Náš porodní plán - třeba někoho inspirujeme :)

Porod

Moje drahé kolegyně  :lol:  těm co to mají za pár držím palečky a doufám, že Vám třeba pomůže můj porodní plán, já tedy osobně ho budu předkládat na kontrole tento pátek, tak mi držte palečky ať mi povolej úplně všechno :) Jinak originál tohoto porodního plánu mám v angličtině, takže jestli to bude chtít někdo vidět anglicky, ráda to pošlu do redakce i na mail.Jo a ještě k té příloze překládala jsem to sama, takže se omlouvám jestli je něco nesrozumitelného, já nejsem profi překladatelka, jen samouk.

Naše přání u porodu - Ludmila a Homero Vazquez
Datum porodu: 20. září 2006
Porodnice: Kaiser Permanente Lakeview
Dne 17. srpna 2006
Tato přání jsou zamýšlena vyjádřit naši volbu a přání, které máme pro narození našeho miminka. Není tím myšlen scénář porodu. Zcela si uvědomujeme, že mohou nastat situace, kdy náš plán nemůže být uskutečněn. Nicméně doufáme, kromě polehčujících okolností, nás budete schopni informovat o našich možnostech.
Mám za sebou velmi dobrou přípravu pro tento porod, včetně čtení, vyhledávání na internetu a kurzů přípravy k porodu. Je mi velice nepohodlné, pokud nevím, co se okolo mě děje.Přeji si být informována o jakýchkoliv postupech učiněných na mé osobě, před tím než budou provedeny a být plně informována o možných alternativách. Prosím buďte trpěliví a vysvětlete mi co se děje často, neboť se mohu cítit zanedbaná nebo ponížená a budu odpovídat odtahovačně a vzdorně. Obyčejně jsem člověk dobré nálady a zkouším si zachovat humor za jakýchkoliv situací, ale pokud mám bolesti mohu přejít do „kousavé“ nálady: prosím neberte to osobně. Pokud prožívám těžkou situaci, kde kde si nevím rady,cítím se nepochopená a jsem nervózní, mohu začít plakat nebo se chovat v hrubě.
S veškerou úctou
Ludmila Vazquez

I. doba porodní

Velice ráda bych měla prostor pro chůzi.
Přeji si mít prostor k pohybu a ke změně pozic v celé první době porodní. Použít sprchu nebo vanu, užít teplé nebo studené obklady… atd.
Velice ocením tekutiny, jako džusy, čaj či ledové kostky pro dostatečnou hydrataci a pokud to bude možné mít možnost pojídání lehkých potravin - viz. příloha.
Ráda bych měla okolí tak tiché, jak bude jen možné.
Ráda bych měla ztlumená světla.
Budu mít raději, pokud počet vaginálních vyšetření bude snížen na minimum.
Nepřeji si mít protžen vak blan.
Rozumím, že na základě vstupní prohlídky, mi bude provedeno běžné vyšetření krve a umístěna trubička se zámkem. Pokud z jakéhokoli důvodu bude potřeba zavést IV, nepřeji si jakékoli nasazení léků bez jasného povolení od mé osoby nebo mého manžela.

Vybavení

Velice ráda bych měla možnost použít toto vabavení, pokud jej nemáte a já ano, ráda bych si je přinesla s sebou, pokud je to možné.
Gymnastický míč
Sprcha, porodní bazének nebo vana
Houpací křeslo
Porodní stolička či židle

Monitorování

Jsem seznámena s tím, že přerušované monitorování pro určení dobrého stavu plodu je doporučováno Americkým sdružením porodníků a gynekologů, který obyčejně zabere 20 - 30 minutový proužek na základě přijetí a vyhodnocování intervalů závisejících na postupu porodu a ozvech plodu. Preferuji toto monitorování snížit na absolutní minimum.
Raděli budu mít přerušované monitorování ultrazvukovým poslechem plodu (Doppler) nebo fetoscopem než elektronickým monitorem, pokud je to možné.

Vyvolání/urychlení porodu

Ráda byh měla přirozený porod pokračující svým vlastní tempem a z tohoto důvodu si nepřeji zákroky jako protržení vaku blan, obnažení blan a nebo oxytocin pokud nenastane určitý medicínský důvod.
Preferuji mít povoleno zkusit změnit pozice a jine přírodní metody (chůze, stimulace bradavek..), před tím než bude použita jakákoli medicínská metoda nebo medikament.

Anestezie/léky proti bolesti

V červenci tohot roku jsem absolvovala kurzy přípravy k přirozenému porodu a četla jsem několik knih např. Partner u porodu od Penny Simkinové a Průvodce přemýšlivé ženy za lepším porodem od Henci Goher. Pravidelně jsem nacvičovala dýchací a relaxační/stres snižující techniky.
Uvědomuji si, že existuje mnoho léku proti bolesti, požádám o ně, pokud budu potřebovat. Prosím neptejte se mě na ně.
Pokud budu potřebovat tišící léky, preferuji epidurální anestesii ( extrémě nízkou dávku -tzv. chodící epidurál). Jsem srozuměna s tím, je potřebné neustálé monitorování plodu při použití epidurální anestezie.
Pokud si zažádám o léky tišící bolest, ráda byh měla 15 minut čas před podáním léku, ve kterých bych se ráda osprchovala a zkusila nějaké jiné alternativní metody úlevy.

Císařský řez

Pokud to nebude absolutně nutné, ráda bych se vyhnula císařskému řezu.
Pokud můj první poskytovatel péče stanoví, že je třeba císařský řez, ráda bych dostala vyjádření od druhého lékaře, pokud to čas dovolí.
Pokud bude potřeba císařského řezu, ráda bych byla plně informována a zapojena do rozhodovacího procesu.
Ráda byh měla mého manžela přítomného za jakýchkoliv okolností i v případě císařského řezu. Můj manžel a já prosíme o možnost být spolu v průběhu operace. Jsem srozuměna s tím, že můj manžel je zde pro mou podporu a pokud je potřeba celkové anestezie, podporu nepotřebuji. Nicméně i když bude použita celková anestezie, budu velice ráda za přítomnost mého manžela během operace aby se mohl sblížit s naším synem okamžitě po narození, i když já budu stále pod narkózou.
Pokud náš syn musí být převezen na novorozenecké oddělení, prosím aby jeje doprovázel můj manžel.Pokud budu v bdělém stavu a náš syn je stabilizován, prála bych si jej pochovat před tím, než bude převezen.
Přeji si mít spnální/epidurální anestezii.
Prosím o to mít jednu ruku volnou, abych mohla pohladit našeho syna.
Ráda bych se pokusila o kojení už na JIP.

Nastřižení

Preferuji být bez nástřihu pokud to nebude absolutně nutné pro bezpečnost našeho miminka.
Doufám v ochránění své hráze. Dopředu nacvičuji podřepy, cvičím Kegelovy cviky a provádíme pravidelnou masáž hráze.
Pokud to bude možné, ráda bych použila masáž hráze, aby se předešlo nástřihu nebo natržení. Prosím o možnost přiložení teplých vlhkých obkladů na mou hráz a povolení se pohybovat tak, aby to bylo vhodné pro vyvarování se nástřihu/natržení.
Preferuji natržení radějí než nastřižení.
Prosím o lokální anestezii pro případné sešití natržení/nastři­žení.

II. doba porodní. .

Ráda bych si sama zvolila polohu pro tlačení včetně podřepu.
Pokud předchozí není možné (použití epidurálu či jiné důvody), Preferuji levou boční pozici, přesněji pokud miminko bude v pozici obličejem vzhůru.
Ráda bych dostala šanci dotknout se našeho syna až se bude prořezávat hlavička.
I když budu plně otevřená a naše miminko není ve stavu ohrožení, ráda bych počkala až ucítím nucení na tlačení, než tlačit ihned.
Tak dlouho jak se mě a našemu miminku bude dařit dobře, ráda bych nechala vytlačovací fázi volný průběh, bez jakýchkoliv časových limitů.
Velice ocením, pokud světla budou ztlumená a bude takové ticho jak jen bude možné, až se náš syn narodí.
Ráda bych měla našeho syna položeného na me břicho/hrudník okamžitě po porodu.

Ihned po porodu

Ráda bych aby můj manžel přestřihl pupeční šňůru.
Preferuji dotepání pupečníku před tím než bude podvázán a přestřihnut.
Ráda bych našeho syna chovala v době kdy se bude čekat na odloučení a porod placenty a budou prováděny jakékoli opravy tkáně.
Plánuji mít našeho syna od začátku u sebe a velice ocením, pokud Apgarové skóre a jiná vyšetření budou prováděna na mém břiše.
Pokud naše miminko musí být ode mne odebráno z důvodu medicínského ošetření, můj manžel nebo osoba námi určená, bude našeho syna po celou dobu doprovázet.
Preferuji mít našeho syna u sebe než položeného pod zahřívací lampy.
Jelikož zamýšlým výhradně kojení, přeji si, aby mi nebyly podávány jakékoli léky nebo prováděny procedůry, které by mohly kojení ohrozit/utlumit/po­tlačit/zastavit.
Nechci rutinní injekci oxytocinu po porodu na pomoc vyloučení placenty. Ráda bych porodila placentu spontánně povzbuzením sáním miminka.
Preferujeme použití jemných očních kapek (erythromycin) pro miminko, pro řešení pálčivých očí (při použití silver nitrate kapek). Prosím o oddálení použití léku na tak dlouho jak bude možné až po prvotním sblížení s miminkem +/- dvě hodiny po narození. .

Velice rádi bychom první měření a koupel měli za naší účasti.
Nepřejeme si vidět mou placentu, prosíme neukazujte nám ji.
Po porodu bych ráda dostala pár minut pro pokus samostatného vymočení, před tím, než mi bude zavedena cévka.

Po porodu

Rádi bychom měli soukromý pokoj.
Pokud to nebude vyžadováno ze zdravotních důvodů, nepřeji si být oddělenaod našeho syna.
Ráda bych měla naše miminko „room in“ a být sním neustále.

Kojení

Plánuji našeho syna kojit a ráda bych s tím začala velice brzy po porodu.
Pokud to nebude z medicínského důvodu nutné, nepřeji si podávání či dokrmování našeho syna s lahví včetně glukosy či čisté vody.
Nechceme našemu synovi dávat dudlík.
Nechceme našemu synu dávat láhev, pokud bude potřeba dokrmit preferujeme prst, hrneček nebo lžičku.
Ráda bych se setkala s laktační konzultantkou.

Obřízka

Četli jsme informace o obřízce. Nechceme obřízku pro našeho syna.

Fotografie/Video

Rádi bychom pořídili fotografie porodu.

Nemocné miminko

Ráda bych začala s kojením tak brzy jak bude možné.
Rádi bychom měli neomezené návštěvy mé osoby a mého manžela.
Rádi bychom se o naše miminko starali (chovaní, zahřívání, přebalování…)
Pokud bude náš syn převezen do jiné nemocnice, prosíme o přesunutí tak rychle jak bude možné.

Ráda bych byla propuštěna velmi brzy po porodu (4 - 6 hodin) po zcela normálním vaginálním porodu, pokud to zdravotní stav můj a našeho syna dovolí.
Mou podporující osobou je můj manžel Homero Vazquez a velice ráda bych jeho přítomnost po celou dobu 1.,2. i třetí doby porodní, poté i na pokoji.
Preferuji pokud nebudu vystavováná studentům, zácvikům nebo nepovolaným osobám.

Pro případ narození mrtvého miminka nebo úmrtí miminka v děloze, si přejeme

Aby naše miminko bylo vykoupáno a zabaleno do deky či zavinovačky a předáno mě bezprostředně po porodu. Ráda bych měla mého manžela u sebe, a prosím o soukromí v této době.
Kopie záznamů o porodu našeho syna.
Otisky ručiček a nožiček našeho syna a jeho pramínek vlasů (pokud bude mít).
Fotografie našeho miminka.

Příloha

Měli bychom jíst nebo pít při porodu?

Robin Elise Weiss, LCCE,
Your Guide to Pregnancy / Birth.

V roce 1946 doktor Curtis Mendelson vyslovil hypotézu,že příčinou pneumonie následující po celkové anestezii, byla zapříčiněna vdechnutím žaludečního obsahu, způsobená opožděným žaludečním vyprázdněním při porodu. Zaznamenal, že jídlo může být vyzvráceno 24 - 48 hodin po snězení. Doktor Menelson experimentoval na králících aby prozkoumal účinek obsahu na jejich plíce. Vdechnutí (zajetí časteček do vašich plic) nestráveného jídla může způsobit překážku, ale ne dýchací pneumonii a žádná smrt nebyla způsobena vdechnutím tekutin s neutrálním PH.
Králíci zemřeli pouze pokud vdechli materiály obsahující kyselinu solnou. Řekl, že zakázáním jídla a pití při porodu, můžete redukovat obsah žaludku, čímž klesají rizika mateřských problémů z vdechnutí kyseliny, pokud jste v celkové anestezii.Také jsme našli, že tam byly dva faktory, které zvšily rizika mateřských problémů:

Velikost nádechu 25+ mm
PH o 2.5 vyšší (největší problém)
Nicméně, ve 40 a 50 létech byla celková anestezie používána pro porod mnohem častěji.

Například porod kleštěmi byl prováděn pod celkovou narkózou. Plyny byly podávány obličejovou maskou, často neprůhlednou, což znemožňovalo anesteziologovi vidět. Doktor Robert Parker, v roce 1950 převážně obviňoval z vdechnutí mizernou anesteziologickou zručnost a nedostatečnou kvalitu odborníků.
Je tedy něco na prázdném žaludku při porodu?
Odpověď zní ne a předpoklad je ten, že jakákoli žena, má plný žaludek bez ohledu na to, kdy naposledy jedla. Vyprázdnění žaludku je řízeno dvěma faktory: Objem náplně žaludku a účinku chemických a fyzických vlastností.
Víme, že žaludek se vyprázdní nejrychleji, když je jeho objem nejvetší a závisle na aktuální náplni (tuky prodlužují proces, atd.). Bolest, nevolnost, stres a emocionální vypětí, obyčejně součást porodu, mají za následek vyprazdňovací proces. Je také známé, že stres zvyšuje „catecholamine“ úrovně (stresové hormony) při porodu a to může prodloužit porod. Penny Simkin (moje pozn. napsala knížku Partner u porodu. Opravdu stojí za to přečíst) učitelka porodu, ma za sebou studie kde 27% žen vykazovaly, že nemít povoleno jíst či pít bylo pro ně mírně až těžce stresující.
K čemu jsme tedy došly?
Riziko vdechnutí je pouze při použití celkové anestezie (3.5-13% císařských řezů) a na zlepšení techniky. Anesteziologové teď mají mnohem kvalitnější kontrolu. Takže dvě řešení, které jsou nejvíc populární jsou IV (tekutiny dodávány nitrožilně) a antacid před císařským řezem.
IV tekutiny nejsou pochopitelné řešení pro hydratační problémy, protože to má svá úskalí: přetížení, bližší monitorování příjmu a výdeje, nadbytečné množství insulinu u novorozenců, po 25g glukozy a ony bezsolná (salt free) řešení mohou mít za následek vážnou hyponatraemii (nízká koncentrace sodíku v krvi- způsobuje nevolnost, křeče ve svalech, zmatení …atd. těžká hyponatraemia je medicínsky velmi výjimečný stav - může způsobit i smrt)u matky a dítěte. A antacidy jsou obyčejně podávány v množství 30 mm, objem známý zvyšující riziko pneumonie z vdechnutí.
Také víme, že omezování jídla při porodu může mít problémy samo o sobě. Vedle stresových faktorů, omezování příjmu při porodu, může způsobit dehydaraci a ketózu.
Nedávné studie které byly prováděné na základě oralní hydatace a příjmu potravy nasvědčovaly tomu, že ženám, kterým je povoleno jíst a pít pro jejich pohodlí při porodu, mají porod kratší ( průměrně o 90 minut) méně potřebovaly povzbuzení kontrakcí oxytocinem, vyžadovaly méně léků proti bolesti a jejich miminka měla vyšší apgar skóre než u skupiny pod „kontrolou“.
V jiné skupině žen, všechny zúčastněné pily a 85,5% z nich jedlo, obyčejně v ranné fázi porodu. Toto nevykazovalo zvýšený nárůst nevolností nebo zvracení. Povolení jídla a pití poskytuje hydrataci, výživu a zvýšené pohodlí ne zmiňovat kontrolu rodících žen.
Nicméně, toto neříká, že by všichni měly jíst ani to že ty které mají povoleno jíst by měly mít absolutní svobodu ve výběru jídla. Doporučuje se pouze ženám s nízkým rizikem, aby mohli jíst a pít při porodu. „Dieta“ která je navrhována je následující:

čaje
ovocné džusy
vařená vejce
křehký chléb a máslo čistý masový vývar

Moje poznámka: Na kurzech připravy k přirozenému porodu nám „učitelka“ říkala: „Myslete lehce a bíle. Během porodu jezte potraviny nejlépe bílé barvy, jako je vařená rýže, brambory či kaše z nich, mléko, sýr, býlý jogurt. Neplatí to pro květák ten vás nafoukne“
S přáním hezkého dne a porodu Vaše
Lída Vazquez

Váš příspěvek
DanielaB
Zasloužilá kecalka 643 příspěvků 15.08.06 07:32

Ahoj,
taky jsem si připravovala porodní plán, ale byl k ničemu. Věř mi, že u porodu si na něco takového ani nevzpomeneš.
A navíc: za tohle tě personál nejspíš nepochválí. Nemají čas číst romány, preferují stručný bodový plán, ve kterém se mohou rychle a jednoduše orientovat.
Toť můj názor. Přeji, ať ti to v září dobře dopadne.
Daniela

magdulka
Kecalka 242 příspěvků 15.08.06 09:33

Přesně tak. Na čtení románu není čas. Nás v porodním kurzu naučili udělat si jednoduchý porodní plán formou tabulky, Je to jednoduché a přehledné.

Vall
Kecalka 270 příspěvků 15.08.06 09:46

Musím kostatovat, že je vidět, že jsi nerodila. Toť za prvé. A za další, jak bylo již v minulém komentáři zmíněno - kdy si myslíš, že si to bude personál číst, zvlášť, když je porod dlouhý a bude si to muset přečíst každá směna, která bude střídat tu předchozí? A doktor nemá na starost jen tebe (teda nevím jak v Americe, ale u nás určitě ne). Já rodila v době, kdy byly zcela zaplněné všechny porodní boxya doktor víceméně běhal jak na drátkách z jednoho do druhého. Promiň, ale mě to přijde jako nesmysl a tvé požadavky jsou dle mého názoru nesplnitelné (jistě ne všechny).

Vidi
Kecalka 177 příspěvků 15.08.06 12:35

Ahojky,

Lidu – je videt, ze jsi zastance alternativnich zpusobu porodu. To jsem byla i ja - do doby, nez jsem porodila. AZ tehdy jsem si uvedomila, jake nebezpeci by mne i miminku hrozilo, kdybych chtela mit vse tak, jak je nakrasno psano v knizkach. Mela jsem pohodove tehu, po tydnu prenaseni mi zacal porod odtekanim plodove vody, kontrakce v pohode......az na to, ze najednou jako kdyz utne. Ja otevrena na 6 - 7, 2 hodiny bolesti po minute a zadny postup. Kdyz jsem se konecne otevrela, a mohla tlacit, byla jsem tak vysilena, ze tlacit byl vykon!  Nakonec jsem s pomoci  porodni asistentky, doktorky, primare a 3 lahvi oxytocinu po hodine a pul porodila zdravou holcicku. Pred porodem jsem o nastrihu hraze nechtela slyset, poctive masirovala, porod jak vidis, nebyl nic rychleho a stejne mi  nastrih sam o sobe strasne ulevil. … nedovedu si dnes vubec predstavit, jak by tento porod dopadl v pripade, kdyby  se odehral doma, jak je to dnes moderni. Dost mozna, ze bychom  tu nebyly ani jedna…

Tim Te v zadnem pripade nechci vystrasit, jen trosku upozornit, ze nekdy je lepsi nechat knizky knizkami…

P.S: pri porodu jsem  1. dobu porodni  porad chodila. Mala se narodila s hematomem pres celou hlavicku, jak narazela do stydke kosti (plodovka mi uz davno odtekla)…

Vendy

Lila002
Ukecaná baba ;) 1718 příspěvků 15.08.06 13:19

Lidu,

k porodu jsi výborně připravená!
Už se docela těším, až se narodí tvoje miminko a ty nám napíšeš (byla bych ráda), jak se narodil/a …

Držím palečky!

Lila
P.S. já u porodu myslela na to, že miminko musí co nejrychleji ven, aby si neublížilo a fakt to zabralo - minimální bolesti, mimča venku za 2h Tom(3,75) a za 3h Petr (4,10) - nebyly žádné komplikace… déle jsem na sále nebyla

pepsi
Kecalka 202 příspěvků 15.08.06 14:30

Teeeeda, neda mi to nereagovat. Jak uz tady holky psaly, jdes do toho poprve a je to znat. Tvoje prani nejsou nesplnitelna, ale romany vazne nikdo cist nebude. Spousta veci, co tam rozepisujes je samozrejma, to vedi doktori i bez porodniho planu. A ver mi, ze se vsechno rozhoduje vic nebo min „za pochodu“, co ti bylo driv prijemne, je pak hrozne neprijemne, nebudes mit hlad, nebo nebudes mit silu chodit, no proste byt tebou, tak si sepisu par bodu (treba formou tabulky, ale hlavne bez omacky kolem) a o zbytek se postara manzel. Ja jsem si sama u dvou porodu rikala co chci a co ne, nebyla jsem v bezvedomi, tak co resit.
 Pepsi

Irucha
Závislačka 3025 příspěvků 15.08.06 14:39

Ahoj,

sice krásně sepsané, ale ani já to nedočetla do konce a to mám času habaděj…
Obávám se, že v porodnici na to nebude mít nikdo čas, představ si, že by jim tam s tímhle románem dorazila každá rodička.

Lepší by bylo jen heslovitě:
Oxytocin apod. ano x ne
Nástřih ano x ne …
Navíc já při porodu byla tak mimo, že nějaký plán by mi mohl být ukradený… Chemii do mě narvali, nastřihli mě, ale co, broučka jsem dostala hned na břicho a bylo to nádherný.  

Přeju ti krásný porod ať už bude podle scénáře nebo ne. Tak i tak ti bude odměnou tvoje nádherné miminko a budeš nejšťastnější máma na světě.  

Irucha a Adámek z Květníčku.

Gabinka1
Kelišová 6545 příspěvků 15.08.06 18:32

Ahoj,

tak jsem si celkem početla. Což o to, plán každé prvorodičky se může lišit v závislosti na zkušenosti. Ale fakt to je strašně dlouhý. Nemluvím o obsahu, ale fakt to napsat stručně. Koneckonců autorka sama píše, že jde v pátek s tímto plánem na poradnu a plán tam probere (takže v porodnici rozhodně nebude neznámý). Ovšem v porodnici a do doby porodu nebude jediná, takže asi bych to taky zkrátila.

Jinak se to čte fajn, akorát nevím, na kolik je pak člověk schopen přemýšlet o tolika věcech, které jsou v plánu zmíněny. Ale může, to nevyvracím. Nechci se nikoho dotknout, jen mi to fakt přijde jako souhrn všeho, co se dá o porodech přirozených (resp. představách o něm) přečíst.

Takže i já budu ráda, když se tu, až porodíš, objeví deníček s popisem porodu a p růběhu všeho a na závěr souhrnném srovnání plán vs realita.

Rozhodně netvrdím, že to nemůže fungovat. Sama jsem plán neměla, ani ho neměla v plánu. Ono asi taky jak kde.

Jak bylo psáno, určitě by bylo dobré v poradně zdůraznit, že to je opravdu pro případ bezproblémový. Myslím si, že tak, jako by se doktor měl k pacientovi chovat slušně, s úctou a jako k zákazníkovi (jak je často psáno), tak by se měl pacient chovat úměrně tomu, že je laik, kdežto lékař odborník. Čímž nemyslím nechat s sebou vláčet. Je fajn, když se ptají, vysvětlují. Myslím, že když se sama rodička nechová jako lékař - porodník, je možné se domluvit na spoustě kompromisů. Je to o přístupu obou stran.

G

Lidunka25
Ukecaná baba ;) 1935 příspěvků 15.08.06 18:51

Pravda je, že jsem prvorodička… už to mám za pár a nemůžu se dočkat. Co se týče toho, že je plán dlouhý, tak to je sice pravda, ale je tam zmíněno opravdu všechno co bych chtěla (kdo říká, že to opravdu budu mít, třeba první věc kterou budu řvát mezi dveřma v porodnici bude epidurááááááá­ááááááál nebo me zabijte) Nevím, nedokážu si to představit.  Jenže taky tady v americe je ten přístup taky trošičku jinej. Tady se doktoři tak trošku bojej, že když udělaj něco špatně tak budou dáni k soudu.
Jinak já osobně budu rodit jenom s porodní asistentkou, ta sama mi řekla, ať si připravím porodní plán (nerada to tak nazývám, já můžu plánovat akorát tak prd) že ho spolu probereme. Jinak až se Toník narodí, tak to určitě napíšu, možná ten nadpis opravdu bude realita vs porodní plán. Co se týče obsahu, podle věcí které jsem se už dozvěděla na několika kurzech té porodnice ve které budu rodit, tak myslím, že mi neprojdou jen dvě veci a to jídlo, proto ta příloha a potom to propuštění po 4 hodinách. Tady propouštěj až za 24 hodin. No ale to nebude snad takovej problém :) Doufám.

Nane2
Ukecaná baba ;) 1818 příspěvků 15.08.06 20:33

Lido, mě jsi inspirovala u třetího porodu dám taky něco dohromady, Pravda nastřižená už jsem byla, oxytocin okusila. ožná bych přivítala moci si sáhnout na hlavičku. Ale plán neplán, důležité je být připraven na všechny alternativy, a to ty jsi! Přeji bezproblémový porod co nejvíc podobný tomu vysněnému. Nane2

Lidunka25
Ukecaná baba ;) 1935 příspěvků 15.08.06 20:48

Nene, ver mi, ze pripravena vubec nejsem. Mam bobky jako blazen :-) Ale tohle je co bych chtela. Uvidime jestli to fakt budu mit :-) Az to bude tak napisu clanek o mem porodu :-)

Suri
Kecalka 339 příspěvků 15.08.06 21:50

Ahoj Lidunko,

moc ti přeji porod podle představ, i když ono to asi ani nejde a tak přeji, aby byl případně jen lepší :o).

Já jsem porodní plán měla a myslím si, že je to dobrá věc hlavně pro rodičku. Promyslí si v klidu, co by chtěla, co by možná překousla a také to co je pro ní absolutní priorita a také s tím seznámí doprovod k porodu.

Já jsem jsem si díky tomu uvědomila, že je pro mě klíčová přítomnost manžela a také to, aby případné komplikace řešili lékaři nejdříve s ním. Přece jen on mě zná lépe a ví na čem mi záleží a také jak mi případně podat nějakou nepříjemnou zprávu, aniž by mě to vyděsilo. Další potrobnosti jsem proto probrali hlavně společně a nemuseli jsme tedy zatěžovat veškerý personál s řešením všech možných eventualit. Ale samozřejmě pokud je to pro tebe takto lepší, tak nic proti :o).

Jen bych z vlastní zkušenosti doporučovala nebrat doslova knihu H. Geor :o). Já jsem také dělala vše pro přirozený porod, ale věř, že to opravdu vždycky nejde. Mě hrozil císařský řez, což jsem náležitě obrečela, protože jsem měla v paměti všechna ty procenta různých komplikací s tím spojených. Tak jsem si nastudovala, že chci tedy pouze lokální anestezii, tedy epidurál, abych byla při vědomí a dávka oblbováků byla pro mimi co nejmenší. Jenže moje porodní asistentka mě brzy vedla z omylu, že to si prostě nemůžu já vybrat, ale že se udělá krevní test a podle toho se určí zda je to vůbec možné, což v mém případě (špatná srážlivost krve) nebylo. Následovaly zase potoky slz, úplně zbytečných :o). Toto se řeší u každé rodičky, protože se hodnoty mohou stále měnit, takže se hlavně na nic neupínej.

Já nakonec porodila normálně, za což jsem moc vděčná, ale nevyhnula jsem se klystýru, protržení vaku blan, injekci na povolení svalstva a nakonec i oxytocinu. Na prodním sále jsem strávila do prorodu 21 hodin a bez mám pocit, že bych snad rodila ještě dnes, kdyby se miminku trošku nepomohlo. Já jsem rozhodně proti rutinímu používání všech zmíněných praktik, ale věř, že mají často své opodstatnění a je důležité když jsou použity v pravý čas.

Takže já ti jen radím, ničím se nestresuj, na nic se neupínej, pořádně odpočívej až do poslední chvíle a třikrát si plivni přes levý rameno, ať máš tu pořebnou dávku štěstí, která je prostě u porodu potřeba :o).

Suri

Bibina
Zasloužilá kecalka 741 příspěvků 16.08.06 12:10

ahoj,

docela jsem se pobavila, protože tvůj porodní plán se od reality skutečně hodně liší. Navíc opravdu personál nebude číst takový traktát. Já sem ráda, že sem žádný porodní plán nesepisovala, protože porodní asistentka, která mě měla na starost, by ho pravděpodobně hodila do koše aniž by si ho přečetla. Takže asi tak.
Není to špatný nápad, ale zkrať to. Napiš to heslovitě a vynech ty poučky v přílohách, to fakt nikoho nezajímá.
Jinak přeju ať ti to dobře dopadne.

Bibina

Kacula
Zasloužilá kecalka 958 příspěvků 16.08.06 12:38

Ahojky…
tak mě napadá, jestli bys neměla spíš napsat plán „in English“ a hodit ho na nějakej Americkej server, protože mě to přijde jako sci-fi :-)))
Vůůbec netušim, jak to chodí v Américe, ale tady by to asi „neprošlo“ !?!?
Já na tyhle věci nejsem nátura, chtěla jsem rodit rychle a pokud možno bezbolestně (jako každej) a kdyby mě nutili stát u toho na hlavě a já si myslela, že maj pravdu, tak klidně stojim na hlavě!
Přeju at se Tvé plány dají uskutečnit!!

Kačula+Verča(sko­ro17měs.)+Mim­čula29+4tt

Lindusa
Ukecaná baba ;) 2346 příspěvků 16.08.06 17:59

Lidus, ja jsem take zila v US, ted jsem sice v Nemecku, ale stale pod US zdravotnictvim a vim, ze US doktori se opravdu snazi vyhovet, nabizeji alternativy a informuji a pokud Te bude rodit Tvuj lekar, tak o to vice bude Tva prani respektovat. S planem se seznami uz pred porodem a v prubehu by do nej mel spis jen nahlizet, zda se vse deje dle Tvych predstav. Jasne, ze vsechno nevyjde, vim, ze i Ty sama jsi si toho vedoma, ale po zkusenostech s US lekari si dovoluji tvrdit, ze mas velkou sanci na velky respekt Tvych prani (v ramci moznosti a situace…). Je pravda, ze v CR by Te s tim poslali nekam, coz je pro me dost nepochopitelny pristup, protoze by Ti to zavrhli jeste pred tim, nez by se pokusili pro Tebe cokoliv udelat. Takze ja pevne verim tomu, ze porod bude v poho! Drzim palce, napis, jak to dopadlo. Ja sama mam termin na zacatku listopadu, tak at vim, do ceho jdu:-). Linda

Lidunka25
Ukecaná baba ;) 1935 příspěvků 17.08.06 00:24

Lindo dekuju moc za podporu :-) Ja osobne si taky myslim, ze mam velkou sanci na uspech. No ale uvidime. Pak napisu clanek o tom jaky muj porod byl a jestli ma prani byla splnena :-) Je pravda, ze CR a US je rozdil, ja to vidim jenom v pristupu lekare ke mne. Zadny kysely ksichty a vsecko do podrobna vysvetli atd. Me prani je vzdy na prvnim miste. To se mi moc libi. Ale kdybych si byvala mohla vybrat, rodila bych nejradeji v Cechach. Volila bych asi Vrchlabi. No ale to neni mozne … skoda. Cechy mam moc rada a doufam, ze se jednou vratim. Aspon na stary kolena.

Lidunka25
Ukecaná baba ;) 1935 příspěvků 17.08.06 00:32

Ja bych nerekla ze je to az takovy sci -fi. Myslim ze i v Cechah by mi spousta veci proslo, Myslim ze hodne zalezi na pristupu lekare - kdyz je to sprostak tak s tim nic hold nenadelas :-) A samozreme taky na chovani pacienta. Kdyz bych se tam priritila  jako nejaka furie ze proste takhle to bude a hotovo, tak me asi taky poslou k sipku. Ja jen doufam ze vsecko pujde tak jak si preju,ale nerikam ze to tak byt musi nebo ze si nenecham nic vysvetlit nebo se nenecham premluvit.  Porodni plan je zcela urcite nutny v prve rade prodiskutovat s lekarem, za dostatecneho predstihu. Ne na posledni chvili. To je mi jasny ze to taky nejde. Proto uz ho mam pripravenej ted :-)
Jinak hodne zdravi miminkam :-)

Lidunka25
Ukecaná baba ;) 1935 příspěvků 17.08.06 00:38

Suri pro me je manzel taky strasne moc dulezitej a ten muj je vazne zlaticko. Od prvni prohlidky na gynde je se mnou. I pri obycejnym vysetreni. H. Geor doslova neberu protoze prece jenom vim ze epidural o kterem ona hovori je z dob davnych a minulych takze dnes ti nehrozi to co hrozivalo kdysi.
O epiduralu ze zalezi na spouste faktorech vim taky, protoze svagrova rodila pred tremi mesici ve stejne porodnici. Ta zas vehementne chtela oblbnout uplne :-) , jenze mela spatny vysledky z krve tak hrozilo ze zadnej bezbolestnej porod nebude.  Nastesti pro ni byl presne podle jejich  predstav. Krev se srovnala a jak ona sama rika… tenhle porod byl jak zakousnout se do kolace ( je to jeji druhe mimi ).

stania
Zasloužilá kecalka 636 příspěvků 17.08.06 07:06

Ahojky,  

ja jsem rodila v Kanade a tak trosku vim jak to tady chodi. My jsme taky meli plan a je pravda, ze si ho cetly vsechny PA, ktere jsem mela /stridaly se mi pri dvacetihodinovem porodu/ i doktorka. A respektovali vsechno, co jsem tam mela. Nas kluk se narodil za komplikaci, musel ven s klestema a tak se nam omlouvali, ze na to potrebuji poradne svetlo a nemuzu mit tlumena svetla jak jsem si to prala a pod. Meli jsme tam, ze to bude manzel, kdo mi oznami, co se narodilo /nevedeli jsem pohlavi/ a taky ho k tomu okamzite vyzvali, jen co prcka vytahli. Proste respektovali vsechno, ale nebylo mozne se tim vzdycky ridit. Uprimne mne uz bylo nakonec vsechno jedno, jenom jsem si rikala, at uz to dite proboha vytahnou.:)  

Jedine co mi rozmluvili bylo to, co jsem si vsimla mas taky - nechtela jsem injekci na odlouceni placenty. Vysvetlili mi, ze ta injekce podporuje rychle stazeni cev, takze se tim predchazi velkemu poporodnimu krvaceni a navic tam meli nedavno pripad, kdy jim maminka malem vykrvacela, protoze tu injekci odmitla. Jelikoz mi to vysvetlily tri osoby nezavisle na sobe, tak jsem to po dohode s manzou zmenila a oni mi ji dali.  

Myslim, ze pokud to trosku zkratis a zheslujes, tak to bude v pohode, cist to budou a aspon podle toho jak to je tady - pacient je ten, ktery o sobe rozhoduje.  

Preju bezproblemovy porod a at ti to vyjde co nejvice podle tvych predstav.
Stania + Erik 15 m

Lindusa
Ukecaná baba ;) 2346 příspěvků 18.08.06 21:47

Lidus, uvidis, ze to bude v poho, US doktori maji fakt lidsky pristup. Opravdu se mi nestalo, ze bych narazila na nekoho, kdo by mi rekl, ze se nebude zabyvat mymi pranimi. Zrovna jsem byla na kurzu kojeni a bavila jsem se se sestrou, ze mam trochu obavy z porodu v neznamem prostredi a ona hned, ze ji mam zavolat, ze si dame sraz pred nemocnici a ona mi vsechno ukaze, vysvetli, zodpovi co nejvice dotazu a pomuze i s dotazy na lekare (pokud nebude v jejich silach odpovedet). Pochybuju, ze by se mi kdy tohle stalo v CR. CR take miluju, jsem rada, ze jsem jen 8 h autem od hranic (bohuzel az u belgicko-lucemburskych hranic), ale pro lekarskou peci jsem radeji proste tady. Vim, ze v CR jsou spickovi odbornici, jsou to kapacity, vybaveni nemocnic a ordinaci je na skvele urovni, ale ten lidsky pristup pro me znamena opravdu hodne a vim, ze zde mam jistotu, ze se mi ho dostane. A jeste k tomu i te kvalitni pece. Takze si vuuubec nedelej starosti, vse bude v poradku a budes mit urcite hezke vzpominky;-). Linda

Lindusa
Ukecaná baba ;) 2346 příspěvků 18.08.06 21:47

Lidus, uvidis, ze to bude v poho, US doktori maji fakt lidsky pristup. Opravdu se mi nestalo, ze bych narazila na nekoho, kdo by mi rekl, ze se nebude zabyvat mymi pranimi. Zrovna jsem byla na kurzu kojeni a bavila jsem se se sestrou, ze mam trochu obavy z porodu v neznamem prostredi a ona hned, ze ji mam zavolat, ze si dame sraz pred nemocnici a ona mi vsechno ukaze, vysvetli, zodpovi co nejvice dotazu a pomuze i s dotazy na lekare (pokud nebude v jejich silach odpovedet). Pochybuju, ze by se mi kdy tohle stalo v CR. CR take miluju, jsem rada, ze jsem jen 8 h autem od hranic (bohuzel az u belgicko-lucemburskych hranic), ale pro lekarskou peci jsem radeji proste tady. Vim, ze v CR jsou spickovi odbornici, jsou to kapacity, vybaveni nemocnic a ordinaci je na skvele urovni, ale ten lidsky pristup pro me znamena opravdu hodne a vim, ze zde mam jistotu, ze se mi ho dostane. A jeste k tomu i te kvalitni pece. Takze si vuuubec nedelej starosti, vse bude v poradku a budes mit urcite hezke vzpominky;-). Linda

Lidunka25
Ukecaná baba ;) 1935 příspěvků 18.08.06 23:43

Dneska jsem mluvila s moji PA, rekla mi at to ukazu jeste jednou v porodnici. Ja ji odpovedela… ale oni to nebudou cist, vzdyt je to na ctyri stranky… ona jenom pozvedla oboci a rekla, vzdyt to jsou vase prani, oni to cist musi, i kdyby nechteli. Takze jsem docela uklidnena, i kdyz je dlouhej, tak je tam opravdu vsecko co bych uprednostnovala. A uz se nebojim to ukazat komukoliv :-)

Lidunka25
Ukecaná baba ;) 1935 příspěvků 18.08.06 23:53

Dekuju Stanio, o tom ze muzu krvacet po porodu vim, cetla jsem vsecko. Samozreme ze kdyz budu krvacet ja zariznuty prase tak nebudu smlouvat a necham si dat injekci. Jen k tomu nevidim duvod kdyz vsecko bude ok :-) Jak jsem psala linde (viz. dole) opravdu se ted nebojim ukazat ten porodni plan tak jak je. Navic jeste moje PA mi podekovala, ze jsem se vubec porodnim planem zabyvala. Pro ne je to takhle jednodussi, protoze si predctou co vlastne chci a pak uz se me nemusej na nic ptat. Tenhle pristup se mi strasne moc libi. Ten porodni plan je tak dlouhej proto, ze pisu vsude prosim, preferuji a bla bla bla. Jenze pro me je tohle taky dulezity, prave  ze nechci aby ten plan vysel v rozkazovacnym tonu a o me si pak nekde tam budou rikat ze jsem nejaka furie nebo tak neco. No a pak treba budou rozmrzely a neprijemne se mnou mluvit. To prave taky nechci. A Stanio, jsem rada, ze taky nekdo napise, ze jeho plan byl respektovan :-) Trochu me vydesilo kdyz holky psali, ze muj plan nikdo cist nebude. Ale ted vim ze bude a jsou  za to radi… asi proto je tady pojisteni tak nehorazne drahy… haha.

Lindusa
Ukecaná baba ;) 2346 příspěvků 19.08.06 09:59

Super, to jsem opravdu moc rada:-)… Po tech vsech negativnich komentarich take moc rada slysim, ze neziju jen v nejake teorii, ale ze praxe vypada tak, jak by opravdu mela vypadat… No, ja se pomalu musim vrhnout na ten svuj porodni plan, mam to za 2.5 mesice, nez to vsechno vypiluju a projednam s lekarem, tak abychom to vubec stihli:-). Mohu Te poprosit o zaslani Tveho por. planu v AJ, rozhodne aspon te prilohy o jezeni pri porodu? Ja jeste zdokonaluji slovni zasobu co se anatomie tyce, urcite mi to hodne usnadni zivot:-). Moc dekuji, Linda

Lidunka25
Ukecaná baba ;) 1935 příspěvků 20.08.06 19:37

odeslano :-)

Ver1
Nováček 2 příspěvky 24.08.06 09:00

Ahoj, ja se musim usmivat pri vzpomince na svuj porod pred 18 dny. Mela jsem jasno, ze nechci za zadnych okolnosti epidural a bylo to to prvni, o co jsem zadonila, kdyz zacaly ty silnejsi bolesti. Nakonec mi ho nedali-bylo pozde, ale hned jsem chtela aspon neco jineho na uteseni bolesti. Navic v tu chvili bych byla stastna za cisare. Mala je ale stastne na svete a ja jsem stastna, ze to bylo prirozene. Ted uz mam zase jasno, ze to priste zkusim vydrzet znovu bez epiduralu-bojim se ho vic nez toho porodu-ale uz je mi jasny, jak se situace a me presvedceni muze rychle zmenit.

Janyka
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 13.11.09 16:13

No, já teprve dnes zkoumám co je to porodní plán. Musím říct, že je mi vlastně jedno, jestli mi dají na bříško mimčo od krve a nebo umyté, pokud by nedošlo k nějaké infekci mě nebo mimča, a stejně tak si dokážu představit, že v těch bolestech už mi asi bude jedno, zdali mě z nutnosti budou muset nastříhnout… Jediné co nechci je epidurál, ale proto se bojím, abych ty bolesti vydržela. Zbytek porodního plánu mi už přijde zbytečné kudrlinky, na kterých mě osobně vůbec nezáleží. Budu šťastná jak blecha, když šťastně porodím zdravé dítě a doufám, že lékaři udělají to nejlepší dle svého vědomí a svědomí…Nevím, jestli je zdrávo plánovat i případ úmrtí dítěte. To mi přijde trochu morbidní, a asi bych si po dítěti nechtěla nechat radši nic…

Hodně štěstí! A napiš, jak to dopadlo…

tasa
Echt Kelišová 9248 příspěvků 09.08.11 10:36

To chtelo kratce, nejlepe heslovite, jak uz psaly holky.

Příspěvek upraven 09.08.11 v 10:37

Simdan
Povídálka 43 příspěvků 23.07.15 06:52
:D

Krásně sepsané, ale pochybuji, že by tohle v naší porodnici někdo četl :-D nedávno jsem ležela v nemocnici na porodním, kvůli komplikacím v těhu, byla jsem propuštěna v 8.00 ráno a odcházela jsem až ve 13.40hodin, než mi byli schopní napsat propouštěcí papíry, u nás prostě nemají na tohle čas a myslím, že porodní plán má být stručný a ne román :lol:

Vložit nový komentář