Rizika na počátku těhotenství

Těhotenství
  • emimino
  • 08.03.02

Jak je rizikové pro vývoj plodu užívání léků, ošetření u zubaře, chov domácích koček a vegetariánství matky

Milá Šárko,

nedávno jsem objevila stránky eMimino a musím říci, že jsem se z nich už dost poučila a doporučila je i své sestřenici.

Mám ale následující dotazy, na které jsem nenašla odpovědi:
1. Jsem v 9. týdnu těhotenství, od dětství mám problémy s chrupem, protože jsem jako malá dostala antibiotika a ty mi zničily zubní sklovinu. Navíc mám atopický ekzém. Můžete mi doporučit vhodné vitamíny?
2. Asi ve 4. týdnu těhotenství jsem asi 5 dní užívala na průjem Endiaron (asi 2 tablety denně). Potom jsem asi v 5. týdnu byla u zubaře a nechala si udělat bílou plombu tvrzenou „světýlkem“. Můžou mít tyto věci vliv na miminko? Tehdy jsem nevěděla, že jsem těhotná.
3. Moje sestřenice je v 11. týdnu těhotenství - je vegeteriánka už 5 let a má doma kočky. Může to nějak ovlivnit její těhotenství?

Mockrát děkuji za odpověď a přeji všem hodně zdraví.
 Olga

*Ahoj Olgo,
jsem moc ráda, že naši stránku našla opět další nastávající maminka.

Pokud se týče vitamínů je dobré brát vitamíny pro těhotné - na trhu je jich několik od různých výrobců, v různé cenové relaci (je dobré se přesvědčit, zda obsahují jód). Víceméně je jedno, které si koupíš, spíše záleží na tom, jak hluboko chceš sáhnout do kapsy.

Léky, které jsi užívala ani ošetření u zubaře by nemělo mít výrazný negativní vliv na plod.

Vegetariánství není v době těhotenství překážkou, jen je nutné dodávat tělu určité prvky - určitě je nutné brát vitamíny pro těhotné.
O způsobu stravování by měl být informován gynekolog - někteří pak dělají pro jistotu častěji krevní testy, případně předepisují příslušné preparáty.
Také o kočkách by měl gynekolog vědět. U koček je riziko toxoplazmosy (v počátku těhotenství je prováděn krevní test na protilátky), jak jsem se ale dozvěděla ve včerejší Sauně na Primě, tak více nebezpečné jsou kočky cizí než domácí - zde je riziko minimální.

Tobě i Tvé sestřenici přeji hodně zdraví a pohody do dalších měsíců Šárka*

Váš příspěvek
Vivian
Povídálka 24 příspěvků 09.04.02 20:13

Milá Olgo,

uzívání jakýchkoliv léků zejména v prvních trech mësících tëhotenství je nevhodné a můze být i nebezpeçné (negativním vlivům na plod se ríká teratogenita), v kazdém príbalovém letáçku sice najdete informaci o pouzití v tëhotenství a v průbëhu kojení, ale o veîkerých lécích, které uzíváte by mël vëdët Váî oîetrující gynekolog a ten by Vám mël nálezitë poradit, stejnë jako v prípadë, kdy si chcete zakoupit nëjaký volnë prodejný preparát. Na trhu je nepreberné mnozství multivitamínových a minerálových tabletek urçených pro tëhotné a kojící zeny, ale jejich kvalita můze být sporná, proto neudëláte chybu, kdyz se poradíte s gynekologem.
Pokud jste uzívala nëjaké léky v dobë, kdy jste o svém tëhotenství nevëdëla, svërte se lékari - ten rozptýlí Vaîe obavy nebo provede prísluîná vyîetrení. I kdyz se Vám nëkteré léky mohou zdát zcela nevinné, jde prece jen o syntetické chemikálie a ty vyvíjejícímu se embryu príliî neprospívají - nëkteré více, nëkteré ménë, s nëkterými si miminko „poradí“, jiné jej mohou velmi tëzce poîkodit.

A co koçiçky? Inu, ani u cizí micky ani u Vaîí domácí si nemůzete být nikdy moc jistá. V koçiçích slinách a výkalech se můze nacházet mj. bakterie Toxoplasma gondii, způsobující toxoplazmózu, která műze u çlovëka probëhnout aniz by ji zaznamenal, ale pro plod mívá fatální následky. Pokud má Vaîe sestrenice obavy çi pochybnosti, můze lékare pozádat o vyîetrení, které stanoví prítomnost protilátek Toxoplasmy v krvi. Jistota je jistota.

Co se týçe Vaîeho oîetrení u zubního lékare, obavy hodte za hlavu, „svëtýlko“ miminku neîkodí.

Vegtariánky by mëly zvýîit v tëhotenství prísun mléçných výrobků (pasterizované nebo sojové mléko, aspon 600 ml dennë, jogurty, sýry apod.)
Veganky by se mëly poradit s dietní sestrou çi odborníkem na dietetiku, nebot by mohly ony i jejich vyvíjející se plod nedostatkem zeleza, vápníku a vitamínu B12, který se vyskytuje v potravë zivoçiîného původu.

Pohodu a klidné prozití radostných dnů Vám obëma preje

B. Prokeîová

Vložit nový komentář