spoustu citových traumat.

Až si tím, že si nebudeme nic brát osobně, vytvoříme silný zvyk, vyhneme se v životě mnoha nepříjemnostem. Náš hněv, žárlivost a závist zmizí a nebudeme-li si brát věci osobně, jednoduše zmizí i náš smutek. Dostane se nám obrovského množství sovbody. Budeme imunní vůči černým mágům, nedotkne se nás žádné kouzlo. Celý svět nás může pomlouvat, ale jestliže to nebudeme brát osobně, zůstaneme imuní. Pokud nám někdo pošle emocionální jed, nebudeme-li to brát osobně, nepřijmeme jej. Potřebujeme jen důvěru v sama sebe. Nemáme odpovědnost za činy druhých, máme jen za ty své. Když to doopravdy pochopíme, nebudou nás zraňovat skutky druhých.

Třetí dohoda – NEVYTVÁŘEJTE SI ŽÁDNÉ DOMNĚNKY

Máme sklon vytvářet si o všem domněnky. Problém je v tom, že věříme, že jsou pravdivé. Vytváříme si domněnky o tom, co jiní říkají nebo dělají, bereme to osobně, a pak je obviňujeme a reagujeme tak, že svými slovy vysíláme jed. Proto kdykoliv, když si vytváříme domněnky, koledujeme si o nějaký problém. Často si vytvoříme domněnku, že naši partneři vědí, co si myslíme, a že nemusíme říkat, co vlastně chceme. Když pak nedělají, co předpokládáme, cítíme se zraněni.

Vytváříme si domněnku, že každý vidí život stejně jako my. Předpokládáme, že ostatní myslí stejně, posuzují vše stejně jako my a zneužívají vše jako my. Z toho důvodu máme strach být uprostřed jiných sami sebou, protože si myslíme, že nás bude každý soudit, zneužívat nás a obviňovat, jako to děláme my sami. Proto se sami zavrhneme ještě dříve, než mají příležitost zavrhnout nás jiní.

Když vstupujeme do vstahu s někým, koho máme rádi, musíme často sami sobě potvrzovat, proč toho člověka máme rádi. Vidíme jen to, co chceme vidět, popíráme, že má vlastnosti, které se nám nelíbí. Lžeme sami sobě, abychom se utvrdili, že máme pravdu.

Způsob, jímž se můžeme vyvarovat vytváření domněnek, je klást otázky. Ujistěme se, že komunikace je jasná. Pokud nerozumíme, zeptejme se. Pokud něčemu nerozumíme, je lepší se zeptat a udělat si jasno, než si vytvořit nějakou domněnku.

Čtvrtá dohoda – DĚLEJTE VŠE TAK, JAK NEJLÉPE DOVEDETE.

Čtvrtá dohoda je o vykonávání prvních tří: dělejte vše, jak nejlépe dovedete. Ne více, ne méně. Budeme-li se snažit příliš, ztratíme mnoho energie a výsledek nakonec nebude tak dobrý, jak by mohl. Když se přepínáme, oslabujeme tělo a jdeme sami proti sobě, takže nám dosažení cíle trvá déle. Když budeme dělat méně, než jak nejlépe dovedeme, budeme frustrovaní a budeme se obviňovat a litovat.

Dělejme vše, jak nejlépe dovedeme – za všech okolností. Nezáleží na tom, zda jsme nemocní nebo unavení, protože děláme-li vždy vše, jak nejlépe dovedeme, neexistuje způsob, jak bychom to mohli posuzovat. A pokud sami sebe neposuzujeme, není důvod, proč bychom měli trpět vinou a trestat se.

Budeme-li konat vše jak nejlépe dovedeme, prožijeme intenzivní život. Budeme výkonní, budeme se k sobě dobře chovat, protože budeme odevzdávat to nejlepší. Konat vše co nejlépe znamená být aktivní, ale ne proto, že čekáme odměnu, nýbrž proto, že to tak máme rádi. Lidé většinou dělají pravý opak: uchylují se k něčemu jen proto, že očekávají odměnu, a nikoliv proto, že by je takové jednání těšilo. A to je důvod, proč nedělají vše tak, jak nejlépe dovedou.

Když děláme vše takto, naučíme se přijímat sami sebe. Musíme si ale uvědomovat své chyby a učit se z nich. To zvýší naše sebevědomí. Děláme-li něco, protože musíme, pak není možné, abychom to dělali tak, jak nejlépe umíme. Pak je lepší to nedělat vůbec. My však děláme vše nejlépe, jak dovedeme, protože když to tak děláme, jsme šťastní, máme z toho potěšení a jsme aktivní, protože nás to baví.

Při takovémto způsobu konání budou naše návyky zneužívat slovo, brát věci osobně a vytvářet domněnky postupně slábnout. Nebudeme mít potřebu se soudit, cítit se vinní nebo se trestat, když nebudeme schopni tyto dohody dodržet. Budeme-li dělat vše, jak nejlépe dovedeme, budeme sami se sebou spokojeni i tehdy, když si budeme stále ještě vytvářet domněnky, brát věci osobně i hřešit slovem.

Budeme-li dodržovat tyto čtyři dohody, budeme mít krásný život, protože jej budeme mít stoprocentně pod kontrolou. Selžeme-li, nemáme se soudit. Začněme znovu druhý den a opět další den. Zpočátku to bude těžké, ale den ode dne to bude snažší, až nakonec zjistíme, že žijeme v souladu se Čtyřmi dohodami. A budeme překvapeni, jak se náš život proměnil.

Doufám, že to aspoň někoho zaujalo stejně jako mě. Ještě jsem si v této souvislosti vzpomněla na svou oblíbenou knihu Rolf zálesák. Obsahuje spoustu moudrostí, na které si opravdu často vzpomenu a snažím se jima řídit. Ráda bych se s vámi o ně podělila:

Když všechno vypadá tak černě, že už to nemůže být horší, ještě vždycky ti zbývá nějaká naděje, jestliže zachováš statečnost a rozvahu. Vždycky se najde nějaké východisko a statečné srdce je najde.

V lidech je mnoho obětavosti a dobroty, ale dlouho trvá, než se projeví. Naopak darebáctví a podlost jsou vždycky rychlé, jako by je zezadu pálil oheň a jako by věděly, že nebudou mít dlouhé trvání. Jen správný člověk vydrží, a co nakonec vždycky zvítězí, je dobro.

Obyčejně když věci vypadají nejčerněji, štěstí je nedaleko, ale musíš vydržet, zachovat si klidnou mysl a dobré srdce. Vždycky se něco přihodí, co přinese rozuzlení. Vždycky je nějaké východisko a statečný člověk je najde.

Nikdy nejsi poražen, dokud si to nepřipustíš. Když nebudeš myslet na porážku, nepodlehneš. Všechno záleží na vůli člověka a co se děje kolem něho, není to hlavní.

Neštěstí tě potkává jen proto, aby tě donutilo ukázat, co umíš. Když jsi udělal všechno, co jsi mohl, buď klidný a čekej. Všechno zas dobře dopadne.

Děkuji všem, kdo dočetli až sem. Já vím, je to hodně dlouhé, ale prostě jsem cítila potřebu se o ty poznatky s někým podělit. Snad jsem neporušila nějaká autorská práva.

Jiřina

Hodnotilo 2 lidí. Score 5.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 Další »
 Váš příspěvek
 
Jirina
Extra třída :D 13093 příspěvků 04.06.10 07:40

Ahojda, hurá, deníček je tady!

ráno mě v půl šesté vzbudilo sluníčko !!! Den jak malovaný. Ještě před pár hodinama bych tomu nevěřila. Hned se vstávalo veseleji.

Včera v práci zase šílený, dostala jsem za úkol šílený analýzy, zase čtyři systémy porovnat navzájem, ale zase v jiný formě, takže všechno znovu. Odpoledne už se mi z toho udělalo normálně špatně, že jsem s tím sekla a nedodělala to. Bolela mě hlava jak čert.

Naštěstí jsem na to doma trošku zapomněla, pro Haničku na flétnu, doma honem péct koláč na dnešek s sebou, je moc dobrý, tvarohový, právě kousek snídám. Pak přišla ségra s Ondrou v klokance, říkala, jak celý den spí, že se bojí, že mu něco je. No když řve, tak se bojí, že mu něco je, a když neřve, tak taky. Moc jsem na ní ale neměla čas, různě jsem pobíhala, vyndavala ze sušičky prádlo, zalívala kytky, balila, psala seznam. Hanička měla spaní ve školce. Při večeři začala řvát, že ji bolí zoubek, koukala jsem, že už visí na kousíčku, ale nechtěla si na něj nechat sáhnout, šílený řev, vytrhnout nééé, že prý jí vypadne sám … No scény šílený. Nakonec ji tatínek přesvědčil, že na zoubek navlíkne nitku a bude hned venku. Nakonec se tedy nechala ukecat, navlíkl a zoubek byl venku. Na sedmou jsem ji vedla do školky na skřítkovou noc, tak hned hrdě všem ukazovala, jak nemá zoubek (je to první vypadlý), ale jak byla zbabělá, to už nepřiznala. Podstrčila jsem paní učitelce desetikorunu, ať si zahraje na zoubkovou vílu, tak jsem zvědavá, co dnes bude vyprávět - měli mít baterky, že budou hledat skřítky. Cestou jsme zmokly, chytl nás déšť, tak jsem po návratu šla rovnou do vany.

Večer jsem dobalila zbytek, Jíra si hezky hrál nahoře s merkurem. Dneska ráno jsem ho chtěla nechat přispat, ale ve čtvrt na sedm jsem tam nakoukla a už seděl na zemi a stavěl pirátskou loď. Jaký to sluníčko dělá divy.

Mám spoustu práce, co musím dodělat, abych mohla brzy vypadnout, tak se loučím.

:mavam: Jiřina

 
Uživatel je onlineHanka1
Extra třída :D 10975 příspěvků 04.06.10 08:30

Ahoj holky,
Jiri denicek moc hezky. Na Ctyrech dohodach jsem byla kdysi na Lavce na predstaveni s hercem Duskem. Bylo to moc pekny a on vlastne vsechno odmluvil spontane a nenaucene sam, akorat mel s sebou nejakyho kytaristu.
Teta byla ted na nakym jeho novym predstaveni a pry je to neskutecna kravina. Ale nevim, jak se to jmenuje.

Jinak koleno dobry, rano jsem vezla do skoly pac manzel jel na sluzebku brzo a vyzvedaval kolegu. Jedou z prace sluzebnim autem, kolegove zustavaji a on se vraci vecer Pendolinem zpatky kvuli zitrejsi narozeninam. Jinak by tam zustal taky.

Na mne neco sedlo, asi tri dny mne boli hlava jak strep a skrabe v krku, chraptim a kdyz zakaslu tak mam pocit jako bych pod krkem spolkla strep, no uz at je to za mnou.

U nas probleskovalo slunicko vcera vecer, tak si rikam, ze jim ta predpoved fakt asi vyjde. Ted jsem volala do jidelny, protoze nase jelitko si doma zapomnelo cip, tak ji vydaj obed bez cipu a ja tam nemusim kvuli tomu na 11.45 jet.

Vcera jsem s v Tescu koupila sest malych levanduli v plastovem truhliku. Staly stovku a chci dat dve do bylinacu po odrostle petrzeli a zbytek do zahonku - nemusela by se tak rozrust.

Jdu si udelat caj s medem a vzit si Paralen. Jo doufam, ze toho 23.6. nam ten obed vyjde, nechci to zakriknout. To abych ty lnene kalhoty si vyzehlila, aby mne Jirina nepomluvila, ze jsem prisla zvalchovana :lol: coz je vtip samozrejme…Cus

 
DanaCe
Echt Kelišová 8706 příspěvků 04.06.10 15:38

Ahoj holky!
u nás probíhá balení, Vrabcovi jsou někde na cestě, já se jdu rychle vysprchovat a jedeme jim naproti.

Jsem ráda, že deníček vyšel. Ale já se přiznám, že moc s těmi názory nesouhlasím. Bližší jsou mně zásady Rolfa zálesáka. Ale víc napíšu v neděli jak budu doma.

Tak papa, mějte se tu hezky. A holky každá o víkndu aspoň jeden, jo? ať máme s Jiřkou co v neděli číst a není tu zase přejiřinodanováno :mavam:

papa D.

 
Uživatel je onlineHanka1
Extra třída :D 10975 příspěvků 04.06.10 16:26

Ja nevim, jestli se sem o vikendu vubec dostanu, ale jdu se vypsat - desne mne vytocila druzinarka.

Nase ditko chodi do oddeleni,ktere je po obede ve skole. Cca kolem druhe hodiny se presouvaji do budovy druziny, ktera je blok od skoly. V patek ji vzdy vyzvedavam ve dve a vzdy jeste ve skole. Normalne se deti berou od pul ctvrte do pul pate (v patek od pul treti), kdy druzina konci. Ve skole je to jedno.

Dneska tam prijdu a druzinarka (jina) chytla amok, ze si jdu pred vyzvedavacim casem - ano byla jsem tam driv o pul hodiny a jindy, ze prijdu po pul paty, ze tam jsem bud brzo nebo pozde. V tech pul paty jsem prisla ve stredu, jak strasne prselo. Jela jsem krokem, kolem Globusu zacpa - vsichni vytahli auta a hlavne jsem do druziny volala, ze budu mit maximalne 10 minut zpozdeni diky doprave. Ja se nenabouram, abych to stihla na minutu. Takze za cely skolni rok, jsem prisla o 5 slovy pet minut pozde a ona ze mne udela chronickou opozdilkyni. Tu stredu jsem ji vyzvedla presne v 16,35 protoze kdyz vytahnu klicky ze zapalovani, tak tam automaticky na palubnim pocitaci naskoci cas.

Kdyby mi to baba rekla do oci, ale ona tam jecela takovym polohysterickym hlaskem v chodbe a jeste na tu nasi hodnou druzinarku, ktera ji jeste rika, ale pani XY si ji vzdycky bere v patek takhle ve skole, my dnes kvuli hezkemu pocasi jsme prisli driv.

TEda reknu Vam, ze mi hnula zluci. Je to takova zmalovana odbarvena padesatnice s jecakem - vzdycky slysim jak jeci na ty deti. Jeste stesti, ze ji nase mlada nema. No skoda, ze to nerekla primo mne, protoze to by si za ramecek nedala, baba jedna nesympaticka…To jsem si ulevila…

Jo a pak prijedu domu a chci zavrit stresni okynko, ktere bylo dokoran a pesek. Tak rikam, no bezva - jestli zacne prset, no nic poprosim souseda o zaparkovani do garaze. Volala jsem manzelovi a ten je nekde v Olomouci :wink: , tak pry at to odvezu do Auto Exner do Pocernic. Auto je v zaruce a mame zaruku mobility. V patek odpoledne - na vypadovku z Prahy a navic ja ani nevim jak se tam jede… :roll:
Tak jsem volala na servis a tam takovy sympaticky pan mi poradil at nejakym hadrem nebo papirem projedu ty kolejnice. Projela jsem to a zrejme tam byla zdrcly kousek toho mazani, nastesti jsem to zavrela. Pry se obcas podela elektronika a to pak nejdou zavirat okna vubec. Zlate okna na klicky :lol: Ja mela ruce spinave od smiru, to bych vam neprala videt, nastesti teplou vodou a mydlem to slo. Chtela jsem jet nakoupit do Globusu na zitrek, ale pecu na to. Zitra se tam mame radsi dopoledne stavit a technik se nam na to mrkne a promaze.

Teda to bylo odpoledne, jdu asi sekat travu, aspon si vycistim hlavu. Zitra mame oslavu sedmych narozenin a vecer si holky vezmou tchani, tak snad dotahnem ten druhy vetsi pokojicek s novou skrini…

Jiri a Danus vy si to uzijte, pocasi Vam vyjde a hned v pondeli poreferujte. Hezky vikend i ostatnim. Hanka

Příspěvek upraven 04.06.10 v 16:29

 
DanaCe
Echt Kelišová 8706 příspěvků 06.06.10 20:15

Ahoj holky,
tak se hlásím a teda chválím jen Hanku :mrgreen: asi Vás taky hezké počasí vytáhlo ven a na éčko nebyl čas.

Hani, teda tu situaci ve škole si dovedu představit. Prostě ber to tak, že to byl prototyp té špatné učitelky. Musím teda uznat, že byla přinejmenším dost drzá. Já naštěstí nemám takové zkušenosti.

S tím střešním okýnkem, to znám. My jsme měli podobnou příhodu, když jsme prodávali naši starou Felicii combi. Byla to tehdy dělaná do Německa, tak měla všechno možné vybavení, včetně elektrického střešního okna. Při předávce novému majiteli, jsme se chtěli předvézt, že je jako fakt „vymakaná“ a stáhli jsme okýnko a už ho nedali zpět. Naštěstí kupcem byla kolegyně z práce, cena za starou Felinku byla opravdu symbolická a tak jsme ještě snížili a po velkém úsilí to nějak rozchodili, zatáhli a už se to nikdy nepoužilo!!!

No a k našemu víkendu!!!
Já to moc neumím popsat, navíc toto byla pro mě akce, kterou znám. Ale měla jsem velké obavy, aby to všechno klaplo, aby se naši kamarádi nepředvedli v tom horším světle, aby se Vrabčáci necítili odstrčení, když se budu bavit s někým jiným, aby jim chutnalo, aby ......

Všechny obavy byly zbytečné. Prožili jsme dva krásné večero-noci-ráno a něméně krásné dny. Páteční i sobotní večer se hrálo a hrálo a hrálo a to tak, že jsme ztratili s Jiřinkou hlas a zpěv byl znemožněn. Což mně moc mrzelo. Čímž mám dotaz na Lucku, zpěvačku. Luci, to je můj problém, asi si přepínám hlasivky, ale brzy ochraptím. Nedovedu si představit zpívat celý večer a druhý den být OK. Přitom zpíváme často a za ty roky se to nezlepšilo. Je to asi špatnou. laickou technikou, že? Jakou ty máš hlasovou hygienu.

No, to jsem odbočila. Petr na harmoničky hraje, prostě to se nedá popsat, to se musí slyšet. Chodili za náma potajmu kamarádi, že jako co to je, jestli je to nějakej profesionál, že to je bomba. A byla. Myslím, že repertoár byl široký. Jen já jsem byla za zlou manželku, která nedovolila mužovi vzít s sebou banjo :cert: V sobotu ráno jsme si hromadně vyšlápli na Templštýn a od oběda jsme velmi intenzivně odpočívali na náměstíčku na dekách. Jiřinka se dokonce tak zamyslela, že si na chvilku zdřímla. No a v podvečer se nachystaly hry pro děti. 6 stanovišť a na každém nějaké úkoly a večer byl skřítek Lesníček. Krátká stezka odvahy po světýlkách a na konci čekal pytlík sladké odměny. Na cestu děcka dostaly svítící tyčinky, aby se nebáli. Náš Matěj se v půlce cesty zasekl a nechtěl jít dál. A to šel ve dvojici s kamarádkou. No nakonec to taky nějak zvládli. Malí Vrabčáčci byli skvělí, hodní, veselí. Myslím, že se jim to snad taky trochu líbilo.

No a dnes ráno jsme zabalili a jeli si projít zámek do Oslavan. Není to klasický zámek s prohlídkou. Je to takový opuštěný objekt, na který nemá město peníze. Je tam muzeum a jinak je zavřený. Ale areál je to moc krásný. Natáčel se tam jeden díl Četnických humoresek. Ten s těma jeptiškama, jak spadla z té věže, nebo odkuď.

No a pak jsme jeli všichni domů. Musím říct, že počasí bylo naprosto exkluzivní, všichni si jako bonus vezeme opálený ruce a obličej.

Teď končim, jdu se dívat na Pojišťovnu a ještě napíšu!
 D.

Příspěvek upraven 06.06.10 v 20:19

 
DanaCe
Echt Kelišová 8706 příspěvků 06.06.10 22:03

Tak jsem zase tady. Ještě jsem se chtěla pochlubit, že jsem ze samých obav aby bylo všechno fajn v sobotu večer vypila 7 zelených :oops: a byla jsem náááramně veselá.

No a k deníčku.
Já obecně nemám moc ráda články v časopisech a v knihách, které říkají jaká jsem a co mám dělat abych byla lepší. Ani na to nemám trpělivost, takže bych se do takové knížky nikdy nepustila. Ale deníček jsem poctivě (a několikrát přečetla).

V té první dohodě se píše o „hřešení slovem“. Nemám pocit, že bych hřešila slovem. Ani nikdy nezískám imunitu vůči úsudku druhých. Nikdy se nemůžu naučit, aby mně bylo jedno, co si o mně myslí lidi na kterých mi záleži i na kterých mi nezáleži. Něco beru lépe něco hůře. S tím souvisí i druhá domněnka - nebrat si nic osobně. To prostě nejde. Většina věcí, které se mi stanou nebo o kterých se doslechnu ve mně prostě zanechá více či méně hlubokou stopu.

Příklad: nemůže mně být jedno, co si o mně třeba Vy nebo Vrabcovi myslí. Chci s váma vycházet hezky. Nedokážu to moc popsat a ani to nechci nějak filosoficky rozebírat. Prostě to tak je. Těžko bych nesla nějakou negativní reakci.

Možná snad u té třetí zásady, nevytvářet si domněnky. To asi ano. Když si člověk něco domýšlí, tak se většinou v myšlenkách dostane až kdoví kam. Ale zase je tam věta, že Když vstupujeme do vztahu s někým, koho máme rádi, musíme často sami sobě potvrzovat, proč toho člověka máme rádi - to nechápu. Já jsem tuto potřebu nikdy neměla. Ani ve vztahu k manželovi ani ke kamarádům. Prostě jsem si je kvůli něčemu vybrala a je to tak.

A taky nelžu. Skutečně jsem o tom přemýšlela a nedokážu si vybavit situaci, že bych nějak lhala. Ani v práci ani doma :nevim: Ale je fakt, že toto je zkušenost, kterou jsem nabrala až s věkem.

No tolik v kostce k filosofii.

Ale je pravda, že člověk o sobě musí přemýšlet a snažit se ten život žít nějak hezky. Dá to fušku, jak ve vztahu s partnerem, tak s kamarády. O všem se musí hodně přemýšlet.

No ale k těm zásadám ROlfa Zálesáka! Pod to bych se podepsala.
Od té doby, co brácha onemocněl, tedy, když jsme prožívali tu horší část jeho nemoci (ze které se uzdravil) tak jsem si řekla, že prostě budu řešit jen to, co je teĎ a co opravdu můžu ovlivnit. Bylo to hrozně těžké, ale jinak by se člověk zbláznil. Myšlenky běží samy a v okamžiku, kdy jsme se dozvěděli diagnozu, člověkovi naprosto nesmyslně proběhne hlavou asi toto - nemoc - vážná nemoc -ježkovy voči, co když umře - to bude hrozné - jak vyřídíme pohřeb - co v práci - jaké to bude bez něho - kde bude ležet .....To musí člověk utnout ihned v počátku, prostě si to zakázat a řešit jen to, co je teď a co pro to můžu udělat aby to bylo lepší. Asi takhle - aha nemoc - vážná nemoc - čím mu můžu léčbu zpříjemnit - vybrat dobrou nemocnici - nakontaktovat doktora - sehnat co nejvíce informací a tečka. Myslím, že ten rozdíl je dost zřetelný. A toto se snažím aplikovat na různé situace v práci i doma. Někdy to jde lépe někdy hůře a určitě přijde situace, kdy to prostě nepůjde vůbec.

Tak asi tak.

Jinak nic nemám. Venku je krásně teplo. O dva stupně víc než máme doma, tak jsem pustila topení. Na zahrádce se suší dvě pračky a od středy hlásí tropy. To snad ani není možné!!!

Zítra jsem až do večera v práci, tak nakouknu večer.
papa D.

Příspěvek upraven 06.06.10 v 22:05

 
Jirina
Extra třída :D 13093 příspěvků 07.06.10 08:14

Ahojda,

hlásím se po naprosto exkluzivním víkendu. Jak se Danča ptala, jestli se nám to „aspoň trochu“ líbilo. Líbilo se nám to maximálně, skvěle, úžasně, naprosto úplně všechno.

Ale postupně.

V pátek jsem v práci zdárně dokončila šílenou analýzu, v půl třetí jsem byla doma. Tatínek dopoledne nakoupil, dopral várku prádla a podle seznamu dobalil. Když jsem přijela, akorát nakládal do auta, takže jsme jako zázrakem v plánovaných 15 hod skutečně vyjížděli. Jak jsme dosedli do auta, přišla mi sms od šéfa, že dobrá zpráva před víkendem, jedna chyba v jednom systému, kvůli který jsem se šíleně vztekala, je opravená. Píšu mu odpověď „hurá hurá sláva nazdar výletu“. Pak mi přišlo, že ten začátek použiju pro sms Danče, tak jsem tam ještě něco připsala, že teda jedeme na čas a že už se strašně těšíme a omylem jsem to poslala šéfovi :-D :-D

Cesta probíhala hladce, ani zácpa kolem Prahy se nekonala. Asi v půli cesty telefon s Milanem, kdy se tak asi sejdeme (dostala jsem velmi podrobný popis cesty od dálnice až na místo s upřesněním místa, kde bychom se mohli sejít). Světe div se, ač od sebe bydlíme 200 km, dojeli jsme v pětiminutovém rozpětí.

V zásvěsu jsme dojeli na Templák, Danča se začala s tisícem lidí vítat, představovat nás, a já si říkala ježiši, jak v tomhle se vyznám. Nicméně pomocí systému „koho mi ten člověk připomíná“ musím říct, že jsem se zorientovala celkem dobře, dokonce i jména těch nejbližších kamarádů jsem zvládla. Taky jsem osobně poznala spoustu lidí, o kterých tu Danča psala, takže už vím, kteří jsou „ti co bydlí v naší ulici jak našli psa“ nebo „ta co měla nehodu jak ležela dlouho v nemocnici“. Musím říct, že všichni byli fantastičtí a přijali nás mezi sebe naprosto bez problému. No asi taky hlavně díky mému mužovi, který svou harmonikou uhrane každýho.

Takže zabydlet do chatiček, na pivo, na večeři. I když bylo hezky, večer byla dost zima, takže se šlo hrát do hospůdky. Zapěli jsme si krásně, Danču jsem obdivovala, jak do sebe láme jednu zelenou příšeru za druhou :mrgreen: na mě padala páteční únava, kupodivu to napravil hrnek čaje, piv jsem moc nevypila, takže jsem šla spát s čistou hlavou asi v půl druhé. No dlouho už jsem takhle nevydržela. Škoda, že bylo dost zakouřeno, protože jsem cítila, jak se mi to usadilo v krku.

V noci mi byla docela zima, protože jsem se svlíkla jenom do spoďárů a byla jsem líná vylézt a vzít si tepláky. Jíra prudič byl vzhůru ve 3/4 na 7, ó jak jsme záviděli, že Tom s Matýskem chrní skoro do devíti. Hlavně Jíra dokáže probudit a vyprudit všechny ostatní.

Snídaně venku, sežrala jsem tři rohlíky 8-o pak chvilku odpočinout a cesta nahoru na Templštejn (místní se rozchází v názoru, jestli je to Templštejn, řekla bych „stein“ z němčiny, tj. kámen, jestli se nepletu, nebo Templštýn, tj. nespisovné „tejn“ moravsky upraveno na „týn“. Takže se setkáte oficiálně s oběma názvy a co je správně, to jsem se nedozvěděla). Hezky jsem si zafuněla. Nahoře krásná zřícenina, sice dost zarostlá, ale dalo se prolézt úplně všechno. Tenhle typ zřícenin máme nejraději.

Návrat do tábora, rychlá zmrzlinka pro děti a vzápětí oběd … ale jedli docela dobře. Odpoledne jsme prolelkovali, jak už psala Danča, natáhli jsme si venku karimatky a povalovali se, povídali, někdo si i zdřímnul … pak někdo vytáhl házecí talíř, Hanička - jak se dalo čekat - dostala do nosu a náš tatínek si při jednom výpadu natrhl kraťasy v rozkroku, tak se mi ho zželelo, že by zítřejší cestu musel absolvovat v dlouhých kalhotách, že jsem vytáhla šitíčko a celé mu to ručně zašila. Naštěstí to bylo ve svu, takže domů dojel v kulturním stavu :-)

Kolem šesté začala olympiáda pro děti, Jíra nejdřív nechtěl, že jsem ho musela i vytáhnout násilím, ale nakonec se přesvědčit nechal a všech (Dančo 7) disciplín absolvoval. Při skoku po jedné noze teda třikrát upadl - musíme tu motoriku nějak posilovat. Pak už byla večeře, grilovalo se nám tam prasátko, tak první várka. Nějak to vždycky bylo hned pryč, ale nažrali jsme se dostatečně.

No a pak už zase pánové vytáhli kytary a hrálo se. Já jsem zjistila, že mi ten zpěv nějak nejde (čímž taky prosím Lucku o popis hlasové hygieny), ale já se vždycky nahoře škrtím, protože prostě mám malý rozsah. Vytáhli jsme láhev rumu pro nahřátí hlasivek, no moc to teda nepomohlo. Pak jsem si zazpívala jednu píseň skoro sólo, protože ji všichni hrozně chtěli hrát, ale nikdo neznal slova, a Danča tam zrovna nebyla. No a pak jsem chtěla vydat zvuk a nic. Úplně mi odešel hlas.

Když se setmělo, byla stezka odvahy. Děti šly podle svíček, na konci byl skřítek - Lesníček, kterému měli zazpívat. Naše neprůbojné dětičky šly skoro až poslední, všichni už byli zpátky a chodili tam s dobrůtkama a naši pořád stáli ve frontě. Až pak jsem je předstrčila, že Hanička je předškolák, tak nějaké větší kluky předběhli. Šli spolu za ručičku. Pak nám představitel Lesníčka vyprávěl, že chtěl po dětech zazpívat písničku nebo básničku. Někdo i plakal, z jiných to museli páčit, jen Hanička tam způsobila zácpu, protože nasadila „v lese jo v lese na jehličí“ a všechny sloky, a než dozpívala, už je doháněla další dvojice :mrgreen: Druhý den nám tu trasu šli ukázat, prý tam někde byla opice, ale to jsem nepochopila jako jaká.

Dostali celý pytel dobrůtek, opravdu hodně. Hned to v chatičce nadšeně probírali. Jíra pak ráno hlásil: no to je dobrůtek, to si budu hezky dlouho pochutnávat, až budu doma. (Bylo toho fakt hodně, spoustu toho sežrali po cestě, ale máme svačinky do školy minimálně na týden). Krátce na to jsem je šla uložit. Tentokrát jsem je o moc „nepřežila“, začala jsem usínat u ohně normálně v sedě (no nešlo zpívat, tak jsem se neměla čím udržovat při životě) tak jsem to zalomila asi v půl dvanácté.

Ráno i naši spali do osmi, snídaně už byla v plném proudu. Tentokrát rohlíky čtyři !!! No a pak už pobalit, se všema se rozloučit a slíbit, že v srpnu přijedeme zase (i když nám to skříží plány, protože jsme do soboty na Šumavě, tak holt nepojedeme rovnou domů a vezmeme to ještě přes Brno a domů až v neděli).

Jak už psala Danča, zajeli jsme cestou ještě do Oslavan, tam velmi rozsáhlé muzeum, nejdřív staré hasičské stroje, nahoru už jsme pak šli sami, tam výstava elektropřístrojů, takže tam byly místnosti plné starých rádií, televizí, magnetofonů, tak jsme tam s manželem pobíhali a ukazovali, který exponát jsme kdo měli doma :lol:

No prostě všechno to bylo moc hezký, počasí exkluzivní. Domů jsme dorazili ve tři, ještě jsme chtěli grilovat, tak jsem rychle vybalila, naplnila pračku, děti šly k babičce, já se svalila na houpačku s novinama a za chvíli jsem usnula. Jo ráno jsem skoro nemohla promluvit, totální chrapot, no hrozný. Na šestou přišli naši se ségrou a švárou, ale já jim nemohla nic vyprávět, protože to prostě nešlo. Zdrželi se asi do půl osmý, pak už rychle vykoupat, uložit a já si dala tradiční spánek u televize. Vždycky mě bolí levý ucho, jak spím v brýlích.

Ráno teda chrčím ještě víc, ale odkašlávám a snad už to bude lepší.

Mám hrozně práce, takže se budu muset odmlčet.
:mavam: Jiřina

 
Uživatel je onlineHanka1
Extra třída :D 10975 příspěvků 07.06.10 08:16

Ahoj,
sice tropy, ale k ranu tady zas prselo a bylo mokro. No co, pres vikend bylo teplo, tak se aspon zalilo. My jsme s manzelem oba nachcipani, jinak bychom uz staveli a napousteli bazen. Skoda, takhle se to mohlo krasne ohrat.

Hlasim, ze jsme rano zaspali. Manzel zatipnul mobil ne na opetovne buzeni, ale totalne, takze nas vzbudila chechtajici se prdole vedle, jak si vypravela a vejskala. Vstavali jsme v 7.20, takze to bylo sup sup obliknout, vycistit zuby a ucesat. Snidani jsem dala do auta Brumika a jeste jsem musela zehlit manzelovi kosili, protoze jsem nemela dopredu.
Manzel sel s ni dnes az do tridy - platili jsme ucitelce pres tisicovku za vylet, knizky z Albatrosu a fotky, tak jsme ji to nechteli davat - kdyby na to zapomnela, tak at netaha tisicovku.

Jinak mne je dost blbe, nachcipana az hruza - teda kasel mam takovy ten dusivy, od patku si beru ACC long a zadne zlepseni nevidim. Asi to vidim na stary znamy Mucosolvan nebo Bromhexin.

Jinak je fajn, ze jste si to holky uzili a ze Vam hlavne vyslo pocasi. Danus, to si dobra, ze ti chutna zelena. Ja tohleto piti nemusim, ani Ferneta, ani whisky. Chutna mi gin a Havana Rum nebo ted ten novy Kapitan Morgan - serviruji ho s ctvrtkou limetky a je takovy vonavy. Mnam. TEd si dam rum tak maximalne do caje.

Jo jinak - mame o dve zviratka vic. Tchani privezli papouska. Zrovna rano tady pistela - venku je mokro -tak se mi ji tam nechce davat, tak sla pod okno do technicke mistnosti a skolacka dostala k narozeninam krecka dzungarskeho. Vcera jsme koukali na Zelenou mili, tak ja ji rikam Dzingls podle te mysi tam :lol: Krasny, ale smutny film.

Jdu si uvarit caj s medem a asi si lehnu v obyvaku, az mala pujde spat, jdu si regulerne lehnout. Pani na uklid jsem odvolala, tak hezke pondeli a vice aktivity tady. Hanka

 
Uživatel je onlineHanka1
Extra třída :D 10975 příspěvků 07.06.10 08:41

Jo jinak holky, co rikate na smrt Ladislava Smoljaka?

Manzel byl z toho teda pekne presly, miluje Cimrmany.
Ja ho mela taky rada, nezapomenutelny byl jak pan otec ve filmu Na samote u lesa a i jine role, Tuček/Šlajs a jine…

Akorat jsme oba s manzelem teda zirala, ze mu bylo 78 let. Ja ho tipovala na cerstveho sedmdesatnika maximalne, spis mene. Ale on byl takovy typ, co ve ctyriceti zesedivi a pak vypada porad stejne…

 
Jirina
Extra třída :D 13093 příspěvků 07.06.10 08:41

Jo ještě teda k tématu deníčku.

Dančo, tvůj pohled je taky zajímavý - jak jsme to pochopily každá trošku jinak.

Já hlavně k tomu „nehřešení slovem“. Já spíš si uvědomuju, že někdy něco řeknu, co může ublížit jinému. Hlavně k dětem. Takový ty průpovídky typu „ty budeš vždycky psát hrozně (na Jíru)“ apod. Musím si na to dávat víc pozor, protože teď už rozumím tomu, jak se to v něm může zakořenit.

Já jsem to pocítila sama na sobě, a to se zpíváním. Já nevím, co si myslíš o mým zpěvu. Já jsem vždycky hrávala na kytaru, zpívala jsem ráda, takovej ten „jednooký mezi slepýma“, lidem se to celkem líbilo. No a pak jsem spolu s Petrem poznala muzikanty okolo, s těma jsem se samozřejmě nemohla rovnat, až mi jednou někdo řekl, že hraju a zpívám strašně a ať radši nezpívám. Tak jsem přestala. Proto je zpívání s vámi balzám na moji duši, protože prostě mi to nikdo nevyčítá, že mi to ujíždí, necítím vyčítavé pohledy, že zpívám hrozně, i když to tak asi někdy je. Tak strašně jsem byla celý léta zakletá. Takhle jsem to pochopila já. Proto jsem měla pochopění pro vašeho Břéťu, jak některé písničky przní, ale je to jeho radost a kdyby mu někdo řekl, že hraje hrozně, taky ho to dokáže ranit, i když by to třeba byla pravda, on hraje rád a to je důležitý. Tohle já cítím jako hřešení slovem.

Taky to „nebraní si osobně“. Samozřejmě, že mi záleží na tom, co si o mě myslí blízcí. Ale tady je to zase spíš o tom (asi to z knihy vyznělo, ale z mýho výcucu ne), jak člověka dokáže vytočit někdo cizí. Třeba já konkrétně tu mám jednu kolegyni, která je protivná, a vždycky řekně něco čím mě „sekne“. Ale když si to neberu osobně, já s ní žádný blízký vztah nemám, a uvědomím si, že to je její problém, že je naštvaná, protože má problémy doma nebo bůhví co, tak s těmi jejími „jedy“ dokážu žít mnohem líp. Ne, netýká se to mě osobně, je to prostě její problém. Aplikováno na jiné situace mi přijde, že „na tom prostě něco je“. To jsem tím chtěla říct. Nebo si představ situaci, že do tebe nějakej debil vrazí na ulici, je to jeho chyba, otočí se a řekne co se tu motáš ty kr… . Dokáže zkazit náladu na celý den. Ale tady já cítím tu potřebu nebrat osobně. To se mě prostě netýká, je to jeho blbá nálada a proti tomuhle je třeba být imunní. Vím že to jde těžko, ale když se to podaří, pomůže to.

Samozřejmě Rolf je Rolf :lol: :lol: A znala jsi ty citáty už dřív, nebo až teď?

Tak ale teď už opravdu musím pracovat.
Jiřina

 
Jirina
Extra třída :D 13093 příspěvků 07.06.10 09:24

Hani, Smoljak nás taky překvapil. Taky jsem ho měla ráda. Já z těch jeho filmů měla nejradši Trhák.
Věk bych mu taky tipla sotva 70. Holt 78 je u chlapa už hodně. Je mi to líto, ale tohle je holt život. Večer jsme se dívali na jeho Úsměvy.

Já jsem si k snídani dala paralen plus a je to významně lepší, tady už je zase vedro, v noci se zalilo. Akorát budu must něco udělat na zahradě, letos jsem na ni snad ještě nesáhla, je tam spousta plevelu. Tak odpoledne, jestli se mi bude chtít. Aspoň nějakou aktivitu projevím :lol: :lol:

Koukala jsem na předpověď a až do neděle má být kolem třicítky. Dál zatím neříkali. Tak snad už je definitivně léto. Hlavně ten další víkend aby vyšel, to jedeme na vodu.

Papa Jiřina

 
Uživatel je onlineHanka1
Extra třída :D 10975 příspěvků 07.06.10 09:56

Jiři,

no skoda, ze jsem si detailne denicek neprecetla hned jak vysel, protoze to nebrani si osobne bych aplikovala na tu kravu druzinarku, o ktere jsem psala. I kdyz to asi neslo - ze se k tomu vracim, mne primarne vytocilo to - jak tam hystericky jecela za rohem tak, abych to pekne slysela. Ale prijit a vynadat mne, na to si hrdinka uz netroufla…

No mne je soufl, Paralen plus tu mam, ale kombinovat s klasickym rozpustnym Panadolem to nebudu. Koupim si v lekarne sumivy rozpustny Aspirin - jednou mi na nachlazeni docela pomohl. Volala jsem nasim, jestli by tata odpoledne nevyzvedl skolacku, tak pry ne - do Prahy on nepojede, pritom ta Praha je ctvrt, kde predtim bydleli.

Ono by je ubylo. Jen kdyby potrebovala segra, tak by jel az by se pretrhl. Jako duvod jeste rikam, ze mi je blbe…Tuhle mne vytocila matka - ani jsem Vam to nepsala - rikala, ze k nam prijit nekdo natacet, tak by to bylo jak v poradu Mate doma uklizeno. Jestli jste nekdo videl - britsky porad, kam chodej doma bordelarum dve zensky z uklizeci agentury uklizet. Ale jsou to humus domy typu nikdy neumyty sporak, vana, wc. Tak jsem to nak presla a jenom ji rikam - to sotva - dneska u nas byla pani na uklid a muze se tam jist ze zeme…tak jen koukala 8-o Doma se mi to rozlezelo a byla jsem z toho rozladena. Holt se musim naucit nebrat si to osobne…

Tady se udelalo vedro, papouska sem dala ven a uz je zas zatazeno. Dzingls si udelala z pilin domecek, ze neni ani videt - je takova rezavoucka, takze splyva. Ale pekne syci mrska, ale vypada, ze se snad ochoci…
 Hanka

 
LuckaH
Ukecaná baba ;) 1315 příspěvků 07.06.10 10:21

Ahoj,

krásný víkend nás vytáhl na kola a na golfová hřiště, takže jsem se k emimino nedostala. Jdu to napravit.

K deničku - čtyři dohody znám. U Toma je mají vylepené i v družině. Já sama „Nehřešte slovem“ beru tak, že jsou věci, které když se řeknou, velice těžce se berou zpět. A tak se snažím, dávat si pozor. Druhá „Neberte nic osobně“ je taková dvojaká. V některých situacích je fakt dobré věci si osobně nebrat, protože to je třeba od toho původce momentální názor, úlet a tak a my se tím pak trápíme. Ovšem nejde to vždycky. Třetí s těmi domněnkami, je pro mě docela těžká, ale chápu jí. A čtvrtou se snažím se střídavým úspěchem dodržovat.

To, že umřel Smoljak, jsem se dozvěděla až včera večer a docela jsem to řešila. Sice jsem věděla, že je nemocný a že je starší než Svěrák, ale ne že tolik! Je to přirozené, ale zas mi přijde, že umírá taková ta generace, kterou jsem poznala jako dítě a tak mi umírá kus dětství :cry:

Hani, přeju Ti brzké uzdravení! Papouška náš Tom moc závidí :-)

Dano, k tvému dotazu ohledně zpívání a ztráty hlasu - je to opravdu špatnou technikou, kdy se tzv. vyřveš. Pak je to taky osobní dispozicí (někdo prostě snese víc- zpěvu a řevu). Ale tvrdý alkohol teda hlasivkám moc neprospívá, lepší je pivo! Jinak já o hlasivky moc nedbám, snažím se nenastydnout a hlasivky příliš nenachladit, tj. zmrzlina jen když je fakt vedro.

Jiřko, je hrozné, jak lidi dokážou ublížit. Reaguju na tvou příhodu, jak ti kdosi řekl, ať nezpíváš! Víš, myslím, že člověk by měl být soudný a nehanět ostatní, pokud se s průměrnými schopnostmi necpou někam do popředí, protože prostě hudba přináší radost i těm, kteří nejsou 100%tní a tak to je. Takže klidně zpívej a vůbec to neřeš!

Já jsem dnes vyměnila zloté a začnu balit do toho Krakova. Jsem zvědavá, jak to všechno stihnu, když ve čtvrtek brzo ráno odjíždíme. 8-o

Hezký den :mavam:

 
Jirina
Extra třída :D 13093 příspěvků 07.06.10 11:04

Luci, díky za názor - u mě je to určitě o té technice. Nikdy mě nikdo zpívat neučil a mám hlas posazen jinde než většina lidí a pak se prostě „škrtím“ jak se snažím to vyzpívat. Zmrzlinu já téměř nejím (protože je sladká), pivo jsem pila a stejně jsem to odnesla. Já ale myslím, že největší vliv měl ten kouř. Kuřáky fakt nenávidím a už jsem dávno dávno v zakouřeném prostředí nebyla, protože se mu prostě vyhýbám. Já kdysi zažila v hospodě i astmatické záchvaty. Takže já to mám určitě z toho. Už je to mnohem lepší, zmizel mi „knedlík“ z krku, i když skřehotám pořád. Kolega se mi směje.

Mně ta čtvrtá dohoda - dělat jak nejlíp dovedu - právě připomněla toho Rolfa. Když se mi něco nedaří, pořád se snažím najít ještě něco dalšího, co by se dalo udělat. A nakonec se mi to většinou podaří - právě proto, že jsem to nevzdala. Vždycky se nějaké rozuzlení objeví. Takhle to chápu já.

:mavam: Jiřina

 
Jirina
Extra třída :D 13093 příspěvků 07.06.10 12:55

Holky tak jsem byla venku, naboso, krátké kalhoty, žádný svetr … nepochybuju že vy všechny taky, ale je to paráda, co?

Byla jsem v knižním klubu a mám pro děti knížky za vysvědčení. Nakonec jsem koupila úplně něco jiného, než jsem měla v plánu, protože to vybrané podle obálky se mi moc nelíbilo. Takže pro Jíru od Petišky Birlibán, pro Haničku Pohádky pro děti, pro mámy a táty od Hany Doskočilové. Pohádky jsou hezké a hlavně ne příliš dlouhé, tak budeme mít čtení na prázdniny. Příští rok už snad budou číst oba.

Víc nemám, jen pořád plno práce.
J.

 
Jirina
Extra třída :D 13093 příspěvků 07.06.10 13:45

Jo ještě jsem nenapsala o čtvrteční skřítčí noci ve školce. Hanička byla nadšená, protože našla skřítčí čepičku. Spala v pohodě, prý některé děti brečely, že chtějí maminku. Ráno našla pod polštářem desetikorunu, nadšeně mi odpoledne hlásila, že k ní přišla zoubková víla. Myšička malá.

J.

 
Jirina
Extra třída :D 13093 příspěvků 07.06.10 22:13

Tak jsem zasedla k fotkám, tak vám sem čtyři dám. Čtyři dohody, čtyři fotky :mrgreen:

Tohle je Templštejn.

 
Jirina
Extra třída :D 13093 příspěvků 07.06.10 22:14

Zámek Oslavany a společné foto (bez tatínků)

 
Jirina
Extra třída :D 13093 příspěvků 07.06.10 22:15

Muzeum Haničky a hasičské techniky.

 
Jirina
Extra třída :D 13093 příspěvků 07.06.10 22:16

Jediné místo, kde byl ochoten pózovat Jíra. Ta díra tam samozřejmě byla jen jedna, tak se museli vystřídat.

 
Uživatel je onlineHanka1
Extra třída :D 10975 příspěvků 07.06.10 23:07

Jiři, pekny fotky - fotka hradu je jak profesionalni pohlednice :palec: Libi se mi jak Hanicka ladi trickem se strikackama nebo co to je…

Jinak manzel mi privezl Sinecod tablety, tak jsem si jednu lupla a dalsi rano - maji se v 12ti hodinovych intervalech, pak uz si nedam - pry muzou ovlivnit rizeni. Ja Vam dneska po obede dostala takovy zachvat kasle, ze jsem se az davila a sla jsem radsi kaslat na zachod, kdybych se z toho nahodou :poblion:
Tohle se mi naposled stalo za tehotna, ale to jsem mela zaludek utlaceny brichem a nekolikrat jsem i :poblion: . Ted mne z toho kasle boli zada a tahne se mi to az pod zebrama na bricho… Jeste sumivy Aspirin, ten si dam na noc.

Holky jsem privezla asi ve ctyri, ovsem co ty za tri hodiny nez v sedm prisel manzel delaly - musela jsem se zavrit do pracovny nebo jit ven. Nejdriv si vlezly do detskeho stanu, ktery manzel v narozeninove euforii Kaje postavil v obyvaku. Pak se pred sebou ruzne schovavaly a simraly se a u toho desne ricely smichy, obe. Pak samozrejme Markéta- menší spadla a zacla rvat, tak jsem je obe servala, ze tyhle jejich hratky konci vzdy revem a Karolínu poslala napsat ukol. Pak ji Markéta tahala pastelky a veci z penale, tak zas jecely obe - starsi ze ji to bere a mladsi, kdyz si to segra brala zpatky. Pak nastesti prisel manzel, hlavu jsem mela jak patraci balon - lehla jsem si u Kluku v Akci a mela jsem z toho kulovy, pritom grilovali ryby, tak jsem to chtela videt…

Vecer jsme se sli projit s odrazedlem a kolobezkou, tak se zas u baraku hadali o odrazedlo, pritom Kaja ma kolena u brady a Markéta jecela já já moje. Ve finále si dali jeste fotbal s manzelem, ktery koncil vlastnakem, kdy Karolína dostala takovy amok, ze chtela manzela nakoupnout, tak dostala pres prdel. A sla se revem spat. Do toho na rev reaguje papousek, takze blazinec. No Italie hadr…

Jo a abych nasim nekrivdila, tak mi pak otec volal, jestli mi je blbe, ze to ty druziny sjede. Nastesti jsem to nepotrebovala, ale potesilo mne to. Nazpatek pak za mnou jel svagr, tak jsme si zatroubili. Jdu chrnet a jeste pred tim povesit kosile. Manzel kouka asi na Kosti, mne to nak uz nebavi…

Jo ja si vecer poplakala o dokumentu z Lidic ohledne zavlecenych deti. Jednu pani, tehdy holcicku v 10 letech dali na prevychovu do Nemecka. Rikala o tech pestounech, ze byli hrozne hodni a hezky se o ni starali. Po valce ji odebrali tak, ze ji museli odvezt a nenechali je ani rozloucit. Ona se pak vratila sem a maminka byla s otevrenou tuberkulozou v nemocnici (tatinek jako chlap popraven). Holcicka se vratila v srpnu, navstevovat maminka mohla kazdych 14 dni a maminka v prosinci zemrela, tak mne to nak rozplakalo a manzel blbec mi rekl, ze si to kvuli tomu kasli nemam tak brat, no nekoply by jste ho :roll: Jeste jsem rikala, ze nas za komunistu v dejepise ohleduplne ucili, ze vsechny deti daly na prevychovu, pritom ted rikali, ze na prevychovu dali jen arijske typy - modrooke a svetlovlase, ostatni umrely v pojizdne plynove komore. No ze ja na to koukam, kdyz mne to tak sebere…

Tuhle po Formuli 1 zas davali nejaky dokument o vybuchu plynu v obchodnim centru v Kostarice o tom, jak to zavalilo maminku s detma v obchodaku, ona obe holcicky drzela za ruku a mluvila na ne - ty byly v poradku a maminka lezela pod zdi a teprve kdyz je nasli hasici a ona videla, ze jsou holcicky v bezpeci, tak umrela. No to jsem si taky dala…

No to je tema, jdu povesit pradlo a spat. Ahoj. To je zas roman..

 
Jirina
Extra třída :D 13093 příspěvků 08.06.10 07:44

Ahojda,

teda Hanko, na co to koukáš v televizi! Já takovýchle dokumentů nemůžu ani náznak. Jak je tam násilí, prchám. Jako nevadí mi, když v detektivce někoho zavraždí, ale ten typ co popisuješ vidět nemůžu, to bych se zbláznila.

Koukám že jsi odhalila jména holčiček. My už je samozřejmě dávno máme v seznámku, ale teď teprve se budu učit, která je která. Taky jsem při té příležitosti zjistila, že jsme prošvihly narozeniny školačky - takže milá Kájo, hodně zdraví, štěstí, úspěchů ve škole a ať ti malá ségra nebere tvoje věci :-D Taky jsem si všimla, že jak mají spolu narozeniny, tak o měsíc pozdějí mají spolu i svátky. To máte hezky sladěno.

Kašel co popisuješ zní hrozně. My taky celá rodina chrchleme. Jíra smrká zeleně, tak zase nasadíme ten sprej do nosu, co mu dali na alergologii. Já odchrchlávám a tím jak se to lepší se mi pomalu vrací hlas. Ale cvičit dnes nepůjdu, jen kdyby kámoška šla na kolo, to bych se nechala přemluvit.

Včera odpoledne jsem si hezky zamakala na zahradě, tatínek ven nechtěl, protože byl na slunci celý den (dělá zase na nějaké stavbě), děti si chtěly hrát doma. Tak jsem vzala rukavice a pustila se do plevelu. Naškubala jsem tři kýble. Docele hezký relax, měla jsem na sobě kraťasy, ve kterých jezdím na vodu, tak jsem Dančo myslela na společnou vodu. No fakt duševní relax. Vyškubala jsem i odkvetlé tařice ze skalky, tak to trošku prokouklo. No za půl hodinky bylo hotovo a to jsem na tom letos dělala snad poprvé, každý týden by mě to nebavilo, ale dvakrát třikrát za léto je to docela příjemný. Pak jsem si ještě poseděla venku s křížovkou, mezitím jsem 2× odběhla vyklidit sušičku. No pohoda.

Děti pak šly k babičce, švára že je za chvíli přivede, ale přivedl je až skoro v 8, tak to bylo něco je rychle zahnat. Ráno nemůžou vstát, tak se snažíme, aby nejdýl v 20,30 spali. Ráno jsou zase na ránu.

V televizi nic nebylo, Hříšní lidi byli v půlce, tak jsem vytáhla počítač a pustila se do fotek. No však vidíte. Hanko ten Templák byl profesionálně osvícen sluníčkem, proto je ta fotka taková. To úplně zbožňuju, zříceninu na pozadí modrýho nebe.

Hehe ještě k té společné fotce - jak jsme se tam řadili, já volala Jíru, ať si jde stoupnout přede mne, ať mi není vidět tlustý břicho. A Danča na to že ona se schová za sloupem. No teď vidím za čím se to schovává :-D :-D Hanaička s těma stříkačkama báječně ladila, takže ji mám nafocenou u všech asi třiceti.

:mavam: Jiřina

 
Anjelica
Kelišová 5018 příspěvků 08.06.10 08:28

Ahoj holky,

Jiři, žádná velká břicha na fotce vidět nejsou, schovaly jste je šikovně :-D Ale vy stejně žádná nemáte. Sluší vám to všem.

Hanko, je fajn, že píšeš jména holčiček. Teď si ještě zapamatovat, která je školačka a která malá. Malá je moje jmenovkyně, takže to mám jednoduché.

Ten dokument o Lidicích - já na to většinou nemám, takhle se drásat. Radši se takovýmhle pořadům vyhýbám.

Ještě k té smrti Smoljaka - je to smutné, ale dožil se hezkého věku. Já bych mu tedy řekla taky těch 70. Je to přesně jak píše Lucka, jako by umíral i kousek našeho dětství a mládí. Teď jsme koukali na Arabelu a vždycky říkáme s manželem, že je to přehlídka nebožtíků - Sovák, Zázvorková, Hrzán, Menšík. Jinak je podle mě Arabela nepřekonatelný seriál. Tedy ta původní, ta druhá je kravina.

Ládík má dnes odpoledne ve škole nějaké představení pro rodiče, tak jsem na to zvědavá. Musím si vzít kapesníky, určitě budu dojatá. A ve čtvrtek má Magdalenka besídku (ona tomu tedy říká desítka). Přes víkend se na tom vedru docela uhnala, takže chraptí, snad to do čtvrtka bude dobré. Ale žádné sólo tam myslím nemá, tak v nejhorším bude chraptět.

Anjelica

 
Jirina
Extra třída :D 13093 příspěvků 08.06.10 09:40

Holky mně se dneska zdálo, že jsme s Háňou obě dostaly neštovice. Já jsem řešila, že nepůjdu do práce a pojedu si pro počítač :lol:

Ještě k tomu „výkvětu nebožtíků“. Holky to je tím, že prostě stárneme :-? Dneska donesl jeden kolega chlebíčky, že má narozeniny, 25. No co bylo v mých 25 to už se snad ani nepamatuju. Prostě už hodně pamatujeme. Včera jsem četla na idnes rozhovory se Svěrákem a Smoljaka synem. Prý už byl nemocný dlouho, ale podařilo se jim to před bulvárem utajit. Takže v podstatě odešel náhle, i když to vůbec náhle nebylo. Holt věk se bohužel nedá zastavit.

Jsem nacpaná po těch chlebíčkách, sežrala jsem dva, tak bych potřebovala na oběd jen salát.

:mavam: J.

 
Anjelica
Kelišová 5018 příspěvků 08.06.10 10:52

Ahoj,

je to pravda, už jsme úplní pamětníci. Pamatujeme toho už opravdu hodně: Československo, mechanické psací stroje, taky když nebyly žádné mobily ani počítače, někdy se dokonce chodilo telefonovat do telefonní budky!, nádobí jsme doma myli ručně, pračka nebyla automatická, o sušičce vůbec nemluvím, jezdilo se vlakem a autobusem, taky televize byla černobílá, poslouchalo se hodně rádio, na kola ani lyže jsme nepotřebovali helmy a já nevím co všechno ještě. Někdy si s manželem říkáme co všechno už se za našeho života změnilo, co všechno teď můžeme, co nás dřív ani nenepadlo a čeho všeho se ještě dožijeme třeba za padesát let.

Ládík teď řešil, jestli se dožije roku 2100, to by mu bylo 98 let. No vyloučené to není.

Jo a kolegyně donesla chlebíčky včera - bylo jí 24 let. Já si celkem pamatuju co bylo v mých 24 letech, chodila jsem do práce, nepoužíval se e-mail, ale fax a hodně telefon. Bydlela jsem ještě u rodičů, v jednom pokoji se ségrou, která byla na vysoké. Po práci takhle v létě jsem si chodila zajezdit na kole. Víkendy jsem trávila se svým současným manželem, rodiče jezdili na víkendy pryč, tak jsme vždycky byli buď u nich nebo u nás.

Tak to bylo pamětnické okénko.

Anjelica

Příspěvek upraven 08.06.10 v 10:53

 
Uživatel je onlineHanka1
Extra třída :D 10975 příspěvků 08.06.10 11:36

Ahoj holky,
mela jsem tu rozepsany koment - ale priritila se mala bestie - zatocila a zakvrdlala mysi a koment byl fuc :pocitac:

Jinak souhlas, ze Arabela byl muj nejoblibenejsi detsky serial. Pak se mi moc libili Navstevnici. Ted davali Arabelu v Hristi 7, tak jsem na to koukala a manzel obcas taky. Pak to pokracovani byla zplacanina a ac to davali asi trikrat, tak nikdy jsem to nevidela cele… Jinak takove ty filmy Marecku, podejte mi pero, Na samote u lesa, Kulovy blesk, Vrchni prchni z dilny Sverak/Smoljak - na ty se da divat porad…Je fajn, ze se pred bulvarem podarilo utajit tu Smoljakovu nemoc, tuhle jsem cetla rozhovor se Sverakem a ten psal, ze byl posledni mesic na telefonu vzdy kdyz bylo predstaveni, kde hral Smoljak, aby ho v pripade nutnosti o prestavce vystridal. To je moc hezke a kolegialni…

Jinak nasi byli celkem pokrokovi a veskere vymozenosti tehdejsi doby jsme meli - taky tim, ze babicka pracovala v OD Bila Labut, takze nedostatkove veci nam sehnala - takze jsme meli ten velky stan, ktery nebyl k sehnani (taky tenkrat stal asi 4 tisice, coz byla darda), barevnou televizi, automatickou pracku si mama koupila v roce 1980 Zanussi v dobe, kdy byla segra v roce odplenovana :-D , kola-skladacku jsem dostala k 15tinam apod. Ale co byl pro nas zazitek a co bohuzel nasim holkam nedopreju, ze jsme jezdili na zadnich sedackach a klecely a mavaly na auta za nama, nebo ja se zaprela mezi predni sedacky a sedla si na takovy stupinek jeste ve Skode 120 - holky automaticky drepi v sedackach a na delsi cesty si Kaja pousti DVD prehravac…

Jinak po Sinecodu je mi lip, dokonce jsem se v noci nebudila kvuli kasli, jen pred usnutim. Vzala jsem si po snidani Aspirin a ted jsem zas mokra jak mys. Ven jsem dala vanicku, aby se ohrala vodu a ted pujdu hodit pracku. Jinak u nas nic noveho. O vikendu mozna pojedeme do Pisku, jsou tam slavnosti. Na jednu stranu bych jela, na druhou jak mi bude a taky ma byt teplo, ze bychom postavili bazen. No uvidime…

a diky za prani Kaje k 7.narozeninam. Musim rict, jestli se u nas neprojevuje nejaka predpuberta - protoze od nedele drzkuje, urazi se a je na facku, tak nevim…zatim cus.

 
DanaCe
Echt Kelišová 8706 příspěvků 08.06.10 22:06

Ahoj holky,

omlouvám se za včerejší áčko. Ale já jsem v noci vstávala o půl 3 a pak už nezabrala, tak ač jsem měla plány, co všechno večer doma udělám, tak jsem udělala akorát to, že jsem se svalila k TV a usnula. Tak se nezlobte.

Nicméně jsem všechno přečetla, dělala si poznámky a teď jdu na to :dance:

Hani, to, že má školačka Karolínka narozky jsem taky zjistila včera. Mrzí mě, že jsem to zasklila. Tak že přejeme všechno nej nej nej. Zdravíčko, štěstíčko, ať ségra moc nezlobí a první vyzo je na samé 1 :kytka:

A jaká byla oslava a jaké byly dárečky? Moje tradiční otázka, že?

Jinak doufám, že je ti líp. A jestlipak už je i Mado lépe!!! Hola hej, kde jsi :think:

Hani, když už máte doma papoucha na letním bytě, můžeš ho prosím vyfotit!!!

Já jsem vloni s manželem viděla takový podobný dokument o dvou holčičkách z Lidic. Máš pravdu o tom, že nám ve škole říkali, že je dali všechny na převychování. A ono přežilo jen opravdu pár (snad 10) dětí. Ty holčičky byly maličké, u pěstounů se měli moc pěkně, měli je moc rádi. Byli docela zámožní, měli nějaké panské sídlo a i svoje děti. Holky se měly rády jako vlastní a po válce je museli ze dne na den vrátit. Z blahobytu do té příšerné bídy. Rodiče byli mrtví, žil jen děda a strýc, kterému bylo snad 14. Ten se staral o pole a grunt, protože ten děda byl zlomený člověk. Jak jim znárodnili statek a pole, tak to neunesl a zemřel a o ty malé se staral v podstatě ten malý strýc. Ten dokument byl o tom, jak vnučka těchto dvou už starých paní, vyhledala tu jejich nevlastní sestru a jak se setkali po letech. Prořvala jsem celý dokument.

Anjelico, tvoje pamětnické okénko je super. Na všechno si vzpomínám :lol: Taky si vzpomínám jak jsme měli u nás, kde jsem bydlela takový obchod s textilem. Byla to pultovka, jak jsme tam s mamkou chodili a vždycky prodavačka na tom pultu roztáhla to zboží a zase ho poskládala, úplně cítím, jak to tam vonělo tou novotou. Jednou jsme tam s bráchou koupili mamce k vánocům noční košili. Děsně se nám líbila. Byla jak šaty pro princezny. S odstupem jsem viděla, že je děsně erotická, průhledná s velkým výstřihem. Doteď si pamatuju, jak jsme tam pro ni šli. Nebo v samošce ty kovové košíky a mlíko v pytlíku - modré a růžové. Jak to bylo v těch modrých krabicích a všude poteklé. Muselo se vždycky ten pytlík ze všech stran nahnout, jestli neteče :wink: pamatujete !!!!

Arabela je taky můj oblíbený seriál. Můžu to vidět pokaždé. Tak stejně i pan Tau, Létajcí Čestmír a všechny ty staré firmy, co jste psali.

S tím Smoljakem jsem byla taky překvapená, že je mu tolik. Je mně to moc líto. Cimrmany můžeme celá rodina. Naše nejoblíbenější hláška s Tomíkem je - náčelníku, nevadí ti, že tam je vysoký pešunk a koleje - nevím proč tato, ale když Tomovi něco říkám, tak mně na to řekne toto 8-o

Dneska jsem odpo taky vyplula na zahradu. Ale je to všechno jakési divné. To prudké slunko tomu nesvědčí. Mám spálené afrikány, které jsem si koupila a ještě nezasadila. Přitom jsem je měla ve stínu na misce a zalité. A jsou úplně pryč. To mě mrzí. Snažila jsem se něco okopat, ale zem je tvrdá jako hrom. Taky mám uschlou třetinu staré levandule, tak jsem ji trochu vystříhávala. Po odkvětu jí půlku ořežu a zasadím tam kousek nové. Má na to nárok je asi 10 let stará. Hani, jak jdou kvítka Tobě?

Raději to odešlu, ať o to nepřijdu.

 
DanaCe
Echt Kelišová 8706 příspěvků 08.06.10 22:17

Jiři, fotky jsou krásné. Ta Templákovská je fakt jak pohlednice.

Břicho nemám z jednoho prostého důvodu. Mám volné tričko a jsem předkloněná!!! Docela to zabralo, že jo!!!

Jiři a já jsem se dnes stala majitelkou vodáckého vaku. Je na 8 litrů, průhledný, takový ten nahoře zavinovací. Vypadá super a stál jen 250 Kč. Ještě jsem k tomu dostala jakýsi vodácký časopis zdarma, tak jsem v práci načetla nějaké zásady, jak se nastupuje, vystupuje, kam dát pádlo… no teoreticky už jsem vybavená!!! A mám objednanou vestu na půjčení. Ten víkend za 60 kč.

Jinak asi nic nemám. Šéfová byla dva dny nemocná, tak byl docela veget.

Jo ještě Matěj je pozvanej na pátek na oslavu narozenin chlapečka ze školky. Je o rok mladší, ale bydlí ve vedlejší ulici. VLoni jsem o tom psala, jak to měli v pirátském duchu, všichni i rodiče trička, byli pomalovaní, fakt super.

Letos to mají jako indiáni. Mají nádhernou pozvánku. Je na ní obrázek širé pláně s týpkama a na kraji indián na koni. Nahoře jsou v rámečcích fotografie různých indiánských válečníků a mezi nima je i fotka toho malého v čelence a ten text je taky super. Zní. milý rudý i bílý bratře, sestro, už uplynulo 6 zim, co žiji na pláních Velikého Manitoua a rád bych Tě uvítal dne ..... ve svém wigwamu .......a pohostil tě masem z bizona a divokého lososa. Malý Medvěd (jméno)

Dole v rožku odkaz na mobil maminky v takovém znění: Kouřové signály vysílejte mámě Velké Medvědici …

No super. DOufám, že Mates neomarodí. Taky smrká, má zacpaný nos a jak mu to teče nosohltanem do pusy, tak je protivnej. No se nedivím. Ono to je hnusný. Ach jo, to je pořád něco.

No a tak jsem dnes šla koupit dárečky pro toho malého k narozkám a byla jsem v knihkupectví u pokladny a vedle mně stála paní a měla v ruce knížku .....čtyři dohody :lol: Tak jsem si říkala, že to je asi nějaká vyšší moc :lol:

Jiři, s Tvým pohledem na ty dohody souhlasím. Když se to takhle natočí, tak je to bráno z jiné stránky a nezbývá než souhlasit.

No nic to je román. Zítra papa. Budu sama, tatínek jde hrát.
papa D. :mavam:

 
Anjelica
Kelišová 5018 příspěvků 09.06.10 08:12

Ahoj holky,

Dano, s tou noční košilí jsi mě pobavila, fakt jsem se tady chechtala. Vaši to určitě večer náležitě okomentovali. Vtipné je, že teď vidíme, jak ti naši rodiče z nás museli mít někdy srandu. Přitom my jsme to brali smrtelně vážně.

Na mléko v pytlíku samozřejmě pamatuju. A ještě se chodilo na nákup s taškami z takového umělého materiálu (dederon?) a ucha byla omotaná umělou hmotou. Někdy se to mléko cestou z nákupu propíchlo a celé to vyteklo.
Ale aspoň to mléko bylo čerstvé a taška se používala x měsíců a ne že teď táhnem tuny igelitek a hned je vyhazujeme.

Musím končit, kolega IT mi tady chce něco štelovat na počítači.

Anjelica

 
Jirina
Extra třída :D 13093 příspěvků 09.06.10 08:33

Ahoj, zdravím po ránu,

Danuš děkuji za obr komentář. Taky jsem si psala poznámky :lol:

Moje oblíbená hláška je „vždyť jsem to já, princezno“. To používám jako dovětek ve smyslu „aha“. Je to z Hurvínka, jak hrajou divadlo, používáme to celá rodina - ovšem tuhle jsem to vybalila na kolegu a koukal se divně, v poslední chvíli jsem se zarazila a neřekla to „princezno“.

Vak na vodu super, já mám myslím ten malý taky na 8 litrů, jen není průhledný. Na brýle, doklady, peníze a foťák. Mám ho po ruce a je rychle dostupný. My máme ještě velký, v něm vozíme pláštěnky a jídlo na cestu (pokud je potřeba). Tak možná ty bílé barely ani brát nebudu, nebo jeden a dáme si to tam všichni.

Když už jsem u té vody, ještě jsem ti chtěla napsat, co a jak používám. Na sebe do lodi si beru plavky a na to černé krátké rychloschnoucí kraťasy. Takové ty legínové. Protože ta lavička v lodi není úplně hladká a sedět přímo v plavkách mi není příjemný. Když se zcákám nebo zmoknu, rychle uschnou. Na vršek plavek tričko (jakýkoliv). Do vaku s sebou bundu nebo pláštěnku a oblečení pro případ zimy, tj. náhradní krťasy (dlouhé), ponožky, tričko, prádlo, abych se mohla převlíknout v případě totálního namočení a zimy. Většinou to stejně použiju až na dalším tábořišti, ale zase to tam mám hned po ruce. Na nohy kroksky, dřív jsem měla spešl tenisky do vody, ale co jsem poznala kroksky, jiné boty na vodu nevozím a stačí mi na všechno - do lodi, na večer, na ráno, na cestu do hospody. Jinak klasické tábornické vybavení a oblečení nemusím popisovat, to znáš. Asi vezmu ešus a vařík na ranní čaj a Petrovi kafe - bez toho se neobejdeme. Taky vezmeme nějaké snídaňo-svačinové věci, na večeři si dojdeme do hospody (na páteční večeři si asi dovezeme buřtíky), takže nějaký chleba, paštiku, salám, sýr … něco co vydrží den dva bez lednice a nezkazí se.

Jo a Petr dnes jede do Makra, mají tam v akci ty skládací křesílka, víš ty s dírou na sklenici, v akci 2 za čtyři stovky, tak je vezme, tak nám je brát nemusíte. Pokud teda budou.

Jaký máte stan? My máme dva - jeden pro dva, který je super, ale pro celou rodinu na nic (ale teď si ho vezmeme), druhý pro tři - který se blbě staví a má divně řešenou předsíň. Tak teď mám cuky koupit stan pro čtyři, když jedeme na vodu, tak musíme mít dva stany, přišla mi nějaká nabídka nejlevnější sport stan Husky s 2 předsíněma za 2.590, tak do toho asi půjdu. Vůbec jsme se teď nějak rozšoupli, manžel si vymyslel grilovací desku z lávového kamene, tak už je objednaná a čekáme kdy dorazí, máme žulovou a ta už je hrozně zanešená, je pórovitá a v těch pórech se to nedá vyčistit. Tak budeme grilovat zdravěji :-D Ještě řešíme koupit CD přehrávač do auta, máme jen starý vychrchlaný rádio, takže když někam jedeme, hrajeme jen na okraj Prahy a pak už nic. Teď jsem zrovna dostala nějaké nové CD a doma nemám kdy si ho pustit, tak až někam pojedeme, poslechla bych si ho v autě. Tak má manžel za úkol od známého, který pracuje v oboru, nějaké objednat.

Hanička je taky pozvaná na narozeniny, kamarádka bydlící o ulici vedle, tak musím vymyslet nějaký dáreček. Co nosívají děti za dárečky? Asi vezmu jen bonbony a čokoládu, nevím co bych vzala za malou hračku?

S tou únavou a nachlazením, v mém okolí spoustu lidí teplotuje a kašle. Asi z toho teplotního skoku. Děti jsou unavený, Hanička včera usnula během pohádky. Už ty prázdniny nutně potřebují, už melou z posledního.

Ještě jsem si vzpomněla na jednu příhodu z Templáku - za chatama tekla řeka, postupně opadala voda a okolo byly loužičky a bažiny. Děti tam byly pouštět lodičky. Danča přišla, že Jírovi trochu nateklo do holinky. Tak jsem ho vzala do chaloupky převlíct, zuju mu holinku a ta byla plná vody :-D nejen jedna, ale obě, tak jsme tam měli louži :-D On měl hrozný strach, že mu vynadám, ale já jsem se musela strašně smát, jak tam ten gejzír vytrysknul. Měl mokrý kalhoty až po kolena, tak se musel celej převlíct, jen mu bylo líto, že v teniskách už k vodě nesměl.

Včera jsem nešla na cvičení, ale s kámoskou na kolo. Úžasný relax. Teda zatáhlo se a blejskalo se ze všech stran, ale já už to celkem poznám, kdy to spadne u nás a kdy za kopcem na Berounce nebo za druhým kopcem na Sázavě. Tentokrát jsem se trefila. Blbý je, že od nás se musí vždycky do kopce. Ale příjemný, jely jsme asi hodinu a půl a pak se stavily v zahradní hospodě na dvě malá piva a tam byly přes hodinu. Hezky jsme podrbaly, bouřka se nekonala, spadlo pár kapek, které byly akorát příjemné.

Dorazila jsem domů v devět naprosto spokojená :-D Hanička už spala, Jíra hlásil, že přečetl celou knížku - našel takovou malou Pinocchio. Říkala jsem mu, že za výzo dostane knížku, tak protáhl ksicht - jéé, knížku, tak to já radši budu mít jen trojky a čtyřky - no nebacily byste ho? Ale on na všechno potřebuje důkladně připravit, tak když mu to budu ještě 14 dní připomínat, pak bude rád, že ji dostal. Bambula.

Víc nemám, na víkend (kromě pátečního večera) budeme doma, tak bych ráda, aby dorazila ta grilovací deska, abysme ji mohli vyzkoušet. Musím převlíct a vyprat povlečení a dojít na bezinky a udělat šťávu. V neděli měla přijet návštěva, ale nepřijedou, tak možná vyjedeme na kolo a jistí to pivo v zahradní hospodě.

Už jsem zase dlouhá tak já mizím.
Jiřina

 
Anjelica
Kelišová 5018 příspěvků 09.06.10 11:05

Ahoj holky,

Jiři, díky za vodácké tipy, určitě se budou hodit ( i když byly určené pro Danu). O existenci vodáckého vaku jsem neměla tušení. Asi si ho taky koupím. A pláštěnku. Vůbec nevím kde se taková pláštěnka kupuje. Jinak ohledně bot jsem měla v plánu taky crocsy. No jsem na sebe zvědavá, jak já městská slečinka pojedu na vodu. Naposledy jsem spala pod stanem před patnácti lety. Moc se mi tam nechce, ale zase nechci trhat partu, když je to firemní akce a jedou všichni. Spousta lidí říkala, že jeli poprvé, až když začali pracovat tady a je to prý super.

Jinak naše děti taky melou z posledního. Magdalneka už od víkendu chraptí, v pondělí byla doma, hlídal jí můj táta. Pak se zdála docela dobrá, tak jsem ji poslala včera do školky. Odpoledne na Ládíkově vystoupení byla strašně unavená. Dnes jsem ji zase musela poslat do školky, protože nemám nikoho na hlídání. Teplotu neměla, ale že by byla na sto procent zdravá, to taky není. Uvidíme jestli nelehne. To by byla škoda, protože zítra má tu besídku.
Ládík zase dnes ráno nemohl vůbec vstávat, přitom jinak je ranní ptáče a snad nikdy nespí déle než do čtvrt na sedm. Pak fňukal, že ho bolí noha a že ani nepůjde na zdravotní tělocvik, který má od sedmi.
V neděli má jet na školu v přírodě, tak snad bude zdravý.

Anjelica

 
Jirina
Extra třída :D 13093 příspěvků 09.06.10 11:08

Anjelico, já nevozím pláštěnku, ale nepromokavou bundu. Je opravdu nepromokavá, jednou nás chytl tak strašnej liják, že jsme neměli suchou nit … nikdo … jenom já jsem měla tričko pod bundou suchý.
Uvidíš, že tu vodu zvládneš bez problému.

Jiřina

 
Uživatel je onlineHanka1
Extra třída :D 10975 příspěvků 09.06.10 12:24

Ahoj holky,

hlasim teplotni stav: terasa 41 stupnu na slunci, pokoj 25 stupnu, batole: po prochazce po desate hodine totalne spici (a to jsme jen obesly blok - vyhodit igelitku s plastama, cestou jsme potkali dve sousedky s jednim ditkem a jednim psem + tempo M. a bylo to na hodinku) :lol:

Mne uz je znatelne lepe, ale uplne ono to taky neni. Ale zlaty Sinecod oproti ACC longu. Rano jsem si lupla do vody jeste jeden Aspirin, bolela mne hlava, ale to mohlo byt z vedra a malo spanku - koukala jsem vcera vecer na Goyovy prizraky od Formana a moc se mi to libilo…

Jinak diky za prani Kaje k narozkam. Od soboty za tyden budou tomu memu miminku 2 roky, to je des jak to leti :roll: a dva dny na to se mne to vekove prehoupne zase bliz ke 40tce :zed:

TEd jsem mluvila s kamaradkou z prace, pul hodiny a mam uplne horky telefon a zpoceny ucho :wink:
Mame napustenou vanicku, vcera odpoledne to bylo jak kafe, zavahala jsem rano vlezt na pudu pro nafukovaci bazenek, ted tam bude tak 80 stupnu a to nedam… :-P
Jinak papouch si lebedi, az najdu k fotaku kartu a dobiju baterku, tak ho vyblejsknu. Rano chvilku vypravela a pres den taky pochrapava. Mys tu sedela v krmitku a ted taky chrape a ja to snad taky zalomim, po te co si dam sprchu a to tu vegetim jen ve spodnim pradle a dlouhem tilku…

Druzina jedou hned po o na vylet, tak to jim vyslo teda pocasi a v patek maji nejakou skolni pout, ze se neuci. Jinak ja si jdu udelat k obedu salat a nakrajet melouna na odpoledne - jednou jsem dala kostky do mrazaku, na to pichatka na jednohubky a byla tak jak ledova trist v celku mnam - mozna kus tak zkusim…

Tak zatim vedru zdar. Hanka

Jo jeste vsimly jste si, ze vcera bylo Medarda? U nas byla vecer bourka priserna, dokonce jednu chvili i vyply proud, takze vecer jsme pak travili romanticky - se ctyrmi svicinky. Doufam, ze pranostika se nenaplni…Manzel jel domu pres Cerny Most a dve hodiny pote, to tam vypada takhle:

http://zpravy.idnes.cz/…f-/praha.asp?…

Příspěvek upraven 09.06.10 v 13:48

 
Jirina
Extra třída :D 13093 příspěvků 09.06.10 15:05

Hani, bouřky jako Medardova kápě neplatí. U nás například vůbec nepršelo. Blejskalo se - to už jsem psala, jak jsme jely s kámoškou na kole - ale u nás spadlo pár kapiček.

Je to zajímavý, tyhle letní bouřky z tepla u nás spadnou jen občas, jsme na rozhraní tří řek - Sázava, Vltava a Berounka - a většinou je strhnou Sázava nebo Berounka za kopcema a na Vltavě je sucho.

Jsem se nejdřív lekla, že těch 41 je tvoje teplota. 41 na slunci je normální. My máme teploměr venku před barákem, stupnici má asi do 55 a v takvýhle vedrech je to tam tak vypražené, že se bojím, že praskne. 50 tam bývá běžně. Pak otevřu dveře a domácích 25 v předsíni to je pěkná rána.

Kolega bydlící asi 15 km ode mne říkal, že taky šíleně lilo, na silnci měli 20 cm vody.

Manžel dnes nešel do práce (jeho kumpáni dělají jinde) tak zajel do toho Makra. Máme tedy křesílka na vodu! Já je vždycky odmítala jako „mastňácké“, takže jsem celých skoro 30 let co jezdíme na vodu prosedala na zemi, na karimatce, na barelu … ale na starý kolena už si to snad můžu dovolit sedět u ohýnku pohodlně :lol: :lol:
Odpoledne budeme na zahradě grilovat, tak pošupu brzy domů.

Nevím jestli jsem psala o páteční akci, máme od práce team-building, jedeme už v pátek ráno na nějakou farmu u Rabyně (Slapy), celý den bude zábavnou formou seznamování s novým sortimentem, odpoledne pak volný program - sport, co kdo chce. Tak přemlouvám kolegy, kdo se se mnou zajede na Rabyni vykoupat. Už se hrozně těším na plavání. Doufám, že by ta řeka po těch vedrech mohla být vyhřátá, dnes jsem četla, že Máchovo jezero má 25 stupňů. Zatím jsem sehnala dvě kolegyně, které si taky vezmou plavky - ještě by to chtělo někoho s autem, kdo tam s náma zajede, je to asi 5 km a to se mi po silnici šlapat nechce. Večer pak bude grilovačka, chlastačka, přespí se a v sobotu po snídani odjezd domů.

Jiřina

 
DanaCe
Echt Kelišová 8706 příspěvků 09.06.10 21:24

Ahoj holky,
předně Lucko, jestli ještě nakoukneš, moc přeju hezký zájezd, spoustu příjemných zážitků a pamětihodností a klidně potom můžeš udělat nový deníček ne?

Jiři, tak jsem ráda, že křesílka máte. Že jsme Vás dobře navnadili. My vezmeme i stoleček a ve svém věku už máme nárok mít večer u ohníčku pohodu, ne?

Tak jsem četla, že v neděli Ti známí nepřijedou. Ty jsi to čekala, viď?

Za rady na vodu díky. Však neboj, příští týden to budeme intenzivně domlouvat. My máme taky dva stany. Jeden byl takový kup naslepo v TESCU. Byl ve slevě, protože u něj nebyl návod. Má to být stan pro čtyři plus předsíň. My jsme to přejmenovali na stan pro čtyři, ale trpaslíky a garáž pro auto. Ten brát nebudeme, ale pak máme ještě pěkný maskáčový pro tři. Ten teda nevíme, kde je, ale určitě ho někde najdeme a vezmeme s sebou.

Jinak nic nemám. Milan je na hraní. Mates taky leží a taky šíleně chraptí. V pátek jde na tu oslavu a my potom taky, tak by mě moc mrzelo, kdyby nemohl jít. My máme dárečky poměrně drahé. Ale tady je to tak zazavykané, že opravdu dostávají hezké dárky. Mám takovou sadu - malování na kameny. Stálo to 183 kč. Obsahuje 6 říčních oblázků, akrylové barvy, 4 sady obtisků, štětec a špachtly (i :nevim: ) a pak ještě takovou sešitovou knížku se samolepkama. Je tam vždycky obrys nějakého zvířete, pod tím nějaká zajímavost o tom zvířeti a děcko si tam to zvíře vylepí. No a kokina. Rozuměj bonbony.

Hani s křečkem je to srandovní. Mívali jsme jich několik i když jsme jen bydleli s Milanem. Mívali jsme teda velké zlaté a na zahrádce máme i nějaké pohřbené. Bohužel se moc dlouho nedožívá. Toho posledního jsme měli skoro tři roky, ale ten poslední rok už byl takovej slabej, vetchej stařeček, ale je to roztomilé zviřátko. Jak si vždycky nastele ten pelech a nebo jak si nosí to jídlo do pelíšku. A taky přes den spí, čímž je mně sympatickej. V čem ho máte, v kleci? Papoucha určitě vyfoť!!!

Jinak nic nemám.
Jdu do hajan.
papa Dana :mavam:

 
Jirina
Extra třída :D 13093 příspěvků 10.06.10 08:27

Ahojky,

naše včerejší grilování bylo legrační. Dorazila jsem ve čtvrt na pět, v půl začala bouřka, akorát ve chvíli, kdy jsme chtěli jít ven. Bezmocně jsme koukali za okny na ty provazy deště. Asi ve čtvrt to pomalu přestávalo, Petr nevydržel, že prostě jde rozdělat oheň. Donesl ze sklepa suché dříví a rozdělal. Pršet přestalo, tak jsme vytahali lavice, stůl … Asi v šest přišla ségra s Ondrou. Tatínek mezitím ugriloval, my seděli u ohýnku, cítila jsem se jak na vodě - tam taky vždycky po dešti sedíme u ohně, a ta vůůůně přírody, mokrá čerstvě posekaná tráva, do toho hořící dříví, pečené maso, hm..... Ve chvíli, kdy byly už první kusy hotové a my se na ně vrhli, se začalo opět černat, ale tak strašně, že jsme to raději odnesli domů. Ve chvíli kdy jsme sklidili všechno a tatínek vkročil domů, spusila se druhá bouřka. No měli jsme kliku a užili jsme si to celkem hezky.

Ségra u nás pak byla s Ondrou skoro do devíti, tatínek odešel na hraní, tak jsme poseděly a pokecaly. Následkem toho se mi zdálo, že čekám třetí mimino. Úplně jsem ho cítila v břiše jak se tam vlní. Poplašně jsem řešila, že nemám jméno, že se narodí v květnu, tak musím hledat jména které mají svátek na podzim a v té panice jsem nemohla nic vhodného vymyslet :lol: no ještě že to byl jen sen.

Danuš, křesílka vyzkoušená, Jíra si na něj včera sedl a do toho otvoru na sklenici si nasypal oříšky, blb, tak jsme to museli vyklepat a vyhnat ho z toho. Dnes jsem objednala ten stan, přesně jak píšeš, ten pro tři byla taková levná koupě v Makru, dost blbě se staví a má blbý vlez. Mám ráda stany, které nepotřebujou šňůrky. Tak jsme si rozměry stanu značkovali v obýváku a pak si tam lehali :lol: :lol: Má dvě předsíně, tak bude místa dost. Jestli stihne dojít, hned ho vezmeme s sebou vyzkoušet. Taky jsem objednala dvě samonafukovací karimatky, teda jedna stála přes litr, ale já vždycky trpím na tvrdé podloží a bolí mě z toho záda, tak snad si zasloužím ve svém věku na vodě netrpět. Když se osvědčí, koupíme další dvě ještě dětem.

Dančo, ti co nepřijedou, opravdu jsem to čekala. Popravdě mi to ani nevadí. Stanovili jsme další termín na září, ale myslím si, že to stejně nevyjde. No já jsem k navázání vztahů udělala co jsem mohla. Holt je to dávné kamarádství pryč a už nad tím truchlit nebudu. Mám nové kamarády, mám vás.

Luci, taky přeju krásný úspěšný zájezd a těším se na podrobnosti, třeba i v podobě nového deníčku.

:mavam: Jiřina

 
Uživatel je onlineHanka1
Extra třída :D 10975 příspěvků 10.06.10 10:49

Ahoj holky,
tady je silene dusno, ale pod mrakem, prdola spi, tak jak jsme furt venku - doma je to jak po boji. Jdu nandat a vyndat mycku a pracku - u obou mi zdatne asistuje a nekdy jsem na masli.

Jinak vcera mela padaci den - napustila jsem ji vanicku a dala tam dve hracky. Normalni dite si sedne a cachta se v tom. To nase ne. To bylo furt vyhazet hracky ven, vylezt, nahazet je do vanicky, nalezt tam a chvili si hrat. Za chvilku se to opakovala a tohle bylo cele odpoledne cca od tri co jsme byly spolu venku. Mezitim stihla dvakrat padnout - jednou na kolinko, podruhe na loket a pak ji to mokrym zadkem ujelo na odrazedle a padla na makovici, az si ji trochu odrela. Takze vyfasovala helmu, lezly ji z toho kudrny a jak byla jinak nahata, tak byla k sezrani :huban:

Jinak tady se zatahlo a zacalo bourit kolem pate, ale nic. Na sedmou hodinu jsme jely do druziny pro vyletnici starsi, prijely jsme a jeste jsme to tu obesly, pak potkali dve sousedky s pejskama, s tou jednou kecali pred jejich domkem a pak prisla druha a s tou jsme to obesli jeste jednou. Hned jak jsme nalezly dovnitr, tak jsem zacala napoustet vanu a nahnala je tam, zatimco se koupaly - ja si vlezla do sprchy a osprchovala se v klidu, aniz by mi nekdo busil na dvere a hulakal :lol: . No a po vykoupani a prevleceni do pyzama byl dalsi pad - zdrhla bez backor zpet do koupelny a tam se na mokrym vymajzla az to zadunelo, chudera mala :zed:

Jinak zvirectvo dobry - mys vzdycky vyleze a cumi fakt jak vyorana mys :-D , kdyz ji strkame ruce do klece, tak zvlastne prska - ochocujeme nebo spis zvykame ji na ruce, ze si ji dame do sklenene misky, z ktere nemuze zdrhnout a hladime ji. Papouch si drepi venku, vcera vecer byla v technicke, pac jecela jak na lesy. No co sedi tam po oknem a nas slysi a kdyz nerve, tak ji nechavam otevrene dvere.

Jo ja vcera klimbala asi od ctvrt na deset, tatinek mel nejakou akci s byvalyma kolegama, tak jsem povolila H2O od pul desaty a prospala ho. Kaje jsem dovolila spat u nas, kdyz tam byla volna postel, tak proc ne a chvili mi jeste cetla Deti z Bullerbynu, co dostala k narozeninam. No usla jsem u toho jak spalek, pry zhasla sama. Manzel nevim v kolik prisel, jen mektal jestli jako uz nic nebudu doma delat nebo co, ze v kuchyni je bordel - no na lince bylo par sklenicek a neco ve drezu, tak jsem ho ani nevnimala - hned mi to opakoval rano…

Zitra nas ceka oslava s detma, dopoledne sjedu nakoupit a skolacku vezmu hned po o bez druziny, at si srovna pokojik, kdyby nahodou byla burina a byly vevnitr. Dnes jde taky po o a pak hned jedem k segre, ma dovcu a maji postaveny bazen, tak se muzou rachat. Ja to asi ve 4 zabalim, doma necham auto, prevlecu se a umeju hlavu a jdu kamaradce na narozeniny. Ma to na zahradce aspon, ale az nekde za Pankracem, to je pro mne cesta na hodku a pul. Jeste ze na Pankraci je aspon to obchodni centrum, ze ji tam neco koupim. 2× se mi tam nechce, ale slibila jsem ji to, navic tam ani moc lidi nejde, tak snad bude cas si pokecat.

Tak zatim. Dusnu zdar. Hanka

 
Jirina
Extra třída :D 13093 příspěvků 10.06.10 11:38

Holky ještě jsem vám chtěla napsat jak je ségra s Ondrou šíleně hubená. Ona byla hubená vždycky, ale teď jí vysloveně lezou kosti, vypadá úplně vychrtle, jak se Ondra pořád kojí. Říkala že už mu dala i čaj, že v těch vedrech má pořád žízeň a že by kojila pořád. Prý má 49 kg. Dančo tak jestli takhle ty jsi vypadala před dětma, tak si myslím, že teď je to mnohem lepší. A to říkala že pořád žere. Jenže Ondráš taky pořád žere (už má 5,5 kg) a tak jí nic nezbývá.

Tady je taky dusno, ráno byla mlha, prostě jak pod pokličkou. Vidíš Hanko tak jsme se o ty bouřky podělily. Jednou u vás, podruhý u nás :lol:

Lucko, máš teď ještě nějakou zkoušku? Máme držet palce?

:mavam: Jiřina

 
DanaCe
Echt Kelišová 8706 příspěvků 10.06.10 16:23

Jiřinko, co bych za těch 49 dala!!! Jo jo, při maturitě jsem měla 47, ale to mě doktorka poslala na endokrinologii,že už je to fakt moc a když jsem čekala Toma, tak jsem měla plně oblečená 52. Dnes ráno po všem …71,2 :poblion: :poblion: :poblion: :zed: :zed: :zed: :cert:

takže večer jdu cvičit :dance: :poblion:

Tolik můj názor na mou váhu :lol: :lol: :lol: Jiři na Templáku jsem se dívala, jaký jsi proti mně drobeček.

Jinak jsem ještě chtěla minule napsat, že se těším na ten váš lávový kámen na gril. Jak v červenci přijedeme, tak to určitě vyzkoušíme, ano?

Já jsem dnes šla z práce o hoďku dřív - tj. ve 14.00. zajela jsem domů, nechala si věci a šla pro Maťu do školy. Teď jsme doma. Udělala jsem obložené talíře, šunka, hodně zeleninky, vajíčka od kolegyně z práce. A už dnes nic nebudu. (možná tak v 22.00 čokoládu :mrgreen: néééé, to byla sranda)

Hani, koukám, že toho máte na zítra taky hodně. Jiři, tobě ať vyjde ten team building. To musíš pak napsat, co pro vás měli za akci.

Hani, manžu pošli k nám ať vystřízliví z pořádku. Jako pár sklinek na lince je vzorový pořádek. U nás je to teď momentálně hroznéééé. Ale já se jdu natáhnout a psychicky se připravit na večerní cvičení.

Víc nemám.
papapa D: :mavam:

 
Jirina
Extra třída :D 13093 příspěvků 11.06.10 08:19

Ahojda,

tak se hlásím tradičně po ránu, ale ne z práce, ale z domova. Cca za půl hodinky mě vyzvedne kolega a jedeme na tu Rabyň. Ráno jsem odvedla děti, vrátila se, pustila si dobré ráno (neviděla jsem ho snad 3 roky, netušila jsem, že se přestěhovalo na ČT24) a udělala si velkou snídani a tak si tady medím. Jen mi něco chybělo, než jsem přišla na to, že emimino :-D :-D

Danuš, ségra s těma 49 kg ale vůbec nevypadá zdravě, to jsi taky musela být takový věchýtek. A že jsem proti tobě drobínek, to si teda nepřipadám. :-D

Včera jsem dojela z práce a s manželem jsme se sešli na poště. Byl tam ten grilovací šutr. Hned jsme to tam vybalili, psali nám, že si to máme zkontrolovat, jestli není prasklý. Vypadá dobře, jen je v kovovém rámu a ten vypadá takový fórový. Úplně 100% hladký teda není, ale v neděli snad hned vyzkoušíme. Ještě jsme si tam nechali napsat nové kartičky zmocněnce, abychom si mohli vyzvedávat poštu navzájem (kartičky už máme léta a prý musíme mít nové) tak jsme tam strávili skoro půl hodiny.

Pak už pro Haničku na flétnu, brečela, protože se jí rozbil zip na batůžku, nosí ho totiž šíleně narvaný, protože do školky nutně musí tahat dva plyšáky. Tak dneska si vzala starý a holt výhledově musíme koupit nový.

Venku na teploměru na slunci bylo 50 stupňů, už jen asi dva centimetry chyběly k úplnému konci teploměru. Tak jsme se svalili doma a už jsme nevylezli. Donesla jsem grilované kuře, tak jsme si ho dali vleže v obýváku. Koupila jsem Haničce dárečky pro kamarádku, nakonec malého plyšového sloníka, čokoládu, bonpari a lentilky. Cca 100 Kč. Snad bude Verunka spokojená.

Hanička včera říkala, že jí Jíra večer četl - jenže ouha, dnes nechtěl tu knížku co ona říkala, tak tam brečela. Musel Jíru zastoupit tatínek, Jíra četl co on chtěl. Je to s nima těžký.

Jinak musím říct, že mi pořád není extra dobře. Odkašlávám, těžce dýchám, cítím to tam vzadu někde usazené. Včera mě v předklonu bolela hlava, tak se snažím to ředit, večer jsem si dala paralen plus a je to trošku lepší.

Tak jsem splnila svou ranní povinnost a můžu v klidu odjet na teambuilding. Jsem na to zvědavá, co se bude dít. Vracíme se zítra po snídani.

Děti budou u babičky, odpoledne jde na Háninu akci ve školce - mají olympiádu a pak pasování na prvňáky. Tak to musí nafotit místo mě.

Dančo teď bylo počasí na příští týden a od pátku má být hezky a 25 stupňů. Tak snad nám ta voda vyjde.
Ráno jsem Jírovi cestou do školy vysvětlovala teploměr - ptal se, proč se říká stupňů Celsia. Tak jsem vysvětlovala, že existují i jiné teploměry, že mají nulu jinde, ale nějak mám chabé znalosti, jen vím, že jeden má nulu v absolutní nule (nějakých -170 nebo kolik?) ale ten nevím jak se jmenuje, a pak je teploměr Fahrenheita, ale ten zase nevím, kde má nulu … No ale už ví proč Celsia, myslel si, že Celsia znaméná plus. Tak jsem mu vysvětlila, že pan Celsius vymyslel, že nula bude v teplotě, kdy mrzne voda.

Každopádně kdyby někdo poskytl přesnější informace, byla bych zase o chlup chytřejší.

Tak hezký víkend, nevím, kdy se tu objevím.
:mavam: Jiřina

 
Jirina
Extra třída :D 13093 příspěvků 11.06.10 08:25

Jo ještě jsem chtěla říct ke koťatům, už šly do světa. Toho černého si vzala nejstarší ségra (do bytu 8-o ), to strakaté vlastně nevím. Od té doby ho kočka hledá a pořád křičí, ale to jsou zvuky, to je strašný. V noci mě to několikrát vzbudilo, spala jsem u otevřené větračky. Kočka naříká a štěká na ni pes, úžasný 8-o

Cukřík sem chodí skoro každý den, sousedka se dušuje, že mu žrát nedává, nicméně asi chodí ještě jinam, protože vůbec nemívá hlad. Sežere trošku a jde pryč. Včera mu k tý misce přiškákali dva kosáci a zobali mu kostičky masa !!! Zkoušela jsem je skrz balkonové dveře vyfotit, ale stihla jsem jen jednoho, druhý uletěl.

Tak a teď už opravdu končím a balím.
J.

 
DanaCe
Echt Kelišová 8706 příspěvků 12.06.10 11:53

Ahoj holky,
tak Vás zdravím ze sobotního naprosto šíleného dopoledne.
Venku je takové vedro, že i v našem poměrně studeném domě máme skoro 27 stupnů. Ráno jsem se vzbudila úplně mokrá. Takže teď vařím. Jak chodí e-mailama různé recepty, tak jsem si vybrala jeden, který vypadá zajímavě. Je to taková směs brambor, cibule, mrkve, bílé papriky a kukuřice, na to se nandají kuřecí paličky - v našem případě i řízky - kluci nejsou obírači jako malí Vrabčáci, to byste koukali na Jíru, jak mu nezbudou skoro ani ty kosti - a to se potírá grilovacím kořením, po půl hodině se to zaleje šlehačkou - moc kalorická, tak u nás smetanou na vaření a dopeče. Teď jsem ve fázi „dopeče“ tak pak poreferuju jak to chutná. Voní to hezky.

No a po O pojedeme na koupák. Venku se jinak nedá být a být jen tak doma v takový krásný den se mně nechce. Tak nás taťka odveze a on pak dál jede na hraní do Znojma a my se potom dopravíme domů, vezmeme věci na večer a na opékání a jdeme k našim na chatu na buřtíky.

Uklízet budu až se ochladí. Protože to se fakt nedá.

Včera jsem z práce vyzvedla Maťu a odvedla ho na tu oslavu. No náramně si to užil, protože oni mají velký bazén, velkou trampolínu, velkou rovnou zatravněnou zahradu, dřevěný domeček. Tak děcka plavaly, lítali. Bylo to moc pěkné. Asi v osm jsme došli domů a já tradičně vytuhla u prvního hosta u Krause. Před tím jsme koukali na Hospodu na Mýtince. Prostě bomba. Tom má Cimrmany taky rád, tak jsme se všichni smáli.

Tolik sebestředně od nás a co Vy?

Lucka je v Polsku - těším se na zážitky. Mado ???
A Hanka je taky po oslavě? Jak to dopadlo?
Anjelico a co Vy?

Jiři ještě k těm kilům. Když je člověk mladej, tak to samozřejmě vypadá jinak než teď. Dospělá ženská ve středním věku by podle mě (závist :mrgreen: ) neměla být nijak vychrtlá, protože vypadá jak suchá stanová kůže. Ségra je mladá, tak bude hezká štíhlá maminka. A navíc, to prostě nejde změnit. Bohužel už ani u mě!!! I když toto horko je na apetit to nejlepší. Od včerejška jsem v podstatě nic nejedla protože nemám v tom vedru chuť!!!

papa večer mrknu.
D. :mavam:

 
DanaCe
Echt Kelišová 8706 příspěvků 12.06.10 11:53

Jo a co to koťátko, co si ségra vzala do bytu je? Jeslti kocourek ten bude značkovat!

 
Jirina
Extra třída :D 13093 příspěvků 12.06.10 12:33

Ahojky,

hlásím se s referátem po moc hezké akci. Předčilo to všechna moje očekávání, prostě povedlo se úplně všechno.

Ráno přijel kolega něco po deváté, přesně v tu chvíli tu přistálo poštovní auto s balíkem (ten stan a karimatky, co jsem den předtím objednala). Tak jsem ještě vyběhla to zaplatit a donést domů a zrovna jsme to s dětma vybalili. Teda jen ty karimatky - samonafukovací, vypadají dobře a pohodlně. Už vidím, že budeme přikupovat další dvě …

Ale zpět ke včerejšku. Dojeli jsme na místo něco po desáté, většina lidí už tam byla. Místo vypadalo moc hezky, něco jako starý statek, ale zrekonstruovaný, uvnitř jakoby náměstíčko, kterému dominovalo obrovské topeniště a dva altánky se dvěma dlouhými stoly a lavicemi. Okolo asi čtyři domečky s krásnými předzahrádkami a starým plotem a na něm staré hrnce a porculánový kohout. No prostě vypadalo to tam krásně.

Nejdřív jsme v místnosti měli zahájení. Měli jsme jít ven a každý si vybrat z vystavených surovin co chceme (byly tam ingredience na pizzu) a šest patronů - lidí z marketingu - si nás podle toho vybralo do týmu. Organizátoři z personální agentury si hráli na mafiánskou rodinu, my jsme měli každá skupina jeden náš nový spotřebič a měli jsme se jim ho snažit prodat. Dělali jsme takové zábavné prezentace, byla u toho opravdu spousta legrace.

Po skončení byl venku oběd - sice bylo vedro, ale pod altánky příjemný stín a hezky tam profukovalo. Po obědě bylo pokračování - krátká prezentace jednoho z personální agentury, který má zároveň svoji školu vaření, na téma „guerilla marketing“. Určitě nevíte co to je, já to taky nevěděla. To je marketing v podstatě zadarmo - šíření povědomí o firmě, aniž by za to člověk platil. Měl to moc hezký, zábavný, poutavý, žádná nuda. Na základě toho jsme pak zase v těch samých týmech metodou jakýchsi papírků měli vymyslet co nejvíc možností, jak levně pořídit propagaci. Nejlepší nápad jsme pak měli odprezentovat.

A pak už se šlo na pizzu. Jeden z organizátorů se převlíkl za mafiána a my jsme pro něj jako měli upéct co nejlepší pizzu. Byli jsme v takové otevřené stodole, tam ty naše ingredience, dostali jsme zhruba popis co do těsta a šup už jsem měla ruce v míse a patlámo patlámo jsme pizzu připravili. Ještě teď mám těsto na hodinkách :lol: Pak byly venku na travnatém jakoby nádvoříčku připravené naše trouby - šest multifunkčních mikrovlnek - a každý jsme tam stáli u té své pizzy a hezky to tam vonělo a peklo se a užila se spousta srandy a pilo se pivo a prostě úžasný relax, i když pracovní. Opravdu.

No a pak jsme se do nich pustili, my jsme v mezidobí ještě dožírali zbylé ingredience. Oficiální konec byl asi v pět.

Odběhnu k sušičce a jestli bude čas, pokračování za chvíli.

 
Jirina
Extra třída :D 13093 příspěvků 12.06.10 12:56

Tak snad to stihnu dopsat. Jsem sama doma, děti šly k babičce „pomoct hlídat Ondráše“ a tatínek se vrací s hraní - měl by tu být každou chvíli. Oběd mám hotový.

Odpoledne pak byla volná zábava, většina lidí se chystala na sport. Hezky se to rozložilo, ani jsem netušila, že jsme takoví sportovci - tři nadšenci na kolo, dva na golf, další florbal, tenis, volejbal. I já jsem našla obětavce, který chtěl jít plavat (kolega do kterého bych to vůbec neřekla), dokonce ještě sehnal dvě děvčata - brigádnice- studentky, které chodí pomáhat v marketingu. Tak jsme vyrazili na Rabyň, dole na parkovišti jsme se ptali, jestli se dá koupat - prý voda jak kafe (dvě kolegyně, které se původně chtěly jít koupat, to vzdaly, protože se jim voda zdála špinavá - Štěchovická přehrada totiž odpouští vodu a byla zpěněná - ale já jako místní vím, že Štěchovická přehrada nemá na Slapy žádný vliv, a taky že jo). Byla to nááádhera. Takhle teplou vodu jsem tam nikdy nezažila. Hned jsem vyrazila, a přes celou řeku. To já tak miluju, plavu si uprostřed jezera, nikde nikdo, jen já a sluníčko a voda, jen v dálce les a houpající se lodička. To si vždycky musím zpívát „a tak vítám léto je tak blízko náááás další nádherný léto je blízko i nás“ nebo jak je to nebo „takhle si maluju léto …“ Plavala jsem skoro 3/4 hodiny, když jsem se vracela, akorát šel kolega do vody, tak jsem ještě chvíli plavala s ním (no nestačil mi). Pak jsme vylezly - ehm nějak mě nenesly nohy- , holky se tam opalovaly, já teda se v plavkách moc nerada vystavuju, tak jsem se šla převlíct a ležela tam s nima v kraťasech. Zpátky jsme jeli něco po osmé, akorát tam lidi začaly chodit zpátky upocení z těch sportů a řešili, že střídavě netekla teplá voda, jak se koupali všichni naráz. To já jsem byla vykoupaná dostatečně :lol: Pak začali grilovat večeři, ale na mě padla taková únava, že jsem neměla vůbec na nic chuť. Ale najedla jsem se, dala nějaký birel (prazdroj dvanáctka mně prostě nechutná), a tak nějak jsem tam posedávala. Moje plavání se rozneslo, sám ředitel mi říkal - Jiřino, vy prej jste plavkyně, že jste plavala přes celou řeku -no ne že by mě to nepotěšilo. Posedávala jsem tam u různých skupinek, nějak se mi už nedařilo zapojovat, taky dost lidí tam bylo teda nalitých, a šla jsem spát asi v půl jedné.

Ale hodnotím to kladně, cítila jsem se tam dobře, užila jsem si to. Paráda.

Ráno snídaně, v 9 odjezd, oběd, vyzvednout děti. Hanička má z olympiády třetí místo v běhu, prý to byla dost hrozná akce, protože bylo šílený vedro. Učitelka tam děti stříkala sprchou a nastříkala babičce do foťáku, tak prý už pak nic nevyfotila.

Došli jsme na bezinky (Hanička: ježiš mami, ale oni ještě nejsou černý), vybalili stan a karimatky, no a děti šly k babičce. Tatínek tam pro ně akorát jde a jdeme obědvat.

Více teď nedám, příště.

Jo prosím tě Danuš, tohle jsem ti zapomněla napsat a je to hodně důležitý. Vezmi si na vodu nějakou gumičku, kterou si přiděláš brýle. Já na lodi vždycky jezdila bez nich, ale letos si to vezmu taky. Jistota je jistota, kdyby se někdo převrátil, utopit brýle by byla velká škoda, takže si prosímtě vezmi něco, čím si je přiděláš, aby ti případně pod vodou nespadly.

:mavam: Jiřina

 
Anjelica
Kelišová 5018 příspěvků 12.06.10 16:28

Ahoj holky!

Dano, tak co oběd, podařil se? Ten receptík zněl lákavě.

Jiři, koupání závidím, já bych ze sportovních aktivit taky volila toto. Na Rabyň se jezdíme koupat v létě z chaty. Mám to tam ráda, i když často bývá studená voda.

My jsme včera taky koukali na Hospodu na Mýtince. Viděla jsem to kdysi i v divadle. Byla jsem tak unavená, že jsem ani na Krause nevydržela a šla jsem spát.

Manžel s dětmi jeli na chatu, mě se nechtělo, není mi nějak dobře, jsem unavená, bolí mě trochu v krku, asi z klimatizace. A navíc jsem objednaná na šestou k holiči, a to bysme kvůli mě museli jet z chaty zbytečně brzy.

Anjelica

 
DanaCe
Echt Kelišová 8706 příspěvků 13.06.10 06:27

Ahoj holky,
tak nějak nemůžu už asi hodinu spát. Máme tady šílené vedro, tak se koukám na telku na atletiku, ale znám to možná to ještě později zalomím. Uvařeno mám.

Anjelico oběd dopadl dobře. Bylo to moc dobré. Možná by to chtělo do toho nějaké kořeníčko nebo tak něco, ale je to takové lehké letní jídlo. V práci mám někde ten recept, tak Ti to můžu poslat e-mailem.

Jiři tak to je fajn, že se akce povedla. Ono to většinou pěkně stmelí kolektiv, i když já na takové amerikanismy moc nejsem. A vidíš aspoň se o tobě dozvěděli, že jsi takový plavec. TO už s tebou půjde a po firmě se to bude šířit. Já to teda obdivuju. Kromě výšek :mrgreen: mám ještě fobii z hluboké vody. Neboj vodu přežiju. Ale představa, že plavu sama někde uprostřed něčeho. Brrr. I u moře plavu vždycky kus tam a zpět a zase tam a zpět. Nemůžu si představovat pod sebou tu hloubku a hlavně ty ryby!!!

S tou gumičkou na brýle, jojo, už jsem to řešila v práci s kolegyní vodačkou jak mají na vodě brýlatí zabezpečené brýle. Koupím si takovou tu šňůrku na nožičky. Nesmím na to zapomenout!!!

My jsme včera odpo byli na tom koupališti. Voda byla teda naprosto exkluzivně teploučká. Taková kolikrát není ani v léte. Kluci byli ve vodě skoro pořád. Šel s náma ještě Tomův spolužák, tak to bylo fajn. Z koupáku jsme došli domů, nabalili věci a šli k našim na chatu. Tam jsme pěkně seděli, baštili sýry, otec opékal klobásky. A asi o půl osmé se přihnaly děsné mraky, tak jsme všechno rychle nabalili a utíkali jsme domů. Příšernou černot a blesky za zády. Nebylo to nic příjemného. Domů jsme dorazili s prvníma kapkama a jen jsme zavřeli dveře začalo boží dopuštění. Tomíkovi zase zatíkalo do pokojíčku. Musíme nějak pořešit ty tašky na střeše.

Kluci šli spát se mnou do ložnice, ale Matěj chudák ze spaní hrozně kašlal. Dám mu nějaké kapky. A já, když mně sebral peřinu, jsem se přestěhovala do obýváku. Večer za bouřky jsme ještě koukali na film na DVD Medvědí vodopády. Krásný rodinný film z kanadské přírody. Ráda klukům nabízím takové filmy, protože kdyby byl výběr jen na nich, tak čučíme na nějaké kraviny. A to bylo fakt krásné.

Dneska bude odpočinek, úklid a možná vychajda.
tak papa
 D.

 
Zuziky
Neúnavná pisatelka 16432 příspěvků 13.06.10 20:46

kdopak to je? :mrgreen:
http://img5.rajce.idnes.cz/…ovat0002.jpg

ozvu se vic, slibuju :huban:

 
DanaCe
Echt Kelišová 8706 příspěvků 13.06.10 21:43

Jejda! No to je ten mladší, že jo? Takže Matýsek? No je to krásný klučina a co takhle fotečku bráchy i mamky!!!

U nás je zase hrozná bouřka. Včera jak jsme utíkali z chaty, já Matěje na zádech za náma blýskalo, nebylo to nic příjemného. Dnes celý den teplo, ale tak akorát a teď večer zase bouřka. Rychle jsem ze sušáku na dvoře sundávala poslední neuschlé prádlo. A jsem vzorňák, většinu dnes pověšeného jsem teď při pojišťovně vyžehlila. Jak to není přeschlé, tak se to hezky žehlí.

Jinak jak jsem avizovala. Den v pohodě. Uklízela jsem. Přiznám se, že asi po měsíci :poblion: jsem vytřela země a voda v kýblu byla teda fakt mazec. Tak máme voňavo. Dokonce jsem vyprala a zašíla záclonu co máme na dveřích na dvoreček jako moskytiéru. Uklidila na dvoře. Krásně nám květou popínavé růže. Ta stará žlutá, vkládala jsem vloni a letos nová koupená růžová. No když do toho bude takhle lít, tak to bude hnusné, ale aspoň dnes jsem se kochala. No udělala jsem toho spoustu. Teď trady tradičně sedím se sušákem na hlavě :wink: a prosurfuju si stránky.

Ráno volala kamarádka z Českých Budějovic, že na svátky máme přijet. Tak se těším, že zajedeme do Krumlova, na Hlubokou atd.. Bude tam teda asi miliarda lidí, ale to se nedá nic dělat. Vidina zážitků a placek :lol:

Jinak nic nemám.
Těším se, jak napíšete, co jste dělaly Vy.
A Zuzi!!! Vinetou má rád činy ne slova. Tak ať už tady máme přinejmenším obr komentář co a jak s váma, plány na léto atd…

Jo holky za chvilku je konec školního roku. Jak budete oslavovat? Co koupíte paním učitelkám???

tak papa D :mavam:

 
DanaCe
Echt Kelišová 8706 příspěvků 13.06.10 21:44

Ty jo Zuzi, dlouho už jsem neviděla žádné fotky Vašich kluků, tak jsem na vážkách. Teď si fakt nejsem jistá. Tak to prosím brzy odtajni, jo!!!

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 Další »