Testy na vývojové vady

Těhotenství
  • emimino
  • 24.10.01

V 16. týdnu těhotenství vám v poradně odeberou větší množství krve a spolu se zprávou o vašem věku a současné váze je odešlou do speciální laboratoře na provedení testů rizika vývojových vad.

Měří se hladina AFP (alfa fetoproteinu), uE3 (estriolu) a hCG (lidského chorionického gonadotropinu). Podle hladin vyšetřovaných hormonů se stanoví, zda riziko vývojových vad je běžné nebo zvýšené. V potaz se berou nejen výše hladin jednotlivých ukazatelů, ale i vzájemná kombinace jejich hladin a dále věk matky.
Pokud test vyjde pozitivně, pak je riziko vývojových vad zvýšené a žena je svým gynekologem odeslána na nejbližší pracoviště genetické poradny.
Genetik vyhodnotí provedené testy a zjistí rodinnou anamnézu ze strany otce i matky ? jejich rodičů, sourozenců a dětí. Zajímá se o jejich věk, zdravotní stav, v případě úmrtí zjišťuje věk a příčinu smrti, důležité jsou pro něj také informace o potratech a dědičných chorobách. Podle výsledků rozhovoru a krevního testu jsou rodičům navržena další vyšetření - vyšetření krve, plodové vody, placenty, krve plodu, ultrazvuk, atd. většina vyšetření s sebou nese určité procento rizika potratu.
Je jen na rodičích, zda se rozhodnou pro další testy a je také na nich, jak se zachovají v případě, že i další testy prokáží vývojovou vadu.
Je mnoho žen, které mají pozitivní krevní testy a nakonec se ukáže, že pozitivita testů byla falešná. V některých zemích se z toho důvodu od krevních testů upustilo a vývojové vady se zjišťují přímo pomocí ultrazvuku a v případě vážného podezření na Downův syndrom odběrem plodové vody.

Nikdo zatím tento deníček nekomentoval. Buďte první!

 Váš příspěvek