Recenze knih nakladatelsví CP Books

Ostatní
  • emimino
  • 16.04.05

Edice Ekonomika Účetnictví 2005 pro začátečníky Daňová evidence 2005 Daňové zákony 2005 Účetnictví 2005 učebnice pro střední a vyšší odborné školy

Účetnictví 2005 pro začátečníky
Jitka Mrkosová
122 stran černobílých
Datum vydání: duben 2005
Kód knihy: KE0324
ISBN: 80-251-0560-1, EAN: 978-80-2510-560-3

Chcete se naučit základním principům vedení účetnictví?
Tato kniha vám pomůže zvládnout vše, co potřebujete znát k účtování.
Pomocí srozumitelného a přehledného výkladu rychle zjistíte: • jaké jsou základní účetní doklady, účetní záznamy, druhy účtů • jak provádět účetní operace o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv • jaké existují způsoby odpisování • jak účtovat náklady a výnosy, výsledek hospodaření • jaké účty slouží pro účtování daní a dotací, zásob, mezd atd.
V učebnici naleznete mnoho praktických příkladů a cvičení s řešením, ale také úkoly k samostatnému procvičování. Naučíte se brzy provádět základní i složitější účetní operace, které použijete v praxi.
Jitka Mrkosová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. S vyučováním odborných ekonomických předmětů na střední škole má dvacetiletou pedagogickou praxi. Posledních deset let se jako učitelka účetnictví i lektorka Svazu účetních pro certifikaci účetních v ČR intenzivně zabývá účetní metodikou. Má zkušenosti se vzděláváním jak studentů, tak dospělých (rekvalifikační kurzy akreditované MŠ, certifikace).

Daňová evidence 2005
Marcela Doleželová
112 stran černobílých
Datum vydání: únor 2005
Kód knihy: KE0206
ISBN: 80-251-0524-5, EAN: 978-80-2510-524-5

Kniha je určena pro podnikatele, kteří vedou daňovou evidenci příjmů a výdajů pro stanovení základu daně z příjmů. Současně je zaměřena na ty, kteří začínají podnikat.
Srozumitelným výkladem Vás autorka seznámí se základními pojmy, principy a způsoby vedení daňové evidence v průběhu roku. Naučí Vás, co je předmětem evidence příjmů, výdajů a evidence majetku a závazků.
V samostatné kapitole Vám poradíme, jak získat živnostenské oprávnění a registraci na finančním úřadu.
Závěrem naleznete návody k sestavení daňového přiznání k dani z příjmů, k dani silniční, k dani z nemovitostí a ke zpracování přehledu pro zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení.
Jistě oceníte řadu praktických příkladů, rad a návodů, které pro Vás autorka v knize připravila

Účetnictví 2005
učebnice pro střední a vyšší odborné školy
Jitka Mrkosová
290 stran černobílých
Datum vydání: únor 2005
Kód knihy: KE0289
ISBN: 80-251-0513-X, EAN: 978-80-2510-513-9

Potřebujete účetnictví? Chcete se spolehlivě a rychle naučit účetnictví? Jste připraveni na změny, které nám přináší rok 2005?
Učebnice vás seznámí pomocí srozumitelného a podrobného výkladu se vším, co se týká účtování, a to v aktuálním znění od 1. ledna 2005.
Umožníme vám získat potřebné dovednosti pro vedení účetnictví.
Naučíte se: • Jaká je důležitost vedení účetních záznamů. • Jak členíme a sledujeme majetek podniku. • Jakým způsobem sestavit rozvahu. • Jak se promítají náklady a výnosy do soustavy účtů. • K čemu slouží podrozvahové účty a jak na nich provádíme zápisy. • Co rozumíme syntetickou a co analytickou evidencí v účetnictví. • Jak účtovat mzdy, zásoby, DPH či dlouhodobý majetek atd.

Prostřednictvím názorných příkladů a cvičení s řešeními vás publikace krok za krokem seznámí s metodikou účtování v účtových třídách.
Svou formou i metodikou se publikace zařazuje mezi soudobé moderní učebnice. Je určena nejen středním a vyšším odborným školám, ale i široké veřejnosti aktivních samouků. Tím, že je zaměřena především na praxi, bude jistě užitečná i pro firmy.
Jitka Mrkosová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. S vyučováním odborných ekonomických předmětů na střední škole má dvacetiletou pedagogickou praxi. Posledních deset let se jako učitelka účetnictví i lektorka Svazu účetních pro certifikaci účetních v ČR intenzivně zabývá účetní metodikou. Má zkušenosti se vzděláváním jak studentů, tak dospělých (rekvalifikační kurzy akreditované MŠ, certifikace

Daňové zákony 2005 Úplná znění zákonů k 1.1.2005 s ko­mentářem VČETNĚ pokynů D a sdělení MF
Kolektiv autorů - Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Ivo Šulc, Zdeněk Krůček
154 stran černobílých
Datum vydání: leden 2005
Kód knihy: KE0128
ISBN: 80-251-0496-6, EAN: 978-80-2510-496-5

Publikace s prodejním kódem KE0118 byla nahrazena publikací s kódem KE0128.

Cílem této knihy je poskytnout všem zájemcům, nejen podnikatelům, ale i ostatním, aktuální znění daňových zákonů, kterými se musíme řídit a ctít je od 1. ledna 2005. Komentáře autorů mají především za cíl upozornit na změny, k nimž dochází a které nejsou bezvýznamné.
Novodobá soustava daní v České republice od svého vzniku k 1.1.1993 prochází neustálým bouřlivým vývojem. Nejen pro podnikatele je již dávno fyzicky nemožné sledovat všechny změny, k nimž mnohdy dochází v průběhu roku, někdy působí retrospektivně a jsou často náročným oříškem i pro specializované odborníky, jakými jsou autoři komentářů této knihy. Všichni jsou renomovanými odborníky, všichni jsou také daňovými poradci.

Pomineme-li zbrusu nový zákon o DPH, u něhož už zase dochází k 1. lednu k úpravám, klasicky k nejzávažnějším změnám dochází v zákoně o daních z příjmů. Tyto změny se dotýkají především fyzických osob, například tzv. společného zdanění manželů a změn u mladých rodin s dětmi, kdy lze při nízkých příjmech dosáhnout tzv. bonusu, čili stát bude rodinám, splňujícím kritéria, poskytovat příspěvek až do výše 30.000 Kč ročně. Výrazné změny obsahuje i novela části, týkající se osob právnických.
Všech podnikatelů se dotýká například zrušení tzv. reinvestičních odpočtů, které má nahradit nový způsob odpisování hmotného majetku, zvýšení daňově uznatelné vstupní ceny automobilu na 1,5 mil. Kč a další výrazné změny, na které upozorňuje příslušný komentář.

Hodnotilo 0 lidí. Score 0.0.

Reklama


Reklama

Nikdo zatím tento deníček nekomentoval. Buďte první!

 Váš příspěvek

Reklama


Reklama