Světový týden respektu k porodu 2007

Ostatní
  • 07.05.07

„Pro společnost je zcela zá:,(ní, jak ženy rodí a jak děti přicházejí na svět. Suzanne Arms Česká republika stále bojuje s fatálně nízkou porodností. Znepokojující je také rostoucí procento císařských řezů, nerespektování výsledků nejnovějších výzkumů při péči o matku a dítě, všeobecně nízké povědomí o právech rodičů a dětí a také nedostatečná podpora a pozornost českého státu k potřebám potenciálních rodičů a mladých rodin. Všechny tyto skutečnosti se snaží změnit Světový týden respektu k porodu!

Tento týden je každoročně vyhlašován po celém světě. Původní idea vznikla ve Francii. Týden upozorňuje na celospolečenský dosah fenoménu porodu a napomáhá prosazovat nejnovější výsledky vědeckých výzkumů do porodnické praxe. Oficiální záštitu nad touto akcí v ČR laskavě převzala paní Kateřina Jacques - předsedkyně Poslaneckého klubu Strany zelených, členka Republikové rady Strany zelených a Odborné sekce pro lidská práva.
Tématem pro rok 2007 je „kvalita“ porodu, především pak podpora nejlepší péče „10 bodů mother-friendly“ pro porodnice.

PROČ? Česká republika má velmi dobré výsledky v perinatální úmrtnosti. Stále však chybí důraz na kvalitu prožitku a pohody matek a dětí při nekomplikovaných porodech. Každý rok se v České republice narodí cca 100 tisíc dětí. Z demografického hlediska je to však málo a národ spěje k vymírání. Matčiny prožitky z prvního porodu významně ovlivňují její rozhodnutí mít další děti! Je zde však mnoho dalších faktorů.
Neexistuje dostatečně hustá síť předporodních kurzů, kde se mohou nastávající rodiče kvalitně připravit. Zdravotní pojišťovny většinou neproplácejí předporodní kurzy. Ruší se menší porodnice, takže dostupnost se zhoršuje a péče se koncentruje do větších porodnic s neosobnějším a technizovaným přístupem k rodičkám. Dle statistik Ústavu pro zdravotnické informace proběhne celkem 85 % porodů fyziologicky tj. nekomplikovaně. Přesto je každá druhá rodička nastřižena, častým nešvarem je odnášení dětí bezprostředně po porodu z matčiny náruče. Nejsou dodržována doporučení WHO - Světové zdravotnické organizace pro péči při normálním porodu platná i pro ČR. Stoupá procento umělých zásahů (vyvolávání a urychlování porodu apod.). Komunikace zdravotnického personálu s rodící ženou a jejím doprovodem je často nedostatečná a manipulativní. Ženám je při porodu odpíráno lehké jídlo, není jim umožňována jiná poloha než gynekologická, která jde přímo proti fyziologii porodu. Je zpoplatněna účast otce při porodu. Rodička je nazývána pacientkou, ačkoliv jde ve většině případů o zdravou ženu. Českým ženám je velmi špatně dostupná docházková služba porodních asistentek do domácnosti v šestinedělí, kterou by proplácely zdravotní pojišťovny. Neexistuje státní podpora kojení a strategie. Veřejnost ale ani zdravotníci nejsou informováni o právech rodičů a dětí.
Pokusme se to změnit!

JAK?
Mluvte o porodu, zajímejte se v místní porodnici, jak se tam dá porodit, dotazujte svoji zdravotní pojišťovnu, jaké služby proplácí v těhotenství, při porodu a šestinedělí. Ptejte se svých rodičů, jak jste přišli na svět, mluvte se svými dětmi, běžte na besedu či diskuzi, nebo se alespoň zapojte do diskuzí internetových. Zjistěte, co obnáší péče „baby-friendly" a „mother-friendly" a přemýšlejte o jednotlivých bodech. Seznamte se s okolními porodnicemi a porovnejte propagační materiály s realitou. Zjistěte, jak podporují normální porod, jak řeší komplikace a jak podporují kojení. Znáte místní mateřská centra a organizace, které poskytují informace o těhotenství, porodu a rodičovství? Podpořte je v jejich úsilí zlepšit přivádění dětí na svět. Sdílejte své zkušenosti a zážitky a pomozte dalším rodičkám prožít porod nejlepším možným způsobem s příslušnou intimitou a radostí.
Už jen hovořit o porodu je stále pro většinu lidí velké tabu. I proto je velmi těžké poukazovat na problematickou péči a podmínky v českých porodnicích, diskutovat a zlepšovat je.
Společenským úkolem Světového týdne respektu k porodu je toto tabu prolomit.Nejenom na osobní úrovni jednotlivce, ale i na úrovni institucí jako jsou porodnice, mateřská centra, úřady zdravotních radů, ministerstva… Světový týden respektu k porodu Vám k tomu dává prostor, inspiraci a informace.

KDE?
V celé České republice budou probíhat besedy, výstavy, přednášky, setkání s novináři. Klíčovou akcí je multimediální výstava Umění porodit, která proběhne ve Veletržním paláci v Praze ve dnech 7. - 13. května 2007. Bude obsahovat díla předních českých umělců inspirovaná těhotenstvím a porodem, práce dětí z výtvarné soutěže Jak přicházíme na svět.
Přehled akcí a seznam míst v ČR, kde Světový týden respektu k porodu probíhá, naleznete na webu www.respektkporodu.cz

Hodnotilo 0 lidí. Score 0.0.

Reklama


Reklama

 Váš příspěvek
 
Daniela88
Kecalka 154 příspěvků 09.05.07 21:55

Aaaaaaach, obávám se, že jakékoli změny v malých porodnicích mohou být vyprovokovány pouze ryze komerčním tlakem. Rutina je přednější, navíc malá porodnice si nemůže dovolit riskovat tolik, jako třeba fakultní zařízení, které bývá otevřenější modernějším názorům.
Paradoxně v rozporu s tvrzením ve článku moje zkušenost: Rodila jsem 3×, ani jednou nástřih, ani jednou holení+nálev, ani jednou „gynekologická“ poloha při porodu. Poprvé mi s polohou pomohla porodní asistentka, u dalších dvou porodů jsem ji v podstatě určila sama. Rodila jsem vždy ve fakultní porodnici, kde to má jít údajně jako na „běžícím pásu“. Dítě mi vždy nechali po porodu asi hodinu, než si pro něj přišla dětská sestra. Prostředí milé a přátelské.
Do okresní porodnice jsem si netroufla. Žádná ze tří v nejbližším okolí neumožňovala jinou porodní polohu než tu gynekologickou, odmítnout přípravné procedury bylo nemyslitelné, s nástřihem u prvního porodu bych musela na 100% počítat.
Daniela

Vložit nový komentář

Reklama


Reklama