ROK KOHOUTA 9.2.2005-29.1.2006

Ostatní

Optimismus roku Opice ještě přetrvává, ale Kohout má sklon k přílišné důvěřivosti a také k nesmyslným plánům. Pestrobarevný Kohout přináší zářivé a šťastné dny, ale zároveň příliš hýří a plýtvá energií. V tomto roce je lépe se držet praktických a dobře ověřených cest. Zapomeňte na problematický bestseller, který hodláte napsat. Pro tento rok prosím žádné plány, jak snadno zbohatnout.

V této době se těžko odolává hledání něčeho neexistujícího a různým marným snahách. Nepokoušejte se o spekulativní podnikání. Výsledkem může být jen zklamání a konflikty. Kohout rád okázale předvádí svou autoritu a z jeho příliš suverénního a despotického přístupu, vzniká mnoho problémů. Protože však symbolizuje také dobrého správce, který svědomitě dohlíží na dodržování práv na svém dvoře, mír bude zachován. V roce Kohouta bude sice vše poněkud tísnivé, ale přece jen vyrovnané, protože dramatická osobnost Kohouta je schopna utišit všechny druhy malicherných hádek a nesvárů.
Budeme muset vynaložit maximální úsilí k dosažení alespoň minimálních úspěchů a zisku. Snažte se příliš nezmatkovat. Není radno se podrobně zabývat jednotlivými detaily, spíše je třeba mít celkový přehled. Buďte opatrní, nemiřte příliš vysoko. Mohl by snadno následovat pád.
Politikové se budou řídit politikou ?tvrdé? ruky. Diplomatickou scénu ovládnou filozofující řečníci, schopní nadšeně hřímat až do ochraptění - a prakticky o ničem. Vlády jednotlivých zemí si budou navzájem ukazovat svou sílu, budou se zastrašovat, ale ke skutečným konfrontacím nedojde. V tomto roce má každý tolik svých starostí, že se příliš nestará, co mu říkají ostatní. Sebevědomý Kohout nás ovlivní v tom, že se budeme pohoršovat a urážet nad sebemenšími malichernostmi. Budeme náchylní přímo ostentativně předvádět všechny ty nádherné a skvělé představy, které jsme chtěli uskutečnit. Neshody a rozkol ve vládnoucích stranách, diskuze na všech frontách v tomto roce jen svědčí o zálibě Kohouta neustále se cvičit v argumentaci, sporech a hádkách. Tyto neshody nás však nemusí vážně a trvale poškodit, pokud správně pochopíme vzájemné souvislosti.
Přes příslovečnou schopnost Kohouta všechno komplikovat a z jednoduchých věcí dělat věci složité nás čeká živý i optimistický rok, který se dá přežít. Jedno je však jisté: Kohout zřídkakdy přichází s prázdnýma rukama. Je to rok hospodářsky velice soběstačného ptáka, který nikdy nehladoví.
Mejtě oči široce otevřené a ústa zavřená. Než se rozhodnete k nějakému závažnému kroku, nejprve si všechno řádně promyslete, ověřte a zvažte. Budete-li opatrní, můžete tento rok přečkat bez příliš velkých útrap a problémů. V tomto období budete mít zřídka kapsy prázdné, i když nervy můžete mít napjaté až k prasknutí.

Váš příspěvek
zurecek
Ukecaná baba ;) 1290 příspěvků 10.02.05 11:15

Tak vzhůru vstříc Roku Kohouta a vykročte pravou rukou !!!

Stefinko moc ráda čtu Tvé astrologické články, je na nich mnoho zajimavých a pravdivých věcí.
měj se hezky.
Zuzka+Emily

Vložit nový komentář