Očekávání zimních miminek č.21 - První pomoc u kojenců II.

Těhotenství

Ahoj holčiny, tak abychom se nepropadali stále níž a níž, posílám další část první pomoci u kojenců. Některá doporučení jak úrazům předcházet jsou určitě zbytečná, ale opakování je matka moudrosti, tak jsem to tam nechala. Takže vesele tiskněte...

Tonutí
Malé děti, které neumí plavat, mohou utonout i v mělké vodě. Když se malému dítěti dostane voda na obličej, reaguje tak, že se chce nadechnout, aby mohlo křičet, a vodu vdechne. Dušení vniknutím vody do dýchacích cest je základní příčinou tonutí. Dochází k nedokysličení tkání, rozpadu červených krvinek, nasátí vody do krevního oběhu a porušení plicních sklípků.
PRVNÍ POMOC

 • Vytáhněte tonoucího co nejrychleji z vody.
 • Držte dítěti hlavu níže než hrudník, aby se snížilo riziko vdechnutí vody nebo zvratků.
 • Uložte dítě na záda, zjistěte, zda dýchá. Pokud ne, postupujte podle pokynů k resuscitaci.
 • Jakmile dítě začne samo dýchat, svlečte mu mokré oblečení a přikryjte ho suchou dekou nebo osuškou. Uložte jej ve stabilizované poloze a sledujte do příjezdu záchranné služby.
  Jak předcházet tonutí?

• Nikdy nenechávejte dítě samotné ve vaně, u bazénu nebo vodní nádrže. • Nespoléhejte na různé plavecké pomůcky, které by měly ve vodě dítě nadnášet. • Máte-li na zahradě bazén, dbejte na to, aby byl zabezpečen proti spadnutí dítěte do vody. Stejně tak zabezpečte jímky a nádrže na vodu na zalévání zahrady.

Šok Šok je definován jako stav cirkulační poruchy, který vzniká z různých důvodů. U dětí bývá nejčastější příčinou šoku např. ztráta tekutin krvácením nebo ztrátami tekutin při průjmech či zvracení.
Jaké jsou známky šoku?
Ke známkám šoku patří změny chování, úzkost, neklid, poruchy vědomí. Děti mají studenou, opocenou pokožku a nitkovitý až nehmatný puls.

Pro pomoc dětem v šoku se používá tzv. pravidlo pěti T:

Ticho - je třeba postiženého ochránit před působením hluku, který by jeho stav mohl zhoršit a šok prohloubit.

Teplo - je nutné zabránit ztrátám tepla - pacienta přikrýt dekou, bundou.

Tekutiny - je-li pacient při vědomí, lez podávat tekutiny v ústy. Při poruše vědomí se tekutiny podávají intravenózní cestou. Žádoucí redistribuci tělních tekutin lze dosáhnout tzv. autotransfuzní polohou ( zvednout nohy nad úroveň těla).

Tišení bolesti - vzhledem k tomu, že bolest může hrát zvláště u dětí nejen vyvolávající, ale i stav zhoršující roli. Je nutné pacienta uložit do úlevové polohy, aplikovat chlad a léky proti bolesti.

Transport - pacienta je nutné šetrně a co nejdříve transportovat na specializované pracoviště.

Krvácení

Krvácení se dělí na krvácení kapilární, venózní a arteriální. Může být vnitřní či vnější. Povrchové krvácení lze ošetřit omytím vodou a desinfekcí např. peroxidem vodíku.
Je-li krvácení rozsáhlejší, je nutné stlačit tlakový bod nebo přímo postiženou cévu. Nepodaří-li se krvácení zastavit, je třeba použít škrtidla. To se přikládá od rány směrem k srdci.

Nevelké krvácení z nosu se staví pomocí studeného obkladu na zátylek a v předklonu necháme volně vytékat. Při krvácení z ucha se pacient položí na postiženou stranu a urychleně se zavolá odborná pomoc. Jednou z možných příčin je zlomenina spodiny lebeční. Rovněž při krvácení z genitálu je nutné vyhledat odbornou pomoc.

Vznikne-li z mechanismu úrazu podezření na přítomnost vnitřního poranění, je nutné poraněného chránit před vznikem šoku a urychleně přivolat odbornou pomoc. Při závažném krvácení je pacient bledý, má nehmatný puls, studený pot a postupně ztrácí vědomí.

Je nutné kontrolovat základní životní funkce (dech, tep), postiženého položit do autotransfuzní polohy (zvednout dolní končetiny nad úroveň těla). Při podezření na poranění břišních orgánů je možné šetrně chladit oblast pupku. Je-li dítě v bezvědomí, ukládáme je do stabilizované polohy (na bok).

Tepelná poranění

Hlavně v batolecím věku není tepelné poranění žádnou vzácností. Nejčastější vyvolávající příčinou bývá převrhnutí šálku s čajem nebo talíře s polévkou. Závažnost poranění se hodnotí podle stupně a plochy popálení. Jako závažné se hodnotí zasažení asi 5 % tělesného povrchu u dětí do 2 let věku popáleninou II. a vyššího stupně.
Ve věku 3-10 let je nebezpečné postižení 10 % tělesného povrchu, u dětí 11-15 let pak 15 a více procent. Orientačně lze hodnotit postiženou plochu pomocí velikosti dlaně daného dítěte - tato plocha tvoří asi 1% jeho tělesného povrchu. Zvlášť opatrně je nutné hodnotit opaření obličeje, genitálu nebo rukou.

Hlavní zá:,–(ou je zabránit dalšímu působení horké tekutiny nebo ohně. Potom je třeba zahájit účinné chlazení postižené části těla. Obličej, genitál a ruce chladíme vždy. Je nutné myslet i na protišoková opatření, neboť popálení či opaření není pouze postižení kůže, ale může vyvolat i tzv. popáleninový šok.

Po účinném chlazení postižené plochy (trvajícím aspoň 20 minut) je třeba postiženou plochu krýt nejlépe sterilním obvazem a vyhledat ihned odbornou pomoc.

Cizí tělesa v dolních dýchacích cestách včetně hrtanu

V dětském věku nacházíme v dýchacích cestách především cizí tělesa (ořechy, mrkev, jablko apod.). Děti do jednoho roku nemají dobře vyvinuté stoličky, a proto nemohou tyto potraviny pořádně rozkousat. Vdechnutí cizího tělesa vyvolá záchvat intenzivního kašle a reflektorický stah hrtanu. Vzácně může dojít až k reflektorické zástavě srdce.
Je-li těleso menších rozměrů, dojde po jeho vdechnutí k fixaci tělesa v jedné z hlavních průdušek. Fixace tělesa se projeví ústupem záchvatů dráždivého kašle. Pokud není přítomen vdechnutí tělesa dospělý, může zůstat těleso v dýchacích cestách delší dobu bez příznaků a dojde k jeho opouzdření. Vylučuje-li toto těleso, jako třeba ořechy, např. mastné kyseliny, může dojít ke vzniku chronického zánětu, nereagujícího na antibiotickou­ léčbu.

Jaká je první pomoc?
Jako první pomoc je nejvhodnější provést u větších dětí tzv. Heimlichův manévr. Jedná se o stlačení břicha směrem nahoru u stojícího či sedícího pacienta zachráncem stojícím za tímto pacientem. U malých dětí a kojenců je třeba položit si dítě hrudníkem na ruku a provést mírný úder mezi lopatky.

Febrilní křeče ( záchvaty ) u dětí
Křeče, neboli záchvaty, které vznikají u malých dětí při vysokých horečkách kolem 39 stupňů Celsia a víc (proto se nazývají febrilní), jsou způsobeny menší stabilitou dětského nervového systému.
Zjednodušeně řečeno — horečka dráždí mozek, který vysílá informace nervům a svalům, svaly se nepřirozeně napínají a stahují a tak dochází ke křeči. Jsou v okamžiku záchvatu pro dítě nebezpečné, neboť dochází ke ztrátě vědomí a může dojít k poruchám dýchání. Křeče se objevují nejčastěji u dětí ve věku od šesti měsíců do Čtyř let, u dětí předškolní- ho věku již k těmto křečím většinou nedochází.
Jak se febrilní křeče projevují — na začátku onemocnění například dýchacích cest, kdy nastupuje u malých dětí vysoká horečka (39 i 40 stupňů Celsia), dítě náhle ztuhne a potom se jeho svaly začnou rychle stahovat a napínat, takže sebou „škube" a třese se. Může být postižena jen část těla, ale i celé tělo včetně obličejových svalů. Celý záchvat trvá jen několik vteřin, někdy i minut, dítě ale může upadnout do bezvědomí a může činit potíže s dechem.
Pokud se dítěti tento záchvat křečí přihodí, udělejte následující — dítě uložte na podlahu, nesnažte se mu například držet končetiny. Pokud byste totiž dítě položili na postel, mohlo by z ní díky křečím spadnout. Okamžitě a vždy zavolejte lékaře, každé dítě, které prodělalo febrilní křeč, musí být vyšetřeno odborným lékařem. Pokud dítě upadne do bezvědomí, postarejte se o zachování volného dýchání — položte dítě na bok, nesnažte se mu násilím otevřít ústa
Sledujte, zda dítě nezvrací, v takovém případě musíte zajistit, aby zvratky odtekly z úst a dítě se jimi nezadusilo.
V okamžiku kdy jste zajistili dítě a zavolali lékaře, začněte dítě ochlazovat. Nejvhodnější jsou studené zábaly (nikoliv ledové!). Dítě za- balte do mokrého prostěradla a po chvíli jej znovu namočte a zábal vyměňte. Záchvat febrilních křečí vypadá hrozivě, většina rodičů propadne panice a neví co má dělat. Ačkoliv celá událost trvá několik vteřin Či minut, připadá rodičům jako věčnost. Je třeba si uvědomit, že pokud zajistíte dítě proti pádu a dušení případnými zvratky, není při záchvatu febrilní křeče ohroženo na životě. Lékař však musí zjistit, zda se jedná skutečně o křeč z horečky a zda se za takovým záchvatem, zvlášť pokud by se znovu vracel, neskrývá jiné, vážnější onemocnění (například epilepsie). Není ale pravda, že by děti, které prodělaly febrilní křeče, měly zvýšený sklon k epileptickému onemocnění. Je to zcela jiný druh onemocnění, který se záchvatem febrilních křečí nesouvisí. Také v průběhu záchvatu nedochází k poškození mozku, takže ani toho se rodiče nemusí obávat. Může se stát, že pokud horečka neustupuje, bude se záchvat křečí opakovat. Stává se to ale jen ve velmi malém procentu případů.
Je samozřejmé, že dítě, které prodělalo záchvat febrilních křečí, musí bezpodmínečně prohlédnout lékař a posoudit, zda jsou třeba nějaká další vyšetření. Pro posouzení závažnosti je také dobře vědět, jak dlouho asi záchvat trval (pokud se jedná o záchvat delší, například trvající 15 minut, jedná se již o rizikovější typ záchvatu). U dítěte, které prodělalo záchvat febrilních křečí, je vhodné odložit případné očkování a konzultovat je s dětským neurologem.

Opět nic krátkého, ale vytištění a založení nic nebrání. Hlavně ať vás nepřepadají pesimistické myšlenky, protože kdyby přeci jen náhodou něco, sáhnete do šuplíku a hned budete vědět, jak na to.

Každopádně přejeme, ať stránky zůstanou nepoužité v šuplíku a ať se všem maminám čekatelkám a bříškům v těch posledních týdnech daří co nejlépe.
Janička 31+6tt+ Klárka 33+6tt :-)

Hodnotilo 1 lidí. Score 5.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 4 Další »
 Váš příspěvek
 
monique
Zasloužilá kecalka 601 příspěvků 17.10.05 16:49

Tak tentokrát jsem první já!!! I když jsem si to ještě nepřečetla. Jdu na to.

Monika

 
Katarina
Zasloužilá kecalka 634 příspěvků 17.10.05 16:54

Přidávám aktuální seznámek a hned potom jdu číst. Očekáváme 26 holčiček a 23 chlapečků.

4.10.2005 Nina/Me­telka/1968/Čes­ká Lípa

TP 17.11.2005/Klá­ra007/holčička/syn
TP 17.11.2005/Melsi
TP 15.11.2005/Mon­ha/1977/Praha/kluk
TP 28.11.2005/Yas­min/1980/Praha/kluk
TP 29.11.2005/Sop­hie/1976/Menor­ca/kluk
TP 1.12.2005/Lucin­da/25let/Praha
TP 2.12.2005/Maky­sek/1973/kluk/syn Vašek
TP 4.12.2005/Jitka B./1981/Vysočina
TP 4.12.2005/Kata­rina/1978/Hlin­sko
TP 5.12.2005/Michi/­1979/Brno/hol­čička
TP 6.12.2005/Baru­le/1976/Nový Jičín/kluk
TP 9.12.2005/Blu­dička/1977/Pra­ha/kluk/dcera Kamča
TP 9.12.2005/Ver­ca/1978/kluk/syn 4 roky,dcera 2,5 roku
TP 10.12.2005/Katka
TP 11.12.2005/Ja­nickaB/1981/hol­čička
TP 12.12.2005/Eva/1976/90% holčička
TP 12.12.2005/Jitka
TP 13.12.2005/Maj­ki/1978/Žatec/hol­čička
TP 13.12.2005/Ryb­ka/Nymbursko
TP 15.12.2005/Mi­la/1979/holčič­ka
TP 15.12.2005/Lokynka-Peťula/1980/Trut­nov/holčička
TP 16.12.2005/Ve­ronikaR/syn Martin/holčička
TP 18.12.2005/Mo­nika/1979
TP 18.12.2005/Mo­nique/1972/Zlín/­kluk
TP 19.12.2005/Katkac
TP 19.12.2005/Mil­ka/1979/Praha
TP 20.12.2005/Pe­pi/holčička
TP 21.12.2005/Akráš/1978/Br­no/holčička
TP 22.12.2005/Ally/1978/hol­čička
TP 22.12.2005/Mar­tinaK/1981/Mla­dá Boleslav/kluk
TP 22.12.2005/Mi­kis/1979/Olomou­c/holčička
TP 23.12.2005/Ma­mi/Karlovy Vary
TP 24.12.2005/Ště­pík/1977/Ústí n.L./kluk/syn
TP 25.12.2005/Nec­ka/1978/Nové město pod Smrkem/kluk
TP 25.12.2005/No­nu/29let/Kromě­říž
TP 27.12.2005/Ber­ča/1979/Roudni­ce nad Labem/70% kluk
TP 29.12.2005/Mar­ket2/1979/Žďár nad Sázavou
TP 29.12.2005/Ni­col/1976/Králo­véhradecko/hol­čička
TP 31.12.2005/Ka­catko/1981/Kar­viná/dcera Kristýnka/90%hol­čička
TP 31.12.2005/Len­nys/trojčátka/3× kluk
TP 1.1.2006/Barus­ka/1976
TP 2.1.2006/Malta(Bá­ra)/1977/holčič­ka
TP 5.1.2006/Petra/99% holčička/syn
TP 6.1.2006/Tobi­a/1977/Praha/hol­čička
TP 7.1.2006/Daja/1977/Pra­ha/kluk
TP 8.1.2006/Mašin­ka/1974/Praha
TP 8.1.2006/Pajda/1973/No­vé Město/holčička
TP 9.1.2006/DanaS/1977/Krá­lovehradecko
TP 9.1.2006/DančaM/1979/kluk
TP 9.1.2006/Marce­la/23let/České Budějovice
TP 9.1.2006/Wilma
TP 11.1.2006/Agat­ha/1976/České Budějovice/holčička
TP 12.1.2006/Zuza­na/1974/Pardu­bicko/kluk
TP 15.1.2006/Cika/1978
TP 15.1.2006/Gaa­bina/1980/Pros­tějov
TP 15.1.2006/Radana2
TP 16.1.2006/Barus­kaII/1978/Husi­nec-Řež/dvojčata/2× holčička
TP 17.1.2006/Lenka55
TP 17.1.2006/Viky666/1972
TP 18.1.2006/Evča/1979/Pros­tějov
TP 19.1.2006/Bam­bule/Kladno
TP 21.1.2006/Clau­die/1976/Praha
TP 24.1.2006/Katou­ch/1979/Jedov­nice/holčička
TP 24.1.2006/Miky/1981/Pra­ha/holčička
TP 30.1.2006/Gej­by/Praha/holčič­ka
TP 31.1.2006/Han­kaB/1975/Karlo­vy Vary
TP 31.1.2006/Len­ka(Dobrotova)/1978/Znoj­mo/kluk
TP 1.2.2006/Dani­ela/1979/Jindřichův Hradec
TP 1.2.2006/Kousi­nek/Praha
TP 5.2.2006/Market­kaa/1984/Praha/kluk
TP 5.2.2006/Veron/dvoj­čátka
TP 6.2.2006/Lenul­ka/1980/Ostra­va/kluk
TP 6.2.2006/Mica/1977/Brno
TP 10.2.2006/Bohun­ka/1973/Milovi­ce/holčička
TP 16.2.2006/Bam­la/1979/Praha
TP 16.2.2006/Jar­ka/1979/Domaž­lice/holčička
TP 16.2.2006/Las­conka/1978/Pra­ha/kluk
TP 18.2.2006/Werin­ka/1982/Opava
TP 23.2.2006/Berun/1981/Pra­ha/kluk
TP 1.3.2006/Dani­ela/Praha
TP 4.3.2006/Zuzzi/1976/Plzeň
TP 9.3.2006/JO/197­0/Brno
TP 10.3.2006/Baru/1980/Pra­ha
Arabart
Jitka
Mverca
Olivia
Petod
Petra
Rysulka
 Zuzana

Katka

 
Yasmin
Zasloužilá kecalka 884 příspěvků 17.10.05 17:13

Janicko,díky za nový deníček…tisknu…u­kládám do šuplíku…a modlím se…ať ho žádná z nás nebude muset vytáhnout.

Yasmin+Kubíček

 
Katarina
Zasloužilá kecalka 634 příspěvků 17.10.05 17:26

Janičko, užitečný deníček. Přeju všem, aby se bez těchto informací obešli, ale kdyby náhodou, tak budeme připravené.

Já jsem si dneska ráno udělala poprvé maliníkový čaj, ale teď koukám, že ho doporučujete až později, tak asi taky ještě počkám.

V sobotu jsme se byli s manžou podívat v porodnici v Chrudimi, předtím už jsme byli v Havl. Brodě. Teď se rozhodujeme, kterou porodnici zvolíme, ale vypadá to spíš na ten Brod.

Yasmin, koukala jsem, že už máš zabalenou tašku. To já jsem si teprv dneska sepsala seznam, co zabalím.

V posledních dnech jsem nějak zlenivěla, možná je to trochu i tou změnou počasí. Většinu dne se válím, udělám takový běžný úklid a uvařím a jinak relax. Dřív jsem chodila každý den na procházky, ale teď se mi moc nechce. Bříško těžkne každým dnem a začínám být čím dál víc neohrabaná. Taky mě asi posledních 14 dní trápí bolesti v zádech v oblasti žeber. A taky se přidaly problémy s usínáním. To vždycky zalehnu ke spánku, pak začnu každých 15 minut chodit na záchod, mezitím se převaluju z boku na bok, no a nakonec teda usnu, ale trvá to tak 1-2 hodiny. Zato pak už spím celou noc s max. jednou noční návštěvou WC. Trochu jsem si postěžovala, ale musím říct, že vzhledem k tomu, že jinak je vše v pořádku, tak jsem na tom vlastně hodně dobře. Ve středu jdu na kontrolu, tak doufám, že i tam bude vše OK. Manža taky zkoušel poslouchat mimískovo srdíčko a podařilo se. Ale pokaždé se nám to správné místečko nepovede najít.

Tak opatrujte bříška

Katka + mimi 33+1

 
claudia02
Ukecaná baba ;) 1124 příspěvků 17.10.05 17:49

Hurá, deníček, hurá!
Tak já si to opět tisknu, i když doufám, že nepoužiju.

Katko - koukám, že poslední týdny těhu se máme na co těšit a to si bláhově plánuju skoro nejvíc nákupů. No, to mě asi přejde rychle.
My jsme srdíčko vychytali jednou spolehlivě a ve zbytku případů si nejsem jistá, zda to mám manželovi věřit :--)) , jednou ale úplně zděšeně ucuknul uchem a vystrašeným „ježíšimarjá“ hlásil, že tam něco příšerně, ale příšerně rychle buší :--))) tak jsem mu vysvětlila, že miminka mají ten počet úderů o dost větší než my. Podle jeho názoru byl prcek zrovna po nějakém maratonu.
Když totiž viděl na pampers.cz animaci pohybů dítěte, byl docela zklamaný, představoval si něco jako když křečkové běhají v tom šlapacím kole, prostě pořádný fofry :-)

Petro (Lokynka) - ještě jsem v minulém deníčku zapoměla pogratulovat k umoudřelé vytáhlé placentně!!!! To je super, protože tím pádem doufám, že se mi srovná taky. Já budu vědět (snad) příští týden, kdyžtak udělám nějaký haló na kontrole aby mi udělal aspoň krátký UTZ.

Lennys - kdepak Tě s klučíkama máme? Hledala jsem i u vás v deníčku a nic, snad je vše v pořádku !!!! ??

Claudie

 
Verca
Kecalka 460 příspěvků 17.10.05 18:15

Ahoj,
nový deníček chválim - už mám uloženo.
Ještě se chvíli vrátim k tématu mateřská dovolená, pokud vám neni všechno jasné můžete dát dotaz na www.aperio.cz, je to poradna pro rodiče.
Jinak už jsem za poslední týden na chocholouška, tak doufám, že to na mimču nezanechá nějaké psychické následky. V úterý spadla moje babička ze schodů tak blbě, že z toho má krvácení na mozek a Dr. už jí nedávají žádnou šanci, ve středu telefon ze školky, že Míša už hodinu brečí, že ho bolí ucho - skončili jsme na píchání, ve čtvrtek se ucho rozteklo a přidala se horečka, takže ATB. Aby toho nebylo málo tak v pátek večer dostala horečku Klárka, v sobotu pohotovost, v neděli taky, ale ani jedna paní Dr. na ní pořádně nic neshledala, malá tvrdila, že jí nic nebolí - horečka v rozmezí 39-40C, jen naší zlatou paní Dr. napadlo, že to mohla chytit od Míši (na pohotovosti jsme to říkali) a poslala nás ráno na ušní, kde jí taky píchli ucho a je na ní vidět jak se jí ulevilo, i ta taplota jí hned razantně klesla. Od středy jsem pořádně nespala, tak se snad dneska konečně vyspim.
 Verča

 
MartinaK
Zasloužilá kecalka 980 příspěvků 17.10.05 18:23

Ahoj těhulky.

JANIČKO - děkuji za pokračování v první pomoci.Hned jsem si to přidala k prvnímu dílu a vytisknu to dohromady.

Dneska jsem s manželem vyrazila na nákupy.Koupili jsme autosedačku,fu­sak(jde použít jak do sedačky tak do kočárku),rychlo­zavinovačku,dva dudlíky a 4 bodýčka s dlouhým rukávkem. Tu sedačku jsme vybírali ze tří značek.Prodavačka nám je pujčila ven aby jsme je vyzkoušeli přímo v autě a ještě že tak.Je to zajímavé ale opravdu né každá sedačka dobře sedí.Do našeho Accenta r.v.2002 nám nejlíp seděla sedačka Deltim Grillo. Oproti sedačce od Roanu a od Chicca je i dost prostorná. Doma na to naše fenka koukala jako by si říkala - co to zase dotáhli? No ale to neva ten plyšák vevnitř je určitě pro mě.
Ještě že ten plyšák byl zapásovaný protože ho hned tahala za čumák ven :-)))

MartinaK a Tadeášek

 
JanickaB
Zasloužilá kecalka 978 příspěvků 17.10.05 19:33

Leni (Rybka) ten opis té žádosti je super, jen podle toho co jsme tady daly dohromady mi teď není jasný, jestli pro zaměstnavatele to pošlu takhle, ale sociálku zažádám o rodičovský příspěvěk současně s tou dovolenou a nebo i zaměstnavateli napíšu, že už od skončení MD je to RD, ačkoliv mi ještě platí dovolenou :-) Od naší mzdové mám potrvzeno, že s čerpáním dovolené to je skutečně tak, jak si myslíme.

Yasmin- o kurzu budu informovat, jsem zvědavá jestli když už tam budem, jestli to bude k něčemu :-) A k těm „bačkůrkám pro manžu“ nemyslíš, že jim spíš šoupnou nějaký ty gumový slušivý botky než aby je nechali na sále v jakýchkoliv botkách? Nevím, jen hádám…:-)

Katko-obdivuju tvojí aktivitu ohledně seznámku těhulek, já to jen těžko poberu z komentářů a ani nejsem schopná občas reagovat na přibývající holčičky a kluky a ještě to nějak sepisovat…

Verčo-tak to je situace na pevné nervy, ale ty jako zkušená mamina to určitě zvládneš, aniž by to mělo vliv na mimíska. Držím moc palečky ať jsou všichni brzy v pořádku a posílám pořádnou dávku psychické y fyzické síly.

Nakonec vzkaz všem bříškům ať netrápí maminy tvrdnutím a ať jim je ještě pár týdnů dopřejí klidný spánek, my vászase budeme hladit a posílat vám dovnitř samé dobrůtky :-)
Hezký večer
Janička+Klárka

 
Yasmin
Zasloužilá kecalka 884 příspěvků 17.10.05 19:51

JanickaB-já jsem si četla ten seznámek na strankách Apolináře a je tam napsáno,že pro taťku k porodu máme přibalit přezůvky.Tak nevím.Taky bych je sebou radši netahala…navíc mi zabírají místo v tašce:-).
Tak až budeš na kurzu,zkus se na to prosím zeptat.

pa Yasmin

 
Katarina
Zasloužilá kecalka 634 příspěvků 18.10.05 09:19

Ahoj všem
Verčo,to máte ale trápení. Jsi už ale zkušená mamina, tak to určitě všechno zvládnete. Přeju ať jsou dětičky co nejdřív zase v pořádku.

Claudi,neboj, ono to není tak hrozné, jak to vypadá. Jen je prostě znát, že mimísek tloustne. A taky to každá prožíváme a cítíme jinak. Myslím,že ty nákupy zvládneš, když nebudeš chtít všechno stihnout v jednom dni. Hlavní asi je poslouchat své tělíčko a zbytečně se nepřepínat.

Co se týče pantoflí pro taťku k porodu, tak nám v obou porodnicích řekli, aby si je přinesl. Nejlepší bude zeptat se tam, kde chcete rodit. Každá porodnice má trochu jiný seznam věcí.

Katka + mimi 33+2

 
Milka01
Kecalka 292 příspěvků 18.10.05 09:27

Ahoj holčiny,
jak už bylo řečeno, moc pěkný deníček, jenom doufám, že ho žádná nebudeme muset použít.

Chtěla bych ještě reagovat na téma dovolená. Mluvila jsem s naší účetní, byla velmi vstřícná a ujistila mě, že se nemusím o nic starat, že mi automaticky týden před ukončením mateřské pošlou nějaký papír (teď jsem zapomněla jaký), asi o přechodu na rodičovskou dovolenou a zároveň s tím i žádost o čerpání řádné dovolené. Tu jenom podespanou odešlu zpět a dostanu penízky. Taky platí to co už tu proběhlo, že zároveň budeme čerpat řádnou dovolenou a bude nás platit i sociálka (rodičák). Dříve to tak nešlo, protože se hlídalo kolik si která mamina přivydělá. Teď už to neplatí, takže bude kapesné navíc :-) Jinak je nutné po porodu odeslat zaměstnavateli kopii rodného listu dítěte, to pro mě byla taky celkem novinka.

Taky se musím pochlubit, minulý týden jsme byli na 3D UTZ a ačkoliv to vypadalo, že z toho nic nebude, nakonec za úplatek (dortík), mimoušek krátce zapózoval, takže máme hezkou fotečku :-) Manža byl z toho tak neměkko, že mi jí vůbec nechtěl půjčit a když tak jenom na chvíli :-)

Přeju všem pupíkatým krásný den a uplácejte mimísky, funguje to :-)

Milka & mimoušek 31+1

 
Yasmin
Zasloužilá kecalka 884 příspěvků 18.10.05 11:45

Ahoj pupíci,
Verča-je mi moc líto,co se stalo tvojí babičce…dnes dr.dokáží zázraky,tak nezoufej,třeba to dobře dopadne.Držím palečky.Doufám,že Míša s Klárkou jsou na tom lépe a ty jsi se trošku vyspala.
Mě to spaní poslední dny také nějak nejde.Pořád se budím,chodím čůrat a jsem vždycky vzhůru už mezi 6-7hod.a už neusnu.A to jsem si říkala,jak si tyto poslední týdny užiju a budu spát…spát..,abych si naspala něco do zásoby po porodu:-)
Dneska odpol.se jdu rozloučit do práce,jako že jsem teda od včerejška oficiálně na mateřské.Naskládala jsem si do tašky asi 3lahve vína,nějaké sladkosti…atd..a zjišťuju,že to teda bude fuška to tam dotáhnout.No naštěstí jen dojdu na zastávku,pojedu 10minut busem, který mi staví hned před firmou,tak to snad zvládnu.
Katarina-tašku mám opravdu zbalenou..já jsem takový plašan a nejhorší je pro mě dělat něco na poslední chvíli.A nedej bože,kdyby jí balil manža a já se někde kroutila v kontrakcích…to by to dopadlo.
Hezký den a pohlazení všem pupíčkům.

Yasmin+Kubík 33+4tt

 
MartinaK
Zasloužilá kecalka 980 příspěvků 18.10.05 13:03

Ahoj těhulky.

VERČO - držím palečky aby děti i babička byli brzy v pořádku.

Dneska je tedy opravdu hnusně.Vůbes se mi ani nechce ven.Tady v Boleslavi je pěkně zataženo a jen 13 stupňů.Já chci sluníčko :-(((

K těm bolestem zad se taky přidávám.Poslední týden mě dost bolí v oblasti kříže a poslední 3 dny i občas v podbřišku.Najít nějakou pohodlnou polohu je pěkné umění.Večer nejsem schopná se z lehu ani zvednout.A když už si konečně nějak lehnu tak si vzpomenu že jsem si chtěla ještě něco podat :-))) Potřebovala bych nad sedačku a nad postel takové to přitahovadlo co je v nemocnici nad postelí.Suplovat ho musí manžel.

Do naší galérky jsem vložila fotku bříška z dnešního rána(ráno to ještě nevypadá tak hrozivě) a taky fotku autosedačky co jsme včera koupili tak mrkněte.

Zítra nebo pozítří navštívím naší nejbližší lékárnu.Nemám ještě vůbec vložky do podprsenky, jednorázové kalhotky, podložky na přebalování a tak. Taky mám docela problém s pyžamem do porodnice.Já totiž normálně používám taková pyžamová trička takže nic na rozepínání vepředu nemám.V obchodech jsem zatím nepochodila.Jednou jsem narazila na opravdu hezké ale za 850Kč takže to nehrozí a potom to všechno vypadalo jako flekatý pytel.Hrozně veliké(nejmenší 42) a příšerně barevné(tedy spíše vyloženě flekaté).

MartinaK a Tadeášek

 
Verca
Kecalka 460 příspěvků 18.10.05 13:10

Ahoj těhulky,
děkuju moc za podporu, děcka už jsou na tom líp (o to víc zlobí, protože ještě nesmí ven natož do školky), s babi je to horší, dr. nám řekli, že jí šance nedávají a kdyby se přece stal zázrak, tak zůstane ochrnutá a mimo, ale beru to zatim tak, že jednou to přijít muselo, jen to mělo probíhat jinak. Taky včera vyprávěla teta, že k ní v práci přišla normálně uchazečka o zaměstnání a najednou jí začala vyprávět, že ví že jí umírá matka, že se s ní přes tetu spojila a prý už kolem ní létají andělé a ona už čeká jen až se bude moct rozloučit s vnukem. Tak nevim, co si o tom myslet.

Yasmin - přeju příjemné rozloučení v práci a s tou taškou si teda rychlík, já ještě nemam ani všechno koupené, natož sbalené, příští týden se jedu podívat do porodnice, tak se budu teprve ptát, co všechno se za ty tři roky změnilo a co si vzít sebou, protože když jsem rodila Míšu, dostali jsme balík plen i ubrousky a za rok a půl už to bylo jen půl balíku a bez ubrousků. Ještě bych chtěla reagovat na Kubíka, moooc chválim, právě se rozhodujeme mezi Kubíkem a Vojtíškem. Míša totiž přestal říkat mimču František a začal, že to bude Jakub Vojtěch. Klárka pro změnu trvá na Adélce, takže pro případ holčičky bude Áďa.

Ještě jedna perlička na závěr - mateřskou mi vypočetli 149,37Kč na den, což je skoro o polovinu míň než ta předešlá, prý se teď počítá jinak než dřív. Ani jsem neměla moc síly se bránit, takže to teď budu dohánět, zjišťovat a ptát se kde to jde.
Tak se mějte krásně a opatrujte bříška.
Verča 33tt

 
pepi
Zasloužilá kecalka 555 příspěvků 18.10.05 14:04

Ahoj holčiny,
tak se zase po nějaké době ozývám,ale komentáře poctivě čtu!
JaničkoB. - díky za deníček,už jsme se opravdu propadali dolů!

Verčo - ať jsou děti brzy zdravé!Měla jsem teď Davídka taky 5 dní ze školky doma, jenom rýma a kašel, ale už jsem se docela těšila, až půjde zase do školky.Dnes šel poprvé, tak doufám, že si nepřinese domů nějaký ještě odolnější bacil.Děti jsou teď hodně nemocné, aspoň v naší školce.
Já mám teď taky kašel a rýmu, je to pěkně hnusný, večer mě bolí celé břicho od kašlání.miminku se to samozřejmě nelíbí, včera mě za to kopalo do jater, bylo mi z toho pěkně divně.

MartinoK - tu noční košili jsem taky řešila, myslím, že v porodnici nejspíš dostanu od nich.Aspoň před těma 4 rokama to tak bylo.Taky jsem si vezla svoji, ale nakonec jsem byla ráda, že mi dali jejich, každý den jsem dostala čistou, někdy i 2× - byla jsem od krve, od mlíčka i propocená.
Ale tu košili si určitě taky povezu s sebou, doma rozepínací taky určitě užiju.Jsem zvědavá, jestli nějakou seženu!

Petra

 
pepi
Zasloužilá kecalka 555 příspěvků 18.10.05 14:17

Ještě se musím pochlubit, co se týče mého tvrdnutí břicha - nevím, jestli to dělá ta jedna tableta magnézka denně, nebo jsem asi víc v klidu, ale už je to opravdu mnohem lepší a taky mi už není tolik špatně.Trochu mě to vyděsilo, protože při prvním těhu jsem nic podobného jako tvrdé bříško neznala, tak jsem ráda, že jsem zase fit.
Jenom ty záda - to se přidávám do klubu, nikdy jsem se nemyslela, že budu žehlit prádlo vsedě, ale jinak mi to bohužel nejde, přikulila jsem si k žehlícímu prknu bal'on a sedím na něm.Je to mnohem lepší, ale stejně musím dělat pauzy.

Pořád si ale říkám, že bude hůř, ještě ty 2 měs. a kousek.Už se ale moc těším na miminko a když si představím, že ještě nemám na mimi vůbec vypráno a ani vybranej kočárek tak mně ty 2 měs. přijdou za malinkou chvilku!!

Mějte se všichni hezky
Petra

 
Malta
Závislačka 4097 příspěvků 18.10.05 14:45

Ahoj holky,

Janicko, taky doufam, ze tvuj denicek nebudu nikdy potrebovat, i kdyz je moc poucny.

Katarino, ja jsem taky lina jak ves, zduvodnuju si to tim, ze u nas je takove ospale pocasi a ze je asi nizky tlak. Jenze se musim prinutit neco delat, mam rozesitou tu hraci deku a rada bych ji dodelala, nez se mimi narodi. Potrebovala bych nekoho, kdo by tu nade mnou stal s bicem a honil me :)

Verco, vidim, ze se na tebe sypou problemy jeden za druhym. Detickam snad bude lepe a jestli s babickou lepe nebude, pak bych asi i verila te uchazecce o praci od tety a prala si, aby babicka opravdu odesla s temi andely, co ta pani videla. Myslim, ze byt nemohouci neni nic dobreho. Me takhle umirala babicka asi dva roky, taky padala, krvacela, nemohla se hybat ani mluvit, pak se zase zlepsila a pak to prislo znovu, ale v kratsim intervalu. Ze zivota uz nemela ale vubec nic a kdyz byla pri smyslech, prala si jen umrit.

MartinoK, jsem zvedava, jak vase fenka bude reagovat, az prinesete mimi z porodnice. Aby taky neusoudila, ze ten „plysak“ je pro ni :)

Yasmin, ja se taky ted budim prekvapive brzo rano a nemuzu spat. Ale pak to na me padne odpoledne. Tak bych ti radila, abys ten spanek nahanela odpolednim schrupnutim po obede. Horsi je, ze se mi pak odpoledne kolikrat nechce vubec vstavat.

Co se tyce pripravenych veci, tak mam pro mimi zatim jen obleceni a pleny. Drogerii a lekarnu budu muset teprve navstivit, stejne tak pro potreby pro me. Nocni kosile jsem dostala dve od svoji mamky, vidim, ze jsem mela velke stesti, ze je nemusim shanet. Nedelam si totiz iluze, ze v obchodech tady to bude lepsi situace.

Zada me take boli, normalne sice jen obcas tu a tam, ale pri myti nadobi vzdycky a spolehlive behem par sekund zacnou. Zrejme jak se pres pupik ohybam ke drezu, stojim v nejake velmi nepohodlne pozici. Zehleni mi kupodivu nevadi.

Mejte se zatim krasne,
Bara

 
Katarina
Zasloužilá kecalka 634 příspěvků 18.10.05 16:21

Tak koukám, že s těmi zády jsme na tom všechny podobně.

Martino, zrovna včera, když jsem se večer hrabala z postele a opírala se při vstávání o manžu, tak hned říkal, že by se hodilo to nemocniční madlo. Jo a jestli jste měli 13 stupňů, tak věř, že to bylo docela hodně, u nás se to dostalo tak max. na 8-9st. a teď tam je 6.

Pepi, to já to mám zase obráceně. Záda mě nejvíc bolí, když sedím. Musím buď ležet, stát nebo chodit. Myslela jsem si, že využiju toho nepěkného počasí a budu brouzdat na netu, ale u PC vydržím sedět jen chvilku, ani na míči to není lepší.

Báro, jsem ráda, že nejsem líná jenom já. Prvních pár proválených dní jsem si říkala, že jsem hrozná a že bych se měla trochu zmobilizovat, ale teď už to neřeším. Myslím, že až se mimi narodí, tak to bez problémů doženu, takže teď si té pohodičky budu užívat dosytosti.

Katka

 
pepi
Zasloužilá kecalka 555 příspěvků 18.10.05 17:14

Malto - až došiješ tu deku tak ji určitě hoď na fotu do galerky.Docela tě obdivuju, já jsem chtěla ušít pro mimi ohrazení do postýlky, ale nemůžu se dokopat ani k tomu, abych si koupila látku.
Jsem taky líná, nic se mi nechce a když je teď venku tak škaredě a brzy tma tak je to se mnou ještě horší.

Akorát mám teď pořád na něco chuť.Je to strašný, nakrájela jsem si teď aspoň mísu jablek , abych měla aspoň pocit, že jím něco zdravého.To budou ty kilečka přibývat, už teď sotva funím!

Petra

 
Malta
Závislačka 4097 příspěvků 18.10.05 17:25

Ja jsem taky mela plany, ze si jeste usiju ohrazeni do postylky. Ale jak jsem psala, jde mi to siti jak mlsny koze pastva. Aby jste se toho fota v galerce vubec dockaly!

Me ani chute nehonej, jsem moc rada. I presto uz jsem pribrala 10kg, ale vsichni mi rikaji, ze to vubec neni videt. Zrejme je to porad jen v brichu a prsou, coz je dobre.

Lenoseni zdar!

Bara

 
Yasmin
Zasloužilá kecalka 884 příspěvků 18.10.05 18:37

Ahoj holky,
tak rozlučka v práci proběhla v pohodě,tašku s „občerstvením“ jsem dotáhla bez velkých obtíží.Dostali jsme pro mimíska moc krásný dáreček-kouzelnou hrazdičku s podložkou,na které jsou zavěšená zvířátka a chobotnička,která hraje úžasnou melodii…no,nemůžu se na ní vynadívat a jsem z ní unešená.Už se těším,až si jí mimís vyzkouší.
NOČNÍ KOŠILE - taky jsem tenhle problém řešila.Nikde v krámě totiž nic nemají a když,tak strašně drahé.Nakonec jsem na něčí radu zašla ze zoufalství k vietnamcům a pořídila u nich 2 košile, vepředu na rozepínání cca za 100,–kus.No parádu v nich asi neudělám,ale o to v porodnici přeci nejde.Hlavně,že splní svůj účel a když je náhodou zničím nějakou poporodní nehodou,ani mě to za ty peníze nebude mrzet.
Holky,zítra mi manža bude 4× denně odebírat krev z prstu a pozítří to nesu na rozbor,jestli mi klesl ten cukr.No,to bude akce.Bojim..bo­jim…Dietku dodržuju přímo ukázkově a cukru a sladkostem se vyhýbám velikým obloukem.Jediné pozitivum je,že jsem za týden nepřibrala ani deko.Snad mimísek moc nestrádá.

pa,pa Yasmin

 
claudia02
Ukecaná baba ;) 1124 příspěvků 18.10.05 21:50

Yasmin, já udělám úplně to samé, dneska jsem to u „rejžáků“ taky obhlížela a mají tak akorát modely do porodnice a never ever, vyhozené stovky mi líto nebude a nebude mě pak mrzet, že košili „neunosím“. Zas tak úúúúplně šílené ty košile nejsou, hlavně že jsou bavlněné. Když jsem musela na revizi minulý rok po zamlklém těhotenství, udělala jsem to samé, koupila si za stovku jednu nádheru, kterou jsem pak rovnou vyhodila, protože jsem nechtěla aby mi cokoliv tenthle pobyt v nemocnici připomínalo, ale to byla jiná kapitola.

Někde to ani porodnice nepíší a stejně pak navlečou ženské do svých košil.
Stejně tak nějak počítám, že na porod budu muset mít něco jejich ať to bude jakákoliv porodnice a naopak v následujících dnech si myslím, že i porodnice, které mají psáno, že dávají svoje košile nám už dovolí být ve vlastních.

Uvidíme uvidíme.
Claudie

 
zani
Stálice 86 příspěvků 18.10.05 23:13

Ahoj holky! Tak jsem se konečně odhodlala a zkouším se připojit, můžu?
Jsem těhulka začátečnice, ale všechno zatím probíhá v pohodě, tak jsem se po informacích ani moc nepídila. Pozoruji, že se v zimě narodí mimnek houfy, my máme termín 28.12., už se na Marijku moc těšíme. Na druhou stranu - jsem asi hnusný sobec, ale hrozně si ty poslední týdny klidu a ticha užívám, trochu mě děsí představa, že jsou na dlóóóuho opravdu poslední.

Všem přeju, aby tenhle článek pokud možno nikdy nezužitkovaly!

Zani

 
Yasmin
Zasloužilá kecalka 884 příspěvků 19.10.05 08:26

Ahoj holky,
ZANI - vítám tě mezi námi.Myslím,že mluvím za všechny holčiny tady,když řeknu,že jsme rády za každou novou nastávající maminku,která se k nám přidá.Čím víc,tím líp.Každá rada a nápad navíc se přeci hodí,ne?Myslím,že sobecká nejsi…já si tady občas říkám,jaké to bude,až budeme doma 3.A že už se nebudeme ohlížet jen na sebe,ale především si všecko bude řídit ten malý prcek.Na kterého se strááášně moc těšíme.
Holky,mám za sebou první odběr kapky krve od manži…no,nebylo to tak strašné.Další mě čeká hodinu po snídani,po obědě a poslední po večeři.Jen byl manža pěkně nevrlý,že musíme vylézt tak brzy z vyhřáté postýlky,protože přišel o půlnoci z práce a těšil se,jak se vyspinká.

Hezký zmrzlý den(u nás je -1 stupeň…brrr)

YASMIN+KUBÍK 33+5

 
Tobia
Ukecaná baba ;) 1029 příspěvků 19.10.05 09:29

Ahoj holky,
krásné mrazivé ráno (nevím jak vy, já vytáhla zimní kabát).
Včera odpoledne jsem byla na 3D utz v Podolí. Bylo to moc super a krásný zážitek. Celé to trvalo asi dvacet minut, z toho kolem 10 minut máme nahráno na kazetě. Pani doktorka Fazolku prohlédla od hlavu po paty, opět kontrolovala všechny orgány, končetiny, páteř, jako při gen. utz v 21.tt. Paní doktorka prohlíží mimčo klasickým utz a pak vždy na určité záběry přepíná na to 3D zobrazení, takže člověk vidí chvíli to a chvíli ono. :)
Naše holčina zrovna spinkala a při lovení záběrů obličejíčku moc nespolupracovala. Nejdřív měla pěstičku nacpanou v puse, pak jí začala mávat před obličejem a když už ručičku dala pryč, tak tam zase napinkla pupečník, takže záběry pak byly takové bublinkaté. Ale i přes to to bylo hrozně krásný a byl to zážitek pro nás pro oba, manžu i mě. Nejlegračnější bylo, když v závěru opět dala ručičku k hlavě, ovšem tentokrát s nataženou dlaní a vypadalo to, jako když salutuje. :o)) Doktorka se smála, jestli prý ta naše holčina nebude vojanda. :o)))))))) Jinak „spodek“ v detailu neukázala (stydlinka), ale podle pár mihotavých záběrů to opravdu vypadá na holčičku, takže u porodu se překvápko asi nechystá. :))))
Dala jsem fotku z utz do galerie Nových snažilek, tak jestli chcete, nakoukněte. :)

Mějte se krásně,

Tobia + Fazolka 28+5tt

 
gejby
Zasloužilá kecalka 684 příspěvků 19.10.05 09:54

Zdravím všechny při dost mrazivém ránu,

Janičko: díky za deníček, který snad žádná z nás nepoužije, ale co kdyby…

Jinak pokud by náhodou chtěl někdo v porodnici honit vodu v celkém slušné košili na rozepínání vepředu, tak v katalogu Neckermann mají fleesové za 299,– a saténové za 199,– A s celkem hezkými dětskými obrázky.

Gejby 25+3

 
Verca
Kecalka 460 příspěvků 19.10.05 10:18

Ahoj těhulky,
Tobia - gratuluju k jednomu z nejkrásnějších zážitků, taky jsem z těch UTZ vždycky úplně naměkko a to počkej až ten uzlíček uvidíte.

Jinak holky vůbec nejste sobecké, když si poslední týdny těhu užíváte klid a pohodu věřte mi. Při a po porodu budete potřebovat hodně energie, takže čerpejte do zásoby co se dá. Co bych třeba poslední týden dala za trochu klidu. Míšovi už otrnulo, ale protože ještě bere ATB, tak nesmí ani ven, natož do školky, na kterou se strašně těší, takže je doma dost protivnej. Klárce naopak sice klesla teplota, ale ucho začalo v noci parádně téct, takže to vypadá, že budem muset odpoledne zase k Dr. Holky já už netušim, čím je zabavit, čteme, kreslíme, vystřihujem, modelujem, lepíme, včera jsme už i vyráběli vánoční ozdoby z hlíny. Fakt už nevim, co by je ještě bavilo.
A to mi ještě dneska volala účetní z práce, že se omlouvá, že mi tu mateřskou spočítala špatně a jestli bych si nemohla zajít na sociálku pro nové papíry a vysvětlit jim to tam, tak už jsem jí řekla, ať tam zkusí zavolat, aby jí to poslali, protože nemam hlídání a nebudu dvě nemocný děti tahat krom doktorů ještě po úřadech. Tak teď doufám, že jí to pošlou a nebudu tam muset osobně, protože auto má manža a přijede z práce samo až po úředních hodinách.
Mějte se krásně a opatrujte bříška,
 Verča

 
Agatha
Závislačka 4271 příspěvků 19.10.05 10:56

Ahoj holky,

zdravím při slunečném ač mrazivém ránu. U nás v ČB je něco kolem 1 st. (nemáme moc přesný teploměr). Poslední dobou jsem taky tak líná, až to není hezký. Mám tolik práce, ale vůbec se mi do toho nechce. Prát a žehlit mimi věcičky, dokupovat výbavičku, vůbec se mi do ničeho nechce. Je to asi tou zimou a tmou a taky tim rostoucím bříškem. Máme všechny podobné problémy. Z postele a gauče vstávám jak důchodce, funím a nikam daleko nedojdu. Ale moc mi to nevadí. Ty necelé 3 měsíce to snad zvládnu a pak už huráááá a bude tu miminko. Já už se tak těším!!

JaničkoB - taky doufám, že tvůj deníček po uložení zůstane navždy v propadlišti dějin a nikdy ho nebudu muset použít, ale na druhé straně si myslím, že je moc důležité být i o těchto nepříjemných věcech dokonale poučen. Mamka je zdravotník a jak se říká kovářovo kobyla chodí bosa, naše mamka na všechno řekne, to nic není, to přejde. Ale já jsem hroznej plašan a než se s Agátkou sžijem, tak budu potřebovat (abych hned nevolala doktory) nějaký „návod k použití“ v případech nouze.
Takže ještě jednou děkuju.

Verčo - máš to ale trápení, snad se to všechno brzy zlepší. A i s babi. A i kdyby odletěla s anděli, tak jí bude dobře. Určitě lépe, než kdyby nemohoucí musela přežívat ještě třeba pár let. Držím palce a myslím na tebe a rodinu, ať to dobře zvládnete.

Jinak my jsme byli v pondělí na KO, tak je všechno v pořádku. Mám akorát zvýšené dávky magnezia - 3× denně 2 tbl. Pomáhá mi to na to tvrdnutí bříška. Agátka je v poloze koncem pánevním, takže počkám 3 týdny (to jdu na UTZ v 31 tt) a když se to nezmění, začnu cvičit a svítit baterkou. To se manža nasmál, když jsem mu řekla, že bude svítit baterkou na břicho. Pořád se ptá, kdy už budem blikat. Pak jsem byla na UTZ žlučníku, protože ty problémy, jak jsem kvůli nim byla tenkrát v nemocnici, ty noční bolesti a křeče v pravém podžebří. Tak žlučník to nebyl, ale zjistili mi dilataci dutého systému pravé ledviny, kalichy až 10 mm. Nevíte některá, co by to mohlo být. Doktorka mi nic neřekla, poslala mě na urologii na další vyšetření. Snad to nebude nic vážného.

Tak jsem si postěžovala, doufám, že vám to moc nevadí. Mějte se krásně a lenošte, jak to jen jde.
Zdraví
Andrea + Agátka dnes 29+0 tt

 
Malta
Závislačka 4097 příspěvků 19.10.05 13:30

Cau holky,
tohle jsem vycetla v jednom britskem casopise o tehotenstvi a miminkach a protoze se mi to libi, tak vam to sem volne prekladam:

„Nesnazte se dosahnout dokonalosti. Vetsina rodicu souhlasi s tim, ze kdyz jsou jejich deti male, jestlize na konci dne se vsichni sejdou, jsou najedeni, umyti, obleceni a mluvi spolu, zvladli jste den na jednicku.“

Bara

 
MartinaK
Zasloužilá kecalka 980 příspěvků 19.10.05 13:41

Ahoj těhulky

AGATHO - Hledala jsem na netu ale našla jsem jen nějaké články onemocnění u dětí ale pokud chceš tak se na to mrkni.Budu držet palečky aby se diletace zmešila až zmizela. Nesnáším takové doktory kteří jen řeknou diagnózu ale už nevysvětlí o co vlastně jde.Asi nepoznali nikdy tu nejistotu když člověk neví co sním vlastně je.

http://www.zdravcentra.cz/…507/1275.pdf

http://www.ferring.cz/…n/index2.php?…

ZANI - vítem mezi námi těhulkami.Je pravda že čím víc těhulek tím líp.Spousta těhulí co jsou na neschopence asi nemá přístup k netu tak to od začátku dost prořídlo. Gratuluji k holčičce Marijce.

Holky musím se pochlubit a doufám že to tím nezakřiknu když prozradím že poslední dobou mi už bříško tolik netvrdne a ani křeče do nohou jsem už nějakou dobu nedostala.
Tyhle potíže ale vystřídali bolesti zad a bříška(to jsem psala už včera).Ještě tohle by mohlo zmizet a bylo by to suprové :-)))
To pyžamo asi taky vyřeším třžnicí.
Ještě přidávám teplotní rekord z Ml.Bolesavi­.V noci tady bylo -1,7 a teď je na sluníčku zase přes 20 ale fouká to dost studené.
Chtěla jsem se zeptat jak budete řešit zimní bundu. Já se totiž pomalu ale opravdu jistě přestávám do loňské vejít. Ještě vyzkouším 5 let starou bundu jestli to nebude lepší.Ta bunda už sice vypadá hrozně opravdu se mi nechce kupovat větší kvůli bříšku.
Taky jsem se chtěla zeptat ve kterém týdnu si budete připravovat tašku do porodnice?

MartinaK a Tadeášek 31+2

 
claudia02
Ukecaná baba ;) 1124 příspěvků 19.10.05 14:06

Marti,copak bundy, do těch se docela vejdu snad i později, ale podzimní kabátek i zimní kabát jsou propínací více méně vypasované a to už taky pomalu končím nebo chodím rozepnutá, pořád „topím“ , tak mi to moc neva, ale v mých poměrně sport. bundách prostě do práce nemůžu dovalit.
Mimochodem víte který gatě jsou mi nejlíp??? lyžařský kalhoty!!!!! :-) Oni mají to povolování na sucháč v pase. Už se vidím jak si to v nich po nástupu na MD brousím do centra na nákup vánočních dárků :---))))
Zase ke Skipískovi by matka v lyžákách byla stylová :-)
Claudie

 
claudia02
Ukecaná baba ;) 1124 příspěvků 19.10.05 14:07

Stručný český překlad zní: " Bordel v bytě, šťastné dítě" :--))) myslím, že tohle heslo po Vánocích užijeme :-)
Claudie

 
monique
Zasloužilá kecalka 601 příspěvků 19.10.05 14:23

MARTINOK - já pořád žádnou tašku nechystám, říkám si, že miminkovi se v bříšku určitě pořád líbí, ale tak ten 34., 35. týden myslím už bude čas, co kdyby…

Monika+Michal 32tt.

 
Malta
Závislačka 4097 příspěvků 19.10.05 14:31

Holky tak to ja mam proti vam vyhodu, ze u nas jeste zadna zima neni, nicmene kdyz si chci vzit treba neco s dlouhym rukavem (kosili nebo tenci svetr), taky to resim tak, ze jdu rozepnuta. Krome toho jako Claudie dost „topim“, takze mi zima opravdu neni. Nic zimniho kupovat nebudu, prinejhorsim se oblecu do neceho od pritele. Nastesti jsme stejne vysoci, tak v tom nebudu vypadat jak strasak do zeli.

Tasku do porodnice budu balit vubec nevim kdy, protoze jeste ani nevim, co si do ty porodnice vlastne mam vzit. Ale spoleham na to, ze mam jeste dost casu.

Bara

 
MartinaK
Zasloužilá kecalka 980 příspěvků 19.10.05 14:40

Claudie - loni jsem si taky chtěla koupit zimní kabátek ale nějak jsem se svojí prťavou postavou nepochodila.Pod­zimní kabátek jsem zkoušela naposledy koncem srpna a už se taky nedal zapnout a právě že ani s těma bundama to nevypadá nějak valně.Ale teď jsem si zkoušela tu starou a ta asi nezklame.

MartinaK

 
pepi
Zasloužilá kecalka 555 příspěvků 19.10.05 17:59

Ahoj těhulky,
Martino - já si zřejmně zimní bundu budu muset pořídit, tu svoji „normální“ určitě nezapnu přes břicho.Do kabátu se taky nevlezu a představa, že bych měla chodit v lyžařské bundě mě taky moc neláká.
Moc investovat se mi do ní taky nechce, takže se možná poohlédnu u větnamských přátel, jako s tou košilí.Teď jsem se dívala i do letáku z Carefouru, že bych si tam i vybrala, tak uvidíme v reálu.
Spíš si říkám co budu nosit až se vrátím z porodnice, v těhotenským už to asi nepůjde a pochybuju, že bych se narvala hned do svých obvyklých kalhot.

Jinak bacily u mě už zvítězili naplno, kašlu, smrkám, hlavu bolí strašně.Horší je že jsem většinou doma sama z Davídkem a tomu to že mi není dobře dost dobře nevysvětlím, pořád po mně něco potřebuje. Myslela jsem si že to zvládnu zatím čajíkama, ale dnes už jsem si musela vzít Panadol a nějaký dětský sirup na kašel.Tak doufám, že to bude lepší.

Petra

 
lokynka
Kelišová 5139 příspěvků 1 inzerát 19.10.05 18:24

Ahojky holčinky,

tak my se máme celkem dobře. Byli jsme se podívat v trutnovské porodnici. Pořádali tam předporodní kurz pro páry s prohlídkou. Tak jsme to tam obhlídli a já se pomalu začínám bát. Kdy jdu v noci na záchod a pak se snažím usnout, tak se mi honí hlavou včelijaké myšlenky. Ach jo.
Já už mám tašku do porodnice skoro sbalenou. Hned jak jsme s přítelem přijeli z prohlídky, tak mě donutil začít balit. Ještě jsem dnes dokoupila pár věcí jako kartáček na zuby, sprch. gel, poporodní kalhotky a všechno to nacpala do tašky. U nás košile i župany dávají. To je fajn, než pak být v zakrvácené a upocené vlastní. Je to sice pobyt jen na pár dní, snad, ale 2×denně měnit košili budu chtít určitě. Taky si ale jednu nebo dvě u ťongů koupím, ale na doma, abych mohla po nocích spokojeně kojit.
Příští týden ve středu jdu do poradny, a taky jsem se objednala do fotoatelieru na focení bříška. Tak se moc těším, že budeme mít pěknou památku na pupík.
Stydká kost mě bolí příšerně, ale co se dá dělat.
Mějte se krásně
Peťula+píďa 31+6 tt

 
Verca
Kecalka 460 příspěvků 19.10.05 18:51

Ahojky,
zimní bunda - budu řešit stejně jako u Klárky teplým svetrem a svou starou podzimní bundou. Kdyby uhodily opravdu velké mrazy, tak zabavim jednu manžovi.
Noční košile - na doma mám tři super „sexy“ z minula a v porodnici využiju jejich, je to lepší, člověk nemusí mít strach, že má sebou třeba jen dvě, což rozhodně nestačí.
Taška do porodnice - tak tu jsem vždycky balila až kolem 37tt, ale když sleduju, jak mi od včera kleslo bříško a k tomu začínají bolesti v kříži, asi taky pomalu začnu balit. Háček je v tom, že ještě polovinu věcí nemám ani koupeno. No zítra jdu zas s děckama na ušní, tak snad něco cestou koupim.
Jinak všem nemocným přeju brzké uzdravení, mějte se krásně,
 Verča

 
HanaPospisilova
Kecalka 382 příspěvků 19.10.05 22:14

Ahoj maminky.
Vsechny vas moc zdravim. Ja jsem tu dnes poprve, internet mame doma asi mesic,tak se zatim rozkoukavam po ruznych strankach, az jsem se poprve (uz ani nevim jakou cestou) dostala sem. Snad neni pozde a jeste mezi vas zapadnu. :o)
Jsem v 31+3tt, zrovna dnes jsme s manzelem byli u pani doktorky na prohlidce a ta nas opet ujistila, ze opravdu cekame chlapecka. Prvni ctyri mesice jsem si byla jista,ze v sobe nosim holcicku, takze to byla Nelinka, od ctvrteho mesice uz mam tedy v brisku Deniska.
Jsem opravdu moc rada,ze jsem narazila na tyto stranky, protoze od kvetna, kdy jsem se prestehovala k manzelovi (tehdy jeste k priteli-svatba nasledovala az v cervnu) se citim tak trochu sama. Nikoho tu neznam, moje rodina sice nebydli daleko (necelych 30km), ale domov uz mam hold tady a nemuzu porad jezdit pryc. Manzel chodi kazdy den do prace (ostatne jako vetsina chlapu) a ja jsem byla moc rada,kdyz jsme si poridili internet. Konecne jsem aspon trochu ve spojeni se svetem. :o)
Co se tyce vybavicky pro Deniska, tak s tim to uz pry trochu prehanim.. Nejvetsi radost jsem asi mela z postylky, kterou jsme dostali svatebnim darem od moji svedkyne a ktera je opravdu uzasna a nadherna. Jinak spoustu veci dedim od moji sestry,ktera ma nyni 4mesicniho chlapecka, takze nam to krasne vychazi,aby jsme po nich zdedili, co uz Simonek neoblece. A jelikoz roste jako z vody, mame uz plnou skrin. Navic, mne to samozrejme neda a kdyz jdu nakupovat a narazim na neco peknyho,tak to okamzite koupim.. No uz se prece jen trochu krotim. Po precteni nekterych vasich prispevku vim,ze taky asi spousta z vas vyuziva ruznych bazarku na internetu..taky uz jsem stihla neco koupit. Mimo jine nadhernou blede modrou zimni oteplenou kombinezku-z te mam asi nejvetsi radost.
Minuly tyden jsem si taky udelala radost a koupila pro Deniska babyvak od Jiriho Pechy. Jinak uz asi dva mesice vlastnim kojici a relaxacni polstar, se kterym jsem taky strasne spokojena,protoze s nim kazdou noc spavam a maximalne mi vyhovuje. Akorat manzel je z nej trochu nestastny, ze je to pry nase bariera lasky a nemuze se ke mne v noci poradne prilepit.. :o)
Jo a taky jsem objednala pres bazarek Deniskovi dupacky „Santa klause“, jelikoz mame termin 18.12. a ja bych ho do nej chtela obliknout na Stedry den. Jen doufam a modlim se,abych ho nestravila v porodnici. Rada bych uz stravila Vanoce s Deniskem a manzelem doma..u stromecku!
Jeste jednou vas vsechny moc zdravim a pevne doufam,ze mi v zacatku trochu pomuzete nez mezi vas zapadnu.
Krasny vecer

Hana + Denisek 31+3tt

 
Rybka02
Kecalka 151 příspěvků 19.10.05 22:23

Ahoj těhulky,

tak jsme byli dneska s manželem na předporodním kurzu pro tatínky. Bylo to super, docela sranda. Kdyby to tak byla sranda i přitom porodu. :-))
Zítra jdu na 4D utz, tak mi držte palce ať je mimčo pěkně vidět. Jsem už ve 32 tt což už není na to ideální, ale ono dřív nebylo volno. Budu bobíska přemlouvat ať se nám ukáže.
Jinak k té dovolené ještě zjistím jak je to přesně s tou žádostí.

Dobrou noc

Lenka

 
MartinaK
Zasloužilá kecalka 980 příspěvků 20.10.05 06:49

Dobré ránko těhulky.

Manžel před chvilkou odjel do práce tak než se ozve že dojel v pořádku jukám co je nového.Potom zase zalehnu a doufám že do deseti nevylezu :-)))

HANI - vítej mezi námi i s Denískem. Aspoň se zase o tvého chlapečka vyrovná stav oproti holčičkám.Jestli se nepletu tak jsou pořád v převaze. To by byla sranda kdyby se poměr po těch našich porodech otočil. Ty dupačky se santou jsou dobrý nápad, asi se taky po nějakých mrknu.

RYBKO - budu držet palečky aby se mimísek konečně ukázal. Pořádně si to užijte.

Taky už se těším na př.kurz pro tatínky.Tady v bouli jsme objednaní ale až na 15.listopadu.Ono to ale uteče.Zítra frčíme na Moravu na kontrolu a budou se slavit narozeniny děděčka z Kroměříže.Další víkend asi tak po roce k nám konečně přijedou maželovi rodiče a pojedeme k našim protože moje mamka slaví 50 a sestra 26(mají to ve stejný den 1.11.)a táta 51.Další týden opět na Moravu na kontrolu a to už tam i zůstanu protože se bude švarg ženit.Od poloviny listopadu se už ale nikam nehrnu.Ani na ty kontroly tam nebudu muset jezdit.V místní porodnici jsem se domluvila že si mě převezmou dřív abych se už nemusela nikam harcovat.
Už se těším na příští týden.V pondělí dovezeme postýlku(sice po nás ale opravenou a nově natřenou) a ve středu jedeme vyzvednout srkřín pro Tadeáškovi věcičky.Konečně budu moct začít prát a dávat všechno dohromady.Prozatím to u nás v ložnici vypadá jako ve velkoskadě :-((( (né že bych toho tolik měla ale máme malou ložnici:-))

Martina a Tadeášek

 
MartinaK
Zasloužilá kecalka 980 příspěvků 20.10.05 07:06

Rybko - doufám že tě netahám v galérce za nos když jsem napsala že zapínání je přes nožičky. Ne je to tak.Jeden pás je zezadu a druhý zvrchu přes nožičky.Ještě že tu sedačku máme vyzkoušenou v autě.Ta od Chicca nám na sedadle moc stabilně nedržela.Chicco je má takové delší a Deltim zase širší. Jak to máte s airbagem na sedadle u spolujezdce.Nám nejde samostatně vypnout takže budu muset mít sedačku v zadu nebo bych musela vypnout i airbag u řidiče(r.v.2002)­.Asi ty auta nejsou dělaná na vajíčka a pro tlusté lidi.Zatím se nám ale nestalo aby se někdo nezvládl vzadu připoutat.To že by pás mohl být delší jsme zjistili až když jsme zkoušeli ty sedačky.

MartinaK

 
Malta
Závislačka 4097 příspěvků 20.10.05 09:43

Ahoj holciny,

vitam Hanku, urcite se ti u nas bude libit, skoda, ze jsi nas nenasla driv :) Internet je opravdu vyborny vydobytek, specialne kdyz je clovek jinak docela odriznuty od sveta. Jsem za nej moc rada, ze ho taky mame doma. Ty dupacky Santa Claus jsou vyborny napad, me vcera napadla podobna vec, ze bych pro mimi usila aspon cervenou cepicku. Mam doma takovy tenky fleecovy pled, ktery uz jsem z casti rozstrihala a usila z nej par veci a na cepicku by tam urcite bylo, tak me to vcera napadlo, ze by to bylo roztomile. Uvidim, jestli se k tomu dostanu.
Jinak jsem mela podobny pocit jako ty, ze zacatku tehu jsem byla 100% presvedcena, ze cekam kluka a je to naopak holka :) Ale jsem moc rada, na pohlavi prece nezalezi, hlavne ze to bude nase a urcite k zulibani.

MartiK, tak vecicky na mimi uz mam pripravene a narovnane v suplikach, jsem rada, ze mam aspon jednu vec z krku. Sice ty supliky jsou narvane po okraj a jdou sotva zavrit, ale rikala jsem si, az se mimi narodi, minimalne pulka veci bude vytahana v pouzivani, takze se mi to tam urcite pak vsechno vejde.

Zatim pa,
Bara

 
Katarina
Zasloužilá kecalka 634 příspěvků 20.10.05 09:54

Ahoj holky, včera jsem na netu nebyla a koukám, co se urodilo komentářů.
Vítám nové těhulky Zani a Hanku a gratuluju k očekávané holčičce a chlapečkovi.

Já jsem byla včera na kontrole u Dr., všechno je v pořádku. Jsem moc ráda. Taky mi brali krev na krevní obraz a stěr z pochvy. Aktuální přírůstek na váze je 8 kg. Další kontrolu mám za 14 dní a pak už to mám naplánované po týdnu až do porodu. A když si to tak uvědomím, říkám si, že mimísek už tu bude opravdu hodně brzy. Asi bych měla začít chystat tašku, i když mám takový pocit, že tam zůstane až do plánovaného konce. Jak se tak pozoruju, tak nadcházející týdny strávím asi víceméně už jen lenošením, relaxováním a sbíráním sil na porod.

Katka + mimi 33+4

 
HanaPospisilova
Kecalka 382 příspěvků 20.10.05 09:57

Ahoj Marti,
děkuji za přivítání, sama jsem si všimla,ze tady převládají spíš holčičky..taky jsem si přála holčičku,ale teď jsem si tak zvykla na Deniska,že už bych zase asi neměnila. Manžel říkal,že holčičku si uděláme příště. :o) No uvidíme, bude se muset víc snažit. :o)
Taky už byste měli být na Štědrý den doma? Viděla jsem v jednom bazárku ještě takovou srandovní Santa Klausovskou čepičku, ale to už jsem si řekla,že ho nebudu trápit, aby se nám tady neroztekl chudáček!
Jinak koukám,že se tady všichni chystáte na předporodní kurzy…no my jsme v tomhle asi trochu pozadu. Před 14dny jsem volala do porodnice,že bysme se tam chteli přijít podívat a ta paní mi řekla, že máme zatím čas, prý až ve 35týdnu.. To mě celkem překvapilo,protože jsem si říkala, kdyby se nedejbože stalo a Denisek by chtěl ven dřív, tak ani nebudu vědět, do čeho jdu… No nejspíš se tam vypravíme a budeme doufat,že nás pryč nepošlou!
Tak si užij rodinné oslavy a svatbu.
Zatím pa a pozdravuj Tadeáška (mimochodem moc pěkný jméno)

Hana + Denisek

 
Agatha
Závislačka 4271 příspěvků 20.10.05 09:57

Zdravím z jihu Čech,

MartiK- díky za ty odkazy kvůli těm mým ledvinám, kouknu na to.

Noční košile - asi to taky vyřešim přes vietnamce, mají celkem dobrý a levný a hlavně i velký, že mi to snad bude.

Zimní bundu taky neoblíknu, ale mám takový šikovný paleto - kabátek ke kolenům - který je střihově do „áčka“, takže ho naštěstí oblíknu a mám tam ještě vůli. Akorát ho musim dát ještě do čistírny. Jinak z ostatního oblečení mám všechno, dvoje těhu kalhoty, svetry co jsem nosila loni oblíknu (sice jsou obtaženější, ale to je výhoda silnějších postav, vždycky jsem si kupovala volnější svetry a mikiny, tak to moc řešit nemusim).

Jinak holky se musim smát, protože si všichni myslí, že už budu rodit. Asi mám nějak nadprůměrný břicho, nebo co, ale asi už měsíc mi lidi říkaji: Jé, vy už to taky máte za pár co? A když jim řeknu, že mám termín v lednu, tak se ještě zeptaji, jestli nečekám dvojčata. A jakmile jim řeknu, že ne, tak se hrozně diví a říkaj, že mám velký břicho. Už musím taky manžu konečně přesvědčit, aby ten muj pupek vyfotil a dám vám ho zhodnotit do galerky.

Agátka se pořád nechce otočit, aspoň cítim pohyby pořád na stejných místech, tak se asi netočí. Snad to ještě zvládne, koncem pánevním bych opravdu nerada rodila. Ale mamka, protože dělá ve špitále, tak se hned na to informovala. Prý dneska radši všechny tyhle nepravidelnosti jako konec pánevní a pod. porodníci v ČB řeší císařem, maji z toho prý víc bodů, tak se s tim moc nebabraj. Tak jsem zvědavá, jak to bude s náma.

Tak já jdu pověsit prádlo a něco vařit k obědu. Zatim se mějte a hlaďte pupíčky.

Andrea + Agátka

 
HanaPospisilova
Kecalka 382 příspěvků 20.10.05 10:07

Ahoj Baru a Katarino,
diky za privitani..taky me mrzi,ze jsem na vas nenarazila driv, ale lepsi az ted nez vubec!
Jak uz jsem odepisovala MartiK,taky jsem premyslela o cepicce pro Santa Klause a dokonce jsem jednu i videla,ale pak jsem si rikala,ze by to mel stejne jen chvilinku kvuli parade a asi aby jsme si prcka vyfotili. Tak jsem to zavrhla.. Pokud ale umis sit, tak to je parada. To se urcite vyplati!
Ja uz jsem taky rada,ze cekam chlapecka,ale uprimne-celkem me to sokovalo, neumim si predstavit, jak budu vychovavat chlapecka…snad nam moc nepreroste pres hlavu! :o)
Tak zatim pa pa

Hana a Denisek

 
JanickaB
Zasloužilá kecalka 978 příspěvků 20.10.05 10:24

Pěkné čtvrteční ráno všem,

Hani vítej mezi námi, velká gratulace k chlapečkovi a myslím, že ti to nebude dlouho trvat se zapojit, naopak, jestli se cítíš trochu sama tak brzo nebudeš, staneš se stejně závislá na emiminu jako jsme my a všechno co tě naštve, rozhodí, potrápí i rozveselí napíšeš a bude ti líp a určitě si nebudeš připadat sama :-) Nejhorší pak je při tý závislosti to, kdyžv ti přestane jít na pár dní internet!!! :-)))

Jinak holčiny, hlavně YASMIN, včera jsme s manžou absolvovali první část předporodního kurzu a musím říct, že poslouchat to, je trošku jiné než číst v knížce. Zase na druhou stranu nemít to načtené, tak jsem z toho po těch dvou hoďkách asi dost zmatená, takhle jsem měla představu o čem mluví a mohla to porovnávat a vyjasňovat si to. Hlavně to vedla strašně příjemná mladá PA, která je bohužel na MD, takovou bych při porodu brala a hlavně mluvila z osobní i 8mi leté pracovní zkušenosti.
Takže zkusím vypsat něco na co si vzpomenu:

 • ten čaj z maliníku určitě doporučovala pro přípravu těla k pohodovýmu porodu, ale na poslední měsíc tak 2-3 šálky denně
 • pak na otočení hlavičkou dolů cviky co už se tu popisovaly+aby tatínek mluvil k miminku v místě, kde má mít hlavičku
 • pak je prý por usnadnění porodu dobrá poloha miminka tzv.přední postavení, kterému se dá napomoct tím, že ten poslední měsíc budeme často klečet na čtyřech, případně se dá opřít o postel, o balon a jen se houpat, prostě vyvěsit bříško a to prý pomůže a dobu porodu to může zkrátit
 • jinak košile doporučuje čerpat nemocniční, určitě na dobu před a při porodu, ale protože je porodů fakt moc, množství není občas úplně dostačující, takže bez vlastní by to neriskovala, říkala, že aspoň jednu, v ideálním případě zůstane domů nebo po porodu na vítání návštěv :-)
 • říkala, že fakt to s věcma nepřhánět, vše se dá donést, protože nevím jak jinde, ale u Apolináře nefungujou skříně, šatny a pod. a není kam to dávat, hlavně jak putujete s postelí, jdou věci s vámi a hokejistická taška není to nej, lepší manžovi doma očíslovat tašky v pořadí jak je má donést dodatečně a prý také naše oblečení odveze taťka domů, takže ho také musí v den odchodu přivést, spousta maminek prý odchází v županu a miminko je načančané, protože taťka zapomněl :-)
 • během porodu (před i po) jsou dvě chvilky, kdy budeme s manžou odděleně, při holení a klistýru není manža a u vážení a mytí miminka nejsme my, jinak říkala, že klistýr není tak drastický jak se povídá a jak býval a že sama ta teplá voda má tendenci urychlit porod, což u Yalu není, a v rámci celého porodu je to zanedbatelná nepříjemnost, takže celekm doporučovala
 • pak ujišťovala, že nástřih se dnes už nedělá automaticky všem prvorodičkám, až dle průběhu porodu, ale samozřejmě preventivně doporučuje, aby tatínkové prováděli masáž hráze, stačí za studena lisovaný olivový nebo slunečnicový olej a upozorňuje, že správná masáž není moc příjemná, taky až ten poslední měsíc 1-2 denně
 • co s etýče dýchání při porodu, to se těžko popisuje ale jedná se o to, že u bežné kontrakce se dýchá klasicky, nádech nosem, výdech pusou, ale v době, kdy je potřeba kontrakci pordýchat a nesmíte tlačit, pak se jedná jen o povrchové dýchání, které znesnadní tlačení, tzn. nádech a ústy fázovaně vydechovat malé množství vzduchu (např.pomocí zvuků mašinky nebo tarzana -hu, hu, hu…)
 • pak se má před porodem trénovat zadržovat dech na co nejdelší dobu, kvůli tlačení, protože kontrakce trvá třeba minutu, na jejím začátku je třeba se nadechnout, zavřít oči (aby nepopraskaly) a pusu a bez nádechu tlačit dolů (jako na velký) co nejdýl, když už to nejde, rychle nadechnout a znova, ale čím dýl v kuse tím líp, proto trénovat výdrž (bez tlačení :-)

Uf uf, no je toho dost, vybrala jsem to, co jsem schopná popsat a co bylo pro mě upřesňující po přečtení knížek. Doufám, že je to pochopitelné.
Yasmin, kdyby tě něco zajímalo napiš a zeptáme se, jinak přezůvky pro taťku ano, ale může tam dostat i návleky, ale zdůrazňovala spíš pohodlné oblečení, protože tam měli taťku co přijel vyfešákovanej v kvádru a kravatě a mamina ho pak držela za kravatu když kolaboval, je tam prý vedro, takže klíďo kraťásky a tričko, ale i džíny a tričko stačí :-)
Kdyby mě něco napadlo, ještě dodám, pro teď myslím, že toho je až až, doufám, že jsem něco nepomotala :-)

Tak se mějte krásně já si jdu asi přitopit, protože mi všechno mrzne.
Janička 32+3tt a obřík Klárka

 
JanickaB
Zasloužilá kecalka 978 příspěvků 20.10.05 10:32

Andrej-včera ta PA říkala, že ještě do 36tt mají šanci se otočit, její klučina se taky prý otočil takhle pozdě, ale skutečně jim je prý přitom podkládání pánve uvnitř nepříjemně, takže se většinou otočej. Jinak jsem četla (asi to teda nebylo o ČB :-)) že pokud nejsou jiné komplikace, tak se porod KP nebere jako velká komplikace a není důvod nerodit spontánně normálně. Takže držím palečky ať se otočí, teď už jsou mimi větší a většinou to prý mamina pozná, když se otáčí. Tak musíš ještě trošku Agátce pobyt v domečku „znepříjemnit“ a určitě si dá říct. Držím palečky.
Pa J.

 
Malta
Závislačka 4097 příspěvků 20.10.05 10:43

Janicko, to je super, ze jsi to tady takhle hezky popsala, ja na kurz zadny nejdu, takze mi tohle hodne pomuze si utridit informace. Hlavne to dychani budu muset nacvicit.
S tim otacenim na bricho (jak pises vyvesit bricho apod.), ja jsem si vcera vecer cetla casopis a hrozne moc se mi chtelo lezet na brise, tak jsem si kolem sebe podlozila kojici polstar a lehla si na nej, mela jsem uprostred akorat misto na brisko a bylo to moc prijemny a mimi ani neprotestovalo. Normalne se zacne okamzite vrtet, kdyz ho treba trosku prilehnu, ale tohle mu nevadilo. Tak to je mozna taky alternativa pro lenochy, co nechteji stat na ctyrech :) Jen asi podle velikosti briska jeden kojo polstar mozna ke konci tehu nebude stacit, aby poskytl dostatecnou oporu a nemackalo se brisko.

Bara

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 4 Další »