Sociální podpora v mateřství

Rodičovství
  • emimino
  • 30.07.01

Na jaké dávky a příspěvky máte nárok po narození miminka, v jaké výši jsou vypláceny, kdo je vyplácí a kde o ně žádat

Náš stát lze označit v jistém smyslu za sociální a na rozdíl od některých velmi vyspělých zemí finančně podporuje sociálně slabší rodiny.
Vzhledem k tomu, že po dobu, kdy je žena na mateřské dovolené, se rapidně sníží příjem celé rodiny, poskytuje stát celou řadu sociálních podpor.
Protože se částky často mění, je nejlepší si hodnotu dávek ověřit na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz) - stránka o Sociální problematice - Státní podpora.

Peněžitá pomoc v mateřství (dále PPM)
PPM se poskytuje při čerpání řádné mateřské dovolené (28.týdnů). Je vyplácena zaměstnavatelem nebo Okresní správou sociálního zabezpečení u žen, které byly samostatně výdělečně činné, nebo u žen, které pracovaly v tzv. malé podniku (do 25 zaměstnanců).
Podmínkou pro výplatu PPM je nutnost splnit určité podmínky - účast na nemocenském pojištění, získání zákonem stanoveného počtu kalendářních dní účasti na nemocenském pojištění, ztráta započítatelného příjmu.
PPM se počítá stejně jako nemocenská - tedy 69% z denního vyměřovacího základu (součet započítatelných příjmů za poslední čtvrtletí před nástupem na mateřskou dovolenou se podělí počtem dní za toto čtvrtletí). Maximální částka PPM je však stejně jako nemocenská limitována.
Podrobné informace lze získat buď na mzdové účtárně (personálním oddělení) podniku nebo na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Pokud žena v důsledku těhotenství nebo mateřství (do konce 9. měsíce po porodu) je převedena zaměstnavatelem na jinou práci a tímto jí poklesne výdělek, pak může žádat o vyrovnávací příspěvek (podmínkou je účast na nemocenském pojištění)

Porodné
Porodné je jednorázový příspěvek matce, který má pomoci pokrýt náklady související s narozením dítěte. Tento příspěvek je vyplácen matce dítěte, otci (pokud žena zemřela a porodné na dítě nebylo nikomu vyplaceno) nebo osobě, která převezme dítě mladší 1 roku do trvalé péče. Při výplatě porodného se nezjišťuje příjem rodiny. Žádost na výplatu porodného se podává na Okresním úřadě - odbor sociální. Výše porodného závisí na počtu současně narozených dětí. K 1.1.2001 porodné činilo 6400,– na jedno dítě, 16000,– na dvě děti, 43200,– na tři děti. Výše porodného se odvíjí od životního mimina na osobní potřeby dítěte a mění se vždy s jeho změnou. Bližší informace získáte na Okresním úřadě.

Rodičovský příspěvek
Jde o dávku, která je určena rodiči, který pečuje o malé dítě a z tohoto důvodu není výdělečně činný, nebo je jeho činnost omezena. Při poskytování dávky není testován příjem rodiny.
Rodič, který dávku pobírá však musí splnit několik podmínek: o dítě musí pečovat osobně, celodenně a řádně. Příspěvek je mu vyplácen do věku 4 let dítěte nebo 7 let u dlouhodobě zdravotně postiženého dítěte.
Výše rodičovského příspěvku se odvíjí od životního minima na výživu a základní osobní potřeby rodiče a mění se vždy s jeho změnou. K 1.1.2001 činil 2409,– Kč za měsíc, u rodiče-studenta pak 2541,– Kč.
Podmínka osobní a celodenní péče je zajištěna, pokud o dítě pečuje po celý den sám a pokud dítě po tuto dobu není umístěno do předškolního zařízení na dobu delší než 3 kalendářní dny v měsíci. Po dobu pobírání rodičovského příspěvku má rodič nárok na omezený příjem (nesmí přesáhnout hodnotu životního minima na osobní potřebu rodiče). Pokud rodič nesplní výše uvedené podmínky, pak musí obdržený rodičovský příspěvek vrátit.
Výjimku má rodič zdravotně postiženého dítěte, kde zákon stanoví možnou délku návštěv v předškolních zařízeních maximálně na čtyři hodiny denně.
Informace získáte na Okresním úřadě - odbor sociální, kde se také podává žádost o tento příspěvek.

Přídavek na dítě
Tato dávka je poskytována rodinám, které nedosahují zákonem stanovené příjmy (rodiny s příjmem vyšším než je 3 násobek částky životního minima rodiny nemají na přídavky nárok) a pomáhá jim pokrýt náklady spojené s výchovou nezaopatřeného dítěte.
Při poskytování dávky je testován příjem rodiny v předchozím kalendářním roce.
Přídavky se poskytují ve třech úrovních - zvýšená, základní, snížena a to podle příjmu rodiny.
Informace získáte na Okresním úřadě - odbor sociální, kde se také podává žádost o tento příspěvek.

Sociální příplatek
Tato dávka je poskytována sociálně slabým rodinám a jejím cílem je pomoci rodičům zabezpečit základní potřeby dítěte.
Při poskytování dávky je testován příjem rodiny za kalendářní čtvrtletí.
Příspěvek je vázán na nezaopatřené dítě a na příjem rodiny, je diferencován, tzn. že s rostoucím příjmem klesá jeho výše.
Informace získáte na Okresním úřadě - odbor sociální, kde se také podává žádost o tento příspěvek.

Zaopatřovací příspěvek
Dávku může získat rodina vojáka, který vykonává základní, civilní vojenskou službu nebo se zúčastní vojenského cvičení.
Na tuto dávku má nárok nezaopatřené dítě vojáka bez dalších podmínek.. Na příspěvek má nárok i manželka vojáka na mateřské dovolené, či žena, která ze zdravotních nebo jinak závažných důvodů není výdělečně činná a dále i osoba které soud přiznal nárok na výživné nebo která s vojákem uzavřela dohodu o placení výživného.
Informace získáte na Okresním úřadě - odbor sociální, kde se také podává žádost o tento příspěvek.

Pokud jste rodina, jejíž příjmy nejsou vysoké, pak se obraťte na Okresní úřad - odbor sociální, kde vám vysvětlí na jaké další dávky máte nárok. Je nutné si uvědomit, že s narozením dítěte klesá nejen příjem rodiny, pokud žena zůstává na mateřské dovolené, ale také se zvyšuje životní minimum rodiny. Takže se současně zvyšuje pravděpodobnost, že budete mít na nějaké dávky nárok.

Nikdo zatím tento deníček nekomentoval. Buďte první!

Váš příspěvek