Pěstounská péče na přechodnou dobu

Ostatní

Od 1. července 2006 vstoupila v platnost novela Zákona o sociálně právní pomoci dětem, ve které je přesněji popsána možnost umístit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu. Tato možnost byla platná již dříve, ale v České republice nebyla téměř vůbec využívána z mnoha historických důvodů. Pojďme se na téma pěstounské péče na krátkou, respektive přechodnou dobu podívat blíže.

CO TO JE A ČEMU SLOUŽÍ? KDYŽ DÍTĚ NÁHLE NEMŮŽE ŽÍT DOMA…   ****
Dítě potřebuje vyrůstat v rodině ****
Základním nezpochybnitelným a důležitým faktem je, že dítě se narodí úplně bezmocné a dlouhou dobu je odkázané na láskyplnou péči, výchovu dospělých blízkých lidí v prostředí rodiny.
Podle všech vědeckých poznatků i lidských zkušeností je zřejmé, že tak složitá bytost, jako je člověk, potřebuje velmi dlouho dobu (asi 25 let) k tomu se její mozek vyvinul a naučil správně zvládat myšlení, emoce, sociální integraci a vše další nutné pro positivní, nezávislý šťastný život dospělého člověka ve společnosti.
Dítě toto know-how získává prostřednictvím blízkého kontaktu s dospělým člověkem a neustálou správnou interakcí s ním. Pouto mezi ním a rodičem (či blízkým pečovatelem) mu pomůže vše zvládnout a správně dospět.
Nic lepšího než vlastní dobrá rodina pro dítě není. Někdy to ale bohužel nefunguje… ****
Smysl pěstounské péče ****
Pěstounská péče je zároveň velmi tradičním, ale také originálním řešením pro děti, které z nějakého důvodu nemohou dočasně nebo dlouhodobě žít se svými rodiči.
Tradičně se v minulosti o opuštěné děti starali příbuzní, kmotři nebo spřátelené rodiny, někdy si takové dítě vzala na výchovu rodina cizí. Do siročince se dostalo jen málo dětí.
Oproti tomu se po 2. světové válce rozvinul systém ústavní výchovy, postavený na myšlence, že materiální dostatek a kolektivní výchova je pro dítě dobrou náhradou rodičů. Do ústavů putovaly všechny děti, které měly problém ve své rodině, a většinou tam také již zůstaly. Následky ústavní výchovy jsou však většinou katastrofální! pro dítě samé a také pro společnost!
Ve světě to poznali již před 30 lety a rozvinuli bohatou nabídku kvalitní náhradní rodinné péče.
Existuje zde možnost osvojení, pěstounské péče na dlouhou dobu, a také k ní patří rovněž pěstounská péče na přechodnou (krátkou) dobu.   Pro koho je přechodná pěstounská péče dobrá a užitečná?

****
Představme si právě narozené miminko, jehož matka je závislá na drogách, šla na léčení, a dítě chce, chodí za ním, ale nikdo zatím neví, jestli se o něj jednou postará.Miminko bude 6 měsíců v kojeneckém ústavu, což znamená vlastně nemocnici… Která matka by nechala dítě v nemocnici 6 měsíců??? Žádná. Miminko potřebuje neustálý kontakt a péči matky… To žádný ústav neumí.
Představme si sedmiletá dvojčata. Žila sama s babičkou, ale babička onemocněla, bude dlouho v nemocnici, ale skoro určitě se uzdraví, má je ráda a umí se o ně starat…, ale co teď? Kluci potřebují někde být alespoň rok, možná déle… Děti budou muset opustit školu, domov, kamarády… a odejít do ústavu.

****
NA ČEM JE ZALOŽENA PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU?

****
Přechodná pěstounská péče znamená, že:

 • Děti, které náhle nemohou zůstat ve své rodině, chodí do přechodných pěstounských ro­din.

 • Tyto rodiny se pro takovou pěstounskou péči rozhodly, jsou na ni připraveny a jsou provázeny odborným pracovníkem.

 • Rodina průběžně spolupracuje s OSPOD. Je provázena, pravidelně supervidována a školena.

 • Mezi pěstouny na přechodnou dobu a orgánem SPOD (kompetentním úřadem) existuje smlouva (dohoda) o typu a délce péče o dítě.

 • Situace dětí se řeší, a v okamžiku, kdy se jejich situace vyjasní, náhradní rodina jim ve spolupráci se OSPOD a odborníkem pomůže vrátit se domů nebo přejít do trvalé (adoptivní) rodiny.

  ****
Kdo jsou pěstouni na přechodnou dobu?

****
Normální dospělí, zralí lidé s dobrými předpoklady a schopnostmi pro péči o děti, výchovu a rodičovství.
Mají dostatečné materiální a sociální zázemí, aby se mohli o děti bezpečně starat u sebe doma.
Jsou dobře informováni a vzděláni pro poskytování pěstounské péče na přechodnou dobu.
Vědomě se rozhodli poskytovat právě přechodnou pěstounskou péči, tedy pěstounskou péči na kratší dobu.
Rozumějí tomu, proč je pro děti potřebná, a umějí ji správně poskytovat.
Chápou důležitost udržování kontaktu mezi dětmi a jejich biologickou rodinou, podporují positivní vztahy a setkávání.
Jsou prověřeni jako bezpeční náhradní rodiče a přiměřeně vzdělaní v oblasti péče o děti v obtížné rodinné situaci
Jsou připraveni odbornou organizací, umějí spolupracovat s odborníky.
Měli by mít k dispozici odborného pracovníka, který jim pomáhá zvládat obtížné situace a pomáhá podle potřeby i dítěti
Mezi pěstouny, odbornou organizací a úřadem (OSPOD) je stanovena smlouva o přechodné pěstounské péči.
Pěstouni positivně a aktivně ve spolupráci s OSPOD a odborným pracovníkem pomáhají dítěti s návratem do původní rodiny nebo adoptivní rodiny, pokud se tak stane.
Kvalitní přechodná pěstounská rodina se postupně může starat o další a další svěřené děti. Nejedná se však o velké pěstounské rodiny.
Přechodná pěstounská péče je poskytována individuálně podle potřeb dítěte.

****
www.natama.cz

Hodnotilo 1 lidí. Score 4.0.

Reklama


Reklama

 Váš příspěvek
 
Sati
Extra třída :D 11497 příspěvků 15.09.06 09:24

S pěstounstvím na přechodnou dobu  mám rok a půl trvající zkušenost. Je to tak, že si najdete dítě, které by jste si chtěli brávat, nebo o ně pečovat. Doma vás navštíví sociální pracovnice, aby zjistila jak bydlíte - nebojte se neprolízá skříně ani ji nezajímá stav vašeho konta. Chce jenom vědět, jestli máte na čem vařit, jestli máte stůl a židle aby se dítě mohlo najíst, jestli vám teče teplá voda a jestli máte pro dítě připravenu postel, aby mělo u vás kde spát. Pak už si jen domluvíte, jak často si chcete dítě do rodiny brát. Např. jen na vánoce, nebo jen o víkendech, nebo jen jeden víkend v měsíci a podobně. Dítě je s tím srozuměno a bere to jako výlet k tetě nebo strejdovi. my jsme měli kluka poprvé na vánoce 2002. Pak jsme si ho brávali tak dost nepravidelně, jak nám to časově vyhovovalo. Po roce co jsme si ho brali začal být právně volný. Nabídli nám ho do pěstounské péče. Pokud by jsme ho odmítli, nic by se nedělo, protože by ho nabídli nějakým jiným pěstounům. Přechodná péče vás k ničemu dlouhodobému nezavazuje. My jsme se rozhodli nakonec pro trvalou pěstounskou péči a máme ho doma natrvalo od července 2004. Takže pokud třeba uvažujete, že by jste si chtěli vzít na vánoce, nebo na víkend dítě z domova, tak do toho jděte.
 Sati

 
RadekL
Nováček 1 příspěvek 31.01.07 13:20

Pozor na přechodnou pěstounskou péči !!!
Když se běžný člověk dozví, že by děti místo do ústavů mohly chodit do rodin, má z toho radost. Upozorňuji proto na několik rizik:
To, co se u nás provozuje jako pěstounská péče, fakticky pěstounskou péčí není. Jde o určitou omezenou formu adopce. Ten název je ovšem důležitý, protože díky němu se do této (fakticky adopční) péče může dostat i dítě, které by z právních důvodů do adopce nemohlo a muselo by zůstat celý život v ústavu. Mám za to, že tuto právní kličku vymysleli čeští psychologové v čele s panem Matějčkem, protože šlo o jedinou možnost, jak celou řadu dětí vysekat z dětských domovů.
Nevím přesně, odkud vychází tlak na práva rodičů - snad je to z Evropské unie. Podle těchto práv je nemožné osvojit dítě, jestliže rodič projevuje nějaký zájem (občas návštěva, balíček, pohlednice). Ovšem náš koncept pěstounské péče tato práva zá:,–(ně porušuje. Zrušit pěstounskou péči by bylo velmi nepopulární, a tak se domnívám, že se politici pokoušejí nenápadně zlikvidovat to, co nám po panu Matějčkovi a jeho kolezích zbylo.
Vím, že stále opakuji „domnívám se“ a „mám za to“, ale nezbyl mi zatím čas hledat důkazy. Pozoruji určité příznaky. Jsou to tyto jevy:

 1. Zvyšují se nároky na pěstouny (plánuje se např. povinné pedagogické vzdělání, zvláštní kurzy apod.)
 2. Je stanoveno, o kolik dětí maximálně smí rodina pečovat.
 3. Stále vehementněji se prosazuje ona krátkodobá pěstounská péče.
  Já osobně vůbec nejsem proti tomu, aby děti místo do ústavů šly do rodin. Pokládám to ale za zastírací manévr, jak postupně vyřadit onu dlouhodobou pěst. péči a vrátit děti tam, kam podle právního pojetí EU patří - to jest do dětských domovů, kde si je jejich biologičtí rodiče později najdou, aby je mohli používat k páchání trestné činnosti apod.
  Na závěr ještě jedna poznámka: Rodina, kde se po roce střídají děti, není normální rodinou. Jde o silně traumatizované společenství, které se spíše blíží jakési léčebné komunitě. Určitě je o 200% lepší než dětský domov, ale o rodinnou péči v pravém slova smyslu se nejedná.
 
Vložit nový komentář

Reklama


Reklama