Souběh mateřské a rodičovského příspěvku

Ostatní

Od 17. února 2006 by neměly žádné úřady práce vyplácet jednorázově rodičovský příspěvek (RP) matkám, které pobírají po celý kalendářní měsíc peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Souběh pobírání PPM a rodičovského příspěvku není možný, a to ani v prvním měsíci narození dítěte.

Podmínky nároku na rodičovský příspěvek se v průběhu doby několikrát měnily. Často se jednalo i o nahodilé dílčí úpravy. Výsledkem je, že ustanovení upravující podmínky nároku na tuto dávku začala být velmi komplikovaná. V některých případech tak mohlo dojít k výkladu zákona různými způsoby. Komplikace způsobily především postupné změny podmínek, jejichž cílem bylo ulehčit rodičům sloučení profesních a rodičovských rolí. Lidem, pobírajícím RP, změna zákona umožnila neomezený přivýdělek a umisťování dětí do předškolních zařízení, aniž by ztratili na tuto dávku nárok. Problémy vyvolává zejména skutečnost, že zákon na jedné straně stanoví podmínky nároku a na druhé straně řadu výjimek z těchto podmínek.

Rozdílný výklad zákona o státní sociální podpoře byl příčinou toho, že některé úřady práce vyplácely maminkám jednorázově rodičovský příspěvek v prvním měsíci života dítěte. Tato skutečnost vyvolala řadu dotazů a stížností ze strany matek, které tuto dávku nedostaly. Aby Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zabránilo dalším problémům, celou věc patřičně prošetřilo. Je nesporné, že peněžitá pomoc v mateřství je dávkou, která zabezpečuje ženu v době těhotenství a mateřství. Proto také vždy platilo pravidlo, že rodičovský příspěvek náleží až poté, co skončí nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Zákon umožňuje souběh těchto dávek jen v případech, kdy je peněžitá pomoc v mateřství nižší než rodičovský příspěvek (ten se poskytuje ve výši rozdílu mezi těmito dávkami) anebo je-li nárok na peněžitou pomoc v mateřství jen po část měsíce.

Výsledkem je jednoznačné stanovisko, že souběh pobírání peněžité pomoci v mateřství po celý kalendářní měsíc a rodičovského příspěvku ve stejném měsíci není možný, a to ani v prvním měsíci narození dítěte. MPSV tuto informaci sdělilo všem úřadům práce. Matky, které jednorázově rodičovský příspěvek dostaly za kalendářní měsíc, ve kterém se dítě narodilo, a pokud jim v tomto měsíci náležela peněžitá pomoc v mateřství po celý kalendářní měsíc, nebudou muset tuto dávku zpětně vracet, protože ji pobíraly v dobré víře.

Prvních 28 týdnů dostává matka peněžitou pomoc v mateřství, která se vyplácí z nemocenského pojištění a činí 69 % denního vyměřovacího základu (vypočítává se z příjmů za předchozích 12 kalendářních měsíců). Matka samoživitelka a matka, která porodila více dětí najednou, pobírá tuto dávku 37 týdnů. Žena může dávku začít pobírat 6 maximálně 8 týdnů před plánovaným termínem porodu. V době, kdy tuto dávku dostává, je na mateřské dovolené. V případě, že je PPM nižší než rodičovský příspěvek, doplatí příslušný úřad práce rozdíl do výše RP. V kalendářním měsíci, během kterého ženě skončí nárok na peněžitou pomoc v mateřství (například 25. dne v měsíci), má už za tento měsíc nárok na rodičovský příspěvek.

Aby žena mohla PPM dostávat, musí být v posledních dvou letech před porodem minimálně 270 dní nemocensky pojištěná. V případě, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství a je nemocensky pojištěná - například nastoupila do zaměstnání v 7. měsíci těhotenství - pak bude dostávat nemocenské 6 týdnů před porodem a pak v šestinedělí. Při uplatňování výplaty peněžité pomoci v mateřství platí stejný postup jako při pobírání nemocenské. To znamená, že se matka musí obrátit na zaměstnavatele nebo příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení.

Peněžitou pomoc v mateřství může v současné době dostávat pouze žena. Muž může pobírat tuto dávku v omezeném počtu případů (např. je-li osamělý nebo matka nesmí o dítě ze zdravotních důvodů pečovat). Pokud se partneři dohodnou, že s dítětem zůstane doma muž a matka dítěte nepobírá PPM, bude mu stát od prvního dne vyplácet rodičovský příspěvek. Aby MPSV tuto nerovnost napravilo, zahrnulo do návrhu nového zákona o nemocenském pojištění pozitivní změnu. Podle nové právní úpravy se PPM zvýší na 70 % denního vyměřovacího základu a budou ji moci čerpat i otcové, a to od 7. týdne věku dítěte, pokud tuto dávku nebude pobírat matka dítěte. Návrh zákona vrátil dne 9. 2. 2006 Senát s pozměňovacími návrhy Poslanecké sněmovně. Účinnost by měl nabýt 1. ledna 2007.

Od narození dítěte (pokud matka nepobírá PPM) nebo po skončení výplaty peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského poskytuje stát rodičům rodičovský příspěvek. V té době jsou na rodičovské dovolené. Výše dávky činí 1,54násobku životního minima na osobní potřeby rodiče. Dnes je to 3 696 Kč. Na tuto dávku, kterou může pobírat kterýkoli z rodičů, pokud zůstane s dítětem doma, má nárok rodič, který řádně a celodenně pečuje o dítě, a to do čtyř let věku dítěte, nebo do sedmi, je-li zdravotně postižené. Rodičovská dovolená trvá do tří let věku dítěte. Čtvrtý rok, chce-li být rodič s dítětem doma, musí požádat zaměstnavatele o neplacené volno.

Rodičovský příspěvek patří mezi dávky státní sociální podpory. Vyplácejí ho úřady práce (v Praze úřady městských částí). V prosinci 2005 ho pobíralo 288 742 lidí. Z toho přibližně 1,45 % tvořili muži.

Rodiče, kteří pobírají rodičovský příspěvek, si mohou neomezeně přivydělávat. Musí však v době této výdělečné činnosti zabezpečit péči o dítě jinou zletilou osobou. Od února 2006 mohou děti starší 3 let, o které rodič osobně celodenně a řádně pečuje, navštěvovat mateřskou školu nebo obdobné zařízení každý den, a to maximálně na čtyři hodiny, aniž by jejich rodiče ztratili nárok na rodičovský příspěvek.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí MPSV

Tisková zpráva MPSV
Kateřina Beránková, tisková mluvčí MPSV - mail: katerina.beran­kova@mpsv.cz

Hodnotilo 0 lidí. Score 0.0.

Reklama


Reklama

 Váš příspěvek
 
Gabule
Závislačka 3302 příspěvků 20.02.06 22:04

Tu zprávu jsem četla na oficiálních stránkách.Jen by mně zajímalo jak je to z právního hlediska se žádostmi vydanými do 17.2.???
Nehledě na to že METODICKÝ POKYN je pokyn pro výklad zákona úředníkům ale pro nás platí stále TEN ZÁKON.Myslím že to má ministerstvo docela nedořešené..Nebo že by to na nás jen zkoušeli??

Gabka

 
MirkaV
Ukecaná baba ;) 1242 příspěvků 20.02.06 22:06

Díky za tuto zprávu.

Nechci být za potvoru, ale pokud byla dávka vyplacena sice v dobré víře, ale „nezákonně“, tak proč nemá být vrácena???

Nebo v opačném případě vyplacena ostatním, které si o ni zažádají?

Jsem z toho unavená, naštvaná, ale stejně si nepomohu…

Mirka

 
Gabule
Závislačka 3302 příspěvků 20.02.06 22:11

Mirko souhlasím s tebou…zákon by měl být stejný pro všechny..tím si myslím úřady nas…do vlastního hnízda.
 G.

 
MirkaV
Ukecaná baba ;) 1242 příspěvků 20.02.06 22:15

Jsem ráda, že jsem našla zastánce :) Já nechci brát již vyplaceným maminkám peníze, já je chci taky :) Žádost jsem podat nestihla, mám ji doma, navíc máme prošvihlou lhůtu… No počítala jsem s odvoláním…, teď počkám, jak dopadnou odvolání u maminek z diskuse „Rodíme v září…“ a pak uvidím…

M.

 
metelka
Ukecaná baba ;) 1121 příspěvků 20.02.06 22:45

Tady zdraví jedna maminka z diskuze Rodíme v září.
Osobně si myslím, milé maminky, že na to právě spoléhají - že když to najednou zatrhnou všem, tak maminky sklapnou, torchu si zahudrají na nespravedlivost a vykašlou se na to.
My jsme také prošvihli lhůtu a budeme se odvolávat.
K tomu blábolu, který vydalo ministerstvo, jen pár vět:
1/Žádné nahodilé úpravy zákona neexistují.Nahodile může mutovat třeba virus ptačí chřipky, ale NE ZÁKON.
2/Je velmi podlé, že se veškerou zodpovědnost snaží ministerstvo hodit na své pracovnice na kontaktních místech - přitom ony postupovaly opět jen podle výkladu ministerstva, který říkal jasně - vyplácet, dokonce na různých pracovištích probíhalo školení, jak zadat data do počítače, aby dávka mohla být vyplacena.
3/Nezapomeňte, že se jedná o hodně peněz a jistě je nemůžou vydat jen tak - skoro 800 milionů, kdyby to měli vyplácet zpětně!!! Daleko jednodušší je prostě to zatrhnout a spoléhat na to, že se to nějak ututlá.
4/Já věřím právníkům, kteří měli ten zákon v ruce a tvrdí, že nárok vzniká. Přece nemohly být dávky na úřadech vypláceny jen tak, v dobré víře hodnými úřednicemi, které si z lásky a dobroty k nám, maminkám, vycucaly nárok z prstu.
V dobré víře se budu odvolávat já a kudy budu chodit, budu radit maminkám, ať si přece jen žádost podají a nenechají se odradit. Že z toho možná nic nebude - ale inu, to se může stát raz dva, takových nespravedlností už tady bylo, a stát se to může právě proto, že to všechny maminky vzdají /teď už i ty, co zatím lhůtu neprošvihly/.

 
Necka
Kecalka 189 příspěvků 21.02.06 08:29

Ahoj maminky,

taky mi to přijde nelogické. Souhlasím s Metelkou. MPSV není oprávněné říkat jak se budou zákony vykládat.
Já si podala žádost 16. 2. (Adámek se nám narodil v prosinci, takže v termínu) a teď jsem fakt zvědavá jestli něco dostanu.
Motivovala jsem k akci i svoji kamarádku, které chlapeček bude mít 3 měsíce zítra, zkusila to, ale úřednice jí řekla, že tu žádost ani nemůže přijmout. To je ale blbost. Přitom já tam 16. 2. šla vyřizovat přídavky na děti a ona se mě sama zeptala jestli jsem už požádala o rodičák za prosinec. To to ještě teda asi bylo zákonné.

Martina

 
metelka
Ukecaná baba ;) 1121 příspěvků 21.02.06 09:05

Ahoj Martino,
my, co jsme prošvihly tu lhůtu, to budeme mít složitější a výsledek je značně nejistý, ale maminky, které jsou ještě v zákonné lhůtě, by žádost RP rozhodně podat měly - navíc úřednice jim tu žádost musí vzít, můžou dávku zamítnout, ale aby nepřijaly ani žádost?? To je absurdní.
Pokud by Tobě zamítli dávku,opět je to na odvolání.Opravdu MPSV nemá co měnit zákon, který navíc předtím vysvětlovalo jdnoznačně vyplácet.
Pro maminky, kterým nebudou chtít vzít ani žádost - nechte si odmítnutí převzetí žádosti o Rodičovský příspěvek podepsat či orazítkovat, jinak dopadnete jaky my v diskusi Rodíme v září 2005.
Buď te trpělivé s úřednicemi, také to nemají lehké.

Pro všechny maminky, co prošvihly lhůtu - už se pracuje na odvolání, dodáme hned, jak budeme mít všechno hotové.
Zdraví Metelka

 
Gabinka1
Kelišová 6543 příspěvků 21.02.06 09:11

No je pravda, že někdo by to zaplatit měl. Nemyslím si, že zrovna ty maminky, jejich vina to nebyla, že jim to přiznaly, když jí díra v zákoně. Zaplatit by to měl ten, kdo ten zákon takhle napsal a toto vyplácení umožňil. A to bez diskuse - nevim, proč v tomhle státě musí za chybu platit pouze obyčejný občan

 
metelka
Ukecaná baba ;) 1121 příspěvků 21.02.06 10:32

Tak jsem si to ověřila - nepřevzetí žádosti o Rodičovský příspěvek /či o jakoukoli jinou dávku/ je porušení zákona, je to ale už chyba konkrétního úředníka, pokud mají příkaz „shora“, je to projev neuvěřitelné arogance, maminky, nedejte se odradit, vím, že mnohé pochybujete, ale právo je skutečně na naší straně.
Znova připomínám - pokud nechtějí převzít vyplněnou žádost, nechte si to napsat písemně, případně to pošlete doporučeně, jen to nevzdávejte.

 
solcka
Kecalka 243 příspěvků 21.02.06 11:36

Ahoj Metelko,

mám prosbičku, až budete mít hotové to odvolání, kde ho najdu? Dneska mi přišlo zamítnutí mé žádosti a teď mám 15 dnů na odvolání. Myslíš, že to stihnem? Dík Petra

 
metelka
Ukecaná baba ;) 1121 příspěvků 21.02.06 11:43

Určitě to stihnem, hodíme to třeba sem a taky do diskuzního fóra Rodíme v září, zatím na tom pracujeme /teprve včera mi přišlo zamítnutí/.

 
metelka
Ukecaná baba ;) 1121 příspěvků 21.02.06 12:00

Mamušky, bojovnice, zejména ty, které jste ještě v tříměsíční lhůtě a chytáte se požádat o Rodičovský příspěvek, pomozte nám!!!

Potřebujeme nějakou statečnou maminku, která si chce jít požádat o Ridičovský příspěvek a byla by ochotna spolupracovat na této kauze.

Pokud se taková maminka najde, prosím, kontaktujte mne na mail
hollanovi@cen­trum.cz.

 
metelka
Ukecaná baba ;) 1121 příspěvků 21.02.06 12:00

Mamušky, bojovnice, zejména ty, které jste ještě v tříměsíční lhůtě a chytáte se požádat o Rodičovský příspěvek, pomozte nám!!!

Potřebujeme nějakou statečnou maminku, která si chce jít požádat o Rodičovský příspěvek a byla by ochotna spolupracovat na této kauze.

Pokud se taková maminka najde, prosím, kontaktujte mne na mail
hollanovi@cen­trum.cz.

 
metelka
Ukecaná baba ;) 1121 příspěvků 21.02.06 12:01

hollanovi@cen­trum.cz -ta druhá tečka za cz tam nepatří, pardon.

 
Monalisa24
Závislačka 2518 příspěvků 21.02.06 12:58

Vím, že mě si ukamenujete, ale nedivím se, že zákon „upravili“ (i když mi to do hlavy moc nejde, ale budiž).
Pokud žena pobírá PPM, tak přece nárok na RP nemá. To je můj laický názor.
Vím, že mít a nemít 3 900,– je na mateřské znát, ale stát už takhle peníze nemá a neustále nějaké slibuje.

Přesto vám, které se hodláte odvolávat a porodily jste před zmíněným 17.2.06, držím palce!!!

 
Alicce
Zasloužilá kecalka 665 příspěvků 21.02.06 13:54

A to je Monaliso24 právě ten „problém“ - oni zákon nijak neupravili ani nenovelizovali, oni (MPSV) si ho „jen“ vykládali ponejprv tak, že nárok vzniká a dali úřadům pokyn „požádají-li maminky o RP, tak vyplácejte“ a když MPSV zjistilo, že se o tom dozvěděla už většina maminek v republice, tak si zákon vyložili zase tak, že nárok nevzniká.
Kde to žijem, že je možné, aby si MPSV zákon vykládalo každou chvíli jinak - podle toho, co se zrovna hodí? A navíc pro mě MPSV není instituce, která může „opravovat chyby“ v zákoně jen „novým výkladem“. Od toho je tu přece parlament a poslanci. Kurňa, jestli je v tom zákoně chyba, tak ať to přiznají a vydají novelu, ne…? A nebo to snad v našem „právním státě“ funguje tak, že místo zákona stačí jen názor ministerstva, který se navíc průběžně mění?! Tak ať parlament zruší a mohou místo zákonů vycházet ve sbírce zákonů vycházet rovnou „názory pana ministra“. Aspoň o tom nemusí hlasovat v parlamentu a ušetříme na platech poslanců, ne…?

 
Monalisa24
Závislačka 2518 příspěvků 21.02.06 14:44

Alicce, s tím souhlasím - myslím, s Tvým názorem!!!
Je pravda, že je hloupost to jedné mamince vyplatit a druhé naopak ne. Když je na to zákon, tak se ho mají držet.
Na druhou stranu ale - nemluvím teď o to, jestli si novelizují či upravují (MPSV) zákon - že pokud maminky pobírají PPM, tak LOGICKY by neměli mít nárok na RP.
Syn se sice narodil před 6-ti lety (otěhotněla jsem na SŠ, neplánovaně při užívání HA, tudíž jsem byla vyplácena ÚP (PPM) - a přesto, že jsem peníze neměla, tak by mě nenapadlo jít žádat ještě o RP na ten měsíc, kdy se syn narodil. I když v roce 2000 tohle ještě nebylo - myslím vyplácení RP první měsíc.

Přesto, jak už jsem řekla, držím palečky maminkám, které se s plnou vervou pustily do odvolání apod., aby jim to vyšlo!!!

 
Alicce
Zasloužilá kecalka 665 příspěvků 21.02.06 15:26

Jo, RP zároveň s PPM je sice NESMYSL, ale ten nesmysl je V ZÁKONĚ a nějak se nikdo nemá k tomu, aby se přiznal, že pro ten nesmysl zvedl pracku ve sněmovně a pak ho dokonce nějakou dobu vědomě v zákoně „toleroval“, neboť si na ministerstvu (MPSV) mysleli, že o tom skoro žádná maminka neví… Takže než aby přiznali chybu, tak raději na ministerstvu ZMĚNILI původní výklad zákona a RP souběžně s mateřskou vyplácet přestali s tím, že jen některé maminky a některé úřednice špatně zákon pochopili… Ale ve skutečnosti byl původní pokyn MPSV „vyplácet“… Jen to nechtějí přiznat…

 
Verca
Kecalka 460 příspěvků 21.02.06 17:02

Ahoj,
tak mám asi veliké štěstí, Vojtík se narodil 14.12.2005, žádost jsem podala 15.2.2006 a dneska mi přišlo, že mi přízpěvek PŘIZNÁVAJÍ!!! Takže maminy nevzdávejte to!!! Všem moc přeju, ať vyhrajete!!!
 Verča

 
Olivia
Stálice 77 příspěvků 21.02.06 21:52

Ahoj Veru,
taky jsem podávala žádost 15.2. (razítko na žádosti) a dneska jsem posílala potvzení z OSSZ že pobírám mateřskou. Paní z úřadu mi říkala, že záleží na přijetí žádosti, náležitosti lze dodat pak - totiž když jsem si tel.ověřovala, jestli to potvzení k této žádosti potřebuju, řekli mi že ne.. holt úřady.

Držím palce. Sobě i vám :o)

Olivia

 
MartinaK
Zasloužilá kecalka 980 příspěvků 21.02.06 22:34

Ahoj maminky.

Můj chlapeček se narodil 2.12.05.Žádost jsem si podala 13.2.06 a zatím mi žádné vyjádření nepřišlo.Budu doufat, že mi RP přiznají a penízky dorazí na účet.Pokud ne tak bych se odvolala.Potom bych tě Metelko poprosila taky o to odvolání.

Martina

 
Necka
Kecalka 189 příspěvků 22.02.06 08:23

A helemese,

ahoj Marti, já žádost podala 16.2. a tak taky doufám.

Martina ze zimňátek

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 22.02.06 08:51

Metelko a ostatní, byť ještě nerozdvojené jako já: Včera jsem mluvila s maminkou, už jsem jednou psala, že pracuje na sociálce. Skutečně metodický pokyn je ten, že žádosti podané po 16.2. se zamítnou i kdyby jste tam řádily jako černá ruka, ale jak píše správně METELKA, naši zákonodárci se prostě sekli, udělali špatně zákon a je to tudíž jejich blbost a ten nárok v zákoně JE!!! Dokud neudělají regulérní novelu zákona, RP by měli vyplácet. Proto jsme se s maminkou domluvily na následujícím, až se mi chlapeček narodí, podám normálně žádost, kterou mi samozřejmě zamítnou protože bude po 16.2., poté napíšeme odvolání a pošleme to na MPSV, kde o tom musí rozhodnout a uvidí se, nic za to nedáme, maximálně nedostaneme peníze:))

Berun+Mišelínek 39tt+2

 
Ikula
Povídálka 30 příspěvků 22.02.06 08:57

Ahoj holky,ja rodila v dubnu 05 a tudiz zmeskala lhutu, ale zadost jsem jeste podala 15.2., budu se odvolavat. ALE:14.2., kdy jsem urady zacala obvolavat zjistila jsem toto- jsem z Prahy 4. Na MU Praha 4 mi rekli, ze sami info dostali az koncem roku 2005 a ze nyni vyplaceji, ale ze je muj problem, ze jsem nepozadala…
Na MPSV mi pani Hejhalova rekla, DLE ZAKONA SE VYPLACET MA, ale ze neni jeji chyba, ze jsem ja nezadala vcas atd. Na mou otazku, ze me nikdo neinformoval a ani nemohl, kdyz urednice sami priznaly, ze vyklad dostali pozde- mi rekla, ze " kraje si mysli, a take to delaji a postupuji dle VYKLADU( programu), ale oni musi postupovat dle zakona a tam to jasne maji…zaroven priznala, ze programy rozesilali az koncem roku.
Ja po ni totiz jasne chtela vedet, jak to, ze vcas neinformovali urady, co vyplaceji, a ona na to, ze informovat je maji " kraje". Na mou otazku, kdo tedy ma informovat kraje, mi rekla to s tim zakonem, ze maji postupovat dle zakona…
Pak jsem jeste volala na „kraj“, coz v pripade Prahy je Magistrat, a tam mi vedouci, pani Nekolova, rekla, ze urady musi postupovat dle vykladu ministerstva, ze to maji ministerstvem primo narizene. A ze si to mam podat, po odmitnuti se odvolat atd., ale nic mi neslibila, jako ze to vyplati.
Co je ale myslim dulezite je to, co rekla ta p. Hejhalova z MPSV. Bohuzel ji to nijak nemuzu dokazat, ze to opravdu rekla. Ale myslim, ze nas opravdu tahaji za nos a cekaji, ze to maminky vzdaji.Ahoj Ikula.

 
KajaF
Stálice 66 příspěvků 22.02.06 10:51

Ahoj.
Já jsem sice rodila na začátku října, ale když jsem si šla pro porodný, nic ještě neříkali (taky jsem ze 4). Teď, když jsem si byla žádat o normální RP, ptala se mě úřednice pomalu už mezi dveřma, jestli chci ten jednorázovej. Žádost jsem podala (vyzbrojená radama odsud) - sice se mě snažila přesvědčit, že už mám smůlu, nicméně jsem jí rovnou řekla, že se hodlám odvolat. No a dneska mi přišlo zamítnutí pro prošvihnutí zákonný lhůty. Takže nedočkavě koukám, jestli sem Metelka hodí to odvolání, abych jim to mohla do těch jejich 15ti dnů poslat!
Holky nevzdávejme to!!!
 KajaF

 
Pezy
Zasloužilá kecalka 679 příspěvků 22.02.06 11:10

Zdravím Vás všechny:

já si zažádala o RP za listopad (dcera narozena 10.11.), stihla jsem to v zákoné lhůtě 3 měsíců- včera mi přišlo že mi to přiznali-3635,– Kč. Měla jsem fakt velkou radost, protože sice jsem podala před jejich tiskovou zprávou- mno ale radovala jsem se předčasně!

TED PŘIŠLA POŠTAČKA: a donesla mi doporučený dopis!- jeden den se člověk raduje, že mu přiznají těch mizerných 3600,–Kč a druhý den je vše jinak: v dopise se píše:
ROZHODNUTÍ: odbor státní sociální podpory, rozhodl dne 20.2. podle ustanovení §53 odst.2zákona č.117/1995 Sb odejmout vám dávku státní sociální podpory ode dne 1.11.2005-protože nárok na dávku nevznikl.
odůvodnění:
od 16.2.2006 minis­terstvo práce a sociálních věcí, odbor sociální politiky, zaujalo k těmto případům následující stanovisko:
v případě, že rodič má nárok na peněžitou pomoc v mateřství, může vzniknout tomuto rodiči nárok na rodič. příspěvek až po uplynutí doby nároku na peněžitou pomoc v mateřství. V případě, že rodič pobírající RP v době, kdy pečuje od dítě zakladající nárok na RP, má po celý kalendářní měsíc z dávek nemocenského pojištění nárok na PPvM, jejíž výše je nižší než výše RP, náleží RP ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem a uvedenými dávkami.
V případě že rodič nesplní podmínky nároku na PPvM, což není Váš případ, nárok na RP rodiči vznikne ode dne narození dítěte za předpokladu, že o dítě bude rodič delodenně a řádně pečovat a že dítě bude navštěvovat předškolní zařízení v zákoně uvedeném rozsahu.
Rozhodnuto bylo z moci úřední.

TAKŽE NEŘÍKEJ HOP-DOKUD NEPŘEŠKOČÍŠ!

manža mi říkal-neraduj se předčasně dokud nemáš penízky na účtě- a měl pravdu

BYLA BYCH RÁDA,ABY NAPSALA MAMINKA KTERÁ STIHLA ZÁKONOU LHŮTU CO JÍ ODEPSALI!

 
KajaF
Stálice 66 příspěvků 22.02.06 11:23

Tohle mi teda hlava nebere, Jak ti můžou podle jednoho zákona jeden den něco přiznat a druhej den ti to vzít, jen proto, že někdo zaujme nějaký stanovisko? Sakra, to se tady budem řídit každej den jinak, podle toho, jak se páni úředníci vyspěj?
Tohle mě vážně se…e
 KajaF

 
metelka
Ukecaná baba ;) 1121 příspěvků 22.02.06 11:38

Toto je zcela nová situace, taky mi to hlava nebere, jak můžou jeden den podle toho samého zákona něco schválit a druhý zase odebrat???

 
metelka
Ukecaná baba ;) 1121 příspěvků 22.02.06 12:28

už jsem poslala text toho odvolání, za chvíli to máte ne emiminu.

 
vinona
Kecalka 166 příspěvků 22.02.06 13:12

Ahoj holky

Tak mě taky dnes přišlo zamítnutí,jelikož jsem neuplatnila nárok na RP v zákonné lhůtě,která je 3 měs :o(
Takže budu mít oči jako ostříž,aby mi neuniklo Metelčino odvolání.Předem za něj děkuji a samozřejmě i za to,jak za nás maminky bojuje.
Metelko děkuji

Vinona

 
SaliMali
Stálice 63 příspěvků 22.02.06 14:01

Jé, holky, já no to tady koukám jak na zjevení. Takže to všechno znamená, že když mám dítě narozené 20.července 2004 tak bych taky mohla ještě žádat nebo ne? Omlouvám se za opožděný dotaz a reakci, byla jsem teď v zahraničí a tahle zpráva mne překvapila

 
Milka01
Kecalka 292 příspěvků 22.02.06 15:38

Ahoj holky,

tak jsem to byla dnes podat. Paní na úřadě (P9) se mile usmívala (nebo se mi smála…???), žádost přijala, ale konstatovala, že to nevyplácí. Když jsem odcházela, tak mi dokonce řekla, že by mi to osobně přála. Takže podáno je, ale asi to bude na odvolání…

Milka ze Zimňátek

 
MartinaK
Zasloužilá kecalka 980 příspěvků 22.02.06 16:07

Ahoj holky,

jen co jsem dorazila domů z obchodu tak na mě ze schránky koukal dopis z úřadu práce.Už dopředu jdem počítala raději se zamítnutím.

Kupodivu je to ale Oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory za měsíc prosinec 2005 ve výši 3635kč.

Pod tí ale píšou: částka Vám bude snížena o dávky peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem pokud na ně mám nárok.Rod.přísp. vám bude poukazován měsíčně na váš účet…V případě nesouhlasu můžu podat námitku písemně do 30dnů ode dne výplaty.

Tak jsem z toho jelen.Jestli mi z toho budou odečítat PPM tak z toho nic nedostanu(jestli by teda na ten účet vůbec něco přišlo)

Holky které to už máte vyplacené, máte to tam taky napsáno? Já většinou těm úředním dopisům vůbec nerozumím.Asi si na to budu muset udělat nějaký kurz.

Martina a Tadeášek 11t 5d

 
Pezy
Zasloužilá kecalka 679 příspěvků 22.02.06 17:57

Martino tohle přesně poslali mně a hned druhý den na mě zvonila pošťačka, a dala mi doporučený dopis, kde mi oznamovali že mi to berou. Jeden tak a druhý onak - hlava mi to též nebere. Dej vědět jestli penízky tobě skutečně dali.

 
MartinaK
Zasloužilá kecalka 980 příspěvků 22.02.06 18:36

Jo jo dám vědět. Jsem opravdu zvědavá jak to dopadne.Na dopise je datum 14.2. ale na obálce až 21.2. Tak je opravdu klidně možné že mi to ještě seberou.

Martina

Vložit nový komentář