Severomoraváček č. 42 - INDIGOVÉ DĚTI

Rodičovství

Nedávno jsem narazila na zajímavý článek o indigových dětech a zjistila, že máme doma „indigáčka jako z čítanky ... Potěšilo mě, že většinu doporučovaných výchovných metod intuitivně už používáme, protože jsme zjistili, že jinak to prostě nejde. Jak jste na tom Vy?

Jejich pohled působí dospěle a moudře, již po narození si svou matku prohlížejí vědomě upřeným pohledem. Velmi brzy jsou schopny abstraktního myšlení. Jsou nadané a nebo talentované, velmi inteligentní. Uvědomují si ve svém nitru životní pravdu a velice citlivě reagují na nepravdu.   

Mají vyhraněný smysl pro spravedlnost. Jsou čestné, upřímné a nezávislé. Mají výborný cit pro to, co je správné, nepotřebují žádnou disciplínu. Naopak potřebují jasné hranice, které ale musí mít své opodstatnění. Pokud rodiče a učitelé nedovolí těmto dětem jednat podle jejich přesvědčení, vyvolají u nich hluboký odpor. Mají potíže s disciplínou a autoritami. Neakceptují vedení od lidí, kteří nemají stejné etické názory jako ony samotné; ani sociální nátlak je nedonutí k podřízenosti. Nelze je donutit udělat něco, čemu nevěří. Odmítají se řídit pravidly a příkazy, nenechají se omezovat překonanými ideály a poučkami víry. Neakceptují koncepci viny a trestu, dají se jen těžko potrestat. Jsou velice zvídavé a nechtějí a nemohou přijmout žádné rychlé a jednoduché odpovědí jen proto, že to jsou tradiční odpovědi minulosti. Vyžadují dobrá zdůvodnění, odpovědi musí být pravdivé. Mívají silnou schopnost empatie, ale někdy naopak vůbec žádnou. Často se starají o spolužáky, kterým někdo ukřivdil nebo s kterými někdo zacházel nespravedlivě. Komunikují velmi lehce se zvířaty, rostlinami, jinými dětmi a s přírodou. Nejednou se lze setkat s tím, že mluví s „neviditelnými“ přáteli. Často se tělesně necítí dobře. Jejich smysly jsou velmi jemné, proto je možné je snadno předráždit nebo přetížit. Jsou přecitlivělé na potravu; nejvhodnější je pro ně přirozená a organická strava. Potřebují velmi málo spánku, právě tolik, aby zregenerovaly své fyzické tělo. Jsou neobyčejně citlivé a snadno náchylné k pláči. Věří, že hmota a fyzický život jsou jen iluzí a že svět je něco více, než jen to, co vidíme. Vědí, že život spočívá na energii a na živém vědomí. Vědí, že máme žít v rovnováze s námi samotnými i s naším okolím. Často v sobě spojují „mužské“ a „ženské“ kvality (androgynie). Jsou většinou nekonformní a hodně kreativní. Svoje postoje dokáží ztěžka vyjádřit slovy; řeč je pro ně mnohdy příliš omezující. Jsou frustrované v systémech, které jsou orientované na rituály a které vyžadují málo kreativity. Často vidí lepší řešení jak ve věcech školních, tak doma. Jen těžko se ztotožňují s běžnými tématy, která se probírají ve školách. Většinou nevidí žádnou spojitost mezi těmito tématy a spirituálním životem, který je pro ně mírou všech věcí. Mají tendenci být samotáři, protože je ostatní děti a jejich okolí jen zřídkakdy chápe a akceptuje. Protože cítí život ve všech věcech, je pro ně často těžké se s nimi rozloučit. Nepřeceňují materiální stránku věcí, váží si ale jejich „duše“. Mají silnou intuici. Trpí při čekání ve frontách, jsou netrpělivé. Často jsou objeveny díky podezření na poruchy pozornosti bez a nebo s hyperaktivitou, přitom ale pozornost dokážou udržet, když chtějí. Jejich pozornost je velmi těkavá, mohou dělat více věcí najednou. Ony samy nevidí žádné hranice mezi hrou, výchovou, vztahy a prací. Všechny tyto aspekty života se pro ně spojují v jednu celistvou zkušenost. Potřebují podporu, aby mohly objevit samy sebe. Musí se naučit žít podle nejvyšších principů tak, jak jim rozumějí ony; pokud to nezvládnou, budou depresivní, bojácné a budou samy sobě ubližovat. Jsou tu, aby změnily svět a pomohly nám všem k větší harmonii a míru.    

**JAK VYCHOVÁVAT INDIGOVÉ DÍTĚ:   **

 • respektujte ho jako sobě rovného partnera. Nemluvte s ním povýšeně.
 • milujte ho bezpodmínečnou láskou a dávejte mu to stále najevo jakýmkoli způsobem.
 
 • nevyvolejte v něm pocit, že si vaši lásku musí zasloužit.
 • stanovte mu hranice a pravidla z důvodu jeho ochrany a důsledně dohlížejte na jejich dodržování tak, aby se dítě necítilo omezené ve svém rozvoji, ale bezpečné.
 • stůjte si za svým. Než řeknete „Ne“, přesvědčte se, zda k tomu máte dobrý důvod a potom neustupujte.
 • dovolte dítěti podílet se na těchto pravidlech. A spravedlivých a přiměřených důsledcích, při jejich porušení.
 • dávejte mu vždy možnost volby.
 • připravte ho vždy dopředu na to, co předpokládáte, že se bude během dne dít.
 • naslouchejte mu a odpovídejte na všechny otázky trpělivě.
 • dávejte dítěti úplná vysvětlení, přiměřená jeho úrovni myšlení.
 • říkejte mu důvody a vysvětlení proč. Nikdy nepoužívejte argument:„Prostě proto“a nebo „Protože jsem to řekla.“
 • nesrovnávejte ho se sebou nebo jinými dětmi v jejich věku.
 • vždy říkejte pravdu. Pozná to.
 • nikdy se s ním nesnažte manipulovat. Nefunguje to.
 • nedávejte příkazy, raději dítě požádejte o spolupráci při plnění úkolu.
 • nepoužívejte k výchově křik ani fyzické tresty. Vyvolá to v něm agresi a potřebu útočit.
 • nestyďte se projevovat před ním své vlastní emoce. Pokud se zlobíte, nebo jste smutní, vysvětlete mu popravdě, proč se tak cítíte.
 • místo okřiknutí mu vysvětlete, jak se vy cítíte, když se takto chová.
 • nepoužívejte vinu, strach či citové vydírání jako výchovný prostředek. Neobviňujte ho.
 • umožněte dítěti projevovat emoce jako pláč a křik. A dejte najevo, že s nimi cítíte.
 • respektujte jejich soukromí a osobní prostor.
 • učte ho respektovat a mít v úctě ostatní lidi, bez ohledu na jejich chování nebo schopnosti a společně hledejte hodnoty druhých lidí.
 • uznejte svou chybu, když nějakou uděláte.
 • nedělejte za své dítě to, co zvládne samo.
 • dejte mu zodpovědnost za nějakou práci v domácnosti a dejte mu vybrat, která to bude.
 • za dobré chování mu poděkujte.
 • věřte mu, ať vám bude říkat cokoli, čemu třeba nerozumíte.
 • podporujte ho v jeho zájmech, i kdyby byly pro vás málo pochopitelné a respektujte i schopnosti, které se u něj rozvinou, třebaže jim nebudete rozumět. A´t už se jedná o talenty fyzické nebo metafyzické.
 • umožněte dítěti v každé situaci tvořit. Jen tak může ventilovat přebytek svých emocí.
 • dopřejte mu dostatek pohybu. Běháním indigové dítě dobíjí svou energii. Klidné sezení a delší soustředění ho vyčerpává.
 • dávejte mu najevo, jak si ho vážíte a jak ho obdivujete pro to, jaký je.
 • nestyďte se sami se učit od něj.
 • naučte ho nést zodpovědnost za všechny jeho činy co nejdříve je to možné.
 • neřešte věci za něj. Co nejdříve ho učte samostatnosti. Nechte ho co nejdříve vybírat si i své oblečení. Respektujte jeho názory.
 • stále ho povzbuzujte a dávejte najevo, že mu věříte.
 • pokuste se hledat alternativní metody pro jejich léčení, nebo pro poruchy pozornosti.
 • respektujte jeho přání a chutě v jídle. Sám ví nejlépe, co a jak právě jeho tělo potřebuje.
 • respektujte nevymlouvejte mu jeho „neviditelné přátele“. Mohou mu v mnohém pomáhat po celý život.
 • nikdy se mu nevysmívejte a neponižujte ho.
 • pokud se v noci bojí duchů nebo strašidel, věřte mu. Skutečně vidí to, co my nejsme schopni vidět.
 • učte ho relaxovat a meditovat.
 • respektujte jeho emoční i fyzickou citlivost.
 • pomozte mu dozvídat se o své indigové povaze i o jeho poslání. Pomozte mu, při hledání jeho cesty.
 • naučte ho, že jeho pocity jsou jeho největší bohatství a že se jimi má řídit.

****
**Příklady komunikace s indigovým dítětem: **

„Dnes jsme objednaní na prohlídku k doktorce, aby se ujistila, že jsi zdravý(á). Potřebuji tvou pomoc, abychom se tam včas dostali. Měli bychom vyjít za deset minut. Udělej si všechno, co ještě potřebuješ, třeba dojít na záchod a tak. A protože má později přijít babička, musíme posbírat hračky. Buď teď, nebo až se vrátíme domů. Záleží na tobě, jak se rozhodneš.“

„Chápu, že tě tohle rozčílilo. Klidně se vyvztekej, potom se ti určitě uleví. Já zatím počkám a nebudu tě rušit. Až ti bude líp, přijď za mnou a pomazlíme se.“

„Pořádně se teď venku proběhni a vyskákej. Protože když moc dupeš a lítáš doma, všechno se se mnou klepe a chce se mi plakat.“

„Když mi teď pomůžeš s úklidem hraček, budu mít čas, abych ti přečetla pohádku.“

„Jsi tak šikovný(á), že si sám(a) obuješ ty boty. Já si zatím budu moct obléct bundu a budeme mít víc času si spolu povídat.“

„Promiň, že jsem na tebe před chvílí trochu křičela. Ale už jsem si nevěděla rady, protože z toho, cos dělal, mně úplně vzteky rozbolelo v břiše. Prosím poraď, co mám dělat, až se mi to příště stane? Jak ti to mám říct příště, aby se to nestalo?“ 

 

****
Tipy pro rodiče indigových dětí:

Pro indigové děti je vhodné zasvěcení do Reiki. Jde o schopnost zacházet s energií, se kterou oni mají velký problém. Může to mít i výrazný pozitivní vliv na jejich zdraví a vnitřní harmonii.

Pokud je dítě neklidné a vy ho potřebujete udržet chvíli v klidu, nechte ho před tím pořádně proběhnout.

Při jakékoli činnosti umožněte dětem rozvíjet fantazii a kreativitu. Například při pečení mu ukažte, že se dá malovat do mouky. Pokud nechtě rozlije vodu, místo zlobení se , s ním pozorujte obrazce, které voda dělá a hádejte spolu, co vám to připomíná. Ale vysvětlete, že je lepší, když příště bude dávat pozor, aby se nemusel převlékat.

Nechce-li vykonávat klidné činnosti, u kterých musí sedět, jako třeba malování, vymyslete alternativní možnost. Třeba mu ukažte, že malovat se dá i do sněhu, do písku, nebo prsty namočenými do barvy. Vysvětlete ale, že by to měl dělat jen když u toho budete vy, protože jste zvědaví, co namaluje.

Pokud ho to nebaví,nenuťte ho malovat to, co se obvykle maluje, jako domečky, stromy nebo auta. Řekněte, ať vám namaluje třeba mapu nějaké vymyšlené země, vesmíru, nebo barvy, které vidí okolo vás, nebo ve vás. Možná budete překvapeni, když velmi trefně ve vašem těle umístí a namaluje vaše nemoci nebo energetické bloky.

Zdroj: www.tetakaterina.cz 

Hodnotilo 1 lidí. Score 4.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 Další »
 Váš příspěvek
 
Fifik
Ukecaná baba ;) 1956 příspěvků 28.11.07 11:34

Prvnííííííííííííí :-) Tak se mi to číhání vyplatilo :-) Ale přečteno ještě nemám, přiznávám…  

 
Ivunka
Kecalka 284 příspěvků 28.11.07 11:59

Druhá :-))))))) Taky jsem ještě nečetla… Až ta siréna v ložnici utichne, možná se k tomu dostanu :-/

 
Brumík2
Ukecaná baba ;) 1068 příspěvků 28.11.07 13:05

Třetí!!!!!!!!!  

Taky jsem to nečetla a snad se k tomu dostanu.  

U nás je taky krize na obou frontách, Filip nespí a to vůbec takže supr prudí a bráchovi totálně hráblo začal nás bít mamka je modrá uplně a já jenom přiměřeně. Tohle dělal naúposledy snad v 6 letech a to se dal přeprat ale teď je to fakt  na mašlu přeprat se dá těžko. Snad ho to brzo přejde jinak mamka bude viset.  Nejhorší je že nevíme s čeho to je. Uplněk k tomu antibiotika a kapky na kašel a asi to v něm něco vyvolalo.  

Je super že je marodům líp.  

Mějte se kráááásně L.

 
Ivunka
Kecalka 284 příspěvků 28.11.07 13:31

Luci, beru zpátky, že JÁ mám nějaké problémy :-(((( 

 
Fifik
Ukecaná baba ;) 1956 příspěvků 28.11.07 13:32

Mno, ad indigove deti…pekna teorie, pravda :-) Myslim, ze spoustu veci plati pro kterekoliv dite, stejne jako metody jednani s ditetem, hned jsem si jednu vyzkousela na Tomovi a funguje ;-) A Tomik je samozrejme inteligentni, vnimavy, hloubavy, nadany, kreativni, chytry, bystry, atd :-DDD Neviditelne kamarady ma od svych asi necelych dvou let, prvni byl „vodak vodak“, ted to tak strida. Ale myslim ze indigove dite neni, jen je obcas hodny a obcas na zabiti, obcas posloucha a obcas ne :-)  

Luci - to je teda hruza :-( Muzu vam jenom prat, at to brzy prejde a braska je zas v pohode…chjo, to jsou starosti :-(  

Ajko - zapomnela jsem reagovat, to prirovnani ke Kvidovi me rozesmalo :-) A je pekne, ze se Adi stara, jestli jste pojisteni, ne? Prece co kdyby…
Papa, M+T+O

 
nat02
Závislačka 2786 příspěvků 28.11.07 13:46

CUs :)  

nejprve vas pozdravim a pak se vyjadrim k clanku.  

Tuz takove noci to je mi lito, a to je teprve zacatek zimy co. Hlavne at jsou vseci ready na vanoce at si muzou uzit radovanky.  

U nas bobky stale pevne kralici ,nicmene lehce zmekly, ale opravdu jen lehce. Fekalni tema je fakt sirokospektre. Od te doby co tak tlaci tak pak beha po byte a  vola Pozadne bobika …a drzi peste , se vzdycky bojim ze se po.....ete raz :-D  

Ajko tak jak Adamek? je to lepsi po tech atb?  

Brumiku to je mimoc lito, ze bracha ted tak blazni…nejhoris je, ze fyzicky ma silu chlapa co. Doufam, ze to brzy prejde, preci jen by to chtelo uz trochu klidu vid,  

K clanku. NO v zadnem pripade se nechci nikoho dotknout, ale mne osobne ten clanek prijde asi takovy, ze kdyz se rozhodnu tak tam to dite - kterekoliv-napasuju.  

Souhlasim s tim, JAK by bylo lepsi se k detem chovat. Tzn. mit trpelivost a cas neodbyvat je, vysvetlovat jim vse co jde,protoze chapajici clovek . To uznavam 100%. Libi se mi,kdyz je rodic s detmi kamarad…ovsem kamarada muzu poslat do riti,kdyz mne nastve , u rodice by se mi to nelibilo. Mozna v dospelosti. Hranice jsou nutnost,protoze diky nim vytvarim decku bezpeci.Kdyz vi, ze se musi dodrzovat a ze se neposunuji ze dne na den, muze mi verit , ze ja jsem ten pilir ktery ho ochrani…  

Souhlasim s tim, ze vsecky nase deti jsou chytre,nadane,em­paticke,citi nespravedlnost vuci svetu.I s tim, ze se ledasco da od nich naucit :)  

Ovsem co bych ja nidky nechtela…mit male premouderele dite. Libi se mi, kdyz jsou deti dlouho detmi, tim nemyslim sislani a zdrobnelinky jestli mi rozumite.  

Taky nemyslim , ze je nejaky mustr jak na dite. Nekdy u nas zabere domluva a vysvetleni , nekdy pocitani do tri :) Zkousela jsem to milinkrat…treba modelova situace.  

Rio kdyz posbiras kulicky, ja ti pomuzu uklidit jine veci  a cim driv to stihneme tim driv muzes jit spinkat a odpocivat ( kdyz je unaveny a v pokojiku bordel). Ja sbiram , dite lezi a lelkuje. Toto zopakuji nekolikrat s jinymi lakavymi duvody,proc je dobre uklidit. No a pak napocitam do tri, jedna po zadku a uz to jede…pak sam od sebe mi rika, kam co patri a uklizi s radosti :)
Naopak nekdy ho jen jednou vetou poprosim a reknu co a proc by bylo dobre udelat a on jde a udela to oc ho zadam.  

toz co zaverem. Myslim ze na kazdeho neco z toho sedi, ze to je tak strasne vseobecne…to je jak kazdy v dnesni dobe rekne na aktivni nebojacne dite, ze je hyperaktiv hehehe…pritom vim ,jak se hyperaktivni dite  chova.  

ovsem tato veta :  respektujte jeho přání a chutě v jídle. Sám ví nejlépe, co a jak právě jeho tělo potřebuje.

 

ta mne pobavila :-D nezlobte se na mne.  

Hej este ze mame takove hodne zvidave deti, ktere obcas prekroci miru a jsou zrale na vyprask. Asi tak jako kazdy dospely.  

Nat  

 
Lime
Zasloužilá kecalka 682 příspěvků 28.11.07 17:44

CˇAuky, stíhám, jako vždy jenom pozdravit. Jo a u nás doma je to jako u Nat s Riem a uklidem. A jídlo a chutě: to by byla jenom čokoláda.
pa Lime

 
Ivunka
Kecalka 284 příspěvků 28.11.07 19:14

Hoj, takže i já přispívám svou troškou názorů do mlýna..

Článek je to zajímavý, rozhodně mě hodně překvapil… Ovšem je tam spousta věcí (rad, metod, názorů) se kterými nejsem ochotna se ztotožnit a praktikovat je nikdy nebudu. Myslím si, že Anežka je hodně svá, individualistka a určitě bude potřebovat zvláštní přístup k výchově a vzdělávání, ale nedovedu si představit, co by nastalo, kdybych praktikovala některé z doporučovaných metod. Teda vlastně dovedu :-D Pokud bychom jí nenastavili hranice už ted (nebo se o to alespon nesnažili) a semo tamo ji přes tu ruku neplácli, netrvalo by dlouho a udělala by nám ze života peklo. A to nejen proto, že je ještě maličká na vysvětlování a domlouvání se…
Nemyslím, že by A patřila do této skupiny dětí (pokud tedy taková existuje a není to jen nálepka na děti, které jsou obtížněji vychovatelné -auauauau, nebijte mě…), i když - jak fundovaní tvrdí - blbá rozhodně není :-), uvzatá je jak mezek a sklony k plačtivosti má obrovské…

Takže jak jsem už napsala, článek zajímavý, ale já bych měla spoustu ALE :-)

Hezký večer    

P.S.: Trochu veseleji, fakt nevím, jak bych měla postupovat dneska na procházce, když se Anežka rozhodla, že v kočáru sedět nebude, chodit za ruce taky nebude a bude sedět na zemi v blátě, popř. se v něm v hysterickém luku ječící  válet… Nějak jsem jí neuměla vysvětlit, že toto opravdu není to nejlepší pro její močové cesty :-D, násilím jsem ji upoutala do kočáru a s muzikou jsme jeli domů…

 
bergia
Zasloužilá kecalka 763 příspěvků 29.11.07 00:10

Zdravím vespolek po 100 letech,
nestíhám vůbec nic, práce mám až nad hlavu, příští úterý písemná závěrečná zkouška, středa, čtvrtek a pátek nám vyměňují okna na jedné straně, přičemž v pátek ráno mám závěrečnou zkoušku z účta, ještě jsem to neotevřela a vážně netuším, kdy a jestli vůbec ty otázky otevřu, když se permanentně blonckám mezi obchodama a sekáčema, tedy pokud zrovna nesedín ve školní lavici nebo v práci nebo na icq :-)

Co se týče článku, no nevím, taky si myslím, že se tam napasuje většina dětí, když se chce, ale musím se přiznat, že nejvíc se tam napasuju já :-DDDDDD, ale fááákt :-DDDD…nenávidím stání ve frontách :-)))

A musím říct, že tento příklad komunikace mě lehce nazdvihl ze židle : „Pořádně se teď venku proběhni a vyskákej. Protože když moc dupeš a lítáš doma, všechno se se mnou klepe a chce se mi plakat.“Marti, nezlob se, to je normální citové vydírání a taková negativní manipulace, to nesnáším všeobecně, natož to používat ho k výchově.. A určitě i další výhray bych měla, když jsem ten výchovný despota, že :-)

No nic, jsem ráda, že jsem vás všechny viděla u Marti a tady taky :-) Co tak dělá asi Shirin a Zuzanag a další a další ztracené ovečky…

L+V

 
Zubr
Závislačka 2649 příspěvků 29.11.07 08:31

Dobré ráno,  

to jsem ráda, že článek vzbudil diskusi, to jsem chtěla. Nic jsem v něm neupravovala a nechala, tak jak byl, takže je jasné, že s několika věcmi tam nesouhlasím, ale s většinou ano. Těch věcí je v něm tolik, že opravdu se tam dá napasovat 90 % dětí, ale u Filipa sedí skoro všechno a bohužel sama vidím, že je v něčem trochu jiný … Nejvíc mi vadí ty sklony k plačtivosti - na rozdíl od ostatních dětí začne řvát jako na lesy a strašně dlouho mu trvá, než se uklidní. Tahle náladovost mi hodně vadí - v podstatě má jen 2 varianty svého chování - buď se pořád směje a je veselý nebo řve …  Vždycky potřebuje dopředu přesně vědět, co se bude dít. Nemusí s tím souhlasit, ale musí vědět, co bude …Disciplína a autority - to je velký problém. Pokud po něm někdo něco chce ve stylu - uděláš to, protože jsem to řekl (z pozice vyšší moci), tak je hluchý. Když se mu řekne - uděláš to, protože důvod xy, tak to jde … To považuju za problém, protože ne všichni s ním budou takto komunikovat (školka, škola, atd). V jeslích na to tety přišly velice brzo a naučily se, jak s ním nejlíp komunikovat, aby po dobrém dosáhly toho, co chtěly.
S čím rozhodně souhlasím u nás - vybírat si jídlo. Jasně, že tím nemyslím, že si bude vybírat úplně sám co chce - to by byly fakt jen sladkosti. Může si vybrat z normálního jídla, protože tam už jsem se mockrát přesvědčila, že jeho tělo podvědomě ví, co potřebuje. Sladkosti - to je prostě dezert a ví, že dostane max 1 ks u jídla (nebo když je oslava, tak neomezeně) a pak už to neřeší. Zkráta má třeba jogurtové období a denně chce 3 jogurty - tak mu je dám, protože je asi potřebuje. Pak zase nejogurtové období a když jsem ho do něj zkoušela natlačit - že ho musí sníst, tak ho třeba po hodině vyzvracel nebo se ukázal ekzém … Nebo období citronů - prostě chce jíst syrový citron nebo šťávu z citronu - tak ho nechám, asi má málo vitaminu C. Nebo zas období pití mlíka - někdy ho chce 3 x denně, někdy vůbec. Tak tohle fakt nechávám na něm, ať se řídí podle sebe. Ale je jasné, že se to dá praktikovat jen u dětí, co nemají problém s jídlem …  

Ad řvaní v kočáře - samozřejmě, že ji nenecháš válet v blátě. Ale já jsem mu vždycky řekla, proč musí sedět v tom kočáře, dál nerozváděla, připásala a jelo se taky s muzikou. Je to o tom, že bys na ni neměla zařvat, budeš sedět, protože jsem to řekla a hotovo …  

To, co připadá Lucce jako citové vydírání, používám hodně často - samozřejmě v modifikacích. Prostě mu řeknu, ať venku pořádně lítá, dupe, mlátí klackama o zem a podobně, protože venku může a doma ne. Doma to nemůže dělat, protože ničí nábytek, dělá to strašný rachot a bolí nás z toho i sousedy hlava. Takže jsou věci, které doma dělat nesmí, ale venku do sytosti…  

Co se týče plácnutí po zadku, tady jsem to taky musela hodně přehodnotit, protože to v něm opravdu vzbuzuje agresi. Když jsem ho občas plácla já, tak býval pak hodně agresivní. Navíc si to vyložil tak, že když někdo udělá něco špatně, nebo ho neposlouchá, tak plácne taky  - ať děti nebo dospělé. Jak mu pak vysvětlit, že dospělý ho plácnout může, a on to dělat nemá? Tak, že dospělý je starší, musí se poslouchat a má rozum? To ho přece neopravňuje k tomu, aby ho fyzicky trestal… Snažím se být klidná a zkoušet metodu - tak mi teda poraď, jak ti to mám říct, když mě vůbec neposloucháš a začíná to fungovat. Občas plácnu, ale snažím se to fakt omezit, protože to dělám, jen když mi ujedou nervy a to jsem pak na sebe hodně naštvaná …  

Ještě jsem chtěla na něco reagovat, ale už nevím na co, tak to když tak vyplyne z debaty :-)  

Z.

 
Ajjaa
Závislačka 3492 příspěvků 29.11.07 10:00

Ahoj,  

tak u nás ještě pořád bojujem po skoro týdenním užívání atb má Adi pořád teploty sice jen malé, ale má je zahleněný a snoplí až to pěkné není. Tak já nevím kdy se z toho vyhrabem. Aspoň, že v noci už skoro nekašle a nemusíme už používat pomocník dithiaden. Takže ho zase naložím do kočárku a půjdeme koupit něco na oběd. No přiznám se, že už mě to nebaví každý den je teď tak stejný, že dneska kašlu na vaření a asi koupím skleničku a uvařím jen přílohu.
A to jsem dnes chtěla pořídit věci na adventní věnec a zajít do spořitelny a tak.  

No k deníčku. Co bych napsala. V poslední době se to sice nestává moc často:-)), ale mám stejný názor jako Nat. Myslím si, že každá z nás by v tom mohla své dítě najít. S některými věcmi ohledně výchovy taky nesouhlasím a nad některými jsem se musela dokonce pousmát. Ta věta o dupání venku a maminčině plakání je podle mě taky docela vydírání. Určitě by se dala říct jinak. To se mi fakt nelíbilo. A při čtení článku mě taky napadlo co už tady naťukla Nat a to jak teď má každý své dítě označuje za hyperaktivní. Na to už jsem fakt alergická. A vlastně podle popisu by set am dalo zařadit spusta dětí, které hyperaktivní vůbec nejsou stejně jako do indigových dětí.
Myslím si, že Adámek je na svůj věk taky dost vyspělý, inteligentí, normálně se s ním domluvím, blbý určitě není, ale přesto je to pro mě „normální“ dítě, které má zase „nedostatky“ v něčem jiném.  

Takže závěrem já prostě takové „škatulkování“ nemusím. Každá mamina zná své dítě nejlíp a určitě ví (i když přiznávám ne vždycky) jak s ním komunikovat a pro každou z nás je to její dítě to nej. No ne?:-)  

LUCI: přeju ať se brácha uklidní. Je to fakt šílené. Bohužel tě můžeme podpořit jen touhle cestou:-( ale určitě na tebe i mamku moc myslíme. Kdyby sis někdy chtěla povykládat nebo já nevím tak klidně písni. Opravdu to musí být hrozně náročné a moje problémy s bytem jsou oproti vašim problémům zcela bezvýznamné.  

A.

 
Brumík2
Ukecaná baba ;) 1068 příspěvků 29.11.07 11:45

Ahojky,  

u nás je všechno při starém. Mamce jsem večer pomohla satana okoupat a jeli jsem se podívat s Fildou do ikei (chtěla jsem jenom rámečky na fotky) nebylo tam ani moc lidí tak to šlo. Dopoledne jsme jeli udělat mamce zásoby do teska a potkali jsem tam babi a dědu. Jak jsem viděla co mají ve vozíku tak jsem nechápala že jsou schopni takový nákup odvézt autobusem tak jsme se domluvili že je odvezu domů. Dali si ještě jedno kolečko a koupili si i težší věci když nemusí tím autobusem no sranda s nima.  

Fildovi začlo slušně téct z nosu a zase kašle tak snad to bude v normě. Zítra se máme jet podívat na Barborku tak jsem jim volala že jsme nachlazení a prý je to jedno. Prý neznají v okolí jednoho kdo by nebyl nachlazený.  

Přiznám se že článek jsem ještě nečetla ale vytisknu si ho a přečtu si ho někdy v klidu.  

Nás škatulkujou pořád od narození jsem jeli podle tabulek a jak jsem nepasovali tak běda. Teď jsme mězi hyperaktivitou a instabilitou. Už si s toho hlavu nedělám prostě vidím děti v okolí a Fifiš mi nijak jiný nepříjde.
Je stašný paličák to má po mě a už se naučil že nemám trpělivost tu jsem neměla nikdy a Fifa se s tím smířil. Nemám nervy ho 20 na něco upozorňovat tak máme 3× a dost a zvládá to dobře.  Nastavili jsem hranice a ty oba dodržujeme. Hrát si umí dlouho a sám, uklízíme spolu vždycky si vybere co uklidí on a zbytek já nebo spolu. S jídlem taky není problém, ale vybírat si nevybírá max. druh jogurtu a ráno jestli chce na snídani jogurt nebo brumíka a večer jogurt nebo kaši. Nedávám mu co nemá rád a to jsou jen 2 jídla - jedlík je pěkný. A k bití plácnutí přes ruku nebo přes zadek mi přijde normální (né že tchýně kvuli ničemu na něj chtěla vytáhnout vařečku) a jediné včem jsem netolerantní je že když mi venku uteče tak ho zatahám  za vlasy. A to na něj platí hodně né když jsme někde na hřišti nebo tak nějak ale kolem cesty ap. musí poslouchat na slovo.  

Další verdikt nás čeká v lednu na neurologii a na logopedii ale hlavu už si s tím lámat nemíním. Mi přijde super živé dítko, chytrý  a šikovný je a snahu učit se něco nového má pořád.  

Mějte se kráááásně Lucka a Fifiška

 
nat02
Závislačka 2786 příspěvků 29.11.07 12:52

no s tim placnutim to citim naprostou stejne…vetsinou to uz je fakt ve chvili, kdy uz neni kudy kam a bohuzel to zabere.Taky se snazim to uplne vypustit a strasne bych si prala , aby se to dala uplne bez toho…moc tomu uz ale neverim to bych musela mit prerusena nervova spojeni hehe.    

 
Zubr
Závislačka 2649 příspěvků 29.11.07 13:39

Já se taky přiznám, když tady čtu, co zažívají Lucka a její rodiče s bráchou, tak si vždycky řeknu, a´t se F. třeba staví na hlavu a chodí pozpátku, hlavně, když je zdravý …  

Z.

 
Brumík2
Ukecaná baba ;) 1068 příspěvků 29.11.07 14:07

Holky všem vám moc díky za podporu někdy je to fakt na mašli ale musíme doufat že jednou to přejde a bude líp.

 
bergia
Zasloužilá kecalka 763 příspěvků 29.11.07 18:35

Marti, jo, venku, ať si dělá co chce, no kecám, nedovolím mu ani venku, aby skákal a třískal klackem jak blázen, to ocaďpocaď prostě má, mě nazdvihlo ze židle to: všechno se se mnou klepe a chce se mi plakat…brrr, to je děsné vydírání.
 L.

 
bergia
Zasloužilá kecalka 763 příspěvků 30.11.07 00:53

Tak do třetice všeho dobrého a zlého :-). Musela jsem se tu vrátit, abych ještě vysvětlila, že jsem to nemyslela nijak jinak, než tak, že jsem si představila Vilouše, jak skáče jak Tarzan a valí jakýmsi klackem o zem a řve u toho jak pardál. To bych mu nedovolila, nevidím důvod, proč by se takto měl chovat, energii si může třeba vyběhat… A doma? Kdyby to udělal doma, roztrhnu ho jak hada, protože má 3 roky a má vědět (a vím, že ví, že se to doma nedělá a není vůbec žádný logický důvod k tomu, aby mlátiů klackem o zem :-DDD ), tak má smůlu hošánek.
No ale zase má štěstí, že není indigový, protože by se s takovou hrůznou matkou jako má, asi ubrečel k smrti, neb po řiti dostane raz dva, agresi to v něm nevyvolá, ba naopak… okamžitě si uvědomí, že přepísk, rozbrečí se, ale ne proto, že dostal, ale protože se chce omluvit mamince… a maminka v rámci trestu hned po výprasku odchází pryč. Pak za mnou přiletí, obejme mě, omluví se, že už nikdy nebude zlobit (případně lhát, krást apod.. :), popusuje mě, pak já jeho, omluvím se, že jsem mu ZASE musela dát na zadek, ale že určitě ví proč, pak mi musí odpovědět proč… a pak se objímáme a říkáme si, jak se milujeme a on mi opakuje, že jsem jeho krásná maminka a to se dobře poslouchá a je vše zažehnáno na dalších +- 5- 10minut :-) Tož amen, Jehovo :-)
 L.

 
Zubr
Závislačka 2649 příspěvků 30.11.07 08:55

Dobré ráno,  

hej, co to tam venku máme, kdo za to může??? Přiznejte se!  

Včera jsem si byla zacvičit a pak se těšila na volný podvečer, naplánovala jsem si, že si dám vanu, masku, umyju vlasy, atd. Fakt jsem se těšila. Přijedu domů a první co vidím, Petrovo auto. Tak jsem se vyděsila, co se stalo - že se F. zranil, je nemocný, samé katastrofické scénáře. A oni prosím nejeli cvičit, protože F. Petrovi v autě po 1 min usnul, spal v autě, pak dojeli do cvičení, vlezl rozespalý do šatny, prohlásil, že cvičit nechce a šel zpět k autu …  Mě z něj picne - celý týden vstává mezi 6:00 - 6:30 (přitom normálně v 7:30 musíme budit) a ve školce odpoledne nespí. Dneska opět v 6:30 a prořvané ráno, protože jsem si s ním odmítla číst na záchodě, tak jsem zvědavá, jestli usne. Celý týden vstává brzo, je nevyspalý, ječí, no to z nás musí mít sousedi tento týden radost. Naštěstí se vyřve doma a ve školce je hodný - dokonce chválen …  

O víkendu jsme se s F. chystali do Rýmařova na boby, ale jak se dívám z okna, můžem to uskutečnit klidně tady. Petr hraje, tak budem zítra odpoledne sirotci. Tak se ještě večer rozhodnu - jestli se mi budou chtít balit věci.  

Dneska máme s holkama - matkama vánoční večírek na Stodolní, tak se už těším. Jdeme do karaoke baru, ale já tedy rozhodně zpívat nebudu …  

Zubříci

 
Brumík2
Ukecaná baba ;) 1068 příspěvků 30.11.07 09:32

Ahojda,  

venku je fakt „kouzelně“ všude samý ťukanec a já jsem se ke Kotvě do lékarny klouzala 20 minut. Šla jsem i do hračkářství a nechápala jsem fakt mají skvělé věci. Nakoupila jsem nějaké prkotinky na mikuláše.  

Ráno jsme byli u doktorky a udělali jsme dobřre Fifka dostal sumetrolim a pamycoin do nosu ať se toho konečně zbavíme. Dostal i zánět spojivek tak kapeme. Teď už hodinu spí a to jsem na něho vymyslela fintu spí s budíkem a nesmí vstát dřív než tam bude 6 a už 3 dny to funguje. Ještě že umí čísla jinak nevím kdy bych vstávala.  

Dnešní návštěva padá a stejně bych se do Vřesiny v tomhle počasí nevydala.  

Ondráškovi přejeme vše nej k dnešnímu svátku.  

Pa L.

 
Brumík2
Ukecaná baba ;) 1068 příspěvků 30.11.07 09:32

Ahojda,  

venku je fakt „kouzelně“ všude samý ťukanec a já jsem se ke Kotvě do lékarny klouzala 20 minut. Šla jsem i do hračkářství a nechápala jsem fakt mají skvělé věci. Nakoupila jsem nějaké prkotinky na mikuláše.  

Ráno jsme byli u doktorky a udělali jsme dobřre Fifka dostal sumetrolim a pamycoin do nosu ať se toho konečně zbavíme. Dostal i zánět spojivek tak kapeme. Teď už hodinu spí a to jsem na něho vymyslela fintu spí s budíkem a nesmí vstát dřív než tam bude 6 a už 3 dny to funguje. Ještě že umí čísla jinak nevím kdy bych vstávala.  

Dnešní návštěva padá a stejně bych se do Vřesiny v tomhle počasí nevydala.  

Ondráškovi přejeme vše nej k dnešnímu svátku.  

Pa L.

 
Ajjaa
Závislačka 3492 příspěvků 30.11.07 12:29

Ahoj,
tak jsme zpátky z kontroly. Včera večer měl Adámek zase 38 dneska necelých 38 tak mu radši vyšetřili crp (snad jsem to nespletla) píchnout do prstu se nechal v pohodě, ale jak viděl krev tak se začal třepat a řvát a to dřív nedělal ani při odběru. Dopadlo to dobře, ale když jsme přišli do čekárny tak se pozvracel a pak mi spadl na zem. Bílý jak stěna tak zpátky k dr. tam si poležel a domů jsem ho celou cestu nesla včetně schodů. Měla jsem fakt dost. Doma jsme si přečetli knížky a teď leží přikrytý ani nemluví a dívá se na pohádky:-(
Prý musí být do středy zdravý pokud ne tak zpátky k dr.  

Sníh mi letos ani nevadí a klidně ať mrzne hlavně ať pomrznou bacily a je klid.  

A.

 
Brumík2
Ukecaná baba ;) 1068 příspěvků 30.11.07 12:33

Bobeček Adámek snad už budete mít klid. Andrejko klobouk dolů dneska chpěl Fifa nést od doktorky tam ho nesl děda a po mě to chtěl zpátky (nesnáší když mu na pusu fouká) ale měl smůlu já už ho neunesu. Jsi dobrá nosit takhle dvě sluníčka.    U nás už se zase spí.  

L.

 
nat02
Závislačka 2786 příspěvků 30.11.07 15:24

cau u nas veselo.    

od rana nam neco vyhazuje elek.proud…takze kdyz mame asi milion elektrospotrebicu , je velka sance ze  do konce pristiho tydne na to prijdem hehe…  

NO ted tu byl strejda a pry to vyhazuje mycka, jeste lepe. Muz dojde az vecer a mne prave zacala bolet hlava, chjo.    

N.  

 
Ivunka
Kecalka 284 příspěvků 30.11.07 19:36

Cus, tož u nás taky veselo, cholera posedla i mě.. V noci jsem blila jako amina, ráno zimnice, teplota, no ještě že už nekojím, tak jsem se udržovala při životě Ibalginama. Ale vždycky tu chvilku než zabral, jsem málem lezla po zdi. Vždycky mě šíleěn děsilo být nemocná a starat se o děcko… No snad už je to lepší, odpoledne jsem se vydala na poštu a nakoupit, ale v tom vedru na poště se mi opět neudělalo volno, tak jsem nákup vzdala a vyslala ted jakuba do tesca. To jsem zvědavá, co mi zase nakoupí :-/  Ted se prolívám smectou, cholera sedla i na jiné časti těla..

Takže pokud se mrazu týká, jak říká ajka, klidně at je -20, hlavně at ty bacily pochcípají.

Koukám, že se všichni máte tak nějak všelijak… achjo… tak at jsme zdraví a veselí a můžem zas chodit pařit :-D

Víc dneska nezvládnu, pa       i

 
Fifik
Ukecaná baba ;) 1956 příspěvků 30.11.07 20:10

Ahojte…
tak všici marodi, okamžitě se uzdravujte!!! My už jsme (klep klep klep) OK, akorát nám lehl pro změnu taťka, který je rád, že doběhne z ložnice na záchod a zpět, takže je naprosto nepoužitelný…tak si fakt s chlapečky doma užívám. Už nevím, co bych s nima vymyslela, navíc roční a tříleté děcka se dohromady fakt moc zabavit nedají :-( No ale pár činností jsme zvládli, dopoledne přežili a odpoledne jsme se sbalili a jeli obšťastňovat babi s dědou. Další nekonečné odpoledne doma bych už s nimi nezvládla.  

Jo jinak já bych klidně brala tu ladovskou zimu, co byla předloni…aspoň by se dalo normálně chodit ven, stavět sněhuláky, bobovat, na prochajdy se sáňkama a tak… Děcka se tak jak tak musí na ven navlíkat, akorát venku není co dělat v takovém divném počasí :-(  

Pěkný víkend vám přejeme, my jdem zítra odpo na rodinnou oslavu, tchýně má narozeniny…už se nemůžu dočkat :-((( V neděli půjdu v 10hod. s Tomíkem do kina na pásmo vánočních pohádek (nechcete se někdo přidat?) a pak ho zavezu rovnou k našim, tak aspoň nějaký světlý bod na konci tunelu…  

M+T+O

 
Brumík2
Ukecaná baba ;) 1068 příspěvků 01.12.07 10:09

Ahojda,  

Nat ať tě bolehlav brzo přejde a Ivi tobě taky přeju ať je ti líp. Co vás to popadlo?  

U nás se pořád snoplí a kašle ale dá se to zvládnout mohlo by být hůř. Fifa už třetí noc spí se mnou a má s toho strašnou srandu tak dneska už snad bude ve svojí posteli ať si nezvyká.  

Pěknou sobotu L. a F.    

 
nat02
Závislačka 2786 příspěvků 01.12.07 13:31

Cus.  

Bolehlav presel, protoze se mi spustila MS. Mam velkou radost,ostatne jako kazdy mesic .:(  

Auto doma, uz jsem si posedela,odpo jedem na mensi vylet nebot furt grungam, ze se to uz neda…Do toho mam nevytazitelnou trisku v hnate, uz mne to fakt sere vsecko :-D nake dny blbce ted mam. Mycka vyhazuje pojistky, pry asi topne teleso,manik prijde v pondeli…  

Doufam, ze vam je holky lepe?  

Mana dnes nakousla tema dalsi materska a jestli bude narok, hehehe…cimzto jsem zjistila, ze pokud si neprevelim praci z dohody na pokracovani predchocizho uvazku, budu na tom stejne jako Fifik, bez naroku na PPM :) Bo 2 roky pred narozenim druheho ditete -ehm u nas to mozna bude aktualni tak za 5 let :-D - musi mit clovek prijem, je tam zmena.  

Muz jel nakoupit,pes lezi,decko lezi ,ja pisu.  

Mejte se fajn a hlavne se uzdravme jo?  

Nat          

 
bergia
Zasloužilá kecalka 763 příspěvků 01.12.07 14:19

Děvčata, prosím, vy, které už máte za sebeou výměnu oken, hoďte sem pár užitečných rad, čeho se mám vyvarovat, na co dohlídnout, jak až je třeba se chránit před prachem a bordelem, jestli naleze do skříní, do šatny, je-li třeba komody oblepovat, je třeba kompletně vyprázdnit kuchyňskou linku, v čem pohlídat zedníky a tak… Baby, raďte!!!

 
Brumík2
Ukecaná baba ;) 1068 příspěvků 01.12.07 16:35

Teda Luci ty jsi mě tou fotkou v galerce dostala tak jsem aspoň upekla linecké a perníčky.  

Já taky uvažuju co s tou mateřskou asi zvolím 4 letou a musím se zajít poptat co dál. Kdo mi co dorovná aspoň do životního minima.  

V hale je koncert rádia čas tak to u haly vypadá perfektně. Teď domů nejedu ani omylem.  

Mějte se L.    

 
nat02
Závislačka 2786 příspěvků 01.12.07 18:29

Luci my uz si volit nemuzem,leda ze bys chtela ve trech letech jit do prace?

 
Ivunka
Kecalka 284 příspěvků 01.12.07 19:19

Lucko, my jsem „pohyblivý“ nábytek přisunuli k tomu nepohyblivému, celé jsme to přetáhli foliema a přilepili k podlaze a tak, aby tam bylo co nejmín durek. Takže skříně jsme nezalepovali, tak prach nevlezl, ale na všecky poličky jo, i pod tím igelitem. Tak straěné to ale nebylo, představovala jsem si to horší. Záleží, jestli vám to budou vyrubávat ručně nebo rozbrušovačkou . to by bylo podstatně víc bince. Linku jsem nevyklízela, máme v kuchyni jen malé okno, ale být tebou, tak přelepím dvířka. Pod okna a tam, kde dělníci chodili, jsme naskládali staré koberce a lina, at nám omítkou a padajícími třískami nezničí podlahy.
Ještě uvažuju, ale nic mě nenapadá… Kdyby jo, ještě napíšu.
 i

 
Brumík2
Ukecaná baba ;) 1068 příspěvků 02.12.07 10:03

Nat to nechápu já jsem myslela že si může vybrat každý.

 
MaryPoppins
Zasloužilá kecalka 525 příspěvků 02.12.07 11:26

Ahoj,
jojo, přišly mi papíry ze sociálky v pátek. My s našimi dítky si už nic vybírat nemůžeme. Do 3 let bude 7000,– a pak do čtyř 3800,–. Akorát můžeme jít do práce samozřejmě.
Ale nevím jak je to s tím nárokem, jaké 2 roky pracovat…?  

U nás týden děsný, oba nemocní, já jsem to samozřejmě chytla, bylo mi blbě, Kuba byl protivný, ležet samozřejmě ani náhodou. Navíc pochopitelně když mi bylo tak blbě, tak jsem dostala hromadu práce, chyběl mi ten pondělek v kanceláři…No už je nám trochu líp, ale úplně dobré to není.  

Jdu něco spáchat k obědu, ale je to na houby, když nemám žádnou chuť kvůli té protivné rýmě.  

Gabriela

 
Brumík2
Ukecaná baba ;) 1068 příspěvků 02.12.07 11:37

Tak v tom případě si nemůžu vybrat ani já.

 
bergia
Zasloužilá kecalka 763 příspěvků 02.12.07 13:05

Ivi, díky, našla jsem toto: http://family.cz/…/article.ASP?… a v diskuzi jsem se dozvěděla, že to bude humáč, tož nevím, projít tím musím, chjo, nic naplat :-(

 
Fifik
Ukecaná baba ;) 1956 příspěvků 02.12.07 13:12

Ahojte,
no ad rodičák…pořád na tom nejste tak blbě jako já :-((( Já si taky nemůžu vybrat, budu mít do 21měs. Ondráška 7600 a pak do 4let 3800…jak mě tím nas…li, tady ani raději nebudu rozepisovat :-( To, že jsem chtěla mít „normální“ rodičák (tzn 7600) do 3let, samozřejmě nikoho nezajímá, že…Takže teď už vymýšlím, jak to všechno zorganizovat s hlídáním, abych mohla aspoň 2× týdně učit, ať nechcípnem hlady :-((( Chjo.  

Jinak my jsme zdárně přežili včerejší rodinnou oslavu, ale bylo to na bednu, kluci se za chvilku začali nudit, takže prudili vydatně oba dva, no aspoň jsme měli důvod zdrhnout poměrně brzy. Dneska kino Lina, pásmo pohádek Hvězda betlémská, seděli jsme v první řadě, Tomík vydržel celou dobu sedět, líbilo se mu to, protože v několika pohádkách se zpívaly koledy, tak se vždycky přidal :-) Pak asi 3 Krtci, Mikeš, Dorotka, takže spokojenost. Poté odvezen a předán do péče prarodičů, takže si zase užíváme veget s jedním dítětem :-)  

Pěkný zbytek neděle přejí
M+ tentokrát jen O

 
nat02
Závislačka 2786 příspěvků 02.12.07 14:04

cau.  

posledni plech perniku v troube,sice pecu pres muzuv zakaz, ale neco tomu diteti na kumulas dat chci :-D  

add rodicak -  

deti co k 12/2007 maji nad 21 mesicu, si rodice vybrat rodicak nemohou, je automaticky do 3 let 7600 a do 4 let pak 3800. Pokud ale nekdo nemel narok na materskou ( treba OSVC,ktere si neplatily nemocenske, nebo studenti atd) ti prave nemaji moznost volit vubec a automaticky jdou na nejpomalejsi verzi.  

no a zmena zakona pokracuje…  

pokud chce nekdo druhe dite a chce materskou,tak ho musim mit do 2 let veku prvniho ditete, nebot se zjistuje prijem do 2 let zpetne( musi byt odpracovano 270 dnu a do toho se pocita i nemocenska a materska,nikoliv rodicak!) do ted to bylo tak, ze materska se pocitala z 12 MESICU pred nastupem a kdyz prijem nebyl, tak se slo vzdy o 3 mesice dozazu az se na nejaky narazilo. Ted to je proste 2 roky zpet a prd. Takze pak neni narok na materskou, tim padem take neni moznost volby rodicaku a je automaticky 4 roky nejpomalejsi verze,s tim ze misto materske je tusim do dne porodu jakasi nemocenska a rodicak tusim bezi ode dne porodu.  

ALE

pokud nekdo pracuje pri rodicaku, staci kdyz dela na mene uvazku na tu samou pracovni smlouvu a v tom pripade staci, kdyz na materskou s druhym ditetem nastoupi do 4 let veku prvniho ditete. Pak ma narok na materskou a dokonce se mu vypocita bud z te u prvniho ditete nebo z te co pracoval na castecny uvazek -preferuje se vzdy lepsi vypocet. Tim padem ,je pak moznost volby rodicaku,  

Jde to tusim i kdyz nedela clovek na tu samou smlouvu , ale tam se vypocitava materska z toho co si proste vydelal nove a neprihlizi se k nicemu z dob prvniho ditete - a nejsem si jsita jestli se tam nemusi odpracovat tech 270 dnu ale asi jo…  

no a pokud nekdo podnika tak to same, ale musi si platit nemocenske i duchodove pojisteni a to minimalne 180 dnu, jinak opet neni narok ani na materskou ani na vyber rodicaku. Doufam, ze to je srozumitelne.  

Vzhledem k tomu, ze letos se spolecne zdaneni dela naposled, tak uz je jedno jaky budu mit vydelek, takze se taky co nejdrive prevexluju na pokracovani prac. pomeru at pak dostanu materskou. Toz tak.  

Jeste je zmena v tom, ze letos jeste ve spolecnem zdaneni lze uplatnit odpocet na manzelku,ktera si nevydela vice nez 38040 Kc rocne ( rodicak se nepocita).Od roku 2008 je rodicak prijmem , takze kdo bude mit za rodicak rocne vic nez tusim 28800 Kc nebo tak nejak, manzelku si neodecte ( mesicne ve vyplate, tak jako se odecitaji deti a clovek sam na sebe) coz je super ne ? :-D  

No uz tak pozoruju v tech dotazech co procitam, jak lidi zacinaji zvazovat ze na materskou pujde tatinek :)  

jinak kouknete na www.aperio.cz, poradna a pote bud PPM - materska nebo RP rodičák.  

Jo a od ledna se zdrazuji DPH u autosedacek, takze do prosince posledni sance koupit levneji.  

nat

 
nat02
Závislačka 2786 příspěvků 02.12.07 14:30

je jeste jeden figl a to s nemocenskou…  

priklad.
mam dite a to ma v 5/08 tri roky. dejme tomu, ze jsem tehotna a termin porodu mam 8/08 . teoreticky nemam sanci na materskou nebot 2 roky zpetne nemam prijem,Pokud ale  k 3 narozeninam ditete  nastoupim na nemocenskou (misto do prace ), nemocenska mi bude trvat az do porodu - tak za tu dobu dostavam proplacenou nemocenskou  i rodicak a melo by se to pocitat do prijmu ( nemocenska a materska jsou prijmem) a tudiz by vznikl narok na materskou, tudiz na vyber rodicaku. Da se to vyuzit kdyby mi zamestnavatel dal neplacene volno od konce rodicaku do nastupu na dalsi materskou. V tomto pripade od 5/08 - 8/08.  

Ovsem nevim jaka vyse materske by z toho vznikla a zda by byla dorovnana do nejake vyse pokud by byla hodne nizka,jedina vyhoda pak z toho vznikne je ze se da vybrat delka rodicaku.

 
MaryPoppins
Zasloužilá kecalka 525 příspěvků 02.12.07 15:40

Dáky za odborný výklad. Už mám jasno.  

Právě jsem se probudila z odpoledního spánku, to je pošušňáničko, to se hned cítím úplně zdravá. Škoda, že se mi to takhle nedařilo přes týden.

 
MaryPoppins
Zasloužilá kecalka 525 příspěvků 02.12.07 15:41

Díky.

 
Fifik
Ukecaná baba ;) 1956 příspěvků 02.12.07 15:43

Tyjo, Nat, díky za výklad…no mě už se to naštěstí netýká, nějaké kalkulování s dalším dítětem a prací :-D Ale jinak to znamená, že když chce matka přejít z rodičáku na rodičák, tak jedině hned po 2letech, jo? Pokud teda chce dostat PPMa možnost volby délky RD. A nebo jít po 3letech na rok do práce a pak znovu nastoupit RD. Je to tak? Hmmmm, tak co Ivo, jak to teda uděláte???  

No, já jsem se smířila s tím, že prostě ten rok a čtvrt, než budou Ondráškovi 3roky, to prostě musíme nějak přežít (i když popravdě řečeno mě to „přežívání“ už dost štve…) a pak se uvidí - buď dám Ondráška na 4hod. denně do školky a půjdu učit (jestli mě teda někde na poloviční úvazek vezmou) nebo se na celou RD vyprdnu a nastoupím od září normálně na celý úvazek…To bych viděla reálněji, myslím, že finančně to vyjde asi líp…a taky chci, aby kluci byli spolu jeden rok normálně ve školce, ještě se tam sejdou, no a těžko bych vysvětlovala oběma dvěma, že jeden jde po obědě domů a druhý tam zůstává :-( Tomík by chtěl domů a Ondra zůstat, úplně živě to vidím…  

No prostě nám to všechno pěkně zaplantali, šašci jedni… :-(((

 
Manulka
Zasloužilá kecalka 622 příspěvků 02.12.07 17:15

haha kdyz je od 2008 rodicak prijmem, proc z nej neplyne narok na vypocet PPM… hajzlove, co si budem ze?.....

 
Ajjaa
Závislačka 3492 příspěvků 02.12.07 17:31

Ahoj holky,  

my jen jdeme oznámit, že vánoční besídku zřejmě budeme muset odložit a bude z toho novoroční besídka. Byli jsme ráno na pohotovosti. Adámek kašle zase víc a včera večer se osypal. Počkali jsme do rána a to už jsme radši jeli. Je osypaný úplně všude včetně dlaní a chodidel. Prý to může být alergická reakce na ty antibiotika nebo taky něco jiného. Dneska se to prý ještě těžko pozná takže musíme opět k naší dr. Takže začínáme čtvrtý týden doma. Jestli to tak půjde dál tak mu cumel přiroste k puse. Nemám sílu mu ho pořád brát když je nemocný a už toho má doma taky dost:-(  

Tak to je opravdu výborné s tím rodičákem:-(  

NAT:  ještě jednou vysvětlení pro pomalu chápající takže já můžu pobírat na druhé dítě 7600 jen do jeho 21 měsíců?  

Zkusím se domluvit ve školičce jestli nám tenhle měsíc co jsem tam vůbec nebyli nějak nepřevedou do dalšího půlroku. Mrzí mě to za Adámka, že furt musíme být doma max. do obchodu a taky to není zadarmo:-(
Adam dělá palačinky pro lepší náladu. škoda, že je Adi nemá rád ostatně jako žádné teplé sladké jídlo. Hned bych mu je dopřála.  

A.

 
Manulka
Zasloužilá kecalka 622 příspěvků 02.12.07 17:44

hola hola  

Hlasim navrat ztracene dcéry…hej jsem mela psaci lenoru jak das…tak ted konecne k tomu sedam, ale nevim jestli se mi podari zareagovat na vsechno co slo…
Nat diky za vycerpavajici sondaz a zpracovani otazky PPM a RD…muzu se jit klouzat…do unora uz asi nestihnu porodit,co? :D  

Hej co blaznite s tema pernikama…ja si to setrim az na 14 dni pred vanocema …nicmene luci super! pernicky jsou moje libustka, ale priznam se, ze domecky jsem jeste nezkousela…zatim spis piluju zdobici zrucnost :D…ale mohla byhc to prubnout…jak prostim te lepis k sobe tu sikmou strechu? marmoskou?…hej ja se uz na to tesim!!  

Jinak vsichni nemocni zdravte se!!! To je silene jak to skace z jednoho na druheho…mmch…nevim nevim jak s tou planovanou besidkou…já uz mam hysterii, ze nestihnu vse co jsem si do vanoc vytycila od uklidu, pres peceni, po vyrobu darku (a ze jsem si jich letos vymyslela pozehnane…)  

Jinak ad posledni fotky deticek v galerce…oni jsou vsichni tak sladci!!!! spici filda, nemocny Tomik, chodici a stehujici se Ondrasek, nechodici andilek anejda…seci jsou nuf nuf…  

Jo ajko hlasim ze teda bychom mohli toho homeopata spachat spolecne…ale vidim to az po novem roce, co rikas?…letos uz zadne dr nepodnikam…staci mi, ze musime zitra na alergo.....a tukam at vydrzime aspon do konce roku bez nake cholery…  

add indigo: Marto zajimavy clanek, ale jak uz vetsina psala i ja mam pocit, ze kdo chce si v tom najde spoustu veci, ktere sedi i na jeho ditko. Kazda z nas mame pocit, ze mame chytre, nadane, vnimave, citlive dite…a taky kazda z nas chceme vychovavat spis v duchu kamaradstvi, nez metodou cukru a bice…priznavam ze i mne obcas ulitne pracka a majdu plesknu po zadku, ale to opavdu jen v krajni nouzi, kdyz nic jineho nezabira, nebo pokud mi proste tecou nervy at uz z jakehokoli duvodu…jsem totiz tak nejak od prirody lehce nervni…takze ve vypjatych chvilich bud hulakam jak na lesy anebo fakt plesknu…o to vic si pak za to nadavam a je mi to lito…no a jiste vim i o par dalsich vychovnych prohrescich, ktere na svem diteti pacham, ale ktere ktere vedou ke kyzenemu cili, ktereho jinym zpusobem nejsem sto dosahnout…(jako treba udrzet dite u jidla za cenu toho ze mu k tomu pustim pohadku…zabere se do pohadky a ani nevi, ze sni aspon pulku rohle), takze vyber jidla taky zatim nehrozi, max vyber typu jogurt nebo pribinak, rohlik nebo chleba:D pac jinak by se u nas jedly jen šušeky :D Davat diteti svobodnou volbu v tom co ho bavi a zajima je fajn…ale nemelo by to byt pravidlem pro vzdy a pro vsechno…mam pocit ze by se pak nenaucilo respektovat vuli a zajmy druhych a vse by se podrizovalo jen zajmum jeho…to by pak s nami ditko pak pekne cvicilo a mavalo…hranice a mantinely proste musi byt.....no ale to vse uz tady vlastne padlo…tak ja jen jeste opozdene, pac jsem lenora lina…  

a vic uz jsem neudrzela ufffffff  

tak hezky nedelni podvecer MMs      

 
Manulka
Zasloužilá kecalka 622 příspěvků 02.12.07 17:46

jezis Ajko to fakt des!!! at uz se to adamka pusti kakrholte…tak dloho byt doma musi byt na masli…jo a snad vam zjisti z ceho se tak osypal…hej to je fakt maras!!! drzte se!!

 
nat02
Závislačka 2786 příspěvků 02.12.07 18:10

no z toho co jsem vycetla tam je zas dira v zakone :-D  

staci mit neplacene volno nebo takhle nemocenskou a je to :-D akorat jeste musim zjistit jaka by byla vyse materske pri dlouhodobe nemocenske…  

takze je mi jasne jak to dopadne.  

ja treba nechapu,jak muzu brat rodicak a este nemocenskou ? ( pokud jsem stale zamestnana a nepracuju hehehe, to mi hlava nebere)

 
Ajjaa
Závislačka 3492 příspěvků 02.12.07 18:26

MONI: s tou homeopatkou jsem pro. Jdeme do toho:-) Po novém roce to bude lepší teď už mám těch dr. taky dost a taky ještě jdeme na alergo v prosinci. Jo a s tím jídlem je to u nás podobné a to jsem si vždycky říkala, že nikdy nebudu lítat se lžičkou po bytě (no dělám to jen v krajních případech, ale přece) a taky se u nás občas obědvá u minimaxu či mašinky Tomáše:-(  

A.

 
nat02
Závislačka 2786 příspěvků 02.12.07 18:50

podle tohoto dotazu by to vsecko melo byt v pohode ,kouknete :-D  

Poradna Aperio
15. 11. 2007 | Peněžitá pomoc v mateřství
Dobrý den ráda bych si ověřila informaci. Jsem 4. rokem na mateřské a čekám další dítě. jsem stále v zaměstnaneckém poměru a beru RP. Když nastoupím s druhým dítětem na mateřskou mám nárok na PPM u druhého?
K Vašemu dotazu konkrétně:
Jestliže trvá Váš pracovní poměr, trvá i Vaše nemocenské pojištění a tak, dle mého názoru, Vám vznikne opětovně nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Vy, stejně jako v prvním případě, nastoupíte šest neděl před plánovaným datem porodu na mateřskou dovolenou (donesete zaměstnavateli formulář vystavený Vaším gynekologem, kde bude uvedeno toto datum) a začnete pobírat peněžitou pomoc v mateřství. Tuto skutečnost musíte oznámit příslušnému orgánu státní sociální péče (tam kde jste žádala o rodičovský příspěvek) a rodičovský příspěvek Vám bude odebrán, nelze pobírat zároveň peněžitou pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek. Po skončení vyplácení peněžité pomoci v mateřství požádáte znovu o vyplácení rodičovského příspěvku na mladší dítě.

Problematiku peněžité pomoci v mateřství upravují §§ 6 a násl. zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů a problematiku rodičovského příspěvku upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů v §§ 30 a násl.

Kateřina Štěpánková  

 
Ivunka
Kecalka 284 příspěvků 02.12.07 18:55

Tak doprčic, jak to teda je???
Já mám asi vyřešeno (ne, opravdu nejsem těhotná), ale nejspíš nastoupím na rok dva do práce, až budou A 3roky, abych si zase vážila toho, že můžu vychovávat jen dvě děti a ne 25 :-)))  Ale docela by mě to zajímalo… Z toho příspěvku vypadá, že je to všechno jinak???

 
Zubr
Závislačka 2649 příspěvků 03.12.07 07:52

Ahoj,  

už jsme zpátky a hned se na mě tady valí otázky ohledně PPM, což mě teda taky fakt zajímá. Úplně jsem se do toho zamotala, já prostě těmhle úřednickým věcem neumím porozumnět. Holky účtařské, pls pomoc, jak to je se mnou? Od 12.1.2007 pracuju na HPP a do 1.11.2007 jsem brala RP. Doufám, že mám nárok na normální PPM a výběr RP!!! V práci bych chtěla být do 9.1.2008, jestli mi tam jde o nějaké dny, tak bych si to natáhla …  

Ajko, snad se Adámek osypal jen po těch antibiotikách, nemá náhodou Augmentin? Po tom bývá hodně taková reakce, F. byl po něm taky asi 4 dny osypaný - všude kromě obličeje. Ale nedělalo to nic, nesvědilo, tak jsem to nechala být a samo se to ztratilo.  

My jsme měli úžasný pohodový víkend - v sobotu ráno jsme vyrazili k našim, sami s F., protože Petr měl v sobotu zase divadlo. Takže tam jsem se jen povalovala, četla a F. byl skoro pořád s babičkou. Pořádně se vyblbl, bobovali, postavili sněhuláky, farmu opět navštívili a já fakt nedělala nic. Jediná práce, kterou jsem musela odělat byl nedělní oběd. F. se konečně dospal (včera spal po obědě 3 hodiny a ještě jsem ho musela budit) a byl děsně hodný. Jak je vyspaný, tak je hodný, když odpoledne nespí, tak většinou na zabití. Ach jo, jak to mám udělat, aby v té školce spával?  

Jo, jinak 16.12. v 10 hod je v Luně „Pekelná pohádka“ - veselá pohádka o zlobivých čertech v podání herců divadelní společnosti Jitřenka. Chceme jít, chystám se koupit lístky (pokud tedy ještě budou), tak kdyby někdo chtěl taky …  

Zubříci    

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 Další »