Únorňátka a březňátka 2006 č. 11: Darování pupečníkové krve

Těhotenství

Ahojky těhulindy, je tu další týden a já se hlásím s dalším článkem do našeho deníčku. Mnoho z nás se zajímá o darování pupečníkové krve, tak jsem posbírala informace, trochu je zhustila a snažila se, aby byly pro nás všechny srozumitelné i v pokročilém stupni těhotenské demence :)

Nejprve trocha teorie
Krev je velmi důležitou součástí našeho těla. Bez její přítomnosti bychom přežívali sotva pár desítek vteřin. Buněčnou část krve tvoří červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky. Všechny tyto součásti krve vznikají hlavně v kostní dřeni. Kostní dřeň obsahuje speciální buňky zvané kmenové, které jsou vlastně zdrojem pro všechny ostatní buňky krve. Stejně jako z oplozeného vajíčka vzniká celý člověk, vznikají z této kmenové krevní buňky všechny druhy krvinek. Kostní dření protéká velké množství krve a do jejího proudu se neustále uvolňují nové a nové zralé krvinky. Ale i kmenové buňky se někdy vydají nacestu tělem a usídlí se třeba v kostní dřeni jiné kosti. Proto tyto kmenové buňky nacházíme i v krvi, i když u dospělého člověka ve velmi malé množství. U novorozence je ale jejich množství v krvi velmi blízké množství, které se nachází u dospělého člověka v kostní dřeni.

Kmenové buňky, krev a kostní dřeň nás zajímá z několika důvodů, ale hlavním z nich jsou tranpslantace.

V zá:,–(ě existuje několik důvodů pro transplantaci krvetvorné tkáně:
1. krev pacienta přestane vytvářet a uvolňovat krvinky do krevního oběhu (dochází tedy k selhání kostní dřeně)
2. kostní dřeň vytváří nenormální klony krvinek, které nejsou schopny správně fungovat a ještě potlačují tvorbu normálních krevních buněk
3. léčba nádorových onemocnění, kdy je po léčbě třeba obnovit krvetvornou tkáň
4. vrozená onemocnění, kdy nejsou buňky schopny zpracovat například nějakou chemickou látku, tuto schopnost pak tělu mohou přinést transplantova­né buňky

Pro další vysvětlení ještě uvedu obecné dělení transplantací:
a. autologní - dárcem je pacient sám sobě
b. alogenní příbuzenská - dárcem je někdo z rodiny
c. alogenní nepříbuzenská - dárce je anonymní, získaný z registru dárců kostní dřeně nebo z banky pupečníkové krve
d. xenogenní - dárcem je jiný živočišný druh (u krvetvorné tkáně se u člověka nepoužívá)

Pupečníková krev
Jak jsme již uvedli, v krvi novorozence je velmi blízké množství kmenových buněk jako u dospělého člověka v kostní dřeni. Je tedy vhodným adeptem pro tranplantace.

Asi jako všichni, máme zmatek v tom, co taková pupečníková krev je a komu vlastně patří, čí je. Takže nejprve zase trochu teorie, ať v tom máme jasno.

Po oplození vajíčka spermií se vajíčko začně dělit a vzniká stále více a více buněk. Po uhnízdění tohoto ?shluku? buněk v děloze, se začně vyvíjet jednak vlastní plod, druhak se z některých buněk vytváří jiné části, které zdánlivě k plodu nepatří ? jsou to placenta, pupečník a také plodové obaly. Plodové obaly plod chrání. Placenta se stará o odběr živin od matky a odstranění odpadních látek a pupečník je jakousi dopravní drahou mezi plodem a placentou.
Placenta je jakoby vrostlá do děložní sliznice a je omývána z jedné strany krví matky. Uvnitř placenty jsou cévy s krví plodu. Krev plodu se z placenty a do placenty dostává pupečníkem. V placentě přechází z krve matky do krve plodu kyslík a všechny jiné živiny důležité pro vývoj plodu. Naopak z krve plodu se odstraňuje kysličník uhličitý a jiné odpadní látky. Krev matky a plodu jsou od sebe odděleny buněčnou stěnou. Nemíchají se!!! Z toho všeho je patrné, že placenta, pupečník i krev, která jimi protéká, patří plodu. Po porodu dítěte se pupečník zaškrtí a přestřihne. V pupečníku a placentě (přesněji v cévách pupečníku a placenty) zůstává nevelké množství krve plodu - to je pupečníková (nebo placentární) krev. Tato krvetvorná tkáň za běžných podmínek končí jako odpad.

Výhody a nevýhody pupečníkové krve
Výhody

  • štěp je většinou zcela vyšetřený a okamžitě připravený k použití, čímž odpadá doba čekání na kontaktování dárce, jeho vyšetření a odebrání (měsíce) a podstatně se zkracuje (týdny).
  • štěp je fyzicky přítomný v kryobance. Odpadá nejistota, zda dárce bude ještě stále chtít kostní dřeň darovat.
  • vzhledem k menší zralosti dárce (krev zbylá po porodu v pupečníku a placentě patří původem plodu ne matce), je po transplantaci méně komplikací vyplývajících z imunitních rozdílů mezi dárcem a příjemcem (pacientem)
  • snadná možnost další manipulace se štěpem (například rozmnožování buněk krvetvorné tkáně)

Nevýhody

  • objem krvetvorné tkáně je malý, proto je většinou vhodná jen pro transplantace dětí, ačkoliv se pracuje na technikách překračujících tato omezení
  • nutnost vybudování kryobank, zajištění jejich provozu

Odběr pupečníkové krve
Vlastní odběr pupečníkové krve lze popsat velmi jednoduše, v několika málo krocích. Na začátek je potřeba znovu upozornit na to, že odběr:
1. není žádným způsobem nebezpečný pro dítě či matku
2. nezasahuje do průběhu porodu
3. odběr lze kdykoliv odmítnout, i v poslední chvíli před porodem
4. odběr rodička necítí, protože placenta i pupečník patří ve skutečnosti novorozenci. Ten je ale po narození již nepotřebuje. Odběr je pro matku i pro dítě bezbolestný!

Odběr začíná ihned po porodu dítěte, před porodem placenty. Po podvázání a přestřižení pupečníku odebere pediatr novorozeně k první prohlídce. Placenta je v této chvíli ještě v děloze a pupečník vybíhá ven porodním kanálem. Porodní asistentka pupečník omyje a opláchne sterilním roztokem. Rozloží sterilní roušku a pupečník na ni položí. Připraví speciální set na odběr pupečníkové krve.??Po opětovném opláchnutí pupečníku sterilním roztokem porodní asistentka napíchne žílu pupečníku a nechá krev samovolně odtékat do připraveného vaku. Občas vak promíchá, aby se krev dostatečně smísila s protisrážlivým roztokem. po té, co krev přestane vytékat, zaškrtí přívodní hadičku. Pokud ještě nějaká krev zbyla v placentě (v případě, že se žíla samovolně uzavřela), může asistentka napíchnutí opakovat druhou jehlou ze setu. Po ukončení odběru čeká porodník na třetí dobu porodní, což je porození placenty. Po jejím prohlédnutí lze ještě zopakovat odběr po zavěšení placenty na speciální stojan. Odebírají se také 2 ml srážlivé krve pro virologickou laboratoř.???
Po porodu je ještě potřeba odebrat krev matce pro provedení infekčních testů. Vak s pupečníkovou krví, zkumavky se sraženou pupečníkovou krví a s krví matky a všechny potřebné formuláře k odebranému štěpu se uskladní v edničce v jednom obalu a pravidelně každý den se odesílají do zpracovávající laboratoře.

Odběr není za žádných okolností nebezpečný, ani pro maminku, ani pro dítě. Placentární krev odebírá po narození dítěte vyškolený pracovník (porodní asistentka) až po přetnutí pupečníkové šňůry a odnesení dítěte v době, kdy je placenta ještě v děloze. Lze sloučit s přáním o dotepání pupečníku, alespoň dle vyjádření Banky pupečníkové krve. Vždy záleží na dohodě mezi maminkou a porodníkem či porodní asistentkou.

Pro dárcovství jsou nezbytné čtyři podmínky:
1. Řádná lékařská péče po dobu těhotenství a poslední měsíc sledování v těhotenských poradnách na jedné z akreditovaných klinik (seznam naleznete na stránkách Banky pupečníkové krve)
2. Porod na jedné z uvedených klinik, a to po bezproblémovém těhotenství.
3. Klinické vyšetření pediatrem pří narození a v šesti měsících, během povinných prohlídek.
4. Rozbor krve maminky, a to především:test na hepatitidu B a C, test na přítomnost viru HIV (AIDS), test na syfilis

Tyto rozbory se provádějí ještě dvakrát: ihned po porodu a při postnatální prohlídce po šesti měsících.

Většina těchto podmínek může být splněna během pobytu v nemocnici. Přesto dva body vyžadují Vaši pozdější spolupráci a souhlas:
1. Odběr Vaší krve při postnatální prohlídce (po šesti měsících), kdy budou opakována předchozí vyšetření.
2. Informování krevní banky dětským lékařem v případě, že Vaše dítě vážně onemocní.

Placentární krev nebude odebrána:
1. Pokud se vyskytnou závažné okolnosti bránící budoucímu použití darované placentární krve.
2. Pokud, i když jste dala své písemné svolení předem, ústně odmítnete dárcovství porodní asistence nebo lékaři.
3. Pokud z technických, časových, organizačních nebo jiných příčin nebude možné pupečníkovou krev odebrat a komplexně vyšetřit a zpracovat.

Souhlas je tedy odvolatelný, a to i v případě, že jej dáte písemně! Prvotní je, aby porod proběhl co nejvíce dle našeho přání, odběr je druhotný! (Tolik mi odpověděli na můj dotaz, zda je možno nechat pupečník dotepat a pak teprve zahájit odběr. Odběr může být v tomto případě menší, ale podstatné je, že to jde.)

Tolik k samotnému odběru - nyní se dostávám k tomu, co jsem již nakousla v některém z předchozích deníčků. Samotný odběr pupečníkové krve můžeme využít ke dvěma účelům - pupečníkovou krev můžeme darovat, nebo si ji můžeme uchovat pro své děti.

Darovat nebo schovat?
To je otázka, která asi každému běží hlavou, když se hlouběji ponoří do problematiky pupečníkové krve. Většina porodníků říká: Darovat. Představitelé soukromých bank pupečníkové krve nabádají k opaku. V následujících odstavcích se vám, milé spolutěhulky, budu snažit předložit argumenty obou stran. Budu se snažit nehodnotit - vlastní hodnocení si nechám až na konec článku :-)

Nejprve tu uvedu právní status institucí zabývajících se schraňovaním pupečníkové krve. V případě dárcovství se jedná o Banku pupečníkové krve ČR. Banka je součástí státního zdravotnického systému a buňky jsou majetkem státu. U úschovy v současné době existují v České republice dvě komerční banky pupečníkové krve. Tyto komerční banky jsou pouze společnostmi s ručením omezením. Tolik právní status, který se mi však jeví jako velmi důležitý.

Další otázkou je uschování a využití pupečníkové krve.
Ve veřejných pupečníkových bankách je pupečníková krev dostupná pro všechny, lze ji tedy využít zejména pro nepříbuzenskou transplantaci. Tyto banky jsou součástí světového registru, který obsahuje více než 72 000 vzorků. Jejich schraňování je tedy hlídáno.

V soukromých bankách jsou určeny výhradně pro potřeby samotného dárce, případně pro jeho nejbližší příbuzné. Pokud se po letech prokáže jejich poškození, jsou nenahraditelné. Využití pro nejbližší příbuzné je však velmi nejisté, neboť je zcela opět závislé (stejně jako v případě nepříbuzenského dárcovství) na shodě antigenů důležitých pro případnou transplantaci.

Nemalou veličinou na miskách vah je také cena: odběr a úschova, vyhledávání ve světovém registru a léčba prostřednictvím veřejných bank jsou zdarma. Odběr, zpracování a uskladnění se v našich podmínkách pohybuje od 20 do 40 tisíc korun. Uskladnění je počítáno cca na 20 let.

Jak se rozhodnout?
Tak to vám milé spolutěhulky neřeknu :-) Již z předchozím odstavců je asi jasné, že jsem jednoznačným zastáncem teorie darovat a není pro mě rozhodující cena.
Ze všeho, co jsem pro tento deníček načetla, jsem si vyvodila následující závěry. Upozorňuji, že jsou pouze mé laické :-) tak, jak tomu rozumím já osobě. Pokud krev svého dítěte daruji do veřejné banky, může pomoci nejen mému dítěti, ale komukoliv, kdo ji bude potřebovat. Vždy totiž záleží na shodě tkáňových antigenů důležitých pro transplantaci. Další věcí, která mě přiměla k tomu, abych se rozhodla pro darování, je jedno zamyšlení pana dr. Kobylky (vedoucího projektu Banka pupečníkové krve) - budu léčit své dítě jeho vlastní pupečníkovou krví, když se u něj vyvine zhoubná leukémie? Tato leukémie přeci vzniká z jeho vlastních buněk, transplantovala bych mu tedy sice jeho vlastní, ale zároveň poškozené buňky. A využití pro sourozence nebo rodiče? I zde musí být shoda a není automatické, že sourozenec tu shodu bude mít! Proto je pro mě lepší krev darovat a pomoci tak nejen sobě, ale také jinému dítěti.

Tolik za mě a mého věčně se schovávajícího pidižvíka. Omlouvám se za dlouhý článek, ale samo téma by vydalo na velmi obsáhlou publikaci…

Lasconka a stydlínek 23tt

A odkud jsem čerpala?

http://www.bpk.cz (Banka pupečníkové krve)
http://www.cordbloodcenter.cz (komerční banka pupečníkové krve)
http://medicine,plosjournals.org (vědecký časopis PLoS Medicine)
http://www.osel.cz/index.php?…
http://www.rozhlas.cz/…prava/109781 (tento rozhovor mohu vřele doporučit)
 http://www.rodina.cz/clanek3704.htm

Ještě přidávám seznámek.

Únorňátka a Březňátka 2006
56 těhulek- 16 chlapečků a 13 holčiček

7.1.06-Hoandra/1979/Ka­daň/KLUK
8.1.06-Alda01/1977/Praha
15.1.06-Radana2/1978/Ji­čín/PŘEKVAPENÍ
23.1.06-Hanulika/1978/Frýd-Místek/HOLKA
24.1.06-Katouch/1979/Je­dovnice/HOLKA
30.1.06-Gejby/1980/Pra­ha/HOLKA --------------------------------------------
3.2.06-Lina/1975/KLUK
5.2.06-Marketkaa/1984/Pra­ha/KLUK
6.2.06-Lenulka/1980/Hať/­KLUK
6.2.06-Zuz/1978/Praha/HOL­KA
9.2.06-Střapule/1979/Zlín­/KLUK
10.2.06-Bohun/1973/Mi­lovice/HOLKA
13.2.06-Monina/1976/Os­trava/HOLKA
16.2.06-Bramborka/1975/Klad­no/HOLKA
16.2.06-Jarka-1979/Domažlice/HOL­KA
16.2.06-Lasconka/1978/Pra­ha/KLUK
16.2.06-Evah/1978/Pra­ha/HOLKA
18.2.06-Werinka/1982/Opava
22.2.06-Berun/1981/Pra­ha/KLUK
24.2.06-Viki25/1979/Klatovy
25.2.06-Grizley/1978/MB/PŘ­EKVAPENÍ
25.2.06-Jitka/1977
26.2.06-LiLu/1976/Pra­ha/HOLKA
28.2.06-Baboo/1975/Pra­ha/PŘEKVAPENÍ
28.2.06-Fialka7/1976/Ko­lín/KLUK
28.2.06-Illka/1979/Os­trava/KLUK
28.2.06-Janul/1977/Ha­vlíčkův Brod ---------------------------------------------
1.3.06-Daniela/1978/Pra­ha/KLUK
3.3.06-Rysavka/1975/Pra­ha/PŘEKVAPENÍ
4.3.06-Kopeček/1977/Trut­nov
4.3.06-Mikina/1980/Praha
4.3.06-Sandym/1980/Pra­ha/PŘEKVAPENÍ
4.3.06-Zuzzi/1976/Plze­ň/HOLKA
5.3.06-Kukatko/1979/O­pava/HOLKA
5.3.06-Mamulka/1980/Brno­/KLUK
5.3.06-Polarka/1978
6.3.06-Kocca/1978/Kroměříž
7.3.06-Ola/1979/Veselí nad Moravou
9.3.06-Jitulinda/1975/Pra­ha/KLUK
10.3.06-Baru/1980/Praha
10.3.06-Marsa/1979/Plze­ň/HOLKA
11.3.06-Popilio/1985/Brno
11.3.06-Shrine/1974/Praha
13.3.06-JO/1970/Brno
13.3.06-Moninda/KLUK
16.3.06-Kvetule25/1980/Pr­aha
16.3.06-Milu1/1972/Nymburk
17.3.06-Marka/1977
18.3.06-Gabika/1976/Pra­ha/KLUK
20.3.06-Natálka/České Budějovice
20.3.06-Snoulenka/1976/Fren­štát pod R.
21.3.06-Ennie/1979/Brno
21.3.06-Ivule/1977/Ro­kycany/KLUK
26.3.06-Danny/1975/Pra­ha/KLUK
27.3.06-Katty/1979/Praha
28.3.06-Souris2/1980/Praha

Doktorská postupka:
20.10.Grizley-UTZ
20.10.Květule25-UTZ+KO
24.10.Berun-KO+OP 8:30
25.10.Ennie-Genetický UTZ
25.10.Popilio-3D UTZ
25.10.Illka-3D UTZ
25.10.Gabika-genetický UTZ
26.10.Shrine-genetický UTZ
26.10.Bramborka-UTZ
26.10.Marsa-genetický UTZ
26.10.Marka-UTZ 9:00
26.10.Danny-KO
26.10.Milu1-UTZ
27.10.Lasconka-glukozový test
31.10.Werinka-UTZ
31.10.Katty-UTZ
31.10.Lasconka-UTZ+KO
31.10.Jitulinda-velký UTZ
31.10.Marketkaa-UTZ
1.11.Lilu-KO
3.11.Viki25-KO+UTZ
4.11.Baru-3D UTZ
4.11.Ivule-UTZ
4.11.Kvetule25 - genetický UTZ
6.11.Berun-3D UTZ Gennet
7.11.Berun-krev-protilátky RH neg.
7.11.Ennie-KO
7.11.Lilu-3D UTZ Gennet
10.11.Gejby-KO+UTZ
12.11.Lasconka-3D UTZ Gennet
14.11.Danny-KO
14.11.Jitulinda-KO+UTZ
15.11.Gejby-3D UTZ
28.11.Marketkaa-3D UTZ Podolí
12.12.Daniela-3D Gennet

Hodnotilo 1 lidí. Score 5.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 4 5 6 7 Další »
 Váš příspěvek
 
Marka
Ukecaná baba ;) 1817 příspěvků 20.10.05 17:46

Juchuu, prvniiiii!

A ted jdu cist…

Marka + koblizek 18+6tt

 
Ennie
Kecalka 294 příspěvků 20.10.05 18:21

Ahoj holky, že bych byla také jednou mezi prvními :-)

Lasconka: Prima napsaný deníček. Je krásně srozumitelný a výstižný. Pěji samou chválu. Ještě víc mě utvrdil v tom, že má představa o odběru pupečníkové krve byla správná. Také jsem pro darování. Věřím, že všechno bude v pořádku a že třeba takto odebraná krev udělá opět štastnými rodiče, kteří čekají na dárce pro své dítě.

Ennie

 
sandym
Povídálka 49 příspěvků 20.10.05 18:27

Juchůů konečně taky náš deníček:-) Poslední už se nám kamsi vytratil.
Co se týká dárcovství, pak jsem určitě pro.

Teď koukám na nepoměr holčiček a chlapečků…nooo pak vám s radostí oznamuji, že jsem to nevydržela a nechala si pohlaví říct a tímto slavnostně posiluji řady holčiček:-)) Pan doktor jasně řekl „pindík nezvěstný“. Juch juch juch. Být můj taťka naživu zbláznil by se radostí, že bude na světě další jak on říkal „křivochcalka“ :-))))
Všem bříškům posíláme pohlazení Míša+Prďolka 20+5tt

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 20.10.05 18:58

Opravdu poučný deníček a hlavně je na zamyšlení!!!!!!!!!Je napsaný srozumitelně a vypadá to, že opravdu není problém tu krev darovat. Jen by mne zajímalo, jestli je to stejný, jako darovat krev normálně. Já totiž mám vrozenou lehkou anemii, není to nic závažného, jen mám málo červených krvinek a na normálním dárcovství mi řekli, že bych ještě nějakou spíš měla dostat než darovat:-) U té pupečníkové krve mi to připadá, že je to trošku jiné, že by to šlo, ale na to mi odpoví zřejmě jen doktor! Taky se může stát, že pro ně nebude má krev moc vhodná! Určitě se na to zeptám mého pána doktora!

 
Goody
Kecalka 212 příspěvků 20.10.05 19:31

Holky dárkyně, moc vás obdivuju.

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 20.10.05 21:06

LASCONKA: Moc díky za denníček je opravdu hodně obsáhlý a spoustu jsem se z něj dozvěděla!!!

SANDYM: Jé, tak to ti k holčičce moc gratuluju a díky za vyrovnání skóre:) Teď už je to zanedbatelnější, rozdíl o pouhé 2 pindíky, to se hravě dorovná. Takže překvapení nebude, zato bude holčička:))

My jsme se vrátili z gravidjógy, krásný jako vždycky. Jsem uvolněná a nabitá. Manžel mi oznámil, že se mu podařilo sehnat někoho na tu koupelnu, takže mě zítra čeká schůzka s odhadcem, s člověkem co změří okna a udělá to tedy na zakázku a s dalším člověkem kvůli koupelně. Manžel samo musí být v práci, takže vše musím zařídit sama. Nakreslili jsme jak bychom si tu koupelnu představovali-tedy já ne, já neumím nakreslit ani sluníčko, to manžel je šikovný výtvarně, ale já do toho aspoň hodně kecala:))

Takže zítra se tu moc neukážu, protože od rána budu v novém bytečku přijímat řemeslníky a bankovního odhadce:))

Pa Berun+Mišelínek 23tt

 
Daniela-Praha
Ukecaná baba ;) 1105 příspěvků 20.10.05 21:20

Lasconka: Chválím před nastoupenou jednotkou :)))) ,krásně napsané.

Pokud to jen půjde, tak chci pupečníkovou krev darovat.

Berun: Ať ti vyjde ta koupelna.

Holky, já mám dneska žravou. vyplenila jsem ledničku. zítra budu muset udělat velký nákup.
Daniela+ Pešounek 21tt

 
Daniela-Praha
Ukecaná baba ;) 1105 příspěvků 20.10.05 21:25

Odběrová místa v Praze:
Apolinář
Motol
Podolí,
Bulovka
FN Královské Vinohrady

 
Kukatko
Kecalka 278 příspěvků 20.10.05 23:54

Ahoj mamky a bříška!
Lasconko - super deníček. Dozvěděla jsem se spoustu nových a opravdu zajímavých věcí!!! A to jsem si myslela, že už jsem o tomhle tématu načerpala veškeré informace, ale člověk se má pořád co učit… :-) Já jsem se o to zajímala už před porodem Elišky, ale na Moravě se krev darovat nedá (výjimkou je Brno) - zajímavé je, že komerční odběr pup.krve porodnicím nevadí - zajímalo by mě, kolik z té „komerční sumičky, ze které nechtějí komerční banky zbohatnout“ (to o sobě opravdu píšou ve svém reklamním letáku!) připadne porodnici. Asi dost, když jsou ochotni odběr provést - zdravotní pojišťovna platí asi míň :-( JÓ, peníze holt světem vládnou.

Sandym - gratulace k holčičce, ten název křivochcalka je srandovní… a to jako holky čůrají víc nakřivo než kluci? Mi vždycky přišlo, že je to naopak - alespoň dle občůraných záchodů po návštěvě kluků :-D

Danielo - taky jsem vyplenila ledničku :-( Už tam fakt nic není, musela jsem se pustit do rybiček v plechovce a naštěstí máme toustový chleba v mražáku :-) Začínám být nehorázně žravá, bohužel už mi nevadí čokoláda a další sladkosti. Takže kila poletí vesele nahoru.

Werinko - jméno pro holku nemáme, pracovní bylo David, to už jsme zrušili (ale zůstane v záloze, pro těch 10% pravděpodobnosti, že naší holčičce ještě doroste pindík)… zatím jsme dospěli do stádia, že v kalendáři jsme zúžili výběr holčičích jmen asi na cca 15 kousků… a teď to bude horší :-)

Mějte se pěkně!
Hanka (20+5tt)

 
WERINKA
Ukecaná baba ;) 2193 příspěvků 21.10.05 07:22

AHOJ MAMINKY! UF, NOVÝ DENÍČEK A PĚKNÝ A POUČNÝ! UŽ JSEM SE ZTRÁCELA.....
VČERA MI MANŽA KOUPIL KALORICKOU BOMBU - CINI MINI. JAK TEĎ NEMUSÍM SLADKÉ,TAK TOHLE JE MOR!SPRÁSKLA JSEM 3 MISKY A VZALA JSEM SI I DO PRÁCE. FUJ, UŽ MÁME ALE V TAŠCE JABKA,POMERANČE A HRUŠKY, A´T TO ZNEUTRALIZUJU­.DNESKA V NOCI MALEJ PRĎOLKA KOPAL JAK NA VELKÉM ZÁPASE.HRŮZA!JINAK V POHO.DNESKA SE TADY OBJEVÍM SNAD ČASTĚJI,KOLEGYNĚ NA ZAUČENÍ MÁ PARAGRAF - JE SE SYNEM V NEMOCNICI, ZLOMIL SI RUKU A BUDOU MU JI OPEROVAT A VÍTE CO?TEN ŘEDITEL Z JEHO ŠKOLY JE PĚKNÝ KRETÉN, PROTOŽE ŘEKL, ŽE NEVOLALI ANI SANITKU, ŽE TO NENÍ ZAS TAK HROZNÉ. KAMČA PŘIŠLA DO PRÁCE ÚPLNĚ CELÁ USLZENÁ.ONA MÁ S TÍM SVOJIM SYNÁTOREM PROBLÉMY POŘÁD. JAK BYL MALÝ,TAK BYL 8 MĚSÍCŮ NA PŘÍSTROJÍCH, PROTOŽE SE JAKOBY NEUMĚL NAUČIT DÝCHAT A MĚLA PODLOŽKU NA KONTROLU DECHU. ŘÍKALA, Ž EPO TOM CO SI PROŽILA IKDYBY STÁLA 30 TISIC TAK SI JI KOUPÍ, TEHDY JI MĚLA PŮJČENOU. TAK MĚ TAK NAHLODALA, ŽE ASI JI KOUPÍME!

Werinka a piškotek 22tt+6d

 
IVULE
Zasloužilá kecalka 750 příspěvků 21.10.05 07:50

Ahoj holky,
tak po delší době podávám zprávy. Ve středu jsem si volala na výsledky tripl testů, které mi nabírali 17tt+0 a sestřička mi řekla, že výsledky nebudou dřív jak za 14 dnů, což se mi zdálo nezkutečně dlouho, takže jsem tam po 8 dnech zavolala. Můj Dr. tam nebyl, tak mi předala pana primáře, který měl službu a ten mi říkal, že mě musí poslat ještě na kontrolní UTZ, stejně jak byla Danny. Downův syndrom mi vyšel dobře, ale bohužel hormon, který ukazuje na rozštěp pátěře mi vyšlo riziko 1:70, samozřejmě jsem si to hned obrečela a v hlavě se mi honilo, jak vydržím do pondělního UTZ, na který mě objednal do Plzně. Nakonec jsem zavolala mému známému gyn. Dr, který zrovna někde přednášel ostatním gyn., ten mě uklidnil, že v 15. tt jsme dělali UTZ a ten byl v pořádku, nicméně červíček pochybnosti ve mě stále hlodal a při představě, že musím vydržet až do pondělí, mě bylo na nic. Takže moje kolegyně zavolala svému spolužákovi z gymnázia, který shodou okolností pracuje na UTZ, kam jsem objednaná, je to přímo specialista na UTZ diagnostiku a poprosila ho, jestli se na mě nepodíval ještě tento týden. Pan doktor byl moc hodný a objednal mě na čtvrtek 20.10.. Když jsem k němu dorazila , tak jsme si o všem popovídali a následně mi udělal UTZ cca 20 min., vzal vše hodně do podrobna, zkontroloval páteř, bříško, ret a žádný rozštěp nebyl - jak já jsem byla šťastná. Říkal, že je to zdravé miminko jen je o 1 týden a 1 den starší. Podle poslední menstruace jsem 18tt+3 a podle včerejšího UTZ 19tt+4, čímž mohly vzniknout špatné výsledky triplů. A potvrdil opět chlapečka, manža říkal, že to bylo super vidět. Nicméně v pondělí dorazím na UTZ, kam jsem objednaná, ale už budu klidnější a nemusím se stresovat celý víkend.
Tak toto jsou všechny novinky ode mě.
papa IVULE 18tt+3 nebo 19tt+4

 
Jitulinda
Ukecaná baba ;) 1748 příspěvků 21.10.05 07:55

dobré ráno těhulinky :-)

LASCONKA: super článek. já jsem rozhodnutá krev darovat. a Benešov je jedna z porodnic, ketrá krevo odebírá. takže už se po tvém článku víc nerozmýšlím a jdu do toho. třeba bude naše krev potřebná a uděláme šťastné další lidičky ;-)

včera jsem si volala na konečné výsledky amnia a .............. Mišánek je zdravé miminko. máme s manžou velikou radost. taky jsem si to potom hned pěkně obrečela a pochválila Mišáka, že je zdravoučký chlapeček.

SANDYM: s tím tatínkem jsme na tom stejně. taky říkal holkám křivochcalky. bohužel mi v loni zemřel a tak se ani nedočkal mého prvního miminka. měl by velikou radost, že čekáme chlapečka, protože sám měl 3 dcery a jen 2 vnuky a 3 vnučky a teď se mu narodily 2 pravnučky, ale těch už se taky nedočkal. měl by svátek 6.3. a já mám termín 9.3., takže si moc přeji, aby si Mišák narodil toho 6. bylo by to moc krásné.

včera mi přišly oblečky z www.drobecek.cz. je to bazárek a ty oblečky jsou nádherné. hned jsem je manžovi ukazovala večer když přijel. musel ještě někam pracovně, takže dorazil až pozdě, ale i tak jsem na něj čekala až přijede, abych mu je ukázala. no a Mišák o sobě taky dal vědět, když manža přijel. asi ho vítal :-)

Jitulinda + Mišánek 21tt

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 21.10.05 08:48

Ahoj,

LASCONKA - perfektně napsaný deníček, já už jsem na netu přečetla o pupečníkové krvi co se dalo, ale tady je to pěkně sruzumitelné a pohromadě. Díky!!!!

Zatím pa Jarka a Nikolka 24tt

 
Jitulinda
Ukecaná baba ;) 1748 příspěvků 21.10.05 09:18

Jarko, prosím, mohla by jsi mě ještě k objednávce dohodit 3 Mikulášské punčochy? teprve teď jsem si jich u Tebe v obchůdku všimla.

moooooooooc děkuji Jitulinda

 
grizley
Zasloužilá kecalka 711 příspěvků 21.10.05 09:28

Ahojky,

LASCONKO: Super deníček! Já jsem taky rozhodnutá darovat jestli to jen trochu půjde. Můj Dr. mi k tomu sám dal nějaké letáky, tak to tady u nás asi dělají - ještě juknu do toho seznamu. Akorát mi doporučoval spíše ten komerční odběr - ale já bych radši darovala ostatním.

SANDYM: Tak nakonec jsi to nevydržela :) Vůbec se ti nedivím. Je to boj. Taky nevím jestli to vydržím až dokonce - zvlášť když nám i doktoři chystají pěkné nástrahy a pořád hlásí jak je to hrozně hezky vidět :)

BERUN: Tak to je teda fofr s tím zařizováním bytu. Je vidět, že jsi rázná žena:)

Grizley

 
sandym
Povídálka 49 příspěvků 21.10.05 09:30

Ahojky bříškandy obecné :-)))

Berun: nooo tak se to nějak nedalo vydržet a pohlaví jsem si prostě musela nechat říct:-))) Ovšem nebyla to věc snadná. Doktor na ultrazvuku s malou bojoval jak o život. Bude hodně stydlivá, pořád dávala kolínka k sobě a nešlo se jí dostat jak se říká „na kobylku“. Nicméně doktor byl trpělivý:-)

Jitulinda: mě taky taťka umřel a není to až tak dávno. Kdyby se tohohle dožil, to by se asi radostí zbláznil. Když jsem se narodila já, tak se prý mohl poprdět:-) Žádnýho vnoučete se navíc nedočkal,takže je mi to vážně líto:-(( Ale říkám si, že se na nás určitě dívají:-))

 
kvetule25
Ukecaná baba ;) 1668 příspěvků 21.10.05 09:54

Ahoj těhulky,

Lasconko: díky za tento deníček. Taky chci darovat.

Jinak já sem byla včera na kontrole. Vše dopadlo na jedničku. Kapřík hezky roste. Doktor mi včera nahrádl UTZ na videokazetu, je to bomba. DOma sem na to koukala snad 10× :-)
Pohlaví zatím nevíme, ale doufám že na genetickém UTZ za 2 týdny už se to konečně dovíme :-) Už se nemůžu dočkat. Ale stejně sem přesvědčena o klukovi :-)

Květule 20tt

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 21.10.05 09:56

AHoj,

JITULINDA - ok punčochy ti dávám na stranu a přibalím pak do balíku. Kdyby ti ještě něco padlo do oka, tak se klidně ještě ozvi :)

Zatím pa Jarka a Nikolka 24tt

 
gejby
Zasloužilá kecalka 684 příspěvků 21.10.05 09:58

Tak zdravím všechny pisatelky při posledním pracovním dni. Konečně bude víkend a já si lehnu na krovky a budu relaxovat.

Lasconka: Díky za deníček, je napsán tak hezky, že mu rozumím i já a to je při mé těhudemenci opravdu výkon.

Jinak vyžírání ledničky a přilehlé špajzky včera doma opět proběhlo a začnu si asi říkat živá popelnice. Koukala jsem do ledničky, vyndala si spoustu věcí a od všeho ukusovala. Dostala jsem tak do sebe okolo kila všech různých potravin a zeleninky. Pak se taky nemůžu divit, že ráno mi váha ukázala přírůstek od začátku těhu 10,5 kg.

Gejby 25+5

 
Marketkaa
Zasloužilá kecalka 927 příspěvků 21.10.05 10:03

Ahoj Holky

Tedaaa Lasconko klobouk dolů super napsaný deníček :) já mám furt tendenci ti říkat Lesánková jak jsem zblblá z těch psů :))))))) tak se namně nezlob když tě tak oslovím :)

Takže se musím pochlubit mám nové lacláče z Tveretu z Vodičkové :) ale ta cena 1.950,– uf ale jsou luxusní krásně pohodlné a hlavně mají super dlouhé nohavice což je problém u všech lacláčů při mé výšce prostě boží Domíškovi se moc líbí :) a manželovi se taky líbí mi říká Krtku nebo Krtečku :))) hahaha srandičky no :) byla tam taková užasná paní a kdo nevíte ještě pohlaví svého miminka jděte tam a ona vám ho řekne jako ho řekla mě říkala že je taková čarodejnice že všechno pozná :) byla moc fajn.

Jooo jinak dneska nebo zítra jedeme pro hlubokou korbu k našemu kočárku Icoo Platon 4 Air hurááá tak to pak nafotím a dám do galerky už se těším :)

Jo a ještě něco dneska jdu k doktorce jelikož mám strašný bolesti zad a vystřeluje mi to v jednom místě že se nemůžu ani hnout :( tak jsem zvědavá co mi řekne.

Markétkaa a Domíšek 25tt

 
Daniela-Praha
Ukecaná baba ;) 1105 příspěvků 21.10.05 10:05

Gejby: já mám už +11 kg. :))

Za hodinu mi přivezou kočárek a autosedačku. Nemůžu se dočkat. Tak vařím a ujídám.

 
Marketkaa
Zasloužilá kecalka 927 příspěvků 21.10.05 10:15

Jéé holky a já mám 7kg nahoře a doktorka mi nadává že to je moc a to jim uplně normálně jelikož chutě žádné nemám…Tak jsem jí vysvětlila že se určitě omezovat v jídle nebudu :)

Markétkaa a Domíšek

 
milu1
Kecalka 483 příspěvků 21.10.05 10:22

Jo holky, važte si svých kil. Já ve svém téměř 20 tt mám pouhé 1 kg nahoře. Aspoň doufám, že to není na úkor miminka.
 milu

 
Daniela-Praha
Ukecaná baba ;) 1105 příspěvků 21.10.05 10:26

Milu: Já si svých kil vážím. Hrdě ten břuch vystrkuju. :) Horší to ale bude před porodem. To budu opravdu velryba. A budu závidět tobě že se nemusíš tahat s 30kilama navíc.
Nebo. Mám kámošku, která šla do porodnice a měla jen +3kg. A mimi bylo donošené, s normální porodní váhou.
Daniela

 
milu1
Kecalka 483 příspěvků 21.10.05 10:38

Daniela: Taky bych ho vystrkovala, ale ono není vidět :-) a taky mě nikdo nepouští sednout v tramvaji :-). Nepodléhám panice, myslím, že ještě trochu narostu. A hlavně už jednu porodní zkušenost mám. Já sice vypadala jako podviživený Somálec (jenom bříško a nic), ale Davídek měl skoro 4 kg

 
Daniela-Praha
Ukecaná baba ;) 1105 příspěvků 21.10.05 10:46

Milu: 4kg, pěknej macík. Já měla 2,1kg

Mě nepouštěj sednout ani s tím břichem.:)

 
gejby
Zasloužilá kecalka 684 příspěvků 21.10.05 10:52

Milu: s tím pouštěním v tramvaji. Já mám pupek celkem viditelnej a v tramvaji ani vlaku se zatím nikdo neměl, aby mě pustil sednout. No a s těma kilama nahoře, tak mamči sousedka šla rodit a protože až do 9. měsíce zvracela, měla jen 3 kg nahoře. Malá Nikolka byla ale v naprostém pořádku a měla 3,5 kg.

Danielo: já kdybych byla doma a něšla do práce, tak bych byla určitě jěště víc žravá a pak by mě museli vysekat futra u bytu, aby mě dostali vůbec do porodnice.

Gejby

 
Jitulinda
Ukecaná baba ;) 1748 příspěvků 21.10.05 10:59

MARKETKAA: můžu se zeptat na Tvou výšku? taky mám s kupováním kalhot problémy, protože měřím 185 cm a už bych nějaké extratěhulkovské potřebovala. zatím chodím v těch co jsem měla předtím, protože jsou v pase na gumu, ale v zimě bych se potřeboavala obléct trochu tepleji :-)

JARKA: děkuji za přihození těch punčoch. stále u Tebe na obchůdku obhlížím co by se mi tak ještě líbilo ;-)

já mám nahoře 4 kg. a raději jsem se ani neměřila před těhulkovstvím. jsem bacule a teď budu ještě větší :-)))))))))))))))))

 
milu1
Kecalka 483 příspěvků 21.10.05 11:01

Gejby a Daniela: Tak přesně to jsem měla i já. Tenkrát u Davídka jsem 9. měsíců zvracela, to byla hrůůůza. Třeba i 3× denně a naposled při odjezdu do porodnice. Ale on si vzal asi všechno co ptřeboval, proto to byl takovej macík. Já jsem ho skoro neunesla :-)
Ted´ je to jiný, naštěstí teď nemám JEN chuť k jídlu. Ale zase, jak říká můj p. doktor, ..... to víte věkem organismus chátrá :-))

 
Rysavka
Ukecaná baba ;) 1473 příspěvků 21.10.05 11:02

Lasconko - moc pěkně napsané. Jsem také pro darovaní.

Sandym - gratulace k holčičce. Jsem zvědavá jestli vyměknu a také si příští týden nechám říct co to je. Ale zatím jsem pevně přesvědčená, že to vědět nechci.

Berun - včera jsme ti ze cvičení nějak utekly, ale nikde jsme tě neviděly tak jsme šly. A ty jsi zatím vyplňovala dotazník, že jo. Manžílek už na tebe netrpělivě čekal. Přeji pevné nervy na řemeslníky. Někdy je to s nima hrůza, když mají jednat s ženskou.

Ivule - dobré zprávičky vždycky potěší.

Holky hezký víkend a hýčkejte pupíky. Já mám nahoře zatím asi 5 kg. A začíná to být znát - nejvíc na zadku :-((( No někde se to projevit musí a velké zadky máme bohužel v rodině. Moje segra dokud neporodila byla pěkně štíhlá ale ten zadeček ji po porodu prostě zůstal.

Ryšavka (22tt)

 
grizley
Zasloužilá kecalka 711 příspěvků 21.10.05 11:04

Ahojky,

no holky já měla ve 21tt 4,5 kg nahoře. Myslím, že je to normální. Asi to nemá na váhu mimča moc velký vliv. Doma nemáme váhu, tak žiju ve sladké nevědomosti (opravdu sladké - každý den 1 čokoládka) a jenom si měřím pupík jak roste :)

Grizley

 
WERINKA
Ukecaná baba ;) 2193 příspěvků 21.10.05 11:05

NO JÁ MÁM NAHOŘE PODLE MÉ DOMÁCÍ DIGITÁLNÍ VÁHY 4,5 KG, ALE U DOKTORA MÁM NAVÍC 6,5 KG. SI MYSLÍM, ŽE TA MOJE JE PŘESNĚJŠÍ.

WERINKA 23tt

 
sandym
Povídálka 49 příspěvků 21.10.05 11:14

Weri teď se tady chechtám, že mi skáče pupíčeeek:-)))))))))))) Ty jsi zvíře:-))))))

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 21.10.05 11:17

IVULE: Tak gratuluji ku zdravému mimču. Jestli byl o týden mladší, tak to byly tím ty špatné výsledky, doktor mi říkal, že tam stačí málo a je odchylka! Sice to jsou nervíky, ale ta úleva stojí za to. Mně bohužel brali triple ještě jednou a bylo mi doporučeno amnio, ale jak jsem už psala včera, určitě vím, že je v pořádku, jen se v tom doktoři moc šťourají! Pozdravuj klučíka :-)
MILU 1: Já taky ještě moc nepřibrala, teda přesněji na začátku jsem přibrala 3kg a ty jsem shodila, a ptala jsem se doktora jestli to nevadí, že zatím nepřibírám, říkal, že je samozřejmě lepší přibírat podle tabulek, ale na úkor miminka to není, dával mi příklad afrických žen, které trpí hladem a narodí se jim tlusťoučké miminka, že prý to mimčo si vezme co potřebuje a strádat budu jedině já !Základ je mít hodnotnou stravu a kila se objeví dřív nebo pozdějí a míň či víc to je individuální! Tak ti přeji příjemné kila nahoru!

 
milu1
Kecalka 483 příspěvků 21.10.05 11:31

… já si stejně myslím, že nejvíc váží moje prsa :-). Tak si říkám, kdyby mi tak aspoň část chtěla zůstat :-))
 Milu

 
Daniela-Praha
Ukecaná baba ;) 1105 příspěvků 21.10.05 11:34

Milu: Tak to je jasný, když ti bylo blbě a zvracelas. Mě se dělalo ze začátku jen trochu nevolno, jinak mi móoooc chutnalo. a je to taky vidět. :))
Hezky papej, nás už sice s tima kilama navíc nedoženeš, ale ať to hezky přibývá.
Daniela

 
Marketkaa
Zasloužilá kecalka 927 příspěvků 21.10.05 11:42

Holky,tak jsem byla u Dr. slyšela jsem jak Domíškovi tluče srdíčko to bylo boží :) krása
a mám skříplí nerv pod lopatkou a mám tam zánět uplně prý koblihu říkala doktorka takže masáž,masáž a masáž jééé to se budu mít hihihi :))

Jitulinda:Já mám 175cm ještě k tomu velkou nohu 41-42 a je to komplet,tedaaa ty máš 185cm to teda je pěkný no ono tam je docela tak 8 cm navíc u těch lacláčů co mám já to chce vyzkoušet,ale stejně a v Tveretu by ti je i udělali na zakázku kdyby jsi chtěla.

Markétkaa a Domíšek

 
radana2
Kecalka 402 příspěvků 21.10.05 11:57

Ahoj holčinky,

moc pěkný ahlavně poučný deníček. Přesně tohle jsem potřebovala. Také jsem rozhodnutá do toho jít. Včera na těhu cvičení nám paní slíbila, že příští týden nás tam navštíví pověřený člověk, aby nám k tomu řekl něco bližšího. Jestli poví ještě něco navíc, určitě vás o tom zpravím - ale pochybuju. Lasconko, bylas vyčerpávající.
Mluvili jsme o tom včera s manželem. U nás to pro vlastní dítě stojí 21 tisíc a dokonce je to možné na splátky. Určitě bychom na to schrastili, ale asi to stejně nakonec daruji. Jak píšeš - pro vlastní mimi i pro ostatní děti.

Werinko - na svou digi váhu bych nespoléhala. My máme doma docela dobrou a ta mi včera ukázala 57kg - musela bych za týden zhubnout 4 kila - takový nesmysl. Břicho mi krásně roste, tak jsem se s ní rozhlodla nekamarádit a zakopla jsem ji hlluboko pod skříň. Pak mi manžel osvětlil, že když ji mám jen na koberci (máme v novém bytě takový měkčí), tak může vážit hodně šejdrem.

Jinak se s voříškem máme dobře. Po tom včerejším cvičení se nám krásně spalo. Ráno nám pan opravář dal dohromady kamna, takže i topíme. No prostě příjemný den.
Ten přeju i vám všem a samozřejmě stejně pohodový víkend.

Radka a voříšek 27+6

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 21.10.05 11:58

Ahoj holky,

teda já se tady řehtám nad těma váhama :) Já vážím u dr na digitálce taky jinak než na té doma… a ta moje je určitě v pořádku :) Ale beru prostě výchozí váhu doma a vážím se pořád doma :)
Jinak už mám nahoře ve 24tt skoro 8kg…
Ale taky si myslím, že nejvíc váží prsa :):) z obvodu 89 cm jsem na 98cm!

JITULINDA - jen obhlížej, dneska sem se zrovna zaregistrovala v dalším velkoobchodu, takže čekám na ceníčky, mají spoustu krásných věcí, tak jsem zvědavá na ceny, doufám, že to bude taky tak zajímavé jako AVENT a hned naházím na net.
Jinak jsem kontaktovala ještě Brevi, jestli znáte někdo, mají takové hezké lehátko houpačky pro mimi, hodila jsem je na e-shop, docela uvažuju pro Nikolku :):) a cena není tak strašná.

Zatím pa Jarka a Nikolka 24tt

 
IVULE
Zasloužilá kecalka 750 příspěvků 21.10.05 12:03

DANNY- já jdu ještě na jednu kontrolu v pondělí, tam mi budou dělat opět podrobný UTZ a možná mi také vezmou znova krev. Včera mi UTZ dělal známý Dr. , abych nemusela mít nervy až do pondělí a ten naštěstí roštěp vyloučil v zhledem k tomu, že je to odborník přímo na UTZ diagnostiku, tak jsem klidná. A právě tento Dr. zjistil , že je mimčo o 8 dnů starší, což se mi zdá dost velká odchylka, protože při náběru jsem byla podle menstruace 17tt+0 a podle UTZ 18tt+1 , ale to bohužel zjistilo až včera a ne před těmi odběry.
Jen mi není jasné, jestli se v případě, že je riziko roštěpu páteře dělá amnio? Já myslela, že je to jen u Downa a ten roštěp se právě dá poznat na UTZ.
IVULE 19tt nebo 20tt ??

 
milu1
Kecalka 483 příspěvků 21.10.05 12:11

Danny: Buď ráda, že se v tom doktoři šťourají. Taky si myslím, že tvé miminko je naprosto v pořádku, odchylky se objevují často. Ale to víš i doktoři chtějí mít jistotu a ty ji vlastně budeš mít taky

 
Zuz2
Kecalka 434 příspěvků 21.10.05 12:14

Ahoj holky,

Lasconka: krasny, obsiazny denicek, velmi poucny, super si to napisala !!!

Sandym: velka gratulacia k princeznicke. Ja by som to v dnesnej dobe tiez nevydrzala a opytala by som sa na pohlavie.

Vcera som bola na KO, Dr. si ma po:,–(ila na UTZ, tak sme obzerali Julinku, pocuvali tep a srdiecko, vsetko je v poriadku. Zas nam urobila zopar fotiek. Na Gen UTZ idem 22.11. - uz sa neviem dockat.
Ja som pribrala peknych 5kg, v metre sa tiez sedadla nedockam … uz som si zvykla.
Tak pekne papkajte, kolko vladzete a kolko miminko ziada a uzite si prijemny pohodovy vikend.

Zuz 24+4tt

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 21.10.05 12:21

V informacích o darování pupečníkové krve mne přesvědčila jedna věta : „TATO KRVETVORNÁ TKÁŃ ZA BĚŽNÝCH PODMÍNEK KONČÍ JAKO ODPAD“. No, kdybych měla být šetrná …má se to vyhodit?!… tak to raději daruju! :-))))

 
Danny02
Ukecaná baba ;) 1098 příspěvků 21.10.05 12:38

IVULE: Ta genetička mi říkala, že viditelný roštěp nemám, ale
je spousta jiných genetických vad (třeba nějakého vnitřního orgánu), který se teprve vyvíjí a není vidět UTZ, tedy mi vzali ještě jednou krev a jestli ty hodnoty půjdou dolů, tak nic, ale zřejmě dolů nešly, tak pro jistotu to amnio! Prý proberou celou genetickou výbavu, jestli je vše v pohodě založeno! No jak jsem psala, moc se v tom šťourají, ale teď mi říkal doktor, že je lepší teď vědět, že je vše v pohodě, než se nervovat celé těhotenství! Jinak to amnio můžeš odmítnout! Tak ti přeji ať ti ty procedury dopadnou dobře, no a kdyby se ti v tom šťourali, jako mně, tak můžeš být klidná, když vidím kolik holek to prodělalo a i doktor říkal, že dnes je to rutinní zákrok! Tak hodně štěstí!

 
Jitulinda
Ukecaná baba ;) 1748 příspěvků 21.10.05 12:52

ono je dobré vědět, že je miminko zdravé, ale v hlavě se stále honí co kdyby a tak. bylo by fajn, kdyby ty výsledky vyšetření netrvaly určitou dobu a těhulky to věděly hned.

teď jsem se tady rozčílila, protože jsme udělali to co jsme měli, ale kolegy přiletěl, že to je špatně a že jsem moc iniciativní. kecy … měl 1,5 hodiny, aby na tu akci zareagoval, ale to ne. raději nás to nechá dodělat a pak má kecy. jsem naštvaná a Mišák to cítí. začal čutanečkovat. upozorňuje: mámo, jsem tady i já, ber na mě ohledy. taky mě dost rozbolela hlava a jelikož jsem jedla, tak je mi i zle od žaludku :-( jsem hloupá, že se na to tady nevykašlu. už to mám za pár, tak co :-(

 
Viki25
Kecalka 343 příspěvků 21.10.05 12:59

Laskonka - deníček se Ti moc povedl. Musím se přiznat, že jsem o dárcovství nic nevěděla a jsem pro všemi deseti. Ovšem po prohlédnutí seznamu odběrných míst jsem HODNĚ zklamaná … porodnice kde se chystám rodit (Klatovy) není odběrné místo :-(, dokonce ani v kraj. městě Plzni není ..... Nejbližší jsou Strakonice (100 km - takže stejné jako kdybych jela rodit do Prahy).

Viki 23tt

 
WERINKA
Ukecaná baba ;) 2193 příspěvků 21.10.05 13:02

RADANA2: no já se vážím na pevné podlaze ne na koberci a ta váha bych řekla váží dobře spíš jestli mají toho vergla u Dr. dobře vyváženého. Je to obyč. váha ne digi ani ta pravá doktorská.A nezdá se mi že bych měla 6,5 kg v břichu a na prsou a nikde jinde jsem nepřibrala.Kdyby to byla ta pravá Dr. tak jí věřím, ale není. I v práci na váze vážím to co na digi doma. :o)
Werinka 23tt

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 21.10.05 13:03

Ahoj,

VIKI

  • pokud chceš uchovat pupečníkovou krev pro svoje miminko, tak to v Klatovech jde, Zdeňka to zjišťovala, protože do toho na 100 procent jde.
    Půjde to i v té nové nemocnici v Domažlicích, bude otevřená někdy po půlce prosince letos.

Jarka a Nikolka 24tt

 
gejby
Zasloužilá kecalka 684 příspěvků 21.10.05 13:05

Ahoj holky,

tak jsem změřila svůj pojízdný koš na spaní pro mimi a zjistila jsem, že se mi tam monitor dechu Nanny nevejde. Nezná někdo něco, co má menší rozměr ?

Gejby

 
Jarka
Závislačka 3678 příspěvků 21.10.05 13:25

AHoj,

GEJBY - myslím, že menšího nic není..

JITULINDA - už mi dorazily ty věci od Scarlett, cos objednávala, mám to tady už připravené. V pondělí dorazí AVENT, tak ti to hned pošlu. Jestli tě ještě něco napadne, tak písni, ať to ještě přibalím k tomu.

Jarka

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 4 5 6 7 Další »