Rodíme v září a v říjnu: Genetické screeningy...

Těhotenství

Zdravím všechny spolutěhulky. Doufám, že můj první pokus o deníček přežijete ve zdraví, přestože není na příliš veselé téma. Pokusila jsem se zmapovat vyšetření, která mají za cíl zjistit náhodně vzniklé vrozené vady dítěte. Na ta, která zkoumají zdravotní stav maminky a aktuální zdraví miminka možná dojde řada někdy jindy pokud budete mít zájem ;)

Při brouzdání na internetu a listování v knížkách jsem s hrůzou zjistila, že vývojových vad je nepřeberné množství (naštěstí výskyt v populaci je většinou typu 1:5000, tj. 0,02% a menší) a že je i mnoho typů vyšetření, které se běžně nedělají. Informace v tomto deníčku tedy nebudou nutně úplné - to by totiž bylo na pěkně dlouhý román  Jen doufám, že budou správné  Problém je totiž (mimo jiné) v tom, že čím víc jsem se tím zabývala, tím bylo složitější vyjádřit se aspoň trochu jasně a srozumitelně. NA ZAČÁTEK TROCHU OBECNĚ… Jak všechny víme, roste pravděpodobnost všelijakých vývojových vad miminka s věkem jeho matky. Nicméně, přestože vzrůst rizika vypadá z grafů jako alarmující, ve skutečnosti to není až tak hrozné. Na příkladu pravděpodobnosti Downova syndromu posuďte sami: Věk/ pravděpodobnost postižení
20/ 1:1500, tj. 0.067%
25/ 1:1400, tj. 0,07%
30/ 1:910, tj. 0.11%
35/ 1:380, tj. 0.26%
37/ 1:250, tj. 0.4%
40/ 1:100, tj. 1.0%
zdroj: [1], [5] Screening, neboli vyhledávací vyšetření k nalezení plodů, u nichž je významné riziko vrozené vady, náhodně vzniklé v prvních týdnech těhotenství, je sice jednoduché vyšetření, ale málo přesné. Proto je poměrně dost výsledků falešně pozitivních (test postižení prokáže, ale dítě je zdravé), většinou jsou parametry nastavené tak, aby jich bylo asi 5%. U kolika % výsledků se předpokládá falešná negativita (test je negativní, přestože dítě je postižené) se mi nepodařilo zjistit. Za předpokladu nejběžnějšího gaussovského rozdělení by to mělo být také asi 5%. Ale kdoví… Účast na screeningu je dobrovolná, tedy, lze ji odmítnout. Dokonce jsem se dočetla, že: „je třeba seznámit oba partnery s předpokládaným užitkem i možným rizikem tak, aby na základě objektivních informací mohli učinit svobodné rozhodnutí, zda si vyšetření přejí či nikoliv. Jestliže se partneři rozhodnou, že i v případě nepříznivého výsledku nepřistoupí na možnost ukončení těhotenství, obvykle důvod k vyšetření ztrácí na smyslu."[2]

Krásná to teorie… ale já jsem se zatím nesetkala s tím, že by mi někdo dával na výběr (možná u invazivních vyšetření? Ale několika mým kamarádkám nenavrhovali amniocentézu jako MOŽNOST, ale chtěli je na ni bez diskuzí rovnou poslat.) Pravděpodobnost záchytu např. 70% při 5% falešné pozitivitě znamená, pokud tomu dobře rozumím (opravte mě, jestli to chápu špatně), že ze 100 postižených a vyšetřených plodů je postižení rozpoznáno u 70 a ze 100 zdravých vyšetřených dětí je 5 mylně označeno jako postižených. Z krve matky se zkoumá množství některých látek (tzv. markerů), které vytváří orgány plodu (dostanou se tam přes placentu). Naměřené hodnoty se pak porovnávají s mediánem pro danou délku těhotenství. Vychází se z empirické zkušenosti, že u vybraných markerů jsou obvykle významné rozdíly mezi zdravým a postiženým dítětem. Z genetických důvodů lze v ČR ukončit těhotenství před 24tt. STANDARDNÍ SCREENINGOVÁ VYŠETŘENÍ Nuchální translucence (NT) Toto první genetické vyšetření, měření tzv. nuchální translucence (česky šíjového prosvětlení/ztluš­tění, měření kožní řasy) pomocí UTZ, má už většina z nás dávno za sebou. Vzniká nahromaděním tekutiny v podkoží šíje plodu. Je-li naměřená tloušťka šíje plodu vyšší než je běžné, ukazuje to na vyšší pravděpodobnost výskytu srdečních vad, Downova syndromu nebo jiných chromozomálních poruch (Edwardsův, Patauův a Turnerův syndrom). „Normální" tloušťka šíje závisí na aktuálním stáří těhotenství, naměřená hodnota se pak srovnává s dlouhodobými tabulkovými průměry. Jednu tabulku jsem našla v [4]: **tt/ průměr [mm]/ 95. percentil [mm] ** 11/ 1,21/ 1,7
12/ 1,32/ 2,09
13/ 1,42/ 2,10
Pokud se toto měření spojuje ještě s krevním odběrem mezi 10-14tt (těhotenský plasmatický protein A (PAPP-A) a volná beta podjednotka hCG (Fß hCG)), pak je pravděpodobnost záchytu Downova syndromu (DS) až 90% (při 5% falešné pozitivitě). [4]

U samotné nuchální translucence je to 73%. [9] Vše dohromady (NT+odběr v 10-14tt a triple test) DS: 94 % při 5% falešné pozitivity [5]. Kombinace NT + triple test: DS: 80% při 5% falešné pozitivity [5]. Triple test Jedná se o tolik obávané vyšetření z krve prováděné kolem 16tt. Zkoumají se hladiny fetoplacentárních antigenů v mateřském séru: alfa fetoprotein (AFP), hCG a volný estriol (uE3).
Vlastní výpočet rizika postižení provádí počítač. V úvahu se berou: hodnoty 2-5 markerů v násobcích mediánů, věk, hmotnost, rasa matky, délka těhotenství, počet těhotenství, četnost těhotenství (jedno dítě, dvojčata), kouření, cukrovka, stáří těhotenství, předchozí porod dítěte s vývojovou vadou a dokonce prý i bydliště těhotné. Vliv na výsledek má i zvýšená fyzická zátěž před odběrem [6].

Výsledek se udává jako pravděpodobnost jednotlivých typů postižení. Za špatný výsledek se považuje, pokud pravděpodobnost vyjde větší než 1:250 [4], tj. 0.4%. U Downova syndromu bývá hraniční výše významného rizika 1/250-1/380 (tj. 0,4%-0,26%). Toto a vyšší riziko má asi 5-7% těhotných. [5]. Pokud je výsledné riziko „významné", je matce nabídnuta k průkazu nebo vyloučení postižení např. amniocentéza.
Pravděpodobnost záchytu (vše při 5% falešné pozitivitě): Downův syndrom: 50-60% [7], 70% [5], 80% [4]

Aneuploidie: cca 60% [4]

jiné vývojové chromozomálně podmíněné vady: 50% [4]

Rozštěpové vady:
anencefalie (nepřítomnost mozku): 100% [4]

spina bifida: 85% [4]

omphalocele/gas­troschisis: 60% [4] Amniocentéza Neboli odběr plodové vody se provádí mezi 16-20tt, je-li matka starší než 35 let nebo pokud z dříve provedených testů vyplývá zvýšené riziko nějakého postižení.
Z dělohy se pomocí asi 10cm dlouhé tenké jehly (s použitím lokální anestezie) odebere asi 20ml ([4]) plodové vody (na týden gravidity ne víc než 1ml plodové vody). Poloha dítěte během odběru je stanovována pomocí ultrazvuku. Vyšetření se provádí ambulantně, u vícečetných těhotenství je 1-2 hospitalizace. Více se můžete dočíst např. zde. Úspěšnost kultivace (ve 16-20tt) je 98%, kolonie se začnou tvořit 6-7 dní od založení kultury. Jsou-li kultivovány buňky všech 3 typů, je diagnostická spolehlivost 100%. [4] Lze diagnostikovat chromozomální poruchy (př. Downův syndrom), strukturální defekty, vzácné dědičné metabolické poruchy. V pokročilejším těhotenství lze použít k diagnostice inkompatibility krevních skupin, nebo infekce a posouzení zralosti plic a plodu, k přežití předčasného porodu. Riziko spontánního potratu po vyšetření se udává 0,5-1,0% [4], na jiném místě v téže knize píší, že je menší než 1,5% , u vícečetných těhotenství je až 3,5% [4]. Na [3] píší: Riziko výkonu, kterým je především následný potrat, je menší než 1%. Riziko samovolného potratu se snižuje se zlepšováním technického vybavení pracovišť a zkušeností lékařů. Ultrazvuk 18.- 20.tt Tzv. Velký ultrazvuk. Kontroluje se vývoj plodu, vývojové vady (kontroluje se délka stehenní kosti, vnitřní orgány dítěte). Cílem je odhalení případných malformací. Také se zjišťuje lokalizace placenty. Některé zkratky ve zprávě:
FL: délka stehenní kosti
BPD: příčný průměr hlavičky
HC: obvod hlavičky
AC: obvod bříška
Ultrazvuk ve 30.-32.tt Při tomto ultrazvuku se kontroluje vývoje (růst) plodu, znovu se zjišťují vývojové vady, určuje se lokalizace a typ placenty a množství plodové vody.

UTZ mimo tyto termíny: vždy, pokud pro to existuje opodstatněný důvod Bezpečnost ultrazvuku
Bezpečnost ultrazvuku zatím nebyla ani prokázána ani vyvrácena. Obecně asi platí, že všeho s mírou. Myslím, že 5-8 ultrazvukových vyšetření za těhotenství uškodit nemůže. Mnoho z nás absolvuje stejně jen ty 3 ultrazvuky hrazené pojišťovnou, takže není co řešit. A pohled na miminko je tak nááááádherný ;) Některá další, ne tak často prováděná vyšetření Biopsie choria (choriových klků)
Jedná se o odběr části tkáně plodových obalů. Provádí se podobně jako amniocentéza. Do 12tt se dělá přes čípek (transcervikální), riziko spontánního potratu 2-4%. Mezi 12-13tt se dělá přes břicho (transabdominální), riziko potratu je 0,5-1%. [4]

Výhodou je krátká kultivace vzorků (přes noc), takže i výsledky jsou známy poměrně brzy. A také se provádí dříve než amniocentéza. Nicméně toto vyšetření se zatím provádí pouze na několika málo pracovištích. Kordocentéza
Provádí se odběrem krve z pupečníku (3-4ml) po 20tt, výsledky za 48-72hod. Lze zjistit chromozomálně podmíněné vady, Rh imunizaci. Dokonce lze přímo do pupečníku aplikovat dítěti léky.
Riziko spontánního potratu 0,8-2% [4]. Shrnutí vyšetření, o kterých se zmiňuji:
Kdy / Co / Výsledky 11-14tt/ Nuchální translucence/ hned
od 11tt/ biopsie choria/ několik dní
14.-26tt/ Amniocentéza/ až 3 týdny
od 22tt/ Kordocentéza/ cca týden
18-22tt/ genetický UTZ/ hned
30-32tt/ genetický UTZ/ hned
ODKUD JSEM ČERPALA? (a kde si můžete více počíst):
Lees, Reynolds, McCartan: Těhotenství v otázkách a odpovědích. Ikar Praha 2002.
 www.capacz.cz

www.gest.cz

Hájek, Kulovaný, Macek: Základy prenatální diagnostiky. Grada Publishing, Praha 2000.
 www.gennet.cz

www.neonatologie.cz

www.prenatal.cz

www.porodnice.cz

www.mzcr.cz OSOBNÍ DOUŠKA NA ZÁVĚR ;)
Problémem mnohých vyšetření, zvláště triple testu, zůstává podle mne to, že jejich výsledky jsou silně závislé na mnoha parametrech, mj. na správném stanovení gestačního stáří dítěte. Liší-li se cyklus ženy od vzorového lékařského (28 dní délka cyklu, 14. den ovulace), nebo není-li znám datum poslední menstruace (můj případ, já ho sice vím naprosto přesně, ale… je to poněkud k ničemu, byla totiž 16. 5. 2003 ), je zbytečná nervozita na světě. Může totiž velice snadno docházet ke zkreslení výsledků, nejčastěji k falešné pozitivitě. Z UTZ je stáří těhotenství většinou známo s přesností nejlépe na 2 dny (????, ale záleží i na kvalitě přístroje a schopností vyšetřujícího). Nejvíc mi vadí, že lékaři často presentují domněnky jako nezvratnou jistotu a tím těhulku naprosto zbytečně stresují.
Na můj vkus je třeba triple test pouze velice hrubě orientačním vyšetřením, jehož výsledky jsou dost zavádějící. Třeba mi není moc jasné, proč se považuje za „velké riziko" poškození, vyjde-li jeho pravděpodobnost třeba 0,5% (1:200), přičemž následně doporučovaná amniocentéza, s rizikem potratu cca 1%, je považována za bezpečnou.
Navíc, v případě pozitivních testů jste za šílence, pokud odmítnete amniocentézu. A pokud vyjde špatně i ta, tak se automaticky předpokládá, že půjdete na potrat. Uznávám, že tohle je věc hlavně mého přesvědčení, že potrat je zabitím, ale… nedovedu si představit, že jdu na potrat v době, kdy už přes měsíc cítím jeho pohyby. Ale také je pravda, že si nedovedu představit starat se o těžce postižené dítě - a velice obdivuji rodiče, kteří to bez zatrpklosti dokážou.
Po pravdě, nevím, co bych dělala, kdyby byly výsledky testů špatné - Ztotožňuju se s tím, co napsala Sylvie na svých stránkách (doporučuji číst je pro uklidnění): „naprostá většina „léčby“ nemocného plodu spočívá v jeho usmrcení…" „Usmrtit dítě v sobě je pro mne nepředstavitelné - ale donosit ho s vědomím, že bude těžce postižené nebo že se třeba ani nedožije porodu… to je pro mne nepředstavitelné zrovna tak.„ A úplně na závěr - lidský život je v ohrožení od svého vzniku. O své děti se bojíme od okamžiku jejich početí. Přestože může být dítě během těhotenství naprosto zdravé, může k vážnému postižení dojít během porodu nebo kdykoliv v průběhu života. A tak se sama sebe ptám, jaký je v tomto ohledu tak zá:,–(ní rozdíl mezi 5 měsíčním plodem, hodinu „starým“ miminkem a 10 letým dítětem? Ale nechci skončit pesimisticky, vždyť těhotenství je jedno z nejkrásnějších životních období. Moc moc nám všem přeji krásná a zdravá miminka. A pevně věřím, že zdravá budou. Takže pohlaďte pupíky a úsměv na líčka  A ať nám ti špuntíci dobře rostou! Úplně nakonec náš seznámek: Mahagony, Praha, 4. 9. 05
Zuzajde, Ostrava, 5. 9. 05
Nika1, Praha-západ, 9. 9. 05
Bosorka, Mladá Boleslav, 11. 9. 05
Fiona, Příbram, 12. 9. 05
Sarulka, ?, 14. 9. 05
Katka73, Praha, 15. 9. 05
Ejka, Hořice, 17. 9. 05
Boumaska, Brandýs n. L., 17. 9. 05
Wenndy, Tábor, 17. 9. 05
Dady, ?, 18. 9. 05
Kerstin, ?, 18. 9. 05
Johanka, Praha-západ, 19. 9. 05
Vlčice, Praha 4, 20. 9. 05
AlaSka, ?, 21. 9. 05 Čokoladovka, ?, 22. 9. 05
Martulka, Ústí nad Orlicí, 24. 9. 05
Vlasinka, Ústí nad Labem., 25. 9. 05
Morgaine, Ústí nad Labem, 26. 9. 05
Kytička, Praha, 27.9. 05
Jitka, Zlín, 28. 9. 05
Jendy, Uherské Hradiště, září 05

Marie, Irsko, 1. 10. 05
Cathy, ?, 3. 10. 05
Nafteta, ?, 4.10. 05
Lili_Anne, Praha, 7. 10. 05
Zuzík 007, 8. 10. 05
Kely, Praha, 9.10. 05
Marhulka, Brno, 9. 10. 05
Saba, ?, 9.10. 05
Tina, Kladno, 9. 10. 05
Haka, Orlické hory, 10. 10. 05
Lenna, ?, 11.10. 05
Magda, ?, 11. 10. 05
Adka 007, ?, 12. 10. 05
Siska, Brno, 17. 10. 05
Deina, Brno okolí, 18. 10. 05
Regi, Ostrava, 18. 10. 05
JanulaD, ?, 20. 10. 05
Lukina, Pardubicko, 20. 10. 05
Bakoule, Nupaky u Říčan, 24. 10. 05
Irma, Praha, 24. 10. 05
Dandula, Brno, 25. 10. 05
Myska, Praha, 27. 10. 05
Evulík1, Praha - východ, 28. 9. 05
Veronika, Brno, říjen 05

Hodnotilo 2 lidí. Score 5.0.

Reklama


Reklama

 Váš příspěvek
 
Anonymní  08.04.05 03:44

přečetla jsem ten článek od Sylvie, chtěla bych jen dodat - screening může být dobrý i k jiným věcem - pokud vím, že dítě má nějaké postižení a nechci těhotenství ukončit, mám ještě pořád dost dlouhou dobu připravit se na to - zjistit jestli existuje nějaké sdružení rodičů se stejně nemocným dítětem, jak to bude se sociálními dávkami, mateřskou, příspěvky na ošetřování atd.
V neposlední řadě - postižení může být nějakým způsobem řešitelné. Se mnou byla v nemocnici maminka, která měla plánovaný císařský řez - její mimi by normální porod nepřežilo, potřebovalo okamžitou srdeční operaci - takže její porod byl naplánován do poslední vteřiny - a mimi se podařilo zachránit. envím, samozřejmě, jak to s nimi bylo dál, a jestli ta srdeční vada byl jedinýy problém miminka - nicméně takhle mělo mimi alespoň šanci. Kdyby se o jeho vadě nevědělo, udusilo by se hned po porodu.
 sally

 
Nika1
Kecalka 150 příspěvků 08.04.05 10:44

Ach jo :(
Moc se omlouvam za lehce zmateny clanek. Vyrobila jsem krasne prehledne tabulky, cleneni do kapitolek, pred odeslani clanku se mi to v nahledu, ktery zobrazuje jak bude clanek v realu vypadat, krasne zobrazilo presne tak, jak jsem chtela … a nakonec je z toho takovyhle sileny mismas. Nechapu :( :(

 
johanka
Kecalka 321 příspěvků 08.04.05 11:17

Niko, diky za denicek na tema, ktere ted asi vsechny osobne prozivame v praxi. To nevadi,ze tabulky zmizely. Mluvis mi z duse zejmena ohledne dilemat, kdyz je nejaka statisticka pravdepodobnost a jedina nabizena lecba znamena nezvratne usmrceni plodu.
Ja na vysledky tripletestu ted cekam, i na velky UTZ. Jinak se ale mam dobre a doufam, ze miminko taky. Hezke jaro vsem podzimnim tehulkam! Johanka

 
Nika1
Kecalka 150 příspěvků 08.04.05 11:57

Sally,
mas pravdu. Take proto se vysetrenim nebranim. Jsem vsema deseti pro vysetreni behem tehotenstvi, ktera dokazi odhalit vadu, ktera se da lecit a pomoci tak diteti co nejdriv.

 
zuzajde
Kecalka 149 příspěvků 08.04.05 12:02

Ahojky Niki,
děkuji ti vyčerpávající informace. Článek jsem si vytiskla a doma si ho přečtu. Určitě tam budou užitečné informace a poučím se. Myslím, žes to zvládla. Jsi šikovná. Ráda bych taky přispěla nějakým deníčkem, ale jsem opravdu vytížená. Třeba mě nějaké téma doma napadne a přispěju i já. Drž se.

 
Slavina
Kecalka 314 příspěvků 08.04.05 12:03

Ahojky holky,
chtěla bych se připojit ke „spolurodičkám“. Jsem z Velkého Meziříčí a TP máme na 20.10.05.
Co se týká screeningu, tak můj názor je takový, že je to jistě dobrá věc, že se člověk může připravit na to, že miminko nebude v pořádku, ale i tak je to pořád naše dítě! Vzhledem k tomu, že máme doma Matouška - 1rok, který je zcela zdráv, tak nějak tak počítám s tím, že i druhý mimísek bude v pohodě. No uvidíme. Necháme to na přírodě …
Tak ať Vám všechny výsledky dopadnou dobře, ať Vám bříška rostou.
Slávina

 
Fiona2
Povídálka 38 příspěvků 08.04.05 12:04

Niko, netrap se, že ti deníček nezobrazili v tabulkách. Děkuju ti za něj, protože je v něm spousta zajímavých údajů, co se statistiky týče. Ty pravděpodobnosti jsou opravdu malé.
Než jsem otěhotněla, souhlasila jsem naprosto s přítelem, že jakmile zjistí nějakou vadu (např. Downa), půjdu na potrat. Výsledky mám zatím v pořádku (musím to zaklepat), ale nedokážu si představit, pokud by mi ve 20tt (za 3 týdny)řekli, že tam riziko vady je, nechala bych si děťátko vzít. Bříško už mi roste a už prostě o mimi vím! Bylo by to hodně těžký rozhodnutí :(

 
vlasinka
Ukecaná baba ;) 1067 příspěvků 08.04.05 13:16

Niko,

díky za deníček, zvládla jsi to na 1* a tím, že se nezobrazily tabulky se skutečně netrap. Já jsem také vždycky deníček přehledně upravila a pak to bylo zveřejněné uplně jinak.
Muselo ti to dát šíleně práce. Též si deníček ukládám, je to naučné.

Sama chodím na genetiku a mnohokrát jsem přemýšlela nad tím, co kdyby výsledky byly špatné. Jak je psáno výše: Usmrtit dítě v sobě je pro mne nepředstavitelné - ale donosit ho s vědomím, že bude těžce postižené nebo že se třeba ani nedožije porodu… to je pro mne nepředstavitelné zrovna tak." Naštěstí výsledky vyšly negativní, přesto malinkatý strach ve mě stále zůstává.

Jinak doplňuji seznámek: (nestihla jsem Nice poslat aktuální verzi před zveřejněním)

Čokoládková, Hradec Králové, 22. 9. 05
Tanisek, Touškov, 29. 9. 05
Slávina, Velké Meziřící, 20. 10. 05

Všem jen dobré výsledky
Vlasinka 16 tt

 
Anonymní  10.04.05 11:07

Ahoj Johanko, tady taky Johanka:-) a taky čekám mimi koncem září.
Píšu kvůli tomu, abych se tě zeptala, od kdy jsi na emiminu jako „johanka“ přihlášená? Já sem pod tímto nickem chodím od května 2002, akorát teď v dubnu mi dělá přihlášení problémy, prostě to nejde… nechápu, jak je možné, že ti systém umožnil registraci pod stejným nickem… no nic, nemůžeš za to…
Měj se hezky, přeju pohodové těhotenství.
Ahoj Johanka, Marcel 26 M a miminko 17.tt (momentálně z deníčku Sulánka a Veroniky)

 
ejka
Kecalka 127 příspěvků 11.04.05 19:38

Niko, gratukuji, na tabulky zapomeň, i bez nich to je supr článek! Jak jsem už psala do diskuze, právě jsem na "čekané " na výsledky amniocentézy, tudíž každá informace je pro mě dvousečná -jednak se uklidňuji:%je přece nízké, na druhou stranu zůstává co KDYBY??? Jak potom? Mít odvahu pečovat o miminko a poté třeba i dospělého postiženého? Nevím, asi jsem srab, to bych asi nedokázala ! Ale představa, že by se stalo, že pozitivita výsledku byla falešná a já posla la na smrt zdravého tvorečka… BRRRRR!

 
Anonymní  12.04.05 13:02

Mila Johanko,
moc se omlouvam za stejne jmeno, sama jsem to zjistila az tydny po prihlaseni (a system mi to opravdu umoznil bez problemu, snad posuzoval i heslo?). Kdyztak to zmenim, nebo se budu objevovat jako anonym - ostatne casto jsou s prihlasovanim stejne problemy. At zvladas batolatko i mimi v brisku s jarni pohodou. Johanka-Ruth

 
Anonymní  12.04.05 22:13

Johanko, i kdybys psala jako anonym, nic to nemění na tom, že mi přihlášení prostě nejde… psala jsem Šárce, jestli s tím jde něco udělat… ještě se neozvala. Vím, že nejsem sama, komu dělá přihlášení problémy, tak to neřeším, mám jiných starostí dost:-) Díky že ses ozvala, měj se krásně.
Johanka „první“

 
Magdal
Zasloužilá kecalka 508 příspěvků 19.04.05 18:53

Niko, naprosto dokonalý deníček.
Pro mě byl bohužel tripple test osudný. Vyšla mi vysoká hodnota AFP a na utz se potvrdilo, že má mimčo těžký rozštěp páteře a vodnatelnost mozku. Je to vývojová vada, která se nedá léčit. Miminko by bylo odkázáno na přístroje, dokud by boj samo nevzdalo. Já jsem se možná sobecky rozhodla těhotenství ukončit, jak mi doporučovali všichni doktoři. Kdybych měla mimčo donosit s touto prognózou, zničilo by mě to. Jsem dva měsíce po zákroku a pořád se tím moc trápím, ale věřím, že dušička našeho mimča čeká někde na zdravé tělíčko, do kterého se doufám už brzy vrátí.

 
Anonymní  02.05.05 07:18

Ahoj holky.Já jsem zrovna ta jedna z těch, které jsou to menší procento. V Triple testu mi vyšlo riziko DS 1:45! Podle doktorů jsem ve 20. týdnu (podle mě v 18), pořád si myslím, že mi test dělali příliš brzy a proto to tak špatně vyšlo. Druhý test mi vyšel už dobře. Teď se mám vyjádřit k tomu, zda půjdu na amniocentézu. Vůbec se mi tam nechce, protože ten malý fotbalista o sobě dává pořád vědět. Opravdu nevím co mám dělat?Všechny UZ jsou v pořádku. Měl někdo takové dilema? Hany

 
Anonymní  15.05.05 13:31

Ahoj Hany. To je moc tezke, ja mela triple test dobrej, ale je mi 37 let, presto jsem amniocentezu odmitla. Pred otehotnenim jsem si myslela ze bych na ni urcite sla a ted je to vsechno jinak. At se rozhodnes jakkoliv, preji hodne stesti a zdrave miminko. kaca

Vložit nový komentář

Reklama


Reklama